Dört sektörel dernek aynı çatı altında buluştu / 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dört sektörel dernek aynı çatı altında buluştu / 02"

Transkript

1 SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Ger dönüşüm sektörü teşv klerden faydalanmalı / 02 Dört sektörel dernek aynı çatı altında buluştu / 02 TAYDEP üyeler Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Müsteşarı le buluştu / 02 TEMMUZ özel ek tüdam Her yıl 1. 5 m lyar l ralık atık 3 m lyar TL harcanarak toprağa gömülüyor ZEHRA ORUÇ / BURSA Türk ye de yıllık 30 m lyon ton beled ye atığı, yaklaşık 35 m lyon ton da endüstr yel atık oluşuyor. Ancak doğru toplama, depolama ve ger kazanım yönet m yle bu rakamların çok daha üzer ne çıkmak mümkün. TÜDAM ver ler ne göre, sadece toprağa gömülen değerlend r leb l r n tel ktek atıkların değer 1.5 m lyar l rayı geç yor. Bununla b rl kte değerlend r lemeyen bu atıkları düzenl depolama sahalarına gömmek ç n de yerel yönet mler aracılığıyla 3 m lyar TL daha harcanıyor. D ğer b r fadeyle Türk ye de her yıl ekonom ye kazandırılamayan ve vahş depolama le toprağa gömülen 1.5 m lyar l ralık atık ç n yerel yönet mler 3 m lyar TL harcıyor. Tüm Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği'nin (TÜDAM), yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği veriler çerçevesinde, küresel ölçekte atıkların yönetilmesi konusuna baktığımızda, bu alanda liderlik ABD ve AB ülkelerinde. Türkiye de ise sektör, hazırladığı rapor ve mevzuatlarda son 10 yıldır AB nin uyguladığı politikaları direkt referans alarak, gerçekleştiriyor olsa da atık yönetimi noktasında henüz istenilen seviyeye gelemedi. Gelişmiş ülkeler açısından geri dönüşüm sektörü; geri dönüşen malzemeleri uluslararası ticarete açık, serbest dolaşımla ithalat ve ihracatını yapabilen, kayda değer ekonomik değerleriyle öne çıkıyor. Bu yönüyle ele alınan sektör son 20 yıldır da hızlı bir ilerleme kaydetti. Sadece ABD ve AB ülkelerindeki geri dönüşüm sektörünün yıllık cirosu 180 milyar euro nun üzerinde olduğu hesaba katıldığında geri dönüşüm ve atık yönetiminin yalnızca finansal açıdan bile dünya için ne kadar önemli olduğu görülebilir. Hurda kağıt thalatı dış t caret açığını büyütüyor Türkiye deki atık yönetim ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü ise 5 milyar doları buluyor. Sektörde kayıtlı 60 bin kişi istihdam ediliyor. Bu rakam kayıt dışıyla birlikte 200 bin kişiyi buluyor. Bununla birlikte neredeyse tamamı özel sektör temsilcisi olan bine yakın toplama-ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf tesisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan aldığı lisansla çalışıyor. Türkiye atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü için belirleyici atık kalemleri arasında hurda kağıt dikkat çekiyor. Hurda kağıdın evsel kaynaklı atıkların içindeki payı kağıt ve kartonla birlikte yüzde 50 yi buluyor. Bu rakam atık toplama oranlarına da doğrudan etki ediyor. Hurda kağıdın fiyatını da tüm diğer emtialarda olduğu gibi arz-talep dengesi belirliyor. Fakat Türkiye de son birkaç yılda yaşanan gelişmeler, hurda kağıt fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlenmesine Hurda kağıt thalat ve hracat ver ler TÜDAM, sektöre kurumsal k ml k kazandırmayı hedefl yor TÜDAM, 2007 yılında Lisanslı Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerini tarafından kuruldu. 50 nin üzerinde üyesi bulunan dernek, sektörün güçlü sivil toplum örgütlerinden biri. Dernek, yurt genelinde oluşan evsel ve endüstriyel atıkların, sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistem kapsamında ülke ekonomisine hammadde olarak geri kazandırılması ve bu atıkların çevresel etkilerinin en aza indirilmesi yönünde faaliyet gösteriyor. TÜDAM, aynı zamanda Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) üyesi. Sektörün dünyaya açılan kapısı niteliğindeki TÜDAM ın başlıca amacı, lisans almış sektör temsilcilerini bir araya getirerek, sektöre kurumsal kimlik kazandırmak.kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirilmeli. engel oluyor. Türkiye de yıllık evsel ve endüstriyel nitelikte 6.5 milyon ton civarı atık kağıt oluşuyor. Kağıt fabrikalarının üretim kapasiteleri ise TÜDAM'ın, Selüloz ve Kağıt Sanayicileri Vakfı ndan (SKSV) edindiği bilgilere göre, yaklaşık 3 milyon ton. Buna karşın Türkiye de oluşan yıllık hurda kağıt stoku, yerli üretim kapasitesinin oldukça üzerinde. Ancak buna rağmen bir yandan Ekonomi Bakanlığı nın 2011 yılında almış olduğu kararla hurda kağıt ihracatını engellerken, diğer yandan da ithalat kapısını açık bırakarak, yurda her yıl 10 binlerce ton hurda kağıt girmesine izin veriliyor. Türkiye de hurda kağıt talebini oluşturan unsurların başında atık kağıtları geri dönüştürerek, mamul haline getiren kağıt fabrikaları geliyor. Küresel olarak bakıldığında Türkiye de son beş yılda yüksek kapasiteli yeni kağıt fabrikaları açılırken mevcut fabrikalar üretim kapasitelerini iki kata varan ölçüde artırdı. Bu süreçte birçok küresel yatırımcı da Türkiye de sektöre yatırım yaptı. Talep bu denli artış gösterirken işin arz tarafında artış göremeyen sektör, bu durumun temel sebebini, özellikle kağıt fabrikalarının önemli ölçüde hurda kağıt ithalatı gerçekleştirerek, yurtiçi hurda kağıt fiyatlarını ve dolayısıyla arzını belirli bir seviyede tutmalarına bağlıyor. Son dört yılda katlanarak artan hurda kağıt ihracatına karşı hurda kağıt toplama oranlarının giderek düştüğü Türkiye de geri dönüşüm sektörü temsilcileri, karar alıcıları taraf olmaya çağırıyor. Türkiye kendi atığını toplayamayıp toprağa gömerken, Avrupa nın hurda kağıtlarına yüksek bedeller ödeyerek, ithal etmesini doğru bulmadıklarını açıklayan TÜDAM üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan Türkiye nin geri dönüşüm stratejileriyle çelişen bu duruma acilen el koymasını ve konunun tarafı olmasını istiyor. Sektör temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın hurda kağıt ithalatında inisiyatif alması gerektiğine vurgu yapıyor. TÜDAM; öte yandan, hurda kağıt ihracatının şarta bağlandığı 2011 yılından sonraki süreçte, hurda kağıt ithalatı 42 milyon doların üzerinde dış ticaret açığına neden olduğunu açıklıyor yılından itibaren, 2015 yılının ilk 5 ayı da dahil olmak üzere Türkiye, yaklaşık 570 bin ton hurda kağıt ithalatı yaptı. Bu ithalat için de yaklaşık Yıl İthalat M ktarı (Kg) İthalat Tutarı ($) İhracat M ktarı (Kg) İhracat Tutarı ($) Dış T caret Denges ($) , , , , , , , , , , , , , , , ( lk 5 ay) , , ,00 Atık Türler ne Göre Yıllık Ger Kazanım Hedefler (%) Yıllar Cam Plast k Metal Kâğıt/Karton Ahşap Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel ğ (Madde 17) 100 milyon dolar ödendi. Hurda kağıtta Ç n model, Operat on Green Fence Hurda kağıdın değerlendirilmesi noktasında dikkat çeken ülke profilleri arasında Çin deki uygulama öne çıkıyor. Son 20 yıldır dünyadaki geri dönüşüm sistemini domine eden Çin, yüksek üretim kapasitesinin getirdiği hammadde ihtiyacını karşılamak için başta Amerika olmak üzere tüm dünyadan yıllık milyonlarca ton hurda ithalatı gerçekleştiriyor verilerine göre; Amerika, ülkesinde topladığı 52 milyon ton atığın 23 milyon tonunu ihraç ederken, ihraç edilen atıkların 15 milyon tondan fazlası doğrudan Çin e gönderildi yılında Operation Green Fence (Yeşil Çit Operasyonu) adında yeni bir süreci devreye alan Çin, bu uygulama ile atık ithalatını zorlaştırarak, öncelikli olarak ülkesinde oluşan atıkların toplanması ve geri kazanılmasına ağırlık vermeyi amaçladı. Sektör temsilcileri, Türkiye de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yen yönetmenl ğe ac l ht yaç var TÜDAM'a göre, sektörün gelişimindeki olumsuz etkenlerden biri de, 2005 yılından bu yana uygulamada olan ve adeta bir serüvene dönüşen Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği. İlk kez 2005'te o zamanki adı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye de Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ; 2007, 2008 ve 2011 yıllarında revize edilmiş olup, 2014 yılı itibarıyla da 4 üncü kez revize edilme aşamasına getirildi. Bu durum, sektörün yönetmelikte belirtilen 2020 yılında ahşap hariç diğer tüm ambalaj atıklarında yüzde 60 geri kazanım hedefini ulaşmasına engel teşkil ediyor. Özetle, endüstriyel kaynaklı ambalaj atıkların verimli toplandığı görülürken, evsel kaynaklı ambalaj atığı toplama sistemlerinin ise son derece verimsiz olduğu söylenebilir. Bu sebeple sektör, yönetmeliğin toplanamayan ve dolayısıyla çöp sahalarına gömülen evsel kaynaklı ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesini sağlamayı öncelikli amaç edinmesini talep ediyor. Geçen 10 yıllık sürede yine yönetmelik uygulamasında olup, sektörü yıpratan başka bir konu da bedelli-bedelsiz atık tartışmaları oldu. Bu hususta gelinen son aşamada, Danıştay sadece yönetmelikte geçen bedelsiz şartı aranmaksızın ibarelerinin iptaline karar verirken, bu kararla sistem yine bedelsiz dönemine geri döndü. Fakat bu haliyle yönetmelik, sanayi kuruluşlarına ambalaj atıklarını bedelsiz şekilde lisanslı işletmelere vermelerini hükmederken, atıklarını yalnızca belediyenin anlaştığı lisanslı tesise vermelerini şart koşmuyor. Dolayısıyla sanayi kuruluşları mevcut haliyle atıklarını diledikleri lisanslı işletmelere verebiliyor. Bu durum sektörün sürdürülebilir sistem ihtiyacını açığa çıkarırken, sektör temsilcileri, 10 yıllık Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uygulama tecrübesinde, Toplanan ambalaj atıklarının ekonomik bedeli hiçbir şekilde sistemin sürdürülebilirliğini sağlayamaz. Acilen yeni bir yönetmeliğe ihtiyacımız var vurgusu yapıyor.

2 SAYFA 02 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI 02 özel ek tüdam 10 Temmuz 2015 / CUMA Ger dönüşüm sektörü teşv klerden faydalanmalı Türk ye de 5 m lyar dolarlık büyüklüğe sah p ger dönüşüm ve atık yönet m sektörünün özel sektör f rmaların yatırımlarıyla gel şt ğ ne şaret eden Değerlend reb l r Atık Malzemeler Sanay c ler Derneğ (TÜDAM) Yönet m Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, Sektörün gel şeb lmes ç n Çevre Kanunu nun 29 uncu maddes nde bel rt len teşv k tedb rler nden faydalandırılması gerek yor ded. TÜDAM ın faal yetler hakkında da b lg veren Kılıç, yurt genel nde organ ze ett kler bölgesel sektör toplantılarıyla sektörün nabzını tutarak, ulusal ve uluslararası fuar, panel ve sempozyum g b organ zasyonlarda sektör ortak görüşler n n tems lc l ğ n gerçekleşt rd kler n söyled. Lisanslı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri tarafından; 22 Mart 2007 yılında kurulantüdam, atık yönetimi ve geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilgi ve birikimlerini paylaşabileceği bir platform olarak dikkat çekiyor. Halen 50 nin üzerinde üyesi bulunan dernek, sektörün en güçlü sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Dernek üye profili ve yapısı gereği TÜDAM, yurt genelinde oluşan evsel ve endüstriyel atıklarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistem kapsamında ülke ekonomisine hammadde olarak geri kazandırılması ve bu atıkların çevresel etkilerinin minimize edilmesi yönünde faaliyetlerini sürdürüyor. TÜDAM ayrıca, Türkiye de yakın zamanda yayımlanan atık mevzuatları doğrultusunda lisans almış olan sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi ve sektöre kurumsal bir kimlik kazandırmayı amaçlıyor. Ger dönüşüm, henüz stenen sev yede gel ş m göstermed Vedat Kılıç, TÜDAM yönetiminin resmi kurumlarla yaptığı toplantılar ve aktardığı görüşlerle Türkiye çevre politikalarının şekillendirilmesinde aktif rol oynadığını bildirdi. Geri dönüşüm sektörünün küresel ölçekte, özellikle son 20 yılda kayda değer mesafe katettiğini ifade eden Kılıç, Türkiye de de nüfus ve sanayi yoğunluğu sebebiyle oluşan yüksek miktardaki atığı yönetmek için sektörün geliştiğini fakat bunun henüz istenen seviyede gelişim göstermediğini kaydetti. Kılıç, Özellikle belediye atıkları içindeki geri dönüştürülebilen atıkların düşük verimlilikle toplanması ve enerji geri kazanımı yerine vahşi ve düzenli depolama yöntemleri tercih edilmesi sebebiyle, değerlendirilebilecek birçok atık maalesef toprağa gömülüyor. Her şeye rağmen Türkiye de sektörün büyüklüğü 5 milyar dolar ifadelerini kullandı. Türkiye geri dönüşüm sektörünün özel sektörün yaptığı yatırımlar ile geliştiğinin altını çizen Vedat Kılıç, Dünyadaki geri dönüşüm sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, bir anlamda sektörün teknolojik altyapısının geliştirilmesi için dünyaya açılan bir kapı niteliğindeyiz yorumunu yaptı. Kılıç, 2005 yılından beri Türkiye nin ihtiyacı olan çevre ve atık yönetimi yatırımlarının önemli bir kısmının özel sektör tarafından yapıldığını belirterek, Fakat, çevresel ve ekonomik açıdan önem arz etmesine rağmen, geri dönüşüm ve atık yönetim sektörü, sektörel teşviklerden yararlandırılmadı. Türkiye için önemli katma değerler oluşturan geri dönüşüm sektörünün gelişebilmesi için Çevre Kanunu nun 29 uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirlerinden faydalandırılması gerekiyor diye konuştu. Atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün halen 2005 te uygulamaya geçirilen mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Vedat Kılıç, 2005 yılında AB uyum süreci ile açılan çevre faslının ardından çok kısa bir süre içinde Türkiye'de birçok çevre mevzuatı yayımlandı. Bu süreçte yine ilk kez 2005 yılında yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen hedeflere göre, ülke olarak 2020 yılında ahşap hariç diğer tüm ambalaj atıklarında yüzde 60 geri kazanım hedefini yakalamamız gerekiyor. Ancak mevcut duruma bakıldığında önümüzdeki dönemde geri kazanım hedefine ulaşmamız hiç kolay gözükmüyor şeklinde görüş bildirdi hedefler ne ulaşmak ç n b rl k çağrısı yaptı Sektörün 2020 hedeflerine ulaşabilmesi için birlik olması gerektiğine işaret eden Vedat Kılıç, şöyle devam etti: 2005 yılında çevre mevzuatlarının uygulamaya geçmesiyle birlikte yaklaşık 10 yıldır atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü bu mevzuatlara uygun şekilde faaliyetlerini gerçekleştirdi. Bu sebeple artık mevzuatlar ve bu mevzuatların sahadaki uygulamaları sektörümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dolayısıyla sektör temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu sivil toplum örgütleri, sektörün geleceğini tayin edebilmek adına son derece kritik rol üstleniyor. Bu itibarla sektörümüz için doğru çözüm yollarına ulaşabilmek adına tüm lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerini, sektörün doğal temsilcisi TÜDAM ın çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Dört sektörel dernek aynı çatı altında buluştu Atık yönetimi alanında faaliyet gösteren beş derneğin 12 Haziran da güçlerini birleştirdikleri Tüm Atık Yönetimi Dernekleri Platformu (TAYDEP), atık oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf edilecek atıkların azaltılması ile ilgili adımları daha hızlı atacak. Türkiye de atık yönetimi alanında faaliyet gösteren dernekler, güç birliğine gitti. Atık Kağıt Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED), İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği (İGEDDER), Ömrünü Tamamlamış Araçlar Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) ve Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜ- DAM), sektörün sorunlarını çözmek ve daha iyi temsil etmek TAYDEP de birleşti. "Üret c lerle b rl kte hareket ed lmel " TAYDEP in kuruluş imza töreni, Avrasya nın en büyük çevre teknolojileri fuarı REW İstanbul un ev sahipliğinde gerçekleşti. İmza töreni öncesi konuşan AGED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral, TAYDEP in kuruluşunun bir sorumluluk olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönem sivil toplum kuruluşları ve üreticiler ile birlikte hareket etmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Saral, sektörün temsili açısından TAYDEP in önemli işler yapacağını belirtti. AGED Başkanı Saral, Türkiye de 29 milyon ton çöp üretiyoruz ve bundan sadece 2.5 milyon ton kağıt geri kazanıyoruz. Halbuki 4 milyon ton daha ekonomiye kazandırmamız gereken geri dönüşebilir kağıt var. Bunu kazandırmak konusunda hep beraber katkı sağlamalı, yatırım yapmalıyız diye konuştu. TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç ise 10 yıllık atık yönetimi ve ilgili mevzuatlarda önemli yol kat edildiğini anlattı. Bu süreçte atık ile ilgili birçok mevzuat gerçekleştirildiğini hatırlatan Kılıç, Şimdi sektör derneklerini temsil edecek üst bir çatı oluşturduk. Bu çatıya ihtiyaç vardı. Federasyon olmak gibi bir düşüncemiz de vardı ancak bunun için resmi anlamda bir süreç gerekiyordu. Platform ile başladık ama federasyona doğru gitmek istiyoruz şeklinde konuştu. ÖTASAD hakkında bilgi veren ÖTASAD Başkanı Günay Dar da dernek olarak geri dönüşüm konusunda OSB kurma konusunda faaliyetler ve eğitimlere devam ettiklerini anlattı. Dar, yeni dernek ile sektörün daha ileri gideceğini söyledi. İFO Fuarcılık tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın katkılarıyla bu yıl 11 incisi düzenlenen Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW İstanbul, pek çok üretim sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir oluşuma ev sahipliği yaptı. 12 Haziran Cuma günü, fuarın yapıldığı Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleştirilen imza töreniyle faaliyetlerine başlayan TAYDEP in amacının; atık oluşumunun önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf edilecek atıkların azaltılması hedefiyle gerekli adımları daha hızlı atabilmek olduğu deklare edildi. Tarhan Ger Dönüşüm, 280 b n ton ambalaj atığı ger kazandıracak Serhat Atık, her yıl % 100 büyümey hedefl yor TAYDEP üyeler Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Müsteşarı le buluştu Atık kağıt alım ve satımı ile faaliyete başlayan Tarhan Geri Dönüşüm, hizmet alanını çeşitlendirerek, plastik, kağıt, cam ve ambalaj atıklarının kaynakta toplanması, ayrıştırılması, preslenip balyalanması ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine nakledilmesi işlemlerini yapıyor. Merkezi İstanbul da bulunan firmanın 15 tesis ile çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Tarhan Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Gani Tarhan, 2014 yılı içinde yurt genelindeki 15 şube ve sözleşmeli olduğumuz dokuz belediyede gerçekleştirdiğimiz ambalaj atığı geri kazanım miktarı 240 bin tona ulaştı te ise bu rakamı 280 bin tona çekmeyi hedefliyoruz. Yılın ilk beş ayında hedeflerimizin üzerine çıktık dedi. Tehlikesiz atıkları toplayarak geri dönüşüme katkıda bulunduklarını belirten Gani Tarhan, 2014 yılında mevcut kapasitemizi ve geri dönüşüme kazandırdığımız ambalaj atığı miktarını artırdık. Yılı 108 milyon TL ciro ile kapadık. Geçen yıl, bünyemize eklediğimiz dört yeni şube ve genişlettiğimiz araç filomuz ile yüzde 35 büyüdük. Önümüzdeki iki yıllık dönem için de büyüme hedefimiz yüzde 30 diye konuştu. Ambalaj atığı ger dönüşümü ç n entegre b r tes s kuracak Kısa vadede ambalaj atığı alanında entegre bir geri dönüşüm tesisi kurmayı planladıklarını bildiren Gani Tarhan, ayrıca 2016 yılında farklı sektörlere de yatırım yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Tarhan, Avrupa ülkelerinde geri dönüştürülen ambalaj atığı oranı Türkiye ye oranla oldukça yüksek. Bunun nedeni ise Türkiye de çevre ve geri dönüşüm bilincinin yeterince gelişmemiş Sektörün yoğun çabaları ile oluşumu sağlanan Tüm Atık Yönetimi Dernekler Platformu (TAYDEP) üyeleri, geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk ile bir araya geldi. Geri dönüşüm ve atık yönetimi sektöründe hedef ve projelerin anlatıldığı toplantıya, Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED) Genel Sekreteri Osman Kaytan, İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği (İGEDDER) Başkanı Yüksel Yılmaz, İGEDDER Yönetim Kurulu Üyesi Gani olması. Bu yılki en büyük hedefimiz, çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmak. Yeni anlaşma ve projelerimizi hayata geçirdiğimizde, yatırım yaptığımız bölgeler de hem çevre hem de ekonomi adına kazanç ve istihdam sağlayacak dedi. Yurtdışında da faaliyet gösterdiklerini söyleyen Gani Tarhan, 2013 te ambalaj atığı ihracatına başladıklarını ve 2015 ila 2016 dönemi için de yurtdışı piyasa araştırmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Tarhan, Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Başkanı Günay Dar, TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç ve Atık Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır katıldı. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç, Sektöre kurumsal kimlik kazandırmak ve sektörü dünyaya entegre edebilmek amacıyla bir araya gelen dört sektör derneği tarafından oluşturulan TAYDEP, ilk ziyaretini Müsteşar Mustafa Öztürk e gerçekleştirdi. Müsteşar, sektörel derneklerin bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ve sektörün geliştirilmesine yönelik iş geliştirme projelerine bakanlık her zaman destek olacak dedi. Serdar Mühendislik bünyesinde çalışmalarını sürdüren Serhat Atık, ambalaj atığı, kağıt ve karton, plastik, metal ambalajlar ve metal hurdalar toplama ve ayrıştırma, plastik atıklardan çapak granür üretimi ve geri kazanımı ile çimento fabrikalarına yönelik endüstriyel atıklardan türetilmiş yakıt (ATY) üretimi yapıyor te cirolarını, bir önceki yıla göre iki katına çıkardıklarını ifade eden Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kaya, bu yılın ilk beş ayında da hedeflerinin üstünde bir büyüme yakaladıklarını söyledi. Her yıl yüzde 100 büyüme hedeflediklerini açıklayan Kaya, 2016 yılı için de yüzde 100 büyüme hedefiyle çalışıyoruz. Mevcut faaliyetlerimizin dışında Ar-Ge çalışmaları da yürütüyoruz. Verimlilik ve yenilikler ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız ve yurtdışı işbirliklerimiz sürüyor. Ayrıca hem yurtiçi hem de yurtdışı fuarları yakından takip ediyoruz dedi. Yakıt üret m kapas tes n artıracak Endüstriyel atık üreten tüm atık üreticilerine hitap ettiklerini belirten Eyüp Kaya, 5 bin 500 metrekaresi kapalı, 10 bin 463 metrekare alanda 50 çalışan ile faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Yaptıkları yatırımlara değinen Kaya, Personel sosyal tesisi ve laboratuvar inşa edildi. Mevcut laboratuvarımızı atık ve toprak kirliliği analizleri ile büyütüyoruz. Yeni yatırım projelerimiz ile tehlikeli ve tehlikesiz atıktan yakıt üretimi kapasitemizi artırmayı planlıyoruz diye konuştu. Diğer yandan, ambalaj geri dönüşümünde yeni lokasyonlarda da hizmet vermeyi istediklerini söyleyen Kaya, Elektronik atık geri kazanımı, güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi ve belediye atıkları aktarma istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Manisa dan sonra başka bölgelerde endüstriyel atık yakma tesisi ve atık depolama tesisleri kurma işlemine devam edeceğiz ifadesinde bulundu. Firmanın 2005 yılında kurulduğunu anlatan Eyüp Kaya, geri dönüşüm sektöründe bugün itibarıyla Ankara da ambalaj atığı toplama ayrıştırma, plastik atık geri kazanım ve endüstriyel atıklardan çimento fabrikalarına alternatif yakıt ve hammadde hazırlayan tesis ile hizmet verdiklerini söyledi. Sektörün üç önemli sorunu bulunduğunu söyleyen Kaya, Firmalar arasında haksız rekabet var. Ayrıca belge ve faaliyetlerde yapılan sahtecilik ile bakanlığın denetim yetersizliği diğer önemli sorunlar diye konuştu.

3 SAYFA 03 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI tüdam ö zel ek Temmuz 2015 / CUMA Benl Ger Dönüşüm anahtar tesl m tes sler kurmayı hedefl yor Üç ana kolda faal yet gösteren Benl Ger Dönüşüm, önümüzdek yıllarda yurt genel ne yayılarak, yatırımcılara anahtar tesl m tes sler kurmayı hedefl yor. Ger dönüşüm tes sler n oluşturan tüm unsurları üretmek sted kler n bel rten Benl Ger Dönüşüm Yönet m Kurulu Başkanı Ömer Benl, s stem oluşturan unsurları yüzde 100 yerl üretmey hedefled kler n vurguladı te Esk şeh r de kurdukları ambalaj atığı ve ayrıştırma tes s le fabr ka ve evlere h zmet verd kler n kaydeden Benl, Tam otomasyon tes s le nsan unsurunu en aza nd r yoruz. Tes s m z, Avrupa standartlarında faal yet göster yor. Ek vard yada ayda b n 500 ton atık şlen yor ded. Atık malzemenin sisteme girdikten sonra el değmeden yüksek teknolojili makinelerle ayrıştırılıp, preslendiğini ifade eden Ömer Benli, hedeflerinin tesisi oluşturan önemli makine parçalarını da üretmek olduğunu açıkladı. Bu alanda ilk üretimi balistik ayraç üzerine yaptıklarını belirten Benli, Bu üretimi halen Afyonkarahisar da yapımı süren Afyon Çevre Hizmetler Birliği (AFÇEBİR) için katı atık ön işlem ve kompost tesisine yaptık. Diğer önemli iki parça üzerine de çalışıyoruz. Bunlar optik ayraç ve poşet açma makineleri diye konuştu. Balistik ayracı Avusturya dan aldıkları lisansla ürettiklerini kaydeden Benli, Bu sayede, atıkları iki ve üç boyutlu şekilde ayrıştırabildiklerini söyledi. Faaliyet gösterdikleri bir diğer alanın palet üretimi olduğunu bildiren Ömer Benli, 20 MİLYON TL BU YIL HEDEFLENEN CİRO aylık 80 bin kapasiteli ahşap palet tesisiyle geri dönüşüm sektörünün ihtiyacına cevap verdiklerini dile getirdi. Benli, İkinci el ahşap paletleri de tekrar kullanıma hazırladığımız tesisimizde, ayda 50 bin adet palet üretiyoruz. Bu üretimle ayda 2 bin 500 ağacın kesilmesini engelliyoruz. Tesisimizde 40 personele iş imkanı sunuyoruz şeklinde konuştu. Faaliyet alanlarından birisinin de üretim artığı kauçuktan hammadde elde etmek olduğunu açıklayan Ömer Benli, 25 personel ile hizmet verdikleri bu alanda da aylık yaklaşık bin ton üretim yapabildiklerini aktardı. Benli, Fabrikaların üretim artığı kauçuğu alıyor, kırma ve parçalama işleminden geçirip, boyutlama yapıyoruz. Metal malzeme varsa içinde ayırıyor, ayrılması zor olan alüminyum parçaları da özel yöntemlerimizle ayırıyoruz. Sonra 1 ila 4 milimetre aralığındaki granül ürünlerden sentetik yapay çim sahalarda, çocuk oyun parkları, atletizm ve tenis pistlerinde kullanılmak üzere hammadde elde ediyoruz diye konuştu. Kauçuk granül imalatında ihracata da başladıkları bilgisini veren Benli, ilk sevkiyatı İtalya ya yaptıklarını söyledi. Ayrıca diğer Avrupa ülkeleriyle de görüştüklerini ifade eden Benli, İkinci hedef pazarımız Ortadoğu. Özellikle de 2022 Dünya Kupası ev sahibi Katar. Ürünümüz FIFA onaylı, FIFA standartlarında. Bu işte eskiyiz. Geçmişimiz 1986 ya dayanıyor. Bu ürünü başka işlemlerden geçirdiğimizde, kauçuk sanayiinin hammaddesi de olabilir şeklinde konuştu. Yatırım çalışmalarından da söz eden Ömer Benli, yaklaşık 4 milyon liralık yatırım bütçesiyle granül ve öğütme tesisi yaptıklarını bildirdi. Benli, bu sayede kauçuğun olduğu tüm sanayi kollarına hitap edebilecek konuma ulaşacaklarını söyledi. Tüm faaliyet alanlarında 140 kişiyi istihdam ettiklerini dile getiren Benli, geçen yıl 11 milyon TL olan ciroyu bu sene 20 milyon TL ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. "Türk ye de günde 75 m lyon k lo çöp üret l yor" Türkiye de günde 75 milyon kilo evsel çöp çıktığına dikkat çeken Ömer Benli, sektör sorunlarına da değindi. Benli, sözlerine şöyle devam etti: Bu çöplerin tamamına yakını kaynağında yani evlerde ayrıştırılmıyor. Kaynaklarımız boşa gidiyor. Milyarlarca liralık servet olan ambalaj atıkları, çöpün içinde yok oluyor. Biz, yaklaşık 10 yıldır evsel atık konusuna kayda değer emek harcadık. Avrupa da nasıl yapılıyorsa biz de aynısını yapabiliyoruz. Bunun örneğini Afyon Çevre Hizmetler Birliği katı atık ön işlem ve kompost tesisinde göreceğiz. Benli, söz konusu tesiste çöpün içinde bulunan ve daha önce gömülen ambalaj atıklarını ayırıp ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti. Yürekl Kağıt, kapas te yatırımıyla 2016 da üret m n % 10 artıracak Hurdacılık faaliyeti ile geri dönüşüm sektörüne giren Yürekli Kağıt, İstanbul da iki lokasyonda atık kağıtları hammaddeye dönüştürüyor. Gelecek beş yıl içinde İstanbul başta olmak üzere üç lokasyonda daha tesis açmayı planladıklarını dile getiren Yürekli Kağıt Genel Müdürü Ercan Yürekli, Bu yıl da kapasite artırımına yönelik yatırıma hazırlanıyoruz için hedefimiz ise üretimi yüzde 10, ciromuzu en az yüzde 15 artırmak diye konuştu. Bu yıl kapasite artırımına giderek müşteri portföyünü genişletmeye odaklanacaklarını bildiren Yürekli, 2015 yılının ilk beş ayı belirsizliklerle geçti. Cironun, 2014 ün biraz üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu yıl ana hedefimiz, seçim öncesi ve sonrası belirsizliklerine rağmen, geçen senenin üzerinde bir büyüme gerçekleştirmek. Bu büyümeyi kapasite artırımına yönelik gerçekleştireceğimiz yatırımlar ve yeni müşterilerle desteklemeyi planlıyoruz dedi. Ayda 5 b n ton atık şl yor Ayda 5 bin ton atığı işleyerek kağıt fabrikalarına hammadde sağladıklarını belirten Ercan Yürekli, İstanbul Yenibosna da yer alan 4 bin metrekarelik merkez tesiste 70 personel ile hizmet verdiklerini ifade etti. Matbaalarda oluşan üretim artığı kağıtları toplayıp ayrıştırarak ABD (PS) standartlarında üretim yaptıklarını belirten Yürekli, Türkiye de alışılan atık kağıt normlarının dışında faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca HW, SWL, SOP, CBS, OCC ve Pollycup gibi birçok sayıda atık kağıt türü Yenibosna tesisimizde yapılıyor diye konuştu. Firmanın araç filosundan da bahseden Yürekli, 16 kamyon ve kamyonet, beş teleskobik yükleyici, bir endüstriyel balya makinesi, 20 statik kompaktör ve 50 konteynerden oluşan araç, makine ve ekipman parkının bulunduğunu söyledi. TÜDAM ın Bureau International of Recycling (BIR) üyesi olmasından dolayı sektör ile ilgili yurtdışı toplantılara katıldıklarını ve global pazarı yakından takip ettiklerini ileten Ercan Yürekli, Ayrıca yurt içi ve dışı fuarları da yakından izliyoruz. Başta IFAT ve REW olmak üzere pek çok fuara dernek olarak gerek ziyaretçi gerek katılımcı sıfatıyla iştirak ettik. Bu fuarlarda hem teknolojik gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buluyoruz hem de sektörün trendlerini ve yeniliklerini inceliyoruz şeklinde konuştu. Sektör sorunlarına da değinen Ercan Yürekli, şöyle konuştu: Sağlıklı rekabet koşullarını ve serbest ticaret hakkını gözeten bir sisteminiz mevcut ise sorunlar kendi platformu içinde çözülür. Bu koşulların oluşmasında, kamunun olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının da önemli sorumlulukları bulunuyor. Yalnızca bizim için değil, tüm sektörlerin sorunlarının çözüme ulaştırabilmesi için birlik olunması gerekli. Bunun için de tüm iş adamlarını ve kadınlarını, patronları, içinde bulundukları sektörlerin sivil toplum kuruluşlarına katılmaya, katılmış olanları da aktif olmaya davet ediyorum. Çevsan, yen tes s le kadın st hdamına ağırlık verecek Diyarbakır, Mardin ve Batman da altı tesisi ile faaliyet gösteren Çevsan, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ile cam ve plastik atıkların hammaddeye dönüşümünü sağlıyor. Diyarbakır da dört farklı tesiste 200 kişi, toplamda altı lokasyondaki geri dönüşüm tesisinde ise 300 kişiyi istihdam eden Çevsan, bu yıl yeni bir tesis yatırımı yapacak. Faaliyet alanlarına sentetik çuval üretimini de dahil etmeye hazırlanan firma, bu alanda ağırlıklı kadın istihdamı sağlama hedefiyle dikkat çekiyor. Atık maddelerin toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ile cam ve plastik atıkların hammaddeye dönüşümünü sağlayan Çevsan Atık Geri Dönüşüm Sistemleri, 1998 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteriyor. Toplamda altı lokasyonda hizmet veren firma, 2016 yılında yüzde 10 büyüme hedefliyor. Çevsan, bu hedefe paralel olarak, bu yıl sonuna kadar yeni bir tesis yatırımına giderek, sentetik çuval üretimi gerçekleştirecek. Söz konusu yatırım kapsamında 200 kişilik istihdamın yüzde 80 inin kadınlardan oluşmasını hedefleyen Çevsan, yeni tesis yatırımıyla yurt içi ve dışında markalaşmak istiyor. Geçen yılı yüzde 20 büyüme ile kapattıklarını belirten Çevsan Atık Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Ağaoğlu, sahip oldukları 4000 ton/ay kapasite ile 2014 te 48 bin ton ambalaj atığı geri dönüştürdüklerini söyledi. Geçen yıl, önceki döneme göre yüzde 20 büyüme kaydettiklerini ifade eden Ağaoğlu, Diyarbakır tesislerimizde kaynağında ayrıştırmaya yönelik çalışmalar yapıyor, geri dönüşüm konteynerleri bırakıp düzenli bir şekilde toplanmasını sağlıyoruz dedi. AVM, fabrika ve askeri alanlara bırakılan geri dönüşüm konteynerleri ile ambalaj atıklarını sistematik bir şekilde topladıklarına değinen Ağaoğlu, kamu kurumları ve şehrin belli noktalarına konulan cam kumbaraları ile de cam atıklarının düzenli bir şekilde toplandığını anlattı. Tesise gelen cam ve plastik atıkların yine kendi geri dönüşüm tesisinde işleme tabi tutarak, hammaddeye dönüştürüldüğünü anlatan Ağaoğlu, Kağıt ve karton atıkları ise presleyip balyalayarak fabrikalara hammadde olarak gönderiyoruz ifadelerini kullandı. Üret m n yüzde 20's n hraç etmey planlıyor 29 bin 500 metrekarelik alandan oluşan altı tesisi ile 300 kişiye istihdam sağladıkları bilgisini veren Kahraman Ağaoğlu, 2014 yılında 30 milyon ciro hedeflenirken bu hedefin yüzde 80 ine ulaştık e göre yüzde 20 lik büyüme yakaladık. Geçen yıl makine ve ekipman yatırımına gittik şeklinde konuştu. Ağaoğlu ayrıca, çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan makine yatırımı yaptıklarını ve 45 modern tekniklerle donatılmış araç filosuna sahip olduklarını ifade etti. Ağaoğlu, bu yıl ise sentetik çuval üretimine başlamayı planladıklarını ve bu doğrultuda yeni bir tesis yatırımı yapacaklarını açıkladı. Ağaoğlu, 16 bin metrekarelik alanda hizmet verecek olan tesisimizde yaklaşık 200 kişinin çalışması hedefleniyor. Bunun da yüzde 80 inin kadın işçilerden oluşmasını planlıyoruz. Sentetik çuval fabrikamızı yıl sonuna kadar devreye almayı ve aynı zamanda ihracata da başlamayı hedefliyoruz dedi. İlk etapta üretimin yüzde 20 sini ihraç etmeyi planladıklarını söyleyen Ağaoğlu, bu alanda özellikle gıda, tarım, seracılık, madencilik, inşaat, tekstil ve kimya sanayi sektörlerinin ihtiyacına yönelik çalışacaklarını bildirdi da yüzde 10 büyüme hedefl yor 2015 in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 lik büyüme kaydettiklerini bildiren Kahraman Ağaoğlu, büyümenin, seçim dönemi olması ve bu süreçten kaynaklanan belirsizlikler sonucu istenilen şekilde sonuç vermediğini ifade etti. Bu yılı yatırımlarla geçireceklerini belirten Ağaoğlu, 2016 yılında ise üretim ve ciroda yüzde 10 büyüme hedeflediklerini söyledi. Öte yandan Ar-Ge faaliyetlerine de önem verdiklerini dile getiren Ağaoğlu, Enerji kaynaklarımızın hızla ve bilinçsizce tüketiminden kaynaklı, doğaya dost enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar enerjisi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız bulunuyor dedi. Firma olarak sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında da bilgi veren Kahraman Ağaoğlu, halka geri dönüşüm bilinci aşılamak amacıyla, sektörü ilgilendiren yurtiçi fuarlara katıldıklarını ve ev hanımlarına geri dönüşüm hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Balorman üret m alanını gen şleterek tems lc l k sayısını artıracak Bolu, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir de bulunan beş tesisiyle faaliyet gösteren Balorman, yıl sonuna kadar yurtiçinde yedi bölgede olmayı planlıyor. Önümüzdeki yıllarda ise ahşap palet alanında yurt genelinde temsilcilikler oluşturmayı hedefleyen firma, böylece güneyden kuzeye, batıdan doğuya tüm noktalara ulaşacak. Çeşitli orman ürünleriyle ahşap palet üretim ve geri dönüşümü, ahşap ambalaj üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Balorman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı İlbeyi Dağlar, 1958 yılında başladıkları faaliyetlerini ahşap mobilya imalatı ve hammadde ithalatı ile devam ettirdiklerini bildirdi yılından sonra başta Şili olmak üzere Güney Afrika, Yeni Zelanda, ABD, İskandinav ve Baltık ülkeleri, Rusya ile Ukrayna dan önemli miktarlarda tomruk ithalatı da gerçekleştirdiklerini belirten Dağlar, 1990 lı yıllarda ise beyaz eşya sektörüne yönelik ahşap ve plastik komponent üretimi yapmak üzere yatırıma gittik. Bu doğrultuda Bolu fabrikasını devreye aldık li yılların başında ise ahşap palet üretimine başladık bilgisini verdi. Türkiye de ahşap palet geri dönüşüm lisansı alan firmalar arasında başı çektiklerini ifade eden İlbeyi Dağlar, 2006 yılında Türk Patent Enstitüsü nün ilk 10 markası içinde yer aldıklarını, 2011 yılında ise FSC sertifikasını alarak markalarının kalitesini artırdıklarını söyledi. Dağlar, Bolu da 37 bin metrekare açık, 14 bin 500 metrekare kapalı alanda, üst tabla, ahşap ambalaj malzemeleri ve ahşap palet imalatı yaptıklarını dile getirdi. Bolu, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir de bulunan beş tesis ile faaliyette olduklarının bilgisini veren Dağlar, yıl sonunda ise Türkiye nin yedi bölgesinde var olmayı hedeflediklerini açıkladı. Geçen yıl hem üretim hem de ciroda hedefleri yakaladıklarını aktaran Dağlar, Bu yıl içinde yurtdışından bir firmayla ortaklığa gideceğiz. Yeni iş ortağımızla beraber bu sektörde ayrı bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyoruz dedi. İlbeyi Dağlar, 2016 da ise ürün yelpazesini geliştirmeye odaklanacaklarını bildirdi. Önümüzdeki yıllarda da özellikle ahşap palet alanında yurt genelinde temsilcilikler oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Dağlar, Böylelikle güneyden kuzeye, batıdan doğuya tüm noktalara ulaşmayı hedefliyoruz diye konuştu.

4 SAYFA 04 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI

5 SAYFA 05 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI

6 SAYFA 06 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI 06 özel ek tüdam 10 Temmuz 2015 / CUMA Burkasan, tam entegre atık yönet m ş rket olmayı hedefl yor Bursa da entegre atık yönet m alanında uzmanlaşan Burkasan; kağıt-karton, plast k, metal, ahşap, kompoz t ve tekst l g b değerlend r leb l r atıkları yöneterek ülke ekonom s ne kazandırılmasını sağlıyor. Geçen yıl, 2 m lyon dolarlık yatırımla kapalı devre ve otomasyon şekl nde çalışan elektron k atık ger dönüşüm tes s n Bursa ya kazandıran Burkasan, bu yıl da, tehl kel atık alanında yatırıma g derek, entegre b r atık yönet m ş rket olmayı hedefl yor. Bu yatırımla entegre atık yönet m z nc r ne b r halka daha ekled kler n söyleyen Burkasan Atık Yönet m ve Çevre Danışmanlık Yönet m Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, tes s n yıllık tek vard yada 100 b n adet n üzer nde elektron k atığı şleme kapas tes ne sah p olduğunu b ld rd. Kurumsallaşma çalışmalarını 2005 yılında tamamlayan Burkasan; kağıt-karton, plastik, metal, ahşap, kompozit ve tekstil gibi değerlendirilebilir atıkları yönetiyor. Ayrıca, endüstriyel ve evsel atıkların yönetimi, çevre danışmanlık hizmetleri, tehlikeli atıkların taşınması ve atıkların uluslararası ticareti gibi alanlarda faaliyet göstererek entegre atık yönetimi hizmetleri de sunan Burkasan, aylık olarak tüm tesislerinde 7 bin ton atığın yönetimini gerçekleştiriyor. İkisi Bursa Kestel Sanayi Bölgesi ve ikisi Bursa Serbest Bölgesi nde yer alan toplam dört tesisinde 150 nin üzerinde personel istihdam ediyor. Bursa Serbest Bölgesi nde toplam 4 bin metrekare alanda kurulu tesisi, bölge içinde yer alan işletmelere atık yönetimi hizmetleri sunan Burkasan, aynı zamanda bu tesis ile Türkiye deki 19 serbest bölge içinde de ilk olma özelliğini taşıyor. "2014'te 2 m lyon dolarlık yatırım yaptık" Vedat Kılıç, 2014 yılı başında 2 milyon dolarlık yatırımla kapalı devre ve otomasyon şeklinde çalışan elektronik atık geri dönüşüm tesisini Bursa ya kazandırdıklarını anımsatarak, bu yatırımla entegre atık yönetimi zincirine bir halka daha eklediklerini söyledi. Tesisin yıllık tek vardiyada 100 bin adetin üzerinde elektronik atığı işleme kapasitesine sahip olduğunu bildiren Kılıç, bu sayede buzdolabı ve klima gibi atık elektronik eşyaları yüzde 98 in üzerinde verimlilikle geri kazandırdıklarını belirtti. Kılıç, Bursa ve Türkiye genelinde 250 nin üzerinde ulusal ve uluslararası şirkete entegre atık yönetimi hizmeti sunan yapımıza son olarak plastiklerin geri dönüşümünü dahil ettik. Bu alanda devreye aldığımız tesisimizle birlikte 2014 yılında kapasite olarak yüzde 20, ciro bazında da yüzde 15 büyüme kaydettik şeklinde konuştu. Bu yıl itibarıyla tehlikeli atık alanında da yatırım gerçekleştireceklerinin bilgisini veren Kılıç, Avrupa standartlarında ve normlarında entegre bir atık yönetim şirketi olmayı hedefliyoruz diye konuştu. İk f rma le proje ortaklığına g derek yen ş rket kurdu Bu yıl ayrıca, İzmir de alanında uzmanlaşmış iki firma ile proje ortaklığına giderek, Ege Atık Yönetimi AŞ yi kurduklarını anlatan Vedat Kılıç, Ege Serbest Bölge de geçtiğimiz şubat ayında faaliyete başlayan tesisimiz, 4 milyon dolarlık yatırım bedeliyle şekillendirildi. Burada, 200 ü aşkın firmanın faaliyet gösterdiği Ege Serbest Bölgesi nin tamamının atık yönetimi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz ifadesini kullandı. 8 bin metrekarelik alanda, bölge içindeki firmalara günlük atık yönetimi hizmeti sunduklarını anlatan Kılıç, ayrıca yıl içinde gerçekleştirilecek yatırımlarla da tehlikeli atık geri kazanımı ve çevre danışmanlık alanlarında da hizmet vermeyi planlanladıklarını ve 30 a yakın kişiye istihdam sağlayan tesiste yılsonuna dek çalışan sayısını 50 nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Atıksan, faal yetler ne tehl kel madde dönüşümünü ekleyecek Atıksan Geri Dönüşüm, geçen yıl 65 bin ton atığı geri dönüştürerek, ekonomiye kazandırdı. Cirosal bazda da yüzde 10 büyüme yakalayan firma, bu yılın ilk beş ayında ise yüzde 2 büyüdü. Bin 500 metrekarede kurulan Atıksan, 10 yıldır ambalaj atıkları, cam ve plastik geri dönüşümü alanlarında faaliyet gösteriyor. Firma, faaliyetlerine tehlikeli madde geri dönüşümünü eklemek için de lisans çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi Konya da bulunan; Ankara, Uşak ve Kahramanmaraş taki altı tesis ile hizmet veren firma, 75 kişiye istihdam sağlıyor. Atıksan Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Palabıyık, Konya, Ankara ve Uşak ta 4 bin 500 metrekarelik ambalaj atığı tesislerimiz, Kahramanmaraş ta iki lokasyonda 2 bin 500 metrekarede cam geri dönüşüm ve bir plastik geri dönüşüm tesisimizle sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yıllık 25 bin ton cam, 15 bin ton plastik ve 45 bin ton kağıt geri dönüşüm kapasitemiz bulunuyor. Ayrıca, tehlikeli atıklar için lisans işlemlerine başladık. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor dedi te 65 b n ton atığı ger dönüştürdü 2014 yılı faaliyetlerini değerlendiren Palabıyık, geçtiğimiz yıl 65 bin ton atığı geri dönüştürerek, ekonomiye kazandırdıklarını aktardı. Cirosal bazda ise yüzde 10 büyüme yakaladıklarını bildiren Palabıyık, geçen yılki yatırımlardan da bahsederek, 2014 de 3.5 milyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırım ile cam tesisimizi tam kapasiteli olarak faaliyete alıp, ton bazında kayda değer artış sağladık bilgisini verdi. Bu yılın ilk beş ayında, geçen yıla göre yüzde 2 lik büyüme kaydettiklerini söyleyen Palabıyık, İlk beş ay, bizim için standardın biraz üzerinde ve gelişim gösterir bir şekilde ilerledi. Atık ambalaj sistemine yeni eklediğimiz belediyeler ile çalışmalar hızlandı ve hem kapasitede hem de eleman sayımızda artış oldu. Yıl sonunda Konya da ve diğer illerde belediyeler ile sözleşme sayımızı artırarak gelişim göstermeyi hedefliyoruz diye konuştu. Halihazırda, 16 araç ve üç şirket aracı ile hizmet verdiklerini dile getiren Palabıyık, yeni anlaşmalarla araç filosunu artırmayı planladıklarını belirtti. Hursan AŞ 2016 da %30 büyüyecek Ambalaj atığı toplama, ayırma faaliyeti gösteren Hursan, ayrıca balya presleri, evrak imha etme makineleri üretimi yapıyor. Yıllık 48 bin ton atık işleme kapasitesine sahip olan Hursan topladığı atık kağıtları Çin, Hindistan ve Endonezya ya ihraç ediyor. Kağıt ve plastik türevi atıkların geri dönüşümünü yaptıklarını anlatan Hursan AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tansel Akbaysan, yeni yatırım planlarıyla faaliyet alanlarına, ambalaj atıklarını otomatik ayıklama ve plastik atıkların tekrardan geri dönüştürülmesini de dahil edeceklerini açıkladı. Bu yılı durgun seyrinde geçirdiklerini ifade eden Akbaysan, 2016 yılında ciroda yüzde 30 büyüme hedeflediklerini vurguladı. Atık toplama, presleme ve satış faaliyetleri amacıyla 1970 yılında şahıs şirketi olarak kurulduklarını belirten Akbaysan, 1984 yılında Hursan A. Ş. olarak kurumsal kimliğe kavuştuklarını söyledi. Akbaysan, "Halihazırda ambalaj atığı toplama-ayırma konusunda faaliyet gösteren firmamız, ayrıca balya presleri, evrak imha makineleri üretimi gerçekleştiren Alman HSM firmasının Türkiye genel distribütörlüğünü yürütüyor" dedi. Tansel Akbaysan, İstanbul da biri Avrupa diğeri Anadolu yakasında olmak üzere iki tesisle 10 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerinin bilgisini verdi. Başlıca hitap ettikleri sektörleri kağıt plastik türevi atıkların geri dönüşümünü yapan sektörler şeklinde ifade eden Akbaysan, yeni yatırım planlarıyla faaliyet alanlarına, ambalaj atıklarını otomatik ayıklama ve plastik atıkların tekrardan geri dönüştürülmesini de dahil edeceklerini açıkladı. Toplanan atık kağıtları ihraç da ettiklerinin bilgisini veren Akbaysan, Ağırlıklı olarak Çin, Hindistan ve Endonezya pazarlarına ihracat yapıyoruz Haziran ayına kadar ayda 6 bin ton ihracat yaparken, Ekonomi Bakanlığı nın şarta bağlaması nedeniyle aylık bin ton civarı ihracat yapar hale geldik. Türkiye de toplanan atık kağıtların ihracatının Ekonomi Bakanlığı tarafından serbest bırakılması ile sektör maliyetlerini daha kolay karşılayabilecek şeklinde konuştu. Yıllık toplam 48 bin ton atığı işleyebilecek kapasiteye sahip olduklarının bilgisini veren Akbaysan, Yaklaşık 30 bin ton civarı atığın geri kazanımını sağladık. Öngördüğümüz üzere ciroda yüzde 30 büyüme hedefimizi yakaladık dedi. Müşteri portföylerine 2014 yılında bir belediye daha eklediklerini söyleyen Tansel Akbaysan, bu anlaşma için yaklaşık 500 bin dolarlık yatırım yaptıklarını ve kapasitelerini yüzde 20 oranında artırdıklarını bildirdi yılının ilk beş ayında plastik atık fiyatlarının artması ve atık kağıt fiyatlarının hızlı bir şekilde düşmesi nedeniyle, durgun geçirdiklerini aktaran Akbaysan, 2016 yılında ciroda yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Ayrıca 2016 sonuna kadar ambalaj atıklarının cinslerine göre ayrılması konusunda ekipman ve makine yatırımlarını tamamlamayı planlıyoruz şeklinde konuştu. Akbaysan, filolarında 40 adet toplama aracı ve yükleme için makinelerinin bulunduğunu belirtti. Mevzuat ve yönetmel kler n değ ş m yatırımları etk l yor Sektör sorunlarına da değinen Tansel Akbaysan, çevre mevzuat ve yönetmeliklerin sürekli değişmesinin, sektör yatırımlarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Akbaysan, Yapılan belediye sözleşmelerinin yasal alt yapılarının sağlam olmaması sektörde belirsizliğe neden oluyor. Toplama oranlarının artması ve azalması Türkiye de geri dönüşüm yapan fabrikaların hammadde fiyatlarının artması ve azalması ile paralellik gösteriyor. Bu da fiyatlar düştüğü zaman toplanan ambalaj atıkları miktarının düşmesine sebep oluyor şeklinde konuştu. Çevre Kanunu nun 11. maddesine dikkat çeken Akbaysan, İlgili maddeye göre, ambalaj atıkları faaliyetinde oluşan tüm maliyetlerin piyasaya sürenler tarafından ödenmesi gerekiyor. Bu maliyetler ödenirse daha sağlıklı bir toplama, daha çok yatırım ve daha profesyonel hizmetleri vatandaşlarımıza sunabiliriz dedi. Başak, Ar-Ge le üründe kal tey m n mum mal yetle yakalayacak Ürün kalitesini artırırken işletim maliyetlerini de minimuma çekmek amacıyla bu yıl Ar-Ge ye odaklanan Başak Geri Dönüşüm, otomasyona dayalı çalışma sistemi oluşturmak istiyor. Çetinkaya Kağıtçılık adıyla 1998 yılında kurulan firmalarının, faaliyetlerine, geri dönüşebilen nitelikteki kağıt ve karton grubundaki atıkların diğer atıklardan ayrı şekilde işlenerek geri dönüşüm fabrikalarına sevk edilmesiyle başladığını kaydeden Başak Endüstriyel Ürünler Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetinkaya, Kurulduktan kısa süre sonra hizmet alanına plastik, metal ve camı da ekledik. Bugün itibarıyla İstanbul da üç tesiste 57 kişiyi istihdam ediyoruz dedi. 2014'te 42 b n ton atığı dönüştürdü Yıllık 52 bin ton kapasite ile çalıştıklarının bilgisini veren Çetinkaya, geçen yıl 42 bin ton atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti de hedeflerinin üstüne çıkarak, yüzde 45 büyüdüklerini belirten Çetinkaya, Yurt genelinde ekonominin yavaşlamasına bağlı olarak, 2015 yılının girişiyle sektörümüzde büyük ölçüde bir duraklama yaşandı. Alış ve satış fiyatlarında ciddi anlamda düşüşler var. Bu durum atıkların toplanmasını olumsuz yönde etkiledi. Özellikle bir seçim geçirmemiz, öngörülü olmamızı engelledi. Bu sene için geçen yılki hedeflerimizi korumaya odaklandık diye konuştu. Çetinkaya, 2016 da ise yüzde 20 büyüme hedeflediklerini açıkladı. Bu yıl için Ar-Ge çalışmalarına odaklandıklarını vurgulayan Hasan Çetinkaya, Sektörümüzdeki yeniliklerden haberdar olmak, işletim maliyetlerimizi düşürmek gibi nedenlerle Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Amacımız ürünlerimizi daha kaliteli hale getirirken, maliyetleri de minimuma çekebilmek ve otomasyona dayalı bir çalışma sistemi oluşturabilmek bilgisini verdi. Geçen yıl kapasite artırımına yönelik yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Çetinkaya, bu yatırımla kapasiteyi tonaj anlamında yüzde 20 ila 25 seviyesinde artırdıklarını söyledi. Hasan Çetinkaya, 2016 da da yatırımlara devam edeceklerini ifade etti. Araç filolarının da gelişmiş olduğuna değinen Çetinkaya, Araçlarımız üç gruptan oluşuyor. Bir grup aracımız, atıkların toplanarak tesislerimize ulaşmasını sağlayan, bu nedenle de şehir içinde rahatlıkla dolaşım sağlayabilecek ebatlarda ve özelliklerde. Bu araçlardan 10 tane mevcut dedi. Diğer grup araçların ise tesislerde ayrıştırılarak balyalanan ürünlerin, geri dönüşüm fabrikalarına sevk edilmesini sağladığını belirten Çetinkaya, Dört adet nakliye aracımızla faaliyet gösteriyoruz. Son olarak da tesis içinde kullandığımız iş makinelerimiz bulunuyor. Şu an için altı iş makinesine sahibiz diye konuştu.

7 SAYFA 07 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI tüdam ö zel ek Temmuz 2015 / CUMA Çınar Kağıt günlük 40 ton evrağı ger dönüştürüyor Arş v-evrak mha s stem yle günlük 40 ton evrak dönüştürme kapas tes bulunan Çınar Kağıt Ambalaj, Ankara da bu alanda öne çıkan f rmalar arasında yer alıyor. Bu yıl yen b r mak ne yatırımına g derek ger dönüşüm kapas tes n yüzde 30 artırdıklarını kaydeden Çınar Kağıt Ambalaj Atık Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Yıl sonunda 25 b n ton atığı ger dönüştürmey hedefl yoruz d ye konuştu. Bu yıl yüzde 30 büyüme öngördükler n de vurgulayan Yıldız, önümüzdek yıllarda se, modern b r tes s yatırımına g derek, entegre atık yönet m kurmayı hedefled kler n açıkladı. Okul k taplarını da ger dönüştürdükler n bel rten Yıldız, her gün ortalama 25 la 30 ton k tabı ger kazandırdıklarını söyled. Firmalarının aylık bin 500 ton atığı geri dönüştürebildiğini belirten Ömer Yıldız, 2014 te kapasitenin tamamını kullanarak, yaklaşık 18 bin ton atığı geri dönüştürdüklerini söyledi. Geçen yıl ciroda yüzde 15 büyüme kaydettiklerini ifade eden Yıldız, Geçen yıl mevcut tesisimize ilave bir depo yatırımı yaptık. Depo yatırımı için 600 bin liralık bütçe kullandık dedi. Bu yıl yeni anlaşmalar yapacaklarını da bildiren Yıldız, Yapacağımız anlaşmayla atık kapasitesi artışı, eleman istihdamı ve ciromuzu doğru orantılı artıracak nitelikte projeler yapacağız için ciro ve üretimde de yüzde 30 artış hedefliyoruz diye konuştu. Yıldız, araç filolarının üç iş makinesi, altı kamyon ve kamyonet, bir adet de hizmet aracından oluştuğunu sözlerine ekledi. Çınar Kağıt Ambalaj Atık'ın yalnızca birinci hamur atıkların toplanması amacıyla 2004 yılında Ankara da kurulduğunu kaydeden Ömer Yıldız, 2009 yılında Altındağ Belediyesi ile yapılan sözleşme çerçevesinde faaliyet alanlarını çeşitlendirdiklerini söyledi. Böylece dönüşebilen ambalaj atıkların ve tehlikesiz inert atıkların kaynağında toplanması hizmeti de vermeye başladıklarını belirten Yıldız, bugün itibarıyla 35 çalışan ile 2 bin 600 metrekarelik Mamak tesisinde faaliyet gösterdiklerinin bilgisini verdi. Yıldız, Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, ayrıştırılması ve hammadde şeklinde geri dönüşüm fabrikalarına sevkini sağlıyoruz. İşletmemiz ayrıca; günlük 40 tonluk kapasitesiyle Ankara daki büyük arşiv-evrak imha sistemine sahip firmalar arasında dedi. "Okul k taplarını mha ed yoruz" Okulların kapanmasıyla okul kitaplarını da kayda değer oranda imha etmeye başladıklarını bildiren Yıldız, her gün ortalama 25 ila 30 ton arasında kitap imha ettiklerini ifade etti. Yıldız, Özel ve resmi kurumlardan bu konuda yüksek hacimli talep alıyoruz. Atıklar yerinden teslim alınıp, tutanak tutulup, imha ediliyor diye konuştu. Özmüşler Atık Yönet m, kapas tey 75 b n tona çıkarmayı planlıyor Ambalaj atığı ile tehlikesiz atık toplama ve ayırma hizmetine, ambalaj atığı, plastik granül ve polietilen geri dönüşümü ile çevre danışmanlık faaliyetlerini de ekleyen Özmüşler Atık Yönetimi, kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Yıllık kapasitelerinin 65 ila 70 bin ton aralığında olduğunu belirten Özmüşler Atık Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özmüş, bu rakamı 75 bin ton seviyesine çıkarmayı planladıklarını kaydetti te kazandırdıkları 68 bin 217 ton geri dönüşüm ile yüzde 50 büyüme kaydettiklerini bildiren Mehmet Özmüş, bu yıl ise yüzde 30 büyüme hedeflediklerini söyledi. Özmüş, 2014 yılında Ege Serbest Bölgesi nde ortağı olduğumuz, üç ortaklı yeni bir iştirak firması, Ege Atık Yönetimi kuruldu. Burada 750 bin TL yatırım yapıldı diye konuştu in ilk beş aylık döneminde ise, 2014 yılının aynı dönemine göre ciroda değişiklik yaşamadıklarını söyleyen Özmüş, Hem bu yıl hem de Özen Cam Ger Dönüşüm, yen tes s n 2016 da devreye alacak Cam geri dönüşümü ve tesis kurulumu, işletmesi veya kiralama alanında faaliyet gösteren Özen Cam, geçen yılı yüzde 41 büyüme ile kapattı. Firma, bu yılın ilk beş ayında ise yüzde 15 büyüdü. Bu yıl yüzde 20 büyüme öngören firma, 2016 yeni tesis yatırımıyla yüzde 25 büyüme hedefliyor yılında kurulan Özen Cam, 25 bin metrekarelik alanda 155 kişiye istihdam sağlıyor. İstanbul da dokuz lokasyonda faaliyet gösterdiklerini ifade eden Özen Cam Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özen, Cam, kağıt ve plastik atıkları konularındaki faaliyetimiz ile şişecam, kağıt geri dönüşüm ve plastik geri dönüşüm sektörlerine hitap ediyoruz da yüzde 30 büyüme öngörüyoruz. Sektörün önde gelen firmaları arasına girmeyi hedefliyoruz şeklinde konuştu. İzmir de merkez Sarnıç olmak üzere Karabağlar ve Pınarbaşı şubelerinde 12 bin metrekarede çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Mehmet Özmüş, 130 kişiyi istihdam ettiklerini ifade etti. Yurt içi ve dışında sektör ile ilgili fuarlara katıldıklarını da ifade eden Özmüş, İzmir de yapılan Türk Alman Katı Atık Günleri (TAKAG) ve REW İstanbul a öncelik verdiklerini ifade etti. Özmüş, İzmir Konak Belediyesi nde sokak toplayıcılarını sisteme dahil ederek, başarılı bir uygulamaya imza attık. Ayrıca ISO sertifikalarımız da bulunuyor dedi. Yurt içi ve dışı fuarlara katılmaya önem verdiklerini dile getiren Ömer Yıldız, Yurtdışında IFAT Münih, yurtiçinde ise REW İstanbul, IFAT Ankara, Komatek Ankara fuarlarına katılacağız. Sektör gelişimini yakından takip etmek için yaptığımız fuar gezilerinde, çevre teknolojilerinin yurtdışında daha fazla ve etkin kullanıldığını gördük. Ambalaj atığı toplama sistemleri Türkiye ye göre daha planlı, daha kontrollü ve daha bilinçli yapılıyor değerlendirmesini yaptı. Sektörün; önce 2005, sonra da 2008 ve 2011 yönetmeliklerine göre yönetildiğini belirten Yıldız, bugünlerde ise yönetmeliğin yeniden değiştirilmesinin gündemde olduğunu ifade etti. Sektörün sürdürülebilir bir yönetmeliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yıldız, Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili Türkiye nin 10 yıllık uygulaması dikkate alındığında; hedeflere ulaşamadığımız açık olsa da hurdacılık mantığından Geri dönüşüm e geçildiğini görüyoruz. Ancak mevzuatın tam oturmaması, sektör temsilcilerinin orta ve uzun vadeli öngörüde bulunamaması nedeniyle gerektiği kadar yatırım yapılmıyor değerlendirmesini yaptı. Önümüzdeki yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuat konusunda son noktayı koymasını beklediklerini dile getiren Ömer Yıldız, Haksız rekabet ve denetimle ilgili eksikliklerin giderilmesiyle sektörde yeni atılımlar yapılacak. Böylece hedeflere daha da yaklaşacağımızı umut ediyoruz şeklinde konuştu. Karar ver c ler ger dönüşümcüyü sektöre küstürmemel Sektörün önde gelen sorununun, üreticilerin yönetmelikler arasında sıkışıp kalması olduğuna dikkati çeken Mehmet Özmüş, şunları kaydetti: Atık üreticilerinin, atığın çevresel boyutundan çok ekonomik boyutuyla ilgilenmesi de önemli sorunlar arasında. Bununla beraber sık sık değiştirilen yönetmeliklere adaptasyon konusunda da sektörün önü tıkanıyor. Yönetmelikleri uygulayan bakanlık ve görevlilerin, bu yönetmelikleri uygularken masa başı kararları yerine sanayiciyi ve geri dönüşümcüyü sektöre küstürmeden, empati kurarak, ılımlı bir yaklaşım içinde olması, sorunların çözüm yolunda önemlis bir adım olacak. Yıllık 110 bin ton cam işleme ve 40 bin ton kağıt, karton, plastik, pet ve cam ayıklama, işleme kapasitesine sahibiz bilgisini verdi te 57 bin 272 ton cam, 5 bin 553 ton kağıt ve 697 ton plastik atığı geri kazandırdıklarını söyleyen Özen, bu yıl da kapasite artırımına yönelik yatırımlar planladıklarını bildirdi te bir önceki yıla göre yüzde 41 büyüdüklerini açıklayan Özen, bu büyümeyi geçen yıl devreye aldıkları İstoç tesisine bağladıklarını söyledi. Mehmet Özen, bu yılın ilk beş ayında ise yüzde 15 lik büyüme yakaladıklarını belirterek, Yıl sonunda yüzde 20, 2016 da ise yüzde 25 büyüme hedefliyoruz. Gelecek yıl Hadımköy de yatırımı devam eden tesisimizi devreye alarak kapasitemizi artıracağız. Ayrıca katıldığımız yurt içi ve dışı fuarlarla güncel teknolojiyi yakından takip ediyoruz şeklinde konuştu. Özen, bugün itibarıyla 74 araç filosu ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi. Sektörde karşılaştıkları başlıca sorunlara da değinen Mehmet Özen, Naylon fatura kullanımı sektörde sorun oluşturuyor. Toplanmamış ambalaj atıkları, toplanmış gibi gösterilere piyasaya sürülüyor. Böylece ambalaj sektöründen haksız kazanç elde ediliyor. Bu durum sektöre büyük zarar veriyor. Sektörün zarar görmemesi için sektördeki geri dönüşüm tesisleri mutlaka her üç ayda bir denetlenmeli. Giriş ve çıkışlar, elektrik, istihdam ve SGK girişleri kontrol edilip, kayıt altına alınmalı diye konuştu. Alkın Kağıtçılık, yurt ç nde şeh r atık suyundan yakıt elde edecek Gelecek yıl yeni bir tesis kurmayı hedefleyen Alkın Kağıtçılık, yurtiçinde şehir atık suyundan yakıt elde etmek için çalışmalara başladı. Bu yıl katı atıkların enerjiye çevrilmesi ve plastik sektörüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Alkın Kağıtçılık Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demir, yeni tesisleriyle toplayıp ayrıştırdıkları malzemeleri işleyip, sanayinin yeniden kullanımına sunacaklarını söyledi. Yurtiçindeki faaliyetlerinin yanı sıra Ukrayna da TTİ Global ile birlikte geri dönüşüm faaliyeti yürüttükleri bilgisini veren Demir, Burada şehir atık sularından yakıt elde ediyoruz. Bu uygulamanın Türkiye de de hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Böylece, petrole dışarıdan ihtiyacımızı azaltabileceğiz diye konuştu. Alkın Kağıtçılık Geri Dönüşüm ün, 2010 yılında Ankara da ambalaj atıkları toplama ayırma tesisi olarak kurulduğunu belirten İrfan Demir, Çankaya Belediyesi ile Mamak Belediyesi nin ambalaj atıklarının yönetimini yürüttüklerini söyledi. 3 bin metrekarelik alanda 32 kişilik ekiple faaliyet gösterdiklerini ifade eden Demir, Yıllık 22 bin 800 tonluk kapasite ile yurt içi ve dışı çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan, katı atıkların enerjiye çevrilmesi konusunda Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl da plastik sektörüne yönelik çalışmalar başlattık dedi. Geçen yıl 18 bin 600 ton geri dönüşüm sağladıklarını açıklayan İrfan Demir, 2014 te gerçekleştirdikleri 1 milyon 530 bin liralık yatırımla kapasitelerini Ke-Pa Ger Dönüşüm 13 m lyon TL c ro hedefl yor Geçen yıl ciroda yüzde 20 büyüme yakalayan Ke-Pa Geri Dönüşüm, bu yıl mevcudu korumaya odaklanıyor. Firma, 2016 yılında ise revize yatırımlarıyla 13 milyon liralık ciro hedefliyor. Ke-Pa Geri Dönüşüm firma sahibi Haydar Keser, 2001 den beridir Ankara da karton, pet ve naylon geri dönüşüm alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesiste aylık 2 bin 500 ton karton, 200 ton pet ve 140 ton naylon dönüşüm kapasitesinde çalıştıklarını belirten Keser, toplamda 25 bin 000 ton ambalaj geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade etti. Geçen yılı yaklaşık 10 milyon liralık ciro ile kapattıklarını söyleyen Keser, bunun önceki yıla göre yüzde 20 büyümeye karşılık geldiğini açıkladı. Geçen yıl kapasiteyi artırmak amacıyla makine yatırımına gittiklerinin de bilgisini veren Haydar Keser, 2014 de 150 bin TL yatırım bedeliyle iş makineleri aldık. Bu yıl ise geçen yıla göre daha zor geçiyor. Yılın ilk beş ayında ciroda düşüş yaşadık. Bu yıl sonu için hedefimiz ise geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla mevcudu korumak dedi yılı için de makine ve ekipmanda revize yatırımına gitmeyi planladıklarını ifade eden Ke-Pa Geri Dönüşüm firma sahibi Haydar Keser, önümüzdeki yıl ciroda 13 milyon TL ye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Keser, sektörün gözlemlemek için yurtiçinde düzenlenen makine ve geri dönüşüm sektörleri ile alakalı fuarlara katıldıklarının da bilgisini verdi. yüzde 65 artırdıklarını ifade etti. Demir, 2014 te cirosal bazda ulaştığımız yüzde 65 büyümeyi, 2015 yılının ilk beş ayında, ekonomideki durağanlığa rağmen yüzde 8 düzeyinde gerçekleştirdik. Yıl içinde gerçekleştireceğimiz yatırımlar ve saha çalışmalarıyla sene sonunda yüzde 48 büyüme hedefliyoruz da ise en az yüzde 30 büyüme bekliyoruz şeklinde konuştu yı yatırım yılı olarak değerlendireceklerini ifade eden Demir, 22 bin metrekarelik yeni bir tesis kuracaklarını söyledi. Demir, Yeni tesiste toplayıp ayrıştırdığımız geri dönüşüm malzemelerini işleyerek, sanayinin kullanımına hazır hale getireceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızla, katı atıkların enerjiye çevrilmesiyle ilgileniyoruz. Ayrıca, plastik sektörü ile alakalı da bir çalışmamız var dedi. Sokaktak toplayıcıyı SGK lı yaparak, s steme dah l ett k İrfan Demir, sokaktaki toplayıcıları SGK lı yaparak, sistem içine aldıklarını belirterek, Sokak toplayıcıların daha düzenli ve güvenceli bir ortamda çalışmalarını sağlayarak, sektöre öncülük ettik dedi. Sektöre yatırım yapmanın güçlüğüne vurgu yapan Demir, yurtiçinde bazı illerde geri dönüşüm sektörüne yönelik hiçbir faaliyet yapılmadığından yakındı. Demir, Bakanlığın, bu aksaklığın önüne geçmek için lisanslamaları, nüfus oranını göz önüne alarak yapması gerekiyor. C plakada sınırlama olduğu gibi, tat lisansına da sınırlama getirilmeli. Böylelikle belli bölgelerde yığılma önlenebilir. Hem de sektöre yatırım yapacakların çalışma olmayan diğer il ve ilçelere yönelmesi sağlanır. Önünü gören bir sektör haline gelirsek, daha büyük yatırımlar yapan bir sektör de oluruz değerlendirmesini yaptı. Demir, tat lisanslı tesislerin haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi. Bu yıl sonu ç n hedef m z geçen yıl gerçekleşt rd ğ m z yatırımlarla mevcudu korumak. EKONOMİ POLİTİKA Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. adına imtiyaz sahibi Didem DEMİRKENT Genel Yayın Yönetmeni Hakan GÜLDAĞ Araştırma Servisi Müdürü: Gürhan Demirbaş Danışman: Talip Aktaş Editör: Alev Arslan Tasarım ve Uygulama: Hakkı Akarsu Hazırlayan: Bursa Bölge Temsilciliği tarafından hazırlanmıştır Tel: (224) E-posta: Reklam Müdürü: Meral Ögat Merkez: Globus Dünya Basınevi, 100. Yıl Mahallesi Bağcılar/İstanbul Telefon: (0212) Fax: (0212) e-posta: Araştırma: (0212) Dizgi ve Baskı: Dünya Süper Veb A.Ş Yıl Mahallesi Bağcılar / İstanbul Ücretsiz Danışma Hattı: / 25

8 SAYFA 08 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

http://www.trthaber.com/foto-galeri/balikesirdeki-yerli-helikopter-projesi/13610/sayfa-1.html Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yerli helikopter üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlayan firmanın

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ Kuruluş: 1989 1750 ilişkili firma ve 600 mütevelli üye Temsil; 250.000 çalışanı bulunan Tüm Türk Plastik Sektörü nün değer zincirindeki yaklaşık 11.000 firma Mamul

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor.

Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor. 106 İŞADAMI ITMA da Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor. Türkiye de yapılan tekstil yatırımlarının

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ dan, Röportaj Konumuz Olan 2014 Yılı Değerlendirmeleri ve 2015 Yılı Hedefleriyle İlgili Bilgiler Aldık. Firmanız

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

İDMA 2015 SONUÇ RAPORU. www.idma.com.tr. Parantez Fuarcılık / Fair

İDMA 2015 SONUÇ RAPORU. www.idma.com.tr. Parantez Fuarcılık / Fair İDMA 2015 SONUÇ RAPORU 6. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 23-26 Nisan 2015 İstanbul Fuar Merkezi Salon 1-2-3 Yeşilköy

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Dursun MİRZA Belediye Başkanı

Dursun MİRZA Belediye Başkanı SEVGİLİ ÇOCUKLAR Sağlıklı yaşam ancak temiz bir çevre ile mümkündür. Yaşadığımız kentimizi gelecek nesillere, çevre kirliliğinin olmadığı yeşil alanların korunduğu ve arttırıldığı bir şekilde bırakmak

Detaylı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı

Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Sayın Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası ve Türkiye Kazakistan İş Konseyi Kazak Tarafı Başkanı Ayan YERENOV, Sayın Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Mert SARI, Değerli Katılımcılar,

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU

2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU 2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU Vedat KILIÇ TÜDAM Genel Sekreteri TÜDAM TÜDAM Derneği, Lisanslı Toplama- Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerinin bir araya gelmesiyle, 2007

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

ADEL HİSSE ANALİZİ. ADEL Endeksin Üzerinde Getiri 03.09.2014. Hisse Data Hisse Kodu ADEL

ADEL HİSSE ANALİZİ. ADEL Endeksin Üzerinde Getiri 03.09.2014. Hisse Data Hisse Kodu ADEL 03.09.2014 ADEL HİSSE ANALİZİ ADEL için kararımız Endeksin Üzerinde Getiri yönündedir ve yapmış olduğumuz değerleme sonucunda %16 getiri potansiyeli ile 61,90 TL fiyat hedefine ulaşmış bulunmaktayız. Değerleme

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MEGA PROJELER HAZIR BETON A DOPİNG OLDU

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MEGA PROJELER HAZIR BETON A DOPİNG OLDU ARAŞTIRMA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MEGA PROJELER HAZIR BETON A DOPİNG OLDU Hazırlayan: MEHMET HANİFİ GÜLEL Kentsel dönüşüm kapsamında 20 yılda yedi milyon konutun inşa edilecek olması ve üçüncü havalimanı ile

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı

Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı BASIN BÜLTENĐ 02 NĐSAN 2015 Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı EGELĐ ĐHRACATÇILAR ĐÇĐN HEDEF PAZARLAR AFRĐKA, UZAKDOĞU VE HĐNDĐSTAN Türkiye ihracatında miktar bazında

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Şekerleme sektörü 20 ülkeden alım garantili heyetle ihracatı artıracak

Şekerleme sektörü 20 ülkeden alım garantili heyetle ihracatı artıracak Şekerleme sektörü 20 ülkeden alım garantili heyetle ihracatı artıracak ŞTG ihracatı alım heyetleriyle artıracak Dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan Dubai Gulfood 2016, 21 Şubat 2016 tarihinde

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU Ahmet YETİM İkinci Dünya Savaşı sonrası kaynak sıkıntısı nedeniyle başlayan geri dönüşüm hareketi, sunduğu birçok avantajla dünyadaki

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU

LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU LEV-KA KURUMSAL HAKKIMIZDA 1976 yılında Bursa da kurulan Levent Kalıp (LEV-KA), profesyonel hizmet ve yönetim anlayışı ile faaliyet gösterdiği sektörün, önde gelen, örnek ve

Detaylı

SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni

SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KURUMUMUZ HİZMETLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNDE TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK VE KULLANMAK ÖNEMLİDİR SİGORTA

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Geri Dönüşümün Amacı Var olan kaynakların sonsuz değil kısıtlı olduğunu bilerek harcama bilincine sahip olmaktır. Eğer geri dönüşümü sağlayabilirsek,

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, ikinci çeyrekte satış hacmini artırdı 26 Temmuz 2014 BASF, 2014 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 1 artırarak 18,5 milyar avroya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ Aylar İtibariyle Toplam Çimento Satışı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ Aylar İtibariyle Toplam Çimento Satışı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği nin (TÇMB) son açıkladığı verilere göre Ocak- Aralık 2009 dönemi itibariyle yurt içi ve yurt dışı toplam çimento satışı 54 milyon ton düzeyinde gerçekleşerek geçen

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

TİM AKADEMİ 2023 DENİZLİ

TİM AKADEMİ 2023 DENİZLİ TİM AKADEMİ 2023 DENİZLİ timakademidenizli@tim.org.tr 17 Şubat 2015 1 İhracat Milyar $ 22. yılımıza girerken, 26 ihracatçı sektörde faal 61.000 üyeli ihracatçılar ailesi olarak... 600 500 400 200 0 15,3

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

Ekim Ayı Tekstil Gündemi

Ekim Ayı Tekstil Gündemi 11.11.2016 Konfeksiyon işçileri suistimalleri bildirmek için cep telefonu kullanıyor Kamboçya da tekstil sektöründe çalışan işçilerin asgari ücreti arttırılacak Etiyopya da yaşanan olaylarda Türk firması

Detaylı

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 )

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) 25 Nisan, Side / Antalya Mine Koç, Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş., Kocaeli/Türkiye Yönetmelikler Katı Atıklar Çevre Kanunu 1983 Tehlikeli

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek PAGÇEV 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek Bülten Atık Getirme Merkezi Tebliği nin Getirdiği Yükümlülükler Başakşehir Living Lab. 3. Çocuk Eğitimi

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

http://m.iha.com.tr/istanbul-haberleri/gunaydin-grouptan-demiryolu-atagi-1757210/ Lojistik sektörünün güçlü kuruluşu Günaydın Group, Balıkesir Lojistik Köyü nde üçüncü demiryolu lojistik merkezini açtı.

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Novorossiysk civarındaki bir limanda başlatılacak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulamasıyla Türkiye'den denizyoluyla limana gelen ihraç ürünleri, ek kontrollere

Detaylı

HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat Hexaferm.com

HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat Hexaferm.com HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat 2017 HEXAFERM in Finans Kaynağı ve Ortağı Dünya Bankası Bir Kıraça Holding ve Hexagon Grubu kuruluşu olan Hexagon Katı Atık ve ona ait organomineral

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi

OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi DİYALOG OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan OYDER, Bursa'da 22. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi Bursa daki otomobil satıcılarıyla bir araya gelen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Bülent TOKATLI Şirket Müdürü / Çevre Mühendisi Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme Toplantısı Programı 22 ARALIK 2015 Ekonomik Değerlendirme Ekonomik

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Göltürkbükü Balıkçı Barınağı nda da deniz dibi temizliği yapıldı

Göltürkbükü Balıkçı Barınağı nda da deniz dibi temizliği yapıldı Göltürkbükü Balıkçı Barınağı nda da deniz dibi temizliği yapıldı Bodrum Belediyesi tarafından Denize en çok MAVİ yakışır sloganıyla düzenlenen Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası kapsamında Göltürkbükü

Detaylı