Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir."

Transkript

1 Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir. (REC) Türkiye nin hibe desteğiyle yürütülen projenin bir ürünü olarak hazırlanmış bu yayındaki bilgi ve yorumlar yalnızca yazarlarının görüşlerini yansıtmakta olup, bunların kullanımından ortaya çıkabilecek hiçbir etki ve sonuç REC Türkiye nin sorumluluğunda değildir.

2 EVSEL KATI ATIKLARIN KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASI : 1. Giriş 1.1. Doğal Denge 1.2. Doğal Kaynaklar Yenilenebilir Kaynaklar Tükenir Kaynaklar 1.3. Tüketmeden kullanım 1.4. Çöp Dağları 1.5. Çöpün sahibi kim 1.6. Çöpün ekonomik anlamı 1.7. Biz Ne Yapabiliriz 1.8. Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Katkısı 2. Katı Atık Nedir? 2.1. Bileşenleri 2.2. Çeşitleri Evsel Katı Atıklar Tıbbi Atıklar Endüstriyel Katı Atıklar Tarımsal ve Bahçe Atıkları Tehlikeli Atıklar: 3. Katı Atıkların Bertarafı 3.1. Biriktirme, 3.2. Taşıma, 3.3. Depolama, 3.4. Kompost, 3.5. Yakma Enerji elde edilerek yakma Enerji kazanımsız yakma 4. Sıfır Çöp: Katı Atık Yönetimi 4.1. Geri Dönüşüm, Geri Kazanım Geri Dönüşümün Yararları Geri Dönüşümün uygulamasının Aşamaları Geri Dönüşüm Sanayi 4.2. Yeniden Kullanım 4.3. Ayrıştırma Metal Atıklar Cam Atıklar Kağıt ve Karton Atıklar Plastik Atıklar Organik (Biyolojik) Atıklar Tehlikeli Atıklar

3 1. Giriş Büyükçekmece'de yerel yönetim işbirliği ile kaynakta katı atıkları ayrıştırmanın ekonomik ve çevresel önemi hakkında halkın bilinçlenmesini sağlamak üzere Doğa ile Barış Derneği ve Büyükçekmece Çevre Koruma Derneği bir halk eğitim projesi yürütmektedir. Kaynakta katı atıkların ayrıştırılması sonucu bertaraf edilmesi gereken çöplerin %30 azalması beklenmektedir. Proje Büyükçekmece Belediyesi ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) tarafından desteklenmektedir. Bu sayede halkın belediyenin yeni uygulamalarına olan desteği artacak ve çöp bertaraf masrafları azalacaktır. AB uyum sürecinde çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile değişen teknoloji ve uygulamalara halkın uyumu ve katılımının desteklenmesi ve yöre halkı ile yönetim arasında yaratılan işbirliği ile kıt kaynakların korunması ve birlikte çözüm geliştirilmesi hedeflenmektedir.. Elde edilecek ürünler ve deneyimler, Türkiye de AB uyum sürecinde çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda çözüm üretilmesine katkıda bulunulacaktır. Eğitimlerde kullanılacak bu kitapçık, Doğa ile Barış Derneği tarafından 1995 yılında Kozyatağı nda uygulanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP/GEF-SGP) halk eğitiminin AB ye ve yeni teknolojilere göre güncellenerek derlenmiştir Doğal Denge Gezegenimizin 4,5 milyar yıllık ömrünü bir güne indirgersek ve doğumunu 00.00'da varsayarsak, ilk canlılar sabah 5 de ilk yumuşakçalar ise ancak saat 20'ye doğru ortaya çıkacaktır. Dinozorlar saat 23 ile arasında yaşayacak ve bundan sonra memeliler hızlı gelişmeye başlayacaktır. İnsanlar son beş dakikada, beyin hacimlerinin iki misline çıkması da en son dakikada gerçekleşir. Sanayi devrimi ise ancak son yüzde bir saniyede yer alır. Bu ölçekte son yüzde bir saniyenin sonsuza dek sürebileceğini sanmak ne kadar anlamsız kalıyor... Kendi gücümüzle bir arada yaşayabilecek yeteneği göstermezsek evrim biz olmadan devam edecek demektir. İnsanlar var oldukça çevrelerinde olup bitenlerin hep kendileri için değiştirmeye onlardan kendi hayatının devamı için faydalanmaya ama aynı zamanda kendi fiziksel gücünü aşan doğal olaylardan korunmaya ve zararlarını kontrol altına almaya çalışmıştır. Bu uğraşının sonucunda toplayıcı ve göçen toplum yapısından, yerleşik üretken toplum yapısına geçiş çok değerli davranış kalıplarının da nesiller yolu ile aktarımına sahne olmuştur. Günümüze ulaşabilmiş eski toplumlarda hala bu bilgelikleri bulabilmekteyiz. Bunlara örnek olarak Kızılderililerin, Eskimoların veya Avustralya Aborijni lerinin çetin koşullara rağmen doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam teknikleri sayılabilir. Buna karşılık olarak, gerek doğal felaketlere gerek savaşlar gibi toplumsal hareketlere dayanamamış ama felsefe ve teknik bilimlerin doğduğu, yeşerdiği bir çok toplumlar günümüze ulaşamamıştır. Yaşam biçimlerinin çok hızlı geliştiği yeni nesillerinin doğayla uyumlu yaşama tekniklerinden koptuğu toplumlar, ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, ürettikleri olumsuzlukların sonucunda kaybolmak zorunda kalmıştır. Eski Anadolu medeniyetlerinin çokluğu, çeşitliliği ama süreksizliğini bu hızlı gelişimin, hazmedilemeyen zenginliğin, üretimden koparak sadece tüketmeye dalmanın sonuçlarına bağlayan birçok araştırmalar vardır. Doğada ise süreklilik esastır. Tüm yaşam biçimleri, bitkiler ve hayvanlar doğal bir denge ile tüm zamanlar boyunca var olmuşlardır. Tüm canlı türleri tarafından geliştirilen yaşam stratejileri, yaşam ortamına sağlanan uyum, neslin devamı için gereken sağlıklı çoğalma oranları hep bu doğal dengenin unsurlarıdır. Buna ilave olarak, besin döngüsü, su çevrimi, atmosferik hareketler ve ısıl denge hep doğanın dayattığı çevre şartları olarak değiştirilemez büyüklüklerdir. Tüm işleyişlerin devamı bu şartlara uyumları ile belirlidir. Bu doğal denge her dengelenmekte olan sistem gibi salınımlar içerir. Örneğin ısının artması, su buharlaşmasının artmasını, buharlaşmanın artması yağışların artmasını, yağışlar ise tekrar soğumayı getirir. Tarih içerisinde bu salınımlara ayak uydurabilen canlı türleri günümüzde yaşamlarını

4 sürdürmektedir. Tüm yarar-zarar ilişkileri birbirleri ile bağlıdır. Her yarar karşılığında bazı zararlar veya başka bir ifade ile kullanılacak her kaynağın karşılığında kaybedilen başka bir kaynak vardır. Bu ilişkiye ekolojik denge diyoruz. Dünya tarihi ilk canlıdan günümüze kadar çok farklı ekolojik sitemlere yani farklı denge durumlarına sahne olmuştur. Bu akıl almaz uzun süreç içerisinde insan yaşamına fırsat tanıyacak şartlar sadece küçük bir nokta kadar bir zaman aralığında var olmuştur. İşte şu anda ekolojik sistemin bu nokta gibi anında yaşıyoruz. Bu süreyi uzatmak için bizim etkileyemeyeceğimiz çevre şartlarına uyum sağlamak gereklidir. Ancak biz tam tersi olarak yaşamak için bu dengenin bozulmasına neden olursak, dengenin tekrar yerine gelmesini sağlayacak karşı tepkiye dayanamayabiliriz. Bu durum umarsızca, anlık keyif ve mutluğundan başka bir şeyi göremeyen, eline emanet edilmiş kaynakları israf ederek yarınlarını tehlikeye atan bir mirasyedi ile karşılaştırılabilir. Özetle doğal dengeyi bozmadan üretmek, bu üretimden fazlasını tüketmemek koşulu ile insan yaşamı devam edecektir. Günümüzün küresel çevre sorunları bu dengenin zorlandığı şartları ifade etmektedir. Aşırı ısınma, ozon deliği, sera gazları etkisi, buzulların erimesi, okyanusların yükselmesi, tropik ormanların yok olması, mevsimlerin kayması, aşırı yağışlar ve bu şartların getirdiği sel, erozyon, kuraklık vb. felaketler, kullanmakta olduğumuz doğal kaynakların tükenebilirliği (örneğin dünya petrol rezervinin yıl daha bu tüketim hızına dayanabileceği ortaya konmuştur) aşırı nüfus artışı, tarım alanlarının yetersizliği ve daha nice sorunlar ileride insanlığın karşı karşıya kalacağı şartların habercisidir. Eğer bu günlerden önlem alınamazsa gelecekte yeni kurulacak doğal dengeler sonucu insanlık yok olma tehlikesi ile yüzleşecektir. Bu felaketin kaynağı sağlıksız gelişmekte olan üretim ve tüketim alışkanlıklarıdır. Toplumsal hayatın kırsaldan şehre doğru akması yanında teknolojik kolaylıklar ve medeniyet alışkanlıklarının insanı getirdiği bu günümüzde üretim ve tüketim süreçleri birbirinden ayrılmış, bireyler elde ettikleri yararların bedellerini doğrudan göremez hale gelmiştir. Kaynak kullanımında yarar-zarar ilişkisinin büründüğü karmaşık durum ve gizliliği insanların bireysel kazançlarının karşılığında, toplumsal veya ekolojik olarak kaybettiklerini göremez hale gelmelerine neden olmaktadır. Doğadan gelen çözüm : Doğada çöp yoktur Bir an için insansız bir doğa düşündüğümüzde, çöp kavramının olmadığını görebiliriz. Doğada atık ve artıklar yeniden kullanıldığı bir başka sürece girdi olmaktadırlar. Doğa denince ilk akla gelen kavram dengedir. Hiçbir şey gereksiz yere üretilmez ve gereksiz yere tüketilmez. Buna karşılık insanların doğadan çıkardığı bir ham madde, örneğin alüminyum işlenir, kutu olur, içine meşrubat konur, meşrubat içilince kutu çöp olarak kullanım döngüsünün dışına çıkarılır. Ve yeni bir kutu için doğadan yeniden alüminyum madeni çıkarmak ve tüm çevreye zararlı etkileriyle tekrar kutu haline getirmek üzere üretim canavarını çalıştırmak gerekecektir. Bütün bunu ne için yaptığımızı düşünelim, bir bardak meşrubatla serinlemek için Bir avuç serinlik için doğurduğumuz bir dünya dolusu cehennem Oysa doğaya uyumlu üretim ve tüketim davranışları ile hem işlenmiş ham madde saf dışı edilmeyecek, hem de yeniden kullanılacak, yani geri kazanılacak, hem de yeni çöp dağları olmayacaktır. Kısaca doğaya uyum için çareler yine doğada saklıdır. Bu anlamda bize doğanın sunduğu çözüm çöp üretmemektir. Çöp üretmemek sınırsız olmayan doğal kaynaklardan daha uzun bir süre faydalanmayı sağlayacaktır. Tabi çöp üretmemek derken boşa enerji harcamanın da israf olan bir kaynak kullanımı olduğunu unutmamak gerekir. Biz kısaca atık üretmeyi tıpası açık dolu bir küvetten dışarıya su akmasına benzetebiliriz. Eğer küvete dolduğu kadar su boşalmıyorsa bir gün gelecek bize dolu bırakılan küvet boşalacaktır. Hepimiz daha ilk öğrenim sıralarından havuz problemlerine hakim olduğumuzdan, eh artık dolu küvetimiz olmadan ne kadar daha yaşayabileceğimizi varın siz hayal edin

5 1.2. Doğal Kaynaklar Doğal kaynaklar kavramı insanların üretim süreçlerine sağlanan maddesel veya enerji girdilerini anlatır. Bu doğal kaynaklar bitkiler, hayvanlar, yeryüzü ve yer tatlı su kaynakları, madenler, güneş, rüzgar, vb. enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar katı, sıvı veya gaz halinde bulunur, doğada bulundukları halde kullanılabilir veya bir ön işlemden geçirmek gerekebilir. Ama kısaca doğal kaynakları canlı veya cansız kaynaklar olarak ayırabiliriz. Veya yenilenebilir veya tükenir kaynaklar olarak da ayırmak mümkündür. Tabi bu iki ayrım birbirinden farklılıklar gösterebilir. Örneğin canlı kaynaklar doğal olarak çoğalmalarına rağmen tükenebilirler veya cansız olan kaynaklar tükenmeyebilir veya yenilenebilir. Bunlara örnek olarak güneş enerjisini, rüzgar, yağmur gibi atmosferik kaynakları, manyetik enerjiyi ve nicelerini sayabiliriz. Bu yenilenebilir kaynaklar aynı zamanda canlı kaynakların devamı için gereklidir. Tam burada küvetimize geri dönelim: Küvete dolan suya yenilenebilir kaynaklar, küvetin içindeki suya tükenir kaynaklar diyebiliriz Yenilenebilir Kaynaklar Kullanıldığı tüm zamanlar boyunca, eksildiği fark edilmeyen her zaman aynı şiddet ve miktarda var olduğu düşünülen kaynaklardır. Dönemsel dalgalanmalar bu kaynakların arzında kalıcı etki bırakmazlar. Bu nedenlerden dolayı sürekli var oldukları ve sonsuz miktarda kullanılabilecek oldukları düşünülür. Yenilenebilir doğal kaynakların başlıcaları hava, güneş, su ve hayvansal veya bitkisel tarım ürünleri olduğunu söylenebilir. Bu temel kaynaklardan çeşitli yollarla enerji üretilir veya üretim süreçlerine doğrudan katılırlar. Enerji olarak doğrudan kullanılabilir (örneğin güneş ve rüzgar enerjisi) veya bir ara üretim yolu ile taşıyıcı ortama aktarılabilir (örneğin metanol gibi yakıt) veya depolanabilir (Kimyasal veya fiziksel olarak). Bu kaynakların doğada var olanlarının yanında, biyogaz üretimi gibi insan faaliyetlerinden oluşanları da vardır. Bu cins kaynakların üretimin sürdürülebilirliği ve çevreye olan etkileri insanların yönetimine bağlıdır. İnsan yerleşimlerinde ortaya çıkan biyolojik artıklardan elde edilebildiği için, insan var oldukça bu kaynağın da kaybolmayacağı düşünülür. Ancak bu tip kaynakların mecburi arzının üzerine çıkarak, beklide biyogaz üretmek üzere bitki plantasyonları kurmak, alan kullanımı, sulama, gübre kullanımı ve daha nice zararlar doğurabilecektir Tükenir Kaynaklar Kullanılması ile eksilen, dünyada belli bir miktarda bulunan kaynaklardır. Veya kullanılanların yerlerine yenilerinin oluşması insanlar tarafından algılanamayacak kadar uzun bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. Bu kaynaklar toprak, madenler, doğalgaz, petrol gibi ham yakıtlar, bitki ve hayvan canlı türleridir. Kentleşme ve sanayi devrimi bu kaynakların çıkarılması, işetilmesi ve üretime katılması tarihinden ayrı düşünülemez. Öyle ki en büyük ve acımasız savaşlar bu kaynakların paylaşımı daha doğrusu paylaşılamaması sonucunda meydana gelmiştir. Günümüzde mevcut enerji kaynaklarının yönetimi hala en önemli sorunlar arasındadır, sürmekte olan politik güçler dengesinin en temel dayanak noktasıdır. Tükenebilir doğal kaynaklara en iyi örnekler demir, kömür ve petroldür. 19.yüzyıl kömür ve demir üzerine kurulmuş ve bu kaynaklarının sınırına ulaşılması sonucunda bugün Avrupa Birliği ne ulaşmış olan siyasi paktlar kurulmak zorunda kalınmıştır. 20.yüzyıl ise petrolün ve türevlerinin kullanımının doruğa ulaştığı dönemdir. Ancak günümüzde dünya petrol yataklarının tamamının günümüzün tüketim hızına göre ancak yıl daha yeteceği bilinmektedir. Maden rezervlerinin sonlarına yaklaşılması durumunda madenlerin elde edilmesi için gereken metotlar gittikçe daha çevreye zararlı hale gelmektedir veya verimliliğin düşmesi ile maliyetler artmaktadır. Buna örnek altın madenidir. Tarihte dağlardan derelerden toplanabilen altın şimdilerde içinde eser miktarda karışık halde rastlandığı topraklar arasından ayrıştırılmak zorundadır. Bu ayrıştırmada çok zehirli kimyasallar kullanılmakta, atık suları sorun yaratmakta ama daha önemlisi birkaç kilo saf altın için hektarlarca arazi talan edilmekte ve mikro ekolojik sistem geri dönülmez şekilde tahrip edilmektedir.

6 1.3. Tüketmeden kullanım Daha önce atık üretmeyi içi su dolu bir küvetin boşalmasına benzetmiştik. İşte bu küvetin doluluk durumunun korunmasına tüketmeden kullanmak diyebiliriz. Tüketmeden kullanım " doğal kaynaklar" için geliştirilen bir fikir, onları korumak için oluşturulan bir yöntem. Yani tür özelliklerinin, çeşit zenginliğinin korunması ve nesli tükenmekte olan her türden canlının ve yaşam ortamının rehabilite edilmesi anlamına gelmektedir. İnsanların kendi ihtiyaçları için kullandığı tüm canlıları (Orman, çayır, balık v.b.) tüketmemek zorundadır. Canlı doğal kaynakların çoğalmasına izin vermemiz ya da onlardan yararlanmayı sürdürülebilir kılmamız gereklidir. Çünkü doğal kaynak yıllık artış, üreyiş hızından daha çok kullanılırsa miktarı hızla azalır ve belli bir ölçeğin altında ise neslini devam ettirme şansını kaybeder kısaca bir daha var olmamak üzere tükenir. Canlı olmayan doğal kaynakların kendini yenileyemeyen doğal kaynaklar olduğunu ve bunların çoğunlukla yer altı zenginliklerimiz olduğunu ve dünya üzerinde sabit bir miktarda olduğunu biliyoruz. Bu doğal kaynaklar üretim süreçlerimizi hammaddeleridir (petrol, madenler, vb.) Bunların oluşmaları yüz binlerce yıl gerektirdiğinden, günümüzde yenilenmesi mümkün değildir ve kullanıldıkça belli zaman içinde tükeneceklerdir. Buradan hareketle "tüketmeden kullanım" ilkesi bu "cansız doğal kaynaklar" için de geçerlidir. Bu gerçek ışığında ham maddelerin kullanımı için çok önemli anlayış değişiklikleri yerleşmeye başlamıştır. Ve çok çabuk olarak bu değişim gerçekleşmelidir. Medeniyetin tüketim hızı doğanın üretim hızının kat ve kat üzerindedir. Eğer insan doğal kaynaklara bugün ihtiyaç duyuyorsa yarın torunlarımız ve gelecek nesiller de bu kaynağa artarak ihtiyaç duyacaklardır. Eğer insan neslinin devamı isteniyorsa her aşamada doğal kaynakların yeteri kadar bulunmasının gereği unutulmamalıdır. Sınırlı sayıda olan bir varlığı tüketmemek onu hep yeniden kullanmak veya çöp olmasını engellemek demektir. Tüketmeden kullanım demek sınırlı doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği "yeniden faydalanma" veya "geri kazanma" yöntemlerinin çok çabuk olarak yaygınlaşması anlamına gelmektedir. Başka bir tarifle kullanım dışı kalan nesnenin yani çöpün ham madde gibi kullanılarak yeniden imalata katılmasıdır. Ama bir önceki adımda mutlaka daha az çöp üretecek anlayış, davranış ve tüketim alışkanlıklarının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. Böylece hem çöp miktarı azalacak hem doğal kaynakların gereksiz yere tüketilmesi önlenebilecektir. Doğal kaynak kullanımının veya yeni hammadde ihtiyacının azaltılması, ürün veriminin, yeniden kullanım ve geri dönüşüm kabiliyetinin artırılması anlamına gelmektedir. Bu kavramların gerçek anlamda uygulanabilmesi için üretim ve tüketim zincirinin her aşamasında hedeflerin ve süreçlerin yenilenmesi demektir. Başka anlatımla bu yenileme, hammadde üretiminde çevrenin ve kaynakların korunmasını, ürünlerin ve üretim sürecinde ki teknolojik yeniliklerin ekolojik tasarımını, tüketim davranışlarının ekolojik esaslara dayandırılmasını, ve sürdürülebilir bütünleşik atık yönetimi halkalarından oluşan zincirinin bütünsel olarak ele alınmasını gerektirir Çöp Dağları Kullanım sonunda nesnelerin atık ve artıkları, kullanım dışı kalan kısımları, yani işlevleri bitenler ne yapılır? Evimizde veya işyerimizde yer işgal etmesin diye derhal oradan uzaklaştırılır. Artık ondan kurtulmamız gereklidir. Hemen bu iş için var olan adına "çöp kutusu" dediğimiz yere atılır. Bina görevlisi gelir diğerleri ile birlikte bunları alır, sokaktaki daha büyük bir çöp kutusuna koyar. Daha sonra çöp kamyonu gelir, sokağın çöplerini alır ve götürür. Biz böylece çöpümüzden kurtuluruz Kurtulur muyuz acaba? Bu çöpleri kim taşır? Nasıl taşır? Kimin parası ile taşır? Nereye taşır? Çöpler çoğaldıkça, daha da çoğaldıkça ne olur? Eğer bir gün "çöp kamyonu" gelmezse, ya iki gün, üç gün veya hiç gelmezse! Çöp dökme alanları dolmuş ise, yeni çöp dökme alanlarımı oluşturulur? Bu alanlar nerededir, kimlerin komşusudur? Kimse yeni çöp dökme alanına komşu olmak istemezse Hatta mevcut alanlar hakkında mahkemeler kullanımının durdurulması hatta kaldırılmaları kararı almış ise Sonunda çöpler gene başımıza dert olmaya devam etmektedir, çöp deyip geçmek mümkün değildir.

7 Artan nüfus ve tüketim alışkanlıkları sonucunda çöpler dağlar gibi yığıldı kişilik yerleşim yerinden bir haftada 60 kamyon çöp çıkıyor. Yani m3, 1 ay sonra m3. Bu miktarda çöpün depolanması için örneğin Büyükçekmece gölü gibi bir alan ne kadar zaman sonra dolacaktır. Çıkış yolu mutlaka çöp dağlarını küçültmek olmalıdır. Gelişmiş ülkeler sonunda çöplerini azaltmak zorunda kaldılar. Hatta bazı şehirler çöplerini % 90 azaltıyor. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1993 yılında yaptığı çalışma, evlerden kaynaklanan atık miktarını yaz aylarında kişi başına 0,6 kg/gün, kış aylarında 0,7 kg/gün olarak veriyor yılı nüfus verilerine göre yılda 13 milyon ton evsel atık ve yılda milyon ton Belediye atığı hesaplanmaktadır. D.İ.E Evsel Atıkların Kişi Başı Çöp Yaş Atık Kül, Cüruf Geri Kazanılabilir Kompozisyonu (1993) Kg/gün % % % Yaz 0,6 80,25 3,9 15,84 Kış 0,47 50,31 41,06 8,64 Ortalama - 64, ,9 Ancak aradan geçen süre göz önüne alındığında gerek kişi başına düşen atık miktarı gerekse nüfus verilerini günümüze aktardığımızda, Türkiye de katı atık miktarının 25 milyon ton seviyesinde tahmin edilmektedir. (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 2003 yılı verileri) Diğer bir deyiş ile Türkiye de bir kişi günde yaklaşık 1 kg. çöp üretiyor. ABD de bu miktar yaklaşık 1.4 kg., Avrupa ülkelerinde ise 1.0 ile 1.3 kg. civarındadır Çöpün sahibi kim İhtiyaçlarımızı karşılamak üzere mal veya hizmetler satın alıyoruz. Ancak bu mal veya hizmetlerin bize ulaşabilmesi için de yine mal veya hizmetlerin kullanılmasına neden oluyoruz. Bu durumda çok karışık bir tüketim ve üretim sürecine de neden olduğumuzu unutmamalıyız. Örnek olarak bir yerden bir yere gitmek üzere belediye otobüsüne binmeyi ele alalım. Öncelikle bu ulaşım ihtiyacının karşılanması için diğer olasılıkları bize uygun olup olmamaları açısından irdelemekteyiz. Kararımızı etkileyen unsurlar çok çeşitlidir. Sadece bir defa için araba satın almayacağımız açıktır. Bindiğimiz otobüsü de o eylem için satın almıyoruz, sadece tanımlı bir kullanım hakkını satın alıyoruz. Aynı şekilde benzinini, şoförünü, tamirini de biz düşünmüyoruz. Şimdi bir ekmek almak için nelere neden olduğumuzu düşünelim. Ama burada düşüncelerimizi atık konusuna odaklayalım. Fırından size veya bakkala gelirken atık üretildi mi? Peki ya buğday, tarladan fırına kadar gelirken neler yaşadı, atık üretilmesine neden oldu mu? Gerek buğday, gerek un gerekse ekmek soframıza gelene kadar, taşımak ve saklamak için paketlere konulmak zorunda kalındı. Ama siz bu paketleri istemediniz, sofranızda istediğiniz ekmekti sadece. Ama ekmeği de paketli almak isteyebilirsiniz, sağlıklı bir çözüm olması nedeni ile kimse yadırgamaz sizi. Ama gene sonunda çöp üretmek zorunda kaldınız. Bizim adımıza çöplerimizi yerel yönetimler bertaraf ettiği için ekmek yemek dışında hiçbir aşamada sorumluluk üstlenmediniz. Bu çöplerin ne için, ne kadar üretileceğine ve nerede, ne zaman ve nasıl ortadan kaldırılacağına istemeden de olsa siz karar veriyorsunuz. Öyle ise bu çöplerin sahibi siz misiniz? Yoksa size ürün sunmak için o çöpleri üretenler mi? Tüketim alışkanlıklarının değişmeden devam etmesi durumunda, bu sorunun cevabını kimse vermek istememektedir. Çünkü bu cevap çöpün sahibine ilave yükler getirecektir. Çöp evimizde olduğu sürece bizim, kapıya koyduğumuz anda yerel yönetimindir. Oysa uygulamada sokaklarda çöp toplayıcılarından, hurdacılara kadar birçok kişi çöpü sahiplenmekte ve kazanç sağlamaktadır. Sağlanan bu kazancın kaynağı sizin yediğiniz ekmeğin bedeli içerisinde saklıdır. Neden sadece ekmek yemek isterken istemediğiniz birçok şeyin bedelini ödeyesiniz, özellikle de sonunda çöpe gideceklerin.

8 Ev ekonomisi sadece daha ucuza aynı miktarı almak demek değildir. Daha da ucuza daha azı da size yetebilir, çöp için neden para veresiniz. Yok, ama çöpe para vermek istiyorsanız, o zaman o çöp de sizindir onu zararsızca ortadan kaldırmakta sizin sorumluluğunuzdadır. Bu sorumluluk sandığınızdan, daha doğrusu bugün olduğundan çok daha pahalıdır. O halde mal veya hizmetleri satın alırken onlarla birlikte sunulan çöpe para vermemek, o çöpü üretenden devir almamak sizin en doğal hakkınızdır. Ama sizde bunun için fırına file ile gitmeyi göze almalısınız Çöpün ekonomik anlamı Değişen yaşam koşullarıyla değişen ihtiyaçlar atık kavramı olmayan insanları, pek çok sorunla yüzleştirdi. Doğanın devinimi ve değişimi içinde atık ve çöpten söz etmezken ihtiyaçlar ve değişen yaşam koşulları bizi "sürekli tüketen" bireylere dönüştürdü. Bugün, üretimleri dünyamıza büyük bedellere mal olan tüketim ürünleri, kullanıldıktan sonra ve bunların artıkları insanların yaşadığı alanlardan mümkün olduğunca uzaklaştırılarak çöp depolama alanlarında biriktirilmektedir. Böylece toplum sağlığına zararları en aza indirilirken, insan ulaşamadığı alanlara da çöplerini göndererek doğal hayatın dengesine bir kere daha müdahale etmektedir.. Bugün hemen her şey kağıt, plastik, cam ve metal ambalaj içinde satılıyor. Ambalaj, katı atık miktarını sürekli artırırken, bu maddelerin depolanması, toplanması ve boşaltımı için kullanılan depolama gereçleri, toplama araçlarının yatırım-işletme-bakım giderleri, işçilik maliyetleri de her geçen gün artıyor. Belediyeler bugün bütçelerinin üçte birini temizlik hizmetlerine harcıyor. Sonuçta her tüketim, onun atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek için yeni bir tüketimi de beraberinde getiriyor. Evsel katı atık kavramı evimizde ürettiğimiz katı atıkları kapsıyor. Evdeki kullanımlar sonucunda atılan atıkların miktar ve özellikleri; bölgenin ya da şehrin sosyo-ekonomik seviyesi, kullanılan yakıt cinsi, beslenme alışkanlıkları vb. faktörlere bağlı olarak değişim gösteriyor. Türkiye de yılda üretilen 20 milyon ton evsel atığın geri kazanılabilen kısmı (kağıt, karton, cam, metal, plastik) yüzde i ve bunların depolanmasında kapladığı alan ise yüzde 35 i buluyor. Geri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi dışında, bir yandan doğal kaynakların korunmasını sağlarken, diğer yandan da -dönüşüm sürecinde işlem sayısının normal işleme göre az olması nedeniyle enerji tasarrufu sağlıyor, çöp alanlarının ömrünün artmasına ve çevreye zararlarının azalmasına yardımcı oluyor. Aslında, evsel, tıbbi, endüstriyel, tarımsal, nükleer vb. atıklar çevreyi kirletmelerinin yanı sıra büyük bir ekonomik değeri de temsil ederler. Böylece geri dönüşüm yoluyla ekonomiye de büyük katkılar sağlanmaktadır. Türkiye de yıllık 3 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomik değeri 150 milyon YTL yi buluyor. Sadece 1 ton kağıt için kwh enerji harcanırken, bu rakam 1 ton geri dönüştürülmüş kağıtta kwh a iniyor. Çöpün ekonomik değerinin bilincine varıldığında, çöpün sahiplenilmesi gereken bir değer olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu nedenle, çöp ün üretildiği yerde yaşayanlar tarafından sahiplenilmesi ve örgütlenerek bu değerin toplum yararına kullanılması en doğru çözüm olacaktır. Ancak her ne kadar geri dönüşüm, çöpleri azaltıyorsa ve ekonomiye artı değer sağlıyorsa da, bu hiçbir zaman çöplerden kurtulmanın yolu değil. Çünkü ister yeni üretilsin, isterse geri dönüşüm maddesi olsun her ürün için benzer enerji ve emek harcanıyor. Geri dönüşüm, duyarlı ama yeterli bilince sahip olmayan tüketicinin içinin rahatlamasına ve bunun sonucu olarak tüketimin ve çöp üretiminin daha da artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle son dönemlerde çöpün azaltılması üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu anlayış, atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için kullanılan yöntemlerden çok daha basit yöntemler gerektiriyor. Bir ürünü almadan önce gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını düşünmek ya da ürünü kullandıktan sonra farklı amaçlarla da olsa tekrar kullanmak çöp miktarının azalmasını sağlıyor.

9 1.7. Biz Ne Yapabiliriz Üç kişilik bir aile haftada sadece 15 dakika harcayarak katkıda bulunabilir. Ancak; tehlikeli çöpleri ayrı toplamak, plastik kullanımını azaltmak, kağıt ve kartonları biriktirmek ve düzgün paketlemek, cam kavanoz ve şişelerin mantar ve plastik kapaklarını çıkarmak ve su ile çalkalayıp depolamak, benzeri özeni alüminyum kutulara ve diğer metal atıklara da uygulamak, tümden bir davranış değişikliğidir. Alışkanlıklarımızı değiştirerek yapacağımız bu uygulama başlangıçta zor gelebilir. Ancak istemek becermenin yarısıdır. İstemek için haberdar olmak, bilgilenmek, yararına inanmak veya kısaca bilinç seviyemizin yükselmesi gereklidir. Bilinçlenmenin tek yolu öğrenmek ise öğrenmenin tek yolu ise eğitim almaktır. Eğitim ise çok yavaş veya çok hızlı olabilir, kendi tecrübelerimizden veya başkalarının tecrübelerinden yararlanarak, okuyarak, görerek, duyarak, yaşayarak olabilir. Eğitimin hiç bitmeyen bir süreç olduğunu ve tek ihtiyacın doğru bir iletişimin gerekli olduğunu da unutmamalıyız. Bunun için doğruyu yanlış ayırt etmeye açık olmak ezberci değil etkileşimci davranmak ve yeni anlayış ve düşünceleri irdelemek ve akıl süzgecinden geçirdikten sonra yararlı olduklarına inandıklarınızı içselleştirmek ve yaşantınıza uyarlamak gereklidir. Kısaca inanıyorsanız ve istiyorsanız değişim hiç de zor olmayacaktır. Doğal kaynakların çok daha az, verimli ve boşa gitmeden kullanımı için kısaca doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için gerekli bütünsel değişikliğinin gerçekleşmesi için üretim ve tüketim sarmalının her aktörü sorumluluklar üstlenmelidir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı teknolojik açıdan doğru bir değerlendirme olabilir ama toplumsal açıdan yaşanan asıl devrim ise yönetişim anlayışıdır. Yeni uygulamaların veya gelecek mimarisinin toplumsal aktörleri (ortakları) Kamusal yetkililer ( uluslararası kuruluşlardan yerel yönetimlere kadar), Sanayi, Tüketiciler ve Sivil Toplum Örgütleri dir Yerel ve Bölgesel otoritenin rolü Yerel ve bölgesel yönetimler; sahip olduğu yasal, finansal ve gönüllü kapasitenin harekete geçirilmesi imkanları ile ve halka en yakın kamu otoritesi ve kültürel gelişimin ana yüklenicisi olarak yeni kaynak yönetimi anlayışının da temel taşlarıdır. Atık sorunlarının çözümü amacı ile halk desteğinin sağlanmasının planlanması ve yönetilmesi yerel yönetimlerin asil görevleri arasındadır. Araştırmalar, anketler, toplantılar, mahalle gönüllüleri ile görüşmeler, halka ve kurum içi eğitimler ve konunun tarafları ile yuvarlak masa oturumları aracılığıyla katılımcılığın en üst düzeye ulaştırılmasını sağlarlar. Ancak bu yolla yerel ileri gelenler ile konunun uzmanları arasındaki iletişimin tesisi ve sürdürülmesi, bunun sonucunda da çeşitli atık yönetimi konularına en dengeli ve ekonomik çözümlerin seçilmesi ve uygulamaların kolaylıkla benimsenmesi mümkün olacaktır. Atık üretimini ekonomik gelişmenin dışına çıkarmak sadece atık yönetimi sorunu değildir. Aynı zamanda kaynakların seçimi ve tüketimi ve kaynaklara ulaşmada fırsat eşitliği ve bu şartların sürdürülebilirliği sorunudur. Yerel yönetimler sürdürülebilir yaşam tarzının yerleştirilmesinde kilit rol taşımaktadır. Yerel yönetimlerin öncülük yaptığı birçok uygulama, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslar arası kurumların, çalışmalarını ve programlarını etkilemiştir. Bu uygulamaların doğrudan çöp azaltmaya olan katkıları veya küresel ekonomiye ve çevresel iyileşmeye katkıları tartışılabilir olmakla birlikte, ortaya koydukları cesaret örneği, kamu bilincinin artmasına olan katkıları, günümüz tüketim kalıplarının ve yaşam şekillerinin sorgulanması ve tüm bu tartışmaların sıcak tutulmasına olan katkıları tartışılmazdır. Bu şekilde yerel yönetimler geleceğin dünyasının tasarlanması, halkın kamusal dayanışmaya yakınlaştırılması amacı ile diyalog ve çalışma sahası sağlamak görevlerini yerine getirmektedirler. Yerel yönetimlerin bu çalışmalarında izlemeleri gereken hedefleri veya stratejileri de tartışmaya açmaları gerekmektedir. Günümüz uygulamalarının derlenmesi sonucunda ortaya çıkan önemli başlıklar aşağıda anlatılmaktadır.

10 Yaşam tarzını etkileyen stratejiler Yaşam koşulları, çevreye bakışı ve çevrenin korunmasına katılımı doğrudan etkilemektedirler. Temel ihtiyaçları karşılanmamış toplulukların çevreye duyarlı olmalarını beklemek akılcı değildir. En geçerli çevre koruma stratejisi, yerel yönetimlerin ama onların yeterince etkili olamayacakları hallerde bölgesel kapasitenin yaşam tarzının iyileştirilmesine katkı sağlamalarıdır. Yoksullukla mücadele sadece bireyin kendi sorumluluğuna bırakılamayacağı ve gelişmiş ülkelerdeki refahın bedelleri, gelişmemiş yörelerin doğasına ödetildiği gerçeği bize çevre koruması ile etik değerlerin bağını da göstermektedir. Ama en önemlisi, yoksul halkın kalkınmasını, kendi kendine yeterli hale gelmesini ve çevre bilincine kendilerinden ulaşmalarını bekleyecek zaman kalmamıştır. Çocuklarımızın bizim koşullarımıza sahip olmasını istiyorsak bu günden yoksullukla mücadeleye olan katkımızı ortaya koymalıyız. Gelişmiş toplumlar tüketim ve üretim davranışlarını değiştirerek, kaynak kullanım gereksinimlerini azaltırken sadece çevreye katkı sağlamazlar. Kaynak kullanımındaki adaletsizliğin giderilmesine katılmış olurlar. Bu gün dünya doğal kaynaklarının % 80 ni dünya nüfusunun %20 sini oluşturan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Tüketim davranışlarının değişimi sonucunda elde edilecek yarar yoksulluğun giderilmesi ile elde edilecek yarardan daha az değildir ve çok hızlı sonuç vermektedir. Böylece elde edilen kazanımların parasal ve deneyim olarak geri kalmış toplumlara aktarılması sağlanabilir. Tüketim ve üretim davranışlarının değiştirecek hedef ve stratejileri üç ana başlıkta toplamak mümkündür Üründen hizmete geçiş ve yeni hizmetlerin sunumu Üreticilerin sadece ürünün tüketiciye ulaştırılması dışında hizmetleri de üstlenmesi gerekmektedir. Satış ve satın alma yerine geri alma, leasing, ortak kullanım anlaşmaları gibi mülkiyet şekilleri desteklenmelidir. Burada tamamen mülkiyet devri yerine, ürünün sağladığı hizmetlerin devri gibi, tüketiciye sadece hizmet ve fonksiyon kullanımı bırakılmaktadır. Ürünle birlikte yeni katma değerler üretilmekte, ürünün kullanım amacı dışında kalan yükleri üretici tarafından geri alınmakta veya hiç devredilmemektedir. Bunun için gerekenler: Üretici sorumluluklarının genişletilmesi: Geri alma, tamir, tekrar satma veya geri dönüşüm yükümlülükleri Mülkiyet haklarının geliştirilmesi: Leasing, kiralama, paylaşma ve ortak kullanım anlayışının yerleştirilmesi Tamir ve ikinci el satışın desteklenmesi: Ürünlerin tamir yolu ile kullanım amaçlarını kaybetmelerinin engellenmesi ve kullanım ihtiyacı ortadan kalktığında bir diğer ihtiyaç sahibine ürünün fonksiyonlarının tam olarak devredilmesine olanak tanınması. Benzeri sistemler Milton-Kynes, Münih, Viyana vb. şehirlerde uygulanmaktadır. Pilot uygulamalar olarak görülebilecek bu cesaretli tecrübelerin desteklenerek yaygınlaştırılması gerekmektedir Kültürel ekonominin desteklenmesi Günümüzde tüketimin sadece küçük bir bölümü temel ihtiyaçların sağlanmasına (Beslenme, barınma, su ve temizlik, sağlık vb.) ama önemli bir bölümü ilave ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. ( Daha rahat şartlar, boş zamanların değerlendirilmesi, eğlenme ve kişinin toplum içinde kendini ifade etmesi) Bu ilave ihtiyaçların çöp ve atık üretmeden giderilmesi için belediyelerin sunabileceklerine güzel bir örnek Nürmberg uygulamalarıdır. Noel harcamalarında çöpsüz olanları ödüllendirmek üzere toplu ulaşım, sinema, konser, masaj, kuaför, fitness daveti veya halk eğitim kursuna katılım gibi imkanlar sunulmaktadır Yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması Elektrik ve elektronik eşya sektörü çöpün engellenmesi ve ekolojik verimliliği yüksek sistemlerin sunulması konusunda özel bir yere sahiptir. Teknik gelişmeler nedeniyle mevcut ürünler çok hızlı bir şekilde yenileri ile değiştirilmekte ve tehlikeli atıklar ve özellikle ambalaj atıkları sorunu da çok hızla büyümektedir. Ama e- teknolojinin yaygınlaşması sonucu birçok hizmet ve fonksiyon gerçek ortamdan sanal ortama aktarılarak çevrenin korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ürün ve hizmetler ucuzlarken, üretimin, dağıtımın, satış ve pazarlamanın doğaya yükleri hızla azalmaktadır. Birçok yeni ürün ve tasarım anlayışı ile doğaya olan yüklerin yatırım yapmadan azaltılabilmektedir. Örneğin e-kitap uygulamalarının yaygınlaşması ile kurtarılabilecek ağaç sayısı bile buna en güzel kanıttır.

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, 2013 1 Bu çalışma,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU

ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU T.C. Marmara Belediyeler Birliği ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU Enerjini Çöpe Atma! Hazırlayan: Aynur ACAR İstanbul, 8 Mart 2013 2. Baskı 2 İÇİNDEKİLER ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU...2 İÇİNDEKİLER...3 SUNUŞ...5 YÖNETİCİ

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje

Eğitici Eğitimi. Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Eğitici Eğitimi Doç.Dr.Ayşe Uyduranoğlu Doç.Dr.Gresi Sanje Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Kaynakları Enerji bir cisim ya da sistemin iş yapabilme kapasitesidir ve ısı, ışık vb. anlamda ortaya çıkan güç

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

değişmesine paralel bir şekilde, tatil anlayışları ve beklentileri de farklılaşmakta ve bu doğrultuda, turizmde yeni trendler ve alternatif turizm

değişmesine paralel bir şekilde, tatil anlayışları ve beklentileri de farklılaşmakta ve bu doğrultuda, turizmde yeni trendler ve alternatif turizm Başyazı Dünya Turizm Örgütü ne göre; Dünya turizm pazarı 2012 yılında ilk defa bir milyarı aşkın turist ile bir trilyon Dolara yaklaşmış olup; 2020 yılında bir buçuk milyar turist ile bir buçuk trilyon

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK!

MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK! MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETMEN REHBERİ 2013-2014 ÖNÜM, ARKAM, SAĞIM, SOLUM TOPRAK! G. Mine Çelik, Setenay Bayer, Burcu Meltem Arık Akyüz, Deniz Kahriman Öztürk, Ezgi Fındık Tanrıbuyurdu, Ayşegül Ergül,

Detaylı