Tehlikeli Atık (Ön-)Arıtımı, Transferi ve Bertarafı için Teknik Seçenekler. Eckart Schultes - GTZ GmbH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tehlikeli Atık (Ön-)Arıtımı, Transferi ve Bertarafı için Teknik Seçenekler. Eckart Schultes - GTZ GmbH"

Transkript

1 Tehlikeli Atık (Ön-)Arıtımı, Transferi ve Bertarafı için Teknik Seçenekler Eckart Schultes - GTZ GmbH

2 (Ön-)Arıtım, Geri Kazanım, Bertaraf, Kim.-Fiz. Arıtım ve Transfer İstasyonları için Teknik Seçenekler İçerik Bu Ders için Terimlerin Tanımları 1. Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? 2. Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İșlemler 3. Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama 4. Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek 5. Halka Açık Arıtma Tesisi Bileșenleri için Örnek

3 Ders için Tanımlar ÇOB Tarafından Kullanılan Terim ve Anlayışa Göre: Son Bertaraf = Yakma işlemi ile bertaraf (?) Düzenli depolama ile bertaraf ( ) (bakınız Yakma ile ilgili ders) (bakınız Düzenli Depolama ile ilgili ders) Yakma tesisleri inșa edilirken bunlarla birlikte inşa edilecek Kabul, kontrol ve ara depolama tesisleri( ) Yağ/su arıtım ve ayrıștırma tesisi (?) Ön-arıtım tesisleri (?) Düzenli depolama bununla donatılacak İmmobilizasyon/Stabilizasyon tesisleri( )

4 Ders için Tanımlar AB IPPC BREF Atıkların Arıtımı na göre Ön-Arıtım: Atığın nihai geri kazanım veya mevcut bertarafa uygun hale getirilmesi için kimyasal kompozisyonu ve/veya fiziksel özelliklerinin adaptasyon/ homojenizasyonu Ön-arıtımı yapılmıș atık bile geri kazanım ve/veya bertaraf tesisinde ișlenmelidir Yukarıdaki tanıma göre, Ön-arıtım bunlar da olabilir: Kim.-fiz. yağ/su ayrıștırma (bakınız Kimyasal Fiziksel Atırım ile ilgili ders) İnorganik atığın kim.-fiz. arıtımı (bakınız Kimyasal Fiziksel Atırım ile ilgili ders) Alternatif yakıt geri kazanımı (bakınız Alternatif Yakıtlar ile ilgili ders)

5 Ders için Tanımlar ÇOB Tarafından Kullanılan Terim ve Anlayışa Göre: Transfer İstasyonları bu maddeleri içermelidir: Ara Depolama (Merkezi arıtım/bertaraf tesislerine ekonomik tașıma sağlayabilecek miktarda atık sağlanana kadar) Ön-Arıtım Tesisleri (?) Yağ Arıtımı (?) (bakınız Kimyasal Fiziksel Atırım ile ilgili ders) Fiziksel-Kimyasal Arıtım(?) (bakınız Kimyasal Fiziksel Atırım ile ilgili ders) EU IPPC BREF Atık Arıtımı na göre: Transfer İstasyonları aşağıdakileri içerir: Bir bertaraf/geri kazanım işlemi başvurusu öncesi: Kabul, bulking, düzenleme, nakliye bekletme, Bazı durumlarda: harmanlama ve karıştırma da yapılabilir.

6 İçerik 1. Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? 2. Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İșlemler 3. Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama 4. Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek 5. Halka Açık Arıtma Tesisi Bileșenleri için Örnek

7 Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? Güvenilir bir biçimde atık türünü arıtma/bertaraf türü ile eşleştirecek resmi bir yol gösterici kaynak kullanımda mı? Alman Teknik Talimatnamesi TA Abfall (1991) genel ipuçları ve bertaraf seçenekleri ile birlikte tehlikeli atıkların bir listesini içeriyordu. Örneğin fizikokimyasal arıtım, yakma, ya da düzenli depolama. Ancak bu listenin yerini AAL (Avrupa Atık Listesi) aldı ve yukarıda bahsedilen liste güncellenmedi. AB IPPC Atıkların Arıtımı hakkındaki 2004 yılına ait Taslak BREF i, Table 2.3 de Hangi atık türleri için hangi tipik arıtma prosesleri kullanılabilir konusunda bir liste içeriyordu (bakınız bir sonraki çizelge). Ancak bu tablo, 2006 yılına ait son sürümden çıkarıldı. Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması için El Kitabı (İş Paketi B), AAL deki her atık türü için, R-/Dkodlarına bağlantılar ve Direktif 2006/12/EEC Ek AII ye göre tanımlamalar içeriyor. Örneğin: AAL Kodu * Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları Bağlantılı R-/D-kodları: R5 geri dönüşüm, maddeyle ilişkili kullanım D1, D4, D5 sadece tehlikeli atıklar için D3, D12

8 Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? Direktif 2006/12/EEC Ek II A: uygulamada kullanılan Bertaraf İşlemleri: D 1 Toprağın içinde ya da üstünde biriktirme (örn. düzenli depolama vb.) D 2 Arazi işlemi (sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması, v.b.) D 3 Derine enjeksiyon (örneğin: pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu vb.) D 4 Yüzey doldurma (örneğin: Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması vb.) D 5 Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama vb.) D 6 Denizler ve okyanuslar dışında bir su kütlesine bırakma D 7 Deniz dibine gömme de dahil, denizlere ve okyanuslara bırakma D 8 D1 ila D7 ve D9 ila D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler D 9 D1 ila D8 ve D10 ila D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal işlemler (Örneğin: buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon vb.) D 10 Yakma D 12 Sürekli depolama (bir madende konteynırların yerleştirilmesi ve benzeri ) D 13 D1 ila D12 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma D 14 D1 ila D12 arasındaki işlemlere tabi tutulmak üzere yeniden ambalajlama D 15 D1 ila D14 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

9 Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? Direktif 2006/12/EEC Ek II B: uygulamada kullanılan Geri kazanım İşlemleri. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 11 R 12 R 13 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/ geri dönüşümü ( Kompost ve diğer biyolojik dönüşüm süreçleri dahil) Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü Diğer inorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü Asitlerin veya bazların yeniden üretimi Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların(bileşenlerin) geri kazanımı Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

10 Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? Atık türü Sıvılar Mekanik Arıtım Biyolojik Arıtım Fizikokimyasal Arıtım Yeniden rafine etme ya da yeniden üretim Atık yağlar (Nebati yağlar dahil) ve Su ile kirlenmiş yaplar X X Yağ/su karışımları ve emülsiyonları X X Yağ ile kirlenmiş sıvı atıklar Sıvı ve yarı-katı hidrokarbonlar (örn. Boya ve akışkan olmayan çözücüler) Atık organik çözücüler X X X Atık asit ve bazlar Hidroklorik, nitrik, sülfürik, hidroflorik, fosforik asitler ve asit tuzları (örn. alüminyum klorür) Atıksular X X Biyolojik olarak parçalanabilen sıvılar (örn. gıda atıkları, methanol, suyla karışabilen diğer çözücüler) Nörtalize edilmiş asit/bazlar, çökelmiş metaller ve diğer katı parçacıkları içeren çıkış suları Siyanür, pestisit, biyosit ve kirlenmiş emprenye maddeleri içeren tuz ve çözeltiler Krom oksit (CrO 3 ) asidik, toksik, suda çözünebilen ve yükseltgen madde X IPPC Taslak BREF Atıkların Arıtımı 2004 Bölüm. 2. Tablo2.3 X X X X X X X X Yakıt hazırlama X

11 Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? Atık türü Mekanik Arıtım Biyolojik Arıtım Fizikokimyasal Arıtım Yeniden rafine etme ya da yeniden üretim Yakıt hazırlama Siyanür tuzları (örn. metalik yüzey işlemlerinden çıkan sodyum siyanür) X Çözeltideki metaller (örn. Zn, Ni, Cr, Pb, Cu) Patlayıcılar Macunlar, çamurlar ve sulu çamurlar Atıksu arıtma tesisi çamuru X X Yağ/su çamuru atıkları X X X Yağ ile kirlenmiş sıvı atıklar için de kullanılan susuzlaştırma işlemi çıkış suyu Çökelme çamuru Katılar Atık katalistler Atık plastikler X X PVC ve plastik içeren örneğin metaller Atık kağıt X X Kirlenmiş toprak X X CFC içeren atıklar PCB ve dioksinlerle kirletilmiş atıklar İyon değiştirici reçineleri IPPC Taslak BREF Atıkların Arıtımı 2004 Bölüm. 2. Tablo2.3 X X X X X X X X X

12 Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? Atık türü PCB ve dioksnlerle kirlenmiş atıklar İyon değiştirici rezinler Sodyum ve potasyum hidroksit, kireç, amonyak çözeltisi, amonyak tuzu ve aminli bileşikler Düzenli depolama öncesi uçucu kül ve dip külü Atık aktif karbon Mekanik Arıtım Biyolojik Arıtım Fizikokimyasal Arıtım X X X X Yeniden rafine etme ya da yeniden üretim Evsel katı atık X X* X Ticari atık X X* X Pestisitler ve POP lar Biyolojik olarak parçalanabilen endüstriyel atıklar X X * Sözü geçen BREF de kapsanmamaktadır X X Yakıt hazırlama

13 İçerik 1. Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? 2. Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İșlemler 3. Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama 4. Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek 5. Halka Açık Arıtma Tesisi Bileșenleri için Örnek

14 Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İşlemler : Depolama Alanı içinstabilizasyon Çimento Uçucu Kül Silo Tehlikeli Atık Besleme Bacası Mikser Su Katılaşmış Atık Katkı Maddesi

15 Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İşlemler : Yakıt (Atıktan Kazanılmış) Hazırlanması Sıvı Atık Katı Atık Öğütücü Manyetik Ayrıştırıcı Mikser Sıvı Yakıt Elek Katı Yakıt

16 Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İşlemler : Fizikokimyasal Atık (Ön-)Arıtımı Kimyasallar Sıvı/ Çamur Atık Mekanik Ayrıştırıcı Reaktör Filtrasyon Filtre Keki Depolamaya Katılar depolama ya da geri kazanıma Su Arıtımı Su Kanalizasyona

17 Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İşlemler : Termal Yağ Su (Emülsiyon) Ayrıştırması Buhar Organik Sıvı Atık Mekanik Ayrıştırma Ara Depolama Termal Ayrıştırma (Buharlaştırma ) Yağ Gerikazanıma Katı/Çamur Yakmaya Su Artımı Su Tekrar Kullanıma

18 Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İşlemler : Yakma Kimyasallar Su Yanabilen Tehlikeli Atık Yakma Kazan Baca Gazı Arıtması Temiz Gaz Artıklar Türbin Enerji

19 İçerik 1. Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? 2. Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İșlemler 3. Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama 4. Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek 5. Halka Açık Arıtma Tesisi Bileșenleri için Örnek

20 Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama Atık Kabulü& Kontrol Alanı 2 2 Atık Depolama& Transfer 3 Sızıntı Suyu Arıtması Tehlikeli Atık Depolama Alanı HIM-Billigheim, Almanya

21 Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama Atık Kabul& Kontrol Alanı Bileşenleri Giriş Yolu Kamyon Girişi Bekleme Alanı Nizamiye & Yönetim Kapalı Alan: Kantar(Giriş & Çıkış) Atık Örnekleme İstasyonu Laboratuar: Atık Tanımlanması& Kabul Testi Kamyon Bekleme Alanı (Örneklemeden Sonra) Lastik Temizleme Alanı (Depolama Alanından Gelen Kamyonlar için) Atölyeler/Benzin İstasyonu/Garaj

22 Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama Kabul Ofisi/ Kantar / Örnekleme / Atık Tanımlama Laboratuarı

23 Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama Atık Tanımlama ve Kabul Testleri İçin Örnekleme

24 Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama Depolama Alanından Çıkan Kamyonlar için Lastik Temizleme İstasyonu

25 İçerik 1. Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? 2. Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İșlemler 3. Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama 4. Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileşenleri için Örnek 5. Halka Açık Arıtma Tesisi Bileșenleri için Örnek

26 Ön-)Arıtım, Geri Kazanım, Bertaraf, Kim.-Fiz. Arıtım ve Transfer İstasyonları için Teknik Seçenekler Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Kantar (Giriş & Çıkış) Sıvı/Çamur Atık Örnekleme/Boşaltmalı Fizikokimyasal Arıtma Tesisi Nizamiye & Laboratuar Yönetim Varillenmiş Atık Örnekleme / Toplama / Depolama / Transfer Konteynırlanmış Atık Örnekleme / Toplama / Depolama / Transfer Açıktaki Katı Atık Örnekleme / Toplama / Depolama / Transfer Atık Solventler A1 Toplama Depolama/Transfer Giriş Yolu Atölyeler/Bezin İstasyonu/Garaj Fizikokimyasal Arıtma Tesisi HIM-Frankfurt, Almanya

27 Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Atık Çamurun Boşaltılması Fizikokimyasal Arıtma Tesisi HIM-Frankfurt, Almanya

28 Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Sıvı Atık Depoları Fizikokimyasal Arıtma Tesisi HIM-Frankfurt, Almanya

29 Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Varillenmiş Örnekleme / Toplama / Depolama / Transfer Fizikokimyasal Arıtma Tesisi HIM-Frankfurt, Almanya

30 Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Konteynırlanmış Atık Örnekleme / Toplama / Depolama / Transfer Fizikokimyasal Arıtma Tesisi HIM-Frankfurt, Almanya

31 Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Açıktaki Katı Atık Örnekleme / Toplama / Depolama / Transfer Fizikokimyasal Arıtma Tesisi HIM-Frankfurt, Almanya

32 Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Varillenmiş Atık Depolama Fizikokimyasal Arıtma Tesisi HIM-Frankfurt, Almanya

33 Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Varil Presi Çelik Geri Kazanımına Giden Hurda Variller Fizikokimyasal Arıtma Tesisi HIM-Frankfurt, Almanya

34 Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek Az Miktardaki Tehlikeli Atığın Toplaması/ Depolaması/Transferi

35 Toplama ve Transfer İstasyonları Tehlikeli Atıkları için Transfer İstasyonlarının Ekonomik Amacı Nedir? Taşıma masraflarının toplama ve ara depolama ile en aza indirilmesi böylecede yeterli miktarda atığın geri kazanıma/ arıtıma/ merkezi bertaraf tesislerine ekonomik olarak taşınmasına yetecek kadar birikmesi Tipik Transfer İstasyonları İşlemleri Nelerdir? Atığın Kabulü Tanımlama ve karakterizasyon için örnekleme ve analiz Tasnif etme ve yeniden paketleme Açığa ya da konteynırlara varillerin boşaltılması Sıvı atığın konteynırdan konteynıra/tanka süzülmesi Çamur ve katıların çöktürme/kümelenmesi Bazı durumlarda, harmanlama ve karıştırma Geri kazanım ya da bertaraf tesislerine taşınana kadar ara depolama

36 (Ön-)Arıtım, Geri Kazanım, Bertaraf, Kim.-Fiz. Arıtım ve Transfer İstasyonları için Teknik Seçenekler Toplama ve Transfer İstasyonlarının Konumları Transfer istasyonları nasıl uygun olarak konumlandırlır? (Tunus Örnek Planlama İşlemi)

37 pôle nord Ön-)Arıtım, Geri Kazanım, Bertaraf, Kim.-Fiz. Arıtım ve Transfer İstasyonları için Teknik Seçenekler Toplama ve Transfer İstasyonlarının Konumları Jradou pôle centre (pôle centre / sud) pôle sud Transfer istasyonları nasıl uygun olarak konumlandırlır? (Tunus Örnek Planlama İşlemi) Merkez Jradou

38 İçerik 1. Hangi tip atığa hangi tip işlem uygulanır? 2. Genellikle Halka Açık Arıtma Tesislerinde Uygulanan İșlemler 3. Transfer İstasyonlarının ve Halka Açık Arıtma Tesislerinin Ana Bileşenleri Kabul, Kontrol ve Ara Depolama 4. Toplama ve Transfer İstasyonlarının Bileșenleri için Örnek 5. Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek

39 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek Jradou, Tunus Endüstriyel tehlikeli atıklar için atık bertaraf tesisi Toplam kapasite: t/yıl Physiochemical Treatment: t/a Fizikokimyasal Stabilisation/Solidification: arıtım: t/yıl t/a Stabilizasyon/Katılaştırma Landfill: t/yıl t/a Atık: Landfill section for special waste: t/yıl t/a Özel Storage atık: of waste for incineration: t/yıl t/a Arıtım Storage uygulanamayan of waste for maddelerin valorisation: depolanması: t/a t/yıl Arıtılmış maddelerin depolanması t/yıl Depolama sahası Tunus, Jradou Merkezi (2007)

40 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek Supply of Enviro-Chemie 1. Fiziksel/kimyasal arıtma 2. Stabilizasyon/Katılaştırma 3. Laboratuvar ekipmanı 4. Atık depolama için konteyner Hizmetler: Erection (inşa etme???) Devreye alma Personeling eğitimi İşletme için 6 aylık boyunca gözetim Tunus, Jradou Merkezi (2007)

41 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek Stabilizasyon Laboratuvar Kim. Fiz. Arıtım İdari bina Tunus, Jradou Merkezi (2007)

42 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek Konteynırlanmiş atık Ara depolama ve transfer istasyonu Tunus, Jradou Merkezi (2007)

43 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek Kim.-Fiz. Arıtma Tesisi Tunus, Jradou Merkezi (2007)

44 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek Kim.-Fiz. Arıtma Tesisi: Reaktörler ve Vana Galerisi Tunus, Jradou Merkezi (2007)

45 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek Kim.-Fiz. Arıtma Tesisi: Reaktif besleme Tunus, Jradou Merkezi (2007)

46 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek Fiz.-Kim. Arıtma Tesisi: Press filtre Tunus, Jradou Merkezi (2007)

47 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Atıksu Arıtma Kim.-Fiz. Arıtma Tesisi: Son işlem olarak ters ozmoz (özellikle Tunus tesisi için) Tunus, Jradou Merkezi (2007)

48 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Çimento, tebeşir ve katkı maddeleri siloları ile birlikte Katılaştırma Tesisinin görünüşü Tunus, Jradou Merkezi (2007)

49 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Katılaştırma Tesisi: Hacimli atıklar için boşaltma kutuları Tunus, Jradou Merkezi (2007)

50 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Katılaştırma: 1 Atık Besleme Bacası/Terazi 2 Konveyör 3 Karıştırıcı 4 Çimento ve katkı maddesi terazisi /dozlama istasyonu Tunus, Jradou Merkezi (2007)

51 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Katılaştırma Tesisi: Karıştırıcı Tunus, Jradou Merkezi (2007)

52 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Oldukça basit bir tesis ÖRNEK????

53 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Çamurun çökelmesi Stabilizasyona gidecek su Pompalanabilir çamur Yağ fazı geri kazanımı Çöktürücüler Stabilizasyona gidecek çökelmiş çamur Cuve collectrice Örnek???

54 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Çimento Uçucu kül Proses suyu Katkı maddeleri Atık çamur Çökelme işlemnden çamur Stabilat in Big Bag Karıştırıcı Düzenli depolamaya gidecek stabilize edilmiş malzeme

55 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Saha düzenlemesi için örnek Tehlikeli Atık Düzenli Depolama ( t/yıl) IRST = Toplama, Ara depolama, Nakil Tesisleri ve Katılaştırma Tesisi ile birlikte Tunus, IRST (2007)

56 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Düzenli depolama için stabilizasyon Kompakt bir düzenleme için örnek Tunus, IRST (2007)

57 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Isıl Yağ-Su (Emülsiyon) Ayırımı 1= *Yağ/petrol ayırıcı kalıntısı *Emülsiyonlar *Yağ/su karışımı *Kum kapanı kalınıtısı içeren atık maddeler 2= *Emülsiyonlar *Düşük katı içerikli yağ/su karışımı içeren atık maddeler 3= Tehlikeli atık yakma fırını (TAYF) buharı 4= Katı madde ayırma tesisi 5= Depolama tankı 6= Dekantör 7= Dekantörden çıkan su 8= Kayış filtre 9= Vakumlu buharlaştırıcı 10 = Buhar 11= 1. buharlaştırma kademe 12= 2. buharlaştırma kademe 13= 3. buharlaştırma kademe 14= 4. buharlaştırma kademe 15= Geri-soğutma sistemi 16= Soğutma suyu çevrimi 17= Yoğunlaştırıcı 18= Kondensat 19= Aktif karbon filtre 20= Ultra-filtrasyon 21= TYAF a gönderilecek iri taneli maddeler 22= TAYF a gonderlecek çamur/kum 23= TAYF a gönderilecek yağ 24= atıksu (kanalizasyona doğrudan olmayan deşarj) 25= Proses suyu * Kamyon ve konteyner yıkama istasyonu * Islak cürufsuzlaştırma ünitesi 26= Arındırılmış ekzoz havası 27= TAYF a gönderilecek filtre kalıntısı ve fleece 28= TAYF a gönderilecek derişik 29= TAYF a gönderilecek dekantör çamuru 30= TAYF ın buhar kazanı besleme suyu tesisine gidecek kondensat Biebesheim, Almanya daki HIM in Ayırma Tesisi

58 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Isıl Yağ-Su (Emülsiyon) Ayırımı Atık boşaltımı Biebesheim, Almanya daki HIM in Ayırma Tesisi

59 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Isıl Yağ-Su (Emülsiyon) Ayırımı Atık boşaltımı Biebesheim, Almanya daki HIM in Ayırma Tesisi

60 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Isıl Yağ-Su (Emülsiyon) Ayırımı Katıların ayrılması Biebesheim, Almanya daki HIM in Ayırma Tesisi

61 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Isıl Yağ-Su (Emülsiyon) Ayırımı Tanklar Biebesheim, Almanya daki HIM in Ayırma Tesisi

62 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Isıl Yağ-Su (Emülsiyon) Ayırımı Buharlaştırıcılar Biebesheim, Almanya daki HIM in Ayırma Tesisi

63 Halka Açık Arıtma Tesisi Bileşenleri için Örnek: Isıl Yağ-Su (Emülsiyon) Ayırımı Distilat/ Atık suyun Ultra Filtrasyonu Distilatların Aktif Kömür ile Temizlenmesi Biebesheim, Almanya daki HIM in Ayırma Tesisi

64 İlginiz için teşekkürler!

Atık Yönetim Sistemleri için Yatırım ve İşletim Maliyetleri ve Çeşitli Atık Türleri için Arıtım Fiyatları. Eckart Schultes - GTZ GmbH

Atık Yönetim Sistemleri için Yatırım ve İşletim Maliyetleri ve Çeşitli Atık Türleri için Arıtım Fiyatları. Eckart Schultes - GTZ GmbH Atık Yönetim Sistemleri için Yatırım ve İşletim Maliyetleri ve Çeşitli Atık Türleri için Arıtım Fiyatları Eckart Schultes - GTZ GmbH Atık Yönetim Sistemleri için Yatırım ve İşletim Maliyetleri /Çeşitli

Detaylı

ATIK SINIFLARI. Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),

ATIK SINIFLARI. Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri), EK I ATIK SINIFLARI Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, Q2 Standart dışı ürünler, Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI. Ziraat Mühendisi Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü

ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI. Ziraat Mühendisi Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI Dr. Funda ERCAN Dr. Funda ERCAN Ziraat Mühendisi Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü Atık Yönetimi Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

ATIK SINIFLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ

ATIK SINIFLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ ATIK SINIFLARI EK I Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, Standart dışı ürünler, Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Doğa Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Müh. Danışmanlık Eğit. Hizmetleri Ltd. Şti. Tarafından Yetkilendirilmiştir ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi /

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT I

TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT I TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU CİLT I 2012 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. ATIK SINIFLANDIRMASI KONUSUNDA YASAL ZEMİN 5 2.1. AVRUPA YASALARI 5 2.1.1. Atık Çerçeve Direktifi 5 2.1.2. Tehlikeli

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/506 22/05/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ITC INVEST TRADING &CONSULTING AG-TÜ RKİYE ANKARA ŞUB SİNCAN ÇADIRTEPE MEVKİİ KATI ATIK ALANI SİNCAN ANKARA SİNCAN / ANKARA İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/172 19/11/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ MERKEZ MAH. 214. SOK. NO: 2 GÜMÜŞOVA / DÜZCE İlgi: (a) 11/10/2013

Detaylı

Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK

Atık Çerçeve Yönetmeliği-TASLAK ATIK ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, EK-I de kategorileri belirtilen ve EK-II de listesi verilen atıkların, oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden

Detaylı

III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008

III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008 III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETĠMĠ GENEL ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı

ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kısa isim Tefsir , , Amaç Atık Listesinin Kapsamı ÇEVRE YASASI (18/2012) Sayılı Yasa Madde 9 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 9 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

(01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI,

(01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI, ATIK LĠSTESĠ 01 (01) MADENLERĠN ARANMASI, ÇIKARILMASI, ĠġLETĠLMESĠ, FĠZĠKĠ VE KĠMYASAL ĠġLEME TABĠ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar 01 01 01 Metalik

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık üreticisinin yükümlülükleri adde 9 - Atık üreticisi; a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı

Detaylı

01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan 01 01 01 etalik maden kazılarından kaynaklanan

Detaylı

GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ

GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ GERİ KAZANIM VE BERTARAF AMAÇLI ALABİLECEĞİMİZ ATIK LİSTESİ 01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 Maden kazılarından

Detaylı

EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜMLER

EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜMLER EK-IV ATIK LĠSTESĠ BÖLÜLER (01) adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar, (02) Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/39590 27/06/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon:

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Detaylı

ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ

ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ ÇAMUR KURUTMA ÜNİTESİ ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT HAZIRLAMA ÜNİTESİ TOPLAMA AYIRMA TESİSİ TEHLİKELİ METAL KIRMA ÜNİTESİ TEHLİKELİ PLASTİK KIRMA ÜNİTESİ İÇİNDEKİLER Önsöz ve Teşekkür...3 Firma Profilimiz...5

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları 01 03 07* Metalik minerallerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//4501 04.08.2014 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi EKOVAR ATIK DEPOLAMA MÜŞ. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. İlgi: Yenikent Beldesi İncirlik Köyü 289 Parsel No:70/C Sincan/ANKARA

Detaylı

Ek I Kontrole Tabi Atıklar

Ek I Kontrole Tabi Atıklar Ek I Kontrole Tabi Atıklar A Atıklar G.T.İ.P. Madde İsmi 2708.10.00.00.00 Zift 39.01 39.14 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar 3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA KOD LİSTEMİZ

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA KOD LİSTEMİZ TEHLİKELİ ATIK TAŞIA KOD LİSTEİZ 01 (01) ADENLERİN ARANASI, ÇIKARILASI, İŞLETİLESİ, FİZİKİ VE KİYASAL İŞLEE TABİ TUTULASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR 01 01 aden kazılarından kaynaklanan atıklar 01 03

Detaylı