EVRE I VE EVRE II PARKİNSON HASTALARININ GERİATRİK/GENEL AĞIZ SAĞLIĞI İNDEKSİ (GOHAİ) NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVRE I VE EVRE II PARKİNSON HASTALARININ GERİATRİK/GENEL AĞIZ SAĞLIĞI İNDEKSİ (GOHAİ) NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI EVRE I VE EVRE II PARKİNSON HASTALARININ GERİATRİK/GENEL AĞIZ SAĞLIĞI İNDEKSİ (GOHAİ) NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Selçukhan SARIKAYA Danışman Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Ahmet ACARER İZMİR 204

2 ÖNSÖZ Çalışma konusun ve hastaların belirlenmesinde yardımlarını esirgemeyen, değerli zamanından çalışmam için de vakit ayıran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden sayın Yrd.Doç.Dr. Ahmet Acarer e ve çalışma sırasında uluslararası araştırmalarla her zaman yanımda olan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ögretim üyelerinden sayın Doç.Dr. Gülcan Coşkun Akar a sonsuz teşekkür ederim. Her zaman yanımda olan çok değerli arkadaşlarım Muhammet Zeybek ve Fatma Mecek e, heranlarını benimle geçiren aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim. İZMİR-204 Stj. Diş Hekimi Selçukhan SARIKAYA

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ.PARKİNSON HASTALIĞI.. 2..Parkinson Hastalığının Oluşma Nedenleri Parkinson Hasalığının Tanısı Nasıl Konulur Parkinson Hastalığının İlk Belirtileri Parkinson Hastalığının Temel Belirtileri Hareketlerde Yavaşlama (Bradikinez) Yüz İfadesinde Donukluk (Hipomimi) El Yazısının Küçülmesi Titreme(Tremor) Uzuv Kaslarının Sertliği Duruş Bozuklukları Parkinson Hastalığının Ağız Sağlığına Etkisi Konuşma Bozukluğu Yutma Zorluğu Ağızda Sıvı Birikimi 2 2.YAŞLILARDA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Yaşlılarda Ağız Hijyeni... 4

4 3.GOHAİ.. 5 ARAÇ VE YÖNTEM BULGULAR... 7 TARTIŞMA SONUÇ KAYNAKÇA.. 24 ÖZGEÇMİŞ

5 GİRİŞ VE AMAÇ Ağız ve diş sağlığı insanın genel sağlığını etkileyen birbirinden asla ayrı düşünülemeyecek bir konudur. Aynı şekilde bazı sistemik hastalıklar ağız diş sağlığı etkinliğini olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurmakta ve doğal olarak genel sağlıkta bu yönde de sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Parkinson hastalalarında el ve ayaklarda görülen kontrol bozukluğu ve güçlüğü hastaların ağız hijyenlerini tam anlamıyla sağlamada problemler oluşturmaktadır. Çalışma sırasında ulaşabildiğimiz hastalara ağız diş sağlığı hakkında bilgiler verilmesi, sonucunda ise Parkinson hastalığının ağız diş sağlığını ve hastaların genel durumlarını ne denli etkilediği konusunda yargılar oluşturulması amaçlanmıştır.

6 .PARKiNSON HASTALIĞI İlk kez 87 yılında İngiliz hekim James Parkinson tarafından, "titrek felç" adıyla tanımlanmıştır. Bu hekimin adıyla anılan ve bugünkü anlamda felç özelliği taşımayan hastalık, en sık rastlanan parkinsonizm tipidir. Parkinson hastalığı (PH) genellikle yaşları arasında başlayan, yavaş progressif seyirli, kronik bir hastalıktır. Hastalık 20 yaşından önce başlarsa "primer juvenil parkinsonizm, " yaşları arasında başlarsa genç başlangıçlı parkinsonizm olarak adlandırılır. Görülme sıklığı açısından erkek/ kadın oranı yaklaşık 3/2'dir. Toplumda bir yılda yeni Parkinson hastaliği tanısı konulma oranı 000'de ya da 2 dir. Dünyanın her yanında ve her türlü sosyoekonomik koşulda rastlanabilen hastalığın görülme sıklığı ülkelere göre farklılıklar gösterir. Birçok ülkede kapı kapı dolaşılarak toplumun 50 yaş üzerindeki kesimlerinde yapılan bilimsel araştırmalarda parkinson hastalığının görülme sıklığı yaklaşık 'de arasında bulunmuştur. Toplumda 65 yaş üzerinde her 00 kişiden birinin Parkinson hastası olduğu kabul edilmektedir. Yurdumuzda da Parkinson hastalığı görülme sıklığının benzer oranlarda olduğu göz önüne alındığında, yaklaşik bin hastanın var olduğu kabul edilebilir. Van'in Başkale ilçesinde 269 kişinin tarandığı bir çalışmada Parkinson hastalığı sıklığının 'de 202 olduğu bildirilmiştir; bu yöredeki hastaların %70'ine daha önce parkinson hastalığı tanısı konulmamıştır. 2

7 ..PARKİNSON HASTALIĞININ OLUŞMA NEDENİ Parkinson hastalığı, üst beyin sapı bölgesinde iki yanlı olarak yer alan kara çekirdeklerde dopamin üreten hücrelerin azalmasından ileri gelir. Bu hücreler dopamini depolar ve beynin derinliginde yer alan "striyatum" çizgili cisim denilen yapıların sinir hücreleriyle kurdukları bağlantılarda kimyasal iletici olarak kullanır. Çizgili cisim beyin kabuğundan gelen hareketlere ilişkin verileri işler ve düzeltilmiş veriler tekrar beyin kabuğu, beyin sapı ve omurilik aracılığıyla kaslara iletilir. Böylece, hareketlerimizin incelikli, ritmik ve ahenkli olmasi sağlanır. Bu kimyasal iletici ayni zamanda, dengeyi sağlar ve kaslarımızın birbirleriyle uyumlu çalışmasına katkıda bulunur. Beynin bir yarısındaki kara çekirdekteki hücrelerin yaklaşik %80'i hasara uğrarsa, o hücrelerin akson uçlarının başlandığı çizgili cisimdeki dopamin eksikligi karşı beden yarısında hareket bozukluğuna yol açar ve Parkinson hastalığı belirtileri tek yanlı olarak ortaya çıkmaya başlar. Hastalığın seyri boyunca her iki kara çekirdekte de dopamin üreten hücrelerin sayısı yavaş bir şekilde azalır. Parkinson hastalığı oluşturulmuş deney hayvanlarında, dopamin üreten sinir hücrelerinde kusurlu ve yaşlanmış proteinlerin parçalanarak ortamdan temizlenememesi sonucunda, bu protein artıklarının hücre sitoplazmasında yer alan Lewy cisimcikleri içinde biriktiği ve bir seri zincirleme kimyasal olay sonucunda hücrelerde hasar oluşturduğu gösterilmiştir. Bu hücrelerin hasara uğramalarının kesin nedeni bugün için hala bilinmemektedir. Bu sürecin damar sertliği, zayif kan dolaşımı, iltihabi ya da mikrobik kökenli değişikliklerden ileri gelmediği açıkça bellidir. Henüz keşfedilmemiş bazı maddelerin eksikliğinin ya da bilinmeyen bir toksinin bu hücre hasarından sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür. 982 yılında Kaliforniya'da sentetik eroin kullanan gençlerde Parkinson hastalığı 3

8 belirtilerinin ortaya çıktığı gözlendikten sonra eroinin içinde bulunan zararlı maddenin "-metil, 4-fenil,,2,3,6-tetrahidropiridin (MPTP)" yapısında olduğu ve bunun beyinde hücreye enerji sağlayan mitokondrilere toksik etki ederek dopamin hücrelerini yok ettiği kesin olarak anlaşılmıştır. Bu gözleme dayanarak kimyasal yapısı MPTP'ye benzeyen bazı maddelerin çevrede ya da bazı gıdalarda bulunabileceği ve hastalıktan sorumlu olabileceği görüşü doğmuştur. Konuyla ilgili yoğun araştırmaların sürdürülmesine karşın, bugün için kanıtlanmiş kesin bir görüş yoktur. Ailede anne veya babada ya da kardeşte Parkinson hastalığı varlığında, o kişide hastalık gelişme riski toplum geneline kıyasla biraz daha yüksek olabilir. Kalıtsal özellikteki parkinson hastalığı daha çok genç yaşlarda başlar ve tüm Parkinson hastalarının yaklaşık %5'ini oluşturur. Moleküler genetik alanındaki yeni gelişmeler sonucunda, 202 yılı itibariyle, parkinson hastalığına yol açan, baskın (dominant, her nesilde görülen) ya da çekinik (resesif; nesil atlayarak görülen) özellikte kalıtsal geçiş gösteren 20 farklı gen mutasyonu (kalıtsal bilgide değişiklik) saptanmıştır. ilk saptanan mutasyon, baskın özellikte kalıtsal geçiş gösteren "sinuklein" genindekidir ve günümüzde bu gen ile ilgili üç farklı nokta mutasyonu, ayrıca genin çift ve üçlü tekrarları bildirilmiştir. Dünyada en sık rastlanan ailevi parkinson hastalığı, çekinik özellikteki parkin gen mutasyonu sonucu ortaya çikmaktadır. UCHL-, PINK-, DJ- ve dardarin (LRRK2) son yıllarda keşfedilen mutasyonlardan bazılarıdır. Baskın geçişli en sık görülen ailevi parkinson nedeni LRRK2 mutasyonudur. Söz konusu mutasyonlar beyin hücrelerindeki kusurlu ve yaşlanmış proteinlerin yıkımını sağlayan enzimlerin işlevini bozmaktadir. 4

9 İkizler üzerinde yapilan gözlemler, 50 yaş sonrası başlayan parkinson hastalığı üzerinde kalıtımın temel bir rolü olmadığına, 50 yaş öncesi başlayan hastalikta ise kalıtımın etkisinin olduğuna işaret etmiştir. Karı-kocanın her ikisinde de Parkinson hastalığının %2'den daha az sıklıkta görülmesi, hastalığın bulaşıcı olmadığının göstergesidir. Eşlerin aynı çevreyi, aynı beslenme şeklini, hastalık ortaya çıkmadan yıllar önce paylaşmakta olmaları beslenmeye ait unsurların da hastalığa neden olmadığına işaret eder. Günümüzde parkinson hastalığının, genetik yatkınlık ve çevreden gelen olası etkiler sonucu ortaya çıktığı ve birden çok nedene bağlı olabileceği üzerinde durulmaktadır. Burada vurgulanması gereken, beyinde hücre kaybı süreci sonucunda gelişen "nörodejeneratif" hastalıklar arasında ilaç tedavisine yanıt veren tek hastalığın parkinson hastalığı olduğudur.().2.parkinson HASTALIĞI TANISI NASIL KONULUR? Parkinson hastalığı tanısıklinik muayene verilerine dayanılarak konulur, tedaviye alınan olumlu yanıt tanıyı doğrulayıcı kanıt oluşturur. Parkinson hastalığı tanısını kesinleştirmek üzere herhangi bir beyin görüntülemesi veya özel bir kan tahlili yapılması zorunlu degildir. Söz konusu incelemelere hastalığın ayırıcı tanısına giren diğer nedenleri dışlamak amacıyla başvurulur.().3.parkinson HASTALIĞININ İLK BELİRTİLERİ Parkinson hastalığının ilk belirtileri, hastalarin yaklaşık %70'inde dinlenme halinde ortaya çıkan el parmaklarında, el ya da kolda, bazen de ayakta titreme, 5

10 %30 kadarında ise hareketlerde yavaşlama ve uzuv hareketlerinde tutukluk olabilmektedir. Hastalık genellikle sinsi bağlar ve belirtileri yıllar içinde, son derece yavaş ama giderek artan biçimde ilerler, oyle ki hastalar çoğu zaman hastalığın baglangıç tarihini kesin olarak belirtemeyebilir. Hasta yakınları bazı belirtileri yaşlılığa özgü doğal özellikler olarak kabul edebilir. Hastalar ilk belirtinin farkına vardiklari zaman, hastalığın bazı belirtileri uzun zaman önce başlamiş olabilir. Bir elinde titreme yakınmasıyla başvuran bir hastanın 3-4 yıl öncesine ait kaydedilmiş video filmlerinde yürürken bir kolunu sallamadiği fark edilebilir veya bazen hastanin eski fotoğraflarında öne eğik duruş özelliği dikkati çekebilir. Parkinson hastalarının büyük çoğunluğunda hasta ve ailesinin dikkatini çeken ilk belirti heyecan ya da stresin tetiklediği, gelip geçici olabilen, bir el parmağında veya elde ortaya çıkan, dinlenme halinde gelen titremedir. Daha seyrek olarak hastalık dinlenme halinde ortaya çıkan ayak titremesiyle başlayabilir. Bazı hastalar ise yazı yazarken, imza atarken kalemi kaydırmada tutukluk ve harflerde küçülme fark eder. Bazen hasta yakınları hastanın yüzünde donuk bir ifade geliştiğini belirtir. Özellikle genç yaştaki hastalarda ilk belirti distoni olarak adlandırılan, istemdışı bir ayağın içe doğru dönük halde kasılması ya da ayak parmaklarının aşağı doğru kıvrılmasıdır. Hastaların hemen tümünde belirtiler tek bir beden yarısında ortaya çıkar ve zamanla daha hafif olmak üzere karşı beden yarısında kendini gösterir. Hastalığın ilerleme hızı ile belirtilerin türü ve şiddeti hastadan hastaya değişiklik gösterecek şekilde farklıdır.() 6

11 .4.PARKİNSON HASTALIĞININ TEMEL BELİRTİLERİ Bu bölümde parkinson hastalığındaki hareket bozukluğunun temel belirtileri olan hareketlerin yavaşlığı, titreme, uzuvlarin sertliği ve duruş ve denge bozuklukları açıklanacaktır. Parkinson tanısı koyabilmek için hareket yavaşlığı ya da hareket azlığı bulunması şarttır. Dinlenme halinde ortaya çıkan titreme de varsa parkinson tanısı olasıdır. Muayenede kaslarda sertlik de saptanırsa, klinik olarak çok olası parkinson hastalığı tanısı konulabilir. Duruş ve dengeyi koruyan reflekslerin azalması ve kaybı hastalığın ilerlemesiyle ortaya çıkar. Bazı hastalarda yavaşlık ve sertlik ön planda kendini gösterir, titreme hiç ortaya çıkmayabilir, bazılarında da titreme önde gelen belirtidir, yavaşlık ise hafif şiddettedir. Hareket bozukluğuna ilişkin bu belirtiler genellikle önce tek bir beden yarısında kendini gösterir, o zaman hastalığın birinci evresinden söz edilir. Belirtiler zamanla karşı beden yarısına da yayıldığında hastalık ikinci evreye girer. İki beden yarısı arasında hastalık belirtilerinin farklı şiddette olduğu ikinci evre 0-5 yıl sürebilmektedir. Günlük yaşam faaliyetlerinde destek alma gereksinimi üçüncü evrede ortaya çikar. Dördüncü evre tekerlekli sandalyeye bağımlı olma dönemidir. Beşinci evrede ise hastalar yatağa bağımlıdır. Evreden evreye geçiş her hastada farklı sürede gerçekleşir, her hasta en son evreye ulaşacak diye bir kural yoktur..4..hareketlerde Yavaşlama (Bradikinezi): Parkinson hastalığı tanısı için önce hareket yavaşlığı yani "bradikinezi" saptanmalıdır. Hareketleri belirgin ölçüde yavaşlamış bir hastada titreme bulunmayabilir ve bu durum parkinson hastalığı tanısını dışlatmaz. Hastalığı 40 yaşlarında hareket yavaşlığı ile başlayan 7

12 hastalar genellikle hekime geç başvurmakta ve geç tanı almaktadırlar. Hastalığın belki de özürlülük yaratan en temel belirtisi olan hareketlerdeki yavaşlama her hastada farklı şiddette ortaya çıkar. Yapılan hareketler ve hareketlerin ardı sıra tekrarlanması sırasında eklemlerin hareket açıklığı giderek azalır. Hareketlerdeki yavaşlık zamanla günlük yaşam faaliyetlerinin tümünün belli bir yavaşlıkta olmasına yol açar. Hastaların basit günlük işlerini yapmalari sırasında, özellikle düğme ilikleme, kravat ve ayakkabı bağlama, yazı yazma ve çatal-bıçak kullanma gibi incelik isteyen işlerde başlangiçta hafif derecede hissettikleri güçlük giderek artar. Zamanla istemli hareketlerin çoğunun yapılmasında, örneğin yemek yerken ve çiğnerken, alçak bir koltuktan doğrulurken, otomobile binerken ve inerken, yatakta bir taraftan diğer tarafa dönerken zorlanmalar dikkati çeker. Koltuğa otururken kendilerini yüksekten bırakırlar, adeta koltuğun içine bir çuval gibi düşerler. Sonrasında giysilerindeki katlanmayı düzeltebilecek ya da uzun süre oturmaya bağlı uyuşma nedeniyle gerekli olan küçük rahatlatıcı hareketleri yapamazlar..4.2.yüz ifadesinde donukluk (hipomimi): Doğal yüz ifadesini oluşturan yüz kasları hareketlerinin (mimikler) ve göz kırpma gibi otomatik hareketlerin azalmasina bağlı olarak, hastalarda sabit bir bakışın eşlik ettiği donuk bir yüz ifadesi gelişir. Hasta bu durumdan dolayı yakınmaz, ancak bu durum daha çok hasta yakınlarının dikkatini çeker..4.3.el yazısının küçülmesi (mikrografi): Bazı hastalarda hastalığa bağlı ilk yakınma, kalemi kaydırmaktaki tutukluk nedeniyle imzanın ya da el yazısı 8

13 harflerinin küçülmesi olabilmektedir. Hareket yavaşlığı ön planda olan parkinson hastalarının el yazıları incelendiğinde harflerin şekillerinin okunaklı olmakla birlikte, yazı yazıldıkça harflerin giderek küçüldüğü gözlenir ve yazı okunamayacak hale gelebilir. Buna ek olarak, kullandığı elinde titremesi olan hastalarda, yazı yazarken el yazısı harfleri titrek, hatta okunaksız olabilir..4.4.titreme (Tremor):Titreme parkinson hastalığının temel belirtilerinden en dikkat çekici olanı ve genellikle hastanın doktora en sık başvurma nedenidir. Parkinson hastalarının yaklaşık %70'inde titreme ortaya çıkmaktadır. Titreme sıklıkla bir elde, bazen de bir ayakta ortaya çıkar. Titreme tek bir parmağa sınırlıkalabildigi gibi bazen dili, dudaklari veya çeneyi de etkileyebilir. Ancak parkinson hastalığı baş veya ses titremesine yol açmaz. Bazı hastalarda, bir elde başlayan titreme zamanla kola ve aynı taraftaki bacağa daha sonra da karşı kola yayılabilir. Titreme, parmakların ve elin yukarı aşağı ya da sağa- sola hareketi ya da elde bozuk para sayma ya da bir çakıl taşını başparmak ve işaret parmak arasında yuvarlama hareketi şeklindedir. Titreme ayakta ortaya çıktığı zaman ayağın pedala basma-kaldırma hareketini andırır. Düzenli ve belli bir hızda olan titreme saniyede 5-6 vurumludur. Parkinson titremesinin tipik özelliği, dinlenme halindeyken, yani uzuv hareketsizken ortaya çıkmasıdır. Sinirlilik, yürüme, stres altında kalma veya aşırızihinsel faaliyet titremeyi artırır. Böylece aralıklı olarak ortaya çıkabilen titreme hastanın ruh halini yansıtabilir. Örneğin evde gazete okurken titremesi olmayan bir hastada misafir gelince, heyecanlanma sonucu titreme tekrar başlayabilir. Titremesi olan hastalar bu nedenle toplum içinde sıkıntıya girebilir ve 9

14 sosyal ortamda bulunmaktan kaçınabilirler. Titreme uyku sırasında kaybolur, uyku yüzeyelleşince tekrar ortaya çıkar ve hastayı uyandırabilir. Ayrıca titreyen uzvun istemli olarak hareket ettirilmesi sırasında da titreme kaybolur..4.5.uzuv kaslarının sertliği (Rijidite):Bazı hastalar uzuvlarını gevşetmekte sertlik hissinden yakınır. Bununla birlikte kas sertliği çoğu kez hastanın bir yakınması olmayıp hekimin fizik muayenede pasif harekete karşı bir direncin varlığını saptamasıyla tanınır. Hekim hastaya gevşemesini söyleyerek, hastanın uzuvlarını eklem yerlerinden birçok kez nazikçe gerer ve büker ve bu pasif harekete karşı eklem çevresinde direnç arar. Böyle pasif harekete karşı sürekli bir direnç bulunması kaslardaki sertleşmeyi yansıtır. Normalde kasların dinlenme halinde hafif bir gerginlikte olmaları gerekirken, sertleşme varlığında dinlenme halindeyken bile aşırı gergin ve elle hissedilebilen belli bir sertlikte oldukları görülür. Parkinson hastalığında kaslarda sertleşme en sık dirsek, el bileği, diz veya ayak bileği gibi eklemlerin muayenesinde saptanır..4.6.duruş bozuklukları:birçokparkinson hastası öne doğru hafifçe eğik durma eğilimindedir. Yürürken ve ayakta dururken bu durum daha belirgin olur. Hastalığın baglangıcında her hastada görülmeyen bu duruş biçimi hastalığın ileri evrelerinde bazı hastalarda çok çarpıcıdır. Çok ender olarak, belden yaklaşık 90 derece öne eğilme hali gelişebilir (kamptokormi), ancak bu hastalar sırtüstü uzanabilirler, yani omurgada kalıcı bir şekil bozukluğu yoktur. Kimi hastanın bir yana doğru hafifçe eğik durduğu görülür ve bu durum özellikle oturma halinde dikkati çeker. Ek olarak, osteoporoz zemininde skolyoz gelişebilir. 0

15 .5.PARKİNSON HASTALIĞININ AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİSİ.5..Konuşma bozukluğu: Konuşma sorunları nadiren hastalığın başlangıcında ortaya çıkar. Hastalıkları uzun süreden beri mevcut olsa bile, parkinson hastalarının yaklaşık yarısının konuşmasında bir değişiklik görülmez. Bazı hastalarda, zaman içinde konuşma hastalık için tipik olan bir değişikliğe uğrar. Bunlar genellikle nefes alma kapasiteleri azalmış olan hastalardır. İlk değişiklik genellikle yumuşak tonda bir konuşma şeklindedir. Hastaların konuşmalarında her heceye aynı tonda vurgulama söz konusudur. Bazı hastalar hem monoton hem de yumuşak ve hızlı tonda konuşurlar. Kelimeler arasında alışılmiş aralar yoktur ve konuşma kelimeler iç içe girmişcesineanlaşılmaz hale gelebilir. Bazen cümlenin son kelimesini birkaç kez tekrarlarlar. Tanımlanan bu konuşma özelliği parkinson hastalığı için tipiktir. Bunun aksine bazı hastalar hızlı değil, yavaş konuşurlar ve ses tonları giderek zayıflar. Bunların dışında konuşurken yüz ifadesini veren kas hareketlerinin ve yardımcı açıklayıcı el hareketlerinin yapılamaması da iletişim yeteneğini zorlaştırır. Hastanın anlatılana ilgisiz kaldığı veya anlatılanı tam anlamadığı izlenimi ortaya çıkar. Bazı hastaların telefondaki konuşmaları anlaşılmayabilir. Bu durumdaki hastalar konuşmalarının yumuşak ve başkalarının duyamayacakları kadar belirsiz olduğunun farkında olmayabilirler. Bu durum hastaların yaşamlarına ve işlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin öğretmen, avukat, imam, radyo-tv sunucusu, tiyatro oyuncusu gibi konuşma veya okumaya ilişkin görevi olan hastalar, konuşmalarındaki değişikliği birçok hastadan daha erken fark ederler.(2)

16 .5.2.Yutma zorluğu: Yutkunma otomatik olarak yapılan karmaşık bir eylemdir. Normalde gıdaların boğazı geçip yemek borusuna iletilmesi için boğaz kaslarının sırayla kasılıp gevşemesi gerekir. Parkinson hastalığının ileri evrelerinde, yutma kaslarının hareket azlığına bağlı olarak, gıdaların yutulmasında güçlük ortaya çıkabilir. Yutma hızının azalmasının yanı sıra çğneme süreci de yavaşladığı için yemek ağzın gerisinde ve boğazda birikir. Hasta ağzındaki lokmasını da yuttuktan sonra bir sonraki lokmayı yutmaya girişir, ancak peş peşe yutamadığı için lokmalar hastanın boğazında asılı kalmış gibi bir his verir. Sıvı ve katılar aynı zorlukta yutulur.(3).5.3.ağızda Salya Birikmesi: Otomatik yapılan hareketlerin azalması sonucu yutkunma sayısının yetersiz olmasından veya tükürük salgılanmasının artmasından kaynaklanır. Bazı hastalarda ağızda aşırı tükürük birikir ve fazla miktara erişince, dudak kenarından sızabilir. Bu durum gece uykuda meydana gelirse hastanın yastık kılıfı ıslanabilir. Özellikle kendiliğinden olması gereken dil-damak hareketlerinin ve yutkunma işlevinin yavaşlamış olduğu hastalarda salya birikmesi daha belirgindir. Bu durum hastaya rahatsızlık vermesinin dışında bazen konuşmanın anlaşılabilirligini de bozabilir. 2

17 2.YAŞLILARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Dünya nüfusunun yaş dağılımı her geçen gün değişmektedir. İlaç ve süreli yaşam beklentisindeki gelişmeler ile yaşlı insanı oranı dünya uzun çapında artmaktadır.insanlar yaşlandıkça, kronik hastalıklar ve hayatı tehdit eden akut enfeksiyonlarartar, bağışıklık sistemleri zarar görür. Kanser, kalp-damar hastalıkları, diabet, enfeksiyon ve ciddi ağız-diş sağlığı sorunları, özellikle diş kaybı ve şiddetli periodontal durumlar, bu yaş grubunda daha yaygındır. Bu hastalıkların ve sorunların sonuçları hayatımızda önemli yer edinir, yaşam kalitesinin düşmesine yol açan etmenlerdir. Ağız-diş hastalıkları genellikle gittikçe artan düzeydedir.(5,6) Yaşlılık ve ağız-diş sağlığının ilişkili olduğu durumlar: a) Diş yapısının değişmesi b) Kötü ağız bakımı sonucu diş çürüklüğü c) Ağız hijyeninin azalması ve periodontal sorunlar d) Dişsizlik sonucu fonasyon bozuklukları e) Protez kullanmak zorunda kalınması f) Ağız kanseri g) Ağız kuruluğu h) Kronofasial ağrı ve rahatsızlık olarak sınıflandırılabilir. Ağız-diş sağlığı ve genel sağlık arasındaki ilişki özellikle yaşlılarda daha açık bir şekilde gözlenmektedir. Ağız-diş sağlığının bozulması genel hastalık risklerini arttırmakta, çiğneyebilme ve yemek yeme kabiliyetini azalttığından yiyeceklerden alınan besin değerlerini düşürmektedir.(7) Benzer şekilde sistematik 3

18 hastalıklar ya da tedavilerin yan etkileri de ağız sağlığını olumsuz etkiler, diş eti büyümesi, tat ve koku kaybı, tükrük salgısında azalma, orafasial ağrı, alveol kemiğinde rezorpsiyon ve buna bağlı dişlerin mobilitesinde artmaya sebep olur. Büyük yaş grubunda fazla ilaç kullanımı ağız sağlıklarını oldukça güç hale getirir. Ağız sağlığını etkileyen diğer etmenler: yüksek şeker oranına sahip beslenme, kötü bakım sonucunda hijyenik olmayan ağız, alkol ve tütün kullanımı gibi etmenlerdir.(8) 2..Yaşlıda Ağız Hijyeni Yaşlıda ağız hijyeni gençlerdeki kadar iyi değildir. Bu duruma yol açan bir çok factor vardır. Öncelikli olarak, yaşlı bireyler, artrit, geçirilmiş serebrovasküler atak ve kazalara bağlı oluşan doku zedelenmeleri gibi sorunlar nedeniyle manipülasyon yeteneklerini önemli ölçüde yitirmişlerdir,bu yüzden ağız hijyeni işlemlerini kolaylıkla uygulayamazlar.(9) Ayrıca, ilerleyen yaşla beraber periodontal dokuların plağa maruz kaldığı sure artarken, immune system fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak, plak mikroorganizmalarına karşı konakçı savunmasında yetersizlik ortaya çıkar. Bu durumda plak birikimi için uygun zemin hazırlar. Dişeti çekilmesi ileri yaşta çok sık görülen bir bulgudur.(0) Diş plağı bu alanlarda daha kolay birikir. Yaşla birlikte tükürük akış hızının azalması da plak birikimini arttıran bir diğer faktördür. Ayrıca, koruyucu dişhekimliği hizmetlerinin yetersizliği, sistemik hastalıklar ve kötü beslenme gibi faktörlerde ağız hijyenini negative yönde etkilemektedir. Alınan besinlerin fiziksel özellikleri de plak birikimini etkiler. Yumuşak diyetle beslenenlerde plak ve diştaşı birikimi fazladır. Yaşlı da diş kaybının yüksek oluşu ve protez kullanımı sonucu çiğneme fonksiyonu etkilenmiştir. Bu duruma bağlı olarak yumuşak gıda tüketimi ve dolayısıyla bakteriyel plak birikimi artar.() 4

19 3. GOHAİ GOHAİ dental tedavilerin etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan hastanın bildirdiği ağız fonksiyon problemleri ve ağız hastalığı kaynaklı psikososyal etkilerin ölçüldüğü 2 öğelik bir ölçümdür.(2) ABD de 990 yılında geliştirimiştir. Geliştirildiğinden beri çeşitli araştırmalarda kullanılmış ve farklı dillerde geçerliliği ortaya konmuştur. Yaşlı populasyonunda yapılan bir çalışmadan alınan genel yaklaşımla GOHAI skorları ve yaşam memnuniyeti ölçeğinde anlamlı bir ilişki kaydedilmiştir. Bu çalışmada amaç GOHAI anketi kullanarak Parkinson hastalarında ağız ve diş sağlığı kalitesini değerlendirmektir.(3,4) ARAÇ VE YÖNTEM Çalışma grupları Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğinde tedavileri devam etmekte olan 60 yaş üzeri toplam 30 hastadan oluşmaktadır. Bu hastalar hastalık evrelerine göre eşit sayıda iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Hastaların kendi aralarında ağız sağlıkları karşılaştırılmış ve genel sağlıkları incelenmiştir. Hastaların sosyodemografik araştırmaları tamamlanmıştır. Amaç GOHAİ anketi kullanarak Parkinson hastalarında ağız ve diş sağlığı kalitesini değerlendirmektir. 5

20 BULGULAR Çalışmamıza katılan hastaların demografik durumları tablo de gösterilmektedir. Tablo Cinsiyet Frequency Percent Valid percent Cumulative percent Bay 5 50,0 50,0 50,0 Bayan 5 50,0 50,0 Total 30 Yaş ,0 40, ,7 6,7 80, ,7 6,7 Total Frequency Percent Valid percent Cumulative percent 6

21 Öğrenimdurumu Yok İlkolkul mezunu ,7 Ortaokulmezunu 3 0,0 0,0 66,7 Lise mezunu 6 20,0 20,0 86,7 Üni. mezunu 4 6,7 Total 30 Meslek Frequency Percent Valid percent Cumulative percent Ev hanımı 9 30,0 30,0 30,0 Esnaf 9 30,0 30,0 60,0 İşçi Memur 4 96,7 Serbestmeslek Total 30 Tablo 2 Çalışmamıza katılan hastaların günlük aktiviteleri yerine getirmekte yeterli olup olmadıkları tablo şeklinde sonuçlanmıştır. Giyinme Frequency Percent Valid percent Cumulative percent Bağımsız Yardımla 2 6,7 6,7 7

22 Total 30 Banyoyapma Bağımsız Yardımla 4 96,7 Bağımlı Total 30 Yürüme Frequency Percent Validpercent Cumulative percent Bağımsız Yardımla 5 6,7 6,7 Total 30 Tablo 3 Hastaların ağız bakımı alışkanlıkları tablo 3 te sınıflandırılmıştır. Diş fırçası Kullanımı Kullanmıyor Frequency Percent ValidPercent Cumulative percent 9 30,0 30,0 30,0 Günde iki 6 20,0 20,0 50,0 Günde bir 9 30,0 30,0 80,0 Ara sıra 6 20,0 20,0 Total 30 Diş ipi Kullanımı Hayır 27 90,0 90,0 90,0 8

23 9 Evet Total ,0 0,0 Diş hekimi ziyareti Gitmiyor Altı ayda bir İhtiyaçhalinde Total ,6 Tablo 4 GOHAİ Tablo 4a. Frequency Percent Valid percent Cumulative percent Valid 26,00 30,00 3,00 33,00 35,00 37,00 39,00 40,00 4,00 44,00 45,00 46,00 47, ,7 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0 6,7 20,0 26,7 30,0 3 36,7 40,0 46,7 60,0

24 48,00 2 6,7 6,7 66,7 49,00 2 6,7 6,7 7 50,00 76,7 5,00 80,0 54, ,00 86,7 57,00 90,0 60,00 3 0,0 0,0 Total 30 (TABLO 4a. da likert tipi ölçümle geçen üç ay içindeki deneyimlerine dayanarak GOHAI anketini cevaplandıran hastaların 2-60 arasındaki skorları sıralanmıştır.) Tablo 4b. Valid Frequency Percent Validpercent Cumulativepercent low 23 76,7 76,7 76,7 modarate 3 0,0 0,0 86,7 high 4 total 30 (Tablo 4b. de GOHAI skorları < 50 düşük, 5-56 orta, yüksek olarak değerlendirilmiştir. Yüksek skor ağız sağlığı yaşam kalitesinin daha iyi olduüunu göstermektedir.) 20

25 TARTIŞMA Yaptığımız çalışmada öncelikli olarak hastaların günlük aktivitelerinin parkinson hastalığından nasıl ve ne kadar etkilendiği değerlendirilmiştir. Hastaların yüzde 83.3 ü yardımsız yürüyebilmekte, yüzde 9 ü kendiliğinden giyinebilmekte, yüzde 8 ü kendisi banyo yapabilmekte, yüzde ü ise yardımcı ile banyo yapabilmektedir. Hastaların ağız bakımı alışkanlıkları değerlendirildiğinde hastaların yüzde 30 unda diş fırçalama alışkanlığının olmadığı görülmektedir. Yüzde 30 unun günde bir kez, yüzde 20 sinin günde iki kez fırçalama yaptığı incelenmiştir.hastaların yüzde 90 ını ise diş ipi kullanmamaktadır. Hastaların diş hekimi ziyaret sıklığı ise yüzde 4 ihtiyaç halinde, yüzde ü altı ayda bir, diğer hastaların ise diş hekimi ile iletişiminin olmadığı anlaşılmıştır. Hastaların ağız sağlığı açısından 30 hasta GOHAİ indeksine göre değerlendirilmiştir. Hastalar hastalık derecelerine bakılmaksızın değerlendirildiğinde; hastaların yüzde ünde ağız sağlığının iyi olduğu sonuçlandırılmıştır. İncelemelerimizde diğer hastaların yüzde 0 unun orta, yüzde 76,7 sinin ise ağız sağlığının kötü olduğu görülmektedir. Evre I evre II derecesine sahip eşit sayıda hastamızın bulunduğu grupta iki grup karşılıklı olarak, ağız sağlıklarına göre irdelendiğinde; toplamda yüzde ünün iyi ağız sağlığının olduğu hastaların yüzde 75 inin evre I, yüzde 25 inin ise evreii hastalık derecesine sahip olduğu görülmektedir. Yüzde 0 luk orta şiddette probleme sahip hastaların yüzde 66,6 sının evre II, yüzde 3 ünün evre I hastalık derecesine sahip olduğu anlaşılır. Hastaların yüzde 76,6 sında ise ağız sağlığının kötü olduğu 2

26 incelenmiş, bu hastaların yüzde 47,8 inin evre I, yüzde 52,4 ünün evre II hastalık derecesine sahip olduğu anlaşılmıştır. 22

27 SONUÇ Bu kısıtlı çalışmamızın sonucunda Parkinson hastalığının ilerleyen evrelerde ağız ve diş sağlığı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. 23

28 KAYNAKÇA. Apaydın H, Özekmekçi S : Parkinson Hastalığı El Kitabı, 5. Baskı, İstanbul, 203, Stewart DA. Pathology, aetiologyandpathogenesisin: Playfer JR, Hinde JV eds. Parkinson sdisease in theolderpatient. London: Arnold, 200,S: Fiske J, Hyland K. Parkinson sdiseaseand oral care. Dent Update 2000, 27,S: Macphee GJA. Diagnosisanddifferentialdiagnosis. In: Playfer JR, Hinde JV eds. Parkinson sdisease in theolderpatient. London: Arnold, 200,S: Macentee MI. Caringforelderlylong-termcarepatients: oral healthrelatedconcernsandissues. DentClin North Am. 2005, 49(2), MulliganR.Geriatrics: contemporaryandfutureconcerns. DentClin North Am. 2005, 49(2) 7. Saunders RH Jr, MeyerowitzC.Dentalcaries in olderadults. DentClin North Am Apr, 49(2)S: Slaughter YA, Malamud D. Oral diagnosticsforthegeriatricpopulations: currentstatusandfutureprospects. DentClin North Am. 2005,49(2): Tubert-Jeannin S, Riordan PJ, Morel-Papernot A, Porcheray S, Saby-ColletS : Validation of an oral healthquality of life index (GOHAI) in France. CommunityDent Oral Epidemiol, 2003, 3,S: Atchison KA, Dolan TA : Development of thegeriatric oral healthassesmentindex, J denteduc, 990, 54(),S :

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z Ö N S Ö Z PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. HÜLYA APAYDIN Prof. Dr. SİBEL ÖZEKMEKÇİ Uz. Fizyoterapist SEMRA OĞUZ Uz. Fizyoterapist İSMAİL ZİLELİ İSTANBUL 2008 Parkinson hastalığı,

Detaylı

ÇAĞIN VEBASI STRES ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇAKMAK. şifali BİTKİLER / KUZUKULAĞI, ÇÖVEN OTU ŞİİR / ANALAR. Dyt.

ÇAĞIN VEBASI STRES ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇAKMAK. şifali BİTKİLER / KUZUKULAĞI, ÇÖVEN OTU ŞİİR / ANALAR. Dyt. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İçindekiler Sağlık, Kültür, Sanat ve Magazin Dergisi Sahibi Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adına Prof. Dr. M. Ramazan

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR ENGELLİ SAĞLIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. Aydın KIVANÇ Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ Yrd. Doç. Dr. Sedat BOSTAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YAŞLIDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

YAŞLIDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Prof. Dr. Nur HERSEK H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi GEBAM Müdür Yardımcısı YAŞLIDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Yaşlanmayla birlikte diş kayıplarında artış olduğu bilinen bir olgudur. Her iki çenede

Detaylı

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır Engellilik ve Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 10:15 1.ÜNİTE ÖZET Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaş bulunmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık % 12.29 unu engelli bireyler oluşturmaktadır Engellilik

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞINDA SALİVASYON SORUNLARI VE ANTİPARKİNSON İLAÇLARIN SALİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ

PARKİNSON HASTALIĞINDA SALİVASYON SORUNLARI VE ANTİPARKİNSON İLAÇLARIN SALİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı PARKİNSON HASTALIĞINDA SALİVASYON SORUNLARI VE ANTİPARKİNSON İLAÇLARIN SALİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma MECEK Danışman

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj YAŞLI VE HASTA BAKIM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk HİZMETLERİ

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2003 DÜNYA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI RAPORU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dt. Elif Gül İÇTİN Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2866 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1823 SAĞLIKLI YAŞAM

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2866 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1823 SAĞLIKLI YAŞAM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2866 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1823 SAĞLIKLI YAŞAM Yazarlar Figen ESEN Prof.Dr. Akın TURGUT (Ünite 1) Uzm.Dr. Muhammed ERDAL Sezin ŞENKAL (Ünite 2) Öğr.Gör.Dr.

Detaylı

ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER

ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER ALZHEIMER HASTALIĞINDA MERAK EDİLENLER ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1 YAYINLARI-1 Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ Nöroloji Uzmanı Hazırlayan: Uğur CANBOLAT Kapak Tasarımı ve İç Sayfa Dizayn: Koro Reklam Ajansı Basım Yılı:

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 5 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Hazırlayan Dt. Asude KAYAOĞLU Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI 1 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK Dr. Fatma ARPACI Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Aile Ekonomisi Anabilim Dalı ANKARA,

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel AKCİĞER KANSERİ! Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı