İZMİR NARLIDERE DİNLENME VE BAKIMEVİNE İLİŞKİN İNCELEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR NARLIDERE DİNLENME VE BAKIMEVİNE İLİŞKİN İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı İZMİR NARLIDERE DİNLENME VE BAKIMEVİNE İLİŞKİN İNCELEME RAPORU Nisan 2012 / Ankara

2 NARLIDERE DĠNLENME VE BAKIMEVĠNE ĠLĠġKĠN ĠNCELEME RAPORU Raportörler: -Halil KOCAOĞLU BaĢbakanlık Uzmanı -Selahattin BATUR BaĢbakanlık Uzmanı Editör: Mehmet ALTUNTAġ BaĢbakanlık Uzmanı BaĢkan V. Fotoğraflar: Yılmaz DOĞRUYOL Yayın tarihi: 25 Nisan 2012 Ankara ĠletiĢim için: Tel: Belgegeçer: GörüĢ ve önerileriniz için: 2

3 SUNUġ ve müteakip tarihlerde bazı yazılı ve görsel medya kuruluģlarında Narlıdere Bakım ve Huzurevi nde bir takım insan hakları ihlallerinin yaģandığı iddiası üzerine, BaĢkanlığımızca görevlendirilen heyetin yerinde yaptıkları inceleme sonucunda Ģu tespitler yapılmıģtır. Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, Artemiz Kongre ve YaĢam Merkezi ile Ġzmir Geriatrik Bakım Merkezi adları altında iki bölümde hizmet vermektedir kapasiteli Bakım Merkezi nde toplam 975 yaģlı kalmakta, bunlardan 254 ü çeģitli ağır hastalıkları sebebiyle Geriatrik Bakım Merkezi (GBM)'nde barındırılmaktadır. Bakımevinde Ģu an itibariyle 24 saat süreklilik arz etmeyecek Ģekilde, zaman aralıklarıyla 29 kiģi, kendilerine zarar vereceği endiģesiyle, Kurumda yer alan iki doktorun onayı ve hasta yakınlarının izniyle bağlanmaktadır (immobilizasyon). Olaya iliģkin heyetin gözlemleri de bu durumu doğrulayacak niteliktedir. Zira yatağa bağlanan hastalar demans hastaları (Alzheimer dediğimiz türü yaygındır) Ģuuru yerinde olmadığı içindir ki, kendilerine büyük ölçüde zarar verme potansiyeline sahiptirler. YaĢlı Hastalar, vücutlarının değiģik yerlerinde beslenme hortumları takılı vaziyette bulunmakta ve bağlı tutulmadıkları takdirde bu hortumları sökebilmektedirler. Ayrıca yatakların bağlama özelliği taģımasının da bir zorunluluk arz ettiği dikkati çekmektedir. Geriatri Bakım Merkezinde fiziksel ve psikolojik olarak yapılan değerlendirmede ağır seviyede olduğu görülen yaģlıların, ulaģımın nispeten daha kolay olduğu katlara yerleģtirildiği, bu sakinlerin genel profili incelendiğinde, günlük yaģam aktivitelerinin birçoğunu yerine getiremedikleri görülmüģtür. Ġdari birimlerde görev yapan personel de dâhil olmak üzere, yaģlı bakıcılarda, hemģirelerde, hekimlerde, psikolog ve sosyal çalıģanlarda, strese yol açan çalıģma ortamı nedeniyle genel olarak bir tükenmiģlik sezinlenmiģtir. 662 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilen Bakımevinde çalıģması gereken personel sayısını belirleyecek bir norm kadro çalıģmasının yapılması gerektiği, ayrıca, temizlik, güvenlik, yemek ve servis hizmeti, bakım ve destek hizmetlerinde çalıģan personel 4734 sayılı Kamu Ġhale Mevzuatı kapsamında yapılan hizmet alımı yolu ile yapılmakla birlikte, hemģire, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, büro personeli gibi nitelikli personel söz konusu mevzuat kapsamında temin 3

4 edilemediğinden bu tür personel temininde güçlük çekildiği, bunun da zaman zaman hizmetlerin sağlanmasında sıkıntılara neden olduğu yetkililerce dile getirilmiģtir. Ziyaret sonunda edinilen bilgi ve belgeler ıģığında yaptığımız değerlendirme ve önerilerimiz Ģu Ģekildedir: Fiili durumdan kaynaklanan nedenlerle evde bakılması çok zor olan yaģlılar ve yaģlı hastalar için Huzurevi bünyesinde, Geriatri Bakım Merkezi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıģtır. Dolayısıyla, bu merkezlerde tıbbi iģlemler de gerçekleģtirildiği içindir ki, doktor, hemģire, hasta bakıcı gibi donanımlı personelin yeterli sayıda olması gerekmektedir. Ayrıca geriatri birimlerinin huzurevi bünyesinde mi, ya da farklı bir bünyede mi hizmet vermesi gerektiği hususu da açıklığa kavuģturulmalıdır. Narlıdere Huzurevi, geriatri bölümünün medikal birim olmasının gerektirdiği personel ihtiyacı karģılanmadığı takdirde, acil durumlarda hastaya gerekli müdahalenin yapılamayacağı ihtimali, her zaman potansiyel bir risk unsuru içermektedir. Bu nedenledir ki bu haliyle geriatri bölümünü barındıran bakımevleri çeģitli haberlerle gündeme gelme potansiyeli taģımasının ötesinde, gerekli standartlara kavuģturulamadığı takdirde önemli hak ihlallerine neden olabilecektir. Huzurevleri ile Huzurevi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 73. maddesinin (f) fıkrasında da belirtildiği gibi, yeterli sayıda personel görevlendirilmesi ve bu personelin belirli aralıklarla diğer bölümlerdeki personel ile çok sık olmayan aralıklarla değiģtirilmesinin sağlanması gerekir. Bu durum geriatri merkezleri için daha büyük önem arz etmektedir. Yani, sadece huzurevi personeliyle geriatri merkezlerinin personel ihtiyaçlarının karģılanamayacağı açıktır. Geriatri bölümünde yaģlı hastaların acil durumlarından yetkili kiģilerin haberdar olmasını sağlayacak sesli/görüntülü bir sistemin kurulması gereklidir. YaĢlı hastalarla uğraģmak ruhsal açıdan iģ yükünü ağırlaģtırdığı için bu tür olumsuzluklarla baģ etme yöntemlerine iliģkin çalıģanların düzenli aralıklarla eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir. Ayrıca iģ yükü ve tükenmiģlik nedeniyle çalıģanların baģka kurumlara geçiģinin engellenmesi amacıyla buralarda çalıģmayı özendirici uygulamalar geliģtirilmelidir. Söz konusu Geriatri merkezinde hemģire yetersizliği olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak gerekli takviye sağlanmalıdır. 4

5 Medyada yeralan haberler vicdanlara seslenmekten öte adalet ve acıma duygusunu harekete geçirmekle birlikte gerçeklerin gözden kaçırılmasına ve mevcut kurumların ve iģine samimiyetle değer vererek insan odaklı hizmet görme zihniyetine sahip kamu görevlilerinin haksız bir Ģekilde eleģtiri konusu yapılmasına sebep olmuģtur. Bu çalıģmamız ile Ġzmir Narlıdere Huzurevi ve YaĢlı Bakımevinin sıradan bir bakımevi olmadığı hatta Avrupa da emsallerine göre modern fiziki donanıma sahip olduğunu fark ettik. Belki de bu vesileyle gündeme iyi ve olumlu faaliyetleri de kamuoyunun bilgisine sunulmuģ oldu. Ġnsan hakları açısından fiziki imkânlar ne kadar iyi olursa olsun davranıģ ve uygulamalar ondan daha fazla önem taģır kuģkusuz. Bu açıdan olumsuzlukları medyadan öğrenerek iģin aslını araģtırmadan kamuoyunda oluģacak olumsuz imaja katkı sağlayacak uygulamalardan da kaçınılmalıdır. Bu kadar zor görev için yetersiz personelin takviye edilmesi ve hasta sayısına göre mevcut personele güç yetirilmeyecek görevler yüklenmemelidir. Tesislerde kalanların tamamının sadece yaģlı vatandaģlarımızdan ibaret olmadığının ağır demans (bunama) hastalarının da burada kaldığını ve hastane titizliğiyle hassas biçimde bakımlarının yapıldığının da farkında olunması gerekir. Burada kalan yaģlı ve aynı zamanda bakıma muhtaç hastalarımızın yakınlarını da vefasız evlatlar olarak görmek ne kadar yanlıģsa çalıģanların tamamını da zan altında bırakmak çalıģanlara ve kurum idarecilerine büyük haksızlık olacaktır. Her geçen gün yaģlanan ve büyük aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüģtüğü kentleģtikçe bireyselleģen Türkiye ye halen yeni projeler sunulup, tartıģılırken, uzun yıllardır yaģlıların ve ailelerin çaresizliğini gideren ve toplumun büyük ihtiyacını karģılayan kurum ve çalıģmalara projelere ihtiyaç artmaktadır. YaĢam kalitesini dünya standartlarının üstüne çıkaran geliģmiģ bir model olarak Ġzmir Narlıdere de yapılandırılmıģ bu tesislerde hizmet sunumunun kalitesinin korunması ve sürdürülmesi, ülkemizin gelecekteki sorunlarının çözümü için hayati önem taģıdığının bilinmesi en önemli husustur. ÇalıĢmanın ülkemizde insan haklarının geliģmesine ve kamuoyu duyarlılığına katkı sağlayacağını umar, hazırlanmasında emeği geçenlere teģekkürü bir borç bilirim. 25 Nisan 2012 Mehmet ALTUNTAġ Ġnsan Hakları BaĢkan V 5

6 A. ĠNCELEMENĠN AMACI: Ġzmir Valiliği Narlıdere Dinlenme ve Bakımevinde kalan sakin Ayhan NALÇACI hakkında basında çıkan yatağa bağlandığı ve kendisine kötü muamelede bulunulduğu yönündeki haberler üzerine BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığınca, 3056 sayılı Kanunun 17/A maddesi (d) bendinde: BaĢkanlığın; insan hakları ihlâli iddiaları ile ilgili baģvuruları incelemek ve araģtırmak, inceleme ve araģtırma sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere iliģkin çalıģmaları koordine etme görevi gereğince inceleme baģlatılmıģtır. BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı uzmanlarınca yapılan ziyaret sırasında Ġzmir Ġnsan Hakları Kurulundan tercihen Tabip Odası temsilcisi üyenin de yapılacak ziyarete iģtirak etmesi istenmiģtir. Ġnceleme heyeti, söz konusu Dinlenme ve Bakımevinde Mart 2012 tarihlerinde araģtırma ve inceleme yapmıģ, bu inceleme ziyareti sonucunda yapılan görüģmeler ve bu görüģmeler ve belgelerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu ulaģılan tespitler ve sonuçlar aģağıya çıkarılmıģtır. B. ĠNCELEME SIRASINDA HAZIR BULUNANLAR: 1) BaĢbakanlık Ġnsan Hakları Kurulu Görevlileri BaĢbakanlık Uzmanı Selahattin BATUR BaĢbakanlık Uzmanı Halil KOCAOĞLU Memur Yılmaz DOĞRUYOL 2) Ġzmir Valiliği Ġnsan Hakları Ġl Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAġ (Ġzmir Tabip Odası Temsilcisi) 3) Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Görevlileri: Kurum Müdür Vekili Mustafa SAVRAN Kurum Müdür Yardımcısı Vekili Recep SARIOĞLU Kurum Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Nil TEKĠN Sorumlu HemĢire GülĢen ġenkurt Kurum Hekimi Dr. Teoman YEġĠLKAYALI (Ziyarete sonradan iģtirak etmiģtir) 6

7 C. YETKĠLĠLER ĠLE ÖN GÖRÜġME VE GENEL BĠLGĠLER Ziyaret baģlangıcında Kurum Müdürü ve toplantıya katılan yetkililerden alınan bilgiye göre 2001 yılında T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyete geçen ve 2005 yılına kadar özel Ģirket tarafından iģletilen Dinlenme ve Bakımevi, tarihinde Emekli Sandığı tarafından iģletilmeye baģlanmıģ, daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumlarının birleģtirilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu na (SGK) bağlı olarak çalıģmaya devam etmiģtir tarihinde çıkarılan 662 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin geçici 10. maddesi ile Ġzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi kadroları, taģınır ve taģınmazları, taģıt, araç, gereç ve malzemeleri, her türlü borç ve alacakları, hak ve yükümlülükleri, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve dokümanları ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na devredilmiģtir. Ġzmir Valiliği Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi yetkililerinden alınan bilgiler ve faaliyetlere iliģkin raporlarda yer alan bilgiler değerlendirildiğinde: Kurumun 790 kiģi kapasiteli Dinç Bloklar ile 271 kiģi kapasiteli Geriatrik Bakım merkezinden oluģtuğu toplam kapasitenin 1061 olduğu, ancak 2011 yılı için kurumda kalan sakin sayısının aylık arasında olduğu görülmüģtür (Kapasite kullanım oranı ilgili raporda %89,7 olarak yer almaktadır). Bu sayının aylara göre değiģmekle birlikte kadarı özbakım ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen yapma yeteneğinden yoksun oldukları için geriatrik bakım merkezinde kalan yaģlılardan oluģmaktadır. Bilindiği üzere, 65 yaģ ve üstünde olan ve iç hastalıkları kapsamında olan hipertansiyon, Ģeker hastalığı gibi hastaların yanı sıra osteoporoz, idrar kaçırma, bellek bozukluğu (Demans, ve Demansın bir çeģidi olan Alzheimer hastalığı, yaģa bağlı unutkanlık vb.) depresyon, düģme, bayılma, beslenme bozukluğu, bası yaraları, çoklu ilaç kullanımı hastaları, kanser Ģüphesi olanlar ve koruyucu hekimlik için bilgilenme amacında olanlara Geriatri Ünitesinde hizmet verilmektedir. Bu arada, 790 kapasiteli immobilizasyon iģlemlerinin hiçbir Ģekilde söz konusu olmadığı Dinç Bloklarda yaģ ortalamasının 80 e ulaģması ile birlikte gerek fiziksel gerekse öz bakım yetersizliğinin arttığı gözlenen, (bakım hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu için), yaģlılar da Geriatrik Bakım Merkezine alınmaktadırlar. 7

8 Resim: Başbakanlık Uzmanları Halil KOCAOĞLU ve Selahattin BATUR yetkililerle görüştü. Hâlihazırda 271 kapasiteli olan Geriatrik Bakım Merkezi ne tesis dıģından da sakin kabulü yapıldığından, mevcut kapasitenin ihtiyacı karģılamada yeterli olmadığı, Bakım merkezine alınmada bir çeģit sıra oluģtuğu gözlenmiģtir. Bakımevinde Ģu an itibariyle 24 saat süreklilik arz etmeyecek Ģekilde, zaman aralıklarıyla 29 kiģi, kendilerine zarar vereceği endiģesiyle, Kurumda yer alan iki doktorun onayı ve hasta yakınlarının izniyle bağlanmaktadır (immobilizasyon). Olaya iliģkin gözlemlerimiz de bu durumu doğrulayacak niteliktedir. Zira yatağa bağlanan hastalar Ģuuru yerinde olmadığı içindir ki, kendilerine büyük ölçüde zarar verme potansiyeline sahiptirler. Vücutlarının değiģik yerlerinde beslenme hortumları takılı vaziyette bulunmakta ve bağlı tutulmadıkları takdirde bu hortumları sökebilmektedirler. Ayrıca yatakların bağlama özelliği taģıdığı dikkati çekmektedir. Geriatri Bakım Merkezinde fiziksel ve psikolojik olarak yapılan değerlendirmede ağır seviyede olduğu görülen yaģlıların, ulaģımın nispeten daha kolay olduğu katlara 8

9 yerleģtirildiği, bu sakinlerin genel görünüģü incelendiğinde, günlük yaģam aktivitelerinin birçoğunu yerine getiremedikleri görülmüģtür. Bu katlarda kalan yaģlıların çoğunlukla; - Yardımcısız banyo ve tuvaletlerini yapamadıkları, - Yemeklerini desteksiz yiyemedikleri, - Yardımcısız giyinemedikleri, - Ġlaçlarını günlük olarak doğru dozlarda alamadıkları, - Yardımcısız mobilize olamadıkları, - Demansiyel sürecin ileri evrede olduğu, bu nedenle de her türlü yürütücü ve bellek iģlevlerinde ileri derecede yıkım olduğu; iletiģim kurulamadığı gözlenmiģtir. Genel olarak, kendisine ve çevresine zarar verme davranıģı içinde bulunan 29 yaģlı sakinin, ailelerin ve vasilerinin bilgisi ve izni, doktorların tıbbi gerekçeleri dikkate alınarak medikal aparatlarla gereksinimlere göre yatağa belden, el ve ayak bileklerinden kendisine zarar vermeyecek ve acı çekmeyecek Ģekilde immobilize edildiği, bu yapılmadığı takdirde yataktan kendilerini atabildiği, yatak içinde uzuvlarını yatağa vurarak zarar verebildiği, karnından beslenenlerin karına bağlama hortumunu çekerek kendine zarar verme, serum, idrar sondası, respiratuvar hortumu gibi alet ve donanımlarını çekme, kırık ve kafa sarsıntıları ile ölüm riski bulunduğu bilgisi edinilmiģtir. 9

10 Ġlgili Kurumun personel yapısı ve dağılımı aģağıda verildiği Ģekildedir: ÜNVANI Norm Kadro Mevcut Personel Statüsü (657) Eksik Huzurevi Müdürü Huzurevi Müdür Yardımcısı ġef Memur V.H.K.Ġ Mühendis Teknisyen / Tekniker Uzman Tabip Pratisyen Hekim DiĢ Hekimi Fizyoterapist Psikolog Sosyal Hizmet Uzmanı Diyetisyen HemĢire / Sağlık Memuru Sağlık Teknikeri (Laborant) Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Çocuk GeliĢimci AĢçı TOPLAM

11 HĠZMET ALIMI YAPILAN FĠRMA PERSONELĠ Genel Hizmetler :139 Temizlik Firması : 81 Güvenlik Hizmetleri : 41 Yemek Hizmetleri :103 Genel Destek Hizmetleri : 47 Fizyoterapist : 1 Diyetisyen : 1 TOPLAM : 413 D. DĠNLENME VE BAKIMEVĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ĠZLENĠMLER: Yetkililer ile yapılan görüģmenin ardından yapılan kurum ziyaretinden edinilen genel izlenimler Ģu Ģekildedir. Kurum oldukça geniģ bir yerleģke alanı içerisine dağılmıģ ve değiģik iģlev gören binalardan oluģmaktadır. Kuruma kabul edilen yaģlı sakinler kendi iģlerini kendi baģlarına yapıp yapamayacaklarına göre değerlendirilerek kurum içindeki bölümlere yerleģtirilmektedir. Kendi öz bakımlarını kendileri yapabilen yaģlılar Dinç Blok adı verilen bölümlerde kalırken, yardımla iģlerini görebilen yaģlı bireyler Destekli YaĢam Birimi adı verilen ve büyük bir kısmı hizmet alımı yapılan firma çalıģanı olan Bakım Destek Elemanlarınca destek sağlanan bölümde kalmaktadır. Fiziksel ve özbakım yetersizliği olan ve tamamen bakıma muhtaç yaģlılar ise kurum hekimlerinin değerlendirmeleri sonrasında Geriatrik Bakım Merkezine alınmaktadır. Kurum ziyareti sırasında genel izlenim; kurumun fiziksel yapı ve imkânlarının benzer kurumlara kıyasla daha ileri düzeyde olduğudur. Ziyaret sırasında gezilen kısımlarda fiziksel ve düzen olarak göze çarpan bir aksaklık bulunmadığı dikkati çekmiģtir. Yine ziyaret sırasında gönüllü olarak konuģan yaģlı sakinler memnuniyetlerini dile getirmiģlerdir. Ancak personel ile yapılan görüģmelerde dile getirilen sıkıntı, kurumun SGK dan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na devri sonrası çalıģma Ģekli ve özlük hakları ile ilgili belirsizlik olduğu ve kurum personelinin eski statüde olduğu gibi SGK ya bağlı birimlere nakil ve çalıģma isteğinde olduklarıdır. Kurum ziyareti sırasında dikkati çeken en önemli husus kendi öz bakımlarını yapamayan ve bağımsız Ģekilde hayatlarını sürdürme olanakları olmayan yaģlıların alındığı Geriatrik Bakım Merkezi nin yapılanması olmuģtur. Bu merkezde kalan 11

12 yaģlı bireyler, ihtiyaçlarına göre sıkı gözetim ve bakımın sağlandığı bölümlerin yanı sıra, tamamen yatağa bağımlı bireylerin alındığı C0 ve CB katlarında kalmaktadır. C0 ve CB katları ikinci basamak niteliğini taģıyan ve bakıma muhtaç yaģlı bireylerin 24 saat yatırılarak izlendiği bölümden oluģmaktadır. GörüĢmelerde bu yataklı tedavi-izlem biriminin ihtiyaçtan dolayı kurulduğu ve çalıģtırıldığı öğrenilmiģtir. Ancak bu birimin bu tür kurumların tabi olduğu Huzurevleri ile Huzurevi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği nin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen bu kurumlarda verilmesi gerekli sağlık hizmetleri sınırını aģarak ikinci basamak bir sağlık hizmeti haline dönüģtüğü ve yürütüldüğü görülmüģtür. Geriatrik bakım merkezinin özellikle daha ağır durumdaki yaģlıların tutulduğu C0 ve CB katlarında yürütülen sağlık hizmeti laboratuar incelemeleri ve röntgen görüntüleme hizmeti dâhil olmak üzere nitelik itibarı ile ikinci basamak sağlık hizmetidir. Ancak bu hizmetin çok önemli ve gereklilik olmasına rağmen ilgili yataklı tedavi kurumları iģletme yönetmeliğinde bu tür kurumlar için belirlenen standartları sağlayamadığı da dikkati çekmektedir. Yapılan görüģmede iki kiģilik kapalı odalarda tutulan yaģlı bireylerin saatlik takiplerinin yapıldığı, arzu eden kiģilerin veya yakınlarının ücretlerini kendileri ödemek Ģartı ile dıģarıdan özel bakıcı-sağlık personeli getirebildiği, genel olarak personel ihtiyacı olduğu dile getirilen temel konular olmuģtur. Yine görüģme sırasında kurumda kadrolu olarak 36 hemģirenin çalıģtığı, 11 hemģirenin ise hizmet alımı yolu ile Genel Destek Elemanı Ģeklinde hizmet alımı ile çalıģtırıldığı bilgisi alınmıģtır. Kurumca 2011 yılı içinde verilen sağlık hizmeti aģağıda verildiği Ģekildedir. Aile Hekimliği Uzmanı Muayene sayısı : Ġç hastalıkları Uzmanı Muayene sayısı : Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Muayene sayısı : Göğüs Hastalıkları Uzmanı Muayene sayısı : Pratisyen Hekim muayene sayısı : DiĢ Hekimi Muayene sayısı : 428 Fizyoterapist değerlendirme sayısı : HemĢirelik giriģimleri : Çekilen röntgen sayısı : Laboratuar tahlil sayısı :

13 Kurum sorumlu hekimi ile yapılan görüģmede hekimlerin YetkilendirilmiĢ Aile Hekimi statüsü ile çalıģtıkları ve sağlık hizmetlerinin AHBS sistemine girildiği, ancak sunulan ikinci basamak sağlık hizmetlerinin kurum devri sonrasında SGK ya fatura edilemediği de aktarılan bilgiler arasındadır. Yapılan ziyarette edinilen genel kanı kurumda görevli personelin, tamamen iyi niyet ve çaba ile yaģlı bireylerin ihtiyaçları da gözetilerek ikinci basamak niteliğinde sağlık hizmeti de sunulan bir Geriatrik Bakım Merkezi kurdukları, bu durumun anılan kurumun daha önce Emekli Sandığı ve SGK ya bağlı olması nedeni ile sürdürülebildiğidir. Bu merkezlerin bir ihtiyaçtan doğduğu ve çok gerekli olduğu düģünülmekle birlikte ilgili mevzuatta bu tür birimler ile ilgili herhangi bir düzenlenme olmaması nedeni ile yapılanma ve iģletilmelerinde de kiģisel veya kurumsal farklılıklar oluģması mümkündür. Bu nedenle bir ihtiyaç üzerine yapılandırılan bu birimin geriatrik hizmet açısından ilgili uzmanlarca incelenmesi ve ivedilikle yasal bir zemine oturtulması hem yaģlılar hem de ilgili kurumlar açısından gereklidir. E. ĠDDĠALAR 1- Son iki yılda iki yaģlı intihar etti iddiası: Geriatrik Bakım Merkezinde kalmakta olan Aysun SAVAġ ın Psikotik bozukluk tanısı ile takip edilmekte iken tarihinde bulunduğu B-1 katındaki odasından balkondan bir alt kata düģme sonucu yaralandığı ve ilk fiziki muayenesinde sağ alın bölgesinde ufak bir kesisi, hafif bir Ģekilde alın ve burun kısmında kanama olduğu belirtilerek acil transportun gerçekleģtiği sağ bacak ameliyat geçirdiği ve kayıtların mevcut olduğu belirtilmiģtir. Mehmet AKGÖL ün ise tarihinde kaydının yapıldığı ve dinç yaģlı bloklarından en büyük çift kiģilik odalarından birinde kalmakta iken, tarihinde kızının geleceğini beyan ederek misafirhanede yer ayırdığı ve görevli personel eģliğinde misafirhane binasında görevliyi kapıda bekleterek daireyi görmek istediğini ifade ettiği, sonrasında 7. katta bulunan dairenin balkonundan atlamak suretiyle intihar ettiği belirtilmiģtir. 2- Bakıcı/hemĢirelerin yerine temizlik elemanın çalıģtırılması iddiası ile ilgili olarak, çalıģanların gerek sağlık personeli grubunda yer almamaları gerekse teknik bilgi düzeyine sahip olmamaları nedeniyle imkânsız olduğu ifade edilmiģ ve bu grupta 13

14 yer alan çalıģanlarla yapılan görüģmelerde de iddiaların asılsız olduğu belirtilmiģtir. Ayrıca hizmet satın alma yoluyla çalıģtırılan temizlik elemanlarının kontrolünde, sorumlu Ģirket personellerinin sürekli devriye gezdiği belirtilmiģtir. Geriatri Bakımda, her kattan sorumlu bir Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı yer aldığı, serviste hali hazırda 3 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı görev yaptığı belirtilmiģtir. Geriatri sosyal servis sorumlusu psikologun aynı zamanda nöropsikoloji eğitimini tamamlamıģ ve uzman psikolog unvanına sahip olduğu ifade edilmiģtir. 1) Tesisin bünyesinde bulunan salonlarla ilgili olarak; tesisin kiraya verildiği (konser, yemek, eğlence v.b.) neden olarak da Bakımevine gelir getirmesinin ötesinde, sakinlerin normal yaģamdan kopmama amacının güdüldüğü; ayrıca Kurumun bir iģletme mantığıyla çalıģtırıldığı ve gelir getirici faaliyetlerinin de normal karģılanması gerektiği belirtilmiģtir. Yine, Bakımevinin her türlü ziyaretçi ve misafirlere açık olduğu da belirtilmiģtir. 14

15 2) GeniĢ bir alana kurulu bulunan bloklar arası geçiģlerde sakinlerin, tesis dıģından taksi hizmetini satın alma yerine, çeģitli istismarların da önüne geçmek ve atıl olan 1998 model aracın yaģlıların araç taleplerini karģılamak amacıyla kullanıldığı belirtilmiģ ve buna iliģkin müfettiģ raporunun da bulunduğu ifade edilmiģtir. 3) Öte yandan, 2001 den tarihine kadar özel Ģirket tarafından iģletildiği belirlenen Dinlenme ve Bakımevinin, her ne kadar SGK bünyesine alınmıģ ise de 5510 sayılı Kanunda, Huzurevlerine iliģkin bir hüküm bulunmadığı için herhangi bir kadro düzenlemesi yapılamadığı, personelin görevlendirme yolu ile çalıģtırıldığı belirtilmiģtir. Kadrolu personele 657 Sayılı Kanunun öngördüğü disiplin hükümleri uygulanmakta iken, hizmet alım yoluyla çalıģan personele iliģkin Ģikâyetlerin ise inceleme neticesinde, ilgili Ģirkete yazıģma marifetiyle gerekli cezai iģlemin yapılmasının talep edildiği ifade edilmiģtir. Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi nde Sosyal Servis birimi altında 10 psikolog, 7 sosyal çalıģmacı bulunmakta, bunlardan 7 psikolog ve 6 sosyal çalıģmacı dinç bloklarda görev yapmaktadır. Ġdari birimlerde görev yapan personel de dâhil olmak üzere servis hizmetlerinde, temizlik hizmetlerinde, güvenlik personelinde, yaģlı bakıcılarda, hemģirelerde, hekimlerde, psikolog ve sosyal çalıģmacılarda rotasyon uygulamalarının bulunduğu, strese yol açan çalıģma ortamı nedeniyle, personelde tükenmiģliği engellemeye yönelik çalıģmaların yürütülmeye çalıģıldığı belirtilmiģtir tarih ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilen Bakımevinde çalıģması gereken personel sayısını belirleyecek bir norm kadro çalıģmasının yapılması gerektiği, ayrıca, temizlik, güvenlik, yemek ve servis hizmeti, bakım ve destek hizmetlerinde çalıģan personel 4734 sayılı Kamu Ġhale Mevzuatı kapsamında yapılan hizmet alımı yolu ile yapılmakla birlikte, hemģire, diyetisyen, fizyoterapist, büro personeli gibi nitelikli personel söz konusu mevzuat kapsamında temin edilemediğinden bu tür personel temininde güçlük çekildiği, bunun da zaman zaman hizmetlerin sağlanmasında sıkıntılara neden olduğu yetkililerce dile getirilmiģtir. 15

16 F. DĠNLENME VE BAKIMEVĠ YETKĠLĠLERĠNDEN ALINAN KAPSAYICI BĠLGĠLER: 1) AYHAN NALÇACI HAKKINDA BĠLGĠ NOTU (Psikolog GülĢah ERDOĞAN): Geriatrik Bakım Merkezi nde fiziksel ve psikolojik olarak yapılan değerlendirmede ağır seviyede olduğu görülen yaģlılar C0 / CB katlarına yerleģtirilmektedirler. Bu sakinlerin genel özellikleri incelendiğinde, günlük yaģam aktivitelerinin birçoğunu yerine getiremedikleri görülmektedir. C0 / CB katlarında kalan sakinlerin psiko-sosyal süreçleri Geriatri Sosyal Servis te görevli psikolog ve sosyal çalıģmacılar tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda sakinin ihtiyaçları ve günlük yaģamı hakkında sakin yakınları ile koordineli bir Ģekilde çalıģmalar yapılmakta, sakinin içinde bulunduğu psiko-sosyal durum hakkında yakınlarına gerekli bilgiler verilmektedir. Sakinlerin düzenli zaman aralıklarıyla psikolojik değerlendirmeleri yapılmakta; Mini Mental Test gibi standardize edilmiģ testler yardımıyla biliģsel durumu belirlenmektedir. Ayrıca haftalık dönemlerde uzman hekim ve psikolog eģliğinde C0 / CB katlarında kalan sakinler ziyaret edilerek psikososyal durumu değerlendirilmektedir. Bu katta kalan sakinler çok fazla iletiģime açık olmadığı için mesleki çalıģmalar da sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda çalıģmalar genellikle sakin yakınları ile sürdürülmektedir. C0-06 no lu odada kalmakta olan Ayhan NALÇACI nın da yapılan değerlendirmede; Parkinson hastalığı olduğu ve kesinlikle iletiģim kurulamadığı görülmektedir. Demansiyel sürecin ilerleyen safhalarında yaģlıların yemek yeme kabiliyetini yitirdiği ve yutma refleksinin zayıfladığı, ajitasyon ve agresyonun arttığı, ani duygu durum değiģiklikleri olduğu, kayıtsızlık, apati, iritabilite gibi kiģilik değiģiklikleri olduğu; nörovejetatif iģlev bozuklukları, psikomotor bozukluklar [ yerinde duramama ve rahatsızlık hissi, Carphologia (amaçsız koparma / yolma hareketi) ] görülmektedir. Yemek yiyememe durumuna gelen yaģlıların beslenmesi mideye takılan sonda (PEG) yardımıyla gerçekleģtirilmektedir. Ancak demansiyel sürecin ilerlemesi nedeni ile oluģan psikomotor bozukluklar nedeni ile yaģlıların PEG i çıkarmaya çalıģtığı görülmektedir. Ayhan NALÇACI nın da PEG ile beslendiği ve kalça protezi bulunduğu, gerek yataktan düģme riski gerekse PEG i çıkarma ihtimaline karģı önlemler alınması 16

17 gerekmektedir. Uygulanacak önlemler hakkında da yakınlarına bilgi verilerek, onay alınmakta ve uygulamaların takibi yapılmaktadır. 2) BASINDA YAYINLANAN ĠDDALAR (Huzurevi Müdür V. Zekeriya ALAN): Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Dinç Bloklar ve Geriatri Bakım Merkezi olmak üzere iki bölümden oluģmaktadır. Dinç Bloklarda kendi iģini kendi yapabilen yaģlılar. Geriatri Bakım Merkezinde ise bakım ihtiyacı olan yaģlılar kalmaktadır. Taraf Gazetesinin 28 Mart 2012 tarihli manģet haberinde belirtilen hususlardan; a- Son iki yılda iki yaģlı intihar etti iddiası; Geriatrik Bakım Merkezinde kalmakta olan Aysun SAVAġ isimli sakinimiz Psikotik bozukluk tanısı ile takip edilmekte iken tarihinde bulunduğu B-1 katındaki odasından balkondan bir alt kata düģme sonucu yaralandığı ve ilk fiziki muayenesinde sağ alın bölgesinde ufak bir kesisi hafif bir Ģekilde alın ve burun kısmında kanama olduğu belirtilerek acil transportun gerçekleģtiği sağ bacak ameliyat geçirdiği kayıtlarımızda mevcuttur. b- Mehmet AKGÖL isimli sakinimiz tarihinde tesisimizde kaydı yapılmıģ ve dinç yaģlı blokları nolu tesisin en büyük çift kiģilik odalarından birinde kalmakta iken tarihinde kızının geleceğini beyan ederek misafirhanede yer ayırdığı ve görevli personel eģliğinde misafirhane binasında görevliyi kapıda bekleterek daireyi görmek istediğini ifade etmiģtir. Sonrasında 7. katta bulunan dairenin balkonundan atlamak suretiyle intihar etmiģtir. Adı geçen sakinimiz tesisimizde kalmakta olan bir baģka sakinle evlilik yapmıģ ve tarihinden itibaren evliliklerinde sorun yaģamaları nedeniyle her iki sakinin odası mesleki çalıģma yapılarak ilgililerin talebi doğrultusunda ayrı odalara alınmıģlardır. Ayrıca sakin kiģilik özelliği olarak içine kapanık, paylaģımcı olmadığı süreç içinde gözlenmiģtir. Kaldığı süreç içinde tesis ve hizmetlerden herhangi bir Ģikâyeti olmadığı tespit edilmiģtir. c- 271 kapasiteli geriatrik bakım merkezinde halen kalan 254 sakinin öz bakım yetersizliği, Alzheimer baģta olmak üzere ileri demansiyel süreç, psikoz, Parkinson hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, inme, kanser gibi çeģitli ağır nörolojik ve psikolojik rahatsızlıkları veya ağır fizyolojik yetersizlikleri mevcuttur. Bu itibarla, hastalıklar sürecinde geliģen her türlü tedaviye rağmen kendisine ve 17

18 çevresine zarar verme davranıģı içinde bulunan 29 sakin, ailelerin ve vasilerinin bilgisi ve izni ile doktorların tıbbi gerekçeleri dikkate alınarak medikal aparatlarla gereksinimlere göre yatağa belden, el ve ayak bileklerinden kendisine zarar vermeyecek ve acı çekmeyecek Ģekilde özellikle gece sabitlenebilmektedir. Bu yapılmadığı takdirde tüm tedavilere rağmen yataktan kendilerini atabilmekte, yatak içinde uzuvlarını yatağa vurarak zarar verebilmekte, karnından beslenenler karına bağlama hortumunu çekerek kendine zarar verme, serum, idrar sondası, respiratuvar hortumu gibi alet ve ekipmanlarını çekme, kırık ve kafa travmaları ile ölüm riski bulunmaktadır. Özellikli grup olan bu hastalar sürekli doktor ve hemģire izlem, bakım ve tedavisini sürdürmektedir. Bu uygulamanın tıbbi gerekçelerle çeģitli ünitelerde, hastanelerde, bakım ve rehabilitasyon alanlarında yapıldığı ayrıntılı incelendiğinde örnekleri bulunmaktadır. Bu uygulamanın yapılmadığı takdirde hastalarda ciddi travma ve ölümler oluģma riski unutulmaması gerekmektedir. Gece ve gündüz sürekli katlarda hemģire bulunmakta, saat baģı hiçbir özel durum olmasa da sertifikalı yaģlı bakıcılar tarafından sakin odaları kontrol edilmektedir. Bunun için yaģlı bakıcıların saat baģı imzaladıkları takip föyleri de mevcuttur. Hastalara ayrıca bası yarası geliģmemesi için sürekli yatak pozisyonu verilmekte, tedavileri kat hekimi ve hastane konsültasyonları ile sürdürülmektedir. Ayhan Nalçacı adlı sakinimiz dul, yaģayan üç kızı var, ikisi Ġzmir de, diğeri Almanya da olup, vasilik iģlemleri devam etmektedir. Halen kızları aktif olarak anneleriyle ilgilenmekte, sağlık ve geriatri sosyal servisle iletiģim halindeler. Sakinimiz en ağır ve ileri evre sağlık ve bakım sorunları olan yaģlıların bulunduğu C0 katında kalmakta, ileri dönem demans, Parkinson hastalığı gibi ciddi nörolojik sorunlar nedeniyle izlenmekte, kalça kırığı nedeniyle birden fazla operasyon geçirmiģ olan, bilinci tam olmayan, ağızdan beslenmesi bozulunca gastroenteroloji tarafından PEG ile karnına beslenme borusu takılarak, mamalarla karnından beslenen, zaman zaman tahlilleri neticesinde sıvı elektrolit bozukluğu nedeniyle serum takılan, hastalığının psikotik sürecine bağlı olarak, PEG hortumunu zorlayarak çıkartmaya çalıģan, serumunu çıkartmaya çalıģan, yataktan aģağı düģme, ikincil kırık ve buna bağlı ölüm riskleri taģıyan bir hastadır. Hastanın belirtildiği Ģekilde ağır sağlık ve bakım sorunları nedeniyle yatağa sabitleme aparatları bulunmaktadır. Bu aparatlar zaten kiģiye ait olup, 18

19 daha öncesinde hastane ekibi tarafından hastanede yatarken de kullanıldığı bildirilen ve hastanın nakliyle bizde tekrar kullanılması kararı ailenin bilgisi ve onayı dâhilinde kullanılan medikal sabitleme aparatlarıdır. d- YaĢlı bakıcıların yerine temizlik elemanın çalıģması sağlık personeli grubunda yer almadığından mümkün değildir. YaĢlı bakıcıların kıyafetleri, çalıģma alanları ve onların kontrolünü sağlayan hemģirelerin katlarda bulunması nedeniyle teknik açıdan da mümkün değildir. Ayrıca hizmet satın alma yoluyla çalıģtırılan temizlik elemanlarının kontrolünde sorumlu Ģirket personelleri sürekli devriye gezmektedir. e- Tesisimiz bünyesinde bulunan salonlarda öncelikle sakinlerimize her türlü etkinlik(konser, yemek, eğlence v.b.)verilmektedir. Ancak salonların boģ olduğu zamanlarda sempozyum, toplantı, gösteri, düğün ve nikah gibi organizasyonlara alınan yetki çerçevesinde ücret karģılığında izin verilmektedir. Türkiye nin kapasite olarak en büyük dinlenme ve bakımevinde sakinlerin sosyalleģmesi ve toplu yaģam alanının toplum içinde bulunmasını sağlamak temel hedeftir. Ünitemiz her türlü ziyaretçi ve misafirlere açık olup herkes tesisimize gelebilmektedir. f- GeniĢ bir alana kurulu bulunan bloklar arası geçiģlerde sakinlerimiz tesis dıģından taksi hizmetini satın almakta iken gelen Ģikâyetler ve sakin istismarını dikkate alarak tesis hizmetinde kullanılmayan 1998 model aracın atıl durumda bulunması nedeniyle yaģlılarımızın araç taleplerini karģılamak amacıyla kullanılmaya baģlanmıģtır. Ayrıca iddialar ile ilgili müfettiģ raporu mevcuttur. 3) NARLIDERE DĠNLENME VE BAKIMEVĠ EK BĠNA PROJESĠ (Huzurevi Müdür V. Zekeriya ALAN): Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi nde Dinç Bloklar ve Geriatrik Bakım Merkezi olmak üzere iki bölümde hizmet verilmektedir. 790 kapasiteli Dinç Bloklarda yaģ ortalamasının 80 e ulaģması ile birlikte gerek fiziksel gerekse özbakım yetersizliğinin arttığı gözlenmekte ve buna bağlı olarak bakım hizmetlerine olan ihtiyaç artmaktadır. Halen 271 kapasiteli olan Geriatrik Bakım Merkezi ne tesis dıģından da sakin kabulü yapıldığından mevcut kapasite yeterli gelmemektedir. Bu nedenle Dinç Bloklarda bakım ihtiyacı olan sakinlerin bakım hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeni alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Dinç Bloklarda bakım ihtiyaçlarının 19

20 giderilebileceği Destekli YaĢam Üniteleri oluģturulmaya çalıģılsa da zamanla oluģacak ihtiyacı karģılayamayacağı öngörülmektedir. Verilen hizmet kalitesinin aynı Ģekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılan araģtırma ve incelemeler sonucunda tesisin ana projesinde yer almakla birlikte yapılmayan inģaat alanlarına karģılık bakım hizmetlerinin en üst düzeyde verilebileceği yeni ve geniģ kapasiteli bir bina yapma fikri oluģmuģtur. Ayrıca bu yeni binada yatak kapasitesine bağlı olarak gündüzlü bakım, kısa süreli bakım veya dünya sağlık turizmi kapsamında ülke dıģından gelecek talep ve ihtiyaçlarında değerlendirilebileceği ön görülmektedir. Tesisimizin müellifi olan mimar ve belediye baģkanlığı ile yapılan görüģmelerde yeterli alanda inģaat yapma hakkının olduğu tespit edilmiģtir. Bu amaçla mimar ile yapılan ikili görüģmelerde yaklaģık 100 oda kapasiteli 4 katlı bir ek binanın yapılabileceği sonucuna varılmıģtır. Bu noktadan hareketle mimar tarafından hazırlanan tarihli ve 1187 sayılı yazıda mimari proje taslağı yapılacak altyapı ve fizibilite çalıģmalarının TL bedelle hazırlanacağına iliģkin bilgi edinilmiģtir. Her türlü yapım iģleri önceden belirlenen planlama çerçevesinde ödenek ayrılması iģlemine müteakip yapılmakta olduğu bilinse de; Müdürlüğümüz ĠĢletme Yönetmeliğinin 29. maddesine istinaden oluģturulan ve Sandık tarafından tesis edilen Dinlenme ve Bakımevlerinde verilecek hizmete iliģkin bir kısım ihtiyaçların karģılanması amacıyla kurulan özel hesap adı altındaki tesis hesabımızda tarihi itibari ile ,00 TL bulunmaktadır. Söz konusu hesapta bulunan paranın, nerede ve ne amaçla kullanılması gerektiği açıkça belirtilen yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Geriatrik Bakım Merkezi nin yanına yapılması planlanan ek binanın inģaatında kullanılmasının amacına uygun olacağı düģünülmektedir. 4) GERĠATRĠK BAKIM MERKEZĠ SOSYAL SERVĠS RAPORU (Psikolog Ceren ERDUR, Uzman Psikolog Tuğba ERTAġ) Geriatri Bakım Ünitesi nde 8 ayrı kat bulunmakta olup her kattan sorumlu bir Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı yer almaktadır. Geriatri Sosyal Servis te hali hazırda 3 Psikolog, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı görev yapmaktadır. Görevli 3 Psikolog tan biri Geriatri Sosyal Servis Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Geriatri Sosyal Servis Sorumlusu psikolog aynı zamanda nöropsikoloji eğitimini tamamlamıģ ve Uzman Psikolog unvanına sahiptir. Diğer meslek elemanları da katlardan sorumludur. 20

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ (TEMMUZ 2014 ) SAMİ AKPINAR UZMAN Evde Sağlık Hizmetinin Sunumu:10.03.2005 Tarih ve 25751 sayılı resmi gazetede yayınlanan usul

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz. www.viphuzurevi.com

Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz. www.viphuzurevi.com Aile büyüklerinizi beş yıldızlı yaşam evimizde ağırlıyoruz www.viphuzurevi.com Davetler, toplantılar Aile büyüklerinin özel ihtimam ve ilgiye ihtiyacı var. Ancak yaģadığımız yoğun iģ ve seyahat temposunda

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 14.03.2016 Hastane Logosu değişikliği yapıldı 02 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Başhemşire ifadesi

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi :

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi : TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :Ali KAYA, Bahattin IġIK, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Aktif ĠnĢaat Gıda San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ. AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER

9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ. AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER 9.ULUSLAR ARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN DEĞĠġEN YAPISI VE VERDĠĞĠ HĠZMETLER Yıldırım Bayezit DELDAL Antalya, 2015 SUNUM PLANI ASM DEĞİŞEN YAPISI

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi,

Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, Yayın hayatına 07 Temmuz 2007'de başlayan KANAL 35, geçen kısa süre içerisinde katettiği mesafe ile bölgenin en güçlü kanalları arasına girmeyi, teknik olanakları ve profesyonel kadrosuyla da önce İzmir,

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA

Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA SUNUM PLANI Evde Sağlık Hizmetlerinin Mevcut Durumu Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Gerekçeleri

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

HAFTA 2. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. SAĞLIK MEVZUATINA GĠRĠġ

HAFTA 2. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. SAĞLIK MEVZUATINA GĠRĠġ SAĞLIK MEVZUATINA GĠRĠġ HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Sağlık hukukuna iliģkin Anayasal bilgileri edinecek, SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK Sağlık hukukuna iliģkin yasal mevzuatı öğrenmiģ olacaksınız.

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 74892797-220.06.01-6365 29/06/2015 Konu : Yönetmelik DeğiĢiklik Taslağı TAġINIR DÜZENLEME VE DESTEK ġubesġ GeliĢen Ģartlar ve kamu idareleri ile uygulayıcılardan

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

Yayın Tarihi: ĠÇ HASTALIKLARI SERVĠS HEMġĠRESĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI. Dok. No.: HEM_GYS09 REVĠZYON DURUMU

Yayın Tarihi: ĠÇ HASTALIKLARI SERVĠS HEMġĠRESĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI. Dok. No.: HEM_GYS09 REVĠZYON DURUMU REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 17.10.2011 Madde 5.10 a Hasta Hizmetlisi ifadesi 01 eklendi. 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. Madde 5.10 daki 02 İfade Hasta Hizmetlisi / Bakıcı

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi SUT ta Palyatif Bakım

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

SAĞLIK MEVZUATI VE HAFTA SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATINDA HEMŞİRELİK. HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; İÇİNDEKİLER

SAĞLIK MEVZUATI VE HAFTA SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATINDA HEMŞİRELİK. HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; İÇİNDEKİLER SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATINDA HEMŞİRELİK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Sağlık Bakanlığı nın yapısını, görevlerini bilecek ve Sağlık Bakanlığı yönetim yapısı içinde yerini öğrenmiģ olacaksınız.

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Ayşe Güler Aralık 2004 Tanım Bireylere yaşam siklusu içinde, kendi yerleşim alanlarında sağlık hizmeti sağlayan, sağlık bakım sunum sisteminin geniş ve bütüncül bir parçasıdır. Diyabet

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN

( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN ( d Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı DıĢındaki Kurumlardan BaĢvuran Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN Mersin Ġli Ġlçesi. da Tabip / Uzman Tabip olarak görev

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı :B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/ 1925 02/07/2009

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı :B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/ 1925 02/07/2009 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.OÖG.0.07.02.02-020/ 1925 02/07/2009 Konu :Kadrosuz Usta Öğretici Görevlendirilmesi...VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı