TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 4 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / RHBR REHBER ÖĞRETMEN TG 4 1. Tomris Hanım, ilk cümlede sorduğu sorunun ardından Daha önce olamadıklarınız ya da yapamadıklarınızı çocuğunuz üzerinden gerçekleştirmeye çalışmanız bence doğru bir yaklaşım değil. diyerek kendi tutum ve duygularına ilişkin bilgi vermiştir. Bu tepki kendini olduğundan farklı gösterme ya da aldatıcı bir tavır yerine sahici bir tutum takındığının göstergesidir. Bu insan olma hâli tutarlılık-saydamlık koşulu bağlamında değerlendirilir. Sonrasında ise Turgut Bey in agresif tavır ve cümlelerinden duyduğu rahatsızlığı gerçekleştiği an, yani şimdi ve burada nın doğasına uygun bir şekilde dile getirip ertelememiş olması ise ilişkinin şimdi ve buradalığı bağlamında değerlendirilmelidir. 4. Ceza kavramı bir davranışın sergilenmesinin ardından istenmeyen bir durumla karşılaşmasına bağlı olarak o davranışı sürdürmemesi olarak açıklanır. Veli nin methini duyduğu pastanede yediği baklavanın tadını beğenmeyip bir daha o pastaneye gitmemesi ceza sürecinin bir sonucudur. 7. Erikson un psikososyal gelişim kuramında açıkça belirtildiği üzere çocuklar 2-4 yaş arasında özerkliğe karşı kuşku ve utanç krizi yaşarlar. Bu dönemde koruyucu ebeveyn tutumu çocuğun öncelikle kendi başına hareket etmesi ve bağımsız(özerk) bir kişiliğe sahip olmasını engeller. Çocuğunun başına bir şey gelmesi diye sürekli çocuklarını kısıtlayan anne ve babalar çocuklarının ileri ki yıllarda engellenmiş ve özerkliğini kazanamamış bireyler olmasının da yolunu açarlar. Annesinin bu tavrı Ömer de öncelikle özerklik işlevini kazanmasını engellemiştir. 2. Soru öncülünde özellikleri verilen nörotransmitter dopamin dir. Bağımlılık yapan tüm maddeler (kokain, amfetamin, nikotin vs.) dopaminin geri emilimini engelleyerek ya da görevi, fazla dopaminlerin yapısını bozmak olan enzimleri (monoamin ve oksidaz) bloklayarak dopamin miktarında birikmeye sebep oluyor. Fazla salgılanması şizofreniye, az salgılanması ise parkinson hastalığına yol açmaktadır. 5. Ergenlik dönemi bir önceki döneme oranla hızlı bedensel değişimlerin yaşandığı ve cinsel gelişimin hızlanmasına bağlı olarak çeşitli sorunların ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde kız ve erkekler farklı fiziksel ve ruhsal değişimler yaşayabilir. Seçenekler incelendiğinde A, C, D ve E seçeneklerinde kız ve erkeklerin ergenlik döneminde yaşadıkları farklılıklara ilişkin doğru bilgiler yer almaktadır. Fakat B seçeneğinde verilen bilgi hatalıdır. Çünkü geç olgunlaşan erkekler oldukça enerjik olduklarından dikkatleri kolaylıkla üzerlerine çekebilmektedirler. 8. Psikolojik danışma sürecinde karışıklıkların önlenmesi terapötik ilişkinin ve terapi sürecinin sağlıklı ilerleyişi için gereklidir. Bu karışıklıklar özellikle psikolojik danışmanın yaşadığı sorunu tarif ederken kurduğu cümlelerin muğlaklıktan kurtarılmasıyla mümkündür. Danışanın Kendimi bildim bileli annem beni korumaya çalışır. cümlesi belirsiz bir zaman dilimine işaret etmektedir. Sorunun başlangıcının tam olarak anlaşılması için Umut Bey in Peki ne zamandan beri annen bu davranışları sergiliyor? sorusuna verdiği yanıt somutluk koşulu bağlamında değerlendirilebilir. 3. Fransız İhtilali üzerine çalışan Gustave Le Bon un Fransız Devrimi ve linç grupları üzerine yaptığı çalışmalar bazı sosyal durumları gözler önüne serdi. Bunlardan biri de kalabalık içinde bireylerin kendi kimliklerinin önemini en aza indirgeyerek saldırgan eğilimler göstermeye çalışmalarıdır. Elbette her toplumsal hareket için benzer şiddet vurgusu haksız ve yanlış bir değerlendirme olacaktır. Fakat gruplardan kaynaklı şiddet ediminin kimliksizleşme ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 6. Gelişim süreçlerinin bütün unsurları birbirleriyle bağlantı hâlindedir. Bu bağlantı hâli bir unsurda meydana gelen değişimin diğer unsurları da etkileyeceği anlamına gelir. Dolayısıyla ikinci bir dil öğrenmenin gelişim sürecindeki başka unsurları da etkilemesi kaçınılmaz olacaktır. Seçenekler incelendiğinde A seçeneğinde verilen gelişim bir bütündür başlığı araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. Çünkü dil gelişimi zihinsel gelişimle doğrudan ilişkilidir. 9. Dil kültürel bir icat mı yoksa insan doğasına gömülü bir unsur mu, olduğu tartışmaları oldukça eskidir. Bu tartışmalarda özellikle psikolinguistik kuram, önermeleriyle farklı bir perspektif oluşmasına önemli katkılar sunmuştur. Bu kuramın yaratıcısı; dil bilimci, filozof, siyaset bilimci ve yazar kimliklerine sahip Noam Chomsky dilin insan doğasına gömülü olduğunu iddia eder. Ona göre biyolojik altyapıda ve zihinsel süreçlerde herhangi bir sorun yoksa her normal çocuğun en az bir dile sahip olacağı ve konuşacağıdır. Çünkü dil; tıpkı diğer gelişimsel materyal gibi vakti geldiğinde ortaya çıkacaktır bu yüzden pekiştirmeye dair unsurlara ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla metinde dile getirilen iddialar psikolinguistik kuram tarafından desteklenmektedir. 3

4 10. Derinlik psikolojisi olarak nitelenen; psikanaliz, bireysel psikoloji ve Jungçu terapi yaklaşımı rüyaları danışanın yaşadığı sorunun anlaşılması için üzerinde çalışılması gereken önemli bir unsur olarak ele alır. Gestalt terapisi de rüyaları danışanı şimdiki an a ve zamana odaklamak için rüyaları terapi sürecinde ele alır. Fakat gerçeklik terapistleri terapi sürecinde rüyalarla çalışmazlar. 12. Freud un iddialarından farklı olarak bilinç altını çok katmanlı bir yapıya oturtan Jung kollektif bilinç dışı kavramı ve arketip formları üzerinden analitik bir bakışın temelleri atmıştır. Jung aynı zamanda temelleri Darwin in kuzeni Sir Francis Galton tarafından atılan kelime çağrışım testini geliştirmiştir. Jung bu testin kişisel bilinç dışında bastırılan bazı duyguların birleşiminden oluşan kompleksleri tespit etmede oldukça başarılı olduğunu iddia eder. Jungçu terapide kompleksler insanı bir bütün olarak kontrol etme yeteneğine sahip olmakla birlikte kişinin bütün yaşam enerjisini de çekip alacak güce sahiptir. 14. Davranışçı terapinin özellikle fobilerin ve anksiyeteye neden olan unsurların ortadan kaldırılması noktasında oldukça etkili tekniklere sahip olduğu bilinmektedir. Sistematik duyarsızlaştırma, taşırma terapileri, özellikle panik ve kaygı durumlarında etkili olan göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme yöntemi (EMDR) ve IN VIVO duyarsızlaştırma teknikleri; fobilerin, korku ve kaygı yaratan durumların ortadan kaldırılması noktasında spesifik farklılıklar içermekle birlikte genel bir çerçeve içinde değerlendirilebilir. Fakat davranışçı yaklaşımda kullanılan atılganlık eğitimi; öfke ve kızgınlıklarını ifade edemeyenler, sosyal fobileri olanlar ve hayır demekte zorlananlarda işe yarayan bir tekniktir. Dolayısıyla bu tekniğin Deniz in yaşadığı sorunun çözümünde herhangi bir iyileştirici etkiye sahip olması beklenmemelidir. 11. İnsanların karşılaştıkları sorunları daha çok içsel psişik durumlara bağlayan geleneksel terapi teknikleri vakaların çözümünde yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı ndan sonra sistemik bakış açısı terapi sürecinde etkinliğini artırmaya başlamıştır. Bu bakış açısının dört temel varsayımı A, B, D ve E seçeneklerinde verilmiştir. Fakat C seçeneğinde yapılan açıklama geleneksel kuramsal bakış açısıyla paralellikler içermekte ve bireyin yaşadığı sorunu içsel süreçlere indirgeyerek bu içsel süreçlerin de ancak aile ortamı içerisinde irdelenebileceği gibi yetersiz bir iddiada bulunmaktadır. 13. Davranışçı perspektif korkunun diğer bütün öğrenmelerle benzer niteliklere sahip olduğunu söyler. Bu bakış açısı öğrenilen bir korkunun karşıtı olan korkmamanın da yine benzer süreçler sonucunda öğretilebileceğini söyler. Özellikle korku ve kaygı yaratan unsurların ortadan kaldırılmasında en etkili kuramsal perspektif davranışçı yaklaşımda bulunmaktadır. 15. Danışan terapi sırasında Bana mesaj atma dedikten sonra bir daha ona mesaj atmadım. Yapmamı istemediği bir şeyi yapmaya devam etmek aptalca olurdu. diyerek kız arkadaşının isteklerini ne kadar önemsediği yönünde bir cümle kurmuştur. Fakat psikolojik danışman daha önceki oturumda benzer bir içeriğe sahip başka bir talebe tam tersi bir tepki verdiğini danışana göstererek yüzleştirme koşulunun gereğini yerine getirmiştir. 4

5 16. Uygun terapötik koşulların oluşması uygun terapötik becerilere sahip olmaktan geçer. Bunlardan biri de danışanın kendini ifade edebilmesi için açık uçlu sorular sorabilme becerisini içeren konuşmaya açık davettir. Diyalogda danışman Bugün üzerine konuşmak istediğin herhangi bir konu var mı? diyerek danışanı konuşmaya davet etmiştir. 19. Son dönemde DEHB şüphesiyle hastanelere gönderilen çocuk sayısı oldukça fazla. Bu nokta özellikle ailelerin ve sınıf öğretmenlerin bilgilendirilmeleri, bu detaylı bilgilendirme işlemi sonrasında yapılacak bir yönlendirme daha işlevsel olacaktır. 22. Anket incelendiğinde Aydan ın başkalarının gözündeki algılayışının pek de olumlu olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Kendilik algısı ise çoğunlukla olumlu özellikler üzerinden kendini tanımlamaktadır. Aydan ı C seçeneğinde yer alan tanım en doğru şekilde yansıtmaktadır. 17. Özellikle son çeyrek yüzyılda yaşlılardaki intihar oranlarında ciddi bir artış gözlemlenmekte. Bu rakamsal artışın dışında intiharı tamamlama oranları da yaşlılarda oldukça yüksek. Son dönemde yapılan çeşitli araştırmalar yaşlılarda görülen şiddetli depresyonun en önemli nedeni olarak eşin ölümü ve boşanmayı göstermekte. Özellikle eşin ölümünün yarattığı yıkım yaşlılarda görülen intiharın en önemli nedeni olarak görülmektedir. 20. Sürekli bir şüphe ve diğer insanlara karşı güvensizlik bu bozukluğun ayırıcı özelliklerindendir. Kişiler arası ilişkileri başka insanlara karşı duydukları güvensizlik ve derin şüphelerden dolayı oldukça sorunludur. Kendilerine karşı başka insanların daima bir oyun ve komplo peşinde olduklarını düşünürler. Tedaviyi reddeder, kıskanç kuşkucu ve inandıkları şeyleri terk etme noktasında yüksek direnç gösterirler. Fakat paranoit vakalar kendilerini suçlamazlar. 23. Görüşme tekniği bireyin hem sözel hem de sözel olmayan ifadelerini izleyerek yüz yüze bilgi edinme olanağı sağlayan bir tekniktir. Görüşme tekniği duruma göre kapsamda değişiklik yapma fırsatı verdiği gibi bu tekniğin kullanım alanı da oldukça geniştir. Sözel yollarla bilgi sağladığından okuma - yazma bilmeyenlere de uygulanabilir. Görüşmede elde edilen bilgileri doğrudan kontrol etmek mümkün değildir. Edinilen bu bilgilerin bireyin kendini ne düzeyde ifade edebildiğiyle ilgili olması ve hem görüşmeci hem de görüşülen kişi tarafından öznel bir süreci yansıtmasından dolayı görüşme tekniğinde geçerliliğin ve güvenirliğin yüksek olduğu söylenemez. 18. Soru öncülüne bakıldığında özellikle okula yeni başlamaya ilişkin nokta oldukça önemlidir. Okula yeni başlama bazı çocuklarda görülen bozulmaların somut bir şekilde ortaya çıktığı zemini oluşturur. Ayrılma kaygısı bozukluğu da bu bozulmalardan biridir. Öz güven düzeyleri çok düşük bu çocukların yanlış anne baba tutumlarından kaynaklı sorun yaşadıkları da bilinmektedir. Bu çocuklar özellikle annelerinden ayrıldıklarında kaygı düzeyleri oldukça artar. 21. Davranış ve uyum sorunu yaşayan bireylerin tedavisinde pek çok terapi tekniği kullanılmaktadır. Psikodinamik, davranışçı, bilişsel davranışçı ve biyolojik terapiler bu tekniklerin içinde ön plana çıkanlardır. Soru öncülünde nitelikleri verilen, davranış değiştirme tekniklerinin yanı sıra uyumsuz inançları değiştirmek için tasarlanmış yöntemler bilişsel davranışçı terapilerin temel niteliğidir. 24. Sosyometri, bir grupta yer alan bireylerin sosyal ilişkilerini, grubun yapısını ve gruptakilerin birbirleriyle olan iletişim ve etkileşim biçimlerini ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan bir tekniktir. Kısaca sosyometri, grubun sosyal dokusunun ve sosyal ağının ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu durumun nedenlerine ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen psikolojik danışmanın Kimdir bu? tekniğinden yararlanması uygundur. 5

6 25. Sınıftaki öğrencilerin ilişki ve iletişim ağlarını belirleme, sosyometridir. Öğrencilerin birbirlerine ilişkin tutumlarını öğrenmek Kimdir bu? tekniğine uygundur. Sağlık sorunları olan öğrencilerin aile yaşantılarını öğrenebilmek için bu konuya yönelik bir sorunun yer aldığı planlı bir otobiyografi yazdırılabilir. Öğrencilerin okulla ilgili problemlerini öğrenmek için ise okulla ilgili maddelerin yer aldığı bir problem tarama listesini uygulamak uygundur. 28. Danışma oturumunda üyelerden birinin yaptığı paylaşımla daha önce grup üyelerinden herhangi birinin dile getirdiği olgu ya da durum ile ortak yanların liderce vurgulanması paylaştırma becerisi olarak ifade edilir. 31. Grup kuralları grubun başlangıç evresinde belirlenir. Dışlanma ve hor görülme kaygısı geçiş evresinde görülen en önemli kaygılardandır. Grup sürecine katılma noktasında direncin ortaya çıkması da yine geçiş evresine has özelliklerdendir. II. ve V. maddelerde dile getirilen tamamlanmamış işlerin tamamen sonlandırılması ve terapi sürecinin bütünleştirilmesi sonlandırma evresinde gerçekleşen olgulardır. 26. TKT olarak da adlandırılan Thurstone Temel Kabiliyetler Testi, 5-7, 7-11 ve yaş aralıklarında kullanılmak olmak üzere üç grup hâlinde hazırlanmıştır. TKT 5-7 genel bir yetenek testidir. TKT 7-11 testi ise özellikle RAM larda sıkça kullanılan testlerdendir. TKT ise çoğunlukla liselerde kullanılır. 29. Grupla psikolojik danışmada önemli olan terapötik güçler vardır. Bunlardan bazıları; psikolojik danışman, güven, gruba kabul, gruptan beklentiler, aidiyet duygusu ve grubun çekiciliği. Soru öncülünde grubun oluşum aşamasında dile getirilen gerekçelerde liderin görüştüğü üyenin, grubun üye profili yani çekiciliği ile ilişkili bir yorum yapılmıştır. 32. Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramının geçici seçimler döneminin (11 18 yaş) ilgi aşamasında (11-12 yaş) bireyler geçici seçimlerini, hoşlanıp hoşlanmadığı faaliyetlere göre yaparlar. Bu veriler ışığında Metin in ilgi aşamasında olduğu söylenebilir. 27. Direnç grupla psikolojik danışmada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Psikolojik yardım ilişkisinin önüne çıkan her türlü engeli tarif etmek için kullanılan direnç olgusunun grubun planlanması sürecinde ele alınması zorunludur. Soru öncülünde verilen maddelerde kuruluş sürecine ilişkin direnç unsurları ele alınmıştır. Üye sayısının fazla olması etkileşimi olumsuz etkilediğinden bir direnç nedenidir. Yaş ranjının fazla olması etkileşimi ve üyelerin birbirine olan bakışını olumsuz etkilediğinden yine önemli bir direnç nedenidir. Fakat benzer sosyo-ekonomik düzeye sahip üyelerin varlığı ile cinsiyet dağılımındaki heterojenlik grupta direncin oluşma ihtimalini azaltan önemli unsurlardır. 30. Grupla psikolojik danışma sürecindeki amaçlardan biri de üyelerin farkındalık düzeylerini artırmaktır. Farkındalığın artması ve üyenin çevresiyle kurduğu ilişkinin daha sağlıklı bir hâl alması, üyenin hem kendisi hem de başkası tarafından bilinen açık alanının genişlemesi beklenir. 33. Mesleki rehberlik hizmetleri okul öncesi dönemden itibaren verilmesi gereken hizmetlerin başında gelir. Okul öncesi eğitimdeki rehber öğretmen normunun kaldırılması bu yaş dönemindeki öğrenciler için ciddi sıkıntıların oluşmasına neden olabilir. Seçenekler incelendiğinde A, B, D ve E seçenekleri mesleki gelişim hedefleri düşünüldüğünde oldukça önemli unsurlardır. C seçeneği ise ergenlik ve sonrasına dönük bir içeriğe sahiptir. 6

7 34. Haydar ın mesleki olgunluk düzeyinin düşük olduğu rahatlıkla söylenebilir. Mesleki olgunluk bireyin içerisinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin ödevlerini yerine getirebilmesi ve kendine uygun meslek seçebilecek düzeyde olmasıdır. Haydar, meslek seçiminde ailesinin isteklerini uygulamakla kendi kişilik özelliklerini, yetenek ve beklentilerini değerlendirmeden mesleklerin arasında kalmaktadır. 37. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri iç içe geçmiş bir perspektife sahiptir. Psikolojik danışmanın merkezde olduğu bu perspektif rehberlik hizmetlerini göz ardı etme üstüne kurulu olamaz. Selim Bey in bu tutumu öncelikli olarak okuldaki akademik sorunların artmasına neden olacaktır. 40. Kendisini başka biriyle karıştıran ve bu doğrultuda ona tepki veren öğrencisine psikolojik danışmanın doğruyu söylemesi gerekirdi. Bunu söylemeyerek psikolojik danışmadaki en önemli etik ilkelerden olan dürüstlük ilkesini ihlal etmiştir. Bir çeldirici gibi duran mesleki sorumluluk seçeneği bağlamında bu soruya yanıt verilemezdi. Çünkü mesleki sorumluluk daha çok danışanın yararı doğrultusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapmayı ve gerektiğinde danışanı başka bir uzmana yönlendirmeyi de içeren bir ilkedir. 35. Super ın benlik kuramının araştırma evresinin (14-24 yaş) sınama ve izleme basamağında (22-24 yaş) bireyler benlik kavramına uygun şekilde yöneldikleri mesleğe adım atarlar ve bu meslekte kendilerini sınarlar ve izlerler. Dolayısıyla Ezgi nin sınama basamağında olduğu söylenebilir. 38. Sistem desteği öğrenciler için uygun olan program hazırlama, ilgililerle iş birliği, müşavirlik çalışmaları, araştırma ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgilidir. Müdahale hizmetleri; öğrencilerin kaygı veya psikolojik sorunlarına ilişkin yapılacak psikolojik danışma müdahaleleri ile ilgilidir. Bireysel planlama, öğrencilerin kendini tanıması, geleceğe dair hedef oluşturabilmeleri için bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve takip edilmesi ile ilgilidir. Rehberlik müfredatı, rehberlik içeriğinin grup rehberliği yoluyla tüm öğrencilere ulaştırılması ile ilgilidir. 41. Bireyin merkezde olduğu bir danışma sürecinin öncelikli amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Ancak bu ilke bireyi toplumdan ayrı düşünmeyi yadsımaz. Psikolojik danışmanlara bireye yapılan her türlü desteği aynı zamanda topluma yapılan bir destek olarak değerlendirir. Toplum için yapılan her türlü çalışmanın desteklenmesi ve özellikle kriz durumlarında ortaya çıkan çabaların desteklenmesi ve sürdürülmesi noktasında psikolojik danışmanların öncü rolü bulunmaktadır. En son Soma felaketinde gördüğümüz bu çaba psikolojik danışmanların toplumsal sorumluluklarıyla ilişkilidir. 36. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre İl çerçeve programını temel alarak okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre hazırlamak psikolojik danışmanın görevlerindendir. 39. Bulunduğu üniversitede başka bir bölüme yerleşen Mert e sunulması gereken hizmet yerleştiği bölümü tanıması, uyum sağlamasını ve alışmasını içeren oryantasyon hizmetidir. 42. Bir programın gerçek anlamda işe yarar olması için belirli nitelikleri taşıyor olması gerekir. Bunlar sistematik olma, işlevsel olma, uygulanabilir olma ve değerlendirilebilirliktir. Ayrıca diğer önemli nitelik ise esnekliktir. Dolayısıyla bir programın değişmez olması beklenemez. 7

8 43. Psikolojik danışma ve rehberlik ilkeleri çağdaş eğitim anlayışı ve hümanist perspektif doğrultusunda yapılandırılmıştır. Buradan hareketle bireylerin özgür olduğu, saygın olduğu hümanist perspektifle paralel ilkelerdir. B ve D seçenekleri de çağdaş eğitimin temel ilkeleri ile örtüşmektedir. Fakat E seçeneği yanlıştır. 46. İsmail Bey in yaptığı çalışmalar değerlendirildiğinde öğrencilerin düşük benlik algısına sahip oldukları ve iletişimle ilgili problemler yaşadıkları görülmektedir. Bu durum onların psikolojik danışmaya ihtiyacı olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra sunulacak hizmetler var olan problemleri ortadan kaldırmaya yönelik olacağından rehberliğin çare bulucu işleviyle ilişkili olacaktır. 49. Psikolojik danışma işi aynı zamanda danışanın kendi sorununu çözme konusunda cesaretlendirme işidir. Sorunu onun yerine tespit etmeniz kadar riskli bir şey varsa o da danışanın yerine sorunu çözmektir. Seçenekler incelendiğinde danışanı cesaretlendirerek sorunu tanımlama ve çözme konusunda kendini keşfetmesi için cesaretlendirmek sorunu erkenden çözmeye geçmekten daima daha işlevseldir. 44. Depresyon oldukça komplike unsurları içermektedir. Fiziksel, ruhsal ve bilişsel anlamda yaşanan yıkım bireyin bütün edimlerinde ciddi sorunlara yol açar. Özellikle kendi duygu ve değer yargılarına dönük yaşanan bir çatışmanın doğasını anlamakta sorun yaşayan danışanlar için kullanılan en etkili teknik rol değişimidir. Bu tekniğin temel işlevi, danışanın fikirleri, tutumları ve inançlarına ilişkin detaylı bir değerlendirme yapmasını sağlamaya çalışmaktır. 47. Soru öncülündeki mısralarda, şair Edip Cansever sevdiği kadına ilişkin düşüncelerini ifade etmekte ve düşünüldüğü gibi davranacağının altını ısrarla çizmektedir. İnsancıl kuramın kavramlarından bağdaşım içinde olma / tutarlılık bireyin davranışları, düşünceleri, özü ve sözüyle bir olmasını ifade eder. Bundan dolayı soruda verilenler insancıl anlayışın bağdaşım içerisinde olma kavramıyla ilişkilidir. 50. Psikolojik danışman olarak sizler elle tutulamayan ve gözle görülemeyen 2 temel unsurla çalışıyorsunuz. Bunlar duygular ve düşüncelerdir. Dolayısıyla bu iki unsurun tespit edilmesi noktasında birkaç numaraya ihtiyacınız var. Bunlar arasında en önemlilerinden biri de sorunu somutlamaktır. Danışanın yaşadığı duyguyu somutlamak için de o duyguyu bedeninde nasıl deneyimlediklerine bakabilirsiniz. Soru öncülünde deneyimli psikolojik danışmanımızın yaptığı da işte budur. Özellikle gestalt terapistleri bu yöntemleri sıkça kullanarak, duyguları somutlayarak danışanın yaşadığı sorunu çok yönlü ele almaya çalışırlar. 45. Psikolojik yardım ilişkisi oldukça dikkatli yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte yapılması en riskli davranışlardan biri de inançları yargılamaktır ki inançlar oldukça yerleşik olduğundan danışan açısından oldukça mahrem bir alanda yer alır. Yargılama beraberinde ahlaki bir değerlendirmeyi getirir. Danışanı ahlaki olarak değerlendirmek bizlerin görevi değildir. 48. Psikolojik danışma ilişkisi sıkça vurgulandığı üzere bir öğüt verme ilişkisi değildir. Arkadaşlar ya da aile üyeleri öğüt vermeyi çok sever. Ama psikolojik danışmanlar öğüt vermekten mümkün olduğunca uzak durur. Her ne kadar onunla konuşmayı denedin mi? cümlesi bir soru gibi dursa da aslında Gidip kız arkadaşınla konuşsana! mesajını içermektedir. Artık danışanı dinlemek yerine onu iyileştirme hamlesi olarak anlaşılabilecek bu tepki danışma ilişkisinde istenmeyen bir tepkidir. 8

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 14 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN 1. Parçada verilen özellikler psikolojinin yapısalcılık alt dalıyla ilgilidir. Çünkü yapısalcılığa göre insan zihninin ögeleri içebakış yöntemi

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı 8 EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Yönetim biçimi olarak Cumhuriyet konusu, Türkçe dersinde Cumhuriyet Ağacı adlı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI Yazarlar Doç.Dr. Sevsen CEBECİ (Ünite 1) Uzm.Dr. Bengü PALA (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Ümit AYDOĞAN (Ünite 3, 4)

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 12.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI Kübra ÖZDEMİR Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ Yüksek Lisans Tezi 2014 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

Gençlerin Baktığı Yerde Olmak

Gençlerin Baktığı Yerde Olmak 2011 / Yıl: 7 Sayı: 19 Ocak - Şubat - Mart 1 Gençlerin Baktığı Yerde Olmak Ahmet GÜNDOĞDU * İnsan, kendi benliğini gerçekten tanımak için yola çıktığı andan itibaren, tanımaya çalıştığı bu varlığın izlerini

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER AVRASYA DOSYASI 261 GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER Erol GÖKA* The difficulties faced in properly identifying the factors that affect the life in a social group has been

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı