D E N E M E L E R YAZAN:UÇAR DEMİRKAN İLKEL TANRILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D E N E M E L E R YAZAN:UÇAR DEMİRKAN İLKEL TANRILAR"

Transkript

1 D E N E M E L E R YAZAN:UÇAR DEMİRKAN İLKEL TANRILAR İlkel insanların tanrı anlayışı, semavi denilen,günümüzdeyse kozmik denilen(tanrı göklerdedir-yedi kat arştadır) kitaplı dinlerinkinden daha doğru ve gerçekçidir. İnsanlığın başlangıcında;kişiler tanrıyı bir ulu tin olarak algılıyor ve kendilerini bu ulu tinin bir parçası sayıyorlardı. Dolayısıyla;bu ulu tine tapınıyorlardı.bu ulu tin,amerikan kızıl derililerinde Manitu;Vikinglerde ise Odin diye anılırdı. Ulu tine yakın olmak için kişiler;onun totemlerini yaptılar ve ona tapındılar.en çok rastlanan totem ise,güneş kursudur.demek ki,başlangıçta insanlar güneşe taparlarmış.tıpkı,günümüzde de var olan ve ateşe ve güneşe tapan Zerdüştçüler gibi. Gerçi;günümüzde hristiyanlar çarmıha gerilmiş İsa ya,yahudiler ise onüç kollu şamdana,müslümanlarsa Kabeye(beytullah-Allahın evi) ne bakarak ibadet etmektedirler. Üstelik,Kabe de hacerül evsedin gök taşının-bulunduğu bilinmektedir.sonuçta,gökten gelen taşa ibadet yapılmaktadır. Diğer yandan; Buda,Konfüçyüs ve Lao-Çe dinlerinde ise heykel tanrılara bakarak tapınılmaktadır. Demek ki,günümüz kişioğulları da tanrıyı bir biçimde somutlaştırmaktadır. Diğer yandan;günümüzde birçok kişi,enerjinin tanrı olduğuna inanmaktadır. Enerji öteden beri vardır ve yok olmamakta ve yok edilebilememektedir.enerji,biçim değiştirerek varlığını sürdürmektedir. Her şey enerjiden ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır.ilk yaşam,enerjinin bir biçimde yoğunlaşması ile oluşmuş ve günümüz yaşam biçimleri buradan gelişmiştir. Her şey; ondan gelir ona döner dinsel kuralına göre,enerjiye dönüşmektedir.dervişlerin,öldüklerinde tanrı olmaları gibi. Enerji yaratılamaz ve yok edilemez.kalübeladan beri vardır ve yok olmayacaktır. Aristo da bu gerçeğe yaklaşmıştır ve varlıkları,tanrının mağaranın duvarına vuran gölgeleri olarak tanımlamıştır.gölgeyi yaratan güneştir,yani enerjidir. Günümüzün semavi-kozmik dinlerinde soyut bir tanrıdan söz edilmektedir.oysa, enerji somuttur ve görülmekte ve duyumsanmaktadır. Enerji,cenneti de cehennemi de bu evrende yaratmaktadır.o nedenle, öteki dünya yoktur.varlıklar;atomlar ve atom parçacıkları olarak varlıklarını sürdürmektedir.yalnızca biçim değiştirmektedirler. Bir tarihte,bedri Ruhselman adlı bir araştırmacı tini madde yaratma gücü olan bir madde olarak tanımlamıştır.bu tanım;enerjiyi çağrıştırmaktadır.ruh ya da tin,canlı denilen varlıklardaki değişik davranışların ve yeteneklerin kaynağıdır.enerjidir. Böylece;tin ile madde arasında bir ayırım olmadığı anlaşılmaktadır.madde;enerjinin(tinin)dönüşmüş biçimidir. Bazı dinsel inançlarda tekamül-gelişme kavramı vardır.örneğin;önce kayalar,sular vardı.bunlar değişti ve bitkiler oluştu.bitkiler değişti ve hayvanlar ortaya çıktı.hayvanların en gelişmişi insan oldu.darvin de benzer bir kuram ileri sürmüştür.bu gelişmeyi,tanrının yaptığı söylenebilir. 1

2 Oysa;bu gelişmeleri,enerjinin yaptığı kanıtlanmıştır.enerji,bir maddeyi bir başka maddeye dönüştürmektedir.hatta,bir maddenin yeniden enerjiye dönüşmesi de olanaklıdır.hiroşima ya atılan atom bombasından sonra,bedenler yok olmuş,gölgeleri kalmıştır. Sonuç olarak,tanrı enerjidir.evrende yaşayanlar için ise;enerji kaynağı güneştir.o nedenle,güneşi tanrı olarak algılamak doğru olmaktadır. Dolayısıyla;atalarımız gibi,güneş kurslarına tapınmamız ve ibadetlerimizi güneşe yapmamız anlamlı olmaktadır.üstelik;bu türden tapınmalar için havraya,kiliseye,camiye ya da budist tapınağına gereksinim yoktur.yönünü,güneş batarken ya da doğarken ona döndürmek yeterlidir. Kişioğlu;güneşteki helyum patlamalarını evrende,denetimli laboratuarlardaki çalışmalarla yaratmağa çalışmaktadır.bunu başarırsa;güneş yaratmış olacaktır.islam tasavvufundaki enelhak-ben tanrıyım inancı gerçekleşecektir. O zaman,tüm evren ve belki de diğer evrenler ve galaksiler;enerjiye dönüşeceklerdir ;tanrıya kavuşacaklardır. Yok olacaklar ve tanrı olacaklardır. Dervişlere göre de tanrı hiçliktedir. RADYASYON OLGUSU 1632 yılında Londra daki ölüm istatistiklerinde;çocuk hastalıkları arasında hiç bilmediğimiz ışıkların yükselişi (radyasyon) ve gezegene yenik düşmeden kişinin öldüğü yazılıdır. 30 Haziran 1908 günü Rusya da Tunguska Olayı diye bilinen olay yaşanmıştır.gökten gelen,alevler içindeki bir cisim 2000 km2 lik bir alanı kapsayan bölgeyi altüst etmiştir. Bu olay;bir kuyruklu yıldız çarpması,küçük bir kara deliğin Sibirya dan geçip gitmesi;bir anti maddenin yeryüzündeki olağan maddeyle çarpışması sonucu gamma ışınları biçiminde ortadan kaybolması olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Kaza;dinazorlar çağının da,bir radyasyon olayı sonucunda yok olduğuna dair varsayımlar bulunmaktadır. Radyasyon sözcüğünün anlamı ışıma-ışık saçma dır.yukarıdaki olaylarda da,bu türden ışıma ların olduğu anlaşılmaktadır. Işık nedir sorusuna iki yanıt verilmektedir.dalga boyu varsayımı ve foton hareketleri varsayımı.ama;günümüzde ışık ın ne olduğu hala çözümlenememiştir. Diğer yandan;einstein da ışığın önemini kavramış ve onu (e=mc2)formülüne katmıştır.buna göre enerji,maddenin ışık hızının karesi ile çarpımına eşittir.hiç şüphesiz;bu formülün amacı,madde ile enerji arasında bir ilişkinin bulunduğunu belirtmektir.bu ilişkiyi sağlayan ise ışık(hızı) tır. Formülü çözümlediğimizde;enerji ışık hızının karesine bölününce;madde ortaya çıkmaktadır.ya da,madde ışık hızına ulaşınca,bu hızla çarpılmakta ve enerjiye dönüşmektedir. Bu durumda;einstein ın zamandan tanrı olarak söz etmesi,yanlış olmaktadır.zaman,yalnızca bir boyuttur.asıl tanrının ışık olduğu anlaşılmaktadır.işık(hızı)enerjiyi maddeye,maddeyi enerjiye dönüştürebilmektedir. Buna göre, Big bang olgusu;enerjinin (ışık hızı)na bölünmesi olgusudur.bunun sonucunda,tüm maddeler ortaya çıkmıştır. Buna karşılık;atom bombasının ortaya koyduğu gibi;maddeyi ışık hızının karesiyle çarparsak madde(uranyum) yok olmakta ve enerjiye dönüşmektedir. 2

3 Bu varsayıma göre;fizik biliminin tüm olanakları ile ışık üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir.işık yaratılabilirse ya da ışık hızına egemen olunabilirse;(madde-enerji) dönüşümü laboratuar koşullarında da olabilecektir. Günümüzde;yapıları anlaşılamamakla birlikte;(x) ışınları,gamma ışınları nükleer çalışmalarda kullanılabilmektedir.bir yandan;kanser tedavisinde ve tıpta ışınlar kullanılırken;bir yandan da nükleer çalışmalarda alfa,beta,gamma ışınları gibi ışınlar oluşturulmaktadır.bu ışınlar,maddeleri yok etmektedir.kanser hastalığına yol açarak,kişi oğullarının mutasyonuna neden olmaktadırlar. Bu nedenle;nükleer ünitelerde çalışanlara kısırlık ya da erken ölüm tazminatı gibi tazminatlar ödenmektedir. Işınların,önemli rol oynadığı bir başka alan da;güneş ışınları aracılığıyla bitkilerin besin maddeleri üretmesi olayıdır.burada da;enerjinin ışınlar yoluyla maddeye dönüşmesi olgusu bulunmaktadır. Eski uygarlıklar;ışığın önemini çok iyi anlamışlardır.tanrı olarak ışığa(güneşe) tapmışlardır.hititlerde güneş kursları na rastlanmaktadır.bu nedenle;günümüzde de tanrı kavramının soyut olmaktan çıkarılıp somut laştırılması gerekmektedir.uygarlık,yeniden tanrı olarak ışık ı almalı ve ona ulaşmaya çalışmalıdır. Gerçekten de;nazari olarak,ışık hızının karesine ulaşılınca,kişioğlu maddesinden ayrılacak ve enelhak=ben tanrıyım diyecektir. Demek ki,başlangıçta enerji vardı.işınlar enerjiyi böldüler ve uzaydaki tüm varlıklar oluştu.belki;başlangıçta tek bir madde oluşmuştu.bu kez,bu ilk madde ışın dan etkilendi ve başka maddeler oluştu. Günümüzde;kimyacıların ileri sürdüğü zincirleme reaksiyon kavramı böyle bir olgu olabilir.zincirleme reaksiyon big bang ile başlamıştır ve hiç durmaksızın sürmektedir.biz de o zincirleme reaksiyonun bir bölümünde var olmaktayızdır. (Enerji-radyasyon-madde-radyasyon-enerji-radyasyon -madde)biçiminde durmadan süren bir zincirleme reaksiyon olmakta ve yeni maddeler oluşmaktadır. O nedenle;yapay olarak zincirleme reaksiyon lar oluşturmaktan kaçınılmamalıdır.bizler istemesek de zincirleme reaksiyon sürmektedir. Belki de çözüm;evrendeki ve uzaydaki bu sürekli zincirleme reaksiyon u durdurmaktır. Keza;belki de bu zincirleme reaksiyon zaman boyutudur.durdurulduğunda,başka bir boyuta geçilecektir. Işık üzerinde daha çok çalışılmalıdır. ZAMAN GEVŞEYEBİLİR-GEVŞETİLEBİLİR Mİ? Acaba zamanı laboratuar koşullarında gevşetmek ya da sıkıştırmak olanaklı mıdır? Kişioğlu,böyle bir deneyi yapmalı mıdır? Kişioğlu bu deneyin bir benzerini,ses hızını aşan pilot ile yapmış;pilotun,uzun kulaklı,uzamış yanaklı ve yassı burunlu bir başka uzay varlığına dönüştüğünü,önüne konulan kamera ile saptamıştır. Bizler,evrenin hızına göre biçimlenmekteyiz.başka hızlarla dönen,başka evrenlere gidersek,biçimimiz değişecektir. Gerçekten de;günümüzdeki evrensel yaşam biçimleri km/24x3600 saniye hızla ortaya çıkmıştır.dinazorların,dev kuşların ve ağaç boyunda eğrelti otlarının olduğu çağlarda evren belki de km/12X3600 saniye hızla dönüyordu. Hızda ortaya çıkan bir ani düşme,çeşitli yaşam biçimlerinin yok olmasına ve yeni yaşam biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.uzayı bir madde,evreni bu maddenin bir atomu gibi algılayabilirsek;bu olayla evren atomunun ömrü yarılanmış ve yeni bir atom oluşmuştur. Zaman gevşediğinde,enerji maddeye dönüşmekte;sıkıştığında ise madde enerjiye dönüşmektedir.bu dönüşümlere günümüzde karadelikler ya da big-bang denilmektedir. 3

4 Kişioğlu yoğun biçimde çalıştığında zamanın hızla geçtiği duygusuna kapılmaktadır.buna karşılık;kişioğlu,okyanustaki bir adada işsiz kalırsa,zamanın yavaş aktığını düşünecektir.keza;düşlerde zaman,günlük yaşamdakinden hızlı akmaktadır.buradan;zamanın hızlandırılabileceğini ya da yavaşlatılabileceğini düşünebiliriz. Zamanı gevşetecek makinelerle,enerjiyi maddeye dönüştürmek olanaklıdır.zamanı sıkıştıracak makinelerle ise;maddeyi enerjiye dönüştürebiliriz.günümüzde tokomak larla yapılmak istenen budur.zamanı sıkıştırarak maddeyi enerjiye dönüştürmenin yolları aranmaktadır.atomların yarı ömürlerinin hızlandırılmasına çalışılmaktadır. Böyle bir makinenin çok iyi ve özenli kullanılması gerekmektedir.karşıt durumda;denetimsiz bir tokomak,çevresindeki her şeyi bir karadelik e dönüştürebilir.bunun iyi ya da kötü bir durum olacağı duygusal bir olaydır. Belki de;maddenin enerjiye dönüşümü,otomatik bir olgudur.belki de günümüzde de her madde;zaman içinde enerjiye dönüşmektedir.ancak;bu olgu,bizim algılayamayacağımız bir zaman süreci içinde olmaktadır. Tokomaklar,bu otomatikliği hızlandırabilir ve görülebilir kılabilir.hiç istenmediği halde karadelik e dönüşebiliriz.yani;anti maddelerimize ulaşabiliriz. Güneş,kocaman bir tokomak gibidir.durmadan,enerjiyi maddeye ve maddeyi enerjiye dönüştürmektedir.ya da kimyasal bileşim ve ayrışımlar sonucunda;yeni atomlar oluşmakta ve enerji açığa çıkmaktadır. Bu nedenle;tokomak üretmeyi düşünmek yerine,güneşi bir tokomak olarak denetim altına almanın yolları araştırılmalıdır.gökyüzünde bu doğal tokomak,öylece durmakta;durmadan çalışmakta ve bizim ondan yararlanmamızı beklemektedir. Başka galaksilerdeki güneşler üzerinde big-bang deneyleri yapabiliriz.zamanı gevşeterek yeni maddeler yaratabilir;o güneşlerdeki enerjiyi yeni maddelere dönüştürebiliriz.keza;dilersek yeni karadelik ler oluşturabiliriz.bunun için zamanı sıkıştırmamız yeterli olacaktır.zamanı sıkıştırmak için de en iyi yol,doğal tokomaklardan yararlanmak olmalıdır. Gerçekten de;başka bir galakside zamanı sıkıştırıp o galaksinin karadeliğe dönüşmesini izlemek olanaklıdır.ancak;karadeliğin yapısını incelemek;günümüz koşullarında olanaksız görünmaktedir. Şüphesiz;kişioğlunun merak ve araştırma dürtüsü;karadeliğin sonrasına da yönelecektir.anti maddeyi üretmek de olanaklı olacaktır. O zaman,tanrılar olmayacaktır.çünkü,kişioğlu galaksi yaratan,yok eden,maddeyi yaratan ve yok eden bir konuma gelecektir.kendisi,tanrı olacaktır. Böylece;big-bang den önceki başlangıcına dönecektir.kişioğlu ancak,o zaman,hiçlikte duracaktır. BİLİMİN TEMELİ Bilimin temeli düş gücü ve kuşkudur. Jules Vernes Aya Seyahat i;;deniz Altında Yirmi bin Fersah ı düşlemeseydi,ne füzeler ne de denizaltılar bu denli hızlı gelişecekti. Füzeler,kişioğullarına uzay yolunu açarken;makro kozmosu düşünme ve inceleme olgusunu hızlandırdılar.denizaltılar ise;deniz tabanlarındaki mikro kozmosu incelememize önayak olmuşlardır. Her iki kozmosun incelenmesi;kişioğullarının nereden gelip yereye gittiği sorusuna yanıt bulmayı hızlandıracaktır. Günümüzde;kişioğullarını diğer varlıklardan ve türlerden ayıran en temelli özelliği,düş kurabilme yeteneğidir.merak;diğer varlıklarda da gözlenmektedir.ancak;düş kurmak,yalnızca kişioğullarına has bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. 4

5 Bunun sonucunda;kişioğlu,ateşi,elektriği,tekerleği,buharlı makineyi ve taşıt araçlarını;salı ve çağdaş gemileri bulmuştur.kuşlar gibi uçabilmek için,uçağı ve füzeleri bulmuştur. Bütün bu gelişmelerin sonucunda;kişioğlunun merak(ilgi) duyduğu konular ve olaylar çoğalmış ve çeşitlenmiş;düşleri sınır tanımaz enginliklere ve uzaklıklara ulaşmıştır. Başından beri,kişioğlunun bir tek düşü olmuştur:ölümsüzlüğü gerçekleştirmek. Diğer yanıyla söylenirse;tanrılaşmak. Söylenceler,dinler,güzel sanatlar,bilim;hep ölümsüzlüğü anlatmışlar ve aramışlar ve araştırmışlardır.ölümsüzlük düşünü kurmuşlardır. Ölümsüzlük düşü;kişioğlunda ölüm olgusuna da merak(ilgi) uyandırmıştır.bunun sonucunda;kişioğlu,ölümsüzlüğe ulaşmanın yollarını bulmak için,çevresindeki tüm varlıklara ve olgulara ilgi duymuş;onları anlamağa,onları etkilemeğe,onları değiştirmeğe çabalamıştır. Bunun çabalarıyla;matematik,fizik,kimya,biyoloji,jeoloji,psikoloji bilimlerini kurmuş ve geliştirmiştir. Günümüzde kişioğlu;bedeninin,bu muazzam ve karmaşık makinenin nasıl oluştuğunu,geliştiğini,çalıştığını ve sonunda durduğunu anlamaya çalışmaktadır.en büyük ilgi alanı,bu konulardadır. Bu soruların yanıtını;çevresinde,geçmişinde ve geleceğinde;mikro ve makro kozmoslarda durmadan aramaktadır. Bazı kez;toptan çözümler(din,felsefe,fizikötesi evren gibi)üretmekte;bazı kez ise,zor yol olan bilime yönelmekte ve ölümsüzlüğü bilimle açıklamağa,bulmağa çabalamaktadır.bütün bu davranışların temelinde ise; kuşku duymak yatmaktadır. Her tanrı tanımaz kendi kendisine(ya varsa)sorusunu;her dindar kişi de (ya yoksa) sorusunu sormadan edemez.kuşkuların en büyüğü;en tedirgin edeni de budur..kişioğlu;bu kuşkusunu aydınlatmak,gidermek için bilime daha çok sarılmakta ve bu temeldeki kuşku;her türden bilimsel gelişmeler için,itici güç oluşturmaktadır.özellikle;din adamları,kutsal kitaplardaki söylenceleri ve istenenleri;bilimsel yollardan kanıtlama çabasına girişmiş görünmektedir. Toptancı çözümlere her zaman ve her yerde karşı çıkılmalıdır.çözümün bilimde olduğu(postüla) olarak genç kuşaklara ve gelecek kuşaklara öğretilmeli ve aktarılmalıdır.her kuşak,bir öncekinden devraldığı bilimi;biraz daha ileri götürmeğe çabalamalıdır.böylece beyin israfı önlenmeli ve ölümsüzlüğe ulaşma yollarının aranması eylemleri hızlandırılmalıdır. Bilgisayarda ortaya çıkan gelişmeler;bu konudaki gelişmeleri hızlandırmıştır.bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça;bilimin geliştirilmesi de daha hızlanmış olacaktır.kuantum çözümlemelerinde de oldukça yol alınmıştır.bu iki olgu;ölümsüzlüğe ulaşmayı daha da hızlandıracaktır. Hızlanma;geometrik diziyle olmağa başlamıştır. Ölümsüz olunca ne yapacağız?bu,ancak o zaman sorulacak merak sorusudur.o zamana dek düş kurmalı;merak duymalı ve ölümsüzlüğü durmadan ve bilgiyi daha çok edinerek durmadan aramalıyız. BİLİMDE YOL ALMAMIZI TANRILAR İSTİYOR Din adamlarına göre;bilimde ilerlemeye çabalamak tanrıya(ya da tanrılara)karşı çıkmak demektir.tanrıları kızdırmak demektir.bunun sonucunda kişioğlu;birçok kez doğal yıkımlarla cezalandırılmıştır ve cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla;bilimsel çalışmalar,dine ve ahlaka aykırı olmamalıdır.örneğin;günümüzde DNA ve kişioğlu kopyalama çalışmaları kınanmakta ve bu çalışmaların tanrının etki alanına girmek anlamına geldiği ileri sürülmektedir. Böyle bir düşünceye evet denildiğinde; tıpkı İslam dininde Babı içtihadın kapatılması gibi,bilimsel çalışmalar sınırlanacak ve bilimsel gelişmeler yavaşlayacak ve belki de duracaktır. 5

6 Her ne kadar;bilimsel çalışmalarımızla,bilgi denizinin kıyısına gelip ancak,ayağımızın baş parmağını suya sokabildiğimiz düşünülürse de;bu da bir şeydir.sonraları,denize boylu boyunca dalıp yüzebiliriz. Dolayısıyla;bilimsel çalışmalardaki(fizikte,kimyada,biyolojide,matematikte,jeolojide)sınırları zorlamak ve bilgi denizine dalıp yüzmeyi öğrenmek zorundayız.çünkü,bizler denizden geldik ve oraya dönmeliyiz. Tanrılar;kişioğlunun bilimsel çalışmalarına sınır koymuyorlar.bunu isteselerdi;daha işin başında böyle davranır ve bizlere beyin denilen şahane bilgisayarı vermezlerdi. Kim bilir,belki de onu bize tanrılar vermediler.bu sınırsız bellekli bilgisayarımızı da biz kendimiz geliştirdik. Tanrıların arabaları söylencesine inanılacak olursa;tanrıların da bilimde ilerlememizi istediklerini benimsememiz gerekir.ya da tanrıların;uzaydaki,bilgisayarla donatılmış diğer varlıklar olduklarını düşünebiliriz.böyle olunca da;tanrıların,bilimde sınırlamalar koymamış olduklarını anlayabiliriz. Keza;tanrının bir büyük bilgisayar ve bizlerin ve diğer uzaylıların da bu bilgisayar ağının yerel üniteleri olduklarını düşleyebiliriz. O ana bilgisayarı kimin kurduğu sorusuna yanıt aramak,beyin israfı olacaktır.her bilgisayar;başka bilgisayarları oluşturabilir. Tanrılar isteselerdi;uzaydaki büyük bilgisayar a bizim ulaşmamızı önleyecek şifreler pass words lar koyar ve işimizi güçleştirirlerdi.oysa;işler hiç de öyle gelişmiyor. Kişioğlu;doğanın,yaşamın,uzayın şifrelerini birer birer açıp;pass wordlara ulaşıp ölümsüzlüğe ulaşmağa çabalıyor. Kim bilir;belki de tanrı,kişioğlunun kendisidir ve tüm doğayı,uzayı ve zamanı yönetiyordur. Tanrılar kavramı;bilimsel gelişmeye yararlı olmuştur.çünkü;gelişmesi içinde kişioğlu;tanrılarla yarışmış,onlarla bir arada yaşamağa çabalamış,tanrılara ulaşmayı amaçlamıştır.temelde;kişioğlunun yaptıkları ve istekleri,tanrıların amaçlarına ve isteklerine aykırı değildir.bir bakıma kişioğlu;bilimde daha da ilerledikçe ve bilimi geliştirdikçe tanrıya daha çok yaklaştığını düşünmekte ve duymaktadır. Gerçekten de;(e=mc2)formülüne ulaşan Einstein Oh tanrım diye bağırmıştır.şüphesiz;bu tanrı,hristiyanlığın ya da kitaplı ya da kitapsız dinlerin tanrısı değildir.onun tanrısı her şeyin ona doğduğu,her şeyin onda yok olduğu,hep var olan ve hiç yok olmayacak olan zaman dediğimiz dördüncü boyuttu. Görüldüğü gibi;einstein,bilimsel çalışmalarının sonunda,din kitaplarında yer alan soyut tanrı yerine içinde yaşadığımız ve geçmekte olduğunu duyumsadığımız somut zaman kavramını tanrı ilan etmiştir. Şimdi;kişioğulları için amaç,zamana ulaşmak ve ben tanrıyım-enelhak demektir.bazı bilim adamları zamanın ötesi ne de geçilebileceğini;tanrının aşılacağını ileri sürmektedir.bu savlarını kanıtlamak için bilime, arpa boyu da olsa,ileri doğru yol aldırmağa çabalamaktadırlar. Tanrılar;kişioğlunun bilim okyanusuna dalmasına kızsalardı;şimdiye dek çoktan evreni yok etmişlerdi.çünkü;günümüzde kişioğlu,tanrılaşmak için epeyi yol almış görünmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler,dna analizlerindeki yol almalar,kuantum nazariyelerindeki gelişmeler bunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak;tanrılar,bilim denizine açılmamıza kızmıyorlar.aksine;bize bu çabalarımızda yol gösteriyorlar.enerjiye egemen olmamızı kolaylaştırıyorlar.bu yolla;zamana da egemen olabiliriz. Tokomaklarla güneş patlamaları yaratmayı ve bu enerjiden yararlanmayı düşlüyoruz.dna ya müdahale ederek;daha sağlıklı,daha akıllı,ölümsüz varlıklara dönüşmeyi istiyoruz. Ölümsüzlük için;tüm bilimleri sonuna dek zorluyoruz;çabalarımızı giderek daha da yoğunlaştırıyoruz. 6

7 Hızlandığımızı;zamanı yakalamağa başladığımızı düşünüyor ve tanrılardan korkmuyoruz.sonunda;(e=mc2)kanıtlayacak ve bu formülü günlük yaşamımıza uyarlayacağız.böylece;belki de tanrılaşacağız. Sonra ne mi olacağız?bu soru;o aşamaya gelinince sorulacak bir sorudur. MEKAN ÖLÇÜSÜ Fizik biliminin üzerinde yoğunlaşmadığı konulardan biri(hız)dır.artık;ilk öğretim öğrencileri bile(hız=yol/sn) formülünü ezberlemekte ve bu formülle hızı,yolu,yolculukta geçen zamanı hesaplamaktadır,ölçebilmektedir. Oysa;hızın başka anlamları da olmalıdır.çünkü,hız arttıkça,maddelerde yapısal değişiklikler ortaya çıkmaktadır.işık hızına ulaşılınca;maddenin dağılacağı,anti maddeye dönüşeceği ileri sürülmektedir.görüldüğü gibi;hız kavramı;uzayı,uzayın oluşumunu ve maddeleri açıklayacak temel kavramdır. Bir belgesel film izlemiştim.bir üstü açık,küçük pilot koltuğuna oturtulmuş bir deneme pilotu(ya da maketi);tek raylı bir yol üzerinde hızla hareket ettiriliyordu.ses hızına yaklaştıkça ve bu hız aşılınca;deneğin önüne konuluş bir kamere aracılığıyla;deneğin kulaklarının,yanaklarının geriye doğru uzadığı;dudaklarının ve burnunun yassılaştığı ve sonunda bir uzay yaratığı na dönüştüğü görülüyordu.ya ışık hızında bu türden bir deney yapılabilseydi,neler gözlenecekti kim bilir. Işık hızında deneyde;maddenin dağılacağı,başka maddelere dönüşeceği ya da anti maddenin ortaya çıkacağına dair;ses hızı deneyinden belirtiler bulmak olanaklıdır. Bu olay nasıl olmaktadır?(hız=yol/sn) formülünü başka biçimlerde ifade edebiliriz. Gerçekten de Hız=Yol/Sn demek; Hız=Mekan/zaman demektir. Hızı böyle tanımladığımızda;einstein ın çok önemsediği dördüncü boyutu fiziğe katmış oluruz. O zaman(zamanxhız=mekan) eşitliği de doğru olmaktadır.bu eşitliğin iki yanındaki öğeleri değiştirerek,varsayımlar yapabiliriz. Örneğin;hızın sabit olduğu(ışık hızı) ortamda,zaman mekana eşit olacaktır.ancak;ışık hızı sabitesi(1) sayısını aşıp (1,2 ya da 0,8)olduğunda,eşitliğin sürmesi için ya zamanın azalması ya da artması;ya da mekanın azalması ya da artması gerekecektir.nitekim;buna ait bir söylence bulunmaktadır. Aya giden ve oraya ilk ayak basan astronot Armstrong un kolundaki saatin;aya gidip geldikten sonra bir miktar geri kalmış olduğu söylenmektedir.von Braun,bu olguyu açıklayamadan göçüp gitmiştir.saat mi bozulmuştur?yoksa zaman mı azalmıştır?mekan ayni kaldığına göre,zaman azalmış olmaktadır. Zaman azalması ne demektir?zaman azalması(zamanın gevşemesi) demektir.bu sayede,madde ortaya çıkmakta ve hız sabit kalmaktadır.buna karşılık;hız sabit kalır ve zaman gevşerse yine maddede(mekan)değişme gerekecek ve mekan(madde)küçülecektir.karşıt durumda;zaman sıkışırsa;hız sabit kaldığında,mekan(madde) artacaktır. Buna göre;big-bang in (zaman gevşemesi)olduğu söylenebilir.zaman gevşeyince,mekan oluşmuştur.tersine;hız sabitken zaman sıkışırsa;mekan(madde) küçülecektir.sonunda;zaman sıfırlandığında madde iyice küçülecek ve maddenin yok olduğu,anti maddeye dönüştüğü kara delik olgusu ortaya çıkacaktır. 7

8 Kutsal kitaplardaki kıyamet günü,zamanın durması(sıfırlanması) olacaktır.zaman sıfırlandığında;eşitliğin sağı da solu da sıfırlanmış olacaktır.ne hız,ne zaman ne de madde kalacaktır. Hızın sıfırlanması durumunda da zaman ve mekan sıfırlanacak ve yok olacaktır.hız sıfırlanınca mekan(madde) yok olmaktadır.ölüm bu olmalıdır. Dolayısıyla;(var olan bir şeyin yok olmayacağı) varsayımı yanlıştır.var olan bir şey yok olabilir.tersine,yoktan da bir şey var olabilir.çünkü;hız kazanan her şey bir mekana(maddeye)sahip olmaktadır.buna göre Big-Bang;durağanlıktan kurtulup hız kazanmak olmaktadır.big-bang ın bir açıklaması da (hızlanma) olmaktadır. Tersine göreyse kıyamet;(hızın sıfırlanması) ortaya çıkmaktadır.böylece;her şey ve mekan ve zaman;durağan duruma dönüşmektedir. Eşitliğin(mekan) yanında değişiklik olabilir mi?kişioğlu;var olan maddelerden yararlanmadan(maddeye biçim değiştirmeden);yeni maddeler üretebilirse;bu olanaklı görünmektedir. Genelde kişioğlu;atomları,molekülleri,enerjiyi değiştirebilmekte ve dönüştürebilmekte;ancak,yeni atom ya da enerji yaratamamaktadır.bunun başarılması durumunda;eşitliğin sol yanındaki hızın ya da zamanın ya da her ikisinin birden artacağını düşünmek zorundayız.hızın artması dermek(ışık hızı)ndan başka bir hız kavramına geçmek demektir.böyle bir hız kavramında;yeni bir mekan(madde) söz konusu olacaktır. Zamanın artması ise;zamanın gevşemesi anlamına gelecek ve yeni bir Big-Bang olayı yaşanacaktır.o zaman;uzayda,birden çok Big-Bang in izlerine rastlamak doğal olmaktadır. Hız ve zamanın;mekandaki(maddedeki) artışı dengeler biçimde,ayni zamanda artmaları durumunda;big-bang in ya da kıyametin olmayacağını;yeni bir mekanda dengelenmiş varlığın süreceğini kabul etmek uygun olacaktır. Uzaya açılmak;uzayı öğrenmek için(hız-zaman-mekan)kavramları üzerinden yoğunlaşmakta yarar bulunmaktadır. Ölümsüzleşmek için de bu yöntem üzerinde çalışılabilir.anti maddenin ne olduğu;ölümsüzlük sorununun önemli bir öğesi gibi görünmektedir.o da hıza,zamana dayalı bir kavramdır. UZAKLIK ÖLÇÜSÜ=IŞIK YILI Uygarlığın başlangıcında uzaklık ölçüsüne gereksinim yoktu.sonradan;ticaret ve savaşlar ortaya çıkıp geliştikçe,uzaklık ölçüleri kavramları ortaya çıktı ve gelişti. Başlangıçta;fersah(konaklama yerleri arasındaki uzaklık),ayak,metre gibi ölçüler kullanıldı.bunlar,evrendeki olayları(makro ve mikro kozmos olaylarını)ifade etmekte yararlı olmuyordu. Günümüzde;uzaklık ölçüsü olarak ışık yılı da kullanılmaya başlamıştır.galaksiler arasındaki uzaklıklar, parsek denilen ışık yılı ile ölçülmekte ya da ifade edilmektedir.mikro kozmos ile ilgili ölçümlerde ise;mikronlar yetersiz kalmış olup nanonlar kullanılmaktadır. Işık yılı nedir?bir ışık ışınının bir yılda aldığı yoldur.işın,saniyede yaklaşık km hıza sahip olduğuna göre;bir ışık yılı uzaklık ( X3600X24X365,25) km uzaklık olmaktadır. Görüldüğü gibi;uzay o denli büyük ve geniştir ki,uzaydaki uzaklıkları tanımlamak için,ışık hızı ölçü olarak alınmaktadır.ancak;bu hız da,yine de metre olarak ifade edilmektedir. Ayni biçimde;evrendeki başka uzaklıkları tanımlamak için de hızlardan yararlanılmaktadır.örneğin;ayın evrene şu kadar(mach) uzaklıkta olduğu söylenmektedir.bir (mach);sesin bir saniyede aldığı yol olup yaklaşık 340 metre olarak hesaplanmaktadır. Keza;uzaklıkları meridyen arası uzaklıklarla da ifade etmek olanaklıdır.türkiye nin doğusu ile batısı arasında 15 meridyen olduğu ifade edilmektedir.meridyen hesabının temelinde,evrenin çevre uzunluğu vardır. 8

9 Görüldüğü gibi;uzaklık kavramı,göreceli bir kavramdır.çeşitli hızlara göre,değişik uzaklık ölçüleri bulunmaktadır.buradan ;uzaklıkların hızın göreceli kavramı olduğu(tersi de doğrudur)olduğu sonucuna varılmaktadır.meridyen hesabı da sonuçta,evrenin kendi ekseni etrafındaki dönü hızıyla ilgilidir. Diğer yandan;metre sistemi günlük yaşamı ifade etmeye yeterli iken,uzayı anlatmada ya da mikro kozmosu tanımlamada yetersiz kalmaktadır.uzay için bir parsek ölçüsü kurulmuştur.ayni şeyin mikro kozmos için yapılması da uygun olacaktır.örneğin bir kuark gibi yeni bir uzaklık ya da uzunluk ölçüsü kurulmalıdır. Belki de;böyle bir ayırıma gerek yoktur.kuarklar da ışık hızına göre hareket ediyorlardır.bu nedenle;makro kozmos için geçerli olan hız ve uzaklık kavramları,mikro kozmos için de kullanılabilir olmaktadır. Işık hızı göreceli bir kavram olduğundan;kişioğlunun ışık hızına ulaşıp ulaşamayacağı tartışılmaktadır.bazı düşünürlere göre bu olanaksızdır.çünkü,ışık hızına ulaşılınca,uzaklık kavramı kalmayacaktır.bu durumda ise;kişioğlunun hele de bu ışık hızından daha hızlı bir hıza ulaşması büsbütün olanaksızdır. Ancak;kişioğlu giderek daha hızlı yol alan araçlar geliştirmeğe başlamıştır.aya,ilk gidenler Onbeş gün süren bir yolculuk yapmışlarsa,sonra gidenler bundan daha az sürede aya ulaşmışlardır.keza;kişioğlu,başka galaksilere füzeler yollayabilmektedir.bu füzelerin kişioğlu taşıyor olmaları da olanaklı olacaktır. Bazı düşünürlere göreyse;ışık hızının aşılması olanaklıdır.o takdirde,başka bir mekana(dördüncü boyut)ulaşılacaktır.gelişmeler çok hızlanmıştır.kişioğlu ses hızını aştığı gibi;ışık hızını da aşacaktır. Bundan sonraki varsayım alanı; ışık hızı aşıldıktan sonra,yeniden ışık hızına ve bu hızın altına inilebilecek midir? konusu olmaktadır.bazı düşünürlere göre;bu da olanaklıdır.kişioğlu;mekansızlığa ve zamansızlığa ulaşıp yeniden geriye,günlük yaşama dönebilir.bir anlamda,tanrılaşıp yeniden kişioğlu olabilir. Kişioğlu ışık hızını aştığında;yeni hız ve buna bağlı olarak da yeni uzaklık kavramına gereksinim duyacaktır.bu nedenle;başka galaksilerde yaşayanların kullandığı başka uzaklık kavramlarının bulunduğu da düşünülmelidir.tıpkı günümüzde bazı uluslar mil ölçüsü kullanırken bazıları metre ölçüsü kullanmaktadır. YAŞAM VE CANLI KAVRAMLARI Yaşam;canlı bir varlığın doğması,büyümesi,yaşlanması ve ölmesi sürecidir.yaşam;canlı varlıklarla ilgili bir kavramdır.öyleyse canlı ne demektir? Canlı-cansız varlıkların en önemli ayırıcı öğesi;hareketlilik olmaktadır.canlı varlıklar,hareketlidir.bunun sonucunda canlı varlıklar değişebilmekte ve gelişebilmektedirler.canlı varlıklar,çoğalabilmekte ve üreyebilmektedirler. Cansız varlıklar da hareket edebilmektedir.ancak,hareketleri sınırlıdır. Keza;cansız varlıklar da çoğalabilmektedir.bu çoğalma ya kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle olmaktadır.buna karşılık;canlılar,fiziksel ya da kimyasal olarak çoğalamamaktadır.canlılar için,biyoloji diye ayrı bir bilim geliştirilmiştir.bu bilimin temelinde,rna lar ve DNA lar ve atom altı parçacıkları vardır. Bu anlamları ile yaşam ve canlı kavramları;bilimin gelişmesine engel oluşturmaktadır.özellikle;makro ve mikro kozmoslarda yaşam ya da canlı varlık açısından,çözümler üretmeğe çalışmak yanlış ve zor olmaktadır. Neden;başka saman yolları yıldızlarında yaşam arıyoruz?neden,ille de canlı varlıklar ı bulmağa çabalıyoruz?neden durmadan başka evrenlerde yaşam izi arıyoruz?yaşam izafi bir kavramdır.o zaman bu çabalar neden? 9

10 Güneş;yalnızca kişioğullarının yaşadığı bir gezegene yaşam vermiyor.güneş sistemindeki her gezegende yaşam vardır.yaşamı enerjinin yoğunlaşması ya da genleşmesi biçiminde tanımladığımızda;tüm gezegenlerde ve tüm saman yollarında ve galaksilerde de yaşamın olduğu anlaşılır.hatta;buna göre,güneşte de yaşam vardır. Gerçekten de;her bir atom ya da atom alt parçacığı;enerjinin belli bir biçimde yoğunlaşmasının sonucudur.bu nedenle;insanın,hayvanın,bitkinin yanında kayanın,suyun,gazların da bir yaşam biçimi olduğu düşünülmelidir.çünkü;devinmekte ve çoğalmaktadırlar. Bilim;canlı-cansız ayırımını bırakma noktasına çoktan gelmiştir.artık,nötronların bile canlı oldukları,bilinçli devindikleri düşünülmektedir.atom altı parçacıklar,tekdüze devinmemekte;değişik devinimlerde bulunmaktadır.bu da;canlı olduklarının bir belirtisi olarak algılanmalıdır. Sorun; yaşam kavramında da,buna koşut değişikliğin yapılmasıdır.örneğin;tüm makro kozmosun tek bir canlı olarak algılanması olanaklıdır.bu durumda;her galaksi bu devingen ve canlı varlığın çeşitli organları(gözü,beyni,midesi,yüreği-belki de hücreleri-)olarak düşünülmelidir.ya da;galaksilerin her birinin ayrı bir canlı varlık olduğu ve güneşlerin organlar ve gezegenlerin de bu organların hücreleri olduğu düşünülmelidir. Benzer düşünceler;mikro kozmosa da uyarlanabilir. Böyle olunca;mikro ve makro kozmoslardaki araştırmalar daha kolay,anlaşılır ve sistematik olacaktır. Geriye insan=kişioğlu kavramı kalıyor.günümüz yaşam biçimlerinden en iyisini(öyle mi acaba)oluşturmuş olan bizler.mikro ve makro kozmoslarda insan aramak da yanlış olmaktadır.gerçekten de;neden hep makro kozmosta kişioğlu arıyoruz?neden,mikro kozmosta insan aramıyoruz? Şüphesiz;uzayın derinliklerinde de enerji kişioğlu ortaya çıkaracak hücreler olarak yoğunlaşmış olabilir.oralarda da Big-Bang ler yaşanmış olabilir.bu olasılık çok fazladır.ancak;bu neyi kolaylaştıracak ve neye yarayacaktır? Amaç;atomlarla ve atom altı parçacıklarla aynı dili kullanmak olmalıdır.çünkü;başka gezegenlere gidildiğinde,yapılacak olan enerji iletişimi ile haberleşme,çoğalma,var olma ya da yaşama olacaktır. Bu nedenle;yaşamın yeni tanımına göre;mikro ve makro kozmos çalışmalarına önem verilmeli ve bu alanlardaki gelişmeler hızlandırılmalıdır. ZAMAN SIKIŞMASI Parlak gökyüzülü yaz gecelerinde,gökyüzüne baktığımızda sayısız yıldızlar görürüz.bunların birer evren,güneş ya da galaksi olduklarını,artık ilkokul çocukları da bilmektedir. Bunların bir kesimi;mavi görünüşlü olup;bunların en genç yıldızlar oldukları düşünülmektedir.bazıları ise,sarı renkli görünürler.bunların,orta yaşlı yıldızlar oldukları var -sayılır. Bazı yıldızlar ise,kırmızı görünüşlüdür.bunlara kızıl cüceler denilmekte olup;bunlar ölmekte olan ya da ölmüş,ışığı evrenimize yeni gelmekte olan yıldızlardır. Sonunda beyaz yıldızlar ya da karayıldızlar(noktalar-delikler)durumuna gelmektedirler.maddeler,enerjiye dönüşmektedir. Ayrıca;beyaz yıldızlar ve kara yıldızlar(delikler) vardır.bunların da ölmekte olan(can çekişen) yıldızlar oldukları varsayılmaktadır. Görüldüğü gibi;yıldızların da tüm varlıklar gibi bir yaşam süreci(kimyasal periyodu) vardır.bir süreç varsa;bunun bir başlangıcının bir de sonunun olması gerekmektedir.gerçi;bu sürecin bir daire olduğunu varsayan görüşler vardır.o zaman başlangıç noktası ile bitiş noktası ayni daire üzerinde ayni bir nokta olmaktadır. 10

Günümüzden yaklaşık on beş milyar yıl önce;uzayın merkezinde (tam ortasında)big Bang denilen bir olay oldu.

Günümüzden yaklaşık on beş milyar yıl önce;uzayın merkezinde (tam ortasında)big Bang denilen bir olay oldu. İNSANLIĞIN İNANILMAZ YOLCULUĞU VE YÜKSELİŞİ Yazan:Uçar Demirkan I-BİG BANG : YOLA ÇIKIŞ Günümüzden yaklaşık on beş milyar yıl önce;uzayın merkezinde (tam ortasında)big Bang denilen bir olay oldu. Rus kozmolog(uzay

Detaylı

KOZMOS TAN KUANTUM A 1

KOZMOS TAN KUANTUM A 1 KOZMOS TAN KUANTUM A 1 ( Bir Patlamanın Sonuçları ) YALÇIN İNAN Kozmos tan Kuantum a 1 ISBN 975-8304-67-4 Bu kitabın her türlü yayın hakkı yazarına aittir. Yalçın İnan Tel : ( 312 ) 4172561-62 Fax : (

Detaylı

Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı. Giriş

Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı. Giriş Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı Giriş Bilim her zaman doğru olmayabilir, ancak nadiren yanlıştır, ve kural olarak doğru olma şansı bilimsel olmayan kuramlara göre çok daha

Detaylı

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü (8 Aralık 2004, Seminer Notları) M. Serdar ÇAVUŞ Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI En gerçek öğreti gökyüzünde uçan bir kuş gibidir; ardında takip edilebilecek hiçbir iz bırakmaz, ama varlığı asla inkâr edilemez.

Detaylı

Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal

Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal Hawking ve-mlodi'now bu kısa ve hareketli kitapta okuru alıp bir temel fizik ve kozmoloji kasılcasına sürüklüyorlar., The Wall Street Journal Büyük Tasarım büyüleyici, modern fiziğin tüm karmaşıklığı içinde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Araştırmacılara Öneriler

Araştırmacılara Öneriler Araştırmacılara Öneriler Tez Hazırlama, Etkin Sunuş ve Eleştiri teknikleri üzerine Hasan Gürak hasmendi@tnn.net Sakarya, Nisan-2004 H. Gürak - Bilimsel Araştırma -Hazırlama, Eleştiri ve Sunuş Yöntemleri

Detaylı

Zamanın Daha Kısa Tarihi. Scan & Edit: Ayhan. www.wtfrm.com. Stephen Hawking. Çeviren: Selma Öğünç ZAMANIN DAHA KISA TARİHİ

Zamanın Daha Kısa Tarihi. Scan & Edit: Ayhan. www.wtfrm.com. Stephen Hawking. Çeviren: Selma Öğünç ZAMANIN DAHA KISA TARİHİ ZAMANIN DAHA KISA TARİHİ Zamanın Daha Kısa Tarihi Stephen Hawking Scan & Edit: Ayhan www.wtfrm.com Orijinal adı: A Briefer History of Time Stephen Hawking, 2005 Yazan: Stephen Hawking İngilizce aslından

Detaylı

Yaşam Pozitif. Yeşim Pozitif. Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü

Yaşam Pozitif. Yeşim Pozitif. Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü Yaşam Pozitif Yeşim Pozitif Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü 1 Bu kitap okuyanların pozitif düşünce ile ilgili bilgileri alıp kendi hayatlarına uyarlamaları amacıyla onlarca insanın emeği ile oluştu. E-Kitap

Detaylı

Ahmet,öğle yemeğinin sonunda ağzına attığı muz diliminin tadını beğendi.tat nedir,nasıl tat alırız diye düşündü.

Ahmet,öğle yemeğinin sonunda ağzına attığı muz diliminin tadını beğendi.tat nedir,nasıl tat alırız diye düşündü. ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA ON SANİYE Yazan:Uçar Demirkan Ahmet,öğle yemeğinin sonunda ağzına attığı muz diliminin tadını beğendi.tat nedir,nasıl tat alırız diye düşündü. Tat nedir?tat,bazı varlıkların kişilerin

Detaylı

ÖĞRENMEK NEDİR, NASIL ÖĞRENİYORUZ, NEDEN ÖĞRENİYORUZ İÇİNDEKİLER:

ÖĞRENMEK NEDİR, NASIL ÖĞRENİYORUZ, NEDEN ÖĞRENİYORUZ İÇİNDEKİLER: 1 ÖĞRENMEK NEDİR, NASIL ÖĞRENİYORUZ, NEDEN ÖĞRENİYORUZ İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ:...4 GİRİŞ:...7 ÖĞRENMEK NEDİR...7 BİRİNCİ BÖLÜM:...10 SİSTEM TEORİSİNİN ESASLARI...10 TEK BİR HÜCREDE ÖĞRENME...10 SİSTEM ÖRGÜTLÜ

Detaylı

Mahlon B. Hoagland - Hayatın Kökleri

Mahlon B. Hoagland - Hayatın Kökleri Mahlon B. Hoagland - Hayatın Kökleri Bölüm 2 de teknik bilgiler var, hücre içinde ne nasıl yapılıyor okumak belki sıkıcı olabiir ama hızlı göz atmak iyi olacaktır çünkü bu harika sistemin oluşmasını 3.

Detaylı

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ Ortaöğretim FİZİK 9 Ders Kitabı Kadem ERBAŞ Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 16 Aralık 2014 ta rih ve 106 sa yı lı ka ra rıy la ekli listenin 118. sırasında yer

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları 2013/20 239 Araştırma Makalesi Research Article Eren RIZVANOĞLU Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları Özet Yirminci yüzyıla değin, genel olarak

Detaylı

24 - Yaşayan Kitaplığı Yeniden Düşlemek

24 - Yaşayan Kitaplığı Yeniden Düşlemek 24 - Yaşayan Kitaplığı Yeniden Düşlemek http://www.kosulsuz-sevgi.com/kanal-mesajlari/pleiades-mesajlari/barbara-marcinia k/24-yasayan-kitapligi-yeniden-duslemek/ Kitaplık anlayışı içinizi doldurdukça

Detaylı

BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ

BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ Prof.Dr.Necdet BİLDİK necdet.bildik@bayar.edu.tr CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ OCAK, 2012 BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ Derya ÇELİK ERGEV (Matema k Öğretmeni) YAZI İŞLERİ DANIŞMANI Işıl ÇIRAKOĞLU (Türk Dili ve Edb. Öğretmeni)

GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ Derya ÇELİK ERGEV (Matema k Öğretmeni) YAZI İŞLERİ DANIŞMANI Işıl ÇIRAKOĞLU (Türk Dili ve Edb. Öğretmeni) GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ Derya ÇELİK ERGEV (Matema k Öğretmeni) YAZI İŞLERİ DANIŞMANI Işıl ÇIRAKOĞLU (Türk Dili ve Edb. Öğretmeni) YAYIN KURULU Beril ADIKUTLU Can FENERCİ Eda Nazlı GENÇ Efsun İlayda PAMUKCU

Detaylı

MUCİZE YALANLARI. Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun.

MUCİZE YALANLARI. Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun. MUCİZE YALANLARI Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun.com) Sayfa - Konular [Sayfa 3] - Başlarken - Kuran Mucizeleri İddialarındaki

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler

Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler Her şey Büyük Patlama ile mi başladı? Her şey nasıl yoktan nasıl var olabilir? Büyük Patlama kuramı binlerce yıllık yaradılış mitlerinin doğrulanması

Detaylı

Biz kimiz? Harekete geç ama Nasıl?

Biz kimiz? Harekete geç ama Nasıl? Varoluşumuzun temelinde gizlenen tek bir soru vardır. 200.000 yıl boyunca ya da yeryüzünde bulunduğumuz bin yıllar içinde sayısız birey tarafından sayısız kez sorulan soru en basit haliyle şudur: Biz kimiz?

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERS KİTABI. Yazar. Bilge DEMİRDİZEN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERS KİTABI. Yazar. Bilge DEMİRDİZEN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 9 DERS KİTABI Yazar Bilge DEMİRDİZEN Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2014 tarihli ve 106 sayılı (ekli listenin 38. sırasında) kurul kararıyla 2015-2016

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4C0118 HUMANITIES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet University

Detaylı

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI*

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* 1 GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Şubat 2014, Eskişehir Bu notlar, The Earth ve Dynamic Earth adlarında iki İngilizce ders kitabının

Detaylı

FKB Günleri Deneyleri ve Videoları...65 Comenius Projesi.66 2012 Group 4 Çalışmaları 67 Mol Günü.68 Kırıntı İnsan Hakları Festivali..

FKB Günleri Deneyleri ve Videoları...65 Comenius Projesi.66 2012 Group 4 Çalışmaları 67 Mol Günü.68 Kırıntı İnsan Hakları Festivali.. İÇİNDEKİLER i Dergi Ekibi.iii Dergide Nasıl Video İzlenir? iv FİZİK.1 Evrenin Karanlık Yüzü...2 Sayfa Arası Bulmacalar I...7 Kalıplaşmış Düzene Karşı: Galileo Galilei 8 Hayat Kurtaran Buluşlar...10 Yeni

Detaylı

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN ENDÜSTRiDEKİ UYGULAMALARI

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN ENDÜSTRiDEKİ UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRİK PROGRAMI YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN ENDÜSTRiDEKİ UYGULAMALARI Tülay BOZÜYÜK İlhan GÖKÇE Caner YAĞCI Görkem AKAR Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Kani IŞIK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. BİYOÇEŞİTLİLİK NEDİR? 3. BİYOÇEŞİTLİLİĞİN BİLEŞENLERİ 3.1. EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 3.2. TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ 3.3. GENETİK ÇEŞİTLİLİK 3.4. EKOLOJİK

Detaylı