Açıklama Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıklama 2011-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK"

Transkript

1 Açıklama Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK

2 ALZHEİMER HASTALIĞI tedavisinde ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRLERİ ve MEMANTİN Dr. Aysu Tihan Bursa Devlet Hastanesi, Psikiyatri kliniği

3 ÖRNEK OLGU 77 yş, erkek, 2 yıldır başlamış durgunluk, unutkanlık, içe kapanma MMSE: 22, 1 yıl önce geçirilmiş 3 damar kardiyak by-pass, TSH hafif eleve Anti-hipertansif, beta-bloker, anti-koagülan, anti-hiperlipidemik, BPH için alfa-bloker, 4 yıldır sertralin 50 mg, 1 yıldır ketiyapin 25 mg

4 Tartışalım; Alzheimer hastalığında (AH) tedavi nedir? Asetilkolinesteraz inhibitörleri (AchEİ) ve Memantin nasıl etki ederler? İlacı nasıl / neye göre seçelim? İlaca nasıl başlayalım, izleminde nelere dikkat edelim? Monoterapi mi? Kombinasyon mu?

5 Alzheimer hastalığında tedavi nedir? Yok mudur? Farmakolojik tedaviler; Asetilkolinesteraz inhibitörleri (Donepezil, Rivastigmin, Galantamin) ve Memantin (NMDA antagonisti) Diğerleri Koruyucu-geciktirici yaklaşımlar ve erken tanı Psikoterapötik ve psikososyal müdahaleler Psikoeğitimi ve bakımverenleri unutmadan Eşlik eden diğer psikiyatrik bozuklukların erken tanınması ve tedavisi Başta anksiyete ve depresyon, ayrıca psikozlar, davranış bozuklukları vb

6 AH; bilişsel bozukluğun farmakoterapisi Asetilkolinesteraz inhibitörleri (AchEİ); Donepezil Rivastigmin Galantamin Takrin (hepatotoksisite nedeniyle önerilmez) NMDA antagonisti; Memantin

7 AchEİ nasıl etki ederler Demansın kolinerjik hipotezi : Bazalo-kortikal kolinerjik nöronlarda belirgin azalma Özellikle ön beyinde bazal nükleusdaki (Meynert s nükleus bazalis) kolinerjik nöronlarda erken evreden itibaren belirgin azalma Kolin-asetil transferaz enzim aktivitesinde (özellikle temporoparyetal ve hipokampal kortikal) azalma Kolin-asetil transferaz kaybının derecesi ile bilişsel ve işlevsel bozukluğun güçlü ilişkisi Kolin-asetil transferaz kaybı ve bazal nükleusdaki nöron kaybı ile plak yoğunluğu arasındaki güçlü ilişki

8 NMDA antagonizması; Memantin MSS deki temel uyarıcı nörotransmitter: glutamat Glutamatın metabotropik reseptörlerinden NMDA reseptörleri; Nörotoksisite ve nörodejenerasyonla bağlantılıdır Eksitotoksisiteye bağlı apoptozisten sorumlu olan reseptör grubudur Memantin, NMDA reseptörlerinin kompetitif olmayan antagonistidir; NMDA reseptörleri aracılı nöron kaybını önleyerek, nöroprotektif etki gösterir Reseptöre orta düzeyde afinite gösterdiği için ancak aşırı yükselen glutamatın etkilerini antagonize eder, öğrenme ve bellek için gerekli olan glutamat aktivitesini engellemez

9 AchEİ neleri iyileştirebilir? Tümünün kısa dönemde (6 ay) bilişsel işlevlerde ve günlük işlevsellikteki olumlu etkileri gösterilmiştir Günlük yaşam aktivitelerindeki kötüleşmeyi anlamlı oranda yavaşlattıkları (iyileştirmekten ziyade) gösterilmiştir

10 AchEİ neleri iyileştirebilir? Tümünün kısa dönemde (6 ay) nöropsikiyatrik belirtileri iyileştirdiği gösterilmiştir, özellikle; Bu belirtilerin ortaya çıkışını geciktirme Apati nin düzelmesi Anksiyete, depresyon ve halüsinasyonlar üzerinde değişken etkiler

11 AchEİ tedavisine hasta yanıtı klinik pratikte nasıldır? (Gauthier, 1999); 1- MMSE puanında iyileşmeyle beraber (ya da iyileşme olmadan) hobilere ve sosyal aktivitelere belirgin geri dönüş Bu uyanış 6-12 ay kadar sürdükten sonra hafifçe azalsa da hastalık için öngörülenden daha iyi bir noktada kalır 2- Apatide orta düzeyde bir azalma ve sosyal hayata/konuşmalara katılımda artış 3- Uygun dozlara rağmen klinik yanıt alınamaması ya da yan etkiler ve uyum güçlüğü nedeniyle etkin dozlara çıkılamaması

12 İlacı nasıl / neye göre seçelim?

13 İlaç seçiminde dikkate alınacaklar; 1- Hastalığın evresi 2- Eşlik eden fiziksel hastalıklar ve kullanılan ilaçlar, ilaç etkileşimleri 3- Seçilecek ilacın potansiyel yan etki profili 4- Semptomatik öncelikler 5- Monoterapi-kombinasyon kararı

14 Hastalık evrelerine göre ilaç seçimi Donepezil: Erken ve orta evre AH için ilk, ileri evre için tek FDA onaylı AchEİ Rivastigmin: Erken ve orta evre AH ve Parkinson demansı için tek FDA onaylı AchEİ Galantamin: Erken ve orta evre için FDA onaylı AchEİ

15 Hastalık evrelerine göre ilaç seçimi Memantin: Orta ve ileri evre AH için tek başına ya da AchEİ ile kombine tedavide FDA onayı mevcut, erken evre AH de kullanılmaz İleri evrede kolinerjik etkinlik iyice azaldığında yıkımı sürdüren eksito-nörotoksisite daha ön plana çıkar

16 SONUÇ Erken evre hastalıkta AchEİ den birini tercih edin Memantini orta-ileri evre hastalıkta tek başına ya da bir AchEİ ile kombine kullanın Orta evre AH de ilk olarak bir AchEİ ile tedaviye başlanıp yanına memantin eklenmesi önerilir Bu hastalar ileri evreye geçtiğinde de tedavi sürdürülür ya da tek başına memantin verilir (İleri evrede sürdürülecek tek AchEİ donepezildir.) İleri evredeki hasta ilk kez tedaviye başlıyorsa memantin tek başına verilebilir.

17 Fiziksel hastalıklarına, Kullanılan diğer ilaçlarla etkileşimlerine, Potansiyel yan etki profiline dikkat edilerek seçim yapılmalı

18 AchEİ nin önemli özellikleri 1- Donepezil: Geri dönüşümlü AchE seçici (Bütiril che etkisi yok) inhibisyon Uzun (>70 sa) yarı ömür nedeniyle günde tek doz Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanıp, karaciğerde cyp 2D6 ve 3A4 ile metabolize olur 5 mg/gün sabah tek doz başlanıp, yan etkilere tolerans da iyiyse 4-6. haftada 10 mg/gün (günlük max doza) çıkılır

19 2- Rivastigmin: Psödo-geri dönüşümsüz, AchE seçici olmayan, Bütirilkolinesterazı da kapsayan inhibisyon Periferdeki BchEİ nedeniyle GİS yan etkileri daha FAZLA, myalji ve kas krampları daha AZ Uykusuzluk ve kardiyak yan etkileri de daha AZ Kısa (<12 sa) yarı ömür nedeniyle günde iki doz, yemeklerle birlikte (ilk geçiş met. nedeniyle) Plazma proteinlerine düşük bağlanma, hızlı MSS geçişi AchE ve BchE tarafından yıkılıp böbreklerden atılır Karaciğerde metabolize olmadığı için ilaç etkileşimleri açısından yaşlıda daha güvenli

20 2- Rivastigmin: İlerleyen demansta MSS de AchE azaldığından kolinerjik etkinliğin çoğu BchE tarafından sürdürülür; diğerlerinden farklı olarak ilerleyen hastalıkta etkinliği devam edebilir Kapsül, 2 mg/ml solüsyon ve 5, 10 cm 2 transdermal yama formları bulunur Oral: 1.5 mg x 2 dozunda başlanıp, 2-4 haftada bir, 1.5 mg arttırılarak 6-12 mg lık etkin doza çıkılır (max 12 mg/gün) Transdermal yama: günde 1 kez yapıştırılan 5 cm 2 ile başlanarak (4.6 mg/24 saat) 4 hafta sonra 10 cm 2 çıkılır. Kan düzeyindeki dalgalanmaların ve GİS yan etkileri çok daha az ve toleransı daha kolaydır

21 3- Galantamin: Geri dönüşümlü, yarışmalı AchE inhibisyonu + presinaptik nikotinik reseptör modülasyonu nedeniyle; Presinaptik Ach salınımını da arttırır MSS de Asetilkolinin düşük olduğu bölgelerde daha çok etki gösterir Bazı toksik etkilere karşı nöroprotektiftir GABA, glutamat, noradrenalin ve dopamin gibi diğer nörotransmitterleri de düzenler Kısa yarı ömür nedeniyle günde iki doz Uzamış salınımlı formu günde tek doz verilebilir 8 mg/gün başlanarak 4 hafta sonra etkin doza (16-24 mg/gün) çıkılır

22 3- Galantamin: Oral alımda biyoyararlanımı tama yakın; Yemeklerle birlikte alınırsa GİS yan etkileri azalır Proteinlere bağlanma oranı çok düşük olduğundan digoksin kullanan hastalarda tercih edilebilir Karaciğerde cyp 2D6 ve 3A4 ile metabolize edilip glukronidlenerek böbreklerden atılır: Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşük olduğu için bu enzimler üzerinden ilaç etkileşimleri daha fazladır Paroksetin, amitriptilin, fluoksetin, ketokanazol gibi ilaçlarla birlikte alındığında kan düzeyi yükselir

23 Memantin NMDA reseptörlerinin kompetitif olmayan antagonisti Emilimi yemeklerden etkilenmez, plazma proteinlerine %45 oranında bağlanır Neredeyse hiç metabolize olmaz ve çoğu değişmeden böbreklerden atılır; Karaciğer sistemi üzerinden ilaç etkileşimi yoktur ve AchEİ ile de etkileşmez Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekir, tiyazid grubu diüretiklerin etkisini azaltabilir ve idrarı alkali yapan ilaçlar ile kan düzeyi yükselebilir

24 SONUÇ Donepezil, rivastigmin ve galantamin arasında etkinlik açısından anlamlı bir fark yoktur Kullanılacak molekül klinisyenin deneyimine göre; Eşlik eden hastalıklara, İlaç etkileşimlerine, Yan etki profiline, Kullanım şeklinin kolaylığına dikkat edilerek seçilmelidir

25 AchEİ nin yan etkileri Sık görülen yan etkilerin çoğu kolinerjik aktivite artışına bağlıdır: GİS: Bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, dispepsi ve diyare Yorgunluk, myaljiler ve kramplar gibi kas-iskelet sistemi yan etkileri Bradikardi, nadiren ise aritmiler gibi kardiyolojik yan etkiler REM uyku bozuklukları, canlı rüyalar, kabuslar gibi yan etkiler; özellikle ilaç gece verilirse daha sık Baş dönmesi, baş ağrısı, burun akıntısı, ateş basması gibi diğer kolinerjik yan etkiler

26 AchEİ nin tehlikeli olabileceği hastalık grupları şunlardır; Astım, KOAH gibi ciddi solunum yolları hastalıkları Aritmiler, bloklar gibi kardiyak iletim kusuru olan hastalar, özellikle bradikardi yapan ilaç kullananlar Ciddi mide hastalıkları ve ülseri olanlar Bu hasta gruplarında AchEİ kullanılması önerilmemektedir

27 Memantin Memantin ile görülen yan etkilerin sıklığı plaseboya benzerdir; Baş ağrısı, dönmesi ve kabızlık yapabilir AchEİ nin yaptığı diyare gibi yan etkileri azaltır

28 Dikkate değer noktalar AchEİ nin tüm sık görülen yan etkileri zaman içinde azalma ve kaybolma eğilimindedir Özellikle GIS yan etkilerinden yavaş doz titrasyonu ile kaçınılabilir Tüm AchEİ, nöromusküler blokaj yapan ilaçlarla sinerjistik etki göstererek solunum depresyonunu uzatacağından genel anestezi alacak hastalarda cerrahi işlemler ya da EKT gibi uygulamalar öncesi kesilmelidir

29 Dikkate değer noktalar Tüm AchEİ; kolinomimetik ilaçlarla sinerjistik etki gösterirken, antikolinerjik ilaçlarla etkileri azalır ve kardiyak yan etki ihtimali tehlikeli düzeylere yükselir Yaşlı kişilerde antikolinerjik etkili ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır Dikkat; Bradikardi yapan beta-blokerlerle beraber kullanımda Donepezil ve özellikle Galantamin için karaciğer p450 sistemi üzerinden etkileştikleri ilaçlarla Memantin için böbrek yetmezliği ve diüretik ilaçlarla beraber kullanımda

30 Tedaviye başlama ve izlem Hem AchEİ hem de memantin düşük dozlarında başlanarak yavaş titre edilir İlaçların etkisi genellikle 4-6 haftada (uygun doza çıkılabilirse) başlama eğilimindedir AH tedavisinde en önemli noktalar: Hastanın ve yakınlarının psikoeğitimi, tedavi hedefleri hakkında bilgilendirilmesi Özellikle erken evrede sık görülen ve bilişsel işlevleri daha da olumsuz etkileyen depresyon, anksiyete gibi diğer psikiyatrik belirtilerle ilgili uygun müdahalelerin erkenden başlatılması İlacın etkisiz olduğuna 6 aydan önce karar vermemek gerekir.

31 İzlemde: Yan etkiler, ilaç uyumu ve toleransın yanısıra; MMSE gibi objektif bir testle bilişsel işlevler Hasta ve bakımverenlerle birlikte; günlük yaşam aktiviteleri ve bunlara katılım, genel işlevsellik düzeyi, yargılama ve problem çözme düzeyi Davranışlar ve nöropsikiyatrik belirtiler Değerlendirilerek ilacın etkinliği ve tedavinin öncelikli hedefleri belirlenir

32 İlaç değiştirme Bir AchEİ den diğerine geçerken ani kötüleşmeyi önlemek için çapraz geçiş yapılması önerilir Yan etkiler nedeniyle değiştiriliyorsa; bu yan etkilerin kaybolması için bir ara dönem verilerek yeni moleküle daha da düşük dozundan başlanır

33 Yetersiz yanıtta güçlendirme Aynı anda birden fazla AchEİ kullanılmaz. En fazla kanıt kısmen faydalı olan AchEİ ne memantin eklenmesiyle ilgilidir. Ancak bu yöntem orta ve ileri evre AH de uygulanabilir. Özellikle donepezile memantin eklenmesi önerilebilir.

34 İlacın kesilmesi Bu ilaçların ne zaman kesileceği ile ilgili genel bir kanaat oluşmamıştır. İlaç kesildiğinde AH belirtilerinde hızlı bir kötüleşme olabilir ve bu kötüleşme yeniden ilaç başlansa da düzelmez. Ancak dikkate değer fayda görülmezken yan etkiler şiddetli olduğunda, genel tıbbi durum ve kullanılan diğer ilaçlar risk oluşturuyorsa ve hastalık bilişsel işlevlerde bir fayda beklenmeyecek kadar ilerlediyse bu grup ilaçlar kesilebilir.

35 SONUÇ Nöron ölümüyle seyreden Alzheimer hastalığında ilaç kullanma nedeni: Hastanın yaşam kalitesinde uzun vadede beklenen kötüleşmeyi anlamlı düzeyde yavaşlatmaları Bu sunumun nedeni: Pek çok sistemle ilgili hastalıkları ve çok sayıda ilaç kullanımı olan yaşlı kişilerde bir de bu ilaçların kullanılmasıyla ilgili genel ilkeleri bilmek AH tanınıp, tedavi başlatıldığında: Bu ilaçların etki / yan etkilerini izlem dışında diğer psikiyatrik belirtilere müdahale, psikoeğitim, bakımverenlere gereken destek mümkün olur

36 SONUÇ AchEİ nin arasında etkinlik açısından anlamlı fark yoktur Yan etkiler ve ilaç etkileşimleri açısından bazı farklılıklar vardır Memantin; İleri evre AH de tek başına ya da orta evrede ve genel olarak AchEİ nin güçlendirilmesinde doğru seçenektir Birbirleriyle etkileşimleri yoktur Kullanımlarında; Eşlik eden kalp hastalıkları, bradikardi ve ya buna yol açan ilaçlar Astım, KOAH gibi obstrüktif akciğer hastalıkları Mide asit salgısında artış Anestezide kas gevşeticilerle olan etkileşimlerine DİKKAT

37 TEŞEKKÜRLER Psikiyatride güncel okumayı ihmal etmeyin!

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALTİGMİN 2 mg/ml oral çözelti. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALTİGMİN 2 mg/ml oral çözelti. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALTİGMİN 2 mg/ml oral çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1.0 ml de; Rivastigmin hidrojen tartarat 3.2 mg (2.0 mg Rivastigmin e eşdeğer

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak). 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GYREX 400 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Ketiapin 400 mg (460.5 ketiapin fumarat olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat 217.5

Detaylı

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya Observer Member 2011 AKADEMİK GERİATRİ 25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya KONGRE KİTABI KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ

DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ DEMANSTA KOGNĐTĐF SEMPTOMLARIN TEDAVĐSĐ Prof. Dr. Haşmet A. Hanağası Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Demansa neden

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REQUIP 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR

SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR SİGARA DUMANINDAKİ ETKİN MADDELER Nikotin, nem, karbon monoksid ve katran fazı Katran fazında;

Detaylı

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar. Dr. Ömer Saatçioğlu 1 10-O. Saatcioglu (60-77) 13/4/01 15:24 Page 60 Yayg n Anksiyete Bozuklu unun Tedavisi ve Yeni Yaklafl mlar Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar Dr. Ömer Saatçioğlu 1 ÖZET: YAYGIN

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 150 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 150 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 150 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bikalutamid 150 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 108 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA FORMÜLÜ: Her 1 g ında; 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür, koruyucu olarak potasyum sorbat ve tatlandırıcı olarak sorbitol içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbidopa.. 25 mg Levodopa...250 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paliperidon 6 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 30 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET Her bir film kaplı tablet, 2 mg Risperidon içerir. Yardımcı madde: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E 171) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SINEMET 25/250 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbidopa.. 25 mg Levodopa...250 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi

Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 2 2/37 1 Parkinson hastalığı

Detaylı

Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri

Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri Hastalar ve Yakınları için Alzheimer Hastalığına Bağlı Demansta (Bunama) Tedavi Yöntemini Belirleme Rehberi * Aşağıda bulacağınız bilgiler size Alzheimer hastalığına

Detaylı