3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939"

Transkript

1 FELSEFE LİTERATÜRÜ (Türkçe) Akademik anlamda felsefe metinleri yanında, kuramsal-düşünsel içerikli bazı kitaplar, Dünya ve Türk Edebiyatında felsefi açıdan özellik taşıyan bazı romanlar, piyesler ile matematik, fizik, biyoloji, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, politika, antropoloji, bilim tarihi, dilbilim gibi alanlarda sözlük türünde olan ya da temel bilgiler içeren bazı kitaplar da listeye alındı. Felsefecilerin başka alanlardan kitaplara da başvurabileceği göz önünde bulunduruldu. Liste, 1928 Harf Devriminden Eylül 2009 tarihine dek Türkiye de yayımlanmış Türkçe kitapları kapsamaktadır. Erişemediğimiz pek çok kitabın bulunması olasıdır. Birçok meslektaşım listenin hazırlanmasına katkıda bulundu. Ayrıca Kültür Bakanlığı Web Sitesinde yer alan Düşünce Kaynakçası ndan yararlanıldı. Listenin hazırlanmasında emeği geçen Hakan Poyraz a, Neşet Toku ya, Hüseyin Subhi Erdem e, Vefa Taşdelen e, Nedim Yıldız a, Alper Yavuz a katkılarından dolayı özellikle ve içtenlikle teşekkür ederim. Ömer Naci Soykan Kısaltmalar: AKM : Atatürk Kültür Merkezi AÜİF: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DTCF :(AÜ) Dil Tarih Coğğrafya Fakültesi MEB : Milli Eğitim Bakanlığı TDK : Türk Dil Kurumu TDV :Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları TTK : Türk Tarih Kurumu YKY :Yapı Kredi Yayınları 1. Abadan, Y Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. Ankara, Devlet Felsefesi, Ankara Üni. Siyasal B. F. Yay., Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, Abdurrahman Şeref Tarih Söyleşileri, Sadeleştiren: Mübeccel Nami Duru, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul Abelardus, P. Bir Mutsuzluk Öyküzü, Remzi K. 7. Acarlar, E Bilimler Üzerine Yedi Deneme, Karınca Mat., İzmir, Eğitim Üstüne Bir Deneme, Karınca Mat., İzmir, Sanatlar Üstüne Bir Deneme, Karınca Mat., İzmir, Açar, H.R (Ed.) Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eğitim Fak. Yay., Van, (Ed.) Türkiye II. Eğitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eğitim Fak. Y. Van, Açıkgenç, A Bilgi Felsefesi, İnsan Yay., İstanbul, 1992

2 2 13. İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, İsam Yay.,İstanbul, Kavram ve Süreç Olarak Bilginin İslamîleştirilmesi, İstanbul, Açıkgöz, H.M. Sağduyu Eylem Felsefesi, Birey Y. 16. Adal, Erhan Hukukun Temel İlkeleri, Beta Yay., Adam, C. Descartes Hayatı ve Eserleri, Çev. Mehmet Karasan, MEB Yay., İstanbul, Adamson,P-Taylor,C İslam Felsefesine Giriş, Çev. Cüneyd Kaya, Küre Yay., İstanbul, Adıvar, A.A Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul, Tarih Boyunca İlim ve Din, I,II; Remzi Kitabevi, İstanbul, Adler, A. Hayatın Manası, Çev. Halis Özgü, Özgü Yay., İstanbul İnsan Tabiatını Tanıma, Çev. Dr. Ayda Yörükân, Tur Yay., İnsanı Tanıma Sanatı (Çev., K. Şipal), Say Yay., Adoratski, V. Diyalektik Materyalizm, Çev. Sabiha Sertel, Yeni Kitabevi, İstanbul, 1936, Yar Yay., İstanbul, Adorno, T.W. Eleştiri-Toplum Üstüne Yazılar, Çev. M. Yılmaz Öner, Belge Yay., İstanbul, Minima Moralia, Çev. Orhan Koçak- Ahmet Doğukan, Metis Yay., İstanbul Rüya Kayıtları, Çev. Şeyda Öztürk, YKY, İstanbul, Afanassiev, V.G. Felsefenin İlkeleri, Çev. Nuri Samyeli, Yar Yay., İstanbul, Afifi, Ebu l-ala Muhyiddin İbnu l-arabî nin Tasavvuf Felsefesi, Çev. Mehmet Dağ, AÜİF. Yay., Ankara, Agamben, Giorgio Kutsal İnsan (Çev., İ. Türkmen), Ayrıntı Yay., Ağaoğlu, T. Stuart Mill, Devlet Basımevi, İstanbul, Ağaoğulları, M. A. Köker Levent İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Kitabevi, Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Kitabevi, Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge Kitabevi, Ankara, Ağaoğulları,M. A. Eski Yunan da Siyaset Felsefesi, Verso Yay., Siyasal Düşünceler Tarihi II, Ankara, 1984

3 3 37. Ahmed, E.S. İslam ve Antropoloji, İnsan Y Ahmet Cevdet Paşa İslam Dinamizmi ve Entelektüel Atalet, Yay. E. Aytekin, İlke Yay., İstanbul, Miyar-ı Sedat, İstanbul H. 1303; Sad. H.Tahsin Feyizli, Fecr Yay., Ankara, Ahmet Eflaki Ariflerin Menkıbeleri I-II, Çev. T.Yazıcı, Maarif Yay., Ankara, Ahmet Haşim Üç Eser, MEB Y Ahmet Hilmi Bey Huzur-u Aklü Fen de Maddiyyun Meslek-i Dalaleti, Tercüman Y. 43. Ahmet Midhat Felsefe Metinleri, Babil Yay., Haz. E.Erbay-A.Utku, Ankara, Ahmet Rıza Batı nın Doğu Politikasının Ahlaken İflası, Çev. Z. Ebuzziya, İstanbul, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, Ahmet Şuayb Hayat ve Kitaplar, Haz. E.Erbay, Salkımsöğüt Yay., Erzurum, Ajdukiewicz, K. Temel Kavramlar ve Kuramlar, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay., Ankara, Felsefeye Giriş, Gündoğan Yay., Ankara, Akal, C. B. Sivil Toplumun Tanrısı, Afa Yay., Yasa ve Kılıç, Afa Yay., Devlet Kuramı, Dost Yay., Ankara, Modern Düşüncenin Doğuşu, Dost Yay., Ankara, Özgürlüğün Geleceği Yoktur, Dost Yay., Ankara, Akalın, M. Modern Lengüstiğe Giriş, Ege Üniv. Ed. Fak. Y Akarlı, E. vd. Çağdaş Kültürün Oluşumu, Metis Yay., İstanbul, Akarsu, B-Yücel, T Macit Gökberk Armağanı, TDK., Ankara, Akarsu, B. Atatürk Devrimi ve Yorumları, İlkyaz Basıvevi, Ankara, Kişi Kavramı ve İnsan Olma, İnkılap Yay., İstanbul, Modern Toplumda Kadın, İzlem Yay., İstanbul, Ahlak Öğretileri, Remzi K. 60. Çağdaş Felsefe, İnkılap ve Aka Y.

4 4 61. Dil-Kültür Bağıntısı, Remzi K. 62. Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılap K. 63. Max Scheler'de Kişilik Problemi, İst.Üniv. Ed.Fak. Y 64. I. Kant ın Ahlak Felsefesi, İnkılap Yay., Mutluluk Ahlakı, İnkılap Yay., 1998.Akatlı, F.: Düşünce Ufkunda Pupa Yelken, Boyut Yay., İstanbul, Felsefe Gözüyle Edebiyat, Dünya Kitapları, İstanbul, Kültürsüzlüğümüzün Kışı, Dünya Kitapları, İstanbul, Niçin Diyalektik?, Kırmızı Yay.İstanbul, Pusulamız Felsefe, Varlık Yay., Felsefe Kıyılarında, Afa Y. 71. Akay, A. Michel Foucault İktidar ve Direnme Odakları, Bağlam Yay.,İstanbul, Postmodern Görüntü, Bağlam Yay., İstanbul, Sanatın ve Sosyolojinin Ruh Hali, Bağlam Yay, İstanbul, Michel Foucault/ İktidar ve Direnme Odakları, Bağlam Y. 75. Postmodern Görüntü, Bağlam Y. 76. Sanatın ve Sosyolojinin Ruh Hali, Bağlam Y. 77. Tekil Düşünce, Afa Y. 78. Akay, A.-Zeytinoğlu, E Kavramın Sınırlarında, Bağlam Yay., İstanbul, Akçura, Y. Muasır Avrupa da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Haz. Adem Efe, Yeni Zamanlar Yay., İstanbul, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Yurt Y Akdağ, M. Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi 1-2, Cem Y Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Bilgi Y Akdemir, A.M. Mehmet Ali Ayni nin Düşünce Dünyası, Kültür Bak. Yay., Ankara, Akder, N. Bir Aksiyon Problemi Olarak Felsefe, T.D.K Basımevi, Ankara,1947

5 5 85. Akdoğan, C. Reichenbach ve Türkiye de Pozitivizm, Türkiye Felsefe Kurumu Konferansları I, Ankara, Akgöl, N. Sokrat ve Savunması, Yalçın Ofset Yay., İstanbul, Akgün, M. Materyalizmin Türkiye ye Girişi ve İlk Etkileri, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, Türkiye de Klasik Materyalizme Eleştiriler., Elis Yay., Ankara, Akın, İ. Devlet Doktrinleri, İstanbul, Akın. A.B. vd (Hazr.) Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I-II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Gen. Müdürlüğü Yay., Ankara, Akil, Muhammed Felsefi Tasavvuf, Birey Yay., 92. Akkaya, M. Filozofça Söyleşiler Düşünceler, Belge Y. 93. Akkaya, Rukiye Prens Sabahaddin, Liberte Yay., Aksal, S.K. Geçmişle Gelecek, Çağdaş Yay., İstanbul, Aksan, D. ( Yay.Haz.) Dilbilim Seçkisi, TDK, Y Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara Üniv. DTC Fak. Y Her Yönüyle Dil 1-2-3, TDK, 1987, 1980, Türkçenin Gücü, Türkiye İş Bankası Y Aksoy, Y. Matematik [Ve] Tarihi 1-3, Yıldız Teknik Üni. Fen Ed. Fak. Y Aktan, C.C. Moderniteden Postmoderniteye Değişim, Çizgi Kitabevi, Konya, Akverdi, H. Sanatta Yaratma, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, Akyıldız, E. Taş Çağı ndan Osmanlı ya Anadolu, Milliyet Y Akyol, O. F. Thomas Aquinas, Homer K Akyol, O. F. Yazıcıoğlu Öğe S. Türkiye Felsefe Yayınları Kaynakçası, Kitaplar-Makaleler , Türkiye Felsefe Kurumu Y Akyürek, E Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, Kabalı Yay., İstanbul, Alaaddin Ali Tusi Tehafütü l-felasife, Çev. Recep Duran, Kültür Bakanlığı Y: Alain Edebiyat Üstüne, Çev. Asım Bezirci, Dönem Yay., İstanbul, Minevra veya Bilgelik, Çev.Ayla Yörükan, Tur Yay. Ankara, 1971

6 Söyleşiler I-II-III, MEB 110. Alatlı, A. Aydın Despotizmi, Kitap Dergisi Yay., İstanbul, Albayrak, M. Tanrı ve Süreç, Tuğra Mat., Isparta, Alemdar, K.-Kaya, R. Kitle İlitişiminde Temel Yaklaşımlar, Savaş Y Ali Şeriati İslamda Bilim, Çev. Faruk Alptekin, Nehir Yay., İstanbul, Kültür ve İdeoloji, Çev. Orhan Bekin, Bir Yay., İstanbul, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, Çev. Fatih Selim, Düşünce Yay., İstanbul, Medeniyet ve Modernizm, Çev. Ahmet Yüksel, Bir Yay., İstanbul, Alpayağıl, R. Kimin Tarihi, Hangi Hermenötik, Ağaç Y Alper, Ö. M. İslam Felsefesinde Akıl Vahiy, Felsefe Din İlişkisi, Ayışığı Yay., İstanbul, Alplaçin, O. J.J.Rousseau, Yalçın Ofset Yay., İstanbul, Alsan, N Çağımızı Hazırlayan Düşünce, Varlık Yay., İstanbul, Altar, C.M. Sanat yolculukları, Pan Y Althusser, L. Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi, Çev. Ömür Sezgin, Değişim Yay. Ankara, Gelecek Uzun Sürer, Çev. İsmet Birkan. Can Yay. İstanbul, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık, İletişim Yay., İstanbul, Lenin ve Felsefe, Çev. Murat Belge, İletişim Yay., İstanbul, Felsefe (Çev., A. Tümertekin), İthaki Yay., Marx İçin (Çev. Ü. Ergüden), İthaki Yay Montesquieu: Siyaset ve Tarih (A.Timurtekin), İthaki Yay., John Lewis'e Cevap, V Yayınları, Politika ve Tarih, V Yayınları, Altınörs, A. Anlam Doğrulama ve Edimsellik, Alfa Y Dil Felsefesi Sözlüğü, Paradigma Y.

7 Dil Felsefesine Giriş, İnkılâp Yay., 134. Altıntaş, H. Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Maarifetnamesinde Tasavvuf, İstanbul, İbn Sina Metafiziği, Ankara 1985; 2. Bsk., Ankara 1992; 3. Bsk., Ankara İslam Ahlakı, Ankara, Mustafa Şekip Tunç, Kültür Bak. Yay., Altıok, F. Niçin Diyalektik, Çağdaş Y Altuğ, T. Dile Gelen Felsefe, YKY, İstanbul, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve Yolaçtığı Bilgikuramsal Sorunlar, Ege Üniv. Yay., İzmir, Kant Estetiği, Payel Yay., Altundal, Aytunç Laiklik, Anahtar Kitaplar, Alver, K. (Ed.) Edebiyat Sosyolojisi, Hece Y Edebiyat sosyolojisi İncelemeleri, Hece Y Amstrong, K. Tanrı nın Tarihi, Ayraç Yay., Ankara, Anday, M. C. Maddecilik ve Ülkücülük, Sander Yay., İstanbul, Sosyalist Bir Dünya, Çağdaş Yay., İstanbul, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, YKY, Anderson, P. Tarihten Siyasete Eleştiri Yazıları, Çev. Simten Coşar, İstanbul, Andruzac, Christophe Metafizik Temaşa ve Mistik Deneyim- Rene Guenon-, İnsan Yay., 151. Ansell, Keith-Pearson Kusursuz Nihilist Çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yay., İstanbul, Antel, S.C. Ahlak Terbiyesi Muhasebeleri, Devlet Basımevi, İstanbul, Apel, K.O. Bilimselcilik, Hermeneutik, İdeoloji Eleştirisi, Çev. Doğan Özlem, Ege Üniv. Yay. İzmir Appelbaum,R.P. Toplumsal Değişim Kuramları, T. İş Bankası Y Aral, V. Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İstanbul, Arasteh, A.Z. Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş, Kitabiyat Y

8 Arat, N. (Yay.) Estetik. Seçme Metinler, İst. Üniv. Ed. Fak. Y Arat, R.R. Kutadgu Bilig, Türk Dil Kurumu Y Aren, S. 100 Soruda Ekonomi El Kitabı, Gerçek Y Arendt, H. İnsanlık Durumu, çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Totalitarizmin Kaynakları I-Emperyalizm, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Uygarlık Süreci, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Şiddet Üzerine, İletişim Y Totalitarizmin Kaynakları I-II;İletişim Yay., 165..vd. Sivil İtaatsizlik, Ayrıntı Y Geçmişle Gelecek arasında (Çev., A. Kaya), İletişim Yay., Arıkan, M Hamdi Ragıp Atademir Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara, Arıklı, N-Vardar, B Semantik Akımlar, Yeni İnsan Yay., İstanbul, Aristoteles Atinalıların Devleti, Çev. S. Yakup Baydur, MEB, Ankara, De Anıma /Ruh Üzerine II, Çev. Celal Gürbüz, Ara Yay., İstanbul, Eudamos a Etik (Çev., S. Babür) Dost K. Yay., Fizik, Çev. Saffet Babür, YKY, İstanbul, Gökyüzü Üzerine, Çev. Saffet Babür, Dost Yay., Ankara, Hayvanların Hareketi Üzerine, Bulut Y Metafizik, Sosyal Yayınlar Nikomakhos'a Etik, Hacettepe Üniv. y Oluş ve Bozuluş Üzerine, Çev.Celâl Gürbüz, Ara Yay., İstanbul, Organan I-V, M.E.B Poetika, Remzi Kitabevi 180. Politika, Remzi Kitabevi

9 Retorik, Çev. Saffet Babür, Yapı Kredi Yay., İstanbul, Ruh Üzerine I-II, Ara Yayıncılık Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, Çev. Oğuz Özügül, Say Yay., Ankara, Yorum Üzerine, Çev. Saffet Babür, İmge Kitabevi, Ankara, Arkan, A. Ibn Meymun Felsefesinde Tanrı, Değişim Yay., İstanbul, Arkoun, M. Tarih, Felsefe ve Siyaset Üzerine Konuşmalar, Vadi Y Armağan, M. İslam da Bilgi ve Felsefe, İz Yay., İstanbul, Gelenek ve Modernlik Arasında, İnsan Y Armaoğlu, Fahir 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, C. I. II., Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Arnhart, L. Platon dan Rawls a Siyasi Dşünce Tarihi, Adres Y Aron, R Aydınların Afyonu, Çev. İzzet Tanju, Tur Yay., İstanbul, Aron, R Demokrasi ve Totalitarizm, Çev. Vahdi Hatay, Kültür Bak. Yay., İstanbul, Aron, R Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, Özgürlükler Üzerine Deneme, (Çev., T. Ilgaz), Kesit Yay., Arsal O Hukukta Diyalektik Hareket, Cumhuriyat Halk Partisi Yay., Ankara, Arsal, S.M Hukuk Felsefesi Tarihi, İstanbul, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, Çeltüt Basımevi. İstanbul Arslan, A. Felsefeye Giriş, Vadi Yay., Ankara, Haşiye Ala t- Tehafüt Tahlili, İstanbul, İbn Haldun un İlim ve Fikir Dünyası, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, İbn-İ Haldun, Vadi Yay., Ankara, İslam Felsefesi Üzerine, Vadi Yay., Ankara, İslam, Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yay., Ankara, Kemal Paşa Zade nin Tehafüt Haşiyesi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., İstanbul, 1987

10 (Yay.Haz.) II. Türkiye Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ege Üni. Ed. Fak. Y El-Medinetü l Fazıla, Kültür Bakanlığı Yay., İslam Felsefesi Yazıları, Vadi Yay., Arslan, H Epistemik Cemaat, Paradigma Yay., İstanbul, Gadamer-Habermas;Gadamer Derrida Tartışması (Der. ve tercüme), Paradigma Yay., İstanbul, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Tercüme), Paradigma Yay., İstanbul, İnsan Bilimlerine Prolegomena-Dil, Gelenek ve Yorum, Paradigma, İstanbul, Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Der.), Paradigma Yay., İstanbul, Arthur, D Nietzsche, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, Aruoba, O. Benlik, Metis Y De ki İşte, Metis Y Hani, Metis Y İle, Metis Y Olmayalı, Metis Y Tümceler, Metis Y Uzak, Metis Y Yakın, Metis Y Arvasî, S. A. Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Türkmen Yay., İstanbul, Kendini Arayan İnsan, Toker Mat., İstanbul Arvon Henri Anarşizm Çev., A. Kotil), İletişim Yay., Özyönetim (F. Başkaya), İletişim Yay., v.aster, Ernst Bilgi Teorisi ve Mantık, Çev.Macit Gökberk, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul Felsefe Tarihi Dersleri, I. İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi, Çev.Macit Gökberk, Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşri, İstanbul, Felsefe Tarihinde Türkler, Burhanettin Basımevi, İstanbul,1937

11 Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev.Orhan Münir Çağıl, İ.Ü Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Yay., İstanbul, Aşık Paşa Garipname, Haz. Kemal Yavuz, I-IV, TDK Yay., Ankara, Aşkar, M Molla Fenari ve Vahdet-i Vücud Anlayışı, Muradiye Kültür Vak. Yay., Ankara Aşukin,N.S. vd. Politika Sözlüğü, Sosyal Y Ataç, N. Günce, Varlık Y Atademir, H. R. Aristo nun Mantık ve İlim Anlayışı, Ankara Üni. İ.F.Yay., Demokrasi Üzerine, Konya, Filozoflara Göre Felsefe, Atademir Yay., Konya, İlim ve Muhit, Konya, Atasoy, F. Sorokin in Toplum Felsefesi, Seba Yay., Ankara, Atay, H. Farabi ve İbn Sina ya Göre Yaratma, AÜİF. Yay., Ankara, Farabi nin Üç Eseri, AÜİF. Yay., Ankara, İbn Sinâ da Varlık Nazariyesi, Gelişim Yay., Ankara, Atay, O. Eylembilim, İletişim Y Attas S. N. İslam ve Laisizm, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul, Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri, Çev. Mahmut Erol Kılıç, İnsan Yay., İstanbul, Augustinus İtiraflar, Temuçin Y Austin, J. L. Söylemek ve Yapmak, Metis Yay., 247. Austrian, H. W. Kelam Felsefeleri, Çev. Kasım Turhan, Kitabevi Yay., İstanbul, Avineri, K. Hegel Üzerine Yorumlar, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, Avrich, P. Anarşist Portreler I-II, Sarmal Y Ayad, M. K. İslâm da Tarih Felsefesi, I-IV; İş Mecmuası, İstanbul, Aycan, İ-Söylemez, M. İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara Okulu Yay., Ankara, Aydemir, Ş.S. İnkılap ve Kadro, Remzi K. 1968

12 Aydın, A. Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, Alfa Yay., İstanbul, Aydın, A.A. İslâm İnançları ve Felsefesi- Tevhid ve Kelam, Güzel Sanatlar Mat., Ankara Aydın, H. Metafizikçi Olarak Nietzsche, Uludağ Üniv. Yay., Bursa, Muhasibî nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara, Yaratılış ve Gayelilik, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, Aydın, M.S. Din Felsefesi, Selçuk Yay., Ankara, Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı- Ahlâk İlişkisi, Umran Yay., Ankara, Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları, AKM. Yay., Ankara, İçe Kritik Bakış, İyi Adam Yay., İslam Felsefesi Yazıları, Ufuk Kitapları, İslamın Evrenselliği,Ufuk Kitapları, Aydınlı, Y. Farabi Din Üstüne, Arasta Yay., Bursa, Farabi de Din Kavramı, Arasta Yay., Bursa, Farabi de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yay., İstanbul, Gazali: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yay., Bursa, İbn Bacce nin İnsan Görüşü, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, Aydoğan, A.(Çev. Ve Yay. Hazrl.) Heidegger, Say Y Ayer, A.J. vd. Algılama, Duyma ve Bilme, Metis Y Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Y Ayman, M. Gazzali de Bilgi Sistemi ve Şüphe, İnsan Yay., İstanbul, Aynî, M.A. Türk Ahlakçıları, Marifet Basımevi, İstanbul, Türk Azizleri, I (İsmail Hakkı), Marifet Basımevi, İstanbul, Türk Mantıkçıları, Evkaf Mat., İstanbul, Aysevener, K. Collingwood un Tarih Felsefesi, İmge K.

13 Ayvazoğlu, B. İslam Estetiği ve İnsan, Çağ Y Aziz Nesefi Hakikatlerin Özü, İnsan Yay., İstanbul, Baby, J. Ekonomi Politiğin Temel Prensipleri, Sosyal Y Bachelard, G. Ateşin Tin Çözümlemesi, Çev. Nail Bezel, Öteki Yay., Yeni İlmi Zihniyet, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Vakıf Kitabevi, İstanbul, Mekanın Politikası, Kesit Y Mumun Alevi, ithaki Yay., 284. Seçmeler, Remzi K Yok Felsefesi, Yapı Kredi Y Bachmann, I. Bu Tufandan Sonra, Metis Y Frankfurt Dersleri, Bağlam Y Bacon Denemeler, İnkılap K Novum Organum, Doruk Y Yeni Atlantis, MEB 291. Baechler, Jean Kapitalizmin Kökenleri (Çev., M. A. Kılıçbay), İmge Kitabevi, Bağ, Y. Türklerde ve Çerkeslerde İslam Öncesi Kültür Din Tanrı, Çiviyazıları, Baha Tevfik Felsefe-i Ferd, Altıkırkbeş Y Nietzsche Hayatı ve Felsefesi, Karşı Kıyı Y Bahtin, M. Dostoyevski Poetikasının Sorunları, Metis Y Karnavaldan Romana, Ayrıntı Y Rabelais ve Dünyası, Ayrıntı Y Sanat ve Sorumluluk, Ayrıntı Y Baiderd, Marcel Batı Dayatmacılığı ve İslam (Çev., A. Batur), Selenge Yay., Bakunin M.A. Devlet ve Anarşi (Çev., M. Uyurkulak), Öteki Yay., 2000.

14 Tanrı ve Devlet (Çev., S. Ergün), Öteki Yay., Seçme Düşünceler, Çev. Mehmet Tuncay, Habora Kitabevi, İstanbul, Bal, H. Yunus Emre ve Hümanizmi, Koral Yay., İstanbul, Hukuk Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, J. Devey in Eğitim Felsefesi, Kar Yay., Balaban, M.R. Çağdaş Medeniyetin Kökleri, İzmir, Felsefe Tarihi, Gayret Kitabevi, İstanbul, Fichte nin Hitabeleri, Dereli Basımevi, İzmir, Tarih Boyunca Ahlak, Gayret Kitabevi, İstanbul, Balcı, E. İlerlemenin Öteki Yüzü, Ağaç Yay., İstanbul, Balıbar, Etienne Spinoza ve Siyaset (Çev., S. Soyarslan), Otonom Yay., Althusser İçin Yazılar, İletişim Yay., İstanbul, Balıber, Francoise Einstein, YKY., Marx ın Felsefesi, Birikim Yay., İstanbul, Baltacıoğlu, İ.H. Sosyoloji, Sebat Basımevi, Batıya Doğru, İstanbul, Çocukların Terbiyesi, İstanbul, Felsefe, Sebat Basımevi, İstanbul, İçtimai Mektep, M.E.B Yay., İstanbul, Rousseau nun Terbiye Felsefesi, İstanbul Ziya Gökalp, İstanbul, Sanat, Suhulet Kütüphanesi 323. Banguoğlu, T. Türkçenin Grameri, TDK, Batlaş, Z.-Baltaş, A. Bedenin Dili, Remzi K

15 Banguoğlu, T. Türkçenin Grameri, Türk Tarih Kurumu Y Barber, Benjamin Güçlü Demokrasi (Çev., M. Beşikçi), Ayrıntı Yay., Barber, William İktisadi Düşünce Tarihi (Çev., İ. Durdu), Çıdam Yay., Barbier, Maurice Din ve Siyaset, Kaknüs Yay., Bardett, M Marks tan Foucault a İdeoloji, Sarmal Yay., İstanbul, Barker, Stephan Matematik Felsefesi (Çev., Y. Dursun), İmge Kitabevi, Barnes, B. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Y Barnes, Jonathan Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Cem Yay., 333. Barnett, L. Evren ve Einstein, Çev. Nail Bezel, Varlık Yay., İstanbul, Barrett, C. Ludwig Wittgenstein: Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, Çev: A. B. Güçlü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Barrett, W. İrrasyonel İnsan (Varoluşculuk Üzerine Bir İnceleme), Çev. Salih Özer, Hece Yay., Ankara, Barrow, Reginald Romalılar (Çev., E. Gürol), İz Yay., Barthes, R. Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Gerçek Y Bir Aşk Söyleminden Parçalar, Metis Y Camera Lucida, Altıkırkbeş Y Çağdaş Söylenler, Hürriyet Vakfı Y Göstergebilim İlkeleri, Kültür Bakanlığı Y Göstergebilimsel Serüven, YKY 343. Göstergeler İmparatorluğu, YKY 344. S/Z, Yapı Kredi Y Yazı Nedir? Hil Y Yazı ve Yorum, Metis Y Yazının Sıfır Derecesi, Metis Y Barthold, W İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. M. Fuat Köprülü, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1940

16 Bary, Norman P. Modern Siyaset Teorisi, Liberte Yay., Ankara, Yeni Sağ (Çev., C. Aykan), Tisamat Matbaası, Başaran, B (Ed.) Gilles Deleuz de Toplum ve Denetim, Bağlam Yay., İstanbul, Başaran, M. Gıyabında, yerineler, Paradigma Y Ve Niçin (Yine) Felsefe..., Yapı Kredi Y Kurbansal Sunu (Dile Getirilebilir ve Görülebilirin Mantık ve Ekonomileri), Ayrıntı Y Başer, S (Ed) Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini, Kubbealtı Yay., Kutadgu Bilig de Kut ve Töre den Sevgi Toplumuna, Seyran Y Yahya Kemal de Türk Müslümanlığı, Seyran Y Başgil A.Fuad Demokrasi Yolunda, Yağmur Yay., Başkan, Ö. Bildirişim, Altın Kitaplar, Başkaya, Fikret Paradigmanın İflası, Özgür Üniversite Yay., Bataille,G. Din Kuramı, Göçebe Y Edebiyat ve Kötülük, Ayrıntı Y İç Deney, YKY Batıman, B. Goethe Faust I-II, İst. Üni Ed. Fak. Y Batu, S Biyoloji ve Metafizik, A.Ü. Yay., Ankara, Batuhan, H Bilim Din ve Eğitim Üzerine Tartışmalar, YKYay., İstanbul, Sembolik Mantığa Giriş: Semiotik, Ankara, Bilim ve Şarlatanlık, Yapı Kredi Y Batı'da Tolerans Fikrinin Gelişmesi, İstanbul Uğur Felsefe Öğreniyor, Bulut Y Batuhan, H.- Grünberg;T. Modern Mantık, MEB 372. Baudovin, Jean Karl Popper (Çev., B. Gözkan), İletişim Yay., 1993.

17 Baudrillard, J. Kötülüğün Şeffaflığı, Haz. Melih Başaran, Ayrıntı Yay., İstanbul, Tüketim Toplumu, Çev Hazal Deliçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul, Amerika, Ayrıntı Yay., 376. Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yay., 377. Bir Parçadan Diğerine, İnkılâp Yay., 378. İmkansız Takas, Ayrıntı Yay., 379. Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya Da Toplumsalın Sonu, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Y Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Y Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Çev. Ali Bilgin-Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniv. Yay Bauman, Z. Hermeneutic, Ayrıntı Yay, İstanbul, Postmodern Etik, Ayrıntı Yay., İstanbul, Yasakoyucular İle Yorumcular, Metis Yay., İstanbul, 1993, 385. Sosyolojik Düşünmek (Çev., A. Yılmaz), Ayrıntı Yay., Baumen, Gend Çok Kültürlülük Bilmecesi (Çev., L. Demirakın), Dost Yay., Baydur, S.Y. Dil ve Kültür, Cumhuriyet Y Bayet, A. Dine Karşı Düşüncenin Tarihi, Çev. Cemal Süreyya, Varlık Yay., İstanbul, Bilim Ahlakı, Çan Y Baykan F. Aydın Efsanesi, TDV. Yay., Ankara, Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, TDV. Yay., Ankara, Nietzsche nin Felsefesi, Kaknüs Yay., İstanbul, Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, Kaknüs Yay., Bayraktar, M. Din Felsefesine Giriş, Fecr Yay., Ankara, İdris-i Bitlisi, Ankara, İslam Düşünce Tarihi, 1999

18 İslam Düşüncesi Yazıları, Elis Yay., Ankara, İslam da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV. Yay., Ankara, İslâm da Evrimci Yaratılış Teorisi, İnsan Yay., İstanbul, Kayserili Davud, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, İslam Felsefesine Giriş, TDV. Yay., İslam da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Rehber Yay., Bayraklı, B. Fârâbi de Devlet Felsefesi, Marmara Üniv. İlahiyat Fak., Yay., İstanbul, Bayrav, S. Filolojinin Oluşumu, Multilingual Yabancı Dil Y Yapısal Dilbilimi, İst. Üniv. Ed. Fak. Y Bean, G.E. Tanrılar ve kahramanlar, İst. Üni. Ed. Fak. Y de Beauvoir S. Kadın I-II-III, Payel Y Beaud, Michel Kapitalizmin Tarihi, Dost Yay., Becket, Samuel Godot yu Beklerken (Çev., U. Ün T. Günersel), Kabalcı Yay., Beer, M. Hegel in Felsefesi ve Marx ın Tarih Anlayışı, Çev. E. Sabit, Öncü Yay., İstanbul, Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelenin Umumi Tarihi, Çev. Zühdü Uray, İstanbul Beetham, D. Demokrasi ve İnsan Hakları, Liberte Y Beetham, D. Boyle K. Demokrasinin Temelleri (Çev., V. Bıçak), Liberte Yay., Beğenç, C. Anadolu Mitolojisi, MEB, Y Belge, M. Marksist Estetik, BFS 417. Belinski, V.G. Yazılar, Yön Y Bell, C. Uygarlık, Çan. Yay., İstanbul, Benda, Julien Aydınların İhaneti, Doğu Batı Yay., Benjamin, W. Brecht'i Anlamak, Metis Y.

19 Estetize Edilmiş Yaşam, Dost Kitabevi Y Parıltılar, Belge Y Pasajlar, YKY, Benveniste, E. Genel Dilbilim Sorunları, YKY, Berger, J. Görme Biçimleri, Metis Y Sanat ve Devrim, V Yayınları 427. Berger, P. Modernleşme ve Bilinç, Pınar Yay., İstanbul, Bergson, H. Manevi Kudrete Dair Birkaç Konferans, Çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul, Metafiziğe Giriş, Çev. Barış Karacasu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Madde ve Hafıza, MEB 431. Ahlak İle Dinin İki Kaynağı, MEB 432. Düşünce Ve Devingen, MEB 433. Gülme, MEB 434. Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, MEB 435. Yaratıcı Tekamül, MEB 436. Zihin Kudreti, MEB 437. Bergson, H.-G. Marcel-R. Guénon Metafizik Nedir?, Der. ve Çev. Ahmet Aydoğan-Mustafa Tahralı, Birey Yay., İstanbul, Berkeley Hylas İle Philonous Arasında Üç Konuşma, Sosyal Yayınlar 439. İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, Bilim ve Sanat Y Berkes, N. Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu Batı Y Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Yön Y Felsefe ve Toplumbilim Yazıları, Adam Y Berle, A İktidar, Çev. Nejat Muallimoğlu, Tur Yay., İstanbul, Berlin, Isıah Romantikliğin Kökleri, YKY., 2008.

20 Bernal, J.D. Materyalist Bilimler Tarihi I-II, Sosyal Y Bernard, Levis Çatışan Kültürler (N. Elhüseyni), Tarih Vakfı Yurt Yay Bernasconi, R. Irk Kavramını Kim İcat Etti? Metis Y Bernheim, E Tarih İlmine Giriş, Tarih Metodu ve Felsefesi, Çev. M. Şükrü Akkaya, İstanbul, Bernstein, J. Richard. Objectivizmin ve Rölativizmin Ötesi, Paradigma Yay., 450. Berry, A Bilimin Arka Yüzü, Çev. R. Levent Aysever, Tubitak Yay., Ankara, Berve, H. Eskiçağ Tarihine Dair Altı Konferans, İst. Üni. Ed. Fak. Y Best, S-Kellner, D PostModern Teori, Ayrıntı Yay., İstanbul, Beşir Fuad Voltaire, Haz. Erdoğan Erbay-Ali Utku, Babil Yay. Erzurum, Şiir ve Hakikat, YKY, Beuavoir,S Pyrrus İle Cinéal, Çev. Asım Bezirci, De Yay., İstanbul, Beyaztaş, M. Hakikat Nedir (Gadamer, Heidegger, Adorno ve Dilthey dan derleme), Efkar Y Bezci, Bünyamin Carl Schmitt in Politik Felsefesi, Paradigma Yay., Bıçak, A. Tarih Bilimi, Çantay K Tarih Düşüncesi I-III, Dergah Y Bıçak, Vahit İfade Özgürlüğü, LDT Yay., Bılly, A. Diderot nun Hayatı, Çev. Sabiha Rıfat, MEB Yay., Ankara, Biemel, W. Sartre, Alan Y Bilgegil, K. Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belagat, Sevinç Matbaası, Ankara, Bilgiseven, A. Kurtkan Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, Bilhan S. Eğitim Felsefesi, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak. Yay., Ankara, Bilhan, Saffet Eğitim Felsefesi, Ankara Üni. Eğt. Bil. F. Yay., Billington, R. Felsefeyi Yaşamak (Ahlak Düşüncesine Giriş), Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul, Binder,H.- Wagenbach(Haz.) Kafka nın Ailesine Mektupları, Düşün Y

3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939. 4. Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay.

3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939. 4. Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay. FELSEFE LİTERATÜRÜ (Türkçe) Akademik anlamda felsefe metinleri yanında, kuramsal-düşünsel içerikli bazı kitaplar, Dünya ve Türk Edebiyatında felsefi açıdan özellik taşıyan bazı romanlar, piyesler ile matematik,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Yeni Yayınlar / New Publications

Yeni Yayınlar / New Publications Yeni Yayınlar / New Publications Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi / Cilt:2 / Sayı:2 / Aralık Journal of Economics and Management Research / Vol:2 / No:2 / December 141 142 Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FEL-101 Felsefeye Giriş Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. FEL-103 Eskiçağda Felsefe Kredi (Teorik-Pratik-Lab.)

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL)

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) A. YÖNETTĠĞĠ TEZLER Yüksek Lisans Tezleri 1. Fatma BENGİ, Mevlana nın Mesnevisinde Doğa Bilinci, (Devam Ediyor) 2. YAYA, Alim, Muhammed İkbal de Tanrı Anlayışı, Ondokuz

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Adı Soyadı (Unvanı) Doktora: E-posta: (kurum/özel) Web sayfası Santral No: Dahili No: 3512 Fax: Cep Telefonu: İş Adresi: Yazışma Adresi: Bölümü/Anabilim Dalı: İdari Görevi: Fırat MOLLAER Mimar Sinan Güzel

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Bilgi Formu Dersin Adı Öğretim Dili Varlık Felsefesi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Dersin Türü Ders Kodu Zorunlu ( ) Seçmeli ( ) FEL 601 Teorik

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM FELSEFESİ * Ders No : 0310340024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2012-2013 Bahar Yarıyılı ETİK VE İNSAN HAKLARI İHA 504 01 ve 02 7,5 AKTS Kredisi 1. yıl 2. yarıyıl Yüksek Lisans

Detaylı

Giorgio Colli, Felsefenin Doğuşu / Çev. Fisun Demir Dost Yayınları, Ankara, 2007, s. 94.

Giorgio Colli, Felsefenin Doğuşu / Çev. Fisun Demir Dost Yayınları, Ankara, 2007, s. 94. Giorgio Colli, Felsefenin Doğuşu / Çev. Fisun Demir Dost Yayınları, Ankara, 2007, s. 94. Dominique Folscheid, Felsefe Akımları / Çev. Muna Cedden Dost Yayınları, Ankara, 2005, s. 160. * Tanıtan: Tamer

Detaylı

Kitap A dı Yayınevi. Wilhelm von Humbold 2012 141-147. Batı Düşüncesi İSAM Yayınları 2009. Husserl Say Yayınları 2006. Yayın Yılı Ahmet Cevizci

Kitap A dı Yayınevi. Wilhelm von Humbold 2012 141-147. Batı Düşüncesi İSAM Yayınları 2009. Husserl Say Yayınları 2006. Yayın Yılı Ahmet Cevizci Mezun Olduğu Fakülte Fakülte Mezuniyet Dokuzeylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Tez Adı Enstitü Yer Yıl Nietzsche'nin Postmodernizme Bakımından Etkileri Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FELSEFEYE GİRİŞ Ders No : 0070160018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Antik Yunan Kaynakçası

Antik Yunan Kaynakçası Antik Yunan Kaynakçası Keskin, U., & Büyük, K. (2013). "Antik Yunan Yazınsal Oyunlarında Yönetim Düşüncesi". Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 18 (1), 385-404, Bergin, M., & Malam, J. (2011).

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

KURAMSAL ESTETİK. Yusuf Baytek n BALCI

KURAMSAL ESTETİK. Yusuf Baytek n BALCI KURAMSAL ESTETİK Yusuf Baytek n BALCI KURAMSAL ESTETİK Yrd. Doç. Yusuf Baytekin Balcı ISBN: 978-605-318-630-4 DOİ 10.14527/9786053186304 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016, Pegem

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Devlet Kuramı HUK 310 6 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ I. ÖĞRETİM

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ I. ÖĞRETİM FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ I. ÖĞRETİM FEL 101 Felsefeye Giriş 2 0 2 Ders, felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme etkinliği olduğunu tanıtlamayı; felsefenin genel yapısını ve onun temel

Detaylı

I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ

I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM İnsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat... 17 1. Büyü...17 2. Teknik...19 3. Din...21

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Dersin Adı: Rönesansta Felsefe Dersin Kodu: FEL 202 Dersin Şubesi: 01 AKTS Kredisi 5 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

LİSANS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ

LİSANS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ DÖNEM I SB101 Psikolojiye Giriş I Psikolojiye Giriş Rod Plotnik 3 KAKNÜS SB102 Sosyoloji I Sosyoloji (Kavramlar Ve Sorunlar) Prof. Dr. İsmail Doğan 3 PEGEM SB103 Türkiye nin Toplumsal Yapısı I Modernleşen

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9 İÇİNDEKİLER Önsöz ve Teşekkür... vii İkinci ve Sonraki Baskılara Önsöz ve Teşekkür... ix İçindekiler...xiii Giriş...1 Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9 İktisadi Düşünce Tarihi

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 3004

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 3004 Dersi Veren Birim: Felsefe Dersin Türkçe Adı:. Yüzyılda Felsefe I. Dersin Orjinal Adı:. Yüzyılda Felsefe I. Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: FEL 3 Dersin Öğretim

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

İstanbul'da Konular ve Konuşanlar

İstanbul'da Konular ve Konuşanlar On5yirmi5.com İstanbul'da Konular ve Konuşanlar İstanbul'da Nisan (2013) ayında gerçekleşecek olan kültür sanat konuşmalarını sizler için oluşturduk. Yayın Tarihi : 3 Nisan 2013 Çarşamba (oluşturma : 9/18/2015)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Ders No : 8107010005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Kredi AK TS Kodu SOSY30 78 Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Adı TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ II (PARALEL) Öğretim dili 2 4 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE işleniş yöntemi

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI. Anabilim Dalı TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI Eğitimin Kültürel Temelleri : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı DERS KODU DERS ADI Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı

Detaylı

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ Alper Aslan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Ders No : 0020060023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995.

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995. NEVİN GÜNGÖR ERGAN İletişim: nevine@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans: Sosyoloji ve İdare Hacettepe Üniversitesi 1979 Y. Lisans: Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi 1982

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: 27 Eylül 2012 ISSN 1300 4921 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS Yılda iki defa yayınlanan ulusal hakemli

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE DİL VE ANLATIM 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE KİMYA 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE MATEMATİK 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE TÜRK EDEBİYATI 9A AMP 349 MUSTAFA AY MATEMATİK

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI

2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2011 ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI Öğrenci sayısı % oranı MEZUN ÖĞRENCİ 86 YERLEŞEN ÖĞRENCİ 78 90,69 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ 8 TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞEN ÖĞR 64

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

TEMÂŞÂ FELSEFE DERGİSİ

TEMÂŞÂ FELSEFE DERGİSİ TEMÂŞÂ FELSEFE DERGİSİ Sayı 1, Haziran 2014 İmtiyaz Sahibi Editör Danışma Kurulu Prof. Dr. Karsten Harries (Yale University), Prof. Dr. Thomas Sheehan (StanfordUniversity), Prof. Dr. Richard Polt (Xavier

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEL 101 Felsefeye Giriş 2 0 2 Ders, felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme etkinliği olduğunu tanıtlamayı; felsefenin genel yapısını ve onun temel alt

Detaylı

R473 ABD Dış Politikası Prof. Dr. Füsun TÜRKMEN ULS.4. SP261 Karşılaştırmalı Siyaset Dr. Jean François POLO SB.2

R473 ABD Dış Politikası Prof. Dr. Füsun TÜRKMEN ULS.4. SP261 Karşılaştırmalı Siyaset Dr. Jean François POLO SB.2 TARİH SAAT DERSİN KODU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ BÖLÜM- SINIF R473 ABD Dış

Detaylı