3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939"

Transkript

1 FELSEFE LİTERATÜRÜ (Türkçe) Akademik anlamda felsefe metinleri yanında, kuramsal-düşünsel içerikli bazı kitaplar, Dünya ve Türk Edebiyatında felsefi açıdan özellik taşıyan bazı romanlar, piyesler ile matematik, fizik, biyoloji, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, politika, antropoloji, bilim tarihi, dilbilim gibi alanlarda sözlük türünde olan ya da temel bilgiler içeren bazı kitaplar da listeye alındı. Felsefecilerin başka alanlardan kitaplara da başvurabileceği göz önünde bulunduruldu. Liste, 1928 Harf Devriminden Eylül 2009 tarihine dek Türkiye de yayımlanmış Türkçe kitapları kapsamaktadır. Erişemediğimiz pek çok kitabın bulunması olasıdır. Birçok meslektaşım listenin hazırlanmasına katkıda bulundu. Ayrıca Kültür Bakanlığı Web Sitesinde yer alan Düşünce Kaynakçası ndan yararlanıldı. Listenin hazırlanmasında emeği geçen Hakan Poyraz a, Neşet Toku ya, Hüseyin Subhi Erdem e, Vefa Taşdelen e, Nedim Yıldız a, Alper Yavuz a katkılarından dolayı özellikle ve içtenlikle teşekkür ederim. Ömer Naci Soykan Kısaltmalar: AKM : Atatürk Kültür Merkezi AÜİF: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DTCF :(AÜ) Dil Tarih Coğğrafya Fakültesi MEB : Milli Eğitim Bakanlığı TDK : Türk Dil Kurumu TDV :Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları TTK : Türk Tarih Kurumu YKY :Yapı Kredi Yayınları 1. Abadan, Y Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. Ankara, Devlet Felsefesi, Ankara Üni. Siyasal B. F. Yay., Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, Abdurrahman Şeref Tarih Söyleşileri, Sadeleştiren: Mübeccel Nami Duru, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul Abelardus, P. Bir Mutsuzluk Öyküzü, Remzi K. 7. Acarlar, E Bilimler Üzerine Yedi Deneme, Karınca Mat., İzmir, Eğitim Üstüne Bir Deneme, Karınca Mat., İzmir, Sanatlar Üstüne Bir Deneme, Karınca Mat., İzmir, Açar, H.R (Ed.) Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eğitim Fak. Yay., Van, (Ed.) Türkiye II. Eğitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eğitim Fak. Y. Van, Açıkgenç, A Bilgi Felsefesi, İnsan Yay., İstanbul, 1992

2 2 13. İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, İsam Yay.,İstanbul, Kavram ve Süreç Olarak Bilginin İslamîleştirilmesi, İstanbul, Açıkgöz, H.M. Sağduyu Eylem Felsefesi, Birey Y. 16. Adal, Erhan Hukukun Temel İlkeleri, Beta Yay., Adam, C. Descartes Hayatı ve Eserleri, Çev. Mehmet Karasan, MEB Yay., İstanbul, Adamson,P-Taylor,C İslam Felsefesine Giriş, Çev. Cüneyd Kaya, Küre Yay., İstanbul, Adıvar, A.A Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul, Tarih Boyunca İlim ve Din, I,II; Remzi Kitabevi, İstanbul, Adler, A. Hayatın Manası, Çev. Halis Özgü, Özgü Yay., İstanbul İnsan Tabiatını Tanıma, Çev. Dr. Ayda Yörükân, Tur Yay., İnsanı Tanıma Sanatı (Çev., K. Şipal), Say Yay., Adoratski, V. Diyalektik Materyalizm, Çev. Sabiha Sertel, Yeni Kitabevi, İstanbul, 1936, Yar Yay., İstanbul, Adorno, T.W. Eleştiri-Toplum Üstüne Yazılar, Çev. M. Yılmaz Öner, Belge Yay., İstanbul, Minima Moralia, Çev. Orhan Koçak- Ahmet Doğukan, Metis Yay., İstanbul Rüya Kayıtları, Çev. Şeyda Öztürk, YKY, İstanbul, Afanassiev, V.G. Felsefenin İlkeleri, Çev. Nuri Samyeli, Yar Yay., İstanbul, Afifi, Ebu l-ala Muhyiddin İbnu l-arabî nin Tasavvuf Felsefesi, Çev. Mehmet Dağ, AÜİF. Yay., Ankara, Agamben, Giorgio Kutsal İnsan (Çev., İ. Türkmen), Ayrıntı Yay., Ağaoğlu, T. Stuart Mill, Devlet Basımevi, İstanbul, Ağaoğulları, M. A. Köker Levent İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Kitabevi, Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Kitabevi, Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge Kitabevi, Ankara, Ağaoğulları,M. A. Eski Yunan da Siyaset Felsefesi, Verso Yay., Siyasal Düşünceler Tarihi II, Ankara, 1984

3 3 37. Ahmed, E.S. İslam ve Antropoloji, İnsan Y Ahmet Cevdet Paşa İslam Dinamizmi ve Entelektüel Atalet, Yay. E. Aytekin, İlke Yay., İstanbul, Miyar-ı Sedat, İstanbul H. 1303; Sad. H.Tahsin Feyizli, Fecr Yay., Ankara, Ahmet Eflaki Ariflerin Menkıbeleri I-II, Çev. T.Yazıcı, Maarif Yay., Ankara, Ahmet Haşim Üç Eser, MEB Y Ahmet Hilmi Bey Huzur-u Aklü Fen de Maddiyyun Meslek-i Dalaleti, Tercüman Y. 43. Ahmet Midhat Felsefe Metinleri, Babil Yay., Haz. E.Erbay-A.Utku, Ankara, Ahmet Rıza Batı nın Doğu Politikasının Ahlaken İflası, Çev. Z. Ebuzziya, İstanbul, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, Ahmet Şuayb Hayat ve Kitaplar, Haz. E.Erbay, Salkımsöğüt Yay., Erzurum, Ajdukiewicz, K. Temel Kavramlar ve Kuramlar, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay., Ankara, Felsefeye Giriş, Gündoğan Yay., Ankara, Akal, C. B. Sivil Toplumun Tanrısı, Afa Yay., Yasa ve Kılıç, Afa Yay., Devlet Kuramı, Dost Yay., Ankara, Modern Düşüncenin Doğuşu, Dost Yay., Ankara, Özgürlüğün Geleceği Yoktur, Dost Yay., Ankara, Akalın, M. Modern Lengüstiğe Giriş, Ege Üniv. Ed. Fak. Y Akarlı, E. vd. Çağdaş Kültürün Oluşumu, Metis Yay., İstanbul, Akarsu, B-Yücel, T Macit Gökberk Armağanı, TDK., Ankara, Akarsu, B. Atatürk Devrimi ve Yorumları, İlkyaz Basıvevi, Ankara, Kişi Kavramı ve İnsan Olma, İnkılap Yay., İstanbul, Modern Toplumda Kadın, İzlem Yay., İstanbul, Ahlak Öğretileri, Remzi K. 60. Çağdaş Felsefe, İnkılap ve Aka Y.

4 4 61. Dil-Kültür Bağıntısı, Remzi K. 62. Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılap K. 63. Max Scheler'de Kişilik Problemi, İst.Üniv. Ed.Fak. Y 64. I. Kant ın Ahlak Felsefesi, İnkılap Yay., Mutluluk Ahlakı, İnkılap Yay., 1998.Akatlı, F.: Düşünce Ufkunda Pupa Yelken, Boyut Yay., İstanbul, Felsefe Gözüyle Edebiyat, Dünya Kitapları, İstanbul, Kültürsüzlüğümüzün Kışı, Dünya Kitapları, İstanbul, Niçin Diyalektik?, Kırmızı Yay.İstanbul, Pusulamız Felsefe, Varlık Yay., Felsefe Kıyılarında, Afa Y. 71. Akay, A. Michel Foucault İktidar ve Direnme Odakları, Bağlam Yay.,İstanbul, Postmodern Görüntü, Bağlam Yay., İstanbul, Sanatın ve Sosyolojinin Ruh Hali, Bağlam Yay, İstanbul, Michel Foucault/ İktidar ve Direnme Odakları, Bağlam Y. 75. Postmodern Görüntü, Bağlam Y. 76. Sanatın ve Sosyolojinin Ruh Hali, Bağlam Y. 77. Tekil Düşünce, Afa Y. 78. Akay, A.-Zeytinoğlu, E Kavramın Sınırlarında, Bağlam Yay., İstanbul, Akçura, Y. Muasır Avrupa da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Haz. Adem Efe, Yeni Zamanlar Yay., İstanbul, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Yurt Y Akdağ, M. Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi 1-2, Cem Y Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Bilgi Y Akdemir, A.M. Mehmet Ali Ayni nin Düşünce Dünyası, Kültür Bak. Yay., Ankara, Akder, N. Bir Aksiyon Problemi Olarak Felsefe, T.D.K Basımevi, Ankara,1947

5 5 85. Akdoğan, C. Reichenbach ve Türkiye de Pozitivizm, Türkiye Felsefe Kurumu Konferansları I, Ankara, Akgöl, N. Sokrat ve Savunması, Yalçın Ofset Yay., İstanbul, Akgün, M. Materyalizmin Türkiye ye Girişi ve İlk Etkileri, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, Türkiye de Klasik Materyalizme Eleştiriler., Elis Yay., Ankara, Akın, İ. Devlet Doktrinleri, İstanbul, Akın. A.B. vd (Hazr.) Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I-II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Gen. Müdürlüğü Yay., Ankara, Akil, Muhammed Felsefi Tasavvuf, Birey Yay., 92. Akkaya, M. Filozofça Söyleşiler Düşünceler, Belge Y. 93. Akkaya, Rukiye Prens Sabahaddin, Liberte Yay., Aksal, S.K. Geçmişle Gelecek, Çağdaş Yay., İstanbul, Aksan, D. ( Yay.Haz.) Dilbilim Seçkisi, TDK, Y Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara Üniv. DTC Fak. Y Her Yönüyle Dil 1-2-3, TDK, 1987, 1980, Türkçenin Gücü, Türkiye İş Bankası Y Aksoy, Y. Matematik [Ve] Tarihi 1-3, Yıldız Teknik Üni. Fen Ed. Fak. Y Aktan, C.C. Moderniteden Postmoderniteye Değişim, Çizgi Kitabevi, Konya, Akverdi, H. Sanatta Yaratma, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, Akyıldız, E. Taş Çağı ndan Osmanlı ya Anadolu, Milliyet Y Akyol, O. F. Thomas Aquinas, Homer K Akyol, O. F. Yazıcıoğlu Öğe S. Türkiye Felsefe Yayınları Kaynakçası, Kitaplar-Makaleler , Türkiye Felsefe Kurumu Y Akyürek, E Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, Kabalı Yay., İstanbul, Alaaddin Ali Tusi Tehafütü l-felasife, Çev. Recep Duran, Kültür Bakanlığı Y: Alain Edebiyat Üstüne, Çev. Asım Bezirci, Dönem Yay., İstanbul, Minevra veya Bilgelik, Çev.Ayla Yörükan, Tur Yay. Ankara, 1971

6 Söyleşiler I-II-III, MEB 110. Alatlı, A. Aydın Despotizmi, Kitap Dergisi Yay., İstanbul, Albayrak, M. Tanrı ve Süreç, Tuğra Mat., Isparta, Alemdar, K.-Kaya, R. Kitle İlitişiminde Temel Yaklaşımlar, Savaş Y Ali Şeriati İslamda Bilim, Çev. Faruk Alptekin, Nehir Yay., İstanbul, Kültür ve İdeoloji, Çev. Orhan Bekin, Bir Yay., İstanbul, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, Çev. Fatih Selim, Düşünce Yay., İstanbul, Medeniyet ve Modernizm, Çev. Ahmet Yüksel, Bir Yay., İstanbul, Alpayağıl, R. Kimin Tarihi, Hangi Hermenötik, Ağaç Y Alper, Ö. M. İslam Felsefesinde Akıl Vahiy, Felsefe Din İlişkisi, Ayışığı Yay., İstanbul, Alplaçin, O. J.J.Rousseau, Yalçın Ofset Yay., İstanbul, Alsan, N Çağımızı Hazırlayan Düşünce, Varlık Yay., İstanbul, Altar, C.M. Sanat yolculukları, Pan Y Althusser, L. Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi, Çev. Ömür Sezgin, Değişim Yay. Ankara, Gelecek Uzun Sürer, Çev. İsmet Birkan. Can Yay. İstanbul, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık, İletişim Yay., İstanbul, Lenin ve Felsefe, Çev. Murat Belge, İletişim Yay., İstanbul, Felsefe (Çev., A. Tümertekin), İthaki Yay., Marx İçin (Çev. Ü. Ergüden), İthaki Yay Montesquieu: Siyaset ve Tarih (A.Timurtekin), İthaki Yay., John Lewis'e Cevap, V Yayınları, Politika ve Tarih, V Yayınları, Altınörs, A. Anlam Doğrulama ve Edimsellik, Alfa Y Dil Felsefesi Sözlüğü, Paradigma Y.

7 Dil Felsefesine Giriş, İnkılâp Yay., 134. Altıntaş, H. Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Maarifetnamesinde Tasavvuf, İstanbul, İbn Sina Metafiziği, Ankara 1985; 2. Bsk., Ankara 1992; 3. Bsk., Ankara İslam Ahlakı, Ankara, Mustafa Şekip Tunç, Kültür Bak. Yay., Altıok, F. Niçin Diyalektik, Çağdaş Y Altuğ, T. Dile Gelen Felsefe, YKY, İstanbul, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve Yolaçtığı Bilgikuramsal Sorunlar, Ege Üniv. Yay., İzmir, Kant Estetiği, Payel Yay., Altundal, Aytunç Laiklik, Anahtar Kitaplar, Alver, K. (Ed.) Edebiyat Sosyolojisi, Hece Y Edebiyat sosyolojisi İncelemeleri, Hece Y Amstrong, K. Tanrı nın Tarihi, Ayraç Yay., Ankara, Anday, M. C. Maddecilik ve Ülkücülük, Sander Yay., İstanbul, Sosyalist Bir Dünya, Çağdaş Yay., İstanbul, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, YKY, Anderson, P. Tarihten Siyasete Eleştiri Yazıları, Çev. Simten Coşar, İstanbul, Andruzac, Christophe Metafizik Temaşa ve Mistik Deneyim- Rene Guenon-, İnsan Yay., 151. Ansell, Keith-Pearson Kusursuz Nihilist Çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yay., İstanbul, Antel, S.C. Ahlak Terbiyesi Muhasebeleri, Devlet Basımevi, İstanbul, Apel, K.O. Bilimselcilik, Hermeneutik, İdeoloji Eleştirisi, Çev. Doğan Özlem, Ege Üniv. Yay. İzmir Appelbaum,R.P. Toplumsal Değişim Kuramları, T. İş Bankası Y Aral, V. Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İstanbul, Arasteh, A.Z. Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş, Kitabiyat Y

8 Arat, N. (Yay.) Estetik. Seçme Metinler, İst. Üniv. Ed. Fak. Y Arat, R.R. Kutadgu Bilig, Türk Dil Kurumu Y Aren, S. 100 Soruda Ekonomi El Kitabı, Gerçek Y Arendt, H. İnsanlık Durumu, çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Totalitarizmin Kaynakları I-Emperyalizm, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Uygarlık Süreci, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Şiddet Üzerine, İletişim Y Totalitarizmin Kaynakları I-II;İletişim Yay., 165..vd. Sivil İtaatsizlik, Ayrıntı Y Geçmişle Gelecek arasında (Çev., A. Kaya), İletişim Yay., Arıkan, M Hamdi Ragıp Atademir Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara, Arıklı, N-Vardar, B Semantik Akımlar, Yeni İnsan Yay., İstanbul, Aristoteles Atinalıların Devleti, Çev. S. Yakup Baydur, MEB, Ankara, De Anıma /Ruh Üzerine II, Çev. Celal Gürbüz, Ara Yay., İstanbul, Eudamos a Etik (Çev., S. Babür) Dost K. Yay., Fizik, Çev. Saffet Babür, YKY, İstanbul, Gökyüzü Üzerine, Çev. Saffet Babür, Dost Yay., Ankara, Hayvanların Hareketi Üzerine, Bulut Y Metafizik, Sosyal Yayınlar Nikomakhos'a Etik, Hacettepe Üniv. y Oluş ve Bozuluş Üzerine, Çev.Celâl Gürbüz, Ara Yay., İstanbul, Organan I-V, M.E.B Poetika, Remzi Kitabevi 180. Politika, Remzi Kitabevi

9 Retorik, Çev. Saffet Babür, Yapı Kredi Yay., İstanbul, Ruh Üzerine I-II, Ara Yayıncılık Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, Çev. Oğuz Özügül, Say Yay., Ankara, Yorum Üzerine, Çev. Saffet Babür, İmge Kitabevi, Ankara, Arkan, A. Ibn Meymun Felsefesinde Tanrı, Değişim Yay., İstanbul, Arkoun, M. Tarih, Felsefe ve Siyaset Üzerine Konuşmalar, Vadi Y Armağan, M. İslam da Bilgi ve Felsefe, İz Yay., İstanbul, Gelenek ve Modernlik Arasında, İnsan Y Armaoğlu, Fahir 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, C. I. II., Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Arnhart, L. Platon dan Rawls a Siyasi Dşünce Tarihi, Adres Y Aron, R Aydınların Afyonu, Çev. İzzet Tanju, Tur Yay., İstanbul, Aron, R Demokrasi ve Totalitarizm, Çev. Vahdi Hatay, Kültür Bak. Yay., İstanbul, Aron, R Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, Özgürlükler Üzerine Deneme, (Çev., T. Ilgaz), Kesit Yay., Arsal O Hukukta Diyalektik Hareket, Cumhuriyat Halk Partisi Yay., Ankara, Arsal, S.M Hukuk Felsefesi Tarihi, İstanbul, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, Çeltüt Basımevi. İstanbul Arslan, A. Felsefeye Giriş, Vadi Yay., Ankara, Haşiye Ala t- Tehafüt Tahlili, İstanbul, İbn Haldun un İlim ve Fikir Dünyası, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, İbn-İ Haldun, Vadi Yay., Ankara, İslam Felsefesi Üzerine, Vadi Yay., Ankara, İslam, Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yay., Ankara, Kemal Paşa Zade nin Tehafüt Haşiyesi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., İstanbul, 1987

10 (Yay.Haz.) II. Türkiye Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ege Üni. Ed. Fak. Y El-Medinetü l Fazıla, Kültür Bakanlığı Yay., İslam Felsefesi Yazıları, Vadi Yay., Arslan, H Epistemik Cemaat, Paradigma Yay., İstanbul, Gadamer-Habermas;Gadamer Derrida Tartışması (Der. ve tercüme), Paradigma Yay., İstanbul, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Tercüme), Paradigma Yay., İstanbul, İnsan Bilimlerine Prolegomena-Dil, Gelenek ve Yorum, Paradigma, İstanbul, Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Der.), Paradigma Yay., İstanbul, Arthur, D Nietzsche, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, Aruoba, O. Benlik, Metis Y De ki İşte, Metis Y Hani, Metis Y İle, Metis Y Olmayalı, Metis Y Tümceler, Metis Y Uzak, Metis Y Yakın, Metis Y Arvasî, S. A. Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Türkmen Yay., İstanbul, Kendini Arayan İnsan, Toker Mat., İstanbul Arvon Henri Anarşizm Çev., A. Kotil), İletişim Yay., Özyönetim (F. Başkaya), İletişim Yay., v.aster, Ernst Bilgi Teorisi ve Mantık, Çev.Macit Gökberk, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul Felsefe Tarihi Dersleri, I. İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi, Çev.Macit Gökberk, Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşri, İstanbul, Felsefe Tarihinde Türkler, Burhanettin Basımevi, İstanbul,1937

11 Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev.Orhan Münir Çağıl, İ.Ü Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Yay., İstanbul, Aşık Paşa Garipname, Haz. Kemal Yavuz, I-IV, TDK Yay., Ankara, Aşkar, M Molla Fenari ve Vahdet-i Vücud Anlayışı, Muradiye Kültür Vak. Yay., Ankara Aşukin,N.S. vd. Politika Sözlüğü, Sosyal Y Ataç, N. Günce, Varlık Y Atademir, H. R. Aristo nun Mantık ve İlim Anlayışı, Ankara Üni. İ.F.Yay., Demokrasi Üzerine, Konya, Filozoflara Göre Felsefe, Atademir Yay., Konya, İlim ve Muhit, Konya, Atasoy, F. Sorokin in Toplum Felsefesi, Seba Yay., Ankara, Atay, H. Farabi ve İbn Sina ya Göre Yaratma, AÜİF. Yay., Ankara, Farabi nin Üç Eseri, AÜİF. Yay., Ankara, İbn Sinâ da Varlık Nazariyesi, Gelişim Yay., Ankara, Atay, O. Eylembilim, İletişim Y Attas S. N. İslam ve Laisizm, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul, Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri, Çev. Mahmut Erol Kılıç, İnsan Yay., İstanbul, Augustinus İtiraflar, Temuçin Y Austin, J. L. Söylemek ve Yapmak, Metis Yay., 247. Austrian, H. W. Kelam Felsefeleri, Çev. Kasım Turhan, Kitabevi Yay., İstanbul, Avineri, K. Hegel Üzerine Yorumlar, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, Avrich, P. Anarşist Portreler I-II, Sarmal Y Ayad, M. K. İslâm da Tarih Felsefesi, I-IV; İş Mecmuası, İstanbul, Aycan, İ-Söylemez, M. İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara Okulu Yay., Ankara, Aydemir, Ş.S. İnkılap ve Kadro, Remzi K. 1968

12 Aydın, A. Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, Alfa Yay., İstanbul, Aydın, A.A. İslâm İnançları ve Felsefesi- Tevhid ve Kelam, Güzel Sanatlar Mat., Ankara Aydın, H. Metafizikçi Olarak Nietzsche, Uludağ Üniv. Yay., Bursa, Muhasibî nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara, Yaratılış ve Gayelilik, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, Aydın, M.S. Din Felsefesi, Selçuk Yay., Ankara, Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı- Ahlâk İlişkisi, Umran Yay., Ankara, Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları, AKM. Yay., Ankara, İçe Kritik Bakış, İyi Adam Yay., İslam Felsefesi Yazıları, Ufuk Kitapları, İslamın Evrenselliği,Ufuk Kitapları, Aydınlı, Y. Farabi Din Üstüne, Arasta Yay., Bursa, Farabi de Din Kavramı, Arasta Yay., Bursa, Farabi de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yay., İstanbul, Gazali: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yay., Bursa, İbn Bacce nin İnsan Görüşü, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, Aydoğan, A.(Çev. Ve Yay. Hazrl.) Heidegger, Say Y Ayer, A.J. vd. Algılama, Duyma ve Bilme, Metis Y Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Y Ayman, M. Gazzali de Bilgi Sistemi ve Şüphe, İnsan Yay., İstanbul, Aynî, M.A. Türk Ahlakçıları, Marifet Basımevi, İstanbul, Türk Azizleri, I (İsmail Hakkı), Marifet Basımevi, İstanbul, Türk Mantıkçıları, Evkaf Mat., İstanbul, Aysevener, K. Collingwood un Tarih Felsefesi, İmge K.

13 Ayvazoğlu, B. İslam Estetiği ve İnsan, Çağ Y Aziz Nesefi Hakikatlerin Özü, İnsan Yay., İstanbul, Baby, J. Ekonomi Politiğin Temel Prensipleri, Sosyal Y Bachelard, G. Ateşin Tin Çözümlemesi, Çev. Nail Bezel, Öteki Yay., Yeni İlmi Zihniyet, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Vakıf Kitabevi, İstanbul, Mekanın Politikası, Kesit Y Mumun Alevi, ithaki Yay., 284. Seçmeler, Remzi K Yok Felsefesi, Yapı Kredi Y Bachmann, I. Bu Tufandan Sonra, Metis Y Frankfurt Dersleri, Bağlam Y Bacon Denemeler, İnkılap K Novum Organum, Doruk Y Yeni Atlantis, MEB 291. Baechler, Jean Kapitalizmin Kökenleri (Çev., M. A. Kılıçbay), İmge Kitabevi, Bağ, Y. Türklerde ve Çerkeslerde İslam Öncesi Kültür Din Tanrı, Çiviyazıları, Baha Tevfik Felsefe-i Ferd, Altıkırkbeş Y Nietzsche Hayatı ve Felsefesi, Karşı Kıyı Y Bahtin, M. Dostoyevski Poetikasının Sorunları, Metis Y Karnavaldan Romana, Ayrıntı Y Rabelais ve Dünyası, Ayrıntı Y Sanat ve Sorumluluk, Ayrıntı Y Baiderd, Marcel Batı Dayatmacılığı ve İslam (Çev., A. Batur), Selenge Yay., Bakunin M.A. Devlet ve Anarşi (Çev., M. Uyurkulak), Öteki Yay., 2000.

14 Tanrı ve Devlet (Çev., S. Ergün), Öteki Yay., Seçme Düşünceler, Çev. Mehmet Tuncay, Habora Kitabevi, İstanbul, Bal, H. Yunus Emre ve Hümanizmi, Koral Yay., İstanbul, Hukuk Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, J. Devey in Eğitim Felsefesi, Kar Yay., Balaban, M.R. Çağdaş Medeniyetin Kökleri, İzmir, Felsefe Tarihi, Gayret Kitabevi, İstanbul, Fichte nin Hitabeleri, Dereli Basımevi, İzmir, Tarih Boyunca Ahlak, Gayret Kitabevi, İstanbul, Balcı, E. İlerlemenin Öteki Yüzü, Ağaç Yay., İstanbul, Balıbar, Etienne Spinoza ve Siyaset (Çev., S. Soyarslan), Otonom Yay., Althusser İçin Yazılar, İletişim Yay., İstanbul, Balıber, Francoise Einstein, YKY., Marx ın Felsefesi, Birikim Yay., İstanbul, Baltacıoğlu, İ.H. Sosyoloji, Sebat Basımevi, Batıya Doğru, İstanbul, Çocukların Terbiyesi, İstanbul, Felsefe, Sebat Basımevi, İstanbul, İçtimai Mektep, M.E.B Yay., İstanbul, Rousseau nun Terbiye Felsefesi, İstanbul Ziya Gökalp, İstanbul, Sanat, Suhulet Kütüphanesi 323. Banguoğlu, T. Türkçenin Grameri, TDK, Batlaş, Z.-Baltaş, A. Bedenin Dili, Remzi K

15 Banguoğlu, T. Türkçenin Grameri, Türk Tarih Kurumu Y Barber, Benjamin Güçlü Demokrasi (Çev., M. Beşikçi), Ayrıntı Yay., Barber, William İktisadi Düşünce Tarihi (Çev., İ. Durdu), Çıdam Yay., Barbier, Maurice Din ve Siyaset, Kaknüs Yay., Bardett, M Marks tan Foucault a İdeoloji, Sarmal Yay., İstanbul, Barker, Stephan Matematik Felsefesi (Çev., Y. Dursun), İmge Kitabevi, Barnes, B. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Y Barnes, Jonathan Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Cem Yay., 333. Barnett, L. Evren ve Einstein, Çev. Nail Bezel, Varlık Yay., İstanbul, Barrett, C. Ludwig Wittgenstein: Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, Çev: A. B. Güçlü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Barrett, W. İrrasyonel İnsan (Varoluşculuk Üzerine Bir İnceleme), Çev. Salih Özer, Hece Yay., Ankara, Barrow, Reginald Romalılar (Çev., E. Gürol), İz Yay., Barthes, R. Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Gerçek Y Bir Aşk Söyleminden Parçalar, Metis Y Camera Lucida, Altıkırkbeş Y Çağdaş Söylenler, Hürriyet Vakfı Y Göstergebilim İlkeleri, Kültür Bakanlığı Y Göstergebilimsel Serüven, YKY 343. Göstergeler İmparatorluğu, YKY 344. S/Z, Yapı Kredi Y Yazı Nedir? Hil Y Yazı ve Yorum, Metis Y Yazının Sıfır Derecesi, Metis Y Barthold, W İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. M. Fuat Köprülü, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1940

16 Bary, Norman P. Modern Siyaset Teorisi, Liberte Yay., Ankara, Yeni Sağ (Çev., C. Aykan), Tisamat Matbaası, Başaran, B (Ed.) Gilles Deleuz de Toplum ve Denetim, Bağlam Yay., İstanbul, Başaran, M. Gıyabında, yerineler, Paradigma Y Ve Niçin (Yine) Felsefe..., Yapı Kredi Y Kurbansal Sunu (Dile Getirilebilir ve Görülebilirin Mantık ve Ekonomileri), Ayrıntı Y Başer, S (Ed) Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini, Kubbealtı Yay., Kutadgu Bilig de Kut ve Töre den Sevgi Toplumuna, Seyran Y Yahya Kemal de Türk Müslümanlığı, Seyran Y Başgil A.Fuad Demokrasi Yolunda, Yağmur Yay., Başkan, Ö. Bildirişim, Altın Kitaplar, Başkaya, Fikret Paradigmanın İflası, Özgür Üniversite Yay., Bataille,G. Din Kuramı, Göçebe Y Edebiyat ve Kötülük, Ayrıntı Y İç Deney, YKY Batıman, B. Goethe Faust I-II, İst. Üni Ed. Fak. Y Batu, S Biyoloji ve Metafizik, A.Ü. Yay., Ankara, Batuhan, H Bilim Din ve Eğitim Üzerine Tartışmalar, YKYay., İstanbul, Sembolik Mantığa Giriş: Semiotik, Ankara, Bilim ve Şarlatanlık, Yapı Kredi Y Batı'da Tolerans Fikrinin Gelişmesi, İstanbul Uğur Felsefe Öğreniyor, Bulut Y Batuhan, H.- Grünberg;T. Modern Mantık, MEB 372. Baudovin, Jean Karl Popper (Çev., B. Gözkan), İletişim Yay., 1993.

17 Baudrillard, J. Kötülüğün Şeffaflığı, Haz. Melih Başaran, Ayrıntı Yay., İstanbul, Tüketim Toplumu, Çev Hazal Deliçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul, Amerika, Ayrıntı Yay., 376. Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yay., 377. Bir Parçadan Diğerine, İnkılâp Yay., 378. İmkansız Takas, Ayrıntı Yay., 379. Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya Da Toplumsalın Sonu, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Y Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Y Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Çev. Ali Bilgin-Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniv. Yay Bauman, Z. Hermeneutic, Ayrıntı Yay, İstanbul, Postmodern Etik, Ayrıntı Yay., İstanbul, Yasakoyucular İle Yorumcular, Metis Yay., İstanbul, 1993, 385. Sosyolojik Düşünmek (Çev., A. Yılmaz), Ayrıntı Yay., Baumen, Gend Çok Kültürlülük Bilmecesi (Çev., L. Demirakın), Dost Yay., Baydur, S.Y. Dil ve Kültür, Cumhuriyet Y Bayet, A. Dine Karşı Düşüncenin Tarihi, Çev. Cemal Süreyya, Varlık Yay., İstanbul, Bilim Ahlakı, Çan Y Baykan F. Aydın Efsanesi, TDV. Yay., Ankara, Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, TDV. Yay., Ankara, Nietzsche nin Felsefesi, Kaknüs Yay., İstanbul, Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, Kaknüs Yay., Bayraktar, M. Din Felsefesine Giriş, Fecr Yay., Ankara, İdris-i Bitlisi, Ankara, İslam Düşünce Tarihi, 1999

18 İslam Düşüncesi Yazıları, Elis Yay., Ankara, İslam da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV. Yay., Ankara, İslâm da Evrimci Yaratılış Teorisi, İnsan Yay., İstanbul, Kayserili Davud, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, İslam Felsefesine Giriş, TDV. Yay., İslam da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Rehber Yay., Bayraklı, B. Fârâbi de Devlet Felsefesi, Marmara Üniv. İlahiyat Fak., Yay., İstanbul, Bayrav, S. Filolojinin Oluşumu, Multilingual Yabancı Dil Y Yapısal Dilbilimi, İst. Üniv. Ed. Fak. Y Bean, G.E. Tanrılar ve kahramanlar, İst. Üni. Ed. Fak. Y de Beauvoir S. Kadın I-II-III, Payel Y Beaud, Michel Kapitalizmin Tarihi, Dost Yay., Becket, Samuel Godot yu Beklerken (Çev., U. Ün T. Günersel), Kabalcı Yay., Beer, M. Hegel in Felsefesi ve Marx ın Tarih Anlayışı, Çev. E. Sabit, Öncü Yay., İstanbul, Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelenin Umumi Tarihi, Çev. Zühdü Uray, İstanbul Beetham, D. Demokrasi ve İnsan Hakları, Liberte Y Beetham, D. Boyle K. Demokrasinin Temelleri (Çev., V. Bıçak), Liberte Yay., Beğenç, C. Anadolu Mitolojisi, MEB, Y Belge, M. Marksist Estetik, BFS 417. Belinski, V.G. Yazılar, Yön Y Bell, C. Uygarlık, Çan. Yay., İstanbul, Benda, Julien Aydınların İhaneti, Doğu Batı Yay., Benjamin, W. Brecht'i Anlamak, Metis Y.

19 Estetize Edilmiş Yaşam, Dost Kitabevi Y Parıltılar, Belge Y Pasajlar, YKY, Benveniste, E. Genel Dilbilim Sorunları, YKY, Berger, J. Görme Biçimleri, Metis Y Sanat ve Devrim, V Yayınları 427. Berger, P. Modernleşme ve Bilinç, Pınar Yay., İstanbul, Bergson, H. Manevi Kudrete Dair Birkaç Konferans, Çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul, Metafiziğe Giriş, Çev. Barış Karacasu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Madde ve Hafıza, MEB 431. Ahlak İle Dinin İki Kaynağı, MEB 432. Düşünce Ve Devingen, MEB 433. Gülme, MEB 434. Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, MEB 435. Yaratıcı Tekamül, MEB 436. Zihin Kudreti, MEB 437. Bergson, H.-G. Marcel-R. Guénon Metafizik Nedir?, Der. ve Çev. Ahmet Aydoğan-Mustafa Tahralı, Birey Yay., İstanbul, Berkeley Hylas İle Philonous Arasında Üç Konuşma, Sosyal Yayınlar 439. İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, Bilim ve Sanat Y Berkes, N. Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu Batı Y Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Yön Y Felsefe ve Toplumbilim Yazıları, Adam Y Berle, A İktidar, Çev. Nejat Muallimoğlu, Tur Yay., İstanbul, Berlin, Isıah Romantikliğin Kökleri, YKY., 2008.

20 Bernal, J.D. Materyalist Bilimler Tarihi I-II, Sosyal Y Bernard, Levis Çatışan Kültürler (N. Elhüseyni), Tarih Vakfı Yurt Yay Bernasconi, R. Irk Kavramını Kim İcat Etti? Metis Y Bernheim, E Tarih İlmine Giriş, Tarih Metodu ve Felsefesi, Çev. M. Şükrü Akkaya, İstanbul, Bernstein, J. Richard. Objectivizmin ve Rölativizmin Ötesi, Paradigma Yay., 450. Berry, A Bilimin Arka Yüzü, Çev. R. Levent Aysever, Tubitak Yay., Ankara, Berve, H. Eskiçağ Tarihine Dair Altı Konferans, İst. Üni. Ed. Fak. Y Best, S-Kellner, D PostModern Teori, Ayrıntı Yay., İstanbul, Beşir Fuad Voltaire, Haz. Erdoğan Erbay-Ali Utku, Babil Yay. Erzurum, Şiir ve Hakikat, YKY, Beuavoir,S Pyrrus İle Cinéal, Çev. Asım Bezirci, De Yay., İstanbul, Beyaztaş, M. Hakikat Nedir (Gadamer, Heidegger, Adorno ve Dilthey dan derleme), Efkar Y Bezci, Bünyamin Carl Schmitt in Politik Felsefesi, Paradigma Yay., Bıçak, A. Tarih Bilimi, Çantay K Tarih Düşüncesi I-III, Dergah Y Bıçak, Vahit İfade Özgürlüğü, LDT Yay., Bılly, A. Diderot nun Hayatı, Çev. Sabiha Rıfat, MEB Yay., Ankara, Biemel, W. Sartre, Alan Y Bilgegil, K. Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belagat, Sevinç Matbaası, Ankara, Bilgiseven, A. Kurtkan Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, Bilhan S. Eğitim Felsefesi, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak. Yay., Ankara, Bilhan, Saffet Eğitim Felsefesi, Ankara Üni. Eğt. Bil. F. Yay., Billington, R. Felsefeyi Yaşamak (Ahlak Düşüncesine Giriş), Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul, Binder,H.- Wagenbach(Haz.) Kafka nın Ailesine Mektupları, Düşün Y

3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939. 4. Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay.

3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939. 4. Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay. FELSEFE LİTERATÜRÜ (Türkçe) Akademik anlamda felsefe metinleri yanında, kuramsal-düşünsel içerikli bazı kitaplar, Dünya ve Türk Edebiyatında felsefi açıdan özellik taşıyan bazı romanlar, piyesler ile matematik,

Detaylı

TÜRKİYE DE FELSEFENİN GELENEĞİ VE GELECEĞİ İstanbul Felsefe Toplantısı 2010

TÜRKİYE DE FELSEFENİN GELENEĞİ VE GELECEĞİ İstanbul Felsefe Toplantısı 2010 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ TÜRKİYE DE FELSEFENİN GELENEĞİ VE GELECEĞİ İstanbul Felsefe Toplantısı 2010 24-26 Mart 2010 Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu Ordu Cad. No:196

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT203 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0 3

Detaylı

Yeni Yayınlar / New Publications

Yeni Yayınlar / New Publications Yeni Yayınlar / New Publications Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi / Cilt:2 / Sayı:2 / Aralık Journal of Economics and Management Research / Vol:2 / No:2 / December 141 142 Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FEL-101 Felsefeye Giriş Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. FEL-103 Eskiçağda Felsefe Kredi (Teorik-Pratik-Lab.)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

A. KİTAPLAR B. MAKALELER

A. KİTAPLAR B. MAKALELER A. KİTAPLAR A.1. Ulusal/Uluslararası Kitaplar 1. BAKIR, Kemal, Francis Hutcheson ve Ahlâk Duyusu Teorisi / Yüreğin Yasası, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2016. 2. BAKIR, Kemal, Natüralist Eğitim: Jean-Jacques

Detaylı

A. KİTAPLAR B. MAKALELER

A. KİTAPLAR B. MAKALELER A. KİTAPLAR A.1. Ulusal/Uluslararası Kitaplar 1. BAKIR, Kemal, Francis Hutcheson ve Ahlâk Duyusu Teorisi / Yüreğin Yasası, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2016. 2. BAKIR, Kemal, Natüralist Eğitim: Jean-Jacques

Detaylı

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL)

BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR (SON 5 YIL) A. YÖNETTĠĞĠ TEZLER Yüksek Lisans Tezleri 1. Fatma BENGİ, Mevlana nın Mesnevisinde Doğa Bilinci, (Devam Ediyor) 2. YAYA, Alim, Muhammed İkbal de Tanrı Anlayışı, Ondokuz

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Adı Soyadı (Unvanı) Doktora: E-posta: (kurum/özel) Web sayfası Santral No: Dahili No: 3512 Fax: Cep Telefonu: İş Adresi: Yazışma Adresi: Bölümü/Anabilim Dalı: İdari Görevi: Fırat MOLLAER Mimar Sinan Güzel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı GENEL KAMU

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Araş. Gör. İsmail KÖZ*

* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Araş. Gör. İsmail KÖZ* PROF. DR. NECATİ ÖNER'İN BİYOGRAFİSİ Araş. Gör. İsmail KÖZ* Necati Öner i927 yılında Tortum (Erzurum) da doğdu. ilk öğrenimini Narman ilkokulunda (Erzurum),ortaöğrenimini Erzurum Lisesinde yaptı. 1949-1950

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. CENGİZ İSKENDER ÖZKAN

Yrd.Doç.Dr. CENGİZ İSKENDER ÖZKAN Yrd.Doç.Dr. CENGİZ İSKENDER ÖZKAN Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1994-2000 Lisans Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Pr. 2000-2003 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Antik Yunan da Felsefe ve Çağımıza Etkileri Ulusal Sempozyum Programı

Antik Yunan da Felsefe ve Çağımıza Etkileri Ulusal Sempozyum Programı 1 10:00-11:00 11:00-11:30 Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları 1.Oturum Grekçe Felsefenin Mihenk Taşları ve Tarihsel Uzantıları Prof. Dr. Uluğ Nutku Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan Özlem Greklerde ve

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Bilgi Formu Dersin Adı Öğretim Dili Varlık Felsefesi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Dersin Türü Ders Kodu Zorunlu ( ) Seçmeli ( ) FEL 601 Teorik

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM FELSEFESİ * Ders No : 0310340024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL.

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL. İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya ISBN 978-605-4829-05-7 869 sayfa, 45 TL. VII. yüzyılın başlarında kadim medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse kaybetmiş olan felsefe,

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Giorgio Colli, Felsefenin Doğuşu / Çev. Fisun Demir Dost Yayınları, Ankara, 2007, s. 94.

Giorgio Colli, Felsefenin Doğuşu / Çev. Fisun Demir Dost Yayınları, Ankara, 2007, s. 94. Giorgio Colli, Felsefenin Doğuşu / Çev. Fisun Demir Dost Yayınları, Ankara, 2007, s. 94. Dominique Folscheid, Felsefe Akımları / Çev. Muna Cedden Dost Yayınları, Ankara, 2005, s. 160. * Tanıtan: Tamer

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Devlet Kuramı HUK 310 6 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2

Detaylı

Antik Yunan Kaynakçası

Antik Yunan Kaynakçası Antik Yunan Kaynakçası Keskin, U., & Büyük, K. (2013). "Antik Yunan Yazınsal Oyunlarında Yönetim Düşüncesi". Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 18 (1), 385-404, Bergin, M., & Malam, J. (2011).

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

KURAMSAL ESTETİK. Yusuf Baytek n BALCI

KURAMSAL ESTETİK. Yusuf Baytek n BALCI KURAMSAL ESTETİK Yusuf Baytek n BALCI KURAMSAL ESTETİK Yrd. Doç. Yusuf Baytekin Balcı ISBN: 978-605-318-630-4 DOİ 10.14527/9786053186304 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016, Pegem

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2012-2013 Bahar Yarıyılı ETİK VE İNSAN HAKLARI İHA 504 01 ve 02 7,5 AKTS Kredisi 1. yıl 2. yarıyıl Yüksek Lisans

Detaylı

Kitap A dı Yayınevi. Wilhelm von Humbold 2012 141-147. Batı Düşüncesi İSAM Yayınları 2009. Husserl Say Yayınları 2006. Yayın Yılı Ahmet Cevizci

Kitap A dı Yayınevi. Wilhelm von Humbold 2012 141-147. Batı Düşüncesi İSAM Yayınları 2009. Husserl Say Yayınları 2006. Yayın Yılı Ahmet Cevizci Mezun Olduğu Fakülte Fakülte Mezuniyet Dokuzeylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Tez Adı Enstitü Yer Yıl Nietzsche'nin Postmodernizme Bakımından Etkileri Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ I. ÖĞRETİM

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ I. ÖĞRETİM FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ I. ÖĞRETİM FEL 101 Felsefeye Giriş 2 0 2 Ders, felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme etkinliği olduğunu tanıtlamayı; felsefenin genel yapısını ve onun temel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : FELSEFEYE GİRİŞ Ders No : 0070160018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ

I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ I. KİTAP: BATI FELSEFE GELENEĞİ: ÖĞRETİ VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM FELSEFEYE GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM İnsan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat... 17 1. Büyü...17 2. Teknik...19 3. Din...21

Detaylı

Fizik Grubu Asil Liste DEU

Fizik Grubu Asil Liste DEU Fizik Grubu Asil Liste DEU 1 PINAR YEŞİM YILDIRAL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.23 82.03 3.3.1986 2010 2015 2 HASRET ÜLGER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.02 77.13 15.7.1989 2008 2014 3 İMRAN KILIÇ DOKUZ

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Dersin Adı: Rönesansta Felsefe Dersin Kodu: FEL 202 Dersin Şubesi: 01 AKTS Kredisi 5 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY2211 TOPLUM VE KURUMLAR Derse kabul koşulları Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Genel 1993- Doktora Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı Yabancı Dil Bilgisi İngilizce 1998 Bahar KPDS 73 Akademik Ünvan Ve Görevler 1993- DOÇENT

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu PF39140319 MURAT ÖZDEMİR PF39140230 ENGİN KARATAŞ PF39140113 EMİNE AK PF39140090 CANAN DURAN PF39140097 ENES KAPICIOĞLU PF39140083 ŞULE SIRAKAYA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

LİSANS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ

LİSANS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ BÖLÜMÜ DERS KAYNAK KİTAPLARI DÖNEM I KOD DERSİN ADI KAYNAK KİTAP YAZAR KREDİ YAYINVEVİ DÖNEM I SB101 Psikolojiye Giriş I Psikolojiye Giriş Rod Plotnik 3 KAKNÜS SB102 Sosyoloji I Sosyoloji (Kavramlar Ve Sorunlar) Prof. Dr. İsmail Doğan 3 PEGEM SB103 Türkiye nin Toplumsal Yapısı I Modernleşen

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hasan Haluk ERDEM 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hasan Haluk ERDEM 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan Haluk ERDEM 2. Doğum Tarihi: 28.02.1970. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe Ankara Üniversitesi 1992 Y. Lisans Felsefe Gazi Üniversitesi

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9 İÇİNDEKİLER Önsöz ve Teşekkür... vii İkinci ve Sonraki Baskılara Önsöz ve Teşekkür... ix İçindekiler...xiii Giriş...1 Birinci Bölüm BİR BİLİM OLARAK İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ...9 İktisadi Düşünce Tarihi

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ Ders No : 8107010005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ. Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim.

4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ. Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim. 4.HAFTA/KONU: IMMANUEL KANT IN ETİK GÖRÜŞÜ: İNSANIN DEĞERİ Temel Kavramlar: Ahlak yasası, isteme, ödev, pratik akıl, maksim. Kazanımlar: 1- Immanuel Kant ın etik görüşünü diğer etik görüşlerden ayıran

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı