3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, 1939"

Transkript

1 FELSEFE LİTERATÜRÜ (Türkçe) Akademik anlamda felsefe metinleri yanında, kuramsal-düşünsel içerikli bazı kitaplar, Dünya ve Türk Edebiyatında felsefi açıdan özellik taşıyan bazı romanlar, piyesler ile matematik, fizik, biyoloji, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, politika, antropoloji, bilim tarihi, dilbilim gibi alanlarda sözlük türünde olan ya da temel bilgiler içeren bazı kitaplar da listeye alındı. Felsefecilerin başka alanlardan kitaplara da başvurabileceği göz önünde bulunduruldu. Liste, 1928 Harf Devriminden Eylül 2009 tarihine dek Türkiye de yayımlanmış Türkçe kitapları kapsamaktadır. Erişemediğimiz pek çok kitabın bulunması olasıdır. Birçok meslektaşım listenin hazırlanmasına katkıda bulundu. Ayrıca Kültür Bakanlığı Web Sitesinde yer alan Düşünce Kaynakçası ndan yararlanıldı. Listenin hazırlanmasında emeği geçen Hakan Poyraz a, Neşet Toku ya, Hüseyin Subhi Erdem e, Vefa Taşdelen e, Nedim Yıldız a, Alper Yavuz a katkılarından dolayı özellikle ve içtenlikle teşekkür ederim. Ömer Naci Soykan Kısaltmalar: AKM : Atatürk Kültür Merkezi AÜİF: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DTCF :(AÜ) Dil Tarih Coğğrafya Fakültesi MEB : Milli Eğitim Bakanlığı TDK : Türk Dil Kurumu TDV :Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları TTK : Türk Tarih Kurumu YKY :Yapı Kredi Yayınları 1. Abadan, Y Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. Ankara, Devlet Felsefesi, Ankara Üni. Siyasal B. F. Yay., Grotius ve Tabii Hukuk, Kenan Basımevi ve Klişe Mat., İstanbul, Hukuk Felsefesi Dersleri, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Yay., Ankara, Abdurrahman Şeref Tarih Söyleşileri, Sadeleştiren: Mübeccel Nami Duru, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul Abelardus, P. Bir Mutsuzluk Öyküzü, Remzi K. 7. Acarlar, E Bilimler Üzerine Yedi Deneme, Karınca Mat., İzmir, Eğitim Üstüne Bir Deneme, Karınca Mat., İzmir, Sanatlar Üstüne Bir Deneme, Karınca Mat., İzmir, Açar, H.R (Ed.) Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eğitim Fak. Yay., Van, (Ed.) Türkiye II. Eğitim Felsefesi Kongresi, YYÜ. Eğitim Fak. Y. Van, Açıkgenç, A Bilgi Felsefesi, İnsan Yay., İstanbul, 1992

2 2 13. İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, İsam Yay.,İstanbul, Kavram ve Süreç Olarak Bilginin İslamîleştirilmesi, İstanbul, Açıkgöz, H.M. Sağduyu Eylem Felsefesi, Birey Y. 16. Adal, Erhan Hukukun Temel İlkeleri, Beta Yay., Adam, C. Descartes Hayatı ve Eserleri, Çev. Mehmet Karasan, MEB Yay., İstanbul, Adamson,P-Taylor,C İslam Felsefesine Giriş, Çev. Cüneyd Kaya, Küre Yay., İstanbul, Adıvar, A.A Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul, Tarih Boyunca İlim ve Din, I,II; Remzi Kitabevi, İstanbul, Adler, A. Hayatın Manası, Çev. Halis Özgü, Özgü Yay., İstanbul İnsan Tabiatını Tanıma, Çev. Dr. Ayda Yörükân, Tur Yay., İnsanı Tanıma Sanatı (Çev., K. Şipal), Say Yay., Adoratski, V. Diyalektik Materyalizm, Çev. Sabiha Sertel, Yeni Kitabevi, İstanbul, 1936, Yar Yay., İstanbul, Adorno, T.W. Eleştiri-Toplum Üstüne Yazılar, Çev. M. Yılmaz Öner, Belge Yay., İstanbul, Minima Moralia, Çev. Orhan Koçak- Ahmet Doğukan, Metis Yay., İstanbul Rüya Kayıtları, Çev. Şeyda Öztürk, YKY, İstanbul, Afanassiev, V.G. Felsefenin İlkeleri, Çev. Nuri Samyeli, Yar Yay., İstanbul, Afifi, Ebu l-ala Muhyiddin İbnu l-arabî nin Tasavvuf Felsefesi, Çev. Mehmet Dağ, AÜİF. Yay., Ankara, Agamben, Giorgio Kutsal İnsan (Çev., İ. Türkmen), Ayrıntı Yay., Ağaoğlu, T. Stuart Mill, Devlet Basımevi, İstanbul, Ağaoğulları, M. A. Köker Levent İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Kitabevi, Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Kitabevi, Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge Kitabevi, Ankara, Ağaoğulları,M. A. Eski Yunan da Siyaset Felsefesi, Verso Yay., Siyasal Düşünceler Tarihi II, Ankara, 1984

3 3 37. Ahmed, E.S. İslam ve Antropoloji, İnsan Y Ahmet Cevdet Paşa İslam Dinamizmi ve Entelektüel Atalet, Yay. E. Aytekin, İlke Yay., İstanbul, Miyar-ı Sedat, İstanbul H. 1303; Sad. H.Tahsin Feyizli, Fecr Yay., Ankara, Ahmet Eflaki Ariflerin Menkıbeleri I-II, Çev. T.Yazıcı, Maarif Yay., Ankara, Ahmet Haşim Üç Eser, MEB Y Ahmet Hilmi Bey Huzur-u Aklü Fen de Maddiyyun Meslek-i Dalaleti, Tercüman Y. 43. Ahmet Midhat Felsefe Metinleri, Babil Yay., Haz. E.Erbay-A.Utku, Ankara, Ahmet Rıza Batı nın Doğu Politikasının Ahlaken İflası, Çev. Z. Ebuzziya, İstanbul, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, Ahmet Şuayb Hayat ve Kitaplar, Haz. E.Erbay, Salkımsöğüt Yay., Erzurum, Ajdukiewicz, K. Temel Kavramlar ve Kuramlar, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay., Ankara, Felsefeye Giriş, Gündoğan Yay., Ankara, Akal, C. B. Sivil Toplumun Tanrısı, Afa Yay., Yasa ve Kılıç, Afa Yay., Devlet Kuramı, Dost Yay., Ankara, Modern Düşüncenin Doğuşu, Dost Yay., Ankara, Özgürlüğün Geleceği Yoktur, Dost Yay., Ankara, Akalın, M. Modern Lengüstiğe Giriş, Ege Üniv. Ed. Fak. Y Akarlı, E. vd. Çağdaş Kültürün Oluşumu, Metis Yay., İstanbul, Akarsu, B-Yücel, T Macit Gökberk Armağanı, TDK., Ankara, Akarsu, B. Atatürk Devrimi ve Yorumları, İlkyaz Basıvevi, Ankara, Kişi Kavramı ve İnsan Olma, İnkılap Yay., İstanbul, Modern Toplumda Kadın, İzlem Yay., İstanbul, Ahlak Öğretileri, Remzi K. 60. Çağdaş Felsefe, İnkılap ve Aka Y.

4 4 61. Dil-Kültür Bağıntısı, Remzi K. 62. Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılap K. 63. Max Scheler'de Kişilik Problemi, İst.Üniv. Ed.Fak. Y 64. I. Kant ın Ahlak Felsefesi, İnkılap Yay., Mutluluk Ahlakı, İnkılap Yay., 1998.Akatlı, F.: Düşünce Ufkunda Pupa Yelken, Boyut Yay., İstanbul, Felsefe Gözüyle Edebiyat, Dünya Kitapları, İstanbul, Kültürsüzlüğümüzün Kışı, Dünya Kitapları, İstanbul, Niçin Diyalektik?, Kırmızı Yay.İstanbul, Pusulamız Felsefe, Varlık Yay., Felsefe Kıyılarında, Afa Y. 71. Akay, A. Michel Foucault İktidar ve Direnme Odakları, Bağlam Yay.,İstanbul, Postmodern Görüntü, Bağlam Yay., İstanbul, Sanatın ve Sosyolojinin Ruh Hali, Bağlam Yay, İstanbul, Michel Foucault/ İktidar ve Direnme Odakları, Bağlam Y. 75. Postmodern Görüntü, Bağlam Y. 76. Sanatın ve Sosyolojinin Ruh Hali, Bağlam Y. 77. Tekil Düşünce, Afa Y. 78. Akay, A.-Zeytinoğlu, E Kavramın Sınırlarında, Bağlam Yay., İstanbul, Akçura, Y. Muasır Avrupa da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Haz. Adem Efe, Yeni Zamanlar Yay., İstanbul, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Yurt Y Akdağ, M. Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi 1-2, Cem Y Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Bilgi Y Akdemir, A.M. Mehmet Ali Ayni nin Düşünce Dünyası, Kültür Bak. Yay., Ankara, Akder, N. Bir Aksiyon Problemi Olarak Felsefe, T.D.K Basımevi, Ankara,1947

5 5 85. Akdoğan, C. Reichenbach ve Türkiye de Pozitivizm, Türkiye Felsefe Kurumu Konferansları I, Ankara, Akgöl, N. Sokrat ve Savunması, Yalçın Ofset Yay., İstanbul, Akgün, M. Materyalizmin Türkiye ye Girişi ve İlk Etkileri, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, Türkiye de Klasik Materyalizme Eleştiriler., Elis Yay., Ankara, Akın, İ. Devlet Doktrinleri, İstanbul, Akın. A.B. vd (Hazr.) Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I-II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Gen. Müdürlüğü Yay., Ankara, Akil, Muhammed Felsefi Tasavvuf, Birey Yay., 92. Akkaya, M. Filozofça Söyleşiler Düşünceler, Belge Y. 93. Akkaya, Rukiye Prens Sabahaddin, Liberte Yay., Aksal, S.K. Geçmişle Gelecek, Çağdaş Yay., İstanbul, Aksan, D. ( Yay.Haz.) Dilbilim Seçkisi, TDK, Y Anlambilimi ve Türk Anlambilimi, Ankara Üniv. DTC Fak. Y Her Yönüyle Dil 1-2-3, TDK, 1987, 1980, Türkçenin Gücü, Türkiye İş Bankası Y Aksoy, Y. Matematik [Ve] Tarihi 1-3, Yıldız Teknik Üni. Fen Ed. Fak. Y Aktan, C.C. Moderniteden Postmoderniteye Değişim, Çizgi Kitabevi, Konya, Akverdi, H. Sanatta Yaratma, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, Akyıldız, E. Taş Çağı ndan Osmanlı ya Anadolu, Milliyet Y Akyol, O. F. Thomas Aquinas, Homer K Akyol, O. F. Yazıcıoğlu Öğe S. Türkiye Felsefe Yayınları Kaynakçası, Kitaplar-Makaleler , Türkiye Felsefe Kurumu Y Akyürek, E Ortaçağdan Yeniçağa Felsefe ve Sanat, Kabalı Yay., İstanbul, Alaaddin Ali Tusi Tehafütü l-felasife, Çev. Recep Duran, Kültür Bakanlığı Y: Alain Edebiyat Üstüne, Çev. Asım Bezirci, Dönem Yay., İstanbul, Minevra veya Bilgelik, Çev.Ayla Yörükan, Tur Yay. Ankara, 1971

6 Söyleşiler I-II-III, MEB 110. Alatlı, A. Aydın Despotizmi, Kitap Dergisi Yay., İstanbul, Albayrak, M. Tanrı ve Süreç, Tuğra Mat., Isparta, Alemdar, K.-Kaya, R. Kitle İlitişiminde Temel Yaklaşımlar, Savaş Y Ali Şeriati İslamda Bilim, Çev. Faruk Alptekin, Nehir Yay., İstanbul, Kültür ve İdeoloji, Çev. Orhan Bekin, Bir Yay., İstanbul, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, Çev. Fatih Selim, Düşünce Yay., İstanbul, Medeniyet ve Modernizm, Çev. Ahmet Yüksel, Bir Yay., İstanbul, Alpayağıl, R. Kimin Tarihi, Hangi Hermenötik, Ağaç Y Alper, Ö. M. İslam Felsefesinde Akıl Vahiy, Felsefe Din İlişkisi, Ayışığı Yay., İstanbul, Alplaçin, O. J.J.Rousseau, Yalçın Ofset Yay., İstanbul, Alsan, N Çağımızı Hazırlayan Düşünce, Varlık Yay., İstanbul, Altar, C.M. Sanat yolculukları, Pan Y Althusser, L. Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi, Çev. Ömür Sezgin, Değişim Yay. Ankara, Gelecek Uzun Sürer, Çev. İsmet Birkan. Can Yay. İstanbul, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık, İletişim Yay., İstanbul, Lenin ve Felsefe, Çev. Murat Belge, İletişim Yay., İstanbul, Felsefe (Çev., A. Tümertekin), İthaki Yay., Marx İçin (Çev. Ü. Ergüden), İthaki Yay Montesquieu: Siyaset ve Tarih (A.Timurtekin), İthaki Yay., John Lewis'e Cevap, V Yayınları, Politika ve Tarih, V Yayınları, Altınörs, A. Anlam Doğrulama ve Edimsellik, Alfa Y Dil Felsefesi Sözlüğü, Paradigma Y.

7 Dil Felsefesine Giriş, İnkılâp Yay., 134. Altıntaş, H. Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Maarifetnamesinde Tasavvuf, İstanbul, İbn Sina Metafiziği, Ankara 1985; 2. Bsk., Ankara 1992; 3. Bsk., Ankara İslam Ahlakı, Ankara, Mustafa Şekip Tunç, Kültür Bak. Yay., Altıok, F. Niçin Diyalektik, Çağdaş Y Altuğ, T. Dile Gelen Felsefe, YKY, İstanbul, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi ve Yolaçtığı Bilgikuramsal Sorunlar, Ege Üniv. Yay., İzmir, Kant Estetiği, Payel Yay., Altundal, Aytunç Laiklik, Anahtar Kitaplar, Alver, K. (Ed.) Edebiyat Sosyolojisi, Hece Y Edebiyat sosyolojisi İncelemeleri, Hece Y Amstrong, K. Tanrı nın Tarihi, Ayraç Yay., Ankara, Anday, M. C. Maddecilik ve Ülkücülük, Sander Yay., İstanbul, Sosyalist Bir Dünya, Çağdaş Yay., İstanbul, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, YKY, Anderson, P. Tarihten Siyasete Eleştiri Yazıları, Çev. Simten Coşar, İstanbul, Andruzac, Christophe Metafizik Temaşa ve Mistik Deneyim- Rene Guenon-, İnsan Yay., 151. Ansell, Keith-Pearson Kusursuz Nihilist Çev. Cem Soydemir, Ayrıntı Yay., İstanbul, Antel, S.C. Ahlak Terbiyesi Muhasebeleri, Devlet Basımevi, İstanbul, Apel, K.O. Bilimselcilik, Hermeneutik, İdeoloji Eleştirisi, Çev. Doğan Özlem, Ege Üniv. Yay. İzmir Appelbaum,R.P. Toplumsal Değişim Kuramları, T. İş Bankası Y Aral, V. Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İstanbul, Arasteh, A.Z. Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş, Kitabiyat Y

8 Arat, N. (Yay.) Estetik. Seçme Metinler, İst. Üniv. Ed. Fak. Y Arat, R.R. Kutadgu Bilig, Türk Dil Kurumu Y Aren, S. 100 Soruda Ekonomi El Kitabı, Gerçek Y Arendt, H. İnsanlık Durumu, çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Totalitarizmin Kaynakları I-Emperyalizm, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Uygarlık Süreci, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, Şiddet Üzerine, İletişim Y Totalitarizmin Kaynakları I-II;İletişim Yay., 165..vd. Sivil İtaatsizlik, Ayrıntı Y Geçmişle Gelecek arasında (Çev., A. Kaya), İletişim Yay., Arıkan, M Hamdi Ragıp Atademir Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ankara, Arıklı, N-Vardar, B Semantik Akımlar, Yeni İnsan Yay., İstanbul, Aristoteles Atinalıların Devleti, Çev. S. Yakup Baydur, MEB, Ankara, De Anıma /Ruh Üzerine II, Çev. Celal Gürbüz, Ara Yay., İstanbul, Eudamos a Etik (Çev., S. Babür) Dost K. Yay., Fizik, Çev. Saffet Babür, YKY, İstanbul, Gökyüzü Üzerine, Çev. Saffet Babür, Dost Yay., Ankara, Hayvanların Hareketi Üzerine, Bulut Y Metafizik, Sosyal Yayınlar Nikomakhos'a Etik, Hacettepe Üniv. y Oluş ve Bozuluş Üzerine, Çev.Celâl Gürbüz, Ara Yay., İstanbul, Organan I-V, M.E.B Poetika, Remzi Kitabevi 180. Politika, Remzi Kitabevi

9 Retorik, Çev. Saffet Babür, Yapı Kredi Yay., İstanbul, Ruh Üzerine I-II, Ara Yayıncılık Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, Çev. Oğuz Özügül, Say Yay., Ankara, Yorum Üzerine, Çev. Saffet Babür, İmge Kitabevi, Ankara, Arkan, A. Ibn Meymun Felsefesinde Tanrı, Değişim Yay., İstanbul, Arkoun, M. Tarih, Felsefe ve Siyaset Üzerine Konuşmalar, Vadi Y Armağan, M. İslam da Bilgi ve Felsefe, İz Yay., İstanbul, Gelenek ve Modernlik Arasında, İnsan Y Armaoğlu, Fahir 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, C. I. II., Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Arnhart, L. Platon dan Rawls a Siyasi Dşünce Tarihi, Adres Y Aron, R Aydınların Afyonu, Çev. İzzet Tanju, Tur Yay., İstanbul, Aron, R Demokrasi ve Totalitarizm, Çev. Vahdi Hatay, Kültür Bak. Yay., İstanbul, Aron, R Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, Özgürlükler Üzerine Deneme, (Çev., T. Ilgaz), Kesit Yay., Arsal O Hukukta Diyalektik Hareket, Cumhuriyat Halk Partisi Yay., Ankara, Arsal, S.M Hukuk Felsefesi Tarihi, İstanbul, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, Çeltüt Basımevi. İstanbul Arslan, A. Felsefeye Giriş, Vadi Yay., Ankara, Haşiye Ala t- Tehafüt Tahlili, İstanbul, İbn Haldun un İlim ve Fikir Dünyası, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, İbn-İ Haldun, Vadi Yay., Ankara, İslam Felsefesi Üzerine, Vadi Yay., Ankara, İslam, Demokrasi ve Türkiye, Vadi Yay., Ankara, Kemal Paşa Zade nin Tehafüt Haşiyesi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., İstanbul, 1987

10 (Yay.Haz.) II. Türkiye Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Ege Üni. Ed. Fak. Y El-Medinetü l Fazıla, Kültür Bakanlığı Yay., İslam Felsefesi Yazıları, Vadi Yay., Arslan, H Epistemik Cemaat, Paradigma Yay., İstanbul, Gadamer-Habermas;Gadamer Derrida Tartışması (Der. ve tercüme), Paradigma Yay., İstanbul, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Tercüme), Paradigma Yay., İstanbul, İnsan Bilimlerine Prolegomena-Dil, Gelenek ve Yorum, Paradigma, İstanbul, Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Der.), Paradigma Yay., İstanbul, Arthur, D Nietzsche, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul, Aruoba, O. Benlik, Metis Y De ki İşte, Metis Y Hani, Metis Y İle, Metis Y Olmayalı, Metis Y Tümceler, Metis Y Uzak, Metis Y Yakın, Metis Y Arvasî, S. A. Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Türkmen Yay., İstanbul, Kendini Arayan İnsan, Toker Mat., İstanbul Arvon Henri Anarşizm Çev., A. Kotil), İletişim Yay., Özyönetim (F. Başkaya), İletişim Yay., v.aster, Ernst Bilgi Teorisi ve Mantık, Çev.Macit Gökberk, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul Felsefe Tarihi Dersleri, I. İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi, Çev.Macit Gökberk, Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşri, İstanbul, Felsefe Tarihinde Türkler, Burhanettin Basımevi, İstanbul,1937

11 Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev.Orhan Münir Çağıl, İ.Ü Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Yay., İstanbul, Aşık Paşa Garipname, Haz. Kemal Yavuz, I-IV, TDK Yay., Ankara, Aşkar, M Molla Fenari ve Vahdet-i Vücud Anlayışı, Muradiye Kültür Vak. Yay., Ankara Aşukin,N.S. vd. Politika Sözlüğü, Sosyal Y Ataç, N. Günce, Varlık Y Atademir, H. R. Aristo nun Mantık ve İlim Anlayışı, Ankara Üni. İ.F.Yay., Demokrasi Üzerine, Konya, Filozoflara Göre Felsefe, Atademir Yay., Konya, İlim ve Muhit, Konya, Atasoy, F. Sorokin in Toplum Felsefesi, Seba Yay., Ankara, Atay, H. Farabi ve İbn Sina ya Göre Yaratma, AÜİF. Yay., Ankara, Farabi nin Üç Eseri, AÜİF. Yay., Ankara, İbn Sinâ da Varlık Nazariyesi, Gelişim Yay., Ankara, Atay, O. Eylembilim, İletişim Y Attas S. N. İslam ve Laisizm, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul, Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri, Çev. Mahmut Erol Kılıç, İnsan Yay., İstanbul, Augustinus İtiraflar, Temuçin Y Austin, J. L. Söylemek ve Yapmak, Metis Yay., 247. Austrian, H. W. Kelam Felsefeleri, Çev. Kasım Turhan, Kitabevi Yay., İstanbul, Avineri, K. Hegel Üzerine Yorumlar, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, Avrich, P. Anarşist Portreler I-II, Sarmal Y Ayad, M. K. İslâm da Tarih Felsefesi, I-IV; İş Mecmuası, İstanbul, Aycan, İ-Söylemez, M. İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara Okulu Yay., Ankara, Aydemir, Ş.S. İnkılap ve Kadro, Remzi K. 1968

12 Aydın, A. Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, Alfa Yay., İstanbul, Aydın, A.A. İslâm İnançları ve Felsefesi- Tevhid ve Kelam, Güzel Sanatlar Mat., Ankara Aydın, H. Metafizikçi Olarak Nietzsche, Uludağ Üniv. Yay., Bursa, Muhasibî nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara, Yaratılış ve Gayelilik, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, Aydın, M.S. Din Felsefesi, Selçuk Yay., Ankara, Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı- Ahlâk İlişkisi, Umran Yay., Ankara, Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları, AKM. Yay., Ankara, İçe Kritik Bakış, İyi Adam Yay., İslam Felsefesi Yazıları, Ufuk Kitapları, İslamın Evrenselliği,Ufuk Kitapları, Aydınlı, Y. Farabi Din Üstüne, Arasta Yay., Bursa, Farabi de Din Kavramı, Arasta Yay., Bursa, Farabi de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yay., İstanbul, Gazali: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yay., Bursa, İbn Bacce nin İnsan Görüşü, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, Aydoğan, A.(Çev. Ve Yay. Hazrl.) Heidegger, Say Y Ayer, A.J. vd. Algılama, Duyma ve Bilme, Metis Y Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Y Ayman, M. Gazzali de Bilgi Sistemi ve Şüphe, İnsan Yay., İstanbul, Aynî, M.A. Türk Ahlakçıları, Marifet Basımevi, İstanbul, Türk Azizleri, I (İsmail Hakkı), Marifet Basımevi, İstanbul, Türk Mantıkçıları, Evkaf Mat., İstanbul, Aysevener, K. Collingwood un Tarih Felsefesi, İmge K.

13 Ayvazoğlu, B. İslam Estetiği ve İnsan, Çağ Y Aziz Nesefi Hakikatlerin Özü, İnsan Yay., İstanbul, Baby, J. Ekonomi Politiğin Temel Prensipleri, Sosyal Y Bachelard, G. Ateşin Tin Çözümlemesi, Çev. Nail Bezel, Öteki Yay., Yeni İlmi Zihniyet, Çev. Hilmi Ziya Ülken, Vakıf Kitabevi, İstanbul, Mekanın Politikası, Kesit Y Mumun Alevi, ithaki Yay., 284. Seçmeler, Remzi K Yok Felsefesi, Yapı Kredi Y Bachmann, I. Bu Tufandan Sonra, Metis Y Frankfurt Dersleri, Bağlam Y Bacon Denemeler, İnkılap K Novum Organum, Doruk Y Yeni Atlantis, MEB 291. Baechler, Jean Kapitalizmin Kökenleri (Çev., M. A. Kılıçbay), İmge Kitabevi, Bağ, Y. Türklerde ve Çerkeslerde İslam Öncesi Kültür Din Tanrı, Çiviyazıları, Baha Tevfik Felsefe-i Ferd, Altıkırkbeş Y Nietzsche Hayatı ve Felsefesi, Karşı Kıyı Y Bahtin, M. Dostoyevski Poetikasının Sorunları, Metis Y Karnavaldan Romana, Ayrıntı Y Rabelais ve Dünyası, Ayrıntı Y Sanat ve Sorumluluk, Ayrıntı Y Baiderd, Marcel Batı Dayatmacılığı ve İslam (Çev., A. Batur), Selenge Yay., Bakunin M.A. Devlet ve Anarşi (Çev., M. Uyurkulak), Öteki Yay., 2000.

14 Tanrı ve Devlet (Çev., S. Ergün), Öteki Yay., Seçme Düşünceler, Çev. Mehmet Tuncay, Habora Kitabevi, İstanbul, Bal, H. Yunus Emre ve Hümanizmi, Koral Yay., İstanbul, Hukuk Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, J. Devey in Eğitim Felsefesi, Kar Yay., Balaban, M.R. Çağdaş Medeniyetin Kökleri, İzmir, Felsefe Tarihi, Gayret Kitabevi, İstanbul, Fichte nin Hitabeleri, Dereli Basımevi, İzmir, Tarih Boyunca Ahlak, Gayret Kitabevi, İstanbul, Balcı, E. İlerlemenin Öteki Yüzü, Ağaç Yay., İstanbul, Balıbar, Etienne Spinoza ve Siyaset (Çev., S. Soyarslan), Otonom Yay., Althusser İçin Yazılar, İletişim Yay., İstanbul, Balıber, Francoise Einstein, YKY., Marx ın Felsefesi, Birikim Yay., İstanbul, Baltacıoğlu, İ.H. Sosyoloji, Sebat Basımevi, Batıya Doğru, İstanbul, Çocukların Terbiyesi, İstanbul, Felsefe, Sebat Basımevi, İstanbul, İçtimai Mektep, M.E.B Yay., İstanbul, Rousseau nun Terbiye Felsefesi, İstanbul Ziya Gökalp, İstanbul, Sanat, Suhulet Kütüphanesi 323. Banguoğlu, T. Türkçenin Grameri, TDK, Batlaş, Z.-Baltaş, A. Bedenin Dili, Remzi K

15 Banguoğlu, T. Türkçenin Grameri, Türk Tarih Kurumu Y Barber, Benjamin Güçlü Demokrasi (Çev., M. Beşikçi), Ayrıntı Yay., Barber, William İktisadi Düşünce Tarihi (Çev., İ. Durdu), Çıdam Yay., Barbier, Maurice Din ve Siyaset, Kaknüs Yay., Bardett, M Marks tan Foucault a İdeoloji, Sarmal Yay., İstanbul, Barker, Stephan Matematik Felsefesi (Çev., Y. Dursun), İmge Kitabevi, Barnes, B. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Y Barnes, Jonathan Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Cem Yay., 333. Barnett, L. Evren ve Einstein, Çev. Nail Bezel, Varlık Yay., İstanbul, Barrett, C. Ludwig Wittgenstein: Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, Çev: A. B. Güçlü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Barrett, W. İrrasyonel İnsan (Varoluşculuk Üzerine Bir İnceleme), Çev. Salih Özer, Hece Yay., Ankara, Barrow, Reginald Romalılar (Çev., E. Gürol), İz Yay., Barthes, R. Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Gerçek Y Bir Aşk Söyleminden Parçalar, Metis Y Camera Lucida, Altıkırkbeş Y Çağdaş Söylenler, Hürriyet Vakfı Y Göstergebilim İlkeleri, Kültür Bakanlığı Y Göstergebilimsel Serüven, YKY 343. Göstergeler İmparatorluğu, YKY 344. S/Z, Yapı Kredi Y Yazı Nedir? Hil Y Yazı ve Yorum, Metis Y Yazının Sıfır Derecesi, Metis Y Barthold, W İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. M. Fuat Köprülü, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1940

16 Bary, Norman P. Modern Siyaset Teorisi, Liberte Yay., Ankara, Yeni Sağ (Çev., C. Aykan), Tisamat Matbaası, Başaran, B (Ed.) Gilles Deleuz de Toplum ve Denetim, Bağlam Yay., İstanbul, Başaran, M. Gıyabında, yerineler, Paradigma Y Ve Niçin (Yine) Felsefe..., Yapı Kredi Y Kurbansal Sunu (Dile Getirilebilir ve Görülebilirin Mantık ve Ekonomileri), Ayrıntı Y Başer, S (Ed) Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini, Kubbealtı Yay., Kutadgu Bilig de Kut ve Töre den Sevgi Toplumuna, Seyran Y Yahya Kemal de Türk Müslümanlığı, Seyran Y Başgil A.Fuad Demokrasi Yolunda, Yağmur Yay., Başkan, Ö. Bildirişim, Altın Kitaplar, Başkaya, Fikret Paradigmanın İflası, Özgür Üniversite Yay., Bataille,G. Din Kuramı, Göçebe Y Edebiyat ve Kötülük, Ayrıntı Y İç Deney, YKY Batıman, B. Goethe Faust I-II, İst. Üni Ed. Fak. Y Batu, S Biyoloji ve Metafizik, A.Ü. Yay., Ankara, Batuhan, H Bilim Din ve Eğitim Üzerine Tartışmalar, YKYay., İstanbul, Sembolik Mantığa Giriş: Semiotik, Ankara, Bilim ve Şarlatanlık, Yapı Kredi Y Batı'da Tolerans Fikrinin Gelişmesi, İstanbul Uğur Felsefe Öğreniyor, Bulut Y Batuhan, H.- Grünberg;T. Modern Mantık, MEB 372. Baudovin, Jean Karl Popper (Çev., B. Gözkan), İletişim Yay., 1993.

17 Baudrillard, J. Kötülüğün Şeffaflığı, Haz. Melih Başaran, Ayrıntı Yay., İstanbul, Tüketim Toplumu, Çev Hazal Deliçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul, Amerika, Ayrıntı Yay., 376. Baştan Çıkarma Üzerine, Ayrıntı Yay., 377. Bir Parçadan Diğerine, İnkılâp Yay., 378. İmkansız Takas, Ayrıntı Yay., 379. Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya Da Toplumsalın Sonu, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Y Simülakrlar ve Simülasyon, Doğu Batı Y Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Çev. Ali Bilgin-Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniv. Yay Bauman, Z. Hermeneutic, Ayrıntı Yay, İstanbul, Postmodern Etik, Ayrıntı Yay., İstanbul, Yasakoyucular İle Yorumcular, Metis Yay., İstanbul, 1993, 385. Sosyolojik Düşünmek (Çev., A. Yılmaz), Ayrıntı Yay., Baumen, Gend Çok Kültürlülük Bilmecesi (Çev., L. Demirakın), Dost Yay., Baydur, S.Y. Dil ve Kültür, Cumhuriyet Y Bayet, A. Dine Karşı Düşüncenin Tarihi, Çev. Cemal Süreyya, Varlık Yay., İstanbul, Bilim Ahlakı, Çan Y Baykan F. Aydın Efsanesi, TDV. Yay., Ankara, Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, TDV. Yay., Ankara, Nietzsche nin Felsefesi, Kaknüs Yay., İstanbul, Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar, Kaknüs Yay., Bayraktar, M. Din Felsefesine Giriş, Fecr Yay., Ankara, İdris-i Bitlisi, Ankara, İslam Düşünce Tarihi, 1999

18 İslam Düşüncesi Yazıları, Elis Yay., Ankara, İslam da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV. Yay., Ankara, İslâm da Evrimci Yaratılış Teorisi, İnsan Yay., İstanbul, Kayserili Davud, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, İslam Felsefesine Giriş, TDV. Yay., İslam da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Rehber Yay., Bayraklı, B. Fârâbi de Devlet Felsefesi, Marmara Üniv. İlahiyat Fak., Yay., İstanbul, Bayrav, S. Filolojinin Oluşumu, Multilingual Yabancı Dil Y Yapısal Dilbilimi, İst. Üniv. Ed. Fak. Y Bean, G.E. Tanrılar ve kahramanlar, İst. Üni. Ed. Fak. Y de Beauvoir S. Kadın I-II-III, Payel Y Beaud, Michel Kapitalizmin Tarihi, Dost Yay., Becket, Samuel Godot yu Beklerken (Çev., U. Ün T. Günersel), Kabalcı Yay., Beer, M. Hegel in Felsefesi ve Marx ın Tarih Anlayışı, Çev. E. Sabit, Öncü Yay., İstanbul, Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelenin Umumi Tarihi, Çev. Zühdü Uray, İstanbul Beetham, D. Demokrasi ve İnsan Hakları, Liberte Y Beetham, D. Boyle K. Demokrasinin Temelleri (Çev., V. Bıçak), Liberte Yay., Beğenç, C. Anadolu Mitolojisi, MEB, Y Belge, M. Marksist Estetik, BFS 417. Belinski, V.G. Yazılar, Yön Y Bell, C. Uygarlık, Çan. Yay., İstanbul, Benda, Julien Aydınların İhaneti, Doğu Batı Yay., Benjamin, W. Brecht'i Anlamak, Metis Y.

19 Estetize Edilmiş Yaşam, Dost Kitabevi Y Parıltılar, Belge Y Pasajlar, YKY, Benveniste, E. Genel Dilbilim Sorunları, YKY, Berger, J. Görme Biçimleri, Metis Y Sanat ve Devrim, V Yayınları 427. Berger, P. Modernleşme ve Bilinç, Pınar Yay., İstanbul, Bergson, H. Manevi Kudrete Dair Birkaç Konferans, Çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul, Metafiziğe Giriş, Çev. Barış Karacasu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, Madde ve Hafıza, MEB 431. Ahlak İle Dinin İki Kaynağı, MEB 432. Düşünce Ve Devingen, MEB 433. Gülme, MEB 434. Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, MEB 435. Yaratıcı Tekamül, MEB 436. Zihin Kudreti, MEB 437. Bergson, H.-G. Marcel-R. Guénon Metafizik Nedir?, Der. ve Çev. Ahmet Aydoğan-Mustafa Tahralı, Birey Yay., İstanbul, Berkeley Hylas İle Philonous Arasında Üç Konuşma, Sosyal Yayınlar 439. İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, Bilim ve Sanat Y Berkes, N. Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu Batı Y Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Yön Y Felsefe ve Toplumbilim Yazıları, Adam Y Berle, A İktidar, Çev. Nejat Muallimoğlu, Tur Yay., İstanbul, Berlin, Isıah Romantikliğin Kökleri, YKY., 2008.

20 Bernal, J.D. Materyalist Bilimler Tarihi I-II, Sosyal Y Bernard, Levis Çatışan Kültürler (N. Elhüseyni), Tarih Vakfı Yurt Yay Bernasconi, R. Irk Kavramını Kim İcat Etti? Metis Y Bernheim, E Tarih İlmine Giriş, Tarih Metodu ve Felsefesi, Çev. M. Şükrü Akkaya, İstanbul, Bernstein, J. Richard. Objectivizmin ve Rölativizmin Ötesi, Paradigma Yay., 450. Berry, A Bilimin Arka Yüzü, Çev. R. Levent Aysever, Tubitak Yay., Ankara, Berve, H. Eskiçağ Tarihine Dair Altı Konferans, İst. Üni. Ed. Fak. Y Best, S-Kellner, D PostModern Teori, Ayrıntı Yay., İstanbul, Beşir Fuad Voltaire, Haz. Erdoğan Erbay-Ali Utku, Babil Yay. Erzurum, Şiir ve Hakikat, YKY, Beuavoir,S Pyrrus İle Cinéal, Çev. Asım Bezirci, De Yay., İstanbul, Beyaztaş, M. Hakikat Nedir (Gadamer, Heidegger, Adorno ve Dilthey dan derleme), Efkar Y Bezci, Bünyamin Carl Schmitt in Politik Felsefesi, Paradigma Yay., Bıçak, A. Tarih Bilimi, Çantay K Tarih Düşüncesi I-III, Dergah Y Bıçak, Vahit İfade Özgürlüğü, LDT Yay., Bılly, A. Diderot nun Hayatı, Çev. Sabiha Rıfat, MEB Yay., Ankara, Biemel, W. Sartre, Alan Y Bilgegil, K. Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belagat, Sevinç Matbaası, Ankara, Bilgiseven, A. Kurtkan Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, Bilhan S. Eğitim Felsefesi, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak. Yay., Ankara, Bilhan, Saffet Eğitim Felsefesi, Ankara Üni. Eğt. Bil. F. Yay., Billington, R. Felsefeyi Yaşamak (Ahlak Düşüncesine Giriş), Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul, Binder,H.- Wagenbach(Haz.) Kafka nın Ailesine Mektupları, Düşün Y

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2013 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR SIRA NO

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2013 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR SIRA NO SIRA NO ISBN Eser Yazar yayın evı yayın yılı 1 6053604969 1. Dünya Savaşı Lan Westwel İş Bankas 2 6053606345 1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl Geofferey Parket İş Bankas 3 6051146918 1. Dünya Savaşında Osmanlı

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi

Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi Sıra No Kitap Adı Yazar Adı Yayınevi Yayın Tarihi 1 100 Soruda Çevre; Çevre Sorunları ve Politikaları Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi ISBN Ruşen Keleş Yakın Kitabevi 2013 9786056323270 1 2 1001 Hadis-

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Aile Bibliyografyası (Kitaplar) TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I) AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : 975-19-0291-6

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

döneminin ünlü Garpçılar'ı yeni rejimdeki mevkileriyle de. gözlemlenebilir. Kılıçzade Hakkı Bey ve Celal Nuri Bey yeni dönemde mebus olmuş

döneminin ünlü Garpçılar'ı yeni rejimdeki mevkileriyle de. gözlemlenebilir. Kılıçzade Hakkı Bey ve Celal Nuri Bey yeni dönemde mebus olmuş BATILlLAŞMA Abdullah Cevdet ise bu görüşün tamamen yanlış olduğunu, Osmanlıla r'ın Batı'nın bir talebesinden başka birşey olmadıklarını belirtmiş ve bir tek medeniyet bulunduğunu, bunun da Avrupa medeniyeti

Detaylı

Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi

Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi 47 Numara Yayıncılık 4 Diyabet Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Detaylı

020.002- Der. Faruk Taşkale, Hüseyin Gündüz: Hat Sanatında Hilye-i Şerife, Hz. Muhammed in Özellikleri, İstanbul, 2006

020.002- Der. Faruk Taşkale, Hüseyin Gündüz: Hat Sanatında Hilye-i Şerife, Hz. Muhammed in Özellikleri, İstanbul, 2006 000 010 020 020.001- Der. Frank Zöllner: Leonardo da Vinci, Köln, 2004 020.002- Der. Faruk Taşkale, Hüseyin Gündüz: Hat Sanatında Hilye-i Şerife, Hz. Muhammed in Özellikleri, İstanbul, 2006 020.003- :

Detaylı

Sıra Eseradı Başvuran

Sıra Eseradı Başvuran Sıra Eseradı Başvuran 1 Bandidos 1001 Roman (Altan Çağatay Gürdal) 2 Martin Mystere & Nathan Never Gelecek Mahkumu 1001 Roman (Altan Çağatay Gürdal) 3 50 Soruda Aydınlanma 7 Renk Basım Yayım ve Filmcilik

Detaylı

Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59,

Toprak, Z. (2002). Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938). Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Türkiye Cumhuriyeti Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Erkin, F. C. (2008). Dışişlerinde 34 Yıl, III. Cilt (Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği).

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 89-93. ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I KISALTMALAR... VI ÖNSÖZ... VIII GİRİŞ TARİHSELCİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN ANLAM ÇERÇEVESİ I) Tarih... 3 II) Tarihsel... 6 III) Tarihsellik... 7 IV)Tarihselcilik... 9 A) Anlama

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

YILI. (DATABASE2011 mp3) not:ctrl + f tuşu ile arama yapabilirsiniz :-)

YILI. (DATABASE2011 mp3) not:ctrl + f tuşu ile arama yapabilirsiniz :-) YILI cbü eğitim fakültesi kütüphanesi kitap listesi not:ctrl + f tuşu ile arama yapabilirsiniz :-) (DATABASE2011 mp3) ANSİKLOPEDİLER BÖLÜMÜ YAZARI 1969 İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 116 119 1965 BÜYÜK FİLOZOFLAR

Detaylı

TÜRKİYE DE 2000-2005 YILLARI ARASINDA ŞİİR KURAMI KAYNAKÇASI. Şuheda ÖNAL 1 Gonca GÖKALP ALPASLAN 2 Sibel HATİPOĞLU 3

TÜRKİYE DE 2000-2005 YILLARI ARASINDA ŞİİR KURAMI KAYNAKÇASI. Şuheda ÖNAL 1 Gonca GÖKALP ALPASLAN 2 Sibel HATİPOĞLU 3 Türkbilig, 2012/23: 133-148. TÜRKİYE DE 2000-2005 YILLARI ARASINDA ŞİİR KURAMI KAYNAKÇASI Şuheda ÖNAL 1 Gonca GÖKALP ALPASLAN 2 Sibel HATİPOĞLU 3 Özet: Şiirin tanımı, işlevi, amacı, diğer türlerle ve alanlarla

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI

TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri ve Yayınlama Özgürlüğü Raporları 1994-2014 İÇİNDEKİLER Önsöz...5 Yayınlama Özgürlüğü Raporu 1994...9 Düşünce ve

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, p. 549-582, ANKARA-TURKEY YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KARŞILAŞTIRMALI TEZLER * Ali DONBAY **

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 87

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 87 1 Ambulansla dünya turu A.P.R.İ.L YAYINEVİ 2 Annem bir robot doğurdu A.P.R.İ.L YAYINEVİ 3 Corleone ailesi A.P.R.İ.L YAYINEVİ 4 Çilek kızlar A.P.R.İ.L YAYINEVİ 5 Galeyan A.P.R.İ.L YAYINEVİ 6 Hacıyatmaz

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

tarih eleştiri kültür politika 2003-2013

tarih eleştiri kültür politika 2003-2013 sanathayat tarih eleştiri kültür politika 2003-2013 modernlik - modernizm 3 avangard / teori / eleştiri 27 çağdaş estetik 39 çağdaş sanatın örgütlenmesi 53 eleştirel müzecilik 73 mimarlık ve avangard 87

Detaylı