üniversitemizde myo larda kalite: mevcut durum, sorunlar ve Çözüm önerileri konulu ulusal konferans GerÇekleŞTİrİldİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "üniversitemizde myo larda kalite: mevcut durum, sorunlar ve Çözüm önerileri konulu ulusal konferans GerÇekleŞTİrİldİ"

Transkript

1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 16 MART 2014 alaca myo Gıda İŞleme Bölümü Beyaz peynir üretti üniversitemizde myo larda kalite: mevcut durum, sorunlar ve Çözüm önerileri konulu ulusal konferans GerÇekleŞTİrİldİ Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen ekmek üretiminin ardından Alaca MYO Gıda İşleme Bölümü de Meslek Yüksekokulu nda kurulan Süt İşleme Tesisi nde beyaz peynir üretti. Yakın bir gelecekte yoğurttan ayrana, beyaz peynirden lor peynirine kadar diğer süt ürünlerinin de ön çalışmaları yapıldıktan sonra üretimlerinin öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sayfa 4 kazakistan daki dört üniversite İle anlaşma İmzalandı Rektörlük Konferans Salonu nda düzenlenen Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu konferans, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Tam Buğday ekmeği ve sağlık paneli düzenlendi Çetinsaya ve ülkenin dört bir tarafından gelen yöneticilerin yoğun katılımıyla Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sayfa 2-3 Türkİye üniversitelerarası kros Şampİyonası na ev sahipliği yaptık Sayfa 8-9 Sayfa 15 Sayfa 24

2 2 HABER ÜNİVERSİTEMİZDE MYO LARDA KALİTE: MEVCUT DUR meslek yüksekokullarında kalite: mevcut durum, sorunlar ve Çözüm önerileri konulu ulusal konferans yükseköğretim kurulu Başkanı prof. dr. Gökhan Çetinsaya ve ülkenin dört bir yanından gelen yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. HiTiT BÜLTEN HiTiT ÜNiVERSiTESi AYLIK HABER BÜLTENİ MART 2014, Sayı: 16 Hitit Üniversitesi Adına İmtiyaz Sahibi Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Genel Sekreter Erdal Kanık Editör Prof. Dr. Osman Eğri Doç. Dr. Meral Demiryürek Yayına Hazırlayanlar Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü İsmail Eker Uzman Tuba Demirdaş Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Personeli Erdoğan Atmaca Ali Saçak Kadir Günkurusu Satı Altıntaş Mustafa Alpdoğan Boduç HİTİT ÜNİVERSİTESİ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Çorum / TÜRKİYE Tel: / 81 Faks: / hitit_universitesi Grafik Tasarım Birmedya Baskı Ankara Okulu Basın Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul Cad. 48/81 İskitler / Ankara Programda, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve Çorum Valisi Sabri Başköy birer açılış konuşması yaptı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı nın okunması sonrasında konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, katılımcıları selamlayarak Ülkemizin dört bir yanından aramıza gelen çok değerli yönetici arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Böylesine önemli bir toplantıda sizlere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz dedi. Etkinliğin Üniversitemizde yapılması noktasında çok değerli katkılarından dolayı MEB yetkililerine ve YÖK Başkanına teşekkürlerini sunan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, günümüzde en büyük sorunun yetişmiş insan gücü eksikliği olduğuna dikkat çekerek Bir sanayi şehri olan Çorum da sanayicilerimizle yapılan yakın görüşmelerde, bizlerden ısrarla yetişmiş, kalifiye uzman arkadaşlarımızı hem staj aşamasında hem de mezuniyetleri sonrasında derhal işe alabileceklerini söylüyorlar diye konuştu. Bu bağlamda, çok önemli bir potansiyele sahip olan Meslek Yüksekokullarının iyileştirilmesi konusunda bu toplantı ile iyi bir yol haritası çizileceğine inandığını açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini de dikkate aldığımızda toplantının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Üniversitemize ilişkin genel bilgi paylaşımında bulunarak konuşmasını sonlandıran Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ın konuşmasının ardından sırasıyla kürsüye gelen Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve Vali Sabri Başköy birer konuşma yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, dünyada hızlı bir değişim yaşanmakta olduğunu ifade ederek bu hızlı değişimi anlamak, önlem almak ve uygulamaya koymak için çok çalışmak gerektiğine değindi. Konuşmasında insan kaynaklarının önemine dikkat çekerek İnsan kaynakları noktasında stratejik fikirler geliştirilmeli diyen Açıkgöz, meslek yüksekokullarının kalitesinin arttırılması için Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Açıkgöz konuyla ilgili MEB te yapılan çalışmalara ilişin bilgi paylaşımında bulunarak konuşmasını sonlandırdı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay da mesleki eğitim üzerinde yapılan çalışmalar ve alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunarak mesleki eğitimde temel problemin yeterli becerinin kazandırılamaması olduğuna dikkat çekti. Problemi çözme makamlarının, problemden şikâyet etmek yerine, zihnini çözüm üzerine yorması gerektiğini ifade ederek Eğer sizin elinizde hazır çözümler varsa hayat fırsatlar açıyor diyen Prof. Dr. Günay, Türkiye de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin geliştirilmesi konusunda yapılacak bu çalıştaya YÖK Başkanlığının en üst düzeyde bir irade ortaya koyduğunu belirterek mesleki eğitimi bütün boyutlarıyla ele alınacağı bu toplantının uygulamaya dönük sonuçlar üretmesi ve başarılı geçmesi temennisiyle konuşmasını tamamladı. Katılımcıları selamlayarak toplantıda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Hepimizin yakından izlediği gibi son yıllarda yükseköğretim alanında tüm dünyada çok önemli ve hızlı değişimler dönüşümler yaşanmakta, küreselleşmenin dinamikleri bu süreci daha da hızlandırmaktadır. Bu durum ülkelerin yükseköğretim sistemlerini hem ulusal hem de uluslararası dinamiklere göre yeniden yapılandırma süreçlerini de

3 HABER 3 UM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULDU tetikleyerek zorunlu kılmaktadır diye konuştu. Dünya ve Türkiye'nin kendi iç dinamikleri sonucunda ülkemizde yükseköğretime olan talebin her geçen gün artığını ve ülkemizin nüfus yapısıyla bu isteğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, Bizler bunu karşılayabilmek için bir yandan yükseköğretim kurumlarının sayısını arttırırken diğer yandan da kapasitelerinin artışını da teşvik ediyoruz. Tüm bunları yaparken bu büyümenin sürdürülebilir olması ve kalite süreciyle birlikte yürümesini de teşvik etmekle birlikte gerekli önlemleri almaya çalışmaktayız şeklinde konuşmasını sürdürdü. MYO ların bundan sonra nasıl büyümesi gerektiğini, kalite süreçleri göz önünde tutularak öğrenci kabul sisteminden alt yapı sorunlarına, staj konusundan uygulama ve iş yeri eğitimine, mezunların istihdamına ve meslek yüksekokullarının algı ve imaj sorunlarına kadar birçok farklı sorunun tartışılarak çözüm yolunda politikalar geliştirerek uygulamaya koymayı amaçladıklarını ifade eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, tüm paydaşlarla bu konuyu bir eylem planına dönüştürmek ve ondan sonra da genel kurulda alınacak kararla bire bir politika haline getirmek istediklerini belirtti. Çalıştayın başarılı geçmesi temennisinde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, tüm katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmalarını sonlandırdı. Vali Sabri Başköy, mesleki ve teknik eğitim ile ilgili iki gün süre ile Üniversitemiz bünyesinde çok değerli hocalarımızın, çok değerli tecrübeye sahip okul müdürlerimizin, sanayi mümessillerinin ortak katılımı ile ele alınarak buradan çok güzel sonuçlar çıkacağına inandığını belirterek buradan çıkacak sonuçların ulusal bazda yapılacak yasal düzenlemelere dayanak teşkil edeceğini ifade etti. Teorik eğitimle pratik eğitimin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek Toplantıda çıkacak sonuçlara pilot uygulama yapılacak olursa Çorum olarak biz hazırız diyen Vali Başköy, Pratik çözüm ve somut adımlarla, aranılan kaliteli işçiyi meydana getirerek sanayicimizle buluşturmalıyız diyerek konuşmasını tamamladı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ın Türkiye de Meslek Yüksekokulları, Düzenleme Çalışmaları ve Öneriler, Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı nın Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri: Kapadokya MYO Deneyimi ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir in MYO larda Öğrenci Kabul Sistemi ve Bir Değerlendirme başlıklı konuşmaları ile konferans devam etti. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ın moderatörlüğünde MYO lardan Beklentiler ve Eğitim - İstihdam İlişkisi başlıklı etkinliğin I. oturumunda Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, Kalkınma Bakanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Ahmet Alper Ege, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi nden Alpaslan Durmuş, MÜSİAD Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Dr. Halim Aydın ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Akgeyik konuşmacı olarak katıldı. 7 Mart 2014 Cuma günü Mesleki Yeterlilikler Kurumu Başkanı Bayram Akbaş ın Meslek Yüksekokullarının Mesleki Yeterlilikler Sistemi İçerisindeki Yeri başlıklı konuşması ile başlayan etkinlik Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas moderatörlüğünde MYO larda İnsan Kaynakları-Kalite İlişkisi: Öğretim Elemanlarının Mevcut Durumu başlıklı II. oturumla devam etti. II. oturumda da Eğitim-Bir-Sen den Ahmet Özer, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Erkal, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behçet Gülenç ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Güney birer konuşma yaptı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ın moderatörlüğünde MYO larda Eğitim-Kalite İlişkisi: Müfredat, Altyapı ve Uygulama Modelleri başlıklı etkinliğin son oturumunda da Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Ercan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Takım Lideri, METEK Projesi Teknik Destek Ekibi (İngiltere)Üyesi David Hardy ve Kalite Uzmanı, METEK Projesi Teknik Destek Ekibi Üyesi Genevieve McCabe konuşmacı olarak katıldı. Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin çok başarılı geçtiğini belirten YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve misafirperverliğinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a teşekkürlerini iletti. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da bu etkinliğin Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

4 4 HABER ALACA MYO GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ TARAFINDAN BEYAZ PEYNİR ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ HÜBTUAM İSTİŞARETOPLANTISI YAPILDI Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen ekmek üretiminin ardından Alaca MYO Gıda İşleme Bölümü de beyaz peynir üretti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ı makamında ziyaret eden Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Alaca MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ali Palta ve Gıda İşleme Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Halis Kablan hijyenik koşullarda, güvenilir ve doğal yollarla üretilen beyaz peynir hakkında bilgi verdi. Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Meslek Yüksekokulu nda kurulan Süt İşleme Tesisi nde Gıda İşleme Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Halis Kablan, Öğr. Gör. Eda İlhan ve Öğr. Gör. Büşra Cebeci nin yapmış oldukları çalışmalar ve hazırlanan formülasyonlardan sonra beyaz peynir üretiminin gerçekleştirildiğini ifade ederek Gıda İşleme Bölümü öğrencilerinin de uygulama ve araştırma laboratuvarlarında sütün alınması, temizlenmesi, santrifüjlenmesi, pastörizasyonu, standardizasyonu, homojenizasyonu, starter kültür katılması, mayalanması, salamura edilmesi, paketlenmesine ve etiketlenmesine kadar bütün aşamalarda teorik bilgilerini pratik bilgilerle pekiştirme fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi. Yrd. Doç. Dr. Kaya, yoğurttan ayrana, beyaz peynirden lor peynirine kadar diğer süt ürünlerinin de ön çalışmaları yapıldıktan sonra üretimlerini yakın bir gelecekte yine öğrencilerle birlikte gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, Üniversitemizin çalışmaları ile topluma örnek olup çeşitli alanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladığını ve aynı zamanda öğrencilere teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim de vermek için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Üniversitemizde, bilimsel yöntemlerle sağlıklı koşullarda ve uzman personel ile gerçekleştirilen ekmek üretiminin yanı sıra beyaz peynir üretiminin de yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. İrfan Kurtbaş, Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Yrd. Doç. Dr. Çetin Çakanyıldırım, Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi nden konuyla ilgili öğretim elemanlarının katılımıyla Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. İrfan Kurtbaş ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Rektörümüz Prof. Dr. Alkan ın yaptığı sunumla devam etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, laboratuvarda görev yapan tüm öğretim elemanlarından ve özellikle grup başkanlarından laboratuvarın en geç Eğitim-Öğretim yılına kadar tam anlamıyla faaliyete geçmesi için çalışmalara ağırlık vermelerini istedi ve bu noktada her türlü desteğin verileceğini ifade etti. Laboratuvarın TSE ve/veya TÜRKAK Akreditasyonu alması için yoğun çalışılması gerektiğinin altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, HÜBTUAM ın yalnızca Çorum için değil, bölgemiz ve ülkemiz için de önemli bir araştırma merkezi olacağını, bilimsel ve yenilikçi bir anlayışla Üniversitemize büyük bir katma değer katacağını ifade etti. Toplantıda, Üniversitemizin yerleşke sorunun da artık son bulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, HÜBTUAM ile ihalesi tamamlanan ve bu yıl bitmesi planlanan TEKNOKENT in Üniversitenin bölgede etkin bir AR-GE merkezi olmasını sağlayacağını sözlerine ekledi. Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi. Sosyoloji Bölümü Açılmasına YÖK ten Onay Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde, modern ve çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Sosyoloji Bölümünün açılması YÖK tarafından onaylandı. Türkiye ölçeğinde sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik durumuna yönelik araştırma yapacak sosyolog yetiştirmek, Türkiye'nin özellikle Doğu Anadolu bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşmak da Sosyoloji Bölümünün hedefleri arasındadır.

5 HABER 5 ENSTİTÜLERİMİZ BÜYÜYOR, GELİŞİYOR yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri enstitülerinde hızlı bir gelişim yaşanmaktadır. Günümüzde üniversiteler uluslararası standartlara göre lisans düzeyinde eğitim vermenin yanı sıra, lisansüstü programlar aracılığıyla da uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve ürettiği bilimsel veri, bulgu, yöntem ve süreçleri ülkesinin ve insanlığın yararına kamuoyuyla paylaşmak yükümlülüğüne sahiptir. Yükseköğretimin bir parçası olarak, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla gerek bilginin üretilmesi ve hayata aktarılması gerekse nitelikli insan gücü yetiştirme noktasında fonksiyonları olan lisansüstü eğitim bir ülkenin hem uzman insan gücü ihtiyacı için hem de akademisyen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanması açısından oldukça önemlidir. Bilim, teknoloji ve patent üretecek araştırmacı ve kalifiye eleman yetiştirmek, lisansüstü eğitimle mümkün olabilmektedir. Bu bilinçten hareketle, küresel çapta rekabet edebilir bir akademik kurum olabilmek için Üniversitemizce lisansüstü eğitime verilen önem, Enstitülerimiz bünyesinde açılan yeni programlarla ve diğer üniversitelerle ortak lisansüstü programlar açılmasına dönük gerçekleştirilen çalışmalarımızla bir kez daha ortaya çıkmaktadır Eğitim-Öğretim Yılında 5 yüksek lisans programında 82 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Sosyal Bilimler Enstitüsünde, bu yıl itibariyle 9 yüksek lisans, 5 doktora programı olmak üzere toplam 14 lisansüstü programda 749 öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir. Benzer şekilde, 4 yüksek lisans programında 60 öğrenci ile eğitime başlayan Fen Bilimleri Enstitüsünde, bu yıl itibariyle 5 yüksek lisans, 2 doktora programı olmak üzere toplam 7 lisansüstü programda 199 öğrenci ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Böylelikle her iki enstitümüzde 2010 yılında 9 lisansüstü programda 142 öğrenci ile yürütülen lisansüstü çalışmalarımıza bugün 21 programda 948 öğrenci ile devam edilmektedir. Bu hızlı gelişime ek olarak özellikle Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde tezsiz ve uzaktan eğitim ile lisansüstü eğitime başlanması için hazırlıklar yapılmaktadır. SBE Enstitü Kurulu İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi Rektörlük Senato Toplantı Salonu nda, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsünün büyük atılımlar içerisinde olduğunu ve yaşanan bu olumlu gelişmelerin daha da artarak devam edeceğine inancının tam olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yapılan bu istişare toplantıları sayesinde homojenliği sağlayarak sorunlara çözüm önerilerinin ve çözüm aşamasında takip edilecek yöntemlerin belirlenebileceğini açıkladı. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezsiz ve uzaktan eğitim ile lisansüstü çalışmalara başlanılacağına, tez çalışmalarında alanında uzman kişilerden de eş danışmanlık alınabilmesine ve tez bitirme sınavlarına ilgili alanlardan dinleyicilerin de katılarak tezlerden daha çok toplumsal fayda sağlayabileceğine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Enstitü Kurulu öğretim üyelerine toplantıya katılımlarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Eğri, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, İİBF İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Şatıroğlu, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kavaklıoğlu, FEF Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, FEF Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Meral Demiryürek ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yakup Coştu nun katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; lisansüstü başvuruları, mülakat sınavı, kontenjan sayıları, ana bilim dalları arasındaki koordinasyon ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler gibi konular ele alındı. Üniversitemizde Bilimsel Üretkenlik Artıyor Üniversitelerin araştırma işlevlerinin ve akademik performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan en önemli ölçütlerden birisi de, Science Citation Index (SCI/SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde yayımlanan makale sayılarıdır. Bu çerçevede, dünya bilim literatüründeki en önemli uluslararası atıf dizini olan, Üniversitemizin de üye olduğu Web of Science ın verilerine göre Üniversitemiz bilimsel üretkenlik te her geçen yıl önemli gelişmeler kaydetmiş olup, Üniversitemiz öğretim elemanlarınca hazırlanan bilimsel yayın sayımız 2010 yılına göre yaklaşık %113 artış kaydederek 81 e ulaşmıştır. Üniversitemizde pek çok alanda olduğu gibi, birimlerimizin ve öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışma altyapılarının güçlendirilmesi için de destek sağlanmakta ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. BAP bütçe ve desteklerindeki artış ve proje çeşitliliği, sürekli geliştirilen laboratuvar altyapımız, yurtiçi-yurt dışı çalışmalara sağlanan destekler, dijital kütüphane ağırlıklı yönelim ile 7/24 ulaşılabilir kütüphane, internet altyapısındaki iyileştirmeler, tüm birimlere sağlanan bilişim altyapı destekleri gibi çalışmalar sonucunda yayın çalışmalarımızda olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.

6 6 HABER LİSANSÜSTÜ SİMÜLASYON LABORATUVARI AÇILDI Mühendislik Fakültesi yürütücülüğünde devam etmekte olan Knowledge Transfer of Numerical Analysis and 3D Simulation Technologies Applied on Engineering Research Programmes (KNOWTECH3D) isimli AB Yenilik Transferi Projesi kapsamında Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı nda kurulan Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarı nın açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Eğri, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul, öğretim elemanlarımız ve çok sayıda öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Eğri, AR-GE çalışmalarının önemini vurgulayarak çalışmada emeği geçen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul ve proje ekibini kutladı. 217 bin Euroya mâl olan projenin Üniversitemize sağlayacağı katkıya dikkat çeken Prof. Dr. Eğri, Mühendislik Fakültemiz büyük projelere imza atmaya devam ediyor dedi. Üniversite yönetimi olarak her zaman projelerin destekçisiyiz diyen Prof. Dr. Eğri, açılışı yapılan Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarı nın hayırlı uğurlu olmasını diledi. AB Yenilik Transferi Projesi kapsamında kurulan laboratuvarda yapılacak çalışmaları anlatan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul da, Üniversitemize modern bir laboratuvar daha kazandırdıklarını söyledi. Sayısal analiz ve 3 boyutlu simülasyon tekniklerinin uygulanacağı laboratuvarlarda yetişecek bilim insanlarının gerek Çorum a gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Prof. Dr. Aykul, projeye destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarı nın açılış töreni sonrasında Rektörlük Konferans Salonu nda proje ortağı olan Anova Mühendislik İş Geliştirme Müdürü Mustafa Duyar tarafından Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Ansys Uygulamaları konu başlıklı seminer verildi. Ürün tasarımının doğru yapılmasının önemine dikkat çeken Duyar, bilgisayar destekli mühendislik ve simülasyona ilişkin açıklamalarda bulunarak profesyonel çözümlere sanal destek yapılarak düşük maliyetli ve yüksek kaliteli özgün ürünler elde edilebileceğini açıkladı. Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı, Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi kapsamında Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yürütücülüğünde Knowledge Transfer of Numerical Analysis And 3D Simulation Technologies Applied on Engineering Research Programmes isimli AB projesi 1 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup 3-4 Nisan 2014 tarihinde Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kapanış toplantısı ile sona erecektir. Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen Euro'luk bütçeye sahip yenilik transferi projesi kapsamında sayısal analiz ve 3 boyutlu simülasyon teknikleri hakkında öğrencilerin, akademisyenlerin ve ilgili sektörlerin farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır. Projenin ortakları; - Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Çorum) - PamukkaleÜniversitesi Mühendislik Fakültesi (Denizli) - Hitit Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (Çorum) - Anova Mühendislik (Ankara) - Basque Centre for Applied Mathematics (İspanya) - Miguel Altuna Institute (İspanya) - Lund University (İsveç) - Southampton University (İngiltere) İskilip MYO'ya Ek Bina Yapımı İçin Toplantı Gerçekleştirildi Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İskilip Meslek Yüksekokulu na yapılması planlanan ek bina için İskilip Kaymakamı Şuayip Gürsoy, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren İskilipli işadamları Duduoğlu Makine Sahibi Mustafa Duduoğlu ve Arsan Makine Sahibi İsmail Kayılı ile bir araya geldi. Toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Eğri, İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ve Üniversitemiz Genel Sekreteri Erdal Kanık katıldı. İskilip Meslek Yüksekokulu na yapılacak ek bina ile ilgili görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilçelerde yer alan MYO ları çok önemsediklerini dile getirerek Alaca MYO Kampüsü nün Sinpaş tarafından bu sene içerisinde tamamlanacağını, Osmancık MYO ya bir spor sahası yapılması için çalışmalara başlandığını, Sungurlu MYO projesinin de iki aşama olarak yapılacağını ve İskilip MYO ek binası için ise proje çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. İskilip MYO nun ilçenin gelişimine büyük bir katkı sağlayacağına inandığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, yapılacak ek bina ile birlikte yeni programların açılmasına yönelik de çalışmaların olduğunu vurguladı. İskilip in gelişmesi açısından Üniversitemizin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden İskilip Kaymakamı Şuayip Gürsoy, ek bina yapımı için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Mustafa Duduoğlu ve İsmail Kayılı ise Çorum ve Ankara daki işadamlarıyla da görüşerek Üniversitemize katkı sağlamak adına güçleri yettiği kadarıyla destek vermeye hazır olduklarını belirttiler.

7 HABER ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU İLE AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU ORTAK TOPLANTI YAPTI 7 Üniversitemiz Senatosu ile Ahi Evran Üniversitesi Senatosu 28 Şubat 2014 tarihinde Kırşehir de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ın başkanlık ettiği toplantıda, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm konularda ileriye dönük ikili işbirlikleri ve gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam, üniversitelerindeki akademik yapı ile fiziki ve sosyal olanaklar hakkında bilgiler verdi. Üniversitelerin gerek bulundukları şehirlere ve gerekse bölgelerine sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarının olması gerektiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Saylam, Ahi Evran Üniversitesi nin de bu vizyonla hareket ederek Kırşehir ile güzel bir sinerji yakaladığını ifade etti. Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam ın ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan bir konuşma yaptı. Toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesinde en büyük sorumluluğun hiç şüphesiz üniversitelerin üzerine düştüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi nin küresel bilgi rekabetine katılabilen, uluslararası niteliklere sahip aynı zamanda toplumla güçlü bağları bulunan ve toplumun beklentilerini karşılayan bir kurum olarak içinde bulunduğu bölgenin dünyaya açılan kapısı haline gelmeyi hedeflediğini dile getirdi. Bu kapsamda bölge üniversiteleri arasında her türlü işbirliğinin gerçekleştirilmesine büyük önem verdiğini ifade etti. Her iki üniversitenin senato üyelerinin karşılıklı görüş ve önerilerinin alınması ile sona eren toplantının ardından Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı gezilerek yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Ahi Evran Üniversitesi ne yapılan ziyaretin ardından, Üniversitemiz yönetimi 2013 yılı genel değerlendirmesini yapmak ve 2014 yılına ilişkin fikir, öneri ve hedefleri görüşmek amacıyla gerçekleştirilen bir değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında, Üniversitemiz Senato Üyeleri ve Rektör Danışmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda durum değerlendirmesi yapılarak ileriye dönük planlanan çalışmalar görüşüldü. Öğrencimiz Eda Özyılmaz ın Felçli Hastaların Tedavisine Yönelik Teknogirişim Projesi Kabul Edildi Danışmanlığını Prof. Dr. Halil Aykul un yaptığı Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Eda Özyılmaz ın Teknogirişim Projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edildi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul, tez danışmanı olduğu Eda Özyılmaz ın elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve Fakültemiz bünyesindeki bu tür çalışmaların diğer öğrencilerimize de örnek olmasını ümit ettiğini bildirdi yılı Eylül ayından itibaren Amerika da San Diego State Üniversitesi nde proje konusu hakkında uygulamalı olarak çalışmalar yaptığını belirten Eda Özyılmaz, bu süreçte desteklerini esirgemeyen ve her zaman yardımcı olan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a, kendisini bu alana yönlendiren ve projede yer alacak olan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dalkız a ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul a teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Ülkemizde henüz sinirsel olarak Mikro elektromekanik alanda yeterli çalışma yapılamamıştır. Dünya genelinde de henüz çok yeni olan bu alan bebeklik yıllarını yaşamaktadır ve araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettiği bilinmektedir. Gerçekleştirilmesi düşünülen proje kapsamında felçli hastaların beyinlerine yerleştirilecek çiplerin tasarımı, analizi, prototip üretimleri ve uygunluk testleri yapılacaktır. Üretilecek olan çiplermotor nöronları bozukluğu (parkinson, epilepsi, distoni (kas gevşekliği), esansiyel tremor, inme (felç), tüm gövde ışınlanması gibi) hastalıklarının tedavisinde kullanılacaktır. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü İle Protokol İmzalandı Üniversitemiz ve Çorum İl Emniyet Müdürlüğü arasında İl Emniyet Müdürlüğü personelinin eğitim niteliğini geliştirmek ve toplumsal sorunlara çözüm üretecek ortak bilimsel projeler hazırlamak amacıyla protokol imzalandı. Protokol kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü personelinin eğitim seviyesinin arttırılması amacıyla lisansüstü eğitim desteği verilmesi, Ortak kongre, konferans, seminer, sergi, yarışma vb. bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve yayınlar yapılması, Emniyet personelinin üniversitenin sosyal ve kültürel etkinliklerinden yararlanmasının sağlanması, Emniyet personelinin çalışmalarına akademik destek sağlanması, Ortak çalışmalar için gerekli fiziki ortamın ve desteğin taraflarca sağlanması, Çorum ili ile ilgili ortak projeler geliştirilmesi konuları yer almaktadır.

8 8 HABER KAZAKİSTAN DA DÖRT ÜNİVERSİTE kazakistan da bulunan l. n. Gumilyov avrasya milli üniversitesi, kimep üniversitesi, kazak amerikan üniversitesi ve Turan üniversitesi ile mevlana değişim programı kapsamında anlaşmalar imzalandı. Akademik işbirliklerinde bulunmak üzere Kazakistan a giden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Astana ve Almatı şehirlerinde düzenlenen uluslararası eğitim fuarına katıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan a Kazakistan da yapmış olduğu görüşmelerde Rektör Danışmanı ve Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Ömer Bostancı, Uluslararası İlişkiler Birimi Personeli Okt. Oya Uslu ve Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü İsmail Eker eşlik etti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan ilk ziyaretini Kazakistan ın Astana şehrinde bulunan ve ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olan L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesine yaptı. Ülkemizdeki yükseköğretimin oldukça gelişmiş olduğunu belirten L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abzal Taltenov ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Serik B. Makysh, genç bir üniversite olmasına rağmen Üniversitemizin çalışma ve girişimlerini başarılı bulduklarını bu nedenle yakın bir gelecekte daha başarılı işlere imza atarak adından daha çok söz ettireceğine inandıklarını ifade etti. Görüşmeler sonunda iki üniversite arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında ikili işbirliği protokolü imzalandı. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu görüşmenin ardından başta Amerika, İngiltere, Fransa olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden 70 üniversitenin katıldığı uluslararası eğitim fuarındaki standımızı ziyaret etti. İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve diğer Türk üniversitelerinin yanı sıra Kazakistan dan da 50 üniversitenin katıldığı fuarda, Üniversitemiz Kazak öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilere Üniversitemizin akademik ve sosyal olanakları ile uluslararası değişim programlarını tanıttı. Fuar sonrası Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Yabancı Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile bir araya geldi. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Prof. Dr. Sabri Hizmetli ye Üniversitemize, Kazakistan dan ilk olarak öğrenci göndererek Üniversitemizin şu anda geldiği yabancı öğrenci noktasında başlangıcı ve temeli oluşturduğunu, bu anlamda Üniversitemize verdiği desteklerden dolayı şükranlarını sundu. Prof. Dr. Sabri Hizmetli de, Hitit Üniversitesinin yurt dışından gelen öğrencilere bir aile ortamı hazırladığını ve çok ilgilendiğini ifade ederek Rektörümüze teşekkürlerini sundu. Her zaman için Hitit Üniversitesi ile çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Sabri Hizmetli, Kazakistan ın e yakın öğrencisinin yurtdışında eğitim aldığını ve öğrencilerinin Türkiye'de öğrenim görmeleri için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Program kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Almatı şehrinde 3 üniversiteyi akademik işbirliği amacıyla ziyaret etti. İlk olarak 1992 yılında Kazakistan ın ilk özel üniversitesi olarak kurulan Kimep Üniversitesi ziyaret edildi. Rektör Prof. Dr. Chang Young Bang, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ronald Voogdt, Prof. Dr. William Gissy ve Dr. Martin Q Hora ile Uluslararası Birim Başkanı Elmira Suleimanova ve Akademik İşbirliği Başkanı Uzm. Stanley Currier tarafından karşılanan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, toplantı esnasında Üniversitemiz hakkında bilgiler vererek yapacakları işbirliklerinin öneminden bahsetti. Kimep Üniversitesi yetkilileri de kendi üniversitelerindeki akademik ve sosyal olanaklar hakkında bilgi verip üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanlarını üniversitelerinde görmekten memnun olacaklarını, öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin uluslararasılaşma için önemli olduğunu vurguladı. Bu görüşme sonrasında da Üniversitemiz, Kimep Üniversitesi ile Mevlana Değişim Programı Protokolü imzaladı. İkinci ziyaret 1992 yılında bir devlet üniversitesi olarak kurulan Turan Üniversitesi ne gerçekleştirildi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kuanysh A. Tazabekov, Prof. Dr. Leyla A. Tussupova ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Alma Issabayeva tarafından karşılanan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu topraklarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitim dili Rusça ve Kazak Türkçesi olmasına rağmen uluslararasılaşmaya önem verdiklerinden Çince, Türkçe ve İngilizce olarak da ders verdiklerini belirten Prof. Dr. Kuanysh A. Tazabekov, 78 dersin İngilizce olarak verildiğini, akademik değişim ve işbirliği etkinliklerini arttırmak istediklerini vurguladı. Bu anlamda Mevlana Programının önemli olduğunu, bu fırsattan yararlanmak istediklerini, bu nedenle de Hitit Üniversitesi ile öğrenci ve akademik personel değişimi yapacaklarını ifade etti.

9 HABER 9 İLE ANLAŞMA İMZALANDI Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan bir sonraki görüşmesini de 1997 yılında kurulan ve Almatı daki iki kampüsünde eğitim veren Kazak-Amerikan Üniversitesi ne yaptı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serik Sıkhımbayev, Prof. Dr. Raushan Kh. Kabilova ve Uluslararası İlişkiler Ofisi sorumlusu Uzm. Clara Akhmetova tarafından karşılanan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan toplantı salonunda üniversiteye ilişkin bir sunum izledi. Üniversitelerine olan ilgiden memnun olduklarını dile getiren ve Türk üniversiteleri ile işbirliği yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Serik Sıkhımbayev, Mevlana Değişim Programı nın yanı sıra akademik işbirliği protokolü imzalama teklifinde bulundu. Bu bağlamda Üniversitemiz ile Kazak Amerikan Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı protokolü ve ikili işbirliği protokolü imzalandı. Ziyaret edilen 4 üniversitede de ilgiyle karşılanan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ziyaretlerinde Üniversitemize ilişkin genel bilgi paylaşımında bulunarak Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen uluslararasılaşma ve akademik işbirliklerine büyük önem verdiğinin altını çizdi. Yapılan bu anlaşmalar ile öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız Mevlana Değişim Programı kapsamında alacakları hibe ile karşı üniversiteye gidebileceklerdir. Bu anlaşmalar ile Mevlana Değişim Programı anlaşmalarımız 24 e, ikili iş birliği anlaşmalarımız ise 45 e yükseldi. Üniversitemiz ile New York Albany Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü Marka Şehir Dünya Üniversitesi sloganı doğrultusunda uluslararası işbirliklerine önem veren Üniversitemiz, Amerika Birleşik Devletleri New York ta bulunan University at Albany - State University of New York ile işbirliği protokolü imzaladı yılında kurulan ve 5 ayrı kampüsü bulunan üniversite, uluslararası tanınırlığı olan bir araştırma üniversitesidir. 9 fakülte ve yüksekokulundaki 50 lisans ve 128 lisansüstü programı ile 17,000 öğrenciye eğitim vermektedir. Bu işbirliği ile * Konferans, seminer, ders verme gibi etkinlikler için akademik personel değişimi, * Akademik materyal ve yayınların değişimi, * Ortak projelerin düzenlenmesi, * Lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders alma, araştırma yapma ve staj amaçlı değişimi, * Çift diploma amaçlı ortak programların oluşturulması, * Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin dil eğitimi alabilmeleri konusunda çalışmalar mümkün olacaktır. Üniversitemiz Altai Devlet Üniversitesi ve Kiev Taras Shevchenko Milli Üniversitesi ile Protokol İmzaladı Üniversitemiz, Rusya Federasyonu Barnaul şehrinde bulunan ve Ukrayna nın başkenti Kiev de bulunan Kiev Taras Shevchenko Milli Üniversitesi ile Mevlana Değişim Programı kapsamında ikili işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan bu protokoller kapsamında Üniversitemiz ile Altai Devlet Üniversitesi ve Kiev Taras Shevchenko Milli Üniversitesi arasında öğrenci ve akademik personel değişimleri gerçekleştirilebilecektir.

10 10 HABER Rektörümüzden İl Milli Eğitim Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti Üniversitemiz İstanbul da Tanıtıldı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, görevine yeni başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette, üniversitelerin öğrenci potansiyeli açısından en önemli kaynaklarını Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrencilerin oluşturduğunu ve bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile pek çok çalışmaya imza atabileceklerini söyleyen Prof. Dr. Alkan, bu kapsamda Üniversitemizin ilimizin en başarılı liselerinden Çorum Fen Lisesi ile 2011 yılında imzaladığı protokol ile Bilim Danışma Grubu oluşturulduğunu ve devam eden bu protokol çerçevesinde çeşitli işbirlikleri yapıldığını ifade eden Rektörümüz, buna ek olarak Küçük Hititologlar Yetişiyor Projesi, Çorum dan 2020 ye Çalıştayı, kursiyer destekleri, ortak sergi, konferans vb. etkinliklerin de gerçekleştirildiğini belirterek bu ve benzer çalışmaların artarak devam ettirilmesini istediklerini vurguladı. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, bu çalışmaların sistematik ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için bir protokol ile daha işlevsel hale getirilip kurumsal yapıda aktivitelerin yapılmasının daha verimli olacağını ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a teşekkürlerini iletti. Türkiye nin dört bir yanında düzenlenen eğitim fuarlarına katılan Üniversitemiz, Final Eğitim Kurumları tarafından İstanbul da düzenlenen eğitim fuarında öğrencilerle buluştu. Gerçekleştirilen eğitim fuarına Basın ve Halkla İlişkiler Birimi personelleri Erdoğan Atmaca ve Satı Altıntaş katıldı. Üniversitemizin tercih edilirliğinin daha da artması için En Özel Devlet Üniversitesi sloganıyla öğrenci odaklı bir üniversite olmayı hedefleyen Üniversitemiz, gerçekleştirilen eğitim fuarında öğrencilerin ve rehber öğretmenlerin ilgi odağı oldu. Düzenlenen eğitim fuarında birçok devlet ve vakıf üniversitesi yer alırken, standımızı ziyaret eden öğrencilere, öğrenci velilerine ve rehber öğretmenlere Üniversitemiz hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek Hitit Üniversitesi nde öğrenci olmak anlatıldı. Öğrencilerimizden Nurullah Genç Şiir Gecesine Katkı OKÜP Toplantısı Amasya Üniversitesi Ev Sahipliğinde Yapıldı Orta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Akademik İşbirliği Platformu (OKÜP) toplantısı, Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Kadakal ile üniversitelerin genel sekreterleri ve Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi başkanları katıldı. İki ayrı oturum şeklinde düzenlenen toplantıda, Sinop Üniversitesi nde yapılan bir önceki toplantıda alınan kararlar çerçevesinde öncelikli olarak kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerindeki ortak çalışmalar ve işbirlikleri başta olmak üzere üniversiteler arasındaki pek çok akademik ve idari konu ele alındı. Bir sonraki OKÜP toplantısının Nisan 2014 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde, Çorum da yapılması kararlaştırıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri olan Hazim Türkbey, Caner Hurman, Savaş Cömert, Duygu Yoldaş, Öznur Hasret, Ufuk Öncül, Hüseyin Ferhat, Damla Güçtekin, Yüksel Gürbüz, Hakan Güler, ve Sedat Akkaya dan oluşan 11 kişilik bir grup, Nurullah Genç için düzenlenen şiir gecesine katıldılar. Dil ve Edebiyat Derneği ile Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen ve Devlet Tiyatro Salonu nda Üniversitemiz öğrencilerinin ve halkımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerimiz, iki hafta boyunca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlı ve öğretmen Gülser Kırış rehberliğinde hazırlanarak katkıda bulundular. Seyirci tarafından da beğeni ve dikkatle izlenen öğrencilerimizin oratoryo biçimindeki sunumunda, Nurullah Genç in Hz. Muhammed (sav) için yazdığı bir naat olan Yağmur şiiri okundu. Gecenin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan öğrencilere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

11 HABER ÜNİVERSİTEMİZDE ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ ANLATILDI 11 Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen Etkili Sunum Teknikleri konulu konferans Rektörlük Konferans Salonu nda 21 Şubat 2014 Cuma günü saat da gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği konferansa konuşmacı olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça katıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ın da katıldığı programın açılış konuşmasını Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran yaptı. Prof. Dr. Evkuran konuşmasının başında Enstitü etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Akademisyenlerin ve bilimle uğraşanların elde ettikleri bilgileri meslektaşları ve kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu olduğunu, bunun günümüzde ayrı bir disiplin haline geldiğini belirten Prof. Dr. Evkuran, bilmek ile bildiğini paylaşmak ve sunmak arasında bariz bir fark bulunduğunu, bilgi aktarırken teknolojinin etkin ve doğru kullanımının hepimiz için kritik değer taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Evkuran verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a, konferans konuşmacısı Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça ya ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Doç. Dr. Nesime Ceyhan Akça konferansında beden dili, ses, görüntü, duruş, renk kullanımı, doğru slayt seçimi, içerik gibi konularda önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumun gerçekleştirilebilmesi için sunum yapan kişinin iletişim kurabilme yeteneğinin, konuya yönelik hazırlığının önemine işaret ederek özenle kullanılan sözlü ve yazılı ifadenin, anlamlı beden dilinin ve teknolojik görsel-işitsel araçların desteğinin etkili bir sunum için çok önemli olduğunu Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğrencileri İkinci Çizgi Film Çalışmasını da Tamamladı Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı (İkinci Öğretim) öğrencileri Sebzeler konulu ikinci çizgi film çalışmasını da tamamladı. Girişimcilik dersi kapsamında Öğr. Gör. Uğur Demiral koordinatörlüğünde yapılan çizgi film çalışması ile 2-5 yaş grubu çocuklara sebzelerin tanıtımı amaçlanırken çizgi filmdeki resimleme, diyalog ve seslendirme çalışmaları Sungurlu MYO öğrencileri tarafından yapıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ı makamında ziyaret eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Öğr. Gör. Uğur Demiral ve Çocuk Gelişimi Programı nı temsilen gelen öğrenciler, yaptıkları çalışmayı Rektörümüz Prof. Dr. Alkan a tanıtarak yakın gelecekte yapmayı planladıkları yeni projeler hakkında da bilgiler verdi. Ziyaretten ve yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Meslek Yüksekokulu nun ve Çocuk vurguladı. Konuşmasına sunum öncesi, sunum sırası ve sunum sonrasında yapılması gereken hususlar hakkında bilgi vererek devam eden Doç. Dr. Akça, etkili bir sunumda konuşmacının kıyafetinin nasıl olması gerektiği, heyecanın üstesinden nasıl gelineceği, görsel sunumun nasıl hazırlanması gerektiği konuları üzerinde durarak konuşmacı ile dinleyiciler arasında Gelişimi Programı nın güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti. Geçen yıl da Gece, Gündüz ve Güneş konulu güzel bir çizgi film hazırlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bu çalışmanın gerçekleşecek göz temasının, mimiklerin ve ses tonunun dengeli kullanımının ne derece önem arz ettiğinden bahsetti. Doç. Dr. Akça son olarak sunum yapılan mekânın fiziksel durumunun, sunumun üzerindeki etkisine de değindi. Dinleyicilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından program sona erdi. Üniversitemiz tarafından ilimizdeki tüm anaokulu ile ilkokullara dağıtımının yapıldığını ve bundan sonraki çalışmalar için de öğrencilere her zaman destek vereceklerini vurguladı. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ndan Rektörümüze Ziyaret Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Muzaffer Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ı makamında ziyaret etti. 1-7 Mart Muhasebe Etkinlikleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ettiklerini ifade eden Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Muzaffer Yıldırım, Üniversitemizdeki memnuniyet verici gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmekten son derece mutlu olduklarını, Üniversitemizi çok daha iyi yerlere getirmeyi hedeflediklerini ve bu yolda azimle çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

12 12 HABER SUNGURLU MYO DA ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE YEŞİLAY DERNEĞİ KONULU KONFERANS VERİLDİ yeşilay derneği sungurlu Temsilcisi ecz. Bekir sami ünsal tarafından sungurlu meslek yüksekokulu personeli ve öğrencilerine yönelik zararlı alışkanlıklar ve yeşilay derneği konulu konferans verildi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu nda düzenlenen etkinliğe Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hamit Aksoy ve Öğr. Gör. Kerim Aktaş, Yüksekokul personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ecz. Bekir Sami Ünsal konferansta sigaranın neden olduğu akciğer kanseri, gırtlak kanseri, sindirim sistemi problemleri, kalp krizi ve kan hastalıklarından bahsetti. Sigaranın içerisinde dört bine yakın zararlı madde bulunduğunu, bu maddelerden de vücudumuzda en fazla tahribata sebep olan maddelerin nikotin, karbonmonoksit ve katran olduğunu söyledi. Ecz. Bekir Sami Ünsal, diğer bir zararlı madde alışkanlığı olan alkol bağımlılığı ve alkolün sebep olduğu hastalıklar hakkında da bilgi verdi. Alkolün en başta karaciğer, akciğer ve böbreklere zarar verdiğini, ayrıca trafik kazalarının artmasına sebep olarak sosyal hayata olumsuz etkisinin olduğunu, kazaların bir sonucu olarak da sakat kalmaların, yaralanmaların, ölümlerin ve ayrıca ekonomik kayıpların söz konusu olduğundan bahsetti. Aynı zamanda alkol tüketen bireylerin diğer bireylere oranla suça daha fazla meyilli olduklarını ve toplum huzurunu bozduklarını vurguladı. Zararlı alışkanlıklardan olan uyuşturucu bağımlılığına da değinen Ecz. Ünsal, uyuşturucunun bireylerde başta beyin olmak üzere vücuttaki birçok organa verdiği zararlara değinerek sağlıklı ve bağımlı bireylerin organlarının görsellerini karşılaştırarak örneklendirdi. Ayrıca bu zararlı maddelerin hamilelik döneminde kullanılması durumunda doğacak olan bebeklerde genetik bozukluklar, sakatlıklar, zekâ gerilikleri ve akıl hastalıklarının görülme olasılığının arttığını belirtti. Ecz. Ünsal sunumunun son bölümünde sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarına sebep olan etkenler olarak özenti, merak, ebeveynlerin yanlış tutumları, kötü arkadaş çevresini göstererek bağımlı olan bireylerin nasıl ve nerede tedavi olabileceklerini anlattı. Bu bireylerin Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ne başvurarak ücretsiz tedavi olabileceklerini hatırlattı. Konferans sonunda Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif tarafından Yeşilay Sungurlu Temsilcisi Ecz. Bekir Sami Ünsal a Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu adına teşekkür belgesi takdim edilirken Bekir Sami Ünsal da böyle bir fırsat kendilerine tanındığı için Türkiye Yeşilay Derneği adına Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif e teşekkür belgesi verdi. Grup Kantin den Rektörümüze Ziyaret Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul ve beraberindeki Grup Kantin öğrencileri ziyaret etti. Mühendislik Fakültesi öğrencileri Feyzullah Bulut, Volkan Ramis Karakoç, Yiğit Turp ve Hafize Copcuoğlu ndan oluşan Grup Kantin Mühendislik Fakültesi kantininde mini bir konser verdi. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Bundan sonraki süreçte de düzenli olarak faaliyet gösterecek olan Grup Kantin, Üniversitemize bağlı tüm fakülte ve yüksekokullarda konser vermek için hazırlıklarını sürdürmektedir. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Öğrenci odaklı bir yönetim anlayışıyla öğrencilerimizin her alanda başarılı olmaları için gayret ettiklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Grup Kantin öğrencilerine başarılar diledi.

13 HABER 13 ÜNİVERSİTEMİZDE HOCALI KATLİAMI ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ azerbaycan Cumhuriyetinin dağlık karabağ Bölgesindeki hocalı kasabası nda, 26 Şubat 1992 tarihinde ermenistan a bağlı kuvvetler tarafından katledilen azeri sivilleri hatırlamak ve öğrencilerimize anlatmak amacıyla üniversitemizin akademik birimlerinde çeşitli anma programları düzenlendi. Meslek Yüksekokulu nda gerçekleştirilen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunması sonrasında açılış konuşması yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, milli bilincin önemini vurgulayarak Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı nın unutulmaması gerekliliğini dile getirdi. Konferansın ikinci bölümünde gerçekleşen Öğr. Gör Tuğba Gülen in Azerbaycan Tarihi konulu konuşması sonrasında Öğr. Gör. Duran Demirci Hocalı Katliamı konulu sunumunu gerçekleştirdi. Konferansın üçüncü bölümde ise Hocalı Katliamı ile ilgili belgesel film gösterimi yapıldı. Program Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez in konferans konuşmacılarına teşekkür belgelerini takdimiyle sona erdi. Sağlık Yüksekokulu nda öğretim elemanları, öğrenciler ve çok sayıda misafirin katıldığı, Öğr. Gör. H. Ahmet Bulut tarafından Hocalı Katliamı başlıklı konuşmanın yapıldığı etkinlikte SYO 2. sınıf öğrencisi Gülşah Yıldırım Hocalı Katliamı isimli şiir okudu. Program sonunda ise Hocalı Katliamı ile ilgili belgesel film gösterimi yapıldı. Osmancık Ömer Derindere MYO da, Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı soykırımının, fotoğraf ve video görüntüleriyle gözler önüne serildiği anma töreninde bir konuşma yapan Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serhat Oğuzhan Kıvrak, insan haklarına ve uluslararası hukuki antlaşmalara rağmen bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen Hocalı katliamını, bir soykırım hareketi, dünyanın insanlığı unuttuğu gün ve insanlık tarihi için de kara bir leke olarak değerlendirdi. Yrd. Doç. Dr. Serhat Oğuzhan Kıvrak Hocalı şehitlerini saygıyla anıyor, Hocalı soykırımını kınıyoruz diye konuştu. Anma programı, Yüksekokul akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Alaca MYO daki programın açılış konuşmasını yapan Türk Dili Öğretim Görevlisi Hacı Ahmet Bulut, millî bilincin önemini vurgulayarak Hocalı katliamının unutulmaması gerekliliğini dile getirdi. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan ın Hocalı katliamının tarihi hakkında bilgi verdiği konferans, ilgili belgesel film gösterimi ile sonlandı. İskilip Meslek Yüksekokulu nda Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan tarafından verilen konferansta, 22 sene önce 26 Şubat 1992 de Hoca Ali Kasabası nın tarihten silinmesi olayı anlatıldı. Azerbaycan Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların anlatıldığı olayda Azerbaycan büyükelçiliğinin hazırladığı çekimler sunuldu. Bu sunumda bir gecede 613 kişinin öldürüldüğü Hocalı katliamında Ermenilerin nasıl bir soykırım yaptığı gözler önüne seriliyor. Olayın evveliyatına da değinen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, 24 Nisan 1915 te Osmanlı tarafından Ermenilerin derneklerine yapılan aramalarda silahlar ve suç unsurları bulunduğunu ve 27 Mayıs 1915 te şüpheli Ermenileri kendi güvenlikleri için alıp göç ettirildiğini anlatırken şunları ekledi: Osmanlı arşivlerinden edindiğimiz bilgiye göre Ermenilerin toplam sayısı bir milyonu geçmezken nasıl oluyor da 1.5 milyon Ermeni soykırımından söz ediliyor. 900 yıl Osmanlı hâkimiyetinde dillerine dinlerine dokunulmadan rahat bir şekilde yaşatılan Ermenilerin 1 yılda 1.5 milyonun katledilmesi imkânsızdır Gençleri geçmişlerine karşı bilinçli olmaları konusunda uyaran Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan a İskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil katılımından ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkürlerini iletti.

14 14 HABER Rektörümüz İlim Yayma Cemiyeti ni Ziyaret Etti Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizin yapmış olduğu ikili işbirliği anlaşmaları ile Erasmus ve Mevlana Değişim Programlarıyla dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Üniversitemizde eğitime başlayan yabancı uyruklu öğrencilerimize yurt konusunda katkı sağlayan İlim Yayma Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Mehmet Karadağ, Dünyadaki farklı üniversitelerle yapmış olduğunuz işbirlikleriyle Hitit Üniversitesi ni aktif hale getirdiniz, başarılı hizmetlerinizle bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyorsunuz, sizin gelişinizle Üniversite kapılarını herkese açtı, STK ları, halkı, herkesi kucaklayan bir Üniversite haline geldiniz dedi. Her zaman Üniversitenin desteğini hissettik ve biz de elimizden geldiği kadar Üniversiteye destek vereceğiz şeklinde açıklamalarda bulunarak İlim Yayma Cemiyeti olarak öğrencilere kalacak yer konusunda yardımcı olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Karadağ, Kişilerin düşüncelerine göre değil yaptığı işlere göre değerlendiren yönetim anlayışınız takdire şayandır, Çorum a ve Çorumluya verdiğiniz katma değer için size İlim Yayma Cemiyeti adına teşekkür ederim şeklinde açıklamalarda bulundu. İlim Yayma Cemiyeti nin güzel hizmetler, yaptığını, burada verilen hizmetlerden öğrencilerin de çok memnun olduğunu, bu vesileyle ülkelerinde Çorum u ve Çorumluyu anlattıklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Kırgızistan dan gelen 17 öğrencimize İlim Yayma Cemiyeti tarafından ücretsiz konaklama hizmeti verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ a teşekkür etti. Her iş bir şekilde yapılır, önemli olan işbirliği içerisinde işleri hızlı ve olumlu bir şekilde yapmaktır diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Çorumlu Üniversitesine sahip çıktı, herkes bir yerden Üniversiteye katkı sağlamaya çalışıyor, Çorumlu bürokratlarımız da il dışında Üniversitemizin ismini duyunca ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim insanımız çok özverilidir, önemli olan ne yapıldığını doğru anlatmak, yapılanın doğru olduğunu bildiği zaman Çorumlu desteğini esirgemez dedi. Şu an devam eden inşaatlarımızın yanı sıra diğer inşaatlarımıza da hızlı bir şekilde başlayarak Kuzey Kampüs inşaatlarının tamamlanmasına gayret ettiklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin yapmakta olduğu gayretli çalışmalarla ve almış olduğu desteklerle daha da büyüyüp güçleneceğini belirterek bu ekip çalışmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Rektörümüz Fen Edebiyat Fakültesi ile Kahvaltıda Bir Araya Geldi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ın katılımlarıyla kahvaltılı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Dekan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek ve yardımcısı Doç. Dr. Naki Çolak, bölüm başkanları ile tüm öğretim elemanları katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen kahvaltının ardından Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Fen Edebiyat Fakültesi nin gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli donanım ve altyapı çalışmalarında, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemede, bilimsel çalışmaları desteklemede ve Üniversitemize katma değeri olacak her tür projenin hayata geçirilmesi noktasında Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan dan tam destek ve teşvik gördüklerini ifade ederek kendilerine teşekkür etti. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan Fen Edebiyat Fakültesi mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, Genç bir üniversite olmalarına rağmen hızla yol alındığını, başarılı çalışmalarla Hitit Üniversitesi ni markalaştırma sürecinde önemli işler başarıldığını ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemiz bünyesindeki her tür sorun ve eksikliğin diyalog yoluyla çözülmesinin mümkün olduğunun altını çizdi. Böyle hareket edildiği zaman, aslında hiç de büyük problemlerimizin bulunmadığı görülecektir diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, yapılması gerekenin sadece imkânları kullanarak çalışmak olduğunu vurguladı. Özellikle genç akademisyenlere yönelik büyük fırsatların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Alkan, akademik yayın yapma ilkeleri ve BAP kapsamındaki projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da ve yararlı bilgiler verdi. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, rektör olarak kendisinin temel görevinin şehrine, bölgesine ve ülkesine katkı sağlayacak işler başarmak olduğunu vurguladı. Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının soru ve önerilerine de yer verilen toplantının sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demiryürek ve tüm öğretim elemanlarına teşekkür ederek en kısa zamanda tekrar bir araya gelme temennisinde bulundu.

15 HABER TAM BUĞDAY EKMEĞİ VE SAĞLIK KONULU PANEL DÜZENLENDİ 15 Rektörlük Konferans Salonu nda 4 Mart 2014 Salı günü saat da Tam Buğday Ekmeği ve Sağlık/Ekmek İsrafının Önlenmesi konulu panel düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ın açış konuşmasını, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey in moderatörlüğünü yaptığı panele; Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte pek çok ilgilinin bir araya geldiğini ve bu birlikteliğin şehrimize büyük bir katma değer sağlayacağına inandığını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversite sadece ders veren yer değil şehirle bütünleşen dinamik bir güç olmalı diyerek Üniversitemizin tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde elde ettiği güçle güzel çalışmalara imza attığını belirtti. Gıdanın insan hayatındaki yeri ve önemine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri için uygulama ve araştırma alanı yaratan ve sadece Üniversitemiz personel ve öğrenci yemekhanelerinin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla Üniversitemiz Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarında Çorum un meşhur, kaliteli ununun bilimsel yöntemlerle, sağlıklı koşullarda ürüne dönüşerek güzel bir örnek teşkil ettiğini açıkladı. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan ekmek üretiminin ardından Alaca MYO Gıda İşleme Bölümü nde de beyaz peynir üretimi gerçekleştirildiğine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversite olarak yapılacak yeni ürün çalışmaları ile topluma örnek olup bilinçlendirilmeleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Panelin moderatörü Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey de, israfın toplumumuzun en büyük sıkıntılarından biri olduğuna dikkat çekti. Üniversite sanayi işbirliğinin başarının önemli bir kısmını teşkil ettiğini belirten panelin ilk konuşmacısı Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, iyi bir ekmeğin ancak iyi bir undan elde edilebileceğine dikkat çekerek iyi bir unun da katkı maddesiz doğal buğdaydan elde edilebileceğini belirtti. Kaliteli tam buğday ununun su değirmenlerinde elde edildiğini, bu şekilde öğütülen buğdaydaki tüm vitamin ve minerallerin kayba uğramadan un bileşiminde kaldığını belirten İlkbahar, bu nedenle tam buğday ekmeğinin besin değeri açısından çok zengin olduğunu ifade etti. Tam buğday ekmeğinin sağlık ve ekonomi açısından katkısına ilişkin açıklamalarda bulunarak tam buğday ekmeğinin israfı önleme konusundaki önemine de dikkat çeken İlkbahar, önümüzdeki çağın, gıda çağı olacağını ve gıda açısından zengin ülkelerin gelecekte söz sahibi olacağını belirterek tam buğday unu kullanımının önemini bir kez daha vurguladı. Çorum da gerçekleştirilen bu işbirliği ve güç birliğinin olumlu etkileri ve yansımalarının olacağına dikkat çeken panelin ikinci konuşmacısı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası na ilişkin sinevizyon filmi sonrasında Dünyada Beslenme Problemi ve İsraf başlıklı sunumunu yaparak israfın ihmal ve bilgisizlikten kaynaklandığına dikkat çekti. Panelin son konuşmacısı Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy ise, Tam Buğday Ekmeği ve Beslenmedeki Önemi başlıklı bir sunum yaptı. Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Ekmek Üretim Bölümü çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Türksoy, kaliteli bir ekmeğin kaliteli tarım, iyi bir öğütme ve iyi bir teknoloji ile elde edilebileceğini söyleyerek iyi bir ekmeğin sağlık ve zindelik de kazandıracağını açıkladı. Yoğun bir katılımın olduğu panel sorucevap kısmının ardından sonlandı.

16 16 HABER OKA 2023 HEDEFLERİNE DOĞRU TÜRKİYE DE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK PANELİ İLGİ GÖRDÜ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hazırlanan, bölgenin inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi için bir yol haritası niteliğinde olan "Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı"nın 2014 yılı faaliyetleri kapsamında 5 Mart 2014 Çarşamba günü Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonu nda 2023 Hedeflerine Doğru Türkiye de AR- GE ve Yenilikçilik Paneli konulu etkinlik gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafından açış konuşması yapılan panele; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul, Bilim Sanayi ve Teknoloji Çorum İl Müdürü Murat Ocak, OKA Uzmanı Akın Uğurlu ve Ufuk Gençoğlu konuşmacı olarak katıldı. Üniversitemizde AR-GE, yenilik (inavasyon) üzerine yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek bu başarılı çalışmaların Üniversite ile sanayiyi bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, günümüz dünyasında büyük balığın, küçük balığı yuttuğu dönemin bittiğini ifade ederek dünyayı iyi yorumlayıp, gelişmeleri iyi algılayanın kazançlı olduğunu belirtti. Üniversitemizin üniversite-sanayi işbirliği yönünde stratejik adımlar atarak önemli yol kat ettiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, OKA ile uyum içerisinde güzel çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz dedi. Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümleri gerçekleştirecek Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTÜAM) inşaatının 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığını, HÜBTÜAM ın bölgenin en kapsamlı laboratuvarlarından birisi olacağını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bir sonraki aşamada da AR-GE çalışmalarının yapılarak teknoloji üretiminin gerçekleştirildiği TEKNOKENT in inşaatına başlanacağını açıkladı. AR-GE sonrasında projenin inovatif ürüne dönüştüğünü belirten ve bu ürünün pazarlama stratejisinin de önemine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversite olarak her türlü projeye açığız diyerek Üniversite ile sanayinin güçlerinin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuya ilişkin anket çalışmasının da uygulandığı etkinlik; OKA Uzmanı Akın Uğurlu nun Bölgesel İnovasyon Stratejisi başlıklı sunumu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Çorum İl Müdürü Murat Ocak ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın teşvik ve destekleri ile ilgili açıklamaları, Ufuk Gençoğlu nun Teknogirişim Sermaye Desteği ile ilgili bilgi paylaşımı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul un Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen AR-GE araştırmalarına ilişkin sunumu sonrası yapılan soru- cevap bölümü ile sonlandı. Harita ve Kadastro Programı Öğrencileri BAŞARSOFT Firmasıyla Buluştu Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı öğretim elemanları, öğrencileri iş hayatına girmeden önce bilgilendirmek ve kendilerine yön çizmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli alanlarda uzmanlaşmış, sektöründe öncü firmaları öğrencilerle bir araya getirmektedir. Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu nda gerçekleştirilen programın konuğu, 1997 yılında kurulmuş olan ve dünya çapında kullanılan Google Maps in harita sağlayıcısı ve Pitney Bowes firması ürünlerinin Türkiye yetkili distribütörlüğünü elinde bulunduran, ülke çapında coğrafi bilgi sistemleri konusunda öncü BAŞARSOFT firması oldu. Konferansa Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan firma yetkilileri Arda Can Kocaoğlu, Kadriye Toy, Cihat Duman firmanın kuruluşu ve bugünkü konumuna gelişi hakkında bilgileri içeren kısa bir sunum yaptı. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) konusunda BAŞARSOFT firmasının distribütörü olduğu MapINFO Professional, Encom Discover & 3D, Vertical Mapper, MapBasic, MapXtreme programlarının tanıtımı ve bu konuda özel şirket ve kamu kurumlarıyla yapılan projeler hakkında bilgiler verilerek mesleğin değişimi ve gelişimi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Firma yetkilileri konuşmalarında, iş hayatında coğrafi bilgi sistemlerinin bugün olduğu gibi gelecekte de öneminin ve uygulama alanlarının artacağını belirterek öğrencilere CBS yazılımlarına yönelmelerinin mesleklerinde başarılı olmanın kapılarını açacağını belirtti. Etkinlik, soru cevap bölümünün ardından yapılan çekilişle iki öğrencimiz ücretsiz Mapinfo Professional, 1 öğrencimiz de Encom Discover & 3D eğitimi alma hakkı kazandı.

17 Sungurlu MYO Öğrencileri Köy Okullarında HABER Bilimsel Yöntem Tartışmaları III Konulu Etkinlik Düzenlendi 17 Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle köy okullarında etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Sungurlu MYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin ilk ziyareti Arıcı Köyü İlkokulu na oldu. İkinci ziyaret ise İkizli Köyü Şehit Hacı Ömer Kanat İlkokulu na yapıldı. Ziyaretlere Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kerim Aktaş da katıldı. Öğr. Gör. Kerim Aktaş koordinatörlüğünde Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri kendi yaptıkları okul öncesi eğitim materyallerini (eğitici oyuncaklar, ritim aletleri, kuklalar) gittikleri okullardaki ana sınıfı öğrencilerine dağıttı. Ayrıca öğrenciler yarışmalar, müzik eşliğinde oyunlar, yüz boyama çalışmaları gibi aktiviteler gerçekleştirdi. Etkinlik sonrasında Arıcı Köyü İlkokulu Müdürü Ertuğrul Bostancı ve İkizli Köyü Şehit Hacı Ömer Kanat İlkokulu Müdürü İsa Koşaloğlu, okullarındaki ana sınıflarının bu tür eğitici oyun materyallerine çok ihtiyacı olduğunu, bu nedenle getirilen materyallerin çok işe yarayacağını, ayrıca çocukların yapılan etkinliklerde çok eğlendiklerini belirterek Sungurlu MYO na ve özellikle Çocuk Gelişimi Programı akademik personeli ve öğrencilerine teşekkür etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Mart 2014 tarihlerinde Bilimsel Yöntem Tartışmaları-III konulu bir etkinlik düzenlendi. Hitit Üniversitesi nde görev yapan akademisyenlerin katıldığı etkinlik Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleşti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran açılış konuşmasında, desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a, programda emeği geçen Enstitü personeline, katkı sağlayan öğrenci derneklerine ve katılımcılara teşekkür etti. Program hakkında bilgi veren Prof. Dr. Evkuran, iki gün sürecek olan etkinlikte toplam 24 bildiri sunulacağını, akademisyen sunumlarının yanı sıra bir de öğrenci paneli düzenlendiğini belirtti ve bildirilerin hakemlenme sürecinden sonra Enstitü dergisinin özel sayısında yayınlanacağını ifade etti. Akademisyenlerin bilimin doğası ve bilgi üzerinde düşünmeleri gerektiğini, başka bakış açılarına açık olmanın ve geniş düşünmenin bilim etiğinin bir gereği olduğunu vurguladı. Bilimle uğraşan insanların hem gerçeğe hem de topluma karşı sorumlu olduklarını ve bunu tam bir dürüstlük ve açıklık içinde yerine getirmeleri gereğinin altını çizerek sözlerini tamamladı. İki gün boyunca süren ve altı oturum boyunca toplam 24 bildirinin sunulduğu etkinlikte, öğrenci sunumlarından oluşan ayrı bir oturum da gerçekleştirildi. Çoğunlukla Sosyal bilimler alanından gerçekleşen sunumlar sonrasında tartışma ve soru-cevap bölümleri yer aldı. Prof. Dr. Ahmet İnam Bilimin Sınırları nı Anlattı Fen Edebiyat Fakültesi nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması Fen edebiyat Fakültesi dekanlığı, 8 mart dünya kadınlar Günü vesilesiyle fakülte bünyesindeki idarî, akademik ve destek personeline bir çay partisi düzenledi. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, yoğun ve yorucu bir hafta geçirmesine rağmen hafta sonu tatilinden vakit ayırarak kendilerini bu güzel günde yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Alkan a teşekkür ederek başladığı açış konuşmasında bütün bayan çalışanlarının gününü kutladı. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi bayan çalışanlarının şahsında bütün hanımların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü kutlayarak başladığı konuşmasında, bu tür günlerin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunma ve hoşça vakit geçirme açısından önemini vurguladı. Sürekli iletişim halinde bulunmanın çok önemli olduğunu, böylece meselelerin çok daha kolay çözülebileceğini, düşüncelerin rahatlıkla paylaşılabileceğini ifade eden Rektörümüz, birlikte çok güzel ve ses getiren çalışmalara imza atıldığını ve bizi daha da ileriye götürecek, fark yaratacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek geçen hafta Üniversitemize gelen bazı üniversite rektörlerinin Üniversitemiz hakkında dile getirdikleri olumlu izlenimleri paylaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nde düzenlenen etkinlikle, Fen Edebiyat Fakültesi bayan personeli bir araya gelerek hem samimi bir ortamda hoşça vakit geçirme hem de Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a soru, sorun ve önerilerini iletme imkânı buldu. Bilimsel Yöntem Tartışmaları-III konulu etkinliğin açılış programında bir de konferans düzenlendi. Program kapsamında düzenlenen Bilimin Sınırları konulu konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Ahmet İnam dı. Prof. Dr. Ahmet İnam, Bilimin Sınırları konulu konferansında Antik Yunan dan itibaren bilgi üzerinde düşünüldüğünü, bunun insanlık için bitmeyen bir arayış olduğunu, ilkçağda Platon un kurduğu Akademia dan bu yana bilginin gerçekliği yansıtıp yansıtmadığı üzerinde durulduğunu, varlığı bir bütün olarak kavramak, olup biten hakkında tümel düşünmek ve sorgulamak demek olan felsefenin bir etkinlikte daima var olması gerektiğini ifade etti. Bilim insanının bir kibir ve her şeyi bilen bir tavır içinde olamayacağını, hepimizin her an birbirimizden bir şeyler öğrendiğini, o nedenle birbirimize açık ve dürüst olmamız gerektiğini anlattı. Prof. Dr. İnam, bilimin tek bilme tarzı olmadığını, şiir, sanat, müzik, spor, edebiyat yoluyla da bilinebileceğini sözlerine ekledi. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen konferansın sonunda Prof. Dr. Ahmet İnam a ve programın sponsorluğunu yapan Language Centre sahibi Halil İbrahim Aşgın a birer teşekkür belgesi takdim edildi.

18 18 HABER AKADEMİK BAKIŞ AÇISIYLA CAM TAVAN SENDROMU PANELİ DÜZENLENDİ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 10 Mart 2014 Pazartesi günü saat te Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) tarafından Akademik Bakış Açısıyla Cam Tavan Sendromu Paneli düzenlendi. Panel; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Valisi Sabri Başköy ün eşi Fatma Başköy, Çorum İl Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan ın eşi Gülcan Doğan, Çorum Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Neslihan Boyabatlı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müslim Kılıç ve Üniversitemizin değerli akademisyenleri, idari personeli ve öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasının ardından Çorum Valisi Sabri Başköy ün eşi Fatma Başköy Hanımefendi nin açılış konuşması ile başladı. Panelin başlangıcında, HÜKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Çağıran Kendirli, HÜKAM ın kadın ve aile konularıyla ilgili çalışmalarda işbirliği yapabileceği noktalarda disiplinler arası araştırmalar yapıp, yapılmış olan çalışmaları değerlendirip, hayatımızda bu konularla ilgili bizi sekteye uğratan sorunları çözümlemek için de yeni çalışmalar yapmayı hedeflediğini belirtti. Daha sonra panelistler Doç. Dr. Muammer Cengil, Yrd. Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman, Sosyal Hizmet Uzmanı Eylem Aka Kaya, Arş. Gör Reyhan Karababa sunumlarını yaptı. Program; Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ın Çorum Valisi Sabri Başköy ün eşi Fatma Başköy Hanımefendi ye, Çorum İl Emniyet Müdürü Halil İbrahim Doğan ın eşi Gülcan Doğan a ve panelistlere verdiği çiçeklerle son buldu. Aynı gün saat de de HÜKAM ile akademik ve idari personelin tanışması için program düzenlendi. HÜKAM ın gelecekteki etkinliklerine yön vermek için katılımcılarla istişarede bulunuldu. "Vergi Algısı ve Bilinci" Konulu Konferans Verildi Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Salonu'nda vergi bilinci konusunda dikkat çeken bir araştırma olan "Vergi Algısı ve Bilinci" konulu bir konferans verildi. Düzenlenen konferansa Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sırasıyla kürsüye gelen Defterdar İhsan Özbay ve SMMMO Başkanı Muzaffer Yıldırım yaptıkları selamlama konuşmalarında Vergi ve Muhasebe Haftasını kutladılar. Konferansta, Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, üniversite öğrencileri arasında yapılan Vergi Algısı ve Vergi Bilinci konulu araştırmanın sonuçlarını açıkladı ve vergi bilincinin oluşmasında psikolojik etkenlerin önemine dikkat çekti. Geleceğin vergi mükellefleri olacak üniversite öğrencilerinin vergiye ilişkin algıları ve vergi bilinci üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, araştırma bilgilerini aktardı. Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin vergi konusundaki algılarının ve vergi bilincinin araştırılması ve düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması yapıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerini kapsayan ve %95 güven düzeyi ve %5'lik örnekleme hatasına göre örneklem sayısının 233 olarak bulunduğu anketin 330 öğrenci ile yapıldığını sözlerine ekledi. Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, vergi bilincine ilişkin yapılan anket sonuçlarını ise şu şekilde açıkladı: Ankete katılan öğrencilerce bireyin vergi yükümlülüğünü vicdanında hissetmesi, vergi ödemesi gerektiği duygusuna sahip olması, devletin şeffaf olması, vergi ödemeyenlere yaptırım uygulanması, vergilerin nereye harcandığının kamuoyuna açıklanması, kamu hizmetlerinin nitelik/niceliğinin artması hususlarının vergi bilincini sağlayacağı veya arttıracağı yüksek oranda kabul edilmektedir. Buna karşılık öğrenciler, vergi ödemeyenlerin aftan yararlandırılmasının ise vergi bilincini olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir. Sonuç olarak ankete katılan öğrencilerin vergi algılarının pozitif yönde olduğu, vergi hakkında yeterli bir bilinç seviyesine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Tiyatro Kulübü Alacahöyük - Boğazkale Ören Yerlerini Gezdi Tiyatro Kulübü "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Alacahöyük - Boğazkale ören yerlerini kapsayan bir gezi yaptı. Başta kulüp danışmanı Öğr. Gör. Sefa Üzbey olmak üzere kulüp başkanı Doğan Sarıgül ve kulüp yönetimindeki öğrencilerle yapılan gezide öncelikle Alacahöyük Müzesi ve ören yeri gezildi. Devamında Yazılıkaya ören yeri gezilerek öğle yemeği yendi ve sonrasında Boğazkale ören yeri gezildi. Geziye çoğu kulüp öğrencileri olmak üzere akademik ve idari personelden de katılım oldu.

19 HABER 19 Aktif Yaşam Kulübü nden Yeşilova Köyü ne Kitap Desteği Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aktif Yaşam Kulübü, üçüncü senesinde yedinci okula kitap desteğinde bulundu. Aktif Yaşam Kulübü nün başlattığı kitap kampanyasını basında gören Yeşilova Köyü İlkokulu öğretmenlerinden Leyla Doğan, Aktif Yaşam Kulübü nden okulları için kitap destek talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda Aktif Yaşam Kulübü bu seneki ikinci kitap yardımını Sakarya nın Yeşilova Köyü ne yapmış oldu. Aktif Yaşam Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Semih Kızıldağ Aktif Yaşam Kulübü olarak kitapların ne kadar değerli olduğunun farkındayız ve bu amaçla her sene Alaca MYO Öğrencilerinden ASELSAN a Teknik Gezi programımıza yeni bir kitap kampanyası ekliyoruz. Her sene çoğunluğu Çorum da kalmak üzere kitapları farklı okullara aktarıyoruz. Bu okulun bize ulaşmasını sağlayan basındaki arkadaş ve abilerimiz çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Projelerimizin Türkiye nin her yerinden duyurulmasını ve daha çok kişiye ulaşılmasını sağlayan değerli basın mensuplarımıza ve her projemizde olduğu gibi bu projemizin de daha etkin olmasını sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan a değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. diye konuştu. Küçük Hititologlar Yetişiyor Proje Etkinlikleri Devam Ediyor Alaca MYO Elektronik Otomasyon Bölümü öğrencileri Ankara'da bulunan ASELSAN Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'ye teknik gezi düzenledi. Geziye Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Elektronik Otomasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Betül Cebe, Öğr. Gör. Lokman Kapan, Öğr. Gör. Önder Yakıştıran ve Alaca MYO Elektronik Otomasyon Bölümü öğrencileri katıldı. Bölüm öğrencilerimize öncelikle görevliler tarafından ASELSAN tarihi, ürünleri, AR- GE çalışmaları hakkında yaklaşık 25dakika sunum yapıldı. Sonrasında öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. M. Hacim Kamoy Üretim Holü cihazları, işlem aşamaları ve simülasyonları tanıtılarak Aselsan Müzesi gezildi. Son olarak da Aselsan tarafından teknik gezi anısına Alaca MYO Müdürüne plaket verildi. Hatıra fotoğrafları çekildikten sonra teknik gezi sonlandırıldı. Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya teknik gezilerin öğrencilerimizin gerek staj zamanlarında gerekse mezun olduktan sonra iş hayatlarında faydalı olacağını belirterek bu gezilerin düzenli bir şekilde devam edeceğini söyledi. Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çorum Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi nde Küçük Hititologlar Yetişiyor Projesi kapsamında Hititoloji bilim dalını tanıttı. Yoğun öğrenci katılımının olduğu etkinlikte Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlknur Taş ın yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi yüksek lisans öğrencisi Birgül Kılıç ve Tarih Bölümü öğrencisi Hüseyin Eke de söz aldı. Konferanstan hemen sonra bir yarışma düzenlendi. Öğrenciler arasında, sorduğu sorularla dikkat çeken bir öğrenci yarışmayı kazanarak Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Hitit Başkenti Hattuşaş gezisine katılamaya hak kazandı. Bir başka etkinlik olarak ise Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Hitit Başkenti Hattuşaş temalı bir gezi düzenlendi. Küçük Hititologlar Yetişiyor projesi kapsamında gerçekleştirilen geziye Çorum Endüstri Meslek Lisesi nden ve Tarih Bölümü nden öğrenciler katıldı. Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlknur Taş koordinatörlüğünde gerçekleştirilen gezide; Boğazköy, Alacahöyük ve Hattuşa da bulunan müzeler ile ören yerleri öğrencilere tanıtıldı. Tarih bölümü öğrencilerini heyecanlandıran açık hava müzesi dersi ile Kalkolitik çağlardan günümüze kadar uzanan 7500 yıllık tarih Doç. Dr. İlknur Taş ın anlatımları ile zihinlerde canlandı. Gezinin sonunda, Üniversitemiz öğrencileri Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ne ait konakların bahçesinde ağırlandı.

20 20 HABER ÜNİVERSİTEMİZDE İSTİKLAL MARŞI NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY U ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ Şanlı Türk milletinin büyük destanı İstiklal marşı nın 12 mart 1921 günü TBmm tarafından kabul edilişinin 93. yıldönümü üniversitemiz akademik birimlerinde düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. Fen Edebiyat Fakültesi nde gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasının ardından söz alan Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya, Mehmet Akif Ersoy un hayatından örnekler vererek onun münzevi kişiliğinden ve ahlaki yapısından bahsetti. İkinci olarak söz alan Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Karabıyık, Mehmet Akif Ersoy un hayatından fotoğraflar sunarak onun tarihsel kişiliği üzerinde durdu. Programın sonunda söz alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Canan Uğurdağ ise milli şairin edebi kişiliğinin Türk edebiyatındaki öneminden bahsederek şairin şiirlerinden seçkiler sundu. Sağlık Yüksekokulu nda düzenlenen programda ise Öğr. Gör. H. Ahmet Bulut, İstiklal Marşı nın kabul edilişi ve Çanakkale Deniz Zaferi hakkında bir konuşma yaptı. Osmancık Ömer Derindere MYO da saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlanan programda bir konuşma yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serhat Oğuzhan Kıvrak İstiklal Marşı, bir milletin var olup olmama gibi trajik bir yol ayrımına geldiği noktada, Türk Milletinin var olmak için verdiği büyük mücadelenin ruhunu ifade eden bir marştır. O büyük mücadeleyi ifade eden ne kadar değer ve kavram varsa hepsi İstiklal Marşının içinde bulunmaktadır. Böyle bir marşı, Anadolu nun asırlık ızdırabını ruhunda hisseden, zulme ve küfre karşı zapt edemediği isyanıyla, milli mücadelenin örnek şahsiyeti Mehmet Akif ten başkası bu hemen sağdaki fotonun yerine ekte gönderdiğim foto koyulacak. Bu büyük destanı yazan milli şairimiz M. Akif Ersoy u ve ona bu destanı yazdıran sayısız kahramanı saygı ve rahmetle anıyoruz diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy un hayatının ve İstiklal Marşı nın yazılış öyküsünün video görüntülerinin de paylaşıldığı program, Yüksekokul akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

TIP FAKÜLTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI

TIP FAKÜLTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI Üniversitemiz ile Sinop Üniversitesi Senatosu Ortak Toplantı Yaptı Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları na Katılım Yoğun Oldu İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulundan Rektörümüze Ziyaret 6 7 11 www.hitit.edu.tr

Detaylı

1Yaşında. www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 13 ARALIK 2013. Meme Hastalıkları Polikliniği Hizmette

1Yaşında. www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 13 ARALIK 2013. Meme Hastalıkları Polikliniği Hizmette 1Yaşında www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 13 ARALIK 2013 Dünya Üniversitesi Olma Yolunda Hızlı Adımlarla İlerliyoruz Sayfa 4 Meme Hastalıkları Polikliniği Hizmette Sayfa 7

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ 7 YAŞINDA

ÜNİVERSİTEMİZ 7 YAŞINDA www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 6 NİSAN 2013 Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesini Destekliyoruz Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri projesi, Üniversitemiz akademik

Detaylı

SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ NEVRUZ ÜNİVERSİTEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ NEVRUZ ÜNİVERSİTEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU HİTİTSEM1 Yaşında PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ Sayfa 15 Sayfa 18 Sayfa 21 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 17

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR Kısa adı HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI REKTÖRÜMÜZDEN AKADEMİK BİRİMLERİMİZE ZİYARET TIP FAKÜLTESİ NDE YANIK VE YANIĞA YAKLAŞIM KONFERANSI VERİLDİ Sayfa 4 Sayfa 9 Sayfa 11 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PROF. DR. REHA METiN ALKAN

PROF. DR. REHA METiN ALKAN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Değerli Okurlar, Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olmak için kurulan Üniversitemiz, 2006 yılında başladığı yolculuğuna, bugün 11 binden fazla öğrencisi ve sayısı 800

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 2 ARALIK 2012 DEVAM EDİYORUZ!

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 2 ARALIK 2012 DEVAM EDİYORUZ! www.hitit.edu.tr TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN Üniversitemizde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN, Üniversitemizin davetlisi olarak Çorum a geldi. makamında ziyaret eden

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi

Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. SUNUŞ Kavramların, yaşam

Detaylı

AKADEMİK AÇILIŞ. Akademik Yıl Açılışımız TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK in Katılımlarıyla Gerçekleşti.

AKADEMİK AÇILIŞ. Akademik Yıl Açılışımız TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK in Katılımlarıyla Gerçekleşti. www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 1 KASIM 2012 Üniversitemizdeki Öğrenci Sayısı 11,140'a Ulaştı Üniverstemizde lisans eğitimindeki doluluk oranı %93.8 e ulaştı. Toplam öğrenci

Detaylı

Hitit Üniversitesi 7. Kuruluş Yıldönümünü törenle kutluyor.

Hitit Üniversitesi 7. Kuruluş Yıldönümünü törenle kutluyor. www.hitit.edu.tr Hitit Üniversitesi Tanıtım Etkinlikleri Sürüyor HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 5 MART 2013 Hitit Üniversitesi 7. Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak Üniversitemiz öğretim elemanları

Detaylı

TEMMUZ 2013 SAYI: 3. Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI

TEMMUZ 2013 SAYI: 3. Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI SAYI: 3 Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI İçindekiler nisan-mayıs-haziran 2013 İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU BÜLTENİ Editörden

Detaylı

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ . sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

HABERLER. Bilim üretme, öğretme, yayma, bilgiyi ürüne ve topluma hizmete dönüştürme noktasında Üniversitemiz önemli bir yere sahiptir.

HABERLER. Bilim üretme, öğretme, yayma, bilgiyi ürüne ve topluma hizmete dönüştürme noktasında Üniversitemiz önemli bir yere sahiptir. Mühendislik Zirvesi ve Ar-Ge Merkezleri Sergisi Yapıldı Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Topluluğu tarafından 10 Aralık Salı günü Mühendislik Zirvesi ve

Detaylı

HABERLER. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk. Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni

HABERLER. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk. Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Kırıkkale Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimi Kuruldu Üniversitemiz faaliyet alanlarının tümünde üretilen hizmet kalitesinin geliştirilmesi, standardizasyonu ve sürekliliğini sağlayarak, Toplam

Detaylı

MEZUNİYETLER 129. KONSER Türk Sanat Müziği 142 Tasavvuf Müziği 142 Piyano Resitali 142. TİYATRO OMÜTİT 19. Ulusal Tiyatro Festivali 143

MEZUNİYETLER 129. KONSER Türk Sanat Müziği 142 Tasavvuf Müziği 142 Piyano Resitali 142. TİYATRO OMÜTİT 19. Ulusal Tiyatro Festivali 143 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ den OMÜ Bosna Hersek te Yeni İşbirliği Anlaşmalarına İmza Attı 2 Kiev Politeknik Üniversitesi ile Eğitimde İşbirliği 4 Mevlana Değişim Programı 4 Ürdün Üniversiteleri ile Akademik

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

BEÜ Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi görkemli bir törenle açıldı

BEÜ Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi görkemli bir törenle açıldı 10 24 18 BU BAŞARI HEPİMİZİN, BU ONUR ÜNİVERSİTEMİZİN" Başbakan Erdoğan dan Özer e Altın Madalya 8. FEFKON TOPLANTISI Türkiye nin Dekanları Zonguldak ta buluştu ZONGULDAKLI DUAYEN GAZETECİ FİKRET BİLA:

Detaylı

Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi

Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi YIL:3 SAYI:32 EYLÜL 2012 ÜCRETSİZDİR Bakan Ersan Saner DAÜ de Çeşitli İncelemelerde Bulundu Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

@ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar la. akademisyen kimliği, Çukurova

@ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar la. akademisyen kimliği, Çukurova ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ @ e - BÜLTEN www.cu.edu.tr MAYIS 2014, Sayı 16 Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği Çalıştayı...10 Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi nde Yeni Bir Kurs Daha...11 ÇÜ ile Amerika

Detaylı

Üniversitemiz eğitime başladı

Üniversitemiz eğitime başladı BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE YIL: 1 SAYI: 1 / OCAK 2013 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BÜLTENİ (2010-2012) Medeniyetler beşiğinden dünyaya Üniversitemiz eğitime başladı Araştırma Odaklı Devlet Üniversitesi...

Detaylı

2Bülten İNSANİ DİPLOMASİ EXPO 2020 ÇALIŞMALARI TEMSİLİ POLİSLİK PROJESİ. Prof. Dr. Tunçdan BALTACIĞLU ile RÖPORTAJ

2Bülten İNSANİ DİPLOMASİ EXPO 2020 ÇALIŞMALARI TEMSİLİ POLİSLİK PROJESİ. Prof. Dr. Tunçdan BALTACIĞLU ile RÖPORTAJ 2Bülten SAYI: 2 İNSANİ DİPLOMASİ EXPO 2020 ÇALIŞMALARI TEMSİLİ POLİSLİK PROJESİ Prof. Dr. Tunçdan BALTACIĞLU ile RÖPORTAJ İçindekiler ocak-şubat-mart 2013 İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU BÜLTENİ Editörden

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

ZİYARETLER Rektör Akan Samsun Meslek Yüksekokulu Öğrencileriyle Söyleşti 101 Dünyanın En Keyifli Mesleği Öğrenciliktir 102

ZİYARETLER Rektör Akan Samsun Meslek Yüksekokulu Öğrencileriyle Söyleşti 101 Dünyanın En Keyifli Mesleği Öğrenciliktir 102 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ DEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Her Geçen Gün Büyüyor 2 OMÜ Alaçam Meslek Yüksekokulu Açıldı 4 Türkiye nin Yeni Sivil Havacılık Okulu İddialı Geliyor 6 Human Echınococcosıs 8

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KONGRE-SEMPOZYUM 1. Uluslararası Karadeniz Hukuk Günleri 2 ITAFFE 10 3 7. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi 4 Psikiyatri Hemşireleri OMÜ de Buluştu 5 11. Acil Tıp Güz Sempozyumu 6 Kök

Detaylı

Senato Kararı. Mustafa Yücel Özbilgin SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENATO BİLDİRİSİ

Senato Kararı. Mustafa Yücel Özbilgin SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENATO BİLDİRİSİ Senato Kararı Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu, 18.05.2006 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin in hayatını kaybetmesine ve diğer üyelerinde yaralanmasına

Detaylı

İYTE den GAP a Jeotermal Projesi

İYTE den GAP a Jeotermal Projesi İYTE den GAP a Jeotermal Projesi Türkiye nin teknoloji üssü olmayı hedefleyen İYTE, GAP bölgesinin kalkınmasında rol oynayacak bir projede kilit rol üstlendi. Bölgenin jeotermal potansiyeli ekonomiye kazandırılacak.

Detaylı