Tıp Fakültesi Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)"

Transkript

1 Haftalık Ders Saati Yıllık Toplam Saat I.Yarıyıl II.Yarıyıl Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T Z T 303 Bilimlere Giriş Z 24 T Z 6 T 307 Biyokimya Z 3 T Z 10 T Z 6 T 313 Beceri Z 2 TOPLAM 32 saat / hafta 30saat / hafta =

2 DERSİN ADI : FARMAKOLOJİ DERSİN KODU : T 301 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF FARMAKOLOJİ AMAÇ: İlaçların etki mekanizmalarını, farmakokinetik özelliklerini, yan tesirlerini, birbirleriyle etkileşmelerini ve hangi n tedavisinde kullanılacağını öğretmektir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, 1. nin temel ilkelerini kavraması, 2. Organizmada ilaç etkilerinden ve yan etkilerinden sorumlu mekanizmaları öğrenmesi, 3. İlaç moleküllerinin organizmadaki hareketlerini (farmakokinetik özelliklerinin) öğrenmesi, 4. Hücrelerin işlevlerini düzenleyen temel moleküler mekanizmalar, hücrede temel uyarı ileti sistemleri ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenmesi, 5. Kemoterapötik ilaçları sınıflandırıp, tedavideki yerlerini öğrenmesi, 6. Kardiyovasküler sistem üzerine etkili ilaçları sınıflandırıp, tedavideki yerlerini öğrenmesi, 7. Sinir sistemi hücrelerinin temel işlevlerinin, nörotransmitterler ile hücreler arası iletişimin temel farmakolojisini kavraması, bu sistem üzerinden etki yapan ilaçları sınıflandırması, tedavideki yerlerini öğrenmesi, 8. Biyolojik önemi olan otakoidleri ve bunların tedavideki yerlerini öğrenmesi, 9. Solunum sistemi, sindirim sistemi üzerine etkileri olan ilaç gruplarını ve tedavideki yerlerini öğrenmesi, 10. Vücutta bulunan hormonları ve bunların tedavideki yerlerini öğrenmesi, 11. Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazım kuralları hakkında temel bilgiyi edinmesi hedeflenmektedir. I.YARIYIL Dersin Konusu TEORİK EĞİTİM ye Giriş 1 İlaçların Absorpsiyonu ve İlaçların Yerleri 1 İlaçların Dağılımı 1 İlaçların Biyotransformasyonu 1 İlaçların İtrahı ve Eliminasyon Kinetiği 1 Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi 2 İlaçların Etki Mekanizmaları 2 İlaç Reseptörleri, Sinyal İletimi ve İlaç-Reseptör İlişkileri 2 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler 1 İlaçların Arasında Etkileşmeler 2 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları 2 Farmakogenetik 1 Kemoterapötiklere Giriş 2 Beta laktam Antibiyotikler 2 Makrolidler, Linkozamidler ve Streptograminler 2 Tetrasiklinlerve Amfenikoller 1 Aminoglikozidler 1 Dar spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik ve Polipeptid Yapılı Antibiyotikler 1 Fluorokinolonlar, Sulfonamidler, Ko-trimoksazol ve Trimetoprim 1 Tüberküloz İlaçları 1 Antiamibik, Antiprotozoal ve Antimalaryal İlaçlar 1 Antihelmintik ve Ektoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar 1 Antiseptik- Dezenfektanlar, Antiviral İlaçlar 1 Antifungaller 1 İmmünomodülatör İlaçlar 1 Antineoplastik İlaçlar 1 Vitaminler 1 Antianemik İlaçlar 1 Otakoidler (Genel Bilgi) 1 Histamin ve Antihistaminikler 2 Serotonin, Agonistleri, Antagonistleri 1 Peptid Yapılı Otakoidler 2 2 Ders Saati

3 Eikozanoidler ve Diğer Otakoidler 2 Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 2 Laksatif-purgatif, Antidiyareik, Emetik, Antiemetik İlaçlar 2 Endokrin Sistem sinin Esasları 2 Kortikosteroidler, Kortikosteroid Antagonistleri ve ACTH 2 Kalsiyotropik ilaçlar: Paratiroid hormonu, D vitamini, Kalsitonin 2 Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenikler 1 Estrojenler, Projestinler ve Antagonistleri 2 Oral Kontraseptifler ve Diğer Gebelik Önleme Yöntemleri 1 Oksitosik İlaçlar 1 Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları 1 60 II. YARIYIL İnsülin, Oral Antidiyabetik İlaçlar, Glukagon 2 Tiroid İlaçları: Tiroid Hormonları, Antitiroid İlaçlar 1 Otonomik ye Giriş, Nörotransmitterler, Kolinerjik, Adrenerjik, 2 Non Kolinerjik-Non Adrenerjik İletim Kolinomimetik İlaçlar 2 Parasempatolitik İlaçlar 2 Sempatomimetik İlaçlar 2 Sempatolitik İlaçlar 2 Nikotin ve Gangliyonları Stimüle Eden Diğer İlaçlar 1 Kardiyovasküler ye Giriş ve Antihipertansif İlaçlar 2 Antiaritmik İlaçlar 2 Kalp Glikozidleri ve Kalp Yetmezliğine Karşı Kullanılan İlaçlar 2 Antianjinal İlaçlar 1 Periferik Vazodilatörler 1 Su ve Elektrolit Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar, Asid- Baz Dengesi Bozukluklarında 2 Kullanılan İlaçlar Hipolipidemik İlaçlar 1 Antitrombotik İlaçlar: Antikoagulan, Antitrombositik, Trombolitik İlaçlar 2 Hemostatik ilaçlar ve plazma hacmini genişleten solusyonlar, kan ve plazma ürünleri 2 Antitusif, Ekspektoran, Mukolitik İlaçlar 1 Bronkodilatörler ve Diğer Anti-astmatik İlaçlar 2 Santral Sinir sistemi sinin Temelleri 2 Genel Anestezik İlaçlar 1 Lokal Anestezik İlaçlar 1 Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar 1 Santral Etkili Kas Gevşeticiler 1 Hipnosedatif İlaçlar 2 Nöroleptik İlaçlar 2 Alkoller 1 Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 1 Antidepresan İlaçlar 2 Opioid Analjezikler 2 İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı 2 Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçlar 2 Santral Sinir Sistemi Stimülanları ve Kilo Kaybettiren İlaçlar 1 Antiepileptik İlaçlar 1 Parkinson Hastalığının ve Diğer Hareket Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 1 Akut Zehirlenmelerin Tedavisi 1 Akılcı İlaç Kullanımı 1 Reçete Yazma, K-(kişisel) İlaç Seçimi 1 60 I. ve II. Yarıyıl Pratik veya Programı Bulunmamaktadır. 3

4 DERSİN ADI : HALK SAĞLIĞI DERSİN KODU : T 311 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF HALK SAĞLIĞI AMAÇ: Bu dersin amacı öğrencinin temel halk sağlığı kavramlarını öğrenmesini ve sağlık sorun ve olaylarının tespiti, önlenmesi, çözümü, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda halk sağlığı bakış açısının kazandırılmasını sağlamaktır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, aşağıdakileri kavramış ve yapabiliyor olacaktır: 1. Toplumun sağlık sorun ve olaylarına tanı koyabilme 2. Toplumun sağlık sorun ve olaylarına çözümler üretebilme 3. Bir toplumdaki sağlık sistemi ve hizmetlerini değerlendirebilme 4. Sağlık hizmetlerinin yönetimi 5. Sağlık eğitimi TEORİK EĞİTİM I.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati na Giriş: Tarihçe, Tanım, Amaçlar 1 Çağdaş Sağlık Hizmetleri Anlayışı 1 Dünya da ve Türkiye de Tıp ve Eğitimi 1 Öncelikli Sağlık Sorunları ve Risk Gruplarını Belirleme 2 Erken Tanının Önemli Olduğu Hastalıklar ve Tarama Testleri 1 Sağlık Hakkı ve 21. Yüzyıl da Sağlık Hedefleri: Ulusal, Uluslararası Yükümlülükler 2 Sağlık Hukuku: Anayasa, Uluslararası Kaynaklar ve Temel Yasalar, Temel Tüzük, Yönetmelik ve Öbür Yazılı Hukuk (Mevzuat) Metinleri 2 Sağlık Düzeyi Ölçütleri ve Farklı Sağlık Göstergelerinin Kıyaslanması 3 Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Sistemleri 2 Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Sosyal Güvenlik; Sistemler, Kurumlar ve Sağlık Sigortaları 2 Hızlı Nüfus Artışı, na Etkisi ve Nüfus Planlaması 2 Kapsamında Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Yönetimi 2 Toplumsal Yönüyle Adölesan Sağlığı 1 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve Yönetimi 2 Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Cinsiyet Ayırımcılığı ve Kadına Yönelik Şiddet 1 Sağlık Hizmetlerinde Toplum Katılımı 1 Bağışıklama Hizmetleri ve Yönetimi 2 Erişkin aşılaması ve açısından önemi 1 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2 Sağlık Ekolojisi; Yönünden İnsan ve Çevresi 2 Sular ve 2 Okul Sağlığı Hizmetleri 1 Bir Bilim Olarak Sağlık Yönetimi: Gereği, İlkeleri 2 Sağlık Ocağı Yönetimi 2 Toplum Beslenmesinin İlkeleri; Ülkemizin Önemli Beslenme Sorunları ve Yönetimi 2 Besin Kaynaklı Sağlık Sorunları ve Yönetimi 2 Epidemiyoloji ye giriş 1 45 II.YARIYIL Dersin konusu Ders Saati Temel Epidemiyoloji 6 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi 2 Salgın İncelemesi 2 Araştırma Planlamasının İlkeleri 4 Sağlık Eğitimi ve Hizmetleri İçindeki Önemi 2 4

5 Toplumsal Yönüyle Anne Sağlığı 3 Toplumsal Yönüyle Bebek ve Çocuk Sağlığı ları 3 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 Turizm Sağlığı ve Hekimliği ve Yönetimi 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin İlkeleri; İşyeri Hekimliği 3 Meslek Yönetimi ve Korunma 3 Yoksullukla ilgili hastalıklar örnek olay: Tüberküloz Yönetimi 2 İklim Değişikliği ve Sağlık İlişkisi Örnek Olay: Sıtma Yönetimi 2 Yaşlı Sağlığı Yönetimi ve Korunma 2 Tütün ve Madde Bağımlılığı 2 Tütün Kontrolü ve 1 Kazalar ve Önlenmesi 2 Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlardan Korunma İlkeleri 1 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi 1 Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi 1 Hastalık yükü: tanım ve hesaplamalar 1 45 I. ve II. Yarıyıl Pratik veya Programı Bulunmamaktadır. 5

6 DERSİN ADI : KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ DERSİN KODU :T 303 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ AMAÇ: bilimlere giriş derlerinde öğrencilerin hastalardan anamnez alma ve muayene yapma tekniklerini öğrenmeleri, hastalıklar hakkında temel bilgileri öğrenmeleri ve bu bilgileri tanı koymada belli ölçüde uygulayabilir hale gelmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: bilimlere giriş derslerinin sonunda öğrencilerin; 1. Hasta ile rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri, hasta doktor ilişkisini önemini kavramaları 2. Anamnez alabilmeleri, anamnezin komponentlerini sayabilmeleri 3. Fizik muayenenin temel uygulamalarını bilmeleri, her sistemin muayenesini ayrı ayrı yapabilmeleri 4. Önemli n patofizyolojisini, klinik bulgularını, laboratuar özelliklerini ve tanısal yaklaşımlarını öğrenmiş olmaları 5. Bazı önemli n ana hatlarıyla bakım ve tedavi yaklaşımlarını bilmeleri 6. Çocuk, erişkin ve yaşlı hastalardaki yaklaşım farklılıklarını bilmeleri 7. Özellikle çocuklarda koruyucu önlem ve uygulamaların önemini kavramaları 8. Normal doğum fizyolojisini öğrenmeleri 9. Asepsinin önemini kavramaları ve cerrahi girişimler hakkında temel bilgi sahibi olmaları 10. Öğrenme, uygulama ve beceri geliştirme sürecinin uzun bir zaman ve yoğun çalışmayı gerektirdiğini bilerek, özverili bir şekilde çalışma gereksinimini kavramaları hedeflenmektedir. TEORİK EĞİTİM I. ve II. YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Anamnez (İH) 2 Çocuğa yaklaşım (ÇSH) 1 Çocuk hastaya yaklaşım(çsh) 1 Semptomlara genel yaklaşım(ih) 1 Fizik muayene (İH) 1 Cerrahi Müşahade ve Anamnez (GC) 1 Cerrahide Asepsi Antisepsi(GC) 1 Çocuk hastada şikayetleri alma(çsh) 1 Çocuk hastada hikayesini alma(çsh) 1 Kadın ve Doğuma giriş ve kavramlar (KHD) 1 Jinekolojik anamnez ve muayene (KHD) 1 Enfeksiyon na ait temel özellikler (EH) 2 Hasta muayenesine hazırlık(çsh) 1 Deri ve derialtı dokusunun değerlendirilmesi (ÇSH) 1 Enfeksiyon nda tanı (EH) 2 Cerrahi Enfeksiyonlara Giriş(GC) 2 Sepsis ve septik şok(eh) 1 Ateş fizyopatolojisi ve tipleri(eh) 1 Çocuk hastada kan alma-damar yolu açma(çsh) 1 Çocuk hastada görüntüleme değerlendirilmesi(çsh) 1 Ateş ve döküntülü hastaya yaklaşım(eh) 1 Enfeksiyon nda tedavi,antimikrobik ler hakkında genel bilgi(eh) 1 Baş, yüz ve göz muayenesi(çsh) 1 Kulak burun ve boğaz muayenesi(çsh) 1 Aşılamanın esasları(çsh) 1 Aşılamada yapılan hatalar(çsh) 1 Kemik pelvis ve perinenin klinik anatomisi (KHD) 1 Gametogenez, gonadların embriyolojisi (KHD) 1 Ateşli Hastaya Yaklaşım (akut,uzamış,nedeni bilinmeyen ) (EH) 1 6

7 Erişkin aktif ve pasif korunma: Aşılar serumlar(eh) 1 Aşı yan etkileri(çsh) 1 Aşı programında bulunan aşılar(çsh) 1 Ateşli çocuğa yaklaşım(çsh) 1 Krup (ÇSH) 1 Vajinal fizyoloji ve Jinekolojik enfeksiyonlar(khd) 1 Jinekolojik ve obstetrik akut batın (KHD) 1 Tümör patogenezine genel bakış (İH) 1 Onkolojide tanısal yaklaşım (İH) 1 Çocuklarda görülen döküntülü hastalıklar I(ÇSH) 1 Çocuklarda görülen döküntülü hastalıklar II(ÇSH) 1 Mikrositer anemiler (İH) 2 Cerrahide Ağrı(GC) 1 Yara İyileşmesi(GC) 1 Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım ilkeleri (EH) 1 Aile planlaması (KHD) 1 Yüzeyel lenf düğümlerinin değerlendirilmesi(çsh) 1 Hematolojik sistemin muayenesi(çsh) 1 Normositer anemiler (İH) 2 İnfeksiyon na yaklaşım(çsh) 1 Sık görülen çocukluk çağı (ÇSH) 1 Makrositer anemiler (İH) 2 Hematolojik ve onkolojik hastalara yaklaşım(çsh) 1 Anemiye yaklaşım(çsh) 1 Trompositopeni(İH) 1 Hemostaz ve kanama diatezleri (İH) 2 Travmaya Genel Yaklasım ve Acil Yardım İlkeleri (GC) 2 Kan transfüzyonu (İH) 1 Lökositoz(İH) 1 Cerrahide Kanamalar ve Hemostaz(GC) 2 Kemik iliği yetmezliği tabloları (İH) 2 Demir eksikliği anemisi(çsh) 1 Çocuk hastada periferik yayma(çsh) 1 Lenfadenomegali ve splenomegaliye yaklaşım(ih) 1 Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma (İH) 1 Cerrahi Hastada Metabolizma ve Beslenme(GC) 1 Arter, Ven ve Lenf Semiyolojisi(GC) 1 Akut lösemiler (İH) 1 Kronik lösemiler (İH) 1 Cerrahi Hastada Sıvı ve Elektrolit Tedavisi(GC) 1 Şok(GC) 1 Myeloproliferatif hastalıklar (İH) 1 Multipl Myelom ve diğer plazma hücreli hastalıklar(ih) 1 I.VİZE 83 Gastrointestinal sistem anamnez,fizik muayene ve semptomlar (İH) 2 Batın muayenesi(çsh) 1 Gastroenterolojik ve hepatolojik yönlerden değerlendirilmesi(çsh) 1 Peptik Ülser ve gastrit-(ih) 2 Karın Duvarı Muayenesi ve Fıtıklar (GC) 2 Gebelik tanı ve muayenesi (KH) 1 Obstetrikte yardımcı tanı yöntemleri (KH) 1 Dünyada ve Türkiye de Aile hekimliği (AH) 2 Dispepsi, bulantı ve kusma(ih) 1 Üst ve alt gastrointestinal sistem kanamaları(ih) 1 Hematokezya, Melena, Hematamez (GC) 1 Cerrahide Genel Terimler(Kitle, Ülser, Sinüs, Fistül, LAP, Abse(GC)) 1 İshal, kabızlık(ih) 1 Karın Ağrısına Yaklaşım(İH) 1 Özofagus Semiyolojisi (GC) 2 7

8 Karaciğer Fonksiyonları ve Enzim Yüksekliğinin Değerlendirilmesi(İH) 1 Akut ve kronik hepatitler(ih) 1 Gastroenteritler (ÇSH) 1 Gastroenteritlerde tedavi(çsh) 1 Karaciğer sirozu ve komplikasyonları(ih) 1 Toksik ve otoimmün hepatitler(ih) 1 Mide ve Duedonum Semiyolojisi (GC) 2 İnce Barsak Semiyolojisi ve İleus (GC) 2 Gebelikte maternal fizyolojik değişlikler (KH) 1 Fetal membranlar ve plasenta (fizyoloji ve patolojileri) (KH) 1 Safra kesesi ve safra yolları (İH) 1 Portal Hipertansiyon ve komplikasyonları(ih) 1 Kolon ve Rektum Semiyolojisi (GC) 2 Karaciğer neoplazi,kist ve abseleri(ih) 1 Pankreatitler ve pankreasın neoplastik (İH) 1 Anal Kanal ve Perine Semiyolojisi (GC) 2 İnflamatuar Barsak (İH) 1 Malabsorbsiyon(İH) 1 Gastroenteritlerde beslenme(çsh) 1 Açlık mide suyu alınması(çsh) 1 Gastrointestinal sistem endokrin tümörleri(ih) 1 Endoskopik inceleme yöntemleri(ih) 1 Safra Kesesi ve Safra Yolları Semiyolojisi (GC) 2 Karaciğer Semiyolojisi (GC) 1 Pankreas Semiyolojisi (GC) 1 Periyodik sağlık muayenesi ve risk etmenlerinin belirlenmesi ve taramaları (AH) 2 Endokrinolojik hastalıklarda tanı yöntemleri(ih) 1 Diabetes mellitus tanısı ve sınıflandırması(ih) 1 Göz Semiyolojisi (Terminoloji) (Göz) 1 Göz Muayenesi (Göz) 1 Diyabetes mellitus etyopatogenezi(ih) 1 Diyabetes mellitus tedavisi(ih) 1 Antenatal takip (KH) 1 Normal doğum eylemi, evreleri (KH) 1 Diabetes mellitusun akut komplikasyonları(ih) 1 Diyabetes mellitusun kronik komplikasyonları(ih) 1 Çocuklarda ölçümlerin alınması(çsh) 1 Çocukların ölçümlerinin değerlendirilmesi(çsh) 1 Endokrinolojik sistem muayenesi(çsh) 1 Beslenme ve metabolizmanın değerlendirilmesi(çsh) 1 Riskli gebelikler(kh) 1 Lohusalık ve laktasyonda bakım ve takip (KH) 1 Göz Sınıflandırılması (Göz) 2 Tiroid-Paratiroid Semiyolojisi (GC) 2 II.VİZE 72 Hipotiroidi-tiroiditler(İH) 1 Ötiroid diffüz guatr(ih) 1 Beslenme bozukluklarına yaklaşım(çsh) 1 Anne sütü ile beslenme(çsh) 1 Hipertiroidi(İH) 1 Tiroid nodülleri- tiroid kanserleri(ih) 1 Karışık beslenme(çsh) 1 Ek gıdalara geçiş(çsh) 1 Adenohipofiz (İH) 2 Hasta çocuğun beslenmesi(çsh) 1 Malabsorpsiyonlar(ÇSH) 1 Nörohipofiz (İH) 1 Adrenokaprtikal hastalıklar(ih) 1 Kalp semptomlar (K) 1 8

9 Kalp fizik muayene(k) 1 Paratiroid bez (İH) 1 Endokrin osteoporoz(ih) 1 Mitral darlığı(k) 1 Mitral yetmezliği(k) 1 Obezite(İH) 1 Hiperlipidemi(İH) 1 Hipertansiyon(İH) 1 Hipertansiyon(K) 1 Kardiyovasküler sistemin muayenesi(çsh) 1 Torasentez(ÇSH) 1 EKG(K) 2 Perikardit ve miyokarditleri(k) 1 Kardiomiyopatiler(K) 1 Vitaminler I-II(ÇSH) 2 Aritmiler ve kalp blokları(k) 1 Koroner arter hastalığına giriş(k) 1 Vitamin eksiklikleri I-II(ÇSH) 2 Akut koroner sendromları(k) 2 Puberte ve bozukluları (KH) 1 Menstrual siklus ve siklus anomalileri (KH) 1 Akut miyokard infarktüsü I-II(K) 2 Rahitis (ÇSH) 1 Rahitis tedavisi(çsh) 1 Aort darlığı(k) 1 Aort yetmezliği(k) 1 Jinekolojide kanamalar (KH) 1 Dismenore ve pelvik ağrı (KH) 1 Pulmoner darlık ve yetmezliği(k) 1 Kalp yetmezliği(k) 1 Çocuklarda temel yaşam uygulaması(çsh) 1 Solunum sıkıntısı olan çocuğa yaklaşım(çsh) 1 Konjenital kalp (K) 2 Yanıklar (GC) 2 III.VİZE 56 Göğüs nda tanı yöntemleri 2 Göğüs muayenesi(çsh) 1 Şok(ÇSH) 1 Göğüs nda ana semptomlar 2 Öksürük(ÇSH) 1 Kronik öksürüğe yaklaşım(çsh) 1 Göğüs nda Hastaya yaklaşım 1 Tütün ve sağlık 1 Bronşiolit(ÇSH) 1 Bronşiolit tedavisi(çsh) 1 Sıvı elektrolit dengesi (İH) 1 Asit baz dengesi bozuklukları (İH) 1 Akut Karın Semiyolojisi (GC) 2 Nefrolojide anamnez fizik muayene ve semptomlar (İH) 1 Nefrotik sendrom (İH) 1 Astım(ÇSH) 1 Astım tedavisi(çsh) 1 Göğüs nda fizik Muayene 2 Siyanoz(ÇSH) 1 Siyanotik hastaya yaklaşım(çsh) 1 Akut böbrek yetmezliği(ih) 1 Kronik böbrek yetmezliği(ih) 1 Jinekolojik premalign ve malign lezyonlar (KH) 1 Jinekolojide yardımcı tanı yöntemleri (KH) 1 9

10 Hirsutismus(İH) 1 Erkek genital (İH) 1 Üriner sistem muayenesi(çsh) 1 Dış genital sistem, anüs ve rektumun muayenesi(çsh) 1 Böbreğin tubulo-interstisyel (İH) 1 Glomerülonefritler (İH) 1 Ürolojide semptomatoloji ve muayene metodları(ü) 2 Menopoz (KH) 1 İnfertilite tanı ve tedavi yöntemlerine genel bakış (KH) 1 Jinekolojik ve obstetrik tarama testleri (KH) 1 Çocuk hastada idrar değerlendirmesi(çsh) 1 Sıvı ve elektrolit tedavisi(çsh) 1 KBB semiyolojisi(kbb) 2 Meme Semiyolojisi (GC) 2 IV.VİZE 45 Romatolojik hastalıklarda genel kavramlar ve hastaya yaklaşım(ih) 1 Romatolojide fizik muayene ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi(ih) 1 Sırt ve ekstremitelerin muayenesi(çsh) 1 Yenidoğan muayenesi(çsh) 1 Artritler (İH) 1 Vaskülitler (İH) 1 Ruh sağlığı ve bozukluğunun tanımlanması (P) 2 Yenidoğan tarama testleri(çsh) 1 Yenidoğan bakımı(çsh) 1 Ruhsal bozukluklarda görülen temel belirtiler (P) 2 Sinir sistemi semiyolojisinin genel prensipleri-nörolojik hasta yaklaşım (N) 1 Sinir sisteminin kısa anatomisi (N) 1 Psikiyatrik görüşme ve ruhsal durum muayenesi (P) 2 Beyin kan dolaşımı (N) 1 Motor sistem bozuklukları (N) 1 Riskli yenidoğan(çsh) 1 Nörolojik sistemin muayenesi(çsh) 1 Duyu sistem bozuklukları (N) 1 Koordinasyon sistemi bozuklukları (N) 1 Lomber ponksiyon(çsh) 1 Febril konvülziyon(çsh) 1 Ekstrapramidal sistem bozuklukları (N) 1 Kas,sinir-kas kavşağı bozuklukları (N) 1 Deri muayenesi ve anamnez (D) 1 Deri yapısı ve elementer lezyonlar (D) 1 Yüksek kortikal fonksiyonlar (N) 1 Bilinç bozukluğu olan hastaya yaklaşım(n) 1 Kafa travmaları ve spinal travmalara giriş (NRŞ) 1 Santral sinir sistemi vasküler na giriş (NRŞ) 1 Deri nda tanı yöntemleri (D) 1 Sistemik hastalıklarda deri belirtileri (D) 1 Santral ve periferik sinir sistemi tümörlerine giriş (NRŞ) 1 Pediatrik nöroşirurijikal hastalıklara giriş (NRŞ) 1 Acil çocuk hastaya yaklaşım(çsh) 1 Zehirlenmeler(ÇSH) 1 Ortopedik semiyoloji(o)

11 I.VE II. YARIYIL UYGULAMA EĞİTİM Dersin Konusu Ders Saati Anamnez(İH) 2 Çocuk hastaya yaklaşım(çsh) 1 Çocuk hastada anamnez alma(çsh) 1 Anamnez(İH) 2 Çocuk hastada öyküde şikayet alma(çsh) 1 Çocuk hastada öyküde hikaye alma(çsh) 1 Semptomlara genel yaklaşım-(ih) 2 Deri ve derialtı dokusunun değerlendirilmesi(çsh) 1 Baş, yüz ve göz muayenesi(çsh) 1 Kulak burun ve boğaz muayenesi(çsh) 1 Boyun muayenesi(çsh) 1 Semptomlara genel yaklaşım(ih) 2 Çocuk hastada kültür alınması ve değerlendirilmesi(çsh) 1 Yüzeyel lenf düğümlerinin değerlendirilmesi(çsh) 1 değerlendirme ve tanı süreci(ih) 2 I. VİZE 20 Hematolojik sistemin muayenesi(çsh) 1 Çocuk hastada periferik yayma(çsh) 1 Fizik muayeneye genel yaklaşım(ih) 2 Karın muayenesi(ih) 2 Çocuk hastada kan alma-damar yolu açma(çsh) 1 Batın muayenesi(çsh) 1 Batın Muayenesine Genel Yaklaşım (GC) 2 değerlendirme ve tanı süreci(ih) 2 II. VİZE 12 Çocuklarda ölçülerin alınması(çsh) 1 Endokrinolojik sistem muayenesi(çsh) 1 Rektal Muayeneye Genel Yaklaşım(GC) 2 Kardiyovasküler sistem muayenesi (K) 2 Baş Boyun Muayenesine Genel Yaklaşım(GC) 2 Kardiovasküler sistem muayenesi(k) 2 İç nda baş-boyun muayenesi (İH) 2 Üriner sistem muayenesi(çsh) 1 Çocuk hastada idrar değerlendirilmesi(çsh) 1 Yanık Bakımı(GC) 2 III. VİZE 16 EKG(K) 2 Toraks ve akciğerlerin muayenesi(gh) 2 Kardiyovasküler sistemin muayenesi(çsh) 1 Göğüs muayenesi(çsh) 1 EKG(K) 2 Çocuk hastada görüntüleme değerlendirilmesi(çsh) 1 Dış genital sistem, anüs ve rektumun muayenesi(çsh) 1 Meme Muayenesine Genel Yaklaşım(GC) 2 IV. VİZE 12 Kas iskelet sistemi muayenes (İH) 2 Sinir sistemi muayenesi(n) 2 Sırt ve ekstremitelerin muayenesi 1 Yenidoğan muayenesi 1 Yara Bakımı

12 KLİNİK BİYOKİMYA DERSiN ADI : KLİNİK BİYOKİMYA DERSiN KODU :T 307 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF AMAÇ: Bu dersin amacı n tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavilerinin izlenmesinde klinik biyokimyadan yaralanmasını sağlamaktır. Bu amaçla; vücut sıvıları, dokular ve hücrelerin biyokimyasal yöntemler ve organ fonksiyon testleri aracılığı ile incelenmesinde testlerin seçimi, uygulaması, sonuçların tıbbi yorumları kazandırmaktır. ÖĞRENiM HEDEFLERi: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, aşağıdakileri kavramış ve yapabiliyor olacaktır: 1. n laboratuar tanılarını koyabilme 2. Sağlıkta ve hastalıkta biyokimyasal mekanizmaları tartışabilme 3. biyokimya ile yeni tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 4. ler arası iletişim ve işbirliğinin önemini anlama TEORİK EĞİTİM I. YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Biyolojik değişkenler 2 Vücut sıvıları 2 Koagulasyon biyokimyası 2 Miyokard infarktüsü tanı belirteçleri 2 Karaciğer fonksiyon testleri 2 Böbrek fonksiyon testleri 2 Tiroit fonksiyon testleri 2 Pankreas 2 Kemik yapım ve yıkım belirteçleri 2 Hasta başı testleri 2 Tarama testleri 2 Toksikoloji, İlaç tedavisinin izlenmesi, Alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımının izlenmesi 2 Gebelik biyokimyası 2 Açlık biyokimyası 2 Kalıtsal metabolik n moleküler tanısı 1 Kan Kangazı Biyokimyası

13 DERSİN ADI : PATOLOJİ DERSİN KODU : T 309 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF PATOLOJİ AMAÇ: Doku,organ ve sistemlerde oluşan patolojik süreçlerin etiyopatogenezi, oluşan morfolojik bulguları teorik dersler ve pratik uygulamalarla öğrencinin patolojik durumları ayırt etmek konusunda beceri ve tutum kazanması amaçlanmıştır. ÖĞRENiM HEDEFLERi: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, 1. Doku,organ ve sistemlerde oluşan patolojik süreçlerin etiyopatogenezini bilecek, 2. Oluşan morfolojik bulguları tanıyabilecek, 3. Doku organ ve sistemlerle ilgili temel bilgileri ile patolojik süreçler arasında neden sonuç ilişkisi kurabilecek, 4. tanıyabilecektir. I.YARIYIL TEORİK EĞİTİM Dersin Konusu Ders Saati ye giriş 1 Sitoloji nedir, tanı yöntemi olarak yeri 1 Hücre zedelenmesi 2 Hücre adaptasyonu 1 Hücre ölümü 1 Akut iltihap 2 Kronik iltihap 2 Doku onarımı 1 İnteraktif ders 1 Sıvı-elektrolit bozuklukları, şok 2 Hemostaz,tromboz, emboli,infarktüs 1 İnteraktif ders 1 Neoplazide etiyoloji 1 Neoplaziye giris ve sınıflama 1 Neoplazide grade ve evreleme 1 Kanserin moleküler temelleri ve tümör biyolojisi 1 Neoplazinin sınıflaması 1 Tümör immünitesi,klinik bulguları 1 Neoplazide yayılma ve progresyon 1 İnteraktif ders 1 Eritrosit 1 Reaktif lenfoid hastalıklar ve lenfadenopatiler 1 Lenfoid sistem tümörleri ve dalak 1 Kemik iliği patolojisi 1 İmmünopatolojiye giriş,doku zedelenme mekanizmaları 2 Otoimmün hastalıklar 2 İmmün yetmezlik sendromları 2 AIDS 1 Tüberküloz 1 Transplantasyon patolojisi 1 Amiloidozis 1 Genetik hastalıklar 1 Pediyatrik hastalıklar 1 Çevresel hastalıklar 1 Radyasyon etkileri 1 Oral bölge patolojisi 1 Özefagus 1 Mide 2 İnce barsak 1 Malabsorbsiyon patolojisi 1 13

14 Kalın barsak 2 Barsak tümörleri 1 Appendiks iltihap ve tümörleri 1 Karaciğer yetmezliği, vasküler hastalıklar, portal hipertansiyon 2 Hepatitler, siroz 3 Karaciğer tümörleri 1 Metabolik karaciğer 2 Hiperbilirübinemi, safra yolu 1 Safra kesesi 1 62 II. YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Ekzokrin pankreas 1 Endokrin pankreas ve diabetes mellitus 1 Endokrin sisteme giriş, hipofiz 1 Paratiroid ve multipl endokrin neoplaziler 1 Tiroid 1 Özefagus 1 Adrenal gland 2 Vaskülitler 2 Damar tümörleri 1 Ateroskleroz ve hipertansiyon 1 Hipertansif damar 1 İskemik ve hipertansif kalp 2 Endokard, myokard ve perikard 1 Konjenital kalp 1 Kalp kapak, kalp tümörleri 1 Akciğer, konjenital anomaliler 1 Pnömoniler 1 Obstrüktif akciğer 1 Restriktif akciğer 1 Solunum sistemi tümörleri 2 Böbrek, kistik ve damar 1 Glomerulonefritler 2 Tubulo interstisyel hastalıklar, obstruktif uropati 1 Böbrek tümörleri ve mesane 1 Erkek genital sistem patolojisi 3 Vulva, vagen, serviks 2 Uterus 2 Over 2 Trofoblastik hastalıklar 1 Pediatrik otopsi 1 Meme 2 Santral sinir sistemi malformasyon ve infeksiyöz hastalıklar 1 Santral sinir sisteminin travmatik ve serebrovasküler 1 Santral sinir sisteminin demiyelinizan ve dejeneratif 1 Santral sinir sistemi tümörleri 2 Deri 2 Derinin melanositik lezyonları 1 Kas 1 Kemiğin metabolik 1 Kırık iyileşmesi 1 Kemik ve eklemlerin inflamatuar 1 Kemik tümörleri 2 Yumuşak doku tümörleri

15 UYGULAMA EĞİTİM I.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati laboratuvarının işleyişi 2 Hücre zedelenmesi, adaptasyonu 2 Akut ve kronik iltihap 2 Nekroz 2 Yara iyileşmesi 2 Neoplazi 4 Lenforetiküler sistem patolojisi 2 İmmunopatoloji 2 İnfeksiyon 2 Pediyatrik hastalıklar 2 Alt ve üst GIS 4 Karaciğer 4 Safra kesesi ve appendiks 2 32 II.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Endokrin sistem 4 Dolaşım sistemi 4 Solunum sistemi 4 Üriner sistem 4 Erkek genital sistem patolojisi 2 Kadın genital sistem 2 Meme 2 Sinir sistemi patolojisi 2 Deri patolojisi 2 Kemik ve yumuşak doku patolojisi

16 KLİNİK BECERİ LABORATUARI DERSİN ADI : KLİNİK BECERİ LABORATUARI (KBL) DERSİN KODU : T 313 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF AMAÇ : Tıp 3. Sınıf öğrencilerine karşılaşılabilecek klinik olgularda, doktor-hasta ilişkisinde hekimlik yetilerini uygulayabilme ve temel klinik uygulamaları yapabilme becerisini kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin maket ve/veya denek üzerinde davranış ve el becerilerini kazanarak doktorluk mesleğine ısınmaları ve kliniğe hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) tarafından yapılan yılsonu değerlendirme anketleri ile KBL uygulama programı ve içeriğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1- Spinal Enjeksiyonlar 2- Santral Venöz Kanülasyon 3- Kardiopulmoner Resutasyon I 4- Kardiopulmoner Resutasyon II 5- Testis-Prostat Muayenesi 6- Sonda Takma 7- Meme Muayenesi 8- Jinekolojik Muayene 9- Obstetrik Muayene ve Epizyotomi 10- Yenidoğan Muayenesi 11- Basit Atel 12- Pnömotoraks Modeli 13- Trakeostomi ve Krikotirotomi 14- Kulak Zarı Muayenesi 15- Göz Muayenesi 16- KBL Değerlendirme (TEAD): Eğitim-öğretim yılı sonunda KBL derslerinin geliştirilmesine, daha etkin ve verimli geçmesine yönelik anket ve değerlendirmeler yapılacaktır. UYGULAMA EĞİTİM I.YARIYIL Ders Adı Ders Saati Spinal Enjeksiyonlar 4 Santral Venöz Kanülasyon 4 Kardiopulmoner Resutasyon I 4 Kardiopulmoner Resutasyon II 4 Testis-Prostat Muayenesi 2 Sonda Takma 4 Meme Muayenesi 4 Jinekolojik Muayene 4 30 UYGULAMA EĞİTİM II.YARIYIL Ders Adı Ders Saati Obstetrik Muayene ve Epizyotomi 4 Yenidoğan Muayenesi 4 Basit Atel 4 Pnömotoraks Modeli 4 Trakeostomi ve Krikotirotomi 4 Kulak Zarı Muayenesi 4 Göz Muayenesi 4 KBL Değerlendirme 2 30 Not: Ders haftada 2 saat, 2 grup halinde işlenecek. 16

17 DERSİN ADI : KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERSİN KODU : T-305 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AMAÇ: Tıp eğitiminin ikinci yılında öğrencilere verilmiş olan temel ve özel mikrobiyoloji bilgileri üzerine; klinik önemi olan mikroorganizmaların yapıları ile doku ve organlarda oluşturdukları patolojileri öğretilerek, tanı ve tedavi yaklaşımlarının sistematik bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, 1. Sistemlere göre hastalık etkeni olan mikroorganizmaların oluşturdukları tanımlayabilecek 2. Hastalık yapıcı mikroorganizmaların tanımlanmasında izlenecek yollar ve testleri kavrayabilecek 3. İnfeksiyon nın tedavilerini planlayabilecek bilgi düzeyine sahip olacaktır. TEORİK EĞİTİM I.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati ye Giriş 3 İnfeksiyon Patogenezi 2 İnfeksiyon Tipleri ve Bulaşma Yolları 1 k Tanı Yöntemleri 2 Antimikrobiyal İlaçlar ve Antibiyotik Duyarlılık Testleri 2 Aşılar ve serumlar 2 Deri,mukoza ve yumuşak dokunun bakteriyel infeksiyonları 2 I: Stafilokok ve streptokoklar II.Bacillus ve Clostridium infeksiyonları 2 Deri,mukoza ve yumuşak dokunun viral infeksiyonları 1 Deri,mukoza ve yumuşak dokunun fungal ve parazitler infeksiyonları 2 Deri, mukoza ve yumuşak doku örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 Spiroket infeksiyonları 1 Riketsiya infeksiyonları 1 Brusellozis 1 Sıtma 1 Toxo, kala-azar 1 Sepsis 1 Kan transfüzyonu mikrobiyolojisi 1 İmmün supresif hastalarda fırsatçı infeksiyonlar 2 AIDS 1 Febril nötropeni 1 Kan, kemik iliği ve doku örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 30 II.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Solunum sistemi infeksiyonları patogenezi 1 Solunum sisteminin bakteriyel infeksiyonları 2 Solunum sisteminin viral infeksiyonları 2 Solunum sisteminin fungal ve paraziter infeksiyonları 2 Solunum sistemi örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 Gastroenteritler ve besin zehirlenmeleri 2 Viral Hepatitler 2 Salmonella ve Shigella infeksiyonları 2 Vibrio, Campylobacter, Helicobacter 1 17

18 GİS in paraziter infeksiyonları 2 GİS örneklerinin mikrobiyolojik incelemesi 1 Üriner Sistem infeksiyonları 2 Cinsel Yolla bulaşan hastalıklar 2 Ürogenital sistem örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 Santral sinir sisteminin bakteriyel infeksiyonları 2 Santral sinir sisteminin viral infeksiyonları 2 Santral sinir sisteminin fungal ve paraziter infeksiyonları 2 SSS örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 30 I. ve II. Yarıyıl Pratik/ Programı Dersin Konusu Ders Saati k Tanı Yöntemleri 3 Antibiyotik Duyarlılık Testleri 3 Deri, mukoza ve yumuşak doku örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 4 Kan, kemik iliği ve doku örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 4 Solunum sistemi örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 4 GİS örneklerinin mikrobiyolojik incelemesi 4 Ürogenital sistem örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 4 SSS örneklerinin örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi

19 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI SAATİ Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş(U) Bilimlere Giriş(U) ÖĞLE ARASI (U) Beceri (U) Biyokimya (U) Beceri (U) Serbest çalışma Biyokimya (U) Serbest çalışma Beceri (U) Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma Beceri (U) 19

20 20

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2015, Kocaeli Bilim, gerçeği bilmek6r. Mustafa Kemal ATATÜRK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektör: Prof. Dr. SadeEn HÜLAGÜ

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz, ÖNSÖZ Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın hepimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yaz tatilinde iyi bir şekilde dinlendiğinizi ve yeni çalışmalara enerji

Detaylı

I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu

I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu Dönem III Öğrenim Çıktıları Radyasyonu, radyasyon çeşitlerini, radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkilerini, radyasyondan korunma yöntemlerini ve nükleer tıp da sıklıkla

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

5 Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım-2 Adrenal ve Gonad-2 ç Hastalıkları 4 3. Staj 5

5 Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım-2 Adrenal ve Gonad-2 ç Hastalıkları 4 3. Staj 5 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADDSON HASTALII SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :T Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Endokrin Sürrenal(Adrenal) ve gonad- Dermatoloji Pigmentasyon bozuklukları- ç Hastalıkları-Endokrin

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul:

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul: 2014 AKTS KATALOĞUNA KONULACAK BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM BİLGİLERİ EK A: DERS İZLENCE FORMATI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 2014-2015 Yılı Dersin adı: Dönem I Meslek İçi Dersi

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU - Aday, sınav ücreti olarak 960 TL yi ( Dokuzyüzaltmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HEM 201

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF 1. YARIYIL AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Onur BAYAZIT DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ECZACILIK FAKÜLTESİ Eczacılık, ilaç ve farmasötik hammaddeler ile ilgili hemen her yönü kapsayan interdisipliner bir bilim alanıdır. Kimya, biyoloji, fizik, matematik gibi temel bilimler hakkındaki bilgiler

Detaylı