Tıp Fakültesi Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)"

Transkript

1 Haftalık Ders Saati Yıllık Toplam Saat I.Yarıyıl II.Yarıyıl Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T Z T 303 Bilimlere Giriş Z 24 T Z 6 T 307 Biyokimya Z 3 T Z 10 T Z 6 T 313 Beceri Z 2 TOPLAM 32 saat / hafta 30saat / hafta =

2 DERSİN ADI : FARMAKOLOJİ DERSİN KODU : T 301 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF FARMAKOLOJİ AMAÇ: İlaçların etki mekanizmalarını, farmakokinetik özelliklerini, yan tesirlerini, birbirleriyle etkileşmelerini ve hangi n tedavisinde kullanılacağını öğretmektir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, 1. nin temel ilkelerini kavraması, 2. Organizmada ilaç etkilerinden ve yan etkilerinden sorumlu mekanizmaları öğrenmesi, 3. İlaç moleküllerinin organizmadaki hareketlerini (farmakokinetik özelliklerinin) öğrenmesi, 4. Hücrelerin işlevlerini düzenleyen temel moleküler mekanizmalar, hücrede temel uyarı ileti sistemleri ve bunlara farmakolojik yaklaşımı öğrenmesi, 5. Kemoterapötik ilaçları sınıflandırıp, tedavideki yerlerini öğrenmesi, 6. Kardiyovasküler sistem üzerine etkili ilaçları sınıflandırıp, tedavideki yerlerini öğrenmesi, 7. Sinir sistemi hücrelerinin temel işlevlerinin, nörotransmitterler ile hücreler arası iletişimin temel farmakolojisini kavraması, bu sistem üzerinden etki yapan ilaçları sınıflandırması, tedavideki yerlerini öğrenmesi, 8. Biyolojik önemi olan otakoidleri ve bunların tedavideki yerlerini öğrenmesi, 9. Solunum sistemi, sindirim sistemi üzerine etkileri olan ilaç gruplarını ve tedavideki yerlerini öğrenmesi, 10. Vücutta bulunan hormonları ve bunların tedavideki yerlerini öğrenmesi, 11. Akılcı ilaç kullanımı ve reçete yazım kuralları hakkında temel bilgiyi edinmesi hedeflenmektedir. I.YARIYIL Dersin Konusu TEORİK EĞİTİM ye Giriş 1 İlaçların Absorpsiyonu ve İlaçların Yerleri 1 İlaçların Dağılımı 1 İlaçların Biyotransformasyonu 1 İlaçların İtrahı ve Eliminasyon Kinetiği 1 Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi 2 İlaçların Etki Mekanizmaları 2 İlaç Reseptörleri, Sinyal İletimi ve İlaç-Reseptör İlişkileri 2 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler 1 İlaçların Arasında Etkileşmeler 2 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları 2 Farmakogenetik 1 Kemoterapötiklere Giriş 2 Beta laktam Antibiyotikler 2 Makrolidler, Linkozamidler ve Streptograminler 2 Tetrasiklinlerve Amfenikoller 1 Aminoglikozidler 1 Dar spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik ve Polipeptid Yapılı Antibiyotikler 1 Fluorokinolonlar, Sulfonamidler, Ko-trimoksazol ve Trimetoprim 1 Tüberküloz İlaçları 1 Antiamibik, Antiprotozoal ve Antimalaryal İlaçlar 1 Antihelmintik ve Ektoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar 1 Antiseptik- Dezenfektanlar, Antiviral İlaçlar 1 Antifungaller 1 İmmünomodülatör İlaçlar 1 Antineoplastik İlaçlar 1 Vitaminler 1 Antianemik İlaçlar 1 Otakoidler (Genel Bilgi) 1 Histamin ve Antihistaminikler 2 Serotonin, Agonistleri, Antagonistleri 1 Peptid Yapılı Otakoidler 2 2 Ders Saati

3 Eikozanoidler ve Diğer Otakoidler 2 Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 2 Laksatif-purgatif, Antidiyareik, Emetik, Antiemetik İlaçlar 2 Endokrin Sistem sinin Esasları 2 Kortikosteroidler, Kortikosteroid Antagonistleri ve ACTH 2 Kalsiyotropik ilaçlar: Paratiroid hormonu, D vitamini, Kalsitonin 2 Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenikler 1 Estrojenler, Projestinler ve Antagonistleri 2 Oral Kontraseptifler ve Diğer Gebelik Önleme Yöntemleri 1 Oksitosik İlaçlar 1 Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları 1 60 II. YARIYIL İnsülin, Oral Antidiyabetik İlaçlar, Glukagon 2 Tiroid İlaçları: Tiroid Hormonları, Antitiroid İlaçlar 1 Otonomik ye Giriş, Nörotransmitterler, Kolinerjik, Adrenerjik, 2 Non Kolinerjik-Non Adrenerjik İletim Kolinomimetik İlaçlar 2 Parasempatolitik İlaçlar 2 Sempatomimetik İlaçlar 2 Sempatolitik İlaçlar 2 Nikotin ve Gangliyonları Stimüle Eden Diğer İlaçlar 1 Kardiyovasküler ye Giriş ve Antihipertansif İlaçlar 2 Antiaritmik İlaçlar 2 Kalp Glikozidleri ve Kalp Yetmezliğine Karşı Kullanılan İlaçlar 2 Antianjinal İlaçlar 1 Periferik Vazodilatörler 1 Su ve Elektrolit Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar, Asid- Baz Dengesi Bozukluklarında 2 Kullanılan İlaçlar Hipolipidemik İlaçlar 1 Antitrombotik İlaçlar: Antikoagulan, Antitrombositik, Trombolitik İlaçlar 2 Hemostatik ilaçlar ve plazma hacmini genişleten solusyonlar, kan ve plazma ürünleri 2 Antitusif, Ekspektoran, Mukolitik İlaçlar 1 Bronkodilatörler ve Diğer Anti-astmatik İlaçlar 2 Santral Sinir sistemi sinin Temelleri 2 Genel Anestezik İlaçlar 1 Lokal Anestezik İlaçlar 1 Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar 1 Santral Etkili Kas Gevşeticiler 1 Hipnosedatif İlaçlar 2 Nöroleptik İlaçlar 2 Alkoller 1 Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 1 Antidepresan İlaçlar 2 Opioid Analjezikler 2 İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı 2 Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçlar 2 Santral Sinir Sistemi Stimülanları ve Kilo Kaybettiren İlaçlar 1 Antiepileptik İlaçlar 1 Parkinson Hastalığının ve Diğer Hareket Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 1 Akut Zehirlenmelerin Tedavisi 1 Akılcı İlaç Kullanımı 1 Reçete Yazma, K-(kişisel) İlaç Seçimi 1 60 I. ve II. Yarıyıl Pratik veya Programı Bulunmamaktadır. 3

4 DERSİN ADI : HALK SAĞLIĞI DERSİN KODU : T 311 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF HALK SAĞLIĞI AMAÇ: Bu dersin amacı öğrencinin temel halk sağlığı kavramlarını öğrenmesini ve sağlık sorun ve olaylarının tespiti, önlenmesi, çözümü, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda halk sağlığı bakış açısının kazandırılmasını sağlamaktır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, aşağıdakileri kavramış ve yapabiliyor olacaktır: 1. Toplumun sağlık sorun ve olaylarına tanı koyabilme 2. Toplumun sağlık sorun ve olaylarına çözümler üretebilme 3. Bir toplumdaki sağlık sistemi ve hizmetlerini değerlendirebilme 4. Sağlık hizmetlerinin yönetimi 5. Sağlık eğitimi TEORİK EĞİTİM I.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati na Giriş: Tarihçe, Tanım, Amaçlar 1 Çağdaş Sağlık Hizmetleri Anlayışı 1 Dünya da ve Türkiye de Tıp ve Eğitimi 1 Öncelikli Sağlık Sorunları ve Risk Gruplarını Belirleme 2 Erken Tanının Önemli Olduğu Hastalıklar ve Tarama Testleri 1 Sağlık Hakkı ve 21. Yüzyıl da Sağlık Hedefleri: Ulusal, Uluslararası Yükümlülükler 2 Sağlık Hukuku: Anayasa, Uluslararası Kaynaklar ve Temel Yasalar, Temel Tüzük, Yönetmelik ve Öbür Yazılı Hukuk (Mevzuat) Metinleri 2 Sağlık Düzeyi Ölçütleri ve Farklı Sağlık Göstergelerinin Kıyaslanması 3 Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Sistemleri 2 Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Sosyal Güvenlik; Sistemler, Kurumlar ve Sağlık Sigortaları 2 Hızlı Nüfus Artışı, na Etkisi ve Nüfus Planlaması 2 Kapsamında Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Yönetimi 2 Toplumsal Yönüyle Adölesan Sağlığı 1 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve Yönetimi 2 Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Cinsiyet Ayırımcılığı ve Kadına Yönelik Şiddet 1 Sağlık Hizmetlerinde Toplum Katılımı 1 Bağışıklama Hizmetleri ve Yönetimi 2 Erişkin aşılaması ve açısından önemi 1 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2 Sağlık Ekolojisi; Yönünden İnsan ve Çevresi 2 Sular ve 2 Okul Sağlığı Hizmetleri 1 Bir Bilim Olarak Sağlık Yönetimi: Gereği, İlkeleri 2 Sağlık Ocağı Yönetimi 2 Toplum Beslenmesinin İlkeleri; Ülkemizin Önemli Beslenme Sorunları ve Yönetimi 2 Besin Kaynaklı Sağlık Sorunları ve Yönetimi 2 Epidemiyoloji ye giriş 1 45 II.YARIYIL Dersin konusu Ders Saati Temel Epidemiyoloji 6 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi 2 Salgın İncelemesi 2 Araştırma Planlamasının İlkeleri 4 Sağlık Eğitimi ve Hizmetleri İçindeki Önemi 2 4

5 Toplumsal Yönüyle Anne Sağlığı 3 Toplumsal Yönüyle Bebek ve Çocuk Sağlığı ları 3 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 Turizm Sağlığı ve Hekimliği ve Yönetimi 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin İlkeleri; İşyeri Hekimliği 3 Meslek Yönetimi ve Korunma 3 Yoksullukla ilgili hastalıklar örnek olay: Tüberküloz Yönetimi 2 İklim Değişikliği ve Sağlık İlişkisi Örnek Olay: Sıtma Yönetimi 2 Yaşlı Sağlığı Yönetimi ve Korunma 2 Tütün ve Madde Bağımlılığı 2 Tütün Kontrolü ve 1 Kazalar ve Önlenmesi 2 Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlardan Korunma İlkeleri 1 Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi 1 Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi 1 Hastalık yükü: tanım ve hesaplamalar 1 45 I. ve II. Yarıyıl Pratik veya Programı Bulunmamaktadır. 5

6 DERSİN ADI : KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ DERSİN KODU :T 303 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ AMAÇ: bilimlere giriş derlerinde öğrencilerin hastalardan anamnez alma ve muayene yapma tekniklerini öğrenmeleri, hastalıklar hakkında temel bilgileri öğrenmeleri ve bu bilgileri tanı koymada belli ölçüde uygulayabilir hale gelmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: bilimlere giriş derslerinin sonunda öğrencilerin; 1. Hasta ile rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri, hasta doktor ilişkisini önemini kavramaları 2. Anamnez alabilmeleri, anamnezin komponentlerini sayabilmeleri 3. Fizik muayenenin temel uygulamalarını bilmeleri, her sistemin muayenesini ayrı ayrı yapabilmeleri 4. Önemli n patofizyolojisini, klinik bulgularını, laboratuar özelliklerini ve tanısal yaklaşımlarını öğrenmiş olmaları 5. Bazı önemli n ana hatlarıyla bakım ve tedavi yaklaşımlarını bilmeleri 6. Çocuk, erişkin ve yaşlı hastalardaki yaklaşım farklılıklarını bilmeleri 7. Özellikle çocuklarda koruyucu önlem ve uygulamaların önemini kavramaları 8. Normal doğum fizyolojisini öğrenmeleri 9. Asepsinin önemini kavramaları ve cerrahi girişimler hakkında temel bilgi sahibi olmaları 10. Öğrenme, uygulama ve beceri geliştirme sürecinin uzun bir zaman ve yoğun çalışmayı gerektirdiğini bilerek, özverili bir şekilde çalışma gereksinimini kavramaları hedeflenmektedir. TEORİK EĞİTİM I. ve II. YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Anamnez (İH) 2 Çocuğa yaklaşım (ÇSH) 1 Çocuk hastaya yaklaşım(çsh) 1 Semptomlara genel yaklaşım(ih) 1 Fizik muayene (İH) 1 Cerrahi Müşahade ve Anamnez (GC) 1 Cerrahide Asepsi Antisepsi(GC) 1 Çocuk hastada şikayetleri alma(çsh) 1 Çocuk hastada hikayesini alma(çsh) 1 Kadın ve Doğuma giriş ve kavramlar (KHD) 1 Jinekolojik anamnez ve muayene (KHD) 1 Enfeksiyon na ait temel özellikler (EH) 2 Hasta muayenesine hazırlık(çsh) 1 Deri ve derialtı dokusunun değerlendirilmesi (ÇSH) 1 Enfeksiyon nda tanı (EH) 2 Cerrahi Enfeksiyonlara Giriş(GC) 2 Sepsis ve septik şok(eh) 1 Ateş fizyopatolojisi ve tipleri(eh) 1 Çocuk hastada kan alma-damar yolu açma(çsh) 1 Çocuk hastada görüntüleme değerlendirilmesi(çsh) 1 Ateş ve döküntülü hastaya yaklaşım(eh) 1 Enfeksiyon nda tedavi,antimikrobik ler hakkında genel bilgi(eh) 1 Baş, yüz ve göz muayenesi(çsh) 1 Kulak burun ve boğaz muayenesi(çsh) 1 Aşılamanın esasları(çsh) 1 Aşılamada yapılan hatalar(çsh) 1 Kemik pelvis ve perinenin klinik anatomisi (KHD) 1 Gametogenez, gonadların embriyolojisi (KHD) 1 Ateşli Hastaya Yaklaşım (akut,uzamış,nedeni bilinmeyen ) (EH) 1 6

7 Erişkin aktif ve pasif korunma: Aşılar serumlar(eh) 1 Aşı yan etkileri(çsh) 1 Aşı programında bulunan aşılar(çsh) 1 Ateşli çocuğa yaklaşım(çsh) 1 Krup (ÇSH) 1 Vajinal fizyoloji ve Jinekolojik enfeksiyonlar(khd) 1 Jinekolojik ve obstetrik akut batın (KHD) 1 Tümör patogenezine genel bakış (İH) 1 Onkolojide tanısal yaklaşım (İH) 1 Çocuklarda görülen döküntülü hastalıklar I(ÇSH) 1 Çocuklarda görülen döküntülü hastalıklar II(ÇSH) 1 Mikrositer anemiler (İH) 2 Cerrahide Ağrı(GC) 1 Yara İyileşmesi(GC) 1 Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanım ilkeleri (EH) 1 Aile planlaması (KHD) 1 Yüzeyel lenf düğümlerinin değerlendirilmesi(çsh) 1 Hematolojik sistemin muayenesi(çsh) 1 Normositer anemiler (İH) 2 İnfeksiyon na yaklaşım(çsh) 1 Sık görülen çocukluk çağı (ÇSH) 1 Makrositer anemiler (İH) 2 Hematolojik ve onkolojik hastalara yaklaşım(çsh) 1 Anemiye yaklaşım(çsh) 1 Trompositopeni(İH) 1 Hemostaz ve kanama diatezleri (İH) 2 Travmaya Genel Yaklasım ve Acil Yardım İlkeleri (GC) 2 Kan transfüzyonu (İH) 1 Lökositoz(İH) 1 Cerrahide Kanamalar ve Hemostaz(GC) 2 Kemik iliği yetmezliği tabloları (İH) 2 Demir eksikliği anemisi(çsh) 1 Çocuk hastada periferik yayma(çsh) 1 Lenfadenomegali ve splenomegaliye yaklaşım(ih) 1 Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma (İH) 1 Cerrahi Hastada Metabolizma ve Beslenme(GC) 1 Arter, Ven ve Lenf Semiyolojisi(GC) 1 Akut lösemiler (İH) 1 Kronik lösemiler (İH) 1 Cerrahi Hastada Sıvı ve Elektrolit Tedavisi(GC) 1 Şok(GC) 1 Myeloproliferatif hastalıklar (İH) 1 Multipl Myelom ve diğer plazma hücreli hastalıklar(ih) 1 I.VİZE 83 Gastrointestinal sistem anamnez,fizik muayene ve semptomlar (İH) 2 Batın muayenesi(çsh) 1 Gastroenterolojik ve hepatolojik yönlerden değerlendirilmesi(çsh) 1 Peptik Ülser ve gastrit-(ih) 2 Karın Duvarı Muayenesi ve Fıtıklar (GC) 2 Gebelik tanı ve muayenesi (KH) 1 Obstetrikte yardımcı tanı yöntemleri (KH) 1 Dünyada ve Türkiye de Aile hekimliği (AH) 2 Dispepsi, bulantı ve kusma(ih) 1 Üst ve alt gastrointestinal sistem kanamaları(ih) 1 Hematokezya, Melena, Hematamez (GC) 1 Cerrahide Genel Terimler(Kitle, Ülser, Sinüs, Fistül, LAP, Abse(GC)) 1 İshal, kabızlık(ih) 1 Karın Ağrısına Yaklaşım(İH) 1 Özofagus Semiyolojisi (GC) 2 7

8 Karaciğer Fonksiyonları ve Enzim Yüksekliğinin Değerlendirilmesi(İH) 1 Akut ve kronik hepatitler(ih) 1 Gastroenteritler (ÇSH) 1 Gastroenteritlerde tedavi(çsh) 1 Karaciğer sirozu ve komplikasyonları(ih) 1 Toksik ve otoimmün hepatitler(ih) 1 Mide ve Duedonum Semiyolojisi (GC) 2 İnce Barsak Semiyolojisi ve İleus (GC) 2 Gebelikte maternal fizyolojik değişlikler (KH) 1 Fetal membranlar ve plasenta (fizyoloji ve patolojileri) (KH) 1 Safra kesesi ve safra yolları (İH) 1 Portal Hipertansiyon ve komplikasyonları(ih) 1 Kolon ve Rektum Semiyolojisi (GC) 2 Karaciğer neoplazi,kist ve abseleri(ih) 1 Pankreatitler ve pankreasın neoplastik (İH) 1 Anal Kanal ve Perine Semiyolojisi (GC) 2 İnflamatuar Barsak (İH) 1 Malabsorbsiyon(İH) 1 Gastroenteritlerde beslenme(çsh) 1 Açlık mide suyu alınması(çsh) 1 Gastrointestinal sistem endokrin tümörleri(ih) 1 Endoskopik inceleme yöntemleri(ih) 1 Safra Kesesi ve Safra Yolları Semiyolojisi (GC) 2 Karaciğer Semiyolojisi (GC) 1 Pankreas Semiyolojisi (GC) 1 Periyodik sağlık muayenesi ve risk etmenlerinin belirlenmesi ve taramaları (AH) 2 Endokrinolojik hastalıklarda tanı yöntemleri(ih) 1 Diabetes mellitus tanısı ve sınıflandırması(ih) 1 Göz Semiyolojisi (Terminoloji) (Göz) 1 Göz Muayenesi (Göz) 1 Diyabetes mellitus etyopatogenezi(ih) 1 Diyabetes mellitus tedavisi(ih) 1 Antenatal takip (KH) 1 Normal doğum eylemi, evreleri (KH) 1 Diabetes mellitusun akut komplikasyonları(ih) 1 Diyabetes mellitusun kronik komplikasyonları(ih) 1 Çocuklarda ölçümlerin alınması(çsh) 1 Çocukların ölçümlerinin değerlendirilmesi(çsh) 1 Endokrinolojik sistem muayenesi(çsh) 1 Beslenme ve metabolizmanın değerlendirilmesi(çsh) 1 Riskli gebelikler(kh) 1 Lohusalık ve laktasyonda bakım ve takip (KH) 1 Göz Sınıflandırılması (Göz) 2 Tiroid-Paratiroid Semiyolojisi (GC) 2 II.VİZE 72 Hipotiroidi-tiroiditler(İH) 1 Ötiroid diffüz guatr(ih) 1 Beslenme bozukluklarına yaklaşım(çsh) 1 Anne sütü ile beslenme(çsh) 1 Hipertiroidi(İH) 1 Tiroid nodülleri- tiroid kanserleri(ih) 1 Karışık beslenme(çsh) 1 Ek gıdalara geçiş(çsh) 1 Adenohipofiz (İH) 2 Hasta çocuğun beslenmesi(çsh) 1 Malabsorpsiyonlar(ÇSH) 1 Nörohipofiz (İH) 1 Adrenokaprtikal hastalıklar(ih) 1 Kalp semptomlar (K) 1 8

9 Kalp fizik muayene(k) 1 Paratiroid bez (İH) 1 Endokrin osteoporoz(ih) 1 Mitral darlığı(k) 1 Mitral yetmezliği(k) 1 Obezite(İH) 1 Hiperlipidemi(İH) 1 Hipertansiyon(İH) 1 Hipertansiyon(K) 1 Kardiyovasküler sistemin muayenesi(çsh) 1 Torasentez(ÇSH) 1 EKG(K) 2 Perikardit ve miyokarditleri(k) 1 Kardiomiyopatiler(K) 1 Vitaminler I-II(ÇSH) 2 Aritmiler ve kalp blokları(k) 1 Koroner arter hastalığına giriş(k) 1 Vitamin eksiklikleri I-II(ÇSH) 2 Akut koroner sendromları(k) 2 Puberte ve bozukluları (KH) 1 Menstrual siklus ve siklus anomalileri (KH) 1 Akut miyokard infarktüsü I-II(K) 2 Rahitis (ÇSH) 1 Rahitis tedavisi(çsh) 1 Aort darlığı(k) 1 Aort yetmezliği(k) 1 Jinekolojide kanamalar (KH) 1 Dismenore ve pelvik ağrı (KH) 1 Pulmoner darlık ve yetmezliği(k) 1 Kalp yetmezliği(k) 1 Çocuklarda temel yaşam uygulaması(çsh) 1 Solunum sıkıntısı olan çocuğa yaklaşım(çsh) 1 Konjenital kalp (K) 2 Yanıklar (GC) 2 III.VİZE 56 Göğüs nda tanı yöntemleri 2 Göğüs muayenesi(çsh) 1 Şok(ÇSH) 1 Göğüs nda ana semptomlar 2 Öksürük(ÇSH) 1 Kronik öksürüğe yaklaşım(çsh) 1 Göğüs nda Hastaya yaklaşım 1 Tütün ve sağlık 1 Bronşiolit(ÇSH) 1 Bronşiolit tedavisi(çsh) 1 Sıvı elektrolit dengesi (İH) 1 Asit baz dengesi bozuklukları (İH) 1 Akut Karın Semiyolojisi (GC) 2 Nefrolojide anamnez fizik muayene ve semptomlar (İH) 1 Nefrotik sendrom (İH) 1 Astım(ÇSH) 1 Astım tedavisi(çsh) 1 Göğüs nda fizik Muayene 2 Siyanoz(ÇSH) 1 Siyanotik hastaya yaklaşım(çsh) 1 Akut böbrek yetmezliği(ih) 1 Kronik böbrek yetmezliği(ih) 1 Jinekolojik premalign ve malign lezyonlar (KH) 1 Jinekolojide yardımcı tanı yöntemleri (KH) 1 9

10 Hirsutismus(İH) 1 Erkek genital (İH) 1 Üriner sistem muayenesi(çsh) 1 Dış genital sistem, anüs ve rektumun muayenesi(çsh) 1 Böbreğin tubulo-interstisyel (İH) 1 Glomerülonefritler (İH) 1 Ürolojide semptomatoloji ve muayene metodları(ü) 2 Menopoz (KH) 1 İnfertilite tanı ve tedavi yöntemlerine genel bakış (KH) 1 Jinekolojik ve obstetrik tarama testleri (KH) 1 Çocuk hastada idrar değerlendirmesi(çsh) 1 Sıvı ve elektrolit tedavisi(çsh) 1 KBB semiyolojisi(kbb) 2 Meme Semiyolojisi (GC) 2 IV.VİZE 45 Romatolojik hastalıklarda genel kavramlar ve hastaya yaklaşım(ih) 1 Romatolojide fizik muayene ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi(ih) 1 Sırt ve ekstremitelerin muayenesi(çsh) 1 Yenidoğan muayenesi(çsh) 1 Artritler (İH) 1 Vaskülitler (İH) 1 Ruh sağlığı ve bozukluğunun tanımlanması (P) 2 Yenidoğan tarama testleri(çsh) 1 Yenidoğan bakımı(çsh) 1 Ruhsal bozukluklarda görülen temel belirtiler (P) 2 Sinir sistemi semiyolojisinin genel prensipleri-nörolojik hasta yaklaşım (N) 1 Sinir sisteminin kısa anatomisi (N) 1 Psikiyatrik görüşme ve ruhsal durum muayenesi (P) 2 Beyin kan dolaşımı (N) 1 Motor sistem bozuklukları (N) 1 Riskli yenidoğan(çsh) 1 Nörolojik sistemin muayenesi(çsh) 1 Duyu sistem bozuklukları (N) 1 Koordinasyon sistemi bozuklukları (N) 1 Lomber ponksiyon(çsh) 1 Febril konvülziyon(çsh) 1 Ekstrapramidal sistem bozuklukları (N) 1 Kas,sinir-kas kavşağı bozuklukları (N) 1 Deri muayenesi ve anamnez (D) 1 Deri yapısı ve elementer lezyonlar (D) 1 Yüksek kortikal fonksiyonlar (N) 1 Bilinç bozukluğu olan hastaya yaklaşım(n) 1 Kafa travmaları ve spinal travmalara giriş (NRŞ) 1 Santral sinir sistemi vasküler na giriş (NRŞ) 1 Deri nda tanı yöntemleri (D) 1 Sistemik hastalıklarda deri belirtileri (D) 1 Santral ve periferik sinir sistemi tümörlerine giriş (NRŞ) 1 Pediatrik nöroşirurijikal hastalıklara giriş (NRŞ) 1 Acil çocuk hastaya yaklaşım(çsh) 1 Zehirlenmeler(ÇSH) 1 Ortopedik semiyoloji(o)

11 I.VE II. YARIYIL UYGULAMA EĞİTİM Dersin Konusu Ders Saati Anamnez(İH) 2 Çocuk hastaya yaklaşım(çsh) 1 Çocuk hastada anamnez alma(çsh) 1 Anamnez(İH) 2 Çocuk hastada öyküde şikayet alma(çsh) 1 Çocuk hastada öyküde hikaye alma(çsh) 1 Semptomlara genel yaklaşım-(ih) 2 Deri ve derialtı dokusunun değerlendirilmesi(çsh) 1 Baş, yüz ve göz muayenesi(çsh) 1 Kulak burun ve boğaz muayenesi(çsh) 1 Boyun muayenesi(çsh) 1 Semptomlara genel yaklaşım(ih) 2 Çocuk hastada kültür alınması ve değerlendirilmesi(çsh) 1 Yüzeyel lenf düğümlerinin değerlendirilmesi(çsh) 1 değerlendirme ve tanı süreci(ih) 2 I. VİZE 20 Hematolojik sistemin muayenesi(çsh) 1 Çocuk hastada periferik yayma(çsh) 1 Fizik muayeneye genel yaklaşım(ih) 2 Karın muayenesi(ih) 2 Çocuk hastada kan alma-damar yolu açma(çsh) 1 Batın muayenesi(çsh) 1 Batın Muayenesine Genel Yaklaşım (GC) 2 değerlendirme ve tanı süreci(ih) 2 II. VİZE 12 Çocuklarda ölçülerin alınması(çsh) 1 Endokrinolojik sistem muayenesi(çsh) 1 Rektal Muayeneye Genel Yaklaşım(GC) 2 Kardiyovasküler sistem muayenesi (K) 2 Baş Boyun Muayenesine Genel Yaklaşım(GC) 2 Kardiovasküler sistem muayenesi(k) 2 İç nda baş-boyun muayenesi (İH) 2 Üriner sistem muayenesi(çsh) 1 Çocuk hastada idrar değerlendirilmesi(çsh) 1 Yanık Bakımı(GC) 2 III. VİZE 16 EKG(K) 2 Toraks ve akciğerlerin muayenesi(gh) 2 Kardiyovasküler sistemin muayenesi(çsh) 1 Göğüs muayenesi(çsh) 1 EKG(K) 2 Çocuk hastada görüntüleme değerlendirilmesi(çsh) 1 Dış genital sistem, anüs ve rektumun muayenesi(çsh) 1 Meme Muayenesine Genel Yaklaşım(GC) 2 IV. VİZE 12 Kas iskelet sistemi muayenes (İH) 2 Sinir sistemi muayenesi(n) 2 Sırt ve ekstremitelerin muayenesi 1 Yenidoğan muayenesi 1 Yara Bakımı

12 KLİNİK BİYOKİMYA DERSiN ADI : KLİNİK BİYOKİMYA DERSiN KODU :T 307 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF AMAÇ: Bu dersin amacı n tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavilerinin izlenmesinde klinik biyokimyadan yaralanmasını sağlamaktır. Bu amaçla; vücut sıvıları, dokular ve hücrelerin biyokimyasal yöntemler ve organ fonksiyon testleri aracılığı ile incelenmesinde testlerin seçimi, uygulaması, sonuçların tıbbi yorumları kazandırmaktır. ÖĞRENiM HEDEFLERi: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, aşağıdakileri kavramış ve yapabiliyor olacaktır: 1. n laboratuar tanılarını koyabilme 2. Sağlıkta ve hastalıkta biyokimyasal mekanizmaları tartışabilme 3. biyokimya ile yeni tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 4. ler arası iletişim ve işbirliğinin önemini anlama TEORİK EĞİTİM I. YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Biyolojik değişkenler 2 Vücut sıvıları 2 Koagulasyon biyokimyası 2 Miyokard infarktüsü tanı belirteçleri 2 Karaciğer fonksiyon testleri 2 Böbrek fonksiyon testleri 2 Tiroit fonksiyon testleri 2 Pankreas 2 Kemik yapım ve yıkım belirteçleri 2 Hasta başı testleri 2 Tarama testleri 2 Toksikoloji, İlaç tedavisinin izlenmesi, Alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımının izlenmesi 2 Gebelik biyokimyası 2 Açlık biyokimyası 2 Kalıtsal metabolik n moleküler tanısı 1 Kan Kangazı Biyokimyası

13 DERSİN ADI : PATOLOJİ DERSİN KODU : T 309 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF PATOLOJİ AMAÇ: Doku,organ ve sistemlerde oluşan patolojik süreçlerin etiyopatogenezi, oluşan morfolojik bulguları teorik dersler ve pratik uygulamalarla öğrencinin patolojik durumları ayırt etmek konusunda beceri ve tutum kazanması amaçlanmıştır. ÖĞRENiM HEDEFLERi: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, 1. Doku,organ ve sistemlerde oluşan patolojik süreçlerin etiyopatogenezini bilecek, 2. Oluşan morfolojik bulguları tanıyabilecek, 3. Doku organ ve sistemlerle ilgili temel bilgileri ile patolojik süreçler arasında neden sonuç ilişkisi kurabilecek, 4. tanıyabilecektir. I.YARIYIL TEORİK EĞİTİM Dersin Konusu Ders Saati ye giriş 1 Sitoloji nedir, tanı yöntemi olarak yeri 1 Hücre zedelenmesi 2 Hücre adaptasyonu 1 Hücre ölümü 1 Akut iltihap 2 Kronik iltihap 2 Doku onarımı 1 İnteraktif ders 1 Sıvı-elektrolit bozuklukları, şok 2 Hemostaz,tromboz, emboli,infarktüs 1 İnteraktif ders 1 Neoplazide etiyoloji 1 Neoplaziye giris ve sınıflama 1 Neoplazide grade ve evreleme 1 Kanserin moleküler temelleri ve tümör biyolojisi 1 Neoplazinin sınıflaması 1 Tümör immünitesi,klinik bulguları 1 Neoplazide yayılma ve progresyon 1 İnteraktif ders 1 Eritrosit 1 Reaktif lenfoid hastalıklar ve lenfadenopatiler 1 Lenfoid sistem tümörleri ve dalak 1 Kemik iliği patolojisi 1 İmmünopatolojiye giriş,doku zedelenme mekanizmaları 2 Otoimmün hastalıklar 2 İmmün yetmezlik sendromları 2 AIDS 1 Tüberküloz 1 Transplantasyon patolojisi 1 Amiloidozis 1 Genetik hastalıklar 1 Pediyatrik hastalıklar 1 Çevresel hastalıklar 1 Radyasyon etkileri 1 Oral bölge patolojisi 1 Özefagus 1 Mide 2 İnce barsak 1 Malabsorbsiyon patolojisi 1 13

14 Kalın barsak 2 Barsak tümörleri 1 Appendiks iltihap ve tümörleri 1 Karaciğer yetmezliği, vasküler hastalıklar, portal hipertansiyon 2 Hepatitler, siroz 3 Karaciğer tümörleri 1 Metabolik karaciğer 2 Hiperbilirübinemi, safra yolu 1 Safra kesesi 1 62 II. YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Ekzokrin pankreas 1 Endokrin pankreas ve diabetes mellitus 1 Endokrin sisteme giriş, hipofiz 1 Paratiroid ve multipl endokrin neoplaziler 1 Tiroid 1 Özefagus 1 Adrenal gland 2 Vaskülitler 2 Damar tümörleri 1 Ateroskleroz ve hipertansiyon 1 Hipertansif damar 1 İskemik ve hipertansif kalp 2 Endokard, myokard ve perikard 1 Konjenital kalp 1 Kalp kapak, kalp tümörleri 1 Akciğer, konjenital anomaliler 1 Pnömoniler 1 Obstrüktif akciğer 1 Restriktif akciğer 1 Solunum sistemi tümörleri 2 Böbrek, kistik ve damar 1 Glomerulonefritler 2 Tubulo interstisyel hastalıklar, obstruktif uropati 1 Böbrek tümörleri ve mesane 1 Erkek genital sistem patolojisi 3 Vulva, vagen, serviks 2 Uterus 2 Over 2 Trofoblastik hastalıklar 1 Pediatrik otopsi 1 Meme 2 Santral sinir sistemi malformasyon ve infeksiyöz hastalıklar 1 Santral sinir sisteminin travmatik ve serebrovasküler 1 Santral sinir sisteminin demiyelinizan ve dejeneratif 1 Santral sinir sistemi tümörleri 2 Deri 2 Derinin melanositik lezyonları 1 Kas 1 Kemiğin metabolik 1 Kırık iyileşmesi 1 Kemik ve eklemlerin inflamatuar 1 Kemik tümörleri 2 Yumuşak doku tümörleri

15 UYGULAMA EĞİTİM I.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati laboratuvarının işleyişi 2 Hücre zedelenmesi, adaptasyonu 2 Akut ve kronik iltihap 2 Nekroz 2 Yara iyileşmesi 2 Neoplazi 4 Lenforetiküler sistem patolojisi 2 İmmunopatoloji 2 İnfeksiyon 2 Pediyatrik hastalıklar 2 Alt ve üst GIS 4 Karaciğer 4 Safra kesesi ve appendiks 2 32 II.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Endokrin sistem 4 Dolaşım sistemi 4 Solunum sistemi 4 Üriner sistem 4 Erkek genital sistem patolojisi 2 Kadın genital sistem 2 Meme 2 Sinir sistemi patolojisi 2 Deri patolojisi 2 Kemik ve yumuşak doku patolojisi

16 KLİNİK BECERİ LABORATUARI DERSİN ADI : KLİNİK BECERİ LABORATUARI (KBL) DERSİN KODU : T 313 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF AMAÇ : Tıp 3. Sınıf öğrencilerine karşılaşılabilecek klinik olgularda, doktor-hasta ilişkisinde hekimlik yetilerini uygulayabilme ve temel klinik uygulamaları yapabilme becerisini kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin maket ve/veya denek üzerinde davranış ve el becerilerini kazanarak doktorluk mesleğine ısınmaları ve kliniğe hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) tarafından yapılan yılsonu değerlendirme anketleri ile KBL uygulama programı ve içeriğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1- Spinal Enjeksiyonlar 2- Santral Venöz Kanülasyon 3- Kardiopulmoner Resutasyon I 4- Kardiopulmoner Resutasyon II 5- Testis-Prostat Muayenesi 6- Sonda Takma 7- Meme Muayenesi 8- Jinekolojik Muayene 9- Obstetrik Muayene ve Epizyotomi 10- Yenidoğan Muayenesi 11- Basit Atel 12- Pnömotoraks Modeli 13- Trakeostomi ve Krikotirotomi 14- Kulak Zarı Muayenesi 15- Göz Muayenesi 16- KBL Değerlendirme (TEAD): Eğitim-öğretim yılı sonunda KBL derslerinin geliştirilmesine, daha etkin ve verimli geçmesine yönelik anket ve değerlendirmeler yapılacaktır. UYGULAMA EĞİTİM I.YARIYIL Ders Adı Ders Saati Spinal Enjeksiyonlar 4 Santral Venöz Kanülasyon 4 Kardiopulmoner Resutasyon I 4 Kardiopulmoner Resutasyon II 4 Testis-Prostat Muayenesi 2 Sonda Takma 4 Meme Muayenesi 4 Jinekolojik Muayene 4 30 UYGULAMA EĞİTİM II.YARIYIL Ders Adı Ders Saati Obstetrik Muayene ve Epizyotomi 4 Yenidoğan Muayenesi 4 Basit Atel 4 Pnömotoraks Modeli 4 Trakeostomi ve Krikotirotomi 4 Kulak Zarı Muayenesi 4 Göz Muayenesi 4 KBL Değerlendirme 2 30 Not: Ders haftada 2 saat, 2 grup halinde işlenecek. 16

17 DERSİN ADI : KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERSİN KODU : T-305 OKUTULDUĞU SINIF : 3. SINIF KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AMAÇ: Tıp eğitiminin ikinci yılında öğrencilere verilmiş olan temel ve özel mikrobiyoloji bilgileri üzerine; klinik önemi olan mikroorganizmaların yapıları ile doku ve organlarda oluşturdukları patolojileri öğretilerek, tanı ve tedavi yaklaşımlarının sistematik bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin bu dersin sonunda, 1. Sistemlere göre hastalık etkeni olan mikroorganizmaların oluşturdukları tanımlayabilecek 2. Hastalık yapıcı mikroorganizmaların tanımlanmasında izlenecek yollar ve testleri kavrayabilecek 3. İnfeksiyon nın tedavilerini planlayabilecek bilgi düzeyine sahip olacaktır. TEORİK EĞİTİM I.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati ye Giriş 3 İnfeksiyon Patogenezi 2 İnfeksiyon Tipleri ve Bulaşma Yolları 1 k Tanı Yöntemleri 2 Antimikrobiyal İlaçlar ve Antibiyotik Duyarlılık Testleri 2 Aşılar ve serumlar 2 Deri,mukoza ve yumuşak dokunun bakteriyel infeksiyonları 2 I: Stafilokok ve streptokoklar II.Bacillus ve Clostridium infeksiyonları 2 Deri,mukoza ve yumuşak dokunun viral infeksiyonları 1 Deri,mukoza ve yumuşak dokunun fungal ve parazitler infeksiyonları 2 Deri, mukoza ve yumuşak doku örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 Spiroket infeksiyonları 1 Riketsiya infeksiyonları 1 Brusellozis 1 Sıtma 1 Toxo, kala-azar 1 Sepsis 1 Kan transfüzyonu mikrobiyolojisi 1 İmmün supresif hastalarda fırsatçı infeksiyonlar 2 AIDS 1 Febril nötropeni 1 Kan, kemik iliği ve doku örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 30 II.YARIYIL Dersin Konusu Ders Saati Solunum sistemi infeksiyonları patogenezi 1 Solunum sisteminin bakteriyel infeksiyonları 2 Solunum sisteminin viral infeksiyonları 2 Solunum sisteminin fungal ve paraziter infeksiyonları 2 Solunum sistemi örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 Gastroenteritler ve besin zehirlenmeleri 2 Viral Hepatitler 2 Salmonella ve Shigella infeksiyonları 2 Vibrio, Campylobacter, Helicobacter 1 17

18 GİS in paraziter infeksiyonları 2 GİS örneklerinin mikrobiyolojik incelemesi 1 Üriner Sistem infeksiyonları 2 Cinsel Yolla bulaşan hastalıklar 2 Ürogenital sistem örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 Santral sinir sisteminin bakteriyel infeksiyonları 2 Santral sinir sisteminin viral infeksiyonları 2 Santral sinir sisteminin fungal ve paraziter infeksiyonları 2 SSS örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 1 30 I. ve II. Yarıyıl Pratik/ Programı Dersin Konusu Ders Saati k Tanı Yöntemleri 3 Antibiyotik Duyarlılık Testleri 3 Deri, mukoza ve yumuşak doku örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 4 Kan, kemik iliği ve doku örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 4 Solunum sistemi örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 4 GİS örneklerinin mikrobiyolojik incelemesi 4 Ürogenital sistem örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi 4 SSS örneklerinin örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi

19 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI SAATİ Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş Bilimlere Giriş(U) Bilimlere Giriş(U) ÖĞLE ARASI (U) Beceri (U) Biyokimya (U) Beceri (U) Serbest çalışma Biyokimya (U) Serbest çalışma Beceri (U) Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma Beceri (U) 19

20 20

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (30 KASIM 2015-31 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI

Detaylı

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (30 KASIM 2015-31 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (05 ARALIK 2016-06 OCAK 2017) DERS PROGRAMI

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. SINIF (2013-2014) III.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. SINIF (2013-2014) III.SINIF III.SINIF 3.SINIF DERSLERİ Haftalık Ders Saati I.Yarıyıl II.Yarıyıl Yıllık Toplam Saat Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T 301 Farmakoloji 4 0 4 0 112

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU ( 4. ) DERS KURULU (19 OCAK- 20 MART 2015) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. SINIF (2014-2015) III.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. SINIF (2014-2015) III.SINIF III.SINIF 3.SINIF DERSLERİ Haftalık Ders Saati Yıllık I.Yarıyıl II.Yarıyıl Toplam Saat Sıra Dersin Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS No Kodu 1 T 301 Farmakoloji 4 0 4 0 112

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: KURUL I KOORDİNATÖRÜ: 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM RADYASYON ONKOLOJİSİ 4-4 TIBBİ BİYOKİMYA 2-2 TOPLAM

DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM RADYASYON ONKOLOJİSİ 4-4 TIBBİ BİYOKİMYA 2-2 TOPLAM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve alıkları Ders Kurulu DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (07 EYLÜL 2015-16 EKİM 2015) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI 21 EKİM 2013-06 ARALIK 2013 DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN. Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR Yrd. Doç.Dr. Kemal Kürşat BOZKURT

Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN. Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR Yrd. Doç.Dr. Kemal Kürşat BOZKURT T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 18 OCAK 2016 11 MART 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji 24 8 32 Farmakoloji 24 24 İç Hastalıkları (Hematoloji) 14 14 İç Hastalıkları (Onkoloji) 6 6 İmmünoloji 12 12 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6 6 Tıbbi Genetik

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU ( 4. ) DERS KURULU (4 OCAK 2016-4 MART 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DEKAN T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON I. DERS KURULU ( 28 EYLÜL 2015-23 EKİM 2015) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. KURUL DERS PROGRAMI ENDOKRİN ÜROGENİTAL BOŞALTIM SİSTEMİ 20 Nisan 05 Haziran 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. KURUL DERS PROGRAMI ENDOKRİN ÜROGENİTAL BOŞALTIM SİSTEMİ 20 Nisan 03 Haziran 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA 02 Mart 17 Nisan 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III I. DERS KURULU HASTALIK VE TEDAVİNİN GENEL İLKELERİ, NEOPLAZİ 15 Eylül 17 Ekim 2014 (5 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 2. Ders Kurulu Neoplazi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu

Detaylı

3. SINIF 1. DERS KURULU (SEMİYOLOJİ, NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM) 14 EYLÜL 30 EKİM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr.

3. SINIF 1. DERS KURULU (SEMİYOLOJİ, NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM) 14 EYLÜL 30 EKİM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. SINIF DERS KURULU (, NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM) 14 EYLÜL 30 EKİM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZDEMİR Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ Ders Kurulu Sorumlusu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA DERS PROGRAMI DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI KURULDA DERS ANLATACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın Prof. Dr. Mustafa Demirci Prof. Dr. Osman Nuri Dilek Prof.

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

IV. KURUL (Endokrin Ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu-7 hafta) DERS PROGRAMI (20 OCAK- 21 MART 2014)

IV. KURUL (Endokrin Ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu-7 hafta) DERS PROGRAMI (20 OCAK- 21 MART 2014) T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL (Endokrin Ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu-7 hafta) DERS PROGRAMI (20 OCAK- 21 MART 2014) DEKAN DEKAN YRD. DEKAN

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III I. KURUL DERS PROGRAMI ENFEKSİYON HEMOPOİETİK SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III I. KURUL DERS PROGRAMI ENFEKSİYON HEMOPOİETİK SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III I. KURUL DERS PROGRAMI ENFEKSİYON HEMOPOİETİK SİSTEM 14 EYLÜL 2015 30 Ekim 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

Dönem-III Dersleri Haftalık Ders Saati I. Yarıyıl II. Yarıyıl

Dönem-III Dersleri Haftalık Ders Saati I. Yarıyıl II. Yarıyıl DÖNEM-III 85 Sıra No Dersin Kodu Dönem-III Dersleri Haftalık Ders Saati I. Yarıyıl II. Yarıyıl Yıllık Toplam Saat Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T 301 Farmakoloji 4 0 4

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Ġç Hastalıkları Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA 02 Mart 17 Nisan 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

Kodu Adı T U AKTS Kredisi 4.Yıl

Kodu Adı T U AKTS Kredisi 4.Yıl DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV STAJ PROGRAMI REKTÖR DEKAN DEKAN YARDIMCISI/BAŞKOORDİNATÖR DEKAN YARDIMCISI DÖNEM IV KOORDİNATÖRÜ : Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS DEKAN T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEM) KURULU (11 MART 2013 18 NİSAN 2013) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 214-215 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (1 Eylül 214-27 Ekim 214 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü Eğitim

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 20 OCAK 2014 14 MART 2014)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 20 OCAK 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 20 OCAK 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III VI. KURUL ENDOKRİN-ÜROGENİTAL-BOŞALTIM

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 24 10 34 Hematoloji 15 10 27 Mikrobiyoloji 4 10 14 Farmakoloji

Detaylı

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 20.Mar.17 09.00-09.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim lişkisi Figen Karadağ Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatrik Öykü Alma ve Görüşmenin Temel İlkeleri Aytül

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

4. SINIF DERS PROGRAMI

4. SINIF DERS PROGRAMI 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI 4. SINIF DERS PROGRAMI 1 GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYE/ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Prof.Dr.Bekir YAŞAR Prof.Dr.Ercüment PAŞAOĞLU Prof.Dr.Tarık

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon.

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon. İlaçların Veriliş Yerleri Lokal Uygulama Yerleri Sistemik Uygulama Yerleri Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon Dağılım Metabolizma Atılım İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V. DERS KURULU (16 MART 2015 17 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V. DERS KURULU (17 MART 2014 18 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III (SİNDİRİM SİSTEMİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM) II

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III (SİNDİRİM SİSTEMİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM) II T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III (SİNDİRİM SİSTEMİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM) III. DERS KURULU ( 14 ARALIK 2015 15 OCAK 2016 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE HALK SAĞLIĞI DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE HALK SAĞLIĞI DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Mikrobiyoloji 30 14 44 Halk Sağlığı 30 14 44 Patoloji 23 14 37 Farmakoloji

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM Matematik Z 2 0 2 2 Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma Fizik Z 2 0 2 2 Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ DERS PROGRAMI DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI KURULDA DERS ANLATACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler Prof. Dr. Meltem Çetin Prof.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Dönem III Akademik Takvimi 1 ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0452) 2265214 Fax : (0452) 2265228 Web: http://tipfakultesi.odu.edu.tr

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Ders Saati Teorik Pratik. Ders Saati Toplam. Dekan: Prof. Dr. Esra SAĞLAM. Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Şevki ŞAHİN

Ders Saati Teorik Pratik. Ders Saati Toplam. Dekan: Prof. Dr. Esra SAĞLAM. Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Şevki ŞAHİN 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DÖNEM III, HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: MİKROORGANİZMALAR VE OLUŞTURDUĞU HASTALIKLAR KOMİTESİ DERS PROGRAMI 17.10.2016-11.11.2016 Kurul Dersleri Ders Saati Teorik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00251 Dersin Adı İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Yıl II Yarı Yıl Güz Teorik 5 Pratik 12 Kredi 11 AKTS 18 1- İç Hastalıkları Hemşireliği, Temel Sağlık Hizmetleri, Hemşirelik Süreci, Homeostazis

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI - SİNİR VE SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Nöroloji 12 8 20 Psikiyatri 12 8 20 Farmakoloji 12 8 20 Beyin cerrahisi 10 8 18

Detaylı