ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel. Y.O. Uludağ 1990 Üniversitesi Y. Lisans İşletme/Yönetim-Org.(Ders Dönemi Afyon Kocatepe 1996 Birinciliği) Doktora İşletme/Yönetim-Org.(Ders Dönemi Afyon Kocatepe Birinciliği) 2003 Y.Doç. İşletme/Yönetim-Org. Afyon Kocatepe 2004 Doç. İşletme/Yönetim-Org. (Yönetim ve Strateji) YÖK,UAK 2012 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Tez Başlığı: Örgütsel Değişim ve Afyon Mermer Sanayi İşletmelerinde Örgütsel Değişim Uygulaması ile ilgili Bir Alan Araştırması,Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

2 Tez Başlığı: Örgütlerin Büyüme Sürecindeki Yapısal Değişim Modellerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali AKDEMİR. Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Afyon MYO, Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr.Öğr.Gör. Afyon MYO, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Afyon MYO, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Afyon İİBF, Afyon Kocatepe Üniversitesi Doç.Dr. Afyon İİBF, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2012 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. Gödek S. Bürokratik Örgütlerde Yetki Devri, Balıkesir İl Ve İlçe Belediyeleri Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, Şahin A., Kilim İşletmelerinde SWOT Analizi, Uşak ve Eşme Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, Yörük Emine., Hastanelerde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, Yönetilen Doktora Tezleri: 1. Şenol F., Motivasyon Araçlarının Algılanmasında İşgüvencesinin Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Mart,2010, Birinci Danışman:O. Batman, İkinci Danışman: Hotamışlı, M. Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Hotamışlı, M.(Proje Yürütücüsü), A. Eleren (Araştırmacı), Ş. A. Görmüş (Araştırmacı), F. Yıldız, (Araştırmacı), İşletmelerde Kurumsal Yapının Belirlenmesi, Afyonkarahisar Et ve Et Ürünleri İşletmeleri Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP, 08.İİBF.04, Hotamışlı, M.(Proje Yürütücüsü), S.Yörük (Araştırmacı), Üniversite Öğrencileri İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi, BAP, 12.İİBF.03,( Devam Ediyor) 3. Çetin, A. Mobbingin İşletme İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Teorik Bir İnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek lisans Dönem Projesi, Ekim-2005, Afyon, Proje Danışmanı: Hotamışlı M. 4. Türk A., Kurumsal Hafıza ve Mesleki Deneyim İlişkisi: Türk Emniyet Teşkilatında Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek lisans Dönem Projesi, Haziran, 2010, Afyonkarahisar, Proje Danışmanı: Hotamışlı M. 5. Çapar D. Örgütsel Güven Modelleri Üzerine Teorik Bir Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek lisans Dönem Projesi, Şubat, 2011, Afyonkarahisar, Proje Danışmanı: Hotamışlı M. İdari Görevler: 1)İşletme Programı Sorumlusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO: ) Müdür Yard., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007-

3 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Ulakbim, Akü Mezunları Derneği. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Haftalık Saati Dönem Dersin Adı Yıl Teorik Uygulama Güz Davranış Bilimleri 3 0 Hizmet Yönetimi Davranış Bilimleri 3 0 İlkbahar Yönetim ve Organizasyon 3 0 İşletme Bilimine Giriş 3 0 Örgütsel Değişim (Yük.Lis.) Güz Davranış Bilimleri 3 0 Hizmet Yönetimi 3 0 İnsan Kaynakları Yönetimi (Y.Lis.) İlkbahar Davranış Bilimleri 3 0 Yönetim ve Organizasyon 3 0 Örgütsel Değişim (Yük.Lis.) 3 0 Stratejik Yönetim (MBA) 3 0 ESERLER A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Hotamışlı, M. A. Çağ, A. Menteşe, E. Yörük, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci:Afyon Kocatepe Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Electronic Journal of Social Sciences, 9(34), ISSN: , ,(2010). A2. Hotamışlı, M., V. Ağca, Öğretim Elemanları İş Tatmin Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Değişmesi: Türkiye de Kamu ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XII(2), ,(2010). A.3 Hotamışlı, M., A. Eleren, GSM Operatörlerinde Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği İle Ölçülmesi: Afyonkarahisar Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF Dergisi, 7(13), , (2011). A4. Hotamışlı, M., A. Karcı, H. Çetinel, F. Çetinkaya, Üniversite Öğrencilerinin Akademisyenliğe Meslek Olarak Bakışı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, E-Journal of New World Sciences Academy, NEWWSA-New World Sciences Academy, 6(2), Article Number: 3C0065, (2011). A5. Hotamışlı, M., F. Yıldız, A. Eleren, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri: Afyonkarahisar da Bir Araştırma-Effects of Implementing to Total Quality Management on the Busıness Performance and a Research, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Electronic Journal of Social Sciences, 10(36), (2011). A6. F. Yıldız, Hotamışlı, M., A. Eleren, Construction of Multi Dimensional Performance Measurement Model in Business and a Practice, International Burch University, Journal of Economic and Social Studies, 1(1), Jaunary (2011). A7. Hotamışlı, M., Sinan Yörük, Academic Service Perception: A Comparative Research

4 Towards University Students In Turkey Educational Research and Reviews, Vol. 6(6), pp , June (2011) B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Hotamışlı, M., A. Baytok, The Role And Impact Of Leader On The Formation Of Organizational Culture In Service Enterprises: A Case Of Hotel, (ICME 2008) First International Conference on Management and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Vol.1, March , Tirana, Albenia. B2. Hotamışlı, M., Ş. Yaprak, A Study on the Level Organizational Commitment of Non- Governmental Organization (NGO) Members, VI. International NGO's Conferance / VI. Uluslararası STK Kongresi, October 2009, , Çanakkale/Turkey. B3. H. İbicioğlu, Hotamisli M., M. Karayel, Importance of Good Corporate Governance on Sustainable Development of Developing Countries, ISSD'10 Second International Symposıum on Sustainable Development,8-9 June 2010, , Sarajevo, Bosnia. C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Hotamışlı M. F. Şenol, İşgüvencesinin Motivasyon Açısından Önemi, Nobel Yayıncılık, 2011, Ankara, ISBN: D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. R. Arslan, Hotamışlı, M., Kurumsal Çevrenin İşletmelerin Yapı ve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Etki ve Sonuçlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 6(2), 1-20, (2004). D2. R. Arslan, Hotamışlı, M., Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapı ve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Teşvik ve Kısıtlamalar, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1), , (2007). D3. Hotamışlı M. F. Şenol, Turizm Sektöründe İşgüvencesi Algısı: Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XII(1), , (2010). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. H. Saylı, A. Görmüş, Hotamışlı, M., İnsan Kaynakları Yönetiminde Sınır Rol İnsan Kaynakları Yönetimi Sınırın Hangi Tarafında 15.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2007, (Sakarya Üniversitesi). E2. V. Ağca, Y. Uğurlu, Hotamışlı, M., Stratejik Eğilimin Strateji Oluşturma Yeteneği ve Performans Üzerine Etkisi,Gaziantep İşletmelerinde Bir Uygulama 15.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2007, (Sakarya Üniversitesi). F. Diğer yayınlar : F1. Hotamışlı M., R. Arslan, Örgütsel Değişim ve Afyonkarahisar Mermer İşletmelerinde Örgütsel Değişim Uygulaması ile iigili Bir Alan Araştırması, Mersem 2008 Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, , Haziran 2008, Afyonkarahisar. F2. Hotamışlı M., H. İbicioğlu, M. Karayel, Larry Greiner Growth Model in the Organization Life and a Practice, ISSD 2009, International Sustainable Symposium on Development, 2009, , June , Sarajevo, Bosnia F3. Hotamışlı M., Kalite Çemberleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar Kulübü Seminerleri, 21 Mayıs-2004, Afyon. F4. Hotamışlı M., Stres Yönetimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar Kulübü, Mermer Sektörü Bilişim Çalıştayı Seminerleri, , AKM, Afyonkarahisar. F5. Hotamışlı M., Kariyer Danışmanlığı, MEB Afyonkarahisar, Salar İlköğretim Okulu, AB Life Tea (Live, Feel, Teach):Social Bridges of Education (Yaşa, Hisset, Öğret: Eğitimin Sosyal Köprüleri), Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi, Eğitim Semineri: , Afyonkarahisar.

5 F6. Hotamışlı, M., (2011),"İşletmelerde Büyüme", İşletme Bilimine Giriş, (Edit. Prof.Dr.Gültekin YILDIZ, Prof.Dr.Bahadır AKIN), Lisans Yayıncılık,İstanbul. F7. Hotamışlı, M., Örgütsel Değişim ve Örgütsel Değişim Stratejileri, Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri MEB, Afyon,7 Nisan 2012, Afyonkarahisar. F8. Hotamışlı, M., Mobbing ve Mobbingle Mücadele Yöntemleri, Hizmetİçi Eğitimi Seminerleri Maliye Bakanlığı, Afyon Defterdarlığı, 7 Nisan 2012, Afyonkarahisar.

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı