MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : Şirket Kanuni Merkezi : BURSA Kuruluş Tarihi : Firmanın Adresi : İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii (Marmarabirlik Lisanslı Depo Binaları) Nilüfer/BURSA Bağlı Bulunduğu Oda : Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Telefon Numarası : / Faks Numarası : / Elektronik Posta Adresi : Genel Müdürlük Adresi : Şube Adresi : İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii (Marmarabirlik Lisanslı Zeytin Depo Binası) Nilüfer/BURSA Gedeve mevkii Yalı Mahallesi (Lisanslı Zeytin Depo Binası) Erdek/BALIKESİR

3 GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM GENEL KURUL İLANI MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş B U R S A Şirketimizin tarihlerini kapsayan 2013 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile Pazartesi günü saat: 14:00 de, İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii Nilüfer/ BURSA adresindeki Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. Sayın Şirket Ortaklarımızın aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte genel kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur. YÖNETİM KURULU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 24 Mart 2014 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi GÜNDEM 1. Açılış, 2. Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanının oluşturulması, 3. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması, 5. Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması, yılı Bütçe ve Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, İş yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi hakkında görüşme yapılması, 10. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine seçim yapılması, 11. Dilek ve Temenniler, 12. Kapanış Not: *Şirketimiz finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu, şirket merkezimiz olan İzmir Yolu Cad. No:78-4 Başköy Mevkii Nilüfer/ BURSA adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. *Genel Kurul ilanı ve şirketimize ait gerekli diğer bilgiler şirketimizce tescil edilen internet adresinde ayrıca yer almaktadır.

4 I. GENEL BİLGİLER i. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi tarihlerini kapsayan dönemdir. ii. Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicili Numarası, Merkez Ve Varsa Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri Bahse konu bilgiler detaylı olarak kapak sayfasında belirtilmiştir. iii. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketimiz, Genel Müdürlük ve Erdek şubesi olarak yapılanmıştır. Şirket işleri Genel Müdür tarafından ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olup, ortaklık yapısı da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. SERMAYE PAYLARI TABLOSU Hisse Nominal Toplam Sermaye Ortak senedi Hisse tutarı İçerisindeki Payı Ünvanı Sayısı (TL) (%) S.S. 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi S.S. 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin TarımSatış Kooperatifi Ödenmiş Sermaye Payı (%) , , , , , , , , , TOPLAM ,00 100

5 iv. Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Şirkette imtiyazlı paya sahip ortak bulunmamaktadır. v. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler Şirketin yönetim organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu nda belirtilen yetkilere sahiptir. Şirketimizin kuruluşundan itibaren görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Adı Soyadı Görev Unvanı Öğrenim Durumu Mehmet ERTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Lisans-İşletme Uludağ Üniversitesi Lisans-İşletme Uludağ Üniversitesi Görev Başlama Tarihi Ali Duran DİNÇ Ahmet ÖZBEK Ali BOZKURT Emrah AKSARI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Lisans-İktisat Uludağ Üniversitesi Lisans - İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans- Sosyal Siyaset ve Kooperatifçilik Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans- MBA (Pazarlama) University of WalesInstitute Cardiff (UWIC) Lisans-Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Anasözleşmesinin tescil edilmesiyle birlikte şirketin ilk yönetim kurulu üyeleri olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirketin esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum ve şirketin diğer ihtiyaçları doğrultusunda bazı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil talep tasarısı maksadıyla tarihinde bütün ortakların katılımıyla bir olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri, yapılan seçim ve aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda aynı görev ve yetkilerle önceki görev sürelerini tamamlamak üzere tekrar seçilmişlerdir. Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Beş, Erdek Şube Müdürlüğü nde bir, toplam ise 6 personel görev yapmaktadır.

6 vi. Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında olumsuz bir durum teşkil edecek halleri bulunmamaktadır. II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR i. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları Yönetim ve mülga Denetim Kuruluna huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye vb. ad altında hiçbir ödeme yapılmayıp herhangi bir mali menfaat sağlanmamıştır. Öte yandan Şirket Anasözleşmesinin 16. Maddesinin son fıkrası uyarınca Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine kârpayı ödenmemektedir. Şirketimiz üst düzey yöneticileri olan Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarına ,45 TL tutarında brüt ücret gideri ile ,02 tutarında brüt ikramiye gideri yapılmıştır. Şirket üst düzey yöneticilerine kar payı ve prim ödemesi yapılmamaktadır. ii. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri ne bütçede TL tutarında ulaşım, konaklama, hakkı huzur ve temsil giderleri olarak ödenek ayrılmış olup, faaliyet dönemi sonunda 98,68 TL tutarında ulaşım gideri yapılmıştır. Sigortalar ve benzeri teminatlar da şirket hesaplarında bulunmamaktadır. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin ilgili hesap döneminde araştırma ve geliştirme harcaması yapılmamıştır. Ancak önümüzdeki faaliyet döneminde faaliyet konusuna ilişkin çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER i. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler Şirketin hesap döneminde TL tutarında yatırım harcaması bulunmaktadır. Şirket tarafından 2013 iş yılı içerisinde yapılan sabit kıymet yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

7 SIRA NO SABIT KIYMET ADI SATINALMA TARİHİ MALİYETİ (TL) SIRA NO SABIT KIYMET ADI SATINALMA TARİHİ MALİYETİ (TL) 1 Blower ve Isınma Odası ,00 6 CTP Tank Klavuzu ,00 2 Kalorifer ve Tesisatı ,81 7 Erken Olgunlaştırma Sistemi ,87 3 Zeytin Sayma Makinası ,00 8 Termosifon ,02 4 Basınçlı Soğuk Su Makinası ,00 9 Yazılım Prog. ve İnternet Sitesi ,00 5 Blower ve Elektrik Motoru ,75 10 Marka Tescil ,37 BAŞKÖY DEPOLARINA 2013 YILINDA YAPILAN SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ ,82 1 Baskı Taşı Sahası ,90 ERDEK ŞUBE DEPOLARINA 2013 YILINDA YAPILAN SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ ,90 ŞİRKETİN 2013 YILINDA YAPTIĞI SABİT KIYMET YATIRIMLARININ TOPLAM BEDELİ ,72 ii. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü Şirketimizce iç denetim birimi oluşturularak bir adet iç denetçi istihdam edilmesi planlanmaktadır. iii. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler Şirketin henüz doğrudan veya dolaylı bir iştiraki bulunmamaktadır. iv. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler İktisap edilen payı bulunmamaktadır. v. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Şirketimizin 2013 iş yılı bağımsız denetimi MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek niteliktebir dava bulunmamaktadır. vi. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

8 vii. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler 2013 iş yılında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedefler ve gerçekleşme durumları aşağıdaki ana başlıklar altında gösterilmiştir. a) 2013 yılı içerisinde Zeytine ilişkin depoculuk Faaliyet Lisansı alınmasına yönelik olarak Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliği nin 15 ve 16. Maddesi kapsamında hazırlıkların devam etmesi: Faaliyet yılı içerisinde Binaların mevzuattaki asgari koşullara uygunluğu için tadilatları yapılmış ve Zeytin Lisanslı Depo yeniden boyanmıştır. - Lisanslı Depo Ücret Tarifesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve onaylanmak üzere İç Ticaret Genel Müdürlüğü ne gönderilmiştir. - Lisanslı Depo Prim ve İndirim Tarifesi Bursa ve Bandırma Ticaret Borsalarının görüşleri ile belirlenmiş ve onaylanmak üzere İç Ticaret Genel Müdürlüğü ne gönderilmiştir. - Ürün Senetleri üzerinde yer alacak Kabul Edilebilir Kalite ve Kalibraj Cetveli Marmarabirlik, Bursa ve Bandırma Ticaret Borsalarının görüşleri ile belirlenmiş ve onaylanmak üzere İç Ticaret Genel Müdürlüğü ne gönderilmiştir. - Sistemin başlaması için gerekli yazılım programı çalışmaları sonuçlandırılmış ve lisans alınmasına müteakip Takasbank ve Ticaret Borsalarımız aracılığıyla sistemin kullanılma aşamasına gelinmiştir. - Lisans almak için gerekli Depo Talimatları oluşturulmuştur. - Zeytinde Lisans alma çalışmasının 2014 iş yılı içerisinde tamamlanması hususunda; Zeytinde Lisans alınabilmesi için sistemde zorunlu bulunan yetkili sınıflandırıcılık ile Referans Yetkili Sınıflandırıcılık müessesi henüz kurulmamış olup Bakanlık tarafından Referans Yetkili Sınıflandırıcı belirlenmesi durumunda, Yetkili Sınıflandırıcı tespit edilecek ve bahse konu Yetkili Sınıflandırıcı ile sözleşme imzalanmak suretiyle yapılan Lisans Başvurumuzun eksik ayağı tamamlanmış olacaktır. b) Yapılması Planlanan Sabit Kıymet Yatırımlarının Gerçekleşme Durumu: Yapılması Planlanan Sabit Kıymet Yatırımları Gerçekleşme Durumu ile yıl içerisinde planlanıp yapılan yatırımlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Bir önceki İş yılında Gerçekleştirilmesi Planlanan Sabit Kıymet Yatırımları Değerlendirme Tablosu Sıra No İşin Adı Planlanan Bitim Tarihi Tahmini Maliyeti (TL) Gerçekleşme Durumu Bitim Tarihi Gerçekleşen Maliyet(TL) 1. Lisanslı Zeytin ve Zeytinyağı Depoculuğu Yazılım Programı Gerçekleşti Başköy ve Erdek Lisanslı Depolarının Bakım Onarım İşi Gerçekleşti Zeytinyağı Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Kurulumu İşi Yönetmelik Değişikliği Nedeniyle İptal Edildi. 4. Başköy Lisanslı Zeytinyağı Deposu Tank Bağlantı İşi Gerçekleşmedi 5. Erdek Lisanslı Depolarına Havalı Sistem Kurulum İşi Gerçekleşmedi 6. Erdek Depolarının İdari Kısmına Isıtma Sistemi Kurulum İşi Gerçekleşmedi 7. Erdek Depolarına Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulum İşi Gerçekleşmedi GENEL TOPLAM

9 Bir önceki yıl yapılması planlanan 7 kalem sabit kıymet yatırımlarının toplam bedeli TL olarak öngörülmüştür. Plan dâhilinde yapılan yatırımlar TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde Başköy lisanslı zeytin deposu 2. bölüm erken olgunlaştırma sistemi yatırımı ( TL) ile birlikte toplam tutarı TL olan ilave sabit kıymetin satın alımı gerçekleştirilmiştir. Toplam bazda 2013 yılında içerisinde TL tutarında sabit kıymet satınalımı gerçekleştirilmiştir. c) Satışların değerlendirilmesi, Şirketin 2013 yılına ilişkin satışları bir önceki yıl belirlenen hedefler ve gerçekleşen satışlar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. - Bir Önceki yıla göre satışların değerlendirilmesi: 2013 iş yılında hizmet satışlarından ,91 TL tutarında kira geliri elde edilmiştir. Önceki yıllara göre karşılaştırmalı kira geliri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bir önceki yıl olan 2012 yılında şirket ,56 TL tutarında kira geliri elde etmiştir. KİRA GELİRİ Hedeflenen Satışların gerçekleşme durumu: Şirketimiz, 2013 faaliyet yılında Lisanslı Depoculuk kapsamında düzenleyeceği ürün senetleri karşılığında TL kira geliri, Bakanlıkça verilen izne istinaden adi depo kira geliri olarak da TL gelir elde etmeyi hedeflemişti. İlgili bakanlık tarafından Ürün İhtisas Borsası gibi organizasyon alt yapısının henüz oluşturulmaması nedeniyle, faaliyet bölgemiz dışında ürün senedi satışı gerçekleştirilmesi ön görülmemiş ve yurtdışı kira geliri de hedeflenmemişti. Ancak Ürün İhtisas Borsasının henüz kurulmaması, Referans ve Yetkili Sınıflandırıcıların belirlenmemesi ve ürün nedeniyle senedine dayalı satış geliri elde edilememiştir. Şirketimiz 2013 iş yılında adi depo kira geliri olarak TL tutarında gelir elde etmiş ve hedeflenen antrepo gelirine ulaşmıştır.

10 d) Hedeflenen Diğer Gelirlerin Gerçekleşme durumu Ayrıca şirketimiz yukarıda belirtilen satış gelirleri dışında 2013 iş yılında ,00 TL diğer hizmet geliri ve TL faiz geliri elde etmeyi hedeflemiştir. İş yılı bitiminde ,01 TL tutarında faiz geliri ile ,24 tutarında diğer hizmet geliri elde edilmiştir. e) Planlanan İdari Faaliyetlerin değerlendirilmesi Şirketimizce faaliyet lisansı alınmasını teminen; Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliğinde yer alan asgari personel istihdam edilerek şirketimizin esas faaliyetlerine başlaması hedeflenmiştir. Bu kapsamda lisans belgesini vermeye yetkili makam olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir biçimde çalışma yürütülmüş ve 2013 iş yılında iki dönem personel istihdamına gidilmiştir. İş yılı içerisinde toplam 2 personel istihdamı yapılmıştır. f) Bütçe Gerçekleşmelerinin genel olarak değerlendirilmesi: Şirketimizin tarihli olağan Genel Kurulunun 5. Maddesinde görüşülen 2013 yılı faaliyet giderleri bütçesi TL olarak, Hizmet Üretim Giderleri Bütçesi de TL olarak öngörülmüş ve Genel Kurulca onaylanmıştır. Şirketimiz anılan dönemde ,50 TL Genel Yönetim gideri ve ,44 TL Hizmet Üretim Gideri gerçekleştirmiştir. Bütçe ana hesapları arasındaki +/- farklar yeni yatırım amortisman farkları olduğundan bütçe ödenekleri içinde harcama yapmıştır. Öte yandan 2013 yılı için TL tutarında yatırım bütçesi için yetki alınmış ve iş yılında TL tutarında sabit kıymet yatırımı yapılarak bütçe ödenekleri içerisinde kalınmıştır. i. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler İş yılı içerisinde tarihinde bütün ortakların katılımıyla bir olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Yapılan genel kurulda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum sağlamak maksadıyla şirketin esas sözleşmesinin bazı maddelerinin tadil edilmesine ve Şirketin Faaliyet Lisansı başvurusunun tamamlanabilmesi için Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk yönetmeliğinde öngörülen Bakanlıkça İstenen teminat tutarına eşit nakit para, banka teminat mektubu, gayrimenkul rehni veya sorumluluk sigortası verilmesi, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde temerrüde düşülmesi halinde Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonuna bu tür teminatı alış, satış, düzenleme ve transfer gibi her türlü tasarrufta bulunma yetkisi veren bir gayri kabili rücu yetki belgesi verilmesi dahil her türlü tasarrufta bulunulması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulca belirlenmiştir. ii. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk proje harcamaları bulunmamaktadır.

11 iii. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmayıp ortakların tamamı bir kooperatif kuruluşudur. iv. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmayıp, ortakların tamamı kooperatif kuruluşudur. A) FİNANSAL DURUM I. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu İŞ YILI DÖNEM MALİ KAR/ZARARI , , ,73 İş yılı itibariyle öngörülen giderlerin gerçekleşme oranı %100 olup, bütçe hedefi içerisinde kalınmıştır. İş yılı itibariyle öngörülen satış gelirlerimizin gerçekleşme oranı %80,2 olup, bütçelenen hedefin altında kalınmasının nedeni ürün senedine bağlı gelir elde edilememesinden kaynaklanmıştır. II. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler İŞ YILI SATIŞLAR , , ,91 Satışlar bir önceki yıla göre % 17 oranında artmıştır. a) Likidite Analizi Oranları Cari Oran =6,16 Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar

12 Likitide Oranı= 5,78 Dönen Varlıklar-(Stoklar+Diğer Dönen Varlıklar+Gel.Ayl.AitGid.) / Kısa Vadeli Yabancı Kay. Likidite Oranı ve cari oran sektör ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmiştir. b) Finansal Yapı Analizi Oranları Kaldıraç Oranı = 0,007 (K.V.Y.K + U.V.Y.K.) / Aktif Toplamı İdeal oranı % 50 dir. Enflasyonist ortamlarda %60 kabul edilebilir bir orandır. Şirketimiz yabancı kaynak kullanımı az olduğundan kaldıraç oranı düşük seyretmektedir. Öz kaynaklar / Aktif Oranı: % 99 Oranın % 50 olması istenir. Oran azaldıkça faiz yükü ve üçüncü kişilerin baskısı artıyor demektir. Şirketimiz özkaynak oranı oldukça yüksek seyretmektedir. III. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri Şirket Sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Yabancı kaynak kullanımı çok düşüktür. IV. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler Şirket, faaliyet lisansı almasının akabinde ürün senedine bağlı gelir elde edecek ve etkin, verimli ve sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulup, istikrarlı bir büyüme oranı yakalanması hedeflenmektedir. V. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri Şirket 2013 iş yılında zarar ettiğinden kar dağıtımı ile ilgili önerisi bulunmamaktadır. VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ i. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler Ürünlerin fermantasyon esnasında bozulma riskine karşı ulusal ve uluslararası bazda sigorta kuruluşları ile görüşülüp öngörülecek risklerin elemine edilmesi hedeflenmektedir.

13 ii. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler Şirketimizce faaliyet lisansının alınmasının akabinde riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin kurulması sağlanacaktır. iii. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler Öz kaynak/borçlar oranını gösteren Finansman Oranı 127,65 olup, şirketin faaliyetleri öz kaynaklarla finanse edilmektedir. Satışların bir önceki yıla göre %17 artış göstermesine rağmen Karlılığın azalış göstermiş olması verimlilik artışı için yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Şirket faaliyet lisansının almasının akabinde sürdürülebilir bir karlılık yakalayacağı beklenmektedir. VII. DİĞER HUSUSLAR Sofralık zeytinde depoculuk lisansının alınmasıyla birlikte Dünyada bir ilki gerçekleştirecek şirketimiz bölgemiz üreticilerine ürünlerini değerlendirmede değişik alternatifler sunarak sofralık zeytin piyasasının derinleşmesine ve ticaretin modernleşmesine katkıda bulunacaktır. VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olunmayıp ortakların tamamı bir kooperatif kuruluşlarıdır. IX. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN SUNUMU Sayın Ortaklarımız; Şirketimizin, 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu inceleme ve onaylarınıza sunar değerli kurulunuzu saygı ile selamlarız.

14 MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş NİN TARİHLİ BİLANÇOSU CARİ DÖNEM ( / ) AKTİFLER (VARLIKLAR) TUTAR TOPLAM GENEL TOPLAM I- DÖNEN VARLIKLAR ,46 A.HAZIR DEĞERLER , Kasa (100) 0, Bankalar (102) , Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) (103) -478, Diğer Hazır Değerler (108) 0,00 B.MENKUL KIYMETLER 0, Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları (112) 0,00 C.TİCARİ ALACAKLAR 0, Alıcılar (120) 0, Ortaklardan Avans Alacakları (125) 0, Verilen Depozito ve Teminatlar (126) 0, Diğer Ticari Alacaklar (127) 0, Şüpheli Ticari Alacaklar (128) 0, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (129) 0,00 D.DİĞER ALACAKLAR 0, Ortaklardan Alacaklar (131) 0, Personelden Alacaklar (135) 0, Diğer Çeşitli Alacaklar (136) 0, Şüpheli Diğer Alacaklar (138) 0,00 E.STOKLAR 0, Verilen Sipariş Avansları (159) 0,00 G.GELECEK AYLARA GİDERLER VE ,55 GELİR TAHAKKUKLARI 01. Gelecek Aylara ait Giderler (180) , Gelir Tahakkukları (181) 0,00 H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,08 01.Devreden Katma Değer Vergisi (190) , Diğer Katma Değer Vergisi (192) 0, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (193) 0, İş Avansları (195) 302, Personel Avansları (196) 0, Sayım ve Tesellüm Noksanları (197) 0,00 II- DURAN VARLIKLAR ,38 A.TİCARİ ALACAKLAR , Verilen Depozito ve Teminatlar (226) ,00 B.DİĞER ALACAKLAR 0, Ortaklardan Alacaklar (231) 0, İştiraklerden Alacaklar (232) 0, Diğer Çeşitli Alacaklar (236) 0,00 C.MALİ DURAN VARLIKLAR 0, Bağlı Menkul Kıymetler (240) 0, İştiraklere Sermaye Taattütleri (-) (243) 0, Bağlı Ortaklıklar (245) 0, Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) (246) 0, Diğer Mali Duran Varlıklar (248) 0, Diğer Maddi Duran Varlıklar Karşılığı (-) (249) 0,00 D.MADDİ DURAN VARLIKLAR , Arazi ve Arsalar (250) 0, Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri (251) , Binalar (252) , Tesis, Makine ve Cihazlar (253) , Taşıtlar (254) 0, Demirbaşlar (255) , Diğer Maddi Duran Varlıklar (256) 6.500, Birikmiş Amortismanlar (-) (257) , Yapılmakta Olan Yatırımlar (258) 0, Verilen Avanslar (259) 0,00 E.MADDİ OLMAYAN DURAN VAR , Haklar (260) 404, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (262) , Diğer Maddi Olmayan Maddi varlıklar (267) , Birikmiş Amortismanlar (-) (268) ,48 F.GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH. 0, Gelecek Yıllara Ait Giderler (280) 0,00 AKTİFLER TOPLAMI , , ,84 NAZIM HESAPLAR 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , ,84

15 CARİ DÖNEM ( / ) PASİFLER (KAYNAKLAR) TUTAR TOPLAM GENEL TOPLAM I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,89 A.MALİ BORÇLAR 0, Banka Kredileri (300) 0, U.Vad.Kredilerin Anapara Taksitleri (303) 0,00 B.TİCARİ BORÇLAR , Satıcılar (320) , Alınan Depozito ve Teminatlar (326) 0, Ortaklar Mahsül Hesabı (328) 0, Diğer Ticari Borçlar (329) 0,00 C.DİĞER BORÇLAR , Ortaklara Borçlar (331) 0, Personele Borçlar (335) 0, Diğer Çeşitli Borçlar (336) ,17 D.ALINAN AVANSLAR 0, Alınan Sipariş Avansları (340) 0, Alınan Diğer Avanslar (349) 0,00 F.ÖDENECEK VER.VE DİĞ.YÜKÜM , Ödenecek Vegi ve Fonlar (360) 7.223, Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri (361) 9.970, Ödenecek Diğer Yükümlülükler (369) 0,00 G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , Dön.Karı Vergi ve Diğer.Yüküm..Karş. (370) 0, Dön.KarınınPeş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük.(-) (371) ,59 H.GEL.AYL. AİT GEL.VE GİD. TAH , Gider Tahakkukları (381) 3.175,93 I.DİĞER KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR 0, Diğer KDV (392) 0, Sayım ve Tesellüm Fazlaları (397) 0,00 II- UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR 0,00 A.MALİ BORÇLAR 0, Banka Kredileri (400) 0,00 B.TİCARİ BORÇLAR 0, Alınan Depozito ve Teminatlar (426) 0,00 C.DİĞER BORÇLAR 0, Ortaklara Borçlar (431) 0,00 III- ÖZKAYNAKLAR 0, ,95 A.ÖDENMİŞ SERMAYE , Sermaye (500) , Ödenmemiş Sermaye (-) (501) 0, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (502) 0,00 B.SERMAYE YEDEKLERİ 0, İştirakler Yeniden Değer Artışları (523) 0, Özkaynak Yöntemi Değer Artışları (527) 0,00 C.KAR YEDEKLERİ 0, Yasal Yedekler (540) 0, Statü Yedekleri (541) 0, Olağanüstü Yedekler (542) 0,00 D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 8.410,52 01.Geçmiş Yıllar Karları (570) 8.410,52 E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-) ,84 01.Geçmiş Yıllar Zararları (-) (580) ,84 F.DÖNEM NET KARI , Dönem Net Karı (590) 0, Dönem Net Zararı (591) ,73 PASİFLER TOPLAMI , , ,84 NAZIM HESAPLAR 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , ,84 DİPNOTLAR : 1- Sabit Sermaye Sistemi Kabul Edilmiştir. 2- Bankalarda Döviz Mevcudu Yoktur. 3-Semayenin % 10 Fazlasına Sahip Ortaklar; S.S. Marmara Zeytin tarım Satış Kooperatifleri Birliği 4- Cari Dönemde Değerleme Yapılmamıştır. 5- Bu döneme ait 234,54 TL lik Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yapılmıştır. 6- Bilançonun Onaylanarak Kesinleştiği Tarih

16 MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş NİN İŞ YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ( / ) TUTAR TOPLAM A-BRÜT SATIŞLAR ,91 1.Yurtiçi Satışlar ,91 2.Yurtdışı Satışlar 0,00 3.Diğer Gelirler 0,00 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00 1.Satıştan İadeler (-) 0,00 2.Satış İskontoları (-) 0,00 C-NET SATIŞLAR ,91 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,44 1.Satılan Mamüller Maliyeti (-) 0,00 2.Satılan Hizmet Maliyeti (-) ,44 3.Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,53 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) ,50 1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00 3.Genel Yönetim Giderleri (-) ,50 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,03 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR ,25 1.Faiz Gelirleri ,01 2.Komisyon Gelirleri 0,00 3.Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 4.Kambiyo Karları 0,00 5.Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar ,24 G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 1.Komisyon Gideri 0,00 2.Kambiyo Zararları 0,00 3.Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0,00 H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,78 I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 1.Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,00 J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -2,95 1.Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 0,00 2.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -2,95 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,73 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) 0,00 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,73 DİPNOTLAR : 1- Bu döneme ait 234,54 TL lik kanunen kabul edilmeyen gider yapılmıştır. 2- Amortisman hesaplama yöntemi olarak normal amortisman esas alınmıştır. 3- Dönemin tüm amortisman gideri ,67 TL dir.

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı : Ticaret sicili numarası Merkez Adresi : : Şube Adresi : İletişim Bilgileri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret Ünvanı : Üçler Tekstil Sanayi

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul VEGA TEKSTİL SAN VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Ticaret unvanı : VEGA TEKSTİL

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 30.05.2011-31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 30.05.2011-31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 30.05.2011-31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri

Detaylı

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : TOKAT CİHAN NAK..SAN.VE TİC.A.Ş. Ticaret sicili numarası

Detaylı

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER NOBEL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem :2013 Ticaret unvanı :NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : ÇOLAK

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : DİREN HOLDİNG A.Ş. Ticaret sicili numarası : 5492 Merkez

Detaylı

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul,

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, SİRKÜLER 2012-29 KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, 19.12.2012 Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesine müteakip, anılan Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyetini

Detaylı

Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA

Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar / ANKARA 1- GENEL BİLGİLER KAZOVA VASFİ DİREN TARIM İŞLETMESİ SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : KAZOVA VASFİ DİREN TAR.

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu

Detaylı

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK : 3 REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2016-31.03.2016 Ticaret unvanı :REEL KAPİTAL MENKUL

Detaylı

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 b. Şirketin Ticaret Unvanı : BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 30.09.2017 1.b. Şirkete İlişkin

Detaylı

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri

Detaylı

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA İ Çİ NDEKİ LER 1-) Genel Bilgiler,... 3 A-) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi... 3 B- ) Şirketin:... 3 C- ) Şirketin

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR EK:3 İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2016 Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. Ticaret

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER SOYTEK ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİCARET A.Ş 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : SOYTEK ELEKTRIK

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu Rapor Tarihi: 28 Şubat 2015 İçindekiler Sayfa I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...2 1.1. Raporun İlgili Olduğu

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-30.06.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK MADDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem:

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU EK:3 SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2015 Ticaret Ünvanı : SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Ticaret Sicili

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER

TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER TUNA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Şirket Unvanı : Tuna Faktoring A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 382891-330473 Vergi Sicil Numarası : 632 007

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad.

İKAMETGAH ADRESİ. Tersane Cad. No :96 Diler Han K:4 Karaköy / İstanbul. Yalıboyu Cad. No :26 Beylerbeyi / İstanbul. Yalıboyu Cad. 1- GENEL BİLGİLER DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 31.12.2014 Ticaret unvanı : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Ticaret sicili

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 2 3 İÇİNDEKİLER I) GENEL BİLGİLER... 6 I.a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:... 6 I.b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01.01.2012-31.12.2012 Ticaret unvanı :BURCU GIDA KONSERVECİLİK

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2014 YILI BİRİNCİ ÇEYREK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2014 31.03.2014 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

: TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

: TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2012-31/12/2012 Ticaret unvanı : TREND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ Ticaret

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. . SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30.06.2017

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2013 31.12.2013 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-31.12.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER KARMEN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : KARMEN ŞARAPÇILIK SAN.VE TİC.A.Ş.

Detaylı

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BOLU ÖZEL İDARESİ TURİZM MADENCİLİK İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU. Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU. Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 30.09.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 30.09.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı