COROB BANCO. Otomatik renklendirme makinesi Kullanım kılavuzu TÜRKÇE - TURKISH Sürüm 5.0 R1 (04/2014)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COROB BANCO. Otomatik renklendirme makinesi Kullanım kılavuzu. 207105 - TÜRKÇE - TURKISH Sürüm 5.0 R1 (04/2014)"

Transkript

1 Otomatik renklendirme makinesi Kullanım kılavuzu TÜRKÇE - TURKISH Sürüm 5.0 R1 (04/2014)

2 2014 COROB S.p.A. Kullanım kılavuzu Otomatik Renklendirme Makinesi Sürüm R1 (04/2014) COPYRIGHT 2014, COROB S.p.A. Tüm hakları tüm ülkelerde saklıdır. Bu ürünün başka kopyalarına veya ürünle ilgili teknik bilgilere dair taleplerinizi şu adrese gönderin: COROB S.p.A. Via Agricoltura San Felice s/p Modena Italy Phone: Fax: Web site: - COROB India Pvt. Ltd. Regd. Office: 158, Dani Compound - Vidyanagari Marg, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (E) - Mumbai Maharashtra, India p / f Factory: Plot No & 13 A, Daman Industrial Estate, GDIDC, Somnath Road - Daman India p f FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE YASAL UYARI COROB S.p.A. nın önceden yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı başka bir dile çevrilemez ve/veya başka bir biçimde ve/veya mekanik, elektronik, fotokopi, kayıt yoluyla veya başka yolla uyarlanamaz ve/veya çoğaltılamaz. COROB, COROB S.p.A. ve bağlı kuruluşları (buradan itibaren COROB olarak anılacaktır) tarafından münhasıran kullanılan ticari ve/veya tescilli bir markadır. Diğer ticari veya tescilli markaların burada belirtilmemesi, anılan markalarla bağlantılı fikri mülkiyet haklarından COROB tarafından feragat edildiği anlamına gelmez. Bu kılavuzun içeriği münhasıran COROB tarafından kullanılan ve patentlerle veya patent talepleriyle korunan teknik bilgi, tasarımlar, teknolojik uygulamalara atıfta bulunur ve bu nedenle fikri mülkiyet açısından ulusal ve uluslararası yasalar tarafından korunur. COROB dışında diğer şirket adlarına, bilgilerine ve adreslerine yapılan her türlü atıf yalnızca tesadüfîdir ve aksi belirtilmedikçe COROB ürünlerinin kullanımını daha iyi açıklamak amacıyla salt örnek olarak verilmiştir. Buradaki metin ve görseller son derece dikkatli bir şekilde değerlendirilmiştir, ancak buna rağmen COROB, basımla ilgili ve/veya kesin olmayan hataları kendisi tarafından önceden bildirimde bulunmadan ve herhangi bir yükümlülük üstlenmeden değiştirme ve/veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bu kılavuz COROB ürünlerinin son kullanıcı tarafından normal ve öngörülebilir kullanımında gereken bilgilerin tamamını içerir. Bu kılavuz ürünün onarımına yönelik talimatları ve/veya bilgileri içermez. Güvenlik nedeniyle bu müdahalelerin yalnızca eğitimli ve yetkili teknik personel tarafından yapılması gerekir. Bu gerekliliğe uyulmaması kullanıcıda yaralanmaların veya üründe hasarların ortaya çıkması riskini doğurabilir. COROB, yukarıda belirtilen müdahalelerin yapılması için yetkili teknik servisler belirlemiştir. Yetkili teknik personel, COROB tarafından düzenlenen eğitim kurslarına katılmış teknik personel anlamına gelir. Satış sözleşmesinde veya Genel Satış Koşullarında belirtildiği gibi, COROB firmasının sorumlu tutulabileceği sınırlar dâhilinde yetkili olmayan müdahaleler COROB ürünün garantisinin geçersiz olmasına yol açabilir. Bu madde yasaların bağlayıcı hükümlerinin ihlali konusunda COROB firmasının sorumluluğunu sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak amacını taşımaz. Yukarıda belirtilen sorumluluğun sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması bu nedenle geçerli olmayabilir. En yakın teknik servis noktasının hangisi olduğunu öğrenmek amacıyla nihai kullanıcı COROB firmasıyla bağlantı kurabilir veya adresindeki sitesini ziyaret edebilir.

3 İÇİNDEKİLER 0-3 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ Kılavuzun amacı ve kullanımı Kılavuzda kullanılan grafiksel gösterimler GENEL BİLGİLER Genel güvenlik uyarıları Dolaylı riskler Etiketlerin konumları Tanımlama verileri ve referans kurallar Garanti Tanımlamalar Personelin nitelikleri Kullanılacak yangın önleme araçları Uygunluk beyanı ÖZELLİKLER Genel tanım Grupların tanımı Makinenin gövdesi Dağıtım alanı ve ambalajları yerleştirme servisi Nemlendirici kapak Bung hole locator (Tapalı delik yerleştiricisi) Destek yapıları Teknik veriler Makinenin performansı ve özellikleri Seri konfigürasyon ve opsiyonel konfigürasyonlar Kullanılabilen ambalajlar Bilgisayarın minimum gereksinimleri Amaçlanan ve uygun olmayan kullanımlar NAKLİYE, TAŞIMA VE AMBALAJINDAN ÇIKARMA Genel uyarılar Ambalajlı makinenin nakliyesi ve taşınması Kurulumun yapılacağı yerin çevre koşulları Ambalajından çıkarma ve yerleştirme Ambalajından çıkarılan makinenin taşınması Depolama Ürünün bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü KURULUM (nitelikli personel tarafından) Genel uyarılar Doğru bir kurulum için şartlar Aksesuarların kurulumu Yerleşik rafın montajı Ön monitör destek kolunun kurulumu Bilgisayar desteğinin yan kolunun kurulumu Bilgisayarın bağlantısı ve programın kurulumu Yönetim programı tarafından makinenin konfigürasyonu Haznelerin doldurulması ve ilk çalıştırma Kapak süngerinin nemlendirilmesi Kalibrasyon HİZMETE ALMA Genel uyarılar ON uyarı lambasına sahip off-line düğmesi Elektrik bağlantısı ve başlatma Başlatma

4 0-4 İÇİNDEKİLER 6.5 Kapatma RENKLENDİRME MAKİNESİNİN KULLANIMI Genel uyarılar Renklendiricilerin kullanımıyla ilgili uyarılar Çalıştırma Süreli otomatik karıştırma Haznelerin doldurulması Sorun giderme OLAĞAN BAKIM (kullanıcı tarafından) Genel uyarılar Renklendiricilerin kullanımıyla ilgili uyarılar Bakım tablosu Temizlik Dış temizlik (renklendirme makinesinin) Püskürtme memeleri merkezinin temizliği Nemlendirici kapak süngerinin nemlendirilmesi VOC-FREE (UÇUCU ORGANİK BİLEŞENLERSİZ) RENKLENDİRİCİLERİN KULLANIM KILAVUZU Giriş VOC-free renklendiricilerin kullanımı Çalışma koşulları Doldurma ve yeniden doldurma Günlük temizlik Nemlendirici kapak / Püskürtme memelerini yıkama sistemi Solventsiz renklendiriciler ile önceden kullanılmış renklendirme makinesi Bakteriyel kirlilik halinde ne yapılmalıdır? BUNG HOLE LOCATOR LASER (TAPALI DELİK YERLEŞTİRME LAZERİ) İÇİN UYARILAR Lazer cihazlarının güvenliği Referans normlar Etiketlerin konumları

5 1-GİRİŞ GİRİŞ 1.1 Kılavuzun amacı ve kullanımı Ürünün ambalajında bulunan bu kılavuz, aşağıdaki cihazın kurulumuna, kullanımına ve olağan bakımına ilişkin talimatlar içermektedir: Otomatik renklendirme makinesi, model Bu kılavuz, zaman içinde makinenin performansını korumak için gerekli olan olağan bakım talimatlarını vermektedir. Makinenin operatörlerine ve benzer otomatik makinelerin kullanımı için gerekli hazırlık ve profesyonelliğe sahip olması gereken kurulum görevlilerine yöneliktir. Ayrıca makineye ve opsiyonel olduğundan, mevcut olmayabilen aksesuarlara ilişkin hazırlık tarihinde mevcut olan tüm bilgileri de içermektedir, hem kurulumu yapan teknik eleman hem de operatör için farklı işletim şekilleri içeren değişkenler veya değişiklikler de aktarılmaktadır. Makinenin kurulumunu gerçekleştirmeden ve makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuz, herbiri belirli bir konuya ilişkin olan bölümler halinde düzenlenmiştir. Bu kılavuz makinenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve makinenin son sökülüşüne kadar korunmalıdır. Kolaylıkla erişilebilecek ve nemden ve sıcaklıktan korunan bir bölgede olacak şekilde makinenin hemen yakınında dosyalamanız tavsiye edilir. Klavuzu içeriğine zarar vermeyecek şekilde kullanın; içeriğin tümünü veya bir kısmını çıkartmayın, yırtmayın veya yeniden yazmayın. İçeriğinin kaybolması veya kısmen zarar görmesi ve tam olarak okunmasının mümkün olmaması halinde, imalatçı firmadan yeni bir kılavuz istenmesi zorunludur. Bu kılavuzu herhangi başka bir kullanıcıya veya makinenin sonraki sahibine teslim edin. Bu kılavuzda yer alan bazı çizimler prototiplerden alınmıştır, standart üretimdeki makinelerde bazı ayrıntılarda farklılıklar olabilir. 1.2 Kılavuzda kullanılan grafiksel gösterimler Makinenin güvenliği ve doğru kullanımı amacıyla özel tedbirleri veya önemli tavsiyeleri vurgulamak için aşağıdaki grafiksel gösterimler kullanılacaktır. DİKKAT / TEHLİKE - Kişisel yaralanma riski olduğunu gösterir. UYARI / ÖNEMLİ - Makinenin işleyişini bozabilecek bir zarar riski olduğunu gösterir. Bu sembol, tedbir kurallarına ve/veya alınacak önlemlere atıfta bulunan önemli talimatları gösterir.

6 1-2 1-GİRİŞ Bu sembol, sadece nitelikli veya uygun bir şekilde eğitim almış personel tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gösterir. Bu sembol, bilgisayara kurulumu yapılmış olan yönetim uygulama programını içeren durumları ve/veya işlemleri gösterir. Koyu yazı stili belirli bir konu için büyük önem taşıyan notlara veya bilgilere özel vurgu yapmak için kullanılmıştır.

7 2-GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER 2.1 Genel güvenlik uyarıları COROB renklendirme makinesi, gereken emniyet gereksinimleri göz önünde tutularak tasarlanmış ve üretilmiştir; CE markalama uygunluğunu beyan eder. Makinenin projelendirilmesi, üretilmesi, kontrolü ve kurulumu sırasında makinenin rasyonel kullanımı göz önünde tutularak mümkün olan en yüksek güvenlik derecesini sağlamak amacıyla tüm tedbir ve önlemler alınmıştır. Aşağıda aktarılan uyarıların genel nitelikli olduğu düşünülmelidir; gerçekleştirilecek olan müdahale niteliğine ve makineyi donatan aksesuar tipine göre özel güvenlik bilgileri ilgili özel paragraflarda ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE GÜVENLİK UYARILARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN UYARILAR Kılavuzda yer alan talimatları okumadan ve anlamadan önce makine üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeyin. Makine üzerine yerleştirilmiş levhalara dikkat edin. Makinede bulunan korumaların ve her türlü güvenlik aygıtının atlanması veya devre dışı bırakılması yasaktır. BU MAKİNE PATLAMA GEÇİRMEZ DEĞİLDİR VE PATLAMA TEHLİKESİ OLAN ORTAMLARDA KULLANILMAMALIDIR. Bu makine yalnızca imal edildiği kullanım amacı için kullanılmalıdır. Makine genel olarak renklendirici ürünlerin kullanımına uygundur, boyanın ambalajı ve imalatçı firma tarafından verilen güvenlik kartı üzerinde aktarılan kullanım talimatlarına ve tedbirlere titizlikle riayet edin. Zorunlu olduğunda gözler ve eller için koruyucu donanım kullanın. Uçucu çözücüler içeren boyalar kullanıldığı zaman, makinenin yakınında kıvılcımlar veya yangın tetikleyiciler oluşturabilecek serbest alevler, elektrikli aletler veya başka türlü sistemleri kullanmayın. Ambalajın taşınması uygun taşıma araçları vasıtasıyla ve ilişkin bölümde aktarılan talimatları kullanarak, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Olağan bakım işlemleri sırasında tehlikeli bölgeye erişim sağlamadan önce ilgili bölümlerde yer alan güvenlikle ilgili talimatlara titiz bir şekilde uyun. Paneller daima kapalı tutulmalıdır. Yalnızca nitelikli veya uygun şekilde eğitim görmüş personel, makinenin elektrikli ve mekanik kısımlarına bakım ve onarım işlemleri için erişme yetkisine sahiptir. Görevli olmayan personelin paneller tarafından korunan makinenin elektrikli ve mekanik kısımlarına erişmesi yasaktır. Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce makinenin elektrik besleme kablosunun fişini akım prizinden çekin. Makinenin kurulumu, bakım ve onarımı sırasında iç kısımlar ile doğrudan bir temas gerektiren herhangi bir işlem makine kapalı iken ve elektrik besleme kablosunun fişi akım prizinden çekilmiş olarak gerçekleştirilmelidir.

8 2-2 2-GENEL BİLGİLER Paneller açık iken ve enerji devrede iken makinenin içerisindeki her türlü müdahale, ve sadece bu yönde kılavuz üzerinde talimatların bulunması halinde nitelikli veya uygun bir şekilde eğitim almış personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Makinenin bilgi plakasında bulunanlardan farklı özelliklere sahip bir güç kaynağından beslenmemesi gerekir. Yanlış topraklama uygulaması elektrik çarpması riskinin doğmasına yol açabilir; makineyi daima yürürlükteki kaza önleme kurallarına göre toprak bağlantısının yapılmasını sağlayan bir prize bağlayın. Bu makinenin güç kaynağı fişi prizden çekildiğinde elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildiğinden makinenin kolayca erişilebilen bir elektrik prizinin yakınına kurulması gerekir. Makineye güç sağlamak için uzatma kabloları kullanmayın. Makinenin beslendiği prizde başka aletlerin bağlanacağı çoklu prizleri kullanmayın. Güç kablosunun durumunu düzenli aralıklarla kontrol edin, hasar görmesi halinde imalatçı firma tarafından temin edilen yeni bir kabloyla değiştirin. Tehlike, uyarı veya talimat çıkartmalarını çıkarmaktan veya okunmaz hale getirmekten kaçının. Artık okunmayan veya eksik olan herhangi bir çıkartmayı yenisi ile değiştirin. Çıkartmalar, imalatçı firmada bulunabilir. Ani elektrik kesintisi durumunda, sıfırlama işlemi ürünlerin kurumasını önlemeye yönelik otomatik işlemlerin çalıştırılmasına olanak tanımak için makinenin otomatik olarak açılmasına neden olur. Elektronik kontrol donanımlarının herhangi biri üzerinde arıza olması halinde, zarar görmüş olan donanımın değiştirilmesi ile işleme devam etmek gerekir, arızayı onarmaya çalışmayın (nitelikli personel için). Renklendiriciler, boyalar, solventler, yağlayıcılar ve deterjanlar gibi makinede kullanılabilecek maddeler sağlık açısından zararlı olabilir; bu maddeleri yürürlükteki yönetmeliklere ve ürünle birlikte gelen talimatlara uygun olarak taşıyın, saklayın ve bertaraf edin. 2.2 Dolaylı riskler Emniyetli bir kullanım sağlamak için projelendirme aşamasında alınan tüm önlemlere rağmen, riskin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığı tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Risk Önleyici tedbir Kılavuzdaki ilgili bölüm Ambalajların yüklenmesi veya boşaltılması işlemleri sırasında ezilmeye bağlı yaralanmalar. Kullanılacak olan ambalajların keskin kenarlarına ve ek yerlerine bağlı yaralanmalar ve sıyrıklar. Ağır yüklerin taşınmasına bağlı bedensel yaralanmalar/bel yaralanmaları. Hazne doldurma işlemleri sırasında renklendiricilerle temas veya renklendiricilerin solunması. Kişisel koruma için uygun araçları kullanın (ayakkabı ve eldiven) Personelin uygun eğitimi Kişisel koruma için uygun araçları kullanın (kesme önleyici eldiven) Personelin uygun eğitimi Yürürlükteki yönetmeliklerce tanımlanmış ağırlık sınırlarını aşmayın (kadınlarda 20 kg, erkeklerde 30 kg). Bölgenin yeterince havalandırılmış olmasını sağlayın Kişisel koruma için uygun araçları kullanın (gözlük, eldiven ve maske) Personelin uygun eğitimi bölüm 7 bölüm 7 bölüm 7 bölüm 7

9 2-GENEL BİLGİLER 2-3 Risk Önleyici tedbir Kılavuzdaki ilgili bölüm Püskürtme memelerinin temizlik işlemleri ve Autocap süngerinin nemlendirilmesi işlemleri sırasında, renklendiricilerle temas veya renklendiricilerin solunması. Uçucu çözücüler içeren boyaların kullanılması halinde yangın riski. Bölgenin yeterince havalandırılmış olmasını sağlayın Kişisel koruma için uygun araçları kullanın (gözlük, eldiven ve maske) Personelin uygun eğitimi Makinenin yakınında kıvılcımlar veya yangın tetikleyiciler oluşturabilecek serbest alevler, elektrikli aletler veya başka türlü sistemleri kullanmayın. Makine kurulumunun yapıldığı yer geniş, iyi havalandırmaya sahip (hava değişimi) olmalıdır ve farklı türdeki kısımlar makineye dayanmamalı veya dokunmamalıdır. Haznelerin doldurulması, bir seferde bir hazne açarak, sırayla gerçekleştirilmelidir. Eğer bu işlem sırasında, beklenmedik bir şekilde hazneden boya taşarsa, temizlik işlemine başlamadan önce makinenin derhal kapatılmasını (elektriksel olarak durdurma) sağlayın. bölüm 8 bölüm 2.1 bölüm 4.3 bölüm Etiketlerin konumları Makinenin arka tarafında (Şekil 2-1) aşağıdaki yapışkan sinyalizasyon levhaları yer almaktadır: Aşağıdaki genel uyarıları üzerinde bulunduran sinyalizasyon etiketi: 1. Kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun Makine üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce, kullanım kılavuzuna bakma zorunluluğu olduğunu gösterir. 2. Erişim yasak, açmayın Panellerin kaldırılmasının ve makinenin iç kısımlarına erişimin imalatçı firma tarafından yetkilendirilmemiş personel için yasak olduğunu gösterir. 3. Tehlikeli gerilim Bölümün içinde gerilimdeki parçaların mevcut olduğunu gösterir. Elektrik gerilimi kesilmeden işlem yapılması halinde elektrik çarpma riski. Panelleri çıkarmadan önce güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin. 4. "Dikkat yüksek kaçak akım" etiketi Topraklama ile donatılan bir elektrik prizine makineyi bağlamanın gerekli olduğunu gösterir. Yüksek kaçak akım nedeniyle elektrik çarpma riski.

10 2-4 2-GENEL BİLGİLER Şekil Tanımlama verileri ve referans kurallar COROB S.p.A. güvenlik kurallarına ve elektromanyetik uygunluğa ilişkin kurallara uygunluğu sağlayan kendi makinelerini tasarlar, üretir ve kontrollere tabi kılar. COROB S.p.A. tarafından izin verilmeyen herhangi bir değişiklik, bu uygunluğu tehlikeye atabilir. Üretici firma ve teknik dosyayı oluşturmakla yetkili kişi, bu beyanın ilişkin olduğu makinenin aşağıdaki direktifler tarafından öngörülen gerekliliklere uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında beyan eder: 2006/42/CE Makineler Direktifi 2004/108/CE Elektromanyetik Uygunluk Direktifi. Makien, yürürlükteki tüm standartlara uygundur. Ayrıca elektrikli ve elektronik cihaz atıkları (WEEE) hakkındaki 2002/96/CE ve 2003/108/CE yönetmeliklerine de uygundur. Makinede aşağıdakileri gösteren arka tarafta yer alan bir bilgi plakası bulunur (Şekil 2-2): 1. imalatçı firmanın adı 2. CE markalama 3. WEEE markalama 4. makinenin modeli 5. imalat yılı 6. seri numarası 7. elektrikle ilgili özellikler 8. dahili kodlar Bilgi plakasını hiçbir şekilde çıkarmayın veya kurcalamayın.

11 2-GENEL BİLGİLER Şekil 2-2 Makinenin sol yanal bilgisayar destek kolu ile donatılmış olması halinde, bilgi plakası aynı konumda ancak makinenin sağ tarafında yer alacaktır. 2.5 Garanti Garantinin geçerli olabilmesi için makinenin ambalajında bulunan formun tüm kısımlarını doldurun ve formun üzerinde belirtilen adrese gönderin. Teknik servis müdahalesi gerektiğinde yalnızca yetkili ve ehil personelimize başvurun. Bakım veya onarım işlemleri için, yalnızca original yedek parçalarını kullanın. Makinede bulunan korumaların ve güvenlik aygıtlarının değiştirilmesi veya kaldırılması garantinin derhal sona ermesinin yanı sıra tehlikeli ve yasadışıdır. Makinenin yanlış kullanılmasından veya makinenin donatısında bulunan korumaların ve güvenlik aygıtlarının kurcalanmasından kaynaklanan kişilere veya eşyalara gelebilecek zararlardan imalatçı firma sorumlu tutulamaz. Aşağıdaki nedenler imalatçı firma tarafından verilen garantiyi geçersiz kılar: Makinenin yanlış kullanımı kılavuzda öngörülen kullanım ve bakım standartlarına uyulmaması imalatçı firma tarafından yetkilendirilmeyen hizmet örgütlerinin dışındaki personel tarafından makinenin değişiklik ve/veya onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya yapılması orijinal olmayan yedek parçalarını kullanarak, değişiklik ve/veya onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya yapılması Ciddi arızaların olması veya kullanıcının doğrudan müdahalede bulunmayı gerekli görmemiş olması halinde, imalatçı firma tarafından yetkilendirilen teknik servise başvurun.

12 2-6 2-GENEL BİLGİLER 2.6 Tanımlamalar Personelin nitelikleri Aşağıda aktarılan tabloya göre minimum nitelik seviyesi belirtilmiştir. OPERATÖR Boya veya benzeri maddeleri üretme yöntemlerini bilen, kumandalarının kullanılmasıyla makinenin çalıştırılmasından ve kullanılmasından ve tüm korumalar devredeyken üretim malzemelerini yükleme ve boşaltma işlemleriyle görevlendirilmiş kişi. Sadece emniyetli durumlarda çalışmalıdır. BAKIM GÖREVLİSİ Teknik alanda (mekanik ve elektrik) hazırlanmış ve eğitim görmüş ve ayarlamalar, arızaların onarımı ve bakım işlemleri için makineye müdahale etmekle görevli kişi. 2.7 Kullanılacak yangın önleme araçları Makinenin alev alması halinde, kuru tozlu veya karbon dioksitli yangın söndürücüler kullanılmalıdır. Asla su kullanmayın. İmalatçı firma tarafından belirtilen ve yangın söndürücü üzerinde aktarılan kullanım yöntemlerini ve uyarıları dikkatli bir şekilde takip edin. 2.8 Uygunluk beyanı Ekli uygunluk beyanına bakın.

13 3-ÖZELLİKLER ÖZELLİKLER 3.1 Genel tanım dağıtılacak ürünün hacim kontrolünü elde etmek amacıyla uygun bir şekilde hareket eden volumetrik bir pompalama odasından oluşan, patentli bir dağıtım ilkesine dayanan yeni jenerasyon renklendirme makinesidir. otomatik renklendirme makinesi, makinenin yönetim programı vasıtasıyla seçilen, talep edilen renge sahip vernikler, boyalar, emayeler, mürekkepler elde etmek amacıyla, ana ürünle önceden doldurulan kaplara renklendirme vermemize olanak tanır., bir çalışma tezgahı (Countertop versiyonu) üzerine veya uygun bir şekilde yapılmış olan bir destek yapısı üzerine yerleştirilebilmektedir. Makine iki raflı standart bir destek yapısından oluşmaktadır (Şekil 3-1); talep üzerine imalatçı firma makine için değişik destek modelleri tedarik etmektedir (bölüm 3.2.4)., silindir olan ve de olmayan ön delikli kutular kullananlar için kullanışlı olan, bir lazer ışını vasıtasıyla (Bung hole locator veya B.H.L.) püskürtme memeleri merkezinin karşısında ön delikli ambalaj deliğinin ortalanması için opsiyonel bir sistem aksesuarlarıyla teçhizatlandırılabilmektedir. iki versiyonda mevcuttur: sıralı (maksimum 24 devre) eş zamanlı (maksimum 32 devre) Renklendirme makinesinin yönetimi, genel bir kişisel bilgisayara tamamen verilmiştir. İmalatçı firma makinenin tüm özelliklerinin yönetilmesini sağlayan çok geniş bir uygulama yazılımı gamı temin etmektedir. Bilgisayar talep üzerine tedarik edilebilmektedir. Renklendirme makinesi temel olarak şunlardan oluşur (Şekil 3-1): makinenin gövdesi (1) dağıtım alanı ve ambalaj yerleştirme servisi (2) yerleşik ON uyarı lambasına sahip off-line tuşu (3)

14 3-2 3-ÖZELLİKLER Şekil Grupların tanımı Bu bölümde makineyi oluşturan temel gruplar ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır Makinenin gövdesi Makine SMALL modelde (16 devreye kadar), MEDIUM modelde (24 devreye kadar) ve LARGE modelde (32 devreye kadar) mevcuttur; devreler, esas olarak bir dağıtım grubundan oluşmaktadır. Makinenin gövdesindeki devrelerin dağılımı, merkezdeki dağıtım memelerinin merkezine sahip eş merkezli kavisler üzerinde yarım dairelidir. Kullanılan malzemeler, hem su bazlı ürünler hem de solvent bazlı ürünler ile devrelerin uygunluğunu garanti etmektedir. Bir dağıtım grubu (Şekil 3-2 ve Şekil 3-3) esas olarak aşağıdaki bölümlere ayrılabilmektedir: Giriş filtresi ve karıştırma sistemine sahip 2,5 veya 5 litrelik hazne Körüklü pompaya, destek mekanizmasına, motor tahrikine ve elektronik kontrol sistemlerine sahip pompalama grubu. Emme valfi ve deşarj valfi 5 litrelik hazneye sahip olan dağıtım grubu, çift pompalama grubuna ve 0,4 litre/dak kapasiteli valf grubuna sahip versiyonda mevcuttur (sadece eş zamanlı versiyon) (Şekil 3-4).

15 3-ÖZELLİKLER Şekil Şekil 3-2 Şekil 3-4, kontrol elektroniğine ve kullanılan güç kaynağı ünitesinin ölçüsüne göre farklılık gösteren iki ayrı versiyonda mevcuttur. Sıralı Eş zamanlı Dağıtılacak formül içinde yer alan renklendiricileri içeren devreler, tek seferde bir kere aktive edilir, bir dağıtım işlemi için kullanılan süre özel devreler tarafından kullanılan sürelerin toplamına bağlıdır. Dağıtılacak formül içinde yer alan renklendiricileri içeren devreler, aynı anda aktive edilirler, dağıtım işlemi için kullanılan süre büyük miktarda dağıtılacak renklendiriciyi içeren devreye bağlıdır. Hazneler (Şekil 3-2) Makinenin hazneleri (1), farklı kapasitelere sahip olabilirler ve dağıtılacak ürünü içermeye uygundurlar. Makinenin üst bölümünde yer alan iki kapak, haznelerin doldurulması ve gerektiğinde bir dağıtıcı grubunun yenisi ile değiştirilmesi için erişime olanak tanırlar (Şekil 3-5).

16 3-4 3-ÖZELLİKLER Şekil 3-5 Makine, yerleşimi imalatçı firma tarafından önceden tanımlananlar arasından seçilmiş olan bir depo kombinasyonu içinde bulundurmaktadır. SMALL yapı (maks 16 hazne için) Maksimum 16 hazne 2,5 litrelik Veya Maksimum 4 hazne 5 litrelik* ve 8 hazne 2,5 litrelik Toplam 12 hazne MEDIUM yapı (maks 24 hazne için) Maksimum 24 hazne 2,5 litrelik Veya Maksimum 6 hazne 5 litrelik* ve 12 hazne 2,5 litrelik Toplam 18 hazne LARGE yapı (maks 32 hazne için) Maksimum 32 hazne 2,5 litrelik Veya Maksimum 8 hazne 5 litrelik* ve 16 hazne 2,5 litrelik Toplam 24 hazne * Not 5 litrelik bir hazne 2,5 litrelik iki haznenin yerini işgal eder.

17 3-ÖZELLİKLER 3-5 Dağıtılacak olan ürünü en iyi saklama ve homojenleştirme koşullarında tutmak için, herbir hazne aynı haznenin altına sabitlenmiş olan bir motoredüktör (3) tarafından aktive edilen, eğimli paletlere sahip bir karıştırıcı (2) ile donatılmıştır. 5 litrelik haznelerin içerisinde aynı anda kumanda edilen iki karıştırıcı mevcuttur. Düzenli, programlanabilir aralıklarla, yönetim bilgisayarı programlanabilen bir sürede arka arkaya karıştırıcıları harekete geçirir; karıştırma işleminin süresi ve bir devre ile sonraki devre arasındaki aralık depolarda mevcut olan ürünlerin fiziksel niteliği ile ilgili olarak ayarlanabilmektedir. Karıştırıcının rotasyon hızı, hava emülsiyonu ve makinenin dayanıklığı açısından diğer olumsuz etkileri önleyecek şekildedir. Dağıtım aşamasında, eğer bir karıştırma devresi gerçekleşiyor ise uygun çalışma şartlarına olanak tanımak amacıyla yarıda kesilir; devre, dağıtım işleminin sonunda yeniden başlayacaktır. Hazne tipine göre kullanım ömrü, bütünlük ve makinenin hassasiyet özelliklerini koruyarak üründe mevcut olan olası pislikleri tutma görevine sahip olan bir veya iki filtre içeride mevcuttur. Pompalama grubu (Şekil 3-2) Pompalama grubu, bir motoredüktör (5) tarafından harekete geçirilen ve şekline bağlı olarak, genişletme ve sıkıştırma hareketlerini gerçekleştiren, bilinen hacimli bir körüklü pompadan (4) oluşmaktadır; genişletme hareketi sırasında pompanın volumetrik odası renklendiriciyi hazneden çekerek dolar (aspirasyon fazı), sıkıştırma hareketi sırasında ise oda püskürtme memelerine doğru (9) dağıtım borusu vasıtasıyla (8) renklendiriciyi dışarı atarak boşalır (dağıtım fazı). Bir devreden dağıtım, aspirasyon ve dağıtım fazlarının birbirini takip etmesinden kaynaklanan alternatif bir işleme sahiptir. Motor tahriki, herbir devre için mevcuttur. Kontrol elektroniği, pompanın düzgün çalışmasının kontrolüne olanak tanır. 5 litrelik haznelere sahip devreler 0,4 litre/dak.'lık bir kapasite elde edecek şekilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iki pompalama grubuna sahip olabilir. Emme valfi (6) ve deşarj valfi (7) (Şekil 3-2) Pompanın hareketi tarafından pasif olarak aktive edilen valf grubu; genişletme sırasında renklendiricinin pompaya girişine ve sıkıştırılması sırasında püskürtme memelerine doğru pompadan dışarı çıkmasına neden olur. İki pompalama grubuna sahip 5 litrelik hazneli devreler, herbir pompalama grubu için bir valf grubuna sahiptir. Dağıtım aşamasında oldukları zaman körüklü pompalar veya renklendiricinin karıştırma devresi gerçekleştiği zaman haznelerdeki karıştırıcılar hariç makinede hareketli parçalar mevcut değildir Dağıtım alanı ve ambalajları yerleştirme servisi Makinenin tüm dağıtım borularının (8) uçları bir noktada birleşir ve ambalajın doldurulması için ürünün dışarı çıktığı dağıtım memeleri (9) merkezde sabitleşir (Şekil 3-2). Püskürtme memeleri merkezini ve ambalajı yerleştirme bölgesini içine alan bölüm, dağıtım alanı olarak tanımlanır (Şekil 3-6). Yerleştirme servisi için dağıtım memelerinin merkezinin karşısına ambalajın doğru yerleştirilmesine olanak tanıyan sistem kastedilir. Makine, manüel yuvalı bir raf (1) ile donatılmıştır (Şekil 3-6). Talep üzerine ısmarlama gerçekleştirilen bir kutu ortalayıcısı ile özelleştirilen bir raf tedarik edilir; bu raf tipi püskürtme memeleri merkezine göre hizalanmış ön delikli kapaklara sahip kutuları yerleştirmek için kullanışlıdır.

18 3-6 3-ÖZELLİKLER 1 Şekil Nemlendirici kapak Renklendiriciler, doğaları gereği, kurumaya meyillidir; bu eğilim, aynı renklendiricilerin niteliğine ve sıcaklık derecesi, bağıl nem v.s. gibi renklendirme makinesinin bulunduğu yerin çevresel koşullarına göre daha fazla veya daha az şiddetlenebilir. Dağıtım memeleri merkezini renklendiricinin kurumasını önleyecek şekilde bir nem seviyesinde tutmak amacıyla, makine bir nemlendirici kapak ile donatılmıştır; bu sistemin içerisinde periyodik bir bakım, temizlik ve nemlendirme işlemi gerektiren nemli bir sünger mevcuttur. Sürgülü kapak Makine, bir sürgülü kapak ile donatılmıştır (Şekil 3-7). Ambalajın yerleştirilmesi sırasında açılma çubuğuna tatbik edilen itme kuvveti sayesinde açılan basit bir kapaktır; kapak, ambalaj kaldırıldığı zaman yeniden kapanır. Kapağın düzgün açılmasının kontrolü vasıtasıyla dağıtım işleminin başlaması için ambalajın mevcudiyetinin onayı verilir. Otomatik sürgülü kapak Makine, otomatik bir sürgülü kapak (Şekil 3-8) ile aksesuarlandırılabilir; kapağın hareketi, önce dağıtım işleminin otomatik açılımını ve dağıtım işleminin sonunda sonraki otomatik kapanmayı kumanda eden uygulama programı tarafından yönetilmektedir. Bir fotosel, ambalaj olmadığı zaman dağıtım işlemini önler.

19 3-ÖZELLİKLER 3-7 Şekil 3-7 Şekil Bung hole locator (Tapalı delik yerleştiricisi) Delik, dağıtım memeleri merkezi ile eksende olacak şekilde ön delikli kutuları yerleştirmemize olanak tanıyan bir lazer ışını yayan bir sistemdir. Ambalajı doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra, lazer ışını otomatik olarak yanacaktır ve ambalajın aydınlanacağı nokta püskürtme memeleri merkezi ile tamamen karşılıklı olmak için kutunun deliğine sahip olması gereken pozisyonu gösterecektir Destek yapıları Makine, üzerine ABS'li iki rafın sabitlendiği boru biçimindeki bir tezgahtan oluşan standart bir destek yapısı ile hazırlanmıştır (Şekil 3-9). İmalatçı firma, bilgisayar ve/veya monitör için farklı destek modelleri ile kombine edildiği zaman bilgisayarın yerleştirilmesi açısından birçok çözüm sunan farklı destek yapı tipleri temin etmektedir (Şekil 3-10, Şekil 3-11, Şekil 3-12). Şekil 3-9 İki raflı standart destek yapısı Şekil 3-10 Tek raflı destek yapısı

20 3-8 3-ÖZELLİKLER Şekil 3-11 ABS'li / açılabilir panellere sahip ABS'li destek yapısı Şekil 3-12 Countertop versiyonu 3.3 Teknik veriler ELEKTRİK BESLEMESİ Gerilim Monofaze V ~ Frekans Sigortalar* Çekilen maksimum güç* GÜRÜLTÜ Eşdeğer akustik basınç seviyesi 50/60 Hz F 10 A 150 W 180/250 W sıralı versiyon eş zamanlı versiyon < 70 db (A) ÇEVRESEL ÇALIŞMA KOŞULLARI** Sıcaklık Bağıl nem TİTREŞİMLER 10 C ile 40 C arası %5 ile %85 arası (yoğuşmayan) Makine yakına yerleştirilmiş muhtemel cihazların dengesini ve hassasiyetini bozabilecek titreşimleri zemine iletmez. * Makineden elektrikle beslenen aşağıdaki yardımcı cihazlar dahil: bilgisayar, monitör ve yazıcı ** Çevresel çalışma koşulları, kullanılan renklendirici tipine yakından bağlıdır (boya imalatçısından bilgi alınmalıdır). Belirtilen veriler yalnızca makine için geçerlidir. TOPLAM BOYUT* SMALL ve MEDIUM modelinin uzunluğu LARGE modelinin uzunluğu SMALL modelinin derinliği MEDIUM ve LARGE modelinin derinliği Countertop versiyonunun yüksekliği (ayaklar dahil) İki raflı standart destek yapısı ile yükseklik 950 mm 1250 mm 690 mm 849 mm 750 mm 1340 mm ABS'li / açılabilir panellere sahip ABS'li destek yapısı ile 1500 mm yükseklik * Yükseklik, ön monitör destek kolu hariç standart makineye ilişkindir; ön monitör destek kolu makinenin arka tarafından 80 mm'lik çıkıntı yapar ve yüksekliği 140 mm'dir.

CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU. Beretta

CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU. Beretta CIAO GREEN C.S.I. TR TESİSATÇI VE KULLANICI KILAVUZU Beretta Ciao Green C.S.I. kazanı, aşağıdaki Yönetmelikler tarafından öngörülen gerekliliklere uygundur: - 2009/142/CE gaz yönetmeliği - 92/42/CEE Performans

Detaylı

PUMA ELI R / PUMA ELI A R

PUMA ELI R / PUMA ELI A R 97050755 Rev. 02 15.01 2014 PUMA ELI R / PUMA ELI A R TR TÜRKÇE 1. GENEL UYARILAR... 4 1.1. SEMBOLLER... 4 1.2. ÖNGÖRÜLEN KULLANIM VE KULLANIM USULLERİ... 4 1.2.1. SINIFLANDIRMA VE DAYANAK YÖNETMELİKLER...

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan

Detaylı

S280 TRC - S300 - S320 TR

S280 TRC - S300 - S320 TR 97050625 Rev.003 06/2015 FULL TOUCH S280 TRC - S300 - S320 TR TR INDEKS 1. Genel uyarılar...4 1.1. Semboller...5 1.2. Öngörülen kullanım ve kullanım şekli...5 1.2.1. Sınıflandırma ve dayanak yönetmelikler...5

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Kullanım Kitapçığı 2553107569-A_TUR Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Detaylı

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ GARANTİ VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

Leica CV5030. Dolum otomatı

Leica CV5030. Dolum otomatı Leica CV5030 Dolum otomatı Kullanım kılavuzu Leica CV5030 Sipariş no. 14 0478 80123 RevE V 3.0, Türkçe - 04/2013 Her zaman cihaza yakın bir yerde muhafaza ediniz. İşletime almadan önce dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMJ-L505 GE BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 6081 E Döküman Numarası 2820524346 / 22-11-14.(9:34) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN

KULLANICI KILAVUZU. Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN KULLANICI KILAVUZU Tam renk mürekkep püskürtmeli baskı makinesi SADECE AVRUPA BÖLGESİ İÇİN Bu sayfa boş bırakılmıştır. AP 75730, Rev. 2.2 15.05.2012 Sayfa 2 TELİF HAKKI BİLDİRİMİ Telif hakkı 17 Kasım 2011

Detaylı

Plazma ark kesme sistemleri

Plazma ark kesme sistemleri 85 Plazma ark kesme sistemleri Operatör Kullanma Kılavuzu 80665N Revizyon 0 Yeni Hypertherm sisteminizi kaydettirin Daha kolay teknik destek ve garanti desteği için ürününüzü www.hypertherm.com/registration

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU YÜKSEK BASINÇLI POMPA : K45 MODEL BOYAMA SİSTEMİ (Rev.2 13/03/03) GB K45 1.0 ASTURO ORIGINALI MAVES Spa Via Cascina Venina 20 b/c 20090 Assago (MI) ITALY UYGUNLUK BEYANNAMESİ ASTURO ORIGINALI MAVES Spa

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı