TRENDvent. Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Cihaz yazılımı den itibaren. Quality makes the Difference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRENDvent. Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Cihaz yazılımı 1.310 den itibaren. Quality makes the Difference"

Transkript

1 Quality makes the Difference TRENDvent Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör Cihaz yazılımı den itibaren

2 SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı bir seri numarası ile teslim edilir. Lütfen buraya cihazın seri numarasını kaydediniz. Seri numarasını cihazın alt tarafındaki tip plakasında bulabilirsiniz.... Lütfen bütün başvurularınızda ve şikayetlerinizde daima seri numarasını belirtiniz. UYUMLULUK Bu cihaz 93/42/AET Direktifi gereklerine uygundur. 2 Bilgi

3 İÇİNDEKİLER Teslimat kapsamı...7 Genel...8 Kullanma kılavuzu hakkında bilgiler...8 Tip plakasındaki semboller...8 Kullanma kılavuzundaki semboller...9 Güvenlik talimatı...10 Genel güvenlik talimatı...10 Elektrik güvenliği...13 Yerleştirme koşulları ve nakliye...14 Cihaz çalıştırılmadan önceki uyarı ve açıklamalar...15 Oksijenin kullanılması...16 Güvenlik kontrolü...17 Usulüne uygun kullanım...18 Kontrendikasyonlar...19 Yan etkiler...20 Cihazın tekniği...21 Önemli bileşen grupları...21 Cihazın işlev görme yöntemi...25 Hemşire çağrısı ve uzaktan kumandalı alarm...26 Ventilasyon modları...27 PCV modu...28 APCV modu...29 PSV modu...30 PSV-S modu...31 CPAP modu...31 S modu...31 T modu...31 ST modu...31 Cihazın tanımı...32 Gövde, gösterge ve kumanda elemanları...32 Kumanda ünitesi...34 Kumanda ünitesi elemanları...34 LED'lerin fonksiyonları...35 Tuşların fonksiyonları...36 İçindekiler 3

4 Çalıştırma...38 Cihazın yerleştirilmesi...38 Fonksiyon çantasının kullanımı...39 Akım beslemesi...40 Şebeke işletmesi...40 Dahili akü ile çalıştırma...41 Genel elektrik kesintisi...41 Harici akü ile çalıştırma...42 Hortum sisteminin ayarlanması...43 Valfl i hortum sisteminin bağlanması...44 Hava çıkışlı hortum sisteminin bağlanması...45 Nemlendiricinin bağlanması...46 Bakteri fi ltresinin takılması...47 Uzaktan kumandalı alarm kutusunun/ hemşire çağrısının bağlanması...47 Cihazın açılması...48 Cihazın kapanması...49 Ventilasyonun başlatılması...50 Ventilasyonun sonlandırılması...50 Nemlendirici ile çalıştırma...51 Nemlendiricinin ısıtma kademelerinin ayarlanması...51 Isıtmanın açılması...52 Isıtmanın kapatılması...52 Oksijenin kullanılması...53 Oksijen beslemesi...53 Oksijen beslemesinin sonlandırılması...54 Oksijen konsantrasyonunun ölçülmesi...54 Cihazın kullanımı...56 Kullanım tasarımı...56 Ekran değiştirme...57 Tuş kilidi...57 Tuş kilidinin aktifl eştirilmesi...57 Tuş kilidinin pasifl eştirilmesi...58 Hasta ekranı...59 Sembol alanı İçindekiler

5 Ventilasyon ayarının değiştirilmesi...61 Karakteristik eğri ekranı...62 Karakteristik eğri ekranının dondurulması...63 Zaman ekseninin ölçeklenmesi...63 Ölçme değerinin değiştirilmesi...63 Ventilasyon ayarları...64 Ventilasyon ayarının aktifl eştirilmesi...65 Kolaylık ekranı...66 Tarih değiştirme...67 Saat ayarının değiştirilmesi...67 Otomatik başlamanın ayarlanması...68 Soft start rampa zamanının ayarlanması...69 Maske test zamanı ayarı...70 Maske testinin başlatılması...70 Alarmların ses şiddetinin ayarlanması...71 Ekran parlaklığının ayarlanması...71 Ekran kontrastının ayarlanması...72 Alarm ekranı...73 Sayaç ekranı...74 Servis ekranı...75 Durum ekranı...76 Alarm ve hata mesajları...77 Genel...77 Görsel alarmlar...77 Sesli alarmlar...78 Alarm sesinin susturulması...78 Ayarlanabilir alarmlar...79 Hata mesajları, sabit alarmlar...80 Donanım hatası...80 Diğer hata mesajları...81 Akım beslemesine ait sabit alarmlar...82 Diğer mesajlar...83 Alarmların belleğe alınması...84 Alarm belleğini cihazda okuma...84 Alarmların aktarımı...84 İçindekiler 5

6 Temizlik ve dezenfeksiyon...85 Cihazın temizlenmesi...85 Kaba fi ltrenin temizlenmesi...86 Maskenin temizlenmesi...87 Hortum sisteminin temizlenmesi...87 Valfl i hortum sistemi...87 Hava çıkışı olan hortum sistemi...87 Oksijen sensörünün temizlenmesi...88 Nemlendiricinin temizlenmesi...88 Bakteri fi ltresinin değiştirilmesi...88 Hasta değişiminde cihazın hazırlanması...89 Fonksiyon testi...90 Sesli sinyal üretecinin kontrol edilmesi...90 Alarm tuşu aydınlatmasının kontrol edilmesi...90 Ekranın kontrolü...90 Durum ekranının hata açısından kontrol edilmesi...91 Batarya İle Çalışıyor! alarmının kontrol edilmesi...91 Kaçak alarmının kontrol edilmesi...91 Frekans çok yüksek alarmının kontrol edilmesi...91 Bakım ve güvenlik kontrolü...92 Tasfiye...93 Cihaz...93 Ambalaj...93 Oksijen sensörü...93 Aksesuar...94 Teknik özellikler...96 Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üretici beyanı...99 Ademi mesuliyet İçindekiler

7 TESLİMAT KAPSAMI Mikrofi ber bez CLICKpad Kullanma kılavuzu ve klinik ve hızlı okuma kılavuzu Fonksiyon çantası Ventilatör TRENDvent Oksijen bağlantısı için adaptör, düz Şebeke kablosu Yedek fi ltre kaseti Güç kaynağı Basınç ölçme hortumlu ve 2 tıkaçlı kaçaklı hortum sistemi Ekspirasyon valfl i valfl i hortum sistemi Yedek ince fi ltre Yedek kaba fi ltre Teslimat kapsamı 7

8 GENEL KULLANMA KILAVUZU HAKKINDA BİLGİLER Ventilatörü ilk kez kullanmadan önce bu kullanma kılavuzun dikkatle okuyunuz. Özellikle güvenlik ve temizlik uyarılarına uyunuz. Gerektiğinde hemen başvurabilmek için bu kılavuzu cihazın yakınında güvenli bir yerde saklayınız. TİP PLAKASINDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzundaki uyarılara ve güvenlik talimatı hükümlerine uyunuz. Hasta bağlantısı Tip BF Koruma sınıfı II (koruyucu izolasyonlu) CE Uyumluluk beyanı Üretici Cihazı evsel çöplerin içine atmayınız. Usulüne uygun tasfi ye işlemi için lütfen bulunduğunuz yerdeki yetkili müşteri servisine başvurunuz. 8 Genel

9 KULLANMA KILAVUZUNDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzunda önemli açıklama ve uyarılar sembollerle gösterilmektedir. Kazalardan, kişilere verilebilecek zararlardan ve maddi hasarlardan kaçınmak için bu açıklama ve uyarılara mutlaka uyunuz. Ayrıca kullanım alanındaki yerel kaza önleme ve genel güvenlik yönetmelikleri hükümlerine de uyunuz. Bu sembol genel nitelikteki güvenlik uyarılarına işaret eder. Kişilere zarar vermemek, kazalara ve maddi hasara neden olmamak için bu uyarılara uyunuz. Bu sembol, ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol orta derecedeki yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol, maddi hasarlara veya cihazda hasara yol açabilecek durumlara işaret eder. Bu sembol, cihazı etkin ve arızasız biçimde kullanmak için gerekli olan bilgi, ipucu ve uyarılara işaret eder. Genel 9

10 GÜVENLİK TALİMATI GENEL GÜVENLİK TALİMATI Ventilatördeki ayarlamaları sadece kalifi ye, eğitimli, uzman tıbbi personel bir hekim denetiminde yapabilir. Cihaz ancak, çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyan, anlayan ve cihazın kullanımı hakkında yeterli bilgi edinen kişiler tarafından kullanılabilir. Uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmaması hasta için yaşamsal tehlikeler oluşturabilir. Acil durumlarda bir ventilasyon alternatifi olarak örneğin ikinci bir ventilatör veya bir resusitatör hazır bulundurulmalı ve bunları bakımı yapan kişi kullanabilmelidir. Bu cihaz sadece bir hekimin sorumluluğunda ve onun talimatıyla kullanılabilir. Bu cihaz sadece hastalık belirtileri cihazın kullanımını gerektiren hastalarda kullanılabilir. Ventilasyon esnasında hastanın hortum sisteminden ayrılmamasına mutlaka ve kesin biçimde dikkat edilmelidir. Bu cihaz alevlenebilen anestezikler veya patlayıcı gazlar içeren mekân havası ile kullanılamaz. Aksi takdirde yangına veya patlamaya neden olunabilir. Ventilasyon gazı ile temasa gelen bütün parçalar başka bir hastada tekrar kullanılmadan önce hijyenik açıdan hazırlanmalıdır (Bakınız: sayfa 85). Cihazın hijyenik açıdan hazırlanması ve temizliğinde bu kullanma kılavuzundaki açıklamalara ve hastane veya bakımevinde geçerli yönetmeliklere uyulmalıdır. 10 Güvenlik talimatı

11 Cihazda üretici tarafından test edilen ve izin verilen hortum sistemlerinin kullanılması tavsiye edilir. Başka hortum sistemleri kullanılacak olursa farklı sonuçlar elde edilebilir. Noninvaziv ventilasyon için valfl i hortum sistemi ve bir nazal veya yüz maskesi kullanılırken bu maskenin hiçbir biçimde bir ekspirasyon deliği olmamalıdır. Hava çıkışlı hortum sistemi kullanırken, CO 2 içeren ekshale havanın çıkabilmesi için maske içindeki veya maske ve hortum arasındaki ara parçada bulunan küçük deliğin açık olmasına dikkat edilmelidir. Valfl i hortum sistemi kullanılırken kontrol edilen ekspirasyon valfi ekspirasyon esnasında hiçbir dirençle karşılaşmamalı ve ventilasyon hortum sisteminin hızla havalandırılmasına olanak sağlamalıdır. Bakteri fi ltresi kullanırken son kullanım tarihine dikkat ediniz. Hasta güvenliğini güvenceye almak için cihaz bütün ayarlanabilir alarmlar aktif ve hastaya uyarlanmış durumda kullanılmalıdır. Akustik alarm sinyalleri iptal edilmemelidir. Bu sinyaller hemen tepki verilmesi gereken koşullara işaret eder. Hastanın olağanüstü bir sıkıntıya düşme durumunda, inspirasyon tetiklemeli bütün ventilasyon modları için olası bir hiper ventilasyon rizikosuna dikkat çekilir. Cihazın gövdesi suyun içeri sızmasına karşı düşük bir koruma sağlar. Cihaza otoklav buhar sterilizasyonu uygulanmamalıdır. Güvenlik talimatı 11

12 Alete bağlanan fi ltre ve diğer parçalar düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Değiştirilen parçaların tasfi yesinde kullanılmış tıbbi malzemeye ilişkin yönetmelik hükümleri veya mahalli çevre koruma yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Usulüne uygun olarak işlev görmeyen bir cihaz hasta veya operatör için tehlike oluşturabilir. Cihaz usulüne uygun olarak çalışmaya başlamazsa veya cihaz açılırken yürütülen otomatik test başarısız olursa, cihazın işletimine devam edilmemelidir. Bu gibi durumlarda servis sunan kuruluşa başvurulmalıdır. Ventilatörün ventilasyon sistemine aksesuarın veya diğer yapı elemanlarının bağlanması, ekspirasyon esnasında hasta bağlantı deliğinde yüksek bir basınca neden olabilir. Ventilasyon sisteminin toplam direncinin yetişkinlerde 60 l/dak'ta ve çocuklarda 30 l/dak'ta 6 hpa'dan daha yüksek olmaması sağlanmalıdır. Cihazda yapılacak her türlü değişiklik kullanım işlevinin tehlikeye girmesine neden olur ve bu değişikliklere izin yoktur. Maskeler sadece bir hekimin kararı ile ve kalifi ye bir sağlık personelinin gözetiminde kullanılabilir. Reçeteyle belirlenen maske kullanılırken alınacak ilaçlar ve olası kontrendikasyonlar ile yan etkiler açıkça belirlenmelidir. Cihaz seyyar olarak olarak kullanılırken akım beslemesi AKKUPACK uni ile yapılmalıdır. İşletme, nakliye ve depolama koşullarına uyunuz. 12 Güvenlik talimatı

13 ELEKTRİK GÜVENLİĞİ Elektrik iletkenliği veya elektrostatik yüklenme özelliği olan hasta hortumları kullanılmamalıdır. Cihaz hiçbir zaman defi brilatörler, diyatermi cihazları, mobil telefonlar, mikro dalga cihazları, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve benzeri cihaz veya donanımların yakınına yerleştirilmemelidir. 10 V/m üzerindeki elektromanyetik alanlar ventilatörün işletimini olumsuz yönde etkileyebilir. Cihazın işletimi için sadece birlikte teslim edilen güç kaynağı kullanılabilir. Tarafımızdan bu ventilatör için kullanılmasına izin verilmeyen aksesuar veya güç kaynaklarının kullanımı yüksek elektromanyetik ışımaya veya cihazın elektromanyetik dayanıklılığının azalmasına neden olabilir. Belirli araştırmalar ve tedaviler esnasında ventilatör ile diğer tıbbi cihazlar arasında karşılıklı etkileşimler ortaya çıkabilir. Elektromanyetik uyumluluk verilerine dikkat ediniz ve cihazın arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığını sürekli olarak kontrol ediniz. Su içine düşecek olursa cihazı hiçbir zaman tutmayınız. Cihazı açmayı denemeyiniz. Onarım ve bakım çalışmaları sadece HOFFRICHTER GmbH tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Güvenlik talimatı 13

14 YERLEŞTİRME KOŞULLARI VE NAKLİYE Cihaz çalıştırılmak üzere güvenli bir zemine yerleştirilmiştir. Cihazın arka tarafındaki hava girişi ve bütün hava aralıkları kapatılmış olmamalıdır. Ekran ile kontrol ve gösterge elemanları kapatılmamalı ve her zaman görünür durumda olmalıdır. Cihazın üstüne hiçbir şey konulmamalıdır. Cihazı, şebeke bağlantı fi şine kolaylıkla erişilebilecek ve tehlike anında fi ş hızla çekilebilecek konumda yerleştiriniz. Cihaz doğrudan güneş ışınına maruz bırakılmamalıdır. Depolama ve nakliye - 10 C altında ve + 50 C üzerindeki ortam sıcaklıklarında yapılmamalıdır. Elektromanyetik etkileşim nedeniyle ventilatör diğer cihazların çok yakınına yerleştirilmemelidir. Eğer bu mümkün değilse, ventilatörün arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığı sürekli olarak kontrol edilmelidir. 14 Güvenlik talimatı

15 CİHAZ ÇALIŞTIRILMADAN ÖNCEKİ UYARI VE AÇIKLA- MALAR Cihaz çalıştırılmadan önce her defasında bir fonksiyon testi yapılmalıdır (Bakınız: sayfa 90). - 5 C altında ve + 50 C üstündeki sıcaklıklarda cihazın fonksiyonu olumsuz yönde etkilenebilir. Cihazın gövdesi veya kablosu veya güç kaynağı hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. Aksesuar, nemlendirici, bakteri fi ltresi ve benzerleri de dahil olmak üzere ventilasyon hortum sistemi ventilasyondan önce sızıntı ve kaçak açısından kontrol edilmelidir. Kaçaklar nedeniyle kişilere zarar verilebilir veya yetersiz tedaviye neden olunabilir. Özellikle hortum ve maske sistemi olmak üzere aksesuar parçalarını düzenli aralıklarla temizleyiniz ve kontrol ediniz. Bu işlemler esnasında üreticinin güvenlik ve temizlik konularındaki uyarılarına uyunuz. Güvenlik talimatı 15

16 OKSİJENİN KULLANILMASI Oksijen beslemesi sadece hekim talimatıyla olmalıdır. Aşırı yükseklikte oksijen beslemesi hastada ağır komplikasyonlara neden olabilir. Cihaz çalıştırılmadan önce evde yerinde bir denetleme yapılması ve gerekli tavsiyelerde bulunulması gereklidir. Oksijen üreticisinin veya tedarikçisinin kullanma talimatına kesinlikle uyulmalıdır. Oksijen yanma süreçlerini destekler. Bu nedenle oksijeni kullanırken geçerli yangından korunma yönetmeliklerine uyunuz. Oksijen armatürlerinin ve oksijen hatlarının yakınındaki bütün bağlantı ve yüzeylerin yağsız olmasını sağlayınız. Sigara içmeyiniz ve açık alevle dolaşmayınız. Oksijen kullanılırken ortamda yüksek bir oksijen konsantrasyonu oluşabilir. Hastaya cihaz üzerinden oksijen verildiğinde FiO 2 ölçümü yapılmalıdır. FiO 2 ölçümü HOFFRICHTER'den opsiyonel olarak temin edilebilen oksijen sensörü üzerinden yapılabilir. Özellikle sadece bu sensörün kullanılması tavsiye edilir (Bakınız: Aksesuar sayfa 94). Oksijen sensörü tahriş edici bir sıvı içerir. Sensörde sızdırmazlık hatası olduğunda bu sıvının cilt ve gözlere temas etmesinden kaçınınız! Oksijen sensörünü kullanırken son kullanım tarihine dikkat ediniz (Bakınız: sayfa 55). Verilen oksijen 1000 hpa'lık basıncı ve 15 l/dak'lık akışı aşmamalıdır. Oksijen dozajlaması harici bir debimetre üzerinden yapılmalıdır. 16 Güvenlik talimatı

17 Oksijen girişinde sadece kuru gazın (O2) kullanılmasına dikkat edilmelidir. Yüksek nem oranı cihazda hasara neden olabilir. Gerektiğinde cihazın hava çıkışı ile hasta arasına bir nemlendirici bağlanabilir. O2 bağlantısı ile O2 kaynağı arasındaki bağlantıda mutlak sızdırmazlık bulunmalıdır. Aksi takdirde ventilasyonda kaçak kayıpları olabilir. Ventilasyon kesilmeden önce oksijen beslemesi bitirilmelidir. Ventilasyon bitirildikten sonra cihazın oksijen beslemesi olmaksızın birkaç ventilasyon çevrimi çalıştırılması tavsiye olunur. Oksijen kaçağı olduğunda oksijen kaynağı hemen kapatılmalıdır. Mekân hemen havalandırılmalıdır. Bu işlem esnasında cihaz yakınında kıvılcım çıkarabilecek, ateşe veya yangına neden olabilecek bir kaynağın bulunmamasına dikkat edilmelidir. GÜVENLİK KONTROLÜ Cihazın işletme güvenliğinin sağlanabilmesi için öngörülen aralıklarla güvenlik kontrolü veya bakımı yapılmalıdır. Güvenlik talimatı 17

18 USULÜNE UYGUN KULLANIM Cihazın usulüne aykırı biçimde kullanılması hastanın sağlığını tehlikeye atabilir. Bu cihaz, henüz tam olarak makineli ventilasyona bağımlı olmayan hastaların solunumunun desteklenmesinde ve ventilasyonunda kullanılır. Bu cihaz 50 ml'den itibaren soluma hacmi olan yetişkin ve çocuklarda kullanılmaya uygun olup, hem ev hem de klinik ortamında kullanılabilir. Ventilasyon hem invaziv (örneğin bir trakeostomi üzerinden) hem de noninvaziv (bir solunum maskesi üzerinden) yapılabilir. Cihaz, ihtiyaca göre hava çıkışı olan hortum sistemi veya ekspirasyon valfl i hortum sistemi ile çalıştırılmaya uygun teknik donanıma sahiptir. Cihaz, yüksek oksijen konsantrasyonlu ventilasyon için bir alçak basınçlı gaz kaynağına bağlanabilir. Ayrıca cihazı noninvaziv ventilasyonda entegre edilebilir bir nemlendirici AquaTREND uni ile veya invaziv ventilasyonda harici bir nemlendirici ile kombinasyon halinde kullanma olanağı da vardır. 18 Güvenlik talimatı

19 KONTRENDİKASYONLAR Ventilasyon önceden varolan belirli hastalıklarda kontrendike olabilir. Aşağıdaki hastalıklar noninvaziv ventilasyon için bir kontrendikasyon oluşturabilir: Ağır kalp ritm bozuklukları Ağır hipotoni Ağır epistaksis Pnömotoraks veya pnömomediastinum Pnömoenkefalus Kafatası travması Kafatası veya beyin ameliyatı sonrası statü Akut sinüzit, orta kulak iltihabı veya kulak zarı perforasyonu Aspirasyon tehlikesi Münferit vakalarda terapi hakkındaki kararı tedaviyi sürdüren hekim vermelidir. Güvenlik talimatı 19

20 YAN ETKİLER Ventilasyonla bağlantılı olarak aşağıda sıralanan istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkması mümkündür: İnvaziv ventilasyon: Tüp ve nefes borusu kanülleri nedeniyle komplikasyonlar Maskeli ventilasyon: Yüzde ezik ve cilt bozuklukları Kaçaklar nedeniyle gözlerde tahrişler Midede aşırı şişkinlik Aspirasyon Sinüzit Burun kanaması Mekanik ventilasyondaki genel komplikasyonlar: Ventilasyona bağlı pulmonal barotravma / volutravma Respiratöre bağlı pnömoni Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler 20 Güvenlik talimatı

21 CİHAZIN TEKNİĞİ ÖNEMLİ BİLEŞEN GRUPLARI Ventilatör TRENDvent aşağıdaki bileşen gruplarından oluşur: Fan DC / İletişim Sensörler / Valfl er (basınçlı hava dağıtımı) Akım beslemesi Kontrol ünitesi (kontrol ve kumanda ünitesi) Arabirimler Akım besleme Güç kaynağı V AC (%-20, %+10) Uzaktan kumandalı alarm Hemşire çağrısı Aksesuar PC DC / İletişim Kontrol ünitesi (kontrol ve kumanda ünitesi) Fan Nemlendirici Dahili akü Sensörler / Valfl ar Hortum sistemi Oksijen besleme Kumanda elemanı / Ekran Şek. 1: Cihazın genel blok şeması Cihazın tekniği 21

22 Fan Fan 200 l/dak'lık bir akışta maksimum 40 hpa'lık bir basınç oluşturur. Fan ses yalıtımlı bir kutuya monte edilmiştir. Hava giriş tarafında kaba ve ince fi ltreli bir hava fi ltre kaseti bulunur. Akım beslemesi Akım beslemesi ya bir AC/DC güç kaynağı ya da dahili bir akü üzerinden yapılır. Ayrıca cihazın akım beslemesi harici bir AKKUPACK uni veya AKKUPACK uni ile de yapılabilir. Bu konuda yetkili satıcınıza danışınız. 22 Cihazın tekniği

23 Cihaz içindeki basınçlı hava dağıtımı Basınçlı hava dağıtımı için cihazın şu fonksiyon birimleri vardır: Fan (200 l/dak'ta 40 hpa) Akış elemanlı ve oransal valfl i hava çıkışı (standart hortum bağlantısı [M22]) Çek valf Nemlendirici (opsiyonel) 3/2 yollu valf ve otomatik kapanmalı bağlantı da dahil olmak üzere oksijen bloku Basınç ölçme hortumu bağlantısı (ø = 3,5 mm) Kontrol basıncı hortumu bağlantısı (ø = 4,5 mm) Oksijen sensörü bağlantısı (mandal 2,5 mm) Hava girişi Filtre Kontrol ünitesi Çevrim şalteri Çek valf Fan Valf Akış sensörü Oransal valf Basınç sensörleri/ Aşırı basınç şalteri Şek. 2: Basınçlı hava dağıtımı blok şeması Oksijen bağlantısı Hava çıkışı Kontrol hortumu bağlantısı Basınç ölçme hortumu bağlantısı Cihazın tekniği 23

24 Arabirimler Cihazın, PC'nin bağlanabileceği bir USB arabirimi vardır. Bu arabirim üzerinden PC yazılımı VENTcontrol cihaza bağlanabilir ve yazılım güncellemeleri yapılabilir. Ayrıca hemşire çağrısı veya uzaktan kumanda alarm kutusu için de bir bağlantı vardır. Servis için cihazın bir RS232 arabirimi vardır. 24 Cihazın tekniği

25 CİHAZIN İŞLEV GÖRME YÖNTEMİ Ventilatör TRENDvent'in işlev görme yöntemi, kapalı bir devre içinde fanın gücünü terapi için gerekli olan hava gücüne uyarlayan bir kontrol mekanizmasına dayanır. Bu süreç çerçevesinde fanın gücü, solunum yolu basıncının sinyali ve inspirasyon akışının sinyali ile kontrol edilir. Cihaz startı (başlatma) Cihaz başlatıldığında parametreler bellekten (EEPROM) okunur ve geçerli olup olmadıkları kontrol edilir. Ayrıca basınç ve akış sensörü ile sesli sinyal üreteci de test edilir. Hata durumunda algılanan hata emniyete alınır ve durum ekranında gösterilir. Kalibrasyon verileri EEPROM'dan yüklenir ve geçerli olup olmadıkları test edilir. Bir oksijen sensörü bağlı ise, bu sensör ortam havasına göre kalibre edilir. Parametre ölçümü Cihazın analog ölçme değerleri girilir ve değerlendirilir. Nominal değerlerin hesaplanması ayarlanan parametrelerden veya ventilasyon modundan yapılır. Nominal değerler bir dijital-analog dönüştürmesinden (DAU) sonra motor kontrolüne iletilir. Proksimal basınç ile valf kontrol basıncı ve inspirasyon akışı ölçülür. Bu veriler kullanılarak inspirasyon hacmi ve solunum frekansı hesaplanır. Ayrıca gerçek hasta akışı kaçak akışının çıkarılmasıyla belirlenir. Oksijen sensörü varsa inspirasyon havası FiO2'nin oksijen içeriği ölçülür. Basınç ve akış sensörü hastanın spontan solunumunu algılar ve tetikleme yapar ve bu yolla maske kaçakları dengelenir. Tetiklemenin hassaslığı ayarlanabilir. İnspirasyon tetiklemesi bir basınç ve volüm tetiklemesidir. Ekspirasyon tetiklemesi bir akış tetiklemesi olup, maksimum inspirasyon akışının bir oranı olarak ayarlanır. Cihazın tekniği 25

26 Alarmlar Alarm koşulları kesintisiz olarak kontrol edilir. Alarm durumunda bir alarm sesi duyulur ve ekranda buna uygun bir yazılı mesaj görünür. Ayrıca alarmın önceliğine bağlı olarak alarm tuşu da yanar. Alarm koşulları ortadan kalkınca alarm sesi de kesilir. Yazılı mesaj alarm tuşuna basılarak onaylanıncaya kadar ekranda gösterilir. Bütün alarmlar cihazda belleğe alınır. Alarmlara ait daha ayrıntılı bilgiyi sayfa 77'ten itibaren Alarm ve hata mesajları bölümünde bulabilirsiniz. HEMŞİRE ÇAĞRISI VE UZAKTAN KUMANDALI ALARM Ventilasyon esnasında cihazı kontrol etmek üzere cihazın arka tarafına alarmları iletebilmek için (Bakınız: sayfa 33) opsiyonel olarak temin edilebilen uzaktan kumandalı alarm kutusu veya hastane içi hemşire çağrısı bağlanabilir. 26 Cihazın tekniği

27 VENTİLASYON MODLARI Kullanılan hortum sistemine bağlı olarak cihazda aşağıdaki ventilasyon modlarını ayarlayabilirsiniz. Tab. 1: Ventilasyon modları Valfl i hortum sistemi Valfli hortum sistem Mod PCV APCV PSV PSV-S CPAP Tanım Pressure Controlled Ventilation (Basınç kontrollü ventilasyon) Assisted Pressure Controlled Ventilation (Basınç kontrollü asiste ventilasyon) Pressure Supported Ventilation (Basınç destekli ventilasyon) Pressure Supported Ventilation - Spontaneous (Basınç destekli ventilasyon - Spontan) Continuous Positive Airway Pressure (Sürekli pozitif solunum yolu basıncı) Tab. 2: Ventilasyon modları Hava çıkışlı hortum sistemi Hava çıkışlı hortum sistemi Mod CPAP S T ST Tanım Continuous Positive Airway Pressure (Sürekli pozitif solunum yolu basıncı) Spontan ventilasyon (Spontan solunuma bağlı ventilasyon) Timed Ventilation (Zaman kontrollü ventilasyon) Spontaneous and Timed Ventilation (Spontan solunuma bağlı ve zaman kontrollü ventilasyon) Ventilasyon modları 27

28 PCV MODU PCV modunda ventilasyon sadece cihaz tarafından kontrol edilir. Hastanın spontan soluması mümkün değildir. İnspirasyon tetiği tam kontrollü bir ventilasyon için KAPALI konumuna getirilmelidir. Ventilasyon döngüsünün temeli ayarlanan frekans ve ayarlanan İ:E oranıdır. İnspirasyon basıncı (IPAP) ve endekspiratorik basınç (PEEP) hastaya uygulanan ventilasyonun basınç aralığını verir. Basınç artışı bir rampanın ayarlanmasıyla seçilebilir. Soluk alma volümü akciğerin özelliğine (Com pliance ve Resistance) uyarlanır. Minimum volümü (Vt min) koruyabilmek için, bu minimum volüme ulaşmak için basınç desteği opsiyonlu (IPAP + basınç desteği) bir değer önceden belirlenebilir. Basınç avansı IPAP PEEP Kontrollü inspirasyon Kontrollü inspirasyon Kontrollü inspirasyon Kontrollü inspirasyon Zaman PCV modunda alarm parametresi olarak maksimum ve minimum volümler ve maksimum frekans ayarlanabilir. Şek. 3: PCV modu diyagramı 28 Ventilasyon modları

29 APCV MODU Basınç kontrollü asiste ventilasyon ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde tam kontrollü ventilasyona tekabül eder. İnspirasyon tetiklemesinin ayarlanmasıyla hasta, tetikleme eşiğine ulaşıldığında soluk alma çabasıyla ekspirasyonu kesip bir sonraki inspirasyonu başlatma olanağına sahip olur. Bu ek ventilasyon strokları tam kontrollü ventilasyonda olduğu gibi sadece cihaz tarafından kontrol edilir. İnspirasyon süresi sabit olarak önceden belirlenir. Ancak hasta soluma çabaları ile ekspirasyon süresini kısaltarak ayarlanmış olan frekansı yükseltebilir. Şek. 4: APCV modu diyagramı Basınç avansı IPAP PEEP Kontrollü inspirasyon Asiste inspirasyon Spontan ventilasyon tetiklemesi Asiste inspirasyon Kontrollü inspirasyon Zaman APCV modunda alarm parametresi olarak maksimum ve minimum volümle bir maksimum frekans ayarlanabilir. Ventilasyon modları 29

30 PSV MODU Basınç destekli ventilasyon spontan ventilasyonun desteklenmesine ve spontan ventilasyonun devre dışı kaldığında mekanik ventilasyonun devreye alınmasına yarar. Destekleme basıncı (IPAP) ve endekspiratorik basınç (PEEP) hastaya uygulanan ventilasyonun basınç aralığını verir. İnspirasyon ve ekspirasyon tetiklemelerinin tetikleme sınırları ayarlanabilir ve hastanın gereksinimlerine uyarlanabilir. Ayarlanabilir frekans arka plan frekansı olarak işlev görür. Hastanın spontan ventilasyonu ile bu frekansa ulaşıldığı veya bu frekans aşıldığı sürece, cihaz her spontan inspirasyona destekleme basıncı ile reaksiyon verir ve hastanın ventilasyonunu izler. Arka plan frekansına ulaşılamadığında, cihaz, spontan ventilasyon tekrar kaydedilinceye kadar mekanik ventilasyonu devreye alır. Hastanın spontan ventilasyon çabaları arasında ventilasyon molalarına olanak sağlamak için, bir apne eşiğinin ayarlanması suretiyle mekanik ventilasyon stroklarının başlangıcının zamansal olarak geciktirilmesi mümkündür. PEEP ile IPAP arasındaki basınç yükselmesi akış eğrisini belirleyen bir rampa ayarı üzerinden seçilebilir. Soluma volümü her zaman akciğerin özelliklerine uyarlanır (Compliance ve Resistance). Minimum volümü koruyabilmek için, bu minimum volüme ulaşmak için basınç desteği opsiyonlu (IPAP + basınç desteği) bir değer önceden belirlenebilir. Basınç avansı IPAP PEEP Destekli inspirasyon ve ekspirasyon Spontan ventilasyon tetiklemesi Destekli inspirasyon ve ekspirasyon Destekli inspirasyon ve ekspirasyon Spontan ventilasyon tetiklemesi Destekli inspirasyon ve ekspirasyon Zaman Şek. 5: PSV modu diyagramı PSV modunda alarm parametresi olarak maksimum ve minimum volümler ve maksimum frekans ayarlanabilir. 30 Ventilasyon modları

31 PSV-S MODU PSV-S modu ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde PSV moduna tekabül eder. Frekans KAPALI konumuna getirildiğinden tetikleme sadece hastanın spontan ventilasyonunda gerçekleşir. Apne eşiği otomatik olarak bir alarm parametresi olur. Cihaz bu ayar durumunda sadece hastanın mevcut spontan ventilasyonuna reaksiyon gösterir. CPAP MODU CPAP modunda cihaz sürekli bir pozitif basınç sağlar. Şek. 6: CPAP modu diyagramı Basınç avansı IPAP Zaman S MODU S modu ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde PSV-S moduna tekabül eder. T MODU T modu ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde PCV moduna ve ayarlanmış inspirasyon tetiklemesinde APCV moduna tekabül eder. ST MODU ST modu ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde PSV moduna tekabül eder. Ventilasyon modları 31

32 CİHAZIN TANIMI GÖVDE, GÖSTERGE VE KUMANDA ELEMANLARI Ekran Nemlendirici çıkarma tuşu Kumanda ünitesi Hortum sistemi bağlantısı/ Nemlendirici Nemlendirici için soketler Tutacak Oksijen sensörü kablosu bağlantısı (mandal = 2,5 mm) Kontrol hortumu bağlantısı (ø = 4,5 mm) Oksijen bağlantısı Basınç ölçme hortumu bağlantısı (ø = 3,5 mm) Oksijen çıkışı Şek. 7: Cihazın önden görünüşü 32 Cihazın tanımı

33 Hortum sistemi çevrim şalteri Akım beslemesi uyarı plakası Ana şalter DC 24V~/5A Şebeke bağlantısı Com Servis bağlantısı (RS232 arabirimi, RJ11) Uzaktan kumandalı alarm bağlantısı (RJ10) Bağlantılar kapağı Uzaktan kumandalı alarmı LED'i PC bağlantısı (USB arabirimi) Entegre fi ltre kaseti (ince ve kaba fi ltre) hava girişi, çıkarılabilir Şek. 8: Cihazın arkadan görünüşü Cihazın tanımı 33

34 KUMANDA ÜNİTESİ KUMANDA ÜNİTESİ ELEMANLARI Akım LED'i Akü LED'i esc tuşu Dokunmatik teker Yön tuşları OK tuşu Alarm tuşu Isıtma tuşu ON/OFF tuşu Şek. 9: Kumanda ünitesi elemanları 34 Cihazın tanımı

35 LED'LERİN FONKSİYONLARI Akım LED'i Akım LED'i akım beslemesi hakkında bilgi verir. Tab. 3: Akım LED'i Renk Durum Akım beslemesi Yeşil Yanıyor Gerilim > 22,0 V Kırmızı Yanıp sönüyor Gerilim < 22,0 V Yok Kapalı Gerilim < 22,0 V (onaylı) Akü LED'i Akü LED'i akünün kapasitesi hakkında bilgi verir. Tab. 4: Akü LED'i Renk Durum Cihaz Kapasite Yeşil Yanıyor Açık > %80 Sarı Yanıyor Açık > %30 Kırmızı Yanıyor Açık < %30 Kırmızı Yanıp sönüyor Açık Akü hatası Yeşil Yanıp sönüyor Kapalı > %80 (akü şarj oluyor) Sarı Yanıp sönüyor Kapalı > %30 (akü şarj oluyor) Kırmızı Yanıp sönüyor Kapalı < %30 (akü şarj oluyor) Sarı Yanıyor Kapalı Akü şarj hatası (kapasite < %80) Kırmızı Yanıyor Kapalı Akü şarj hatası (kapasite < %30) Cihazın tanımı 35

36 TUŞLARIN FONKSİYONLARI esc tuşu esc tuşunun esas olarak şu fonksiyonları vardır: Kalibrasyon, parametre değiştirme ve benzeri işlemlerini durdurma. Ayarlanan değerler alınmaz. Eski değerler korunur. Bir parametre işaretinin kaldırılması. Ekranın hasta ekranına kadar bir üst ekrana çevrilmesi. Karakteristik eğri ekranından hasta ekranına geçiş. Dokunmatik teker Dokunmatik tekerle dairesel döndürme hareketleriyle menüler ve menü öğeleri arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca dokunmatik tekerle parametre değerlerini de değiştirebilirsiniz. Yön tuşları Yön tuşlarına dokunarak menüler ve menü öğeleri arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca yön tuşları ile parametre değerlerini de değiştirebilirsiniz. Kısa dokunuş 1 adımla parametre ayarlarını değiştirir. Uzun dokunuş parametre değerleri arasında dolaşır. OK tuşu OK tuşu ile menü öğelerini seçebilirsiniz ve parametre değişikliklerini onaylayabilirsiniz. Hasta ekranında OK tuşuna basılınca karakteristik eğri ekranı gösterilir. ON/OFF tuşu ON/OFF tuşuna basılarak ventilasyon başlatılır ve sonlandırılır. 36 Cihazın tanımı

Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar

Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı bir seri numarası ile teslim edilir. Lütfen bataryaların seri numarasını buraya yazınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

SOMNO balance (e) Solunum Kolaylaştırması na Sahip autocpap Cihazı SOMNO soft

SOMNO balance (e) Solunum Kolaylaştırması na Sahip autocpap Cihazı SOMNO soft SOMNObalance (e) Solunum Kolaylaştırması na Sahip autocpap Cihazı SOMNOsoft 2 (e) Solunum Kolaylaştırması na Sahip CPAP Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 Cihazın Çalıştırılması/Kapatılması

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu

Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu MEDUMAT Transport Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu Bu kısa kullanma kılavuzunda, MEDUMAT Transport cihazının kullanımı ile ilgili en önemli hususlar özet şeklinde sunulmuştır. Güvenlik uyarıları

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek tuşu Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH - GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex Kullanıcı Kılavuzu Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası için kılavuzu muhafaza edin!

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Truma CP (E) classic. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11

Truma CP (E) classic. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11 Truma CP (E) classic TR Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11 Kumanda elemanları CP (E) classic İçindekiler Kullanılan semboller... 2 Kullanım amacı... 2 Kullanılan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 tr Montaj ve İşletme Talimatı Tekli kontrol cihazı UC42 / Başlık rayı için tekli kontrol cihazı UC45 Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Talimatları Bu ürünün, AC güç hattına bağlanması amaçlanmıştır. Ürün kullanılırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır: Ürünü kurmadan

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu Gaz Dedektörü GSP1 Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı BEGO Miditherm Kullanma Talimatı Tuşların Fonksiyonu: Parametrelerin çağrılması Değerlerin değiştirilmesi Programlama Program başlatma / durdurma Programı bitim süresi ile başlatma / durdurma Sembollerin

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series TR Kullanma Kılavuzu BlueCool S-Series 1 Dokümana dair açıklamalar Aşağıdaki sembollerle özel durumlara işaret edilmektedir: DİKKAT Yüksek yaralanma veya ölümcül kaza tehlikesi İKAZ Parçalar için yüksek

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

TURKÇE KULLANIM KİTABI

TURKÇE KULLANIM KİTABI TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

Quality makes the Difference. Kullanma Kılavuzu Terapi Hava Nemlendiricisi point 2 için

Quality makes the Difference. Kullanma Kılavuzu Terapi Hava Nemlendiricisi point 2 için Quality makes the Difference Kullanma Kılavuzu Terapi Hava Nemlendiricisi point 2 için SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı bir seri numarası ile teslim edilir. Lütfen

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

B2K TARTI İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2K TARTI İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

Centronic EasyControl EC142-II

Centronic EasyControl EC142-II Centronic EasyControl EC142-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 2 kanallı mini el vericisi 4034 630 338 0 10.05.2017 Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße 2-4 35764 Sinn/Germany www.becker-antriebe.com

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

PSA / PUA. Türkçe. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

PSA / PUA. Türkçe. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 PSA / PUA Türkçe 1 Dokümantasyon verileri 1.1 Bu doküman için Çalıştırmadan önce bu dokümanı okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur. Bu dokümanda ve ürün üzerinde bulunan

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için Kullanma Kılavuzu Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 BOYLER 1 54 C Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 Ölçüme hazırlık / Ölçüm... 5 4.1 AC Akım ölçümü... 5 4.2 DC

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar.

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar. 1 4 Kullanım Kılavuzu saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalıca okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: www.qlocktwo.com

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

T8411R Programsız Heat-pump termostatı

T8411R Programsız Heat-pump termostatı T8411R Programsız Heat-pump termostatı ÜRÜN SPEFİKASYONU ÖZELLİKLER UYGULAMA T8411R Heat-pump termostatları ile 2-kademe ısıtma, tek kademe soğutma heat-pump sistemlerine 24V AC, ısıtma-soğutma değişimi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38 Termo Higrometre PCE-THB 38 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 ÖZELLİKLER... 3 2 TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 3 FONKSİYONLAR... 4 4 ÖLÇÜM YÖNTEMİ... 4 4.1 Mod Seçimi (fonksiyonlar)... 4 4.2 Birim Ayarı...

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH SOUNDBAR DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR" Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-10295 Hoş Geldiniz Digitus Derin Bas Hoparlörlü Bluetooth Soundbar cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz! İster çoklu ortam yürütme

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

CARAT II pro. Kullanım kılavuzu Hastalar için. Ventilatör

CARAT II pro. Kullanım kılavuzu Hastalar için. Ventilatör Quality makes the Difference Cihaz tipi 9LV203 HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Straße 12 / 14 19061 Schwerin Germany Telefon: +49 385 39925-0 Faks: +49 385 39925-25 E-Posta: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de

Detaylı

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C) Tel : 886-2-2603-3311 Fax : 886-2-2603-6622 E-Mail:

Detaylı