TRENDvent. Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Cihaz yazılımı den itibaren. Quality makes the Difference

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRENDvent. Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Cihaz yazılımı 1.310 den itibaren. Quality makes the Difference"

Transkript

1 Quality makes the Difference TRENDvent Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör Cihaz yazılımı den itibaren

2 SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı bir seri numarası ile teslim edilir. Lütfen buraya cihazın seri numarasını kaydediniz. Seri numarasını cihazın alt tarafındaki tip plakasında bulabilirsiniz.... Lütfen bütün başvurularınızda ve şikayetlerinizde daima seri numarasını belirtiniz. UYUMLULUK Bu cihaz 93/42/AET Direktifi gereklerine uygundur. 2 Bilgi

3 İÇİNDEKİLER Teslimat kapsamı...7 Genel...8 Kullanma kılavuzu hakkında bilgiler...8 Tip plakasındaki semboller...8 Kullanma kılavuzundaki semboller...9 Güvenlik talimatı...10 Genel güvenlik talimatı...10 Elektrik güvenliği...13 Yerleştirme koşulları ve nakliye...14 Cihaz çalıştırılmadan önceki uyarı ve açıklamalar...15 Oksijenin kullanılması...16 Güvenlik kontrolü...17 Usulüne uygun kullanım...18 Kontrendikasyonlar...19 Yan etkiler...20 Cihazın tekniği...21 Önemli bileşen grupları...21 Cihazın işlev görme yöntemi...25 Hemşire çağrısı ve uzaktan kumandalı alarm...26 Ventilasyon modları...27 PCV modu...28 APCV modu...29 PSV modu...30 PSV-S modu...31 CPAP modu...31 S modu...31 T modu...31 ST modu...31 Cihazın tanımı...32 Gövde, gösterge ve kumanda elemanları...32 Kumanda ünitesi...34 Kumanda ünitesi elemanları...34 LED'lerin fonksiyonları...35 Tuşların fonksiyonları...36 İçindekiler 3

4 Çalıştırma...38 Cihazın yerleştirilmesi...38 Fonksiyon çantasının kullanımı...39 Akım beslemesi...40 Şebeke işletmesi...40 Dahili akü ile çalıştırma...41 Genel elektrik kesintisi...41 Harici akü ile çalıştırma...42 Hortum sisteminin ayarlanması...43 Valfl i hortum sisteminin bağlanması...44 Hava çıkışlı hortum sisteminin bağlanması...45 Nemlendiricinin bağlanması...46 Bakteri fi ltresinin takılması...47 Uzaktan kumandalı alarm kutusunun/ hemşire çağrısının bağlanması...47 Cihazın açılması...48 Cihazın kapanması...49 Ventilasyonun başlatılması...50 Ventilasyonun sonlandırılması...50 Nemlendirici ile çalıştırma...51 Nemlendiricinin ısıtma kademelerinin ayarlanması...51 Isıtmanın açılması...52 Isıtmanın kapatılması...52 Oksijenin kullanılması...53 Oksijen beslemesi...53 Oksijen beslemesinin sonlandırılması...54 Oksijen konsantrasyonunun ölçülmesi...54 Cihazın kullanımı...56 Kullanım tasarımı...56 Ekran değiştirme...57 Tuş kilidi...57 Tuş kilidinin aktifl eştirilmesi...57 Tuş kilidinin pasifl eştirilmesi...58 Hasta ekranı...59 Sembol alanı İçindekiler

5 Ventilasyon ayarının değiştirilmesi...61 Karakteristik eğri ekranı...62 Karakteristik eğri ekranının dondurulması...63 Zaman ekseninin ölçeklenmesi...63 Ölçme değerinin değiştirilmesi...63 Ventilasyon ayarları...64 Ventilasyon ayarının aktifl eştirilmesi...65 Kolaylık ekranı...66 Tarih değiştirme...67 Saat ayarının değiştirilmesi...67 Otomatik başlamanın ayarlanması...68 Soft start rampa zamanının ayarlanması...69 Maske test zamanı ayarı...70 Maske testinin başlatılması...70 Alarmların ses şiddetinin ayarlanması...71 Ekran parlaklığının ayarlanması...71 Ekran kontrastının ayarlanması...72 Alarm ekranı...73 Sayaç ekranı...74 Servis ekranı...75 Durum ekranı...76 Alarm ve hata mesajları...77 Genel...77 Görsel alarmlar...77 Sesli alarmlar...78 Alarm sesinin susturulması...78 Ayarlanabilir alarmlar...79 Hata mesajları, sabit alarmlar...80 Donanım hatası...80 Diğer hata mesajları...81 Akım beslemesine ait sabit alarmlar...82 Diğer mesajlar...83 Alarmların belleğe alınması...84 Alarm belleğini cihazda okuma...84 Alarmların aktarımı...84 İçindekiler 5

6 Temizlik ve dezenfeksiyon...85 Cihazın temizlenmesi...85 Kaba fi ltrenin temizlenmesi...86 Maskenin temizlenmesi...87 Hortum sisteminin temizlenmesi...87 Valfl i hortum sistemi...87 Hava çıkışı olan hortum sistemi...87 Oksijen sensörünün temizlenmesi...88 Nemlendiricinin temizlenmesi...88 Bakteri fi ltresinin değiştirilmesi...88 Hasta değişiminde cihazın hazırlanması...89 Fonksiyon testi...90 Sesli sinyal üretecinin kontrol edilmesi...90 Alarm tuşu aydınlatmasının kontrol edilmesi...90 Ekranın kontrolü...90 Durum ekranının hata açısından kontrol edilmesi...91 Batarya İle Çalışıyor! alarmının kontrol edilmesi...91 Kaçak alarmının kontrol edilmesi...91 Frekans çok yüksek alarmının kontrol edilmesi...91 Bakım ve güvenlik kontrolü...92 Tasfiye...93 Cihaz...93 Ambalaj...93 Oksijen sensörü...93 Aksesuar...94 Teknik özellikler...96 Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üretici beyanı...99 Ademi mesuliyet İçindekiler

7 TESLİMAT KAPSAMI Mikrofi ber bez CLICKpad Kullanma kılavuzu ve klinik ve hızlı okuma kılavuzu Fonksiyon çantası Ventilatör TRENDvent Oksijen bağlantısı için adaptör, düz Şebeke kablosu Yedek fi ltre kaseti Güç kaynağı Basınç ölçme hortumlu ve 2 tıkaçlı kaçaklı hortum sistemi Ekspirasyon valfl i valfl i hortum sistemi Yedek ince fi ltre Yedek kaba fi ltre Teslimat kapsamı 7

8 GENEL KULLANMA KILAVUZU HAKKINDA BİLGİLER Ventilatörü ilk kez kullanmadan önce bu kullanma kılavuzun dikkatle okuyunuz. Özellikle güvenlik ve temizlik uyarılarına uyunuz. Gerektiğinde hemen başvurabilmek için bu kılavuzu cihazın yakınında güvenli bir yerde saklayınız. TİP PLAKASINDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzundaki uyarılara ve güvenlik talimatı hükümlerine uyunuz. Hasta bağlantısı Tip BF Koruma sınıfı II (koruyucu izolasyonlu) CE Uyumluluk beyanı Üretici Cihazı evsel çöplerin içine atmayınız. Usulüne uygun tasfi ye işlemi için lütfen bulunduğunuz yerdeki yetkili müşteri servisine başvurunuz. 8 Genel

9 KULLANMA KILAVUZUNDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzunda önemli açıklama ve uyarılar sembollerle gösterilmektedir. Kazalardan, kişilere verilebilecek zararlardan ve maddi hasarlardan kaçınmak için bu açıklama ve uyarılara mutlaka uyunuz. Ayrıca kullanım alanındaki yerel kaza önleme ve genel güvenlik yönetmelikleri hükümlerine de uyunuz. Bu sembol genel nitelikteki güvenlik uyarılarına işaret eder. Kişilere zarar vermemek, kazalara ve maddi hasara neden olmamak için bu uyarılara uyunuz. Bu sembol, ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol orta derecedeki yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol, maddi hasarlara veya cihazda hasara yol açabilecek durumlara işaret eder. Bu sembol, cihazı etkin ve arızasız biçimde kullanmak için gerekli olan bilgi, ipucu ve uyarılara işaret eder. Genel 9

10 GÜVENLİK TALİMATI GENEL GÜVENLİK TALİMATI Ventilatördeki ayarlamaları sadece kalifi ye, eğitimli, uzman tıbbi personel bir hekim denetiminde yapabilir. Cihaz ancak, çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyan, anlayan ve cihazın kullanımı hakkında yeterli bilgi edinen kişiler tarafından kullanılabilir. Uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmaması hasta için yaşamsal tehlikeler oluşturabilir. Acil durumlarda bir ventilasyon alternatifi olarak örneğin ikinci bir ventilatör veya bir resusitatör hazır bulundurulmalı ve bunları bakımı yapan kişi kullanabilmelidir. Bu cihaz sadece bir hekimin sorumluluğunda ve onun talimatıyla kullanılabilir. Bu cihaz sadece hastalık belirtileri cihazın kullanımını gerektiren hastalarda kullanılabilir. Ventilasyon esnasında hastanın hortum sisteminden ayrılmamasına mutlaka ve kesin biçimde dikkat edilmelidir. Bu cihaz alevlenebilen anestezikler veya patlayıcı gazlar içeren mekân havası ile kullanılamaz. Aksi takdirde yangına veya patlamaya neden olunabilir. Ventilasyon gazı ile temasa gelen bütün parçalar başka bir hastada tekrar kullanılmadan önce hijyenik açıdan hazırlanmalıdır (Bakınız: sayfa 85). Cihazın hijyenik açıdan hazırlanması ve temizliğinde bu kullanma kılavuzundaki açıklamalara ve hastane veya bakımevinde geçerli yönetmeliklere uyulmalıdır. 10 Güvenlik talimatı

11 Cihazda üretici tarafından test edilen ve izin verilen hortum sistemlerinin kullanılması tavsiye edilir. Başka hortum sistemleri kullanılacak olursa farklı sonuçlar elde edilebilir. Noninvaziv ventilasyon için valfl i hortum sistemi ve bir nazal veya yüz maskesi kullanılırken bu maskenin hiçbir biçimde bir ekspirasyon deliği olmamalıdır. Hava çıkışlı hortum sistemi kullanırken, CO 2 içeren ekshale havanın çıkabilmesi için maske içindeki veya maske ve hortum arasındaki ara parçada bulunan küçük deliğin açık olmasına dikkat edilmelidir. Valfl i hortum sistemi kullanılırken kontrol edilen ekspirasyon valfi ekspirasyon esnasında hiçbir dirençle karşılaşmamalı ve ventilasyon hortum sisteminin hızla havalandırılmasına olanak sağlamalıdır. Bakteri fi ltresi kullanırken son kullanım tarihine dikkat ediniz. Hasta güvenliğini güvenceye almak için cihaz bütün ayarlanabilir alarmlar aktif ve hastaya uyarlanmış durumda kullanılmalıdır. Akustik alarm sinyalleri iptal edilmemelidir. Bu sinyaller hemen tepki verilmesi gereken koşullara işaret eder. Hastanın olağanüstü bir sıkıntıya düşme durumunda, inspirasyon tetiklemeli bütün ventilasyon modları için olası bir hiper ventilasyon rizikosuna dikkat çekilir. Cihazın gövdesi suyun içeri sızmasına karşı düşük bir koruma sağlar. Cihaza otoklav buhar sterilizasyonu uygulanmamalıdır. Güvenlik talimatı 11

12 Alete bağlanan fi ltre ve diğer parçalar düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Değiştirilen parçaların tasfi yesinde kullanılmış tıbbi malzemeye ilişkin yönetmelik hükümleri veya mahalli çevre koruma yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Usulüne uygun olarak işlev görmeyen bir cihaz hasta veya operatör için tehlike oluşturabilir. Cihaz usulüne uygun olarak çalışmaya başlamazsa veya cihaz açılırken yürütülen otomatik test başarısız olursa, cihazın işletimine devam edilmemelidir. Bu gibi durumlarda servis sunan kuruluşa başvurulmalıdır. Ventilatörün ventilasyon sistemine aksesuarın veya diğer yapı elemanlarının bağlanması, ekspirasyon esnasında hasta bağlantı deliğinde yüksek bir basınca neden olabilir. Ventilasyon sisteminin toplam direncinin yetişkinlerde 60 l/dak'ta ve çocuklarda 30 l/dak'ta 6 hpa'dan daha yüksek olmaması sağlanmalıdır. Cihazda yapılacak her türlü değişiklik kullanım işlevinin tehlikeye girmesine neden olur ve bu değişikliklere izin yoktur. Maskeler sadece bir hekimin kararı ile ve kalifi ye bir sağlık personelinin gözetiminde kullanılabilir. Reçeteyle belirlenen maske kullanılırken alınacak ilaçlar ve olası kontrendikasyonlar ile yan etkiler açıkça belirlenmelidir. Cihaz seyyar olarak olarak kullanılırken akım beslemesi AKKUPACK uni ile yapılmalıdır. İşletme, nakliye ve depolama koşullarına uyunuz. 12 Güvenlik talimatı

13 ELEKTRİK GÜVENLİĞİ Elektrik iletkenliği veya elektrostatik yüklenme özelliği olan hasta hortumları kullanılmamalıdır. Cihaz hiçbir zaman defi brilatörler, diyatermi cihazları, mobil telefonlar, mikro dalga cihazları, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve benzeri cihaz veya donanımların yakınına yerleştirilmemelidir. 10 V/m üzerindeki elektromanyetik alanlar ventilatörün işletimini olumsuz yönde etkileyebilir. Cihazın işletimi için sadece birlikte teslim edilen güç kaynağı kullanılabilir. Tarafımızdan bu ventilatör için kullanılmasına izin verilmeyen aksesuar veya güç kaynaklarının kullanımı yüksek elektromanyetik ışımaya veya cihazın elektromanyetik dayanıklılığının azalmasına neden olabilir. Belirli araştırmalar ve tedaviler esnasında ventilatör ile diğer tıbbi cihazlar arasında karşılıklı etkileşimler ortaya çıkabilir. Elektromanyetik uyumluluk verilerine dikkat ediniz ve cihazın arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığını sürekli olarak kontrol ediniz. Su içine düşecek olursa cihazı hiçbir zaman tutmayınız. Cihazı açmayı denemeyiniz. Onarım ve bakım çalışmaları sadece HOFFRICHTER GmbH tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Güvenlik talimatı 13

14 YERLEŞTİRME KOŞULLARI VE NAKLİYE Cihaz çalıştırılmak üzere güvenli bir zemine yerleştirilmiştir. Cihazın arka tarafındaki hava girişi ve bütün hava aralıkları kapatılmış olmamalıdır. Ekran ile kontrol ve gösterge elemanları kapatılmamalı ve her zaman görünür durumda olmalıdır. Cihazın üstüne hiçbir şey konulmamalıdır. Cihazı, şebeke bağlantı fi şine kolaylıkla erişilebilecek ve tehlike anında fi ş hızla çekilebilecek konumda yerleştiriniz. Cihaz doğrudan güneş ışınına maruz bırakılmamalıdır. Depolama ve nakliye - 10 C altında ve + 50 C üzerindeki ortam sıcaklıklarında yapılmamalıdır. Elektromanyetik etkileşim nedeniyle ventilatör diğer cihazların çok yakınına yerleştirilmemelidir. Eğer bu mümkün değilse, ventilatörün arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığı sürekli olarak kontrol edilmelidir. 14 Güvenlik talimatı

15 CİHAZ ÇALIŞTIRILMADAN ÖNCEKİ UYARI VE AÇIKLA- MALAR Cihaz çalıştırılmadan önce her defasında bir fonksiyon testi yapılmalıdır (Bakınız: sayfa 90). - 5 C altında ve + 50 C üstündeki sıcaklıklarda cihazın fonksiyonu olumsuz yönde etkilenebilir. Cihazın gövdesi veya kablosu veya güç kaynağı hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. Aksesuar, nemlendirici, bakteri fi ltresi ve benzerleri de dahil olmak üzere ventilasyon hortum sistemi ventilasyondan önce sızıntı ve kaçak açısından kontrol edilmelidir. Kaçaklar nedeniyle kişilere zarar verilebilir veya yetersiz tedaviye neden olunabilir. Özellikle hortum ve maske sistemi olmak üzere aksesuar parçalarını düzenli aralıklarla temizleyiniz ve kontrol ediniz. Bu işlemler esnasında üreticinin güvenlik ve temizlik konularındaki uyarılarına uyunuz. Güvenlik talimatı 15

16 OKSİJENİN KULLANILMASI Oksijen beslemesi sadece hekim talimatıyla olmalıdır. Aşırı yükseklikte oksijen beslemesi hastada ağır komplikasyonlara neden olabilir. Cihaz çalıştırılmadan önce evde yerinde bir denetleme yapılması ve gerekli tavsiyelerde bulunulması gereklidir. Oksijen üreticisinin veya tedarikçisinin kullanma talimatına kesinlikle uyulmalıdır. Oksijen yanma süreçlerini destekler. Bu nedenle oksijeni kullanırken geçerli yangından korunma yönetmeliklerine uyunuz. Oksijen armatürlerinin ve oksijen hatlarının yakınındaki bütün bağlantı ve yüzeylerin yağsız olmasını sağlayınız. Sigara içmeyiniz ve açık alevle dolaşmayınız. Oksijen kullanılırken ortamda yüksek bir oksijen konsantrasyonu oluşabilir. Hastaya cihaz üzerinden oksijen verildiğinde FiO 2 ölçümü yapılmalıdır. FiO 2 ölçümü HOFFRICHTER'den opsiyonel olarak temin edilebilen oksijen sensörü üzerinden yapılabilir. Özellikle sadece bu sensörün kullanılması tavsiye edilir (Bakınız: Aksesuar sayfa 94). Oksijen sensörü tahriş edici bir sıvı içerir. Sensörde sızdırmazlık hatası olduğunda bu sıvının cilt ve gözlere temas etmesinden kaçınınız! Oksijen sensörünü kullanırken son kullanım tarihine dikkat ediniz (Bakınız: sayfa 55). Verilen oksijen 1000 hpa'lık basıncı ve 15 l/dak'lık akışı aşmamalıdır. Oksijen dozajlaması harici bir debimetre üzerinden yapılmalıdır. 16 Güvenlik talimatı

17 Oksijen girişinde sadece kuru gazın (O2) kullanılmasına dikkat edilmelidir. Yüksek nem oranı cihazda hasara neden olabilir. Gerektiğinde cihazın hava çıkışı ile hasta arasına bir nemlendirici bağlanabilir. O2 bağlantısı ile O2 kaynağı arasındaki bağlantıda mutlak sızdırmazlık bulunmalıdır. Aksi takdirde ventilasyonda kaçak kayıpları olabilir. Ventilasyon kesilmeden önce oksijen beslemesi bitirilmelidir. Ventilasyon bitirildikten sonra cihazın oksijen beslemesi olmaksızın birkaç ventilasyon çevrimi çalıştırılması tavsiye olunur. Oksijen kaçağı olduğunda oksijen kaynağı hemen kapatılmalıdır. Mekân hemen havalandırılmalıdır. Bu işlem esnasında cihaz yakınında kıvılcım çıkarabilecek, ateşe veya yangına neden olabilecek bir kaynağın bulunmamasına dikkat edilmelidir. GÜVENLİK KONTROLÜ Cihazın işletme güvenliğinin sağlanabilmesi için öngörülen aralıklarla güvenlik kontrolü veya bakımı yapılmalıdır. Güvenlik talimatı 17

18 USULÜNE UYGUN KULLANIM Cihazın usulüne aykırı biçimde kullanılması hastanın sağlığını tehlikeye atabilir. Bu cihaz, henüz tam olarak makineli ventilasyona bağımlı olmayan hastaların solunumunun desteklenmesinde ve ventilasyonunda kullanılır. Bu cihaz 50 ml'den itibaren soluma hacmi olan yetişkin ve çocuklarda kullanılmaya uygun olup, hem ev hem de klinik ortamında kullanılabilir. Ventilasyon hem invaziv (örneğin bir trakeostomi üzerinden) hem de noninvaziv (bir solunum maskesi üzerinden) yapılabilir. Cihaz, ihtiyaca göre hava çıkışı olan hortum sistemi veya ekspirasyon valfl i hortum sistemi ile çalıştırılmaya uygun teknik donanıma sahiptir. Cihaz, yüksek oksijen konsantrasyonlu ventilasyon için bir alçak basınçlı gaz kaynağına bağlanabilir. Ayrıca cihazı noninvaziv ventilasyonda entegre edilebilir bir nemlendirici AquaTREND uni ile veya invaziv ventilasyonda harici bir nemlendirici ile kombinasyon halinde kullanma olanağı da vardır. 18 Güvenlik talimatı

19 KONTRENDİKASYONLAR Ventilasyon önceden varolan belirli hastalıklarda kontrendike olabilir. Aşağıdaki hastalıklar noninvaziv ventilasyon için bir kontrendikasyon oluşturabilir: Ağır kalp ritm bozuklukları Ağır hipotoni Ağır epistaksis Pnömotoraks veya pnömomediastinum Pnömoenkefalus Kafatası travması Kafatası veya beyin ameliyatı sonrası statü Akut sinüzit, orta kulak iltihabı veya kulak zarı perforasyonu Aspirasyon tehlikesi Münferit vakalarda terapi hakkındaki kararı tedaviyi sürdüren hekim vermelidir. Güvenlik talimatı 19

20 YAN ETKİLER Ventilasyonla bağlantılı olarak aşağıda sıralanan istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkması mümkündür: İnvaziv ventilasyon: Tüp ve nefes borusu kanülleri nedeniyle komplikasyonlar Maskeli ventilasyon: Yüzde ezik ve cilt bozuklukları Kaçaklar nedeniyle gözlerde tahrişler Midede aşırı şişkinlik Aspirasyon Sinüzit Burun kanaması Mekanik ventilasyondaki genel komplikasyonlar: Ventilasyona bağlı pulmonal barotravma / volutravma Respiratöre bağlı pnömoni Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler 20 Güvenlik talimatı

21 CİHAZIN TEKNİĞİ ÖNEMLİ BİLEŞEN GRUPLARI Ventilatör TRENDvent aşağıdaki bileşen gruplarından oluşur: Fan DC / İletişim Sensörler / Valfl er (basınçlı hava dağıtımı) Akım beslemesi Kontrol ünitesi (kontrol ve kumanda ünitesi) Arabirimler Akım besleme Güç kaynağı V AC (%-20, %+10) Uzaktan kumandalı alarm Hemşire çağrısı Aksesuar PC DC / İletişim Kontrol ünitesi (kontrol ve kumanda ünitesi) Fan Nemlendirici Dahili akü Sensörler / Valfl ar Hortum sistemi Oksijen besleme Kumanda elemanı / Ekran Şek. 1: Cihazın genel blok şeması Cihazın tekniği 21

22 Fan Fan 200 l/dak'lık bir akışta maksimum 40 hpa'lık bir basınç oluşturur. Fan ses yalıtımlı bir kutuya monte edilmiştir. Hava giriş tarafında kaba ve ince fi ltreli bir hava fi ltre kaseti bulunur. Akım beslemesi Akım beslemesi ya bir AC/DC güç kaynağı ya da dahili bir akü üzerinden yapılır. Ayrıca cihazın akım beslemesi harici bir AKKUPACK uni veya AKKUPACK uni ile de yapılabilir. Bu konuda yetkili satıcınıza danışınız. 22 Cihazın tekniği

23 Cihaz içindeki basınçlı hava dağıtımı Basınçlı hava dağıtımı için cihazın şu fonksiyon birimleri vardır: Fan (200 l/dak'ta 40 hpa) Akış elemanlı ve oransal valfl i hava çıkışı (standart hortum bağlantısı [M22]) Çek valf Nemlendirici (opsiyonel) 3/2 yollu valf ve otomatik kapanmalı bağlantı da dahil olmak üzere oksijen bloku Basınç ölçme hortumu bağlantısı (ø = 3,5 mm) Kontrol basıncı hortumu bağlantısı (ø = 4,5 mm) Oksijen sensörü bağlantısı (mandal 2,5 mm) Hava girişi Filtre Kontrol ünitesi Çevrim şalteri Çek valf Fan Valf Akış sensörü Oransal valf Basınç sensörleri/ Aşırı basınç şalteri Şek. 2: Basınçlı hava dağıtımı blok şeması Oksijen bağlantısı Hava çıkışı Kontrol hortumu bağlantısı Basınç ölçme hortumu bağlantısı Cihazın tekniği 23

24 Arabirimler Cihazın, PC'nin bağlanabileceği bir USB arabirimi vardır. Bu arabirim üzerinden PC yazılımı VENTcontrol cihaza bağlanabilir ve yazılım güncellemeleri yapılabilir. Ayrıca hemşire çağrısı veya uzaktan kumanda alarm kutusu için de bir bağlantı vardır. Servis için cihazın bir RS232 arabirimi vardır. 24 Cihazın tekniği

25 CİHAZIN İŞLEV GÖRME YÖNTEMİ Ventilatör TRENDvent'in işlev görme yöntemi, kapalı bir devre içinde fanın gücünü terapi için gerekli olan hava gücüne uyarlayan bir kontrol mekanizmasına dayanır. Bu süreç çerçevesinde fanın gücü, solunum yolu basıncının sinyali ve inspirasyon akışının sinyali ile kontrol edilir. Cihaz startı (başlatma) Cihaz başlatıldığında parametreler bellekten (EEPROM) okunur ve geçerli olup olmadıkları kontrol edilir. Ayrıca basınç ve akış sensörü ile sesli sinyal üreteci de test edilir. Hata durumunda algılanan hata emniyete alınır ve durum ekranında gösterilir. Kalibrasyon verileri EEPROM'dan yüklenir ve geçerli olup olmadıkları test edilir. Bir oksijen sensörü bağlı ise, bu sensör ortam havasına göre kalibre edilir. Parametre ölçümü Cihazın analog ölçme değerleri girilir ve değerlendirilir. Nominal değerlerin hesaplanması ayarlanan parametrelerden veya ventilasyon modundan yapılır. Nominal değerler bir dijital-analog dönüştürmesinden (DAU) sonra motor kontrolüne iletilir. Proksimal basınç ile valf kontrol basıncı ve inspirasyon akışı ölçülür. Bu veriler kullanılarak inspirasyon hacmi ve solunum frekansı hesaplanır. Ayrıca gerçek hasta akışı kaçak akışının çıkarılmasıyla belirlenir. Oksijen sensörü varsa inspirasyon havası FiO2'nin oksijen içeriği ölçülür. Basınç ve akış sensörü hastanın spontan solunumunu algılar ve tetikleme yapar ve bu yolla maske kaçakları dengelenir. Tetiklemenin hassaslığı ayarlanabilir. İnspirasyon tetiklemesi bir basınç ve volüm tetiklemesidir. Ekspirasyon tetiklemesi bir akış tetiklemesi olup, maksimum inspirasyon akışının bir oranı olarak ayarlanır. Cihazın tekniği 25

26 Alarmlar Alarm koşulları kesintisiz olarak kontrol edilir. Alarm durumunda bir alarm sesi duyulur ve ekranda buna uygun bir yazılı mesaj görünür. Ayrıca alarmın önceliğine bağlı olarak alarm tuşu da yanar. Alarm koşulları ortadan kalkınca alarm sesi de kesilir. Yazılı mesaj alarm tuşuna basılarak onaylanıncaya kadar ekranda gösterilir. Bütün alarmlar cihazda belleğe alınır. Alarmlara ait daha ayrıntılı bilgiyi sayfa 77'ten itibaren Alarm ve hata mesajları bölümünde bulabilirsiniz. HEMŞİRE ÇAĞRISI VE UZAKTAN KUMANDALI ALARM Ventilasyon esnasında cihazı kontrol etmek üzere cihazın arka tarafına alarmları iletebilmek için (Bakınız: sayfa 33) opsiyonel olarak temin edilebilen uzaktan kumandalı alarm kutusu veya hastane içi hemşire çağrısı bağlanabilir. 26 Cihazın tekniği

27 VENTİLASYON MODLARI Kullanılan hortum sistemine bağlı olarak cihazda aşağıdaki ventilasyon modlarını ayarlayabilirsiniz. Tab. 1: Ventilasyon modları Valfl i hortum sistemi Valfli hortum sistem Mod PCV APCV PSV PSV-S CPAP Tanım Pressure Controlled Ventilation (Basınç kontrollü ventilasyon) Assisted Pressure Controlled Ventilation (Basınç kontrollü asiste ventilasyon) Pressure Supported Ventilation (Basınç destekli ventilasyon) Pressure Supported Ventilation - Spontaneous (Basınç destekli ventilasyon - Spontan) Continuous Positive Airway Pressure (Sürekli pozitif solunum yolu basıncı) Tab. 2: Ventilasyon modları Hava çıkışlı hortum sistemi Hava çıkışlı hortum sistemi Mod CPAP S T ST Tanım Continuous Positive Airway Pressure (Sürekli pozitif solunum yolu basıncı) Spontan ventilasyon (Spontan solunuma bağlı ventilasyon) Timed Ventilation (Zaman kontrollü ventilasyon) Spontaneous and Timed Ventilation (Spontan solunuma bağlı ve zaman kontrollü ventilasyon) Ventilasyon modları 27

28 PCV MODU PCV modunda ventilasyon sadece cihaz tarafından kontrol edilir. Hastanın spontan soluması mümkün değildir. İnspirasyon tetiği tam kontrollü bir ventilasyon için KAPALI konumuna getirilmelidir. Ventilasyon döngüsünün temeli ayarlanan frekans ve ayarlanan İ:E oranıdır. İnspirasyon basıncı (IPAP) ve endekspiratorik basınç (PEEP) hastaya uygulanan ventilasyonun basınç aralığını verir. Basınç artışı bir rampanın ayarlanmasıyla seçilebilir. Soluk alma volümü akciğerin özelliğine (Com pliance ve Resistance) uyarlanır. Minimum volümü (Vt min) koruyabilmek için, bu minimum volüme ulaşmak için basınç desteği opsiyonlu (IPAP + basınç desteği) bir değer önceden belirlenebilir. Basınç avansı IPAP PEEP Kontrollü inspirasyon Kontrollü inspirasyon Kontrollü inspirasyon Kontrollü inspirasyon Zaman PCV modunda alarm parametresi olarak maksimum ve minimum volümler ve maksimum frekans ayarlanabilir. Şek. 3: PCV modu diyagramı 28 Ventilasyon modları

29 APCV MODU Basınç kontrollü asiste ventilasyon ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde tam kontrollü ventilasyona tekabül eder. İnspirasyon tetiklemesinin ayarlanmasıyla hasta, tetikleme eşiğine ulaşıldığında soluk alma çabasıyla ekspirasyonu kesip bir sonraki inspirasyonu başlatma olanağına sahip olur. Bu ek ventilasyon strokları tam kontrollü ventilasyonda olduğu gibi sadece cihaz tarafından kontrol edilir. İnspirasyon süresi sabit olarak önceden belirlenir. Ancak hasta soluma çabaları ile ekspirasyon süresini kısaltarak ayarlanmış olan frekansı yükseltebilir. Şek. 4: APCV modu diyagramı Basınç avansı IPAP PEEP Kontrollü inspirasyon Asiste inspirasyon Spontan ventilasyon tetiklemesi Asiste inspirasyon Kontrollü inspirasyon Zaman APCV modunda alarm parametresi olarak maksimum ve minimum volümle bir maksimum frekans ayarlanabilir. Ventilasyon modları 29

30 PSV MODU Basınç destekli ventilasyon spontan ventilasyonun desteklenmesine ve spontan ventilasyonun devre dışı kaldığında mekanik ventilasyonun devreye alınmasına yarar. Destekleme basıncı (IPAP) ve endekspiratorik basınç (PEEP) hastaya uygulanan ventilasyonun basınç aralığını verir. İnspirasyon ve ekspirasyon tetiklemelerinin tetikleme sınırları ayarlanabilir ve hastanın gereksinimlerine uyarlanabilir. Ayarlanabilir frekans arka plan frekansı olarak işlev görür. Hastanın spontan ventilasyonu ile bu frekansa ulaşıldığı veya bu frekans aşıldığı sürece, cihaz her spontan inspirasyona destekleme basıncı ile reaksiyon verir ve hastanın ventilasyonunu izler. Arka plan frekansına ulaşılamadığında, cihaz, spontan ventilasyon tekrar kaydedilinceye kadar mekanik ventilasyonu devreye alır. Hastanın spontan ventilasyon çabaları arasında ventilasyon molalarına olanak sağlamak için, bir apne eşiğinin ayarlanması suretiyle mekanik ventilasyon stroklarının başlangıcının zamansal olarak geciktirilmesi mümkündür. PEEP ile IPAP arasındaki basınç yükselmesi akış eğrisini belirleyen bir rampa ayarı üzerinden seçilebilir. Soluma volümü her zaman akciğerin özelliklerine uyarlanır (Compliance ve Resistance). Minimum volümü koruyabilmek için, bu minimum volüme ulaşmak için basınç desteği opsiyonlu (IPAP + basınç desteği) bir değer önceden belirlenebilir. Basınç avansı IPAP PEEP Destekli inspirasyon ve ekspirasyon Spontan ventilasyon tetiklemesi Destekli inspirasyon ve ekspirasyon Destekli inspirasyon ve ekspirasyon Spontan ventilasyon tetiklemesi Destekli inspirasyon ve ekspirasyon Zaman Şek. 5: PSV modu diyagramı PSV modunda alarm parametresi olarak maksimum ve minimum volümler ve maksimum frekans ayarlanabilir. 30 Ventilasyon modları

31 PSV-S MODU PSV-S modu ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde PSV moduna tekabül eder. Frekans KAPALI konumuna getirildiğinden tetikleme sadece hastanın spontan ventilasyonunda gerçekleşir. Apne eşiği otomatik olarak bir alarm parametresi olur. Cihaz bu ayar durumunda sadece hastanın mevcut spontan ventilasyonuna reaksiyon gösterir. CPAP MODU CPAP modunda cihaz sürekli bir pozitif basınç sağlar. Şek. 6: CPAP modu diyagramı Basınç avansı IPAP Zaman S MODU S modu ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde PSV-S moduna tekabül eder. T MODU T modu ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde PCV moduna ve ayarlanmış inspirasyon tetiklemesinde APCV moduna tekabül eder. ST MODU ST modu ayarlanabilir ventilasyon parametrelerinde PSV moduna tekabül eder. Ventilasyon modları 31

32 CİHAZIN TANIMI GÖVDE, GÖSTERGE VE KUMANDA ELEMANLARI Ekran Nemlendirici çıkarma tuşu Kumanda ünitesi Hortum sistemi bağlantısı/ Nemlendirici Nemlendirici için soketler Tutacak Oksijen sensörü kablosu bağlantısı (mandal = 2,5 mm) Kontrol hortumu bağlantısı (ø = 4,5 mm) Oksijen bağlantısı Basınç ölçme hortumu bağlantısı (ø = 3,5 mm) Oksijen çıkışı Şek. 7: Cihazın önden görünüşü 32 Cihazın tanımı

33 Hortum sistemi çevrim şalteri Akım beslemesi uyarı plakası Ana şalter DC 24V~/5A Şebeke bağlantısı Com Servis bağlantısı (RS232 arabirimi, RJ11) Uzaktan kumandalı alarm bağlantısı (RJ10) Bağlantılar kapağı Uzaktan kumandalı alarmı LED'i PC bağlantısı (USB arabirimi) Entegre fi ltre kaseti (ince ve kaba fi ltre) hava girişi, çıkarılabilir Şek. 8: Cihazın arkadan görünüşü Cihazın tanımı 33

34 KUMANDA ÜNİTESİ KUMANDA ÜNİTESİ ELEMANLARI Akım LED'i Akü LED'i esc tuşu Dokunmatik teker Yön tuşları OK tuşu Alarm tuşu Isıtma tuşu ON/OFF tuşu Şek. 9: Kumanda ünitesi elemanları 34 Cihazın tanımı

35 LED'LERİN FONKSİYONLARI Akım LED'i Akım LED'i akım beslemesi hakkında bilgi verir. Tab. 3: Akım LED'i Renk Durum Akım beslemesi Yeşil Yanıyor Gerilim > 22,0 V Kırmızı Yanıp sönüyor Gerilim < 22,0 V Yok Kapalı Gerilim < 22,0 V (onaylı) Akü LED'i Akü LED'i akünün kapasitesi hakkında bilgi verir. Tab. 4: Akü LED'i Renk Durum Cihaz Kapasite Yeşil Yanıyor Açık > %80 Sarı Yanıyor Açık > %30 Kırmızı Yanıyor Açık < %30 Kırmızı Yanıp sönüyor Açık Akü hatası Yeşil Yanıp sönüyor Kapalı > %80 (akü şarj oluyor) Sarı Yanıp sönüyor Kapalı > %30 (akü şarj oluyor) Kırmızı Yanıp sönüyor Kapalı < %30 (akü şarj oluyor) Sarı Yanıyor Kapalı Akü şarj hatası (kapasite < %80) Kırmızı Yanıyor Kapalı Akü şarj hatası (kapasite < %30) Cihazın tanımı 35

36 TUŞLARIN FONKSİYONLARI esc tuşu esc tuşunun esas olarak şu fonksiyonları vardır: Kalibrasyon, parametre değiştirme ve benzeri işlemlerini durdurma. Ayarlanan değerler alınmaz. Eski değerler korunur. Bir parametre işaretinin kaldırılması. Ekranın hasta ekranına kadar bir üst ekrana çevrilmesi. Karakteristik eğri ekranından hasta ekranına geçiş. Dokunmatik teker Dokunmatik tekerle dairesel döndürme hareketleriyle menüler ve menü öğeleri arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca dokunmatik tekerle parametre değerlerini de değiştirebilirsiniz. Yön tuşları Yön tuşlarına dokunarak menüler ve menü öğeleri arasında gezinebilirsiniz. Ayrıca yön tuşları ile parametre değerlerini de değiştirebilirsiniz. Kısa dokunuş 1 adımla parametre ayarlarını değiştirir. Uzun dokunuş parametre değerleri arasında dolaşır. OK tuşu OK tuşu ile menü öğelerini seçebilirsiniz ve parametre değişikliklerini onaylayabilirsiniz. Hasta ekranında OK tuşuna basılınca karakteristik eğri ekranı gösterilir. ON/OFF tuşu ON/OFF tuşuna basılarak ventilasyon başlatılır ve sonlandırılır. 36 Cihazın tanımı

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

VENTIlogic LS/VENTIlogic plus

VENTIlogic LS/VENTIlogic plus VENTIlogic LS/VENTIlogic plus VENTIlogic LS, sızdırma sistemi ile VENTIlogic LS - Hasta valfına sahip tek hortumlu sistem VENTIlogic LS - Hasta valfına sahip çift hortumlu sistem VENTIlogic plus, sızdırma

Detaylı

MEDUMAT Transport. Acil Solutma Cihazı. Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu

MEDUMAT Transport. Acil Solutma Cihazı. Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu MEDUMAT Transport Acil Solutma Cihazı Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bakış................ 4 2. Ürün Açıklamaları.......... 18 2.1 Amacına Uygun

Detaylı

Vela Ventilatör Diamond Serisi. Kullanım Kılavuzu

Vela Ventilatör Diamond Serisi. Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Bu belge Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Telif Hakkı yasaları çerçevesinde korunmaktadır. Bu

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

AVEA. Kullanım Kılavuzu. Ventilatör Sistemleri

AVEA. Kullanım Kılavuzu. Ventilatör Sistemleri AVEA Kullanım Kılavuzu Ventilatör Sistemleri ii Kullanım Kılavuzu Bu belge Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Telif Hakkı yasaları çerçevesinde korunmaktadır. Bu belgenin tamamı veya bir parçası

Detaylı

ACCUVAC Rescue. Vakum Aspiratörü. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu

ACCUVAC Rescue. Vakum Aspiratörü. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu ACCUVAC Rescue Vakum Aspiratörü Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Içindekiler 1. Genel Bakış.................... 3 1.1 Cihaz plaketinde yer alan tanım işaretleri............. 5 1.2 Ambalaj üzerindeki

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

PumpDrive. Çalıştırma Talimatı. Kendinden soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevirici

PumpDrive. Çalıştırma Talimatı. Kendinden soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevirici Çalıştırma Talimatı 4070.81/7--82 PumpDrive Kendinden soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevirici Montaj şekilleri: Motor üzeri montaj (MM) Duvara montaj (WM) Kabin içi montaj (CM) Tesis-no. Seri-no.

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC)

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Advanced Energy AE 3TL 08 23 Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mayıs 2015 Advanced Energy AE 3TL 08 23 COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy

Detaylı

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler

Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR El Kitabı 02/2012 Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler Answers for industry. Spesifik taleplere göre geliştirilmiş ürünler SIDOOR Cihaz kitabı Genel güvenlik uyarıları 1 Giriş 2 Terimler

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT

Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT SCCPXT-WA-E4-tr-34 98-101200.04 Sürüm 3.4 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler

Detaylı

Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar

Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar Montaj için bu kullanma talimatını her zaman içindekiler listesi üzerinden gerekli bilgileri konulara göre okuyabilecek şekilde bölümlere ayırdık. Uyarı Seyir için ayrıntılı

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 Modbus ve Levelmaster Protokolü Koaksiyel ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49475

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ!

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! OPEL Movano DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! DİZEL MOTORLARI YALNIZCA, AVRUPA EN590-EURO DIESEL ÖZELLİKLERİNE UYGUN YÜKSEK KALİTELİ YAKITLA ÇALIŞTIRINIZ.

Detaylı

Leica CV5030. Dolum otomatı

Leica CV5030. Dolum otomatı Leica CV5030 Dolum otomatı Kullanım kılavuzu Leica CV5030 Sipariş no. 14 0478 80123 RevE V 3.0, Türkçe - 04/2013 Her zaman cihaza yakın bir yerde muhafaza ediniz. İşletime almadan önce dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Multilift MD, MLD Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

BAHCE S. Güvenlik Talimatı. Akülü Çim Biçme Robotu Indego Kullanım Kılavuzu. www.rainbird.eu. www.bahces.com

BAHCE S. Güvenlik Talimatı. Akülü Çim Biçme Robotu Indego Kullanım Kılavuzu. www.rainbird.eu. www.bahces.com Güvenlik Talimatı Dikat! Aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun. Bahçe aletinin usulüne uygun olarak kullanımını ve kumanda elemanlarının işlevlerini tam olarak öğrenin. Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Kullanıcı için. Kullanım kılavuzu. ecotec pro, ecotec plus. Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı

Kullanım kılavuzu. Kullanıcı için. Kullanım kılavuzu. ecotec pro, ecotec plus. Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı Kullanım kılavuzu Kullanıcı için Kullanım kılavuzu ecotec pro, ecotec plus Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı TR İçindekiler İçindekiler Doküman ile ilgili uyarılar... 3. Dokümanların saklanması... 3.2

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10 MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 214 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 214/1 Montaj ve Kullanma Kılavuzu Midea Yüzme Havuzu Su Isıtıcısı Ürünümüzü

Detaylı