YILLIK FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014

2

3 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015

4 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içermektedir. Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim şirketince denetlenmekte ve bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yayımlanmaktadır. Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendirmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna faaliyetleri hakkında yılda bir defa bilgi vermektedir. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ: FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI TEL: (212) FAKS: (212) MART 2015 ISSN:

5 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI I- KURUMSAL YÖNETİM TMSF nin Tarihsel Yolculuğu TMSF nin Görevleri ve Sorumlulukları TMSF nin Organizasyon Yapısı TMSF nin Kurumsal Yönetim Anlayışı İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsal İletişim Yönetimi İç Denetim Kurumsal Risk Yönetimi Finansal Yönetim Kurumsal Bilgi Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi ve Stratejik Planlama II- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Mevduat Sigortacılığına İlişkin Çalışmalar Mevduat Sigorta Kapsamı ve Limiti Risk Esaslı Prim Sistemi Sigorta Primlerinin Tahsili ve Denetim Süreci Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarına İlişkin Gelişmeler Finansal Güvenlik Ağı İlişkileri Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) ile İlgili Faaliyetler Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu (EFDI) ile İlgili Faaliyetler Diğer Uluslararası Faaliyetler 40 III- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Çözümleme Süreci Çözümleme Faaliyetleri Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Fona Devredilen Bankalar Geri Kazanım Faaliyetleri Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler İştiraklere İlişkin Faaliyetler Gayrimenkul ve Menkullere İlişkin Faaliyetler Fonun Taraf Olduğu Davalar

6 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu IV- FİNANSAL TABLOLAR TMSF Mali Tabloları Mali Tabloların Denetimi Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bilançosu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Gelir Tablosu Uygulanan Muhasebe Prensipleri ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mevduat Sigortacılığı Rezervinin Yönetimi Mevduat Sigortacılığı Risk Yönetim Politikaları V- EKLER

7 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 TABLOLAR Tablo 1: Tablo 2: Tablo 3: Tablo 4: Tablo 5: Tablo 6: Tablo 7: Tablo 8: Tablo 9: Tablo 10: Tablo 11: Tablo 12: Tablo 13: Tablo 14: Tablo 15: Tablo 16: Tablo 17: Tablo 18: Tablo 19: Tablo 20: Tablo 21: Fon çalışanlarının unvanlarına göre dağılımı Gider Bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2014 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri Çözümleme faaliyetleri 2014 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri Risk faktörleri ve puanları Prim kategorileri ve prim oranları Toplam ve sigorta kapsamındaki mudi sayıları Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından Fona yapılan geri ödemeler İmar Bankası DİBS ödemeleri Çözümleme gelirlerinin dağılımı Fonun takipli alacaklarından 2014 yılında yapılan tahsilatlar Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar 6183 sayılı Kanun kapsamında satışı gerçekleştirilen gayrimenkuller 6183 sayılı Kanun kapsamında satışı gerçekleştirilen menkuller Satışı onaylanan ticari ve iktisadi bütünlükler Hisse devri gerçekleştirilen iştirakler Banka hakim ortakları/ yöneticileri ile ilgili davalar Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri Uluslararası dava ve takipler Kurumsal krediler ile ilgili davalar Tablo 22: Kredi dışı davalar Tablo 23: Kredi dışı icra takipleri Tablo 24: Devralınan takipteki alacaklar Tablo 25: Fon Portföyündeki menkul kıymetler Tablo 26: İflas masasından alacaklar Tablo 27: Sigorta primi gelirleri Tablo 28: Fon tarafından Hazine Müsteşarlığına yapılan ödemeler Tablo 29: Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının kapsam ve tutarına ilişkin değişiklikler GRAFİKLER Grafik 1: Fon Kurulu Kararlarının dağılımı Grafik 2: Fon çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı Grafik 3: TMSF hakkında medyada yer alan haberlerin dağılımı Grafik 4: Basında yer alan haberlerin etkisine göre dağılımı Grafik 5: Bilgi edinme başvuruları Grafik 6: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Grafik 7: Toplam mevduat ve mudi sayısının dilimler itibarıyla dağılımı Grafik 8: Toplam katılım fonu ve katılım fonu sahibi sayısının dilimler itibarıyla dağılımı 3

8 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Grafik 9: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Grafik 10: İştiraklerin itibarıyla durumu Grafik 11: Devralınan gayrimenkullerin itibarıyla durumu Grafik 12: Dönemler itibarıyla sigorta primleri Grafik 13: Yıllar itibarıyla tahsil edilen sigorta primleri Grafik 14: Yıllar itibarıyla zamanaşımına uğramış kıymetler Grafik 15: Yıllar itibarıyla Fon rasyosunun gelişimi Grafik 16: Yıllar itibarıyla mevduat tutarları ve kredi riski oranları Grafik 17: Sigortalı mevduat ve katılım fonu ile mevduat sigortacılığı rezervinin yabancı para dağılımı Grafik 18: Mevduat sigortacılığı rezervinin vade dağılımı Grafik 19: Menkul Kıymetlerin türlerine göre dağılımı ŞEKİLLER Şekil 1: TMSF nin tarihsel yolculuğu Şekil 2: TMSF nin fonksiyonları Şekil 3: TMSF nin organizasyon şeması Şekil 4: TMSF Kurumsal yönetim sistemleri çemberi Şekil 5: TMSF nin kamuoyu ile iletişim kanalları Şekil 6: Stratejik risk yönetim modeli Şekil 7: Fonun kaynakları ve kaynakların kullanımı Şekil 8: TMSF dönemi misyonu, vizyonu ve ilkeleri Şekil 9: TMSF dönemi stratejik amaçları Şekil 10: TMSF dönemi Strateji Haritası Şekil 11: TMSF 2014 yılı Kurumsal Gelişim Planı Şekil 12: TMSF 2014 yılı KGP notlama çizelgesi Şekil 13: Mevduat sigortasının kapsam ve tutarı Şekil 14: Prim tahsil ve denetim süreci Şekil 15: Banka çözümleme süreci Şekil 16: Temettü hariç ortaklık hakları Fona devredilen bankalar Şekil 17: Mudi bilgilendirme ilanı-1 Şekil 18: Mudi bilgilendirme ilanı-2 RESİMLER Resim 1: IADI 41. İcra Kurulu (EXCO) Toplantısı-Basel/İsviçre Şubat 2014 Resim 2: IADI 13. Yıllık Genel Kurul-Trinidad and Tobago -23 Ekim 2014 Resim 3: FSDK-TMSF Mutabakat Zaptı İmza Töreni -2 Ekim

9 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 KISALTMALAR Bakanlar Kurulu Kararı Bank Ekspres A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bayındırbank A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Borsa İstanbul Demirbank T.A.Ş. Devlet Borçlanma Senedi Devlet Dış Borçlanma Senedi Devlet İç Borçlanma Senedi Devlet Planlama Teşkilatı Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Egebank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. Etibank A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Geri Ödeme Sözleşmesi İktisat Bankası T.A.Ş. İnterbank A.Ş. İstanbul Altın Borsası Kanun Hükmünde Kararname Kentbank A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Sitebank A.Ş. Sümerbank A.Ş. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Toprakbank A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. BKK Bank Ekspres Bank Kapital BDDK Bayındırbank Birleşik Fon Bankası BİST Demirbank DBS DDBS DİBS DPT EGS Bank Egebank Esbank Etibank FYYS Protokol İktisat Bankası İnterbank IAB KHK Kentbank Kıbrıs Kredi Bankası Tarişbank Marmara Bank Impexbank TYT Bank Pamukbank SPK Sitebank Sümerbank TMSF - Fon Toprakbank Türkbank TCMB İmar Bankası Yaşarbank Ulusalbank IADI VOB Yurtbank 5

10 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu BAŞKANIN MESAJI Finansal güvenlik ağının önemli bir parçası olan TMSF, önceki yılları olduğu gibi 2014 yılını da yoğun bir çalışma gündemiyle geçirmiştir. TMSF, hem mevduat sigortacılığı hem de çözümleme alanında başarıyla yürüttüğü faaliyetlerini bu yıl da hız kesmeden sürdürmüştür. Küresel kriz sonrasında ekonomik istikrara yönelik olarak çeşitli ülkelerde uygulamaya konulan politikalar, 2014 yılında da finansal istikrarın temel belirleyicisi olmaya devam etmiştir. Bu yılda, ABD Merkez Bankası nın (FED) varlık alım programını sonlandırması ve faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler ile Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) ekonomik büyümeye yönelik politikaları, finansal piyasalarda alınan kararlar üzerinde etkili olan önemli faktörler olmuşlardır. Bu gelişmeler çerçevesinde, ülkemiz finansal sisteminin en önemli parçasını oluşturan bankacılık sektörü, sağlıklı ve güçlü yapısını 2014 yılında da korumuştur. 6

11 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Finansal istikrarın daha sağlam ve kalıcı bir şekilde sürdürülmesi ve finansal krizlerin kamusal maliyet doğurmadan çözümlenmesine yönelik olarak, küresel kriz sonrasında başlatılan çalışmalar bütün dünyada devam etmektedir. Bu kapsamda, AB Parlamentosu tarafından 2014 yılında kabul edilerek yayımlanan Banka Kurtarma ve Çözümleme Direktifi bu alanda atılan en önemli uygulama adımlarından birisidir yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan söz konusu direktif; kredi kuruluşları ve yatırım şirketleri için kurtarma ve çözümleme planlarının hazırlanmasını, çözümlemede otofinansman (bail-in) yöntemine başvurulmasını ve çözümleme fonunun oluşturulmasını öngörmektedir. TMSF olarak, uluslararası standartlara ve AB mevzuatına büyük ölçüde uyumlu olan mevcut düzenleme ve uygulamalarımızın tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde yürütülen söz konusu faaliyetlerin 2015 yılı içerisinde de devam ettirilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan, küresel kriz ve sonrasında yaşanan gelişmelerden çıkarılan dersler ışığında, daha önce yayınlanmış bulunan Etkin Mevduat Sigortacılığı İçin Temel Prensipler (Temel Prensipler) 2014 yılı içerisinde gözden geçirilerek tekrar yayımlanmıştır. Revize edilen Temel Prensipler; mevduat sigortasının kapsamı, sigortalı mevduat ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması ve fonlama gibi alanlarda mevcut olan standartları daha da güçlendirmiş bulunmaktadır. Birçok alanda tam veya büyük ölçüde uyumlu olduğumuz Temel Prensipler e uyum düzeyimizin daha da artırılması için, mevcut düzenleme ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara TMSF olarak devam etmekteyiz. Bu kapsamda, sigortalı mevduat ödemelerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen başlatılan Sigortalı Mevduatın İzlenmesi Projesi ni de 2014 yılında tamamlamış bulunmaktayız. TMSF, uluslararası faaliyetler ve işbirliği konusunda yoğun geçen bir yılı daha geride bırakmıştır yılı içerisinde, hem Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) hem de Avrupa Mevduat Sigortacıları Formu (EFDI) tarafından gerçekleştirilen toplantılar ile çeşitli konularda düzenlenen çalıştay, seminer ve konferanslara TMSF tarafından aktif bir şekilde katılım sağlanmıştır. Bunların dışında, diğer ülke mevduat sigorta kurumları ile bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik faaliyetlerde de bulunulmuştur. Bu kapsamda, Kosova Mevduat Sigorta Kurumu (FSDK), Afganistan Mevduat Sigorta Kurumu (ADIC), Filistin Mevduat Sigorta Kurumu (PDIC) ve Filipinler Mevduat Sigorta Kurumu (PDIC) temsilcilerinden oluşan heyetler tarafından TMSF ye çalışma ziyaretlerinde bulunulmuştur. Ayrıca, TMSF ile Kosova Mevduat Sigorta Kurumu (FSDK) ve Kazakistan Mevduat Sigorta Kurumu (KDIF) arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini artırmaya yönelik olarak 3 er yıllık mutabakat zabıtları (MOU) imzalanmıştır yılında yapılan tahsilat ve aktarımlarla birlikte TMSF nin toplam tahsilat rakamı finansal gelirler hariç milyon USD olarak gerçekleşmiştir. TMSF, çözümleme faaliyetleri kapsamında 2014 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı na 175 milyon USD aktarımda bulunmuş, bu aktarımla birlikte bugüne kadar Hazine 7

12 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Müsteşarlığı na aktarılan tutar milyon USD ye ulaşmıştır. Diğer kurum ve kuruluşlara aktarılan tutar ise 2014 yılında 281 milyon USD olarak gerçekleşmiş olup, bu kapsamda yapılan toplam aktarım tutarı milyon USD olmuştur. TMSF, Mevduat Sigortacılığı ve Çözümlemede Dünya Markası Olmak şeklinde tanımladığı vizyonu çerçevesinde, stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için hem ulusal hem de uluslararası faaliyetlerine önümüzdeki yılda da devam edecektir. Şakir Ercan GÜL Başkan 8

13 I KURUMSAL YÖNETİM 9

14 I-KURUMSAL YÖNETİM 1- TMSF nin Tarihsel Yolculuğu 2- TMSF nin Görevleri ve Sorumlulukları 3- TMSF nin Organizasyon Yapısı 4- TMSF nin Kurumsal Yönetim Anlayışı 5- İnsan Kaynakları Yönetimi 6- Kurumsal İletişim Yönetimi 7- İç Denetim 8- Kurumsal Risk Yönetimi 9- Finansal Yönetim 10- Kurumsal Bilgi Yönetimi 11- Kurumsal Performans Yönetimi ve Stratejik Planlama 10

15 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF nin Tarihsel Yolculuğu TMSF, tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde tasarruf mevduatını sigorta etmek üzere kurulmuştur yılında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle TMSF nin yetkileri genişletilmiş, tasarruf mevduatını sigorta etmenin yanı sıra bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve gereğinde yeniden yapılandırma görevi TMSF ye verilmiştir. 90 lı yılların sonunda finans sektörünün ülke sınırlarını da aşarak, daha karmaşık ve daha hızlı işler hale gelmesi bu sektörü düzenlemekten ve denetlemekten sorumlu kurumların uzmanlaşarak, daha işlevsel ve bağımsız hale getirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Dünyada önceleri Merkez Bankaları ve Bakanlıklarca yürütülen denetim görevinin bağımsız bir kuruma devredilmesi eğilimi Türkiye yi de etkilemiş, 1999 yılında BDDK kurulmuş ve TMSF nin temsil ve idaresi BDDK ya devredilmiştir. BDDK nın kuruluşu ve faaliyetlerine başlaması Türkiye nin yaşadığı ikinci büyük finansal krize denk gelmiştir teki ilk dalgada 4 olan batık banka sayısı 2000 lerin başındaki ikinci dalga ile 25 e yükselmiştir tarihinde TMSF nin karar organının Fon Kurulu olduğu hükme bağlanarak TMSF özerk bir statüye kavuşturulmuştur. Şekil 1: TMSF nin tarihsel yolculuğu 2005 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk mevduat sigortacılığı sistemi ve TMSF için önemli değişiklikler getirmiştir. Bu Kanun ile TMSF nin yetkileri genişletilmiş, önceki düzenlemelere göre BDDK tarafından belirlenen sigortaya tabi mevduatın kapsamı ve tutarını belirleme yetkisi TMSF ye verilmiştir. Bunun yanı sıra risk esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil zamanını ve şeklini belirleme yetkileri de yine TMSF ye verilmiştir sayılı Bankacılık Kanunu nun getirdiği bir diğer yenilik ise katılım bankaları nezdinde açılan gerçek kişilere ait katılım fonlarının da TMSF nin güvencesi altına alınmasıdır. 2. TMSF nin Görevleri ve Sorumlulukları TMSF görevlerini, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir. TMSF nin fonksiyonlarını mevduat sigortacılığı ve çözümleme başlıkları altında değerlendirmek ve şu şekilde özetlemek mümkündür: Şekil 2: TMSF nin fonksiyonları 11

16 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi, TMSF alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, TMSF varlık ve kaynaklarının yönetilmesi. TMSF, Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri kapsamında; mevduat sigortacılığına ilişkin politikaların belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi, sektör ve banka riskinin izlenmesi ve Bankacılık Kanunu nun 130'uncu maddesinde belirtilen gelirlerin tahsil edilmesine yönelik işlemleri yürütmektedir. Çözümleme Faaliyetleri kapsamında ise; TMSF ye devredilmiş ve faaliyet izni kaldırılmış bankaları çözümleme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca erken uyarı sisteminin kurulması, seri ve maliyet etkinliği yüksek çözümleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve bankalara aktarılan kaynakların maksimum düzeyde geri kazanımı için gerçekleştirilen işlemler de çözümleme faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir. TMSF görevini yaparken bağımsızdır. TMSF nin kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Fon Kurulu'nun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. TMSF nin, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerden, Bankacılık Kanunu kapsamında verilen görevleri ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi ve belge isteme yetkisi bulunmaktadır. 3. TMSF nin Organizasyon Yapısı Fon Kurulu, TMSF nin karar organıdır ve biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır. Fon Kurulu Başkanı, TMSF nin de başkanı olup, TMSF nin genel yönetim ve temsilinden ve Fon Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasından sorumludur. Fon Kurulu nun çalışma usul ve esasları tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. Fon Kurulu 2014 yılında toplam 311 adet karar almış olup, söz konusu kararların konularına göre dağılımı Grafik 1 de gösterilmektedir. 12

17 Yıllık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yılı Fon Kurulu Kararlarının Konularına Göre Dağılımı 17 9 Çözümleme Faaliyetleri 3 Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri Dış İlişkilere İlişkin Faaliyetler 282 İç Düzenlemeye İlişkin Faaliyetler Grafik 1: Fon Kurulu Kararlarının dağılımı TMSF nin merkezi İstanbul'da olup, Ankara'da bir temsilciliği bulunmaktadır. Organizasyon yapısı Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliği nde 2 Başkan Yardımcılığı, 10 Daire Başkanlığı ve 4 Müdürlük olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 15 Başkanlık Müşavirliği kadrosu bulunmaktadır. Fonun organizasyon şeması Şekil 3 te gösterilmektedir. Şekil 3: TMSF nin organizasyon şeması 13

18 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 4. TMSF nin Kurumsal Yönetim Anlayışı TMSF nin organizasyon yapısı, iş süreçleri ve yönetim stratejileri Bankacılık Kanunu ve bu Kanun uyarınca yapılan alt düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiştir. Diğer taraftan, TMSF nin tarihsel gelişimi, deneyimleri ve kurumsal kültürü de kurumsal yönetiminin yapılmasında önemli bir yer tutmaktadır. TMSF nin, kurumsal yönetim uygulamaları ile ilgili olarak yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki TMSF Kurumsal Yönetim Sistemleri Çemberi nde gösterilen başlıklar altında toplanmıştır. Kurumsal Performans Yönetimi ve Stratejik Planlama Kurumsal Bilgi Yönetimi Finansal Yönetim Kurumsal Risk Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi TMSF Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal İletişim Yönetimi İç Denetim Şekil 4: TMSF Kurumsal yönetim sistemleri çemberi TMSF kurulduğu günden bugüne kurumsal yönetim sistemleri uygulamaları ile yurt içinde ve yurt dışında pek çok organizasyona örnek teşkil etmiş olup, özellikle banka çözümleme, geri kazanım, finansal yönetim ve kurumsal gelişim uygulamaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 5. İnsan Kaynakları Yönetimi TMSF tüm faaliyetlerini toplam 374 personel ile yürütmektedir. Ayrıca, Birleşik Fon Bankası nda ve TMSF nin yönetim ve denetiminde bulunan şirketlerde çalışan 86 personel TMSF birimlerinde geçici olarak görevli bulunmaktadır. Fon personelinin unvanlarına göre dağılımı Tablo 1 de ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 14

19 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Statü Unvan Personel Sayısı Başkan Yardımcısı 2 Daire Başkanı 8 Müşavir 12 Müdür 4 Kadro Karşılığı Grup Koordinatörü 18 Sözleşmeli Personel Fon Avukatı 90 Fon Denetçisi 17 Fon Uzmanı 134 Fon Denetçi Yardımcısı - Fon Uzman Yardımcısı 7 Şef 21 İdari Sözleşmeli Doktor İdari Şef 1 1 Personel İdari Personel 44 Destek Personeli 15 Genel Toplam 374 Tablo 1: Fon çalışanlarının unvanlarına göre dağılımı TMSF çalışanlarının % 89 u lisans ve üzeri düzeyde eğitim almıştır. Eğitim durumlarına göre personel dağılımı Grafik 2 de gösterilmektedir. Fon Çalışanlarının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Lise Ön lisans Lisans Yüksek lisans Doktora Diğer 291 Grafik 2: Fon çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı İnsan Kaynakları Yönetmeliği nin 48 inci maddesi kapsamında hazırlanan yıllık eğitim programı çerçevesinde 2014 yılı içinde toplam 49 eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin 4 ü genel katılıma açık eğitimlerden, 45 i Fon Uzman Yardımcılığı eğitimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, 2014 yılı içerisinde 21 personelin yurt dışında gerçekleştirilen 10 konferansa katılımı sağlanmış, 1 personel ise lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. TMSF, Yurt İçinde Yabancı Dil Eğitimine Gönderileceklerin Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yabancı dil bilgi düzeylerini geliştirmek isteyen personeli yurt içinde yabancı dil eğitiminden de yararlandırmaktadır. Söz konusu usul ve esaslar kapsamında 2014 yılında toplam 24 personel yabancı dil eğitim imkanından yararlanmıştır. 15

20 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 6. Kurumsal İletişim Yönetimi TMSF, faaliyetleri ile ilgili gelişmelerin etkin, doğru ve anlaşılır bir biçimde kamuoyuna duyurulması, kamuoyunun mevduat sigorta sistemi hakkında bilinçlendirilmesi ve TMSF nin toplumdaki güven ve imajının artırılmasını sağlamak amacıyla çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyu ile düzenli bir iletişim ağı oluşturmuştur. Şekil 5: TMSF nin kamuoyu ile iletişim kanalları TMSF, 2014 yılında en etkili kitle iletişim araçları olan televizyon, gazete ve internet aracılığıyla kamuoyu ile etkin bir iletişim sağlamayı başarmıştır yılında yazılı ve görsel medyada TMSF ile ilgili olarak toplam adet haber yer almış, bu haberlerin adedi gazetelerde ve adedi ise televizyonda yayınlanmıştır. Diğer taraftan, TMSF ile ilgili olarak 2014 yılında internette adet haber yer almıştır. Ayrıca internette yer alan sosyal medya sitelerinde (Facebook, Twitter vb.) de TMSF nin temsil edilmesi sağlanmaktadır. 16

21 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 TMSF Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Dağılımı Basında Yer Alan Haberlerin Etkisine Göre Dağılımı (adet) 20% 8% Internet Gazete TV 72% 399 Olumlu Olumsuz Bilgi İçerikli Grafik 3: TMSF hakkında medyada yer alan haberlerin dağılımı Grafik 4: Basında yer alan haberlerin etkisine göre dağılımı TMSF, her yıl özellikle gazetelerde yayımlanan haberlerin içeriğine ilişkin bir etki analizi yaptırmaktadır yılında gazetelerde yayımlanan haberlerin içeriği incelendiğinde toplamda adet olan haberlerin % 47 sine tekabül eden adedinin bilgilendirici içerikte olduğu, yaklaşık % 43 üne tekabül eden adedinin ise TMSF nin toplumdaki olumlu algısını destekleyici yönde olduğu belirlenmiştir. TMSF nin kamuoyu ile iletişimde etkin olarak kullandığı bir diğer iletişim kanalı ise TMSF resmi internet sitesidir. İnternet sitesi aracılığıyla kamuoyu ile mevduat sigorta sistemi hakkında bilgi paylaşımında bulunulmakta, varlık satışları ile borçlulara ve alacaklılara yönelik ilan ve duyurular vasıtasıyla kamuoyu sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Mevduat sigorta sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla mevduat sigortasının kapsamı ve tutarı hakkında açıklayıcı bilgiler içeren tanıtım materyalleri (Ek:1) ise Türkiye deki tüm banka şubelerinde sergilenmektedir. TMSF, kamuoyu ile iletişimin etkinleştirilmesine yönelik olarak yürüttüğü faaliyetleri kapsamında yıllık ve üç aylık periyotlarda faaliyet raporları hazırlamaktadır. Ayrıca, üç aylık dönemlerle hem TMSF çalışanlarını hem de medya kuruluşları, akademisyenler, finans ve ekonomi çevrelerini, TMSF nin görev alanına giren konulardaki faaliyetler ile hukuki konularda bilgilendirmek amacıyla Bilimsel Yayın Organı-ÇATI yı yayımlamaktadır. Diğer taraftan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gönderilen bilgi edinme talepleri ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve TBMM den yöneltilen soru önergelerine cevap verilmektedir yılında 4982 sayılı Kanun kapsamında adet bilgi edinme başvurusu, 339 adet BİMER başvurusu ve 81 adet soru önergesine cevap verilmiştir. Yıllar itibarıyla Fona yöneltilen bilgi edinme başvuru adetleri Grafik 5 te yer almaktadır. 17

22 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bilgi Edinme Başvuruları Grafik 5: Bilgi edinme başvuruları 7. İç Denetim Bankacılık Kanunu nun 124'üncü maddesi uyarınca; TMSF nin iç denetimi TMSF tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, dış denetimi ise yıllık gider hesapları ile harcamalarının Sayıştay tarafından incelenmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. TMSF faaliyetlerinin gerektirdiği denetim hizmetlerini sağlamakla görevli Denetim Daire Başkanlığı 2014 yılı içerisinde; Fon şirketleri nezdinde inceleme ve soruşturma faaliyetleri, Fon nezdinde inceleme ve soruşturma faaliyetleri, Savcılık soruşturma izni incelemeleri, İç denetim faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Fon şirketleri nezdindeki inceleme ve soruşturma faaliyetleri kapsamında; mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 15/7-a ve 15/7-b maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 134 üncü maddesi uyarınca, Fona borçlu gruplardan Fon portföyüne alınan veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devrolan şirketler nezdinde inceleme ve soruşturmalar gerçekleştirilmiştir. Fon nezdindeki inceleme ve soruşturma çalışmaları kapsamında; TMSF çözümleme faaliyetlerinden kaynaklanan inceleme ve soruşturmalar ile idari ve personele yönelik inceleme ve soruşturmalar gerçekleştirilmiştir. Çözümlemeye yönelik inceleme ve soruşturmaların büyük bölümünü yönetim ve denetimleri Fona devredilen bankalar nezdinde gerçekleştirilen işlemler ve hisse devir sözleşmelerinden kaynaklanan incelemeler oluşturmaktadır. Savcılık izni verilip verilmemesi ile ilgili incelemeler kapsamında; Fon personeli ile Fonun yönetim ve denetiminde bulunan kuruluşlarda görevli diğer personel hakkında görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin olarak yürütülecek soruşturmalar için adli makamlarca Bankacılık Kanunu nun 127 nci maddesi uyarınca Fondan talep edilen soruşturma izinleriyle ilgili bildirimlere dayanak teşkil edecek incelemeler yapılarak raporlar düzenlenmiştir. İç denetim faaliyetleri ile ilgili olarak ise İç Denetim Programı kapsamında yapılan çalışmalara devam edilmiştir. 18

23 Yıllık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurumsal Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında; kurumsal performans yönetim modeli ile entegre bir şekilde çalışacak ve Fonun stratejik düzeyde risklerini ölçümleyecek bir Kurumsal Risk Yönetim Modeli nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar sonuçlandırılmış olup yeni planlama döneminde uygulanmak üzere oluşturulan Stratejik Risk Yönetimi Modeli 2014 yılında yürürlüğe konulmuştur. Şekil 6: Stratejik Risk Yönetim Modeli Stratejik Risk Yönetimi Modeli ile risk sorumluları tarafından, Fonun stratejik hedefleri kapsamında belirlenen stratejik proje ve faaliyetlere ilişkin risklerin tanımlanması, tespit edilen risklerin olasılık, etki ve önem düzeylerinin belirlenerek kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir. Böylece, Fonun yıllık bazda performans gelişiminin yanı sıra kurumsal düzeyde stratejik önem taşıyan risklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır. Halen, stratejik riskler altı aylık dönemler itibarıyla izlenerek raporlanmaktadır. 9. Finansal Yönetim Fonun başlıca gelir kaynakları Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kaynakları İle Kaynakların Kullanımına Dair Yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. Ayrıca Fon, Hazine Müsteşarlığı ndan izin almak kaydıyla piyasadan borçlanabilir. İhtiyaç hasıl olduğunda Fona ikrazen verilmek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilmektedir. Fon, BDDK görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu Kararı ile bankalardan ileride doğacak prim yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans alabilmektedir. Olağanüstü hallerde, Fon kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda Fonun talebi üzerine TCMB tarafından Fona avans verilebilmektedir. Fon kendisine tahsis edilen kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe kullanabilmektedir. Fon mevcudunun kullanılış usul ve esasları bahsi geçen Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Fon giderleri Fon kaynaklarından karşılanmaktadır. 19

24 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Şekil 7: Fonun kaynakları ve kaynakların kullanımı Bankacılık Kanunu ile TMSF ye yüklenen görev ve yetkilerin yerine getirilmesi esnasında yapılacak giderlerin disipline edilebilmesi, kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi ve gelecek yıllara yönelik tutarlı kararlar alınabilmesi, Fonun gelir ve giderlerinin bütçe disiplini altında takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 yılı Gider Bütçesi nin hazırlanmasında, tasarruf ilkelerinin yanı sıra, görevlerin aksatılmadan yürütülmesine imkan sağlayacak bir yapının oluşturulmasına özen gösterilmiştir yılı Gider Bütçesi ile öngörülen giderler Fonun mevduat sigortacılığına ilişkin faaliyet gelirlerinden karşılanmıştır. TMSF Teşkilat Yönetmeliği ile Fon Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde, Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 2014 yılı Gider Bütçesi Fon Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur yılı Gider Bütçesinde toplam 69 milyon TL ödenek öngörülmüş ve 62,20 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Harcamaların 38,30 milyon TL sini personel giderleri, 15,93 milyon TL sini mal ve hizmet alımları oluşturmaktadır. Söz konusu ödeneklerin ve harcamaların ana kalemler arasındaki dağılımı Tablo 2 de yer almaktadır. 20

25 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yılı Gider Bütçesi Ödeneklerinin ve Harcamalarının Dağılımı Ödenek Türü 2014 Toplam Ödeneği (TL) Gerçekleşme (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Personel Giderleri ,65 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,29 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,90 Cari Transferler ,98 Sermaye Giderleri ,67 Toplam ,14 Tablo 2: Gider Bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı 10. Kurumsal Bilgi Yönetimi Fonun faaliyetlerine destek olmak amacıyla kurum bilgi sistemleri alt yapısında yeni donanım ürünleri alımları yapılmış, network ve bilgi sistemleri güvenliğimiz üst versiyonlara taşınarak güçlendirilmiştir. Bu sayede Kurum faaliyetlerinin daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkıda bulunulması ve verilen destek hizmetinde kalite artışı hedeflenmiştir. Önceki yıllarda bilgi sistemlerine kazandırılmış olan yazılımların birbiri ile entegrasyonu çalışmalarına hız verilmiş ve iş zekası ürün alımı yapılarak Kurumsal Raporlama Projesi ile tüm verilere tek bir platformdan erişilmesine imkan sağlayacak bir yapı kurulmuş ve geliştirilmesine devam edilmektedir. Fonun birimleri için yazılım ve donanım güncellemeleri ve ek geliştirmeler yapılarak bilgi sistemlerine entegre edilmiştir. Diğer taraftan, Kurum içi ve dışı kullanıcılara teknolojik destek sağlanarak e-devlet projesine uygun kurumsal bilgi yönetimi oluşturma çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda kurumsal bilgi yönetimi, denetimi, güvenliği mekanizmaları kurularak ve sürekli olarak güncellemeler yapılarak kurumsal bilgi yönetim sistemleri geliştirilmeye devam edilmektedir. 11. Kurumsal Performans Yönetimi ve Stratejik Planlama TMSF de kurumsal performans yönetimi ve stratejik planlama çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın kurulmasıyla birlikte başlatılmış olup, 2005 yılından bu yana tüm Fon birimlerinin aktif katılımlarıyla etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Stratejik planlama dönemleri üçer yıllık olup, her dönem için üst yönetim tarafından TMSF nin stratejik yönü tayin edilmekte, stratejik amaç ve hedefleri belirlenmektedir. Dönem sonlarında kurumsal performans değerlendirme toplantıları düzenlenmekte ve bu toplantılar aracılığı ile TMSF nin hem kurumsal hem de fonksiyonel birimler bazındaki faaliyetleri gözden geçirilerek değerlendirilmektedir.her üç yılda bir tekrarlanan bu toplantılar 2007 yılından itibaren Strateji Zirvesi adı altında gerçekleştirilmektedir. Son Strateji Zirvesi 14 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Fonun dönemine ilişkin üç yıllık stratejik hedefleri belirlenerek 2014 yılında yürürlüğe konulmuştur. TMSF de uygulanacak kurumsal performans yönetim modeli Fon birimlerinin görüş ve önerileri alınarak, son tahlilde Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere belirlenmektedir. Her 21

26 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu stratejik planlama dönemi sonunda uygulanan kurumsal performans yönetim modeline ilişkin bir değerlendirme çalışması yapılarak kullanılan modelin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmekte ve bir sonraki dönemde uygulanacak model için geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir Stratejik Planlama Dönemi TMSF nin dönemi vizyonu, ilkeleri, stratejik amaç ve hedefleri 14 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen 6. Strateji Zirvesi nde belirlenmiştir. Zirvede tüm katılımcıların katkıları ile TMSF nin dönemine ilişkin vizyonu; kriz yönetiminden süreç yönetimine başarıyla geçmiş ve kısa sürede büyük başarılara imza atmış TMSF nin, mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım konusundaki tecrübeleri ve uygulamaları ile dünyadaki en başarılı ve örnek kurumlar arasında yerini aldığı ve TMSF nin bugüne kadar yaptıklarının ve yapmayı planladıklarının dünya ölçeğinde bir vizyonu desteklediği dikkate alınarak Mevduat Sigortacılığı ve Çözümlemede Dünya Markası Olmak şeklinde belirlenmiştir. Sadece stratejik planlama dönemi için değil her planlama dönemi itibarıyla TMSF yi daha ileriye ulaşmaya teşvik eden bu dinamik vizyon ile, dünyanın herhangi bir yerinde mevduat sigortacılığı, banka ve varlık çözümleme denilince TMSF nin ilk akla gelen isimlerden biri olması, TMSF nin faaliyet alanında referans noktası kurumlardan biri olması hedeflenmiştir. Şekil 8: TMSF dönemi misyonu, vizyonu ve ilkeleri 6. Strateji Zirvesi nde TMSF nin vizyonu gözden geçirilmiş ve temel ilkeler belirlenerek üç adet stratejik amaç tanımlanmıştır. 22

27 Yıllık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 TMSF nin dönemi Kurumsal Gelişim Planı (KGP) bu Stratejik Amaçlar altında yapılandırılmış olup TMSF nin Stratejik Hedefleri de bu çerçevede belirlenmiştir. Bu amaçlar; Mevduat Sigortacılığı, Banka Çözümleme ve Kurumsal Gelişim alanındaki faaliyetlerimizin etkinliğini artırmaktır. Şekil 9: TMSF Dönemi Stratejik Amaçlar TMSF nin vizyon, ilke, stratejik amaç ve hedeflerini içeren TMSF Dönemi Strateji Haritası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: Şekil 10: TMSF dönemi Strateji Haritası TMSF Dönemi Strateji Haritası nın Fon Kurulu tarafından onaylanmasını takiben yıllık bazda Kurumsal Gelişim Planı hazırlanarak Fon Başkanlık Makamı nın onayı ile yürürlüğe girmiştir TMSF 2014 Yılı Kurumsal Performans Değerlendirmesi TMSF, 2014 yılı boyunca mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme konularındaki faaliyet ve uygulamalarının geliştirilmesinin yanı sıra kurumsal yönetim sistemlerinin de iyileştirilmesine yönelik olarak çeşitli proje çalışmalarını gerçekleştirmiş ve planlanan proje ve faaliyetleri hedeflenen takvime ve çıktı kalitesine uygun şekilde sonuçlandırmıştır. Bunun sonucunda, TMSF nin genel kurumsal performans düzeyi hedeflenen düzeyle uyumlu olarak başarılı bir seviyede gerçekleştirilmiştir. 23

28 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurumsal Gelişim Planı nın (KGP) tanımladığı 3 temel stratejik amaç çerçevesinde TMSF nin 2014 yılı faaliyetleri genel olarak değerlendirildiğinde, Fonun bu temel amaçlar ile ilgili olarak mevcut iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetim sistemlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyet ve çalışmalar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. TMSF tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde 2014 yılı KGP performans gerçekleşmeleri (Şekil-11) ve notlama aralıkları (Şekil-12) aşağıdaki çizelgelerde gösterilmektedir. Şekil 11:TMSF 2014 yılı Kurumsal Gelişim Planı KGP NOTLAMA ÇİZELGESİ Notlar Not Açıklaması Notlama Aralıkları A+ A B C D Çok Başarılı (95 ve üzeri) Başarılı (80-94) Orta (65-79) Zayıf (50-64) Çok Zayıf (50 nin altı) Şekil 12: TMSF 2014 yılı KGP notlama çizelgesi. 24

29 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Mevduat Sigortacılığı Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılması stratejik amacı çerçevesinde; mevduat sigortacılığı uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik olarak 2013 yılında başlanan Sigortalı Mevduatın İzlenmesi Projesi ile ilgili çalışmalara 2014 yılında devam edilmiştir. Bu proje ile sigortalı mevduat ve katılım fonlarının, zamanında ve doğru bir şekilde hesaplanmasını, standart bir formatta TMSF ye bildirilmesini, Fonun ve mevduat bankalarının olası bir mevduat ödemesi için hazır halde olmasını sağlayacak bir bilgi sistemleri alt yapısının bankalar ile TMSF nezdinde kurulması sağlanmıştır. Banka Çözümleme Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılması stratejik amacı çerçevesinde; çözümlemeye hazırlık ve sonrasındaki süreçlerin geliştirilmesi amacıyla otomasyonun sağlanmasına ve uygulamalara ilişkin mevzuat altyapısının güçlendirilmesine yönelik çeşitli proje ve faaliyetler başarı ile yürütülmüştür. Kurumsal Gelişim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılması stratejik amacı çerçevesinde; özellikle finansal yönetim ve kurumsal raporlamaya yönelik uygulamaların otomasyonunun geliştirilmesi amacıyla başta Kurumsal Raporlama Portalı Projesi olmak üzere çeşitli proje çalışmaları yürütülmüş, çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yetkinliklerini artırmak amacıyla belirli periyotlarda haftalık ve aylık ekonomi bültenleri, makale ve araştırmalar hazırlanarak yayımlanmış, sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlanmıştır. Uluslararası arenadaki faaliyet ve etkinlikler bakımından 2014 yılı Fon açısından verimli bir yıl olmuştur. Bu kapsamda, Fonun mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme uygulamalarına ilişkin tecrübeleri başta IADI olmak üzere çeşitli platformlarda ilgililer ile paylaşılmış, ayrıca özel bilgi edinme ziyaret talepleri karşılanmıştır. TMSF nin mali performansı mevduat sigortacılığı ve çözümleme faaliyetleri olarak iki ana bölümde incelenmekte olup, 2014 yılı için öngörülen finansal hedefler ve gerçekleşme rakamları ile 2015 yılı için öngörülen hedefler Tablo 3 ve 4 te yer almaktadır. 25

30 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri 2014 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) Yılı İtibarıyla Kümülatif Gerçekleşme 2015 Yılı Performans Hedefi Performans Hedefi Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) , , , ,00 84, Rezerv (dönem başı) Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri2 Finansal Gelirler (faiz vb.)3 Bütçe ve Diğer Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Giderleri Kullandırılan Sermaye Benzeri Krediler Çözümleme Faaliyetlerine Aktarılan Evalüasyon ve Değerleme Farkı4 Rezerv (dönem sonu) Tablo 3: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2014 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1.Tabloda yer alan rakamlar Fonun kuruluşundan itibaren nakit olarak, Devlet Borçlanma Senetleri (DBS) ve kira sertifikası ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. 2.Mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri; sigorta primleri, zamanaşımı gelirleri, idari para cezaları vb. kalemlerden oluşmaktadır. 3. Mevduat sigortacılığı rezervinin kira sertifikası ve DBS lerde değerlendirilen kısmı milyon USD olup, kira sertifikası ve DBS lere ilişkin faiz ve değerleme farkı 713 milyon USD dir. Bu tutar dahil edildiğinde dönem sonu rezervi 560 milyon USD tutarındaki sermaye benzeri kredi dahil milyon USD ye ulaşmaktadır. 4. Tabloda yer alan rakamların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. TMSF, 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği mevduat sigortacılığı faaliyetleri sonucunda 2013 yılı sonu itibarıyla milyon USD olan mevduat sigortacılığı rezerv tutarını 2014 yılı sonunda milyon USD ye ulaştırmayı hedeflemiştir tarihi itibarıyla Fonun mevduat sigortacılığı rezervi milyon USD olarak gerçekleşmiş olup, tarihinde Birleşik Fon Bankasına kullandırılan 560 milyon USD tutarındaki Sermaye Benzeri Kredi ile birlikte toplam rezerv milyon USD ye ulaşmaktadır yılında mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri toplamı 875 milyon USD olup, bu tutarın 822,50 milyon USD sini sigorta prim tahsilatı, 46,09 milyon USD sini zamanaşımı gelirleri, 6,36 milyon USD sini ise hisse devir payı, idari para cezaları ile banka iflas masalarından tahsil olunan tutarlar oluşturmuştur. Mevduat değerlendirilmesi ile 427 milyon USD finansal gelir sağlanmıştır. 26 sigortacılığı rezervinin

31 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Çözümleme Faaliyetleri 2014 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Performans Hedefi Yılı Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) İtibarıyla Kümülatif Gerçekleşme 2015 Yılı Performans Hedefi Rezerv (dönem başı) Çözümleme Gelirleri , Borçlanma Mevduat Sigortacılığı Gelirlerinden Aktarılan Finansal Gelirler (faiz vb.) , Emanet Tahsilatlar Çözümleme Giderleri , Off Shore Dava Ödemeleri Hazine ye Ödemeler , TCMB Avans Ödemeleri Diğer Kurum/Kuruluş Ödemeleri , Emanet Tahsilatlarından Yapılan Ödemeler Evalüasyon ve Değerleme Farkı , Rezerv (dönem sonu) , Tablo 4: Çözümleme faaliyetleri 2014 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1. Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak hesaplanmıştır sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince TMSF tarafından 3 ayda bir hazırlanan nakit projeksiyon tutarları performans hedefi olarak esas alınmıştır. 3. Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 4. Borçlanma tutarının milyon USD lik kısmı TCMB den kullanılan avanstır. 5. BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ticari işlemleri ile ilgili olarak Fon emanet hesaplarına gelen tutarlar ile bu hesaplardan yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 6. Off-shore davalarına ilişkin olarak mahkeme kararları gereğince yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 7. Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. 8. Söz konusu tutarın 418 milyon USD lik kısmı sıra cetvelleri oluşturulması çalışmaları süren tahsilatlar ile yasal işlemleri devam eden tahsilatların izlendiği bloke hesaplardan oluşmaktadır. Kalan tutar ise TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereği çözümleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen Fonda tutulan 100 milyon USD tutarındaki ihtiyati rezerv ile 20 milyon USD ye ulaşması halinde Hazine ye akatarılacak serbest rezerv tutarından oluşmaktadır yılında Fon, 749 milyon USD tutarında çözümleme geliri, çözümleme faaliyetlerine ilişkin rezervin değerlemesinden ise 21 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Aynı dönem içerisinde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödeme tutarı 175 milyon USD, diğer kurum ve kuruluşlara yapılan ödeme tutarı ise 281 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 27

32 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 28

33 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 II MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ 29

34 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 II-MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ 1-Mevduat Sigortacılığına İlişkin Çalışmalar 2- Mevduat Sigorta Kapsamı ve Limiti 3- Risk Esaslı Prim Sistemi 4- Sigorta Primlerinin Tahsili ve Denetim Süreci 5- Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarına İlişkin Gelişmeler 6- Finansal Güvenlik Ağı İlişkileri 7- Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) ile İlgili Faaliyetler 8- Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu (EFDI) ile İlgili Faaliyetler 9- Diğer Uluslararası Faaliyetler 30

35 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Mevduat Sigortacılığına İlişkin Çalışmalar Küresel kriz sırasında kritik görevler yüklenen mevduat sigorta sistemlerinin önemi tüm dünyada gün geçtikçe daha güçlü bir şekilde anlaşılmaktadır. Finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli olan koşullar gözden geçirilerek finansal düzenlemeler, kamusal denetim ve kriz yönetimi gibi konularda birçok çalışmaya mevduat sigortacılığının finansal sistemin etkin işleyişine katkı sağlayabilmesi adına devam edilmiştir yılı ülke gözden geçirmeleri kapsamında, Türkiye nin gözden geçirme sürecinin gerçekleştirileceği hususunun Financial Stability Board (FSB) takvimine alınması nedeniyle özellikle 2014 yılının ikinci yarısı itibarıyla başlayan çözümleme mevzuatının FSB Temel Kriterlerine uyumluluğuna ilişkin TMSF bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara devam edilmiştir. TMSF, uluslararası uygulamalar, enflasyon oranı, ekonomik büyüme oranı, kişi başına tasarruf mevduatı tutarı ve sigortalı mevduatın toplam mevduat içindeki payı gibi ekonomik ve finansal kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler ile bankacılığa olan güven artışı, mevduat artışı ve mevduatların bankalar arasında dengeli dağılımını sağlayan banka çözümleme konusunda dünyaya örnek teşkil eden bu tecrübelerini dünyadaki benzer kurumlarla paylaşmaktadır. Bu doğrultuda tarihinde mevduat sigorta limitinin TL'den TL'ye çıkarılmasının ardından, 2014 yılında ticari mevduatın sigorta kapsamına alınması çalışmalarına devam edilmiş olup, bu alandaki yasa değişikliğinin en kısa sürede gerçekleşmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, mevduat sigortacılığı ve çözümleme alanındaki uygulamalarını sürdürmekte olan TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve finansal istikrarın sağlanması amaçları kapsamında yürüttüğü diğer çalışmalarını 2014 yılında da sürdürmüştür. Ayrıca TMSF, bir yandan ülke ekonomisinin vizyonuna ilişkin projeksiyonlara daha geniş bir perspektiften katkı sağlamaya çalışırken, diğer yandan mevduat sigortacılığı konusundaki çalışmalarını da aynı disiplin içinde sürdürmeye devam etmekte olup, bütün bu yapılan ve yapılması planlanan değişiklikler ve süreçler mevduat sigorta sistemimizin etkinliğini ve temel prensiplere uyum düzeyini artırmaya devam etmektedir. 2. Mevduat Sigorta Kapsamı ve Limiti TMSF nin kuruluş yılı olan 1983 ten itibaren sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarına ilişkin kapsam ve tutar uygulamaları da günün gereklilikleri göz önünde bulundurularak çeşitli değişikliklere uğramıştır (Ek:2). Mevduat sigorta kapsamı ve limiti tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik çerçevesinde belirlenmiştir. Diğer taraftan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanmakta olan 50 bin TL tutarındaki sigorta limiti en son 5 Temmuz 2004 tarihinde belirlenmiş olup, söz konusu limitte 2013 yılına kadar herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmemiştir. Bu kapsamda, son 9 yıllık birikimli enflasyon oranı ile kişi başına tasarruf mevduatı tutarı ve sigortalı mevduatın toplam mevduat içindeki payı gibi ekonomik ve finansal kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye de yaklaşık 9 yıldır uygulanmakta olan 50 bin TL lik sigorta limit tutarının güncellenmesinin sistemin etkinliği bakımından faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 31

36 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu çerçevede, Resmi Gazete'nin tarih ve sayısında yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile, Türkiye de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış ve ticari işleme konu olmayan Türk Lirası, döviz, kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının anapara ve ferîleri 100 bin Türk Lirası na kadar sigorta kapsamında bulunacaktır. (Şekil 13). Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde; Gerçek kişiler adına açılmış ve ticari işleme konu olmayan Türk Lirası, döviz, kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının Anapara ve ferîleri 100 bin Türk Lirası na kadar sigorta kapsamındadır. Şekil 13: Mevduat sigortasının kapsam ve tutarı Söz konusu Yönetmelik ile; kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat ve katılım fonlarının, kıyı bankacılığı faaliyeti gösteren kredi kuruluşları nezdinde açılan mevduatlar ve katılım fonlarının ve kredi kuruluşlarının tahakkuk ettirdikleri aşırı faizlerin sigorta kapsamı dışında olduğu hüküm altına alınmıştır. Kredi kuruluşları nezdindeki sigorta kapsamı dışında kalan tasarruf mevduatı ve katılım fonları ise, Bankacılık Kanunu nun 64 üncü maddesinde sayılmaktadır. Buna göre; İlgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayeti altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar, İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velâyeti altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar, tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 282 nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen diğer mevduat, katılım fonu ve hesaplar sigorta kapsamı dışındadır. 3. Risk Esaslı Prim Sistemi Kredi kuruluşlarının ödeyecekleri sigorta prim tutarlarının hesaplanması ve tahsili işlemleri halihazırda, Bankacılık Kanunu ile Fona verilen yetki kapsamında düzenlenen ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik hükümlerine tabidir. Sigorta primleri, tarihinde yapılan değişiklikle, 2009 yılı başından itibaren yeni risk esaslı sigorta prim tarifesi çerçevesinde hesaplanmaya 32

37 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 başlanmıştır. Risk esaslı sigorta prim tarifesi son halini tarihinde yapılan değişiklikle almıştır. Risk Kriterleri Eşik Değerler Puan 1 Sermaye Yeterliliği 25 Sermaye Yeterlilik Oranı 20 - Konsolide % I. Grup 20 - Solo % II. Grup 13 - Ana sermaye % 8-14 III. Grup 0 Varlık Sermaye Çarpanı Aktif Kalitesi 20 Grup Kredileri Oranı % Takipteki Krediler Oranı % Nakdi Kredi Yoğunluk Oranı % Büyüme Oranı % Karlılık 10 Karlılık Oranı % Etkinlik Oranı % Likidite 10 Mevduatın/Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) Sigortalı Mevduat Oranı % Diğer Risk Faktörleri 35 BDDK nın Derecelendirme Notu Diğer Bilgiler TOPLAM 100 Tablo 5: Risk faktörleri ve puanları Tarifeye göre prim tutarları, kredi kuruluşlarının her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanan sigortalı mevduat/katılım fonları ile sigorta prim oranlarının çarpılması suretiyle belirlenmektedir. Kredi kuruluşları sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, karlılık, likidite ve diğer risk faktörleri olarak belirlenen beş bölüm altında yer alan toplam 14 adet risk faktörü üzerinden değerlendirilmekte olup, her bir bölüm için belirlenmiş olan eşik değerlere göre en düşük 0 ve en yüksek 100 değer aralığında toplam puan almaktadırlar. Yapılacak hesaplamalar sonucunda, toplam puanlarına göre A, B, C, ve D şeklindeki dört prim kategorisinden birisine dahil olan kredi kuruluşları için ilgili prim kategorisine karşılık gelen prim oranları esas alınmaktadır. Prim kategorileri ve prim oranları Tablo 6 da sunulmaktadır. Toplam Puan Prim Kategorisi Prim Oranı (Onbinde) 80 A ve < 80 B ve < 65 C 15 < 50 D 19 Tablo 6: Prim kategorileri ve prim oranları Tabloda yer alan prim oranlarına büyüklük faktörü milyon TL ve üzeri olan kredi kuruluşları için onbinde 2, büyüklük faktörü milyon TL (dahil) ile milyon TL arasında olan kredi kuruluşları için onbinde 1 prim oranı ilave edilerek sigorta prim oranı belirlenir. Büyüklük faktörü; kredi kuruluşunun bilançosundaki aktif, gayrinakdi kredi ve 33

38 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yükümlülükler ile taahhütlerin (cayılabilir taahhütler hariç) toplamından oluşur. Söz konusu tutarlar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıl sonu itibarıyla hesaplanan üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artırılır. 4. Sigorta Primlerinin Tahsili ve Denetim Süreci Kredi kuruluşlarınca ödenmekte olan sigorta primlerinin ödeme sürecinin denetimi ve tutarların doğrulanması BDDK ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kredi kuruluşları finansal göstergelerini BDDK tarafından kurulan Bankacılık Veri Transfer Sistemi ne (BVTS) girmektedirler. Diğer yandan, sigorta prim tarifesindeki risk faktörlerine ilişkin değerleri ve sigorta prim matrahını içeren sigorta prim cetvelini ilgili dönemi izleyen 45 inci günün sonuna kadar TMSF ye göndermektedirler. Kredi kuruluşunca hazırlanarak TMSF ye gönderilen sigorta prim cetvelindeki değerlerin doğruluğu, BDDK ile TMSF arasında yapılan bilgi paylaşımı ve işbirliği protokolü çerçevesinde TMSF nin de kullanımına açılan BVTS üzerinden teyit edilmekte ve ilgili kredi kuruluşuna prim oranı ve ödeyeceği prim tutarı TMSF tarafından bildirilmektedir. Kredi kuruluşları, bildirilen tutarı ilgili dönemi izleyen ikinci ayın son işgününe kadar TCMB nezdindeki Fon hesaplarına yatırmaktadır. Gerek ödemeye kadar geçen sürede, gerekse ödemeden sonraki dönemde kredi kuruluşlarının ödeyecekleri prim tutarlarını etkileyecek değişiklikler, TMSF tarafından BVTS üzerinden devamlı surette takip edilmektedir. Şekil 14: Prim tahsil ve denetim süreci BDDK tarafından ilgili kredi kuruluşunda yapılan denetimler sonucunda primin sistemsel hata nedeniyle eksik ya da fazla yatırıldığının tespiti halinde, gerekli sistemsel iyileştirmelerin yapılması hususunda ilgili kredi kuruluşu yönlendirilmekte, Fon tarafından da ilave tahsilat ya da iade/mahsup işlemleri gerçekleştirilmektedir. 34

39 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarına İlişkin Gelişmeler Bankacılık sektöründe Aralık 2014 itibarıyla 34 mevduat bankası ile 4 katılım bankası faaliyet göstermekte olup, bu bankaların toplam aktif büyüklüğü milyar TL dir. Bu kredi kuruluşları nezdindeki mevduat ve katılım fonu tutarı 2014 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre % 11,31 artış göstererek milyar TL ye ulaşmış ve toplam aktifin % 52,79 unu oluşturmuştur. Sigorta kapsamında olan tutarlar da 2013 yılı Aralık ayına göre % 12,04 artış göstererek 294 milyar TL ye yükselmiş olup, toplam mevduat ve katılım fonunun % 27,95 i sigorta kapsamındadır. milyar TL Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları milyar TL Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonu (sağ eksen) Grafik 6: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları * Döviz cinsinden sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının TL karşılıklarının hesaplanmasında, yıl sonları itibarıyla geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. ** Sigorta kapsamındaki tutarlara 2005 yılı öncesinde katılım fonları dahil değildir yılı sonu itibarıyla mevduat ve katılım bankalarında sıfır bakiyeli hesaplar hariç 63,2 milyon adet gerçek ve tüzel kişinin mevduat ve katılım fonu hesabı bulunmaktadır. Toplam Mudi Sayısı Sigorta Kapsamındaki Mudi Sayısı Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Toplam Tablo 7: Toplam ve sigorta kapsamındaki mudi sayıları * Birden fazla bankada hesabı bulunan mevduat ve katılım fonu sahipleri her bir bankada ayrı ayrı dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan, mevduat bankalarında 2014 yılı sonu itibarıyla mudilerin % 98,1 inin TL aralığında mevduatı bulunmaktadır TL aralığında ki mevduat toplam mevduatın % 27,70 ine tekabül etmektedir TL den büyük mevduatın payı ise % 50,3 seviyesindedir. 35

40 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu %100 Toplam Mevduat Tutarı ve Mudi Sayısının Dilimler İtibarıyla Dağılımı %89,8 %80 %60 %50,3 %40 %20 %0 %11,8 %15,9 %4,0 %10,2 %6,6 %7,9 %1,7 %1,2 %0,5 %0, bin TL bin TL binTL bin TL bin TL >1.000 bin TL Toplam mevduat içindeki payı Toplam mudi sayısı (net) içindeki payı Grafik 7: Toplam mevduat ve mudi sayısının dilimler itibarıyla dağılımı Katılım bankalarında ise, 2014 yılı sonu itibarıyla hesap sahiplerinin % 98,3 ünün TL aralığında katılım fonu bulunmaktadır. Söz konusu aralıktaki hesapların tutarı toplam katılım fonunun % 32,24 ünü oluşturmaktadır. Hesap sahiplerinin % 2 sine ait olan TL aralığındaki fonlar ise toplam katılım fonunun % 33,5 ine tekabül etmektedir TL den büyük fonların payı ise % 34,3 seviyesindedir. Toplam Katılım Fonu Tutarı ve Katılım Fonu Sahipleri Sayısının Dilimler İtibarıyla Dağılımı %100 %86,4 %80 %60 %40 %34,3 %20 %0 %15,9 %15,1 %18,4 %11,3 %9,5 %5,0 %2,4 %1,4 %0,6 %0, bin TL bin TL bin TL bin TL bin TL >1.000 bin TL Toplam katılım fonu içindeki payı Toplam katılım fonu sahibi sayısı (net) içindeki payı Grafik 8: Toplam katılım fonu ve katılım fonu sahibi sayısının dilimler itibarıyla dağılımı Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonlarının Türk Lirası ve döviz olarak dağılımına bakıldığında, Türk Lirası cinsinden sigortalı mevduat ve katılım fonlarının toplam içindeki payının 2014 yılı sonunda % 74,40 düzeyinde bulunduğu görülmektedir yılında yurt içi yerleşik kişilere ait mevduat ve katılım fonları 990 milyar TL ye ulaşırken yurt dışı yerleşiklerde toplam mevduat ve katılım fonu 62 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 36

41 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Finansal Güvenlik Ağı İlişkileri Finansal Güvenlik Ağı nı oluşturan kurum ve kuruluşlar ilgili Kanunlar çerçevesinde oluşturulan çalışma platformları aracılığıyla işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmaktadırlar. Bu platformlardan ilki; sistemik riskin, Finansal Güvenlik Ağı üyesi kurumlar tarafından müştereken tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesine yönelik tarih ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un ek 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan Finansal İstikrar Komitesi dir tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 145 inci maddesi gereğince tarih ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un ek 4 üncü maddesi; Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun Finansal İstikrar Komitesi tarafından tespiti hâlinde, alınacak tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu tedbirleri derhâl uygulamakla yetkili ve sorumludur. olarak düzenlenmiştir. 1 Kurumlar arası iletişim ve işbirliğine yönelik bir diğer düzenleme, Bankacılık Kanunu nun 98 inci maddesiyle getirilmiştir. Buna göre; BDDK, Hazine Müsteşarlığı, DPT, TMSF ve TCMB kendi görev alanlarındaki konularda karşılıklı mütalaa ve bilgi alışverişinde bulunmakta olup, BDDK, TCMB ve TMSF veri tabanlarında yer alan bilgiler gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşılmaktadır. Yine Bankacılık Kanunu nun 99 uncu maddesiyle, BDDK, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, TMSF, Rekabet Kurulu, DPT, IAB, BİST, VOB ve kuruluş birlikleri temsilciliklerinin katılımıyla Finansal Sektör Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi alışverişini, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konularda görüş bildirmek üzere yılda en az iki kez toplanmaktadır. Bankacılık Kanunu nda yer alan bir diğer platform ise 100'üncü madde hükmü gereğince oluşturulan ve bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucunda alınacak önlemler ve risk esaslı sigorta priminin hesaplanmasında kullanılmak üzere kredi kuruluşları hakkında gerekli bilgilerin paylaşılması konularında işbirliği yapmakla görevli Eşgüdüm Komitesi dir. BDDK Başkan ve Başkan Yardımcıları ile TMSF Başkan ve Başkan Yardımcılarını bir araya getiren Eşgüdüm Komitesi, en az üç ayda bir toplanmaktadır. Sistemik Risk Değerlendirme Grubu (SRDG), Hazine Müsteşarlığı, BDDK, TCMB, SPK ve Fon tarafından tarihli Finansal İstikrar Komitesi Sistemik Risk Değerlendirme Grubu Protokolü ile kurulmuş olup, bu kapsamda yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. Ayrıca söz konusu SRDG ile ilgili olarak oluşturulan SRDG Teknik Alt Komite toplantılarına da üye olarak iştirak edilmiştir. Bankacılık sektörünün ve kredi kuruluşlarının risklerinin izlenmesi suretiyle Fonun mevduat sigortacılığından kaynaklanan risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi ile mevduat sigortacılığına ilişkin politikaların belirlenmesi sürecinde, finansal güvenlik ağını oluşturan diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak bilgi paylaşımı ve işbirliği önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, 1 Aynı zamanda, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 145 inci maddesi gereğince 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun sistemik riskle ilgili 72 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 37

42 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Eşgüdüm Komitesi ve Finansal Sektör Komisyonu çalışmalarına TMSF tarafından etkin olarak katılım sağlanmaktadır yılı içerisinde Eşgüdüm Komitesi dört kez ve Finansal Sektör Komisyonu iki kez toplanmıştır. Finansal İstikrar Komitesi nin 2014 yılı çalışmaları kapsamındaki toplantılarının tamamına da TMSF tarafından katılım sağlanmıştır. 7. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) İle İlgili Faaliyetler IADI, tarihinde rehberliği ve uluslararası işbirliğini teşvik ederek mevduat sigortacılığı verimliliğini artırabilmek için kurulmuştur. TMSF, halen toplam 79 üyesi olan IADI nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, IADI nin İcra Kurulu üyesi olarak seçilerek de IADI çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. IADI, mevduat sigorta sistemi kurmayı veya mevcut sistemini değiştirmeyi düşünen ülkelere rehberlik yapmak ve uluslararası düzeyde kabul görecek mevduat sigortacılığına ilişkin temel prensipleri belirlemek amacıyla, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi (BCBS) ile birlikte yürütülen ortak çalışmalar neticesinde toplam 18 prensipten oluşan Etkin Mevduat Sigortacılık Sistemleri İçin Temel Prensipler (IADI Temel Prensipler) dokümanını hazırlayarak Haziran 2009 da yayımlamıştır. Aralık 2010 da, IADI ve BCBS tarafından; IMF, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve EFDI ile yapılan işbirliği neticesinde, etkin mevduat sigortacılığı için belirlenen temel prensiplere uyumun değerlendirmesinin nasıl yapılacağına ilişkin Etkin Mevduat Sigortacılığı İçin Temel Prensiplere Uyumu Değerlendirme Metodolojisi (IADI Değerlendirme Metodolojisi) yayımlanmıştır. Nisan 2011 de IADI nin temel prensipleri Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından oluşturulan temel standartlar külliyatına (Compendium of Standards) dahil edilmiştir. Ancak küresel krizle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar ve getirilen yeni finansal düzenleme ve standartlar çerçevesinde IADI Temel Prensipleri ve bu prensiplere ilişkin IADI Değerlendirme Metodolojisi nde güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur. Bilhassa, FSB tarafından Ekim 2011 de yayımlanan Finansal Kuruluşlar için Etkin Çözümleme Rejimlerinin Temel Özellikleri (FSB Temel Özellikler) ile çözümleme alanında getirilen yeni tanımlama ve yetkiler, krize hazırlıklı olma, fonlama konularındaki yeni esaslar ve mevduat sigorta kuruluşlarının kriz yönetimi ve banka çözümleme sürecindeki rol ve önemini artıran unsurlar olarak güncelleme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Şubat 2013 de IADI tarafından oluşturulan Yönetim Komitesi başkanlığında, IADI, BCBS, Avrupa Komisyonu, EFDI, FSB, IMF ve Dünya Bankası temsilcilerinden meydana gelen ortak bir çalışma grubu tarafından yürütülen güncelleme çalışmaları tamamlanmış ve rezive edilen Temel Prensipler 21 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Bu revizyon sonucunda, toplam 18 olan prensip sayısı 16 ya düşürülmüş ve sigortalı mevduat geri ödeme sürecinin hızlandırılması, kapsam, fonlama başta olmak üzere mevduat sigortacısının krize hazırlık, kriz yönetimi ve çözümleme alanındaki rolü ve yetkileri konusunda yapılan değişikliklerle IADI Temel Prensiplerinin FSB Temel Özellikleri ile entegrasyonu sağlanmıştır. 38

43 Yıllık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Ayrıca, çalışma esnasında önceden iki ayrı metin halinde yer alan IADI Temel Prensipler ve Değerlendirme Metodolojisi tek metin altında birleştirilerek IADI İcra Kurulunun 21 Ekim 2014 tarihli kararı ile yürürlüğe konulmak üzere FSB ye gönderilmiştir. TMSF nin uluslararası standartlarda hizmet veren etkin bir mevduat sigorta kurumu olarak IADI Temel Prensipleri ne uyum düzeyinin artırılması önemlidir. Bu kapsamda; 6-9 Mayıs 2013 tarihlerinde TMSF nin evsahipliğinde gerçekleştirilen Etkin Mevduat Sigorta Sistemleri için Temel Prensiplere Uyumun Değerlendirilmesi konulu Bölgesel Çalıştay sonucunda hazırlanan Değerlendirme Raporundaki tespit ve öneriler doğrultusunda mevcut düzenleme ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Resim 1: IADI 41. İcra Kurulu (EXCO) Toplantısı-Basel/İsviçre Şubat 2014 TMSF, 2014 yılında IADI tarafından gerçekleştirilen Icra Kurulu (EXCO), Bölgesel ve Daimi Komite toplantıları, Genel Kurul toplantısı ile çeşitli konularda düzenlenen çalıştay, seminer ve konferanslara aktif olarak katılım sağlamıştır. Resim 2: IADI 13. Yıllık Genel Kurul-Trinidad and Tobago -23 Ekim

44 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 8. Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu (EFDI) İle İlgili Faaliyetler TMSF nin Eylül 2005 te üye olduğu EFDI, Avrupa da mevduat sigortacılığı alanında işbirliğini destekleyerek finansal sistemin istikrarına katkıda bulunmak ve müşterek menfaatler ile ilgi alanlarına yönelik bilgi paylaşımında bulunmak üzere, 2002 yılında Viyana da kurulan gönüllü bir organizasyondur. EFDI nin 56 üyesi bulunmaktadır. Başta IADI olmak üzere AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) vb. kuruluşlarla yakın işbirliği içinde faaliyet gösteren EFDI nin çalışmaları içerisinde AB Direktifleri nin uygulanmasına katkıda bulunmak ve direktiflerde yapılması gerekli görülen değişiklikleri tartışmak da yer almaktadır. TMSF tarafından EFDI çalışma ve etkinliklerine de katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda, EFDI tarafından organize edilen ve 19 Mayıs 2014 tarihinde Belçika nın Brüksel şehrinde gerçekleştirilen Olağanüstü EFDI Genel Kurulu ile Eylül 2014 tarihlerinde Romanya Merkez Bankası nın ev sahipliğinde Bükreş te gerçekleştirilen EFDI Genel Kurul Toplantısı ile "Yeni Düzenleme Ortamında Mevduat Sigortacıları" konulu konferansa iştirak edilmiştir. 9. Diğer Uluslararası Faaliyetler TMSF, mevduat sigortacılığı ve çözümleme alanında IADI ve EFDI platformlarının yanı sıra diğer ülke mevduat sigortacıları ve ilgili mesleki kurum/kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliğini geliştirmeye, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik çalışmalara 2014 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda 2014 yılında, Kosova Mevduat Sigorta Kurumu, Afganistan Mevduat Sigorta Kurumu(ADIC), Filistin Mevduat Sigorta Kurumu(PDIC) ile Filipinler Mevduat Sigorta Kurumu(PDIC) temsilcilerinden oluşan heyetler tarafından TMSF ye çalışma ziyaretleri yapılmıştır. Diğer taraftan, Kore Mevduat Sigorta Kurumu (KDIC) tarafından Mayıs 2014 tarihleri arasında Seul de düzenlenen ve Kore mevduat sigortacılığı ile banka çözümleme uygulamaları hakkında bilgi paylaşımına yönelik KDIC Staff Invitation Program konulu etkinliğe de iştirak edilmiştir. Ayrıca, Kosova Mevduat Sigorta Kurumu (FSDK) ve Kazakistan Mevduat Sigorta Kurumu (KDIF) ile TMSF arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini artırmaya yönelik olarak 3 er yıllık mutabakat zabıtları (MOU) imzalanmıştır. 40

45 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Resim 3 : FSDK-TMSF Mutabakat Zaptı İmza Töreni -2 Ekim 2014 Ülkemiz G-20 üyesi ve FSB üyesi olması sebebiyle bu platformlarda yürütülmekte olan çalışmalarda aktif olarak yer almaktadır. Bilhassa, G-20 dönem başkanlığının 1 Aralık 2014 tarihinde Avustralya dan Türkiye ye geçmesi sebebiyle 2014 yılı faaliyetlerimiz içerisinde bu konudaki hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda, ülkemizin G-20 dönem başkanlığı sırasındaki önceliklerin belirlenmesi ve diğer hazırlıklara yönelik olarak TCMB başkanlığı altında oluşturulan Finansal Düzenlemeler Reformu Çalışma Grubu faaliyetlerine iştirak edilmiştir. FSB çalışmalarıyla ilgili olarak, 2015 yılında ülkemizde yapılacak ülke incelemesi (Country Peer Review) kapsamında TMSF görev alanıyla ilgili konularda, başta BDDK olmak üzere diğer finansal güvenlik ağı üyesi kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalara başlanmış olup, ülkemiz özelinde detay inceleme konusu olarak seçilen makro ihtiyati politika çerçevesi ve araçları ile bankaların çözümleme çerçevesi konularındaki hazırlık faaliyetlerine devam edilmektedir. FSB ye verilen taahhütler kapsamında 2011 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kuruluşlar için Etkin Çözümleme Rejimlerinin Temel Özellikleri (FSB Temel Özellikler) metninde yer alan temel standartlara uyum sağlama gerekliliği bulunmaktadır. Bu taahhüdün yerine getirilmesi amacıyla diğer finansal güvenlik ağı üyeleriyle birlikte oluşturulan çalışma grubu tarafından ülkemizin söz konusu standartlara uyum düzeyi öz değerlendirmeye tabi tutulmuş ve değerlendirme bulguları üzerinden gerekli hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde küresel kriz sonrası finansal hizmetler ve bankacılık alanında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler içerisinde banka çözümleme ve mevduat sigortacılığı uygulamalarıyla ilgili köklü değişiklikler bulunmaktadır. AB üyesi ülkeler arasında koordinasyon, bilgi paylaşımı ve sınır ötesi faaliyetlere ilişkin unsurları içeren 2014/59 EU sayılı yeni AB Banka Kurtarma ve Çözümleme (BRRD) Direktifi ile 2014/49/EU sayılı Mevduat Garantisi Programları Direktifi AB parlamentosu ve AB Komisyonu tarafından onaylanarak 12 Haziran 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. BRRD aynı zamanda mevcut 2001/24/EC sayılı Kredi 41

46 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılması ve Tasfiyesi Direktifi ni değiştiren düzenlemeler getirmiştir. Bu itibarla, yeni çıkan ve değişikliğe uğrayan söz konusu AB Direktifleri, TMSF nin mevduat sigortacılığı ve çözümleme faaliyetleri yönünden önemli düzenlemeler arasındadır. Nitekim, ülkemizin Avrupa Birliği ne katılımına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında AB müktesabatına uyum sağlanması ve bu kapsamda dönemi için hazırlanan Avrupa Birliği ne Katılım için Ulusal Eylem Planı nda planlanan faaliyetler içerisinde Mali Hizmetler faslı altında bu direktiflere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar yer almaktadır. Bu sebeple, mevduat sigortacılığı ve çözümleme alanında FSB prensiplerinin yanısıra AB direktiflerinin tanımladığı standartlara da uyum sağlanmasına yönelik faaliyet ve hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, bu kapsamda Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen seminer, çalıştay vb. etkinliklere iştirak edilmiştir. 42

47 III ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 43

48 III-ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 1-Çözümleme Süreci 2-Çözümleme Faaliyetleri 3- Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar 4- Fona Devredilen Bankalar 5- Geri Kazanım Faaliyetleri 6- Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler 7- İştiraklere İlişkin Faaliyetler 8- Gayrimenkul ve Menkullere İlişkin Faaliyetler 9- Fonun Taraf Olduğu Davalar 44

49 Yıllık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çözümleme Süreci Bankacılık Kanunu nun 71 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, sorunlu bir bankanın faaliyet iznini kaldırabilmekte veya bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini Fona devredebilmektedir (Şekil: 15). Şekil 15: Banka çözümleme süreci Bir bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde, Bankacılık Kanunu nun 106 ncı maddesi hükümleri gereğince bankanın yönetim ve denetimi Fona intikal etmektedir. Fon bankadaki sigortalı mevduat veya sigortalı katılım fonunu ödeyerek, mudilerin yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını istemektedir. Banka hakkında iflas kararı verilmesi halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak etmekte ve iflas dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflas idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye etmektedir. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Katılım Fonunun Ödenmesi ile Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Fon, banka nezdindeki mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmını tespit etmekte ve ödemektedir. Bir bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fona devredilmesi halinde ise Bankacılık Kanunu nun 107 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Fon, bankanın; Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını ve personeli ile sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunu başka bir bankaya devretmeye ve akabinde bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan istemeye, Hisselerinin çoğunluğuna veya tamamına sahip olmak kaydıyla, banka mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için sigortalı mevduat veya katılım fonu tutarını aşmamak kaydıyla sermaye artırmak, bankaya mevduat koymak, iştirak, gayrimenkul ve diğer aktifleri satın almak gibi tedbirleri almaya, banka hisselerini, varlık ve yükümlülüklerini devretmeye, satmaya ve bankayı başka bir bankayla birleştirmeye, 45

50 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankanın doğrudan faaliyet izninin kaldırılmasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan istemeye yetkilidir. Fonun, tüm bu yetkilerini mali sistemin güven ve istikrarını koruma, maliyet etkinliği sağlama ilkeleri doğrultusunda kullanması ve çözümleme sürecini 9+3 aylık süre içinde tamamlaması gerekmektedir. 2. Çözümleme Faaliyetleri Türk bankacılık sisteminde 1994 yılından itibaren yaşanan sorunlar ile 1998 ve müteakip yıllarda yaşanan krizler sonucunda, sistemdeki 5 bankanın faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilmiş, 20 bankanın ise temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilmiştir. Fon, banka çözümleme süreçlerini iyileştirmeye yönelik faaliyetlerinin yanı sıra temettü hariç ortaklık hakları Fona devredilen bankalar ile faaliyet izni kaldırılarak iflasına karar verilen bankaların tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalışmalarına da etkin bir şekilde devam etmektedir. 3. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılarak iflasına karar verilen bankalara ve iflas masalarına ilişkin mevcut durum Tablo 8 de yer almaktadır. Banka Adı Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Faaliyet İzninin Kaldırıldığı Tarih İflas Karar Tarihi Alacak Kayıt Adedi Kabul Edilen Alacak Kayıt Tutarı 1 (milyon) Ödenen Anapara (milyon) İflas Tarihinden Sonra Ödenen Yasal Faiz 2 (milyon) Marmara Bank ,3 16,8 41,7 TYT Bank* ,1 21,6 0,9 Impexbank ,7 41,6 42,3 Kıbrıs Kredi Bankası** İmar Bankası*** ,4 0, , ,8 - Tablo 8: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince, alacak tutarına iflas tarihine kadar işlemiş faizler, kayıtlı alacak tutarları içinde yer almaktadır. İflas tarihinden sonraki döneme ilişkin faiz tutarları ise bu tutarlara dahil değildir sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 196'ncı maddesi gereğince, kabul edilen alacak tutarlarına iflas tarihinden sonra işleyen yasal faizler kayıtlı alacakların ödenmesinden sonra iflas masalarında bakiye kalması halinde ödenebilmektedir. 3. Kabul edilen alacak kayıt tutarına, TMSF tarafından Uzan Grubuna ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışından elde edilen ve 5472 sayılı Kanunla değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı na aktarılan 1.164,1 milyon TL lık tutar dahildir. * Ödenen anapara ve faiz tutarına, Fonun İ.İ.K. 245'e göre devir aldığı dosyalardan yaptığı tahsilatlardan toplam ,32 TL'lik mahsuben ödeme dahildir. ** Ödenen anapara tutarına, Fonun İ.İ.K. 245'e göre devir aldığı dosyalardan yaptığı tahsilatlardan ,35 TL'lik mahsuben ödeme dahildir. *** Ödenen anapara tutarına, Fon tarafından yapılan ipotek ve işletme rehinleri bedeli tahsilatı, Uzan Grubu'ndan sağlanan tahsilat ve mudilere sehven ödenen fazla tutarların tahsilatı olmak üzere toplam ,49 TL lik mahsuben ödeme dahildir. 46

51 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı mevduatla ilgili olarak; Fon tarafından yapılan ödemeler, Fonun iflas masalarına kayıtlı alacak tutarları, söz konusu banka iflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacağı Tablo 9 da gösterilmektedir. Banka Adı Marmara Bank TYT Bank* Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası** İmar Bankası*** Toplam Fon Tarafından Sigortalı Mevduat Ödemeleri Kapsamında Aktarılan Kaynaklar ile İflas Masaları Tarafından Fona Yapılan Geri Ödemeler ( tarihi itibarıyla)(tl) Fon Tarafından Aktarılan Kaynak Fonun İflas Masalarına Kayıtlı Alacak Tutarı 1 İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Anapara İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Yasal Faiz Fonun İflas Masalarından Kalan Alacağı (Anapara) Fonun İflas Masalarından Kalan Faiz Alacağı (Yasal Faiz) Tablo 9: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından Fona yapılan geri ödemeler sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince Fon tarafından bankaya aktarılan kaynak tutarına iflas tarihine kadar işleyen faizler Fonun iflas masasına kayıtlı alacak tutarına dahil edilmiştir. 2. Fonun iflas masasına kayıtlı alacağına iflas tarihinden sonraki dönemde işleyen faiz tutarları bu sütunda gösterilmektedir sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 196'ncı maddesi gereğince, kabul edilen alacak tutarlarına iflas tarihinden sonra işleyen yasal faizler kayıtlı alacakların ödenmesinden sonra iflas masalarında bakiye kalması halinde ödenebilmektedir. 3. Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasından sonra tasarruf mevduatı sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin olarak, T.Emlak Bankası geçici yönetimi tarafından iflas tarihinden önce toplam ,87 TL'nin Fona geri ödenmesi nedeniyle, bu kısım iflas masasına kaydedilen alacak tutarı içinde yer almamıştır. 4. Söz konusu tutara ödenen gelir vergisi tutarı dahil edilmiş olup, Fondan yapılan toplam kaynak çıkışını (devir sonrası tahakkuk ettirilen TÜFE faiz tutarı hariç) ifade etmektedir. * Ödenen anapara ve faiz tutarına, Fon'un İ.İ.K. 245'e göre devir aldığı dosyalardan yaptığı tahsilatlardan toplam ,32 TL'lik mahsuben ödeme dahildir. ** Ödenen anapara tutarına, Fon'un İ.İ.K. 245'e göre devir aldığı dosyalardan yaptığı tahsilatlardan ,35 TL'lik mahsuben ödeme dahildir. *** Ödenen anapara tutarına; Fon tarafından yapılan ipotek ve işletme rehinleri bedeli tahsilatı, Uzan Grubu'ndan sağlanan tahsilat ve mudilere sehven ödenen fazla tutarların tahsilatı olmak üzere toplam ,49 TL lik mahsuben ödeme dahildir yılında İmar Bankası nezdindeki mevduat sigortası kapsamındaki hesaplar için 37. etap ödemesi kapsamında 127 mudiye ödenmek üzere toplam ,95.-TL (faiz ve vergi dahil) kaynak aktarımı yapılmıştır. Ayrıca İmar Bankası bünyesinde, karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen, ikincil piyasada DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin 5667 sayılı Kanun, tarih ve sayılı Resmi Gazete de; bu Kanun a istinaden çıkarılan tarih ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde söz konusu tutarların hak sahiplerine ödenmesi görevi Fona verilmiştir. 47

52 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İmar Bankası nezdinde toplam yatırımcının hesapta adet işlemi bulunmakta olup, işlem tutarları toplamı 728 milyon TL dir. Bu kapsamda tarihinde hak sahiplerine ödeme yapılmaya başlanmıştır tarihine kadar 51 etapta yapılan ödemelere ilişkin bilgiler Tablo 10 da yer almaktadır. İmar Bankası DİBS Ödemeleri ( tarihi itibarıyla) (TL) İşlem Tutarı Net Faiz Gelir Vergisi Toplam Kaynak Çıkışı 2007 Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Toplam Tablo 10: İmar Bankası DİBS ödemeleri 4. Fona Devredilen Bankalar Türk bankacılık sisteminde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen 20 bankaya ilişkin bilgiler Şekil 16 da yer almaktadır. Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Türk Ticaret Bankası A.Ş. tüzel kişilikleri altında geri kazanım çalışmaları devam etmektedir. Birleşik Fon Bankası: Hisselerinin tamamı Fona ait olan bankanın ana faaliyet konusu bünyesine devredilen varlık ve yükümlülüklerin tasfiyesidir. Bu amaçla Banka, likidasyonun artırılmasına yönelik faaliyetlerini 2014 yılı içerisinde de sürdürmüştür. Fon tarafından 2014 yılında Bankaya kullandırılan milyon TL tutarındaki Sermaye Benzeri Kredinin de etkisiyle, Bankanın aktif büyüklüğü artarak tarihi itibarıyla 2.059,3 milyon TL ye ulaşmıştır. Bankanın özkaynakları (kâr dahil) 602,6 milyon TL ye gerilemiş, 2014 yılı karı ise 23,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Türkbank: Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni BDDK tarafından kaldırılan Türkbank ın fiziki tasfiyesine fiilen 2003 yılında başlanmıştır. Çözümlemeye yönelik faaliyetler kapsamında hukuki yönden ihtilaflı olunan konular ile birlikte Bankanın zarar üretiminin ortadan kalkmasıyla Bankanın tasfiyesinin kaldırılmasına karar verilmiştir yılında unvanı Türk Ticaret Bankası A.Ş. olarak tescil ve ilan edilen Banka, ilgili mevzuat kapsamında Anonim Şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Hisselerinin %98,5 i Fona ait olan Bankanın tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 165,9 milyon TL ve likit değerleri 151,5 milyon TL ye ulaşırken özkaynakları 139,9 milyon TL, dönem karı ise 7,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 48

53 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Şekil 16: Temettü hariç ortaklık hakları Fona devredilen bankalar * 1997 yılında; Türk Ticaret Bankası, 1998 yılında; Bank Ekspres, 1999 yılında; Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Sümerbank, İnterbank ve Esbank, 2000 yılında; Bank Kapital, Etibank ve Demirbank, 2001 yılında; Ulusalbank, Sitebank, Toprakbank, Bayındırbank, Kentbank, EGS Bank ve İktisat Bankası, 2002 yılında; Tarişbank ve Pamukbank Fona devrolmuştur. 49

54 Yıllık tahsilat tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Yıllık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Geri Kazanım Faaliyetleri Bankacılık Kanunu nun ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un Fona tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde yapılan takipler sonucunda, kamu alacağının etkin bir şekilde tahsilinde çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. Fonun tarihi itibarıyla çözümleme gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil milyon USD ye ulaşmıştır. Bu tutarın 770 milyon USD lik kısmı 2014 yılında gerçekleşmiştir. Fonun bankalara aktarmış olduğu kaynakların geri kazanımını sağlamak üzere çözümleme faaliyetlerinden elde edilen finansal gelirler dahil tahsilatlar yıllar itibarıyla Grafik 9 da gösterilmektedir Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı (milyon USD) Yıllık Tahsilat Tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı (sağ eksen) Grafik 9: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı 2014 yılında sağlanan çözümleme faaliyet gelirlerinin 597 milyon USD si takipli alacaklardan, 127 milyon USD si gayrimenkul ve menkullerden, 4 milyon USD si iştiraklerden ve 21 milyon USD si Fon bünyesindeki bankalardan oluşmaktadır. Ayrıca Fonun çözümleme faaliyet rezervinin değerlemesinden sağladığı toplam finansal gelir tarihi itibarıyla 955 milyon USD ye ulaşmış olup, bu tutarın 21 milyon USD lik kısmı 2014 yılında gerçekleşmiştir. Söz konusu tahsilat ve gelirlere ilişkin bilgiler Tablo 11 de yer almaktadır. Çözümleme Gelirlerinin Dağılımı (milyon USD) İtibarıyla Kümülatif 2014 Yılı İtibarıyla Kümülatif Çözümleme Faaliyet Gelirleri (Brüt) Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar (Fona devredilen+ Faaliyet izni kaldırılan) Diğer Tahsilat Finansal Gelirler Toplam Tablo 11: Çözümleme gelirlerinin dağılımı 1 Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. Henüz nakde dönüşmemiş ayni tahsilatlara tablo içerisinde yer verilmemiştir. Bu durumda olan ayni tahsilat tutarı 2014 yılı sonu itibarıyla 302,55 milyon USD dir. 2 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat tutarları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir yılında tahsil olunan Balkaner Grubu ile ilgili Bayramoğlu Gayrimenkulleri satış bedeli 90 milyon USD ve faiz tutarı gayrimenkul ve menkullerden yapılan tasilat kalemi altında gösterilmiştir. 50

55 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fon, Bankacılık Kanunu nun kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde; faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları kendisine devredilen bankaların kaynaklarının istismar edilmesinden ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunun eksik beyan edilmesinden doğan alacaklar ile temlik almış olduğu alacaklar ve diğer alacakları sebebiyle takip ve tahsil işlemlerini yürütmektedir. Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esas ve usûlleri tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Fon, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında söz konusu bankalardan ve diğer yollarla 2014 yılı sonu itibarıyla adet ve 8,8 milyar TL tutarında alacak dosyası devir ve temlik almıştır. Devir ve temlik alınan alacak dosyalarının 22 adedi 2014 yılına ait olup, tamamı bedelsiz alınmıştır. Takipli alacaklardan tarihine kadar kümülatif sağlanan nakit tahsilat tutarı brüt milyon USD (Tablo 11) olmakla birlikte, söz konusu tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vs. tutarların düşülmesi ve borçlulardan yapılan ayni tahsilatların ilavesi neticesinde net tahsilat tutarı 8.989,46 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın toplam 368,23 milyon USD lik kısmı hukuki süreçler ve mahsup işlemleri tamamlanıncaya kadar tevzi edilecek hesaplara alınmıştır. Söz konusu tahsilat tutarlarına ilişkin detaylı bilgi Tablo 12 de yer almaktadır. TMSF nin Takipli Alacaklarından 2014 Yılında Yapılan Nakdi ve Ayni Tahsilatlar (milyon USD) Yılı İtibarıyla Kümülatif Banka hakim ortaklarından/iştiraklerden 138, ,24 Kurumsal Alacak Dosyalarından 10, ,83 Bireysel Alacak Dosyalarından 1,45 126,16 Tevzi Edilecek Hesaplarda Bekleyen Tahsilat 2 176,47 368,23 Toplam 327, ,46 Tablo12: Fonun takipli alacaklarından 2014 yılında yapılan tahsilatlar 1 Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat tutarları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür sayılı Kanun ile Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamında yapılan satışlar neticesinde ve diğer yollarla Fon hesaplarına yatırılan veya ayni olarak sağlanan, ancak hukuki süreçlerin kesinleşmesini müteakip ilgili gruplardan mahsup edilmesi ve/veya diğer üçüncü şahıs, kamu kurum ve alacaklılarına ödenmesi muhtemel tahsilatlar ile diğer tahsilatlardan oluşmaktadır. (2014 yılında tahsil edilerek tevzi hesaplara alınan 176,47 milyon USD nin önemli kalemleri: 38,3 milyon USD'lik kısmı Çukurova Grubu BMC TİB bedelinden kalan bakiye, 50,08 milyon USD'lik kısmı Balkaner Grubu ; 43,6 milyon USD'lik kısmı Zeytinoğlu Grubu tarafından yürütülen Eston Şehir ve Eston Deniz Projeleri kapsamında, 17,2 milyon USD'lik kısmı Demirel Grubu amme borçlularından, 7,02 milyon USD'lik kısmı ise EGS Grubu Denizli AVM TİB bedeli bakiye bedelidir) Banka Hakim Ortaklarına İlişkin Alacaklar Fon, devralmış olduğu hakim ortak alacakları ile hakim ortaklardan banka kaynaklarının istismar edilmesinden kaynaklanan alacaklarını 2004 ve 6183 sayılı Kanunlar çerçevesinde takipler yapılması, söz konusu hakim ortaklar ile protokoller veya FYYS'ler imzalanması ve bankacılık mevzuatının Fona vermiş olduğu diğer yetkilerin kullanılması gibi yollarla tahsil etmektedir. Fon, banka hakim ortakları ile borç tutarı ve geri ödeme şartları üzerinde anlaşmalar yapmakta ve kamu alacağının azami düzeyde tahsilini teminen önemli gelişmeler kaydetmektedir. Bu çerçevede Fonun alacak ilişkisi içerisinde bulunduğu banka hakim ortakları ile imzalanan protokollerin bir kısmı, ödenmek suretiyle kapanmaktadır. Hakim ortakların 51

56 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise temerrüde ilişkin yasal yetkiler kullanılmaktadır tarihi itibarıyla banka hakim ortaklarından elde edilen net tahsilat tutarları Tablo 13 te yer almaktadır. Banka Adı Banka Hakim Ortaklarından Sağlanan Net Tahsilatlar Net Tahsilat Tutarı (milyon USD) Hakim Ortak Grubu Yılı İtibarıyla Toplam Sitebank Sürmeli Grubu - 12,3 Yaşarbank Yaşar Grubu - 270,69 Kentbank Süzer Grubu - 188,16 Demirbank Cıngıllı Grubu - 103,43 Sümerbank Garipoğlu Grubu 2,28 361,06 Pamukbank Çukurova Grubu 26, ,86 İnterbank 2 Çukurova Grubu - 28,36 İnterbank Çağlar Grubu 0,70 561,36 Bank Kapital Ceylan Grubu 0,63 70,07 EGS Bank EGS Grubu 8,52 79,08 TYT Bank Lapis Grubu - 3,43 Yurtbank 9 Balkaner Grubu 42,97 275,13 Etibank 3-4 Medya Grubu - 955,62 Esbank Zeytinoğlu Grubu 0,08 344,84 Bayındırbank 5 Bayındır Grubu 0,97 61,09 Toprakbank Toprak Grubu - 395,44 Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu 8,63 67,28 İktisat Bankası 3 Erol Aksoy Grubu 7,89 220,63 İmar Bankası 6 Uzan Grubu 38,34 928,31 Egebank Demirel Grubu 1,41 176,71 Türkbank 7 TTB Munzam Vakfı 0,08 16,39 Toplam 138, ,24 Tablo 13: Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar 1 Tahsilat tutarları; gruplardan yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmektedir. Tahsilatlardan yapılan iadeler tutarlardan düşülmüştür. 2 İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen anaparası 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağı ile ilgili olarak Çukurova Grubundan yapılan tahsilat tutarını göstermektedir. 3 Grup şirketlerine yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Fon tarafından kullandırılan kaynak tutarları toplam tahsilat rakamlarından düşülmüştür (Erol Aksoy Grubu 17,82 milyon USD, Medya Grubu 6,97 milyon USD) tarihinde 1,1 milyar USD bedelle ihale edilen ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedelinden Fon payı çerçevesinde 682,79 milyon USD lik tutar 2011 yılında Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup, Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmiştir. 5 Grup firmalarına ait varlıklardan oluşturulan ve tarihinde ihale edilen Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeli olan 77,05 milyon USD nin 18 milyon USD lik kısmı Fon payı çerçevesinde Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup, (2008 yılında 6 milyon USD, 2011 yılında 12 milyon USD) Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmiştir. 6 Uzan Grubuna ilişkin olarak yürütülen takip ve satışlar neticesinde sağlanan brüt tahsilat tutarı 7.497,83 milyon USD olup, bu tutarın 6.556,33 milyon USD lik kısmı üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmış; 13,19 milyon USD lik kısmı ise ihalenin feshi davalarının sonuçlanmasını müteakip oluşturulacak sıra cetveli kapsamında aktarılacaktır. Tabloda bakiye tutara yer verilmiştir. 7 Türk Ticaret Bankası ve Tarişbank hakim ortaklarının Fon tarafından temlik alınmış herhangi bir nakit borcu bulunmamaktadır. Tarişbank ın gayrinakdi riskleri ile Türk Ticaret Bankası nın iştiraklerinden kaynaklanan alacakların takibi ise devam etmektedir. Söz konusu hakim ortak grupları ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde yaşanan önemli gelişmeler ve mevcut durum aşağıda sıralanmıştır: Sitebank: Sürmeli Grubu ile imzalanan protokol ve peşin tahsilatlar çerçevesinde Gruptan olan Fon alacakları 2005 yılında tasfiye edilmiştir. 52

57 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Yaşarbank: Yaşar Grubunun protokole konu nakit borcu, 2006 yılında nakden ve defaten tahsil edilerek kapatılmıştır. Grubun gayri nakdi risklerinin izlenmesine devam edilmektedir. Kentbank: Süzer Grubunun protokol kapsamındaki nakit borcu 2007 yılında nakden ve defaten ödenmek suretiyle tasfiye edilmiş olup, gayri nakdi risklerinin izlenmesine devam edilmektedir. Demirbank: Cıngıllı Grubunun Fona olan nakit borçları protokol kapsamında yapılan tahsilatlar neticesinde 2007 yılında tasfiye edilmiştir. Sümerbank: Fonun Garipoğlu Grubundan olan nakit alacakları 2010 yılı içerisinde imzalanan iki ek protokol kapsamında tahsil edilmiştir. Gayri nakdi risklerinin izlenmesine devam edilen Grubun Fona olan nakit borçlarının tahsilini takiben hisseleri Fon adına tescil edilen veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fona devredilen Grup şirketleri iade edilmiştir. Efektifbank Off Shore Ltd. nin mudileri tarafından açılan davalar sebebiyle Fon tarafından ödenen tutarlar ile ilgili olarak Grup ile imzalanan protokol kapsamında 2014 yılında 2,28 milyon USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Halen tahsil edilmemiş olan off-shore ödemeleri ile ilgili olarak ise protokol hükümleri çerçevesinde banka hakim ortağına gerekli bildirimler yapılmıştır tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 361,06 milyon USD dir. Pamukbank: Fonun Çukurova Grubundan olan tarihli Ana Sözleşme konusu nakit alacağı, tarihinde imzalanan Ek Sözleşme ile yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanmış ve tarihinde faiz ve diğer ferîleriyle birlikte tahsil edilmiştir. Ana Sözleşmeye bağlı olarak; çözümü mahkeme sonucuna bırakılmış olan borçların Fona ödenmesi ile diğer sorunların çözüme kavuşturulması hususlarını içeren ve tarihinde imzalanan Ek Protokolün tarihli taksit tutarı ile İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağının tahsili amacıyla Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün tarihli taksit tutarı, her iki protokolde belirtilen ek süreler sonunda da ödenmemiştir. Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi Fon tarafından devir alınan Çukurova Grubuna dahil T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (satıcı) ile Ciner Medya Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (alıcı) arasında, Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Show TV logosu ile faaliyet gösteren kanalı dahil olmak üzere Show logosu eklentili ve/veya markalı diğer hissedarı olduğu şirketlerdeki hisselerinin ve/veya Show logosu eklentili ilgili markalarının ve varlıklarının satışı ile ilgili imzalanan Hisse Alım Satım Sözleşmesine onay veren Fon Kurulu kararı hakkında İstanbul 4 üncü İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durudurulması kararının yerine getirilmesini teminen, ilgili şirketlerin temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetimleri tarihinde Fon tarafından yeniden devralınmış, şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri görevden alınarak yerlerine atama yapılmış, şirketler hakkında başlatılmış olan icra takipleri kaldığı yerden devam ettirilmiş ve Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında alınan ticari ve iktisadi bütünlük oluşturulmasına dair karar ihya edilmiştir. Ancak Fonun yürütmenin durdurulmasına itirazı üzerine verilen İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda ilgili şirketler tarihinde Ciner Grubuna iade edilmiştir. 53

58 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve tarihlerinde gerçekleştirilen açık artırma/pazarlık ihaleleri neticesinde Es Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. ye ihale edilen BMC Ticari ve İktisadi Bütünlük ihale bedeli olan 751 milyon TL tarihinde Fon hesaplarına aktarılmıştır. Ayrıca, Fonun onay ve muvafakat vermesi üzerine; Çukurova Grubu firmaları (satıcı) ile Es Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (alıcı) arasında, yönetimleri Fonda bulunan Çukurova Grubuna mensup 11 medya şirketinin satışına ilişkin olarak 2013 yılında imzalanan Hisse Satım Sözleşmesi gereğince alıcı ve satıcı arasında imzalanan Kapanış Mutabakatı çerçevesinde hisseler tarihinde alıcıya devredilmiştir. Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi Fon tarafından devir alınan Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile bu şirketlerle bağlantılı 31 adet TV yayıncılık şirketi borçlandırılarak haklarında 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil işlemlerine başlanılmış ve firmalar hakkında Digitürk Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmuştur. Diğer taraftan, mahkemeler nezdinde devam eden 2000 yılı temlik alacaklarına ilişkin davaların sonlandırılmasının ve Çukurova Holding A.Ş. tarafından Fon aleyhine İstanbul 10 uncu İdare Mahkemesinde açılmış idari davanın Fon lehine kesinleşmesinin sağlanması kaydıyla BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedelinden; Fonun tarihli Ek Protokolden kaynaklanan alacağının tahsiline, 6183 sayılı Kanun kapsamındaki takiplerinin sonlandırılmasına ve Çukurova Grubunun T. İş Bankası A.Ş. ye olan vadesi geçmiş borç taksidi ile alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair 6552 sayılı Kanundan yararlanmak üzere Grup Şirketlerinin vergi borçlarının ilk taksit tutarı olarak toplam 39 milyon USD ödenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Çukurova Grubunun borcuna mahsuben T. İş Bankası A.Ş. ye 27,9 milyon USD ödenmiştir. İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen banka kaynağının tahsili amacıyla imzalanan tarihli protokol kapsamında Çukurova Grubundan tarihi itibarıyla 28,36 milyon USD tahsil edilmiştir tarihli Ek Protokolden kaynaklanan alacaklara mahsuben BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedelinden karşılanmak üzere Çukurova Grubundan tarihinde 26,41 milyon USD tahsilat sağlanmış olup, borçlu Grup ile imzalanan protokoller kapsamında ve protokol öncesi tahsilatlar ile gecikme faizleri de dahil olmak üzere yapılan toplam tahsilat tutarı 2.264,22 milyon USD ye ulaşmıştır. İnterbank: Çağlar Grubu ile protokolün yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüşmeler tamamlanarak tarihinde 440,43 milyon USD tutarında protokol imzalanmış ve ödeme vadesi olarak belirlenmiştir. Ancak, Grup yükümlülüklerinin tamamını süresi içerisinde yerine getirememiştir. Diğer taraftan Grubun borçlarının tahsil edilmesi amacıyla Toki ile Fon arasında tarihli arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemini içeren bir protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. Gruptan olan alacaklara ilişkin olarak 2014 yılında 697 bin USD tahsil edilmiş olup, bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 561,36 milyon USD ye ulaşmıştır. Bank Kapital: Ceylan Grubu ile TMSF ve alacaklı diğer kuruluşlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. 54

59 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yılı içerisinde hakim ortak ve bağlantılı firmalardan 627 bin USD tahsilat sağlanmış olup, tarihi itibarıyla toplam tahsilat 70,07 milyon USD dir. EGS Bank: EGS Grubu ile tarihinde imzalanan protokol kapsamında borçların tahsil ve tasfiye işlemlerine devam edilmektedir yılında EGS Grubu borçlularından 1 gerçek ve 1 tüzel kişi ile ek protokol imzalanmıştır. Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan ek protokol tarihinde son taksit tutarı tahsil edilerek kapatılmış ve ibralaşma çalışmaları başlatılmıştır. Gruptan, 8,52 milyon USD lık kısmı 2014 yılında olmak üzere tarihi itibarıyla toplam 79,08 milyon USD tahsil edilmiştir. TYT Bank: Fon alacağının tahsiline yönelik olarak TYT Bank eski hakim ortağı Lapis Grubu ile 2007 yılında imzalanan protokoller kapsamında işlemlere devam edilmektedir. Gruptan tarihi itibarıyla toplam 3,4 milyon USD tahsil edilmiştir. Yurtbank: Yurtbank hakim ortağı Ali Avni Balkaner tarafından banka kaynağı aktarılan üçüncü şahıs ve şirketlerle ilgili olarak 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 15 inci maddesinin 7-b bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 134 üncü maddesi çerçevesinde ilgili şahıs ve şirketlere yapılan takip ve tahsilatlar devam etmektedir. Balkaner Grubu taşınmazları arasında yer alan ve 2013 yılında satışı gerçekleşen Manavgat taşınmazının 15 milyon USD lik satış bedeliyle ilgili sıra cetveli tamamlanmış olup, masraf ve diğer giderlerin düşülmesi sonucunda 14,86 milyon USD ve yine 2013 yılında 12,5 milyon TL (5,6 milyon USD) bedel ile satılan Hattat Villası taşınmazının sıra cetveli tamamlandıktan sonra nema bedeli ile birlikte olmak üzere toplam 6,2 milyon USD Grup borcundan mahsup edilmiş ve Grubun kümülatif tahsilatına ilave edilmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında 90 milyon USD ye satışı yapılan Bayramoğlu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bakiye satış tutarından, daha önceden borçtan mahsup edilen tutar düşüldükten sonra kalan 42 milyon USD ile birlikte Gruptan 2014 yılında 42,97 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. Halen hakim ortak protokolü kapsamındaki borçlulardan takip ve tahsil işlemlerine devam edilmekte olup, Balkaner Grubu ve bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından tarihine kadar 275,13 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. Etibank: Fonun Medya Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen çalışmalar devam etmektedir. Medya Grubu ve bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat 955,62 milyon USD dir. Diğer taraftan, Medya Grubunun sorumlu tutulduğu bazı borç kalemlerine ilişkin olarak daha önce tahsil edilen 33,85 milyon USD lik tahsilat ise kurumsal alacak tahsilatları içinde izlenmektedir. Esbank: Zeytinoğlu Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesi amacıyla takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Eston İnşaat Yatırım A.Ş. ve uhdesinde bulunan Eston Şehir Projesinin satışı kapsamında şirket hissedarları ile PLT İnşaat Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret A.Ş. arasında imzalanan tarihli Pay ve Varlık Alım ve Satım Sözleşmesine Fon tarafından muvafakat edilmiş 55

60 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olup, satışa konu şirketin Fon uhdesindeki temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi alıcıya devredilmiştir. Ayrıca, Eston Yapı A.Ş. ve Çatı İnşaat A.Ş. nin şirket ortaklık paylarının satış ve devrine ilişkin olarak şirket hissedarları ile SDF Emlak Enerji İnşaat A.Ş. arasında imzalanan tarihli Pay Alım ve Satım Sözleşmesine Fon tarafından muvafakat edilmiş olup, satışa konu şirketin Fon uhdesindeki temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi alıcıya devredilmiştir. Diğer taraftan, Zeytinoğlu Grubunun Fona olan borçlarına ilişkin olarak 2014 yılında 82 bin USD tahsil edilmiş olup, Gruptan ve Fon iştiraki şirketlerden tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 344,84 milyon USD dir. Bayındırbank: Bayındır Grubu ile Fon ve diğer alacaklı 16 banka ve finans kuruluşu arasında tarihinde imzalanan FYYS sorunlu hale gelmiş olup, Fon Kurulunun tarihli kararıyla Grup hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Fon Kurulu kararına istinaden 6183 sayılı Kanun kapsamında borçlular ve kanuni temsilciler hakkında yasal takip işlemleri devam etmektedir sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bayındır İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Bakara İlaç ve Tıbbi Malzeme Pazarlama Dış Ticaret A.Ş. firmalarının temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetimi Fon tarafından devir alınmıştır. Yönetimi devir alınan Bakara İlaç ve Tıbbi Malzeme Pazarlama Dış Ticaret A.Ş. firma ortaklarıyla ile Fon arasında protokol imzalanmıştır yılında Bayındır Grubuyla bağlantılı firmalardan toplam 966,7 bin USD tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 61,09 milyon USD dir. Toprakbank: Toprak Grubu ile TMSF arasında tarihinde ikinci ek protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol, tarihli ana protokol ve tarihli birinci ek protokole ilave olarak imzalanmış olup, bu protokollerde belirlenen borçlar ile bu protokollerden sonra ortaya çıkan kaynak aktarımı ve diğer borçların tasfiyesi sağlanmıştır. Toprak Grubu şirketlerinin Toprak Center ı kullanımlarından doğan kiralar ile ilgili olarak tarihinde 1,99 milyon TL lik üçüncü Ek Protokol imzalanmıştır. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 395,44 milyon USD ye ulaşmıştır. Bank Ekspres: Grupla bağlantılı üçüncü şahıslardan sulh yoluyla 2014 yılında 1,02 milyon USD ayni, 7,61 milyon USD nakdi olmak üzere toplam 8,63 milyon USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı 67,28 milyon USD ye ulaşmıştır. İktisat Bankası: Fon Kurulunun tarihli kararı ile 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi kapsamında takip ve tahsil işlemi yapılmasına karar verildiğinden kararda bahsi geçen borçlularla ilgili olarak yasal takip işlemleri gerçekleştirilmiştir yılı içinde sağlanan 7,89 milyon USD lik tahsilatlarla birlikte toplam tahsilat tutarı 220,63 milyon USD ye ulaşmıştır. 56

61 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 İmar Bankası: 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıkların 6183 sayılı Kanun hükümleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 5354 sayılı Kanun ile değişik 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde takip ve tahsilat işlemlerine devam edilmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan brüt tahsilat milyon USD olup, söz konusu tutardan 5472 sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 134 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ile geçici 24 üncü maddesi hükümleri uyarınca toplam milyon USD üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmıştır. Ayrıca tevzi hesaplarda izlenen 13,19 milyon USD lik tahsilat muhtelif itirazlara bağlı davaların sonuçlanmasını müteakip oluşturulacak sıra cetvelleri kapsamında paylaştırılacaktır. Uzan Grubundan 2014 yılında 38,34 milyon USD tahsilat sağlanmış olup, Gruptan Fona olan borçları ile ilgili yapılan net tahsilat tutarı 928,31 milyon USD ye ulaşmıştır. Egebank: Egebank A.Ş. nin hakim ortağı olan Demirel Grubunun Fona temlik edilen borçlarına ilişkin olarak gerek hakim ortak grubu gerekse banka kaynağını edinen/edindiren gerçek ve tüzel kişiler hakkında takip ve tahsil süreçleri devam etmektedir. Gruptan 1,41 milyon USD si tahsilat sağlanmıştır yılında olmak üzere toplam 176,71 milyon USD Türk Ticaret Bankası: Türkbank iştiraki olan Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. den devir ve temlik alınan borçların tahsil ve tasfiyesine yönelik işlemlere devam edilmektedir. Gruptan 2014 yılında 76 bin USD tahsilat sağlanmış olup, bankanın Fona devir tarihinden itibaren elde edilen tahsilat tutarı 16,39 milyon USD ye ulaşmıştır Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler Kamu idarelerine, kanun kapsamında yer alan alacaklarının tahsili açısından, tahsil sürecini hızlandırıcı ve etkinleştirici bir takım yetkiler tanıyan 6183 sayılı Kanunu uygulama yetkisi, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 15 inci maddesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 132 nci maddesi ile Fona da tanınmıştır. Fon alacaklarının takip ve tahsilini teminen 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca takip işlemleri yapılabilmekte ve amme borçlusu gerçek ve tüzel kişilere ait mal, hak ve varlıklar bu Kanun hükümleri uyarınca haczedilerek satılabilmektedir yılında 6183 sayılı Kanun kapsamında satışı gerçekleştirilen gayrimenkul ve menkullere ilişkin bilgiler sırasıyla Tablo 14 ve 15 te verilmiştir. 57

62 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Satışı Gerçekleştirilen Gayrimenkuller Hakim Ortak Grubu Adedi Muhammen Bedeli (TL) Satış Bedeli (TL) Bayındır Grubu Demirel Grubu Erol Aksoy Grubu Balkaner Grubu Toprak Grubu Kurumsal Toplam Tablo 14: 6183 sayılı Kanun kapsamında satışı gerçekleştirilen gayrimenkuller 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Satışı Gerçekleştirilen Menkuller Hakim Ortak Grubu Adedi Muhammen Bedeli (TL) Satış Bedeli (TL) Cinsi Erol Aksoy Grubu Araç Uzan Grubu Zeytinoğlu Grubu Araç 77 kalem muhtelif eşya EGS Grubu Şirket Hissesi Balkaner Grubu Araç Çağlar Grubu Araç Çukurova Grubu Araç Prestij Grubu Araç Kurumsal Araç/Hisse Toplam Tablo 15: 6183 sayılı Kanun kapsamında satışı gerçekleştirilen menkuller 6.3. Kurumsal ve Bireysel Alacaklar Ocak-Aralık 2014 döneminde Fon nezdinde kurumsal kredi alacakları ile ilgili olarak 2,47 milyon USD tahsil edilmiştir. RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye İkinci Alacak Satış İhalesi kapsamında fiziki devir, teslim ve alacak temlik işlemleri gerçekleştirilen alacak dosyaları ile ilgili olarak ise 7,90 milyon USD tahsil edilmiş ve toplam tahsilat tutarı 10,37 milyon USD olarak gerçekleşmiştir yılında bireysel kredi alacaklarından sağlanan toplam tahsilat tutarı 1,45 milyon USD olup, dönem içerisinde adet dosyaya ilişkin alacağın sona ermesi ile birlikte tasfiye edilen dosya adedi toplam e ulaşmıştır Ticari ve İktisadi Bütünlükler Fon, Bankacılık Kanunu çerçevesinde ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczettiği gerçek ve tüzel kişilere ait mal, hak ve varlıkların tamamını veya bir kısmını ticari ve iktisadi bütünlük oluşturmak suretiyle satabilmektedir. Böylece Fon, satışa konu olan ticari işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmesini ve yüksek değerle alıcı bulmasını sağlamaktadır. Bankacılık Kanunu gereğince gerçek ve tüzel kişilere ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya ayrı ayrı cebri icra yoluyla satış bedellerinden, söz konusu kişilerin devlete ve sosyal 58

63 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenmektedir. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin kaydedilen önemli gelişmeler şu şekildedir; tarihinde Maslak Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye satılan Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari İktisadi Bütünlüğünün 90 milyon USD lik satış bedelinin 55 milyon USD lik kısmı 2013 yılında tahsil edilmiş olup, kalan 35 milyon USD tarihinde tahsil edilmiştir. Fon Kurulunun tarihli kararı gereğince Digitürk ün mevcut faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlayan Çukurova grubu şirketlerinden 31 medya şirketinin 6183 sayılı Kanun kapsamında Fonca haczedilen mal, hak ve varlıkları bir araya getirilerek Digitürk Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmuştur. Fon Kurulunun tarihli kararı ile Aksoy Grubu Şirketlerinden Avrupa ve Amerika Holding A.Ş. ve Edatur Turizm A.Ş. ye ait Atlas Yayıncılık Yapımcılık ve Reklamcılık A.Ş. ve Eksen Yayıncılık Dağıtım Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. de bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında haczedilen hisseler bir araya getirilerek Aksoy Prodüksiyon Yapımcılık Teknik Hizmetler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmuştur. Fon Kurulunun tarihli kararları ile Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmasına ve 77,5 milyon USD muhammen bedelle satışa çıkarılmasına karar verilmiş olup, satış ilanı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak satış süreci başlamıştır. Ancak Fon Kurulunun tarihli kararı ile Adabank TİB ihale tarihi tarihine ertelenmiş ve erteleme ilanı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün ihale bedelinin son taksit bedeli olan 7,03 milyon USD nin tarihinde ödenmesiyle birlikte ihale bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Fon Kurulunun tarihli kararı ile Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olup, 6183 sayılı Kanun kapsamında haczedilen menkuller, gayrimenkuller, markalar ve internet alan adı bir araya getirilerek Yeşim Tekstil Makinaları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmuştur. Viva TV Radyo Viva Ticari ve İktisadi Bütünlüğü sıra cetvelinde SGK alacağı tadil edilmiş olup, tadil edilen sıra cetveli tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır yılında satışı onaylanan ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin detaylı bilgiler Tablo 16 da yer almaktadır Yılında Satışı Onaylanan Ticari ve İktisadi Bütünlükler Adı Hakim Ortak Grubu İhale Tarihi Muhammen Bedeli (TL) Alıcının Unvanı İhale Bedeli (TL) Açıklama BMC Çukurova / Es Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş Satış bedeli 2014 yılında tahsil edilerek devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır. Tablo 16: Satışı onaylanan ticari ve iktisadi bütünlükler 59

64 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 7. İştiraklere İlişkin Faaliyetler Fona devredilen bankalardan ve Fona borçlu gruplardan tarihi itibarıyla toplam 197 adet iştirak Fon portföyüne alınmıştır. Ayrıca Fonun, Bankacılık Kanunu nun 143 üncü maddesinin verdiği yetki çerçevesinde edindiği ve sonraki yıllarda aldığı hisseler neticesinde; RCT Varlık Yönetim A.Ş. de % 100 oranında hissesi bulunmaktadır. Fon portföyüne alınan 198 iştirakin tarihi itibarıyla durumu Grafik 10 da yer almaktadır. Halen Fon portföyünde 25 iştirak ve bağlı ortaklık bulunmaktadır. İştiraklerin İtibarıyla Durumu (adet) Hisse devri gerçekleştirilen Sicilden terkin edilen Mevcut Tasfiye edilen Tasfiye halinde Grafik 10: İştiraklerin itibarıyla durumu Fon tarafından devralınan iştiraklerden tarihi itibarıyla 139 adedi toplam 946,30 milyon USD bedelle devredilmiştir yılında hisse devri tamamlanan 1 adet iştirake ilişkin bilgiler Tablo 17 de yer almaktadır Yılında Hisse Devri Gerçekleştirilen İştirakler İştirak Adı Sakarya İpekyolu Vadisi Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Alıcının Unvanı TMSF Hisse Oranı Toplam Satış Bedeli EGS Holding A.Ş. % 95,7 1 TL Tablo 17: Hisse devri gerçekleştirilen iştirakler Ayrıca, Fon iştiraklerinden Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Fonun sahibi olduğu TL nominal değerli ( adet) hisseden TL nominal değerli hissenin devri 2011 yılında gerçekleştirilmiş olup, kalan 1 adet ve 1.-TL nominal değerli hissenin devri tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 8. Gayrimenkul ve Menkullere İlişkin Faaliyetler 2014 yılında Fon alacaklarına mahsuben alınan 88 adet gayrimenkulün ilave edilmesi neticesinde Fon tarafından tarihi itibarıyla devralınan gayrimenkul sayısı toplam adede ulaşmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin tarihi itibarıyla durumu Grafik 11 de yer almaktadır. 60

65 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Devralınan Gayrimenkullerin İtibarıyla Durumu Satılan/İade Edilen Kalan Grafik 11: Devralınan gayrimenkullerin itibarıyla durumu Fon gayrimenkul portföyünde bulunan gayrimenkullerden 39 adedinin satış/iade yoluyla çıkışı 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 39 gayrimenkulden; kayıtlı değerleri toplamı 39,05 milyon TL olan 26 adedi 48,7 milyon TL, kayıtlı değerleri toplamı 85,25 milyon TL olan 13 adedi 90 milyon USD bedelle satılmıştır. 9. Fonun Taraf Olduğu Davalar TMSF nin taraf olduğu dava ve takipler genel olarak 5 ana grupta takip edilmektedir. Dava ve takiplere ilişkin genel bilgiler ile tarihi itibarıyla dava ve takiplerin durumları şu şekildedir: 9.1. Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Dava ve Takipler Fon tarafından, hisseleri Fona intikal eden bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri aleyhine; Banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle açılmış olan iade ve tazmin davaları, Kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyerek, gerçeğe aykırı bilanço, kar ve zarar cetveli düzenleyerek ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı davranışlarla usulsüz kredi kullandırarak bankayı zarara uğratmaları nedeniyle açılan mali sorumluluk davaları, Kanuna aykırı karar ve işlemleri ile bankanın Fona devrolmasına neden olmaları sebebiyle, bankaya verdikleri zararla sınırlı olarak açılmış bulunan şahsi iflas davaları, Hakim ortaklardan olan alacakların ve/veya hakim ortak dışı kurumsal kredi alacaklarının takip ve tahsili talebi ile İcra ve İflas Kanunu uyarınca yürütülen takiplere yapılan itirazların kaldırılması talebi ile açılan itirazın iptali davaları, Banka eski hakim ortakları ile yöneticileri aleyhine Türk Ceza Kanunu ve Bankalar Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan suç duyuruları üzerine açılan ceza davaları takip edilmektedir. 61

66 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ayrıca, Fonun tesis ettiği işlemlere karşı söz konusu bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri ile diğer ilgililer tarafından Fon aleyhine idari davalar açılmıştır. Dava ve icra takiplerinin tarihi itibarıyla durumu Tablo 18 ve 19 da yer almaktadır. Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Davalar Dava Sayısı Dava Tutarı (TL) 1 Fon Tarafından Açılan Davalar Fona Karşı Açılan Davalar Sayılı Kanun Çerçevesinde Açılan Davalar Ceza Davaları 82 0 Toplam Tablo 18: Banka hakim ortakları/ yöneticileri ile ilgili davalar Davaya konu tutarlar olup, fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili İcra Takipleri Takip Sayısı Takip Tutarı (TL) 1 Fon Tarafından Açılan İcra Takipleri Fona Karşı Açılan İcra Takipleri Toplam Tablo 19: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri 1 Takibe konu tutarlar olup, fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Uluslararası Dava ve Takipler Fonun faaliyet alanı ile bağlantılı dava ve işlerle ilgili olarak; uluslararası düzeyde de dosya takibi yapılmakta olup, Fona borçlu hakim ortaklar ve diğer borçlular hakkında takip işlemleri yürütülmektedir tarihi itibarıyla TMSF tarafından takibi yapılan veya koordinasyonu sağlanan uluslararası dava ve takiplere ilişkin bilgiler Tablo 20 de yer almaktadır. Uluslararası Dava ve Takipler Dava/Takip Sayısı Dava/Takip Tutarı (USD) 1 Fon / Yönetimi Devralınan Şirketler Tarafından Açılan Fon / T.C. Aleyhine Açılan Toplam Tablo 20: Uluslararası dava ve takipler 1 Takibe konu tutarlar olup, fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 62

67 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurumsal Kredilerle İlgili Dava ve Takipler Genel kredi sözleşmesine istinaden kullandırılmış ve TMSF tarafından devir ve temlik alınmış ticari kredilerden kaynaklanan ve 2004 sayılı Kanun kapsamında takibe konu edilmiş/edilmemiş bütün dosyalar bu kapsamda yer almaktadır. Kurumsal Krediler ile İlgili Davalar Dava Sayısı Dava Tutarı (TL) 1 Fon Tarafından Açılan Davalar Fona Karşı Açılan Davalar Sayılı Kanun Çerçevesinde Açılan Davalar Ceza Davaları - - Toplam Tablo 21: Kurumsal krediler ile ilgili davalar 1 Davaya konu tutarlar olup, fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Bireysel Kredilerle İlgili Dava ve Takipler Bireysel kredi sözleşmesine istinaden kullandırılmış ve TMSF tarafından devir ve temlik alınmış konut, zirai, oto, tüketici kredileri, kredili mevduat hesabı ve kredi kartları risklerinden kaynaklanan davalar bu kapsamdadır. Devir ve temlik alınan dosya sayısı adet olup, yapılan takipler ve kampanyalar neticesinde kalan adet dosyanın takibine devam edilmektedir Kredi Dışı Davalar Fona devredilen bankaların kredi işlemleri dışında kalan hususlarda Fon aleyhine açılmış olan davalar ile yönetim ve denetimleri Fona intikal eden bankaların leh veya aleyhine açılan; Alacak davaları (off-shore hesaplarından kaynaklanan mali sorumluluk ve rücu davaları, gayrimenkul mülkiyetinden kaynaklanan kira, ecrimisil vb. alacaklar), İş davaları (kıdem-ihbar tazminatı, izin alacağı, fazla mesai, işe iade, eğitim gideri, cezai şart vb. alacaklar), Gayrimenkul davaları (tapu iptali ve tescil, paydaşlığın giderilmesi, müdahalenin men i, tahliye, kira alacağı, tespit, MASAK tedbirlerinin kaldırılması vb.), İdari davalar (idari işlemin iptali, ödeme emri, vergi ve harç iptali vb.), Ceza davaları (personelin görevi kötüye kullanması, emniyeti suistimal, zimmet vb. fiillerden kaynaklanan davalar, idari para cezası ve trafik cezalarının iptali vb.), Diğer davalar (şikayet, itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, istirdat vb.) bu kapsamda yer almaktadır. Kredi dışı dava ve icra takiplerinin tarihi itibarıyla durumu Tablo 22 ve 23 te yer almaktadır. 63

68 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kredi Dışı Davalar Dava Sayısı Dava Tutarı (TL) 1 Fon Tarafından Açılan Davalar Fona Karşı Açılan Davalar Toplam Tablo 22: Kredi dışı davalar 1 Davaya konu tutarlar olup fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Kredi Dışı İcra Takipleri Takip Sayısı Takip Tutarı (TL) 1 Fon Tarafından Açılan İcra Takipleri Fona Karşı Açılan İcra Takipleri Toplam Tablo 23: Kredi dışı icra takipleri 1 Takibe konu tutarlar olup, fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 64

69 IV FİNANSAL TABLOLAR 65

70 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu IV-FİNANSAL TABLOLAR 1-TMSF Mali Tabloları 2- Mali Tabloların Denetimi Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu 4- Uygulanan Muhasebe Prensipleri ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 5- Mevduat Sigortacılığı Rezervinin Yönetimi 6- Mevduat Sigortacılığı Risk Yönetim Politikaları 66

71 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF Mali Tabloları Fonun muhasebe kayıtları, tarihli Fon Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren TMSF Muhasebe Yönergesi ve tarihli Fon Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren TMSF Hesap Planı ve Açıklaması nda belirtilen muhasebe prensipleri çerçevesinde tutulmaktadır. Fonun bilanço ve gelir tablosu Hesap Planında yer alan tip bilanço ve gelir tablosuna uygun olarak düzenlenmektedir. Dönem sonu mali tablolarına ilave olarak Mart, Haziran ve Eylül ay sonları itibarıyla düzenlenen ara dönem mali tabloları dönemi izleyen 45 gün içinde Fon Kurulunun bilgisine sunulmakta ve Fonun internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2. Mali Tabloların Denetimi Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince, Fonun yıllık gider hesapları ile harcamaları Sayıştay tarafından incelenmektedir. Ayrıca, Fonun yıllık hesapları bir bağımsız denetim şirketince de denetlenerek bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde derc edilerek yayımlanmaktadır. Fonun yıllık bilanço ve gelir tablosunun Türkiye de faaliyette bulunan yetkili bir bağımsız denetim kuruluşuna onaylattırılacağı TMSF Muhasebe Yönergesi ile de hükme bağlanmıştır. Fon, faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, yaptığı düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet raporu hazırlamaktadır. Söz konusu yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve bütçe kesin hesabı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmakta, kesin hesabın bir örneği ise Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. Diğer taraftan, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun ilgili hükümleri gereğince TMSF hesapları Sayıştay Başkanlığı nın denetimi kapsamına alınmıştır. Söz konusu Kanun uyarınca ve 2013 dönemine ilişkin hesaplar Sayıştay Başkanlığı tarafından incelenmiş olup, 2014 dönemine ilişkin hesapların incelenmesine devam edilmektedir. Ayrıca, 5787 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un çerçeve 18 inci maddesinde yer alan Geçici 17 nci maddesi gereğince, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında... Müsteşarlığa yapılan ödemelerin bu Usul ve Esaslar dahilinde yapıldığını da ihtiva eden bağımsız denetim raporunu her yıl Müsteşarlığa sunar. hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, tarihli mali tablolara ve Müsteşarlığa yapılan ödemelerin söz konusu usul ve esaslar dahilinde yapıldığına ilişkin bağımsız denetim Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmiştir. 67

72 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Başkanlığı na İstanbul Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun ( Fon veya TMSF ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Fon Yönetiminin Sorumluluğu Fon yönetimi rapor konusu finansal tabloların Fon un Muhasebe Yönergesi, Hesap Planı ve Açıklamalarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan ve tabloların hata, hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü iç kontrol sisteminden sorumludur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası Denetim Standartları na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Fon un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 68

73 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait finansal performansını, Fon un Muhasebe Yönergesi, Hesap Planı ve Açıklamaları (bakınız Uygulanan Muhasebe Prensipleri, Not 3) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür: Not 28 de belirtildiği üzere, ilgili Daire Başkanlıkları, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Bin TL, Bin ABD Doları, Bin Avro, 43 Bin İsviçre Frangı ve 9 Bin İngiliz Sterlini tutarında Fon aleyhine açılan dava bulunduğunu bildirmiştir. Fon yönetimi, nazım hesaplarında takip ettiği bu davaların önemli bölümünün Fon a ilave yükümlülük getirmeyeceğini düşünmekte olup, ekonomik fayda içeren kaynakların Fon dışına çıkma ihtimalinin muhtemel olup olmadığına ilişkin belirsizlik mevcut olması nedeniyle ekteki finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Fon un Hazine Müşteşarlığı na Yaptığı Ödemelere İlişkin Görüş Fon un Muhasebe Yönergesi ve Hesap Planı ve Açıklamaları (Not 3) kapsamında hazırlanan finansal tablolar dahilinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun Hazine Müsteşarlığı na yaptığı aylık ödemeler Not 27 (f) de sunulmuş olup, finansal tabloların bağımsız denetim süreci sırasında denetim prosedürlerine tabi tutulmuştur. Görüşümüze göre, Not 27 (f) de açıklanan bilgiler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ına uygunluk arz etmektedir. İstanbul, 20 Mart 2015 MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Eyüp Haykır Sorumlu Denetçi, YMM 69

74 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bilançosu (TL) Yıllık Değişim Yüzde AKTİF (VARLIKLAR) Tutar (%) DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler A T.C. Merkez Bankası B Yurt İçi Bankalar C Yoldaki Paralar Menkul Değerler A Devlet Borçlanma Senetleri B Gelire Bağlı Senetler C Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ( ) ( ) Hazır Değerler ve Menkul Değerler Gelir Tah. Ve Reesk Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Kısa Vadeli Alacaklar Diğer Alacaklar Gelecek Aylara Ait Giderler, Gelir Tahakkuk ve Reeskontları A Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar Faiz Gelir Tahakkukları B Sigorta Primi Gelir Reeskontları C Diğer Faiz Gelir Tahakkuk ve Reeskontları Diğer Dönen Varlıklar DURAN VARLIKLAR Takipli Alacaklar A Devralınan Takipteki Alacaklar B Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar C Takipteki Diğer Alacaklar D Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) ( ) ( ) Uzun Vadeli Kredi Alacakları A Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler B Diğer Bağlı Ortaklıklara Verilen Krediler C Yönetim ve Denetimi Devralınan Şirketlere Verilen Krediler Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Uzun Vadeli Alacaklar A İflas Masasından Alacaklar B İflas Masasından Alacaklar Karşılığı (-) ( ) ( ) Mali Duran Varlıklar A Bağlı Ortaklıklar B Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler C Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) (60.800) (60.800) - - Maddi Duran Varlıklar A Menkuller B Gayrimaddi Haklar C Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) Elden Çıkarılacak Varlıklar A Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklık Bankalar B Elden Çıkarılacak İştirakler C Elden Çıkarılacak Diğer Bağlı Ortaklıklar D Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar E Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler F Elden Çıkarılacak Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ( ) ( ) Görev Zararı Hesapları A Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler B Tasfiye Halindeki Bağlı Ortaklık ve İştirakler Karşılığı (-) ( ) ( ) C Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar D Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyatlar Karşılığı (-) ( ) ( ) Diğer Aktifler AKTİF TOPLAMI

75 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Yıllık Değişim PASİF (KAYNAKLAR) Tutar Yüzde (%) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mahsup Edilmeyi Bekleyen ve Emanet Tahsilatlar A Emanet Tahsilatlar B Mahsup Edilmeyi Bekleyen Tahsilatlar C Blokeli Hesaplar Gelecek Aylara Ait Gelirler, Gider Tah. ve Rees A Gelecek Aylara Ait Gelirler B Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları Ödenecek Vergi ve Fonlar A Ödenecek Vergi ve Fonlar B Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri C Ödenecek Diğer Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Borçlar A Bankalara İade Olacak Paralar B Personele Borçlar C Maliye Bakanlığına Devredilecek Paralar D Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar A Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Uzun Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları A Personel Toplu Ödeme ve Emeklilik Karşılığı Gelecek Yıllara Ait Gelirler, Gider Tah. ve Rees A Gelecek Yıllara Ait Gelirler B Diğer Gider Tahakkuk ve Reeskontları Tahsil Edilmemiş Yeniden Ödeme Planı Gelirleri Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ÖZKAYNAKLAR Birikmiş Fonlar A Bankalar Tasfiye Fonu Birikimler B Güvence Fonu Birikimleri C Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı Dönem Gelir-Gider Farkı PASİF TOPLAMI Nazım Hesaplar Toplamı BİLANÇO DİPNOTU: (1) Fon bilançosunda yer alan menkul kıymetler TMSF Muhasebe Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenmiştir tarihi itibarıyla portföyde yer alan Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Gelire Bağlı Senetler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Resmi Gazete de günlük olarak açıkladığı fiyatlar üzerinden, Devlet Dış Borçlanma Senetleri ise rayiç değerleri üzerinden mali tablolara yansıtılmıştır. 21 Eylül 2007 tarihi itibarıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından TMSF ye Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi nce Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun uyarınca söz konusu tutarların ödenmesinde kullanılmak üzere ihraç edilen DİBS ler; faiz ödemesiz, nama yazılı ve ikincil piyasada alım satıma konu olmayan senetler olduğundan herhangi bir faiz reeskontu hesaplanmamaktadır. (2) Gelecek aylara ait giderler, gelir tahakkuk ve reeskontları hesabına, devralınan takipteki alacaklara ait faiz reeskontları dahil değildir. (3) TMSF Muhasebe Yönergesi hükümleri çerçevesinde Fon bilançosunda Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar bakiyesi; ödeme planında yer alan anapara veya faiz alacaklarından herhangi birinin ödenmesinin 90 gün gecikmesi halinde %25 oranında, 180 gün gecikmesi halinde ise % 100 oranında karşılığa tabi tutulmaktadır. Fonun devir ve temlik almış olduğu Devralınan Takipteki Alacaklar; devralındıkları tarihteki defter değerleri ile muhasebeleştirilmiş olup, bu alacaklara ilişkin olarak devralındığı bankaca ve Fonca ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılıkları Fon bilançosunda Takipteki Alacaklar Karşılığı hesabı altında takip edilmektedir. (4) tarih ve 378 sayılı Fon Kurulu Kararı çerçevesinde Fonun Müflis Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. İflas Masasından olan alacakları ile Bağlı Ortaklık Bankalara Verilen İhtiyat alacaklarının tamamı için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. (5) Tahsil Edilmemiş Yeniden Ödeme Planı Gelirleri, Fonun yeniden ödeme planına bağladığı kurumsal alacaklara ilişkin karşılık iptal gelirlerini ve tahsil edilmemiş faiz gelirlerini ifade etmektedir. (6) Fonun maruz kalabileceği risk unsurlarından; bankalar nezdinde bulunan sigorta kapsamındaki toplam mevduat ve katılım fonu tutarları ile TMSF aleyhine açılmış dava tutarları nazım hesaplarda ayrıca takip edilmektedir. (7) Bilançoda ve tarihlerinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. (8) tarih ve 5787 sayılı Kanun kapsamında, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının Fondan olan toplam ,83 YTL tutarındaki alacağı tarihi itibarıyla terkin edilmiştir. 71

76 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Gelir Tablosu (TL) Yıllık Değişim Tutar Yüzde (%) Faiz Gelirleri Diğer Banka Mevduatlarından Alınan Faizler Katılım Bankalarından Alınan Kar Payları DBS lerden Alınan Faizler Gelire Bağlı Senetlerden Gelirler Ters Repo Faiz Gelirleri Alınan Diğer Faizler Faiz Giderleri (-) Faiz Dışı Gelirler Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Gelirler Sigorta Primi Gelirleri Zamanaşımına Uğramış Kıymet Gelirleri Para Cezası Gelirleri İflas Masası Alacaklarından Alınan Faizler Gecikme Zamları Bankacılık Sistemine Girişlerden Alınan Paylar Banka Hisse Devirlerinden Alınan Paylar Konusu Kalmamış Karşılık İptal Gelirleri Takipli Alacaklardan Gelirler Elden Çıkarılacak Varlıklar Satış Karları Elden Çıkarılan Varlıklar Gelir ve Karları Sermaye Piyasası İşlemleri Karları Evalüasyon Karları İştiraklerimiz ve Bağlı Ort. Alınan Kar Payı Gelirleri Diğer Olağan Gelir ve Karlar Olağanüstü Gelirler Faiz Dışı Giderler (-) ( ) ( ) Personel Giderleri (-) ( ) ( ) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (-) ( ) ( ) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (-) ( ) ( ) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (-) ( ) ( ) Yolluklar (-) ( ) ( ) Görev Giderleri(-) (40.570) ( ) Hizmet Alımları (-) ( ) ( ) Temsil ve Tanıtma Giderleri (-) (25.900) (63.604) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri (-) ( ) ( ) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri (-) (30.007) (21.927) Tedavi ve Cenaze Giderleri (-) ( ) ( ) Fonun Esas Faal. İlişkin Al. ve Yat. Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-) (36.047) ( ) Diğer Karşılık Giderleri (-) ( ) ( ) Hazineye Aktarılan Nakit Kaynaklar (-) ( ) ( ) Elden Çıkarılacak Varlıklar Satış Zararları (-) ( ) ( ) Elden Çıkarılan Varlıklar Gider ve Zararları (-) ( ) ( ) Amortisman Giderleri (-) ( ) ( ) Evalüasyon Zararları (-) ( ) ( ) Sermaye Piyasası İşlemleri Zararları (-) ( ) ( ) Cari Transferler (-) ( ) ( ) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) Olağanüstü Giderler (-) ( ) ( ) Dönem Gelir- Gider Farkı

77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Uygulanan Muhasebe Prensipleri ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 4.1. Hazır Değerler Fonun yurt içi bankalar nezdindeki vadesiz ve vadesi bir yıla kadar olan mevduat hesapları ile yoldaki paralardan oluşmaktadır tarihi itibarıyla Fonun TL hazır değeri bulunmaktadır Menkul Kıymetler Fon portföyünde bulunan menkul kıymetler bu hesap altında elde etme maliyeti üzerinden muhasebeleştirilmektedir tarihi itibarıyla mevcut DİBS ler ve TL cinsi Kira Sertifikaları TCMB nin Resmi Gazete de açıkladığı fiyatlara göre, DDBS ler ve döviz cinsi Kira Sertifikaları ise rayiç değerler esas alınarak değerlenmiştir tarihi itibarıyla Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlere ilişkin bilgiler Tablo 26 da yer almaktadır. Hazır değerler ve menkul kıymetler toplamından oluşan Fon rezervi, yönetsel amaçlarla oluşturulan segment raporlamalar kapsamında mevduat sigortacılığı ve çözümleme rezervi olarak ayrı ayrı takip edilmektedir. Söz konusu rezervlerin yönetimine ilişkin bilgiler 5. Bölümde detaylı olarak anlatılmaktadır Takipli Alacaklar Devralınan takipteki alacaklar Bağlı ortaklık bankalardan veya diğer yollarla TMSF bünyesine temlik edilen takipli alacaklar, bağlı ortaklık banka ile TMSF arasındaki temlik sözleşmelerine istinaden, ilgili banka kayıtlarındaki defter değeri ve ilgili bankalarca ayrılmış olan karşılığı ile hesaplara intikal ettirilmiştir. Devralınan takipli alacaklara faiz tahakkuku yapılmamaktadır ve oluşan faiz gelirleri tahsil esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Bağlı ortaklık banka kayıtlarındaki özel karşılık tutarlarına ek olarak Fon tarafından gerekli görülen takipli alacaklar için % 100 oranında karşılık ayrılmıştır. Devralınan Takipteki Alacaklar (bin TL) Alacağın Türü Kurumsal Krediler Tazmin Olunan Gayrinakdi Krediler Bireysel Krediler Diğer Toplam Tablo 24: Devralınan takipteki alacaklar 73

78 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tanım Alım tarihi Maliyet İtfa Tarihi Nominal Değeri Faiz Gelir Reeskontları Değer Düşüklüğü Karşılığı TCMB Değeri TRT010420T TRT010420T TRT020823T TRT030523T TRT030523T TRT030523T TRT040117T TRT060121T TRT070115T TRT070115T TRT080317T (16.610) TRT080317T (7.240) TRT080524T TRT080524T TRT080524T TRT081123T TRT100719T TRT100719T TRT100719T TRT100719T TRT110215T TRT110320T TRT111120T TRT111120T TRT130716T TRT140218T (2.019) TRT140218T (6.708) TRT141118T TRT141118T TRT141118T TRT141118T TRT150120T TRT161215T TRT190521T TRT190521T (1.545) TRT190717T TRT190717T TRT200219T TRT200219T TRT200618T TRT200618T TRT200618T TRT200618T TRT210721T TRT230222T TRT230222T TRT240118T TRT240118T TRT240216T TRT251017T TRT261022T TRT261022T TRT261022T TRT270116T TRT270116T TRT270319T TRT290415T TRT290415T US900123BJ US900123BJ US900123BY US900123BZ US900123BZ US900123CA (1.286) US900123CB XS XS XS TRD170216T TRD190815T TRD280916T US421790AC XS TRT311209T18* (35.408) Tablo 25: Fon portföyündeki menkul kıymetler * 21 Eylül 2007 tarihi itibarıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından TMSF ye 24 Mayıs 2007 tarih ve 5667 sayılı Kanun uyarınca söz konusu tutarların ödenmesinde kullanılmak üzere ihraç edilen DİBS lerdir. Belirtilen DİBS ler; faiz ödemesiz, nama yazılı ve ikincil piyasada alım satıma konu olmayan bir senet olduğundan herhangi bir faiz reeskontu hesaplanmamaktadır. 74

79 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Ödeme planına bağlanan alacaklar Takipli alacaklardan ödeme planına bağlanan ve borçluların anlaşma hükümleri çerçevesinde ödemelerini aksatmadan gerçekleştirdiği alacaklar bilançonun aktifinde Ödeme Planına Bağlanan Alacaklar hesabında izlenmektedir. Ödeme planında yer alan borç tutarı ile muhasebe kayıtları arasındaki olumlu fark ile söz konusu alacaklar için ayrılan karşılıklar tahsil edilmedikçe gelirleştirilmemektedir. Tahsil edilmek üzere vadesini bekleyen gelir niteliğini haiz bu tutarlar bilançonun pasifinde Tahsil Edilmemiş Yeniden Ödeme Planı Gelirleri hesabında izlenmektedir. Ödeme planına bağlanan alacaklar, ödeme planında yer alan anapara veya faiz alacaklarından herhangi birinin ödenmesinin 90 gün gecikmesi durumunda % 25 oranında, 180 gün gecikmesi halinde ise % 100 oranında karşılığa tabi tutulmaktadır itibarıyla Fon bilançosunda milyon TL tutarında ödeme planına bağlanan alacak bulunmaktadır Fonun Esas Faaliyetine İlişkin Uzun Vadeli Alacaklar Fonun bankacılık işlemi yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların iflas masalarından olan alacakları (sigortalı mevduat ödemeleri, sigorta prim alacağı, zamanaşımına uğramış mevduat alacağı vs.) ile şahsi iflas masalarından olan alacaklarından oluşmaktadır. Müflis T. İmar Bankası A.Ş. iflas masasından olan alacaklar için % 100 oranında karşılık ayrılmış bulunmaktadır tarihi itibarıyla detayı Tablo 26 da yer almaktadır. Tablo 26: İflas masasından alacaklar İflas Masasından Alacaklar ( ) Alacak Tutarı Karşılık Tutarı Net Bakiye T. İmar Bankası Kıbrıs Kredi Bankası Şahsi İflas Masaları Toplam Mali duran varlıklar Fon tarafından bir işletmeye ortak olmak amacıyla yatırılan sermaye payları ve çeşitli nedenlerle kısa vadede paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenmektedir. Borsada işlem gören hisse senetleri, bağlı ortaklık ve iştirak payları borsa değerine göre, borsada işlem görmeyenler ise elde etme maliyeti ile değerlenmektedir Maddi duran varlıklar Fon faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılmak üzere edinilen maddi duran varlıklar bu hesaplarda izlenmekte ve elde etme maliyeti ile kayıtlara alınmaktadır. Menkuller ve gayri maddi haklar için % 20, hizmet binaları için ise % 2 oranında normal amortisman ayrılmaktadır Elden çıkarılacak varlıklar Elden çıkarılacak bağlı ortaklık bankalar Bağlı ortaklık banka hisse senetlerinin tamamının ya da bir bölümünün banka zararının ödenmiş sermayeye tekabül eden tutar kadarının devralınması için, ilgili bankaya aynı tutarda yapılan ödemeler bu hesapta takip edilmektedir tarihi itibarıyla mevcut bakiye 75

80 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fonun Birleşik Fon Bankası ve Türk Ticaret Bankası nezdindeki % 100 oranındaki hissesini ifade etmektedir. Elden çıkarılacak iştirakler ve diğer bağlı ortaklıklar Fon tarafından, bağlı ortaklık bankalardan veya alacağa mahsuben devralınan bağlı ortaklık ve iştirakler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmiştir. Bağlı ortaklık bankalardan devralınan elden çıkarılacak diğer bağlı ortaklık ve iştiraklerin değer düşüklüğü karşılıkları ilgili banka kayıtlarındaki değerleriyle bilançoya yansıtılmıştır. Fona bedelsiz olarak devrolan iştirak ve bağlı ortaklıklar kayıtlı değerleri kadar değer düşüklüğü karşılığı ayrılması suretiyle kayıtlara alınmıştır itibarıyla mevcut bakiye Fon portföyünde 9 adet elden çıkarılacak iştirak ve 15 adet elden çıkarılacak bağlı ortaklık sermaye payından oluşmaktadır. Elden çıkarılacak maddi duran varlıklar/haklar Fonun bağlı ortaklık bankalardan veya alacağa mahsuben devraldığı veya icraen satın aldığı maddi duran varlıkları ve gayrimaddi hakları elde etme maliyeti ile kayıtlara yansıtılmıştır. Söz konusu elden çıkarılacak varlıklar amortismana tabi tutulmamaktadır Görev zararı hesapları Tasfiye halindeki bağlı ortaklık ve iştirakler Fonun tasfiye süreci başlayan bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye payları ve diğer alacakları bu hesapta izlenmektedir. Bakiye, tarihi itibarıyla tasfiyesi devam eden 14 bağlı ortaklık ve iştirake ilişkin sermaye payından oluşmaktadır. Bağlı ortaklık bankalara verilen ihtiyatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından TMSF ye ikrazen ihraç edilen DİBS lerden TMSF tarafından bünyesindeki bağlı ortaklık bankalara ihtiyat olarak aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. TMSF, Hazine Müsteşarlığı nın TCMB de ilgili ikraz sözleşmelerine istinaden depo ettiği tahviller içerisinden ihtiyaç duyduklarını söz konusu depo hesabından çekilişler olarak kullanmış ve tahvilleri bağlı ortaklık bankalara aktarmıştır. Tahviller kullanım tarihleri itibarıyla ihraç edilmiş sayılmış ve kullanım tarihleri itibarıyla oluşan değerleri ile Fon bilançosuna yansıtılmıştır tarihi itibarıyla mevcut bakiyeyi oluşturan Fonun Birleşik Fon Bankası ndan olan ihtiyat alacaklarının tamamına karşılık ayrılmıştır Mahsup Edilmeyi Bekleyen ve Emanet Tahsilatlar Elden çıkarılacak varlıklar ile ilgili olarak satış işlemleri tamamlanıncaya kadar yatan tutarlar ile diğer nakdi teminatlar, 2004 ve 6183 sayılı Kanunlar çerçevesinde veya imzalanan protokoller kapsamında ilgililerden yapılan tahsilatlardan henüz gerekli mahsup işlemleri tamamlanmayanlar, teminat niteliğinde yapılan tahsilatlar ile Fon emanet hesaplarına yatırılan tutarlar bu hesapta takip edilmektedir. Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 5472 sayılı Kanun ile değişik Bankacılık Kanunu nun 134 üncü maddesi gereğince; gerçek ve tüzel kişilere ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya ayrı ayrı cebri icra yoluyla satış bedellerinden söz konusu kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 76

81 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 borçları ile Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenmektedir. Bu hüküm çerçevesinde, satışı Fon tarafından gerçekleştirilen varlıkların satış bedelleri Fon bilançosunun pasifinde söz konusu ödemelerin yapılmasını teminen bekletilmekte, hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli ödemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılında diğer kurum ve kuruluşlara yapılan ödemelerin USD karşılığı 281 milyon USD dir tarihi itibarıyla Fon tarafından bu kapsamda yapılan ödemeler toplamı ise milyon USD ye ulaşmıştır Personel toplu ödeme ve emeklilik karşılıkları Sözleşmeli personel ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde işten çıkarma veya emeklilik halinde yapılacak toplu ödemeler nedeni ile oluşacak yükümlülükler için karşılık ayrılmıştır Alacak ve borçların değerlemesi Fonun takipli (ödeme planına bağlanan alacaklar dışında) veya tasfiye masalarından olan alacakları bilançoda defter değeri ile gösterilmektedir. Faiz öngörülen mevduat ve diğer alacaklar için ise tespit edilen faiz oranı esas alınmak suretiyle faiz gelir reeskontu hesaplanmıştır Diğer bilanço kalemleri Diğer bilanço kalemleri finansal tablolarda kayıtlı değerleri üzerinden yansıtılmışlardır Sigorta Primi Gelirleri Fon mevduat sigortacılığı kapsamında, kredi kuruluşları nezdindeki bütün para cinslerinden açılmış tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarını sigortalamaktadır. Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta primleri, mali tabloların düzenlendiği ilgili dönemi izleyen ikinci ayın son iş gününe kadar; TL, USD ve EUR cinsinden olan hesaplarla ilgili olarak kendi para cinsinden Fona ödenmektedir. Altın ve diğer döviz cinslerinden hesaplar ise; USD cinsinden ödenmektedir yılına ilişkin sigorta primlerinin para cinsleri itibarıyla dağılımı Tablo 27 de yer almaktadır. Bu kapsamda bankalardan TL, USD ve EUR sigorta primi tahsil edilmiştir. Ayrıca, geçmiş dönemlere ilişkin olarak TL tutarında prim farkı gelir kaydedilmiştir. Banka Grubu Döviz Cinsi Sigorta Primi Tutarı TL Mevduat Bankaları USD EUR TL Katılım Bankaları USD EUR TL Toplam USD EUR Genel Toplam (TL Karşılığı)* Tablo 27: Sigorta primi gelirleri *TL karşılıkların hesaplanmasında prim dönemi sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 77

82 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından 2014 yılı içerisinde tahsil edilen prim tutarları dönemler itibarıyla milyon TL ( milyon USD) aralığında seyretmiştir. milyon TL* Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri milyon USD* Ara.13 Mar.14 Haz.14 Eyl.14 Toplam TL Karşılığı Toplam USD Karşılığı Grafik 12: Dönemler itibarıyla sigorta primleri * USD ve TL karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Fonun, 2000 yılından itibaren 2006 yılına kadar tahsil ettiği sigorta primlerinin USD karşılıkları bazında azaldığı görülmektedir. Bu azalmada en önemli etken, 2003 yılında temel prim oranının onbinde 25 ten onbinde 12,5 e düşürülmesidir. Diğer bir etken ise, Eylül 2004 döneminden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemedir. Bu düzenleme ile her ne kadar temel prim oranı onbinde 15 e yükseltilmiş olsa da, prim matrahının toplam tasarruf mevduatı yerine sigortaya tabi tasarruf mevduatı olarak yeniden düzenlenmesi, toplam prim gelirlerinde azaltıcı bir etki yaratmıştır yıllarında prim matrahının yükselmesi ve düşük kur nedeniyle prim gelirlerinde artış gözlenmektedir yılında prim gelirlerinde görülen düşüş prim tarifesindeki değişiklikten, 2011 ve 2012 yıllarındaki yükseliş sigorta prim matrahındaki artışın yanı sıra Eylül 2011 döneminde uygulanmaya başlanan prim tarifesindeki değişikliklerden, 2013 yılındaki artış ise sigorta kapsamının 15 Şubat 2013 tarihinde 50 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirasına yükseltilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Fonun, 2000 yılından itibaren tahsil ettiği sigorta primlerinin yıllar itibarıyla gelişimi Grafik 13 te gösterilmektedir Yıllar İtibarıyla Tahsil Edilen Sigorta Primleri (milyon USD) Grafik 13: Yıllar itibarıyla tahsil edilen sigorta primleri 78

83 Hesap Sayısı (bin adet) Toplam Gelir (milyon TL) Yıllık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fonun Esas Faaliyetlerine İlişkin Diğer Gelirler Fonun sigorta primlerine ilave olarak; Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesinde belirtilen zamanaşımına uğrayan kıymet gelirleri, bankacılık sistemine giriş payları, hisse devir payları, adli ve idari para cezaları ve diğer gelirleri bulunmaktadır. Zamanaşımına Uğramış Kıymet Gelirleri Bankacılık Kanunu nun 62 nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakip Fona gelir kaydedilmektedir. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; söz konusu kıymetlere ilişkin listeler bankalar tarafından kendi internet sitelerinden yayımlanmakta ve eş zamanlı olarak Fona gönderilmektedir. Ayrıca, söz konusu listeler Fon tarafından konsolide edilmiş olarak internet sitesinde ( her yıl 1 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında yayımlanmaktadır. Bankalardan 2012 yılı öncesi ve 2012 yılında zamanaşımına uğrayarak Fona devredilen varlıkların nakde dönüştürülmesi çerçevesinde gram 72 santimlik altın hesabı açılmıştır. Açılan hesabın Türk Lirası karşılığı 1,12 milyon TL ve USD karşılığı 511 bin USD dir. Zamanaşımına uğrayan kıymetler ile ilgili olarak 2014 yılında toplam 94,8 milyon TL gelir sağlanmıştır Yıllar İtibarıyla Zamanaşımına Uğramış Kıymetler 594,5 179,4 161,9 94, , , ,6 6,9 37,3 27,9 16,9 19, Hesap Sayısı Toplam Gelir Grafik 14: Yıllar itibarıyla zamanaşımına uğramış kıymetler Para Cezası Gelirleri Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının % 50 si ile verilecek idari para cezalarının % 90 ı Fona gelir kaydedilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında 8,3 milyon TL tutarında para cezası Fona gelir kaydedilmiş olup, tahsil olunan para cezalarından 329 bin TL lik kısım ise 2014 yılında ilgili mevzuat gereğince T.C. Maliye Bakanlığına aktarılmıştır. 79

84 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Sistemine Girişlerden Alınan Paylar Bankacılık Kanunu nun 10 uncu maddesi gereğince BDDK tarafından kurulmasına izin verilen bankanın faaliyete geçebilmesi için banka hissedarları tarafından Kanun un 7 nci maddesinde belirtilen asgari sermayenin %10 u tutarındaki sisteme giriş payının Fon hesaplarına yatırılması zorunludur. Bu kapsamda, 2014 yılında Fon tarafından 6 milyon TL tutarında sisteme giriş payı gelir kaydedilmiştir. Banka Hisse Devirlerinden Alınan Paylar Bankacılık Kanunu nun 18 inci maddesi gereğince; BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde, bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin % 1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. Bu kapsamda, 2014 yılında Fon tarafından 1,4 milyon TL tutarında hisse devir payı gelir kaydedilmiştir Hazine Müsteşarlığına Yapılan Ödemeler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 5787 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun a eklenen Geçici 17 nci madde kapsamında, Hazine Müsteşarlığı tarafından Fona tarihine kadar verilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerinden doğmuş ve/veya doğacak toplam TL tutarındaki anapara, faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacakları tarihi itibarıyla terkin edilmiştir. Yine aynı Kanun maddesi gereğince Fonun, faaliyet izni kaldırılan veya yönetimi ve denetimi kendisine devredilen bankaların her türlü mal, hak ve alacaklarından elde ettiği veya edeceği nakdi gelirlerinden, mevcut ve muhtemel çözümleme giderleri ve bu kapsamda diğer kurumlara yapılması zorunlu ödemeler düşüldükten sonra kalan tutarın Hazine Müsteşarlığının ilgili hesaplarına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Fona gönderilmiştir. Bahsi geçen Usul ve Esaslar çerçevesinde 2014 yılında Hazine Müsteşarlığına toplam 174,6 milyon USD karşılığı (Türk Lirası karşılığı 371,5 milyon TL) nakit ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödemeler ile birlikte Hazine Müsteşarlığına yapılan toplam ödeme tutarı tarihi itibarıyla 11,76 milyar USD ye ulaşmıştır yılında yapılan ödemelere ilişkin detaylı bilgi Tablo 28 de yer almaktadır. 80

85 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yılında Hazine Müsteşarlığına Yapılan Ödemeler Ödeme Tarihi Ödemelerin TL Karşılığı Ödemelerin USD Karşılığı 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Tablo 28: Fon tarafından Hazine Müsteşarlığına yapılan ödemeler 1 Tutarların USD karşılıklarının hesaplanmasında ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kurları kullanılmıştır. 5. Mevduat Sigortacılığı Rezervinin Yönetimi Fon rezervi Fon Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan TMSF Finansal Varlık Yönetimine Dair Esaslar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Finansal varlık yönetiminin belli başlı prensipleri şu şekildedir: Finansal Risk Komitesi; limitlerin belirlenmesi, vade dağılımlarının değerlendirilmesi, rezervin korunmasına ilişkin tedbirler alınması konularında görüş oluşturmaktadır. Rezerv yönetiminde İhale Yönetim Sistemi, Ödeme Yönetim Sistemi ve Portföy Yönetim Sistemleri kullanılmaktadır. Fon rezervi, tarihinden itibaren Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğine tabi olarak yönetilmekte olup, TL ve döviz mevduat, repo/ters repo, Hazine Müsteşarlığının çıkarmış olduğu kira sertifikası ile iç ve dış borçlanma senetlerinde değerlendirilebilmektedir. Yabancı para cinsinden işlem yapılabilmektedir. Birincil ve ikincil piyasalarda devlet tahvili ve hazine bonosu alım satımı yapılabilmektedir. Fonun mevduat ve katılım fonlarını sigortalama görevi çerçevesinde bulundurduğu rezerv Mevduat Sigortacılığı Rezervi ni, çözümleme faaliyetleri neticesinde elde ettiği tutarlar ise Çözümleme Rezervi ni oluşturmaktadır. Fon, çözümleme faaliyetlerinden elde ettiği nakdi gelirlerinden, mevcut ve muhtemel çözümleme giderleri ve bu kapsamda diğer kurumlarda yapılması zorunlu ödemeleri düştükten sonra kalan tutarları, 5787 sayılı Kanun hükümleri gereğince Hazine Müsteşarlığına 81

86 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu göndermektedir. Çözümleme rezervi genel olarak; Fon hesaplarında muhtemel çözümleme giderlerinin karşılanması amacıyla tutulan tutarlar ile hukuki sorunlar nedeniyle blokeli hesaplarda tutulan tahsilat tutarlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda tutulan çözümleme rezervi bankalar nezdinde mevduat olarak değerlendirilmektedir tarihi itibarıyla Fonun Çözümleme Rezervinin TL karşılığı milyon TL dir (548 milyon USD). Bu tutarın 969 milyon TL lik (418 milyon USD) kısmı çözümleme işlemleri devam ettiği için blokeli hesaplarda izlenmektedir. Fonun Mevduat Sigortacılığı Rezervi mevduat, DBS ve Hazine Müsteşarlığının çıkardığı kira sertifikalarında değerlendirilmektedir tarihi itibarıyla milyon TL ye (7.618 milyon USD),( Birleşik Fon Bankasına kullandırılan SBK dahil milyon TL) ulaşan mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin; milyon TL lik kısmı DBS ve kira sertifikası olarak, 210 milyon TL lik kısmı ise mevduat olarak bankalarda bulundurulmaktadır. Rezerv tutarı 2014 yılında % 19,84 oranında artışla milyon TL den milyon TL ye yükselmiştir. Söz konusu rezerv tutarının tarihi itibarıyla yaklaşık 294 milyar TL olan sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu toplamına oranı (Fon rasyosu) % 6 dır. Mevduat sigortacılığı rezervinin yeterli düzeyde olması, Fonun Mevduat Sigortacılığında Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek stratejik hedefine ulaşmaya önemli katkı sağlamaktadır. Yıllar itibarıyla Fonun mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin toplam mevduat ve katılım fonu ile sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonuna oranı Grafik 15 te gösterilmektedir. % 8,00 % 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 Yıllar İtibarıyla Fon Rasyosunun Gelişimi %7,17 %3,45 %4,24 %4,98 %6,05 %5,61 %5,41 %6,00 %2,68 %3,08 %0,89 %1,44 %1,65 %1,56 %0,99 %1,08 %1,20 %1,34 %1,34 %1, Mevduat Sigortacılığı Rezervi/Sigortalı Mevduat ve Katılım Fonu Mevduat Sigortacılığı Rezervi/Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 15: Yıllar itibarıyla Fon rasyosunun gelişimi 6. Mevduat Sigortacılığı Risk Yönetim Politikaları Fon, kurumsal risk yönetiminin bir parçası olarak mevduat sigortacılığı yatırım stratejilerini de dikkate alarak risk yönetimi politikaları geliştirmektedir. Fon rezervi herhangi bir finansal kurumda olabildiği gibi kredi riski, kur riski, faiz riski, likidite riski ve operasyonel risklere maruz kalabilmektedir. Bu risklerden korunmak amacıyla Fon, portföyün dağılımı ve vade yapısı hususlarında Fon Kurulu ve Finansal Risk Komitesi tarafından belirlenen limitler dahilinde yatırım kararlarını almaktadır. 82

87 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Kredi Riski: Fon rezervinin maruz kaldığı kredi riski esas olarak bankalarda tutulan mevduatlardan kaynaklanmaktadır. Yıllar itibarıyla bankalarda tutulan mevduat tutarları ve tutarın toplam mevduat sigortacılığı rezervine oranına ilişkin bilgi Grafik 16 da yer almaktadır. milyon TL %100 %100 %83 Yıllar İtibarıyla Mevduat Tutarları ve Kredi Riski Oranları %64 %51 % % % %2 % %100 %80 %60 %40 %20 %0 Mevduat Tutarı Mevduat/ Mevduat Sigortacılığı Rezervi Grafik 16: Yıllar itibarıyla mevduat tutarları ve kredi riski oranları Kur Riski: Kurun değerinde yaşanan değişiklikler sonucu Fonun varlıkları ve yükümlülüklerinde meydana gelebilecek değişimler finansal risk yönetimi çerçevesinde takip edilmektedir tarihi itibarıyla sigortalanan mevduat ve katılım fonunun TL, USD ve EUR dağılımı sırasıyla % 74,4, % 14 ve % 11,6 dır. Aynı tarih itibarıyla Fonun mevduat sigortacılığı rezervindeki yabancı para dağılımı % 84,5, % 8,9 ve % 6,6 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibarıyla Fon rezervinin kur riskini ifade eden sigortalanan yabancı para cinsinden mevduat ve katılım fonlarının toplam sigortalı mevduat ve katılım fonlarına oranı Grafik 17 de gösterilmiştir. %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %49 %36 Sigortalı Mevduat ve Katılım Fonu ile Mevduat Sigortacılığı Rezervinin Yabancı Para Dağılımı %45 %34 %30 %30 %33 %25 % 30 %28 %24 %22 %24 %24 %26 %26 %21 %13 %15 % Mevduat Sigortacılığı Döviz Rezervi/ Toplam Mevduat Sigortacılığı Rezervi Sigortalı Yabancı Para Mevduat ve Katılım Fonu/ Toplam Sigortalı Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 17: Sigortalı mevduat ve katılım fonu ile mevduat sigortacılığı rezervinin yabancı para dağılımı Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki değişikliklerin ilerideki nakit akışları veya finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini etkileyeceği ihtimalinden doğmaktadır. Finansal risk yönetimi kapsamında Fon, portföyünde yer alan mevduat ve menkul kıymetlerin vade yapısı 83

88 Yıllık Faaliyet Raporu 2014 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve faiz oranlarını takip etmektedir tarihi itibarıyla Fon mevduat sigortacılığı rezervinin vade yapısı ve türleri Grafik 18 ve Grafik 19 da gösterilmektedir. Mevduat Sigortacılığı Rezervinin Vade Dağılımı (milyon TL) Ay 12 Ay Ay 3 Ay 6 Ay 1-3 Yıl 3-5 Yıl 5-7 Yıl 7-10 Yıl Yıl Grafik 18: Mevduat sigortacılığı rezervinin vade dağılımı Grafik 19: Menkul kıymetlerin türlerine göre dağılımı Likidite Riski: Likidite riski, nakde ihtiyaç duyulmasını gerektiren finansal yükümlülüklerin ihtiyaç duyulduğu zaman karşılanamamasından kaynaklanır. Likidite riskinin yönetiminde; yatırım araçlarının türü, piyasadaki likiditesi ve vade tarihleri dikkate alınarak yatırım kararları alınmaktadır. Operasyonel Risk: Fon rezervinin yönetilmesinde oluşabilecek operasyonel risklerin önlenmesi amacıyla iç kontrol sistemi ve bilgi işlem alt yapısı güçlendirilmektedir. Operasyonel risklerin minimize edilmesi amacıyla Portföy Yönetim Sistemi, Ödeme Yönetimi Sistemi ve İhale Yönetim Sistemi yazılımları aracılığıyla işlemler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, rezerv yönetimine ilişkin süreçler iç denetim tarafından denetime tabi tutulmaktadır. 84

89 V EKLER 85

90 EK 1: Türkiye deki banka şubelerinde sergilenmekte olan mevduat sigortasının kapsamı ve tutarı hakkında açıklayıcı bilgiler içeren tanıtım materyalleri Şekil 17: Mudi bilgilendirme ilanı-1 86

91 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2014 Şekil 18: Mudi bilgilendirme ilanı-2 87

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U

T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2016 Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U 2016 YILLIK FAALİYET RAPORU M A R T 2 0 1 7 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ VE DÜZELTME CETVELİ

AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ VE DÜZELTME CETVELİ AĞUSTOS 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI FİNANSAL EKONOMİ ERS KİTABINA İLİŞKİN OĞRU YANLIŞ VE ÜZELTME CETVELİ YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 17 deki Organize ve Organize Olmayan Piyasalar başlığının altındaki 3.

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 01/02/2016 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) KANUNUM BİLGİ NOTU ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI 25 Eylül 1 BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI Eylül (25 Eylül itibariyle)

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :13172349-157.01.01 Konu :TMSF-Teminat Mektupları 09.07.2013 / 12952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan

Detaylı

SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK

SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK SĠGORTAYA TABĠ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI ĠLE TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONUNCA TAHSĠL OLUNACAK PRĠMLERE DAĠR YÖNETMELĠK //2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik 1/01/2011 tarih

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı