Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj- ve Bakým Kýlavuzu"

Transkript

1 /2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U / U K Logamax U / U K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu

2 Ýçindekiler 1 Geçerlilik Kesit resim Teknik veriler Genel uyarýlar Montaj Teslimat kapsamý Cihaýn konacaðý mekânýn koþullarý Montaj / baðlantýlar Ýþletme haýrlýðý Sýdýrmalýk kontrolü Ga baðlantý basýncýnýn kontrol edilmesi Ýþletme koþullarýnda sýdýrmalýk kontrolü Ölçüm deðerlerinin okunmasý Ýþletme kontrolü Ýyoniasyon akýmýnýn ölçülmesi Kapasite ayarý Kullaným Ga cinsinin geðiþtirilmesi Kaanýn iþletmeden çýkarýlmasý Brülör basýncýnýn ölçülmesi ve ayarlanmasý Denetim Genel konular ve tavsiyeler Kaanýn denetime haýrlanmasý Dahili sýdýrmalýk kontrolü Ýyoniasyon akýmýnýn ölçülmesii Ga baðlantý basýncýnýn (akýþ basýncýnýn) ölçülmes Brülör basýncýnýn kontrol edilmesi Ýþletme koþullarýnda ga tarafýnda sýdýrmalýk kontrolü Karbonmonoksit miktarý (CO), havasý ölçüm Kalorifer tesisatý basýnç kontrolü Gelen hava ve baca gaý hatlarýnýn iþlerlik ve emniyet açýsýndan kontrol edilmesi Kontrol panelinin ayarlarýnýn ihtiyaca uygunluðunun kontrol edilmesi Denetim faaliyetlerinin son kontrolü Lisanslý uman denetiminin tasdik edilmesi Bakým Arýa tablosu Protokoller Devreye alma protokolü Denetim ve bakým söleþmeleri Söleþme bildirisi Önsö Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar ve tavsiyeler Teknik ciha yalnýca tespit edilmiþ olan amaca uygun ve montaj ve bakým kýlavuundaki kayýtlara uyarak kullanýlmalýdýr. Bakým ve tamirat yalnýca yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Ciha yalnýca montaj ve bakým kýlavuunda belirtilmiþ olan þartlarda ve orada belirtilmiþ olan aksesuarlarý ve yedek parçalarý kullanarak çalýþtýrýlmalýdýr. Baþka kombinasyonlar, baþka aksesuar ve aþýnma parçalarý ancak bunlar açýkça sö konusu kullaným amacýna yönelik olarak imal edilmiþlerse ve güç karakteristiði ve emniyet gereksinimlerini etkilemiyorlarsa kullanýlmalýdýr. Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr! Sürekli geliþmeler sonucunda þekillerde, fonksiyonlarda ve teknik verilerde küçük ölçüde deðiþiklikler olabilir. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 2 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

3 Geçerlilik 1 1 Geçerlilik Bu montaj ve bakým kýlavuu: Buderus ga yakýtlý kombi Logamax U Buderus ga yakýtlý kombi Logamax U K Buderus ga yakýtlý kombi Logamax U Buderus ga yakýtlý kombi Logamax U K Model: B 32, C 12, C 12X, C 32, C 32X, C 42X, C 52, C 52X, C 62 1), C 62X 1), C 82 1) Model: B 32, C 12, C 12X, C 32, C 32X, C 42X, C 52, C 52X, C 62 1), C 62X 1), C 82 1) Kategori: BE I 2E+ 20; 25 mbar DK, FI, NO, SE I 2H 20 mbar BE I 3P 37 mbar FR II 2E+3P 20; 25; 37 mbar LU II 2E3B/P 20; 50 mbar GR II 2H3B/P 20; 50 mbar ES, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 mbar GB II 2H3P 20; 50 mbar SK, CZ II 2H3P 18; 50 mbar PL II mbar PL II 41, II mbar PL III 36 mbar HU I 2H 25 mbar TR II 2H3B/P 20; 50 mbar HR, SL II 2H3B/P 20; 50 mbar BG I 2H 20 mbar RO I 2H 20 mbar RUS I 2H 20 mbar 2) CN I 2H 20 mbar 1) (BE'de olanaklý deðildir) 2) mbar arasýnda deðiþebilir, kýsa süre için 12 mbar olanaklýdýr Kategori: BE I 2E+ 20; 25 mbar DK, FI, NO, SE I 2H 20 mbar BE I 3P 37 mbar FR II 2E+3P 20; 25; 37 mbar LU II 2E3B/P 20; 50 mbar DE II 2ELL3P 20; 50 mbar AT, GR II 2H3B/P 20; 50 mbar ES, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 mbar GB II 2H3P 20; 50 mbar NL II 2L3B/P 25; 50 mbar SK, CZ II 2H3P 18; 50 mbar PL II 41, II mbar PL III 36 mbar HU I 2H 25 mbar TR II 2H3B/P 20; 50 mbar HR, SL II 2H3B/P 20; 50 mbar BG I 2H 20 mbar RO I 2H 20 mbar RUS I 2H 20 mbar 2) CN I 2H 20 mbar 1) (BE'de olanaklý deðildir) 2) mbar arasýnda deðiþebilir, kýsa süre için 12 mbar olanaklýdýr Akým türü: 230 V~, 50 H, IP X 4D Akým türü: 230 V~, 50 H, IP X 4D Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002 3

4 2 Kesit resim 2 Kesit resim Açýklama : Po. 1: Taþma ventili Po. 2: Po. 3: Po. 4: Su seviyesi sýnýrlayýcý Ga armatürü Gidiþ suyu duyar elemaný Po. 5: Po. 6: Termometre Brülör Po. 7: Po. 8: Po. 9: Po. 10: Po. 11: Po. 12: Po. 13: Po. 14: Po. 15: Ateþleme elektrodu Eþanjör Limit termostat Fan Hermetik baðlantýsý Fark basýncý þalteri Manuel pürjör Genleþme kabý Ýyoniasyon elektrodu Þekil 1 VK GAS RK Logamax U002 fonksiyon þemasý Po. 16: Otomatik pürjör Po. 17: Po. 18: Po. 19: Po. 20: EK GAS RK VK VS VS Sirkülasyon pompasý Emniyet ventili Manometre Diskonektör Soðuk su giriþi Ga baðlantýsý Kaan dönüþü Kaan gidiþi Boyler gidiþi Speichervorlauf VK GAS RK Þekil 2 Logamax U102 fonksiyon þemasý Þekil 3 VK 20 GAS EK RK Diskonektörlü Logamax U002 fonksiyon þemasý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 4 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

5 Kesit resim 2 Açýklama : Po. 1: Taþma ventili Po. 2: Po. 3: Po. 4: Su seviye sýnýrlayýcý Ga armatürü Gidiþ suyu duyar elemaný Po. 5: Po. 6: Termometre Brülör Po. 7: Po. 8: Po. 9: Po. 10: Ateþleme elektrodu Eþanjör Limit termostat Fan Po. 11: Po. 12: Po. 13: Po. 14: Po. 15: Po. 16: Hava ve baca baðlantýsý Fark basýncý þalteri Manuel pürjör Genleþme kabý Ýyoniasyon elektrodu Otomatik pürjör Þekil 4 M VK VS GAS RS RK Üç yollu vanalý Logamax U002 fonksiyon þemasý Po. 17: Sirkülasyon pompasý Po. 18: Emniyet ventili Po. 19: Po. 20: Manometre Üç yollu vana Po. 21: GAS RK RS VK VS Kýsa devre hattý U-KS 11 (aksesuar) Ga baðlantýsý Kaan dönüþü Boyler dönüþ Kaan gidiþi Boyler gidiþi M VK VS GAS RS RK 21 Þekil 5 Üç yollu vanalý Logamax U102 fonksiyon þemasý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002 5

6 2 Kesit resim Açýklama : Po. 1: Taþma ventili Po. 2: Po. 3: Sýcak su eþanjörü Su seviyesi sýnýrlayýcý Po. 4: Po. 5: Po. 6: Po. 7: Po. 8: Po. 9: Po. 10: Po. 11: Po. 12: Po. 13: Po. 14: Po. 15: Po. 16: Po. 17: Po. 18: Sýcak su mikroþalteri Üç yollu vana Membran Gidiþ suyu duyar elemaný Termometre Brülör Ýyoniasyon elektrodu Eþanjör Limit termostat Fan Hava ve baca baðlantýsý Fark basýncý þalteri Manuel pürjör Genleþme kabý Ateþleme elektrodu Þekil 6 VK AW 27 GAS EK RK Diskonektör (FR) ya da doldurma musluðulý (IT/TR) Logamax U002K fonksiyon þemasý Po. 19: Otomatik pürjör Po. 20: Po. 21: Po. 22: Sirkülasyon pompasý Ga armatürü Emniyet ventili Po. 23: Po. 24: Po. 25: Po. 26: Po. 27: AW EK GAS RK VK Su miktarý sýnýrlayýcý Manometre Doldurma musluðu (yalný IT, TR) Sýcak su çýkýþý sýcaklýk duyar elemaný Diskonektör (yalný FR) Sýcak su çýkýþý Soðuk su giriþi Ga baðlantýsý Kaan dönüþü Kaan gidiþi VK AW 27 GAS EK RK Þekil 7 Diskonektörlü (FR) ya da doldurma musluðulý (IT/TR) Logamax U102K fonksiyon þemasý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 6 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

7 Teknik veriler 3 3 Teknik veriler A B AW EK VK GAS RK C VK GAS RK AW/VS EK/RS VK, RK, GAS AW/VS, EK/RS Þekil 8 Duvar kaanýnýn ölçüleri A B C AW EK GAS Açýklama : Eþ merkeli baðlantý Paralel baðlantý Dikey baðlantý (FR) ve üç yollu vanalý cihalar Sýcak su çýkýþý G½" Soðuk su giriþi G½" Yatay ga baðlantýsý G½" Dikey ga baðlantýsý G1" (gidiþ yönü elemanlý) RK Kaan dönüþü G¾" RS Boyler dönüþ G½" (Kombine ciha) VK Kaan gidiþi G¾" VS Boyler gidiþi G½" (Kombine ciha) 1) Kýsa yay 90 2) T-parça 87 3) Normal yay 87 Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002 7

8 3 Teknik veriler Deðiþen Vaillant VCW için uyumlu montaj seti (Yatay baðlantýlý, diskonektörsü kombi) Kullanýlacak Aksesuar: ,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Sýcak su baðlantýsý U-BU Ga musluðu GU-BS Vaillant kombi adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Sýcak su baðlantýsý U-BA Ga musluðu GA-BS Vaillant kombi adaptör seti Ciha ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm þekil 9 için açýklama: Po. 1: Kýsa 90 yay ile Po. 2: 87 T-parçasý ile Po. 3: Normal 87 yay ile Þekil 9 Vaillant VCW'ye uyumluluk (Kombi) Vaillant VC'ye uyumluluk (Üç yollu vanasý ve diskonektörsü kombine ciha) Kullanýlacak Aksesuar: ,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Ga musluðu GU-BS Vaillant kombine cihaý adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Ga musluðu GA-BS Vaillant kombine cihaý adaptör seti Ciha ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm þekil 10 için açýklama : Po. 1: Kýsa 90 yay ile Po. 2: 87 T-parçasý ile Po. 3: Normal 87 yay ile Þekil Vaillant VC'ye uyumluluk (Kombine ciha) Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 8 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

9 Teknik veriler 3 Deðiþen Vaillant VCW için uyumlu montaj seti (Yatay baðlantýlý, diskonektörsü kombi) Kullanýlacak Aksesuar: ,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Sýcak su baðlantýsý U-BU Ga musluðu GU-BS Junkers kombi adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Sýcak su baðlantýsý U-BA Ga musluðu GA-BS Junkers kombi adaptör seti Ciha ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm þekil 11 için açýklama : Po. 1: Kýsa 90 yay ile Po. 2: 87 T-parçasý ile Po. 3: Normal 87 yay ile Þekil 11 Deðiþen Vaillant VCW için uyumlu montaj seti (Kombi) Junkers ZSR'ye uyumluluk (Üç yollu vanasý ve diskonektörsü kombine ciha) Kullanýlacak Aksesuar: U-MA ya da MR gerekli deðildir. Sýva altý: Bakým musluklarý HU Ga musluðu GU-BS Junkers kombine cihaý adaptör seti ,5 Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Ga musluðu GA-BS Junkers kombine cihaý adaptör seti Ciha ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm þekil 12 için açýklama : Po. 1: Kýsa 90 yay ile Po. 2: 87 T-parçasý ile Po. 3: Normal 87 yay ile Þekil Junkers ZSR'ye uyumluluk (Kombine ciha) Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002 9

10 3 Teknik veriler Tip U U002-24K U U102-24K Nominal ýsýtma kapasitesi (P) 1) kw 24,0 24,0 24,0 24,0 1) 2) Nominal ýsý yükü (Q) kw 26,1 26,1 26,1 26,1 En a Isý gücü 1) kw 10,3 10,3 11,2 11,2 En a Isý yükü 1) kw 11,7 11,7 11,9 11,9 Baca borusu baðlantýsý- mm 100/60 100/60 100/60 100/60 Ga baðlantýsý deðeri: Doðal ga E, doðal ga H, Doðal ga GZ 50 3) m 3 (N)/h 2,62 2,62 2,62 2,62 Doðal ga LL, doðal ga L m 3 (N)/h ,04 3,04 Doðal ga GZ 41,5 3) m 3 (N)/h 3,16 3, Doðal ga GZ 35 3) m 3 (N)/h 3,64 3, LPG B/P m 3 (N)/h 0,76 0, LPG P m 3 (N)/h 1,01 1,01 1,01 1,01 En yüksek gidiþ suyu sýcaklýðý C En yüksek ýsýtma devresi fala basýncý (PMS) bar 3,0 3,0 3,0 3,0 tesisat suyu-wt su hacmi l 0,7 0,7 0,7 0,7 Duyar eleman türleri NTC NTC NTC NTC Membran-Genleþme kabý Toplam hacim l Ön basýnç bar 0,75 0,75 0,75 0,75 Emniyet ventili bar 3,0 3,0 3,0 3,0 Elektr. baðlantýsý V~/H 230/50 230/50 230/50 230/50 Takýlmýþ Sigorta (aðýr) Çekilen elektrik gücü W 2AT 146 2AT 146 2AT 145 2AT 145 Korunma türü IP X 4D X 4D X 4D X 4D En yüksek içme suyu fala basýncý (p MW ) bar Ögül su akýmý (D) l/min , ,5 En düþük içme suyu giriþi basýncý bar --- 0, ,6 Po. I WW (sýcak su)-ýlave çalýþma süresi 0 dakika Jumper ayarý (Con 2, yalnýca kombilerde) en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 55 C Po. 0 WW (sýcak su)- Ýlave çalýþma süresi 2 dakika en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 60 C Baca gaý deðerleri 4) Baca gaý debisi kg/h 53/50 53/50 56/52 56/52 Baca gaý sýcaklýðý C 106/ /140 96/130 96/130 EN 483 normu uyarýnca baca baðlantýsý B 32, 5) C 12, C 12X, C 32, C 32X, C 42X, C 52, C 52X, C 62, 5) C62X, 5) C82 Fan direnci Pa Nakliyat aðýrlýðý, yaklaþýk kg Tab. 1 Teknik veriler 1) BE için: G20 2) BE için: G25 (25 mbar) yaklaþýk 10% kadar daha a 3) Yalný PL 4) Doðal ga E, doðal ga H ile, en a / en çok Isý yükü için 5) BE için geçerli deðildir Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 10 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

11 Genel uyarýlar 4 4 Genel uyarýlar Buderus ga yakýtlý kombine cihalarý Logamax U (K) ve U (K) yapýlýþlarý ve iþleyiþ biçimleri ile EN 483 ile EN 625 normlarýnýn hükümleri de naarý itibara alýnmasý þartýyla, "Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG (AET/90/396 Ga Cihalarý talimatnamesi) ve "Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG" (AET92/42 verim talimatnamesi) temel kurallarý ile uyum içindedir. TAVSÝYE! Tesisatýn kurulmasý ve iþletilmesinde gerek tekniðin, gerekse imalat denetim mercileri ile yasalarýn hükümlerinin icaplarý olan kurallara uyulmasý gerekir (BE için NBN D geçerlidir). Montaj, ga ve baca baðlantýsý, ilk ke iþletmeye sokma, elektrik baðlantýsý ile bakým ve iyi bir durumda tutma faaliyetleri yalnýca uman bir firma tarafýndan yerine getirilmelidir. Ýçinde ga bulunan parçalar üerindeki faaliyetler ancak ruhsatlý bir uman firma tarafýndan yerine getirilebilir. Temilik ve bakým yýlda bir kere yapýlmalýdýr. Bunu yaparken tesisatýn bir bütün olarak kusursu þekilde iþlemesinin denetlenmesi gerekir. Aksaklýklarýn derhal giderilmesi gerekir. Eðer kontrol panelinde ya da kontrol tekniði elemanlarý üerinde teknik deðiþiklikler yapma yoluna gidilecek olursa, bu durumda ortaya çýkabilecek ararlar konusunda hiç bir sorumluluk kabul etmeyi. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/

12 5 Montaj 5 Montaj 5.1 Teslimat kapsamý Paketi açýný ve teslimat içeriðinin eksiksi olup olmadýðýný kontrol edini. þekil 13 için açýklama : Po. 1: Kombine ciha Po. 2: Technik dokümanlar Po. 3: Duvar askýsý (ve plastik þeritler, yalný FR için) Po. 4: Plastik torba içinde diðer aksesuarlar: 2 Duvar askýsý için tahta vidalarý 2 Dübel 2 Rondela Daraltma halkasý Devreye alma etiketi Ýkinci tip etiketi Contalar (Ubbink) Manþet halkasý, yalný FR için Buderus Kullanm Klavuu Buderus Þekil 13 Teslimat içeriði 5.2 Cihaýn konacaðý mekânýn koþullarý TAVSÝYE! Cihaýn konacaðý mekân için inþaat hukuku hükümlerine riayet edilmelidir! Kombine cihaýn yakýnlarýnda kolay ateþ alýr maleme ve sývýlar depo edilmemelidir. Kaanýn arar görmesini önlemek için, yanma havasýnýn halojen hidrokarbonlarýn (bunlar püskürtme tüplerinin, eritici ve temileyici maddelerin, boyalarýn ve yapýþtýrýcýlarýn muhtevasý içinde bulunur) karýþmasý ve kuvvetli to kalkmasý sonucunda kirlenmesi ihtimalleri ortadan kaldýrýlmalýdýr. Kombi cihaýn konacaðý kaan dairesi dona karþý emniyetli ve iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. Cihaýn konacaðý yerin tespiti sýrasýnda baca galarý hattý için gerekli mesafeler dikkate alýnmalýdýr. Yanlardan en a 50 mm mesafe býrakýlmasý koþuluna uyulmalýdýr! Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 12 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

13 Montaj Montaj / baðlantýlar Tesisatýn kurulmasý Ga yakýtlý kombine ciha tesisatýnýn yalnýca lisanslý bir uman tarafýndan kurulmasý icap eder. Montaj baðlantý sacý U-MA'nýn kullanýlmasý durumunda yapýlan montaj faaliyetleri (yalný üç yollu vana için, Junkers ile uyumludur) TAVSÝYE! Montajýn ön koþullarý: Baðlantý sacý " Baðlantý grubu için montaj talimatý" notunda belirtildiði þekilde monte edilir, borular döþenir. Ambalaj çýkarýlýr ve atýk olarak deðerlendirme sürecine sokulur Baðlantý boru uçlarýný koruyan köpük taban, çýkarýlmamalýdýr! Montaj sýrasýnda kombine ciha ve baca gaý boru uçlarý, örneðin bir folyo ile örtülerek yapý maddeleriyle kirlenmeye karþý korunmalýdýr Duvar askýlarý yerlerine takýlýr. Plastik þeritler, uunlukla ilgili düeltmeler için (þekil 14) kullanýlýdýr. Duvar askýsýndaki köþeli girintiler, bir ZWR / ZR ciha tipi deðiþikliði için öngörülmüþtür. Bunu yaparken "Baðlantý grubu montaj talimatý" uyarýnca uygun boru baðlantýlarýnýn birbirine karþýlýk geliþlerine dikkat edilmelidir. Dýþ sac çýkarýlýr. Tespit vidasý açýlýr (þekil 15, po. 1). Dýþ sac reelerinden çýkarýlýr. Þekil 14 Uunluk ile ilgili düelmeler için plastik þeritler 1 Þekil 15 Dýþ sac çýkarýlýr Kombine ciha Duvar askýlarýna asýlýr (þekil 16). Kombine ciha baðlantý grubu (aksesuar) ile vidalanýr. þekil 16 için açýklama: Pos. 1: VK Kaan gidiþi G¾" Po. 2: AW Sýcak su çýkýþý G½" Po. 2: VS Boyler gidiþi G½" (Kombine ciha) Po. 3: Ga Yatay ga baðlantýsý G½" Dikey ga baðlantýsý G1" Po. 4: RS Boyler dönüþü G½" (Kombine ciha) Po. 4: EK Soðuk su giriþi G½" Po. 5: RK Kaan dönüþü G¾" Po. 6: AS Emniyet ventili tahliyesi Rp¾" Þekil 16 Montaj Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/

14 5 Montaj Ga baðlantýsý Ga taþýyan parçalar üerindeki faaliyetler ancak ruhsatlý bir uman firma tarafýndan yerine getirilebilir. Ga baðlantýsý teslimat yapýlan ülkenin kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Ga besleme hattý üerine vidalý bir ga kapama vanasý (aksesuar) takýlmalýdýr. Ga hattýna bir ga filtresi takýlmasý tavsiye olunur. Borular gerilimsi olacak þekilde baðlanmalýdýr. Tesisat devresi DÝKKAT! Ga armatürleri yalnýca maksimum 150 mbar'lýk bir basýnç ile damgalanabilirler. TAVSÝYE! Ga yakýtlý kombine cihaý baðlamadan önce boru hatlarý ve radyatörler iyice yýkanmalýdýr! Ýçme suyu Logamax U002/102 K (Kombi), içinden geçme presibine göre çalýþan bir plakalý eþanjör yardýmýyla bir içme suyu ýsýtma elemanýný da ihtiva eder. Çok fala kireçli içme suyu koþullarýnda daha yüksek bir bakým ahmeti icap edeceði naarý dikkate alýnmalýdýr. TAVSÝYE! Ýçme suyu hattýna bir bakým vanasý takýlmasý tavsiye olunur. Eðer içme suyu giriþ hattýnýn basýncý 10 bar'lýk maksimum iin verilebilir basýncýn üstündeyse, kontrol edilmiþ ve lisanslý bir basýnç düþürücü takmak icap eder. Eðer miks bataryalar kullanýlacak olursa, merkeî bir basýnç düþürücü kullanýmýný öngörülmesi icap eder. TAVSÝYE! Soðuk ve sýcak su baðlantýlarýnda mahalli su iþletmesinin ve teslimatýn yapýlmýþ olduðu ülkenin kurallarý ve normlarýnýn (DE için: DIN 1988) dikkate alýnmasý orunluðu vardýr. Kalorifer gidiþ ve dönüþ hattýna bir bakým vanasýnýn takýlmasý (aksesuar) tavsiye edilir. Tesisatýn en alt noktasýna doldurma ve boþaltma musluðunun takýlmasý öngörülmelidir. Tüm tesisatýn korunmasý için dönüþ hattýna bir pislik tutucu takýlmasýný tavsiye ederi. Pislik tutucunun dolaysý olarak önüne ve erkasýna filtre temiliði için bir vana takýlmasý öngörülmelidir. Bir basýnç genleþme kabý ile bir emniyet ventili aten cihaa dahil bulunmaktadýrlar. Tahliye hattý Eðer emniyet ventillerinin tahliye hattý atýk su þebekesine baðlanacak olursa, koku engeli (aksesuar) takýlmalýdýr. Cihaýn tespit edilmesi Önce ga yakýtlý kombine cihaýn kurulacaðý konumun tespit edilmesi gerekir. Bunu yaparken hava ve baca gaýnýn çýkýþýnýn, yanlardan duvarlara ve tavana olan uaklýklarýn, ve eðer sö konusu ise önceden var olan ga, kalorifer, sýcak su ve elektrik baðlantýlarýnýn dikkate alýnmasý icap eder. Tespit deliklerinin ve baðlantýlarýn iþaretlenmesi için cihala birlikte bir montaj þablonu da bulunmaktadýr. Montaj þablonu dik olarak tutulmalý ve tespit delikleri bunun üerinde iþaretlenmelidir. Eðer baðlantý yoksa, bakým için duvarlara ve tavana olan en düþük uaklýklara riayet edilmesi icap eder. Ga yakýtlý kombine cihaýn tespit edilmesi için cihala birlikte bir duvar tespit elemaný ve vidalarý bulunmaktadýr. Duvar aský elemaný yerine takýlýr. Ga yakýtlý kombine ciha alt köpük kapaðý ile birlikte duvar aský elemanýna asýlýr. Alt köpük kapak çýkarýlýr. Dýþ sac çýkarýlýr. Baðlantýlar, ga yakýtlý kombine cihaa baðlanýr. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 14 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

15 Montaj 5 Yanma havasý - baca baðlantýsý B 32, C 12, C 12X, C 32, C 32X, C 42X, C 52X vec 1) 62X modellerinde baca sistemi - temel yapým setlerinin kullanýmýna, EN 483 normunun dikkate alýnmasý þartýyla "Gasgeräterichtlinie 90/396/ EWG (AET/90/396 Ga Cihalarý talimatnamesi) uyarýnca ga yakýtlý kombine ciha Logamax U002/102 ile birlikte iin verilmiþtir (Sistem sertifikasý). 1) BE için geçerli deðildir Sistem sertifikasý, kaanýn tip plakasý üerindeki ürün tanýmlama numarasý ile belgelenir. Þekil 17 Manþet halka Yanma havasý ve baca gaý baðlantýsý, baca sistemi montaj talimatý metninde belirtildiði þekilde monte edilir! Ubbink baca sistemlerinin kullanýlmasý halinde, kaaný uyumlu hale getirmek için, bir manþet halkasýnýn (þekil 17) takýlmasý icap eder. Paralel baca baðlantýsý (yalný IT için) Baca baðlantýsý elemaný (þekil 19) çýkarýlýr (3 sac vidasý), ve hava basýnç þalterinin hortumu çöülür. Yanma odasý açýlýr. Paralel hava ve baca gaý hattý için baca baðlantýsý elemaný (aksesuar) cihaýn üstüne takýlýr ve mandalla cihaýn iç tarafýna tespit edilir (Bakýný: þekil 20 ve þekil 20). Bunu yaparken mandal alttan baca sisteminin yivine sokulur. Þekil 18 Eþ merkeli hava ve baca baðlantýsý Mandalýn, usulüne uygun þekilde yerleþip yerleþmediði kontrol edilir. Hava basýncý þalterinin dýþarýya çekilmiþ olan hortumu, paralel hava ve baca baðlantýsýnýn sað yanýndaki ölçüm nipeline takýlýr. Logamax U002/102 cihaýnýn paralel baðlantýsý için tek duvarlý, basýnca dayanýklý baca borusu baðlantý elemanlarý kullanýlmasý icap eder. Daraltma halkasý Eðer paralel baca baðlantýsýnda baca gaý sisteminin direnci 60 Pa'ya kadar olursa, o aman teslimata dahil olan daraltma halkasýnýn gelen hava baðlantý borusu uçlarýnýn içine takýlmasý icap eder. Þekil 19 Paralel hava ve baca gaý hattý için baca baðlantýsý elemaný (aksesuar) TAVSÝYE! Eðer en yüksek baca borusu uunluðu L 1500 mm olursa, o aman teslimata dahil olan daraltma halkasýnýn baca gaý baðlantý borusu uçlarýnýn içine takýlmasý icap eder. Þekil 20 Paralel hava ve baca gaý baðlantýsý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/

16 5 Montaj Sýva altý geliþ hattý Soðuk ve sýcak su, kalorifer, ga geliþ hatlarý ve emniyet ventili gidiþ hattý sýva altýna yerleþtirilecek olursa, baðlantýlar montaj þablonu ile tespit edilebilirler. Sýva altýndaki ga, kalorifer ve içme suyu hatlarý birlikte bulunan montaj þablonuna uygun olarak döþenir. Baðlantý aksesuarý monte edilir. Sýva üstü geliþ hattý Baðlantý aksesuarý ga yakýtlý kombine cihaý üerine monte edilir ve sýva üstü hatlar baðlanýr. Oda termostatý Oda sýcaklýðýna baðlý olarak yönetilen bir 24 V'luk iki nokta kontrolü kullanýlmalýdýr. Kontrol paneli üerindeki baðlantýnýn poisyonu, þekil 21 sayfa 17 üerinde gösterildiði biçimde tespit edilmelidir. Zaman sinyalinde engelleme Brülörün çok sýk harekete geçirilmesini önlemek için ýsýtma iþletmesi kapsamýnda brülör ün devreye giriþine yaklaþýk 5 dakikalýk bir geciktirme entegre edilmiþtir. Fabrika tarafýndan ayarlama Elektrik baðlantýsý Kontrol, kumanda ve emniyet teçhiatlarý sabit devreler olarak imal edilmiþlerdir ve kontrolden geçmiþ bulunmaktadýrlar. Yalnýca tesisat tarafýndan þebeke baðlantýsýnýn kurulmasý gerekmektedir (þekil 21 sayfa 17). Baðlantý kutusu kapaðý vidalar cöüldükten sonra açýlýr. Esnek baðlantý kablosu Kablo geçirme deliðinden geçirilir. DÝKKAT! Kaaný genel elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm kalorifer tesisatý ve ona baðlý aksesuar elemanlarýnýn toprak hattýna baðlanmýþ olduklarýndan emin olunmalýdýr. TAVSÝYE! Güvenlik önlemleri teslimatýn yapýlmýþ olduðu ülkenin kurallarý ve normlarýna (DE için: VDE 0100) uygun þekilde alýnmalýdýr, bunu yaparken mahallî enerji üretici kuruluþun öel kurallarýna da riayet etmek icap eder. Ga yakýtlý kombine ciha fabrika tarafýndan aþaðýdaki ga türlerine göre ayarlanmýþtýr. Doðal ga E: WS = 14,1 kwh/m 3 1) 2) (N) (11,4-15,2) Doðal ga H: WS = 14,1 kwh/m 3 1) 2) (N) (12,7-15,2) Doðal ga LL: WS = 11,5 kwh/m 3 (N) ( 9,5-12,5) 1) 2) 1) Çýkýþ noktasý olarak 15 C ve 1013,25 mbar koþullarýnda, kuru ga alýnmýþtýr 2) BE için: G20 (20 mbar) G25 (25 mbar) TAVSÝYE! Ciha, mevcut olan ga cinsi ile ve mevcut olan Wobbe endeksi ile mukayese edilmelidir. Maksimum ýsýtma gücü sýnýrlayýcý, fabrika tarafýndan en yüksek güç üerine ayarlanmýþtýr. Þebeke baðlantýsý ayýrýcý bir teçhiat üerinden (örneðin sigorta, LSM þalteri gibi) sabit olarak tesis edilmelidir. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 16 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

17 Montaj 5 baðlantý levhasý oda termostatý (24V / en çok 100mA) CON1 1 CON2 A LPG NG CON7 CON1 3 CON1 2 CON1 4 ateþleme Ht 2 Ht 1 mavi mavi mavi kahverengi kahverengi kahverengi yeþil/sarý yeþil/sarý kýrmýý kahverengi iþletme yeþil/sarý mavi kahverengi kahverengi yeþil/sarý U-Pompasý mavi fan kahverengi mavi kahverengi Mv 1 mavi kahverengi brülör beya beya CON2 1 0 CON4 CON8 CON9 CON1 0 su seviyesi þalteri (PFS) EV1/2 Mv 2 þebeke 230V 50H, maksimum müsaade edilebilir sigortalama 10A siyah siyah pembe pembe mavi mavi siyah siyah gri pembe beya kýrmýý kýrmýý (yalný kombine ciha için) CON3 Sýcak su talebi Kalorifer sensörü (CHT) Sýcak su sensörü (DHT) ST B (CHT ) hava basýncý þalteri (APS) modülasyon yeþil/sarý kahverengi mavi sýcak su duyar elemaný FW 230 V CON6 N C O mavi kahverengi siyah üç yollu vana L M N yeþil/ sarý L M N iyoniasyon elektrodu (yalný kombine ciha için) (yalný kombi için) Þekil 21 Baðlantý þemasý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/

18 5 Montaj 5.4 Ýþletme haýrlýðý Lütfen 10.1: "Devreye alma protokolü" metnini de naarý dikkate alýný Sýdýrmalýk kontrolü Tesisatýn elektriði kesilir. DÝKKAT! Ýlk ke iþletmeye sokmadan önce, ga brülör armatürü üerindeki dolaysý sýdýrmalýk noktasý da dahil olmak üere oraya kadarki yeni hat parçasý, harici sýdýrmalýk konusunda kontrol edilir. Bunu yaparken ga brülör armatürünün giriþindeki test basýncýnýn en çok 150 mbar olmasý icap eder. Eðer bu basýnç testi sýrasýnda bir sýma tespit edilecek olursa bütün baðlantý yerlerine köpük oluþturan bir madde ile bir sma yeri araþtýrmasý tatbik edilir. Bu sö konusu maddenin ga sýdýrmalýk test malemesi olarak ruhsatlý olma orunluðu vardýr. Bu maddenin elektrik baðlantý hatlarý ile temas etmemesi icap eder! Ga yakýtlý kombine cihaýn devreye sokulmasýndan önce ýsýtma sistemi boru hattýnda kaynak kalýntýsý, kýtýk, macun v. b. gibi kalýntýlar kalmamasý için iyice yýkanmasý icap eder. Cihaýn sýcak su sistemi, bir sýcak su týkaç yerinden su gelinceye kadar doldurulur. Tüm kalorifer tesisatý ve ciha, tesisat soðuk bir halde iken yaklaþýk 1 ile 1,5 bar arasýnda bir basýnca varana kadar doldurulur ve dikkatli bir þekilde havasý boþaltýlýr. Havayý almak üere kalorifer pompasý üerinde bulunan otomatik hava alýþ vidasý yaklaþýk 1-2 tur kadar çevrilerek gevþetilir. Primer ýsý eþanjörü üerindeki manüel pürjör açýlýr (SW 11) ve ancak çýkan suyun içinde hava kabarcýklarý kalmadýktan sonra kapatýlýr. Ýlk seferlik kýsa bir iþletmenin ardýndan, kalorifer sisteminden kalýntýlarý temilemek üere tesisat yeniden boþaltýlýr. Sürekli iþletme esnasýnda ciha kalorifer pompasý üerindeki otomatik hava boþaltýcý üerinden kendi havasýný otomatik olarak kendisi çýkartacaktýr. TAVSÝYE! Ýlk ke iþletmeye sokmadan önce, ga kombine cihaý ventili üerindeki hava alma'vidasý yardýmýyla ga besleme hattýnýn havasý alýnmalýdýr! Hava alma vidasý yeniden sýký þekilde kapatýlmalýdýr. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 18 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu 70 500 0/00 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V Montaj ve bakýmdan önce lütfen dikkatle okuyunuz Cihaz ilgili normlarýn ve mevzuatlarýn

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB112-11/19

Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB112-11/19 720 8600-02/00 TR (TR) Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB2-/9 Buderus Brülör kullanýma hazýrdýr GZ50 tipi doðalgaza göre Lütfen saklayýn Servis için Ýçindekiler Yönetmelikler,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

/2005 TR(TR)

/2005 TR(TR) 7214 1700-01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,00 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 15,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - I Güncelleme: 01.02.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu Montaj ve bakým kýlavuzu Duvar tipi yoðuþmalý kazan Logamax plus GB62-65/80/00 Yetkili Firmalar için Lütfen montajdan ve bakýmdan önce dikkatlice okuyunuz 725 6200 (02/20) TR Ürün tanýmý Ürün tanýmý 5

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - IV Güncelleme: 01.11.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,00 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 15,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.392,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

Confeo Premix CP 24 HST Confeo Premix CP 30 HST ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2014 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2014 - I Güncelleme: 03.02.2014 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.305,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FGB-K YOĞUŞMALI KOMBİLER 10.01.004.3012 FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi 27,3 938 961 973 1.008 10.01.004.3013 FGB-K 35 Yoğuşmalı

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

YÜKSEK VERÝMLÝ YOÐUÞMALI KAZAN Confeo Premix CP 24 HCH Confeo Premix CP 30 HCH ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2015 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2015 - I Güncelleme: 01.01.2015 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200 VIESMANN VITOSOLIC Güneş enerjisi sistemleri için kontrol paneli Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOLIC 100 Elektronikfarksıcaklık

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı