Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj- ve Bakým Kýlavuzu"

Transkript

1 /2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U / U K Logamax U104-20K Logamax U / U K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunuz

2 Ýçindekiler 1 Geçerlilik Kuruluþ þemasý Teknik veriler Hükümler ve talimatlar Montaj Teslimat kapsamý Cihazýn konacaðý mekânýn koþullarý Montaj / baðlantýlar Ýþletme hazýrlýðý Sýzdýrmazlýk kontrolü Gaz baðlantý basýncýnýn kontrol edilmesi Ýþletme koþullarýnda sýzdýrmazlýk kontrolü Ölçüm deðerlerinin alýnmasý Ýþletme kontrolü Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Kapasite ayarý Kullaným Gaz cinsini deðiþtirmek için gerekli deðiþiklik Kazanýn iþletmeden çýkarýlmasý Brülör basýncýnýn ölçülmesi ve ayarlanmasý Denetim Genel hususlar Kazanýn denetime hazýrlanmasý Dahili sýzdýrmazlýk kontrolü Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Gaz baðlantý basýncýnýn (akýþ basýncýnýn) ölçülmesi Brülör basýncýnýn kontrol edilmesi Ýþletme koþullarýnda gaz tarafýnda sýzdýrmazlýk kontrolü Karbonmonoksit miktarý (CO), havasýz ölçüm Kalorifer tesisatý basýnç kontrolü Gelen hava ve baca gazý hatlarýnýn iþletim ve emniyet açýsýndan kontrol edilmesi Kontrol panelinin ayarlarýnýn ihtiyaca uygunluðunun kontrol edilmesi Denetim faaliyetlerinin son kontrolü Teknik kiþi tarafýndan onaylama Bakým Arýza - Sebebi - Giderilmesi Protokoller Devreye alma protokolü Denetim ve bakým sözleþmeleri Sözleþme formu Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar ve tavsiyeler Teknik cihaz yalnýzca tespit edilmiþ olan amaca uygun ve montaj ve bakým kýlavuzundaki kayýtlara uyularak kullanýlmalýdýr. Bakým ve tamirat yalnýzca yetkili uzman elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihaz yalnýzca montaj ve bakým kýlavuzunda belirtilmiþ olan kombinasyonlar içinde ve orada belirtilmiþ olan aksesuarlarý ve yedek parçalarý kullanarak çalýþtýrýlmalýdýr. Farklý kullaným ve uygulamalar, üretici firma tarafýndan belirtimedika yapýlmamalýdýr. Teknik deðiþiklik hakký mahfuzdur! Sürekli geliþmeler sonucunda þekillerde, fonksiyonlarda ve teknik verilerde küçük ölçüde deðiþiklikler olabilir. 2 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

3 Geçerlilik 1 1 Geçerlilik Bu montaj ve bakým kýlavuzu: Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U K Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U K Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U K Model: B 11BS Kategori: BE I 2E+ 20; 25 mbar DK, FI, NO, SE I 2H 20 mbar BE I 3P 37 mbar FR II 2E+3P 20; 25; 37 mbar LU II 2E3B/P 20; 50 mbar GR II 2H3B/P 20; 50 mbar ES, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 mbar GB II 2H3P 20; 50 mbar SK, CZ II 2H3P 18; 50 mbar PL II mbar PL II 41, II mbar PL III 36 mbar HU I 2H 25 mbar TR II 2H3B/P 20; 50 mbar HR, SL II 2H3B/P 20; 50 mbar BG I 2H 20 mbar RO I 2H 20 mbar RUS I 2H 20 mbar 1) CN I 2H 20 mbar Model: B 11BS Kategori: BE I 2E+ 20; 25 mbar DK, FI, NO, SE I 2H 20 mbar BE I 3P 37 mbar FR II 2E+3P 20; 25; 37 mbar LU II 2E3B/P 20; 50 mbar DE II 2ELL3P 20; 50 mbar AT, GR II 2H3B/P 20; 50 mbar ES, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 mbar GB II 2H3P 20; 50 mbar NL II 2L3B/P 25; 50 mbar SK, CZ II 2H3P 18; 50 mbar PL II 41, II mbar PL III 36 mbar HU I 2H 25 mbar TR II 2H3B/P 20; 50 mbar HR, SL II 2H3B/P 20; 50 mbar BG I 2H 20 mbar RO I 2H 20 mbar RUS I 2H 20 mbar 1) CN I 2H 20 mbar 1) mbar arasýnda deðiþebilir, kýsa süre için 12 mbar olanaklýdýr 1) mbar arasýnda deðiþebilir, kýsa süre için 12 mbar olanaklýdýr Akým türü: 230 V~, 50 Hz, IP X 4D Akým türü: 230 V~, 50 Hz, IP X 4D Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002 3

4 2 Kuruluþ þemasý 2 Kuruluþ þemasý Açýklama : Poz. 1: By-pass ventili Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Su seviye sýnýrlayýcý Gaz armatürü Gidiþ suyu duyar elemaný Termometre Brülör Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Poz. 10: Poz. 11: Poz. 12: Poz. 13: Poz. 14: Poz. 15: Ýyonizasyon elektrodu Limit termostat Eþanjör Baca sensörü Akýþ emniyeti Manuel pürjör Genleþme kabý Ateþleme elektrodu Otomatik hava pürjörü Þekil 1 VK GAS Logamax U004 iþlev þemasý RK Poz. 16: Sirkülasyon pompasý Poz. 17: Emniyet ventili Poz. 18: Manometre Poz. 19: EK GAS RK VK Diskonektör Soðuk su giriþi Gaz baðlantýsý Kazan dönüþü Kazan gidiþi VK GAS RK Þekil 2 Logamax U104 iþlev þemasý VK 19 GAS EK RK Þekil 3 Diskonektörlü Logamax U004 iþlev þemasý 4 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

5 Kuruluþ þemasý 2 Açýklama : Poz. 1: By-pass ventili Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Su seviye sýnýrlayýcý Gaz armatürü Gidiþ suyu duyar elemaný Termometre Brülör Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Poz. 10: Ýyonizasyon elektrodu Limit termostat Eþanjör Baca sensörü Poz. 11: Poz. 12: Poz. 13: Poz. 14: Poz. 15: Poz. 16: Akýþ emniyeti Manuel pürjör Genleþme kabý Ateþleme elektrodu Otomatik hava boþaltýcý Sirkülasyon pompasý Þekil 4 M VK VS GAS RS RK Üç yollu vanalý Logamax U004 iþlev þemasý Poz. 17: Emniyet ventili Poz. 18: Manometre Poz. 19: Üç yollu vana Poz. 20: EK Kýsa devre baðlantýsý U-KS 11 (aksesuar) Soðuk su giriþi GAS RK RS VK VS Gaz baðlantýsý Kazan dönüþü Boyler dönüþ Kazan gidiþi Boyler gidiþi VK M VS GAS RS RK Þekil 5 Üç yollu vanalý Logamax U104 iþlev þemasý Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002 5

6 2 Kuruluþ þemasý Açýklama : Poz. 1: By-pass ventili 13 Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Sýcak su eþanjörü Su seviye sýnýrlayýcý Sýcak su algýlama için mikro þalter Üç yollu vana Membran Gidiþ suyu duyar elemaný Poz. 8: Poz. 9: Poz. 10: Poz. 11: Poz. 12: Poz. 13: Poz. 14: Poz. 15: Termometre Ýyonizasyon elektrodu Brülör Limit termostat Eþanjör Baca sensörü Akýþ emniyeti Manuel pürjör VK AW 26 GAS EK RK Poz. 16: Poz. 17: Poz. 18: Genleþme kabý Ateþleme elektrodu Otomatik hava boþaltýcý Þekil 6 Diskonektörlü (FR) ya da doldurma elemanlý (IT/TR) Logamax U004K iþlev þemasý Poz. 19: Sirkülasyon pompasý Poz. 20: Gaz armatürü Poz. 21: Emniyet ventili Poz. 22: Poz. 23: Su miktarý sýnýrlayýcý Manometre Poz. 24: Poz. 25: Poz. 26: AW EK GAS RK RS VK VS Doldurma elemaný (yalnýz IT, TR) Sýcak su çýkýþ sýcaklýk duyar elemaný Diskonektör (yalnýz FR) Sýcak su çýkýþý Soðuk su giriþi Gaz baðlantýsý Kazan dönüþü Boyler dönüþ Kazan gidiþi Boyler gidiþi VK AW 26 GAS EK RK Þekil 7 Diskonektörlü (FR) ya da doldurma elemanlý (IT/TR) Logamax U104K iþlev þemasý 6 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

7 Teknik veriler 3 3 Teknik veriler A Ø110 (20 kw) Ø130 (24 kw) VK GAS RK B VK GAS RK AW/VS EK/RS VK, RK, GAS 50 AW/VS, EK/RS 35 Þekil 8 A B AW EK GAS RK RS VK VS Açýklama : Duvar kazanýnýn ölçüleri Yatay baðlantý Dikey baðlantý (FR) ve üç yollu vanalý cihazlar Sýcak su çýkýþý G½" Soðuk su giriþi G½" Yatay gaz baðlantýsý G½" Dikey gaz baðlantýsý G1" (gidiþ yönü elemanlý) Kazan dönüþü G¾" Boyler dönüþ G½" (Kombine cihaz) Kazan gidiþi G¾" Boyler gidiþi G½" (Kombine cihaz) Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002 7

8 3 Teknik veriler Vaillant VCW'ye uyumluluk (Yatay baðlantýlý, diskonektörsüz kombi) Kullanýlacak Aksesuar: 10 5,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Sýcak su baðlantýsý U-BU Gaz musluðu GU-BS Vaillant kombi adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Sýcak su baðlantýsý U-BA Gaz musluðu GA-BS Vaillant kombi adaptör seti Cihaz ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm Þekil 9 Vaillant VCW'ye uyumluluk (Kombi) Vaillant VC'ye uyumluluk (Üç yollu vanasýz ve diskonektörsüz kombine cihaz) Kullanýlacak Aksesuar: 10 5,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Gaz musluðu GU-BS Vaillant kombine cihazý adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Gaz musluðu GA-BS Vaillant kombine cihazý adaptör seti Cihaz ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm Þekil 10 Vaillant VC'ye uyumluluk (Kombine cihaz) 8 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

9 Teknik veriler 3 Junkers ZWR'ye uyumluluk (Yatay baðlantýlý, diskonektörsüz kombi) Kullanýlacak Aksesuar: 10 5,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Sýcak su baðlantýsý U-BU Gaz musluðu GU-BS Junkers kombi adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Sýcak su baðlantýsý U-BA Gaz musluðu GA-BS Junkers kombi adaptör seti Cihaz ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm Þekil 11 Junkers ZWR'ye uyumluluk (Kombi) Junkers ZSR'ye uyumluluk (Üç yollu vanasýz ve diskonektörsüz kombine cihaz) Kullanýlacak Aksesuar: 10 5,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Gaz musluðu GU-BS Junkers kombine cihazý adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Gaz musluðu GA-BS Junkers kombine cihazý adaptör seti Cihaz ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm Þekil 12 Junkers ZSR'ye uyumluluk (Kombine cihaz) Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002 9

10 3 Teknik veriler Tip U U004-24K U U104-24K U104-20K Nominal ýsýtma kapasitesi (P) 1) kw 24,0 24,0 24,0 24,0 20,0 1) 2) Nominal ýsý yükü (Q) kw 27,0 27,0 26,7 26,7 22,0 Min. ýsý gücü 1) kw 10,3 10,3 10,7 10,7 9,8 Min. ýsý yükü 1) kw 12,1 12,1 12,1 12,1 10,7 Baca borusu baðlantýsý-ý mm Gaz baðlantýsý deðeri: Doðal gaz E, doðal gaz H, doðal gaz GZ 50 3) m 3 (N)/h Doðal gaz LL, doðal gaz L m 3 (N)/h Doðal gaz GZ 41,5 3) m 3 (N)/h Doðal gaz GZ 35 3) m 3 (N)/h Tüp gaz B/P m 3 (N)/h Tüp gaz P m 3 (N)/h Max. gidiþ suyu sýcaklýðý C Max. iþletme basýncý (PMS) bar Tesisat suyu-wt su hacmi l 2, ,26 3,76 0,79 1, ,0 0,7 Duyar eleman türleri NTC NTC NTC NTC NTC Kapalý genleþme tanký Toplam hacim Ön basýnç l bar 12 0,75 Emniyet ventili bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Elektr. baðlantýsý Takýlmýþ Sigorta (aðýr) Çekilen elektrik gücü Koruma türü Max. þebeke basýncý (p MW ) Debi (D) Min. þebeke basýncý Jumper ayarý (Con 2, yalnýzca kombilerde) V~/Hz A W IP bar l/min bar Baca gazý deðerleri 4) Baca gazý debisi kg/h Baca gazý sýcaklýðý C 230/ X 4D /80 93/118 2, ,26 3,76 0,79 1, ,0 0,7 12 0,75 230/ X 4D 10 11,5 0,6 Poz. I 2,68 3, ,78 1, ,0 0,7 12 0,75 230/ X 4D 2,68 3, ,78 1, ,0 0,7 12 0,75 230/ X 4D 2,25 2,61 2, ,65 0, ,0 0,7 12 0,75 230/ X 4D ,5 0,6 10 9,6 0,6 WW (sýcak su)- Ýlave çaliþma süresi 0 dakika en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 55 C Poz. 0 WW (sýcak su)- Ýlave çaliþma süresi 2 dakika en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 60 C 63/80 93/118 68/86 75/109 68/86 75/109 51/62 81/109 EN 483 normu uyarýnca baca baðlantýsý B 11BS Gerekli basma yüksekliði Pa 1,5-5,0 1,5-5,0 1,5-5,0 1,5-5,0 1,5-5,0 Nakliyat aðýrlýðý, yaklaþýk. kg Tab. 1 Teknik veriler 1) BE için: G20 2) BE için: G25 (25 mbar) yaklaþýk 10% kadar daha az 3) Yalnýz PL 4) Doðal gaz E, doðal gaz H ile, en az / en çok Isý yükü için 10 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

11 Hükümler ve talimatlar 4 4 Hükümler ve talimatlar Buderus gaz yakýtlý kombi cihazlarý Logamax U (K), Logamax U (K) ve Logamax U (K) yapýlýþlarý ve iþleyiþ biçimleri ile EN 297 ile EN 625 normlarýnýn hükümleri de nazarý itibara alýnmasý þartýyla, "Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG (AET/90/396 Gaz Cihazlarý talimatnamesi) ve "Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG" (AET92/42 verim talimatnamesi) temel kurallarý ile uyum içindedir (BN için NBN D geçerlidir). TAVSÝYE! Tesisatýn kurulmasý ve iþletilmesinde gerek tekniðin, gerekse imalat denetim mercileri ile yasalarýn hükümlerinin icaplarý olan kurallara uyulmasý gerekir. Montaj, gaz ve baca baðlantýsý, ilk kez iþletmeye sokma, elektrik baðlantýsý ile bakým iþlenleri yalnýzca uzman bir firma tarafýndan yerine getirilmelidir. Ýçinde gaz bulunan parçalar üzerindeki müdahale ancak yetkili servis tarafýndan yerine getirilebilir. Temizlik ve bakým yýlda bir kere yapýlmalýdýr. Bunu yaparken tesisatýn bir bütün olarak kusursuz þekilde iþlemesinin denetlenmesi gerekir. Aksaklýklarýn derhal giderilmesi gerekir. Eðer kontrol panelinde ya da kontrol tekniði elemanlarý üzerinde teknik deðiþiklikler yapma yoluna gidilecek olursa, bu durumda ortaya çýkabilecek zararlar konusunda hiç bir sorumluluk kabul etmeyiz. Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

12 5 Montaj 5 Montaj 5.1 Teslimat kapsamý Paketi açýnýz ve teslimat içeriðinin eksiksiz olup olmadýðýný kontrol ediniz. 1 2 þekil 13 için açýklama : Poz. 1: Kombine cihaz 3 4 Poz. 2: Technik dokümanlar Poz. 3: Duvar askýsý (ve plastik þeritler, yalnýz FR için) Poz. 4: Plastik torba içinde diðer aksesuarlar: 2 Duvar askýsý için tahta vidalarý 2 Dübel 2 Rondela Daraltma halkasý Ýþletmeye sokma için etiket Ýkinci tip etiketi Contalar Buderus Kullaným Kýlavuzu Buderus Þekil 13 Teslimat içeriði 5.2 Cihazýn konacaðý mekânýn koþullarý TAVSÝYE! Cihazýn konacaðý mekân için inþaat hukuku hükümlerine riayet uyulmalýdýr! Kombine cihazýn yakýnlarýnda kolay ateþ alýr malzeme ve sývýlar depo edilmemelidir. Kazanýn zarar görmesini önlemek için, yanma havasýna halojen hidrokarbonlarýn (bunlar püskürtme tüplerinin, eritici ve temizleyici maddelerin, boyalarýn ve yapýþtýrýcýlarýn muhtevasý içinde bulunur) karýþmasý ve kuvvetli toz kalkmasý sonucunda kirlenmesi ihtimalleri ortadan kaldýrýlmalýdýr. Kombi cihazýn konacaðý kazan dairesi dona karþý emniyetli ve iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. Cihazýn konacaðý yerin tespiti sýrasýnda baca gazlarý hattý için gerekli mesafeler dikkate alýnmalýdýr. Yanlardan en az 50 mm mesafe býrakýlmasý koþuluna uyulmalýdýr! 12 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

13 Montaj Montaj / baðlantýlar Tesisatýn kurulmasý Gaz yakýtlý kombine cihaz tesisatýnýn yalnýzca lisanslý bir uzman tarafýndan kurulmasý icap eder. Montaj baðlantý sacý U-MA'nýn kullanýlmasý durumunda yapýlan montaj faaliyetleri (yalnýz üç yollu vana için, Junkers ile uyumludur) TAVSÝYE! Montajýn ön koþullarý: Baðlantý sacý " Baðlantý grubu için montaj talimatý" notunda belirtildiði þekilde monte edilir, borular döþenir. Ambalaj çýkarýlýr ve atýk olarak deðerlendirme sürecine sokulur Baðlantý boru uçlarýný koruyan köpük taban, çýkarýlmamalýdýr! Montaj sýrasýnda kombine cihaz ve baca gazý boru uçlarý, örneðin bir folyo ile örtülerek yapý maddeleriyle kirlenmeye karþý korunmalýdýr Duvar askýlarý yerlerine takýlýr. Plastik þeritler, uzunlukla ilgili düzeltmeler için (þekil 14) kullanýlýdýr. Duvar askýsýndaki köþeli girintiler, bir ZWR / ZR cihaz tipi deðiþikliði için öngörülmüþtür. Bunu yaparken "Baðlantý grubu montaj talimatý" uyarýnca uygun boru baðlantýlarýnýn birbirine karþýlýk geliþlerine dikkat edilmelidir. Dýþ sac çýkarýlýr. Tespit vidasý açýlýr (þekil 15, poz. 1). Dýþ sac rezelerinden çýkarýlýr. Þekil 14 Uzunluk ile ilgili düzelmeler için plastik þeritler 1 Þekil 15 Dýþ sac çýkarýlýr Kombine cihaz Duvar askýlarýna asýlýr (þekil 16). Kombine cihaz baðlantý grubu (aksesuar) ile vidalanýr. þekil 16 için açýklama: Pos. 1: VK Kazan gidiþi G¾" Poz. 2: AW Sýcak su çýkýþý G½" Poz. 2: VS Boyler gidiþi G½" (Kombine cihaz) Poz. 3: Gaz Yatay gaz baðlantýsý G½" Dikey gaz baðlantýsý G1" Poz. 4: RS Boyler dönüþü G½" (Kombine cihaz) Poz. 4: EK Soðuk su giriþi G½" Poz. 5: RK Kazan dönüþü G¾" Poz. 6: AS Emniyet ventili tahliyesi Rp¾" Þekil 16 Montaj Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

14 5 Montaj Gaz baðlantýsý Gaz taþýyan parçalar üzerindeki faaliyetler ancak ruhsatlý bir uzman firma tarafýndan yerine getirilebilir. Gaz baðlantýsý teslimat yapýlan ülkenin kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Gaz besleme hattý üzerine vidalý bir gaz kapama vanasý (aksesuar) takýlmalýdýr. Gaz hattýna bir gaz filtresi takýlmasý tavsiye olunur. Borular gerilimsiz olacak þekilde baðlanmalýdýr. Tesisat devresi DÝKKAT! Gaz armatürleri yalnýzca maksimum 150 mbar'lýk bir basýnç ile damgalanabilirler. TAVSÝYE! Gaz yakýtlý kombine cihazý baðlamadan önce boru hatlarý ve radyatörler iyice yýkanmalýdýr! Ýçme suyu Logamax U004/104 K (Kombi), içinden geçme prensibine göre çalýþan bir plakalý eþanjör yardýmýyla bir içme suyu ýsýtma elemanýný da ihtiva eder. Çok fazla kireçli içme suyu koþullarýnda daha yüksek bir bakým zahmeti icap edeceði nazarý dikkate alýnmalýdýr. Logamax U004/104 (Kombine cihaz) ile baðlý olarak içme suyu ýsýtmak, ancak cihazdan baðýmsýz olarak mümkündür. Logamax U004/104 cihazýna ayrý bir boyler - su ýsýtýcý baðlamak mümkün deðildir. TAVSÝYE! Ýçme suyu hattýna bir bakým vanasý takýlmasý tavsiye olunur. Eðer içme suyu giriþ hattýnýn basýncý 10 bar'lýk maksimum izin verilebilir basýncýn üstündeyse, kontrol edilmiþ ve lisanslý bir basýnç düþürücü takmak icap eder. Eðer karma bataryalar kullanýlacak olursa, merkezi bir basýnç düþürücü kullanýlmalýdý. Soðuk ve sýcak su baðlantýlarýnda mahalli su iþletmesinin ve teslimatýn yapýlmýþ olduðu ülkenin kurallarý ve normlarýnýn (DE için: DIN 1988) dikkate alýnmasý zorunluðu vardýr. Kalorifer gidiþ ve dönüþ hattýna bir bakým vanasýnýn takýlmasý (aksesuar) tavsiye edilir. Tesisatýn en alt noktasýna doldurma ve boþaltma musluðunun takýlmasý öngörülmelidir. Tüm tesisatýn korunmasý için dönüþ hattýna bir pislik tutucu takýlmasýný tavsiye ederiz. Pislik tutucunun dolaysýz olarak önüne ve arkasýna filtre temizliði için bir vana takýlmasý öngörülmelidir. Bir basýnç genleþme kabý ile bir emniyet ventili zaten cihaza dahil bulunmaktadýrlar. Tahliye hattý Eðer emniyet ventillerinin tahliye hattý atýk su þebekesine baðlanacak olursa, koku engeli (aksesuar) takýlmalýdýr. Cihazýn tespit edilmesi Önce gaz yakýtlý kombine cihazýn kurulacaðý konumun tespit edilmesi gerekir. Bunu yaparken hava ve baca gazýnýn çýkýþýnýn, yanlardan duvarlara ve tavana olan uzaklýklarýn, ve eðer söz konusu ise önceden var olan gaz, kalorifer, sýcak su ve elektrik baðlantýlarýnýn dikkate alýnmasý icap eder. Tespit deliklerinin ve baðlantýlarýn iþaretlenmesi için cihazla birlikte bir montaj þablonu da bulunmaktadýr. Montaj þablonu dik olarak tutulmalý ve tespit delikleri bunun üzerinde iþaretlenmelidir. Eðer baðlantý yoksa, bakým için duvarlara ve tavana olan en düþük uzaklýklara uyulmalýdýr. Gaz yakýtlý kombine cihazýn tespit edilmesi için cihazla birlikte bir duvar tespit elemaný ve vidalarý bulunmaktadýr. Duvar aský elemaný yerine takýlýr. Gaz yakýtlý kombine cihaz alt köpük kapaðý ile birlikte duvar aský elemanýna asýlýr. Alt köpük kapak çýkarýlýr. Dýþ sac çýkarýlýr. Baðlantýlar, gaz yakýtlý kombine cihaza baðlanýr. 14 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

15 Montaj 5 Yanma havasý beslemesi Kalorifer dairesi her zaman iyi hava almalý, ama don tehlikesine karþý da emniyetli olmalýdýr. Yanma havasý beslemesinde, içinde yüksek yoðunlukta toz ya da Halogen bileþiklerinin bulunmamasýna dikkat etmek gerekir. Kalorifer dairesindeki güvenlik mesafeleri, eðer gerekiyersa, Logamax U004/104 gövdesinin (< 85 C) ve Baca borusunun (< 160 C) dýþ yüzey sýcaklýklarýna uygun þekilde öngörülmelidir. Baca Baðlantýsý Logamax U004/104 bir bacaya baðlanacaðý zaman, tek cidarlý Baca borusu baðlanntý elemanlarýnýn kullanýlmasý gerekir. Bacaya giden baðlantý olabildiðince kýsa olmalýdýr. Sýva altý geliþ hattý Soðuk ve sýcak su, kalorifer, gaz geliþ hatlarý ve emniyet ventili gidiþ hattý sýva altýna yerleþtirilecek olursa, baðlantýlar montaj þablonu ile tespit edilebilirler. Sýva altýndaki gaz, kalorifer ve içme suyu hatlarý birlikte bulunan montaj þablonuna uygun olarak döþenir. Baðlantý aksesuarý monte edilir. Sýva üstü geliþ hattý TAVSÝYE! Kazan dairesi için inþaat hukuku hükümlerine riayet uyulmalýdýr! UYARI! Kombine cihazýn yakýnlarýnda kolay ateþ alan ya da patlayýcý malzemeler depo edilmemeli ve kullanýlmamalýdýr. Baðlantý aksesuarý gaz yakýtlý kombine cihazý üzerine monte edilir ve sýva üstü hatlar baðlanýr. Elektrik baðlantýsý Kontrol, kumanda ve emniyet teçhizatlarý sabit devreler olarak imal edilmiþlerdir ve kontrolden geçmiþ bulunmaktadýrlar. Yalnýzca tesisat tarafýndan þebeke baðlantýsýnýn kurulmasý gerekmektedir (bakýnýz þekil 17 sayfa 16). Baðlantý kutusu kapaðý vidalar cözüldükten sonra açýlýr. Esnek baðlantý kablosu Kablo geçirme deliðinden geçirilir. Þebeke baðlantýsý ayýrýcý bir teçhizat üzerinden (örneðin sigorta, LSM þalteri gibi) sabit olarak tesis edilmelidir. Oda termostatý DÝKKAT! Kazaný genel elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm kalorifer tesisatý ve ona baðlý aksesuar elemanlarýnýn toprak hattýna baðlanmýþ olduklarýndan emin olunmalýdýr. TAVSÝYE! Güvenlik önlemleri teslimatýn yapýlmýþ olduðu ülkenin kurallarý ve normlarýna (DE için: VDE 0100) uygun þekilde alýnmalýdýr, bunu yaparken mahallî enerji üretici kuruluþun özel kurallarýna da riayet etmek icap eder. Oda sýcaklýðýna baðlý olarak yönetilen bir 24 V'luk iki nokta kontrolü kullanýlmalýdýr. Kontrol paneli üzerindeki baðlantýnýn pozisyonu, þekil 17 sayfa 16 üzerinde gösterildiði biçimde tespit edilmelidir. Zaman sinyalinde engelleme Brülörün çok sýk harekete geçirilmesini önlemek için ýsýtma iþletmesi kapsamýnda brülör ün devreye giriþine yaklaþýk 5 dakikalýk bir geciktirme entegre edilmiþtir. Fabrika tarafýndan ayarlama Gaz yakýtlý kombine cihaz fabrika tarafýndan aþaðýdaki gaz türlerine göre ayarlanmýþtýr. Doðal gaz E: WS = 14,1 kwh/m 3 (N) (11,4-15,2) 1) 2) Doðal gaz H: WS = 14,1 kwh/m 3 (N) (12,7-15,2) 1) Doðal gaz LL: WS = 11,5 kwh/m 3 (N) ( 9,5-12,5) 1) 2) 1) Çýkýþ noktasý olarak 15 C ve 1013,25 mbar koþullarýnda, kuru gaz alýnmýþtýr 2) BE için: G20 (20 mbar) G25 (25 mbar) TAVSÝYE! Cihaz, mevcut olan gaz cinsi ile ve mevcut olan Wobbe endeksi ile mukayese edilmelidir. Kazan fabrika tarafýndan en yüksek güce göre ayar edilmiþtir. Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

16 5 Montaj baðlantý levhasý oda termostatý (24V / en çok 100mA) CON1 1 CON2 A LPG NG CON7 CON1 3 CON1 2 CON1 4 ateþleme Ht 2 Ht 1 kahverengi mavi kahverengi mavi yeþil/sarý yeþil/sarý kahverengi iþletme kýrmýzý yeþil/sarý mavi kahverengi kahverengi yeþil/sarý U-Pompasý mavi kahverengi Mv 1 mavi kahverengi brülör beyaz beyaz CON2 1 0 CON4 CON8 CON9 CON1 0 su seviyesi þalteri (PFS) EV1/2 Mv 2 þebeke 230V 50Hz, maksimum müsaade edilebilir sigortalama 10A siyah siyah pembe pembe mavi mavi siyah siyah gri pembe beyaz kýrmýzý kýrmýzý (yalnýz kombine cihaz için) CON3 Sýcak su talebi Kalorifer sensörü (CHT) Sýcak su sensörü (DHT) ST B (CHT ) hava basýncý þalteri (APS) modülasyon yeþil/sarý kahverengi mavi sýcak su duyar elemaný FW 230 V CON6 N C O mavi kahverengi siyah üç yollu vana L M N iyonizasyon elektrodu (yalnýz kombine cihaz için) (yalnýz kombi için) Þekil 17 Baðlantý þemasý 16 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

17 Montaj Ýþletme hazýrlýðý Lütfen 10.1: "Devreye alma protokolü" metnini de nazarý dikkate alýnýz Sýzdýrmazlýk kontrolü Tesisatýn elektriði kesilir. DÝKKAT! Ýlk kez iþletmeye sokmadan önce, gaz brülör armatürü üzerindeki dolaysýz sýzdýrmazlýk noktasý da dahil olmak üzere oraya kadarki yeni hat parçasý, harici sýzdýrmazlýk konusunda kontrol edilir. Bunu yaparken gaz brülör armatürünün giriþindeki test basýncýnýn en çok 150 mbar olmasý gerekir. Eðer bu basýnç testi sýrasýnda bir sýzma tespit edilecek olursa bütün baðlantý yerlerine köpük oluþturan bir madde ile kacak testi tatbik edilir. Bu söz konusu maddenin gaz sýzdýrmazlýk test malzemesi olarak ruhsatlý olma zorunluðu vardýr. Bu maddenin elektrik baðlantý hatlarý ile temas etmemesi gerekir! Gaz yakýtlý kombine cihazýn devreye sokulmasýndan önce ýsýtma sistemi boru hattýnda kaynak kalýntýsý, kýtýk, macun v. b. gibi kalýntýlar kalmamasý için iyice yýkanmasý icap eder. Cihazýn sýcak su sistemi, bir sýcak su týkaç yerinden su gelinceye kadar doldurulur. Tüm kalorifer tesisatý ve cihaz, tesisat soðuk bir halde iken yaklaþýk 1 ile 1,5 bar arasýnda bir basýnca varana kadar doldurulur ve dikkatli bir þekilde havasý boþaltýlýr. Havayý almak üzere kalorifer pompasý üzerinde bulunan otomatik pürjör vidasý yaklaþýk 1-2 tur kadar çevrilerek gevþetilir. Primer ýsý eþanjörü üzerindeki manüel pürjör açýlýr (SW 11) ve ancak çýkan suyun içinde hava kabarcýklarý kalmadýktan sonra kapatýlýr. Ýlk seferlik kýsa bir iþletmenin ardýndan, kalorifer sisteminden kalýntýlarý temizlemek üzere tesisat yeniden boþaltýlýr. Sürekli iþletme esnasýnda cihaz kalorifer pompasý üzerindeki otomatik hava boþaltýcý üzerinden kendi havasýný otomatik olarak kendisi çýkartacaktýr. TAVSÝYE! Ýlk kez iþletmeye sokmadan önce, gaz kombine cihazý ventili üzerindeki hava alma'vidasý yardýmýyla gaz besleme hattýnýn havasý alýnmalýdýr! Hava alma vidasý yeniden sýký þekilde kapatýlmalýdýr. Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

18 5 Montaj 5.5 Gaz baðlantý basýncýnýn kontrol edilmesi Gaz yakýtlý kombine cihazýn iþletmeden çýkarýlmýþ bir durumda olmasý icap eder. Kontrol paneli açýlýr. Gaz kombi ventili üzerindeki baðlantý basýncý ve hava boþaltma için ölçüm nipelinin kilit vidasý açýlýr ve buraya manometre baðlanýr (þekil 18, poz. 1). Gaz yakýtlý kombine cihaz iþletmeye sokulur. Manometreden baðlantý basýncý okunur ve mahallî gaz besleme kuruluþunun bildirmiþ olduðu veriler ile mukayese edilir. Gaz yakýtlý kombine cihaz iþletmeden çýkarýlýr. Manometre çýkarýlýr ve ölçüm nipeli kilit vidasý ile yeniden sýkýca kapatýlýr. Teslimata dahil olarak verilmiþ olan açýklayýcý etiket doldurulur ve dýþ sacýn iç yanýna yapýþtýrýlýr. Kontrol paneli kapatýlýr. 5.6 Ýþletme koþullarýnda sýzdýrmazlýk kontrolü 2 1 Þekil 18 Gaz armatürü SIT þekil 18 için açýklama : gaz armatürü SIT Poz. 1: Baðlantý basýncý ölçüm nipeli Poz. 2: Meme basýncý ölçüm nipeli Brülör çalýþma halinde bulunduðu bir esnada bütün brülör gaz hattý üzerindeki tüm sýzdýrmazlýk gereken noktalarýný köpük oluþturan bir madde yardýmý ile kontrol ediniz. Bu söz konusu maddenin gaz sýzdýrmazlýk test malzemesi olarak DVGW-ruhsatý bulunmasý zorunluðu vardýr. Bu maddenin elektrik baðlantý hatlarý ile temas etmemesi gerekir! 5.7 Ölçüm deðerlerinin alýnmasý Baca borusunun içine, baca baðlantýsýndan yaklaþýk 2 x Ø AA (baca baðlantýsý çapýnýn iki katý) kadar ötesine ön taraftan bir delik açýnýz (þekil 19). Kombi üzerindeki aþaðýda belirtilen tüm ölçümleri orada tatbik ediniz. Basma yüksekliði Tavsiye olunan deðerler 1,5 Pa (0,015 mbar) ile 5 Pa (0,05 mbar) arasýndaki deðerlerdir. Bunu aþan basma yükseklikleri baca gazý kaybýnda bir deðiþikliðe ve gereksiz ýsý kayýplarýna, yine bunun neticesinde de daha yüksek ýsýtma masrafýna yol açar. Baca gazý kaybýnýn ölçülmesi esnasýnda büyük farklýlýklar ortaya çýkabilir. Eðer deðerler 10 Pa'yý (0,1 mbar'ý) aþacak olursa, bir yan hava teçhizatý takýlmasý tavsiye edilir. Baca gazý kaybý Baca gazý kayýplarýnýn % 11'in altýnda olmasý gerekir. Karbonmonoksit miktarý CO deðerlerinin, havasýzlýk koþullarý altýnda 400 ppm'in altýnda ya da hacim olarak % 0,04'ten az olmasý zorunluðu vardýr. Eðer deðerler 400 ppm yakýnlarýnda ya da bunun üstündeyse, bu durum, hatalý bir brülör ayarýna, gaz brülöründe ya da ýsý deðiþtiricide bir kirlenmeye veya brülörde bulunan arýzalara iþaret eder, ve yahut yanma havasý baca borusu týkanmýþ demektir. Sebep mutlaka açýða çýkarýlmalý ve giderilmelidir. Þekil 19 Yanma havasý - baca gazý sistemi baðlantý elemaný 18 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

19 Montaj Ýþletme kontrolü Cihaz (gaz) sýzdýrmazlýðý açýsýndan kontrol edilir. Baca sisteminin montajýnýn her bakýmdan eksiksiz olup olmadýðý kontrol edilir. Brülörün üst ateþlemesi ve alev biçiminin düzgün olup olmadýðý kontrol edilir. Ayar deðerleri açýklayýcý etikete not edilir ve bu dýþ sacýn iç yüzüne yapýþtýrýlýr. Ýþletme kýlavuzu göze çarpar þekilde yerleþtirilir. Müþteri cihazýn kullanýþý konusunda bilgilendirilir ve kendisine kýlavuz teslim edilir. Tesisatta düzenli bir bakýmýn zorunluluðuna iþaret edilir (bakým sözleþmesi). 5.9 Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Þebeke þalteri "0" pozisyonuna getirilir. Ýyonizasyon elektroduna giden kablo üzerindeki soket baðlantýsý çözülür ve arasýna akým ölçme cihazý baðlanýr. Ölçme cihazý üzerinde µa (DC)-ölçüm alaný tespit edilir (þekil 20). Þebeke þalteri "1" pozisyonuna getirilir ve "Reset tatbik edilir. Alev oluþtuktan sonra Ýyonizasyon akýmý ölçülür. Eðer akým > 3 µa olacak olursa, bu durumda iyonizasyon elektrodunda bir sorun yok demektir. Þebeke þalteri "0" pozisyonuna getirilir. Eðer iyonizasyon elektrodunda bir sorun yoksa, kablolar arasýndaki soket baðlantýsý yeniden birbirine takýlýr. A B Þekil 20 A B Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Logamax U004 için ölçüm yeri Logamax U104 için ölçüm yeri Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

20 5 Montaj 5.10 Kapasite ayarý TAVSÝYE! Gaz yakýtlý kombine cihazýn ýsýtma gücü fabrika tarafýndan EE-H Metoduna göre ayarlanmýþtýr ve yalnýzca kontrol panelinin "Maksimum ýsýtma gücü" potansiyometresi üzerinden ayarlanabilir. Gaz kombi ventili üzerinden yapýlacak ayarlamalar ancak gaz cinsini deðiþtirme esnasýnda teçhizatta yapýlan deðiþiklikler kapsamýnda söz konusu olabilir (Bakýnýz: Gaz cinsini deðiþtirmek için gerekli deðiþiklik bölümü). Maksimum Isýtma gücü sýnýrlamasý Manometre, gaz kombi ventilinin ölçüm nipeline (bakýnýz: Abb. 18, Pos. 2 sayfa 18) baðlanýr. Tesisat suyu sýcaklýðý 90 C pozisyonuna ayarlanýr. Ýþletme cinsini tespit etme þalteri X pozisyonuna (þekil 24, poz. 1) getirilir. "Maksimum ýsýtma gücü" potansiyometresi aþaðýdaki gibi çevrilir (þekil 21, poz. 2): saat yelkovaný yönünde döndürmek: Gücü artýrýr saat yelkovanýnýn aksi yönünde döndürmek: Gücü azaltýr Cihaz yüksek yüke modüle olana dek, yaklaþýk 3-4 dakika kadar beklenir. Manometredeki basýnç meme basýncý tablosu ile (tab. 3 ve tab. 4) mukayese edilir. Ayarlanmýþ olan ýsýtma gücü teslimata dahil olan ayar deðerleri etiketinin üzerine not edilir. Ayar esnasýnda tesisat suyu sýcaklýk göstergesinin 80 C'den az olmasý icap eder. Ölçüm nipeli vida ile yeniden sýký þekilde kapatýlýr! 1 2 Þekil 21 Maksimum ýsýtma gücü ayarý için potansiyometre þekil 21: için açýklama : Potansiyometre Poz. 1: Baþlangýç yükü Poz. 2: Maksimum ýsýtma gücü 5.11 Kullaným TAVSÝYE! Cihazýn ilk defa iþletmeye sokulmasý ve kullanýlmasý ile kullanýcýnýn bilgilendirilmesi iþlemlerinin vasýflý bir uzman tarafýndan gerçekleþtirilmesi gerekir. Cihazýn ilk defa iþletmeye sokulmasý ve kullanýlmasý, Kullanma Kýlavuzu'nda gösterildiði þekilde tatbik edilmelidir. TAVSÝYE! Gaz sirkülasyonu su ýsýtýcýsýnýn açýp kapama sýklýðý, ýsýtma iþletmesinde elektronik olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Ancak kýsa bir kapama-açma ile ya da bir resetleme ile bu sýnýrlandýrma devre dýþý býrakýlabilir, öyle ki bu durumda cihaz - tabiî eðer bir ýsý gereksinimi varsa - iþletme þalterinin yeniden açýlmasýnýn hemen ardýndan hiç beklemeden iþletmeye girebilir. 20 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9200 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu Ýçindekiler

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu 70 500 0/00 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V Montaj ve bakýmdan önce lütfen dikkatle okuyunuz Cihaz ilgili normlarýn ve mevzuatlarýn

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB112-11/19

Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB112-11/19 720 8600-02/00 TR (TR) Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmali duvar tipi kazan Logamax plus GB2-/9 Buderus Brülör kullanýma hazýrdýr GZ50 tipi doðalgaza göre Lütfen saklayýn Servis için Ýçindekiler Yönetmelikler,

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

/2005 TR(TR)

/2005 TR(TR) 7214 1700-01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu Montaj ve bakým kýlavuzu Duvar tipi yoðuþmalý kazan Logamax plus GB62-65/80/00 Yetkili Firmalar için Lütfen montajdan ve bakýmdan önce dikkatlice okuyunuz 725 6200 (02/20) TR Ürün tanýmý Ürün tanýmý 5

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

Confeo Premix CP 24 HST Confeo Premix CP 30 HST ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

YÜKSEK VERÝMLÝ YOÐUÞMALI KAZAN Confeo Premix CP 24 HCH Confeo Premix CP 30 HCH ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - I Güncelleme: 01.02.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - IV Güncelleme: 01.11.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Detaylı