DEMOKRAT PARTİ NİN MUHALEFETİ SÜRECİNDE İZMİR DE İKTİDAR- MUHALEFET İLİŞKİSİ ( ) Özet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMOKRAT PARTİ NİN MUHALEFETİ SÜRECİNDE İZMİR DE İKTİDAR- MUHALEFET İLİŞKİSİ (1946-1950) Özet"

Transkript

1 DEMOKRAT PARTİ NİN MUHALEFETİ SÜRECİNDE İZMİR DE İKTİDAR- MUHALEFET İLİŞKİSİ ( ) Özet Fevzi ÇAKMAK * Mustafa Kemal Atatürk ün önderliğinde Türk devriminin en önemli hedeflerinden biri, Cumhuriyet idaresinin demokratik ve güçlü hale getirilmesi oluşturur. Siyasi sistemin demokratikleştirilmesi sürecinde en önemli araçların başında ise siyasi partiler gelmektedir. Devrimci kadro Cumhuriyet in ilk yıllarında, siyasi partilerin oluşumuna yönelik gerçekleştirilen teşebbüslere, yeri geldiğinde destek yeri geldiğinde ön ayak olmuştur. Ama devrim sürecinin ateşi ve tazeliği içersinde gerçekleştirilmeye çalışılan bu çok partili siyasi hayata geçme teşebbüsleri, toplum içersinde huzursuzluklara neden olmuş ve girilen bu süreç başarısızlıkla neticelenmişti. Cumhuriyet in ilk yılarında gerçekleştirilemeyen bu süreç, İkinci Dünya savaşı sonrası, gerek içerde ve gerekse dışarıdaki şartların elvermesiyle, tekrardan Türk siyasi hayatında ön plana çıkmıştır yılı ile başlayan çok partili hayata geçiş, hem ülke genelindeki, hem de yerel anlamdaki siyasi ve toplumsal hayatta, önemli değişimler yaratmıştır. Bu çalışmada, İzmir yerelinde, çok partili hayata geçiş sürecinde yaşanan değişimler, siyasi ve toplumsal temelde ele alınacak ve özellikle iktidarmuhalefet ilişkisi irdelenmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Çok Partili Sistem, Demokrat Parti, Seçim, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir. * Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 1

2 DURİNG THE PROCESS OF THE OPPOSİTON OF DEMOKRAT PARTİ, RELATİONS İN BETWEEN THE POWER AND THE OPPOSİTİON İN İZMİR ( ) Abstract Under the leadership of Mustafa Kemal, one of the most important targets of the Turkish Revolution was to strenghten the republic and transform her into a democratic situatin. Political parties have an important role for democratization of political system. During the early years of Turkish Republic Revolutionist Kadre, both helped for the formation and block of political parties. During the first years of Turkish Republic the aim of having more the one political party in the parlamento caused uneasyness in society and resulted in failure because the republic and revolution was still very new. This process regained speed during the second world war since state of affairs was positive both internally and externally. After 1946, transition to multi-party had created significant changes in political and social life. In this work changes experienced in the course of transition to multi-party life will be handled in terms of political and social and be studied the relations in between the Power and the Oppostion. Keyword: Multiparty System, Democratic Party, Election, Republican People's Party, Smyrna Giriş 1946 yılının başıyla beraber Türkiye siyasetinde alışık olunmayan bir hava ortaya çıkmıştı yılının yaz aylarında Milli Kalkınma Partisi kurulmuştu. Ama gerçek muhalefet partisi olarak nitelendirilecek oluşum, İzmir Milletvekilliğinden istifa eden Celal Bayar ın, 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti yi kurmasıydı. Ülke içersinde, Halk Partisi dışında yeni siyasi partiler vardı ve bir rekabet havası, kendini ifade etme telaşı baş göstermişti. İktidar 2

3 partisi alışık olmadığı bu rekabet ortamında bir süre bocalama devresi geçiriyordu. Bunun karşısında ise, muhalefet kendisinin yapay bir oluşum olmadığını kanıtlama yoluna gidecekti. İşte var olan bu durum, ülke içersindeki siyasi tansiyonun devamlı surette yüksek seyretmesini, bazen tartışmaların seviyesinin düşmesine neden olacaktı. Halk partisinin gözünde muhalefet, Kundağından henüz çıkmamış ve çehresinin ana hatları henüz görünmemiş bir çocuktu 1. Demokrat Parti, 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk ün ortaya çıkardığı Serbest Fırka dan farklı değildi. Amaç aynıydı. O zaman için şartlar elverişli olmadığından çok partili hayata geçilememişti. Ama şimdi İsmet Paşa, Atatürk ün izinden giderek, Türkiye yi çok partili hayata taşımış ve Demokrat Parti nin oluşumuna imkân sağlamıştı. Demokrat Partinin ilk kurulduğu günlerde birçok Halk partilinin yanı sıra, ülkenin büyük bir bölümünde hakim olan görüş, Serbest Fırka da olduğu gibi, kurulan bu partinin bir muvazaa yani danışıklı dövüş sonucu ortaya çıktığıydı. Ve Demokrat Parti nin Halk Partisinden hiçbir farkının bulunmadığıydı. İki partinin programları bile, ufak değişiklikler dışında aynıydı. Halk partililere göre Demokrat parti, demokratik bir süs olmaktan öteye geçmeyecek, birkaç vilayette varlığını sürdürecek bir siyasi teşekküldü. Fakat Demokrat Parti büyüdükçe Halkçıların bu görüşü değişecek ve hırçınlaşma dönemi başlayacaktı 2. Kamuoyunda ortaya çıkan bu düşünce, muhalefete karşı ilk zamanlarda bir mesafenin söz konusu olmasına neden olmuştur. Demokrat Parti ileri gelenleri de kendilerinin Halk Partisinden farklı bir parti olduklarını ve bir muvazaa partisi olmadıklarını ispat etmek için büyük gayretler sarf etmişler 3 ; bunun sonucu eleştirilerini daha da sertleştirmişlerdir. İzmir ilinde Demokrat Parti 12 Şubat 1946 tarihinde, bizzat Celal Bayar ın İzmir e gelmesi ve çeşitli teşebbüslerde bulunması sonrası, Doktor 1 Anadolu, 10 Mayıs Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Afa yay., İstanbul, 1996, s Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, Türkiye de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi , Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1976, s.17. 3

4 Ekrem Hayri Üstündağ başkanlığında kurulmuştur 4. İlk zamanlarda, Halk partililer ve İzmir kamuoyunda da Demokrat Parti nin Serbest Fırka gibi bir muvazaa partisi olduğu kanısı hâkimdi. Vilayet içersinde gelişebilecek her hangi bir olumsuz durumun tek sorumlusu demokratlardı ve artık ülke yeni bir Serbest Fırka macerası yaşayamazdı. Ortada dolaşan bu düşünceye karşı, demokratlar adına İzmir de ilk tepkiyi Demokrat Parti İl Başkanı Ekrem Hayri Üstündağ 5 veriyordu. Üstündağ yaşanan bir olay üzerine yapmış olduğu bir açıklamasında şu ifadelerde bulunuyordu; Türkiye de vicdan, şuur ve idrak sahibi hiçbir vatandaş ikinci bir Serbest Fırka macerası ile bugün önümüze açılan yeni İnkılâp ufuklarının aydınlığından mahrum kalmak istemiyor ve istemeyecektir 6. Demokrat Parti nin bir muvazaa partisi olduğu düşüncesi, Türkiye genelinde olduğu gibi, İzmir kamuoyunda da egemendi. Demokratlar kendilerinin gerçek bir muhalefet olduğuna kamuoyunu iknaya çalışacaklardır. Bu amaç etrafında devamlı surette iktidarı eleştirme yoluna girecekler ve Demokratlar eleştirilerini belli konularda yoğunlaştıracaklardır. Bu konuların en başında, bütün devlet kurumlarının ve bu kurumlarda çalışan bürokratların Cumhuriyet Halk Partisi lehine, kendi partileri aleyhine çalıştıkları iddiasıydı. İleriki dönemde Demokrat parti içersinde önemli görevler icra edecek olan Ethem Menderes, İçişleri Bakanı Hilmi Uran a yazdığı dilekçesinde, Siyasi partilerden birinin imtiyazlı durumda bulunması haklı görülemez başlığı altında eleştirilerini dile getiriyor ve Halkevlerinin, Hayır Cemiyeti ne Yardım adı altında, Cumhuriyet Halk Partisi adına halktan para topladıklarını şikâyet ediyordu 7. İzmir kamuoyunda Demokrat partiye yakınlığı ile bilinen İzmir gazetesinde, Burhan Belge bu taraf/tarafsızlık durumunu her fırsatta dile getiriyordu. Yazdığı yazılarında başta İzmir Valisi olmak üzere, ileri gelen 4 Yeni Asır, 12 Şubat Ilımlı bir insan olarak nitelenen Üstündağ, 7 Ocak 1947 tarihinde toplanan Birinci Demokrat Parti kongresinde Divan Başkanlığı seçimine katılmış, fakat seçimi sertlik yanlısı tutumu ile bilinen İstanbul İl başkanı Kenan Öner kazanacaktır. Deniz Bölükbaşı, Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası: Osman Bölükbaşı, 3. Baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2008, s Anadolu, 1 Mayıs İzmir, 14 Nisan

5 bürokratları eleştiriyor, Halk Partisi lehine yanlı davranmakla suçluyordu. Halkevleri, devlet radyosu, Anadolu Ajansı ve Radyo Gazetesi başlıca eleştirilen kurumlardı. Burhan Belge, arka arkaya yazdığı yazılarında, Halkevleri herkesindir 8, Radyo serbest bir kürsüdür 9, Anadolu Ajansı milli müesseselerin en mühimlerinden biridir. Milli! Yani bütün partilerin, tahsisan CHP nin değil 10 ifadelerinin yer aldığı yazılar kaleme almıştır Seçimleri Demokrat Parti nin kuruluşundan kısa bir süre sonra, halkın Demokrat partiye karşı olan başlangıçtaki tutumunun değişmesi, bu partinin Serbest Fırka dan farklı olarak, gerçek bir muhalif parti olduğuna inanması sonucu hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya başlamıştır. Halk, Demokrat Parti nin henüz kabul edilmiş bir programının olmayışını, görüşlerini açık bir şekilde ifade etmeyişini dikkate almadan, bir muhalif olması nedeniyle kitle halinde bu partiye üye oluyordu. Bu durum Halk Partisinin umduğu bir gelişme değildi. Böylesine hızlı gelişmekte olan bir partinin, kısa süre sonra Halk Partisi ne meydan okuması, hatta 1947 yılında yapılacak olan seçimlerde iktidarı ele alması bile Halk partililerce kabul edilmeye başlanmıştı 11. Halk Partisi İzmir Bölge Müfettişi olan Kamuran Örs, yapmış olduğu bir konuşmada, Bugün sadece bizi eleştiren ve denetim için kurulduklarını söyleyen partiler, yarın iktidara doğru geniş adımlarla yürüyeceklerdir. Biz de, iktidarı bırakmamak için önlemlerimizi almak, güçlerimizi ölçmek zorundayız ifadelerinde bulunmaktadır 12. Ortaya çıkan bu siyasi çekinceler sonrası, Halk partisi yönetimi, dünyada gerçekleşmekte olan değişimlere karşı, yeniden güç kazanmış yeni bir siyasi yapıyla çıkmak ve genel seçimlere Halk Partili belediyelerle gitmemek adına, seçimleri erken tarihlere alacaktır 13. Bu bir bahane oluşturacaktır yılının Eylül ayında yapılması planlanan Belediye seçimlerinin 26 Mayıs 1946 tarihine 8 İzmir, 16 Nisan İzmir, 17 Nisan İzmir, 20 Nisan Karpat, a.g.e., s Hikmet Bila, CHP , 4. Baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2008, s A.g.e., s

6 çekilmesi Demokratların eleştiri seviyesini yükseklere çekmesine neden olacaktır. Bu durumu bir mağduriyet olarak lanse eden demokratlara göre, Halk Partisi nin böyle bir karara yönelmesindeki temel neden, Demokrat Parti nin teşkilatlanmasına izin vermeden, bir oldubitti durumu yaratıp, iktidarda kalmaktı. Eğer seçimler erkene alınmasaydı, Demokratlar iktidara geleceklerinden eminlerdi. Demokratların yayınlamış oldukları beyannamede bu duruma vurgu yaparak şu ifadeleri kullanıyorlardı; Demokrat Parti, hükümet partisinin aldığı seçimleri yenileme kararlarını demokratik zihniyet ve görüşlere aykırı bulduğunu ve bunların demokratik bir inkişafa hizmet etmek değil bilakis bu inkişafı önlemek gibi bir netice vereceğini ve bu şartlar altında seçimlere katıldıkları takdirde Türk Demokrasisin istikbali adına bir hata işlemiş olacaklarını ifade ediyorlardı. Bu gerekçeler nedeniylede Belediye seçimlerine katılmama kararı alacaklardır 14. Demokratların seçime iştirak etmemelerine İsmet İnönü, 10 Mayıs 1946 tarihinde gerçekleştirilen Halk Partisinin kurultayında 15 son derece sert yaklaşmıştır. İnönü, kurultayda yapmış olduğu konuşmasında, Seçimlere girmemenin manası, yabancı devletlere memleketin iç idaresini itham etmektir. Kendi iç idaremizi yabancı devletlere karşı kötümsemek teşebbüsünü Türkiye denilen memlekette vatandaşların hoş görmeyeceklerine eminim 16 ifadelerinde bulunur. Halk partisinin önemli kalemşorlarından biri olan Falih Rıfkı Atay a göre, demokratların seçimlere katılmamalarının sebebi korkudur. Çünkü demokratlar teşkilat kurabildikleri yerlerde bile seçimi kazanamayacaklarını görmüşlerdi. Eğer kendilerini ortaya atsalardı, bugünkü iktidara karşı derin bir hoşnutsuzluk olduğu iddiası yalanlanmış olacaktı. Ona göre, Demokrasilerde hiç de şerefsiz olmayan seçim başarısızlığı yerine ancak bazı yabancı propaganda servislerinin işine yarayabilecek bir bahaneye bürünerek sahneden uzaklaşmayı tercih etmişlerdi 17. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere, İnönü ve 14 İzmir, 9 Mayıs Halk Partisi nin bu kurultayında önemli değişimler yaşanmıştır. Değişmez genel başkanlık kaldırılmış; parti içinde yapay muhalefet yapan Müstakil Grup lağvedilmiş; iki dereceli seçim sistemi, tek dereceli hale getirilmiş; sınıf esasına dayalı dernek kurma hakkı sağlanmıştır. Bila, a.g.e., s Anadolu, 11 Mayıs Anadolu, 13 Mayıs

7 Halk Partililerin gözünde, demokratlarının seçimlere katılmamaları, dış dünyada ülkeye çok büyük zararlar getirecek bir hareket olmuştu. Özellikle yeni oluşan dünya düzeninde kendine Batı bloğunda yer bulmak isteyen ve bu amaçla ülke içinde demokratikleşme süreci hız kazandıran İsmet İnönü için beklenmeyen bir durum olmuştu. Demokratlar seçimlere girmemenin yanı sıra, bütün ülkede olduğu gibi, özellikle güçlü oldukları İzmir vilayeti genelinde, seçimlere vatandaşın katılmaması ve seçimin geçerliliğini zayıflatmak adına çok etkili bir propaganda faaliyeti yürütecektir. Demokratlara göre Kendi reyini kullanmak kadar kullanmamakta vatandaşın hakkıdır! Kanun ne ona, nede buna karışmak hakkı verir! di. Devamlı surette seçimlerin tarafgir olduğundan, bürokrasini halk partisi lehine çalıştığından bahseden yazılar gazetelerde kaleme alınıyordu. Demokratlara göre birçok yerde idare amirleri Halk partisi lehine çalışıyorlardı. Memurlardan imza alınıyor, evlere polis ve belediye memurları vasıtasıyla tembih, ihtar ve tehditlerde bulunuluyor, seçimler katılmadıkları takdirde vazifelerinden kovulacakları yahut ekmek kartlarının ellerinden alınacağı tarzında rivayet ve dedikodular ortalıkta dolaşıyordu 18. Demokratların seçime katılmamaları ve seçim aleyhine yürüttükleri propagandalara karşı Halk partisi, halkın seçime iştiraki için çaba sarf ediyordu. Yurdunu, yuvasını seven sandık başına; Seçime katılmak vatana bağlılığın bir ifadesi, memleket işlerine olan ilgimizin kuvvetli bir belirtisi olacaktır türünde sloganlar afişler ve gazetelerde yer alıyordu. 26 Mayıs 1946 tarihinde gerçekleşen seçimlere Halk Partisi dışında başka bir parti katılmamıştı. Bu nedenle seçimde kimin kazandığından çok, seçime kaç kişinin iştirak edeceği önemliydi ve iştirak oranlarına baktığımızda, özellikle İzmir in merkezinde seçime katılma oranı %25 lerde, vilayet genelindeyse %42 lerde kalmıştı. Bu oranların kamuoyunla paylaşan İzmir Valisi Şefik Soyer, seçim sırasında da, demokratların iddia ettiği şekilde yoğun suiistimallerin olmadığı, hiçbir vatandaşın şikâyette bulunmadığı, yalnızca Demokrat partili yetkililerin şikâyetlerinin olduğu birkaç olay dışında, 18 İzmir, 26 Mayıs

8 seçimlerin sakin geçtiğini ifade etmişti 19. Seçime katılım oranlarına baktığımızda Demokratlar lehine bir durumun İzmir de geliştiği görülebiliyordu. Halk partililer ise katılım oranlarındaki bu azlığı, Demokratların gücünden ziyade, sandık yerlerinin iyi tespit edilememesi, kayıtların noksan olması ve bilhassa havanın yağışlı olmasına bağlamışlardı 20. Demokratlara göre ise, Halk Partililerin tüm kanunsuz yollara başvurmalarına, şehrin içinde adam toplama ve sevk etmelerine rağmen, seçime iştirak oranındaki azlık, kendileri açısından önemli bir gelişim göstergesiydi. Ayrıca ilçe ve köylerdeki iştirak oranın yüksek olmasının altında yatan gerçekse, Jandarma süngüleri, gaz teranesi, muhtar tazyiki, partili tehdidi, memurların tarafgir davranışları, yol keserek oy verdi vesikası aramak gibi, şehirden çok köylerde gerçekleşmesi olanaklı olan olayların olmasıydı 21. Demokratların gözünde Halk Partisi, seçimde saat 3 e kadar sakin, 3 ten 6 ya kadar telaşlı, 6 dan 7 ye kadar sinirli, 7 den sonra da ta kendisiydi 22. Ayrıca bu seçimler, Halk partisinin demokratikleşmeye ne kadar önem verdiğini göstermek adına başarısız bir sınav olmuştu. Seçimde birçok usulsüzlükler ortaya çıkmıştı ve İzmir Valisinin yapmış olduğu beyan gerçekleri yansıtmıyordu 23. Seçime yönelik Demokratların ülke genelinde yapmış oldukları bu eleştirilerinden rahatsız olan iktidar adına Nihat Erim, yapmış olduğu bir açıklamasında, Gerekirse özgürlüklerin üzerine şal örtmekten bahsetmişti. Belediye seçimlerden kısa bir süre sonra, 10 Haziran da Meclis in almış olduğu kararla, 21 Temmuz 1946 tarihinde milletvekili seçimleri gerçekleştirilecekti. Bu seçimlerde aynı gerekçelerden dolayı Halk partisi tarafından yaklaşık bir yıl erkene alınmıştı. Bütün ülkede olduğu gibi İzmir de de cevabı merakla beklenen soru, Demokrat Parti nin seçime girip girmeyeceğiydi. Demokrat Parti yöneticileri seçime girmek konusunda çeşitli tereddütler yaşarken, teşkilatın isteği seçimlere girilmesi yönündeydi. Demokrat 19 Anadolu, 28 Mayıs Anadolu, 28 Mayıs İzmir, 2 Haziran İzmir, 27 Mayıs Yeni Asır, 29 Mayıs

9 Parti lideri Celal Bayar, seçimlere girmeleri konusunda halkın yoğun bir tazyiki altında olduklarını vurgulayarak, karar vermek üzere teşkilatını Ankara ya toplamıştı. İzmir teşkilatında da seçimlere katılmak yönünde bir istek bulunuyor ve bunu Burhan Belge gazetede kaleme alıyordu 24. Ankara da yapılan toplantı sonrası seçimlere girme kararı alan Demokratlar, halka yayınlamış oldukları beyannamede seçimlere girme nedenlerini şöyle ifade etmişlerdi; Halk partisi ciddi muhalefete hayat hakkı tanımamak azmindedir Belediye seçimlerinde pek çok yerlerde reye iştirak nispetinin son derece zayıf olması milletvekili seçimlerinde de aynı ihtimali belirten bir müşahede oluşmuş, seçimlerde böyle bir netice ile karşılaşılmamasını, memleketin yüksek menfaatlerine uygun görmüş ve partimiz bunu bir fedakarlık olarak telakki etmiştir 25. Beyannamede yer alan ifadeler, Halk partililerin tepkisine neden olacak ve önce Hüseyin Cahit Yalçın, sonra Falih Rıfkı Atay arka arkaya sert yazılar kaleme alacaklardır 26. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1946 yılında gerçekleştirilen milletvekili seçimlerine Halk partisi dışında başka partiler katılıyordu. Bu durum ülkedeki siyasi atmosferin kızışmasına neden olmuştu. Ortaya çıkan bu siyasi havanın İzmir kamuoyundaki etkileri, Halk Partisi ve Demokrat Partiye yakın olan gazetelerden okunabiliyordu. Bu süreçte Halk partisine yakın olan Anadolu gazetesinde, seçimlere yaklaştıkça, Demokrat Parti İzmir il teşkilatında yoğun bir şekilde istifaların olduğu yönünde haberlerin yer aldığını görmekteyiz. Ayrıca, Demokrat Parti ülke içersinde yaratmış olduğu siyasi karmaşayla, Bolşevik Rusya nın ekmeğine yağ sürmektedir. Vatandaşın dikkatli olmalıdır, çünkü bu memleketi ayakta tutan Halk Partisidir 27. Bunların dışında Halk Partisinin seçim propagandasında kullandığı en önemli öğe Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Atatürk ve İnönü nün resimlerinin yer aldığı gazete sütunlarında, şöyle manşetler atılıyordu; Atatürk ve İnönü bu eseri senin varlığınla başardılar. Dünü, bugünü kıyasla! Bir şey yapamayacak olana inanma!; Türk Milleti Atatürk e söz söyletmez!; Atatürk ün İzmir i, İstiklal 24 İzmir, 15 Haziran İzmir, 19 Haziran Anadolu, Haziran Anadolu, 18 Temmuz

10 savaşımızın sembolü İzmir! Gözlerini kapa, 1918 i hatırla, neler göreceksin! Sonra sandık başına git!; Vatandaş! Oyunu Atatürk ün kurduğu, İnönü nün başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına ver! 28. Bunun karşısında, Demokratlar, Artık Yeter! Söz Milletindir sloganıyla, bir hürriyet seferberliği başlatmış, istibdada karşı bir savaş açtıklarını ifade etmişlerdi. İktidara kaşı bütün muhalefet Demokrat Parti bünyesinde toplanmıştı 29. Demokrat Parti nin seçim yarışında en önemli sembolü ise Mareşal Fevzi Çakmak olmuştu 30. Atatürk ün en yakınında uzun süre görev yapmış, ülke içersinde büyük bir saygı ve sevgi uyandıran Fevzi Çakmak a yönelik haberler devamlı surette gazete gündeminden düşmeyecekti. Bu isim Demokratlara büyük bir kazanç sağlamıştı. Seçimlerde de, İzmir adayları içersinde Fevzi Çakmak, Demokrat Parti lideri Celal Bayar dan önce birinci sırada yer alacaktı. Bunun dışında, Demokratlar seçime engel olacaklarını düşündükleri kurumlar ve bürokrasi üzerinde eleştirilerini yoğunlaştırmışlardı. Halkevleri ve Ankara radyosu tarafgir davrandıkları için eleştirilen kurumların başında gelmekteydi. İl başkanı Ekrem Hayri Üstündağ, başta vali olmak üzere bazı memurların tarafsızlıklarını yitirdiklerinden bahsediyordu. Demokratlara göre seçime fesat karıştıran idare amirleri ve memurlar vatan hainiydiler 31. Seçimlere çok az bir zaman kala İzmir e gelen Celal Bayar, Kültürpark ta tüm bunları dile getirdiği konuşmasında, Partimiz davasının doğruluğuna ve Türk Milleti nin siyasi olgunluğuna güvenerek seçim mücadelesine girmiş bulunuyor İktidar partisi demokratik bir idarenin gelişmesine her çareye başvurarak önlemek istemektedir ifadelerinde bulunmuştur 32. Demokratlara göre, Halk Partisi seçimi kazanmak adına İzmir in tanınmış eli bıçaklı sabıkalılarıyla işbirliğine gidiyordu. İsimleri verilen bu sabıkalı kişilerle Halk 28 Anadolu, 9, 14, 21 Temmuz Karpat, a.g.e., s Fevzi Çakmak ismi daha sonraki süreçte, Demokrat Parti İzmir İl teşkilatında bazı sıkıntılara yol açacaktır. Şubat 1947 tarihinde, Demokrat Parti İzmir örgütünün kurucularında olan Mustafa Kentli nin liderliğini yaptığı bir grup demokrat, Fevzi Çakmak ı partiye lider yapmaya çalışacaktı. Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, 3.baskı, İstanbul, 2007, s İzmir, 25,29 Haziran- 3, 7, 10 Temmuz İzmir, 16 Temmuz

11 Partisi nin parti müfettişi Kamuran Örs ün ilişkisi anlatılarak, bu kişilerin Halk Partisi nin propaganda teşkilatına alınarak, bunlara gizli emirler verildiği iddia ediliyordu. Bu haberin verildiği aynı sayfada, Demokrat Parti il yönetim kurulu 33 üyesi İsmail Ercins in yaralanma olayı manşetten veriliyordu. Halk Partisi nin İzmir adayları içersinde ilk sıraları, Şükrü Saraçoğlu, Hasan Ali Yücel ve Atıf İnan alırken; Demokrat Parti nin ilk sıralarında Fevzi Çakmak, Celal Bayar, Fuat Köprülü, Ekrem Hayri Üstündağ bulunuyordu. Böyle bir atmosferde girilen seçimler sonrası ortaya çıkan tabloda, İzmir deki tane seçmenden tanesinin oy kullanmış ve seçime iştirak nispeti %70 lere yaklaşmıştı. Demokratlar İzmir merkezde %63 le, Bergama da %70 le, Bayındır ve Kuşadası nda ise çok az bir farkla kazanmışlardı. Fakat geri kalan on bir ilçede büyük farklarla Halk Partisi kazanmıştı 34. Halk partisi adına genel bir seçim mağlubiyetini, kaza ve köylerden gelen oylar önlemişti. Demokratların İzmir merkezdeki gücü bir daha ortaya konmuştu. Fakat seçimlerden sonra konuşulan gene seçimlerde yapılan yolsuzluklardı. Bu yolsuzluk iddialarının en önemli nedeni, değiştirilmeyen seçim sisteminden kaynaklanıyor olmasıydı. Açık oy, gizli sayım kuralına yönelik yapılan seçimler ister istemez akıllara yolsuzlukları getiriyordu. Vali yapmış olduğu açıklamada, seçimde yolsuzluklar yapıldığı iddialarının çoğunun asılsız olduğunu ve bazı iddialar için tahkikatların yapıldığını ifade ediyordu. Halk partililere göre de her hangi bir olumsuz durum yaşanmamıştı. Seçimde yolsuzluk, müdahale, tasniflerde haksızlık vesaire gibi gerekçeler mağlubiyet dolayısıyla benimsenip büyütülen şeylerdi. Buna karşın, Demokratlar, seçimlerde son derece haksızlığa uğradıklarını iddia ediyorlardı. İzmir İl Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde seçimi protesto ediyordu. Demokratların iddiası şuydu; Tüm baskılara rağmen İzmir ilinde %70 i geçen bir oranda demokratlar seçilince, tasnif tutanakları değiştirilmişti. Bu değiştirilme olayı da, oyların tasnifinden sonra, fakat neticeyi ortaya koyan zabıtların tesliminden önce, Demokrat Partili müşahitlerin, tasnif mahallinden uzaklaştırılmasıyla gerçekleştirilmişti. 33 İzmir, 8 Temmuz Anadolu, 25 Temmuz

12 Demokratlar bu konuda savcılığa başvuruda bulunmuşlardı 35. Celal Bayar seçimler sonrası verdiği beyanlarda açıkça seçimlere fesat karıştırıldığını iddia ediyordu. Demokratlara göre İzmir de oyların büyük bir bölümünü Demokrat parti almıştı ve Halk partisinden seçilen milletvekilleri İzmir in istedikleri değildi. Bu durum karşısında, İzmir Cumhuriyet Meydanı nda, seçimleri protesto mitingi düzenleniyordu. Daha sonra Bursa ve Balıkesir de düzenlenecek olan bu mitinglerde, temel slogansa Hayır! Biz bunları seçmedik olacaktı 36. İl başkanı Ekrem Hayri Üstündağ, İzmir halkı namına, Büyük Millet Meclisine, 21 Temmuz seçimlerinin demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak nesilden nesile intikal edeceğini ve seçilen vekillerin mazbatalarının iptal edilmesini de içeren on beş sayfalık bir başvuruda bulunacaktır. Ayrıca başvuru içersinde, seçimde yapılan yolsuzlukları gösteren otuz iki adet vesikada bulunuyordu. Fakat bu başvuru kabul görmeyecekti 37. Demokratlar, 1946 seçimlerini iktidara gelecekleri döneme kadar devamlı surette eleştirerek, bu yoldan Halk Partisi ne yükleneceklerdir seçimleri Halk partisi açısından bir zaferden çok bir yenilginin ezikliğini getirmiş, İnönü, yaşamının sonuna kadar bu seçimin izlerini silmekle uğraşmıştı 39. İşin doğrusu şudur ki, bu seçimi DP kazanmamış, sadece Halk Partisi kaybetmişti 40. Aynı şekilde, 1 Eylül 1946 yılında yapılan İl Genel Meclisi seçimlerinde, birçok yerde seçime girmeyen Demokratlar, İzmir merkez kazasını kazanmışlardır. Seçimde yolsuzluk yapıldığını söyleyen Demokratların gazetelerde şu ifadelerini okuyoruz; İzmir gene bizimle! İzmir merkez kazasını gene elimizden alamadılar! Ya öteki kazalar? Orada onlar kazanmış! Niçin? 35 İzmir, 23 Temmuz İzmir, 25 Temmuz İzmir, 5 Ağustos Demokratlar iktidara gelecekleri güne kadar, 21 Temmuz un her seneyi devriyesinde bu seçimleri protesto için mitingler düzenleyeceklerdir. Halk Partisi teşkilatının da bu mitingleri çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini, her vilayetten merkeze gönderilen raporlardan görmekteyiz. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon: , Yer: Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, 4. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2008, s Bila, a.g.e., s

13 Çünkü köyler kazadan, kazalarda İzmir den daha CHP ci! Köylerin gözdesi CHP?! yılında yapılacak olan seçimlere, seçim kanunu değiştirilmediği için, Demokrat Parti katılmayacaktı. Ama Demokrat Parti İzmir teşkilatı büyük bir miting düzenlemişlerdi. Mitingde konuşmalar devam ederken, silah sesleri duyulmaya başlamış, polis kuvvetleri havaya ve halkın ayaklarına doğru ateş açmıştı. Bu olay karşısında, Celal Bayar ceketini çekerek Menderes'i uyarmıştı. Adnan Menderes, ona dönerek Bu büyük milletin muhabbeti karşısında kurşun bize işlemez, bunlar kestane fişeğidir Celal Bey ifadelerini kullanmış, Halk ise Dağ başını duman almış marşını söyleyerek dağılmıştır 42. Partilerin İl ve İlçe Kongreleri Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti nin il ve ilçe kongreleri, partilerin birbirleri hakkındaki düşüncelerini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. 29 Kasım 1946 yılında ilk kez Demokrat Parti Merkez İlçe Kongresi toplanmıştır. Parti merkez binasında toplanan kongrede, Halk partisi iktidarına yönelik eleştiriler getirilmiş ve partinin İzmir de karşılaştığı zorluklar sıralanmıştır. Bu zorluklar içersinde ilk sırayı idare amirlerinin partiye karşı olan olumsuz duruşlarıydı. Bir diğer sıkıntıysa, Demokrat partinin Muvazaa partisi olduğu rivayetleri nedeniyle, insanların baskıdan dolayı, üye olarak yazılmaktansa kalben Demokrat Parti ye bağlı kalmayı tercih etmeleriydi 43. Teşkilat için önemli bir sıkıntıda mal ve bina sorunuydu 44. Demokrat Parti nin ilk İzmir İl Kongresi 22 Aralık 1946 tarihinde Ankara Palas ta toplanmıştı. İl başkanı Ekrem Hayri Üstündağ ın açtığı il kongresine, 41 İzmir, 3 Eylül Didem Deniz, 1950 Seçimleri Demokrat Parti İzmir Propagandası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir, 2006, s Demokrat Partiye yönelik bu ilk zamanlardaki çekincelere bir örnek vermek gerekirse, partiye girmemekle beraber, İzmirli tüccarlardan, ihracatçı Şerif Remzi Reyant Kordon da kendisine ait bir binayı parasız partiye vermiştir. Buna benzer hareketi diğer İzmirli tüccarlarda da görmekteyiz. Murat Koraltürk, Ahmet Hamdi Başar ın Hatıraları, II, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay., İstanbul, 2007, s İzmir, 30 Kasım

14 Başbakan Recep Peker e yönelik eleştiriler damgasını vurmuştu. Recep Peker in, Meclis teki bütçe görüşmelerinde Adnan Menderes e yönelik sarf ettiği psikopat nitelemesi büyük eleştiri konusu olmuştu. Kongre, başbakanı istifaya çağıran bir protesto telgrafı çekilmesi kararını aldı. Seçimlerde ortaya konan yolsuzluklar, seçim kanunun değiştirilmesi ve sorunların hakim karşısında çözülmesi diğer bazı konulardı. Kongrede bir yıllık çalışmanın yer aldığı rapordaysa, İzmir kamuoyunda karşılaşılan manevi güçlükler başlığı altında şunlar sayılıyordu; Demokrat partinin bir muvazaa partisi olduğu, Rus kaynaklarından maddi yardım aldığı, kurucularının toprak davası aleyhinde olduğu, İran daki Tüde partisinin rolünü oynayan bir parti olduğu, Serbest Fırka nın akıbetinden dolayı halkın fiiliyatta partiye girmemesi. Bunlara karşı mücadele verildiği ve bu yolda mahkeme ve matbuat yollarının kullanıldığı ifade ediliyordu 45. Halk partililere göreyse Demokrat Parti nin kongresi, hürriyet, demokrasi, Halk partisi, yapacağız, edeceğiz, protesto, istifa etsin sözlerinin çınladığı bir toplantıdan başka bir şey değildi. Hiçbir memleket meselesine değinilmeden, sadece bir yıldan beri devam eden tehditler, imalar, iftiralar, isnatlarla dolu olan bir lakırdı fırtınasının devamıydı 46. Demokratların kongresinde kısa bir süre sonra, Demokratlar lehine yayın yapan İzmir gazetesi, temyiz mahkemesi kararıyla, Büyük Millet Meclisi nin manevi şahsına hakaret suçundan yirmi gün kapatılıyordu 47. Bunun üzerine gazete çalışanları aldıkları karar sonucunda gazeteyi Demokrat İzmir olarak çıkarmaya başlayacaklardı 48. Demokrat Parti kongresinden kısa bir süre sonra Halk Parti sinin il kongresi İzmir Halkevi nde 28 Aralık 1946 tarihinde toplandı. Kongrede en 45 İzmir, 23 Aralık Anadolu, 23 Aralık Gazeteyi kapatmaya götüren süreç, 28 Temmuz 1946 tarihinde gazetede yayınlanan Neshebi gayri sahih çocuk adlı yazıdır. Bu yazı sonrası Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Ekrem Hayri Üstündağ ın hamile olan gelini Müçteba Üstündağ tutuklanmış, cezaevine konmuştu. Daha sonra Üstündağ ın oğlu, yazıyı kendisinin yazdığını iddia ettiyse de karar değişmemişti. Sonraki süreçte bu olanlardan dolayı Bülent Üstündağ intihar edecekti. Yaşanan bu olay kamuoyunda önemli bir etki yaratmıştı. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, IV/1, Bilgi yay., Ankara, 1999, s.232; Tevfik Çavdar, a.g.e., s Ulus, 24 Aralık

15 büyük eleştiriler Celal Bayar a yönelik gerçekleşti. Ekonomik sıkıntılardan dem vuran Demokratlara yönelik olarak, bu sıkıntıların geçmişten gelerek biriktiğini ve bunda da geçmişte İktisat Vekilllği yapan Celal Bayar ın sorumluluğu bulunuyordu. Vilayet genelinde Demokratlarla yoğun bir mücadele içersine giren Halk Partililer, bu mücadele için il merkezinde bir propaganda ve neşriyat bürosunun kurulduğunu; Anadolu gazetesinin kullanıldığını; halkın toplu olduğu yerlere konuşmacılar gönderildiğini; Tanin, Ulus ve Anadolu gazetelerinden on binlerce nüsha satın alınarak ocaklara, fabrikalara, ilçelere ve köylere kadar gönderildiğini; afişler asıldığı, beyannameler dağıtıldığından bahsedilmektedir 49. Tüm bu çalışmalar sonrası seçim, on beş bin oy farkla kazanılmıştı. Ayrıca kongrede Demokrat Parti lehine çalıştıkları tespit edilen 27 kişi partiden uzaklaştırılmıştı. Demokratların yayın organına göre, Halk partisi kongresi, Demokratlara müşterek sövüş kongresi nden başka bir şey değildi seçimlerine gidilen süreçte, tüm ülkede olduğu gibi İzmir de de siyasi tansiyon yükselmeye başlamıştı. Yılın ilk aylarında toplanan her iki partinin il kongreleri yükselen bu tansiyonu görmek açısından dikkate değerdir. Halk partisi İzmir il kongresini 7 Ocak 1950 tarihinde toplamıştı. Demokratlara yönelik sert eleştirilerin ifade edildiği bu kongrede, Doktor İbrahim Bulanalp muhalefetten memleket çocuklarını çürütme yolunda yürüyen bir hareket olarak bahsetmekteydi. Şerefli insanların böyle hareket etmeyeceklerini; ipten, kefenden, tabuttan bahsedenlerin, mezarda çalışması gerektiği söyleyecekti. Kongrede okunan çalışma raporunda, teşkilat olarak, çalışmaların büyük bir bölümünü karşı partinin yıkıcı ve ayırıcı gayretlerini önlemeye ayırdıklarını; Demokratların her hangi bir sebep olmadan şehrin en kalabalık yerlerinde miting ve toplantılar tertip ederek Türk Demokrasi tarihinin kaydedeceği en çirkin ve yozlaşmış hareketlere giriştiklerini; her hafta kamyonlarla vatandaşların bir yerden bir yere taşınarak seyyar mitingler gerçekleştirdiklerini; milli bayram ve günlerde kendi propagandalarını yaptıklarından bahsedilmekteydi. Demokratların tüm bu faaliyetlerinde ise izledikleri prensip ve gaye belliydi; Halk Partisi ne, onun hükümetine, 49 İl Çalışma Raporu, Anadolu, 29 Aralık Demokrat İzmir, 29 Aralık

16 eserlerine karşı halkın husumetini yaratmak ve teşvik etmek, itimatsızlık yaratmak, insan irade ve iktidarının üstünde husule gelen aksaklıklardan faydalanarak iktidarı ele geçirmekti 51. Ayrıca Halk Partisi teşkilatı, Demokrat Parti ve Yüzellilikler, Demokrat Parti nin İçyüzü, Dünkü ve Bugünkü İşçi isimli eserleri yayınlatmış ve Dokuz Eylül isminde haftalık bir dergi çıkartmıştı 52. Demokrat Parti nin 20 Haziran 1949 tarihinde toplanan İkinci Büyük Kongresi nde, seçim kanununa aykırı her hangi bir hareket vatandaşın tabii haklarının ihlali ile bir olduğundan vatandaşı nefsini müdafaa durumuna sokmuş olurdu ifadelerini yer aldığı, daha sonrada Milli Husumet Andı denilen bildiri kabul edilmişti. Bu bildiri ile seçime müdahale edildiğini düşündüğü anda, hükümete karşı gelmek hakkını vatandaşa tavsiye ediyordu 53. Böyle bir bildiri iktidardan büyük eleştiriler alacaktı. Bu eleştiriler Halk Partisi İzmir İl Kongresinde de dile getirilecek, ayrıca raporda şu ifadelerde bulunulacaktı; Milli Husumet Andı, Türk Demokrasisine karşı indirilmiş, ilerdeki vahim neticeleri şimdiden kestirilemeyecek en ağır bir darbedir. Bu vesika Türk İnkılâbının sembolü Kemalizm in ifadesi olan yurtta birlik, düzenlik ve ilerilik esaslarını ihlal eden hain bir hançerdir 54. Demokratların gözünde, Halk Partisi nin kongresi, Halk Partisi il teşkilatının hafta sonu eğlencesiydi. Demokratlara karşı hakaretlerin havada uçuştuğu ve Demokrat Parti nin, Hürriyet ve İtilaf Partisi ile bir tutulduğu bir toplantıydı 55. Demokratlarsa İzmir deki il kongresini 28 Ocak 1950 tarihinde gerçekleştirmiştir. Demokratlar bu kongrede tam bir gövde gösterisi yapmışlardır. Demokrat Parti nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir e, Demokrat Parti nin yönetimi tam kadro halinde, başta parti lideri Celal Bayar olmak üzere, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Refik Şevket İnce gelmişlerdir. Bu durum 1950 seçimlerine gidilen süreçte İzmir e demokratların verdiği önemi en iyi şekilde ifade 51 Anadolu, 8 Ocak Anadolu, 12 Ocak Karpat, a.g.e, s Anadolu, 8 Ocak Demokrat İzmir, 9 Ocak 1950; Yeni Asır, 8 Ocak

17 etmektedir. Halk Partililere göreyse, Celal Bayar ve diğerlerinin geliş nedeni, İzmir teşkilatında baş gösteren iç çekişmenin su yüzüne çıkmasını önlemek telaşıdır 56. Kongrede gerçekleştirilen konuşmalara baktığımızda, önceki kongrelere göre iktidara karşı ılıman bir havanın estiği görülür. Artık demokratların hedefinde, iktidarla işbirliğine girdiklerini her zaman ilan ettikleri bürokrasi yoktur. Bürokratik engellerin katlığı konusunda beyanda bulunurlar. Ama buna karşın İzmir vilayetine özellikle devlet kuruluşlarının, ekonomik vasıtalar aracılığıyla çeşitli baskılarda bulunduğu konusunda ve bunun ticaretin yoğun olduğu bölgelerde ağırlık kazandığı konusunda eleştirileri vardır. Kongrede en çok ön plana çıkan konu işçi ve köylü sınıfına verilen ehemmiyettir. İşçiye grev hakkı devamlı surette ön planda tutulmuştur. Ayrıca kongrede, özellikle Ege bölgesinde Demokratların güçlü olduklarını ön plana getiren ifadeler sık sık dile getirilmiştir. Bu durumun gerçekliğini rakamlarda ortaya koymaktadır. Kongrede sunulan çalışma raporunda, bir sene içersinde Demokrat Parti nin üye sayısının 57 beşte bir oranında artarak 120 bini geçtiği görülmektedir 58. Bu durum demokratlara bu bölgede bir öz güven sağlamaktadır. Celal Bayar da yapmış olduğu konuşmada, Ege nin Demokrat Parti nin en kuvvetli merkezi olduğundan ve diğer bölgelerin Ege yi örnek aldıklarından bahsetmiştir Anadolu, 27 Ocak 1950; Ulus, 29 Ocak Çok partili hayata geçişle birlikte partiler arasında üye sayısı konusunda bir rekabetin olduğunu ve bunun gazete sayfalarından eksik olmadığını görmekteyiz. Türk siyasetinde ortaya çıkan bu yeni durumdan en iyi faydalanan partinin de Demokrat Parti olduğunu görüyoruz. Bu konuda Halk Partisi nin rahatsızlığını, Genel Başkanvekili Hilmi Uran ın teşkilata yazdığı bir yazısında net bir şekilde görmekteyiz. Hilmi Uran bu yazısında şu ifadeleri kullanmaktadır; Ocaklarımıza fazla miktarda partili kaydetmemiz lüzumunu hadiseler gün geçtikçe açıklamakta ve nihayet gelip adet ve rey çoğunluğuna dayanan bu rejimde şuurlu ve yüksek kaliteli Partililer kadar adetçe bol partililerin de değeri ve lüzumu belirmektedir Karşı parti buna büyük ehemmiyet atfetmekte görünüyor bizim büyük halk kitlesi içinden partimize üye kaydetmemeiz gerekiyor ve bilhassa muhitin genç, kanlı, hareketli ve canı başında kimselerini ne yapıp elde etmeniz icap ediyor. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon: , Yer: Demokrat İzmir, Yeni Asır, 29 Ocak Demokrat İzmir, 30 Ocak

18 1950 seçimlerine gidilen süreçte, seçim yasası değiştirilerek, gizli oy ve açık tasnif ilkesi getiriliyordu. Demokratların nispi temsildeki tüm ısrarlarına rağmen, çoğunluk sistemi kabul ediliyor, seçim güvenliği yargıya devrediliyordu. Seçim propaganda sürecinde muhalefet yıllardır işlediği propagandaya devam etmekteydi. Demokrasi ve pahalılık sözcükleri Demokratların seçim bayrağı haline gelmişti seçimlerinde, yansız olması gereken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü nün, bizzat partisinin seçim kampanyasını yürütmesi muhalefetten büyük eleştiri almış ve Demokratlar bu durumu siyasi bir malzeme olarak kullanılmıştır. Samet Ağaoğlu, Devlet Başkanı mı, CHP Başkanı mı? adlı yazısında bu duruma dikkat çekerek, İnönü nün 1946 ile 1950 yılları arasındaki dönemini ikiye ayırır ve 1948 yılının ilk günlerine kadar kendisinin kanun bakımından tarafsız kalmaya mecbur bir devlet başkanı olduğunu ispata çalışan; ikinci dönemindeyse, İktidar partisinin genel başkanı olarak konuşan, geniş salahiyetlerinden bahseden, hükümete istikametler gösteren, millet önüne parti başkanı olarak çıkan biri olarak niteler 60. İsmet İnönü nün seçim gezileri içersinde İzmir de 4 Mayıs 1950 tarihinde gerçekleştirdiği mitingde, partisinin kadın adaylara verdiği önemden, köy davasında, köy yolları, suları ve okullarından, çalışma hayatı ve grev hakkından bahsetmiştir 61. Demokrat Parti ise ülke genelinde başlattığı seçim sürecine son noktayı İzmir de koymuştur. Seçim yasaklarının başlayacağı son gün olan 10 Mayıs 1950 tarihinde Celal Bayar, son seçim konuşmasını gerçekleştirmek için İzmir e gelecektir 62. Sonuç 14 Mayıs 1950 yılında yapılan seçim sonuçlarına göre, İzmir de seçime iştirak %90 lara varırken, Demokratlar ezici bir üstünlükle İzmir den zaferle ayrılmışlardır. İzmir, Türkiye nin çok partili hayata geçişinde, iktidar ve muhalefetin en çok karşı karşıya geldiği ve mücadelelerde bulunduğu yer olmuştu. Bu mücadele en iyi İzmir den gözlene bilmekteydi. İzmir in bu durumu onu ülkenin diğer vilayetlerinden ayırıyordu. Seçim sonrası Halk 60 Demokrat İzmir, 9 Ocak Anadolu, 5 Mayıs Demokrat İzmir, 10 Mayıs

19 Partililerde tam bir dağınıklık yaşarken, Demokratlar kendilerini iktidara hazırlıyorlardı. Hükümet sessizce Demokratlara devredildi ve Türkiye büyük bir evrim daha başardı. İktidar, halkın arzusuna uyarak, sükûnetle el değiştirdi. Bu durum hem şekil hem de ruhu bakımından demokrasiye uygundu ve Türkiye nin siyasi hayatında yeni bir devir açılıyordu 63. KAYNAKÇA I. Arşiv Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi II. Süreli Yayınlar III. Kitaplar Anadolu Demokrat İzmir İzmir Ulus Yeni Asır Ahmad, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, 3.baskı, İstanbul, Ahmad, Feroz ve Bedia Turgay, Türkiye de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi , Bilgi Yayınevi, İstanbul, Bila, Hikmet, CHP , 4. Baskı, Doğan Kitap, İstanbul, Karpat, a.g.e., s

20 IV. Tezler Bölükbaşı, Deniz, Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası: Osman Bölükbaşı, 3. Baskı, Doğan Kitap, İstanbul, 2008 Çavdar, Tevfik, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, 4. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, Karpat, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Afa yay., İstanbul, 1996 Koraltürk, Murat, Ahmet Hamdi Başar ın Hatıraları, II, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay., İstanbul, Turan, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi, IV/1, Bilgi yay., Ankara, 1999 Deniz, Didem, 1950 Seçimleri Demokrat Parti İzmir Propagandası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir,

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Macit Gündoğdu:2019 Yerel Seçimleri ne hep beraber emin adımlarla yürüyeceğiz

Macit Gündoğdu:2019 Yerel Seçimleri ne hep beraber emin adımlarla yürüyeceğiz Macit Gündoğdu:2019 Yerel Seçimleri ne hep beraber emin adımlarla yürüyeceğiz Adalet ve Kalkınma Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, Aralık ayı danışma toplantını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Ak Parti

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI

AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI Merkez Parti (MEP) Kurucularından Kahramanmaraşlı Hasan Bayramoğlu, partinin kuruluş amacı ve yürüteceği politikalar hakkında bilgi verdi. Kentin tanınmış simalarından Hasan Bayramoğlu,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

Yüksek Öğretim ve İlk Özerk Üniversitenin Kurulması

Yüksek Öğretim ve İlk Özerk Üniversitenin Kurulması Atatürk ün Dünyası Cengiz Önal 86 Yüksek Öğretim ve İlk Özerk Üniversitenin Kurulması İsmet İnönü, özellikle İlköğretim ve Köy Enstitüleri ne verdiği desteği yükseköğretimden de esirgememiş, hatta artırarak

Detaylı

''Yanlış anlaşılıyorum''

''Yanlış anlaşılıyorum'' ''Yanlış anlaşılıyorum'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlanmasıyla ilgili soruya ''Benim sözlerimden farklı anlam çıkarılıyor.

Detaylı

İçindekiler. Sunuş Önsöz GİRİŞ Gizli bir el... 27

İçindekiler. Sunuş Önsöz GİRİŞ Gizli bir el... 27 Sunuş........................................................................... 15 Önsöz........................................................................... 19 GİRİŞ Gizli bir el......................................................................

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015

Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015 Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 05/11/2015 günlü, 17774 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

DALKARA NURHAK VE ELBİSTAN DA

DALKARA NURHAK VE ELBİSTAN DA DALKARA NURHAK VE ELBİSTAN DA Partisinin düzenlediği miting için Elbistan a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı konuşmada, HDP nin ülke genelinde barajı aşacağına

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ 1950-1960 GÜLSEMA LÜYER DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ 1950-1960 1950 Seçimleri ve Demokrat Parti nin İktidara Gelişi Siyasal Gelişmeler Ekonomik Gelişmeler Dış Politika Toplumsal-Kültürel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... IX I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... IX I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ......VII SUNUŞ... IX I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER... 3 İl Özel İdareleri... 3 Belediyeler... 3 Köy İdareleri... 4 Mahalle Muhtarlıkları... 4 B. İL GENEL MECLİSLERİ...

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen hemen tüm Avrupa Devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Avrupa

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 1 Ekim 2013 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini içeren tasarıyı kabul etti. Tasarının meclisten geçmesinin

Detaylı

15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü

15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü 15-17 MART 2014 BİNGÖL İLİ 30 MART YEREL SEÇİMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI CHP Mersin Milletvekili ve Bingöl Gönüllü Milletvekili 1 1- BİNGÖL ZİYARETİ ÖNCESİ Bingöl ziyareti için

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler Cumhuriyet Döneminde Kurulan ler Sıra No Göreve Başlama Görevden Ayrılma lerin Ömrü Yıl Ay Gün e Katılan Partiler in Sona Eriş Nedenleri 1 29.10.1923 06.03.1924-4 7 CHP Diğer İsmet İNÖNÜ 2 06.03.1924 22.11.1924-8

Detaylı

OKAN ÖZSU CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

OKAN ÖZSU CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI OKAN ÖZSU CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI Muğla dan CHP Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan eski ilçe başkanı Okan Özsu, Muğla nın en büyük ilçesi olan Bodrum un TBMM de temsil edilmesi

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri

Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Siyasi Tercihler ve Oy Değişimleri Tonguç Çoban 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Seçmenler kimleri seçiyor? Muhtar Belediye Meclis Üyeleri Belde veya İlçe Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı