MUHALİF OLAMAYAN MUHALEFET, CHP VE EMİNE Ü. TARHAN. Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHALİF OLAMAYAN MUHALEFET, CHP VE EMİNE Ü. TARHAN. Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek."

Transkript

1 MUHALİF OLAMAYAN MUHALEFET, CHP VE EMİNE Ü. TARHAN Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 16 Kasım 2014 Modern demokrasilerin kökeni Magna Carta ya kadar iner yılında İngiltere de bir grup toprak sahibince Kral John kendi hak ve yetkilerini sınırlayan bir doküman imzalamaya zorlanmıştır. Sonuçta ortaya çıkan ve Magna Carta olarak bilinen bu doküman hukuk sisteminin ve anayasal düzenin başlangıcı olarak kabul edilir. Magna Carta, özellikle Amerika ya göç eden İngiliz uyruklu göçmenlerin kurdukları ve daha sonra Birleşik Devletler e dönüşecek devletin kuruluşunda yol gösterici bir başlangıç olarak kullanılmıştır. Özü itibariyle kralların ayrıcalıklarına sınırlama getiren bu dokümanla vatandaşların yasa önünde eşitlik ve özgürlükleri garanti altına alınmış, kral da olsa yönetimin keyfi uygulamalarına kısıtlama getirilmiştir. Ekonomik bir düşünce sistemi olarak başlayan ve gelişen Liberalizm, Magna Carta ile başlayan demokrasi düşüncesini de derinden etkilemiştir. Toplumda farklı ilgi ve beklenti gruplarının siyasi partiler etrafında örgütlenerek, serbest propaganda yoluyla fikirlerini seçmene anlatması ve kurallı bir sistemle yönetime talip olması modern parlamenter sistemlerin doğuşunun arkasındaki ana fikirdir. Ancak, bütün parlamenter sistemlerde anayasal bir düzen içinde zaman zaman belirli görüşler etrafında örgütlenmek isteyen insanların örgütlenmelerine bazen doğrudan izin verilmemiş ya da dolaylı yollardan ve farklı mekanizmalarla bu tür düşüncelerin örgütlenmesi engellenmiştir. Soğuk savaş yıllarında dünyada modern parlamenter demokrasilere örnek teşkil eden Avrupa ülkelerinde ve Amerika da Komünist ve Sosyalist partiler bu tür yaptırımlarla yüz yüze kalmışlardır. Sonuç olarak ve bu tür engelleyici kısıtlamalar göz ardı edildiğinde, parlamenter sistemler serbest piyasa ekonomisi dinamiklerine göre işler. Nasıl ekonomik bir sistemde satacak malı olanlar farklı kanallar kullanarak tüketiciye ulaşmaya ve mallarını satmaya çalışıyorlarsa, günümüz liberal demokrasilerinde de siyasi partiler ulusal kaynakları nasıl kullanacakları ve seçmeni bu kaynaklardan nasıl yararlandıracakları konusundaki Page 1 of 6

2 fikirlerini toplumla paylaşırlar. Yapılan eşit, özgür ve adil seçimler yoluyla bu fikirlerin toplum nezdinde ne kadar takdir gördüğü saptanır. Bazı felsefeciler ise tanımladığımız bu demokrasi fikrine toptan karşı çıkarlar. Antik Yunan zamanından Eflatun dan (Plato) tutun da 20. Yüzyılın önemli felsefecilerinden Nietche ve hatta Yeni Liberalizm in 20. Yüzyıldaki duayeni Milton Friedman a kadar önemli bazı isimler eğitimsiz, cahil ve kandırılması kolay bir toplum kesiminin uyanık siyasetçilerin propagandasına maruz bırakıldıklarını, dolayısıyla ortaya çıkan rejimin ne eşitlikçi ne de demokratik olduğunu ileri sürmektedirler. Ünlü sosyolog Seymour Lipset 1959 yılında yayınladığı eserinde demokrasilerin sağlıklı olarak yaşayabilmesi için seçmen kitlesinin eğitim düzeyinin en kritik unsur olduğunu dile getirmiştir. Sonuçta, bu durum bizi giderek popüler bir mankenimizin veciz sözüne getirmektedir: Çobanla benim oyum bir mi? Bu felsefik tartışmaları bir kenara bırakarak, eşit, demokratik ve adil olduğu sürece kabul etmemiz gereken ve bugün dünyada bundan başkasının da elimizde olmadığı bir demokrasi modeli var. Bugün Türkiye de bir kesim (ne yazık ki bu kesimin büyük çoğunluğu modern ve laik değerlere sadık bir kesim), kamusal ortamlarda pek ifade etmeseler de, manken kızımızın yukarıda belirttiğim düşüncelerine yakın düşünceler taşımaktadırlar. Bu durum büyük ölçüde CHP ve MHP gibi seçim barajını geçebilen, bu iki parti dışında da seçim barajını geçemeyen onlarca modernist ve laik partinin AKP karşısında son 12 yılda üst üste aldığı yenilgilerden de kaynaklanmaktadır. Dünyada sağlam ideolojik ve düşünsel temeli olan partiler biraz önce sözünü ettiğimiz liberal demokratik düzenlerde daha avatajlı olmakta, kendilerini geniş kitlelere anlatırken hitap ettikleri geniş kitlelerin değerler sistemine hitap eden zengin metaforlar ve söylemler kullanmaktadırlar. Bu nedenledir ki, dünyadaki bütün sağ partilerin hemen tamamında az veya çok geleneksel ve tutucu değerleri de zengin bir şekilde bünyesinde yansıtan din ana eksenlerden biridir. Sağ partilere kimlik veren diğer bir ana damar liberal düşünce ve liberal ekonomik düzendir. Sağ partilerin kimlik tanımları içinde üçüncü sırada milliyetçilik de sayılabilir. Öte yandan, klasik sağ partilerin karşısında konumlanmış olan birkaç ana siyasi damardan söz edilebilir. Bunların başında sol, sosyal demokrat ve sosyalist düşünce Page 2 of 6

3 etrafında şekillenmiş partiler en önemli sağ-karşıtı partilerdir. Sol kanat içinde de antiemperyalist, halk yararına ve sömürü karşıtı duruşun bir gereği olarak güçlü bir milliyetçi-yurtsever akım da göze çarpar. Sağın karşısındaki kampta zaman zaman ve konjontörün izin verdiği ölçüde, örneğin çevreci bir hareket de etkili olabilir. Ancak, çevreci hareketler de büyük ölçüde geniş halk kitlelerinin yararına olan kamusal alanı savundukları için onları da duruş ve tavırları gereği sol kanat içinde görebiliriz. Şimdi, klasik liberal demokrasinin ana ilkeleri ve bu gelenek içinde yukarıda özetlediğim ana ideolojik kamplar dikkate alındığında Türkiye deki siyasi harita ilginç bir durum sergilemektedir. İktidardaki parti geleneksel duruşu itibariyle antiemperyalist ve millici Milli Görüş geleneğinden gelmektedir ların ortasında başlayan bu hareket milliyetçi-maneviyatçı bir duruşla 2000 lere kadar gelmiş ve 2000 lerin başında bu gelenekten kopan yenilikçiler siyasi hareketlerini kültürel anlamda maneviyatçı, ekonomik anlamda liberal bir çizgiye oturtmuşlardır. Bu anlamda, on iki yıldır güçlü bir tek parti iktidarı sürdüren siyasi partinin durduğu yer ve kimliği arasında organik bir örtüşme vardır denilebilir. Bu anlamda, AKP 2010 lara kadar tutucu, gelenekçi ve liberal ekonomik düzeni savunan tipik bir liberal sağ parti görüntüsü vermiştir ların ortasından itibaren güçlü esen neo-liberal dalgaları iyi okuyan, siyasi hareketi bu yükselen dalga üzerine inşa eden AKP kadrosu, 2002 den sonra 2010 lara kadar süren ve bütün dünyayı etkileyen neo-liberal ekonomik genişlemenin bütün nimetlerinden yararlanmıştır lerin başından beri AKP nin tek başına konsolide ettiği sağ siyasi kampın karşısında, ne yazık ki, kafası çok karışık ve durduğu zemini pek iyi tanımayan bir solsosyal demokrat ve sosyalist bir kamp yer almıştır. Bu durum neo-liberal ekonomik genişlemenin dalga dalga geldiği 2008 lere kadar bir nebze normal karşılanabilir ve zayıf muhalefete bir mazeret olarak gösterilebilir. Ancak, neo-liberal genişlemenin durduğu ve dünya ekonomisinin ciddi bunalımlara girmeye başladığı günümüzde bu durum makul ve anlaşılabilir değildir. Sol kanat içinde yer alan Türk Sosyalistleri AKP iktidara geldikten sonra, statükonun yıkılacağı ve ülkenin daha özgürleşeceği beklentisiyle büyük ölçüde iktidara destek olmayı seçtiği için sol kanatta önemli bir oyuncu oyundan düşmüş oldu. Geriye kalan Sosyal Demokrat kitleyi bünyesinde Page 3 of 6

4 barındıran en büyük siyasi oluşum olan CHP ise, maalesef, içinde bulunulan siyasi, ekonomik ve kültürel atmosferi iyi okuyamadığı için bir krizden çıkıyor başka bir krize giriyor lardan beri egemen paradigma neo-liberal bir söylem üzerine kurulu. AKP tipik bir muhafazakar-liberal sağ parti olarak hem bu neo-liberal söylemi iyi kullanıyor hem de bu paradigmaya uygun icraatlerini topluma etkili olarak anlatabiliyor. Bu anlamda, siyasi platformun hakim oyunu 1990 lardan beri neoliberalizmdir ve Türkiye de de bu söylemi etkin kullandığı için oyun kurucu olan siyasi parti de AKP dir. Bu anlamda, iktidar partisi müthiş bir tutarlılık sergiliyor, bu nedenle eylem ve söylem açısından muhalefeti her durumda çaresiz bırakabiliyor. Çünkü karşısında ismi ve söylemiyle sol ve sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti var, ancak bu parti eylem ve söylemiyle sürekli oyun kurucu iktidar partisinin paradigmasını taklit etmeye çalışıyor. İktidar partisinin başarısının muhafazakar, maneviyatçı ve sağ bir kültürden kaynaklandığı varsayımıyla iktidar partisi kadar muhafazakar ve maneviyatçı olduğunu kanıtlamak için sağ kimlikli isimleri partiye katıyor. Kürt seçmenden oy almak için eskiden etnik kimliğini çok öne çıkarmış insanları partiye dahil ediyor ve yönetime getiriyor. Kendisini belirli köklü bir siyasi gelenekle özdeşleştiren siyasi oluşumlar kendi özünü ve köklerini anlamadığı sürece muhalefet edemez. Hele Türkiye de güçlü bir sağmaneviyatçı partiye karşı sağ ve maneviyatçı olmaya çalışarak muhalefet edilemez. Şimdi yeni bir söylem zamanıdır. Sağ partilerin dini, geleneksel ve liberal politikalarla hitap ettiği kitle aynı zamanda işçidir, emekçidir, kadındır, öğrencidir, köylüdür, küçük esnaftır. Asıl önemlisi de, bu saydıklarım toplumun çoğunluğunu teşkil eder. Neoliberal politikalarla köşeye sıkışmış bu kitlenin aradığı şey, bu politikalarla özdeşleşmiş bir partinin karşısına biz de muhafazakarız, bizde de inançlı insanlar var, biz de Kürt üz diye çıkmak değildir. Doğru muhalefet Yırca da, Soma da, Ermenek te olmaktır. Doğru muhalefet, etnik kökeniyle değil yoksulluğu ve çaresizliği ile hep hayal kırıklığına uğramış Kürt kökenli vatandaşa sınıfsal temelde yaklaşmaktır. Doğru muhalefet, toplumun kafasını karıştıracak hiçbir başka söyleme başvurmadan sadece ve ısrarla bunları söylemektir. Laiklik ve modernizm sıradan insanlara pek bir şey ifade etmez. Bu tür değerler güçlü bir siyasi duruşla korunabilir. Manken kızımızın eşit olmaktan hoşlanmadığı çobanın oyu ekonomiktir. Para yardımıdır, yiyecek Page 4 of 6

5 yardımıdır. Kolay ulaşabildiği sağlık hizmetidir. Doğru konumlandığı zaman sol ve sosyal demokrat partiler sağ partilere oranla bu söylemde üstünlüğe sahiptir. Siyasi durum yanlış okunduğu için CHP iktidar partisinin başarıyla kurguladığı oyunun ve gündemin arkasında bir o yana, bir bu yana savrulmaktadır. Asla hiçbir başka söyleme başvurmadan CHP acilen sadece ve sadece güçlü bir sol-sosyal demokrat dava kurgulamalıdır. İdeolojik partiler davalarıyla toplumun gündemini işgal edebilir. Şu satırları dikkatlice okuyunuz lütfen: Evimizi, ekmeğimizi, doğamızı, yaşamımızı birlikte savunalım; Sokaklarımızı, derelerimizi, özgürlüğümüzü geri alalım; Köhnemiş düzeni zalimlerin başına yıkalım; Yeni bir toplumsal düzenin kurucu iradesini birleşik hareketimizle inşa edelim Bu slogan Birleşik Haziran Hareketi nin bir afişinde yer alıyor. Birleşik Haziran Hareketi nin bu slogan etrafındaki toplumsal ivmeyi hareketlendirmesi çok emek ve zaman gerektirir. Oysa, CHP gibi kurulu ve toplumun belirli kesimlerinde zaten desteği olan siyasi yapılar aracılığı ile bu mesaj toplumun büyük bir kesimine kolayca ulaşır. Topluma ise sağcı ve etnik milliyetçi kişileri partiye katmaktan çok daha etkili bir muhalif duruş sergilenebilir. Çünkü, bu sloganda bir dava var. İktidardaki partinin de ciddi bir davası var, bunu her fırsatta dile getiriyorlar ve son on iki yıldır da toplumu bu davaya inandırmış durumdalar. Son olarak, CHP den istifa ederek yeni bir parti kuran Sayın Emine Ülker Tarhan la ilgili de birkaç şey dile getirmek isterim. CHP yönetiminin yukarıda dile getirilen yanlış konumlanması ve duruşu nedeniyle partinin içi de karıştı. Cumhurbaşkanlığı için gösterilen aday ve kurultay sonrası partiye davet edilen kimliklerle CHP de pamuk ipliğine bağlı dengeler de dağıldı. Bir grup parti yönetimin bayrak açtı. Bu durum bile CHP de kafaların ne kadar karışık olduğunu gösteriyor ve bu kafa karışıklığının yüzeysel olmadığını, derinlerde olduğunu biraz önce açıklamaya çalıştım. Sayın Emine Ülker Tarhan ın CHP den ayrılır ayrılmaz bir siyasi parti kurması bana ilginç geldi. Yazının başlarında da belirttiğim gibi, siyasi partiler bir toplumdaki siyasi, kültürel, ekonomik, toplumsal gereksinimlerin ve eğilimlerin dışa vurumudur. Bana Page 5 of 6

6 göre, bir dava oluşur, gelişir, olgunlaşır; daha sonra, daha fazla toplumsal bir kesime daha örgütlü bir şekilde hitap edebilmek için siyasi bir parti haline dönüşür. Emine Ülker Tarhan ın oluşturduğu ve olgunlaştırdığı dava nedir? Sanıyorum partiyi kurduktan sonra davasını oluşturacak ve açıklayacak. Ümit ederim yanılırım, ancak yansız ve herhangi bir angajmanı olmayan sade bir entelektüel olarak bu girişimden bir şey çıkmayacağına inanıyorum. Ancak, CHP nin zaten çok güçlü olmayan kurumsal kimliği ve siyasi duruşu ciddi bir hasar daha almıştır. Bu durum bile CHP içindeki kafa karışıklığının ne derece ciddi olduğunu göstermektedir. Kanımca, gevşek topuzlu, gözlüklü, sarışın, iyi eğitimli bir kadın, kendisinin deyimiyle, orta sağ tandanslı bir parti liderliği için de çok uygun bir profil değil. Hareket noktaları, Türkiye de orta sağdaki parti boşluğunun AKP yi iktidarda tuttuğu ise, bu konuda da ciddi biçimde yanılıyorlar. Türkiye de gerçek sorun sağ muhalefet boşluğu değildir; muhalefet boşluğudur. Neo-liberalizmin çöküş döneminde bu muhalefetin türü de sosyal devletçi bir muhalefet olmak zorundadır. Page 6 of 6

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim 11 Ömer ÇAHA Fatih Ün. İİBF Kamu Yön. Bl. 29 Mart 2009 yerel seçimleri partilerin pozisyonları bakımından radikal değişiklikler getirmemiş olmakla birlikte bazı mesajlar içeren bir sonuca sahiptir. Bilindiği

Detaylı

On Soruda Neden Başkanlık Sistemi?

On Soruda Neden Başkanlık Sistemi? On Soruda Neden Başkanlık Sistemi? Prof. Dr. Ömer ÇAHA Başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalar kırk yılı aşkın süredir Türkiye nin gündeminde yerini alıyor. Başkanlık sistemi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız

Detaylı

AK PARTİ YE MAHKÛM MUYUZ?

AK PARTİ YE MAHKÛM MUYUZ? Samim Akgönül Cengiz Aktar Zeynep Ansukka Behçet Çelik Besim Dellaloğlu Turgay Fişekçi Levent Geçkalan Korhan Gümüş Ümit İzmen Şenol Karakaş İrma Kreiten Arife Köse Kuban Kural Kathryn Libal Elçin Macar

Detaylı

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Çeviren: Nur Deriş Ottoman Yayına Hazırlayanlar: Nur Deriş Ottoman,

Detaylı

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 220 / Nisan 2000 1 May s 2000 y llar n sosyalizmin öz demokrasisi temelinde yeniden inflaa edelim! 1Mayıs 2000 yıllarını sosyalizmin

Detaylı

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında.

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında. Yazarlar Hakkında Dr. Murat YILMAZ Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörüdür. Türk siyasi hayatı ve fikir tarihi ile siyasi partiler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylı

Araştırma Notu 14/167

Araştırma Notu 14/167 Araştırma Notu 14/167 4 Haziran 2014 AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ VE AŞIRI SAĞ PARTİLERİN YÜKSELİŞİ Yüksel Alper Ecevit, Özgür Ünal, Selcen Öner *, Merve Özdemirkıran Yönetici Özeti 2014 Avrupa Parlamentosu(AP)

Detaylı

Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi

Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi Değişen Türkiye de Kimlik, Laiklik ve Demokrasi Murat Somer 6 Şubat 2008 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0708.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 M I S I R D A D Ö N Ü Ş Ü M Ü N A N AT O M İ S İ seta RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 25 OCAK TAN

Detaylı

30 MART YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE ANALİZ

30 MART YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE ANALİZ 30 MART YEREL SEÇİMLERİ ÜZERİNE ANALİZ AKP Nasıl Kazandı, CHP Nasıl Kaybetti? Bir oy tüfeğe benzer, işlevselliği kullanıcının karakterine bağlıdır. Theodore Roosevelt 30 Mart 2014 Yerel Yönetim Seçimleri

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014 HESAP İŞLETİM ÜCRETİ VE SOYGUN DÜZENİNE EVRİLEN KAPİTALİZM Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 6 Temmuz 2014 Geçenlerde, üniversitede okuyan ve şu an tatilde olan

Detaylı

Ö z Bu çalışmada Türkiye de muhafazakâr sağ

Ö z Bu çalışmada Türkiye de muhafazakâr sağ TÜRKİYE DE MUHAFAZAKÂR SAĞ PENCEREDEN KADINA BAKIŞ Makale Sunum Tarihi : 22.11.2014 Yayına Kabul Tarihi : 31.05.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi Cilt 6, Sayı

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution EKOLOJİ Avrupa da Türkiye Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci Turkey in Europe Democratisation Process Of Turkey In The Light Of A New Constitution ECOLOGY avrupa da türkiye YENİ ANAYASA

Detaylı

Friedrich Von Hayek: Kölelikten Özgürlüğe *

Friedrich Von Hayek: Kölelikten Özgürlüğe * KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 109-114, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr 2. Röportaj: Friedrich Von Hayek: Kölelikten Özgürlüğe * Röportajı Yapan: Lucia Santa Cruz Çeviren: Can

Detaylı

SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI

SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI SUNUM ve DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI Toplumsal Muhalefetin Yeni Boyutu Gezi Parkı ve Türkiye Siyaseti: CHP Açısından Bir Değerlendirme* Sunum: Prof. Dr. Sencer AYATA Ġstanbul 30 Mayıs 2014 *Ekli metin, Cumhuriyet

Detaylı

Önsöz... 2 1. Peygamber ve işçi sınıfı... 3 2. Đslam, din ve ideoloji... 4 3. Đslamcılığın sınıfsal temeli... 8 4. Toplumsal bir hareket olarak

Önsöz... 2 1. Peygamber ve işçi sınıfı... 3 2. Đslam, din ve ideoloji... 4 3. Đslamcılığın sınıfsal temeli... 8 4. Toplumsal bir hareket olarak Önsöz... 2 1. Peygamber ve işçi sınıfı... 3 2. Đslam, din ve ideoloji... 4 3. Đslamcılığın sınıfsal temeli... 8 4. Toplumsal bir hareket olarak radikal Đslam... 16 5. Đslamcılığın çelişkileri: Mısır...

Detaylı

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu MUHALEFET 1 Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu Önümüzdeki günlerde Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Davanın iddianamesinde

Detaylı

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK AHMET YILDIRIM ARİFE KÖSE ARUS YUMUL ASUMAN TÜRKÜN ATİLLA DİRİM BAHA COŞKUN Barış Uzun Behçet Çelik BESİM F. DELLALOĞLU BÜLENT SOMAY CENGİZ ALĞAN DOĞAN TARKAN ELİF ÇELEBİ FERHAT EMEN İLKER KARAYILAN İRVİN

Detaylı

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Bekir Berat Özipek TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Editör Bekir Berat Özipek 1 Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti Editör: Bekir Berat Özipek Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade

Detaylı

GEZİ DİRENİŞİNİN TARİHSEL-TOPLUMSAL ÇERÇEVESİ. Siyasetin geri dönüşü

GEZİ DİRENİŞİNİN TARİHSEL-TOPLUMSAL ÇERÇEVESİ. Siyasetin geri dönüşü XFORUM GEZİ DİRENİŞİNİN TARİHSEL-TOPLUMSAL ÇERÇEVESİ Siyasetin geri dönüşü Gezi de başrolde gençler vardı, ama özellikle genç kadınlar damgalarını vurdu. Gezi kendiliğinden bir hareketti, ama Polanyi nin

Detaylı

TUNUS DEVRİMİ 2010-2011

TUNUS DEVRİMİ 2010-2011 VAADLER VE ZORLUKLAR: TUNUS DEVRİMİ 2010-2011 Bu Rapor Mart 2011 de Uluslararası Tunus Avukatlar Delegasyonunun Aşağıdaki Üyelerince Hazırlanmıştır: Ulusal Avukatlar Loncası (ABD)- National Lawyers Guild

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

Takdim...3. LIBERALIZM VE İSLÂM İslâm-Liberalizm İlişkisi: Mustafa Erdoğan Üzerinden Bir Değerlendirme Aytekin Özel...9

Takdim...3. LIBERALIZM VE İSLÂM İslâm-Liberalizm İlişkisi: Mustafa Erdoğan Üzerinden Bir Değerlendirme Aytekin Özel...9 Üç Aylık Dergi Yıl 18, Sayı 69-70, Kış-Bahar 2013 Takdim...3 LIBERALIZM VE İSLÂM İslâm-Liberalizm İlişkisi: Mustafa Erdoğan Üzerinden Bir Değerlendirme Aytekin Özel...9 İslâmizm, Dinperestlik ve İnsanlık

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi

Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi İstanbul daki Kadın Kuruluşlarının Yerel Düzeydeki Siyasal ve Toplumsal Katılıma İlişkin Tutumları Araştırma Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer ÇAHA Araştırma Asistanları

Detaylı

Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber. Tarihi Fırsat ın Vanası. Kürt Ulusal Sorununda Uzlaşma ve Devrim. Dışa Bağımlılık ve Türkiye Örneği

Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber. Tarihi Fırsat ın Vanası. Kürt Ulusal Sorununda Uzlaşma ve Devrim. Dışa Bağımlılık ve Türkiye Örneği Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 20 SAYI: 109 Mayıs-Haziran 2009 Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber Tarihi

Detaylı

Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi

Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 12, Sayı: 23, ss. 107-140, 2014 Liberal - Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal ın Siyasi Düşüncesi A. Vahap ULUÇ* Özet 1970 li yıllarda ortaya çıkan küresel ekonomik kriz

Detaylı