YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM"

Transkript

1 YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması Çiğdem AKSU ÇAM

2 II Yay n No : 2835 Araştırma Dizisi : 8 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Seltifika No: 13723) Tel: ( ) : Aydın ÇAM Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Babama...

4 IV

5 V ÖNSÖZ Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı nda Nisan 2012 de sunmuş olduğum Yerelleşme, Yerel İktidar ve Yerel Demokrasi başlıklı doktora tezimin gözden geçirilmiş halidir. Yerelleşme ve yerel iktidar kavramlarını Türkiye de yerel yönetim sistemi ile yerel/kentsel siyasetin işleyişi açısından tartışmayı amaçlayan çalışma, kapsayıcı bir kuramsal çerçeve ve Edirne kentsel siyaset alanına yönelik yürütülmüş ampirik bir araştırmadan oluşmaktadır. Türkiye de merkeziyetçi yönetim geleneği içerisinde oluşturulan yerel yönetimlere ilişkin temel yasalar 2004 yılında başlayan yerel yönetim reformu kapsamında değiştirilmiş, belediyeler ve il özel idarelerinin yetki alanları genişletilmiştir. Araştırma bu değişikliklerin yerel yönetimlerin ve daha geniş anlamıyla yerelin sahip olduğu siyasal iktidar kapasitesine etkilerini sorgulamaktadır. Bu bağlamda elinizdeki bu çalışma yerel/kentsel siyasal iktidarı, yerel ve yerel-üstü bileşenleri bulunan toplumsal ağlar kapsamında oluşan yönetme ve hareket etme kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte çalışma, yeni yasalar ile yerel yönetimlere aktarılan sorumluluk alanlarında yerel ve yerel-üstü aktörlerin sahip olduğu etki alanlarının sınırları ile kentsel yönetişim kavramı çerçevesinde toplumsal ağ ilişkilerinin yerel iktidar alanı içerisinde nasıl örgütlendiği sorunsalı üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, çalışmanın ilk bölümünde çizilen kuramsal çerçeve, alana ilişkin temel kavramları ve bunların birbiriyle ilişkisini tartışmaktadır. Bu bölümde derlenen yerel yönetim sistemleri ve yerel/kentsel siyasete ilişkin temel kuramsal yaklaşımlardan yola çıkılarak geliştirilen bağlamsal analiz çerçevesi, Edirne de gerçekleştirilen niteliksel alan araştırması bulgularının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Çalışma, Edirne gibi orta-ölçekli bir kentte gerçekleştirilen alan araştırması yoluyla yerel kurumların sahip olduğu iktidarın sınırlarını belirlemeye çalışarak büyükşehir çalışmalarının ağırlıklı olduğu alanyazınına özgün bir katkı sunmaktadır de TBMM de kabul edilen on üç ilde büyükşehir belediyesi kurulmasına yönelik yasanın tartışıldığı bu dönemde ve 2014 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler sürecinde, çalışma bulgularının ilgi çekeceği ve tartışmalara zemin sağla-

6 VI YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR yacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında kuşkusuz birçok kişinin katkısı ve desteği olmuştur. Gerek kuramsal çerçevenin oluşturulması, gerekse alan araştırmasının tasarlanması, yürütülmesi ve son olarak yazılması aşamasında zorlandığım ve çalışmanın sınırlarını kaybettiğim zamanlar oldu. Tüm bu süreçte en büyük desteği, araştırmam konusunda en az benim kadar heyecanlı olan değerli hocam Prof. Dr. Sema Erder den gördüm. Araştırma konusuna daha geniş açılardan bakabilmem ve çalışma son halini alana kadar yeni sorular oluşturabilmem kendisinin aydınlatıcı yönlendirmeleri ile mümkün olabilmiştir. Yazım sürecinin sonunu göremediğim ve tamamlayabileceğime olan inancımı kaybettiğim zamanlarda verdiği moral destek ile işe yeniden heyecanla sarılmamı sağlamıştır. Ayrıca, bu çalışmanın ortaya çıkmasında doktora tez izleme komitemde bulunan değerli hocalarım Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum ve Yrd. Doç. Dr. Selmin Kaşka nın emekleri büyüktür. Yorum ve yönlendirmeleri ile eksiklerimi ve hatalarımı gidermiş, araştırmayı tutarlı ve bütüncül bir bakışla yürütmemi sağlamışlardır. Doktora savunma jürimde yer alan Prof. Dr. Nihal İncioğlu, Prof. Dr. Ayşe Güner ve Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya ya da çalışmama gösterdikleri ilgi, yorum ve yapıcı eleştirileri nedeniyle teşekkür ederim. Kendilerinin değerlendirmeleri ve eleştirileri çalışmanın gözden geçirilerek kitaplaştırılması aşamasında bana yol gösterdi Eylül-Aralık aylarında İngiltere de Denizbank ın desteği ile Kent Üniversitesi nde geçirdiğim üç aylık misafir öğrencilik döneminde çalışma üzerinde yoğunlaşma olanağı buldum. Denizbank a ve özellikle Denizbank Kamu Finansmanı Grup Müdürü Umut Özdoğan a, yerel yönetim alanında yapılan çalışmaları destekledikleri ve bana bu destekten yararlanma fırsatı sundukları için teşekkür ederim. Kent Üniversitesi nde geçirdiğim dönemde Prof. Christopher Pickvance ile gerçekleştirdiğim düzenli görüşmeler güncel alanyazını takip edip, aklımdaki soruları ve düşünceleri geliştirmemi ve somutlaştırmamı sağladı. Kendisine, çalışmama ilgi gösterdiği, zaman ayırıp yazdıklarımı okuduğu, yorumladığı ve tartıştığı; kısacası bana yol gösterdiği için teşekkür ederim. Çalışmanın özü ve özgünlüğü Edirne de derinlemesine görüşme tekniğine göre gerçekleştirilen ve yaklaşık bir buçuk yıl süren niteliksel alan araştırmasına dayanmaktadır. Görüşme isteğimi geri çevirmeyen ve zaman ayırıp sorularıma içtenlikle yanıt veren tüm görüşmecilerime teşekkür ederim. Ayrıca, ihtiyaç duyduğum verileri tarafıma ileten Edirne Valiliği AB Eşgüdüm Merkezi, Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim. Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmaya ilgi gösteren ve yayınlamayı kabul eden Beta Yayınları na ve Seyhan Satar a, yayın aşamasında tasarım işlerini yapan Müge Günbaş a da ayrıca teşekkür ederim. Bu tezi yakın çevremdeki insanların desteği ve gösterdiği anlayış olmadan ta-

7 Edirne Alan Araştırması VII mamlayamazdım. Bu nedenle öncelikle, araştırma sırasında her zaman yanımda olan sevgili arkadaşım Gökben Demirbaş a teşekkür ederim. Ve son olarak, annem, babam, kardeşim Erdem ve eşim Aydın; akademik merakla yola çıktığım bu yolculukta beni en başından beri desteklediniz, tüm bu süreçte sıkıntılı günlerime sabırla dayandınız ve sorumluluk duygumu her zaman ayakta tuttunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada adlarını andığım ve anamadığım kişilerin destekleri, yardımları ve katkıları çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamış ve çalışmaya değer katmıştır. Ancak, bir düşünce, fikir ya da kavrayış belirli bir bağlam içerisinde yazılı olarak ifade edildiğinde farklı biçimlerde içerik kazanır. Bu nedenle, çalışmadaki tüm hatalar bana aittir. Edirne, Şubat 2013 Çiğdem AKSU ÇAM

8 VIII YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR

9 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ...XVI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Yerelleşme Olgusunun İçeriği ve Temel Kavramlar...6 BİRİNCİ BÖLÜM: YERELLEŞME, YEREL YÖNETİM VE YEREL İKTİDAR...17 I. YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ ve YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİLER...17 A. YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetimler Arası İlişkiler Açısından Yerel Yönetim Sistemleri Kurum İçi (Yatay) İlişkilere Göre Yerel Yönetim Sistemleri Amaçlarına Göre Yerel Yönetim Sistemleri Devlet-Yurttaş İlişkileri Bağlamında Yerel Yönetim Sistemleri...27 B. YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİLERİN YAPILANMASI Yerinden Yönetim (Decentralization) Yerel Özerklik (Local Autonomy) Yerel Yönetim Üzerinde Merkezi Kontrol Biçimleri ve Araçları Yönetişim Bağlamında Değişen Yönetimler Arası İlişkiler Yönetişim Kavramı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme Kentsel Yönetişim ve Yönetimler Arası İlişkiler...60

10 X YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR II. DEVLET-PİYASA-TOPLUM ÜÇGENİNDE YEREL İKTİDAR...66 A. TOPLULUK İKTİDARI: TOPLUMSAL GRUPLAR ya da SEÇKİNLER Siyasal Karar-Alma Süreçlerine Çoğulcu Yaklaşım Yerel Siyasal İktidara Hakim Olan Seçkinler...71 B. YEREL DEVLET : ÜRETİM ve TÜKETİM ALANLARI KARŞITLIĞI Marksist Devlet Teorilerinin Yerel Siyaset Alanına Yansımaları Üretim ve Tüketim Alanları Karşıtlığı ve İkili Politika (Dual Politics)...77 C. YEREL SİYASAL İKTİDARI OLUŞTURAN KOALİSYONLAR Kentsel Büyüme Aygıtı veya Büyüme Koalisyonları Teorisi Kentsel Rejim Analizi: İktidar Koalisyonları...85 İKİNCİ BÖLÜM: TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİM VE YEREL SİYASET...97 I. TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ...97 A. OSMANLI MİRASI: MERKEZİYETÇİ GELENEK AŞILABİLİR Mİ?...98 B. CUMHURİYET DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER Tek Partili Dönemde Yerel Yönetimler: Merkez Eliyle Ülkenin Yeniden İnşası Yerel Geleneksel Güçlerin Belediyelere Dönüşü Belediye Başkanları Kişiliğinde Kentsel Solculuk Liberal Ekonomi Politikaları Altında Belediyelerin Güçlenmesi Sosyal Belediyecilik El Değiştiriyor C. YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANMASI Kamu Yönetiminde Reform Girişimleri Yerel Yönetim Reformları...115

11 Edirne Alan Araştırması XI II. TÜRKİYE DE YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİLER A. YÖNETİMLER ARASI HİZMET BÖLÜŞÜMÜ İl Özel İdarelerinin Görevleri Belediyelerin Görev Alanları B. MERKEZİ YÖNETİMİN YEREL YÖNETİM ÜZERİNDEKİ KONTROL ARAÇLARI Yönetsel Vesayetin Değişen Kapsamı Mali Kontrol Araçları III. EDİRNE ARAŞTIRMA ALANI IV. A. ARAŞTIRMA ALANI OLARAK KENTSEL/YEREL SİYASET: BAĞLAMSAL BİR ANALİZ ÇERÇEVESİ ÖNERİSİ B. ARAŞTIRMA SORUNSALI VE ALAN ARAŞTIRMASININ TASARIMI C. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ EDİRNE KENTSEL SİYASET ALANI A. EDİRNE KENTSEL SİYASET ALANINI OLUŞTURAN UNSURLAR Edirne nin Nüfus Yapısı Coğrafi Konum ve Sınır Kenti Niteliğinin Değişen Anlamı Edirne Ekonomisi Edirne de Kamu Yatırımları B. EDİRNE DE SİYASET ve KENTSEL SİYASET ALANININ AKTÖRLERİ Yerel-Üstü Kurum ve Aktörler Valilik Edirne İÖİ Genel Sekreteri ve Bürokratları Yerelin Merkezdeki Temsilcileri veya Merkezin Yereldeki Aracıları Olarak Milletvekilleri Yerel Kurumlar ve Aktörler...165

12 XII YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR 2.1. Muhalefet Belediyeciliği ve Yerel Siyasal Liderlik a. Belediyede Karar-Alma: Başkan ın Meclis Üzerindeki Hakimiyeti b. Belediye Siyasetçilerinin Siyaset ve Yerelleşme Algıları Edirne İl Genel Meclisi: Hareketlenen Yerel Meclis C. SEÇİLMİŞ SİYASA ALANLARININ İNCELENMESİ Merkez ve Yerel Arasında Edirne İl Çevre Düzeni Planı Ergene Havzası Planlanıyor a. Trakya İstanbul dan Korunmalı b. Ergene Planı na Bakanlığın Müdahalesi ve Tartışmalar Ergene Planı nın Revizyonu ve İl Çevre Düzeni Planı nın Hazırlanması a. Trakya Alt Bölgesi İllerinin Planlarını İstanbul Hazırlıyor b. Edirne nin Planlanması Yetkili Yerel, Etkili İstanbul Ulaşım Siyasaları İl Ulaşımına İlişkin Düzenlemeler Edirne de Toplu Taşıma Sorunu Neden Çözülemiyor? a. Edirne Kent İçinde Yolcu Hareketliliği b. Minibüs Kooperatifleri Belediyeye Karşı c. Belediyeden Toplu Taşımayı Tekrar Planlama Girişimi d. Yetki Devrinin Sonuçları: Güçsüz Belediye, Güçlü Yargı Edirne de Ulus-Üstü Hibeler Kapsamında Yerel-Üstü İlişki Ağları...235

13 Edirne Alan Araştırması XIII 3.1. Edirne de Uygulanan Avrupa Birliği Programları a. Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance -IPA) b. Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (BG-TR SÖİ) c. Sınır-Ötesi Fonlar Yerele İnemiyor AB Fon Programları Dışında Kurulan Ulus-Ötesi İlişki Ağları a. Edirne Valiliği ve İl Özel İdaresi nin Dahil Olduğu Ulus-Ötesi İşbirliği Ağları b. Edirne Belediyesi nin Ulus-Ötesi İlişki Ağları c. Sivil Toplumun Ulus-Üstü Ağlarla Güçlenmesi: Edirne Roman Derneği (EDROM) Deneyimi V. YEREL İKTİDARIN YÖNETME KAPASİTESİ ve SINIRLARI A. MERKEZİN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEDE KENTSEL SİYASET ALANI Kaynak Dağıtımında Yerel-Üstü Aktörlerin Belirleyiciliği Muhalefet Siyaseti nin Yol Açtığı Yetki Korkusu B. YEREL ve YEREL-ÜSTÜ AKTÖRLER ARASINDA İKTİDAR DAĞILIMI SONUÇ KAYNAKÇA EKLER...301

14 XIV YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR EK-1: EK-2: EK-3: EK-4: EK-5: EK-6: EK-7: EK-8: DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER ve İZLENEN TOPLANTILAR ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA İLİŞKİN YETKİ ÇATIŞMASININ TARİHSEL SÜRECİ / ve 1/ ÖLÇEKLİ PLANLARIN HAZIRLANMASI SÜRECİ EDİRNE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ MAHALLELER YILI İL TRAFİK KOMİSYONU KARARINA GÖRE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GÜZERGAH ve SAYILARI SONRASI BELEDİYE MECLİS KARARINA GÖRE TEK ARAÇLA AKTARMASIZ ULAŞIM HATLARI ve GÜZERGAHLARI ETUS PLANINA GÖRE TOPLU TAŞIMA HAT GÜZERGAHLARI BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA EDİRNE DEN HİBE ALAN PROJELER...312

15 Edirne Alan Araştırması XV TABLO LİSTESİ Sayfa No. Tablo 1: Edirne İli ve Çevresinin Nüfus Yoğunluğu (2009) Tablo 2: Edirne nin Nüfusu, Net Göç ve Net Göç Hızı ( ) Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı (2009) Tablo 4: Sektörlerin GSYİH içerisindeki payları (%) Tablo 5: Kişi Başına Düşen Tarımsal Üretim Değeri (2008) Tablo 6: Edirne de Yatırımcı Kuruluşlar İtibarıyla Yatırım Harcamaları ( ) Tablo 7: KÖYDES Programı Ödenekleri ve Uygulamaları ( ) Tablo 8: 2010 Yılı Edirne İÖİ Gerçekleştirilen Yatırım Harcamaları Tablo 9: Edirne de Sektörler Bazında Yatırım Harcamaları ( ) Tablo 10: 2002, 2007 ve 2011 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Tablo 11: Edirne Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları ( ) Tablo 12: Edirne ve Türkiye Geneli Belediye Meclisi Seçimleri Sonuçları Tablo 13: Türkiye ve Edirne de İGM Seçimleri Sonuçları (2004 ve 2009) Tablo 14: ve Dönemi Edirne İGM Üyeleri Profilleri Tablo 15: Edirne KÖYDES Köy Yolları Projeleri Gerçekleşmesi ( ) Tablo 16: 2003 Yılı İtibarıyla Minibüs Kooperatifleri ve Araç Sayıları Tablo 17: Türkiye için Öngörülen IPA Destek Miktarları ( ) Tablo 18: Yılı OKPF Proje Teklif Çağrıları Kapsamında Türk Başvuru Sahiplerinin Desteklenen Projeleri Tablo 19: Yılları Edirne Kurumları Projeleri...245

16 XVI YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Tablo 20: IPA BG-TR SÖİ Programı 1. Teklif Çağrısı Koşulları Tablo 21: IPA BG-TR SÖİ Programı 1. Teklif Çağrısı Edirne İli Projeleri Tablo 22: IPA BG-TR SÖİ Programı 1. Teklif Çağrısı Edirne İli Yatırım Projeleri Tablo 23: Edirne Belediyesi nin BG-TR SÖİ Programı Dışında Desteklenen Projeleri Şekil 1: Şekil 2: Şekil 3: Şekil 4: Şekil 5: Şekil 6: Şekil 7: ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No. Page ve Goldsmith Tipolojisi...19 Avrupa Yerel Yönetim Sistemlerinin Temel Özellikleri...28 Yerel Yönetimlerin Dört Farklı Özerklik Konumları...39 Mali Bağımlılık ile Mali Transferlerin Kullanımı Arasındaki Bağlantının Yerel Özerklik Açısından Değerlendirilmesi...55 Saunders ın İkili Politika Tezi...80 Plan Kademeleri ve Yetkili Kurumlar Siyasa Alanlarında Oluşturulan İktidar Koalisyonları...270

17 Edirne Alan Araştırması XVII KISALTMALAR AB ABD ABEM AER AK Parti AP ANAP ASEAN AYYÖŞ BELDES BG-TR SÖİ BİB BİT BŞB B.Ü. SPF CHP CLRAE CPMR ÇDP ÇOB ÇŞB Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Assembly of European Regions (Avrupa Bölgeler Asamblesi) Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet Partisi Anavatan Partisi Association of Southeastern Asian Nations (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Belediye İktisadi Teşebbüsleri Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Cumhuriyet Halk Partisi Congress of Local and Regional Authorities of Europe (Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi) Conference of Peripheral Maritime Regions (Avrupa Kıyı Bölgeleri Konferansı) Çevre Düzeni Planı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

18 XVIII YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR DB DİA DP DPT DSİ DSP DTÖ DYP EDÇİNKAY EDSİAD EDROM EKK ENPI ERGO ERRC ERTF ETSO ETUS FP GP GSYİH hyd IMF IPA IPARD İBB Dünya Bankası Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Demokrat Parti Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Demokratik Sol Parti Dünya Ticaret Örgütü Doğru Yol Partisi Edirne Çingene Kültürünü Araştırma, Geliştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği Edirne Roman Derneği Edirne Kent Konseyi European Neighbourhood and Partnership Instrument (Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı) European Roma Grassroots Organisations Network European Roma Rights Centre European Roma and Travellers Forum Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Edirne Toplu Taşıma Sistemi Projesi Fazilet Partisi Genç Parti Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Helsinki Yurttaşlar Derneği International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) Instrument for Pre-Accesion Assistance (Katılım Öncesi Yardım Aracı) Instrument for Pre-Accesion for Rural Development (Kırsal Kalkınma İçin Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi

19 Edirne Alan Araştırması XIX İBBS İÇDP İGM İMP İSKİ İÖİ KAYA KHK KİT KÖYDES KYTK LLP MARÇEP MEHTAP MFİB MHP MMO NAFTA OECD OİK OKPF OSB OTS ÖHO ROMDEF RP İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması İl Çevre Düzeni Planı İl Genel Meclisi İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İl Özel İdaresi Kamu Yönetimi Araştırması Kanun Hükmünde Kararname Kamu İktisadi Teşekkülü Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Lifelong Learning Programme (Hayat Boyu Öğrenme Programı) Marmara Çevre Platformu Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Merkezi Finans ve İhale Birimi Milliyetçi Hareket Partisi Makine Mühendisleri Odası The North American Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Ortak İzleme Komitesi Ortak Küçük Projeler Fonu Organize Sanayi Bölgesi Ortak Teknik Sekretarya Özel Halk Otobüsü Roman Dernekleri Federasyonu Refah Partisi

20 XX YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR SHP SÖİ STK TAB TBMM TEİAŞ TEMA TİKA TKA TMMOB TOB TOKİ TRAKAB TREDAŞ T.Ü. TÜİK UB UNDP UNESCO YPK ZMO Sosyaldemokrat Halkçı Parti Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Sivil Toplum Kuruluşu Tarımsal Alt Bölgele Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Elektrik Anonim Şirketi Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Trakya Kalkınma Ajansı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Toplu Konut İdaresi Trakya Kalkınma Birliği Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Trakya Üniversitesi Türkiye İstatistik Kurumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Yüksek Planlama Kurulu Ziraat Mühendisleri Odası

BÖLGESEL KALKINMADA ARACI KURUMLAR OLAN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI İÇERİSİNDEKİ KONUMU Benazir KILIÇ Yüksek Lisans Tezi Kamu Yönetimi

BÖLGESEL KALKINMADA ARACI KURUMLAR OLAN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI İÇERİSİNDEKİ KONUMU Benazir KILIÇ Yüksek Lisans Tezi Kamu Yönetimi BÖLGESEL KALKINMADA ARACI KURUMLAR OLAN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI İÇERİSİNDEKİ KONUMU Benazir KILIÇ Yüksek Lisans Tezi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Elif ÇOLAKOĞLU 2014 Her Hakkı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN I TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI Beşeri ve doğal

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMU AÇISINDAN KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİNİN ÖNEMİ VE TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU NUN ROLÜ

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hüsniye AKILLI* Ekolojik ve toplumsal bir değer olan su, küresel politikalarla işleyen bir süreç çerçevesinde yerelleşme ve özelleştirmeye

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ Cihan KURT 2501060332

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

2010-2013 ĠSTANBUL BÖLGE PLANI

2010-2013 ĠSTANBUL BÖLGE PLANI 1 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar... 4 Haritalar... 4 Şekiller... 4 Kısaltmalar... 5 A. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 9 B. 2010 2013 ĠSTANBUL BÖLGE PLANI ĠLKELERĠ... 16 C. 2010 2013 ĠSTANBUL BÖLGE PLANI SÜRECĠ... 18 D. ĠSTANBUL

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR Dr. Ergüder CAN Dilek Akdenizli KOCAGÜL Temmuz / 2008 Av r u p a B i r l i ğ i ' n d e B ö l g e s e l Po l i t i k a n ı n G e l i ş

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME

GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME Yayýn No:2011/412 GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME Yrd.Doç.Dr. Yunus DEMÝRLÝ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı ISBN 978-9944-5612-3-5 Sosyal Araştırmalar Vakfı 14 Yakın Tarih Dizisi - 1 Kapitalizmi Planlamak Türkiye de Planlama ve DPT nin Dönüşümü Ümit AKÇAY

Detaylı

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMA RAPORU YRD. DOÇ. DR. AYŞEN KÖSE AYTUĞ ŞAŞMAZ www.meb.gov.tr erg.sabanciuniv.edu www.unicef.org.tr Bu belgede dile getirilen görüşler yazarlara aittir ve

Detaylı

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı