YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM"

Transkript

1 YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması Çiğdem AKSU ÇAM

2 II Yay n No : 2835 Araştırma Dizisi : 8 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Seltifika No: 13723) Tel: ( ) : Aydın ÇAM Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Babama...

4 IV

5 V ÖNSÖZ Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı nda Nisan 2012 de sunmuş olduğum Yerelleşme, Yerel İktidar ve Yerel Demokrasi başlıklı doktora tezimin gözden geçirilmiş halidir. Yerelleşme ve yerel iktidar kavramlarını Türkiye de yerel yönetim sistemi ile yerel/kentsel siyasetin işleyişi açısından tartışmayı amaçlayan çalışma, kapsayıcı bir kuramsal çerçeve ve Edirne kentsel siyaset alanına yönelik yürütülmüş ampirik bir araştırmadan oluşmaktadır. Türkiye de merkeziyetçi yönetim geleneği içerisinde oluşturulan yerel yönetimlere ilişkin temel yasalar 2004 yılında başlayan yerel yönetim reformu kapsamında değiştirilmiş, belediyeler ve il özel idarelerinin yetki alanları genişletilmiştir. Araştırma bu değişikliklerin yerel yönetimlerin ve daha geniş anlamıyla yerelin sahip olduğu siyasal iktidar kapasitesine etkilerini sorgulamaktadır. Bu bağlamda elinizdeki bu çalışma yerel/kentsel siyasal iktidarı, yerel ve yerel-üstü bileşenleri bulunan toplumsal ağlar kapsamında oluşan yönetme ve hareket etme kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte çalışma, yeni yasalar ile yerel yönetimlere aktarılan sorumluluk alanlarında yerel ve yerel-üstü aktörlerin sahip olduğu etki alanlarının sınırları ile kentsel yönetişim kavramı çerçevesinde toplumsal ağ ilişkilerinin yerel iktidar alanı içerisinde nasıl örgütlendiği sorunsalı üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, çalışmanın ilk bölümünde çizilen kuramsal çerçeve, alana ilişkin temel kavramları ve bunların birbiriyle ilişkisini tartışmaktadır. Bu bölümde derlenen yerel yönetim sistemleri ve yerel/kentsel siyasete ilişkin temel kuramsal yaklaşımlardan yola çıkılarak geliştirilen bağlamsal analiz çerçevesi, Edirne de gerçekleştirilen niteliksel alan araştırması bulgularının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Çalışma, Edirne gibi orta-ölçekli bir kentte gerçekleştirilen alan araştırması yoluyla yerel kurumların sahip olduğu iktidarın sınırlarını belirlemeye çalışarak büyükşehir çalışmalarının ağırlıklı olduğu alanyazınına özgün bir katkı sunmaktadır de TBMM de kabul edilen on üç ilde büyükşehir belediyesi kurulmasına yönelik yasanın tartışıldığı bu dönemde ve 2014 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler sürecinde, çalışma bulgularının ilgi çekeceği ve tartışmalara zemin sağla-

6 VI YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR yacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında kuşkusuz birçok kişinin katkısı ve desteği olmuştur. Gerek kuramsal çerçevenin oluşturulması, gerekse alan araştırmasının tasarlanması, yürütülmesi ve son olarak yazılması aşamasında zorlandığım ve çalışmanın sınırlarını kaybettiğim zamanlar oldu. Tüm bu süreçte en büyük desteği, araştırmam konusunda en az benim kadar heyecanlı olan değerli hocam Prof. Dr. Sema Erder den gördüm. Araştırma konusuna daha geniş açılardan bakabilmem ve çalışma son halini alana kadar yeni sorular oluşturabilmem kendisinin aydınlatıcı yönlendirmeleri ile mümkün olabilmiştir. Yazım sürecinin sonunu göremediğim ve tamamlayabileceğime olan inancımı kaybettiğim zamanlarda verdiği moral destek ile işe yeniden heyecanla sarılmamı sağlamıştır. Ayrıca, bu çalışmanın ortaya çıkmasında doktora tez izleme komitemde bulunan değerli hocalarım Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum ve Yrd. Doç. Dr. Selmin Kaşka nın emekleri büyüktür. Yorum ve yönlendirmeleri ile eksiklerimi ve hatalarımı gidermiş, araştırmayı tutarlı ve bütüncül bir bakışla yürütmemi sağlamışlardır. Doktora savunma jürimde yer alan Prof. Dr. Nihal İncioğlu, Prof. Dr. Ayşe Güner ve Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya ya da çalışmama gösterdikleri ilgi, yorum ve yapıcı eleştirileri nedeniyle teşekkür ederim. Kendilerinin değerlendirmeleri ve eleştirileri çalışmanın gözden geçirilerek kitaplaştırılması aşamasında bana yol gösterdi Eylül-Aralık aylarında İngiltere de Denizbank ın desteği ile Kent Üniversitesi nde geçirdiğim üç aylık misafir öğrencilik döneminde çalışma üzerinde yoğunlaşma olanağı buldum. Denizbank a ve özellikle Denizbank Kamu Finansmanı Grup Müdürü Umut Özdoğan a, yerel yönetim alanında yapılan çalışmaları destekledikleri ve bana bu destekten yararlanma fırsatı sundukları için teşekkür ederim. Kent Üniversitesi nde geçirdiğim dönemde Prof. Christopher Pickvance ile gerçekleştirdiğim düzenli görüşmeler güncel alanyazını takip edip, aklımdaki soruları ve düşünceleri geliştirmemi ve somutlaştırmamı sağladı. Kendisine, çalışmama ilgi gösterdiği, zaman ayırıp yazdıklarımı okuduğu, yorumladığı ve tartıştığı; kısacası bana yol gösterdiği için teşekkür ederim. Çalışmanın özü ve özgünlüğü Edirne de derinlemesine görüşme tekniğine göre gerçekleştirilen ve yaklaşık bir buçuk yıl süren niteliksel alan araştırmasına dayanmaktadır. Görüşme isteğimi geri çevirmeyen ve zaman ayırıp sorularıma içtenlikle yanıt veren tüm görüşmecilerime teşekkür ederim. Ayrıca, ihtiyaç duyduğum verileri tarafıma ileten Edirne Valiliği AB Eşgüdüm Merkezi, Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim. Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmaya ilgi gösteren ve yayınlamayı kabul eden Beta Yayınları na ve Seyhan Satar a, yayın aşamasında tasarım işlerini yapan Müge Günbaş a da ayrıca teşekkür ederim. Bu tezi yakın çevremdeki insanların desteği ve gösterdiği anlayış olmadan ta-

7 Edirne Alan Araştırması VII mamlayamazdım. Bu nedenle öncelikle, araştırma sırasında her zaman yanımda olan sevgili arkadaşım Gökben Demirbaş a teşekkür ederim. Ve son olarak, annem, babam, kardeşim Erdem ve eşim Aydın; akademik merakla yola çıktığım bu yolculukta beni en başından beri desteklediniz, tüm bu süreçte sıkıntılı günlerime sabırla dayandınız ve sorumluluk duygumu her zaman ayakta tuttunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Burada adlarını andığım ve anamadığım kişilerin destekleri, yardımları ve katkıları çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamış ve çalışmaya değer katmıştır. Ancak, bir düşünce, fikir ya da kavrayış belirli bir bağlam içerisinde yazılı olarak ifade edildiğinde farklı biçimlerde içerik kazanır. Bu nedenle, çalışmadaki tüm hatalar bana aittir. Edirne, Şubat 2013 Çiğdem AKSU ÇAM

8 VIII YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR

9 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ...XVI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Yerelleşme Olgusunun İçeriği ve Temel Kavramlar...6 BİRİNCİ BÖLÜM: YERELLEŞME, YEREL YÖNETİM VE YEREL İKTİDAR...17 I. YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ ve YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİLER...17 A. YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetimler Arası İlişkiler Açısından Yerel Yönetim Sistemleri Kurum İçi (Yatay) İlişkilere Göre Yerel Yönetim Sistemleri Amaçlarına Göre Yerel Yönetim Sistemleri Devlet-Yurttaş İlişkileri Bağlamında Yerel Yönetim Sistemleri...27 B. YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİLERİN YAPILANMASI Yerinden Yönetim (Decentralization) Yerel Özerklik (Local Autonomy) Yerel Yönetim Üzerinde Merkezi Kontrol Biçimleri ve Araçları Yönetişim Bağlamında Değişen Yönetimler Arası İlişkiler Yönetişim Kavramı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme Kentsel Yönetişim ve Yönetimler Arası İlişkiler...60

10 X YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR II. DEVLET-PİYASA-TOPLUM ÜÇGENİNDE YEREL İKTİDAR...66 A. TOPLULUK İKTİDARI: TOPLUMSAL GRUPLAR ya da SEÇKİNLER Siyasal Karar-Alma Süreçlerine Çoğulcu Yaklaşım Yerel Siyasal İktidara Hakim Olan Seçkinler...71 B. YEREL DEVLET : ÜRETİM ve TÜKETİM ALANLARI KARŞITLIĞI Marksist Devlet Teorilerinin Yerel Siyaset Alanına Yansımaları Üretim ve Tüketim Alanları Karşıtlığı ve İkili Politika (Dual Politics)...77 C. YEREL SİYASAL İKTİDARI OLUŞTURAN KOALİSYONLAR Kentsel Büyüme Aygıtı veya Büyüme Koalisyonları Teorisi Kentsel Rejim Analizi: İktidar Koalisyonları...85 İKİNCİ BÖLÜM: TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİM VE YEREL SİYASET...97 I. TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ...97 A. OSMANLI MİRASI: MERKEZİYETÇİ GELENEK AŞILABİLİR Mİ?...98 B. CUMHURİYET DÖNEMİNDE YEREL YÖNETİMLER Tek Partili Dönemde Yerel Yönetimler: Merkez Eliyle Ülkenin Yeniden İnşası Yerel Geleneksel Güçlerin Belediyelere Dönüşü Belediye Başkanları Kişiliğinde Kentsel Solculuk Liberal Ekonomi Politikaları Altında Belediyelerin Güçlenmesi Sosyal Belediyecilik El Değiştiriyor C. YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANMASI Kamu Yönetiminde Reform Girişimleri Yerel Yönetim Reformları...115

11 Edirne Alan Araştırması XI II. TÜRKİYE DE YÖNETİMLER ARASI İLİŞKİLER A. YÖNETİMLER ARASI HİZMET BÖLÜŞÜMÜ İl Özel İdarelerinin Görevleri Belediyelerin Görev Alanları B. MERKEZİ YÖNETİMİN YEREL YÖNETİM ÜZERİNDEKİ KONTROL ARAÇLARI Yönetsel Vesayetin Değişen Kapsamı Mali Kontrol Araçları III. EDİRNE ARAŞTIRMA ALANI IV. A. ARAŞTIRMA ALANI OLARAK KENTSEL/YEREL SİYASET: BAĞLAMSAL BİR ANALİZ ÇERÇEVESİ ÖNERİSİ B. ARAŞTIRMA SORUNSALI VE ALAN ARAŞTIRMASININ TASARIMI C. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ EDİRNE KENTSEL SİYASET ALANI A. EDİRNE KENTSEL SİYASET ALANINI OLUŞTURAN UNSURLAR Edirne nin Nüfus Yapısı Coğrafi Konum ve Sınır Kenti Niteliğinin Değişen Anlamı Edirne Ekonomisi Edirne de Kamu Yatırımları B. EDİRNE DE SİYASET ve KENTSEL SİYASET ALANININ AKTÖRLERİ Yerel-Üstü Kurum ve Aktörler Valilik Edirne İÖİ Genel Sekreteri ve Bürokratları Yerelin Merkezdeki Temsilcileri veya Merkezin Yereldeki Aracıları Olarak Milletvekilleri Yerel Kurumlar ve Aktörler...165

12 XII YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR 2.1. Muhalefet Belediyeciliği ve Yerel Siyasal Liderlik a. Belediyede Karar-Alma: Başkan ın Meclis Üzerindeki Hakimiyeti b. Belediye Siyasetçilerinin Siyaset ve Yerelleşme Algıları Edirne İl Genel Meclisi: Hareketlenen Yerel Meclis C. SEÇİLMİŞ SİYASA ALANLARININ İNCELENMESİ Merkez ve Yerel Arasında Edirne İl Çevre Düzeni Planı Ergene Havzası Planlanıyor a. Trakya İstanbul dan Korunmalı b. Ergene Planı na Bakanlığın Müdahalesi ve Tartışmalar Ergene Planı nın Revizyonu ve İl Çevre Düzeni Planı nın Hazırlanması a. Trakya Alt Bölgesi İllerinin Planlarını İstanbul Hazırlıyor b. Edirne nin Planlanması Yetkili Yerel, Etkili İstanbul Ulaşım Siyasaları İl Ulaşımına İlişkin Düzenlemeler Edirne de Toplu Taşıma Sorunu Neden Çözülemiyor? a. Edirne Kent İçinde Yolcu Hareketliliği b. Minibüs Kooperatifleri Belediyeye Karşı c. Belediyeden Toplu Taşımayı Tekrar Planlama Girişimi d. Yetki Devrinin Sonuçları: Güçsüz Belediye, Güçlü Yargı Edirne de Ulus-Üstü Hibeler Kapsamında Yerel-Üstü İlişki Ağları...235

13 Edirne Alan Araştırması XIII 3.1. Edirne de Uygulanan Avrupa Birliği Programları a. Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance -IPA) b. Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (BG-TR SÖİ) c. Sınır-Ötesi Fonlar Yerele İnemiyor AB Fon Programları Dışında Kurulan Ulus-Ötesi İlişki Ağları a. Edirne Valiliği ve İl Özel İdaresi nin Dahil Olduğu Ulus-Ötesi İşbirliği Ağları b. Edirne Belediyesi nin Ulus-Ötesi İlişki Ağları c. Sivil Toplumun Ulus-Üstü Ağlarla Güçlenmesi: Edirne Roman Derneği (EDROM) Deneyimi V. YEREL İKTİDARIN YÖNETME KAPASİTESİ ve SINIRLARI A. MERKEZİN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEDE KENTSEL SİYASET ALANI Kaynak Dağıtımında Yerel-Üstü Aktörlerin Belirleyiciliği Muhalefet Siyaseti nin Yol Açtığı Yetki Korkusu B. YEREL ve YEREL-ÜSTÜ AKTÖRLER ARASINDA İKTİDAR DAĞILIMI SONUÇ KAYNAKÇA EKLER...301

14 XIV YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR EK-1: EK-2: EK-3: EK-4: EK-5: EK-6: EK-7: EK-8: DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER ve İZLENEN TOPLANTILAR ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA İLİŞKİN YETKİ ÇATIŞMASININ TARİHSEL SÜRECİ / ve 1/ ÖLÇEKLİ PLANLARIN HAZIRLANMASI SÜRECİ EDİRNE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ MAHALLELER YILI İL TRAFİK KOMİSYONU KARARINA GÖRE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GÜZERGAH ve SAYILARI SONRASI BELEDİYE MECLİS KARARINA GÖRE TEK ARAÇLA AKTARMASIZ ULAŞIM HATLARI ve GÜZERGAHLARI ETUS PLANINA GÖRE TOPLU TAŞIMA HAT GÜZERGAHLARI BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA EDİRNE DEN HİBE ALAN PROJELER...312

15 Edirne Alan Araştırması XV TABLO LİSTESİ Sayfa No. Tablo 1: Edirne İli ve Çevresinin Nüfus Yoğunluğu (2009) Tablo 2: Edirne nin Nüfusu, Net Göç ve Net Göç Hızı ( ) Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı (2009) Tablo 4: Sektörlerin GSYİH içerisindeki payları (%) Tablo 5: Kişi Başına Düşen Tarımsal Üretim Değeri (2008) Tablo 6: Edirne de Yatırımcı Kuruluşlar İtibarıyla Yatırım Harcamaları ( ) Tablo 7: KÖYDES Programı Ödenekleri ve Uygulamaları ( ) Tablo 8: 2010 Yılı Edirne İÖİ Gerçekleştirilen Yatırım Harcamaları Tablo 9: Edirne de Sektörler Bazında Yatırım Harcamaları ( ) Tablo 10: 2002, 2007 ve 2011 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Tablo 11: Edirne Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları ( ) Tablo 12: Edirne ve Türkiye Geneli Belediye Meclisi Seçimleri Sonuçları Tablo 13: Türkiye ve Edirne de İGM Seçimleri Sonuçları (2004 ve 2009) Tablo 14: ve Dönemi Edirne İGM Üyeleri Profilleri Tablo 15: Edirne KÖYDES Köy Yolları Projeleri Gerçekleşmesi ( ) Tablo 16: 2003 Yılı İtibarıyla Minibüs Kooperatifleri ve Araç Sayıları Tablo 17: Türkiye için Öngörülen IPA Destek Miktarları ( ) Tablo 18: Yılı OKPF Proje Teklif Çağrıları Kapsamında Türk Başvuru Sahiplerinin Desteklenen Projeleri Tablo 19: Yılları Edirne Kurumları Projeleri...245

16 XVI YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Tablo 20: IPA BG-TR SÖİ Programı 1. Teklif Çağrısı Koşulları Tablo 21: IPA BG-TR SÖİ Programı 1. Teklif Çağrısı Edirne İli Projeleri Tablo 22: IPA BG-TR SÖİ Programı 1. Teklif Çağrısı Edirne İli Yatırım Projeleri Tablo 23: Edirne Belediyesi nin BG-TR SÖİ Programı Dışında Desteklenen Projeleri Şekil 1: Şekil 2: Şekil 3: Şekil 4: Şekil 5: Şekil 6: Şekil 7: ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No. Page ve Goldsmith Tipolojisi...19 Avrupa Yerel Yönetim Sistemlerinin Temel Özellikleri...28 Yerel Yönetimlerin Dört Farklı Özerklik Konumları...39 Mali Bağımlılık ile Mali Transferlerin Kullanımı Arasındaki Bağlantının Yerel Özerklik Açısından Değerlendirilmesi...55 Saunders ın İkili Politika Tezi...80 Plan Kademeleri ve Yetkili Kurumlar Siyasa Alanlarında Oluşturulan İktidar Koalisyonları...270

17 Edirne Alan Araştırması XVII KISALTMALAR AB ABD ABEM AER AK Parti AP ANAP ASEAN AYYÖŞ BELDES BG-TR SÖİ BİB BİT BŞB B.Ü. SPF CHP CLRAE CPMR ÇDP ÇOB ÇŞB Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Eşgüdüm Merkezi Assembly of European Regions (Avrupa Bölgeler Asamblesi) Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet Partisi Anavatan Partisi Association of Southeastern Asian Nations (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Belediye İktisadi Teşebbüsleri Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Cumhuriyet Halk Partisi Congress of Local and Regional Authorities of Europe (Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi) Conference of Peripheral Maritime Regions (Avrupa Kıyı Bölgeleri Konferansı) Çevre Düzeni Planı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

18 XVIII YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR DB DİA DP DPT DSİ DSP DTÖ DYP EDÇİNKAY EDSİAD EDROM EKK ENPI ERGO ERRC ERTF ETSO ETUS FP GP GSYİH hyd IMF IPA IPARD İBB Dünya Bankası Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Demokrat Parti Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Demokratik Sol Parti Dünya Ticaret Örgütü Doğru Yol Partisi Edirne Çingene Kültürünü Araştırma, Geliştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği Edirne Roman Derneği Edirne Kent Konseyi European Neighbourhood and Partnership Instrument (Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı) European Roma Grassroots Organisations Network European Roma Rights Centre European Roma and Travellers Forum Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Edirne Toplu Taşıma Sistemi Projesi Fazilet Partisi Genç Parti Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Helsinki Yurttaşlar Derneği International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) Instrument for Pre-Accesion Assistance (Katılım Öncesi Yardım Aracı) Instrument for Pre-Accesion for Rural Development (Kırsal Kalkınma İçin Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi

19 Edirne Alan Araştırması XIX İBBS İÇDP İGM İMP İSKİ İÖİ KAYA KHK KİT KÖYDES KYTK LLP MARÇEP MEHTAP MFİB MHP MMO NAFTA OECD OİK OKPF OSB OTS ÖHO ROMDEF RP İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması İl Çevre Düzeni Planı İl Genel Meclisi İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İl Özel İdaresi Kamu Yönetimi Araştırması Kanun Hükmünde Kararname Kamu İktisadi Teşekkülü Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Lifelong Learning Programme (Hayat Boyu Öğrenme Programı) Marmara Çevre Platformu Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Merkezi Finans ve İhale Birimi Milliyetçi Hareket Partisi Makine Mühendisleri Odası The North American Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Ortak İzleme Komitesi Ortak Küçük Projeler Fonu Organize Sanayi Bölgesi Ortak Teknik Sekretarya Özel Halk Otobüsü Roman Dernekleri Federasyonu Refah Partisi

20 XX YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR SHP SÖİ STK TAB TBMM TEİAŞ TEMA TİKA TKA TMMOB TOB TOKİ TRAKAB TREDAŞ T.Ü. TÜİK UB UNDP UNESCO YPK ZMO Sosyaldemokrat Halkçı Parti Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Sivil Toplum Kuruluşu Tarımsal Alt Bölgele Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Elektrik Anonim Şirketi Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Trakya Kalkınma Ajansı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tarımsal Organize Sanayi Bölgeleri Toplu Konut İdaresi Trakya Kalkınma Birliği Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Trakya Üniversitesi Türkiye İstatistik Kurumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Yüksek Planlama Kurulu Ziraat Mühendisleri Odası

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: Dr. Orhan Veli ALICI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: İSTANBUL ÖRNEĞİ Beta Yay n No : 2801 Hukuk Dizisi : 1375 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-824 -

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV - I - Yay n No : 2562 flletme - Ekonomi : 527 1. Baskı EKİM 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-584 - 3 Cop yright

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

spor politika Meseleleri ve Analizi Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan

spor politika Meseleleri ve Analizi Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan spor ve politika Meseleleri ve Analizi Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Cem Tınaz Çeviri Editörü: Prof. Dr. Müslim Bakır İstanbul - 2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ SİYASETİN FİNANSMANI Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ İstanbul, 2015 Yayın No : 3188 İşletme-Ekonomi Dizisi : 692 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-215 - 2 Copyright

Detaylı

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi Dr. İzzet Mert Ertan Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3190 Hukuk Dizisi : 1563 1. Baskı - Ocak 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-217

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yay n No : 2999 İşletme-Ekonomi : 625 1. Baskı Kasım 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-024 - 0 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ Yay n No : 3064 İşletme-Ekonomi : 645 1. Baskı - Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-091 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME I Yay n No : 2397 İletişim Dizisi : 77 1. Bask Şubat 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-420 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

Dr. Gökhan KALAĞAN TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM

Dr. Gökhan KALAĞAN TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM Dr. Gökhan KALAĞAN TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM İSTANBUL - 2010 Yay n No : 2265 flletme - Ekonomi Dizisi : 360 1. Bask Ocak 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-183 - 8 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ

KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ender ASYALI KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ STCW/78-2010 Manila Değişimlerine Uygun Yayın No : 3063 İşletme Ekonomi : 644 1. Baskı - Şubat 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-090 - 5 Copyright

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. R.BAHAR ÜSTE SİYASET BİLİMİ

Yrd. Doç. Dr. R.BAHAR ÜSTE SİYASET BİLİMİ I Yrd. Doç. Dr. R.BAHAR ÜSTE SİYASET BİLİMİ II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2391 Siyaset Bilimi Dizisi : 05 1. Bask Şubat 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-414- 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ A.Özgür Karagülle Tarık Birgören HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2858 İşletme-Ekonomi Dizisi : 566 1. Baskı Şubat 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-879 - 0 Copyright Bu kitab

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Türkiye de. Milli Güvenlik Söylemi ve Dış Politika. Bulut GÜRPINAR

Türkiye de. Milli Güvenlik Söylemi ve Dış Politika. Bulut GÜRPINAR Türkiye de Milli Güvenlik Söylemi ve Dış Politika Hükümet Programları, TBMM Tutanakları ve MGK Basın Bildirileri nde Söylem Analizi (1982-2003) Bulut GÜRPINAR İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3356 İşletme

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Ebru Beyza Bayarçelik Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Yay n No : 2744 İşletme-Ekonomi : 580 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-767 -

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

İçindekiler EDİTÖR: Dr. Arzu Baloğlu. Sosyal Medya Madenciliği. İstanbul - 2015

İçindekiler EDİTÖR: Dr. Arzu Baloğlu. Sosyal Medya Madenciliği. İstanbul - 2015 İçindekiler i EDİTÖR: Dr. Arzu Baloğlu Sosyal Medya Madenciliği İstanbul - 2015 ii Yay n No : 3274 İletişim Dizisi : 720 1. Bask Temmuz 2015 STANBUL ISBN 978-605 - 333-370 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI Risk Primi (Hasar Maliyeti) + [Yüklemeler = Emniyet Payı + (Genel Giderler Payı + Üretim Masrafları Payı + Kar Payı] +... Mehmet KAHYA Yay n No :

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI Doç. Dr. Mutlu Erbay Yay n No : 2454 letiflim Dizisi : 81 1. Bask May s 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-475 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

MARKA KAVRAM HARİTALARI

MARKA KAVRAM HARİTALARI Dr. Taşkın DİRSEHAN Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı TÜKETİCİ ZİHNİNDE NOKTALARI BİRLEŞTİRME OYUNU MARKA KAVRAM HARİTALARI İstanbul - 2015 Yay n

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve ÖRNEKLER

KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve ÖRNEKLER Editör Yrd. Doç. Dr. Gaye Aslı SANCAR KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve ÖRNEKLER İSTANBUL - 2016 Beta Yay n No : 3411 İletişim Dizisi : 124 1. Bask - Nisan 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-596 -

Detaylı

HUKUK DEVLETİNİN HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HUKUK DEVLETİNİN HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ I HUKUK DEVLETİNİN HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Selda Çağlar II Yay n No : 2897 Hukuk Dizisi : 1426 1. Baskı Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-921 - 6 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı