EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME"

Transkript

1 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı

2 Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Baskı: Ağustos 2007 Kapak Tasarımı: zulfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Baran Ofset Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: e-posta: ii

3 Prof. Dr. Özcan DEMİREL Özcan DEMİREL, yılında Adapazarı- Sapanca'da doğmuş, 1960'da Arifiye İlköğretmen okulundan mezun olmuş ve bir öğretim yılı Anadolu'nun bir köyünde ilkokul öğretmenliği yapmıştır yılında Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünü bitirmiş ve on yıl süreyle orta dereceli okullarda İngilizce öğretmenliği ve müdür yardımcılığı görevi yapmıştır yılında Hacettepe Üniversitesi'ne İngilizce öğretim görevlisi olarak girmiş ve aynı üniversitenin Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi'nde eğitim alanında lisans çalışması yapmış, 1975 yılında Bilim Uzmanlığı, 1979'da da Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doktora derecesi almıştır. Hacettepe Üniversitesi'nde 1983'de doçentlik, 1989'da da profesörlük unvanını alan Özcan Demirel, halen aynı üniversitenin Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi ve Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanıdır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı dil öğrenimi ve program geliştirme konularında bilimsel çalışma ve incelemeler yapan Özcan Demirel'in yayınlanmış 80 e yakın makale ve bildirisi ile on kitabı bulunmaktadır. Ayrıca on kitabın da ortak yazarlarındandır. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (2001), Eğitim Sözlüğü (2001), Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı (2000), Türkçe Programı ve Öğretimi (1994), Genel Öğretim Yöntemleri (1993), ELT Methodology (1992), Karşılaştırmalı Eğitim (1991), Sing in English (1988), Yabancı Dil Öğretimi (1987) ve Discovering Reading (1987) Demirel'in belli başlı mesleki eserleridir. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2001), Öğretmenlik Mesleğine Giriş (2001), Öğretim İlke ve Yöntemleri (1999), Developing Test Techniques (1998), Developing Reading Skills (1998), Eğitim Terimleri (1987), Proficiency in English ( ), Tests for Proficiency in English ( ), English for Hotels and Tourism, Book I (1984) ve English-Turkish Dictionary (1981) ortak yazarlı yayınlarıdır. Özcan Demirel, evli olup iki çocuk babasıdır. Türk Eğitim Derneği (TED), Türk- İngiliz Kültür Derneği (TBA), The World Council for Curriculum and Instruction (WCCI), Association of Supervision and Curriculum Development (ASCD), Comparative and International Education Society (CIES), Association for Teacher Education in Europe (ATEE) ve The Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED) gibi mesleki kuruluşların üyesidir yılları arasında YÖK Dünya Bankası Projesinde öğretmen yetiştirme konusunda; yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası Projesinde program geliştirme uzmanı, Ekim 2000-Şubat 2003 tarihleri arasında Avrupa Birliği MEDA Temel Eğitime Destek Projesinde proje başkanı olarak çalışmış ve 1997 yılından beri de Avrupa Konseyi, Yaşayan Diller Projesinde Türkiye Koordinatörü olarak çalışmaktadır. iii

4 Eşim Nursel e ve Çocuklarım Hakan a ve Okan a iv

5 ÖNSÖZ Bu yapıt, eğitim programları ve öğretim alanındaki, Eğitimde Program Geliştirme dersine ilişkin yeni yaklaşım ve gelişmeleri tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Program geliştirme çalışmalarının üniversiteler dışında özellikle Milli Eğitim Bakanlığı içinde giderek artan bir ivme kazanması ve Dünya Bankası projeleri kapsamında yapılan çalışmalarla yoğunluk kazanması, eğitimde program geliştirme bilim dalına ve bu daldaki yetişmiş olan uzmanlara ilgi ve gereksinimi arttırıcı özellik taşımaktadır. Program geliştirme çalışmalarının bilimsel temele dayandırılması ve çağdaş yönelimlerin bu çalışmalar içinde yer alması, böylesi bir çalışmanın ortaya çıkmasına temel bir neden oluşturmuştur. Eğitimde Program Geliştirme konulu bu çalışmayı ortaya koyarken kuram ile uygulama arasında bir köprü kurulması düşüncesinden yola çıkılmıştır. Bu bağlamda, bu yapıtın hem kuramsal hem de uygulamalı çalışma yapmak isteyenler için bir kaynak oluşturması düşünülmüştür. Bu yapıt 8 bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde program geliştirme alanındaki temel kavramlar ele alınıp açıklanmış; II. Bölümde program geliştirmenin kuramsal temellerinden tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri üzerinde durulmuş; III. Bölümde program tasarımı ve modelleri tanıtılmış; IV. Bölümde program geliştirme çalışmalarının planlanması aşamaları ve özellikle de ihtiyaç değerlendirme teknikleri ele alınmıştır. Buraya kadar olan bölümler içinde program geliştirmenin birinci aşaması olarak kabul edilen planlama üzerinde durulmuştur. İkinci aşama olarak kabul edilen geliştirme bölümü V. Bölümde program tasarısı hazırlama başlığı ile yer almış; bunu VI. Bölümde programın denenmesi ve değerlendirilmesi bölümü izlemiştir. Program Geliştirmenin son aşaması olarak kabul edilen yaygınlaştırma aşaması ve VII. Bölümde programa süreklilik kazandırılması VIII. Bölümde de program geliştirme alanındaki yeni yönelimler üzerinde durulmuştur. Ekler bölümünde, üç örnek program çalışmasına yer verilmiştir. Bu kitabın ortaya çıkmasında etkileşim içinde bulunduğum meslektaşlarıma, yüksek lisans ve doktora öğrencilerime sonsuz teşekkür ederim. Bu çalışmanın az da olsa program geliştirme alanına katkı getirmesi yazarı mutlu kılacaktır. Ankara Ağustos 2007 Prof. Dr. Özcan DEMİREL v

6 vi

7 İÇİNDEKİLER sayfa no Önsöz...v İçindekiler... vii Çizelgeler Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii 1. BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Programı... 1 Program Geliştirme... 4 Eğitim Programı, Öğretim Programı ve Ders Programı... 5 Eğitim Programı ve Öğretim... 6 Örtük Program... 6 Tartışma Soruları... 7 Kaynaklar BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ Program Geliştirmenin Tarihi Temelleri... 9 Yurt Dışında Program Geliştirmenin Tarihsel Gelişimi Türkiye de Program Geliştirmenin Tarihsel Gelişimi Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri Başlıca Felsefeler Eğitim Felsefeleri Program Geliştirmenin Psikolojik Temelleri Davranışçı Kuramlar Bağlaşımcılık-Bitişiklik Kuramı Klasik Koşullama Edimsel Koşullama Programlı Öğrenme Davranışçılık ve Eğitim Programları Bilişsel Alan Kuramcıları Guilford un Zihinsel Becerileri Sınıflaması Biliş Alan Kuramları ve Eğitim Programları vii

8 Hümanistik Psikoloji Gestalt Kuramı Maslow un İhtiyaç Kuramı Rogers in Teröpatik Öğrenme Kuramı Hümanistik Psikoloji ve Eğitim Programı Program Geliştirmenin Toplumsal Temelleri Okul-Toplum İlişkilerinin Düzenlenmesi Eğitimde Değişikliklerin Planlanması Tartışma Soruları Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI VE MODELLER Eğitim Programı Tasarımı Program Tasarımı Yaklaşımları Konu Merkezli Program Tasarımları Öğrenen Merkezli Tasarımlar Sorun Merkezli Tasarımlar Eğitimde Program Geliştirme Modelleri ABD de Yaygın Olan Eğitim Program Modelleri Avrupa da Yaygın Olan Eğitim Program Modelleri Türkiye de Yaygın Olan Eğitim Program Modelleri Tartışma Soruları Kaynaklar BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI Program Geliştirme Çalışma Gruplarının Oluşturulması Program Karar ve Koordinasyon Grubu Program Çalışma Grubu Program Danışma Grubu Program Geliştirme Çalışma Planı İhtiyaç Saptama İhtiyaç Saptamada Temel Sorunlar Örnek Olay İhtiyaç Tanımı viii

9 İhtiyaç Değerlendirmenin Ortaya Çıkışı İhtiyaç Değerlendirme Süreci İhtiyaç Belirleme Değerlendirme Teknikleri Anket Geliştirme-Delphi Tekniği Delphi Tekniği Uygulamaları Progel (Dacum) Tekniği Gözlem Meslek (İş) Analizi Ölçme Araçları-Testler Görüşme-Grup Toplantıları Kaynak Tarama Tartışma Soruları Kaynaklar BÖLÜM PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Hedef Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması Hedeflerin Nitelikleri Hedef Yazma İlkeleri Hedeflerin Davranışlara Dönüştürülmesi Hedef-Davranışları Yazma İlkeleri Hedef ve Davranış Yazmada Farklı Yaklaşımlar İçerik İçeriğin Seçimi İçeriğin Düzenlenmesi İçeriğin Örgütlenmesinde/Düzenlenmesinde Kullanılan Stratejiler Doğrusal Programlama Yaklaşımı Sarmal Programlama Yaklaşımı Modüler Programlama Yaklaşımı Piramitsel ve Çekirdek Programlama Yaklaşımı Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı Hedef-İçerik Çizelgesi (Belirtke Tablosu) Ünite Analizi Hedef-İçerik ve Zamanlama Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Öğrenme Yaşantıları Öğrenme Stilleri ix

10 Öğrenme Stratejileri Anlamlandırma Stratejisi Örgütlenme Stratejisi Tekrar Stratejisi Öğrenme Modelleri Öğretme Durumları Eğitim Durumunun Özellikleri Öğretme Stratejileri Öğretme Yöntemleri Öğretme Teknikleri Eğitim Durumlarının Değişkenleri Alternatif Eğitim Durumu Sınama Durumu Bilişsel Alanla İlgili Sınama Durumları Duyuşsal Alanla İlgili Sınama Durumları Devinişsel Alanla İlgili Sınama Durumları Tartışma Soruları Kaynaklar BÖLÜM PROGRAMLARIN DENENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Programın Denenmesinde İzlenecek Aşamalar Programın Alanda Denenmesi (Alan Testi) Program Değerlendirmenin Anlamı Değerlendirme Çeşitleri Tanılayıcı Değerlendirme (Diagnostic Evaluation) Biçimlendirici Değerlendirme (Formative Evaluation) Düzey Belirleyici Değerlendirme (Summative Evaluaiton) Program Değerlendirmesine İlişkin Yaklaşımlar Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli Provus un Farklar Yaklaşımı ile Değerlendirme Modeli Stake in Uygunluk-Olasılık Modeli Stufflebeam in Bağlam, Girdi-Süreç ve Ürün Modeli Stufflebeam Toplam Değerlendirme Modeli Eisner in Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli Stake nin İhtiyaca Cevap Verici Program Değerlendirme Modeli Demirel in Analitik Program Değerlendirme Modeli Program Değerlendirmede Temel İşlemler Anlamın Kesinleştirilmesi x

11 Amacın Belirlenmesi Anahtar Tarafların Belirlenmesi Olanakların ve Engellerin Belirlenmesi Yanıt Aranacak Soruların Belirlenmesi Tasarının Kesinleştirilmesi Verilerin Toplanması Verilerin Çözümlenmesi Sonuçların Yorumu ve Raporlanması Tartışma Soruları Kaynaklar BÖLÜM PROGRAMA SÜREKLİLİK KAZANDIRILMASI Ar-Ge Yaklaşımı (Programın Düzeltilmesi ve Geliştirilmesi) Program Geliştirme Uzmanı ve Öğretmenin Program Geliştirme Sürecindeki Görev ve Sorumlulukları Program Geliştirme Uzmanı ve Öğretmenin Ulusal Düzeydeki Görev ve Sorumlulukları Program Geliştirme Uzmanı ve Öğretmenin Okul Düzeyindeki Görev ve Sorumlulukları Program Geliştirme Sürecini Engelleyen Etmenler ve Çözüm Önerileri Program Geliştirme Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler Tartışma Soruları Kaynaklar BÖLÜM PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER Çoklu Zeka Kuramı Çoklu Zeka Kuramı ve Program Geliştirme Çoklu Zeka Kuramında Ölçme ve Değerlendirme Etkin Öğrenme Etkin Öğrenmede Öğrenci Etkinlikleri Etkin Öğrenme ve Program Geliştirme İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaşam Boyu Öğrenme Program Geliştirme Süreci xi

12 Öğretim Stratejisi Değerlendirme Yaratıcı Düşünme Eleştirel Düşünme Eleştirel Düşünme Becerileri Eleştirel Düşünme Becerisine Göre Hazırlanmış Örnek Ders Planı Yansıtıcı Düşünme Yapılandırmacılık Proje Tabanlı Öğrenme Beyin Temelli Öğrenme Beynin Yapısı ve Öğrenme Beyin Temelli Öğrenme Basamaklı Öğretim Programı Kuantum Öğrenme Tartışma Soruları Kaynaklar EKLER Ek.1. Sosyal Bilimler İçin Taslak Eğitim Programı Ek 2. Fen Bilimleri İçin Taslak Eğitim Programı Ek 3. Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Okulöncesi Matematik Ders Programı Ek 4. Yapılandırmacılık Yaklaşımına Dayalı İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Ders Programı Ek 5. Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı İngilizce Örnek Ders Planı Ek 6. Basamaklı Öğretim Programı Uygulamasına İlişkin Örnek Ders Programı Ek İlköğretim Programları Kazanım ve Etkinlik Örnekleri Ek 8. Öğretim Programlarını Değerlendirme Ölçütleri Ek 9. Bilişsel Davranışlar, Duyuşsal Özelikler ev Devinişsel Beceriler Eylemsiler Listesi TERİMLER SÖZLÜĞÜ AD BULDURUSU KONU BULDURUSU xii

13 ÇİZELGELER LİSTESİ sayfa no Çizelge 1. Eğitim Programlarını Etkileyen Eğitim Felsefeleri Çizelge 2. Bilişsel Alan Hedeflerini Davranışa Dönüştürmede Kullanılan Eylemsiler (Fiilimsiler) Çizelge 3. Duyuşsal Alan Hedeflerini Davranışa (Özeliğe) Dönüştürmede Kullanılan Eylemsiler Çizelge 4. Devinişsel Alan Hedeflerini Davranışa (Beceriye) Dönüştürmede Kullanılan Eylemsiler Çizelge 5. Örnek Belirtke Tablosu Çizelge 6. Örnek Ünite Analiz Tablosu Çizelge Sınıf Hayat Bilgisi Üniteleri ve Süreleri Çizelge 8. Hedef, Yaklaşım-Yöntem ve Teknik İlişkisi Çizelge 9. Çoklu Zeka Kuramında Değerlendirme Teknikleri ŞEKİLLER LİSTESİ sayfa no Şekil 1. Program Tasarımı Yaklaşımları Şekil 2. Program Geliştirmede Taba Modeli Şekil 3. Program Geliştirmede Tyler Modeli Şekil 4. Taba-Tyler in Program Geliştirme Modeli Şekil 5. Sistem Yaklaşımına Göre Program Geliştirme Modeli Şekil 6. Program Geliştirme Modellerinin Karşılaştırılması Şekil 7. MEB Program Geliştirme Modeli Şekil 8. MEB Yeni Program Geliştirme Modeli Şekil 9. Program Geliştirmede Demirel Modeli Şekil 10. İşlem-Zaman Çizelgesi Şekil 11. Pert-İşlem Ağı Şekil 12. Program Geliştirme Akış Şeması Şekil 13. Öğrenme Stratejileri Şekil 14. Programın Denenmesi Aşamaları Şekil 15. Çoklu Zeka Kuramında Planlama Sorunları Şekil 16. Basamaklı Öğretim Programının Düzeyleri xiii

14 PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR 1. BÖLÜM Bu bölümde, eğitim programı ve eğitimde program geliştirme kavramları üzerinde açıklamalar yapılmış ve yeni bir tanıma gidilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI Eğitim programı kavramının kullanılmasının, M. Ö. birinci yüzyıla kadar uzandığı belirtilmektedir. Julius Ceaser ve askerleri, Roma'da yarış arabalarının, üzerinde yarıştığı oval biçimdeki koşu pistini Latince curriculum (İngilizce track: koşu yolu) olarak kullanmışlar ve bu kavram, koşu pisti olarak bilinen somut bir kavramdan, bugün ders programı anlamında kullanılan soyut bir kavrama doğru geçişi sağlamıştır. Bu süreçte, eğitim programı (curriculum) "izlenen yol" anlamında eğitimde de kullanılmaya başlanmıştır (Oliva, 1988: 4). Bu nedenle, kelimenin etimolojik yapısından hareket eden kimi eğitimci yazar ve düşünürler "izlence sözcüğünü kullanmayı yeğlemektedirler. Eğitim programı için kimi düşünürler de bu kavram için yetiştirmekten yola çıkarak yetişek sözcüğünü kullanmayı benimsemiş, ama daha çok eğitim programı kavramı günümüze kadar kullanılagelmiştir. Ancak, eğitimde program kavramı, pek çok düşünür ve eğitim bilimcisi tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. E Ğ İ T İ M P R O G R A M I konular listesidir. ders içerikleridir. çalışmaların programlanmasıdır. öğretim materyalleri listesidir. derslerin sıralanmasıdır. hedef davranışlar grubudur. okul içinde ve dışında öğretilen her şeydir. okul personeli tarafından planlanan her şeydir.

15 PROGRAM GELİŞTİRMEDE KURAMSAL TEMELLER 2. BÖLÜM Bu bölümde program geliştirme çalışmalarının dayandığı kuramsal temeller sırasıyla tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller olarak ele alınıp incelenmiştir. PROGRAM GELİŞTİRMENİN TARİHSEL TEMELLERİ Program geliştirme alanının bir bilim olarak ortaya çıkışının tarihsel perspektif içinde ele alınması, dayandığı temellerin tarihsel köklerini sergilemesi açısından önemli görülmektedir. Program geliştirme kavramı ve sürecinin bu zaman akışı içerisinde nereden nereye geldiğini görmek, bu alanda hizmet verenleri ve hizmet verenlerin düşüncelerini ortaya koymak açısından da tarihi temeller, büyük önem taşımaktadır. Program geliştirme çalışmalarını planlama ve tasarım düzenleme aşamalarında, bundan önceki program geliştirme anlayışları ve modelleri, esin kaynağı olabilir. Aynı şekilde program geliştirme sürecinin her aşamasındaki değişme ve gelişmeler için de aynı incelemeler yapılabilir. Geçmiş deneyim ve anlayışlar, yeni ve geleceğe dönük çalışmalar için önemli olduğu gibi, tarihsel gelişim süreci içinde program geliştirmenin geçirdiği evreleri tanımak, gelecekte yapılacak özgün çalışmalara temel oluşturur. Bu açıdan bakıldığında program geliştirmenin tarihi temelleri, yurt dışında ve Türkiye'de gösterdiği gelişmeler doğrultusunda geçmişten günümüze kadar incelenmeye çalışılmıştır.

16 EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI VE MODELLER 3. BÖLÜM EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi ögelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Program tasarımı, endüstriyel tasarım kavramında da olduğu gibi öğretimin düzenlenmesini anlamlı bir bütünlük içinde ele almayı amaçlar. Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanmalıdır. Bu aynı şekilde bir mimarın bir yapıyı tasarlaması ve plan çizmesi sürecine benzer. Program geliştirme uzmanı da program geliştirme çalışmalarına başlamadan önce bu program tasarımını ortaya koymalıdır. Program tasarımları bir eğitim programını oluşturan temel ögelerden oluşmakta ve bu ögeler arasındaki ilişkiler açısından farklılıkları ortaya koymakla farklı tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Bir programın temel ögeleri, hedef, içerik (konu alanı), öğrenme yaşantıları ve değerlendirmedir. Eğitim programı tasarımları bu ögelere farklı ağırlıklar verilerek oluşur. Böylece tasarımcı kendine özgü tasarımını ortaya koyar. Genelde bu ögeler içinde en çok içerik boyutuna ağırlık verildiği görülmektedir. Kimileri de öğrenme yaşantılarına ya da değerlendirme boyutuna ağırlık vermektedir. Örneğin süreç değerlendirme ağırlıklı bir program tasarımında, öğrenme yaşantılarını düzenleme daha çok ağırlık kazanmakta; ürün değerlendirme ağırlıklı programda ise ölçme teknikleri daha çok ön plana çıkmaktadır. Program tasarımı yapılırken program geliştirme grubu ve görevli uzmanların felsefi görüşleri ile toplumun başat felsefi görüşleri hedeflerin seçiminde etkili olmaktadır. Bu felsefi görüş aynı zamanda içerik seçiminde, öğrenme öğretme süreçlerinin düzenlenmesinde ve geliştirilen programın başarısının nasıl

17 PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI 4. BÖLÜM Bu bölümde program geliştirmenin planlanması için yapılacak işlemlerden çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma planının hazırlanması ve ihtiyaç saptama işlemlerinde ihtiyaç analizi ve değerlendirme teknikleri üzerinde durulmuştur. PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI Program geliştirme çalışmalarının araştırma ve geliştirmeye dönük olarak yönlendirilmesi gerekir. Özellikle günümüzde bilim, teknoloji ve iletişim alanlarındaki baş döndürücü gelişmeler, program geliştirme çalışmalarının sürekli olmasını, araştırma ve geliştirme çalışmalarının kesintisiz yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu süreçte, pek çok soruya cevap aranmaktadır. Ancak, hiç kimseden, bu sorunların tümüne, tek başına cevap vermesi beklenemez. Bu nedenle program geliştirme çalışmalarının bir komisyon aracılığı ile yürütülmesinde yarar görülmektedir. Program geliştirme çalışma gruplarının oluşumunda programın felsefi ve politik temelini oluşturacak bir karar organının bulunması ve bu grubun programın genel stratejisini belirlemesi beklenebilir. Diğer bir çalışma grubu program geliştirme çalışmalarını yürütecek kişilerden oluşmalıdır. Bu grup, programın hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarında sürekli görev yapan çalışma grubu olmalıdır. Üçüncü grup ise, bu çalışma grubuna ihtiyaç duyulduğunda zaman zaman danışman olarak çağrılacak uzmanlardan oluşmalıdır.

18 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA 5. BÖLÜM Bu bölümde, bir eğitim programı tasarısı hazırlarken programın ögeleri olan hedef, içerik, eğitim ve sınama durumlarının nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde durulmuştur. HEDEF Eğitim, uygulamalı bir bilim alanıdır. Bu nedenle eğitim problemlerine masa başında ve kağıt üzerinde değil, problemin kaynağında, okulda ya da eğitim sisteminin bütününde çözüm aramak gerekir. Eğitim sisteminde ortaya çıkan problemlerin çözümü, bir ülkede izlenen Milli Eğitim Politikasına, okuldaki öğrencinin davranışa dönüştürmesi söz konusu olan programların geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır (Varış 1976:4). Eğitimde program geliştirme süreci, program ögeleri olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Program öğelerinden hedef boyutu ile ilgili hazırlıklar yaparken işe bireyleri niçin eğitiyoruz? sorusuna yanıt aramakla başlanır. Planlı eğitim etkinlikleri için ayrılan zamanın sınırlı olması nedeniyle eğitimle kazandırılması mümkün özelikler arasında en önemli sayılanlar belirlenerek uygun önlemlerle öğrenciye kazandırılmaya çalışılmalıdır. Eğitimde hedefler, öğretimi yönlendirmesi, öğretme-öğrenme işleminin yapılmasını ortaya koyması ve ölçmelere kılavuzluk etmesi açısından gerekli görülmektedir. Hedefler, öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen istendik özeliklerdir. Diğer bir anlatımla yetiştirilecek insanda bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özeliklerdir. Bu özelikler; bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler, alışkanlıklar...vb. olabilir. Hedef kavramı daha ayrıntılı olarak ifade edilirse; planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği ya da

19 PROGRAMIN DENENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM Bu bölümde hazırlanan program taslağının denenmesi aşamasında nasıl bir yol izleneceği, programların değerlendirilmesinde yaklaşım ve modeller ile program değerlendirmenin temel işlemleri üzerinde durulmaktadır. PROGRAMLARIN DENENMESİNDE İZLENECEK AŞAMALAR Programın uygulanması, değişimi uygulamaya koyma sürecidir. Değişim, yeni bilgilerin ortaya çıkmasıyla olur; ancak yeni bilgilerin mevcut olması değişim için yeterli olmayabilir. Önemli olan değişime gerek duyulmasıdır. Program değişikliği de bir gerek olarak ortaya çıkmalı ve yeni hazırlanan program denenmek üzere uygulama sürecine programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program uygulamasının, 1) deneyimli ve başarılı öğretmenlerle, 2) ön koşul bilgi ve becerilere sahip öğrencilerle ve 3) uygun öğrenme ortamlarında yapılması önemli görülmektedir. Bir programın uygulanması değişik aşamalardan gelişerek gerçekleşir. Nasıl planlanmış olduğuna bakılmaksızın, bir programın başarılı bir şekilde yürütülmesi, program aşamalarının ve gelişiminin ana hatlarının ortaya konulmasıyla olur. Bunlar içinden programların denenmesi ve değerlendirilmesi de bu ana hatların son halkasını oluşturur.

20 PROGRAMA SÜREKLİLİK KAZANDIRILMASI 7. BÖLÜM Bu bölümde yeni hazırlanan programın uygulanıp ülke genelinde yaygınlaşması için neler yapılması gerektiği, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. AR-GE YAKLAŞIMI (Programın Düzeltilmesi ve Geliştirilmesi) Program değerlendirme sonuçlarına göre programa süreklilik kazandırılması açısından atılması gereken ilk adım; araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarına başlamaktır. Bunun diğer adı programın düzeltilmesi ve geliştirilmesidir. Bu bağlamda sözü edilmesi gereken temel durum program geliştirmeye ilişkin devam eden problemlerden haberdar olunup olunmadığıdır. Sözü edilen problemlerin çözümüne ilişkin her tür çalışma programının düzeltilmesi ve geliştirilmesi için bir adımdır. Programların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan problemler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Geliştirilen programlar bireylere temel becerileri kazandırmada yeterli midir? 2. Programın hizmet ettiği düşünülen bireylerin tüm yeterlikleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınmakta mıdır? 3. Programların geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm engeller ortadan kaldırılmış durumda mıdır? Yukarıda sıralanan; programların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan problemlerin çözüm yolları için de şunlar önerilebilir: 1. Öğretmenlerin program geliştirmedeki görev ve sorumlulukları analiz edilerek bu süreçteki etkinlikleri arttırılabilir,

21 PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER 8. BÖLÜM Bu bölümde, program geliştirme alanında son yıllardaki yeni yönelimler ve eğilimler konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda program geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta; bunlara uygun yeni eğilimler ve yönelimler kuramdan uygulamaya doğru yansımaya çalışmaktadır. Program uygulamalarına bu yeniliklerin yansıması, yeni düşüncelerin ortaya atılması kadar hızlı ve etkili olmamaktadır. Sözgelimi çoklu zeka kuramı uygulamada yaygınlaşmadan yeni bir kuram ya da eğitim düşüncesi ortaya atılmakta ve güncel olarak eğitim kamuoyunda yerini almaya çalışmaktadır. Şurası da bir gerçek ki en son gelişmeler ve düşünceler, daha önce düşünülmüş, gündeme getirilmeye çalışılmış eski düşüncelerin çağdaş bir yorumu ya da yeniden yapılanması olarak karşımıza çıktığı görüşü de yaygın kabul görmektedir. Bu belirlemeler ışığı altında, UNESCO, ister okul ortamında olsun, ister okul dışı öğrenme ortamlarında olsun eğitimde nicelikten çok nitelikten söz etmek gerektiğinde aşağıdaki temel kavramları gündeme getirmekte ve bu kavramların eğitimde program geliştirme çalışmalarını doğrudan etkilediğini vurgulamaktadır. Bunlardan program geliştirme ile ilgili olanlar: 1. Çoklu zeka kuramı, 2. Etkin öğrenme, 3. İşbirliğine dayalı öğrenme, 4. Yaşamboyu öğrenme, 5. Yaratıcı düşünme, 6. Eleştirel düşünme,

22 ekler 257 EKLER EK 1. SOSYAL BİLİMLER İÇİN TASLAK EĞİTİM PROGRAMI EK 2. FEN BİLİMLERİ İÇİN TASLAK EĞİTİM PROGRAMI EK 3. ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI OKULÖNCESİ MATEMATİK DERS PROGRAMI EK 4. YAPILANDIRMACILIK YAKLAŞIMINA DAYALI İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ DERS PROGRAMI EK 5. BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI İNGİLİZCE ÖRNEK DERS PLANI EK 6. BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK DERS PROGRAMI EK 7. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ EK 8. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ EK 9. BİLİŞSEL DAVRANIŞLAR, DUYUŞSAL ÖZELLİKLER VE DEVİNİŞSEL BECERİLER EYLEMSİLER LİSTESİ

23 terimler sözlüğü 359 TERİMLER SÖZLÜĞÜ Akademik Benlik Tasarımı (academic self-concept): Kişinin hangi özel ya da genel alana kabiliyeti olduğunun farkında olması. Akış Şeması (flow chart): Bir takım işlem ve kararların, sözcük ve sembollerin yardımı ile grafik haline getirilerek sunulması. Alışkanlık (habit): Düzenli ve sürekli olarak kendini gösteren, öğrenilerek edinilmiş yalın davranışlar. Anlamlı Öğrenme (meaningful learning): Bir konuyu, bütün ayrıntılarını göz önünde bulundurmadan, nitelik ve anlamlarını kavrayacak şekilde öğrenme. Basamaklı Öğretim Programı (layered curriculum): Bireysel farklılıkları dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecinin üç basamaklı gerçekleşmesini temele alan program yaklaşımı. Belirtke Tablosu (table of specification):bir eğitim programında yer alan hedef ve davranışlarla program içeriğini iki boyutlu bir matriks üzerinde gösteren çizelge. Belirtke tablosunu hazırlarken üst tarafta yer alan yatay boyuta hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirici davranışlar, dikey boyuta da içerik yazılır. Biçimlendirici Değerlendirme (formative evaluation): Bir programa giren öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde hedef davranışları ne denli kazanıp kazanmadığını ortaya çıkaran, öğrenme güçlüklerini belirleyen ve tam öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlayan değerlendirme türü (tanı, kontrol ve düzeltme amaçlı değerlendirme). Bilişsel Alan (cognative domain): Zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve zihinsel yetilerin geliştirildiği alan. Bilişsel Giriş Davranışları (cognitive entry behaviours): Öğrenilecek üniteler için gerekli olduğu düşünülen ön öğrenmeler. Bilişsel Öğrenme (cognitive learning): Algı ve düşüncelerin yeniden düzenlenmesine dayalı olarak gerçekleşen öğrenme. Buluş Yoluyla Öğrenme (discovery learning): Öğrenme malzemesi son şekli ile sunulmadan, malzemenin halihazırdaki bilgiler kullanılarak keşfedilmesi süreci. Çoklu Zeka Kuramı (the theory of multiple intelligences): Bilişsel bilim, gelişimsel psikoloji ve nörobilimden yararlanarak her bireyin zeka

24 365 AD BULDURUSU A Armstrong 260,264,298 B Beyer 109,298 Bilen 210 Bloom 116,164,175,202,203,225,239, 249 Bobbit 70,106 Brooks 288,289,298 C Campell 266,298 Caswell 2,3,9 Chandler 202,225 Charters 70,106 Christison 271,298 D Demirel 118,121,122,123,201,209,225, 241,249,258,262,287,291,298, 299 Doğan 4,9,137,162,176,225 Doll 2,9 E Elmore 258 Erden 98,100,106,225,249,274,299 Ergür 196,225 Ertürk 3,4,9,75,77,102,106,167,167, 190,207,208,225,241,249 F Finch 162,238 Fidan 201,204,205,225 Gardner 260,261,262,264,265,266,299 Glaser 106,205 Good 2,9,77,106 Goodlad 106 Grobman 165,225 Grounland 167,174,189,225 Günce 106,112,142,179,253,259 H Harmon 268,299 Helmer 145,162 Holt 9,106,117,123 J Johnson 3,9,249,271 K Katims 198,225 Klein 269,299 Kolb 195,196,226 Krathwohl 226 M Mager 226 Maslow 98,99,106 N Norris 280,299 O Oğuzkan 209,226 Oliva 1,9,113,114,123,243,247 Oliver 3,9 Ornstein 70,75,106,109,123,238,243, 245,247,248,249 G Gage 202,225 Gagne 3,9,92,93,96,106,198,203,208, 226 Ö Özçelik 226

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Geliştirilmiş 4.BASKI

UZAKTAN EĞİTİM. Geliştirilmiş 4.BASKI UZAKTAN EĞİTİM Prof. Dr. Aytekin İşman Geliştirilmiş 4.BASKI Prof. Dr. Aytekin İşman UZAKTAN EĞİTİM ISBN 978-975-8792-82-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Pegem Akademi

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI MONTESSORİ YÖNTEMİNİN ÇOCUKLARIN KAVRAM EDİNİMİ, SOSYAL UYUMLARI VE KÜÇÜK

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı