"Metal sektöründe elektronik ticaret"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Metal sektöründe elektronik ticaret""

Transkript

1 I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 07 tmmob makina mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Metal sektöründe elektronik ticaret" Neşe M. Güven KESKİN Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

2 METAL SEKTÖRÜNDE ELEKTRONİK TİCARET Neşe M. GÜVEN KESKİN Özet: Elektronik ticaret, internet ağı üzerinde firmaların veya kişilerin ticaret yapmasına denir. E-ticaret, zaman, maliyet, ulaşılabilirlik gibi konularda verimi artırmakta, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme ve buna benzer konularda çeşitli faydalar sağlamaktadır. Aracı kurumların ağırlığını azaltmış ve şeklini değiştirmiştir. Ayrıca, futures gibi finansman enstrümanlarının kullanılma zeminini yaratmıştır. Kısaca elektronik ticaret, iş yapış şekillerini değiştirmeye başlamıştır. Metal sektörü de bu trendi yakalamış, başta çelik sektörü olmak üzere bir çok metal elektronik ortamda alınıp satılır hale gelmiştir. Metal sektöründe elektronik ticaret, gelecek vaat etmektedir. Anahtar Sözcükler: Çelik Sektöründe Elektronik Ticaret, Çelik Borsası, Ticaret İvmesi, Futures Piyasaları, Verimlilik 1. ELEKTRONİK TİCARET NEDİR? Elektronik ticaret tüketicinin firmalarla (Business to consumer; B2C) veya firmaların firmalarla (business to business; B2B, işten işe) elektronik ortamda yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerinin iletimi temeline dayanan ticari işlemler gerçekleştirmelerine ve bu işlemler sonucu oluşan ödemeleri de elektronik ortam üzerinden yapmalarına denir. Elektronik ortam, açık ağ ortamı (Internet) veya kapalı ağ ortamı (Intranet) olabilir. Elektronik ticaret kavramına, ticari mal alım satımı girdiği gibi, ticari etkisi olan reklam ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleri de girer. Elektronik ticaret söz konusu olduğunda üç boyutlu fiziksel malların yanı sıra, bilgisayar programlan ile online sipariş ve ödeme gibi sayısal (dijital) hizmetler de gündeme gelmektedir. 1.1 E-ticaretin Gelişimi: Bir e-ticaret aracı olan internet ilk olarak 1969 yılında kullanılmasına rağmen, 1990'larda World Wide Web (WWW)'in gelişimine kadar yaygınlaşmamıştır. Telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesi, fıber-optik kablolar, uydular gibi teknolojik gelişmeler, PC'lerin ucuzlayarak yaygınlaşması, Netscape ve Explorer gibi daha kullanıcı dostu internet erişim sistemlerinin gelişmesi ile internet kullanımı artmıştır. E-ticaretin ilk formu olan EDI (electronic data interchange-elektronik data transferi) ise, 1980'li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. EDI firmaların kapalı ağ ortamı üzerinden verilerini birbirleri ile paylaşması esasına dayanır ve herhangi bir interaktivite içermez. EDI için geliştirilmiş özel programlar ve ağ yapıları gereklidir. İnternetin gerekli ağ yapısını daha ucuza ve daha geniş bir kitleye sağlayabilmesi sonucu kurumlar kendi kapalı ortamlarında yaptıkları işlemleri açık ağ ortamı olan internete taşımışlardır. Daha sonra bunu geliştirerek karşılıklı alışveriş yapabilecek yazılımlar ve iş modelleri oluşturulmuş böylece B2B e-ticaret gelişmeye başlamıştır yılları e-ticaret furyasının yaşandığı ve yeni ekonomi şirket değerlerinin karlarına bakılmaksızın çok yükseklere çıktığı dönemler olmuştur yılı son çeyreğinde ise şişirilmiş beklentilerin sönmeye başladığı ve yatırımcıların karlılığa önem vermeye başladıkları gözlemlenmiştir yılından sonra birçok yeni ekonomi veya "dot.com" diye adlandırabileceğimiz firma ortadan kalkmış veya bir başka büyük yeni ekonomi şirketi tarafından satın alınmıştır. Şekil 1 'de Gartner grubun teknolojinin aşırılık eğrisinde, e-işin gelişimi gösterilmektedir. [1] Bu trende rağmen, yeni ekonomi popülerliğini sürdürmektedir. Uzmanlar doğru sorunun e-işe girip girmeme değil, ne zaman girme konusunda cevaplandırılması gerektiği konusunda uzlaşmaktadırlar. Gartner grup, %70 gerçekleşme olasılığı ile 2005 yılına gelindiğinde tüm ekonominin %70'inin sanal ortamda bütünleşmiş şirketler tarafından domine edileceğini öne sürmektedir. Şekil 2'de görüldüğü gibi 2000 yılı itibari ile 400 milyar $ olan e-ticaret hacminin 2004 yılı itibari ile 7,3 trilyon $'a ulaşılacağı tahmin edilmektedir.fi] 67

3 Beklenti Teknolojinin Aşırılık Eğrisi En Büyük E Başka Büyük Yok E-iş Bitiyor Şekil 1. Teknolojinin Aşırılık Eğrisi B2B Internet ET Tahminleri (Milyar $) İcraat Ağ Sonrası I; n'** H Kesif / 3,999 H EHranel E-Pazaryeri ET Şekil 2. B2B İnternet ET Tahminleri Zaman Tablo l.'de bölgelere göre B2B kazançları tahmin edilmiştir. Bu tabloya göre e-ticaretten en çok kazanç sağlayacak bölge ABD olurken en büyük artış Avrupa'da olacaktır.[2] ABD Avrupa Asya- Pasifık Japonya Diğer Ülkeler Tablo 1. Ülkelere göre B2B Kazançları 1999 $ E-ticaretin Getirdikleri: 2000 $ $ Büyüme yüzdesi % E-ticaretin bu kadar önemsenmesinin ve üzerinde bu kadar çalışılmasının başlıca sebebi ticaretin taraflarına getirdiği faydalardır. Bu faydalan dört grupta toplayabiliriz. a) Üretim ham maddelerinin alımı sırasında sağladığı faydalar b) b)ürünü üretirken sağladığı faydalar c) Malın satılması sırasında sağladığı faydalar d) Müşteriye ulaştırırken sağladığı faydalar. a) Satın alma sırasında sağlanan faydalar: Standart, sık kullanılan ve katma değer yaratmayan çeşitli satın alma işlemleri elektronik ortamda otomatik hale getirilerek zamandan kazanç sağlanmaktadır. GE e-ticaret sayesinde tedarikçilerini belirleme ve fiyat teklifi prosesinin tamamlanma süresini günden 9-11 güne düşürmüştür. Satın alma personelinin %60'ı daha verimli işlerde kullanılacak şekilde düzenlenen firmada personel operasyonel işlerin yerine stratejik konular üzerinde yoğunlaşabileceği 6-8 ekstra gün kazanmıştır. [4] b) Ürünü üretirken sağladığı faydalar: Müşteri ile ortak ürün tasarımı yapmaya fırsat veren e-ticaret üretim planlaması gibi daha ileri süreçlerde de kullanılabilmekte ve doğru ürünün tam zamanında üretilmesine katkıda bulunmaktadır. c)malın satışı sırasında sağladığı faydalar: Alıcılar ve satıcılar herhangi bir fiziksel kısıtlama (zaman, yer) olmaksızın birbirlerine kolayca ulaşabilmektedirler. Bu kısıtlamaların ortadan kalkması dünyanın çeşitli yerleri ile ticaret yapma fırsatını doğurmuştur ve bu fırsat o bölgelerde fiziksel bir mekan edinmekten çok daha ucuza gelmektedir. E-ticaret şirketi dünyada milyonlarca kişi tarafından erişilebilmektedir, fiziksel bir mekana oranla çok daha az değişken gideri vardır ve talebi karşılamak amacı ile ölçeklendirilebilir. Yüzlerce dükkan veya büro açmak yerine bir yerden ulaşılabilir olmak her yerde stok tutma zorunluluğunu da ortadan kaldırmıştır. E-ticaret sayesinde sipariş alma işlemindeki maliyetler alıcı tarafına geçmiştir. Elektronik ortamda ürün hakkında bilgi alan müşteri satın alma işlemini geleneksel yoldan gerçekleştirse bile, firmalar için büyük kazançlar oluşmaktadır. Otomotiv tüccarları e-ticaret ile gerçekleştirdikleri satış işlemi için $25 dolar maliyet bildirirken, yüz yüze yapılan satışların maliyetinin $100 olduğunu belirtmişlerdir. [3] E-ticaret yeni müşteri çekme maliyetini oldukça azaltmaktadır. Elektronik ortamda reklam vermek diğer medya organlarına göre daha ucuzdur. Carpoint adlı otomotiv e-ticaret şirketi satılan araba başına $200 reklam ücreti alırken, geleneksel medyada bu tutar $450'dır.[3] Ayrıca internet üzerinden çapraz satış yapma (bir ürünün yanında başka bir ürün daha satma) imkanı daha fazladır. Çapraz satış yapmak yeni bir müşteri bulmaktan 7 kere daha ucuzdur. [3] Elektronik etkileşim, siparişlerin alındı makbuzu ve fatura ile tutarlığını kontrol etme sürecindeki aksaklıkları gidermektedir. Cisco e-ticaret i; r 68

4 sayesinde sipariş doğrulama işlemini otomatikleştirmiş ve hata oranını %2'ye düşürmüştür. [3] Satış sonrası servis ve müşteri desteği konusunda e-ticaretin faydası yadsınamaz büyüklüktedir. Forrester Research'ün yaptığı çalışmaya göre, müşteri temsilcisini sahaya göndermek $ , telefonla servis $15-20, internet üzerinden servis ise $7 civarında maliyet yaratmaktadır yılında Cisco müşteri servisinin %70'ini on-line hale getirmiştir ve çeyrek milyon telefon görüşmesinden kurtularak yaklaşık $500 milyon tasarruf sağlamıştır.[3] E-ticaret sayesinde otomatikleşen bir çok fonksiyondan dolayı personel ihtiyacı da azalmış ve çalıştırılan personelin yapısı değişmiştir. Yeni ekonomi şirketlerinde daha az sayıda fakat daha kalifiye insan çalıştırılmaktadır. Geriye dönük raporlamalar hızlı, kolay ve hatasız bir şekilde yapılabilirken, ileriye dönük tahminler ve analizlere doğru ve çeşitli veri girişi temin edilebilmektedir. c) Müşteriye ulaştırırken sağladığı faydalar: E-ticaret, tedarik zinciri yönetimini kolaylaştırmakta ve maliyetlerini azaltmaktadır. Bir çok endüstride tedarik zincirinde stoklar, depolar, dağıtım kanalları ve navlun giderleri satış maliyetlerinin %10-15'i gibi bir orandadır. Bu oranın yarısının bile e-ticaret sayesinde tasarruf edilmesi büyük maliyet avantajları sağlarken müşteri hizmetlerini de belirgin ölçüde iyileştirmektedir.[5] Etkin stok yönetimi maliyetleri azaltıcı bir unsurdur. Firmaların arasındaki bağları kuvvetlendiren e-ticaret sayesinde, talep daha iyi tahmin edilebilmekte, stok yönetimi daha verimli hale gelmektedir. E-ticareti uygulayan Dell Bilgisayar'da ürün stokta ortalama 6 gün kalmakta, geleneksel kanalları kullanan Compaq'ta ise ürün ortalama 20 gün stokta beklemektedir.[3] E-ticaret fiziki olmayan malların (müzik, fınans servisleri gibi) dağıtımında büyük avantajlar sağlarken, fiziki malların ticaretinde ve gümrük geçişlerinde %25 oranına varan tasarruf sağlayabilmektedir.[3] Ticaretin birçok kademesinde yer alan aracılar ya tamamen ortadan kalkmakta yada form değiştirerek sayıları azalmaktadır. 1.3 Amaçlarına Göre E-ticaretin Şirketleri: Elektronik ortamda ticaret yapan şirketler çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. Bu amaçlan şöyle sıralayabiliriz: -Kazanç elde etmek: Bu amaçla kurulmuş olan elektronik ticaret şirketleri alıcı ve satıcıları birleştiren bağımsız bir pazaryeri oluşturmaktadırlar. Şirket, alıcı ve satıcıyı bir araya getirme hizmetinden dolayı yapılan işlemlerden belli bir komisyon alarak kazanç elde eder. Bu tarz pazaryerleri kullanıcılarına birçok alıcı veya satıcıya ulaşma imkanı, ihale açma veya teklif verme işlemlerini daha kısa zamanda ve hatasız yapma imkanı sağlar. Bu amaçla kurulmuş olan firmalara örnek olarak CommerceOne, E-steel, Freemarkets, Kotonline verilebilir. -Operasyonları pürüzsüzleştirmek: Bu e-ticaret şirketlerinin amacı kendi iş sistemlerini açık ağ ortamı üzerinden yürüterek genellikle tedarikçileri ve alıcıları ile entegrasyon sağlamaktır. Bu entegrasyon tedarikçilerle tedarik zinciri yönetiminde, alıcılarla ve tedarikçilerle ürün geliştirme konularında olabilmektedir. Kurulan entegrasyon sayesinde işler hatasız ve hızlı bir şekilde yürütülebilmekte ve sinerji sağlanabilmektedir. Bu şirketlerin öncelikli hedefi kar etmek değil, operasyonları pürüzsüz bir şekilde sonuca ulaştırabilmektir. Firmaların kendi müşterilerine özel olarak kurulmuş ve satış işlemlerini kapalı ağ ortamında gerçekleştirdikleri extranetler de bu gruba girerler. General Motors, Ford, Daimler/Crysler, Renault-Nissan'ın kurmakta olduğu Covisint örnek verilebilir. Başka bir örnek ise sadece kontratlı müşterilerine hizmet verecek olan Steel24-7'dır. -Talep Toplamak: Bu e-ticaret firmasının amacı alıcılarının ana faaliyetlerinin dışındaki ihtiyaçlarını (kağıt, ofis ve temizlik gibi sarf malzemeleri) bir yerde toplayıp, belli bir hacme ulaştıktan sonra satıcı ile pazarlık edip toplu alışveriş yapmaktır. Alıcıların küçük hacimli alışlardan dolayı kaybettikleri fiyat indirimlerini alıcılarla paylaşarak firma kazanç elde eder. Bu tarz sitelere örnek olarak Ortakpazar, Letsbuyit'i verebiliriz. 2. TÜRKİYE'DE E-TİCARET Türkiye e-ticaretin önemini kavrayan ülkelerden biridir fakat e-ticaret gelişmiş ülkelerdeki gibi hızlı gelişmemektir. İntel'in 2000 yılında Türkiye pazarına ilişkin yaptığı araştırmaya göre şirketlerin %22'si e-ticaret yapmaktadır, %37'si bu işe girmeyi planlamakta, geri kalan bölüm ise e-ticaret yapmayı düşünmemektedir. E-ticaret yapan %22'lik bölümün %32'si Bilişim teknolojileri ve telekom sektöründedir. Ernst & Young'ın tahminlerine göre 2005 yılında Türkiye'de e-ticaret hacmi $ 15 milyar olacak bunun $ 9 milyarını B2B e-ticaret oluşturacaktır.[6]. Türkiye'de kurulmuş olan B2B şirketlerine Kotonline, Turkecom, Chemorbis, Texyard, Ortak-pazar.net örnek verilebilir. Çelik sektöründe ise Koç grubu dış ticaret şirketi olan Ram ile Erdemir'in ortak e-ticaret firması kurma çalışmaları devam etmektedir. 3. E-TİCARET VE METAL SEKTÖRÜ Otomotiv, bankacılık, perakendecilik gibi sektörlerde hızlı bir geçişin yaşandığı e-ticaret metal sektöründe de etkisini göstermeye başlamıştır. Metal sektöründeki bir çok firma bu teknolojilere ayak uydurmanın sadece verimliliği artırmak ve işleri kolaylaştırmak için değil, artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek için de gerekli olduğunun bilincine varmıştır. 69

5 Elektronik ortamda ticareti yapılan metaller arasında alüminyum, bakır, çinko, kurşun, nikel ve en önemlisi çelik bulunmaktadır. Çelik haricindeki diğer metaller Londra Metal Borsasında işlem görmekte ve vadeli piyasalarda dünya üretimlerinin 30 kat fazlası satılmaktadır. [2] Bütün bu metaller içinde üretimi ve tüketimi en yüksek olan ve herhangi bir borsada işlem görmeyen metal çeliktir. Bu bakımdan çelik elektronik ortamda ticareti yapılmaya en uygun metal olmaktadır. Şekil 3'de görüldüğü gibi dünyada tüketimi en fazla olan metal çeliktir. Tüketime oranla 1 ton metalin kaç kere el değiştirdiğini gösteren Şekil 4'de ise çeliğin ticaret ivmesinin diğer metallere göre oldukça düşük olduğu görünmektedir. Bu bakımdan çelik e-ticaret için en uygun metal olmaya adaydır. Dünya Tüketimi bir özelliği ise sınır ötesi ticaretin dikkate değer bir hacimde olduğudur. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsünün 1999 yılı verilerine göre dünya çelik ticareti 281,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.[7] Sınır ötesi ticaret on yıl önce dünya çelik satışının %25'i iken, günümüzde bu oran %40'a ulaşmıştır. [8] Günümüzde çelik sektöründe ticaretin yapılmasında bir çok olumsuzluk var olmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.: -Dağıtım kanallarındaki verimsizlik -Pazar istihbaratının yeterli ve tam zamanında olamamasından dolayı arz ve talepteki dengesizlik ve hem alıcı hem de satıcıların stok tutmak zorunda kalmaları -Kısıtlı alıcı ve satıcı bilgileri ve pazar değerini ifade edemeyen fiyatlar -Orta ve küçük ölçekli alıcılara servis vermeye uygun bir yapıda olmayan çelik üreticileri -Sektörün küresel bazda dağınık bir yapı sergilemesi E-ticaret pazar dinamiklerini artırarak: -Daha verimli pazarlara, -Stokların daha iyi yönetilmesi sayesinde kaynakların verimli kullanılmasına ve böylece işletme sermayesi ihtiyacının azalmasına -Şeffaflaşan fiyatlar sayesinde arz talep dengesinin oluşmasına ve fiyat dalgalanmalarının minimuma inmesine yol açacaktır. Çelik Alimünyum Bakır Çinko Şekil 3. Dünya Tüketimi E-ticaretin maliyetlere etkisi üzerinde yapılan araştırmaya göre elektronik ortamda çelik alışverişi ton başına ortalama %10 bir tasarruf sağlamaktadır. [9] Ticaret İvmesi E-Ticaret ticaret marjlarını ne kadar azalttı %60 n Çelik AlimUnyum Bakır Çinko Kursun %50 %40 - %30 - %20 - %0 - ÜSül II1İİ im HHHHMH 1 <10% 10-20% 20-30% 30-50% >50% Şekil 4. Ticaret İvmesi Şekil 5. E-Ticaretin Ticaret Kar Payları Üzerinde Etkisi 3.1. E-ticaret ve Çelik Sektörü Çelik dünyanın ikinci en büyük tüketim maddesidir. Dünya üretimi 850 milyon tonlara yaklaşarak, yıllık $650 milyar ticaret hacmi yaratmaktadır. Çelik ticaretin %35-40'ı ara tüccarlar ve dağıtıcılar tarafından yapılmakta ve çok az veya hiç katma değer katılmadan satılmaktadır. Ek bir %15 daha ara prosesçiler tarafından işlenmekte ve üretici ve son kullanıcıya ulaşmadan ticareti yapılmaktadır. Çeliğin diğer Şekil 5. Metal Bulletin (MB) adlı derginin yaptığı 2000 yılı e-ticaret anketinde, e-ticaretin ticaret kar paylarını ne kadar azalttığına dair ankete katılan üreticilerin, tüccarların, çelik servis merkezi ve alıcıların verdiği cevaplan göstermektedir. Bu şekle göre, ankete katılan firmaların yaklaşık %50'si, e-ticaretin malın el değiştirmesinde eklenen kar paylarını %10 civarı azalttığını düşünmektedir. [10] 70

6 Satış Gid. %16 ~1 Dağıtım J^k Gid. i^h %7 ^ ^ Müşteri^^H Hiz. ^ H E-ticaretin Faydalan Ulaşılabilir. \ /Bilgi bul. PazargiSis 1 ^/ /o26 Şekil 6. E-ticaretin Algılanan Faydası Yine aynı anketten alınan Şekil 6. çelik sektöründe e- ticaretin hangi alanlarda fayda sağlayacağına dair katılımcıların görüşlerini içermektedir. Bu şekle göre katılımcıların %26'sı e-ticaretin bilgiye ulaşma, %22'si pazardaki müşteri ve tedarikçiler arasında ulaşilabilirlik sağladığı için faydalı olacağını düşünmektedirler.flo] %80 %70 %60 - %50 - %40 - %30 %20 -I %0 Acentalarda azalma görüyor musunuz? Toplam Çelik Üret. Çelik Servis Tüccar. Merkezi ve alıcılar D Evet O Hayır ü Cevap yok Şekil 7. Acente Sayısında Azalma Aynı anketten alınan diğer bir bulguyu içeren Şekil 7. eticaretin gelişmesinden dolayı acente sayısında azalma görülüp görülmediğini sormaktadır. Ankete katılanlar toplamda acente sayısında azalma gördüklerini belirtmişlerdir. [10] 3.2. Çelik Sektöründe E-ticaretin Geleceği: World Steel Dynamics'in 24 Mart 2000 tarihli raporuna göre 2004 yılında çelik e-ticaret rakamı 44 milyar dolar civarında olacaktır yılında ise 300 milyar dolar ticaret hacmi oluşacağını tahmin etmektedirler.fi 1] Aynı şekilde 2010 yılına kadar vadeli satış piyasaları (futures) kurulması muhtemeldir. Fiyatların şeffaflaşması ve pazarın büyümesi, bu piyasaların çelik endüstrisi için işlevsel olmasına olanak tanımaktadır yılında 152 milyon ton çelik ürünün futures piyasalarda işlem göreceği ve bu piyasanın elektronik ortamda oluşturulacağı öngörülmüştür. [2] Çelik sektöründe e-ticaretin gelişeceğine inanç sektördeki oyuncular arasında yaygındır. Şekil 8.'de MB'nin anketinde "İş önceliklerinizin arasında e-ticaret stratejisini nereye koyarsınız" şeklinde sorulan sorunun cevapları gosterilmektedir.fi 0] Bu cevaba göre çelik sektöründeki bir çok oyuncu e-ticarete önem vermektedir. %45 -, %40 %35 %30 - %25 - %20 - E-ticaret Stratejisinin Önemi %0 D En Çok Önemli Değişir Değil Önemli Önemli Şekil 8. E-ticaret Stratejisinin Önemi Çelik sektöründe e-ticaretin dünyadaki bölgeler, ürünler ve verilen hizmetler bakımından zaman içinde bir gelişme göstereceği öngörülmektedir. World Steel Dynamics'in Nisan 2000 raporuna göre, çelik sektöründe e-ticarete ABD ve Kanada başlayacak ve 2003 yılına kadar sırasıyla Avrupa, Japonya, Latin Amerika, Uzak doğu ve en son Çin bu faaliyetlere girecektir. Aynı şekilde e-ticaret karbon çeliği ile başlayacak 2010 yılına kadar paslanmaz çelik, çelik hurdası, çelik dışı metaller, hammaddeler, bakım ve operasyon malzemeleri ve 2005 yılında da entegre sistem ürünleri satılacaktır. E-ticaret şirketleri ilk işe başladıklarında açık artırma veya eksiltme modeli, daha sonra sipariş takibi, lojistik hizmetleri, stok kontrolü, kredi hizmetleri, tam servis sistemleri ve en sonunda futures hizmetlerini vereceklerdir Çelik Sektöründe E-ticaret Başarı Faktörleri Çelik sektöründe e-ticaret karlı bir alan gibi gözükse dahi gelecekte ayakta kalabilmek kolay olmayacaktır. E-ticaret firmasının varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan başarı faktörleri şunlardır: -Firmanın çok yüksek hacimlerle iş yapması gerekmektedir. E-ticaret firmaları genellikle yapılan işlemlerden komisyon alarak kazanç elde etmektedirler ve bu komisyon oranlan günümüzde %2 ile %0,375 arasında değişmektedir. Artan rekabet ve iş hacmi yaratma baskısı ile bu oranlar daha da düşecektir. Kazanç marjlarının bu kadar düşük ve sabit 71

7 giderlerin milyon dolar civarı olduğu bir ortamda ortalama 30 milyon ton yıllık işlem hacmi firmayı kar eder hale getirebilmektedir.[2] 30 milyon ton dünya e-ticaret pazarının %27'sine denk gelmektedir. Bu da pazarın 2 veya 3 global oyuncuyu kaldırabileceğini daha fazla olması durumunda kar marjlarının eriyerek birçoğunun kapanmasına yol açacağını göstermektedir. Gelecekte global pazarda birkaç oyuncunun kalması rekabet kurumlarının soruşturmaları için zemin hazırlayacaktır. -Çelik e-ticaret firmasının her türlü müşterinin isteğini karşılayabilmesi için çok çeşit sağlayabilmesi bu yüzden de global olması gerekmektedir. -Düşen komisyon gelirlerinden dolayı alıcı ve satıcıyı aynı platformda birleştirmek şirketin kar etmesi için yetmeyecektir. Hem müşteriyi tatmin etmek hem de ek gelir elde etmek için gelecekte e-ticaret firması, katma değeri olan servisler de sunmak zorunda kalacaktır. Bu servisler, tedarik zincirindeki bilginin paylaşımı, lojistik, fınans, gözetim, ürün geliştirme gibi hizmetler olacaktır Çelik Sektöründe E-ticaretin Yapısı ve Potansiyeli: Çelik ürünlerinin ticareti kompleks ve çeşitlidir. Çok çeşitli büyüklüklerde ve kalitelerde üretim yapılabilmekte bu da ticareti zorlaştırmaktadır. Bu özellik iyi ve sofistike bir iş modeli kurabilen e-ticaret firması için avantaj yaratmaktadır çünkü bu sistem geliştikten ve kullanıcılar sisteme alıştıktan sonra diğer e-ticaret firmalarının pazara girişi zorlaşacaktır. Sıcak ve soğuk haddelenmiş saç, galvanizlenmiş çelik, çubuk ve yapı çeliği ürünleri e-ticarete en uygun ürünlerdir. Tablo 2.'de çelik ürünleri ve e-ticarete yatkınlıkları verilmiştir. [2] E-ticareti yapılan çelik ürünleri yukarda saydığımız ürünler olmakla beraber bu ürünlerin genelde ikinci kalite veya üretim fazlası olanları elektronik ortamda satılmaktadır. Şekil 9.'da ise, MB'nin yaptığı ankete katılanların, hangi ürünlerin e-ticareti yapılabileceğine dair fikirleri gösterilmiştir. Ürün Sıcak Haddelenmiş Sac Soğuk Haddelenmiş Sac Galvanizli Sac Teneke Levha Çubuk Filmaşin Yapı çelikleri Demiryolu çeliği Tüp-Boru Dünya Ticareti Az Az Tablo 1. Ürün Bazında E-ticarete Yatkınlık Ç.S.M. Pazarlık gücü Satışları* olan ana alıcılar Orta Az Orta Orta Az -orta Orta-Az Orta Az Alıcıların kalifikasyonlarını belirleme oranı Orta-Az Orta Orta Orta Az Az Az Özel maddeler Orta-Az Orta Orta Az Orta Orta Orta Az Orta Orta Y=yüksek O=orta A=az *Ç.S.M=Çelik Servis Merkezi Hangi ürünlerin E-ticareti Yapılır 1 yıllık kontratlı satışlar Orta-Az Orta Az Az Az Az E-ticaret potansiyeli -orta Az Orta Az Orta Bu tabloya göre çelik sektöründeki oyuncuların %35'i ikinci kalite ürünlerin, %30'a yakın bir kısmı da yassı ürünlerin ticaretinin yapılabileceğine inanmaktadırlar.[10] Çelik üreticisi olan firmalar e-ticareti, stoklarını ve fazla malzemelerini azaltma yolu olarak görmektedirler. LTV, elektronik pazaryerini kullanmaya başladıktan sonra ikincil ürünler için müşteri bazını %25 artırdığını belirtmiştir.[2] i K Yassı K Uzun Galv. Paslanmaz İkinci Kal. Diğer Şekil 9. E-Ticareti Yapılan Ürünler Tablo 3.'te ise çelik sektöründe e-ticaret potansiyelini belirleyen bölgesel faktörler gösterilmiştir.[2] Bu tablonun başlıklarının e-ticarete etkisini inceleyecek olursak, -Dünya ticaretine dahil olma ne kadar yüksek olursa, e- ticaret yapma potansiyeli o kadar fazladır. -Çelik servis merkezlerinin pazar payı potansiyelinin yüksek olması, e-ticaret için iyi etkenlerden biridir çünkü çelik servis merkezleri, ürünleri müşterilerine belli kar marjları ile ulaştırırken, e-ticaret firması daha az bir marj koyarak onların yerini alacaktır. İ: 72

8 -Bölgede pazarlık gücü yüksek alıcıların olması e-ticaret açısından kötüdür çünkü bu alıcılar geleneksel yoldan fiyat indirimi alabiliyorken, e-ticaret ortamında küçük alıcılarla aynı hizmete ve fiyatlara maruz kalacaklardır, bu bakımdan da e-ticareti tercih etmeyeceklerdir. - katma değerli ürünler genellikle spot bazda satılmadığından, e-ticaret ise daha çok spot satışa yönelik olduğundan dolayı bu faktörün yüksek olduğu bölgeler e- ticaret için uygun değildir. -Aynı mantıkla, 1 yıl veya daha uzun kontratlı satışların yüksek olması şimdilik e-ticaretin yapısına uygun değildir. Gelecekte e-ticaret iş yapış şeklini aldığında, uzun vadeli kontratların alımı ve satımı olan fonvard ve futures işlemleri yapılabilecektir. ABD ve Kanada e-ticaret bakımından önde giden ülkelerdir. Bunun sebebi, teknolojik gelişmelerin ilk başta bu ülkelerde kabul görmesidir. Ayrıca bu ülkelerde, çelik üreticileri çelik servis merkezlerine sahip değildir ve e-ticaret kanalı ile çelik servis merkezi pazarından pay alabileceklerini düşünmektedirler. Avrupa e-ticarete adaptasyonda ikinci sırada yer alacaktır çünkü ABD'den farklı olarak hem çelik ithalatçısı hem ihracatçısıdır. Japonya'da çelik üreticilerinin bir çoğu alıcıların hissedarıdır. Bu spot pazarın oldukça kısıtlı olmasına dolayısıyla, e-ticarete pek uygun bir yapı sergilememesine sebep olmaktadır. Yine de, büyük bir ihracatçı olması e- ticareti geliştirebilir. Çin, e-ticaret açısından en uygun ülke olarak göze çarpmaktadır. Satışların çoğu spot bazdadır, çelik servis merkezi endüstrisi çok cılızdır, ithalatları yüksektir ve çelik üreticilerinin ihracat yapmak için kendi dış ticaret firmaları mevcut değildir. Ürün Faktörlerin E-ticaret açısından durumu Kuzey Amerika Avrupa Japonya Çin Latin Amerika BDT Ortadoğu ve Afrika Diğer Pasifik Bölgesi Dünya Ticaretine Dahil olma olması iyi Tablo 3. Çelik E-ticaret Potansiyelini Belirleyen Bölgesel Faktörler Ç.S.M için Pazarlık Gücü Pazar Payı Alıcılar olması iyi Orta Az Orta Az Orta Orta olması kötü Orta-Az Orta Orta Az Orta Katma Değerli Ürün Ticareti olması kötü Az Az Az Az Orta 1 Yıllık Kontratlı Satışların Toplam İçindeki Payı olması kötü Orta Orta Az Orta-Az Az Az Az Çelik Pazarının Büyüklüğü olması iyi Büyük Büyük Büyük Büyük Büyük Orta Orta-Küçük Orta-Küçük E-ticaret yapısı gereği kontratlı satışlardan çok spot satış dediğimiz herhangi bir uzun vadeli bağlantı olmadan yapılan satışlara uygundur. Tablo 4.'te bölgeler için 2010 yılı spot ve kontratlı satış tahminleri yer almaktadır.[2] Bölge ABD/Kanada G. Amerika/Meksika Avrupa BDT Orta Doğu ve Afrika Japonya/G.Kore Avustralya/Tayvan Çin/K. Kore Diğer Pasifik ülkeleri TOPLAM Tablo 4. Çelik E-ticaretinde Spot ve Kontratlı Satışların Paylaşımı 2010 Çelik 1-yıllık Kontrat Spot Satış E-ticaret yapılabilecek Tüketimi Hacmi (ton) hacmi(ton) yüzde* *1 yıllık kontratlı satışların %5'i ile spot satışların %70'i alınmıştır E-ticaret hacmi (ton)

9 3.4. E-ticaretin Çelik Sektörüne Etkileri Üreticiler açısından E-ticaret E-ticaretin çok hızlı olmasa da, önümüzdeki yüzyılda çelik sektörü üzerinde önemli bir etkisi olacağı muhtemeldir. E- ticaret, bir iş yapış şekli olarak diğer kanalların yerini aldığında, çelik sektöründeki bir çok oyuncu kazanan ve kaybeden konumuna düşecektir. Şekil lo.'da e-ticaretin çelik sektöründeki oyunculara hangi alanda tasarruf sağladığı gösterilmektedir.[2] Dufük \ NAÛ» Üretiri Tesisler Satıcılu ^ (MabyetUsarnıfU) \Mini tesisler \ \ Oitavt Küçük Alcılu / ÇelkSctTuMnknKii Büyük Aolai / Prûietçilet / \ S -J Ahcdu (Fiyat tasarrufa) Şekil 10. E-ticaretten Potansiyel Kazançlar Şe E-ticaret fiyatların şeffaflaşmasını, daha doğru arz-talep tahmini yapılmasını, daha büyük pazarlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu da daha fazla rekabet demektir. Küçük ve özel pazarlara (niche markets) satış yapan üreticiler için durum daha da zor olabilir çünkü bu pazarlara başka oyuncular da girebilecektir ve eski oyuncuların fiyat avantajını eriteceklerdir. Bu olumsuz durumu kendi lehlerine çevirmek isteyen birçok üretici firma, e-ticaret firması kurmuş veya ortak olmuştur. Tablo 5. dünyanın en büyük 10 üreticisinin e-ticaretteki konumunu göstermektedir. Büyük üreticiler, e-ticaretin sağlayacağı maliyet tasarrufundan faydalanacaklardır. World Steel Dynamics 2000 ile 2005 yılları arasında fabrika işletme giderlerinin %15, satış ve genel giderlerin %20 oranında düşeceğini tahmin etmektedir. Özellikle Çin ve Rusya'daki düşük maliyetlerle üretim yapan tesislerin e-ticaretten daha avantajlı çıkacağını iddia etmekte, ton başına sabit giderleri dolar arasında olan tesislerin e-ticaret yüzünden zor durumda kalabileceğini ifade etmektedir. [2] Firma Nippon Steel POSCO Arbed ispat Usinor Corus Thyssen Krupp Baosteel NKK Riva Ülkesi Japonya Kore Lüksemburg ingiltere Fransa İngiltere Almanya Çin Japonya italya Tablo 5. Dünya ilk 10 Üreticisinin E-ticaret Faaliyetleri 2000 Üretim E-ticarete yönelik faaliyetleri rakamı 28,4 27,7 24,1 22, ,7 17, ,6 Kendi ticaret firması tarafından kurulan LiveSteel.com adlı e-ticaret şirketinde hissesi var. Müşteri ve tedarikçileri ile iş yapabileceği Steel-n adlı portalını haziran ayında faaliyete geçirdi. Steel24-7 ve BuyforMetals'i kurma çalışmaları devam ediyor. E-Arbed adlı extraneti mevcut. E-steel ve Ferrousexchange'de hisseleri mevcut. Ayrıca CommerceOne ile Metique adlı metal e-ticaret şirketi kurma çalışmaları devam ediyor. Steel24-7 ve BuyforMetals'i kurma çalışmaları devam ediyor. Steel 24-7 açılana kadar SteelUser adlı extraneti faaliyete devam edecek. Steel24-7 ve BuyforMetals'i kurma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sadece kendi müşterilerine satış yaptığı extraneti mevcut. Steel24-7 ve BuyforMetals'i kurma çalışmaları devam ediyor. Kendi extraneti mevcut Oriental Steel online ile birlikte geliştirdiği satın alma e-ticaret platformu bulunmaktadır. Kendi extraneti mevcut. Orta vadeli planlarında çelik sektöründe çevre ile ilgili e-ticaret yapmak var. Bu amaçla NKKeconet'i kuruyorlar. VAI ve Rautaruuki ile kurmayı planladıkları e-ticaret şirketi projesini askıya aldılar. Kendi extraneti mevcut Çelik Servis Merkezleri açısından Büyük servis merkezleri fiyatlarını indirerek e-ticaret arenasında yer edinebilirken, küçük ve orta ölçekli servis merkezleri daha az rekabet avantajına sahip olmalarından dolayı e-ticaretin yarattığı kızgın rekabet ortamında zor durumda kalacaklardır. Küçük servis merkezleri sabit giderlerini büyükler kadar kesemeyeceklerdir. Dünyanın en büyük çelik servis merkezi Ryerson Tull, Metalsite'a katalogunu koyarak e-ticaret konusunda konum almıştır Tüccarlar açısından E-ticaret bir bakıma müşteri ve satıcı arasındaki aracıları ortadan kaldırmaya yönelik olduğundan dolayı, en fazla tüccarlar etkileneceklerdir. Yerel tüccarların, uluslararası tüccarların sahip olduğu özel ilişkilere sahip olmaması, 74

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014 Değerli öğrenciler bu ders notunda Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi dersinizle ilgili

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME Hamdi Demir ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ticaretin ve ticari faaliyetlerin mahiyetini ve yapısını değiştirecek potansiyeldedir. Bankacılık ve finans sektörü

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET ODASı İŞLETME YÖNETİMİNDE VENİ EĞİLİMLER DİZ Sİ İSTANBUL TjCAREt ODASI SORULARLA E-TİCARET, E-İŞ Hazırlayan Nuray Korlcmaz Biigi ve Dol

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Eren Uygur Tez Danışmanı

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı