«BM364» Veritabanı Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "«BM364» Veritabanı Uygulamaları"

Transkript

1 HAFTA 7 Transaction Izolasyon- Trigger Kavramları" Yaşar GÖZÜDELİ «BM364» Veritabanı Uygulamaları

2 Konu Akışı Transaction Kavramı İzolasyon Seviyeleri ve Concurrency Triggerlar 2

3 Transaction Simitçi ile bozuk para hikayesi... 3

4 Neden Transaction Ortak zamanlı çalışmada verilerin değiştirilmesinde tutarlılık gerekir Veri Değiştirmede ACID Kuralı Bölünemezlik (Atomicity) Transaction bloğu yarım kalamaz. Ya hep ya hiç Tutarlılık (Consistency) Transaction veritabanının yapısını bozmadan terketmelidir(constraint-trigger vs ile sağlanan iş kuralları) İzolasyon (Isolation) Farklı transaction'lar birbirinden ayrık ele alınmalıdır. Her transaction için veritabanının yapısı ayrı korunmalıdır. Bir transaction bitmeden diğer transaction lar yaptıkları değişikliklerinden haberdar olmamalıdır, bitince hepsinden aynı anda olmalıdır. Dayanıklılık (Durability) Tamamlanmış Transaction'ın hatalara karşı esnek olması gerekir. Elektrik kesilmesi, CPU yanması, O.S. Göçmesi bu kuralları uygulamaya engel olmamalı

5 Yazılımcı Açısından Transaction faturakod Ürün Bilgileri Fatura Bilgileri

6 SQL Server açısından Transaction 6

7 SQL Server'de Transaction Türleri Transaction Başlatma Bitme Harici(Expicit) BEGIN TRAN ile Kullanıcı tarafından COMMIT TRAN, ROLLBACK denilerek kullanıcı veya başka bir sorun olması halinde SQL Server tarafından Dahili (Implicit) Otomatik sabitleme (Autocommit) CREATE, INSERT, UPDATE DELETE gibi bazı ifadeler çalıştıktan sonra SQL Server tarafından otomatik Her bir batch'ten önce SQL Server tarafından otomatik COMMIT TRAN, ROLLBACK denilerek kullanıcı veya başka bir sorun olması halinde SQL Server tarafından Her bir batch'den sonra veya Batch içerisinde bir hata oluşması halinde SQL Server tarafından otomatik

8 SQL Server'de Transaction Modları Dahili (Implicit) Transaction SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON İle mod aktif hale getirilir. Transaction, şu ifadelerden sonra başlatılır: ALTER TABLE, CREATE, DELETE, DROP, FETCH, GRANT, INSERT, OPEN, REVOKE, SELECT, TRUNCATE TABLE ve UPDATE. Bu ifadelerden biri geçtiğinde, kullanıcının rollback veya commit yapması gerekir. IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF ile kapatılır Autocommit SQL Server, IMPLICIT veya EXPLICIT mod'da çalışmıyorsa, autocommit'de çalışır Her bir ifadeden önce bir transaction başlatır. İfadede hata oluştu ise, o ifadenin tamamını kendisi geri alır, olmadı ise sabitler. Harici(Explicit) Transaction Herhangi bir dize ifade ACID'den birine gereksinim duyduğunda programcı başlatır.

9 Harici Transaction Yönetimi BEGIN TRAN <transaction_ismi> İfadeler COMMIT ROLLBACK Örnek: Bir banka havalesi yapabilecek bir SP yazılmasın 1. Havale yapanın hesabından havale miktarını düşecek 2. Havala yapılanın hesabına havale miktarını ekleyecek 3. Aralarda hata oluştu ise geri alacak (TRY-CATCH veya IF 4. Oluşmadı ise sabitleyip çıkacak CREATE TABLE tblhesap( HesapNo CHAR(10) PRIMARY KEY NOT NULL, isim VARCHAR(55), soyad VARCHAR(55), sube INTEGER, bakiye MONEY ) INSERT tblhesap VALUES(' ','Ali','Eryatan',749, ) INSERT tblhesap VALUES(' ','Ahmet','Eryatan',749, )

10 Konu Akışı Transaction Kavramı İzolasyon Seviyeleri ve Concurrency Triggerlar 10

11 Ders:Ortak Zamanlılık Denetimi Amaç: Verilerde bozulmaları önlemek ve tutarlılığı korumak Aynı anda iki transaction alamazsak: Seri Transaction Ortak zamanlılık yok Aynı anda iki transaction varsa Bazı problemler ortaya çıkabilir 4 temel problem İyi bir planlama(scheduling) gerekir İki farklı transaction aynı bilgiye erişecekse, aralarından birinde Write varken, çakışma olacaktır. T1 r(a) w(a) r(b) W(B) T1 read(a) write(a) read(b) write(b) commit T2 r(a) A B C T1 r(a) W(A) R(B) T2 r(a) w(a) T2 read(a) write(a) read(c) write(c) commit T1 r(a) W(A) T2 r(a) w(a) w(a) r(c) R(B) r(c) w(c) W(B) w(c) W(B) r(c) w(c)

12 Ortak Zamanlılık Problemleri DIRTY READ İki transaction'dan birinin değiştirdiği COMMIT edilmeden okunursa bu problem olur. Transaction ROLLBACK olursa??? Aslında okunan veri gerçek olmayabilir. NONREPEATABLE READ Bir transaction ilk açıldıktan sonra okuduğu veri grubu tekrar okuyamaz. Çünkü bu verilerden bir kısmı aynı anda erişebilen başka bir transaction tarafından değiştiriliyordur. Önlemek için başkalarının update etmesini engellemek gerekir FANTOM READ Bir transaction ilk okuyabildiği verileri daha sonra tekrardan okuyabiliyordur ama bunların dışında yeni verilerin eklenmesine engel olamıyordur. LOST UPDATE Açık iki transaction'dan birincisinin değiştirdiği verileri kaydetmesinden sonra ikincisi de üstünde kaydederse, ilkinin yaptığı güncelleme kaybedilir.(snapshot-timestamp)

13 SQL Transaction İzolasyon Seviyeleri ANSI-92'de belirtilmiştir. Serialisible Mod: En Sıkı mod Hiçbir anomali(ortak zaman erişim sorunu) riski yok Bazen daha az izolasyon gerekebilir. Read Uncommited Read Commited (Default) Repeatable Read İzolasyon yapmadan da Zaman damgası gibi metodlarla ortak zamanlılık sorunları aşılabilir Özellikle lost-update için timestamp türü bir sütun çok kullanışlıdır. Optimistik Yaklaşım, kaynakların çakışmayacağını, çakışmaların programcı tarafından engelleneceğini varsayar SQL Server 2005 de Izolated Transaction desteği

14 İzolasyon-Problemler İzolasyon Seviyesi Açıklama DIRTY READ NONREPEAT ABLEREAD PHANTOM READ Read Uncommitted Read Committed Repeatable Read Serializable Herkes Herşeyi Yapabilir Sadece commit edilmiş verileri okuyabilir. Ama yeni veri girilmesine ve erişilen verinin değişimine kilit koymaz Birinci transaction okuduğu bölgeleri değişikliğe karşı kilitler Ama yeni kayıt eklenmesine engel olmaz Ortak kaynağa aynı zamanda sadece bir transaction erişebilir

15 Read Uncommited İzolasyon Seviyesi 0'dır. En kötü izolasyon! Transaction açıkken başka transaction da açık olarak veri değiştirebilir Bütün Fenomenler görünür SELECT ifadesindeki bütün tablolarda NOLOCK varsa = READUNCOMMITED T1 UPDATE tblhesap SET bakiye=bakiye 1000 WHERE hesapno='43' T2 SELECT AVG(bakiye) FROM tblhesap ROLLBACK

16 Read Commited T1 Veri okunurken, kirli okumayı önler Ama Transaction bitmeden veri değiştirilebilir. Default Seçenek budur. Non-repeatable Read veya Phantom Read olabilir T2 SELECT AVG(bakiye) FROM tblhesap UPDATE tblhesap SET bakiye=bakiye 1000 WHERE hesapno='43' COMMIT SELECT AVG(bakiye) FROM tblhesap COMMIT

17 Repeatable Read Transaction içerisindeki sorguda geçen bütün veriler kilitlemeye alınır Default'dan daha az bir ortak zamanlılığa müsaade eder. Dirty Read sorununa çözüm Kirli hafızanın okunmasına müsaade etmez NonRepeatable Read sorununa çözüm Değiştiren varsa, okumaya kilitler fantom read sorununa çözüm sağlayamaz. Sonradan eklenen veriler, etki alanı dışındadır. Bir select ifadesindeki bütün tablo adlarından sonra HOLDLOCK geliyorsa=serializable T1 T2 SELECT AVG(bakiye) FROM tblhesap INSERT tblhesap VALUES('33', 'Ali', 'Eryatan', 749, 300) COMMIT SELECT AVG(bakiye) FROM tblhesap COMMIT

18 Transaction için Seviye Tayini Yapmak SET TRANSACTION <ISOLATION LEVEL UNCOMMITED> BEGIN TRAN <isim>. İşlemler COMMIT ROLLBACK

19 Örnek Soru İki tane Q.A pencersi açınız. Birinci pencerede: İkinci Pencere: SELECT urunad,listefiyat FROM tblurun Sonuç Geldi mi? SELECT urunad,listefiyat FROM tblurun Başka Nasıl Yapılabilir? USE dukkan GO BEGIN TRAN UPDATE tblurun SET listefiyat = listefiyat * 1.05 SELECT urunad,listefiyat FROM tblurun WITH (NOLOCK)

20 Kilitlenmeleri Yönetmek sp_who sp_lock ile hangi kullanıcının beklemede kaldığını hangi kullanıcının kilitlenmeye neden olduğunu görebiliriz Hangi kaynaklar kilitli Hangi kullanıcılar kilitliyor SELECT * FROM syslockinfo Management Studio Management Studio / Management/ActivityMonitor kullanarak, kilitlenen process'leri kill edebiliriz. Process Info Hangi process'ler var ve ne aşamada Locks\Process ID Kilitlemede bulunan process'lerin kilitlemelere dağılımı Locks\Object Kilitlenen objelerin gözlemlenmesi

21 Kilitlenme Çıkmazı İki farklı transaction İki farklı kaynağı kilitlemiş durumda Her birinin bir sonraki adımı diğerinin kilitlediği kaynak Bu nedenle her iki transaction da sonlanamaz Oturum için, zamanaşımı parametresi ayarlamak, sistem kaynaklarının uzun süre kilitlenmesini önler SET LOCK_TIMEOUT milisaniye_sure Bu durumda, bir süre sonra transaction'lardan biri rastsal olarak kurban edilir, diğeri gerçekleştirilir Deadlock'un hata kodu 1205 dir. ise diye bakılabilir SET DEADLOCK_PRIORITY LOW şeklinde, transaction'lardan istenen birinin kurban seçilmesi sağlanabilir.

22 Kilitlenmeleri Önlemek Dead-Lock'ları önlemek için 1. Kilitlenen kaynaklara (Nesnelere) aynı sırada erişmek 2. Transaction açtıktan sonra kullanıcıdan bilgi girmesi gibi uzun soluklu işlemlere yer verilmemeli 3. Transaction mümkün olduğu kadar kısa ve tek batch halinde tutulmalıdır. 4. Düşük seviyeli oturum izolasyon seçenekleri kullanmak çözüm olabilir.

23 Konu Akışı Transaction Kavramı İzolasyon Seviyeleri ve Concurrency Triggerlar 26

24 Ders:Trigger larla Çalışmak Trigger'ları Kavramak Trigger Oluşturmak INSERT Trigger DELETE Trigger UPDATE Trigger INSTEAD OF Trigger DDL Trigger'lar Trigger Yönetimi 27

25 Ders: Trigger'ları Kavramak Trigger: Bir tablo üstünde tanımlanırlar INSERT UPDATE DELETE Olaylarından biri veya ikisi veya hepsine tepki verecek şekilde kodlanabilirler. Kendiliğinden devreye giren SP'lerdir. Biz çalıştıramayız Geriye değer döndüremezler. Bu nedenle kayıt gösterme maksatlı SELECT kullanılmamalıdır. Trigger çalışmadan önce bir Transaction açılır. Trigger içerisinde ROLLBACK ifadesi çalıştırılırsa son işlem geçersiz olur, ROLLBACK denmezse geçerli olur(otomatik COMMIT çalışır) İki Tip Trigger FOR(BEFORE) INSTEAD OF DİKKAT!: Her iki tip trigger da her bir kayıt için bir defa devreye girmez! Etkilenen bütün kayıtlar için toplu olarak bir defa devreye girer. SQL Server 2005 de dahil Row Based trigger yok(oracle-postgre.. de var!) 28

26 Hangi Durumlarda Trigger Birincil Anahtar Türetme Maksatlı IDENTITY() ve NEWID() sadece belli bir formatta PK türetebilir Constraint'lerin yetersiz olduğu yerlerde veri bütünlüğü öğesi olarak kodlanırlar. Karmaşık iş kuralları. (Örn.işlem gerçekleştiğinde atma vs.) Standart hata tanımlarının dışında bir hata mesajı türetmek için Farklı veritabanları arasında FK-PK çifti(bunu Constraint yapamaz) Veri Değişimlerini Kaydetmek maksatlı Hangi kaydı kim silmiş-değiştirmiş Şu Durumlarda Trigger Kullanılmamalı: Cascade Data Integrity artık Constraint'lerce denetlenebilmekte(ms SQL8.0+- Sybase7.0+) Bir DELETE-INSERT-UPDATE'ten kaç kaydın etkilendiğini bulmak için(select daha etkindir) 29

27 Sözde Tablolar Trigger'lar dışarıdan parametre alamazlar. Bir işlemden hangi satırların etkilendiğini bulmak için sözde tablolar kullanılır İki Sözde Tablo INSERTED DELETED tablosu kullanılır. Sözde tabloların şeması(sütun ve tipleri) son olarak kayıt eklenen-silinen-güncellenen tablo ile aynıdır. TABLO A Eklenen kayıtlar INSERT INTO A INSERTED tablosu INSERTED Tablosu DELETED Tablosu INSERT Trigger DELETE Trigger UPDATE Trigger Yeni Eklenen Kayıtlar - Kayıtların Güncellenen Halleri - Silinen Kayıtlar Kayıtların Değişmeden Önceki Hali 30

28 Basit bir Trigger Yazmak CREATE TRIGGER trigger_adi ON tablo_adi [WITH seçenekler] {FOR AFTER INSTEAD OF} {INSERT UPDATE DELETE [,UPDATE[,DELETE] } AS Otomatik çalışacak SQL İfadeleri GO Örnek: CREATE TRIGGER siparisgeldi ON tblsiparis FOR INSERT AS VARCHAR(255) FROM inserted sipariş alındı: Fatura Kodu:' + AS VARCHAR(16)) EXEC master..xp_sendmail 31

29 DDL Trigger'lar INSTEAD OF türden olamazlar! Sunucu seviyeli ve veritabanı seviyeli olabilir CREATE TRIGGER SunucuDegisiklikKaydedici ON ALL SERVER FOR DDL_LOGIN_EVENTS AS GO CREATE TRIGGER TR$artikKullaniciYok ON DATABASE FOR CREATE_LOGIN AS GO DROP TRIGGER trigger_ismi ON ALL SERVER DROP TRIGGER trigger_ismi ON DATABASE 32

30 Ödev S.453-Veritabanı Atölyesi Sorular S.484-Veritabanı Atölyesi 5-6.Sorular 33

31 Sonuç Veritabanı ortak zamanda erişimleri optimum yönetir. Verileri tutarlı ve kararlı saklar. Eş zamanlı erişimlere karşı verileri tutarlı saklamanın maliyeti vardır:kilitlenmeler 34

Entity Freamwork & ADO.Net

Entity Freamwork & ADO.Net Entity Freamwork & ADO.Net Yapılan Çalışma Entity framework 6.0 da TransactionScope vs Ado.Net Transaction Melih Hilmi ULUDAĞ İçindekiler Tablosu 1.Giriş... 3 1.1 Transaction un kullanımı (MS Sql Server

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

VT Sistem Gerçekleme Ders Notları- #4

VT Sistem Gerçekleme Ders Notları- #4 VT Sistem Gerçekleme Ders Notları- #4 Remote: Kullanıcıdan gelen JDBC isteklerini karşılar. Planner: SQL ifadesi için işleme planı oluşturur ve karşılık gelen ilşkisel cebir ifadesini oluşturur. Parse:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli YAZILIMCILAR İÇİN SQL SERVER 2008 ve VERİTABANI PROGRAMLAMA 4. BASKI Ankara, 2009 Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı

Detaylı

1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ

1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER XV İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT SQL SERVER A GENEL BAKIŞ 1 Veritabanı Kavramına Giriş 1 Veritabanı Nedir? 1 SQL, T-SQL ve Veritabanı Programlama 2 İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi 3 SQL Server

Detaylı

Veritabanı Programlama 2

Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Veritabanı Programlama 2 Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama 2 Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI YÖNETİMİ 481BB0099 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Veritabanı üzerinde tablolara ve alanlara uygulanabilecek birçok kural vardır.

Veritabanı üzerinde tablolara ve alanlara uygulanabilecek birçok kural vardır. BÖLÜM 7 7.İLERİ DÜZEY VERİ TABANI GELİŞTİRME 7.1. VERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA. Visual Basic ile veritabanı geliştirirken sağlanan önemli bir özellik de veri bütünlüğünü koruma özelliğidir. Bu ilişkisel veritabanı

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 «BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli Konu Akışı İlişkisel Veritabanı Temelleri SQL Server Temel Bileşenleri T-SQL Bileşenleri 2

Detaylı

Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir.

Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir. TRIGGER Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir. Herhangi bir tablo üzerinde yapılan, insert, update veya

Detaylı

ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 2006 İÇİNDEKİLER 1.iBatis Veri Haritalayıcısı (Data Mapper)...3 1.1.Burada ne anlatılmaktadır?...3

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

Yapısal Sorgulama Dili (SQL)

Yapısal Sorgulama Dili (SQL) Öğr. Gör. Namık ĠÇELĠ SQL NOTLARI Sayfa 1 Yapısal Sorgulama Dili (SQL) İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (RDBS) modeli ilk önce 1970 yılında Dr.E. F. Codd tarafından tarif edilmiştir. SQL veya Structured

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

1 KULLANICI TANIMLI VERİ TABANI FORMLARI

1 KULLANICI TANIMLI VERİ TABANI FORMLARI 1 KULLANICI TANIMLI VERİ TABANI FORMLARI Series 9000 SQL programlarında kullanıcıların veritabanına tablolar ve View lar ilave etmeleri mümkündür. Eklenen bu tablolara veri girişinin yapılabilmesi için

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı