ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013"

Transkript

1 ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm 2013 Volkan Güner GÜNGÖR ECE 581 1

2 Sunum Planı Açık Veri Kavramı - Açık Veri Nedir? - Açık Verinin Temel Özellikleri Nedir? - Veri Hangi Durumda Açık Sayılır? - Açık Verinin Yapısı Nedir? - Açık Veri Türleri Neler Olabilir? - Veri Nasıl Açılır? - Veri Neden Açılır? Açık Devlet Kavramı - e-devletin Evrimi - Açık Devlet Verisi - Açık Devletin Bileşenleri - Devlet Verisi Neden Açılıyor? - Açık Devletin Avantajları - Açık Devletin Riskleri - Açık Devletin Fırsatları - Açık Devlet Olası Adımları - Açık Devlet Verisinin Kullanımına Yönelik Olası Etkiler Türkiye de Açık Devlet Kavramı - Başbakanlık Dönemi Stratejik Planı - İçişleri Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı Açık Veri Kavramıyla İlgili Tartışmalar Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları ECE 581 2

3 Açık Veri Kavramı Açık Veri Nedir? Herhangi bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılabilen, tekrar kullanılabilen ve dağıtılabilen veridir. (Open Knowledge Foundation- OpenDefinition.org) Kullanılabilir (Use) Tekrar Kullanılabilir (Re-use) Dağıtılabilir (Re-disribute) ECE 581 3

4 Açık Veri Kavramı Açık Verinin Temel Özellikleri Nedir? Kullanılabilirlik ve Erişim (Availability&Access): Veri bir bütün olarak ve makul bir yeniden üretim maliyetini aşmayacak şekilde, tercihen internet üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir bir şekilde sunulmalıdır. Veri ayrıca uygun ve değiştirilebilir bir biçimde sunulmalıdır. Daha geniş bir tanım için ECE 581 4

5 Açık Veri Kavramı Açık Verinin Temel Özellikleri Nedir? Tekrar Kullanım ve Dağıtım (Reuse&Redisribution): Veri, diğer veri setleri ile karıştırılarak kullanılması dahil tekrar kullanım ve dağıtıma izin veren koşullar altında sağlanmalı, makine okunabilirliği (machine-readable) olmalıdır. Daha geniş bir tanım için ECE 581 5

6 Açık Veri Kavramı Açık Verinin Temel Özellikleri Nedir? Evrensel Katılım (Universal Participation): Herkes kullanabilmeli, tekrar kullanabilmeli ve tekrar dağıtabilmelidir. Hiçbir ayrımcılık olmamalı, kısıtlama yapılmamalıdır. Örneğin sadece eğitim ya da ticari olmayan maksatla kullanılması için yapılan kısıtlamalara izin verilmemelidir. Kısacası kısıtlama olmadan, özgürce herkes tarafından kullanılabilmelidir. Daha geniş bir tanım için ECE 581 6

7 Açık Veri Kavramı Veri Hangi Durumda Açık Sayılır? Veri, aşağıdaki durumları karşıladığında açık veri özelliğini kazanır: Teknik olarak Açıklık: Makineler tarafından okunabilen (machine-readable) standart yapıya uygunluk sağlamalıdır. Bilgisayar uygulamaları tarafından alınabilmeli ve anlamlı bir şekilde işleme tabi tutulabilmelidir. Yasal olarak Açıklık: Açık bir şekilde lisanslanmalıdır. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, ticari ya da ticari olmayan kullanım ve tekrar kullanıma izin vermelidir. ECE 581 7

8 Açık Veri Kavramı Açık Verinin Yapısı Nedir? Dünya Bankasına göre açık veri yapısı 3 unsurdan oluşmaktadır: Etkileşimli Yayıncılık: Buradaki düşünce, devletin veriyi etkileşimli olarak çevrimiçi koymaları gerektiğidir. Verinin konulması için her defasında istenmesine gerek kalınmamalıdır. (World Bank Data Essentials ECE 581 8

9 Açık Veri Kavramı Açık Verinin Yapısı Nedir? Makine Okunabilirliği: Buradaki düşünce, verinin sadece ekrandan okunmasından ziyade, bilgisayarlar tarafından işleme tabi tutulmasına imkân sağlanması gerektiğidir. Erişime sunulan veri aynı zamanda yüksek teknik engellere takılmadan sınıflandırmaya (sort), elemeye (sift), süzgeçten geçirilmeye (fitler) de imkân sağlamalıdır. Diğer taraftan pahalı yazılımlar kullanılmadan erişilebilen standart dosya yapıları kullanılmalıdır. (World Bank Data Essentials ECE 581 9

10 Açık Veri Kavramı Açık Verinin Yapısı Nedir? Tekrar Kullanım İzni: Buradaki düşünce, erişime sunulan verinin herhangi bir kişi tarafından tekrar kullanımı ya da paylaşımında yasal kısıtlamaların olmaması gerektiğidir. Genellikle devlet verileri yeniden kullanılmayı yasaklayan telif veya IP korumaları altına yerleştirilir ve veriyi tekrar kullanacak kişilerin veri kaynağına atıf yapmasını gerektiren açık lisans bildirisi dışında başka bir sınırlama bulunmamaktadır. (World Bank Data Essentials ECE

11 Açık Veri Kavramı Açık Veri Türleri Neler Olabilir? ECE

12 Açık Veri Kavramı Veri Nasıl Açılır? Basit Tut: Küçük, basit ve hızlı başla. Tüm veri setlerinin hemen açılması gerekmez. Zaten her veri seti kullanışlı olmayacaktır. Veri setleri açıldıkça, hatalar sonucu elde edilen tecrübe sayesinde daha kullanışlı veri setlerinin açılması sağlanacaktır. ECE

13 Açık Veri Kavramı Veri Nasıl Açılır? Zamanında ve Sıklıkla Bütünleşme: Gerçek ve potansiyel kullanıcılarla ve tekrar kullanıcılarla erken ve sıklıkla bir araya gel. Bu kullanıcılar vatandaşlar, işletmeler ya da geliştiriciler olabilir. Kullanıcılar ile zamanında ve sıklıkla bütünleşmek, hizmetin tekrar sunumunun amacına daha uygun olmasını sağlayacaktır. Şunu unutmayalım ki, erişime açılan çoğu veri tüm kullanıcılar tarafından kullanılmaz. Bu veriyi bazıları alır, yeniden şekillendirir ve daha kullanılabilir/anlaşılabilir düzeyde sunar. Örneğin GPS koordinatlarının geniş veri tabanlarına ihtiyaç duymayız. Bunun yerine görsel olarak harita üzerinde ihtiyaç duyduğumuz veriye bakarız. Bu hizmeti şirketler devlet verisini kullanarak düzenler ve vatandaşın kullanımına sunar. Bu sayede devlet, şirketler üzerinden vatandaşa hizmet sağlamış olur. Bu da açık veri sayesinde tüm paydaşların faydalanması anlamına gelir. ECE

14 Açık Veri Kavramı Veri Nasıl Açılır? Ortak Endişe ve Yanlış Anlaşılmaları Gider: Devlet gibi büyük bir kuruluş iseniz, veri açıldığında birçok soru ve endişelerle karşılaşılması kaçınılmazdır. Bunların en önemlilerinin belirlenmesi ve vakit kaybetmeden endişelerin giderilmesi çok önemlidir. ECE

15 Açık Veri Kavramı Veri Nasıl Açılır? Veri Setinin/Setlerinin Seçimi: Açmayı düşündüğün veri setini seç. Bu adıma daha ileriki seviyelerde tekrar geri dönme ihtiyacı duyulabilir. Açık Lisansın Uygulanması: - Veride hangi fikri mülkiyet haklarının bulunduğunu belirleyiniz. - Bunları kapsayacak şekilde en uygun açık lisansı uygulayınız. - Eğer bunu uygulayamıyorsanız, farklı bir veri seti üzerinde çalışmalısınız. Verinin Kullanılabilir Yapılması: Verinin herkes tarafından kullanılabilir bir yapıya dönüştürülmesi sağlanır. Verinin Keşfedilebilir Yapılması: Açılan veri setlerinin bir liste halinde internet üzerinden yayınlanarak keşfedilir olması sağlanır. ECE

16 Açık Veri Kavramı Veri Neden Açılır? Şeffaflık: Demokratik toplum vatandaşları devletinin neler yaptığını bilmeye ihtiyaç duyar. Vatandaşlar bu şekilde devlet verilerine özgürce erişebilmeli ve bu bilgiyi diğer vatandaşlarla paylaşabilmelidir. Şeffaflık sadece erişmeyi değil, aynı zamanda paylaşım ve tekrar kullanımı da kapsamaktadır. Bir şeyin anlaşılabilir olması için analiz edilmesine ve görsel olarak sunulmasına ihtiyaç duyulur. Bu da verinin açık olması ile mümkün olur. Bu sayede veri ve veriden elde edilen anlaşılır sonuçlar özgürce kullanılabilir ve tekrar kullanılabilir. ECE

17 Açık Veri Kavramı Veri Neden Açılır? Sosyal ve Ticari Değerin Serbest Bırakılması: Sayısal çağda veri, sosyal ve ticari faaliyetler için ana kaynaktır. Yerel posta servisinin bulunmasından arama motoru yapımına kadar her şey veriye erişimi gerektirir. Bu verinin çoğu devlet tarafından oluşturulur ya da yönetilir. Devlet elindeki veriyi açarak, sosyal ve ticari değere dönüşen yenilikçi iş alanları ve hizmetlerin oluşmasına olanak sağlamış olur. ECE

18 Açık Veri Kavramı Veri Neden Açılır? Katılım ve Bağlılık: Katılımcı yönetişim ya da şirketler ve örgütler için kullanıcılarla ve takipçilerle bağlılık. Çoğu zaman vatandaşlar devletleri ile örneğin 4-5 yılda bir olan seçim zamanlarında olduğu gibi belirli bazı zamanlarda bir araya gelmektedir. Veriyi açarak, vatandaşların doğrudan bilgilendirilmesine ve vatandaşın karar verilirken içinde bulunmasına daha çok olanak sağlanır. Bu şeffaflıktan da öte bir durumdur. Bu sadece yönetişimin işleyişinde neler yaşandığının bilinmesinden çok, vatandaşın katkı sağlayabildiği bir durumdur. ECE

19 Açık Devlet Kavramı e-devletin Evrimi Sayısallaşma Süreçlerin Elektronik Ortama Aktarılması E-Dönüşüm Süreçlerde Verimlilik Açık Devlet Yaşam Kalitesini Arttırma ECE

20 Açık Devlet Kavramı Açık Devlet Verisi Devlet ya da devlet kontrolündeki birimlerin ürettiği, herkes tarafından kullanılabilir, tekrar kullanılabilir ve dağıtılabilir olan veridir. Open Knowledge Foundation Verilerin açıkça paylaşılmasının ardından Açık Devlet İdeolojisi ortaya çıkmıştır. Halkın bilgilere erişebilmesinin yanı sıra katılımına ve işbirliğine önem verilmelidir. ECE

21 Açık Devlet Kavramı Açık Devletin Bileşenleri Şeffaflık İşbirliği Katılım ECE

22 Açık Devlet Kavramı Açık Devletin Bileşenleri Şeffaflık Hükümetin halka devleti nasıl yönettiğine dair bilgiler sunmasıdır. Bu sayede hesap sorulabilir bir yapı ortaya çıkacaktır. Açıklık hesap sorulabilir devlet yapısını destekler. Açık devlet yapısı gazetecileri, araştırmacıları, devlet memurlarını ve halkı devlet yapısını irdelemeye ve iyileştirmeye yöneltir. ECE

23 Açık Devlet Kavramı Açık Devletin Bileşenleri Katılım Hükümet halktan bilgi, uzmanlık istemesidir. Politikacılar edindikleri bilgiler sayesinde daha iyi politika üretebileceklerdir. Devletin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiye erişiliyor olması vatandaşın bu yapıya daha fazla katılmasını beraberinde getirir. En iyi fikirlerin çoğu halktan gelir Halkın katılımı politikayı şekillendirir. ECE

24 Açık Devlet Kavramı Açık Devletin Bileşenleri İşbirliği Devletin ulusal sorunları çözmek, problemlerin üstesinden gelebilmek için halk ile işbirliği yapmasıdır. Halkın katılımıyla edinilen bilgiler sayesinde idareciler daha bilinçli kararlar alabilmektedir. İş birliğinde hedef, problemleri çözmek için innovative stratejiler geliştirmektir. ECE

25 Açık Devlet Kavramı Açık Devletin Bileşenleri İşbirliği Örneğin; ABD de Eylül 2009 da gençlere trafikte güvenliğin önemini anlatmak için bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışmada gençlerden ve çocuklardan trafikte güvenliğin önemini anlatmaları istenmiştir. Bunun amacı onlara kendi cümleleri ile ulaşmanın çok daha etkili olacağı inancıdır. ECE

26 Açık Devlet Kavramı Devlet Verisi Neden Açılıyor? Şeffaflığı Artırmak Yeni Sosyal ve Ekonomik Değer Üretmek Kamu Hizmetlerinde İlerlemek ECE

27 Açık Devlet Kavramı Açık Devletin Avantajları Vatandaşın Yönetime Güveni Vatandaşın Reformlara Uyumluluğu Politika Oluşturmada Eşitlik Yenilikçi Ekonomik Faaliyetler Verimliliğin Artması Yaşam Kalitesinin Yükselmesi ECE

28 Açık Devlet Kavramı Açık Devletin Riskleri Güvenlik Kişilik Haklarının İhlali Verilerde Tutarsızlık ECE

29 Açık Devlet Kavramı Açık Devletin Fırsatları Kurumların Veri Odaklı Çalışması Veri İşleme Teknolojisi Gelişimine Katkı Kitlesel Kaynak Kullanımı (Crowdsourcing) ECE

30 Açık Devlet Kavramı Açık Devlet Olası Adımları Başarılı Örnek İncelemesi Kamu Katılımının Teşviki Üst Düzey Açık Devlet Stratejisi Sorumlu Merkezi Kuruluş Kurum Bazında Açık Devlet Stratejisi Kamu Talep-Tedarik-Teşvik Döngüsü ECE

31 Türkiye de Açık Devlet Kavramı Şeffaflık Kamu idareleri hizmet sunabilmek için yürüttükleri faaliyetlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini dikkate almalı ve hizmetten yararlanan kesimlerin soru ve taleplerine yönelik tatmin edici açıklamaları yapabilmelidir. Hizmetten yararlananların kamuya ait bilgilere daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların artırılması ve bu alanlarda iyileştirmeler yapılması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasında önemli adımlar olarak görülmektedir. ECE

32 Türkiye de Açık Devlet Kavramı Şeffaflık Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin sağlanabilmesinin en önemli araçları kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak raporlama ve bilgilendirme mekanizmalarının kurulmasından geçmektedir. Bu raporlar ve bilgilendirmeler sayesinde kamuoyu, idarelerin yürüttükleri hizmetlere yönelik önemli bilgiler elde edebilecek ve kamuoyu denetimi önemli mesafe kaydedecektir. Vatandaşın bilgilendirilmesi, bilgisizlikten kaynaklanan yanlış anlamaları ve güven açığını ortadan kaldıracaktır. ECE

33 Türkiye de Açık Devlet Kavramı Katılım Bir ülkedeki karar alma süreçlerinde ve alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm paydaşların etkin rol oynaması olarak tanımlanan yönetişim olgusu, dünyada yaşanan gelişmeler paralelinde Türk kamu yönetimi anlayışında da yer bulmuştur. Yönetişim yaklaşımının temel amacı, karar alma süreçlerine, ilgili tüm tarafların katılımının sağlanması suretiyle alınan kararların daha rasyonel ve etkili olmasının temin edilmesi ve yönetimin tüm aşamalarında hesap verebilirliğin ve saydamlığın artırılmasıdır. Bu bağlamda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde pek çok aktörün karar alma süreçlerine dâhil edilmesi ve diyalog ortamının tesis edilmesi öngörülmektedir. Kaynak: Kamuda Stratejik Yönetim ECE

34 Türkiye de Açık Devlet Kavramı Başbakanlık Dönemi Stratejik Planı A2- Vatandaşa daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti verilmesini sağlamak. H2.2- Hizmetlerin verimliliğini, öngörülebilirliğini ve güvenilirliğini artırarak vatandaş memnuniyetini yükseltmek. Temel Stratejiler: Hizmet sunumunun basitleştirilmesi Kamu hizmet sunum sürecinde ağırlığı olan idari yüklerin tespit edilerek azaltılmasına yönelik tedbirler alınması Kamu hizmet standartlarının belirlenerek duyurulmasının sağlanması Kamu hizmet yararlanıcısının memnuniyetini ölçecek sistemlerin tasarlanması ECE

35 Türkiye de Açık Devlet Kavramı Başbakanlık Dönemi Stratejik Planı A3- Şeffaf, hesap verebilir, verimli ve etkili çalışan bir kamu yönetiminin gerçekleştirilmesine öncülük etmek. H3.1- Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak kamuya önderlik etmek. Temel Stratejiler: Şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan uygulamaların tüm kamu yönetiminde yaygınlaştırılmasına önderlik edilmesi Kamuoyunun bilgi edinmesini kolaylaştıran araçların niteliklerinin geliştirilmesi ve bu tür araçların nicelik olarak artırılması Faaliyet sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması İç Kontrol konusundaki kurumsal farkındalığın artırılması Usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin yöntemler geliştirilmesi Yolsuzlukla mücadele alanında bilgi düzeyinin ve farkındalığın artırılması Etik değerler konusunda farkındalığın artırılması ECE

36 Türkiye de Açık Devlet Kavramı Başbakanlık Dönemi Stratejik Planı A4- Karar alma süreçlerine toplumsal unsurların ve bireylerin katılımına imkân veren dönüşümü sağlamak. H4.1- Karar alma süreçlerine katılımı teşvik edecek mekanizmaları güçlendirmek ve yenilerini geliştirmek. Temel Stratejiler: Karar alma süreçlerinin bütün aşamalarında katılımcılıkla ilgili adımların net bir şekilde tanımlanması Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcılıkla ilgili olarak zamanında ve yeterli düzeyde bilgilendirilmesi Düzenleyici etki analizinin danışmaya ilişkin süreçlerinin etkin bir şekilde işletilmesine yönelik ortamlar oluşturulması ECE

37 Türkiye de Açık Devlet Kavramı İçişleri Bakanlığı Dönemi Stratejik Planı A4- Yerel yönetimlerde etkinliği, verimliliği, katılımcılığı, açıklığı ve hesap verebilirliği sağlamak. H4.1- Yerel yönetimlerde halkın yönetime etkili katılımını ve açıklığı sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve yöntemler geliştirilecektir. H4.2- Mahalli idarelerin finansman imkânları ve hizmet kapasitesi kuvvetlendirilecektir. H4.3- Mahalli idarelerde, mali disiplin anlayışı yerleştirilecek, hesap verebilirliğin artırılması için düzenleme yapılacaktır. H4.4- Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek, standartlara uygunluk ve performans denetimi Merkezi İdare tarafından yapılacaktır. H4.5- Kırsal alan yönetiminde etkinlik sağlanması için düzenleme yapılacaktır. ECE

38 Açık Veri Kavramıyla İlgili Tartışmalar Devlete ait veriler özel sektör tarafından kopyalanmamalıdır. Bu veriler kullanılarak devlete meydan okuma gibi durumların önüne geçilmelidir. Devlet halktan aldığı vergileri etkin bir şekilde kullanmalıdır. Örneğin devletin paylaştığı açık verinin düzenlenmesi maliyetli ve bu veri sadece belli bir ticari kesimin işine yarıyorsa devlet bu veriyi kullananlardan verinin maliyetini almalıdır. ECE

39 Açık Veri Kavramıyla İlgili Tartışmalar Data paylaşımından sağlanılan gelirler kar amacı gütmeyen kurumlara aktarılmalıdır. Her veriye herkesin ulaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu noktada veri kısıtlı olarak paylaşılmalı ya da kısıtlı sayıda kişi ile paylaşılmalıdır. Açık verilerin ulaştırılmaya çalışıldığı hedef kitle bazı verileri ek süreçlerden geçirmeden anlayamaz (Analizler, uygulamalar). Örneğin tıbbi, biyolojik ve ekolojik veriler vb. Bu durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. ECE

40 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları Dünyada Açık Devlet Yapısı Birçok ulusal hükümet topladıkları verilerin bir kısmını halkla paylaşmak için web siteleri oluşturmuştur. data.gov - Amerika Mayıs data.gov.uk - İngiltere Eylül data.govt.nz Yeni Zelanda Kasım data.norge.no Norveç Nisan geodata.gov.gr - Yunanistan Temmuz 2010 opengovdata.ru Rusya 2010 data.gov.au - Avustralya data.gc.ca Kanada Mart opendata.go.ke Kenya Haziran data.gov.it İtalya Ekim2011. datos.gob.es İspanya Ekim datos.gub.uy Uruguay Kasım data.gouv.fr Fransa Aralık daten-deutschland.de Almanya Şubat ECE

41 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları Birleşik Krallık Örneği Bu proje Kasım 2009 da Birleşik Krallık Hükümeti tarafından düzenlenen Bize En İyi Yolu Gösterin yarışmasında birinci olmuştur. Bu proje ile vatandaşlar, devlet harcamaları ile ilgili bilgilere görsel olarak ulaşabilmektedir. ECE

42 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları Birleşik Krallık Örneği ECE

43 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları Birleşik Krallık Örneği ECE

44 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları ABD Örneği Aralık 2007 de faaliyet geçirilmiştir. Halk bu web sayfası ile kurumlara yapılan ödenekler hakkında bilgi almaktadır. ECE

45 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları Bu sitede açık veri politikasının ülkeler bazında benimsenme seviyesi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ülkeler; İsteklilik, Uygulama ve Ortaya Çıkan Etkiler olmak üzere 3 sınıfta değerlendirilmiştir. Kaynak: Dave Tarrant - The Open Data Institute (http://www.opendataresearch.org/barometer) ECE

46 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları ECE

47 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları ECE

48 Bazı Açık Veri&Devlet Uygulamaları Google Earth ECE

49 TEŞEKKÜRLER Volkan Güner GÜNGÖR ECE

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 65 YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Demokaan DEMİREL 1* ÖZET Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte bilginin önemi giderek artmıştır. Bilgi ve iletişim

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı