Asansör Đstanbul Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asansör Đstanbul 2013. Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul"

Transkript

1 Asansör Đstanbul 2013 Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul TEKNOLOJĐ YARIŞI ve KASITLI KÖTÜ KULLANMAYA DAYANIKLI (ANTĐ VANDAL) ASANSÖRLER! ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri, AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği desteği ile ASANSÖR ĐSTANBUL 13. Asansör Fuarını düzenliyor. Đki yılda bir gerçekleşen ve her defasında uluslar arası arenada yerini giderek sağlamlaştıran ASANSÖR ĐSTANBUL, 2011 yılında civarında ziyaretçisi, 37 ülkeden 363 katılımcı firması ve %22 oranında yabancı misafirleri ile başarısını katlayarak sürdürdü. 4-7 Nisan 2013 tarihlerinde ASANSÖR ĐSTANBUL, ana tema olarak bu defa da TEKNOLOJĐ YARIŞINI başlatıyor. Bu yılın ana teması yanında, giderek güncellik kazanan kasıtlı kötü kullanıma karşı (anti-vandal) çözümler de ASANSÖR ĐSTANBUL 2013 ün önemli bir unsuru olacaktır. Đşte bu nedenle Fuarın önemli yan etkinliklerinden olan Uluslararası Asansör Tasarım Yarışmasının teması olarak bu konunun işlenmesi düşünülmüştür. Toplumlarda giderek artan bu tip eğilimlere karşı, asansör kullanıcılarının güvenliğini sağlamak üzere uzun bir süre önce hazırlanan EN81-71 standardı ülkemizde ancak son birkaç yıldır gerçek yerine oturtulmuş ve komponent üreticilerinin portföylerine girmeye başlamıştır. Öncelikle butonyer ve gösterge sistemleri için üretilen çözümler artık daha başka alanlarda da gerekliliklerin ortaya çıkması ile asansör tesisinin tüm elementleri içinde olmazsa olmaz konumuna gelmiştir. Đşte Uluslararası Asansör Tasarım Yarışmasının temasının seçiminde, giderek yaygınlaşan bu çözüm ihtiyacının, Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, Đçmimarlar, Mühendisler ve bu meslek ünvanlarını almak üzere yüksek öğrenim gören öğrencilerin katılımı ile karşılanması fırsatının yaratılması düşüncesi hâkim olmuştur. Ayrıca yarışma sonunda uygulanabilirliği belirlenen tasarımların üretimlerinin de yapılması düşünülmektedir. Şartnamede yer alan ekler; 1) EK-1 TS EN81-71 STANDARDI: HIZLI GÖZ ATIM (QUICK REFERENCE) 2) EK-A MÜŞTERĐLER / TASARIMCILAR ĐÇĐN KLAVUZ 3) EK-D BĐNA TASARIMCILARINA TAVSĐYELER 1

2 ILDC ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARŞI TASARIMLAR Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi 1- AMAÇ Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu yarışmayla asansör sektörü ve asansör kullanıcıları için yenilikçi tasarımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2- KONU V. Asansör Tasarım Yarışmasının konusu: ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARŞI TASARIMLAR Bilindiği gibi asansörler EN81-1 & 2 deki kurallara göre tasarlanır. Ancak kasıtlı tahribata karşı dayanıklı olması istenilen asansörlerde doğal olarak, asansör kullanıcılarının güvenliğini temin etmek üzere daha farklı hususlar da göz önüne alınmalıdır. Bu hususlarla ilgili olarak ekte verilen TS EN81-71 standardının çok iyi özümsenmesi ve hazırlanacak projelerde uygulanabilirliğin sağlanması gerekmektedir. Asansörlerde karşılaşılabilecek tehlikeler arasındaki Đnsan Davranışı ile ilgili olan tehlikeler, yukarda sözü edilen standartta belirtilmiş olmasına rağmen ayrıca kısaca bu şartnamenin ekinde de verilmiştir. Ancak bu ekin sadece hızlı göz atma (quick reference) için verildiği unutulmamalıdır: Esas ve geçerli olan yine TS EN81-71 standardıdır. Standardın 10 ve 11 sayfalarında Kurallara uygunluğun doğrulanması için kullanılacak metotlar adıyla verilen Çizelge 2 nin çok iyi incelenerek projelerin hazırlanması önemlidir. Hazırlanacak projelerin, standartta belirtilen hangi asansör kategorisi (Bknz. Ek A Müşteriler/tasarımcılar için kılavuz Çizelge A.1) için hazırlandığı da özellikle belirtilmelidir. Yarışma sonunda uygulanabilirliği jüri tarafından belirlenen tasarımların üretilerek hayata geçirilmesi hedeflendiğinden, projelerin tasarımcıları ile anlaşılarak telif hakları devir alınacaktır. 3- ORGANĐZASYON Yarışma, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A..Ş. tarafından, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Đstanbul Şubesi desteğiyle, Asansör Đstanbul Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir. 4- KATILIM KOŞULLARI a. Yarışmaya Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, Đçmimarlar, Mühendisler ve bu meslek ünvanlarını almak üzere yüksek öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilirler. b. Yarışmaya katılım ücretsizdir. c. Yarışma uluslararası olup, 4/a. Maddesinde bahsi geçen ünvanlardan birine sahip kişiler bu şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak hazırlayacakları proje ve dokümantasyonu belirlenmiş süre içinde Yarışma Sekreteryası na ileterek katılabilir. d. Yarışmalara grup olarak katılmak mümkündür. Grubu oluşturan kişilerden en az biri 4/a. maddesinde yer alan ünvanlardan birini taşımalı ve grup en fazla 4 kişiden oluşmalıdır. e. Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve/veya dokümanda kullanılabilecek lisanlar Türkçe ve/veya Đngilizce dir. f. AYSAD, ĐFO, ETMK Yönetim Kurulları ve yarışma değerlendirme jürisi üyeleri ile bunların firmalarında çalışanlar ve birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamaz. Yarışmacının bu pozisyonda olduğu ortaya çıktığı takdirde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülü geri alınır. g. Yarışmalara katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun belgelenmesi durumunda proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülü geri alınır. Doğacak hukuki sorunlar katılımcıya aittir. 5- KATILIM FORMATI Yarışmaya katılan her proje; Çizimler: En çok 2 adet paftadan oluşan, her biri A1 boyutunda, 300 dpi çözünürlükte PDF veya A1 boyutunda 600 dpi çözünürlükte JPEG olarak hazırlanmış ve CD ye kaydedilmiş olmalıdır. CD olarak teslim edilecek projeler Yarışma Sekreteryası tarafından bastırılacaktır. Rapor: Projeyi 500 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılı olarak anlatan, A4 boyutunda Word veya PDF formatında Türkçe ve/veya Đngilizce 1 sayfalık proje raporu ayrıca bir CD de kaydedilerek teslim edilmelidir. 2

3 Uyulması gerekli kurallar: o o A1 paftaların sağ alt kısımlarında 5x20 cm.' lik çerçeveli bir alan ayrılmalı ve içine; ILDC INTERNATIONAL LIFT DESIGN CONTEST, ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARSI TASARIMLAR Tasarım Yarışması, o o Tekrarlanmayan 4 harf ve 4 rakamdan oluşan 8 haneli (örn. ABCD 0123) bir rumuz yazılmalıdır. Bu rumuz rapor kapak sayfasında ve her CD üzerinde de yer almalıdır. o Yukarıda belirtilmiş teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. o Katılan projenin; EK-A Müşteriler / Tasarımcılar için Klavuz bölümünün A1 nolu çizelgesinin hangi kategorisine ait olduğu mutlaka belirtilmelidir. 6- KATILIM BAŞVURULARI Yarışma Başvuru Formu, asansortasarim.com, asansoristanbul.com, AYSAD, ĐFO, ETMK Web sitelerinden temin edilebilir. Katılımcılar Kimlik bilgilerini de içeren Yarışma Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra bir zarfın içine koyarak zarfı kapatmalıdır. Zarfın sağ üst köşesine büyük harflerle sadece proje ve raporlarda kullanılan rumuz (örn. ABCD 0123) yazılmalıdır. - Kimlik bilgilerini de içeren Yarışma Başvuru Formunun konulduğu ve üzeri rumuzlu kapalı zarf, çizimleri ve raporu içeren CD ler, ayrıca daha büyük bir zarfa konulacaktır. Üzerinde hiçbir yazı, işaret, rumuz olmayan ve içindekileri postada olası hasarlara karşı koruyabilecek nitelikteki bu zarf kapatıldıktan sonra ve en geç 18 Mart 2013 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmesi sağlanmalıdır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teslim Adresi: ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu ŞĐŞLĐ ĐSTANBUL TÜRKĐYE 7- TAKVĐM Proje teslim tarihi : 18 Mart 2013 Pazartesi saat 17:00 ye kadar Seçici Kurul toplantısı : 30 Mart 2013 Sonuçların ilanı ve ödül töreni : 1 Nisan 2013 Sergi ( Fuar Alanı ) : 4 7 Nisan 2013 Sonuçlar; asansortasarim.com, asansoristanbul.com, aysad.org.tr, etmk.org, ifo.com.tr sitelerinde ilan edilecektir. 8- ÖDÜLLER Đlk 3 dereceye giren projeler ödüllendirilecektir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir. Ödüller brüt olup T.C. yasaları çerçevesinde vergi tevkifatı yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenecektir. 1. lik ödülü : lik ödülü : lük ödülü : JÜRĐ 9 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul AYSAD, IFO ve ETMK tarafından oluşturulmuştur. 10- DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ Seçici Kurul değerlendirmesi sırasında, önerilen projeleri aşağıda sıralanan nitelikler bakımından değerlendirecektir: Sektörünün ihtiyaçlarına doğru çözümler önermiş olması; 3

4 Malzeme kullanımı ve üretim yöntemleri açısından öngörülen çözümlerin kalitesi; Kullanıcı açısından tasarım çözümünün kalitesi ve anlaşılabilirliği; Tasarım konseptinde özgünlük ve yaratıcılık; Kendi alanında yenilikçi bir örnek oluşturması; Tasarımda işlevsel ve görsel estetik niteliklerin uyumu. 11- YARIŞMA SEKRETARYASI VE ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ - Yarışma Sekreteryası: ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş. Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu ŞĐŞLĐ ĐSTANBUL TÜRKĐYE Tel : Faks : Web : : asansoristanbul.com / asansortasarim.com - Đletişim için: AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Uzunçayır Cad.Yapı Đş Merkezi No: 31 C2 Blok K:3 Büro:29 Hasanpaşa Kadıköy ĐSTANBUL TÜRKĐYE Tel : Faks : Web : aysad.org.tr ETMK Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Đstanbul Şubesi Bağdat Caddesi Kumbaracılar Sokak No: 16/16 Kadıköy - ĐSTANBUL TÜRKĐYE Tel/Fax : E-posta Web : : etmk.org.tr 12- DĐĞER HUSUSLAR Yarışmaya katılan tüm projeler ile ödül kazanan projelerin fikri mülkiyet hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. AYSAD ın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli bir ön alım hakkı olacaktır. AYSAD ve IFO yarışmalara katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Yarışmacılar tarafından teslim edilen CD ler ve diğer dokümanlar geri verilmeyecektir. 4

5 ILDC ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARSI TASARIMLAR TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU YARIŞMA ŞARTNAMESĐNDE BELĐRTĐLEN ŞARTLARI TÜMÜYLE KABUL EDĐYORUM. AYSAD, ĐFO ve ETMK TARAFINDAN ASANSÖRLERDE KASITLI KÖTÜ KULLANIMA KARSI TASARIMLAR TASARIM YARIŞMASINA KATILMAK ÜZERE GÖNDERMĐŞ OLDUĞUM TASARIM ÖZGÜN BĐR ÇALIŞMA OLUP, AKSĐNE BĐR ĐDDĐA OLMASI VE/VEYA ÜÇÜNCÜ KĐŞĐLERĐN TASARIM ÜZERĐNDE HAK ĐDDĐA ETMESĐ DURUMUNDA SORUMLULUK TARAFIMA AĐTTĐR. Adı Soyadı: Doğum Tarihi: TC Kimlik Numarası: Đkamet Adresi: Ülke: E-posta: Sabit Telefon: Telefon / Cep: Faks: Mezun olduğu Kurum: Meslek: Rumuz: Tarih: Đmza: * Yarışmaya grup olarak katılım halinde başvuru formu grubun her bir üyesi için ayrı ayrı doldurulacaktır 5

6 EK 1 TS EN81-71 STANDARDI: HIZLI GÖZ ATIM (QUICK REFERENCE) Daha önce de belirtildiği gibi sadece referans niteliğinde olup esas ve geçerli olan TS EN81-71 standardıdır. 5 - GÜVENLĐK KURALLARI ve/veya KORUYUCU TEDBĐRLER Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler Madde 5 teki güvenlik kuralları ve/veya tedbirlerine uygun olmalıdır. Ayrıca, kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler, bu standartta kapsanmayan, ilgili ancak önemli olmayan tehlikeler (örneğin, keskin kenarlar) için EN ISO ve EN ISO de verilen prensiplere göre tasarımlanmalıdır. 5.1 ASANSÖR KUYUSU Kuyu mahfazası Kuyu mahfazası deliksiz olmalıdır. Duvarlar, zemin ve tavan, 100 cm2 dairesel veya kare kesitli bir alana düzgün dağıtılmış 2500 N luk kuvvet, her bir yüz üzerinde herhangi bir noktaya yüzeye dik açıyla uygulandığında; a) kalıcı şekil bozukluğu, b) 15 mm den daha büyük elâstik şekil bozukluğu oluşmadan karşı koyabilecek mekanik mukavemette çelik, tuğla, beton ve benzer malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kuyu mahfazası yapımında kullanılan malzeme, yanmaz, örneğin EN Sınıf A1 e uygun, olmalıdır. Kullanılan malzeme cam ise, durak kapılarında kullanılan cam malzemeye eşdeğer dayanıklılıkta olmalıdır (Madde 5.3.1). Not Yukarıdaki kurallar, herhangi bir millî düzenlemelere ilâve olarak uygulanır Kısmen kapalı kuyusu bulunan Kategori 1 asansörler için, EN 81-1 Madde a) veya EN 81-2 Madde a) ya uygun mahfazaların yüksekliği en az 5,0 m olmalıdır Kategori 2 asansörler için, asansör kuyusu tamamen kapalı olmalıdır Muayene ve imdat kapıları, muayene kapakları Muayene ve imdat kapıları, muayene kapakları, Çizelge E.1 de listelenen araçlardan herhangi biri ile açılmayacak bir yapıda olmalıdır Kapılar ve kapaklar, kilitleri ile birlikte, kapalı konumdayken, 100 cm2 dairesel veya kare şekilli bir alana düzgün dağıtılmış 2500 N luk kuvvet (normal olarak kişilerin erişebileceği taraftan), dik açıyla, kapı panelinin açıkta kalan yüzeyinin herhangi bir noktasına uygulandığında; a) kalıcı şekil bozukluğu olmadan, b) 15 mm den daha büyük elâstik şekil bozukluğu olmadan dayanabilecek yeterli mukavemette olmalı ve c) böyle bir deney sırasında ve sonrasında güvenlik fonksiyonları etkilenmemeli, d) deney sonrasında çalışır vaziyette olmalıdır Havalandırma Havalandırma açıklıkları, Madde ve Madde e uygun olmalıdır. 5.2 MAKĐNE MEKÂNI, MAKARA MEKÂNI/MEKÂNLARI ve MAKĐNE BÖLMELERĐ Asansör kuyusu dışında makine mekânları, makara mekânı/mekânları ve makine bölmelerinin yapımında kullanılan malzemeler Madde i karşılamalıdır Pencereler, sağlandığında ve kişiler tarafından erişilebilir olduğunda, a) Madde belirtilen mukavemette olmalı, b) kullanılan malzeme cam ise, lamine olmalıdır. Not Pencere tavsiye edilmez. 6

7 5.2.3 Havalandırma açıklıkları dışarıdaki kişilerce erişilebilir ise, her bir açıklık; a) 250 mm x 250 mm den daha büyük olmamalı, b) herhangi bir en kesitli düz çubuğun içerisinden geçmesini engelleyecek koruma vasıtaları ile teçhiz edilmelidir Madde teki koruma vasıtaları Madde de belirtilen mukavemette olmalıdır Kapılar ve kapaklar kilitleri ile birlikte Madde deki kuralları karşılamalıdır Kategori 2 asansörler için, izinsiz giriş alârm sistemi aşağıdaki kapılardan herhangi biri açıldığında çalışmalıdır: - Makine ve/veya makara dairesi kapısı. - Muayene kapıları, imdat kapıları ve muayene kapakları. - Bölme kapıları. Đzinsiz giriş alârm sistemi, yukarıdaki herhangi bir kapı veya kapak açıldıktan sonra 30 saniye içerisinde sesli bir alarm vermelidir: Sesli alârm; a) hem izinsiz giriş noktasında, hem de ana giriş katında duyulabilmeli ve ses seviyesi 70 db(a) ile 85 db(a) arasında ayarlanabilir olmalıdır. b) 5 dakika ile 15 dakika arasında ayarlanabilen bir süre sonunda otomatik olarak durmalıdır. Alârm sisteminin, Madde de atıf yapılan tertibat ile hizmet dışı bırakılabilmesi ve tekrar çalışır duruma getirilebilmesi mümkün olmalıdır. Alarm sistemi, elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda, en az 2 saat çalışabilecek durumda olmalıdır. Not Zaman aralıkları ve ses seviye ayarları yerel düzenlemelere bağlı olabilir Makine dairesi bulunmayan Kategori 2 asansörler için, kuyu alt boşluğundaki makine mekânında yer alan donanım, örneğin tahrik makinesi, tank, kontrolör gibi, metal bir mahfaza ile korunmalıdır. Bu mahfaza, donanıma istenmeyen döküntülerin (çerçöp, vb.) girmesini, dolayısıyla tehlikeli hatalı çalışmalara veya malzemelerin alev almasını ya da duman oluşmasını önlemek içindir. 5.3 DURAK ve KABĐN KAPILARI Durak ve kabin kapısının yapısı Durak ve kabin kapıları, makine gücü ile çalışan otomatik olarak yatay hareket eden sürmeli durak kapısı olmalıdır Durak ve kabin kapısı için kullanılan malzemeler aşağıdakilere uygun olmalıdır: a) Dekoratif amaçlı son yüzey işlemleri hariç, kapı panellerinde, çerçevelerinde/pervazlarında kullanılan malzemeler yanmaz, örneğin EN Sınıf A1 e uygun, olmalıdır. b) Dekoratif son yüzey işlemleri için kullanılan malzemeler; 1) Kategori 1 asansörler için sınırlı ölçüde alevlenebilir, örneğin EN Sınıf C ye uygun, 2) Kategori 2 asansörler için yanmaz, örneğin EN Sınıf A2 ye uygun, olmalıdır Kabin ve durak kapı sistemleri, çerçeve ve bağlantıları ile birlikte EN 81-1 Ek J veya EN 81-2 Ek J de belirtilen yumuşak sarkaç çarpma deneyine, bileşen arızası veya kapıların düzgün çalışmasını etkileyebilecek kalıcı bir şekil bozukluğu olmadan dayanmalıdır. Kapı sistemleri deneyden sonra çalışır vaziyette kalmalıdır. Deneylerdeki düşme yükseklikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: a) Kategori 1 asansörler için 700 mm. b) Kategori 2 asansörler için 1000 mm. Not EN 81-1 Ek J veya EN 81-2 Ek J nin cam kapı panellerine uygulandığı anlaşılmaktadır. Ancak bu standardın amacı bakımından, bu deneyin, Madde J.5 f) nin yalnızca cam kapı panellerine uygulanması dışında, tüm malzemeler için uygun olduğu düşünülmektedir Kapılar, paten veya tekerlekli paten sistemlerinin görevlerini yapmaması durumunda kapı panellerini yerinde tutmak için uygun vasıtalar ile teçhiz edilmelidir. Bu tertibatlar, kendi başlarına, EN 81-1 Ek J veya 7

8 EN 81-2 Ek J de belirtildiği şekilde yumuşak sarkaç darbe deneyine düşme yüksekliği 1400 mm ye çıkarıldığında kapının bütünlüğü bozulmadan dayanmalıdır. Not Bu deneyden sonra kapıların çalışabilmeleri gerekmez Kategori 2 asansörlerde görüş panelleri kullanılmamalıdır Kategori 2 asansörlerde, her durak kapısı veya bu kapının ön kenarındaki ek parçalar ile her kabin kapısı/kapıları veya bu kapının ön kenarındaki ek parçalar arasındaki mesafe 35 mm yi geçmemelidir. Bu mesafe, ön kenardan itibaren geriye doğru 75 mm den az olmayacak bir uzunlukta muhafaza edilmeli ve 45º yi aşmayan bir açıyla kapı panelinin arkasına doğru dönmelidir. Bu dönüş açısı, kapı panelinin alt ve/veya üst tarafında 200 mm yi geçmeyen uzunluklar boyunca kapı donanımının tespitine imkân sağlamak üzere ihmal edilebilir. Mesafenin 200 mm veya daha fazla geriye doğru korunduğu durumlarda, dönüş açısı gerekli değildir (Şekil 1). Ölçüler mm dir. Açıklama 1 Kapanma yönü 2 Dönüş açısı: en fazla 45º Şekil 1 - Dönüş açılı kapı panelinin üsten görünüşü Kategori 2 asansörler için; EN 81-1 Madde ve EN 81-2 Madde deki kurallara ilâve olarak durak tarafından asansör kuyusuna 10 mm çapında çubuğun sokulması mümkün olmamalıdır Kategori 2 asansörler için; kapı panelleri birbirine mekanik olarak bağlanmışsa, bu bağlantılar, kullanıcı tarafından, Ek E de tarif edilen araçlarla 60 saniye süre içerisinde ayrılamamalıdır Kategori 2 asansörler için, durak ve kabin kapılarının ön kenar profilleri kapıların bütünleşik parçası olarak biçimlendirilmelidir Durak kapısı güvenlik sistemi Kategori 2 asansörler Herhangi bir katta asansör mevcut değilse, devre dışı bırakılmadığı sürece güvenlik sistemi, EN 81-1 Madde veya EN 81-2 Madde de belirtilen acil durum kilit açma tertibatı ile veya Ek E de tarif edilen bir araç kullanılarak durak kapısının açılmasını engellemelidir Sistemi elle devreye almak ve devre dışı bırakmak için tertibat aşağıda belirtilen yerlerden herhangi birinde bulunmalıdır: a) Makine dairesi. b) Kumanda bölmesi. c) Acil durum ve bakım kumandalarında. Bu tertibat, Ek C de gösterilen piktogramla açıkça işaretlenmelidir. Piktogram, ayrıca binanın ana giriş/çıkış katındaki asansör girişine veya bu girişe yakın bir yere yerleştirilmelidir Sistem, elle devre dışı bırakıldıktan sonra 30 ilâ 60 dakikalık bir süre içerisinde, kapıların güvenlik sistemi olmadan çalışmasını önlemek üzere, otomatik olarak tekrar devreye girmelidir. Ancak asansör bakım kumandasına alındığında ve bir durdurma tertibatı çalıştığında, bu zaman çevrimi durdurulmalıdır. Asansör normal çalışmaya döndüğünde, bu zaman çevrimi tekrar başlamalıdır. Her bir elle tekrar devreye alma, kalan herhangi bir gecikmeyi 30 s ile 60 s arasında bir değere azaltmalıdır Ana güç beslemesinin arızalanması durumunda, sistem, yedek bir güç beslemesi vasıtasıyla en az iki saat çalışır durumda kalmalıdır. Ana anahtar bağlantısının kesilmesi durumunda, sistem derhal devre dışı kalmalıdır. Not Yedek güç beslemesinin tasarımı görüşmelere bağlıdır; örneğin akü veya ikinci bir güç beslemesi Sistem; a) EN ye uygun itfaiyeci asansörüne tesis edildiğinde, asansör yangın kumandasına alındığında otomatik olarak devre dışı kalmalı, 8

9 b) EN e uygun bir asansöre tesis edildiğinde, EN Madde e uygun bir giriş sinyali başlatıldığında otomatik olarak devre dışı kalmalıdır Kapı kavrama mekanizması Kategori 2 asansörler için; kabin kilit açma bölgesinde hareketsiz haldeyken, 60 s içerisinde kabin ve durak kapılarının eş zamanlı hareket etme kavramalarını elle veya Ek E de tarif edilen bir araçla ayırmak mümkün olmamalıdır Kapı ters hareket mekanizması Kategori 2 asansörler için; kabin ve durak kapıları kapanırken, hareket yönünü tersine çevirmek için herhangi bir koruyucu tertibat yetkisiz kişilerce erişilemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır Kabin kapılarının kilitlenmesi Kabin kapısı/kapıları, her zaman, EN 81-1 Madde veya EN 81-2 Madde e uygun mekanik bir kilitleme tertibatı ile teçhiz edilmelidir. Not EN 81-1 Madde veya EN 81-2 Madde de Madde c) ye yapılan atıf dikkate alınmamalıdır Kapının hareket mekanizması ve kilitlerine müdahale Kategori 2 asansörler için; EN 81-1 veya EN 81-2 deki kurallara ilâve olarak, kapının hareket mekanizması ve kilitlerine elle müdahale edilmesi ve bu tertibatların 60 saniye içerisinde Ek E de tarif edilen araçlarla etkisiz hâle getirilmesi mümkün olmamalıdır. 5.4 KABĐN Kabinin gövdesi, içi ve bağlantıları Kabin duvarlarının mekanik mukavemeti en az Madde a) veya b) de durak kapıları için belirtilen ile eşdeğer olmalıdır Kategori 1 asansörler için; a) kabin tavanının kişilerin asılarak tutabilecekleri her noktası 150 kg lik bir kütleyi taşıyabilmeli, b) kabin tavanı, 60 saniye içerisinde, elle veya Ek E de tarif edilen araçlar kullanarak yetkisiz kişiler tarafından yerinden çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir Kategori 2 asansörler için; kabin tavanının her bir noktası insanların asılarak tutamayacağı şekilde tasarımlanmalıdır Kabinde kullanılan malzemeler aşağıdakilere uygun olmalıdır: a) Kabin gövdesinde kullanılan malzemeler yanmaz, örneğin EN Sınıf A1 e uygun, olmalıdır. b) Tavanda ve duvar son işlemlerinde kullanılan malzemeler: 1) Kategori 1 asansörler için; sınırlı ölçüde alevlenebilir, örneğin EN Sınıf C ye uygun, 2) Kategori 2 asansörler için; yanmaz, örneğin EN Sınıf A2 ye uygun, olmalıdır. c) Kabin tabanında kullanılan malzemeler: 1) Kategori 1 asansörler için, sınırlı ölçüde alevlenebilir, örneğin EN Sınıf Cfl ye uygun, 2) Kategori 2 asansörler için, yanmaz, örneğin EN Sınıf A2fl ye uygun, olmalıdır Herhangi bir kabin döşeme malzemesi kesildiğinde tökezleme tehlikesi oluşturmayacak şekilde tespit edilmelidir Kategori 2 asansörler için; herhangi bir el tutamağı, en tercih edilmeyen noktasına herhangi bir yönden uygulanan 2500 N luk noktasal kuvvete mukavemet göstermelidir Kategori 2 asansörler için; ayna bulunduğunda, ayna a) çıkıntı oluşturmayacak şekilde tespit edilmeli, b) camdan imal edilmiş ise lamine olmalıdır Kullanıcı tarafından erişilebilecek, donatılar ve bağlantılar; a) Kategori 1 asansörler için, yerlerinden yalnızca özel aletler kullanılarak çıkarılabilmeli, 9

10 b) Kategori 2 asansörler için, yerlerine kullanıcılar tarafından görülemeyecek bağlantılar ile tespit edilmelidir Kabin imdat kapakları veya imdat geçiş kapıları Kategori 2 asansörlerde, bulunabilecek, imdat kapakları veya imdat geçiş kapıları EN 81-1 Madde veya EN 81-2 Madde deki kuralları sağlamalı ve Madde ye uygun güvenlik sistemi ile teçhiz edilmelidir. Not tavsiye edilmez. EN 81 standart serisinin diğer standartlarında istenmediği sürece kabinde imdat kapakları veya imdat geçiş kapıları Kabin havalandırması Normal olarak erişilebilecek herhangi bir havalandırma açıklığı, herhangi bir en kesitli düz çubuğun içerisinden geçmesini engelleyecek koruma vasıtaları ile teçhiz edilmelidir Kabin aydınlatması Kategori 1 ve Kategori 2 asansörler için; kabinler, zemin seviyesinde ve kumanda tertibatlarında en az 100 lüks şiddetinde bir ışık yoğunluğu sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı ile teçhiz edilmelidir Kabinin iç kısmındaki tüm aydınlatma donatılara: a) bağlantıları görülemeyecek şekilde çıkıntısız olarak, yetkisiz kişilerinin erişimi engellenecek şekilde tespit edilmeli, b) EK B ve Ek F de tarif edildiği şekilde deneye tâbi tutulduğunda, çalışır durumda olmalı ve kırılmamalıdır. 5.5 KABĐN ve DURAK DONATILARI Kabin ve durak kumandaları Kumanda butonları, göstergeler ve diğer donatılar, kullanıcı tarafından deneye tâbi tutulduğunda, EN da belirtildiği gibi suya karşı IPX3 koruma seviyesinde olmalıdır Buton panelleri (bezel) ile buton arasındaki boşluk, EK E de listelenen herhangi bir aracın içine girip sıkıştırmasını önlemek üzere asgari büyüklükte olmalıdır Kumanda butonu ile ilgili tesisat, göstergeler ve diğer bağlı donatılar Ek B ye uygun olarak deneye tâbi tutulmalıdır Kumanda butonları, göstergeler ve diğer donatılar, Ek E de listelenen herhangi bir nesle ile kesilmeye karşı dayanıklı olmalıdır Asansör kumanda butonları, göstergeler ve diğer donatılar ve bunların donanımları, Ek F de verilen kuralları karşılamalıdır Kabin ve durak kumanda mahalleri Kabin çalıştırma tablası/tablaları ve durak kumanda mahalleri: a) Madde a uygun olarak bağlanmalı, b) Madde deki kuralları karşılamalı, c) Ek B de atıf yapılan darbe deneyine dayanabilmeli ve d) Ek E de listelenen nesnelerle kesilmeye karşı dayanıklı olmalıdır Kumanda tablası yüz plâkası veya butonlar üzerindeki sembol ve işaretlemeler ile aktarılan herhangi bir bilgi 60 saniye içerisinde Ek E de listelenen araçlarla tahrip edildiğinde okunur hâlde kalmalıdır Konum göstergeleri Kabindeki konum göstergelerine ilâve olarak, ana katta bir konum göstergesi bulunmalıdır. 5.6 SESLĐ ALÂRM CĐHAZI Kabin katta kapıları açıkta durumda değilse, alârm butonunun çalıştırılması bir tertibatın 60 saniye veya kabin kapılar açılıncaya kadar ses çıkarmasına neden olmalı ve bu ses kabin içersinden, ses seviyesi en az 70 db(a) ilâ 85 db(a) olacak şekilde duyulabilmelidir. 10

11 5.7 ÇELĐK AKSAM Kategori 2 asansörler için; aşağıdaki aksamlarda, temizleme çözücüleri ve vücut sıvılarının neden olduğu korozyon hasarına karşı tedbirler alınmalıdır: a) Kabin destek elemanları dâhil, kabin askı tertibatı. b) Durak ve kabin kapıları, eşikler, destek elemanları ve raylar. c) Durak kapı kilitleri. d) Kabin duvarları ve tabanı. 5.8 ĐŞARETLER ve ĐŞARETLEMELER Kamuya açık işaret ve işaretlemeler: a) Ek E de belirtilen araçlarla yerlerinden çıkarılamayacak şekilde tespit edilmeli, b) Ek E de listelenen araçlardan biri kullanılarak 60 saniye içerisinde okunamaz hâle getirilememeli, c) Ek F deki kuralları sağlamalıdır. 6 - GÜVENLĐK KURALLARI ve/veya KORUYUCU TEDBĐRLERĐN DOĞRULANMASI Bu madde, Madde 5 deki kurallar için güvenlik tedbirlerinin mevcudiyetini ve yeterliliğinin denenmesine ilişkin metotları verir. Madde 5 deki bütün güvenlik tedbirleri için belirlenmiş kabul kriterleri vardır. 7 - KULLANIM BĐLGĐLERĐ 7.1 Talimatlar Asansör ile birlikte; bakım, periyodik kontroller ve kurtarma operasyonlarına ilişkin talimatlarının bulunduğu talimat el kitabı verilmelidir. 7.2 Kılavuz Kılavuzlar, aşağıdaki ilâve bilgileri kapsamalıdır: Mal sahibi için kılavuz a) Kullanılabilecek uygun temizlik malzemeleri. b) Bina yönetimi tarafından hasara ilişkin işaretlerin tespitine yönelik düzenli kontrollerin yapılmasının gerekliliği. c) Tehlike bulunuyorsa, hasarın derhal giderilmesinin veya asansörün hizmet dışı bırakılmasının gerekliliği. d) Asansör tabanının temiz, özellikle kuru tutulmasının gerekliliği. e) Kurtarma amacıyla kilit açma sisteminin çalıştırması. f) Asansör durak bölgesi ve erişim yollarının yanıcı malzemelerden arındırılmasının gerekliliği Bakım şirketi için kılavuz Tespit edilmeyen korozyonlar asansörün taşıyıcı elemanlarında büyük arızalara neden olabilir. Bu nedenle, korozyona uğrayabilecek, platform, kabin çerçevesi, kabin/ durak kapılarının paten sistemleri ve diğer kritik elemanların muayenelerine ilişkin kılavuzların bulunması hayati öneme haizdir. 11

12 EK - A (Bilgi için) MÜŞTERĐLER / TASARIMCILAR için KILAVUZ A.1 GENEL Kasıtlı tahribat, öfke ve/veya diğer davranış şekillerinden kaynaklanabilir. Verilen asansör için muhtemel kasıtlı tahribatın derecesini tayin etmek için, birçok faktör incelenmelidir. Bu, asansörün hizmet vereceği kullanıcı tipi ve belirli bir bina için o asansörün önem derecesinin incelenmesini kapsamalıdır. Çalışmalar asansörün uğrayabileceği kasıtlı tahribat miktarının, kullanıcıları gözetleme seviyesi ile doğrudan ilgili olduğunu göstermiştir. Gözetleme seviyesi, binanın tasarımına ve/veya asansöre erişim için uygulanan kontrol tedbirlerine bağlıdır. Bu hususları göz önüne alarak, en uygun asansör tipi aşağıdaki gibi seçilebilir: Çizelge A.1 - Asansör kategorisi Asansör kullanıcı tipi Asansör kategorisi Gözetimli sınırlandırılmış kullanıcı 0 Gözetimsiz sınırlandırılmış kullanıcı 0 Gözetimli genel halk 0 Gözetimsiz genel halk 1 Potansiyel tahribatçılar 2 A.2 FARKLI KULLANICI TĐPLERĐNE ÖRNEKLER Gözetimli sınırlandırılmış kullanıcı: Girişteki danışma masası ile binaya kimin girip giremeyeceği kontrol edilen işyerlerinin bulunduğu bina içerisinde camdan panoramik asansörü gözetimli sınırlandırılmış kullanıcılar kullanacaktır; bu nedenle EN 81-1 veya EN 81-2 yi sağlayan Kategori 0 asansör uygundur. Gözetimsiz sınırlandırılmış kullanıcı: Girişte danışman veya güvenlik masası ile binaya kimin girip giremeyeceği kontrol edilen asansörü sınırlandırılmış kullanıcılar kullanacaktır, bu kullanıcıların asansör içersindeki davranışları gözlenemeyecektir. Birçok durum için Kategori 0 asansör uygundur. Gözetimli genel halk: Bir alışveriş merkezinde güvenlik kameralarının bulunduğu veya camdan yapılmış asansörü bu tip kullanıcılar kullanacaktır, bu nedenle birçok durum için yine de Kategori 0 asansör uygundur. Gözetimsiz genel halk: Bir alışveriş merkezinde bulunan kapalı asansör genel halk tarafından kullanacaktır, bu nedenle Kategori 1 asansör en uygundur. Potansiyel kasıtlı tahribatçılar: Bazı bina tiplerinde, kasıtlı tahribat olması muhtemeldir. Bu binalar, spor stadyumları, tren istasyonları, hastanelerde acil servis bölümleri, sosyal konut alanları ve diğer benzer ortamları kapsar ve genelde Kategori 2 asansörler uygundur. Not Yukarıda verilen tariflerde geçen bina kelimesi bir bina bölümünü veya binanın bir alanını ifade edebilir. A.3 DĐKKATE ALINACAK DĐĞER HUSUSLAR Asansörün gözetlenebilecek bir yere yerleştirilmesi ile güvenlik kameraları ile veya asansör kabin ve kapılarında mümkün olduğu ölçüde cam malzeme kullanılarak yapılan kontrol, karşılaşılabilecek kasıtlı tahribatın şiddetini önemli ölçüde azaltabilir. Bu kontrolün ne kadar etkili olacağı ve verilen bir durum için planlanan yanıtın etkinliği hususları üzerinde durulmalıdır. Kabin içinde ayna bulunması dikkati başka yöne çekmek için yararlı bir tedbir olabilir. Ancak kullanılacak malzemenin seçimine önem gösterilmelidir. 12

13 Yüksek seviyelerdeki aydınlatma kasıtlı tahribatçılar için caydırıcı olup, gözetim sistemleri bulunduğunda tanımlama amacı için netlik sağlar. Tesis edilecek asansörün kategorisinin seçiminde, aşağıdaki hususlar kılavuz olarak kabul edilebilir: Asansörün bulunduğu alana erişimin kontrollü olup olmayacağı. Binanın kasıtlı tahribata maruz kalınabilecek bir bölgede yer alıp almadığı. Binanın kasıtlı tahribata maruz kaldığı bilinen tipte olup olmadığı. Asansörün kullanım amacının, hasara katkı sağlayıp sağlamadığı (servis arabalarının kullanılması, vb.) Asansörün, yukarıda tanımlanan hangi tip kullanıcı tarafından muhtemelen kullanılacağı. Bina tasarımcısı ve asansör imalâtçısı yukarıdaki hususları ve gerekli asansör kategorisini seçmeden önce ilâve gözetimin sağlanmasın getireceği yararları ciddi olarak düşünmelidir. Asansörün kategorisini seçtikten sonra, tasarımcı, ayrıca, asansör sayısı, hızı ve büyüklüğü üzerinde düşünmelidir. Bu parametrelerin yanlış seçilmesi, kasıtlı tahribatı artırabilir, bu nedenle aşağıdaki bölümlerde verilenlere özel önem gösterilmelidir. A.4 ASANSÖR PERFORMANSI Kullanıcılar için bekleme süreleri ve kabin içerisinde seyahat süreleri mümkün olduğu ölçüde kısa olmalıdır. Kullanıcıların uzun bekleme süreleri nedeniyle sinirlenmelerini engellemek için, çoklu asansör tesislerinde, kabin sayısı ve hızı, ortalama bekleme aralığı 45 saniyeden az olarak şekilde, seçilmelidir. Asansörün büyüklüğü, tekerlekli sandalyelerin veya servis arabalarının kullanılmasının beklendiği binalar hesaba katılarak seçilmelidir. Bu gibi araçların kullanılması bekleniyorsa uygun büyüklükteki asansörler seçilmelidir. Asansörlere, kabinin dolu veya doluya yakın olduğunda, duraklarda durmasını engellemek üzere yüklüyken durakları atlama etme özelliği (load by-pass feature) dâhil edilebilir. Tekerlekli sandalyelerin, servis arabalarının ve benzerlerinin kullanılması muhtemel binalarda, bu araçlar kabinde kullanılabilecek taban alanını kaplayarak, asansör tam dolu olmasa bile diğer yolcuların içeriye girmesini engeller. Bu durumda, yüklüyken durakta durmama tertibatları, kullanıcıları sinirlendirecek boşa durmaları engellemek üzere beyan yükün yaklaşık % 60 na ayarlanabilmelidir. Kullanıcıların sinirlenmelerini en aza indirmek üzere kapının açık kalma süresini kısıtlayan bir cihaz düşünülmelidir. Böyle bir cihaz, kapı kapatma butonu, ışık huzmeli cihaz (light ray device) ve diğer benzer vasıtalardan herhangi biri olabilir. EN 81-1, Madde ve Madde e veya EN 81-2, Madde ve Madde e uygun, kapının gereğinden fazla açık kalmasını engelleme özelliği, asansörün çalışır vaziyette kalmasına ve kullanıcıların sinirlenmelerinin en aza indirilmesine yardımcı olur. A.5 KOROZYONA KARŞI KORUMA Kabin ve durak yüzey son işlemlerinin seçiminde, vücut sıvılarından ve temizleme çözücülerinden kaynaklanan korozyona direncin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Kategori 1 asansörlerde paslanma olabileceği kabul edilir, ancak bunun sürekli olarak meydana geleceği öngörülmez. Bu nedenle, Kategori 1 asansörlerde, korozyona karşı özel tedbirlerin alınması gerekli değildir. Kategori 2 asansörlerde kabin ve kapıların bütünlüğünün sağlanması için, Madde 5.7 ye uygun korozyona karşı özel koruma sağlanmalıdır. Korozyona karşı alınacak koruma tedbirleri asansörün tasarımına, bulunduğu ortama ve seçilen malzemelere bağlıdır. Bu standartta bu husus tanımlanmamakla beraber, aşağıdakiler kılavuz olarak kullanılabilir. Tasarımcı, korozyona sebebiyet verebilecek maddeleri kritik parçalardan uzak tutacak özel bir tasarım seçebilir ve/veya kritik parçalara, korozyona karşı ilâve koruma tedbirleri sağlayabilir. Çelik malzemelere galvanizle kaplama veya korozyon önleyici boya uygulanabilir. Isıyla işlem, çelik elemanların şekillerinin bozulmasına sebebiyet verdiği için sıcak daldırma galvanizlemeden kaçınılması en iyi yoldur. Birçok plastik ve kompozit malzemenin sağladığı gibi bronz alaşımları da uzun dönem iyi koruma sağlar. A.6 YÜZEY SON ĐŞLEMLERĐNĐN KALICILIĞI Kabin ve durak yüzey son işlemlerinin seçiminde, bunların kolaylıkla çizilmemesine, sürekli ve sık temizlenmeye uygun olmasının sağlanmasına dikkat edilmelidir. Böyle bir temizlik, spreyle yazılan duvar yazıları ve diğer tahrifatlar nedeniyle sıklıkla gereklidir. 13

14 A.7 GÜÇ BESLEMELERĐNĐN KORUNMASI Asansör güç beslemesi elektrik kabloları ve bunların ayırma anahtarları, kasıtlı tahribatla ilgili bir problemle karşılaşılmaması için, yetkili kişiler dışında diğer kişilerinin erişemeyeceği alanlara yerleştirilmemelidir. 14

15 EK D (Bilgi için) BĐNA TASARIMCILARINA ĐLÂVE TAVSĐYELER D.1 Kasıtlı tahribat öfke ve/veya diğer davranış şekillerden kaynaklanabilir; vasıtaların sağlanması ve fırsatların bulunması böyle bir olayın şiddetini ve sıklığını artırır. D.2 Asansör kabinine, kuyusuna ve asansör donanımının bulunduğu diğer alanlara belirli miktarda su girdiğinde, asansör güvenli olarak çalışmayabilir. Bu riski en aza indirmek için suyun, kasıtlı tahribatçılar için kolay kullanım imkânı olmamalıdır. Tasarımcılar, hortumları, yangın musluklarını veya benzer donanımı duraklarda asansörlere yakın yerlere yerleştirmekten kaçınmalıdır. Asansör kuyusuna su girmesini en aza indirmek için durak zeminlerine asansör girişinden dışarı doğru eğim verilmelidir. D.3 Yangından ve sudan kaynaklanan hasarın sıklığını ve şiddetini en aza indirmek üzere, belirli binalarla ilgili bazı hizmetlerin asansör tesisine göre yerleştirilmesine özel önem gösterilmelidir: Kuru ve ıslak eşikler. Yangın hortumları. Ana besleme girişi. Atık malzemelerin depolanması ve elden çıkarılması. Yakıtların ve diğer sıvıların depolanması. D.4 Makine daireleri genelde halka açık olmayan yerlerde bulunduğundan, kasıtlı tahribatçıların, kapılara, uzun süre fark edilmeden saldırı riski mevcuttur. Bu husus, asansör donanımına izinsiz giriş riskini artırır. Bu gibi durumlarda, ilâve tedbirlerle kontrol edilmeyen böyle alanlara girişin sınırlandırılmasına dikkat edilmelidir. D.5 Bu standartta makine dairesi kapısının mukavemeti, kasıtlı tahribatçıların kolaylıkla asansör donanımına erişimini engellemek üzere seçilmiştir. Ancak, her zaman, kararlı bir kasıtlı tahribatçının makine dairesine girmesi ve burada yangın çıkarması mümkündür. Makine dairelerinin genellikle binada uzak bölgelerde bulunması nedeniyle böyle bir yangın uzun bir süre fark edilmeyebilir. Bu nedenle böyle alanlarda yangın algılama sistemi bulundurulmasına dikkat edilmelidir. D.6 Duvar ve diğer bölümlere kasıtlı tahribat sonucu verilebilecek hasar günlerce, hatta aylarca kalabilir. Bina yönetimi, düzenli olarak hasara ilişkin muayeneleri yapmalı ve gerektiğinde, ciddi bir olay meydana gelmeden, onarımları gerçekleştirmelidir. D.7 Tasarımı ne olursa olsun, asansörün basit bir hareketle hizmet dışı bırakılması daima mümkündür; örneğin, kapı eşiğine kum ve talaş dökülmesi gibi. Asansörün güvenlik açısından gözetimi, bu tip risklerin en aza indirilmesine yardımcı olur. D.8 Bazı eşyalar asansör kabinine yerleştirildiğinde daima kasıtlı tahribata maruz kalacaktır. Bu nedenle başka standartlarda gerekli görülmediği sürece, küllük, koltuk ve benzerleri asansör kabininde bulunmamalıdır. D.9 Đstatistiksel olarak, insanların kayması veya düşmesiyle oluşan kazalar en yaygınlar arasındadır. Zemin son işlemleri için kullanılan malzemeler, özellikle ıslakken, bu riski en aza indirecek şekilde seçilmelidir. 15

ILDC-ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI. ASANSÖRLERDE IŞIKLANDIRMA VE AYDINLATMA Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi

ILDC-ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI. ASANSÖRLERDE IŞIKLANDIRMA VE AYDINLATMA Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi ILDC-ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ASANSÖRLERDE IŞIKLANDIRMA VE AYDINLATMA Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi 1- AMAÇ Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve endüstriyel

Detaylı

KASITLI TAHRĐBATA KARŞI DAYANIKLI ASANSÖRLER

KASITLI TAHRĐBATA KARŞI DAYANIKLI ASANSÖRLER KASITLI TAHRĐBATA KARŞI DAYANIKLI ASANSÖRLER Ünsal SOLMAZOĞLU Mak. Müh. Kazım Dirik Mah.375 sokak No:18 kat 4 Daire.406 Bornova-ĐZMĐR Tel: 0232 461 20 00 Faks 0232 461 99 77 e-mail: unsal.solmazoglu@rheinland-tuv.com

Detaylı

Asansör Đstanbul 2013. Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul

Asansör Đstanbul 2013. Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul Asansör Đstanbul 2013 Uluslararası 13. Asansör Fuarı 4-7 Nisan 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Đstanbul TEKNOLOJĐ YARIŞI ve KASITLI KÖTÜ KULLANMAYA DAYANIKLI (ANTĐ VANDAL) ASANSÖRLER! ĐFO Đstanbul Fuar

Detaylı

ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI

ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ASANSÖRLERDE MODERNĐZASYON Knulu Tasarım Yarışması Şartnamesi 1- AMAÇ Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım etkinliklerinin

Detaylı

26-29 Mart 2015. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul

26-29 Mart 2015. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul Asansör İstanbul 2015 14. Uluslararası Asansör Fuarı 26-29 Mart 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul MEVCUT BİNALARA YAPILACAK YENİ ASANSÖRLER İFO İstanbul Fuar Hizmetleri, AYSAD Asansör ve Yürüyen

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

İSG Avrasya 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı. 28-30 Nisan 2016. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI

İSG Avrasya 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı. 28-30 Nisan 2016. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI İSG Avrasya 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı 28-30 Nisan 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI İFO İstanbul Fuar Hizmetleri, İSGDER İş Güvenliği Uzmanları Derneği

Detaylı

EN VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER

EN VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER Asansör Sempozyumu 13-15 Ekim 2016 // İzmir 19 EN 81-20 VE EN81-50 STANDARTLARININ İMALATCI FİRMALARA VE MONTAJ FİRMALARINA GETİRDİĞİ YENİ GEREKSİNİMLER Barış Güzel RST Elektronik Asansör San. Tic. A.Ş.

Detaylı

HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı: Hediyem İstanbul Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışması Yarışmanın Konusu: İSTKA Hediyem İstanbul Tasarım ve Modelleme Atölyesi

Detaylı

TEMA KATEGORİ YARIŞMANIN AMACI

TEMA KATEGORİ YARIŞMANIN AMACI TEMA Yarışmamızın teması olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan, Antalya ve yöresinin sahip olduğu tarihsel tüm zenginliklerin, el sanatlarının ve kültür birikimini özgün yorumlar ile mücevher ve takıya

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

İMMİB METAL- PLASTİK 2005 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

İMMİB METAL- PLASTİK 2005 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ İMMİB METAL- PLASTİK 2005 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ Ülkemiz metal mutfak eşyaları ve plastik-kauçuk ev eşyaları imalatı sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinde,

Detaylı

AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Konu Avrupa Birliği gençlik sloganı olan Bizim Avrupamız, Bizim Geleceğimiz konusunda promosyon ürünü tasarımı yapılması. Türü Promosyon ürün tasarımı yarışması Amacı

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları ASANSÖR STANDARTLARI EN Standartları ISO Standartları STANDARTLAR YAYIN TARİHİ TSE CEN/TS 81-76:2011 (İngilizce Metin) Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE AR-GE PROJE PAZARI VE TASARIM YARIŞMASI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE AR-GE PROJE PAZARI VE TASARIM YARIŞMASI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE AR-GE PROJE PAZARI VE TASARIM YARIŞMASI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. A-Yarışmanın Adı ve Türü: TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI 2. B - Yarışmanın Konusu: Bu

Detaylı

Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit

Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit 2. ART NICOMEDIA ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit 1 - KONU VE AMAÇ: Fotoğraf yarışmasının amacı; Amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi pencerelerinden

Detaylı

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 YARIŞMANIN AMACI Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş ürünlerinin tanıtılması, KOÇTAŞ ürünleri

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI

ASANSÖR STANDARTLARI ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNDE ASANSÖRLERİN ENGELLİ KULLANIMINA UYGUNLUĞU VE KASITLI TAHRİBATA KARŞI DAYANIKLI ASANSÖRLER ŞARTLARINA BAKIŞ

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNDE ASANSÖRLERİN ENGELLİ KULLANIMINA UYGUNLUĞU VE KASITLI TAHRİBATA KARŞI DAYANIKLI ASANSÖRLER ŞARTLARINA BAKIŞ Asansör Sempozyumu 1315 Ekim 2016 // İzmir 57 ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNDE ASANSÖRLERİN ENGELLİ KULLANIMINA UYGUNLUĞU VE KASITLI TAHRİBATA KARŞI DAYANIKLI ASANSÖRLER ŞARTLARINA BAKIŞ S. Zafer Güneş

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĐLĐK KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2011 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ

ANADOLU HAYAT EMEKLĐLĐK KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2011 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ Konu: Hayata Dair 1 - KONU VE AMAÇ ANADOLU HAYAT EMEKLĐLĐK KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2011 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2011 yılı fotoğraf yarışmasının konusu Hayata

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. Değerli metallerden ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher.

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. Değerli metallerden ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher. MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- YARIŞMANIN KONUSU : Değerli metallerden ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher. Herhangi bir tema ile sınırlandırılmayacak olan

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 233 YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Battal Murat Öztürk Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven bmuratozturk@loher.com.tr ÖZET Her geçen gün sayısı

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Çevremizde baharın gelişi ile birlikte doğayı rengârenk süsleyen meyve çiçeklerinin çevresine kattığı ahengi

Çevremizde baharın gelişi ile birlikte doğayı rengârenk süsleyen meyve çiçeklerinin çevresine kattığı ahengi YARIŞMA ADI: Meyveler Çiçek Açtı konulu Fotoğraf Yarışması YARIŞMANIN KONUSU: Çevremizde baharın gelişi ile birlikte doğayı rengârenk süsleyen meyve çiçeklerinin çevresine kattığı ahengi fotoğraf ile anlatabilmek

Detaylı

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME Yarışmanın Amacı Seramik sektörü alanında tasarımın önemini vurgulamak Genç tasarımcıları desteklemek ve seramik sektörüne teşvik edip, başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Yakacık Rezidans ta bulunan 5 adet 18106476/01, 18106476/02,18106476/03

Detaylı

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube 16.05.2017 Makina Güvenliği Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert Mak. Müh. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 0533 339 71 20 ali.turan@etkiisguvenligi.com Neden

Detaylı

HAREKET ENGELLİ İNSANLARIN KULLANIMI İÇİN DİKEY KALDIRMA PLATFORMLARI

HAREKET ENGELLİ İNSANLARIN KULLANIMI İÇİN DİKEY KALDIRMA PLATFORMLARI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 39 HAREKET ENGELLİ İNSANLARIN KULLANIMI İÇİN DİKEY KALDIRMA PLATFORMLARI Ünsal Solmazoğlu Szutest unsal@szutest.com.tr ÖZET Günümüzde yaşlı ve engelli insanların

Detaylı

Yarışma Adı/Teması : İzmit in Tarihi Yerleri

Yarışma Adı/Teması : İzmit in Tarihi Yerleri 3. ART NICOMEDIA ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışma Adı/Teması : İzmit in Tarihi Yerleri 1 - KONU VE AMAÇ: Fotoğraf yarışmasının amacı; Amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi pencerelerinden

Detaylı

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2006 KAT VE DURAK SAYISI 5 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES

/ HİDROLİK ELEKTRİKLİ MONTAJ YILI 2006 KAT VE DURAK SAYISI 5 0,5 0,63 1 1,6 2 2, DİĞER ADRES MERKEZ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/, E-Posta:akm@mmo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel.:0850 495 0 666, Faks: 0 232

Detaylı

YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI

YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI GİRİŞ YÜKSEK TAVANLI MEKANLARDA YANGIN ALGILAMASINA İLİŞKİN PROJELENDİRME VE UYGULAMA NOTLARI Konferans salonları, fuar alanları, alışveriş merkezleri, depolar, müzeler, spor salonları, hava limanları,

Detaylı

4703 Sayılı Kanun Ve Yeni Yaklaşım

4703 Sayılı Kanun Ve Yeni Yaklaşım Meslek ve Sektör Meslekler toplumun ihtiyacından doğar. Bu ihtiyaca cevap verecek kurumların oluşması zaman içinde sektörü oluşturur. İhtiyaç duyanlar ve bunu karşılayanlar bir ticaret içindedirler. Ticaretin

Detaylı

EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI

EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 27 EN 81-41 VE TS ISO 9386-1 STANDARTLARINA GÖRE ENGELLİ ASANSÖRLERİNDE GÜVENLİK UYGULAMALARI Ercan Tirikon 1, Serdar Güvenç 2 1,2 Ake Asansör 1 etirikon@ake.com.tr,

Detaylı

W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI

W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI KURGU Yeni tasarlanan W Istanbul W Lounge ta kullanılacak eşyaların tasarımını genç tasarımcılara emanet eden W Istanbul, Türkiye de eğitim alan tasarım öğrencilerini

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

2. Yarışmanın Yemek kategorisi için konutsal bir boyutta mı tasarlanmalı yoksa Restaurant/Café gibi mekanlara göre mi tasarlanmalı?

2. Yarışmanın Yemek kategorisi için konutsal bir boyutta mı tasarlanmalı yoksa Restaurant/Café gibi mekanlara göre mi tasarlanmalı? 1. Yaşam ve Yemek kategorilerinden birine ya da hepsine katılım sağladığımızda sunduğumuz tasarım ögeleri hem iç hem dış mekana uyumlu aynı mobilyalar mı olmalı? Yoksa İç ve Dış mekanı kurgularken o alanlara

Detaylı

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2 İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO / RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ T.C PENDİK BELEDİYESİ 104133434/01 KİE1.705.0.AS10516 31.05.2016 24 HAZİRAN 2015 tarih ve 29396 sayılı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 4C MÜHENDİSLİK II. MÜCEVHER VE TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ- 2015

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 4C MÜHENDİSLİK II. MÜCEVHER VE TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ- 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 4C MÜHENDİSLİK II. MÜCEVHER VE TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ- 2015 1- YARIŞMANIN KONUSU: Yarışmamızın teması KAPILARIN ARDINDAN olarak

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI. Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze

GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI. Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze Yarışmanın Amacı : Gebze nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile kentin turistik değerlerini fotoğraf sanatıyla

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRÜ OLUŞTURAN PARÇALAR VE İŞLEVLERİ Asansörler yüzlerce elemandan oluşmaktadır. Bu elemanların bazıları seri güvenlik elemanlarıdır;

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI GİRİŞ ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI R.Engin TURGAY Makina Mühendisi, İzmir e-posta: enginturgay@turastrade.com ÖZET Bu çalışmada, binalarda çıkabilecek yangın esnasında bir baca gibi

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR

2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR 2000 R PANORAMIK ASANSÖRLER IÇIN KAPILAR 2000 R Sematic Ürün Navigatörü UYGULAMALAR VARIŞ NOKTALARI ŞAHIS YÜK ÖZEL KULLANIMLAR KAPILAR KABİNLER KAPILAR KABİNLER KAPILAR KABİNLER EV ASANSÖRÜ ADAPTA VARIO

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

Fotoğraflar belge niteliğinde olacağından, mutlaka çekim yılı ve yeri yazılmalıdır.

Fotoğraflar belge niteliğinde olacağından, mutlaka çekim yılı ve yeri yazılmalıdır. MUFSAD ( Muş Fotoğraf Sanatı Derneği) KIRMIZI AŞK FOTOĞRAF AŞKI LALE İLE BULUŞUYOR, MUŞ LALESİ ÖLÜMSÜZLEŞİYOR 1. YARIŞMANIN ADI: KIRMIZI AŞK 2. KONU: Muş lalesini ölümsüzleştirerek en güzel lalenin seçilmesi.

Detaylı

Metal Dedektörlü Güvenlik Kapıları

Metal Dedektörlü Güvenlik Kapıları GENEL ÖZELLİKLER: Güvenlik kapısı ve metal dedektörünü birleştirerek yerden tasarruf sağlar. Güvenlik görevlisini karar verici konumundan çıkararak metal dedektörü uygulamalarındaki güvenlik ihlallerine

Detaylı

Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu

Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu Katılımcı Bilgileri Seçici Kurul Rumuz : Fatih ÖZÇELİK Adı Soyadı : Lütfü ŞİMŞEK Adresi : Nurullah ÇELEBİ Posta Kodu : Ömer BAŞER Telefon : Özel ÇELİK

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI Erhan BAYRAK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şubesi, 0.312.2860365/2526 erhan.bayrak@sanayi.gov.tr ÖZET Bilindiği

Detaylı

YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ PROF. DR. M. CENGİZ TAPLAMACIOĞLU ÖĞR.GÖR.DR. M. AKİF ŞENOL GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLGİLİ

Detaylı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BD 5400 İletkenlik Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 İletkenlik Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BD 5400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Telefon: 0212 465 69 17 / 18

Telefon: 0212 465 69 17 / 18 7. ULUSAL EV MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI ENGELLİLER/ÖZÜRLÜLER İÇİN EV MOBİLYASI KATEGORİSİ Yarışmanın Amacı: ŞARTNAME Engellilere / Özürlülere yönelik ev mobilyaları alanında gelecek vizyonunun geliştirilmesine

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL ESASLARI Murat AKTAŞ İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi OHSAS & İSO Başdenetçi İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 11/02/2004 25/04/2013

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME 3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME AMAC Bu Sene 3.sünü gerçekleştirdiğimiz, «Merter Moda Tasarımcılar Yarışması» Üniversitelerin Moda ve Tekstil bölümünde

Detaylı

1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT)

1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT) Resmi Gazete Tarih/ Sayı 10.04.2002 / 24722 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 1 mg dan 50 Kg a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ORGANİZASYON Spina Bifida nın önlenmesi ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması amacıyla Türkiye Spina Bifida Derneği yararına İzmir Alaybey Lions

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2013 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2013 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Konu: Hayata Dair 1 - KONU VE AMAÇ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2013 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2013 yılı fotoğraf yarışmasının konusu Hayata

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PROJE, KULLANIŞLILIK, TEKNOLOJİK HİZMETLER VE GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN ÇERKEZKÖY ÜN EN İYİ BİNASININ SEÇİMİ YARIŞMASI ŞARTNAME 1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI İlçemiz Çerkezköy, Tekirdağ ın

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 9 Mart - 15 Mayıs 2017 1. ADI: 8. Geleneksel Maket Yarışması 2. KONUSU Çevre Haftası kapsamında Başkanlığımızca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kullanılan temel donatım malzemelerinin sadece sağlık, güvenlik, kullanışlılık ve yaş grubunun

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Robot Topluluğu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Robot Topluluğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu 14. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri - 2017 Otonom İnsansız Hava Aracı Kategorisi Kuralları 1. AMAÇ Belirtilen parkuru en kısa sürede tamamlamaktır. 2. PİST

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 AJUR MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- YARIŞMANIN KONUSU VE KATEGORİLER : Altından ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher. Yarışmamızın teması METAMORFOZ

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler YARIŞMANIN AMACI: Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Uluslararası Mimarlar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Amaç: T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ Sürekli yenilenen ve büyüyen, çağdaş nitelikleriyle yüksek eğitim standartlarına sahip

Detaylı

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi. Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2

Detaylı

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir. KONU VE AMAÇ Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu "Geleneksel Türkiye" ana başlığı altında "İLKBAHAR VE İNSAN" olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi Genç Endüstriyel Tasarımcıları Teşvik Yarışması Şartnamesi

Özyeğin Üniversitesi Genç Endüstriyel Tasarımcıları Teşvik Yarışması Şartnamesi 1- Amaç Özyeğin Üniversitesi Genç Endüstriyel Tasarımcıları Teşvik Yarışması Şartnamesi Ülkemizde endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, sektörlerin tasarıma dayalı yenilik

Detaylı

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU TAM OTOMATİK TELESKOPİK KAT KAPISI KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU İçindekiler Önemli Bilgiler... 2 1. Giriş...... 3 1.1. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 1.1.1. Kullanma Talimatı... 3 1.1.2. Bakım Talimatı...

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ CANBus tabanlı kat, kabin ve grup haberleşme sistemi Kat bilgisini sayıcı, monostabil sayıcı, gray kod, kuyu

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

PHILIPS GELECEĞİN TELEVİZYONU TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PHILIPS GELECEĞİN TELEVİZYONU TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PHILIPS GELECEĞİN TELEVİZYONU TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA HAKKINDA 1928 yılından bu yana televizyon sektöründe olan televizyon dünyasının lideri Philips, sıra dışı yenilikleri ve üstün teknolojisiyle

Detaylı