Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş"

Transkript

1 Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1-

2 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses, ölçüm vb. değerlerden oluşan her türlü sayısal, alfasayısal bilgiler veri olarak adlandırılmaktadır. Şekil 1.1 de veri-işlem-bilgi arasındaki ilişki görülmektedir. Veri (Data) İşlem (Process) Bilgi (Information) Şekil 1.1. Veri-İşlem-Bilgi arasındaki ilişki Verinin bilgisayar tarafından işlenmesiyle bilgi elde edilmektedir. Ayrıca bir işlem sonucu elde edilen bilgi başka bir işlem için veri olarak kullanılabilmektedir Veritabanı (Database) Veritabanı, uygulama programları tarafından kullanılan verilerin tutulduğu ortamdır. Örneğin bir okula ait öğrenci, akademisyen, ders bilgilerinin tümü veritabanında tutulabilmektedir. Burada öğrencilerin kimlik bilgileri, ders kayıtları, aldığı notlar, akademisyen kimlik bilgileri, alınan dersler, sınav tarihleri gibi daha birçok veri örnek olarak sayılabilir Veritabanı Yönetim Sistemleri - VTYS ( Database Management Systems - DBMS ) Veritabanlarının oluşturulması, düzenlenmesi ve kullanılması amacıyla mevcut kitaplıklar, uygulamalar ve yardımcı programların oluşturduğu sistemlere Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) adı verilmektedir. VTYS ler sayesinde, veritabanı yöneticileri verilerin yönetilmesi ile ilgili ayrıntılı işlerden kurtulmaktadır. -2-

3 Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş 1.4. Veritabanı Çeşitleri Kullanılacak veritabanının seçiminde güvenlik, kullanıcı sayısı, aynı zamanda işlem sayısı ve verilerin toplam miktarı önemli rol oynamaktadır. Bu isteklere bağlı olarak uygun bir veritabanı seçimi yapılabilir. İlişkisel VTYS lere Oracle, MSSQL Server, MySQL, DB/2 ve Access örnek olarak verilebilmektedir. DB/2 IBM firması tarafından büyük sitemler için geliştirilen bir veritabanı yönetim sistemidir. Oracle Oracle en gelişmiş veritabanlarından biridir ve kullanımı oldukça yaygındır. Windows ve Unix işletim sistemleri tarafından desteklenmekte olup, geniş bir yazılım desteği vardır. Oracle en güçlü yapıya sahip, güvenilirliği çok yüksek bir veritabanıdır. Oracle ile bir tabloda sınırsız sayıda (Bilgisayar kapasitesine bağlı) veri tutulabilmektedir. Oracle veritabanı diğer veritabanlarına göre daha pahalıdır. Microsoft SQL Server Microsoft firması tarafından geliştirilen Microsoft SQL Server (MSSQL) iyi bir performansa sahiptir. Kullanım kolaylığı ve güvenilirliğinin yüksek olması gibi iyi yönleri mevcut olmasına rağmen sadece Windows işletim sistemlerinde çalışıyor olması dezavantajıdır. Şu anda diğer işletim sistemlerine yönelik uyumluluk üzerinde çalışmalar mevcuttur. Microsoft MSSQL ile bir tabloda yaklaşık 4 Tbyte veri tutulabilmektedir. MSSQL Server veritabanı Transaction, Trigger ve Stored Procedure gibi özelliklere sahiptir. MySQL MySQL veritabanı MySQL Inc. tarafından geliştirilmiştir. Windows, Linux, OS/2 gibi birçok işletim sistemi tarafından desteklenmektedir. Web uygulamaları için hızlıdır ve kullanımı oldukça yaygındır. MySQL veritabanı ile bir tabloda 8 TByte veri tutulabilmektedir. Transaction özelliğine sahip değildir. Microsoft Access Microsoft Office uygulamalarından Access, küçük uygulamalar için ucuz maliyetli bir seçimdir. Access veritabanı veri miktarı ve aynı zamandaki işlem sayısı az olan Web sayfalarında kullanılabilir. Access ile aynı anda 255 bağlantı yapılabilmekte ve bir tabloda 2 GB a kadar veri tutulabilmektedir. Access Transaction özelliğine sahip olmasına rağmen Trigger-Tetikleyici ve Stored Procedure-Saklı Prosedür özelliklerine sahip değildir. -3-

4 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.5. Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Yararları Klasik dosyalama sistemlerinin aşağıda belirtilen özelliklerin birçoğunu sağlayamaması ve zorluğu nedeniyle VTYS lere olan ilgi artmış ve kullanım alanları genişlemiştir. Aşağıda VTYS lerinin yararları maddeler halinde kısaca anlatılmaya çalışılmıştır : Minimum Veri Tekrarı (Minimum Data Redundancy): Mevcut veriler kullanıcı veya bilgisayarlara bağlı olarak birden fazla tutulmamaktadır. Bu sayede aynı verinin birkaç yerde tutulması engellenmiş olmaktadır. Veri Tutarlılığı (Data Consistency): Verinin merkezi bir yerde tutulması nedeniyle güncelleme, yedekleme, yeniden başlatma, onarma gibi işlemlerden kaynaklanabilecek sorunlar da giderilmiş olmaktadır. Veri Paylaşımı (Data Share): Veritabanındaki verilerin tutarlılığını ve bütünlüğünü bozmadan birden çok (veritabanına bağlı olarak 255, 1000, 5000 ) bağlantıya eşzamanlı olarak izin verilebilmektedir. Veri Bütünlüğü (Data Integrity) : Birbiriyle ilişkili tablolarda; bir kayıt silme veya güncelleme durumunda o kayıta bağlı olarak diğer tablolarda da değişiklikler kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sayede veriler bir bütün olarak düzenlenebilmektedir. Veri Güvenliği (Data Security) : VTYS ler ile güvenlik ve gizlilik istenen düzeyde sağlanabilmektedir. Veritabanlarına erişimde güvenlik amacıyla şifreler kullanılabilmektedir. Ayrıca tablolarda yapılacak işlemlerde yetkiler belirlenebilmekte ve bu yetkilere bağlı olarak gerekli yönetimsel ve tanımlama işlemleri yapılabilmektedir. Tabloların tamamının ya da bir kısmının (belirli sütunlarının) izlenip güncellenebilmesi sağlanabilmektedir. Veri Bağımsızlığı (Data Independence) : VTYS lerde veriler bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Verinin yapısı ve organizasyonu ile programcı ilgilenmek zorunda değildir Veritabanı Türleri Veritabanında bulunan verilerin değişik şekillerde (modellerde) organize edilmesi mümkündür. Geliştirilen veritabanı modelleri aşağıdaki gibi 3 türde incelenmektedir : İlişkisel Veritabanı Modeli Hiyerarşik Veritabanı Modeli Nesnesel Veritabanı Modeli Bunlar içerisinde en çok ilişkisel veritabanları kullanılmaktadır. -4-

5 Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş 1.7. İlişkisel Veritabanı ( Relational Database ) Modeli İlişkisel Veritabanı modeli, günümüzde en çok tercih edilen veritabanı modelidir. İlişkisel Veritabanı modellerinde veriler kendi içerisinde ilişkilendirilerek basit tablolar halinde tutulurlar. Burada tablo kümelendirilmiş veri topluluğu anlamına gelmekte olup, satır ve sütunlardan oluşmakta ve veriler bu tablolara kayıt yapısında kaydedilmektedir. Bir tabloda mevcut sütun bilgilerinin oluşturduğu her satır kayıt olarak adlandırılmaktadır. İlişkisel veritabanları için en az iki tablonun birbirleri ile ilişkilendirilmiş olması gerekmektedir. Örneğin öğrenci takibi amacıyla oluşturulacak bir ilişkisel veritabanında kimlik bilgileri, not bilgileri, ders bilgileri ayrı ayrı tablolarda tutulmaktadır. İlişkisel veritabanlarında sorgular yapılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir : Kayıt Süzme Sütun Süzme Tablo Birleştirme Hesaplama Yeni Alanlar : Tüm kayıtlar ya da istenen kayıtların elde edilmesi. : Tüm alanların ya da istenen alanların elde edilmesi. : İki ya da daha çok tablonun birleştirilerek elde edilmesi. : Alanlar üzerinde hesaplamaların yapılması. : Yeni alanların oluşturulabilmesi Normalizasyon Kuralları Tablo tasarımında birtakım kurallara uyulması veritabanının performansını ve güvenilirliğini artırmaktadır. Tablolarda sütün sayılarının, veri tekrarlarının ve Null değerlerin en az sayıda olması istenir. Ayrıca veri bütünlüğünün sağlanması ve veriler arasında ilişkilerin tanımlanması yapılabilmelidir. Tablo oluşturmada uyulması gereken normalizasyon kuralları şunlardır : 1. Tablolar, en az sayıda alan ile oluşturulmalıdır. Bu sayede gereksiz satır ve sütun tekrarları engellenir. 2. Tabloyu oluşturan alanlar bir bütünü oluşturmalı ve tablo diğer tablolardan bağımsız olmalıdır. 3. Tabloyu oluşturan her alan sadece bir bilgi içermelidir. 4. Her tablo için en az bir Birincil Anahtar (Primary Key) tanımı olmalıdır. 5. Tablodaki alanlar birincil anahtara bağlı diğer bilgileri içermelidir. Bir alan anahtar olmayan başka bir alana bağlı olmaz. -5-

6 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.9. İlişkisel Veritabanı Tasarımı İlişkisel veritabanı tasarımında aşağıdaki kurallara uyulması son derece yararlı olmaktadır : 1. Proje kapsamında, veritabanı oluşturacak veriler belirlenir. 2. Veriler analiz edilerek bağımsız tablolar oluşturulur. 3. Tablolar için en az bir Birincil Anahtar (Primary Key) oluşturulur. 4. Birincil Anahtar (Primary Key) ve Yabancı Anahtar (Foreign Key) alanları kullanılarak tablolar arasında ilişkiler tanımlanır. Şekil 1.2 de Kimlik, Notlar ve Dersler adında oluşturulan tabloların mevcut alanları verilmiş ve bu tablolar arasındaki ilişki gösterilmiştir. Tablolar arasındaki ilişkilerin oluşturulmasında anahtar alanlar kullanılmaktadır. Şekil 1.3 te Kimlik, Notlar ve Dersler adlı tablolar için girilen örnek veriler ile bir tablodaki Anahtar (Key), Alan (Field) ve Kayıt (Record) yapıları görülmektedir. Kimlik Numara Ad Soyad Telefon Adres Notlar FK PK FK Numara PK DersKodu Vize Final Dersler DersKodu DersAdi Teori Pratik Kredi PK : Primary Key (Birincil Anahtar) - Başvuran Tablo Alanı FK : Foreign Key (Yabancı Anahtar) - Başvurulan Tablo Alanı Şekil 1.2. İlişkisel veritabanında tabloların örneksel ilişkisi -6-

7 Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş a. Notlar tablosunun tasarım yapısı Kayıt (Record ) Alan (Field) b. Öğrenci Kimlik bilgilerinin tutulduğu Kimlik tablosu -7-

8 Dr. Serkan DİŞLİTAŞ c. Not bilgilerinin tutulduğu Notlar tablosu d. Ders bilgilerinin tutulduğu Dersler tablosu Şekil 1.3. Tablo Yapıları ve Alanlar Index (İndeks) ve Key (Anahtar) İndeks ve anahtarlar kayıtlara erişimin daha hızlı olmasını sağlamaktadır. İndeksiz bir tabloda kayıtlar sıra erişimli olarak getirilecek, bu da performansın düşmesine yol açacaktır. Tablolar için bir veya daha fazla sayıda indeks ya da anahtar belirlenebilmektedir. Anahtarlar tablodaki kayıtların fiziksel olarak sıralı bir biçimde elde edilmesini sağlarken, indeksler belirtilen indeks alanına göre sıralama kriterlerini tutmaktadırlar. Anahtar olarak belirlenen alan ya da alanlardaki veriler tek olmak zorundadır. -8-

9 Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Örneğin Numara, Ad, Soyad, Telefon ve Adres alanlarından oluşan bir tabloda Numara alanı Key (Anahtar) olarak tanımlanırsa, bu tabloda Numara alanına göre kayıt girişleri sıralı olarak yapılacaktır. Yeni yapılan kayıtlara göre fiziksel olarak yer değişimleri yapılmaktadır. Ayrıca anahtar alanı aynı olan yeni kayıtların girişi engellenmektedir. Tabloda hem Ad hem de Soyad alanına birlikte Key özelliği verilirse, yeni girilen bir kayıt için daha önceki kayıtlara göre hem adın hem de soyadın aynı olması engellenmektedir. Daha önceden görüldüğü gibi Şekil 1.3.a da Notlar tablosu için OgrNo, DersKodu ve DyilDonem alanlarına birlikte Key özelliği verilmiştir. Bu durumda Notlar tablosuna bu üç alan değeri aynı olan ikinci bir kayıt girmek imkansızdır. Çünkü bir öğrenci bir dersi ilgili dönemde sadece bir kez alma durumundadır. Aksi halde öğrencinin ders kayıtlarında sorunlar yaşanabilmektedir. Anahtar Alanların 3 temel görevi vardır: Anahtar alan(lar)a göre kayıtların fiziksel olarak sıralanması Anahtar alan(lar)a göre kayıt tekrarının engellenmesi (Anahtar alan(lar)a veri giriş mecburidir.) Anahtar alanlara göre tabloların ilişkilendirilmesi -9-

10 -10- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ Ders İçeriği VERİTABANI-I DERS NOTLARI ENVER BAĞCI Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek,

Detaylı

Arş. Gör. Özlem AKTAŞ. yalcin@cs.deu.edu.tr ozlem@cs.deu.edu.tr

Arş. Gör. Özlem AKTAŞ. yalcin@cs.deu.edu.tr ozlem@cs.deu.edu.tr Prof. Dr. Yalçın ÇEBİ Arş. Gör. Özlem AKTAŞ yalcin@cs.deu.edu.tr ozlem@cs.deu.edu.tr Girişi Yazılım dünyasında ihtiyaçlar yç ortaya çıktıkça ç bu ihtiyaçlara yç cevap verecek çeşitli yazılım mimarileri

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN VERİ TABANI YÖNETİMİ Sunu 2: Veri Modelleri Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN Veri Modeli Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan yapılar, kavramlar ve işlemler topluluğuna veri modeli (data model)

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

Veri Tabanı Örnekleri

Veri Tabanı Örnekleri Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulunduğu Bilgi depolarıdır. Veri

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 14.HAFTA Ms Access (Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş ve Tablo İşlemleri)

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Bölüm 6: Microsoft SQL Server

Bölüm 6: Microsoft SQL Server Bölüm 6: Microsoft SQL Server -57- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ Microsoft SQL Server güvenli, hızlı, özel yetenekleri olan güçlü İstemci/Sunucu (Client/Server) tabanlı bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (RDBMS

Detaylı

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur. 1 Dr. Mehmet

Detaylı

1. Veri Tabanı Sistemine Giriş

1. Veri Tabanı Sistemine Giriş 1. Veri Tabanı Sistemine Giriş Dr. Hidayet Takçı VTYS den önce verilerin tutulması için dosyalama sistemleri kullanılmaktaydı. Dosyalama sistemlerinde başta veriler arasındaki ilişkilerin kurulması olmak

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİNDE, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİMİ VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİNDE, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİMİ VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİNDE, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİMİ VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Arş.Grv. Sinan AYDIN * Öğr.Gör. Erdal KARA ** Abstract Bir eğitim programı

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı