Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü"

Transkript

1 Sunuş Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu yılları stratejik plan taslağı olup, belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu yılları arası Stratejik Plan Taslağı Sürüm No. 01. Temmuz 2008, 51 sayfa halinde sunulmuştur. Bu belgenin hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmış bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu esas alınmıştır. Yüksekokulumuz stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ve Üniversite düzeyinde yürütülen çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış ve mesleki ve teknik eğitimde nitelikli ve araştırmayı ve yenilikçiliği teşvik eden eğitim-öğretim anlayışıyla sanayi ve ticari kurumların ihtiyacı olan ara eleman kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Yüksekokulumuzda eğitim teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuar uygulamaları ile her bölümde öğrencilerin alanları ile ilgili olarak yapmaları gereken stajları kapsamaktadır. Öğrenciler okulda alanları ile ilgili spesifik dersler yapmaktadırlar. Mezun öğrenciler bölümleri ile ilgili alanlarda kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde görev alabilmektedirler. Emeği geçen birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Koordinatör ve üyeleri ile tüm birim çalışanlarımıza ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1

2 I. GĐRĐŞ 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve Program Özlem GÖKSEL BERKDEMĐR Öğr.Gör. Koordinatör Halkla Đlişkiler Programı Danışmanı Selin BAHAR Öğr.Gör. Koordinatör Yardımcısı Lojistik Programı Gülsüm TURAN Öğr.Gör. Üye Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Programı Ali AĞBAL Yüksekokul Sekreteri Đdari Personel Temsilcisi Ali OKÇU Öğrenci Üye Öğrenci Temsilcisi 2

3 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Bölüm 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30Haziran 2008 Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Bölüm yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Bölüm yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 2. Yüksekokulumuz Tarihçesi Çerkezköy MYO, 1994 yılında Trakya Üniversitesi kapsamında kurulmuş olup, Çerkezköy Belediyesi ile Çerkezköy Real kuruluşlarının katkılarıyla Eğitim- Öğretim yılı güz döneminde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ve Tekstil Programı ile faaliyetine başlamıştır yılında Halkla Đlişkiler Programı açılmıştır. Yüksekokulumuz Trakya Üniversitesine bünyesinde 11 yıl ( 22 Yarıyıl ) kesintisiz eğitim vermiştir. Yüksekokulumuz 2006 yılı Eylül ayında Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu olarak yeniden yapılanmıştır. Yüksekokulumuz Kültür Bakanlığı tarafından Halk Kütüphanesi olarak yaptırılan ve 2002 yılında Trakya Üniversitesine devredilen 1860 m2 arsa üzerinde 4 katlı binadan oluşmakta ve toplam kapalı alanı 2240 m2 dir. Yüksekokulumuzun Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümünde; Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Halkla Đlişkiler Programı, Teknik Programlar Bölümünde; döneminde öğrenci alımı durdurulan Tekstil Programı ve açıldığından bugüne öğrenci alınmayan Elektronik Programı vardır Eğitimöğretim döneminde Lojistik Programı ile Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Programlarına öğretime başlamıştır. Diğer taraftan Büro Yönetimi ve Sekreterlik ve Halkla Đlişkiler programlarında da Đkinci Öğretim (II.Ö) programları faaliyete geçmiştir. Böylece Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan 4 farklı programda 4 gündüz ve 2 Đkinci öğretim programı faaliyettedir. Tablo 3: Birim Gelişim Tablosu Bölüm ve Programlar Faaliyete geçiş dönemi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Đ.Ö) Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Halkla Đlişkiler Programı Halkla Đlişkiler Programı (Đ.Ö) Tekstil Programı ( de öğrenci alımı durduruldu) Lojistik Programı Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Programı Elektronik Programı Faaliyete geçmedi 3

4 3. Organizasyon Şeması Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması Meslek Yüksekokulumuzun 2009 Ocak itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki verilmiştir yılı Ocak itibarı ile Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik ve Halkla Đlişkiler Programı ile aynı programların ikinci öğretimi ile Lojistik ve Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Programları eğitim-öğretim hizmeti vermektedir sayılı yasa gereğince kurulan Yüksekokul Yönetim Kurulu 2008 yılında 25 kez toplanmıştır 4

5 Şekil 1: Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Halkla Đlişk.Prog. Özel Kalem. Büro Yönetimi ve Skrt.lik Prog. Öğrenci Đşleri. Lojistik Programı. Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Prog. Muhasebe/ Ambar /Ayniyat Đnternet Salonu Halkla Đlişk.Prog. (Đ.Ö) Büro Yönetimi ve Skrt.lik Prog. Hizmetliler Güvenlik Kütüphane 5

6 II KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Tablo 4: Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi Đsim Program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Tekstil Müdür Ç.M.F. Tekstil Müh. Blm.Bşk. 2 Öğr.Gör. Özlem GÖKSEL BERKDEMĐR Halkla Đlişkiler Müdür Yardımcısı Program Danışmanı 3 Öğr.Gör. Gülten VATANSEVER BYS Program Danışmanı 4 Öğr.Gör. Metin TAŞKIN Tekstil Program Danışmanı Tablo 5 Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi Đsim Program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Prof.Dr. H.Ziya ÖZEK Tekstil Müdür Ç.M.F. Tekstil Müh. Blm.Bşk. 2 Öğr.Gör. Özlem GÖKSEL BERKDEMĐR Halkla Đlişkiler Müdür Yardımcısı Birim ADKG Koordinatörü 3 Öğr.Gör. Gülten VATANSEVER BYS 4 Öğr.Gör. Metin TAŞKIN Tekstil Birim ADKG Üyesi 4. Özdeğerlendirme 4.1. Girdiler Raporun bu kısmında, özdeğerlendirme başlıklarına ilişkin YÖDEK in belirlemiş olduğu beklenen düzey e dayalı değerlendirme sistemine göre yüksekokulumuz şartları göz önüne alınarak puanlandırma yapılmıştır. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan 6

7 Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Değerlendirme notu Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuz programlarına kayıt yaptırıp öğrenim gören öğrencilerin, özellikle sınavla gelmeleri nedeniyle hem davranış hem de başarı anlamında beklenen düzeyde oldukları tespit edilmektedir Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuzda görev yapan akademik personelin sorumlu oldukları dersler bakımından ve öğrenci ile ders dışı davranış ve faaliyetler bakımından beklenen düzeyin üstü olarak değerlendirilmiştir Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuzun çeşitli birimlerinde görev alan idari personelimizin işe bakışı ve performansı ile tavır, davranış ve temel amaçlara uyumluluk açısından beklenen düzeyin üstü olarak değerlendirilmiştir. 7

8 Mali Kaynakların Yeterliliği Üniversitemizin genel olarak tüm birimlerinde olduğu gibi yüksekokulumuzun da mali açıdan imkanları beklenen düzeyin çok altında olduğu değerlendirilmiştir Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının Yeterliliği Bilgi teknolojilerine ulaşmakta ve bunların kullanımında ulaşılan değer beklenen düzey olarak değerlendirilmektedir Đş Teknolojilerinin Yeterliliği Yüksekokulumuz ve üniversitemizde uygulanan otomasyon ile öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik imkanlar ile diğer işleyişler ile ilgili uygulanan teknolojik yapı beklenen düzeydedir Fiziksel Olanakların Yeterliliği Yüksekokulumuzun öğretim faaliyetlerini yürüttüğü yapının, sosyal, kültürel ve sportif alanlardan yoksun olması ve alan olarak öğrenci sayısını kaldıramadığından değerlendirme beklenen düzeyin çok altındadır Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Yüksekokulumuzca dışarıdan sağlanan hizmetlerin yeterliliği beklenen düzey olarak gerçekleşmiştir Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuz programlarının iktisadi ve idari programlar olması ve ortak projeler kapsamın yeterli düzeyde ilişkiler geliştirilememesi ve sadece staj imkanı sunma ve oluşturma düzeyinde kalmasından dolayı bu alanda beklenen düzeyin çok altında bir değerlendirme yapılmıştır Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuz bulunduğu toplum içerisinde oluşturmuş olduğu sinerji ve etkileşim bakımından beklenen düzeyin üzerinde bir yeterlilik sağlamıştır Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile ve yerel yönetimlerle olan ilişkiler karşılıklı olarak verimli bir şekilde sürdürülmekte ve beklenen düzeyin üzerinde değerlendirilmektedir Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği Mezun öğrencilerimizin takibi ve okulları ile olan ilişkileri bireysel ve topluca oluşturulmuş internet grupları ve yıllık olarak düzenlenen buluşma günleri ile yapılmakta ve bu alanda yeterlilik beklenen düzeyin üzerinde gerçekleşmektedir. Mezun öğrencilerimizin çoğunluğu ilçe ve çevresinde istihdam edildiği için yüksekokulumuzla ilişkileri daha sağlıklı olmaktadır Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuzun çalışanlarla olan ilişkileri motivasyona, özendirmeye ve başarı ölçütüne göre ödüllendirmeye dayalı olarak ve karşılıklı güven ortamında yürütüldüğünden beklenen düzeyin üzerinde bir değerlendirme yapmak gerekmektedir Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuzun öğrencileri ile olan ilişkileri hem öğretim anlamından hem de öğretim dışı faaliyetlere yönlendirmede ve rehberlik danışmanlık düzeyinde beklenen düzeyin üzeri olarak değerlendirilmiştir. 8

9 Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim alanında diğer MYO larla olan ilişkiler ulusal düzeyde katılım sağlanan konferans, sempozyum v.b alanlarda beklenen düzeyde gerçekleşmektedir Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği Uluslararası alanlarda öğrenci değişimi ve diğer faaliyetler açısından yapılan çalışmalar beklenen düzeyin altında olarak değerlendirilmiştir. Tablo 7 Meslek Yüksekokulu Aralık ayı itibariyle ortaöğretim başarı puan ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Bilimler Büro Yönetimi ve Sekreterlik 50 74,18 Halkla Đlişkiler 30 71, 12 Lojistik 40 70,10 Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği 40 73,9 Büro Yönetimi ve Sekreterlik(i.Ö) 50 74,18 Halkla Đlişkiler (Đ.Ö.) 40 71,12 * : Öğretim yılında kaydolan öğrencilerimiz ÖSS puanı ile yerleştirilmişlerdir. 9

10 4.2. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 4 1 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 1 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 10

11 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 384 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı 384 Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör 1 Doçent Yardımcı doçent Doktoralı Öğretim görevlisi Öğretim görevlisi 5 Doktoralı Okutman Okutman Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 1 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı (Serbest Öğr.Elemanları dahil) 16 Toplam öğretim elemanı sayısı 17 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 5 Sözleşmeli personel 1 11

12 Diğer personel Toplam idari personel sayısı 6 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 36 Diğer öğretim elemanları 35 Tüm öğretim elemanları Đdari personel 36 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 4 Tüm öğretim elemanları Đdari personel 1 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 12 Diğer öğretim elemanları 8 Tüm öğretim elemanları Đdari personel 14 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Mesleki ve Teknik Eğitim 2 Alan 2: Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler 3 Alan 3: Sağlık Bilimleri IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı 6 12

13 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 5 Önlisans mezun sayısı 1 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı Tablo 10: Akademik Personel Verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Alanı Bilim Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 H.Ziya ÖZEK Prof. Dr. Tekstil Müdür Çorlu Müh. Fakültesi, Tekstil Bölümü Öğr. Üyesi 2 Özlem BERKDEMĐR Öğr.Gör Halkla Đlişkiler Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi 3 Gülten VATASEVER Öğr.Gör Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi 4 Metin TAŞKIN Öğr.Gör Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleki ve Teknik Eğitim temel alanı 5 Selin BAHAR Öğr.Gör. LOjistik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 6 Gülsüm TURAN Öğr.Gör. Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Mesleki ve Teknik Eğitim temel alanı Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu üyesi Yüksekokul Kurulu üyesi Yüksekokul Kurulu üyesi 13

14 Tablo 11: Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ Sayısı % AKADEMĐK PERSONEL 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı , ,8 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam , ,8 14

15 4.3. Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 4 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 5 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) 3 11) 3 12) 4 13) 2 14) 3 15) 1 15

16 Tablo 13: Mezun Öğrenci Verileri 2008 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 48 Lisans mezun öğrenci sayısı - Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - Toplam mezun öğrenci sayısı 48 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim AlanıĐlk eğitim öğretim yılı 2008 yılı öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Programlar Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Halkla Đlişkiler Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Lojistik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Đ.Ö) Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Halkla Đlişkiler (Đ.Ö.) Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı

17 Tablo 15 : BÜRO YÖNETĐMĐ VE SEKRETERLĐK PROGRAMI : Güz ve Bahar Yarıyılları I Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Top. Krd. BYS 101 Genel Đşletme BYS 103 Ticari Matematik ,5 BYS 105 Sekreterlik Bilgisi BYS 107 Klavye Teknikleri BYS 109 Hukukun Temel Kavramları BYS 111 Protokol Bilgisi BYS 113 Bilgisayar I ,5 ZAĐ 101 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I ZTD 101 Türk Dili I ZYD 101 Yabancı Dil I TOPLAM II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Top. Krd. BYS 102 Genel Ekonomi BYS 104 Yönetim ve Organizasyon BYS 106 Genel Đletişim BYS 108 Örgütsel Davranış BYS 110 Dosyalama VE Arşivleme Teknikleri ,5 BYS 112 Mesleki Yazışmalar BYS 114 Bilgisayar II ,5 ZAĐ 102 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II ZTD 102 Türk Dili II ZYD 102 Yabancı Dil II TOPLAM III Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Top. Krd. BYS 201 Büro Yönetimi BYS 203 Genel Muhasebe ,5 BYS 205 Etkili ve Güzel Konuşma ,5 BYS 207 Bürolarda Teknoloji Kullanımı ,5 BYS 209 Bilgisayar III BYS 211 Mesleki Yabancı Dil I BYS 213 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku BYS 215 Toplam Kalite Yönetimi BYS 217 Finansman ve Finansal Yatırım Araçları I. BYS 219 Zaman Yönetimi ,5 II. 18 TOPLAM IV Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Top. Krd. BYS 202 Yönetici Sekreterliği ,5 BYS 204 Halkla Đlişkiler BYS 206 Kamu-Özel Kesim Yapısı ve Đlişkileri ,5 BYS 208 Kriz ve Stres Yönetimi ,5 BYS 210 Bilgisayar IV BYS 212 Mesleki Yabancı Dil II BYS 214 Örnek Olay Analizi BYS 216 Çalışma Psikolojisi BYS 218 Yönetim Bilişim Sistemleri BYS 220 Sunu Teknikleri TOPLAM ,5 GENEL TPOLAM ,5 17

18 Tablo 16: HALKLA ĐLŞKĐLER ÖNLĐSANS ÖĞRETĐM PROGRAMI Yarıyıl I. Y A R I Y I L II. Y A R I Y I L III. Y A R I Y I L IV Y A R I Y I L Güz ve Bahar Yarıyılları Haftalık Saati TeorikUygulama HĐ 101Đşletmecilik Bilgisi I 2-2 HĐ 103Davranış Bilimleri I 2-2 HĐ 105Đletişim Bilgisi 2-2 HĐ 107Halkla Đlişkiler I 4-4 HĐ 109Hukukun Temel Kavramları 2-2 HĐ 111Genel Ekonomi I 2-2 HĐ 113Kamu Yönetimi 2-2 HĐ 115Temel Pazarlama Bilgisi 2-2 HĐAĐ 101Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I 2-2 ZTD 101Türk Dili I 2-2 ZYD 101Yabancı Dil I 2-2 HĐ 101Mesleki Yabancı Dil I Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar (Tercihli) 1-1 Toplam HĐ 102Đşletmecilik Bilgisi II 2-2 HĐ 104Davranış Bilimleri II 2-2 HĐ 106Đletişim Bilgisi II 2-2 HĐ 108Halkla Đlişkiler II HĐ 110Genel Ekonomi II 2-2 HĐ 112Temel Pazarlama Bilgisi II 2-2 HĐ 114Đletişim Hukuku 2-2 HĐ 116Sosyal Güvenlik ve Đş Hukuku 2-2 HĐAĐ 102Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II 2-2 ZTD 102Türk Dili II 2-2 ZYD 102Yabancı Dil II 2-2 HĐ 102Mesleki Yabancı Dil II Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar (Tercihli) 1-1 Toplam HĐ 201Halkla Đlişkiler Ortam ve Araçları I 2-2 HĐ 203Siyasal Đletişim ve Siyasal Kampanyalar I 2-2 HĐ 205Halkla Đlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar I HĐ 207Đkna Edici Đletişim I 2-2 HĐ 209Bilgisayar Kullanımı I HĐ 211Reklamcılığa Giriş 2-2 HĐ 213Konuşma Sanatı I HĐ 215Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2-2 HĐ 217Fotoğrafçılık 2-2 HĐ 201Mesleki Yabancı Dil III Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar (Tercihli) 1-1 Toplam HĐ 202Halkla Đlişkiler Ortam ve Araçları II 2-2 HĐ 204Siyasal Đletişim ve Siyasal Kampanyalar II HĐ 206Halkla Đlişkiler Uygulama ve Örnek Olaylar II HĐ 208Đkna Edici Đletişim II 2-2 HĐ 210Bilgisayar Kullanımı II HĐ 212Konuşma Sanatı II HĐ 214Reklamcılık Uygulamaları HĐ 216Araştırma Projesi HĐ 218Medya Planlaması 2-2 HĐ 202Mesleki Yabancı Dil IV Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar (Tercihli) 1-1 Toplam GENEL TOPLAM

19 Tablo 17: LOJĐSTĐK PROGRAMI YARIYIL I.YARIYIL YARIYIL II.YA RIYI L Güz ve Bahar Yarıyılları DERS DERSĐN KODU ADI Genel LOJ 101 Matematik I Lojistik LOJ 103 Đlkeleri I Genel LOJ 105 Đşletme T U L T K E DERS NĐTELĐĞĐ LOJ 107 Đktisada Giriş LOJ 109 Hukuka Giriş LOJ 106 Pazarlama LOJ 117 Bilgisayar ZAĐ 101 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I YÖK i ZTD 101 Türk Dili I YÖK i Yabancı Dil I ZYD 101 (Đngilizce) YÖK i TOPLAM 23,0 2,0 25,0 24,0 30,0 DERS DERSĐN KODU ADI Genel LOJ 102 Matematik II Lojistik LOJ 104 Đlkeleri II Genel LOJ 108 Muhasebe Uluslararası LOJ 110 Ekonomi Yönetim LOJ 112 Organizasyon Depolama ve Tedarik LOJ 113 Teknikleri T U L T K E , DERS NĐTELĐĞĐ LOJ 116 Đstatistik Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi YÖK i ZAĐ 102 II ZTD 102 Türk Dili II YÖK i Yabancı Dil ZYD 102 II (Đngilizce) YÖK i LOJ 102 Beden Seçmeli 19

20 YARIYIL III.YA RIYI L YARIYIL IV.Y ARIY IL GENEL TOPLAM Eğitimi YÖK i LOJ 102 Müzik Seçmeli YÖK i TOPLAM 23,0 5,0 28,0 22,5 30,0 DERS KODU DERSĐN ADI T U L T K E DERS NĐTELĐĞĐ LOJ 201 Đş Etüdü ,5 4 Maliyet LOJ 203 Muhasebesi Satın Alma ve Envanter ,5 4 LOJ 207 Yönetimi LOJ 223 Gümrükleme LOJ 211 LOJ 213 LOJ 215 LOJ 217 LOJ 221 Dış Ticaret Mevzuatı Uluslararası Pazarlama Ulaştırma Sistemleri Üretim Yönetimi ,5 3 Mesleki Đngilizce I TOPLAM 19,0 3,0 21,0 20,5 30,0 DERS DERSĐN KODU ADI Lojistik Planlama ve LOJ 202 Modelleme Lojistik LOJ 204 Sigortacılığı Tedarik Zinciri LOJ 206 Yönetimi T U L T K E , DERS NĐTELĐĞĐ LOJ 212 e-ticaret Yaşam Becerileri ve Sosyal LOJ 222 Etkinlik LOJ 216 LOJ 218 LOJ 220 LOJ 224 Yazışma ve Raporlama Teknikleri Mesleki Đngilizce II Lojistik Projesi Kriz ve Stres Yönetimi ,5 0 TOPLAM 15,0 8,0 24,0 19,0 30, Seçmeli 20

21 Tablo 18 : ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ PROGRAMI Güz ve Bahar Yarıyılları DERS LĐSTESĐ I. YARIYIL DERS YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U TS K ECTS DERS NĐTELĐĞĐ I.YARIYIL BĐG 101 GENEL ĐŞLETME TDB 101 TÜRK DĐLĐ I AIB 101 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNK. TARĐHĐ I BĐG 103 MAKĐNA VE TECHĐZAT I BGK 173 TEMEL HUKUK BĐG 111 YABANCI DĐL I BĐG 119 GENEL KĐMYA BĐG 113 MATEMATĐK YÖK i BĐG 121 TEMEL ĐLETĐŞĐM TEKNĐKLERĐ YÖK i BĐG 125 FĐZĐK YÖK i BĐG 177 TEMEL BĐLGĐSAYAR BĐLĐMLERĐ YÖK i TOPLAM II. YARIYIL YARIYIL DERS KODU DERSĐN ADI T U TS K E DERS NĐTELĐĞĐ II.YARIYIL BĐG 102 KAYIT- ĐSTATĐSTĐK TDB 102 TÜRK DĐLĐ II AIB 102 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNK. TARĐHĐ II BĐG 104 MAKĐNA VE TECHĐZAT II BĐG 112 Yabancı Dil II (Đngilizce) BĐG 106 ĐŞÇĐ SAĞLIĞI BĐG 108 YANMA VE YANMA BĐLGĐSĐ BĐG 122 ĐŞ HUKUKU YÖK i BĐG 110 ERGONOMĐ YÖK i BĐG 178 TEMEL BĐLGĐSAYAR BĐLĐMLERĐ YÖK i BĐG 124 ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖK i TOPLAM III. YARIYIL YARIYIL DERS KODU DERSĐN ADI T U TS K E DERS NĐTELĐĞĐ III.YARIYIL BĐG 201 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ MVZT BĐG 203 ÇEVRE KORUMA BĐG 205 KURTARMA BĐLGĐSĐ BĐG 207 ĐLK YARDIM I BĐG 209 ELEKTRĐK ĐŞ GÜVENLĐĞĐ BĐG 211 YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERĐ BĐG 219 KĐMYASAL MADDE VE TEHLĐKELERĐ BĐG 215 TOP. KALĐTE VE ENTEGRE YÖN BĐG 225 MESLEKĐ YABANCI DĐL I Seçmeli YÖK 21

22 i BĐG 227 PROJE I Seçmeli YÖK i TOPLAM IV. YARIYIL YARIYIL DERS KODU DERSĐN ADI T U TS K E DERS NĐTELĐĞĐ IV.YARIYIL BĐG 202 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ MEVZT II BĐG 204 TAŞIMA VE DEPOLAMA BĐG 206 ĐŞ GÜVENLĐĞĐ EĞĐTĐM MTDU BĐG 208 ĐLK YARDIM II BĐG 210 TEHLĐKELĐ MADDE LEVHA VE ETĐKETLERĐ BĐG 214 ĐŞ HĐJYENĐ BĐG 226 MESLEKĐ YABANCI DĐL II Seçmeli BĐG 232 PROJE II Seçmeli Seçmeli YÖK BĐG 228 ĐSĐG YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ BĐG 230 ĐŞYERĐNDE RĐSK ANALĐZ VE MTD BĐG 212 TEKNĐK RESĐM GENEL TOPLAM i Seçmeli YÖK i Programları ve Đçerikleri (Đktisadi ve Đdari Program) BÜRO YÖNETĐMĐ VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ I.YARIYIL Genel Đşletme Đşletmecilik temel kavramları, Đşletmeciliğin tarihsel gelişimi, Đşletmeciliğin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, Đşletmecilikte izlenen amaçlar, Đşletmenin çevreyle ilişkisi ve sorumlulukları, Đşletmenin yapısal analizi, Đşletmenin temel ve yardımcı işlevleri, Đşletmecilik temel ilkeleri, Đşletmenin kuruluş çalışmaları, Kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, Đşletme büyüklüğü,büyüme yönleri ve kapasite. Ticari Matematik 3 1 3,5 Oran ve orantı, Yüzde hesapları, Bileşim, Karışım ve Alaşım, Faiz ve ıskonto, Cari hesaplar. Sekreterlik Bilgisi Sekreterlik hizmetleri, Sekreter özellikleri, Randevulara ilişkin davranışlar, Ziyaret yöntemleri, Đş arayan sekreter davranışları, Güzel konuşma,konuşmayı planlama, Vücut dili, Đkram ve protokol, Telefon görüşmeleri, Seyahat ve toplantı düzenleme, Basın. 22

23 Klavye Teknikleri Klavye türleri ve dil kodları, Tuşlara teknik vuruş, Tuşların tanımı ve işlevleri, Özel tuşların fonksiyonları, Basit ve karmaşık çizelgeler oluşturma, Ortalamalar, Yatay ve dikey blok, Yabancı dil harflerin ve sembollerin kullanılması, Yazı fontları ve biçimleri, Beceri geliştirme çalışmaları, Paket programların kullanımı. Hukukun Temel Kavramları Hukukun tanımı, çeşitli anlamları, Hukukun diğer sosyal kurallarla ilişkileri, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Hukuk sistemi, Kamu hukukunun dalları; Đdare hukuku,ceza hukuku,yargılama hukuku,devletler umumi hukuku, Hukukun kaynakları, Hakkın kazanılması ve kaybedilmesi. Protokol Bilgisi Sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemi, Kurum ve kuruluşlarda uygulama, Protokol çeşitleri ve özellikleri, Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları, Sekreterin kendi işinde ve kurumu temsil görevinde uygulayacağı protokol kuralları. Bilgisayar-I 1 1 1,5 Windows işletim sistemi ve diğer paket yazılımlar, Microsoft ofis programları,internet Explorer, Internet kullanımı ile ilgili temel işlemler. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi-I Türk inkılabının özellikleri ve kavramları, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkışı, Atatürkçü düşünce sisteminin Türk Đnkılaplarına etkisi, Türk Đstiklal Savaşı, Atatürk Đnkılapları. Türk Dili-I Dil, Diller ve Türk Dili, Dilbilgisi, Sözcük ve cümle, Kelime türleri, Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri. Yabancı Dil-I Belirteçler,Tekil ve çoğul isimler, Zamanlar, Kipler, Karşılaştırmalı yapılar,sıfatlar,olumlu,olumsuz ve soru cümleleri, Bağlaçlar. I.YARIYIL Genel Ekonomi Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, Talep, Arz, Tam rekabet piyasası, Arz ve talepte esneklik, Tüketici davranışları, Piyasa ve firma dengeleri, Üretim teorisi. 23

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart 2008 1 2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYIL /GÜZ DÖNEMİ DERS KODU 101 SÜRE VE 1.YARIYIL /GÜZ Ticari Matematik 1.Yarıyıl/Güz Dönemi Ders Saati x (Proje, 4 14 56 4 3 Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30

Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu TOPLAM 26 30 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GEI061 TIM061 SEB061

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı