Atölye Çalışması II. Medya ve Barış Haberciliği. 2 Haziran 2003 Lidra Palas, Lefkoşa, Kıbrıs

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atölye Çalışması II. Medya ve Barış Haberciliği. 2 Haziran 2003 Lidra Palas, Lefkoşa, Kıbrıs"

Transkript

1 Atölye Çalışması II Medya ve Barış Haberciliği 2 Haziran 2003 Lidra Palas, Lefkoşa, Kıbrıs Giriş: Demoktatik bir Kıbrıs ta Vatandaşlık Oluşturulması projesinin ikinci Atölye Çalışması 2 Haziran 2003 te Lefkoşa da gerçekleştirildi. Atölye çalışmasının yöneticileri PRIO Kıdemli Danışmanı Dan Smith ve IWPR dan Andrew Stroehlein idi. Çalışmaya 5 Kıbrıslı Rum ve 5 Kıbrıslı Türk gazeteci katıldı. (BKZ Ek 1) Atölye çalışması bütün bir güne yayılmış ve iki temel bölüme ayrılmıştır: Bölüm I: Barışı Nasıl Haberleştirmeli? ve Bölüm II: Kıbrıs taki Barış Sürecini Haberleştirmek. Bölüm I: Barışı Nasıl Haberleştirmeli? Atölye çalışmasının ilk bölümü habercilik ve özellikle barış haberciliği konularındaki temel prensipleri kapsamakta idi. İlk başta tartışma bir habercinin çatışma anındaki pozisyonu üzerine yoğunlaştı. Yani habercinin sorumlulukları ve çatışma haberinin gerçekleri üzerine. Genel prensip habercinin çatışma haberini yaparken tarafsız davranma sorumluluğunun olduğudur. Fakat bu duyulduğu kadar kolay bir şey değildir. Bu medyanın bir vakümde veya çatışmanın dışında bulunmamasından ve yayın ve gazetecilik kararlarının tamamen objektif bakılarak alınmadığından ileri gelmektedir. Medyanın toplum üzerindeki etkisi göz önüne alındığında habercilerin topluma karşı özel bir sorumluluğu vardır. Böylece haberciler çatışma ile hiçbir alakamız yok diyemezler ve görevlerinin etiksel sorumluluğunu düşünmek zorundadırlar. Dolayısıyla haberciler haberlerinin toplum ve özellikle de bölünmüş toplumlar üzerindeki etkisini göz önünde bullundurmalıdırlar. Bu uygulamada ne demektir? Habercilerin yapmaması gereken birkaç şey var: - nefret söylemlerini kullanmamak - şiddeti teşvik etmemek - şiddetli eylemleri romantize etmemek - çatışmaya sansasyon katmamak - dili şahsiyetsizleştirmemek - TV olarak en dehşet verici görüntüleri seçmeyerek. Her tarafın kurbanlarına da saygılı olun ve bu tür görüntülerin ileride daha fazla iiddete yol açabileceğini unutmayın. - Yazılı basın olarak 24-saatlik TV dramasını takip etmeyin. Yazılı basın bir hikayeyi daha derinden incelemeli ve okuyucularına geniş bakış açıları vermelidir. Yani yapma sansasyonu devam ettirmemelidir.

2 Umursamamanın ötesinde haberci çatışmayı tam olarak anlamak için zaman ayırmalıdır. Bu ne demektir? Bu çatışmanın tüm taraflarını anlamak demektir. Çeşitli toplumların acılarını öğrenin ve çatışmanın çözümlenmesi için sadece kafalarda var olan acıların bile ciddiye alınması gerektiğini unutmayın. Ayrıca bir haberci çatışma analizi ve çözümü konularında da genel olarak bilgili olmalıdır. Bir haberci özellikle kendi çatışmasının dışına çıkmalı; başka çatışmaları öğrenmeli, başka barış süreçlerini öğrenmeli ve bunları haberleştirmelidir. Etkili bir haberci olabilmek için habercinin çatışmayı bir eğitim alanı olarak görmesi gerekmektedir. Çatışma analizinde bazı temel etkenler vardır: - Çatışma her zaman şiddet içermez. - Çatışma doğal ve yaygındır. - Çatışma kısıtlı miktarda kaynak olduğunda ve bunlar eşit olmayan bir şekilde dağıtıldığında,geçmiş acılar var ise, toplumlararası bağımlılık konusunda bir anlayış ve toplumlararası iletişim eksikliği olduğunda ortaya çıkar. Çatışmaların çözümünde genel kural toplumun üyeleri veya gruplarının farklı acılarına cevap verecek geniş bir alternatif yelpazesinin var olduğudur. Çatışmada daha fazla aktörlerin varlığı rekabetci değil işbirlikci çatışma çözümleme yöntemlerini de daha olası kılar. Bu ortak çıkarların ortaya çıkma olasılığının yükselmesinden dolayıdır. Bölüm I sırasında ikinci bir soru grubu da ortaya çıkmıştır: Bir haberci yerli bir çatışmayı nasıl inceler? Diğer bir deyişle bir haberci kendi çıkarlarını da içeren bir çatışmayı nasıl inceler? Haberci bir denge kurmayı amaçlamalıdır. Bu sadece her iki tarafın da görüşlerini sunmak değil ayni zamanda bu iki görüş arasında ortak noktalar bulmak demektir. Hiçbir çatışmada taraflar tek sesli değildir. Bir çatışmayı etkin olarak incelemek içinher iki taraftaki grup ve alt grupların belirlenmesi gerekmektedir. Güçlü bir dengenin doğal olarak kurulması barışa yardımcı olur. Bu çatışmadaki ılımlılara ve uçç taraflara eşit yer vermek anlamına gelir. Uçlar genellikle haberlerde en fazla yere sahip olu ve ılımlılar çoğunlukta bile olsalar medyada daha az yer bulurlar. Bu gibi bir habercilik gerçeğin doğru bir yansıması değildir. Genel olarak işini düzgün yapan bir haberci barışa ulaşmaya yardımcı olur. İyi habercilik için gerekli olan bazı yöntemler nelerdir? Yapısal olarak çatışmadaki toplumlar arasında düzenli olarak haber ve bilgi akışını sağlayan sistemler geliştirilebilir. Bunlar (i) haber merkezlerinin resmi işbirliği, ve (ii) toplumlararası araştırma ve haber gruplarını içerecek şekilde gerçekleştirilebilir.

3 (a) Haber merkezleri arasında işbirliği. Yayın yönetmenlerinin haberleri karşılaştırmaları, eleştirmeleri ve hatta birlikte yayınlamaları için düzenli toplantılar. (b) Birbirlerinin haberlerini ayni anda veya sonradan yayınlama. Bunun Kıbrıs ta halehazırda uygulanan bir yöntem olduğu belirtilmiş ve daha sistematik bir şekilde yapılması için karar alınmıştır. (c) Ortak bir yayın yapma. İki medya kültürünü bir araya getirmek için çeşitli merkezlerden habercileri yeni bir yayında bir araya getirin. İki dilli bir yayının olasılığı araştırılmalıdır. Kıbrıs ta iki toplumlu Hade dergisinin var olduğu fakat okuyucu kitlesi ve dağıtımının kısıtlı olduğu belirtilmiştir. (d) Toplumlararası haberci grupları. Çevre, yolsuzluk, insan hakları vb gibi iki toplum için de ortak çıkar konusu olan alanlarda araştırma yapması için iki taraftan habercileri kullanın. Bu gibi gruplar her taraftan bir kişiyi içermelidir. Bu yolla daha dengeli haberler yapılabilir ve haber kaynaklarına daha kolay ulaşılabilir. İyi haberciliğin ve dolayısı ile barışa katkıda bulunmanın önemli unsurlarından birisi de konu seçimidir. Doğru olan birşey varsa o da haber kaynaklarının sınırlı olduğu ve her konunun haber yapılamayacağıdır. Genellikle habercilerin nereye gönderileceği, mikrofon veya kameranın kime tutulacağı konularında kararların anında verilmesi gerekmektedir. Bunlar da subjektif kararlardır. Yani barışa yardımcı olmanın ve adil olmanın bir yolu da bir hikayeyi birkaç değişik açıdan incelemeden ve barışı manşet yapmaktan çekinmemekten geçer. Bu anlamda kelime seçimi de çok önemlidir. Haberci tarafsız ve küçük düşürücü olmayan kelimeler bulmaya çalışmalıdır. İyi bir yayın yönetmeni heyecanlı habercilere eğitmenlik yaparak onların heyecanını yatıştırabilir. Bu noktada Kıbrıs ta kullanılan kelimeler üzerine bir tartışma yapıldı ve bu kelimeleri kullanmamanın yolları arandı. Çatışmanın çerçevesini nasıl çizdiğiniz de önemlidir. Sansasyon yaratmak ve çatışmayı ve havayı uç noktalara taşımaktan kaçınmak için haberci kötü habercilik örneği olan kalıp terminolojileri kullanmaktan kaçınmalıdır. Biz, onlar tanımlarını kullanmaktan kaçınmalı ve durum karmaşıksa bu karmaşıklık yansıtılmalıdır. Her zaman tarafların fazlalığı yansıtılmalı ve çatışan tarafların çatışmayı sizin için tanımlandırmasına izin verilmemelidir. Tüm tarafların tüm insan hakları ihlallerinin haber yapılması her zaman yapıcıdır. Bu kişinin insan haklarının evrensel olduğunu ve herkes için geçerli olduğuna inandığını göstermesi açısından önemlidir. Yani insan hakları etnik aidiyet veya politik görüşlere bakmaz ve her taraf için ayni kural ve standartları uygular. Her şeyden önemlisi insanın acı ekişini ve insanları neyin ayırıp neyin birleştirdiğini gösterir.

4 Sadece uzman ve liderleri değil, gerçek insanları da mümkün olduğu kadar sık haber yapmak da önemlidir. Ayrıca şiddet sonucunda tüm tarafların uğradığı zararı gösterin ve sadece açık şiddet uygulayarak bir tarafın kazanmakta olduğu üzerine konsantre olmayın. Bu açıdan, her taraftan gerçek inan seslerinin duyurulması önemlidir. Böylece kişinin çatışma çözümünü anlaması ve ona göre haber yapması önemlidir. Bu açıdan dış çatışmalarda çatışmanın çözümü için yapılan çalışmalar üzerine bir tartışma yapılmalı ve yerel taraflararasındaki bölünmeler de haberleştirilerek tarafların tek sesli ve homojen olmadığı gösterilmelidir. Bunlar daha detaylı tartışılması gereken karmaşık konulardır çünkü bölünmeler ve farklı yaklaşımlar genellikle çatışmanın çözümü için tohumları içlerinde barındırırlar. Sonuç olarak haberciler güç ve dolayısı ile de aşağıdaki konularda sorumluluk sahibidir: - Çatışmayı anlamak. - Dengeli ve adil bir şekilde haber yapmak. - Çatışmaya yol açan etkenlerin ortaya çıkarılması. - İnsan manzaralarının sunulması. - Barış çalışmalarının da haber yapılması. - Habercilerin etkisinin farkına varılması. Bölüm II: Kıbrıs taki barış sürecinin haberleştirilmesi. Bu bölümde tartışma genellikle Kıbrıs ın durumu ve adadaki medyanın rolü üzerinde odaklandı. Çeşitli örnek ve senaryolarla birlikte habercilerin işbirliğini ve ortak yayınını zorlaştıran etkenler tartışıldı. Sorunun medya olup olmadığı ve gerçek problemin ne olduğu konusunda bir tartışma yaşandı. Ortaya çıkan noktalardan birisi de adadaki politik durum üzerine haber yapmanın her zaman zor olduğu idi. Duygular ve sansasyon doğru habercilik ve olay ve bilgilerin duygu katılmadan sunulması önünde engel oluşturur. Kıbrıs sorununun tüm medyada (yazılı, radyo, TV) her zaman için baş haber yapıldığına da değinilmiştir. Bu habercileri soruna daha fazla bağlayıp olayların tarafsız sunuşunu zorlaştırdığından dolayı büyük bir sorun oluşturur. Ayrıca Kıbrıs sorunu bir endüstri haline gelmiş, medya, politik kişiler ve analistler bu konudan para kazanmaya başlamışlardır. Bu anlamda sorunun çözümünü kabul etmek ve sonucunu tahmin etmek de zorlaşmıştır. Kıbrıs taki habercilerin önlerindeki bir başka zorluk da geleneksel politikaların ötesinde haber yapmaya çalışmaktır. Yani Kıbrıslı haberciler iyi habercilik çabaları içerisinde her iki taraftaki otoritelerin resmi görüşlerini tekrarlamamaya

5 çalışmaktadırlar. Fakat bu Kıbrıs konusunun, egemen tarih yorumunun, ve Kıbrıs sorununun gelişiminin birer tabu haline gelmesi dolayısı ile pek kolay birşey değildir. Bu açıdan haberciler haber ve analizlerinin politik bedellerine duyarlıdırlar. Gerçeğin, bedeline bakılmaksızın, sunulması gerçek bir çaba gerektirir. Kıbrıs taki habercilerin karşı karşıya kaldığı bir diğer zorluk ise politika yapmak yerine kişileri bilgilendirmektir. Yani zaman zaman bilgilendirici ve politika oluşturucu rolleri arasında karışıklık yaşanır. Haberciler olayın bilgilendirme kısmına konsantre olmalıdırlar. Yani onların rolü, politika oluşturmayı mümkün olduğunca bir kenara bırakarak olay ve gelişmelerin doğru bir şekilde sunulmasıdır. Bir haberci politika oluşturulmasının bir parçası olduğu zaman tarafsız ve saygı duyulan haberci kimliğini kaybetme riskini taşır. Habercilerin demokrasinin temel prensiplerine uyma gerekliliğinden bahsetmeye gerek yoktur. Milli politikanın da hatalı olabileceğini unutmamak gereklidir. Başkbir deyişle ulusal politikaya sadık kalmak her zaman tarafsız ve gerçek haber sunmaya hizmet etmeyebilir. İyi bir haberci her zaman yaptığı yanlışın farkına varır ve hatalı olduğunu kabul eder. Fakat haklı olmak yeterli değildir. Barış haberciliği her zaman haklı olmak ya da olay ve gelişmeleri tam olarak sunmak anlamına gelmeyebilir. Ayrıca iki tarafın karşıt söylemlerini bir araya getirmek demektir. Yani söylemlerin karşılaştırmalı olarak aktarımı ve analizi barış için çok önemlidir. Böylece haberci çatışmanın efsaneleştirilmesine katkıda bulunmaz ve karşı tarafın insani yanlarını ön plana çıkarır. Böylece onları bize daha yakınlaştırmış ve tolerans ve kabul için şartları da oluşturmuş olur. Habercinin her iki tarafın kabuslarını da ortaya koyması böylece çok önemlidir. Bir çatışma kabuslar ve karşı tarafla ilgili yanlış varsayımlarla doludur. Bu kabusları her iki tarafa da doğru olarak sunarak önlenmeleri veya hatta ortadan kaldırılmaları için bir adım atmış olursunuz. Tartışmanın son kısmı Kıbrıs ta, özellikle Yeşil Hat üzerinden hareket özgürlüğünün önündeki engellerin kısmen kaldırılmasından sonraki gelişmeler üzerine konsantre oldu. Bu gelişmelerin ne demek olduğu ve gelecek ile ilgili birçok soru soruldu. Karşı taraf ile konuşma gerekliliğinin üzerinde duruldu ve bu gelişmelerin belalı ve hassas bir konu olan tanınma nın etkisi altında kalan resmi kanallar dışında bu tür bir diyaloğa izin verdiği belirtildi. Tartışmanın son kısmında en fazla tartışılan konu tanınma oldu. Diyalog ve ortak aktiviteler konusuna çok olumlu bakan kişiler arasında bile tanınmanın çok sorunlu bir konu olduğu ortaya çıktı. Bu ortak yayınları ve diğer benzeri aktiviteleri daha da zorlaştıran etkenlerden bir tanesidir. kuzey ve güney ile Denktaş ve Papadopoulos a nasıl hitap edilmesi gerektiği bile böyle bir işbirliği için problem yaratır.

6 Tartışmanın sonunda bu ve benzeri konuları Eylül deki konferansta tekrar tartışma ve IWPR çerçevesinde ortak haberler yapılması olasılığının incelenmesine karar verilmiştir. Not: Atölye çalışmasından bu yana Sn. Andrew Stroehlein ve IPWR ın inisiyatifi ve yardımları ile çalışmaya katılan gazeteciler internet üzerinden bir grup oluşturmuşlar ve ortak ilgi alan konularda ortak haberler oluşturmaya başlamışlardır.

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme

Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Bu yayın Avrupa Birliğinin yardımıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca TACSO sorumludur

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Kendinizi bir gazeteci olarak- her yerde ve her zaman tanıtmalı mısınız? Ne zaman gizli kamera kullanabilirsiniz?

Kendinizi bir gazeteci olarak- her yerde ve her zaman tanıtmalı mısınız? Ne zaman gizli kamera kullanabilirsiniz? Medya etiği Hubb Evers Medyada çalışan insanlar, özellikle gazeteciler ve program yapımcıları gündelik işlerinde çoğunlukla ahlâki ikilemlerle karşılaşırlar. Bu ikilemler genellikle gazetecinin kendisine

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Kriz Dönüşümünde Medyadan Faydalanmak: Temel Deneyimler. Sandra D. Melone, Georgios Terzis, Ozsel Beleli

Kriz Dönüşümünde Medyadan Faydalanmak: Temel Deneyimler. Sandra D. Melone, Georgios Terzis, Ozsel Beleli Kriz Dönüşümünde Medyadan Faydalanmak: Temel Deneyimler Sandra D. Melone, Georgios Terzis, Ozsel Beleli Kriz Dönüşümünde Medyadan Faydalanmak: Temel Deneyimler Sandra D. Melone, Georgios Terzis, Ozsel

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ

HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2843 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1801 HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Haluk BİRSEN (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Şule YÜKSEL ÖZMEN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Týp Etiði Elkitabý Dünya Hekimler Birliði Týp Etiði Elkitabý Çeviri Dr. Murat Civaner ISBN - 975-6984-81-3 İÇİNDEKİLER Bilgilendirmeler... 4 Çevirenin Notu... 5 1 Tıp

Detaylı

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar OKULDA İLETİŞİM Amerika da Yapılan Araştırmalar İpek ARAÇ İstanbul, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI OKULDA

Detaylı

Gelişimin hızlandırılması: Çocuğa karşı şiddet ile mücadele

Gelişimin hızlandırılması: Çocuğa karşı şiddet ile mücadele Gelişimin hızlandırılması: Çocuğa karşı şiddet ile mücadele 27-28 Kasım 2012, Ankara Konferans nihai raporu BUILDING A EUROPE FOR AND WITH CHILDREN Gelişimin hızlandırılması: Çocuğa karşı şiddet ile mücadele

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU I-BAŞLANGIÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun,

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı