Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl:"

Transkript

1 10 Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yılları Arasında Takip Edilen Çocuk Kronik Hepatit B Hastalarının Özelliklerinin İncelenmesi Süda TEKİN KORUK, Fazilet DUYGU, Leman KARAAĞAÇ, İbrahim KORUK, Alpay ÇAKMAK, Fatma SIRMATEL Kronik Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan Peg- IFN'un Hematolojik Komplikasyonları Şükran KÖSE, Gülsün ÇAVDAR, Ayhan GÖZAYDIN, Sibel YAVAŞ Hemodiyaliz Hastalarında Transfusion- Transmitted Virus (TTV) Prevalansı Şükran KÖSE, Melda ULUSOY TÜRKEN, Sezin AŞIK AKMAN, Mehmet KELEŞOĞLU, Süheyla SERİN SENGER Alerji Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Prevalansı Şükran KÖSE, Gülsün ÇAVDAR, Melda TÜRKEN, Sibel YAVAŞ Sivas Yöresindeki HCV Genotip Dağılımlarının Araştırılması Cem ÇELİK, Mustafa Zahir BAKICI, Rakibe KAYGUSUZ, Rahşan ERTÜRK Kırşehir Bölgesindeki Kan Donörlerinin HBsAg, anti-hcv, anti-hiv 1/2 ve Sifiliz Seroprevalansı Yönünden Değerlendirilmesi Tülin DEMİR

2

3 Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: 2010

4 Viral Hepatit Dergisi Viral Hepatitle Savaşım Derneği tarafından yayınlanmakta ve üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu derginin basımı ve dağıtımındaki katkılarından dolayı ROCHE Müstahzarları A.Ş.'ye teşekkür ederiz.

5 Cilt: 16 Sayı: 3 Yıl: 2010 İÇİNDEKİLER Araştırma Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yılları Arasında Takip Edilen Çocuk Kronik Hepatit B Hastalarının Özelliklerinin İncelenmesi Süda TEKİN KORUK, Fazilet DUYGU, Leman KARAAĞAÇ, İbrahim KORUK, Alpay ÇAKMAK, Fatma SIRMATEL Araştırma Kronik Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan Peg-IFN'un Hematolojik Komplikasyonları Şükran KÖSE, Gülsün ÇAVDAR, Ayhan GÖZAYDIN, Sibel YAVAŞ Araştırma Hemodiyaliz Hastalarında Transfusion-Transmitted Virus (TTV) Prevalansı Şükran KÖSE, Melda ULUSOY TÜRKEN, Sezin AŞIK AKMAN, Mehmet KELEŞOĞLU, 1 Süheyla SERİN SENGER Araştırma Alerji Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Prevalansı Şükran KÖSE, Gülsün ÇAVDAR, Melda TÜRKEN, Sibel YAVAŞ Araştırma Sivas Yöresindeki HCV Genotip Dağılımlarının Araştırılması Cem ÇELİK, Mustafa Zahir BAKICI, Rakibe KAYGUSUZ, Rahşan ERTÜRK Araştırma Kırşehir Bölgesindeki Kan Donörlerinin HBsAg, anti-hcv, anti-hiv 1/2 ve Sifiliz Seroprevalansı Yönünden Değerlendirilmesi Tülin DEMİR

6

7 1. "Viral Hepatit" dergisi, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)'nin süreli bilimsel yayını olarak dört ayda bir yayınlanmaktadır. Bu derginin amacı, viral hepatitler konusunda yapılan klinik ve deneysel araştırmalar, ilginç olgu bildirimleri, derlemeler türünden yazılar ile okuyucular arasında bilgi alışverişini sağlamak; özellikle VHSD'nin kuruluş amacı olan konularda ülkemizin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır. Dergide basılan çalışmalarla ilgili görüşler ve bunlara yayın sahibinin verdiği cevaplara "Editöre Mektup" bölümünde yer verilir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Yazıların Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne ve yeni yazım kılavuzuna uygun olması gerekir. Ancak deneysel çalışmalar, klinik çalışmalar ve olgu sunumları için İngilizce başlık, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimelerin bulunması zorunludur. Kısaltmalar uluslararası kabul edilen şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı, parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmeli ve daha sonra metin içinde kısaltmaları kullanılmalıdır. 3. Gönderilen yazılar önce yayın yürütme kurulu ve editör tarafından değerlendirilir. Yayın yürütme kurulu ve editörden onay alan yazılar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç yayın inceleme kurulu üyesi tarafından değerlendirildikten sonra, en az iki olumlu görüş almak kaydı ile yayınlanmaya hak kazanır. Yazılar geliş tarihi göz önüne alınarak yayın kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır. Yayın kurulu yayın koşullarına uymayan bilimsel yazılan yayınlamamak, gerektiğinde düzeltmek üzere yazarına geri vermek, yazarın iznini alarak kısaltmak yetkisine sahiptir. 4. Yazılar elektronik posta ile adresine gönderilmelidir. 5. Antibiyotik ve antivirallerin isimleri dil bütünlüğünü sağlamak açısından okunduğu gibi yazılmalı ve cümle başında değilse ilk harfi küçük harfle yazılmalıdır. Örneğin; ribavirin, interferon-alfa 2b, streptomisin gibi. 6. Araştırma ve olgu sunumu şeklindeki makaleler mutlaka aşağıda belirtilen düzene uygun olmalıdır; I. Sayfa: Başlık (Türkçe), Yazarlar, Kurum, Yazışma Adresi, II. Sayfa: Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, İngilizceAnahtar Kelimeler, III. ve sonraki sayfalar sırası ile Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar bölümleri olacak şekilde yazılmalıdır. 7. Derleme türü makalelerde Türkçe ve İngilizce özet şart değildir. Kaynak sayısı mümkünse 40'ın üzerinde olmamalıdır. 8. Kaynak numaraları metinde parantez içinde ve yazar adı geçiyorsa takiben, diğer durumlarda cümle sonunda belirtilmeli, metin sonunda eserin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynakların yazımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır. Kaynak bir dergi ise; Yazar(lar)ın soyadı adının baş harf(ler)i, 6 ve daha az sayıdaki yazarlar için yazarların tamamı, 6'nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için "ve ark." yabancı kaynaklar için "et al." ibaresi kullanılmalıdır. Makalenin başlığı, derginin Index Medicus'a göre uygun kısaltılmış ismi Yıl; Cilt: ilk ve son sayfa numaraları. Örneğin; Kuo G, Choo QL, After HJ, et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human non-a, non-b hepatitis. Science 1989; 244: Kaynak bir kitap ise; Yazar(lar)ın soyadı ve adının baş harf(ler)i. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basımevi, Basım yılı. nd Örneğin; Sykes G. Disinfection and Application. 2 ed. London: FN Spon Co, Kaynak kitaptan bir bölüm ise; Bölüm yazar(lar)ının soyadı adının baş harf(ler)i. Bölüm başlığı, In: Editör(ler)in soyadı adının baş harf(ler)i (ed) veya (eds). Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Yayınevi, Baskı yılı: Bölümün ilk ve son sayfa numarası. Örneğin; Yenen OŞ. Hepatit C virusu molekül özellikleri ve serolojik tanı. Kılıçturgay K (ed). Viral Hepatit Baskı. İstanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 1994: Olgu sunumlarının giriş ve tartışma kısımları kısa ve öz olmalı, kaynak sayısı sınırlı olmalıdır. 10. Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkı sağlamak ya da orijinal bir çalışma olarak hazırlanmamış ve hazırlanamayacak bilgilerin iletilmesi amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, özet içermemeli, kaynakları sınırlı olmalıdır. 11. Yazılar, yazının daha önce bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu bildiren, makaledeki isim sırasına uygun biçimde yazarlar tarafından imzalanmış Telif Hakkı Formu ile gönderilmelidir. Form ic.htm adresinden temin edilebilir. 12. Daha önce bildiri olarak sunulmuş yazılar, sunum yer ve tarihi belirtilmek koşulu ile yayınlanabilir. Bu durum makalenin ilk sayfasının altında belirtilmelidir. 13. Yayınlanan yazıların hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. VİRALHEPATİT DERGİSİ Sağlık Mahallesi, Süleyman Sırrı Caddesi, No: 2/15 Sıhhiye-ANKARA Tel: Faks:

8

9 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yılları Arasında Takip Edilen Çocuk Kronik Hepatit B Hastalarının Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yılları Arasında Takip Edilen Çocuk Kronik Hepatit B Hastalarının Özelliklerinin İncelenmesi* Süda TEKİN KORUK, Fazilet DUYGU, Leman KARAAĞAÇ, İbrahim KORUK, Alpay ÇAKMAK, 4 Fatma SIRMATEL Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU *Bu çalışma, Nisan 2010 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen X. Ulusal Viral Hepatit Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur ÖZET Bu çalışmada, kronik hepatit B (KHB) enfeksiyonu nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ile Pediatri Kliniğinde takip edilen çocuk hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Ocak 2005-Aralık 2009 tarihleri arasında başvuran KHB enfeksiyonu tanısı almış 266 çocuk hastanın demografik verileri ve laboratuvar bulguları değerlendirildi. Hastaların %68.0'i (n=181) erkek, %32.0'ı (n=85) kız çocuk idi. Tümünün yaş ortalaması 11.0±4.2 (1-17) yıl idi. Hastaların %60.5'i (n=166) 1998 yılından sonra doğmuşlardı. Kırsal alanda %56.4'ü (n=150) yaşamakta iken, %42.5'i (n=113) kent merkezinde yaşıyordu. Yapılan aile taramalarında hastaların %64.2'sinde (n=171) ailede HBV enfeksiyonu öyküsü olduğu saptandı. Olası bulaşma yolları incelendiğinde, aile öyküsü dışında, aile içinde ortak tırnak makası kullanımı %32.7'sinde, alın/kulak kestirme durumu %15.0'nda vardı. Çocukların annelerinin %56.7'sinde (n=151) de HBsAg pozitifliği tespit edildi. Olguların %32.0'ı (n=85) immuntoleran kronik hepatit B, %43.9'u (n=117) kronik aktif hepatit B ve %24.1'i (n=64) inaktif HBV taşıyıcısı idi. Toplam %67.7'sinde (n=180) HBeAg pozitif idi. Dört hastada (%1.5) hepatit D virusu pozitifliği mevcuttu. Sonuç olarak, hekimler mutlaka hem yenidoğanlar hem de riskli gruplar için hepatit B'den korunmada aşılamanın önemini gündemlerine almalıdırlar. Erken çocukluk yaşlarında gelişen HBV enfeksiyonunun takiplerinin yapılarak deneyimlerin paylaşılması gereklidir. Anahtar kelimeler: Çocuk, kronik hepatit B, bulaş, klinik özellikler. Viral Hepatit Dergisi 2010; 16(3):

10 Koruk S ve ark. SUMMARY The Evaluation of the Characteristics of the Children Followed with the Diagnosis of Chronic Hepatitis B in Harran University Research Hospital between The study was aimed to evaluate the demographic and clinical characteristics of chronic hepatitis B (CHB) infected children followed-up in Harran University Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology and Pediatric Departments. Demographic data and laboratory findings of 266 children referred to hospital between January 2005-December 2009 were assessed. Sixty eight percent (n=181) of the children were male and 32.0% (n=85) were female. The mean age of the whole group was 11.0±4.2 (1-17) years. 60.5% of the patients were born after 1998 (n=166). While 56.4% of the patients (n=150) lived in rural areas, 42.5% (n=113) of them lived in urban. It was found that 64.2% of patients (n=171) had a family history of HBV infection. The possible transmission routes other than family history were; using a common nail scissors in 32.7% of the patients and, forehead/ear cuts in 15.0% of the patients. Fifty six point seven percent (n=151) of the children's mothers were HBsAg positive. Of the patients, 32.0% (n=85) of them were immune tolerant chronic hepatitis B, 43.9% (n=117) were chronic active hepatitis B and 24.1% (n=64) were inactive hepatitis B carriers. 67.7% (n = 180) were positive for HBeAg. Four patients (1.5%) were hepatitis D virus positive. In conclusion, physicians should recognize the importance of vaccination in preventing hepatitis B infection in both newborns and risk groups. It is required to follow-up HBV infections in early childhood and share experiences. Keywords: Children, chronic hepatitis B, transmission, clinical characteristics. GİRİŞ Hepatit B virusu (HBV), kan ya da vücut sıvılarıyla parenteral temas, perinatal, horizontal ve cinsel yolla bulaşan, kronikleşerek karaciğer yetmezliği ve siroza neden olabilen enfeksiyon etkenidir (1). HBV enfeksiyonunun yayılmasında ve bulaşmasında en büyük etken HBV taşıyıcılarıdır. Asya ülkelerinde ve ülkemizde HBV ile karşılaşma sıklıkla yenidoğan (vertikal) veya erken çocukluk (horizontal) döneminde olmaktadır (2). Horizontal bulaşın, özellikle aynı evde yaşayanlar arasında kan, tükürük ve seröz sıvıların hasarlı ciltle teması sonucu olduğu kabul edilir (1, 3). Vertikal bulaş ile hepatit B virusu yüzey antijeni (HBsAg) pozitif anneden doğan bebekler enfekte olur (3, 4). Hepatit B enfeksiyonuna bağlı ölümlerin %21 kadarında virusun perinatal dönemde ve %48'inde de beş yaşın altında alındığı belirtilmektedir (5). Hepatit B enfeksiyonu sıklığını belirlemek için farklı araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, ülkemizde özellikle çocukluk çağında yapılmış sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Çocuklarda HBsAg pozitifliği farklı yayınlarda % arasında bildirilmektedir (6). Ege bölgesinde yapılan bir çalışmada 0-15 yaş arası çocukların %1.2'sinde HBsAg pozitifliği tespit edilmiştir (7). Hepatit B aşı ile önlenebildiği için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1991 yılında rutin hepatit B aşılamasını önermiştir. Düzenli aşılama sonucunda birçok ülkede süt çocukları, çocuklar ve adölesanlarda dramatik olarak HBV enfeksiyonu insidansının azaldığı görülmüştür (8). Ülkemizde de hepatit B aşısı 1998 yılından itibaren Genişletilmiş Bağışıklama Programı içerisinde yer almıştır (9). Bu çalışmada, kronik hepatit B (KHB) enfeksiyonu nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ile Pediatri Kliniğinde takip edilen çocuk hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. MATERYAL ve METOT Çalışmaya Ocak 2005-Aralık 2009 tarihleri arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ile Pediatri Kliniğinde takip edilen kronik hepatit B enfeksiyonu tanısı almış 1-18 yaş arasındaki 266 çocuk hasta dahil edildi. Veri toplamada, poliklinik takiplerinde kullanılan bilgi formları kullanıldı. Bilgi formlarından yaş, cinsiyet, daha önceden sarılık geçirme, herhangi bir nedenle hastanede yatma, cerrahi girişim, diş tedavisi olma, erkek çocuklara yönelik toplu sünnet olma, kan transfüzyonu, kulak/alın kestirme, yaşadığı yerleşim yeri ve ailede hepatit B taşıyıcısı olması değişkenleri ile laboratuvar değişkenleri elde edildi. 88 Viral Hepatit Dergisi 2010; 16(3): 87-92

11 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yılları Arasında Takip Edilen Çocuk Kronik Hepatit B Hastalarının Özelliklerinin İncelenmesi Altı aydan uzun süredir HBsAg pozitifliği olan hastalar kronik hepatit B olarak kabul edildi (10). Tüm hastalarda, HBsAg, HBeAg, anti-hbe, anti-hbs, anti-hcv, anti-hdv, anti-hiv, anti-hav IgG ELİSA ( Axsym, Abbott) yöntemiyle ve HBV DNA (RT-PCR yöntemiyle) seviyeleri test edildi. Ayrıca alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST) değerleri ölçüldü. Hastaların ailelerine HBsAg ve anti-hbs testleri yapıldı. Her iki test sonucu negatif olanlar hepatit B aşı programına alındı (0, 1 ve 6. aylarda olmak üzere). Anti-HAV IgG negatif olan hastalara üç doz hepatit A aşısı önerildi. İstatistiksel analizde SPSS 11.5 istatistik programı kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmeler tanımlayıcı istatistiklerden ortalama-standart sapma ve yüzde ile yapıldı. BULGULAR Toplam 266 hastanın %68.0'i (n=181) erkek, %32.0'ı (n=85) kız çocuk idi. Tümünün yaş ortalaması 11.0±4.2 (1-17) yıl idi. Hastaların %62.4'ü (n=166) 1998 yılından sonra doğmuşlardı. Hastaların %56.4'ü (n=150) kırsal alanda, %42.5'i (n=113) kent merkezinde, %1.1'i (n=3) ise il dışında yaşamakta idi. HBV için olası bulaşma yolları incelendiğinde, %19.5'inde (n=52) bulaşa dair öykü bulunamadı. Bulaşmaya yönelik risk faktörleri Tablo 1'de verilmiştir. Bunlardan, ailede HBV varlığı öyküsü (%64.2), aile içinde ortak tırnak makası kullanımı (%32.7), alın/kulak kestirme (%15.0) durumu en sık rastlanan bulaşmaya yönelik risk faktörleri idi (Tablo 1). Hastaların %64.2'sinde (n=171) ailede HBV enfeksiyonu öyküsü varken, %35.8'inde (n=95) böyle bir Tablo 1. Hepatit B bulaşmasına yönelik risk faktörleri Risk faktörleri n % Aile Hepatit B virusu varlığı öyküsü Ortak tırnak makası kullanımı Kulak/alın kestirme Diş hekimi öyküsü Toplu sünnet öyküsü Operasyon öyküsü Kan transfüzyonu öyküsü Ortak tıraş bıçağı kullanımı Risk faktörü olmayanlar risk faktörü tespit edilmedi. Ailede hepatit B öyküsü olanların, %45'inde (n=77) aileden 1 kişide, %26.9'unda (n=46) 2 kişide, %16.4'ünde (n=28) 3 kişide, %11.7'sinde (n=20) de 4 ve üzeri sayıda kişide HBsAg pozitifliği mevcuttu. Çocukların annelerinin %56.7'sinde (n=151) de HBsAg pozitifliği tespit edildi. Laboratuvar değerlendirmesinde; ortalama ALT değeri 66.3±86.6 (13-934) U/L ve AST değeri 51.9±59.0 (12-811) U/L olarak saptandı. Olguların %32.0'ı (n=85) HBeAg pozitif immun toleran kronik hepatit B, %43.9'u (n=117) kronik aktif hepatit B ve %24.1'i (n=64) inaktif HBV taşıyıcısı idi. HBeAg durumu değerlendirildiğinde %67.7'sinde (n=180) HBeAg ve %32.3'ünde (n=86) anti-hbe pozitif idi. Kronik aktif hepatit B olgularının (n=117), %81.1'i (n=95) HBeAg pozitif, %18.9'u (n=22) HBeAg negatif idi (Tablo 2). Dört hastada (%1.5) hepatit D virusu (HDV) pozitifliği mevcuttu. Olguların %88.7'sine (n=236) anti HAV IgG bakıldı ve bakılanların %93.2'sinde (n=220) anti HAV IgG pozitif olduğu görüldü. Tablo 2. Hastaların HBV serolojileri İmmun toleran Kronik aktif Kronik inaktif kronik hepatit B hepatit B hepatit B Toplam HBeAg durumu n %* n %* n %* n %** Pozitif Negatif Toplam *Satır yüzdesi **Sütun yüzdesi Viral Hepatit Dergisi 2010; 16(3):

12 Koruk S ve ark. TARTIŞMA Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin HBV ile enfekte olduğu bilinmektedir (1). Ülkemizin de içinde bulunduğu orta endemik bölgelerde enfeksiyonun çoğunlukla yenidoğan veya erken çocukluk döneminde alındığı, hastalığın bulaşmasında vertikal ve horizontal yolların önemli olduğu vurgulanmaktadır (4). Vertikal bulaşta, Hepatit B virusu early antijen (HBeAg) pozitif anneden doğan bebeklerin %70-90'ı enfekte olur ve bunlarda enfeksiyon %90 kronikleşir. HBeAg negatif anneden doğan bebeklerin %10-40'ı enfekte olur ve enfeksiyon %40-70'inde kronikleşir (3, 4). Perinatal bulaşmanın kesin şekli bilinmemekle beraber, %10 kadarının in utero alındığı, büyük bir kısmının doğum sırasında kan ve vücut sıvılarının yutulması ile geliştiği kabul edilir (11). Horizontal bulaşmada özellikle aynı evde yaşayanlar arasında kan, tükürük ve seröz sıvıların hasarlı ciltle teması sonucu olduğu kabul edilir (1, 3). Kalabalık yaşam şartları, kötü hijyen ve sosyoekonomik durum HBV'nin bulaşma olasılığını artırmaktadır (1). Bu çalışmanın yapıldığı ilin de içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Türkiye ortalamasına göre hane halkı sayısı daha büyük ve anne babaların eğitim seviyeleri de daha düşüktür (12). Bu durumun virusun bulaşma olasılığını artırdığı kanısındayız. Hepatit B enfeksiyonu bulaşına yönelik hasta popülasyonunda belli risk faktörleri tanımlanmış olmakla birlikte olguların %40'ında herhangi bir risk faktörü saptanamamaktadır (13). Bir araştırmada, HBV enfeksiyonu tespit edilen çocukların %46'sının annelerinde de pozitiflik, %68'inde aile öyküsü varlığı ve %14'ünde ameliyat veya kan ürünü ile temas öyküsü tespit edilmiştir (14). Çalışmamızda da benzer olarak çocuk hastaların yarısından fazlasında annelerinde ve/veya ev halkından en az bir kişide HBsAg pozitifliği saptandı. Diğer pek çok çalışmadan farklı olarak parenteral bulaşan hastalıklar için risk oluşturan kulak/alın kestirme durumu Şanlıurfa'da hala uygulanmaktadır (15). Bununla birlikte, hastalığın bulaşmasına ilişkin bilinen risk faktörlerini taşımayan çocuklar da mevcuttu. Perinatal dönemde alınan enfeksiyonlarda spontan serokonversiyon oranı çok düşüktür (ilk yaşta %2, üç yaşından sonra %4-5) (2). Siroz gelişimi çocukluk çağında nadir olmakla birlikte, Asyalı çocuklarda yapılan çalışmalarda, perinatal dönemde alınan enfeksiyona bağlı hepatosellüler karsinom (HCC) gelişme riskinin olduğu gösterilmiştir (2, 16). Dolayısıyla enfeksiyonun erken yaşlarda alınması, erken yaşlarda enfeksiyona bağlı komplikasyon gelişimine neden olacaktır. Kronik HBV enfeksiyonunun doğal seyrinde, özellikle perinatal ve erken çocukluk dönemlerinde virusun alınması halinde immun toleran, geç çocukluk döneminde ise immun klirens faz daha çok görülmektedir. İmmun klirens fazda HBeAg pozitif, ALT seviyeleri de dalgalanmalarla seyretmekte, daha sonra bir kısmı inaktif taşıyıcılık fazında uzun yıllar semptomsuz kalmaktadırlar (17). Yapılan bir çalışmada kronik aktif hepatit B'li çocuk hastaların %55'inde (n=66) HBeAg pozitif ve %2'sinde (n=2) HBeAg'nin negatif olduğu belirlenmiştir (14). Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak HBeAg pozitif kronik hepatit B olgu sayısı daha yüksek bulunmuştur. Hasta sayısı diğer çalışmalardan yüksektir. Olguların üçte bir kadarı immun toleran fazdadır. HBV replikasyonunun çok yüksek olduğu bu evrede klinikopatolojik değişiklikler azdır, zaten tedavi yanıtı da oldukça düşüktür (4). Üçüncü faz olan inaktif taşıyıcılık evresindeki olguların varlığı da enfeksiyonun daha küçük yaşlarda alınmış olduğunu düşündürtmektedir. Çocukluk yaş grubunda HBV ilişkili HCC'ye prekor mutant virusun (HBeAg negatif ancak HBV DNA pozitif) neden olduğu bildirilmektedir (18, 19). Çalışmamızda kronik aktif HBV olguların beşte biri kadarı bu gruptadır. Dolayısıyla bu yaşlarda HBeAg negatif kronik hepatit B olguları daha dikkatle izlenmelidir. Hepatit D virusu (HDV) enfeksiyonu endemik bölgelerde süperenfeksiyon şeklinde çocukluk ve adölesan dönemde alınır, yakın temas ön plandadır. Düşük endemik bölgelerde koenfeksiyon şeklinde izlenir ve parenteral bulaş öndedir (20). Çocuklarda HDV ile ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Moğolistan'da 181 HBsAg pozitif çocukta yapılan bir çalışmada, HDV antikor sıklığı %6.1olarak bulunmuş (21). Yaptığımız çalışmada bu sıklık daha düşük tespit edilmiştir. HBV enfeksiyonunun bulaşma yollarının önlenmesi ve korunma yöntemlerinin uygulanması ile enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi mümkündür. Çocukluk dönemindeki enfeksiyon hastalıklarının ve/veya komplikasyonlarının önlenmesini sağlayan en etkili, ucuz ve kolay yön- 90 Viral Hepatit Dergisi 2010; 16(3): 87-92

13 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yılları Arasında Takip Edilen Çocuk Kronik Hepatit B Hastalarının Özelliklerinin İncelenmesi temlerden birisi bağışıklamadır (22). Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 1997 yılından itibaren Hepatit B kontrol programı oluşturma çalışmalarına başlanmış ve 1998 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de önerileri doğrultusunda hepatit B aşısı rutin aşılama takvimine alınmış ve yeni doğan bütün çocuklara uygulanmaya başlanmıştır (10). Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında hepatit B aşısı doğumdan sonra en geç ilk 72 saat (tercihen ilk 24 saat) içinde uygulanmaktadır. HBsAg taşıyıcısı olduğu bilinen anneden doğan bebeklere doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde Hepatit B aşısı uygulanmakta, ayrıca doğumda aşı ile birlikte Hepatit B immunglobulini (HBIG) de yapılmaktadır (23). Araştırmalar Şanlıurfa'da halen yenidoğan aşılamalarında ve gebe kadınların doğum öncesi takipleri sırasında HBsAg taramalarının yapılması ve perinatal hepatit B bulaşının önlenmesi konusunda ciddi sorunlar yaşandığını göstermektedir (24, 25). Şanlıurfa'da 2007 yılında çocuklarda aşılanma durumunu gösteren bir araştırmada 3 doz hepatit B aşısı olanlar %70.1 olarak saptanmıştır. Anne eğitim düzeyi düşüklüğü ve evde Türkçe dışında başka bir dil konuşuluyor olması, sağlık ocağına uzak olmak aşı başarısızlık nedenleri içinde belirtilmektedir (25). Tosun ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, sadece yenidoğan ve çocukların değil ülkemizde risk grubu kapsamında yer alan kişilerin aşılamasının da yetersiz olduğu vurgulanmaktadır (26). İlimizin gerek sosyo-kültürel yapısı, yaşayanların eğitim durumları, gerekse de ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi risk grubundaki kişilerin aşılanmalarında görülen eksiklikler nedeniyle, çeşitli programlara rağmen hepatit B'ye yönelik aşılama sorunları halen devam etmektedir. Sonuç olarak, hekimlerin mutlaka tüm hastaları için hepatit B'den korunmada aşılamanın önemini gündemlerine almaları gerekir. Ayrıca birinci basamak sağlık kurumlarında aşılama çalışmaları ve kayıtları daha iyi yapılmalıdır. Yürütülen sağlık programlarının başarıya ulaşabilmesi için topluma, bölgeye uyumlu hale getirilmeli, hizmete ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Erken çocukluk yaşlarında gelişen enfeksiyonun takiplerinin iyi yapılması ve çocukluk yaş grubundaki hastalığın seyrine ait verilerin paylaşılmasının deneyimlerin artmasını sağlayacağı kanısındayız. KAYNAKLAR 1. Curry MP, Chopra S. Acute Viral Hepatitis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; Chang MH. Hepatitis B virus infection. Semin Fetal Neonatal Med 2007; 12: Alter MJ. Epidemiology of hepatitis B in Europe and worldwide. J Hepatol 2003; 39 Suppl 1: S Kantarçeken B. Kronik hepatit B Doğal seyir. Tabak F, Balık İ (eds). Viral Hepatit VHSD, 1. Baskı, İstanbul El Khouri M, dos Santos VA. Hepatitis B: epidemiological, immunological, and serological considerations emphasizing mutation. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2004; 59: Mıstık R. Türkiye'de viral hepatit epidemiyolojisi- Yayınların irdelenmesi. Tabak F, Balık İ, Tekeli E (eds). Viral Hepatit VHSD, 1. Baskı, İstanbul Tansuğ Ş, Düzgünsıvacı E, Ünal Z, Güvel H. Hepatit B virüs enfeksiyonunun seroepidemiyolojik araştırılması-izmir- Viral Hepatit Derg 1999; 2: Lavanchy D. Hepatitis B virus epidemiology, disease burden, treatment, and current and emerging prevention and control measures. J Viral Hepat 2004; 11: T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hepatit B Kontrol Programı, sayfa=birimler&sinifi=hizmet&cid=3&sid= Lok AS, McMahon BJ. Chronic Hepatitis B: update Hepatology 2009; 50: Kanra G, Cengiz AB. Hepatit B virüs enfeksiyonu. Katkı Pediatri Dergisi 1998: 19: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Yazigi N, Balistreri WF. Viral Hepatitis. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 18th WB Saunders; Bekem-Soylu Ö, Targan Ş. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde izlenen kronik hepatit B virüsü enfeksiyonlu çocukların değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2009;18: Viral Hepatit Dergisi 2010; 16(3):

14 Koruk S ve ark. 15. Tekin-Koruk S, Koruk İ, Gürsoy B ve ark. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Şanlıurfa İl Merkezinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri. Trakya Üniv Tıp Fak Derg DOI: /tutfd Shneider BL, Gonzalez-Peralta R, Roberts EA. Controversies in the management of pediatric liver disease: Hepatitis B, C and NAFLD; Summary of a single topic conference. Hepatology 2006: 44; Yim HJ, Lok AS. Natural history of chronic hepatitis B virus infection: what we knew in 1981 and what we know in Hepatology 2006: 43 (2 Suppl 1); S Fujisawa T, Komatsu H, Inui A, et al. Long-term outcome of chronic hepatitis B in adolescents or young adults in follow-up from childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 30: Bortolotti F, Guido M, Bartolacci S, et al. Chronic hepatitis B in children after e antigen seroclearance: final report of a 29-year longitudinal study. Hepatology 2006; 43: Değertekin H. HDV infeksiyonu epidemiyolojisi ve korunma. Viral Hepatit VHSD, 1. Baskı, İstanbul. 2007: Davaalkham D 21. Ojima T, Uehara R, et al. Hepatitis delta virus infection in mongolia: analyses of geographic distribution, risk factors, and disease severity. Am J Trop Med Hyg 2006; 75: Institute of Medicine. Overcoming barriers to immunization: A workshop summary. Committee on Overcoming Barriers to Immunization National Acad. Press, 30 March at NI000400/html/. 23. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi Genelge 2008/ Koruk İ, Tekin Koruk S, Çiçek Çopur A. Bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Hepatit B'ye yönelik erken tanı ve koruyucu sağlık hizmeti uygulamalarında karşılaşılan engellerin aşılmasına yönelik bir müdahale. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Mart 2009, Antalya. 25. Şimşek Z, İnakçı İH, Koruk İ, Shermatov K. Vaccination status in children aged months and predictors in Sanliurfa. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2010; 19: Tosun S, Ayhan MS, İsbir B. Ülke genelinde HBV aşılamasının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2009; 14: YAZIŞMAADRESİ Yrd. Doç. Dr. Süda TEKİN KORUK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ŞANLIURFA 92 Viral Hepatit Dergisi 2010; 16(3): 87-92

15 Kronik Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan Peg-IFN'un Hematolojik Komplikasyonları Araştırma Kronik Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan Peg-IFN'un Hematolojik Komplikasyonları Şükran KÖSE, Gülsün ÇAVDAR, Ayhan GÖZAYDIN, Sibel YAVAŞ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR ÖZET Hepatit B tedavisinde standart metotlardan birisi pegile interferonlar, hepatit C'de ise pegile interferon ve ribavirin kombine tedavisidir. Çalışmamızda kronik hepatit C ile kronik hepatit B hastalarında pegile interferon tedavisinin hematolojik komplikasyonları ve bu komplikasyonların yaş ve cinsiyet ile olan ilişkisini saptamayı amaçladık. Kronik viral hepatit nedeniyle pegile interferon tedavisi uygulanan toplam 166 hasta retrospektif olarak hematolojik yan etkiler açısından incelendi. Çalışmaya alınan 166 hastanın 134'ü (%80) kronik hepatit B, 32'si (%20) kronik hepatit C hastasıydı. Tedavi sırasında kronik hepatit B hastalarının %78'inde lökopeni, %2'inde anemi, %73'ünde trombositopeni gelişirken, kronik hepatit C tanılı 32 hastanın %50'sinde anemi, %40'ında lökopeni, %4'ünde trombositopeni geliştiği saptandı. İnterferon tedavisi sırasında birtakım yan etkiler görülebilmekte olup bu yan etkilerden birisi kemik iliği supresyonu sonucunda gelişen hematolojik yan etkilerdir. Çalışmamıza göre hastaların yaşı ile hematolojik yan etkiler arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Kronik hepatit C'de interferon tedavisi sırasında hematolojik komplikasyon olarak anemi ön plandayken, hepatit B'de lökopeni ve trombositopeni daha sıklıkla gelişmiştir. Anahtar kelimeler: Hepatit B, pegile interferon, hematolojik yan etkiler SUMMARY Hematological Side-Effects of Interferon in the Treatment of Chronic Viral Hepatitis One of the standard methods in hepatitis B therapy is pegylated interferons, and combined pegylated interferon and ribavirin therapy in hepatitis C therapy. In our study we aimed to determine hematologic complications of pegylated interferon therapy and relationship of these complications with age and gender in patients with chronic hepatitis C and chronic hepatitis B. A total of 166 patients who received pegylated interferon therapy due to chronic viral hepatitis were examined retrospectively in terms of hematologic side effects. Of 166 patients participated in the study 134 (80%) had chronic hepatitis B and 32 (20%) had chronic hepatitis C. During treatment, of the patients with chronic hepatitis B, 78% developed leukopenia, 2% developed anemia and 73% developed thrombocytopenia, whereas of the patients diagnosed with chronic hepatitis C, anemia was detected in 50%, leukopenia was detected in 40% and thrombocytopenia was detected in 4%. Some side effects can be observed during interferon therapy; one of them is hematologic side effect which develops as a result of suppression of bone marrow. In our study no significant relationship was Viral Hepatit Dergisi 2010; 16(3):

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl:

Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: 10 Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: Kronik Viral Hepatitli Hastaların Serumlarında Holo-Transkobalamin (Aktif B12 Vitamin) İncelenmesi Fatma SIRMATEL, Öcal SIRMATEL, Güler BUĞDAYCI, Fatma NUR ERİŞ, Sevim DİNÇER Hatay

Detaylı

VİRAL HEPATİT DERGİSİ

VİRAL HEPATİT DERGİSİ VİRAL HEPATİT DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2001 Editör: Prof. Dr. Emin TEKELİ Yayın Kurulu: Prof. Dr. İsmail BALIK Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Reşit MISTIK Doç. Dr.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 55 Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

Türk. Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi. 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237

Türk. Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi. 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Aralık 2012 Cilt:3 Sayı:2 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması*

Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 143-150 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması* Investigation

Detaylı

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom

Siroz % 70-80. Hepatosellüler Karsinom B5-2 HEPATİT D İNFEKSİYONU: TANI Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Hepatit D Virus (HDV) infeksiyonu koinfeksiyon veya süperinfeksiyon şeklinde ortaya çıkabilir. HDV Hepatit B Virus (HBV) ile birlikte koinfeksiyona

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU

TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU ISSN 0377-9777 (Basili / Printed) ISSN 1308-2523 (Çevrimiçi / Online) T.C. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU < Cilt/Vol 70 < Sayý/Number 1 < Yýl/Year 2013 T.C. SAĞLIK

Detaylı

KRONİK HEPATİT B VE HEPATİT C Lİ HASTALARDA GENOTİP DAĞILIMI VE HEPATİT B OLGULARINDA DİRENÇ PATERNİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT B VE HEPATİT C Lİ HASTALARDA GENOTİP DAĞILIMI VE HEPATİT B OLGULARINDA DİRENÇ PATERNİNİN ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 237-243 KRONİK HEPATİT B VE HEPATİT C Lİ HASTALARDA GENOTİP DAĞILIMI VE HEPATİT B OLGULARINDA DİRENÇ PATERNİNİN ARAŞTIRILMASI GENOTYPE DISTRIBUTION

Detaylı

Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama

Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8386 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama Screening for Hepatitis

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T. C. ĐSTANBUL BĐLĐM ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Hemşire Nurdan ŞAHĐN

Detaylı

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Cumhuriyel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2,2001 SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Dt. Defne YALÇIN* Dt. Nevin

Detaylı

SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLERİ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ CERRAHİ ALETLERLE YARALANMA RİSKİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Occult Hepatitis B Virus Infection. Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu. Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu / Occult Hepatitis B Virus Infection

Occult Hepatitis B Virus Infection. Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu. Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu / Occult Hepatitis B Virus Infection Occult Hepatitis B Virus Infection Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu Occult Hepatit B Virüs Enfeksiyonu / Occult Hepatitis B Virus Infection Murat Afyon 1, İsmail Yaşar Avcı 2, Asım Ülçay 3, Hüsrev Diktaş

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 525-534 KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 111-115 KRONİK HEPATİT C Lİ HASTALARDA HEPATİT C VİRUSU (HCV) GENOTİPLERİ İLE ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE HCV-RNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ

BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ Meral Aban Canan Ağalar Fatih Ağalar Fatmanur Akgün Haldun Akoğlu I lknur Aktaş Şami l Aktaş Berrin Aktekin Nevzat Alkan Turgut Alp Burcu Seher Anıl Dilek Erdoğan Arı Metiṅ Arslan Zuhal Aykaç Serap Aykut

Detaylı

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 6 (2) ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ Hicran ÇAVUŞOĞLU * ÖZET Hepatit B enfeksiyonu genellikle doğumda yenidoğan bebeğin, enfekte annenin kanı ile temas etmesi,

Detaylı

EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ

EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 251-258 EDİRNE DE ERİŞKİNLERDE HEPATİT E VİRUS ENFEKSİYONU EPİDEMİYOLOJİSİ HEPATITIS E VIRUS EPIDEMIOLOGY IN ADULT POPULATION IN EDIRNE PROVINCE,

Detaylı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Özgün Araşt rma / Original Article 95 Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis

Detaylı

2012-2013 Kızamık Salgını Sürecinde Ankara da Saptanan 44 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi ve İki Olgudan Elde Edilen Virusların Moleküler Analizi*

2012-2013 Kızamık Salgını Sürecinde Ankara da Saptanan 44 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi ve İki Olgudan Elde Edilen Virusların Moleküler Analizi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 259-270 2012-2013 Kızamık Salgını Sürecinde Ankara da Saptanan 44 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi ve İki Olgudan Elde Edilen Virusların Moleküler

Detaylı

Yüksek Risk Altındaki Hastaların Klinik Örneklerinde BK ve JC Virus DNA Pozitifliğinin Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması*

Yüksek Risk Altındaki Hastaların Klinik Örneklerinde BK ve JC Virus DNA Pozitifliğinin Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 280-287 Yüksek Risk Altındaki Hastaların Klinik Örneklerinde BK ve JC Virus DNA Pozitifliğinin Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile

Detaylı