Diyalizde Enfeksiyonlardan Korunma ve AşıA. şılama EBAŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyalizde Enfeksiyonlardan Korunma ve AşıA. şılama EBAŞI"

Transkript

1 Diyalizde Enfeksiyonlardan Korunma ve AşıA şılama Zerrin BİCİK B K BAHÇEBA EBAŞI Dr Lutfi Kırdar K Kartal EğitimE itim-araştırma rma Hastanesi

2 Enfeksiyonlar 2. sırada ölüm nedeni (%12 %22) Lenfosit fonksiyonları bozulmuş Fagositik fonksiyonlar bozulmuş Sitokin üretimi artmış

3 ÜREMİDE ENFEKSİYON RİSKR SKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER Diyaliz tekniği i ile ilgili Koruyucu cilt bariyerinde bozulma Bakterilerin yabancı maddelere afinitesinde artış Enfektif ajanların n nazokomiyal bulaşmas ması Biyouyumsuz membranlar Endotoksin transferi Böbrek yetmezliği i ile ilişkili Üremik solütler Hiperparatroidizm Vit D eksikliği i veya direnci Renal anemi Malnutrisyon Demir tedavisi Bakteriyel kolonizasyon İleri yaş Komorbidite Diyabet Nefrotik sendrom Paraproteinemi KC sirozu HIV Ürolojik anomaliler Malignite İmmünsupresyon Tx sonrası Otoimmün n patolojiler Glomerulonefritler Böbrek yetmezliği i sebepleri Reflü nefropatisi Polikistik böbrek b brek hastalığı Nefrolityazis Opsonizasyon Taşı şıyıcılık

4 ÜREMİK K HASTALARDA ENFEKSİYON KAYNAKLARI Diyaliz ekipmanları ve su Vasküler giriş yolu Solunum yolu (Pnömoni, Tbc) İdrar yolu Mantar ve maya enfeksiyonları Viral enfeksiyonlar Hepatitler İnfluenza HIV CMV

5 DAMAR YOLU İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR Alt extremite seçimi Kötü hjyen Yanlış ponksiyon Damar yolu çevresinde doku hasarı Yakın n zamanda geçirilmi irilmiş vasküler cerrahi

6 Damar yolu seçimi; Enfekte ise Kalıcı A-V V fistül A-V V greft Tunelli juguler kateter Geçici Juguler Femoral -Ampirik antibiyotik başla! -Kan kültk ltürü al! -36 saat cevap yok! (fistül l ligasyonu _ greft çıkarılması) -Kateteri çek -Kan kültk ltürü al -Kateter ucu kültk ltürü??

7 ÖNLEME: Maske- eldiven-steril malzeme Kateter başlığı - poviodin İnvaziv girişimlerde imlerde Diş çekimi, ERCP, sistoskopi proflaktik antibiyotik Ampicillin, amoxicillin, klindamycin, vancomycin Staf. Taşı şıyıcılığıığı - intra nazal Mupirocin

8 Staphylococcus aureus - cilt florası Yaşam amı tehdit edebilen enfeksiyonlar Çoklu ilaç direnci MRSA, VRSA İlacın n yetersiz kaldığı olgular çok fazla Aşı??

9

10

11

12 DİĞER BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR Üriner sistem Taş Anürik?? Nörojenik mesane Kronik piyelonefrit Pnömoni Gram (-),( Gram (+) Pnomococ aşısı (antikor yanıtına na göre g 5 yılly llık rapel) Tbc Pulmoner Extrapulmoner İntraabdominal Divertikülit Mesenter iskemisi

13 VİRAL ENFEKSİYONLAR

14 HBsAg (+) HEPATİT T B (HBV) Enfekte kan ve vücut v sıvılars ları Temasta bulunan tıbbi t gereç ve sarf malzemeler Rekombinant DNA tekniği (GenHevac, EngerixB, vs.) 0, 1, 2, 6. aylarda 40μgr aşıa şılama Koruyucu antikor titresi > 100U/L Her hasta için i in farklı immün n yanıt Akut temas sonrasında nda HBV Ig

15 7. Ayda antihbsag R p cevabı Çalışma grubu %68 Kontrol grubu % Twinrix : 720 ELISA ünitesi inaktive HepA virüsü ve 20µg recombhbsag proteini

16 HEPATİT T C (HCV) Enfekte kan, damar içi i i uygulamalarla bulaş Tarama için i in EİA, E Tanı için in RIBA testleri kullanılır Koruma içini in Rutin hemodiyaliz önlemleri Evrensel önlemler

17 HIV Vücut sıvılars ları ve kan yoluyla bulaşı şır. Girişimler imler ve perkutan temas ile geçer. er. Kan transfüzyonu öyküsü, Sayısı Hemodiyalizde geçen en sürenin s >5 yıl y l olması riski artırır Tanı; ; EIA testi, anti HIV antikor ölçümü Teyit; Westernblot testi

18 İnfluenza

19

20

21

22

23

24 HEMODİYAL YALİZ Z HASTASINDA AŞI A ÖNERİLERİ Aşı Influenza A ve B Hepatit B aşıa şısı Pnömokok aşıa şısı Difteri ve Tetanoz aşıa şısı Uygulama Her yıly Toplam 4 kez çift doz 5 yılda y bir (antikor yanıtına na göre) g 10 yılda y bir tekrar

25 HEMODİYAL YALİZDE ENFEKSİYON KONTROL UYGULAMALARI Hasta ve diyaliz personeli için i in genel önlemler 3 6 ay aralıklarla HBsAg antihbs bakılmal lmalı HBsAg (+) hasta izole edilmeli Diyaliz makinesi ve kontamine alanlar %1 lik hipokloritle temizlenmeli HBsAg(+) hasta diyalizörlerinde tekrar kullanım(reuse) yapılmamal lmamalıdır.

26 Evrensel önlemler Sıvı geçirmeyen giysiler Mutlak eldiven kullanılmal lmalı, Hastalar arasında değişimde imde el yıkanmaly kanmalı Koruyucu gözlg zlük k kullanılmal lmalı HEMODİYAL YALİZDE ENFEKSİYON KONTROL UYGULAMALARI İğne kılıfına k tekrar geçirilmez, kontamine malzeme toplama kapları kullanılmal lmalı Diyaliz ünitesinde yeme içme yapılmamal lmamalı

27 Kanla temas olmuşsa 0 6 hafta içinde i inde HBsAg antihbs bakılmal lmalı 0 6 hafta 6 ay içinde i inde anti HCV ve anti HIV bakılmal lmalı HBsAg(+) veya bilinmeyen hastadan vücut v sıvıları ve kanla temas kaza olmuşsa HBV Ig yapılmal lmalı HEMODİYAL YALİZDE ENFEKSİYON KONTROL UYGULAMALARI İğnesi batan hastanın n anti HIV testi yapılmal lmalıdır.

28 Akut renal sendromlara sebep olan viral enfeksiyon ve zoonozlar

29 Hanta virüs s Enfeksiyonu Hantaan yada hanta virüs s Bunyaviridae grubundan tek sarmallı RNA virüsü 4 C de, yüksek y tuz konsantrasyonunda ve fizyolojik olmayan ph da 12 saat yaşar ar Kuruluğa a gün g n dayanır Yiyecek ve içeceklerin i kemiricilerin atıklar kları ile karşı şılaşmasının önlenmesi Diyaliz cihazında ısı ve asit kimyasal dezenfeksiyonu

30 Kırım m Kongo Kanamalı Ateşi Nairovirus Dış ortama dayanıks ksız Konak dışıd ışında uzun süre s yaşayamaz ayamaz UV ile hızla h ölür 56 C de 30 dakikada inaktive olur Kanda 40 C de 10 gün g n süreyle s yaşayabilir ayabilir %1 hipoklorit ve %2 glutaraldehide duyarlı Ortam ph sına duyarlı (d olur) (düşük k ph da hızla h inaktive

31 Weill Hastalığı (Leptospirozis) Leptospira ichterohemorragica Alkali ve nötr n ortamlarda, karanlıkta kta ve C de ürer Organik maddeler içeren i sularda uzun süre canlı kalabilir hatta üreyebilir Oral Doksisiklin hastalığı ığın n süresini s kısaltk saltır Leptospirüriyi riyi önleyebileceği i bildirilmiştir

32 Teşekk ekkürler

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Hepatit/Sarılık Nedir? Tanım Karaciğerin; mikrobik (hepatit

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(2): 41-45 ISSN:2146-6696 Derleme Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar Infection Risks and Frequent Infections in Solid

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUVARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUVARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman Kodu:BĠY.RH.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:1/11 TARSUS DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman Kodu:BĠY.RH.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral Erişkinde Bağışıklama 2011-2012 Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1 Aşılar TOKSOİD AŞILAR Difteri toksoidi Tetanoz toksoidi ÖLÜ BAKTERİ AŞILARI Boğmaca (Pertusis) Aşısı Kolera aşısı Tifo aşısı Veba aşısı POLİSAKKARİT

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları

Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık kurumlarında, 6331 sayılı kanun gereği işyeri hekimliği uygulamalarının

Detaylı

HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org Doç. Dr Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3-4 Ekim 2009 Erişkin dönemde geçirilen

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği Eğitim

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ CERRAHİ ALETLERLE YARALANMA RİSKİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ. Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır.

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ. Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır. KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ Tanım Böbrek fonksiyonlarının vücut homeostazisini sağlayamayacak derecede ve geriye dönüşümsüz olarak bozulmasıdır. İnsidans 10 / milyon çocuk nüfus (0-19 yaş) Tanımlar ve GFR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ YETERLİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR, ŞU DURUMLARDA ALTTA YATAN BAŞKA BİR SEBEP YOKSA DİYALİZ YETERSİZLİĞİ DÜŞÜNÜRÜZ: Gastrointestinal:

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı