Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test plaka adet test 72348

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348"

Transkript

1 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test plaka adet test YÜZEY ANTİJENİ ALGILAMA KİTİ İNSAN SERUMU VEYA PLAZMASINDA İMMÜNOENZİMATİK TEKNİKLE HEPATİT B VİRÜSÜ İmalatçı kalite kontrolü Bio-Rad şirketi tarafından imal edilen ve pazarlanan tüm ürünler, hammaddelerin teslim alınmasından nihai ürünlerin pazarlanmasına kadar bir kalite güvence sistemi kontrolündedir. Her nihai ürün partisi kalite kontrole tabi tutulur ve ancak kabul kriterlerine uyduğu takdirde pazarlanır. Her partinin üretim ve kontrol dokümantasyonu şirketimiz tarafından muhafaza edilir.

2 İÇİNDEKİLER 1. DOZAJ AMACI 2. KLİNİK ÖNEMİ 3. TEST PRENSİBİ Monolisa HBs Ag ULTRA 4. Monolisa HBsAg ULTRA KİTİNİN BİLEŞİMİ 5. ÖNLEMLER 6. HİJYEN VE GÜVENLİK TALİMATLARI 7. GEREKLİ OLAN ANCAK ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLMEYEN MALZEMELER 8. REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI 9. SAKLAMA - SON KULLANMA TARİHİ 10. NUMUNELER 11. ÇALIŞMA ŞARTLARI 12. UYARLAMA 13. HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 14. NUMUNE VE KONJUGAT İLAVELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE KONTROL EDİLMESİ 15. PERFORMANSLAR 16. TEST LİMİTLERİ 17. KAYNAKÇA 2

3 1 - DOZAJ AMACI Monolisa HBs Ag ULTRA,insan serumu veya plazmasında Hepatit B virüsünün yüzey antijeninin algılanmasında kullanılan 1 zamanlı "sandviç" tipi bir immünoenzimatik tekniğidir. 2 - KLİNİK ÖNEMİ Hepatit B virüsünün yol açtığı bir enfeksiyonun serumunda Ag HBs bulunması, hastalığın ortaya çıkan ilk göstergesidir ve hastalığın klinik ve biyolojik işaretleri 2 ila 3 hafta öncesinden görünebilir. Varlığı çok kısa (birkaç gün) ya da çok uzun (birkaç yıl) olabilir. Ag HBs'nin 6 aydan fazla kalıcı olması halinde, Hepatit "kronik" olarak nitelendirilir. Belirti vermeyen çok sayıdaki kronik taşıyıcıların varlığı Hepatit B'nin önemli kan naklinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bulaşmasının önlenmesi her kan bağışında Ag HBs'nin tespit edilmesine dayanır. 3 - TEST PRENSİBİ Monolisa HBs Ag ULTRA Monolisa HBs Ag ULTRA OMS ve Hepatit B'nin farklı kökenlerinin çoğu tarafından günümüzde tanınan Ag HBs'nin farklı alt türlerine bağlanma kapasitelerine göre seçilen monoklonal ve poliklonal antikorlar kullanan 1 zamanlı "sandviç" tipli bir immünoenzimatik tekniktir. Monolisa HBs Ag ULTRA'nın katı safhası emonoklonal antikorlarla duyarlıdır. Monolisa HBs Ag ULTRA'nin konjugatları fare monoklonal antikorlarının ve Ag HBs'ye karşı keçi poliklonal antikorlarının kullanımına dayanır. Bu antikorlar perozsidaz ile birliktedirler. Dozaj aşağıdaki aşamaları içerir: 1) Numunelerin ve kontrol serumlarının mikroplak kaplarında dağıtılması. Bu dağıtım gözle kontrol edilebilir: Gerçekte, boş bir kap ile numune içeren bir kap arasında net bir renklendirme farkı vardır. 490/ nm'de (opsiyonel) spektrofotometrik okuma ile de kontrol edilebilir. 2) Konjugat dağıtımı Bu dağıtım ayrıca gözle kontrol edilebilir: aslında, başlangıçta kırmızı konjugatın tekrar eklenmesinden sonra, kap kırmızı rengini alır. 490/ nm'de (opsiyonel) spektrofotometrik okuma ile kontrol edilebilir, numunelerin dağıtımı işlemlerin bu aşamasında 490/ nm'de spektrofotometrik okuma ile de kontrol edilebilir. 3) 37 C 'deki bir buçuk saatlik kuluçkadan sonra, birbirine yapışmayan konjugat yıkanarak elimine edilir. 4) Enzimatik aktivitenin developman solüsyonunun dağıtımı. Bu dağıtım ayrıca gözle kontrol edilebilir: Boş bir kap ile pembemsi renkte developman substratı içeren bir kap arasında net bir renk farkı vardır. 490 Nm'de (opsiyonel) spektrofotometrik okuma ile kontrol edilebilir. 5) Karanlık ve ortam sıcaklığında (18-30 C ) substratın önünden 30 dakikalık bir kuluçkadan sonra, konjugatın varlığı bir renk değişimi ile ortaya çıkar. 6) Durdurma solüsyonunun dağıtımı. Bu dağıtım ayrıca gözle kontrol edilebilir: Substratın pembemsi (negatif numuneler için) veya mavi (pozitif numuneler için) olan rengi, durdurma solüsyonu ilave edildikten sonra renksiz hale gelen (negatif numuneler için) veya rengi sarıya dönen (pozitif numuneler için) kaplardan kaybolur. 7) Okunan optik yoğunluk değeri 450/ nm ve sonuçların yorumlanması. 3

4 4 - KİTİN BİLEŞİMİ Monolisa HBs Ag ULTRA Bütün reaktifler sadece in vitro teşhis koyma amacına yöneliktir. ETİKETLE ME R1 R2 R3 R4 R6 R7 R8 R9 R10 REAKTİFLERİN NİTELİĞİ MİKROPLAKA: Monoklonal anti-hbs (fare) antikorları ile duyarlı8 kaplık 12 şerit. KONSANTRE YIKAMA SOLÜSYONU (20X) Tampon Tris NaCl ph 7,4 Koruyucu: ProClin 300 (%0,04) NEGATİF KONTROL Tampon Tris HCl, SAB içerir. Koruyucu: ProClin 300 (%0,1) POZİTİF KONTROL (İnsan) SAB içeren,ad ve ay (insan) alt tiplerinden saflaştırılmış bir Ag HBs karışımı ilave edilmiş Tampon Tris HCI Koruyucu: ProClin 300 (%0,1) KONJUGAT SULANDIRICISI: BSA, Tween 20, sığır ve fare immünoglobülinleri ve çökelti renkli göstergesi ilave edilmiş Tampon Tris HCI ph 7.4Koruyucular: Siprofloksasin (10 µg/ml), ProClin 300 (% 0,1) KONJUGAT Fare monoklonol anti-hbs antikorları ve keçi poliklolan anti-hbs antikorları peroksidaz ile birliktedirler. Liyofilize. PEROKSİDAZ SUBSTRAT TAMPONU Sitrik asit ve sodyum asetat solüsyonu de sodium ph 4,0 içerik %0.015 H2O2 ve %4 dimetilsülfoksit (DMSO) içeren sodyum ph 4,0 KROMOJEN pembe renk: tetrametil benzidin ( B) içeren solüsyon DURDURMA SOLÜSYONU Sülfirik asit solüsyonu 1 N SUNU M mikroplaka 5 mikroplaka 70 ml 2 şişe 2 x 2,5 ml 2,5 ml 8 ml qsp 8 ml 60 ml 5 ml 28 ml 235 ml 2 şişe 2 x 2,5 ml 2,5 ml 2 şişe 2 x 18 ml 2 şişe qsp 2 x 18 ml 2 şişe 2 x 60 ml 2 şişe 2 x 5 ml 3 şişe 3 x 28 ml 5 - ÖNLEMLER Elde edilecek sonuçların kalitesi aşağıdaki laboratuar uygulamalarına tam olarak uyulmasına bağlıdır: Test ismi ve test özel tanıtım numarası her mikroplaka çerçevesinin üzerinde belirtilmiştir. Bu özel tanıtım numarası her şeridin üzerinde de yer alır. Monolisa HBs Ag ULTRA: Özel Tanıtım Numarası = 51 Bu tanıtım numarası her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Test numarası bulunmayan veya gerçekleştirilen testin numarasından farklı olan her şerit, kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçen reaktifleri kullanmayın. Aynı deney sırasında farklı partilere ait reaktifleri birbirine karıştırmayın. DİKKAT: Aynı deney boyunca hep aynı lotu kullanmak kaydıyla, kitte teslim edilenlerden farklı yıkama solüsyonu (etiketin üzerindeki yeşil 20X ibaresi ile tanıtılan, R2), substrat tamponu (mavi B buf. ibaresi ile tanıtılan, R8), kromojen (menekşe rengi B 11X. ibaresi ile tanıtılan, R9) ve durdurma solüsyonu (kırmızı 1N ibaresi ile tanıtılan, R10) kullanmak mümkündür. Ayrıca, belli bir deneyde bir tek karışımın kullanımın kullanılması kaydıyla, yıkama solüsyonu (etiketin üzerindeki yeşil 20X ibaresi ile tanıtılan, R2) düzgün bir şekilde yeniden oluşturulan farklı Bio-Rad reaktif kitlerine dahil edilmiş diğer iki yıkama solüsyonundan biri ile (etiketin üzerindeki mavi bir 10X veya turuncu bir 10X ibaresi ile tanıtılan, R2) karıştırılabilir. Ayrıntılı bilgi edinmek için teknik servislerimizle irtibat kurunuz. Kullanımdan önce, reaktiflerin ortam sıcaklığında (18-30 C) dengelenmesi için, 30 dakika ve sulandırılmış yıkama solüsyonu (R2) için bir saat bekleyin. Her türlü kontaminasyonu önleyerek, reaktifleri özenle tekrar oluşturun Konjugatların enzimatik faaliyetini bozabilecek reaktif buharlar (asitler, alkaliler, aldehitler) veya tozlar mevcut iken test yapmayın. Damıtık su ile mükemmel bir şekilde yıkanan ve tercihen tek kullanımlık cam aletler kullanın. Yıkama işleminin sonu ile reaktiflerin dağıtımı arasında geçen sürede mikroplakanın kurumasına izin vermeyin. 4

5 Enzimatik reaksiyon tüm metallere ve metal iyonlarına karşı duyarlıdır. Dolayısıyla, hiçbir metal unsur, konjugatı veya substrat solüsyonunu içeren farklı solüsyonlar ile temas etmemelidir. Developman solüsyonu (substrat tamponu + kromojen) pembeye boyanmalıdır. Yeniden oluşumu takip eden dakikalar içerisinde başka bir rengin ortaya çıkması reaktifin kullanılamaz durumda olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Bu preparat için tercihen, tek kullanımlık plastik veya önceden 1 N klorhidrik asit, ardından damıtık su ile yıkanmış ve kurutulmuş cam kaplar veya dağıtım malzemeleri kullanın. Bu solüsyonu güneş ışınlarına maruz bırakmayın. Her serum için yeni bir dağıtım konisi kullanın. Kapların yıkanması, yapılan işlemler açısından önemli bir aşama teşkil eder: tavsiye edilen yıkama döngülerine uyun ve tüm kapların tamamen doldurulup, ardından tamamen boşaltılmasına özen gösterin. Kötü bir yıkama işlemi yanlış sonuçlar elde edilmesine yol açar. Konjugatı ve developman solüsyonunu dağıtmak için asla aynı kabı kullanmayın Pipetlerin tam doğruluğunu ve hassasiyetini ve kullanılan cihazların düzgün çalıştığını kontrol edin. İşlem protokolünü değiştirmeyin. 6 - HİJYEN VE GÜVENLİK TALİMATLARI Kitteki tüm reaktifler "in vitro" teşhis amacıyla kullanılmaya yöneliktir. Reaktifler ve numuneleri kullanırken tek kullanımlık eldivenler giyin ve söz konusu maddeleri kullandıktan sonra ellerinizi özenle yıkayın. "Ağzınızla pipetlemeyin" Pozitif (R4) kontrol anti-vih1 ile 2 ve anti-vhc antikorları halinde negatif insan plazmasından başlayarak saflaştırılmış alt tipte Ag HBs içerir ve sıcakla etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir yöntem HIV, HBV, HCV virüslerinin veya diğer bulaşıcı ajanların bulunmadığını kesin bir şekilde garanti edemediği için, insan kaynaklı reaktifleri ve hasta numunelerini potansiyel olarak bulaşıcı malzeme addedin ve olağan önlemler ile kullanın. Numuneler ve insan kaynaklı reaktifler ile doğrudan temas eden malzemeyi ve ayrıca yıkama solüsyonlarını kontamine ürünler addedin. Numunelerin veya bunları içeren solüsyonların sıçramasına engel olun. Kirlenen yüzeyler % 10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenecektir. Bulaşan sıvı bir asit ise, kirlenen yüzeyler önceden sodyum bikarbonat ile nötrleştirilecek, ardından çamaşır suyu ile temizlenecek ve emici kâğıt ile kurutulacaktır. Temizleme işleminde kullanılan malzeme kirlenmiş atıklar için öngörülmüş özel bir konteynere atılmalıdır. İnsan kaynaklı numunler ve reaktifler ve kontamine malzeme ve ürünler, bulaşıcı özellikleri giderildikten sonra atılacaktır: - Bu işlem, ya % 5 sodyum hipoklorit son konsantrasyonlu çamaşır suyuna (10 hacim kontamine sıvı veya su için, 1 hacim çamaşır suyu) 30 dakika boyunca batırarak, - Ya da minimum 2 saat boyunca 121 C'de otoklavlama vasıtasıyla gerçekleştirilir. Otoklav, HIV ve HBV virüslerini etkisiz hale getirmek için en iyi yöntemdir. DİKKAT: SODYUM HİPOKLORİT İÇEREN SOLÜSYONLARI OTOKLAVIN İÇİNE SOKMAYIN. Solüsyonları veya yıkama atık sıvılarını veya biyolojik numuneler içeren herhangi bir sıvıyı lavaboya atmadan önce, nötrleştirmeyi ve/veya otoklavlamayı unutmayın. Güvenlik verileri fişi talep üzerine verilmektedir. Kimyasal ürünler doğru laboratuar uygulamalarına göre kullanılmalı ve atılmalıdır. Substrat tamponunun, kromojenin ve durdurma solüsyonunun cilt ve mukozalar ile hiçbir şekilde temas etmesine izin vermeyin (toksisite, tahriş veya yanık riski). Bazı reaktifler ProClin 300 (% 0,04, % 0,1 ve/veya % 0,5) içerir Xi Tahriş eder R43: Cilt ile temas etmesi halinde duyarlılaşmaya yol açabilir S28-37: Cildinizle temas ettikten sonra, derhal su ve sabun ile bol bol yıkanın. Uygun eldivenler takın. Güvenlik verileri fişi talep üzerine verilmektedir. 5

6 7 - GEREKLİ OLAN ANCAK ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLMEYEN MALZEMELER Damıtık su Soda hipoklorit (çamaşır suyu) ve sodyum bikarbonat. 50 µl, 100 µl, 1000 µl ve 10 ml'lik hacimler dağıtabilen ayarlanabilir veya sabit, otomatik veya yarı otomatik pipetler 100 ml ve 1000 ml'lik dereceli deney tüpleri. Kontamine atık konteyneri 37 C ± 1 C(*) termostatlı ben mari veya kuru* inkübatör. Mikroplakalar için otomatik*, yarı otomatik* veya manüel yıkama sistemi 450, 490 ve nm filtrelerle donatılmış mikroplaka okuma* cihazı. Emici kâğıt. (*) Teknik servislerimiz tarafından onaylanan cihazlar konusunda tam bilgi edinmek için bize danışınız. 8 - REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI Monolisa HBs Ag ULTRA kitinde bulunan reaktifler kullanılmadan önce ortam sıcaklığı (18-30 C) bırakılarak dengelenmesini sağlayın. 1) Kullanıma hazır reaktifler Reaktif 1 (R1): Mikroplak 12 şerit içeren her taşıyıcı çerçeve kapalı alüminyum poşet içine konulmuştur. Poşeti makas veya bıçak ile birleşme noktasının 0,5 ila 1 cm üzerinde kesin. Poşeti açın ve çerçeveyi poşetten çıkarın. Kullanılmayan şeritleri tekrar poşetin içine yerleştirin. Poşeti özenle kapatın ve yeniden +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edin. Reaktif 3 (R3): Negatif Kontrol Reaktif 4 (R4): Pozitif Kontrol Reaktif 10 (R10): Durdurma solüsyonu 2) Yeniden oluşturulacak reaktifler Yıkama solüsyonu (20X konsantre): Reaktif 2 (R2) Damıtılmış suda yıkama solüsyonu ile 1/20. oranında sulandırın. 12 şeritten oluşan bir mikroplaka için 800 ml hazırlayın. Konjugat (R6 + R7) Kauçuğa yapışabilecek maddeleri çıkarmak için paillase üzerinde dondurularak kurutulmuş konjugat (R7) şişesine hafiçe vurunuz Dondurularak kurutulmuş (R7) konjugat şişesini açınız ve içindekini bir konjugat (R6) sulandırıcısı şişesine aktarınız. Şişeyi tekrar tıkayıp, çözünmesini kolaylaştırmak için homojenleştirerek 10 dakika dinlenmeye bırakınız. Enzimatik developman solüsyonu (R8 + R9) Reaktif R9'u reaktif R8'in içinde 1/11 oranında sulandırın (örnek: 10 ml reaktif R8 içinde 1 ml reaktif R9) 12 şeridi işlemek için 10 ml'nin gerekli ve yeterli olduğunu bilin. Bu solüsyon 6 saat karanlıkta bekletilir. Homojenleştirin. 9 - SAKLAMA - SON KULLANMA TARİHİ Kiti kullanmadan önce +2 ila 8 C sıcaklıkta muhafaza edin. Monolisa HBs Ag ULTRA kitinde ve +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilen her unsur, özel bir uyarı bulunmadığı takdirde kit ilk defa açıldıktan sonra kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir: R1: Vakumlu poşetin açılmasından sonra, +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilen ve özenle kapatılan orijinal ambalajlarındaki şeritler 1 ay dayanabilir. R2: Sulandırılmış yıkama solüsyonu C sıcaklıkta 2 hafta saklanabilir. Konsantre yıkama solüsyonu (R2) C sıcaklıkta muhafaza edilebilir. R6 + R7: +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilen konjugat solüsyonu bir ay süreyle kullanılabilir ve ortam sıcaklığında (18-30 C) 8 saat boyunca kullanılabilir. R8 + R9: Sulandırıldıktan sonra, developman solüsyonu karanlıktaki bir ortam sıcaklığında (18-30 C). 6 saat boyunca kullanılabilir. 6

7 10 - NUMUNELER Olağan uygulama yöntemleriyle bir kan numunesi alın. Testler sulandırılmamış serum veya plazma numuneleri üzerinde yapılacaktır (numuneler EDTA, heparin, sitrat, ACD gibi antikoagülanlar ile alınır). Hemolize engel olmak için en kısa sürede serumu veya plazmayı pıhtıdan veya alyuvarlardan çıkarın. Çok belirgin bir hemoliz test performanslarını etkileyebilir. Agrega içeren numuneler testten önce santrifugasyon ile arıtılmalıdır. Süspansiyon halindeki partiküller veya fibrin agregaları yanlış pozitif sonuçlar elde edilmesine yol açabilir. Tarama 7 gün içinde yapılır ise, numuneler 28 C sıcaklıkta saklanacaktır veya -20 C sıcaklıkta dondurulmuş olarak birkaç ay saklanabilecektir. Dondurma/Çözdürme işlemlerini tekrarlamaktan kaçının. 3 defadan fazla dondurulan ve çözdürülen numuneler kullanılmamalıdır. Eğer numuneler taşınacak ise, bunları etolojik ajanlar konusundaki mevzuata uygun şekilde ambalajlayın ve tercihen dondurulmuş olarak taşıyın. KONTAMİNE, HİPERLİPEMİK VEYA HİPERHEMOLİZE SERUMLARI KULLANMAYIN. DİKKAT: 90 gr/l'ye kadar albumin ve 100 mg/l'ye kadar bilirubin içeren numunelerde ve ayrıca 36 gr/l'ye kadar triolein içeren lipemik numunelerde ve 1 gr/l'ye kadar hemoglobin içeren hemolize numunelerde hiçbir etkileşim ispatlanamamıştır ÇALIŞMA ŞARTLARI Önerilen protokole kesinlikle uyun. Test sonuçlarını onaylamak için her ölçüm serisinde pozitif (R4) ve negatif (R3) kontrolleri kullanınız. Doğru laboratuar uygulamalarına uyun. 1) Numune dağıtım ve tanıtım planını özenle hazırlayın. 2) Yıkama solüsyonu R2 hazırlayın (bkz. bölüm 8). 3) Konjugat solüsyonu (R6+R7) hazırlayın (bkz. bölüm 8). 4) Taşıyıcı çerçeve ile gerekli sayıda şeridi koruyucu (R1)ambalajdan çıkarın. Kullanılmayan şeritleri tekrar ambalajın içine yerleştirin ve ambalajı kapatın. 5) Kaplara aşağıdaki sırada dağıtınız (önerilen plaka planı): A1, B1, C1 ve D1 Kapları: 1 00 µl negatif kontrol (R3) E1 Kabı: 1 00 µl pozitif kontrol (R4) KapF1: Test edilecek ilk numunenin 1 00 µl'si bu kap numunelerin ve konjugatın (opsiyonel) çökeltilerini onaylamak için gösterge kabı olarak kullanılmayacaksa G1, H1,... Kapları vb: 100 µl test numuneleri. Kullanılan sisteme bağlı olarak, maddelerin konumu veya dağıtım sırası değiştirilebilir. NB: Numunelerin dağıtımı işlemlerin bu aşamasında kontrol edilebilir, gerçekte boş bir kapla numune içeren kap arasında net bir renklendirme farkı vardır (bkz. paragraf 14 otomatik onaylama için - NUMUNE VE KONJUGAT ÇÖKELTİSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK ONAYI. 6) Kullanımdan önce konjugat solüsyonunu sallayınız. Konjugat (R6 + R7) solüsyonunun 50 µl'sini homojenize ediniz ve çabucak bütün kaplara dağıtınız. Reaksiyonel karışımı homojenleştirin. NB: Numunelerin dağıtımı işlemlerin bu aşamasında gözle kontrol da edilebilir, Bütün konjugat dağıtımı olarak ayrıca tekrar konjugat etkilendikten sonra da gözle kontrol edilebilir: numune içeren kaplar kırmızı rengine dönüşürler. (bkz. paragrad 14 otomatik onaylama için - NUMUNE ve KONJUGAT ÇÖZELTİSİNİN SPEKTROMETRİK ONAYLANMASI). 7) Yapışkan bir filmle örtmek mümkün olduğunda 1 saat 30 ± 5 dakika37 ± 1 C sıcaklıkta inkübe ediniz. 8) Yapışkan filmi çıkarın ve her kap içindeki içeriği havalandırarak en az 5 kez yıkayınız. Artık hacmin 1 0 µl 'yi aşmamasına dikkat ediniz (gerekirse, plakayı emici bir kağıt üzerinde ters çevirerek kurutun). 9) Önceden hazırlanmış 1 µl'lik enzimatik faaliyet developman solüsyonunu (R8+R9) tüm kaplara hızla dağıtın. Reaksiyonun ortam sıcaklığında (1 ila 30 C) 30 ± 5 dakika boyunca karanlıkta gerçekleşmesini sağlayın. Bu inkübasyon sırasında, yapışkan film kullanmayın. N.B.: Pembe renkte olan developman solüsyonunun dağıtılması, işlemlerin bu aşamasında görsel olarak kontrol edilebilir. Boş bir kap ile pembemsi renkte developman solüsyonu içeren bir kap arasında önemli bir renk farkı vardır. (otomatik kontrol için paragraf 14'e başvurun: NUMUNE VE REAKTİF İLAVELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİ İLE KONTROL EDİLMESİ). 10) Developman solüsyonu ile aynı sıra ve dağıtım temposunu kullanarak 100 µl durdurma solüsyonu (R10) ilave edin. Reaksiyonel karışımı homojenleştirin. N.B.: Renksiz olan durdurma solüsyonunun dağıtılması, işlemlerin bu aşamasında görsel olarak kontrol edilebilir. Substratın pembemsi (negatif numuneler için) veya mavi (pozitif numuneler için) olan rengi, durdurma solüsyonu ilave edildikten sonra renksiz hale gelen (negatif numuneler için) veya rengi sarıya dönen (pozitif numuneler için) kaplardan kaybolur. 11) Plakaların alt kısmını özenle silin. Durdurma solüsyonunun dağıtılmasından sonra en az 4 dakika bekleyin ve reaksiyonun sona ermesinden sonraki 30 dakika içinde, bir plaka okuyucusu yardımıyla 450/ nm'de optik yoğunluğu okuyun 12) Sonuçları kayda geçirmeden önce, okuma işlemi ile plaka ve numunelerin dağıtım ve tanıtım planının birbirleriyle uyumlu olduğunu kontrol edin. 7

8 12 - UYARLAMA YIKAMA: Azami test performanslarını elde edebilmek için yıkama prosedürlerine uymak önemlidir. Bazı yıkayıcılar için, negatif numunelerde kabul edilebilir bir seviyede ortam gürültüsü elde etmek amacıyla yıkama işlemini optimize etmek gerekebilir (yıkama döngü sayısının ve/veya ger döngü, batırma süresi için yıkama tampon hacminin arttırılması) Öze işlemler ve adaptasyonlar için bize danışınız HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Negatif kontrollerin ortalama optik yoğunluğunu hesaplayın: DO R3 Örnek Negatif kontrol R3 DO 1 0, , , ,027 Toplam DO R3 = 0,120 Toplam DO R3 /4 = 0,030 = ortalama DO R3 2. Eşik değerin hesaplanması Her plaka için, eşik değer: DO R3 + 0,050 Örnek DO R3 = 0,030 Eşik değer (VS) = 0, ,050 = 0, Testin onay koşulları Bütün negatif kontrolün değerleri 0,080 optik yoğunluk birimine denk veya altında olmalıdır. Pozitif kontrolün (DO R4) değeri 1,000'e denk veya üstünde olmalıdır. Negatif kontrolün değeri norma uymuyor veya negatif kontrollerin (DO R3) ortalamasına göre %40'ın üzerinde ise, bu değeri saf dışı bırakın diğer üç değer üzerinden negatif kontrol ortalamasını yeniden hesaplayın Tek bir değer saf dışı bırakılabilir. Çok alçak ortam gürültüsü halinde R3 negatif kontrol için (0,010'nun altındaki R3 negatif değerlerin ortalaması) R3 negatif kontrol için red kriterini kullanmayın. Bütün kontroller üstteki değerlerin aralığı dışında ise teste yeniden başlanmalıdır. 4. Oranların hesaplanması Her numune için oranı hesaplayın: DO numune Oran = VS 5. Sonuçların Yorumlanması Oranı 1'in altındaki numuneler Monolisa HBs Ag ULTRA'ya göre negatif olarak değerlendirilirler. Oranı 0,9 ila 1 arasında olan numuneler dikkatle değerlendirilmelidirler. Kullanılan sistemler ve laboratuar prosedürleri buna olanak tanıdığında ilgili numunelerin yeninden iki kopya olarak test edilmesi tavsiye edilir. Oranı 1'e denk veya altında olan numuneler başlangıçta pozitif olarak değerlendirilirler ve nihai olarak yorumlanmadan önce yeniden iki kez test edilmelidirler. Bir numuneye yönelik denemenin tekrarlanmasından sonra, 2 çiftin oranı 1'iin altında ise ilk elde edilen sonucun tekrar elde edilemeyeceğini gösterir ve numune Monolisa HBs Ag ULTRA testine göre negatif ilan edilir. İlk reaktif ve şüpheli (0,9 < oran < 1) numuneler için testin tekrarlanmasından sonra 2 çiftten en az birisi 1'e denk veya üstünde ise, ilk elde edilen sonucun yeniden elde edilebileceğini gösterir ve Monolisa HBs Ag ULTRA testine göre aşağıda tanımlanan test limitleri de hesaba katılarak pozitif ilan edilir. Yeniden iki kez test edilen ve Monolisa HBs Ag ULTRA testine göre negatif bulunan fakat elde edilen değerlerinden birisi eşik değere (oran 0,9 ila1arasında) yakın olan numuneler dikkatle değerlendirilmelidirler. Bu hastaların başka bir yöntem veya başka bir numune alınarak yeniden test edilmesi önerilir. Test edilen numuneler (DO negatif) çok alçak DO durumunda ve reaktiflerin kontrol edildiği numuneler bulunduğu zaman, sonuçlar negatif olarak yorumlanabilirler. Reaksiyonun özgüllüğünü doğrulamak için, bütün pozitif eşantiyonlar testin yorumlanmasına göre olmalıdır. Monolisa HBs Ag ULTRA dag HBs'nin bir nötralizasyon tekniğiyle doğrulanmalıdır. Tekrar edilemeyen reaksiyonlara sıklıkla şunlar neden olur: Yetersiz mikroplak yıkaması. Serum veya plazmanın negatif numunelere Ag HBs bakımından güçlü bir konsantrasyonun bulaşması Developman solüsyonu ile oksidan ajanların (çömaşır suyu, metal iyonlar, vb...) bulaşması. Durdurma solüsyonunun bulaşması. 8

9 14 - NUMUNE VE KONJUGAT İLAVELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE KONTROL EDİLMESİ Numune ve konjugat çökeltisinin kontrol edilmesi 1) Numune çökeltilerinin doğrulanması Kaplardaki numunelerin varlığı konjugatının 490/ nm'de spektrofotometrik okuma işlemi ile dağıtımından önce doğrulanabilir. Numune içeren bir kap 0,050 ila 0,900 arasında bir DO gösterir. DİKKAT: Gerçekte, şeffaf boş bir kap ile numune içeren bir kap arasında net bir renklendirme farkı vardır. 2) Konjugat çözeltisinin doğrulanması Numunelerin varlığı önceden tanımlandığı gibi spektrofotometrik olarak doğrulandığında, konjugatın eklenmesi /700 nm'de spektrofotmetrik bir okuma işlemi ile kontrol edilebilir. Konjugat içeren bir kap bu durumda 1,100'ün üzerinde bir DO'yu temsil eder DİKKAT: Numune içeren kaplar sarımtırak renktedirler ve renklendirilmiş konjugat eklendikten sonra kırmızı rengine dönüşebilirler. 3) Numunelerin ve konjugatın çökeltisini aynı anda doğrulayın (sadece spektro fotometrik teknik) Numunelerin varlığı yukarda tanımlandığı gibi otomatik bir okuma işlemi ile doğrulanmadığında, kaplardaki numunelerin ve konjugatların eş zamanlı varlığı sadece konjugat içeren bir kaba sahip olmak koşulu ile 490/ nm'de otomatik bir okuma işlemi ile doğrulanabilir. DO'larının delta değeri aşağıdaki gibi 0,35 nm'nin üstünde olmalıdır: [DO (numune + konjugat) DO sadece konjugat] 0,35 Developman solüsyonunun çözeltisinin onaylanması 490 nm'de yapılan otomatik bir okuma ile pembemsi developman solüsyonunun mevcut olup olmadığı kontrol edilebilir: Developman solüsyonu içeren bir kap 0,100 'nin üzerinde optik bir yoğunluğa sahip olmalıdır (bir DO daha zayıf bir yoğunluk developman solüsyonunun kötü bir dağıtımını gösterir PERFORMANSLAR Monolisa HBs Ag ULTRA performansları, seçilmemiş kan donörleri, akut Hepatit B, kronik Hepatit B'ye yakalanmış hasta numunelerini, Hepatit B virüsü ile ilişkisi olmayan farklı patolojiler gösteren hasta numunelerinin, serokonversion panellerindeki gibi ticari numunelerin üzerinde gerçekleştirilen testlerle belirlenmiştir. Duyarlılık eşiği SFTS'nin Fransızca paneli ve OMS' panelinden başlayarak değerlendirilmiştir. Özgüllük Farklı 3 yerden gelen seçilmemiş 9894 kan donöründeki özellik %99,94 (9887/9893) olduğu varsayılmaktadır. Bir numunenin tekrarlayan bir tepkisi Ag HBs tarafından pozitifi olarak doğrulanmıştır. Bir hastane laboratuarında (Hepatoloji Merkezi) özel bir klinik incelemesi gerçekleştirilmiştir. Test edilen 200 hasta numunesinden 2 numune tekrarlanabilir reaktifler olarak (birisi ilk intansiyonda (oran = 0,97) şüpheli, yeniden test edildikten sonra 1,87 oranında pozitif, ikincisi de 2,29 ve 1,99 oranlarında bulunmuştur) bulunmuşlardır. Patolojiler veya Hepatit B ile ilgisi olmayan durumlar sergileyen 289 hasta (gebe kadın, rümatoid faktör, lg anti nükleer, lg fare veya diğer viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar) Monolisa HBs Ag ULTRA ile test edilmişlerdir. Tekrarlanabilir pozitif olarak bulunan 11 numune ticari bir EIA testi ile ve aynı zamanda bir nötralizasyon testi yardımıyla kontrol edilmişlerdir. Monolisa HBs Ag ULTRA 'daki tekrarlanabilir 11 pozitif numunenin 10'nu bu Ag HBs EIA ticari testi ile pozitif elde edilmiştir. Bir numune nötralizasyon testi ileyorumlanamaz olarak bulunmuş ve nihai hesaplamadan çıkarılmıştır; 2 numune nötralize edilmemiştir; birisi bir pozitif lgg HSV numunesinden diğeri de % 99,28(276/278)'lik bir özgüllüğü meydana getiren bir karşılaştırma kullanılan EIA ticari testi ile pozitifi bulunmuştur. Diğer 9 pozitif lgg HSV numune ve 9 myelom numunesi Monolisa HBs Ag ULTRA. ile negatif olarak bulunmuştur. Analitik Duyarlılık Testin duyarlılık eşiği STFS 2001 Fransız paneline göre 0,06 ng/ml Ag HBs'nin altında OMS etalonuna. Tespit limiti DSÖ 2. Uluslararası standart NIBSC kod 00/588 test / ml 0,130 IU aşağı tahmin edilmiştir ve IU bulunan / ml CI95% [0,019-0,037 IU / ml]. STFS 2001 panelini izleyen alt tipler: adw2, adw4, adr, ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayw5 ve ayrı Monolisa HBs Ag ULTRA testiyle 5'in üzerinde bir oranla pozitif bulunmuşlardır. Duyarlılık Kronik Hepatit B, akut Hepatit B'ye yakalanmış hastalardan gelen 428 pozitif numune üzerinde gerçekleştirilen duyarlılık incelemeleri %100 oranından bir duyarlılık göstermişlerdir. Ag HBs amino asitler sekansı halinde en önemli mutasyonları taklit eden 15 rekombinant protein paneli Monolisa HBs Ag ULTRA testi ile test edilmiştir ve bütünüyle tespit edilmiştir. Hepatit B'nin (293 numune) toplam 60ticari serkoversiyon paneli test edilmiştir ve piyasada mevcut olan immünoenzimatik testlerle karşılaştırılmıştır. Monolisa 29 serokonversiyonda Monolisa HBs Ag Plus'a eş değer sonuçlar göstermiştir. Monolisa HBs Ag ULTRA 29 serokonversiyonda önceden alına 1 numune ile a2 serokonversiyon için önceden alınan 2 örnekte ve 1 serokonversiyonda alınan 1 örnekle serokonversiyonlar tespit etmiştir. 25 ek taze pozitif numune (kan alınmasından sonraki 1 gün içinde) test edildi ve tamamı pozitif bulundu. 9

10 Hassasiyet Monolisa HBs Ag ULTRA testinin kesinliği 4 numunenin analiz edilmesi ile belirlenmiştir: Ag HBs'de 1 negatifnumune, 2 pozitif numune v(2 ve 3 numune. ve Ag HBs'de güçlü bir pozitif numune. Tekrarlanabilirlik (deney içi) aynı işleme boyunce 30 kez test edilen 4 numune örneğinin analizi ile değerlendirilmiştir. Tekrarlanabilirlik (deney içi) her günden ayrı 2 deneme karşılığında 20 gün boyunca iki kez test edilen 4 aynı numunenin analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda gruplandırılmıştır: Tablo 1: Deney içi tekrarlanabilirlik n = 30 Numune 1 Numune 2 Numune 3 Numune 4 oranların ortalaması 0,38 3,17 8,92 14,63 standart sapma (SD) 0,04 0,12 0,34 0,91 CV (%) oranları 10,59 % 3,83 % 3,77 % 6,19 % Tablo 2: Deney içi yeniden tekrarlanabilirlik n = 40 Numune 1 Numune 2 Numune 3 Numune 4 oranların ortalaması 0,48 3,06 8,02 13,85 standart sapma (SD) 0,087 0,25 1 0,75 1 1,471 CV (%) oranları 18,1 % 8,2 % 9,36 % 10,63 % 16 - TEST LİMİTLERİ Negatif bir sonuç kontrol edilen numunenin Monolisa HBs Ag ULTRA testi ile tespit edilebilir Ag HBs içermediğini göstermektedir. Bununla birlikte Ag HBs bakımından en zayıf oranların tespit edilemediği ölçümlerde, böylesi negatif bir sonuç Hepatit B virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon olasılığını yok etmez. Kullanılmakta olan cihaza bağlı olarak (yıkayıcı, okuyucu, otomatik işlemciler), bir miktar performans farklılığı gözlenebilir. Ayrıca pekçok yazar, yüzey antijeninin (Ag HBs negatiif hastalar) eksikliğinde viral ADN'nin tespit edilemediği Hepatit B vakalarını (akut veya kronik) işaret etmişlerdir. Seyrek olmasına rağmen bu anormal profiller, ister S ve ön-s genlerinin (bazı immünolojik reaktiflerle AG'nin tanınmamasına yol açan) düzeyinde olsun, ister genel, zayıf bir viral replikasyona yol açan X ve pol genleri düzeyinde olsun olası genetik mutasyonların sonuçlarıdır. Çok özel durumlarda, enfeksiyonun nihai bir teşhisi için diğer göstergelerin (özel A HBs antikorları veya mümkünse genişletilmiş viral ADN) test edilmesi önerilir. Reaksiyonun özelliğini doğrulamak için, pozitif bulunan bütün numuneler (Monolisa HBs Ag ULTRA testinin yorumlanma kriterlerine göre) muhtemelen örnekte bulunan (est Monolisa HBs Ag onayı, referans 72408). Ag HBs'lerin bir nötralizasyon tekniği ile doğrulanmalıdır. Numunelerin ve/veya konjugat ve/veya developman solüsyonunun çökeltirinin kalorimetrik doğrulama yöntemi dağıtılan hacimlerin kesinliğini doğrulamaz fakat numunelerin /konjugatın varlığını gösterir. Bu yöntemle elde edilen yanlış cevap oranları kullanılan sistemin kesinliğine bağlıdır (toplanan pipetleme CV'leri ve %10'nun üzerindeki okuma işlemi bu doğrulamanın niteliğini önemli ölçüde düşürebilir. Konjugatın kuluçka aşamasından sonra yetersiz bir yıkama durumunda, developman solüsyonunun dağıtımının otomatik doğrulanması (kapların optik yoğunluklarının 490 nm'deki okuma işlemi ile) developman solüsyonunun eksikliğinde 0,100'zün üstündeki optik yoğunluklar la yanlış sonuçlar verebilir. Bununla birlikte, test edilen 939 numune üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasından bu olgu gözlenmemiştir. 10

11 17 - KAYNAKÇA 1. COUROUCE A.M., LEE H., DROUET J., CANAVAGGIO M. and SOULIER J.P. (1983) Monoclonal antibodies to HBs Ag: a study of their specificities for eight different HBs subtypes. Developments in Biological Standardization, 54, COUROUCE A.M., PLANCON A. and SOULIER J.P. (1983) Distribution of HBs Ag subtypes in the world. Vox Sang. 44, DAVID G.S., PRESENT W., MARTINIS J., WANG R., BATHOLOMEW R., DESMOND W. and SEVIER E.D., (1981) Monoclonal antibodies in the detection of hepatitis infection. Medical Laboratory Sciences, 38, DROUET J., COUROUCE A.M., KALIL J., LEE H., and FELLOUS M. (1981) Monoclonal antibodies to HBs Ag produced by murine hybridomas. In viral hepatitis, edited by Szmuness W. Alter H.J., Maynard J.E. The Franklin Institute Press, FIELDS H.A., DAVID C.L., BRADLEY D.W. and MAYNARD J.E. (1983) Experimental conditions affecting the sensitivity of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of hepatitis B surface antigen (HBs Ag) - Bulletin of the World Health Organization, 61, 1, LEE H.H., COUROUCE A.M., PERE M., CANAVAGGIO M., DROUET J. and SOULIER J.P. (1983) Monoclonal antibodies to HBs Ag; a study of their specificities against HBs Ag subtypes and their utilization in ELISA. International Association of Biological Standardization. International Symposium on Monoclonal Antibodies: Paris, France. 7. SOULIER J.P., COUROUCE A.M., LEE H. DROUET J., MULLER A. and CANAVAGGIO M. (1983) Monoclonal antibodies against HBs antigen. Bulletin Biotest (vol. 4, ). 8. WANDS J.P., CARLSON R.L., SCHOEMAKER H., ISSELBACHER K.J. and ZURAWSKI V.R. (1981) Immunodiagnosis of hepatitis B with high-affinity IgM monoclonal antibodies. Proc. Nat. Acad. Sci., 78, 2, M. CANAVAGGIO, A.M. COUROUCE, M. PERE, H. LEE Spécificité d'anticorps monoclonaux dirigés contre le déterminant a de l'ag HBs (1985). Nouvelle Revue Française d'immunohématologie (Springer International), 27, 2, J. DROUET, G. CHARRIER, A.M. COUROUCE, M. PERE, J.F. DELAGNEAU, J. ROISIN (1985) Nouveaux réactifs de dépistage de l'ag HBs et de dosage de l'anticorps anti-hbs. Nouvelle Revue Française d'immunohématologie (Springer International), 27, 2,

12 (GB) - CE marking (European directive 98/79/CE on in vitro diagnostic medical devices) (FR) - Marquage CE (Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) (ES) - Marcado CE (Directiva europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro) (IT) - Marchiatura CE (Direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) (DE) - CE Konformitätskennzeichnung (Europäische Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika) (PT) - Marcação CE (Directiva europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) (SE) - CE-märkning (Europeiskt direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik) (DK) - CE-mærkningen (Europa direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik) (GR) - CE ( 98/79/CE in vitro ) (PL) - CE oznaczenie (Dyrektywa unijna 98/79/CE dotycząca produktów medycznych do badań in vitro) (LT) - CE ženklas (Europos sąjungos direktyva 98/79/CE dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų) (HU) - CE jelzés (98/79/CE Európai Irányelv az in vitro orvosi diagnosztikai eszközökről) (EE) - CE märgistus (Euroopa direktiiv 98/79/CE in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta) (SK) - CE označenie o zhode (Európska direktíva 98/79/CE pre in vitro diagnostické zdravotnícke postupy) (CZ) - CE značka (Evropská direktiva 98/79/CE o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) (NO) - CE-merking (EU-direktiv 98/79/CE om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk) (RO) - Marca CE (Directiva europeana 98/79/CE pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro) (BG) - СЕ маркировка (Европейска директива 98/79/CE за ин витро диагностичните медицински изделия) (GB) - For in vitro diagnostic use (GB) - Catalogue number (FR) - Pour diagnostic in vitro (FR) - Référence catalogue (ES) - Para diagnóstico in vitro (ES) - Número de catálogo (IT) - Per uso diagnostico in vitro (IT) - Numero di catalogo (DE) - In-vitro-Diagnostikum (DE) - Bestellnummer (PT) - Para uso em diagnóstico in vitro (PT) - Número de catálogo (SE) - In vitro-diagnostik (SE) - Katalognummer (DK) - In vitro diagnose (DK) - Katalognummer (GR) - in vitro (GR) - (PL) - Do stosowania in vitro (PL) - Numer katalogu (LT) - in vitro diagnostikai (LT) - Katalogo numeris (HU) - Csak in vitro diagnosztikai alkalmazásra (HU) - Cikkszám (EE) - In vitro diagnostiliseks kasutamiseks (EE) - Katalooginumber (SK) - Na diagnostiku in vitro (SK) - Katalógové číslo (CZ) - Pro diagnostiku in vitro (CZ) - Katalogové číslo (NO) - Til in vitro-diagnostikk (NO) - Katalognummer (RO) - Pentru diagnostic in vitro (RO) - Număr de catalog (BG) - За ин витро диагностика (BG) - Каталожен номер (GB) - Manufacturer (GB) - Authorised Representative (FR) - Fabricant (FR) - Représentant agréé (ES) - Fabricante (ES) - Representante autorizado (IT) - Produttore (IT) - Distributore autorizzato (DE) - Hersteller (DE) - Bevollmächtigter (PT) - Fabricante (PT) - Representante Autorizado (SE) - Tillverkad av (SE) - Auktoriserad representant (DK) - Fremstillet af (DK) - Autoriseret repræsentant (GR) - (GR) - (PL) - Producent (PL) - Upoważniony Przedstawiciel (LT) - Gamintojas (LT) - Įgaliotasis atstovas (HU) - Gyártó (HU) - Meghatalmazott Képviselő (EE) - Tootja (EE) - Volitatud esindaja (SK) - Výrobca (SK) - Autorizovaný zástupca (CZ) - Výrobce (CZ) - Zplnomocněný zástupce (NO) - Produsent (NO) - Autorisert representant (RO) - Producător (RO) - Reprezentant autorizat (BG) - Производител (BG) - Упълномощен представител (GB) - Batch code (GB) - Expiry date YYYY/MM/DD (FR) - Code du lot (FR) - Date de peremption AAAA/MM/JJ (ES) - Código de lote (ES) - Estable hasta AAAA/MM/DD (IT) - Codice del lotto (IT) - Da utilizzare prima del AAAA/MM/GG (DE) - Chargen-Bezeichnung (DE) - Verwendbar bis JJJJ/MM/TT (PT) - Código do lote (PT) - Data de expiração AAAA/MM/DD (SE) - Batchnr (SE) - Utgångsdatum ÅÅÅÅ/MM/DD (DK) - Batchkoden (DK) - Anvendes før ÅÅÅÅ/MM/DD (GR) - (GR) - YYYY/MM/DD (PL) - Numer serii (PL) - Data ważności YYYY/MM/DD (LT) - Serijos numeris (LT) - Galioja iki YYYY/MM/DD (HU) - Gyártási szám (HU) - Szavatossági idő ÉÉÉÉ/HH/NN (EE) - Partii kood (EE) - Aegumistähtaeg AAAA/KK/PP (SK) - Číslo šarže (SK) - Použiteľné do RRRR/MM/DD (CZ) - Číslo šarže (CZ) - Datum exspirace RRRR/MM/DD (NO) - Partikode (NO) - Utløpsdato ÅÅÅÅ/MM/DD (RO) - Număr de lot (RO) - Data expirarii AAAA/LL/ZZ (BG) - Партиден номер (BG) - Срок на годност година/месец/ден

13 (GB) - Storage temperature limitation (FR) - Limites de températures de stockage (ES) - Temperatura límite (IT) - Limiti di temperatura di conservazione (DE) - Lagertemperatur (PT) - Limites de temperatura de armazenamento (SE) - Temperaturbegränsning (DK) - Temperaturbegrænsning (GR) - (PL) - Temperatura przechowywania (LT) - Saugojimo temperatūriniai apribojimai (HU) - Tárolási hőmérsékleti határok (EE) - Piirangud säilitustemperatuurile (SK) - Skladovacia teplota od do (CZ) - Teplotní rozmezí od do (NO) - Oppbevaringstemperatur (RO) - Limitele de temperatură la stocare (BG) - Температурни граници на съхранение (GB) - Consult Instruction for use (FR) - Consulter le mode d'emploi (ES) - Consulte las instrucciones de uso (IT) - Consultare le istruzioni per uso (DE) - Siehe Gebrauchsanweisung (PT) - Consulte o folheto informativo (SE) - Se bruksanvisningen (DK) - Se instruktion før brug (GR) - (PL) - Sprawdź instrukcję (LT) - Ieškokite informacijos vartojimo instrukcijoje (HU) - Olvassa el a használati utasítást (EE) - Kasutamisel vaata instruktsiooni (SK) - Katalógové číslo (CZ) - Viz návod k použití (NO) - Se bruksanvisninger (RO) - Consultati prospectul de utilizare (BG) - Виж инструкцията за употреба

14 Bio-Rad 3, bd Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette - France Tél.: /2010 Fax.: Code:

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory. 25 adet 71121

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory. 25 adet 71121 Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 adet 71121 REAKT F NUMUNELER N Genscreen HIV-1 ANTIGEN ASSAY TEST LE NÖTRLE T R LEREK DO RULANMASI Ç N malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen

Detaylı

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 Kullanım Amacı Access HCV Ab Plus tahlili, Access Immunoassay Sistemlerini (Access, Access2, UniCel DxI ) kullanarak insan serum veya plazmasındaki Hepatit C virüsüne karşı olan

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD HPV DNA-Chip Servikal numunelerde 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 insan papillomavirüs tiplerinin genotiplemesine yönelik tanı kiti REF

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201)

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) 20 x 96 (katalog no. 0594-0501) ESAT-6, CFP-10 vetb7.7(p4) peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN-γ testi İn

Detaylı

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki anti-hcv antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir. ACCESS Immunoassay System

Detaylı

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti IVD Almanya'da Üretilmiştir ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Kullanım Talimatları Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 040) 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 050)

Detaylı

IRT neonatal screening ELISA

IRT neonatal screening ELISA Kullanım Talimatları IRT neonatal screening ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal

Detaylı

HIV combo Calibrators

HIV combo Calibrators ACCESS Immunoassay System HIV combo 2 x 50 A59428 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki HIV p24 antijen ve HIV-1/O/2'ye dönüģen antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir.

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) REF 7900001 16 Test Kiti Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) I-TR KULLANIM AMACI In vitro diagnostik kullanım içindir. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit'i tüm kanda dolaşan epitel orijinli (CD45-,

Detaylı

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Ekin sonundaki sembol sözlüğüne bakın. 670160JAA 2009/01 Türkçe KULLANIM AMACI Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi, vajinit/vajina iltihabı semptomları olan

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin

Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Vakumlu Kan Alma Sistemi İn Vitro Tanısal Kullanım İçin Kullanım Amacı: VACUETTE Kan Toplama Tüpleri, Tutucuları ve İğneleri, venöz kanı almak için bir sistem olarak kullanılır. VACUETTE tüpler, profesyonel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic KAN ŞEKERİ TAKİP SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: March 3, 2010 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour TS UG - Turkey New Layout - Contour

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER

MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANMASINA İLİŞKİN OTD KILAVUZU OTD FORMATI MODÜL 1 İDARİ BİLGİLER 1.1 Kapak Yazısı 1.2 İçindekiler Tablosu Her tip başvuru için kapsamlı içindekiler

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH PATOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ DÜZENLEYEN Uzm. Biy. Başak

Detaylı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 1 / 11 1. Kullanım Amacı Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Dişhekimliği çalışma alanında kan kaynaklı mikroorganizmalar ile çapraz infeksiyon olasılığı her zaman düşünülmesi gereken bir durumdur.

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI II LABORATUARI DENEYİ (Raporu hazırlayanın/hazırlayanların numarası, adı ve soyadı, grup

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G.

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

www.genplaza.com İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2.

www.genplaza.com İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2. İçindekiler 1. Genel bakış 1.1 Giriş 1.2 Çalışma 1.3 Uygulamalar 2. Montaj 2.1 Bilgisayar gereksinimleri 2.2 Yazılım yükleme 3. Genel Çalışma 3.1 Örnek büyüklüğü (tavsiye): 3.2 Genel ölçüm protokolü 3.3

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı