Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test plaka adet test 72348

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348"

Transkript

1 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test plaka adet test YÜZEY ANTİJENİ ALGILAMA KİTİ İNSAN SERUMU VEYA PLAZMASINDA İMMÜNOENZİMATİK TEKNİKLE HEPATİT B VİRÜSÜ İmalatçı kalite kontrolü Bio-Rad şirketi tarafından imal edilen ve pazarlanan tüm ürünler, hammaddelerin teslim alınmasından nihai ürünlerin pazarlanmasına kadar bir kalite güvence sistemi kontrolündedir. Her nihai ürün partisi kalite kontrole tabi tutulur ve ancak kabul kriterlerine uyduğu takdirde pazarlanır. Her partinin üretim ve kontrol dokümantasyonu şirketimiz tarafından muhafaza edilir.

2 İÇİNDEKİLER 1. DOZAJ AMACI 2. KLİNİK ÖNEMİ 3. TEST PRENSİBİ Monolisa HBs Ag ULTRA 4. Monolisa HBsAg ULTRA KİTİNİN BİLEŞİMİ 5. ÖNLEMLER 6. HİJYEN VE GÜVENLİK TALİMATLARI 7. GEREKLİ OLAN ANCAK ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLMEYEN MALZEMELER 8. REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI 9. SAKLAMA - SON KULLANMA TARİHİ 10. NUMUNELER 11. ÇALIŞMA ŞARTLARI 12. UYARLAMA 13. HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 14. NUMUNE VE KONJUGAT İLAVELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE KONTROL EDİLMESİ 15. PERFORMANSLAR 16. TEST LİMİTLERİ 17. KAYNAKÇA 2

3 1 - DOZAJ AMACI Monolisa HBs Ag ULTRA,insan serumu veya plazmasında Hepatit B virüsünün yüzey antijeninin algılanmasında kullanılan 1 zamanlı "sandviç" tipi bir immünoenzimatik tekniğidir. 2 - KLİNİK ÖNEMİ Hepatit B virüsünün yol açtığı bir enfeksiyonun serumunda Ag HBs bulunması, hastalığın ortaya çıkan ilk göstergesidir ve hastalığın klinik ve biyolojik işaretleri 2 ila 3 hafta öncesinden görünebilir. Varlığı çok kısa (birkaç gün) ya da çok uzun (birkaç yıl) olabilir. Ag HBs'nin 6 aydan fazla kalıcı olması halinde, Hepatit "kronik" olarak nitelendirilir. Belirti vermeyen çok sayıdaki kronik taşıyıcıların varlığı Hepatit B'nin önemli kan naklinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bulaşmasının önlenmesi her kan bağışında Ag HBs'nin tespit edilmesine dayanır. 3 - TEST PRENSİBİ Monolisa HBs Ag ULTRA Monolisa HBs Ag ULTRA OMS ve Hepatit B'nin farklı kökenlerinin çoğu tarafından günümüzde tanınan Ag HBs'nin farklı alt türlerine bağlanma kapasitelerine göre seçilen monoklonal ve poliklonal antikorlar kullanan 1 zamanlı "sandviç" tipli bir immünoenzimatik tekniktir. Monolisa HBs Ag ULTRA'nın katı safhası emonoklonal antikorlarla duyarlıdır. Monolisa HBs Ag ULTRA'nin konjugatları fare monoklonal antikorlarının ve Ag HBs'ye karşı keçi poliklonal antikorlarının kullanımına dayanır. Bu antikorlar perozsidaz ile birliktedirler. Dozaj aşağıdaki aşamaları içerir: 1) Numunelerin ve kontrol serumlarının mikroplak kaplarında dağıtılması. Bu dağıtım gözle kontrol edilebilir: Gerçekte, boş bir kap ile numune içeren bir kap arasında net bir renklendirme farkı vardır. 490/ nm'de (opsiyonel) spektrofotometrik okuma ile de kontrol edilebilir. 2) Konjugat dağıtımı Bu dağıtım ayrıca gözle kontrol edilebilir: aslında, başlangıçta kırmızı konjugatın tekrar eklenmesinden sonra, kap kırmızı rengini alır. 490/ nm'de (opsiyonel) spektrofotometrik okuma ile kontrol edilebilir, numunelerin dağıtımı işlemlerin bu aşamasında 490/ nm'de spektrofotometrik okuma ile de kontrol edilebilir. 3) 37 C 'deki bir buçuk saatlik kuluçkadan sonra, birbirine yapışmayan konjugat yıkanarak elimine edilir. 4) Enzimatik aktivitenin developman solüsyonunun dağıtımı. Bu dağıtım ayrıca gözle kontrol edilebilir: Boş bir kap ile pembemsi renkte developman substratı içeren bir kap arasında net bir renk farkı vardır. 490 Nm'de (opsiyonel) spektrofotometrik okuma ile kontrol edilebilir. 5) Karanlık ve ortam sıcaklığında (18-30 C ) substratın önünden 30 dakikalık bir kuluçkadan sonra, konjugatın varlığı bir renk değişimi ile ortaya çıkar. 6) Durdurma solüsyonunun dağıtımı. Bu dağıtım ayrıca gözle kontrol edilebilir: Substratın pembemsi (negatif numuneler için) veya mavi (pozitif numuneler için) olan rengi, durdurma solüsyonu ilave edildikten sonra renksiz hale gelen (negatif numuneler için) veya rengi sarıya dönen (pozitif numuneler için) kaplardan kaybolur. 7) Okunan optik yoğunluk değeri 450/ nm ve sonuçların yorumlanması. 3

4 4 - KİTİN BİLEŞİMİ Monolisa HBs Ag ULTRA Bütün reaktifler sadece in vitro teşhis koyma amacına yöneliktir. ETİKETLE ME R1 R2 R3 R4 R6 R7 R8 R9 R10 REAKTİFLERİN NİTELİĞİ MİKROPLAKA: Monoklonal anti-hbs (fare) antikorları ile duyarlı8 kaplık 12 şerit. KONSANTRE YIKAMA SOLÜSYONU (20X) Tampon Tris NaCl ph 7,4 Koruyucu: ProClin 300 (%0,04) NEGATİF KONTROL Tampon Tris HCl, SAB içerir. Koruyucu: ProClin 300 (%0,1) POZİTİF KONTROL (İnsan) SAB içeren,ad ve ay (insan) alt tiplerinden saflaştırılmış bir Ag HBs karışımı ilave edilmiş Tampon Tris HCI Koruyucu: ProClin 300 (%0,1) KONJUGAT SULANDIRICISI: BSA, Tween 20, sığır ve fare immünoglobülinleri ve çökelti renkli göstergesi ilave edilmiş Tampon Tris HCI ph 7.4Koruyucular: Siprofloksasin (10 µg/ml), ProClin 300 (% 0,1) KONJUGAT Fare monoklonol anti-hbs antikorları ve keçi poliklolan anti-hbs antikorları peroksidaz ile birliktedirler. Liyofilize. PEROKSİDAZ SUBSTRAT TAMPONU Sitrik asit ve sodyum asetat solüsyonu de sodium ph 4,0 içerik %0.015 H2O2 ve %4 dimetilsülfoksit (DMSO) içeren sodyum ph 4,0 KROMOJEN pembe renk: tetrametil benzidin ( B) içeren solüsyon DURDURMA SOLÜSYONU Sülfirik asit solüsyonu 1 N SUNU M mikroplaka 5 mikroplaka 70 ml 2 şişe 2 x 2,5 ml 2,5 ml 8 ml qsp 8 ml 60 ml 5 ml 28 ml 235 ml 2 şişe 2 x 2,5 ml 2,5 ml 2 şişe 2 x 18 ml 2 şişe qsp 2 x 18 ml 2 şişe 2 x 60 ml 2 şişe 2 x 5 ml 3 şişe 3 x 28 ml 5 - ÖNLEMLER Elde edilecek sonuçların kalitesi aşağıdaki laboratuar uygulamalarına tam olarak uyulmasına bağlıdır: Test ismi ve test özel tanıtım numarası her mikroplaka çerçevesinin üzerinde belirtilmiştir. Bu özel tanıtım numarası her şeridin üzerinde de yer alır. Monolisa HBs Ag ULTRA: Özel Tanıtım Numarası = 51 Bu tanıtım numarası her kullanımdan önce kontrol edilmelidir. Test numarası bulunmayan veya gerçekleştirilen testin numarasından farklı olan her şerit, kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçen reaktifleri kullanmayın. Aynı deney sırasında farklı partilere ait reaktifleri birbirine karıştırmayın. DİKKAT: Aynı deney boyunca hep aynı lotu kullanmak kaydıyla, kitte teslim edilenlerden farklı yıkama solüsyonu (etiketin üzerindeki yeşil 20X ibaresi ile tanıtılan, R2), substrat tamponu (mavi B buf. ibaresi ile tanıtılan, R8), kromojen (menekşe rengi B 11X. ibaresi ile tanıtılan, R9) ve durdurma solüsyonu (kırmızı 1N ibaresi ile tanıtılan, R10) kullanmak mümkündür. Ayrıca, belli bir deneyde bir tek karışımın kullanımın kullanılması kaydıyla, yıkama solüsyonu (etiketin üzerindeki yeşil 20X ibaresi ile tanıtılan, R2) düzgün bir şekilde yeniden oluşturulan farklı Bio-Rad reaktif kitlerine dahil edilmiş diğer iki yıkama solüsyonundan biri ile (etiketin üzerindeki mavi bir 10X veya turuncu bir 10X ibaresi ile tanıtılan, R2) karıştırılabilir. Ayrıntılı bilgi edinmek için teknik servislerimizle irtibat kurunuz. Kullanımdan önce, reaktiflerin ortam sıcaklığında (18-30 C) dengelenmesi için, 30 dakika ve sulandırılmış yıkama solüsyonu (R2) için bir saat bekleyin. Her türlü kontaminasyonu önleyerek, reaktifleri özenle tekrar oluşturun Konjugatların enzimatik faaliyetini bozabilecek reaktif buharlar (asitler, alkaliler, aldehitler) veya tozlar mevcut iken test yapmayın. Damıtık su ile mükemmel bir şekilde yıkanan ve tercihen tek kullanımlık cam aletler kullanın. Yıkama işleminin sonu ile reaktiflerin dağıtımı arasında geçen sürede mikroplakanın kurumasına izin vermeyin. 4

5 Enzimatik reaksiyon tüm metallere ve metal iyonlarına karşı duyarlıdır. Dolayısıyla, hiçbir metal unsur, konjugatı veya substrat solüsyonunu içeren farklı solüsyonlar ile temas etmemelidir. Developman solüsyonu (substrat tamponu + kromojen) pembeye boyanmalıdır. Yeniden oluşumu takip eden dakikalar içerisinde başka bir rengin ortaya çıkması reaktifin kullanılamaz durumda olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Bu preparat için tercihen, tek kullanımlık plastik veya önceden 1 N klorhidrik asit, ardından damıtık su ile yıkanmış ve kurutulmuş cam kaplar veya dağıtım malzemeleri kullanın. Bu solüsyonu güneş ışınlarına maruz bırakmayın. Her serum için yeni bir dağıtım konisi kullanın. Kapların yıkanması, yapılan işlemler açısından önemli bir aşama teşkil eder: tavsiye edilen yıkama döngülerine uyun ve tüm kapların tamamen doldurulup, ardından tamamen boşaltılmasına özen gösterin. Kötü bir yıkama işlemi yanlış sonuçlar elde edilmesine yol açar. Konjugatı ve developman solüsyonunu dağıtmak için asla aynı kabı kullanmayın Pipetlerin tam doğruluğunu ve hassasiyetini ve kullanılan cihazların düzgün çalıştığını kontrol edin. İşlem protokolünü değiştirmeyin. 6 - HİJYEN VE GÜVENLİK TALİMATLARI Kitteki tüm reaktifler "in vitro" teşhis amacıyla kullanılmaya yöneliktir. Reaktifler ve numuneleri kullanırken tek kullanımlık eldivenler giyin ve söz konusu maddeleri kullandıktan sonra ellerinizi özenle yıkayın. "Ağzınızla pipetlemeyin" Pozitif (R4) kontrol anti-vih1 ile 2 ve anti-vhc antikorları halinde negatif insan plazmasından başlayarak saflaştırılmış alt tipte Ag HBs içerir ve sıcakla etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir yöntem HIV, HBV, HCV virüslerinin veya diğer bulaşıcı ajanların bulunmadığını kesin bir şekilde garanti edemediği için, insan kaynaklı reaktifleri ve hasta numunelerini potansiyel olarak bulaşıcı malzeme addedin ve olağan önlemler ile kullanın. Numuneler ve insan kaynaklı reaktifler ile doğrudan temas eden malzemeyi ve ayrıca yıkama solüsyonlarını kontamine ürünler addedin. Numunelerin veya bunları içeren solüsyonların sıçramasına engel olun. Kirlenen yüzeyler % 10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenecektir. Bulaşan sıvı bir asit ise, kirlenen yüzeyler önceden sodyum bikarbonat ile nötrleştirilecek, ardından çamaşır suyu ile temizlenecek ve emici kâğıt ile kurutulacaktır. Temizleme işleminde kullanılan malzeme kirlenmiş atıklar için öngörülmüş özel bir konteynere atılmalıdır. İnsan kaynaklı numunler ve reaktifler ve kontamine malzeme ve ürünler, bulaşıcı özellikleri giderildikten sonra atılacaktır: - Bu işlem, ya % 5 sodyum hipoklorit son konsantrasyonlu çamaşır suyuna (10 hacim kontamine sıvı veya su için, 1 hacim çamaşır suyu) 30 dakika boyunca batırarak, - Ya da minimum 2 saat boyunca 121 C'de otoklavlama vasıtasıyla gerçekleştirilir. Otoklav, HIV ve HBV virüslerini etkisiz hale getirmek için en iyi yöntemdir. DİKKAT: SODYUM HİPOKLORİT İÇEREN SOLÜSYONLARI OTOKLAVIN İÇİNE SOKMAYIN. Solüsyonları veya yıkama atık sıvılarını veya biyolojik numuneler içeren herhangi bir sıvıyı lavaboya atmadan önce, nötrleştirmeyi ve/veya otoklavlamayı unutmayın. Güvenlik verileri fişi talep üzerine verilmektedir. Kimyasal ürünler doğru laboratuar uygulamalarına göre kullanılmalı ve atılmalıdır. Substrat tamponunun, kromojenin ve durdurma solüsyonunun cilt ve mukozalar ile hiçbir şekilde temas etmesine izin vermeyin (toksisite, tahriş veya yanık riski). Bazı reaktifler ProClin 300 (% 0,04, % 0,1 ve/veya % 0,5) içerir Xi Tahriş eder R43: Cilt ile temas etmesi halinde duyarlılaşmaya yol açabilir S28-37: Cildinizle temas ettikten sonra, derhal su ve sabun ile bol bol yıkanın. Uygun eldivenler takın. Güvenlik verileri fişi talep üzerine verilmektedir. 5

6 7 - GEREKLİ OLAN ANCAK ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLMEYEN MALZEMELER Damıtık su Soda hipoklorit (çamaşır suyu) ve sodyum bikarbonat. 50 µl, 100 µl, 1000 µl ve 10 ml'lik hacimler dağıtabilen ayarlanabilir veya sabit, otomatik veya yarı otomatik pipetler 100 ml ve 1000 ml'lik dereceli deney tüpleri. Kontamine atık konteyneri 37 C ± 1 C(*) termostatlı ben mari veya kuru* inkübatör. Mikroplakalar için otomatik*, yarı otomatik* veya manüel yıkama sistemi 450, 490 ve nm filtrelerle donatılmış mikroplaka okuma* cihazı. Emici kâğıt. (*) Teknik servislerimiz tarafından onaylanan cihazlar konusunda tam bilgi edinmek için bize danışınız. 8 - REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI Monolisa HBs Ag ULTRA kitinde bulunan reaktifler kullanılmadan önce ortam sıcaklığı (18-30 C) bırakılarak dengelenmesini sağlayın. 1) Kullanıma hazır reaktifler Reaktif 1 (R1): Mikroplak 12 şerit içeren her taşıyıcı çerçeve kapalı alüminyum poşet içine konulmuştur. Poşeti makas veya bıçak ile birleşme noktasının 0,5 ila 1 cm üzerinde kesin. Poşeti açın ve çerçeveyi poşetten çıkarın. Kullanılmayan şeritleri tekrar poşetin içine yerleştirin. Poşeti özenle kapatın ve yeniden +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edin. Reaktif 3 (R3): Negatif Kontrol Reaktif 4 (R4): Pozitif Kontrol Reaktif 10 (R10): Durdurma solüsyonu 2) Yeniden oluşturulacak reaktifler Yıkama solüsyonu (20X konsantre): Reaktif 2 (R2) Damıtılmış suda yıkama solüsyonu ile 1/20. oranında sulandırın. 12 şeritten oluşan bir mikroplaka için 800 ml hazırlayın. Konjugat (R6 + R7) Kauçuğa yapışabilecek maddeleri çıkarmak için paillase üzerinde dondurularak kurutulmuş konjugat (R7) şişesine hafiçe vurunuz Dondurularak kurutulmuş (R7) konjugat şişesini açınız ve içindekini bir konjugat (R6) sulandırıcısı şişesine aktarınız. Şişeyi tekrar tıkayıp, çözünmesini kolaylaştırmak için homojenleştirerek 10 dakika dinlenmeye bırakınız. Enzimatik developman solüsyonu (R8 + R9) Reaktif R9'u reaktif R8'in içinde 1/11 oranında sulandırın (örnek: 10 ml reaktif R8 içinde 1 ml reaktif R9) 12 şeridi işlemek için 10 ml'nin gerekli ve yeterli olduğunu bilin. Bu solüsyon 6 saat karanlıkta bekletilir. Homojenleştirin. 9 - SAKLAMA - SON KULLANMA TARİHİ Kiti kullanmadan önce +2 ila 8 C sıcaklıkta muhafaza edin. Monolisa HBs Ag ULTRA kitinde ve +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilen her unsur, özel bir uyarı bulunmadığı takdirde kit ilk defa açıldıktan sonra kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir: R1: Vakumlu poşetin açılmasından sonra, +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilen ve özenle kapatılan orijinal ambalajlarındaki şeritler 1 ay dayanabilir. R2: Sulandırılmış yıkama solüsyonu C sıcaklıkta 2 hafta saklanabilir. Konsantre yıkama solüsyonu (R2) C sıcaklıkta muhafaza edilebilir. R6 + R7: +2-8 C sıcaklıkta muhafaza edilen konjugat solüsyonu bir ay süreyle kullanılabilir ve ortam sıcaklığında (18-30 C) 8 saat boyunca kullanılabilir. R8 + R9: Sulandırıldıktan sonra, developman solüsyonu karanlıktaki bir ortam sıcaklığında (18-30 C). 6 saat boyunca kullanılabilir. 6

7 10 - NUMUNELER Olağan uygulama yöntemleriyle bir kan numunesi alın. Testler sulandırılmamış serum veya plazma numuneleri üzerinde yapılacaktır (numuneler EDTA, heparin, sitrat, ACD gibi antikoagülanlar ile alınır). Hemolize engel olmak için en kısa sürede serumu veya plazmayı pıhtıdan veya alyuvarlardan çıkarın. Çok belirgin bir hemoliz test performanslarını etkileyebilir. Agrega içeren numuneler testten önce santrifugasyon ile arıtılmalıdır. Süspansiyon halindeki partiküller veya fibrin agregaları yanlış pozitif sonuçlar elde edilmesine yol açabilir. Tarama 7 gün içinde yapılır ise, numuneler 28 C sıcaklıkta saklanacaktır veya -20 C sıcaklıkta dondurulmuş olarak birkaç ay saklanabilecektir. Dondurma/Çözdürme işlemlerini tekrarlamaktan kaçının. 3 defadan fazla dondurulan ve çözdürülen numuneler kullanılmamalıdır. Eğer numuneler taşınacak ise, bunları etolojik ajanlar konusundaki mevzuata uygun şekilde ambalajlayın ve tercihen dondurulmuş olarak taşıyın. KONTAMİNE, HİPERLİPEMİK VEYA HİPERHEMOLİZE SERUMLARI KULLANMAYIN. DİKKAT: 90 gr/l'ye kadar albumin ve 100 mg/l'ye kadar bilirubin içeren numunelerde ve ayrıca 36 gr/l'ye kadar triolein içeren lipemik numunelerde ve 1 gr/l'ye kadar hemoglobin içeren hemolize numunelerde hiçbir etkileşim ispatlanamamıştır ÇALIŞMA ŞARTLARI Önerilen protokole kesinlikle uyun. Test sonuçlarını onaylamak için her ölçüm serisinde pozitif (R4) ve negatif (R3) kontrolleri kullanınız. Doğru laboratuar uygulamalarına uyun. 1) Numune dağıtım ve tanıtım planını özenle hazırlayın. 2) Yıkama solüsyonu R2 hazırlayın (bkz. bölüm 8). 3) Konjugat solüsyonu (R6+R7) hazırlayın (bkz. bölüm 8). 4) Taşıyıcı çerçeve ile gerekli sayıda şeridi koruyucu (R1)ambalajdan çıkarın. Kullanılmayan şeritleri tekrar ambalajın içine yerleştirin ve ambalajı kapatın. 5) Kaplara aşağıdaki sırada dağıtınız (önerilen plaka planı): A1, B1, C1 ve D1 Kapları: 1 00 µl negatif kontrol (R3) E1 Kabı: 1 00 µl pozitif kontrol (R4) KapF1: Test edilecek ilk numunenin 1 00 µl'si bu kap numunelerin ve konjugatın (opsiyonel) çökeltilerini onaylamak için gösterge kabı olarak kullanılmayacaksa G1, H1,... Kapları vb: 100 µl test numuneleri. Kullanılan sisteme bağlı olarak, maddelerin konumu veya dağıtım sırası değiştirilebilir. NB: Numunelerin dağıtımı işlemlerin bu aşamasında kontrol edilebilir, gerçekte boş bir kapla numune içeren kap arasında net bir renklendirme farkı vardır (bkz. paragraf 14 otomatik onaylama için - NUMUNE VE KONJUGAT ÇÖKELTİSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK ONAYI. 6) Kullanımdan önce konjugat solüsyonunu sallayınız. Konjugat (R6 + R7) solüsyonunun 50 µl'sini homojenize ediniz ve çabucak bütün kaplara dağıtınız. Reaksiyonel karışımı homojenleştirin. NB: Numunelerin dağıtımı işlemlerin bu aşamasında gözle kontrol da edilebilir, Bütün konjugat dağıtımı olarak ayrıca tekrar konjugat etkilendikten sonra da gözle kontrol edilebilir: numune içeren kaplar kırmızı rengine dönüşürler. (bkz. paragrad 14 otomatik onaylama için - NUMUNE ve KONJUGAT ÇÖZELTİSİNİN SPEKTROMETRİK ONAYLANMASI). 7) Yapışkan bir filmle örtmek mümkün olduğunda 1 saat 30 ± 5 dakika37 ± 1 C sıcaklıkta inkübe ediniz. 8) Yapışkan filmi çıkarın ve her kap içindeki içeriği havalandırarak en az 5 kez yıkayınız. Artık hacmin 1 0 µl 'yi aşmamasına dikkat ediniz (gerekirse, plakayı emici bir kağıt üzerinde ters çevirerek kurutun). 9) Önceden hazırlanmış 1 µl'lik enzimatik faaliyet developman solüsyonunu (R8+R9) tüm kaplara hızla dağıtın. Reaksiyonun ortam sıcaklığında (1 ila 30 C) 30 ± 5 dakika boyunca karanlıkta gerçekleşmesini sağlayın. Bu inkübasyon sırasında, yapışkan film kullanmayın. N.B.: Pembe renkte olan developman solüsyonunun dağıtılması, işlemlerin bu aşamasında görsel olarak kontrol edilebilir. Boş bir kap ile pembemsi renkte developman solüsyonu içeren bir kap arasında önemli bir renk farkı vardır. (otomatik kontrol için paragraf 14'e başvurun: NUMUNE VE REAKTİF İLAVELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİ İLE KONTROL EDİLMESİ). 10) Developman solüsyonu ile aynı sıra ve dağıtım temposunu kullanarak 100 µl durdurma solüsyonu (R10) ilave edin. Reaksiyonel karışımı homojenleştirin. N.B.: Renksiz olan durdurma solüsyonunun dağıtılması, işlemlerin bu aşamasında görsel olarak kontrol edilebilir. Substratın pembemsi (negatif numuneler için) veya mavi (pozitif numuneler için) olan rengi, durdurma solüsyonu ilave edildikten sonra renksiz hale gelen (negatif numuneler için) veya rengi sarıya dönen (pozitif numuneler için) kaplardan kaybolur. 11) Plakaların alt kısmını özenle silin. Durdurma solüsyonunun dağıtılmasından sonra en az 4 dakika bekleyin ve reaksiyonun sona ermesinden sonraki 30 dakika içinde, bir plaka okuyucusu yardımıyla 450/ nm'de optik yoğunluğu okuyun 12) Sonuçları kayda geçirmeden önce, okuma işlemi ile plaka ve numunelerin dağıtım ve tanıtım planının birbirleriyle uyumlu olduğunu kontrol edin. 7

8 12 - UYARLAMA YIKAMA: Azami test performanslarını elde edebilmek için yıkama prosedürlerine uymak önemlidir. Bazı yıkayıcılar için, negatif numunelerde kabul edilebilir bir seviyede ortam gürültüsü elde etmek amacıyla yıkama işlemini optimize etmek gerekebilir (yıkama döngü sayısının ve/veya ger döngü, batırma süresi için yıkama tampon hacminin arttırılması) Öze işlemler ve adaptasyonlar için bize danışınız HESAPLAMALAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Negatif kontrollerin ortalama optik yoğunluğunu hesaplayın: DO R3 Örnek Negatif kontrol R3 DO 1 0, , , ,027 Toplam DO R3 = 0,120 Toplam DO R3 /4 = 0,030 = ortalama DO R3 2. Eşik değerin hesaplanması Her plaka için, eşik değer: DO R3 + 0,050 Örnek DO R3 = 0,030 Eşik değer (VS) = 0, ,050 = 0, Testin onay koşulları Bütün negatif kontrolün değerleri 0,080 optik yoğunluk birimine denk veya altında olmalıdır. Pozitif kontrolün (DO R4) değeri 1,000'e denk veya üstünde olmalıdır. Negatif kontrolün değeri norma uymuyor veya negatif kontrollerin (DO R3) ortalamasına göre %40'ın üzerinde ise, bu değeri saf dışı bırakın diğer üç değer üzerinden negatif kontrol ortalamasını yeniden hesaplayın Tek bir değer saf dışı bırakılabilir. Çok alçak ortam gürültüsü halinde R3 negatif kontrol için (0,010'nun altındaki R3 negatif değerlerin ortalaması) R3 negatif kontrol için red kriterini kullanmayın. Bütün kontroller üstteki değerlerin aralığı dışında ise teste yeniden başlanmalıdır. 4. Oranların hesaplanması Her numune için oranı hesaplayın: DO numune Oran = VS 5. Sonuçların Yorumlanması Oranı 1'in altındaki numuneler Monolisa HBs Ag ULTRA'ya göre negatif olarak değerlendirilirler. Oranı 0,9 ila 1 arasında olan numuneler dikkatle değerlendirilmelidirler. Kullanılan sistemler ve laboratuar prosedürleri buna olanak tanıdığında ilgili numunelerin yeninden iki kopya olarak test edilmesi tavsiye edilir. Oranı 1'e denk veya altında olan numuneler başlangıçta pozitif olarak değerlendirilirler ve nihai olarak yorumlanmadan önce yeniden iki kez test edilmelidirler. Bir numuneye yönelik denemenin tekrarlanmasından sonra, 2 çiftin oranı 1'iin altında ise ilk elde edilen sonucun tekrar elde edilemeyeceğini gösterir ve numune Monolisa HBs Ag ULTRA testine göre negatif ilan edilir. İlk reaktif ve şüpheli (0,9 < oran < 1) numuneler için testin tekrarlanmasından sonra 2 çiftten en az birisi 1'e denk veya üstünde ise, ilk elde edilen sonucun yeniden elde edilebileceğini gösterir ve Monolisa HBs Ag ULTRA testine göre aşağıda tanımlanan test limitleri de hesaba katılarak pozitif ilan edilir. Yeniden iki kez test edilen ve Monolisa HBs Ag ULTRA testine göre negatif bulunan fakat elde edilen değerlerinden birisi eşik değere (oran 0,9 ila1arasında) yakın olan numuneler dikkatle değerlendirilmelidirler. Bu hastaların başka bir yöntem veya başka bir numune alınarak yeniden test edilmesi önerilir. Test edilen numuneler (DO negatif) çok alçak DO durumunda ve reaktiflerin kontrol edildiği numuneler bulunduğu zaman, sonuçlar negatif olarak yorumlanabilirler. Reaksiyonun özgüllüğünü doğrulamak için, bütün pozitif eşantiyonlar testin yorumlanmasına göre olmalıdır. Monolisa HBs Ag ULTRA dag HBs'nin bir nötralizasyon tekniğiyle doğrulanmalıdır. Tekrar edilemeyen reaksiyonlara sıklıkla şunlar neden olur: Yetersiz mikroplak yıkaması. Serum veya plazmanın negatif numunelere Ag HBs bakımından güçlü bir konsantrasyonun bulaşması Developman solüsyonu ile oksidan ajanların (çömaşır suyu, metal iyonlar, vb...) bulaşması. Durdurma solüsyonunun bulaşması. 8

9 14 - NUMUNE VE KONJUGAT İLAVELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE KONTROL EDİLMESİ Numune ve konjugat çökeltisinin kontrol edilmesi 1) Numune çökeltilerinin doğrulanması Kaplardaki numunelerin varlığı konjugatının 490/ nm'de spektrofotometrik okuma işlemi ile dağıtımından önce doğrulanabilir. Numune içeren bir kap 0,050 ila 0,900 arasında bir DO gösterir. DİKKAT: Gerçekte, şeffaf boş bir kap ile numune içeren bir kap arasında net bir renklendirme farkı vardır. 2) Konjugat çözeltisinin doğrulanması Numunelerin varlığı önceden tanımlandığı gibi spektrofotometrik olarak doğrulandığında, konjugatın eklenmesi /700 nm'de spektrofotmetrik bir okuma işlemi ile kontrol edilebilir. Konjugat içeren bir kap bu durumda 1,100'ün üzerinde bir DO'yu temsil eder DİKKAT: Numune içeren kaplar sarımtırak renktedirler ve renklendirilmiş konjugat eklendikten sonra kırmızı rengine dönüşebilirler. 3) Numunelerin ve konjugatın çökeltisini aynı anda doğrulayın (sadece spektro fotometrik teknik) Numunelerin varlığı yukarda tanımlandığı gibi otomatik bir okuma işlemi ile doğrulanmadığında, kaplardaki numunelerin ve konjugatların eş zamanlı varlığı sadece konjugat içeren bir kaba sahip olmak koşulu ile 490/ nm'de otomatik bir okuma işlemi ile doğrulanabilir. DO'larının delta değeri aşağıdaki gibi 0,35 nm'nin üstünde olmalıdır: [DO (numune + konjugat) DO sadece konjugat] 0,35 Developman solüsyonunun çözeltisinin onaylanması 490 nm'de yapılan otomatik bir okuma ile pembemsi developman solüsyonunun mevcut olup olmadığı kontrol edilebilir: Developman solüsyonu içeren bir kap 0,100 'nin üzerinde optik bir yoğunluğa sahip olmalıdır (bir DO daha zayıf bir yoğunluk developman solüsyonunun kötü bir dağıtımını gösterir PERFORMANSLAR Monolisa HBs Ag ULTRA performansları, seçilmemiş kan donörleri, akut Hepatit B, kronik Hepatit B'ye yakalanmış hasta numunelerini, Hepatit B virüsü ile ilişkisi olmayan farklı patolojiler gösteren hasta numunelerinin, serokonversion panellerindeki gibi ticari numunelerin üzerinde gerçekleştirilen testlerle belirlenmiştir. Duyarlılık eşiği SFTS'nin Fransızca paneli ve OMS' panelinden başlayarak değerlendirilmiştir. Özgüllük Farklı 3 yerden gelen seçilmemiş 9894 kan donöründeki özellik %99,94 (9887/9893) olduğu varsayılmaktadır. Bir numunenin tekrarlayan bir tepkisi Ag HBs tarafından pozitifi olarak doğrulanmıştır. Bir hastane laboratuarında (Hepatoloji Merkezi) özel bir klinik incelemesi gerçekleştirilmiştir. Test edilen 200 hasta numunesinden 2 numune tekrarlanabilir reaktifler olarak (birisi ilk intansiyonda (oran = 0,97) şüpheli, yeniden test edildikten sonra 1,87 oranında pozitif, ikincisi de 2,29 ve 1,99 oranlarında bulunmuştur) bulunmuşlardır. Patolojiler veya Hepatit B ile ilgisi olmayan durumlar sergileyen 289 hasta (gebe kadın, rümatoid faktör, lg anti nükleer, lg fare veya diğer viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar) Monolisa HBs Ag ULTRA ile test edilmişlerdir. Tekrarlanabilir pozitif olarak bulunan 11 numune ticari bir EIA testi ile ve aynı zamanda bir nötralizasyon testi yardımıyla kontrol edilmişlerdir. Monolisa HBs Ag ULTRA 'daki tekrarlanabilir 11 pozitif numunenin 10'nu bu Ag HBs EIA ticari testi ile pozitif elde edilmiştir. Bir numune nötralizasyon testi ileyorumlanamaz olarak bulunmuş ve nihai hesaplamadan çıkarılmıştır; 2 numune nötralize edilmemiştir; birisi bir pozitif lgg HSV numunesinden diğeri de % 99,28(276/278)'lik bir özgüllüğü meydana getiren bir karşılaştırma kullanılan EIA ticari testi ile pozitifi bulunmuştur. Diğer 9 pozitif lgg HSV numune ve 9 myelom numunesi Monolisa HBs Ag ULTRA. ile negatif olarak bulunmuştur. Analitik Duyarlılık Testin duyarlılık eşiği STFS 2001 Fransız paneline göre 0,06 ng/ml Ag HBs'nin altında OMS etalonuna. Tespit limiti DSÖ 2. Uluslararası standart NIBSC kod 00/588 test / ml 0,130 IU aşağı tahmin edilmiştir ve IU bulunan / ml CI95% [0,019-0,037 IU / ml]. STFS 2001 panelini izleyen alt tipler: adw2, adw4, adr, ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayw5 ve ayrı Monolisa HBs Ag ULTRA testiyle 5'in üzerinde bir oranla pozitif bulunmuşlardır. Duyarlılık Kronik Hepatit B, akut Hepatit B'ye yakalanmış hastalardan gelen 428 pozitif numune üzerinde gerçekleştirilen duyarlılık incelemeleri %100 oranından bir duyarlılık göstermişlerdir. Ag HBs amino asitler sekansı halinde en önemli mutasyonları taklit eden 15 rekombinant protein paneli Monolisa HBs Ag ULTRA testi ile test edilmiştir ve bütünüyle tespit edilmiştir. Hepatit B'nin (293 numune) toplam 60ticari serkoversiyon paneli test edilmiştir ve piyasada mevcut olan immünoenzimatik testlerle karşılaştırılmıştır. Monolisa 29 serokonversiyonda Monolisa HBs Ag Plus'a eş değer sonuçlar göstermiştir. Monolisa HBs Ag ULTRA 29 serokonversiyonda önceden alına 1 numune ile a2 serokonversiyon için önceden alınan 2 örnekte ve 1 serokonversiyonda alınan 1 örnekle serokonversiyonlar tespit etmiştir. 25 ek taze pozitif numune (kan alınmasından sonraki 1 gün içinde) test edildi ve tamamı pozitif bulundu. 9

10 Hassasiyet Monolisa HBs Ag ULTRA testinin kesinliği 4 numunenin analiz edilmesi ile belirlenmiştir: Ag HBs'de 1 negatifnumune, 2 pozitif numune v(2 ve 3 numune. ve Ag HBs'de güçlü bir pozitif numune. Tekrarlanabilirlik (deney içi) aynı işleme boyunce 30 kez test edilen 4 numune örneğinin analizi ile değerlendirilmiştir. Tekrarlanabilirlik (deney içi) her günden ayrı 2 deneme karşılığında 20 gün boyunca iki kez test edilen 4 aynı numunenin analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda gruplandırılmıştır: Tablo 1: Deney içi tekrarlanabilirlik n = 30 Numune 1 Numune 2 Numune 3 Numune 4 oranların ortalaması 0,38 3,17 8,92 14,63 standart sapma (SD) 0,04 0,12 0,34 0,91 CV (%) oranları 10,59 % 3,83 % 3,77 % 6,19 % Tablo 2: Deney içi yeniden tekrarlanabilirlik n = 40 Numune 1 Numune 2 Numune 3 Numune 4 oranların ortalaması 0,48 3,06 8,02 13,85 standart sapma (SD) 0,087 0,25 1 0,75 1 1,471 CV (%) oranları 18,1 % 8,2 % 9,36 % 10,63 % 16 - TEST LİMİTLERİ Negatif bir sonuç kontrol edilen numunenin Monolisa HBs Ag ULTRA testi ile tespit edilebilir Ag HBs içermediğini göstermektedir. Bununla birlikte Ag HBs bakımından en zayıf oranların tespit edilemediği ölçümlerde, böylesi negatif bir sonuç Hepatit B virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon olasılığını yok etmez. Kullanılmakta olan cihaza bağlı olarak (yıkayıcı, okuyucu, otomatik işlemciler), bir miktar performans farklılığı gözlenebilir. Ayrıca pekçok yazar, yüzey antijeninin (Ag HBs negatiif hastalar) eksikliğinde viral ADN'nin tespit edilemediği Hepatit B vakalarını (akut veya kronik) işaret etmişlerdir. Seyrek olmasına rağmen bu anormal profiller, ister S ve ön-s genlerinin (bazı immünolojik reaktiflerle AG'nin tanınmamasına yol açan) düzeyinde olsun, ister genel, zayıf bir viral replikasyona yol açan X ve pol genleri düzeyinde olsun olası genetik mutasyonların sonuçlarıdır. Çok özel durumlarda, enfeksiyonun nihai bir teşhisi için diğer göstergelerin (özel A HBs antikorları veya mümkünse genişletilmiş viral ADN) test edilmesi önerilir. Reaksiyonun özelliğini doğrulamak için, pozitif bulunan bütün numuneler (Monolisa HBs Ag ULTRA testinin yorumlanma kriterlerine göre) muhtemelen örnekte bulunan (est Monolisa HBs Ag onayı, referans 72408). Ag HBs'lerin bir nötralizasyon tekniği ile doğrulanmalıdır. Numunelerin ve/veya konjugat ve/veya developman solüsyonunun çökeltirinin kalorimetrik doğrulama yöntemi dağıtılan hacimlerin kesinliğini doğrulamaz fakat numunelerin /konjugatın varlığını gösterir. Bu yöntemle elde edilen yanlış cevap oranları kullanılan sistemin kesinliğine bağlıdır (toplanan pipetleme CV'leri ve %10'nun üzerindeki okuma işlemi bu doğrulamanın niteliğini önemli ölçüde düşürebilir. Konjugatın kuluçka aşamasından sonra yetersiz bir yıkama durumunda, developman solüsyonunun dağıtımının otomatik doğrulanması (kapların optik yoğunluklarının 490 nm'deki okuma işlemi ile) developman solüsyonunun eksikliğinde 0,100'zün üstündeki optik yoğunluklar la yanlış sonuçlar verebilir. Bununla birlikte, test edilen 939 numune üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasından bu olgu gözlenmemiştir. 10

11 17 - KAYNAKÇA 1. COUROUCE A.M., LEE H., DROUET J., CANAVAGGIO M. and SOULIER J.P. (1983) Monoclonal antibodies to HBs Ag: a study of their specificities for eight different HBs subtypes. Developments in Biological Standardization, 54, COUROUCE A.M., PLANCON A. and SOULIER J.P. (1983) Distribution of HBs Ag subtypes in the world. Vox Sang. 44, DAVID G.S., PRESENT W., MARTINIS J., WANG R., BATHOLOMEW R., DESMOND W. and SEVIER E.D., (1981) Monoclonal antibodies in the detection of hepatitis infection. Medical Laboratory Sciences, 38, DROUET J., COUROUCE A.M., KALIL J., LEE H., and FELLOUS M. (1981) Monoclonal antibodies to HBs Ag produced by murine hybridomas. In viral hepatitis, edited by Szmuness W. Alter H.J., Maynard J.E. The Franklin Institute Press, FIELDS H.A., DAVID C.L., BRADLEY D.W. and MAYNARD J.E. (1983) Experimental conditions affecting the sensitivity of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of hepatitis B surface antigen (HBs Ag) - Bulletin of the World Health Organization, 61, 1, LEE H.H., COUROUCE A.M., PERE M., CANAVAGGIO M., DROUET J. and SOULIER J.P. (1983) Monoclonal antibodies to HBs Ag; a study of their specificities against HBs Ag subtypes and their utilization in ELISA. International Association of Biological Standardization. International Symposium on Monoclonal Antibodies: Paris, France. 7. SOULIER J.P., COUROUCE A.M., LEE H. DROUET J., MULLER A. and CANAVAGGIO M. (1983) Monoclonal antibodies against HBs antigen. Bulletin Biotest (vol. 4, ). 8. WANDS J.P., CARLSON R.L., SCHOEMAKER H., ISSELBACHER K.J. and ZURAWSKI V.R. (1981) Immunodiagnosis of hepatitis B with high-affinity IgM monoclonal antibodies. Proc. Nat. Acad. Sci., 78, 2, M. CANAVAGGIO, A.M. COUROUCE, M. PERE, H. LEE Spécificité d'anticorps monoclonaux dirigés contre le déterminant a de l'ag HBs (1985). Nouvelle Revue Française d'immunohématologie (Springer International), 27, 2, J. DROUET, G. CHARRIER, A.M. COUROUCE, M. PERE, J.F. DELAGNEAU, J. ROISIN (1985) Nouveaux réactifs de dépistage de l'ag HBs et de dosage de l'anticorps anti-hbs. Nouvelle Revue Française d'immunohématologie (Springer International), 27, 2,

12 (GB) - CE marking (European directive 98/79/CE on in vitro diagnostic medical devices) (FR) - Marquage CE (Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) (ES) - Marcado CE (Directiva europea 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro) (IT) - Marchiatura CE (Direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) (DE) - CE Konformitätskennzeichnung (Europäische Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika) (PT) - Marcação CE (Directiva europeia 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) (SE) - CE-märkning (Europeiskt direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik) (DK) - CE-mærkningen (Europa direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik) (GR) - CE ( 98/79/CE in vitro ) (PL) - CE oznaczenie (Dyrektywa unijna 98/79/CE dotycząca produktów medycznych do badań in vitro) (LT) - CE ženklas (Europos sąjungos direktyva 98/79/CE dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų) (HU) - CE jelzés (98/79/CE Európai Irányelv az in vitro orvosi diagnosztikai eszközökről) (EE) - CE märgistus (Euroopa direktiiv 98/79/CE in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta) (SK) - CE označenie o zhode (Európska direktíva 98/79/CE pre in vitro diagnostické zdravotnícke postupy) (CZ) - CE značka (Evropská direktiva 98/79/CE o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) (NO) - CE-merking (EU-direktiv 98/79/CE om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk) (RO) - Marca CE (Directiva europeana 98/79/CE pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro) (BG) - СЕ маркировка (Европейска директива 98/79/CE за ин витро диагностичните медицински изделия) (GB) - For in vitro diagnostic use (GB) - Catalogue number (FR) - Pour diagnostic in vitro (FR) - Référence catalogue (ES) - Para diagnóstico in vitro (ES) - Número de catálogo (IT) - Per uso diagnostico in vitro (IT) - Numero di catalogo (DE) - In-vitro-Diagnostikum (DE) - Bestellnummer (PT) - Para uso em diagnóstico in vitro (PT) - Número de catálogo (SE) - In vitro-diagnostik (SE) - Katalognummer (DK) - In vitro diagnose (DK) - Katalognummer (GR) - in vitro (GR) - (PL) - Do stosowania in vitro (PL) - Numer katalogu (LT) - in vitro diagnostikai (LT) - Katalogo numeris (HU) - Csak in vitro diagnosztikai alkalmazásra (HU) - Cikkszám (EE) - In vitro diagnostiliseks kasutamiseks (EE) - Katalooginumber (SK) - Na diagnostiku in vitro (SK) - Katalógové číslo (CZ) - Pro diagnostiku in vitro (CZ) - Katalogové číslo (NO) - Til in vitro-diagnostikk (NO) - Katalognummer (RO) - Pentru diagnostic in vitro (RO) - Număr de catalog (BG) - За ин витро диагностика (BG) - Каталожен номер (GB) - Manufacturer (GB) - Authorised Representative (FR) - Fabricant (FR) - Représentant agréé (ES) - Fabricante (ES) - Representante autorizado (IT) - Produttore (IT) - Distributore autorizzato (DE) - Hersteller (DE) - Bevollmächtigter (PT) - Fabricante (PT) - Representante Autorizado (SE) - Tillverkad av (SE) - Auktoriserad representant (DK) - Fremstillet af (DK) - Autoriseret repræsentant (GR) - (GR) - (PL) - Producent (PL) - Upoważniony Przedstawiciel (LT) - Gamintojas (LT) - Įgaliotasis atstovas (HU) - Gyártó (HU) - Meghatalmazott Képviselő (EE) - Tootja (EE) - Volitatud esindaja (SK) - Výrobca (SK) - Autorizovaný zástupca (CZ) - Výrobce (CZ) - Zplnomocněný zástupce (NO) - Produsent (NO) - Autorisert representant (RO) - Producător (RO) - Reprezentant autorizat (BG) - Производител (BG) - Упълномощен представител (GB) - Batch code (GB) - Expiry date YYYY/MM/DD (FR) - Code du lot (FR) - Date de peremption AAAA/MM/JJ (ES) - Código de lote (ES) - Estable hasta AAAA/MM/DD (IT) - Codice del lotto (IT) - Da utilizzare prima del AAAA/MM/GG (DE) - Chargen-Bezeichnung (DE) - Verwendbar bis JJJJ/MM/TT (PT) - Código do lote (PT) - Data de expiração AAAA/MM/DD (SE) - Batchnr (SE) - Utgångsdatum ÅÅÅÅ/MM/DD (DK) - Batchkoden (DK) - Anvendes før ÅÅÅÅ/MM/DD (GR) - (GR) - YYYY/MM/DD (PL) - Numer serii (PL) - Data ważności YYYY/MM/DD (LT) - Serijos numeris (LT) - Galioja iki YYYY/MM/DD (HU) - Gyártási szám (HU) - Szavatossági idő ÉÉÉÉ/HH/NN (EE) - Partii kood (EE) - Aegumistähtaeg AAAA/KK/PP (SK) - Číslo šarže (SK) - Použiteľné do RRRR/MM/DD (CZ) - Číslo šarže (CZ) - Datum exspirace RRRR/MM/DD (NO) - Partikode (NO) - Utløpsdato ÅÅÅÅ/MM/DD (RO) - Număr de lot (RO) - Data expirarii AAAA/LL/ZZ (BG) - Партиден номер (BG) - Срок на годност година/месец/ден

13 (GB) - Storage temperature limitation (FR) - Limites de températures de stockage (ES) - Temperatura límite (IT) - Limiti di temperatura di conservazione (DE) - Lagertemperatur (PT) - Limites de temperatura de armazenamento (SE) - Temperaturbegränsning (DK) - Temperaturbegrænsning (GR) - (PL) - Temperatura przechowywania (LT) - Saugojimo temperatūriniai apribojimai (HU) - Tárolási hőmérsékleti határok (EE) - Piirangud säilitustemperatuurile (SK) - Skladovacia teplota od do (CZ) - Teplotní rozmezí od do (NO) - Oppbevaringstemperatur (RO) - Limitele de temperatură la stocare (BG) - Температурни граници на съхранение (GB) - Consult Instruction for use (FR) - Consulter le mode d'emploi (ES) - Consulte las instrucciones de uso (IT) - Consultare le istruzioni per uso (DE) - Siehe Gebrauchsanweisung (PT) - Consulte o folheto informativo (SE) - Se bruksanvisningen (DK) - Se instruktion før brug (GR) - (PL) - Sprawdź instrukcję (LT) - Ieškokite informacijos vartojimo instrukcijoje (HU) - Olvassa el a használati utasítást (EE) - Kasutamisel vaata instruktsiooni (SK) - Katalógové číslo (CZ) - Viz návod k použití (NO) - Se bruksanvisninger (RO) - Consultati prospectul de utilizare (BG) - Виж инструкцията за употреба

14 Bio-Rad 3, bd Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette - France Tél.: /2010 Fax.: Code:

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory. 25 adet 71121

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory. 25 adet 71121 Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 adet 71121 REAKT F NUMUNELER N Genscreen HIV-1 ANTIGEN ASSAY TEST LE NÖTRLE T R LEREK DO RULANMASI Ç N malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen

Detaylı

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test plaka adet test 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test plaka adet test 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 plaka - 96 adet test 72346 5 plaka - 480 adet test 72348 YÜZEY ANTİJENİ ALGILAMA KİTİ İNSAN SERUMU VEYA PLAZMASINDA İMMÜNOENZİMATİK TEKNİKLE HEPATİT B VİRÜSÜ İmalatçı kalite kontrolü

Detaylı

Monolisa Total Anti-HAV PLUS 72481 2 plaka - 192 adet test

Monolisa Total Anti-HAV PLUS 72481 2 plaka - 192 adet test Monolisa Total Anti-HAV PLUS 72481 2 plaka - 192 adet test SERUM VEYA NSAN PLASMASINDA MMÜNOENZ MAT K B R TEKN KLE TOPLAM ANT -HAV ANT KORLARI ÖLÇME VE ALGILAMA K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi

Detaylı

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay

Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay Genscreen HIV-1 Ag Confirmatory Assay 25 71121 REAKTİF NUMUNELERİN Genscreen HIV-1 ANTIGEN ASSAY TESTİ İLE NÖTRLEŞTİRİLEREK DOĞRULANMASI İÇİN 883670-2014/01 İÇİNDEKİLER 1. KLİNİK ÖNEMİ 2. Genscreen HIV1

Detaylı

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 2 plaka 192 72396 96 HBe Ag - 96 HBe Ab HBe Antijenleri İle Anti-HBe Antikorlarini İmmünoenzimatik Yöntemle Algilama Kiti 883599-2014/01 İÇİNDEKİLER 1. TESTİN AMACI 2. KLİNİK ÖNEMİ

Detaylı

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 adet HBe Ag testi - 96 adet HBe Ab testi

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 adet HBe Ag testi - 96 adet HBe Ab testi Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 adet HBe Ag testi - 96 adet HBe Ab testi HBe ANT JENLER LE ANT -HBe ANT KORLARINI MMÜNOENZ MAT K YÖNTEMLE ALGILAMA K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından

Detaylı

Monolisa TM Anti-HBs PLUS 192 adet 72566 testi

Monolisa TM Anti-HBs PLUS 192 adet 72566 testi Monolisa TM Anti-HBs PLUS 192 adet 72566 testi NSAN SERUMUNDA/PLAZMASINDA MMÜNOENZ MAT K YÖNTEMLE ANTI-HB ANT KORU ALGILAMA VE DOZAJ K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen ve

Detaylı

1 plaka - 96 test 72556 5 plaka - 480 test 72558

1 plaka - 96 test 72556 5 plaka - 480 test 72558 Monolisa TM HCV Ag-Ab ULTRA 1 plaka - 96 test 72556 5 plaka - 480 test 72558 HCV ENFEKİSYONUNU İNSAN SERUMU VEYA PLAZMASINDA İMMÜNO ENZİMATİK TEKNİKLE ALGILAMA KİTİ İmalatçı kalite kontrolü Bio-Rad şirketi

Detaylı

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plaka

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plaka Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plaka - 192 72566 İNSAN SERUMUNDA/PLAZMASINDA İMMÜNOENZİMATİK YÖNTEMLE ANTI-HB ANTİKORU ALGILAMA VE DOZAJ KİTİ (EIA) 883664-2014/01 İÇİNDEKİLER 1. TESTİN AMACI 2. TEST SUNUMU 3.

Detaylı

Monolisa Total Anti-HAV PLUS 2 plaka

Monolisa Total Anti-HAV PLUS 2 plaka Monolisa Total Anti-HAV PLUS 2 plaka - 192 72481 SERUM VEYA İNSAN PLASMASINDA İMMÜNOENZİMATİK BİR TEKNİKLE TOPLAM ANTİ-HAV ANTİKORLARI ÖLÇME VE ALGILAMA KİTİ 883674-2014/02 İÇİNDEKİLER 1. DOZAJ AMACI 2.

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

Genscreen HIV-1/2 Version 2 1 plaka plaka

Genscreen HIV-1/2 Version 2 1 plaka plaka Genscreen HIV-1/2 Version 2 1 plaka 96 72278 5 plaka 480 72279 SERUM VEYA PLAZMADA ANTİ-HIV-1 VE ANTİ-HIV-2 ANTİKORLARININ İMMÜNOENZİMATİK TEKNİKLE ALGILANMASI İÇİN 883666-2014/01 1 İÇİNDEKİLER 1 - KLİNİK

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

Genscreen HIV-1 Ag Assay 2 plaka

Genscreen HIV-1 Ag Assay 2 plaka Genscreen HIV-1 Ag Assay 2 plaka - 192 71120 İNSAN SERUMU VE PLAZMASINDA VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNİN YÜZEYİNDE YÜZEN SIVILARDA (HIV-1) TİPİ İNSAN İMMÜNYETMEZLİK VİRÜSÜNE AİT P24 ANTİJENİNİNALGILANMASINA YÖNELİK

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

SYPHILIS IgM EIA TEST K TLER

SYPHILIS IgM EIA TEST K TLER SYPHILIS IgM EIA TEST K TLER Ürün Kodu: 60117 Bio-Rad tarafından da ıtımı yapılmaktadır Bio-Rad kodu: 72520 3 boulevard Raymond Poincaré 92430-MARNES LA COQUETTE FRANSA Tel.: 33 1 47 95 60 00 Faks: 33

Detaylı

Syphilis Total Ab 1 plaka - 96 72530 5 plaka - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plaka - 96 72530 5 plaka - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plaka - 96 72530 5 plaka - 480 72531 ENZİM İMMÜNO TEST TEKNİĞİ KULLANARAK İNSAN SERUMUNDA VEYA PLAZMASINDA TREPONEMA PALLIDUM ANTİ BADİSİNİN KALİTATİF TESPİT KİTLERİ 883679-2014/11

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

18 ölçüm MMÜNOBLOT YÖNTEM YLE ALGILAMA LEM NE YÖNEL K DO RULAMA K T

18 ölçüm MMÜNOBLOT YÖNTEM YLE ALGILAMA LEM NE YÖNEL K DO RULAMA K T NEW LAV BLOT I 18 ölçüm 72251 ANT -HIV-1 NSAN ANT KORLARINI SERUM VEYA PLAZMADA MMÜNOBLOT YÖNTEM YLE ALGILAMA LEM NE YÖNEL K DO RULAMA K T malatçı kalite kontrolü Bio-Rad irketi tarafından imal edilen

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME Prosedür-Genel Bakış Önemli yöntemsel notlar - Farklı kitlerden bileşenleri başka bileşenlerle değiştirmeyiniz - Kapiller venöz kan (anti-koagülanlı veya anti-koagülansız)

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

RIDASCREEN Leishmania Ab

RIDASCREEN Leishmania Ab RIDASCREEN Leishmania Ab Makale no: K7121 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 (0) 6151 8102-0 / Fax: +49 (0) 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn vitro diagnostik

Detaylı

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat 3M PETRİFİLM AEROBİK SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Aerobic Sayım Plakaları toplam aerobic bakteri populasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir. Uygulanacak basit bir prosedürle aynı zamanda etlerde ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 08/06/06 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 064084 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/06/06 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru Üretici Firma: Beşler Tekstil San.Tic. A.Ş O.S.B 20 Cad. No: 54 38070 KAYSERİ

Detaylı

Merck Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Merck Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Güvenlik Bilgi Formu Yeni düzenleme tarihi: 12.08.2005 Hazırlama tarihi: 11.11.2003 1. Madde/müstahzar ve şirket ve iş sahininin tanıtımı Madde/müstahzarın tanıtılması Anaerocult C for microbiology (for

Detaylı

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

Ürün, 648/2004/EC Deterjanlar Direktifinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır. 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 332 Hassas Yüzeyler İçin Bulaşık Deterjanı Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

RIDASCREEN Toxocara IgG

RIDASCREEN Toxocara IgG RIDASCREEN Toxocara IgG Makale no: K7421 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 6151 8102-0 / Fax: +49 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn vitro diagnostik kullanım

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın)

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın) RIDA AlleergyScreen Item no: A2141/A2142 Item no: A2241/A2242 Item no: A2341/A2342 Item no: A2441/A2442 Panel 1 (20 farklı allerjen) Panel 2 (20 solunum allerjeni) Panel 3 (20 gıda allerjeni) Panel 4 (20

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

İÇERİK TABLOSU. Kullanılan Semboller Üretici. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. ile Kullanım. Kullanım bilgileri

İÇERİK TABLOSU. Kullanılan Semboller Üretici. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. ile Kullanım. Kullanım bilgileri İÇERİK TABLOSU Kullanılan Semboller... 5 Türkçe Kullanım Amacı... 9 Test Prensibi... 9 Reaktifler... 9 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları.. 9 Kit içeriğinde olmayan gerekli materyaller...

Detaylı

REVİZYON : 01 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 22-12-2009

REVİZYON : 01 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 22-12-2009 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 622 Sıvı Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3/0/016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 016130 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 6/0/016 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G. Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği (Tebliğ No: 2005/1) R.G.Tarih: 07.04.2005 R.G.Sayı: 25779 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; vücut dışında (in-vitro) kullanılan

Detaylı

RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG

RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG Makale no.: K6311 (IgA) K6321 (IgG) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Tel.: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Telefax: +49 (0) 61 51 81 02-20 1.

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 26.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: İn Vitro Diagnostik Medikal Alet Analiz reaktifi Şirket/tedarikçi

Detaylı

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti Şubat 2017 Performans Özellikleri 937556 Sample to Insight İçindekiler Performans Özellikleri... 4 Temel performans... 4 Çalışma kesinliği... 5 2 ml ve 4 ml protokollerinin

Detaylı

RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM

RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM Makale no:k4311 (IgA) K4321 (IgG) K4331 (IgM) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 61 51 81 02-0 / Fax: +49

Detaylı

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara

Detaylı

B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards

B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards B Macro-Vue RPR Card Test Control Cards U 0210745 2003/08 Türkçe KULLANIM AMACI Macro-Vue RPR Card Test Control Cards (RPR Kart Testi Kontrol Kartları), sifilisin serolojik tespiti için Macro- Vue RPR

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin)

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) TOBRASED % 0.3 steril göz merhemi Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) Bu

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2.

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Rose Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5027-100, 5027-500, 5027-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Sperm morfolojisinin hızlı boyama

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Enzygnost Anti-HCV 4.0

Enzygnost Anti-HCV 4.0 Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumundaki ve plazmasındaki HCV'ye (hepatit C virüsü) özgü IgG ve IgM antikorlarının kalitatif tespiti için

Detaylı

Deiyonize su, 30% Nitrik asit (CAS NO: 7697-37-2), 5% Fosforik asit (CAS NO: 7664-38-2), korozyon inhibitörü.

Deiyonize su, 30% Nitrik asit (CAS NO: 7697-37-2), 5% Fosforik asit (CAS NO: 7664-38-2), korozyon inhibitörü. 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 304 Bulaşık Makineleri için Kireç Çözücü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Kongo Kırmızısı Highman Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5110-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Amiloidlerin ışık mikroskopisi ile incelenmesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 1 m l si kalibrasyon tarih ve saatinde 250 MBq/ml sodyum florür

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

Kimyasal Yapısı Tanım : Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı

Kimyasal Yapısı Tanım : Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı 9191/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR HEAVY L Ürün Tanımı Ağır

Detaylı

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN Glukometre Nedir? Hastanenin servis katlarında sağlık çalışanlarının veya ev kullanıcılarının da kullandığı küçük cep tipi elektronik cihazlardır.

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. EMADINE steril oftalmik solüsyon Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. EMADINE steril oftalmik solüsyon Göze uygulanır. EMADINE steril oftalmik solüsyon Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin maddeler: Emedastin. Çözeltinin 1ml si 0.5 mg emedastin içerir (difumarat olarak). Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, trometamol,

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 30-11-2010

REVİZYON : 02 YAYINLAMA TARİHİ: 15-05-2007 REVİZYON TARİHİ : 30-11-2010 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 613 Demir Bağlayıcı Yardımcı Yıkama Maddesi Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

M47 MICROGEN STREP MICROGEN

M47 MICROGEN STREP MICROGEN M47 MICROGEN STREP MICROGEN Strep; kültür ortamından Streptococcus Lancefield gruplarının (A, B, C, D, F ve G) tespitini hızlı bir şekilde gerçekleştiren latex slide aglütasyon testidir. İnsanda enfeksiyona

Detaylı