TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında hizmetlerin hızlı, kaliteli olmasını ve çalışmanın esaslarını açıklar. 2. KAPSAM: Özel Vitale Hastanesi 3. TANIMLAR: 3.1.Transfüzyon Merkezi (TM): Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, kan ve bileşenlerini bağlı bulunduğu BKM'den temin eden, temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birimdir. 3.2.Bölge Kan Merkezi (BKM); Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan bankacılığı ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı hizmet birimi olup kesintisiz hizmet verir. 4. PROSEDÜR DETAYI Transfüzyon Merkezi, kan ihtiyacı olan hastalarımıza kan ve kan ürünlerinin güvenli temininden sorumludur. İl sağlık müdürlüğü yeni uygulaması gereği kan merkezlerini transfüzyon merkezi olarak yapılandırmasından kan teminlerinin acil durumlar dışında Türk Kızılay ından karşılanması istenmektedir. Buna istinaden kurumumuz, kan ihtiyacını Türk Kızılay ı Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi üzerinden elektronik ortamdan talep etmektedir. Kızılay Kan Merkezi'nden kan temin edilemediğinde ve acil durumlarda Türk Kızılay ı Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi üzerinden verilen yetkiye dayanarak Transfüzyon Merkezine bağışçı kabul edilerek kan ve kan ürünü temini sağlanmaktadır. 4.1.BAĞIŞCI (DONÖR) SEÇİMİ ve REDDİ Kurumumuzda kan temini gerektiğinde, Gelen donörlerden, Kan Ve Kan Ürünleri Donör Bilgi Formu nu doldurmalıları istenir Formu doldurmayan kişiler donör olarak kabul edilmezler. Form, transfüzyon merkezi çalışanları tarafından değerlendirilir Donörün seçimi, kabul veya reddi Ulusal Kan ve kan Ürünleri rehberi doğrultusunda hazırlanan Donör Kabul / Red Kriterleri Prosedürüne göre yapılır Reddedilen donöre nedeni açıkça anlatılır. 4.2.BAĞIŞÇIDAN KAN ALMA VE BAĞIŞÇININ BAĞIŞ SONRASI TAKİBİ Kabul edilen donörden testler için kan alınır. Alınan kanda kan sayımı, HBsAg, AntiHCV, Anti-HİV, VDRL testleri çalışılır.sonuçları olumlu olması durumunda Bağışçıdan Kan Alma Talimatı'na göre alınır aynı talimat doğrultusunda bağışçının bağış sonrası takibi yapılır Tarama testlerinin (+) çıkması durumunda

2 Donör Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine yönlendirilir VDRL testi (+) ise; VDRL testi yeni numune ile tekrarlanır. Tekrar (+)çıkması halinde TPHA testi istemi yapılır Anti HCV testi (+)POZİTİF ise; yeni numune ile test tekrarlanır. Tekrar (+) saptanırsa HCV RNA PCR istemi yapılır HbsAg testi (+)POZİTİF ise; yeni numune ile test tekrarlanır. Tekrar (+) saptanırsa, hasta Kronik Hepatit B takibine alınır. KAN MERKEZİ DONÖR İŞLEMLERİ AKIŞ ŞEMASI KAN MERKEZİNE GELEN DONÖR DONÖR FORMU DOLDURULMASI KİMLİK İSTENMESİ VE KAYIT FORMUN DEĞERLENDİRİLMESİ MUAYENE, Hb, ANTA ÖLÇÜMÜ REDDEDİLEN DONÖR UYGUN DONÖR DONASYON (450 gr. Kanın 3 lü torbaya 8 dak. Alınması işlemidir.) RED NEDENİ VE KAYIT BAŞARILI DONASYON BAŞARILI OLMAYAN GEÇİCİ RET SÜREKLİ RET GÖZLEM VE TEDAVİ İKRAM GİDEN DONÖR

3 4-A KAN MERKEZİ ÇALIŞMA 4.A.1 Kan saklama dolabında bulunan kan torba miktarları ve bunların son kullanma tarihleri laboratuvar teknikeri tarafından kontrol eder. 4.A.2 Donör reaksiyonlarına müdahaleyi kolaylaştırmak için Kan Merkezinde Acil Çantası bulunur. 4.A.3 Uygun olan donörlerden 450 ml. olarak tam kan tekli kan torbasına alınır. Torba üzerine donörün adı soyadı, kan alma tarihi, son kullanma tarihi yazılır. Kan grubuna bakılıp, torbanın üzerine yazılır, Kan Grubu Defteri ve bilgisayara kaydedilip donör numarası kan torbalarının üzerine yazılır. Donöre Kan Grubu Kartı verilir. Kanı alınan kişiyi bilgilendirmek amacıyla kan verdikten sonra Bilgilendirme Formu verilir. Kek ve meyve suyu vb. ikram edilir. 4.A.4 Çıkan sonuca göre kanlar değerlendirilir. 4.A.5 Elisa testleri pozitif çıkan kanlar İmha Edilen Kan Kayıt Defteri ne (Tutanak) yazılıp imha edilir. Donöre ulaşılıp bilgi verilir. İhbar Formu 2 nüsha doldurulup 1 nüshası adresine gönderilir, 1 nüshası Kan Merkezinde dosyalanır. Donör İntaniye polikliniğine yönlendirilir. 4.A.6 Testleri negatif çıkan kanlar Kan Merkezi Serolojik Testler Kayıt Defteri ne yazılır. Kan torbası üzerine Seroloji Etiketi yapıştırılır, Kan dolabında kan grubuna göre sınıflanmış raflara yerleştirilir. 4.A.7 Yasal zorunluluktan dolayı her bağış yapan kişinin numunesi, çıkabilecek sorunların kaynağını anlamak, hasta güvenliğini sağlamak için dönor şahit numune serumları 1 yıl derin dondurucuda saklanır. KANLARIN SAKLANMASI Ürün etiketleme, saklama ve depolama, 4.B.1 Kan Dolabında Tam Kan +2C ile +6C de 35 gün saklanır. Eritrosit süspansiyonu Kan Dolabında +2Cile +6C de, Kan Torbası CPD solüsyonlu ise 21 gün, CPD-A solüsyonlu ise 35 gün, SAG-M solüsyonlu ise 42 gün saklanır. Taze Donmuş Plazma Derin Dondurucuda -30 C ile - 40 C de 1 yıl saklanır. Trombosit oda sıcaklığında ajitatör üzerinde 5 gün saklanır. 4.B.2 Tam Kan ya da kan ürünü ihtiyacı olan hastanın numune kanı ve istem durumuna göre acil ya da Normal Kan İstem Formu geldikten sonra gerekli bilgisayar kaydı yaptırılır. 4.B.3 Hasta kan grubu ve torba kan grubu tekrarlanır ve uygun kandan cross match (uygunluk testi) yapılır. Uygunsa Cross-Matching Uygundur Etiketi doldurularak yapıştırılır. 4.B.4 Uygunsa Cross Match Ve Servis Çıkış Defteri ne ve Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu veya acil Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu na kayıt edilir. Kullanılmadan geri dönen kanlar dönüş saatine göre değerlendirilir. 4.B.9 Kan merkezine kullanılmadan geri dönen kanlar dönüş süresi 30 dakikayı geçmişse kabul edilmez.

4 4.B.10 Buzdolabı sıcaklığı günde en az 2 kez kontrol edilir ve Buzdolabı Derece Takip Çizelgesi ne kayıt edilir. serolojisi pozitif çıkan her donör için Reddedilen Donör Formu doldurulur ve kaleme İl Sağlık Müdürlüğü Kan Hizmetleri Şubesi ne ulaştırılmak üzere 2 nüsha hazırlanarak 1 nüshası gönderilir, 1 nüshası Kan Merkezinde dosyalanır. 4.B.12 Kan grubu istem formu ile başvuran yatan ve ayaktan hastaya kan grubu bakma talimatına göre bakılıp Kan Grubu Defteri ne kayıt edilir. 4.C KAN TORBASINA KAN ALMA 4.C.1 Kan merkezi görevli personeli donöre yapılacak işlem hakkında bilgi verilir. 4.C.2 Kan torbasının patlak olup olmadığı ve içerisindeki solüsyonu kontrol edilir. 4.C.3 Kan torbasının üzerine, donörün adı soyadı, kan alma tarihi, son kullanma tarihi, ürün adı, ürün miktarı, saklama koşulu ve protokol no su yazılır 4.C.4 Kan merkezi görevli personeli donörün kan alınacak koluna turnike bağlar. 4.C.5 Kan merkezi görevli personeli kan almak için belirlenen damar bölgesi batikon ile temizler. 4.C.6 Hortuma hava geçişi engellenerek damara girilir. 4.C.7 Torba dolduktan sonra maksimum 8 dk. (450 cc) turnike çözülür, iğne damardan çıkartılır. 4.C.8 Donöre iğne çıktıktan sonra damar yeri pamukla bastırılarak 5 dk. basınç yapması söylenir. 4.C.9 Donöre işlem bittikten sonra 10 dk. istirahat ettirilir. Meyve suyu ve kek ikram edilir. İsteyen donöre Kan Grubu Kartı doldurulur, verilir. Kanı alınan donöre bilgilendirmek amacı ile Kan Verdikten Sonra Bilgilendirme Formu verilir. 4.C.10 Alınan kan torbasından kan grubu, elisa tetkikleri, çalışılmak için ayrı tüplere 10 cc kan alınır ve torbanın seti 5 cm aralıklarla klemplenir. 5. SORUMLULAR: Birim sorumlusu ve çalışanları 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 6.1 İmha Edilen Kan Kayıt Defteri 6.2 Cross Match Ve Servis Çıkış Defteri 6.3 Kan Merkezi Serolojik Testler Kayıt Defteri 6.4 Kan Grubu Defteri 6.5 Seroloji Etiketi 6.6 Cross Match Uygunluk Etiketi

5 6.7 Kan Grubu Kartı 6.8 Kan Verdikten Sonra Bilgilendirme Formu 6.9 Kan ve Kan Ürünü Reaksiyonları Bildirim Formu 6.10 Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu 6.11 Acil Kan ve Bileşenleri İstem Formu 6.12 Toplu Kan İstek Formu

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ DOĞ.PR.01 27.01.2014-1/8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

BURÇ GENETİK TANI MERKEZİ NUMUNE ALMA EL KİTABI

BURÇ GENETİK TANI MERKEZİ NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1 / 10 BURÇ GENETİK TANI MERKEZİ NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO :03 YAYIN TARİHİ : 20.11.2014 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) SAYIN AİTTİR. Sayfa No 2 / 10 REVİZYON BİLGİLERİ SAYFA NO REVİZYON TARİHİ REV.

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI 3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Mustafa BALCI EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ Sayfa/Toplam Sayfa: 1/10 1. AMAÇ ve KAPSAM Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı na (ATB) gelen deney numunesinin kabul edilmesi, ilgili laboratuvara taşınması, saklanması ve imha edilmesi

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

Yönetmelik. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

Yönetmelik. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kordon Kanı Bankası

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı