VİRÜS SPESİFİK T HÜCRE ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI. MSc. Bio. FERDA IŞIK Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VİRÜS SPESİFİK T HÜCRE ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI. MSc. Bio. FERDA IŞIK Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı"

Transkript

1 VİRÜS SPESİFİK T HÜCRE ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI MSc. Bio. FERDA IŞIK Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı

2 TANIM Allogeneik kök hücre transplantasyonu lösemilerde, doğuştan gelen immün yetmezliklerde ve çeşitli tümörlerin tedavisinde etkili olarak kullanılmaktadır. Allogeneik kök hücre transplantasyonun post transplant kompilkasyonları arasında GVHD (graft versus host disease), relaps ve viral enfeksiyonlar bulunmaktadır. Transplant sonrası sıklıkla karşılaşılan viral enfeksiyonların başında EBV (Epstein-Barr virüs),cmv (cytomegalovirüs) ve ADV (adeno virüs)gelmektedir. Reddy at al.cmv central nervous system disease in stem-cell transplant recipients: an increasing complication of drug-resistant CMV infection and protracted immunodeficiency.bone Marrow Transplant; 2010 Jun;45(6): Omar at al. Targeted monitoring of patients at high risk of post-transplant lymphoproliferative disease by quantitative Epstein-Barr virus polymerase chain reaction.transpl Infect Dis Oct;11(5):393-9

3 KULLANIM ALANLARI CD8+ ve CD4+ T hücrelerin viral enfeksiyonların kontrolünde ve reaktivasyonuna karşı hücresel bağışıklığın yapılandırılmasında rol oynadığı bilinmektedir. Greenberg at al. Development of a treatment regimen for human cytomegalovirus (CMV) infection in bone marrow transplantation recipients by adoptive transfer of donor-derived CMV-specific T cell clones expanded in vitro. Ann N Y Acad Sci Dec 30;636: ; Rauser at al. Rapid generation of combined CMV-specific CD4+ and CD8+ T-cell lines for adoptive transfer into recipients of allogeneic stem cell transplants.blood 2004 May 1;103(9):

4 Adoptif transfer edilmiş virüs spesifik T hücreler Hematopoetik yada solid organ nakillerinden sonra oluşan viral enfeksiyonlarda standart tedaviye cevap vermeyen hastalarda, enfeksiyonların kontrolünde ve tedavisinde kullanılmaktadır. Walter et al. N Engl J Med Oct 19;333(16): , Heslop et al.nat Med May;2(5): Feuchtinger et al. Br JHaematol 2006 Jul;134(1):64-76, Feuchtinger et al.blood 2010 Nov 18;116(20):4360-7

5 Ayrıca Adoptif transfer edilmiş antijene spesifik T hücrelerin virüs kaynaklı malinitelerin ve metastatik melanom kontrolünde rol oynadığı gösterilmiştir. Comoli et al. Clin Oncol 2005 Dec 10;23(35): Straathof et al. Blood 2005 Mar 1;105(5): Yee et al. PNAS, U S A Dec 10;99(25): Dudley et al. J Clin Oncol, 2005 Apr 1;23(10): Hunder et al..(2008) NEJM, 2008 Jun 19;358(25):

6 AMAÇ Virüs spesifik T hücre üretiminde kalite standartların belirlenmesi

7 ÜRETİM BASAMAKLARI

8 Virüs Antijenleri AFEREZ Hücre Toplanması

9 T lenfosit IFN -gamma T lenfosit T lenfosit Virüs spesifik T lenfositlerin Uyarılması

10 T hücre ve IFN bağlayıcı antikor T lenfosit Chatch Reagent T lenfosit Virüs spesifik T lenfositlerin Uyarılması T lenfosit

11 IFN spesifik manyetik boncuklar T lenfosit T lenfosit T lenfosit Virüs spesifik T lenfositlerin manyetik boncuk ile işaretlenmesi

12 T lenfosit - T lenfosit - T lenfosit - Virüs spesifik T lenfositlerin seleksiyonu

13 SÜREÇLER HAM ÜRÜN OPERASYON SÜRECİ KALİTE KONTROL SÜRECİ ÜRETİM SÜRECİ BİTMİŞ ÜRÜN OPERASYON SÜRECİ *Donör Seçimi *Bilgilendirilmiş Onam Formu *Ürünün Toplanması *Ham Ürünün Paketlenmesi *Transfer *Ham Ürün Kabul Öncesi Kalite Kontrol *İşlem Öncesi Kalite Kontrol *Ara Üretim Kalite Kontrol *Bitmiş Ürün Kalite Kontrol *İşlem Öncesi Süreci *Ara Ürün Süreci *Bitmiş Ürün Süreci *Etiketleme *Birinci ve İkinci Paketleme *Üçüncü Paketleme *Transfer *Uygulama *Takip (Cell Vigilance)

14 SÜREÇ SORUMLULARI Ham Ürün Kabul Süreci İşlem Öncesi ürün Kalite Kontrol Süreci Operasyon / Kalite Kontrol Kalite Kontrol Ara Ürün Kalite Kontrol Süreci Bitmiş Ürün Kalite Kontrol Süreci Kalite Kontrol / Üretim Kalite Kontrol / Üretim Paketleme Transfer Uygulama Üretim / Operasyon Operasyon Operasyon / Klinik

15 HAM ÜRÜN KABUL STANDARTLARI

16 Parametre Limit değer Yöntem Referans Ambalaj Sağlam Fiziksel kontrol Görünüm Temiz -Berrak Göz ile kontrol Döküman Eksiksiz doldurulmalı Göz ile kontrol Etiket Tanımlayıcı bilgileri eksiksiz içermeli Miktar >200 ml Tartım Göz ile kontrol Isı takibi 4-12 C İndikatör/ dijital ısı takip sistemleri HbSAg AntiHbc IgM, HCV, HIV1,2, Sifiliz Negatif ELISA RPR,VDRL Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz kurumu 4Nisan 2014 tarihli sayı 28962; İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ EudraLex Volume 4 Part1 Chapter 6: Quality Control 28 March 2014

17 Parametre Limit değer Yöntem Referans Donör seropozitifliği (EBV/CMV/ADV) Pozitif ELISA NAT (Nükleik asit testi ) Karl S.Peggs Adoptive T cell immunotherapy for cytomegalovirus Expert Opin.Ther. Rewiev(2009) 9(6): Donör Reaktivite Testi CD8+ IFN -gamma, CD4+ IFN-gamma Akım sitometri Greenberg at al. Development of a treatment regimen for human cytomegalovirus (CMV) infection in bone marrow transplantation recipients by adoptive transfer of donor-derived CMV-specific T cell clones expanded in vitro. Ann N Y Acad Sci Dec 30;636: Rauser at al. Rapid generation of combined CMV-specific CD4+ and CD8+ T-cell lines for adoptive transfer into recipients of allogeneic stem cell transplants.blood 2004 May 1;103(9):

18 Donör Reaktivite Testi Liyofilize virüs proteini ile kaplanmış plaklara donörden alınan örnek ilave edilerek virüsün proteini ile inkübe edilir. İnkübasyon sonrası eklenen özel solüsyon ile hücrelerin sitokin salgılaması sağlanır. T lenfosit IFN-gamma sekrete eden T hücrelerinin akım sitometrik analizi yapılılır.

19 İŞLEM ÖNCESİ ÜRÜN KALİTE KONTROL STANDARTLARI

20 Parametre Limit değer Yöntem Referans HIV HCV HBV Sifiliz Negatif NAT (Nükleik asit testi ) RPR, VDRL Canlılık >%70 Tripan Blue Etidium Bromür -Acridin Orange, 7AAD Toplam beyaz hücre sayısı >1x10 9 Thoma Lamı Otomatik Hücre Sayıcılar Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz kurumu 4Nisan 2014 tarihli sayı 28962; İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ Uluhan at al. Production of good manufacturing practice-grade cytotoxic Tlymphocytes specific for Epstein Barr virus, cytomegalovirus and adenovirus to prevent or treat viral infections postallogeneic hematopoietic stem cell transplant. Cytotherapy 2012 January ; 14(1): 7 11 Brestrich, Adoptive T-cell therapy of a lung transplanted patient with severe CMV disease and resistance to antiviral therapy. Am J Transplant Jul;9(7): Sterilite Aerob/ Anaerob Kültür Mantar Kültürü Negatif Thioglicollate, Triptic Soy Agar, Broth Agar, Kanlı Agar Sabouraud Agar Otomatik kültür sistemleri EudraLex Volume 4 Part1 Chapter 6: Quality Control 28 March 2014 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İnsan Doku Ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama Ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ, Sayı;28962, 4 Nisan 2014 Uluhan at al. Production of good manufacturing practice-grade cytotoxic Tlymphocytes specific for Epstein Barr virus, cytomegalovirus and adenovirus to prevent or treat viral infections postallogeneic hematopoietic stem cell transplant. Cytotherapy 2012 January ; 14(1): 7 11

21 ARA ÜRÜN KALİTE KONTROL SÜRECİ

22 Parametre Limit değer Yöntem Canlılık >%70 Tripan Blue Etidium Bromür -Acridin Orange, 7AAD Toplam beyaz hücre sayısı >1x10 9 Thoma Lamı Otomatik Hücre Sayıcılar Referans Uluhan at al. Production of good manufacturing practice-grade cytotoxic Tlymphocytes specific for Epstein Barr virus, cytomegalovirus and adenovirus to prevent or treat viral infections postallogeneic hematopoietic stem cell transplant. Cytotherapy 2012 January ; 14(1): 7 11 Brestrich, Adoptive T- cell therapy of a lung transplanted patient with severe CMV disease and resistance to antiviral therapy. Am J Transplant Jul;9(7):

23 BİTMİŞ ÜRÜN KALİTE KONTROL SÜRECİ

24 Parametre Limit değer Yöntem Referans Canlılık >%70 Tripan Blue Etidium Bromür -Acridin Orange, 7AAD Toplam beyaz hücre sayısı >1x10 6 Thoma Lamı Otomatik Hücre Sayıcılar Uluhan at al. Production of good manufacturing practice-grade cytotoxic Tlymphocytes specific for Epstein Barr virus, cytomegalovirus and adenovirus to prevent or treat viral infections post-allogeneic hematopoietic stem cell transplant. Cytotherapy 2012 January ; 14(1): 7 11 Brestrich, Adoptive T-cell therapy of a lung transplanted patient with severe CMV disease and resistance to antiviral therapy. Am J Transplant Jul;9(7): Etkinlik Analizi CD8+ IFN- gamma>%80 CD4+IFN-gamma >%80 Akım sitometri Greenberg at al. Development of a treatment regimen for human cytomegalovirus (CMV) infection in bone marrow transplantation recipients by adoptive transfer of donor-derived CMV-specific T cell clones expanded in vitro. Ann N Y Acad Sci Dec 30;636: ; Uluhan at al. Production of good manufacturing practice-grade cytotoxic Tlymphocytes specific for Epstein Barr virus, cytomegalovirus and adenovirus to prevent or treat viral infections post-allogeneic hematopoietic stem cell transplant. Cytotherapy 2012 January ; 14(1): 7 11

25 Parametre Limit değer Yöntem Referans Saflık CD45+ >%90 CD3+ >%90 CD19+<%2 CD14+<%2 Akım Sitometri Rauser at al. Rapid generation of combined CMV-specific CD4+ and CD8+ T- cell lines for adoptive transfer into recipients of allogeneic stem cell transplants.blood 2004 May 1;103(9): Sterilite Aerob/ Anaerob Kültür Mantar Kültürü Mikoplazma Negatif Thioglicollate, Triptic Soy Agar, Broth Agar, Kanlı Agar Sabouraud Agar Otomatik kültür sistemleri PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) Toksisite <5,0 EU/ml Endotoksin Analizi Gel Clot (LAL) Kromojenik Analiz EudraLex Volume 4 Part1 Chapter 6: Quality Control 28 March 2014 FDA - 21 CFR 610 General Biological Products Standard Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İnsan Doku Ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama Ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler H akkında Tebliğ, Sayı;28962, 4 Nisan 2014 Uluhan at al. Production of good manufacturing practice-grade cytotoxic Tlymphocytes specific for Epstein Barr virus, cytomegalovirus and adenovirus to prevent or treat viral infections postallogeneic hematopoietic stem cell transplant. Cytotherapy 2012 January ; 14(1): 7 11 Uluhan at al. Production of good manufacturing practice-grade cytotoxic Tlymphocytes specific for Epstein Barr virus, cytomegalovirus and adenovirus to prevent or treat viral infections postallogeneic hematopoietic stem cell transplant. Cytotherapy 2012 January ; 14(1): 7 11 Points to Consider in the Characterization of Cell Lines Used to Produce Biologicals (1993), Department of Health & Human Servıces, Memorandum, Jul

26 Parametre Limit değer Yöntem Referans FDA - 21 CFR 610 General Biological Products Standard, Tümörojenite Gerekli değil Sitogenetik Analiz Telomeraz Enzim Aktivitesi Comet Assay Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İnsan Doku Ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama Ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ, Sayı;28962, 4 Nisan 2014 Points to Consider in the Characterization of Cell Lines Used to Produce Biologicals (1993), Department of Health & Human Servıces, Memorandum, Jul , Jul İn-vivo test Atık ürün analizi Gerekli değil Stabilite 4. saat > % saat >%70 HPLC Tripan Blue Acridine Orange Etidyum Bromür 7AAD Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İnsan Doku Ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama Ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ, Sayı;28962, 4 Nisan 2014

27 PAKETLEME ETİKETLEME Ürün Adı: Ürün No: Kan Grubu: Ek Solusyon Volüm : Firma adı TRANSFER Kare Kod Volüm: Alıcı Bilgiler Ad/Soyad Prt No Verici Bilgileri Ad/Soyad Prt No Kalite K. No Ürt. T: SK T: Saklama Isısı : Logo

28 Kalite hiçbir zaman sona ermeyecek bir seyahattır. Tom Peters

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak

Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:1-7 Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonlar Hasan Tezer 1, Gülten Seçmeer 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

OLGU SUNUMU KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİNDE YATAN ÜÇ OLGUDA NOZOKOMİYAL SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS ENFEKSİYONU

OLGU SUNUMU KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİNDE YATAN ÜÇ OLGUDA NOZOKOMİYAL SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS ENFEKSİYONU MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 359-364 359 OLGU SUNUMU KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİNDE YATAN ÜÇ OLGUDA NOZOKOMİYAL SOLUNUM SİNSİTYAL VİRUS ENFEKSİYONU CASE REPORT NOSOCOMIAL RESPIRATORY SYNCYTIAL

Detaylı

Yüksek Risk Altındaki Hastaların Klinik Örneklerinde BK ve JC Virus DNA Pozitifliğinin Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması*

Yüksek Risk Altındaki Hastaların Klinik Örneklerinde BK ve JC Virus DNA Pozitifliğinin Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 280-287 Yüksek Risk Altındaki Hastaların Klinik Örneklerinde BK ve JC Virus DNA Pozitifliğinin Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak DNA sına Olan Genotoksik Etkisi Proje Yürütücüsünün

Detaylı

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org.

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org. THD 2008 Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR Kurs Kitabı www.thd.org.tr İçindekiler 5 BİLİMSEL PROGRAM 7 MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KAYNAKLARI

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201)

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) 20 x 96 (katalog no. 0594-0501) ESAT-6, CFP-10 vetb7.7(p4) peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN-γ testi İn

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

Göbek kordonu kanındaki kök hücre, lenfosit ve lenfosit alt gruplarının immünfenotipik olarak belirlenmesi

Göbek kordonu kanındaki kök hücre, lenfosit ve lenfosit alt gruplarının immünfenotipik olarak belirlenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 261-266 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2008 Göbek kordonu kanındaki kök hücre, lenfosit ve lenfosit alt gruplarının immünfenotipik olarak belirlenmesi Bülent Türkmen

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Kapsamında 2012 yılı KLİMUD İzmir Toplantıları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Detaylı

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 Kullanım Amacı Access HCV Ab Plus tahlili, Access Immunoassay Sistemlerini (Access, Access2, UniCel DxI ) kullanarak insan serum veya plazmasındaki Hepatit C virüsüne karşı olan

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU. Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013

HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU. Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013 HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013 "yapmış olmak için yapmak" Ya şansınız tutmazsa? AMAÇ Kaliteli, hata riski düşük ve güvenilirliği yüksek

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

KORDON KANI BANKASI FORMU

KORDON KANI BANKASI FORMU KORDON KANI BANKASI FORMU Operasyon Kontrol Anne veya Baba Onay Onay Sayfa No:1/9 VERİCİ NO BAŞVURU TARİHİ VERİCİ (Bebek): T.C. Kimlik No Cinsiyeti Kız Erkek *T.C. Kimlik numarası bebeğin nüfus kağıdı

Detaylı

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI KÖK HÜCRE VE KORDON KANI Doç Dr. Mehmet Ertem Yakın zamana kadar doğumdan sonra kullanılmayıp atılan kordon kanını son zamanlarda ilgi çekici kılan temel faktör hematopoetik kök hücre kaynağı olarak transplantasyon

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA Prof.Dr.S.Sema ANAK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalı - KHT Ünitesi AŞILAMA / TARİHÇE / Ölü Aşılar Geliştirme

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL

COMPARISON OF GLUCAN AND GALACTOMANNAN TESTS WITH REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE ASPERGILLOSIS IN A NEUTROPENIC RAT MODEL Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 441-452 İNVAZİF ASPERGİLLOZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA GLUKAN VE GALAKTOMANNAN TESTLERİ İLE GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

Detaylı

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki anti-hcv antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir. ACCESS Immunoassay System

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı