SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ"

Transkript

1 EK-8 SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ SIRA NO KODU ĐŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 1 1. YATAK ÜCRETLERĐ Standart yatak ücreti Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 15, Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 46 27, Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 75 44, Yoğun bakım Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar, bu kod ile birlikte moniterizasyon,hastanın mekanik ventilatöre bağlanması, ventilatör ile takip, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon ,00 ücreti ayrıca tahakkuk ettirilemez Steril oda (kemik iliği nakli için) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar , Đzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 76 45, Gündüz yatak ücreti Günübirlik tedaviler, 24 saatten kısa süren yatarak tedaviler, acil müşahade için ödenir. 7 4, Refakatçi ücreti Yatak ve yemek hizmetlerini kapsar 13 7, HEKĐM MUAYENELERĐ VE RAPORLAR Konsültasyon (her bir hekim için) Hekim branşı yazılmalıdır 10 6, Acil poliklinik muayenesi 26 15, Normal poliklinik muayenesi 26 15, Sağlık kurulu raporu Đlaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir 5 3, Uzman hekim raporu 2 1, Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu Sadece meslek hastalıkları hastaneleri tarafından fatura edilir , Genel anestezi altında muayene 75 44, Basamak poliklinik muayenesi 1. Basamak sağlık kuruluşları 16 9, inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi 6 3, GENEL UYGULAMALAR-GĐRĐŞĐMLER Anne sütü sağılması 1 0, Apse veya hematom drenajı, derin Organ ve derin yumuşak doku içi ve civarı müdahaleler. Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır , Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Deri ve subkutan dokular. Başka kodaltında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır , Biyopsi, iğne , , ile birlikte fatura edilemez , Biyopsi, cerrahi, derin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez , Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez , Damar yolu açılması Günde 1 adetten fazla faturalanamaz ile faturalandırılamaz 8 4, Diyabetli hasta eğitimi Bir hasta için ömrü boyunca bir kez faturalanabilir 3 1, Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi 5 3, Enteral hiperalimantasyon takibi Günlük, birlikte total parenteral nutrisyon faturalanamaz 20 11, Fototerapi (4 saatlik seansı) Günde 6 adetten fazla faturalandırılamaz. 7 4, Hastanın mekanikventilatöre bağlanması Faturaya , , , işlemlerinden en az biri eşlik etmelidir. Tek başına faturaedilemez , IM enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz 3 1, IV enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz , ile faturalandırılamaz. 4 2, Đntravenöz ilaç infüzyonu Günlük takip 15 8, Kan gazları takibi Günlük takip 22 12, Kan veya ürünleri transfüzyonu Torba başına 15 8, Kesi sütürasyonu, 84 50, Kist ponksiyonu Tek başına faturalandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile faturalandırılamaz , Kist/benign tümör çıkarılması 84 50, Lavman Günde en fazla 3 kez faturalanabilir 15 8, Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez , Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu 40 23, Lokal anestezi Her bir lokal girişim için, bir defa kodlanır. 15 8, Lomber ponksiyon Pansuman dahil 50 29, Mesane sonda uygulaması 15 8, Mide yıkama ile birlikte faturalandırılamaz , Monitorizasyon, günlük Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz , Nazogastrik sonda uygulaması Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden fatura yapılamaz. Günde bir adetten fazla faturalandırılamaz , Nebülazatör ile ilaç uygulaması Oksijen ile birlikte günlük 15 8, Oksijen inhalasyon tedavi seansı Đlaç hariç, saati, günlük en fazla 10 saat ödenir. Epikrizde süre belirtilmelidir. 2 1, Parasentez 50 29, Subkutan enjeksiyon Günde en fazla 3 kez faturalanabilir 4 2, Sünnet 59 35, Sütür alınması Pansuman dahil, alınan tüm sütürler için toplam 10 6, Torasentez Günde 2 kezden fazlası ödenmez 50 29, Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik, birlikte enteral hiperalimantasyon faturalanamaz 40 23, Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip, test hariç 20 11, Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil , Ventilatör ile takip CPAP, BPAP dahil, günlük 75 44, Yanık debridman ve pansumanı, büyük %40 dan büyük , Yanık debridman ve pansumanı, küçük %10 dan küçük bir alanda 64 38, Yanık debridman ve pansumanı, orta %10-40 arası bir alanda , Yanık pansumanı 21 12, Yara debridmanı Pansuman dahil (günde birden fazla faturalanadırılamaz) 64 38, Yara pansumanı Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) 7 4, Đntradermal test Değerlendirme dahil 11 6,80 68 KATETER ĐŞLEMLERĐ Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir Arter kateterizasyonu 4 gün içinde en fazla bir girişim faturalandırılır , Hemodializ için kateter yerleştirme , Hood içi oksijen ölçümü 8 4, Đntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 4 günde en fazla bir kez faturalanabilir , Đntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden faturalandırma yapılır ,00 1/59

2 Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir 75 44, Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkuten tünelle yerleştirilmesi , Kateter pansumanı ve bakımı Günde bir kez faturalandırılabilir. 10 6, Kateter revizyonu ve/veya değişimi 14 günde bir kez faturalandırılabilir. Aksi takdirde sebep belirtilmelidir , Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması Günde bir kez faturalandırılabilir , Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb , Periton dializi için kateter yerleştirme , Perkütan silastik kateterizasyonu 30 17, Santral ven kateterizasyonu, femoral ven Perkütan 75 44, Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven Perkütan , Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven 50 29, Subclavian katater takılması , Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri 50 29, Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez ,00 88 YENĐ DOĞAN UYGULAMALARI Endotrakeal entübasyon, yenidoğan 40 23, Exchange transfüzyon, yenidoğan , Göbek arter kateterizasyonu , Göbek granülomu koterizasyonu 4 2, Göbek ven kateterizasyonu , Göz pansumanı, yenidoğan en fazla günde 2 adet faturalanabilir 1 0, ĐM enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez 4 2, Đntravenöz mayi takılması, yenidoğan günde 3 kezden fazla faturalandırılmaz. 10 6, ĐV enjeksiyon, yenidoğan günde 3 kezden fazlası ödenmez ( kod numarası ile birlikte faturalandırılamaz.) 5 3, Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan Günde bir kez faturalandırılabilir , Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan 60 35, Subdural illüminasyon 5 3, Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan günlük 50 29, Transport küvezle hastane dışı nakli 50 29, Transport küvezle hastane içi nakli 20 11, Vücut temizliği, yenidoğan günlük, göbek bakımı dahil 8 4, Yenidoğan monitörizyonu günlük 15 8, Yenidoğan TA ölçümü günlük 3 1, Yenidoğanın canlandırılması 40 23, AMELĐYATLAR 109 AMELĐYAT VE GĐRĐŞĐM TANIMLARI Birim 110 A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir Yenidoğan ek puanı A1 grubu , Yenidoğan ek puanı A2 grubu , Yenidoğan ek puanı A3 grubu , Yenidoğan ek puanı B grubu , Yenidoğan ek puanı C grubu , Yenidoğan ek puanı D grubu , Yenidoğan ek puanı E grubu 50 29, Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır. Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler ameliyat fiyatına dahildir ANESTEZĐ VE REANĐMASYON 127 TANI, TEDAVĐ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR Anestezi öncesi muayene anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde 21 12, Apne testi , Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı 25 14, Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Günde bir adet ödenir 20 11, Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezik uygulama yöntemidir. Günlük 50 29, Đnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç, Günde 4 defadan fazla faturalandırılamaz , Kardiyopulmoner ressüsitasyon , , , , kodları ile faturalanamaz , Laringeal maske uygulaması LMA 35 20, Muayene anestezisi, ameliyathane dışı , Muayene anestezisi, ameliyathanede 50 29, Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 30 17, Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 20 11, ANESTEZĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ , , , pulse oksijenometre ayrıca faturalandırılamaz Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) , Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) , Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) , Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) , Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) , Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75 44, Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 50 29, Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+...veya %100+%30...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.toplam cerrahi puan Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan ,40 2/59

3 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan , Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu , Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu , Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu , Yeni doğan anestezi puanı B grubu , Yeni doğan anestezi puanı C grubu , Yeni doğan anestezi puanı D grubu , Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75 44, ALGOLOJĐ-AĞRI TEDAVĐSĐ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir 165 Enjeksiyonlar Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi , Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil 30 17, Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil 75 44, Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme , Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 75 44, Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans 15 8, Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi Aksiller pleksus sinir bloğu , Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 30 17, Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 30 17, Faset median sinir (tek) bloğu Total sayı dahil 50 29, Fasial sinir sinir bloğu 75 44, Femoral sinir üçlü blok 75 44, Gasser ganglion sinir bloğu Total sayı dahil , Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu , Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil 50 29, Đlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) 15 8, Đlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) 15 8, Đlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu 75 44, Đnterkostal (tek) sinir bloğu 1 kez faturalandırılır , Đnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu Aynı faturada bulunmak zorundadır. 15 8, Đnterskalen sinir bloğu , Laringeal sup/rek sinir bloğu 75 44, Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 50 29, Maksiller/mandibüler sinir bloğu 50 29, Paraservikal (tek) sinir bloğu 75 44, Peroneal/tibial/sural sinir bloğu 50 29, Pudental sinir bloğu 50 29, Radial/ulnar/medial sinir bloğu 50 29, Sakral / koksigeal sinir bloğu 50 29, Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu 75 44, Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu , Siyatik sinir bloğu 75 44, Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 50 29, Supraskapuler sinir bloğu 50 29, Sempatik Sinir Blokları-Tanısal Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu , Đmpar ganglion sinir bloğu , Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu 75 44, Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Total sayı dahil , Splanknik blok , Stellat ganglion sinir bloğu 75 44, Đntraspinal Sinir Blokları Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) , Epidural kan/serum yaması Epidural analjezi uygulanırken komplikasyon olarak dura deliğinde ortaya çıkan başağrısı tedavisinde hastaya otolog kanının epiduralden verilmesi , Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması , Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter , Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter , Spinal blok, kateter + port/pompa implantı , Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok 75 44, Subaraknoid kateter , Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması , Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik Hipofiz adenolizisi , Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu , Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu , Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu , Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında 75 44, Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında 30 17, Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, trigeminal nevraljide , Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu , Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, paravertebral sinirlerin blokajı (Lomber sempatik blokları içerir) , Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, çoğunlukla kanser ağrısı tedavisinde uygulanır , Nörolitik ganglion impar sinir bloğu , Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile periferik sinir bloğu 75 44, Nörolitik Splanknik sinir bloğu , Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) Anuloplasti RFT , Faset Eklem (tek) RFT Total sayı dahil ,40 3/59

4 Glossofaringeal RFT Total sayı dahil , Paravertebral lumbar RFT Total sayı dahil , Paravertebral torakal RFT Total sayı dahil , Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Total sayı dahil , Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması- IDET , PĐRFT intradiskal , RFT Nörotomi , Sakroiliak eklem (tek) RFT , Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) DRG: Dorsal Root (kök) Gangliyon , Spenopalatin ganglion RFT , Stellat ganglion RFT , Trigeminal/gasser ganglion RFT , Nöroplasti-Adezyonolizis Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis , Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez faturalandırılır , Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez faturalandırılır , Nöromodülasyon Đmplantasyon port/rezervuar/pompa implant Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları , Đmplantasyon spinal-epidural Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler , Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez 20 11, Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması , Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi , Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem , Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma , Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu , Pompa/port programlama/doldurma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve\veya programlama işlemi 20 11, Port/pompa revizyon/çıkartılma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması , Diğer BĐS Monitorizasyonu Bispektral indeks monitarizasyonu; anestezi derinliği takibi 20 11, Derin trakeal aspirasyon Günde en fazla 3 kez faturalanabilir 15 8, Epidural blok (kontinu) , Epidural/ Spinal diferansiyel blok , Gastrik intramukozal ph, tonometri Günde 1 kez faturalandırılabilir , Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda. Günde 1 kez faturalandırılır , IV. Lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde , Đntraplevral kateter (kontinu blok) , Đntravenöz rejyonel blok (RĐVA) 75 44, Kontinu perineural opiat analjezisi 60 35, SEDO-analjezi Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize 29 17,00 edilmesi amacıyla uygulanır CERRAHĐ UYGULAMALAR DERMĐS VE EPĐDERMĐS CERRAHĐSĐ 276 DERĐ Dermabrazyon, bir alanda Abraziv yaklaşım, ileri düzeyde şekilsiz, yanık, akne sonucu oluşmuş skar nedeni ile, bir alan ile sınırlı işlem , Dermabrazyon, tüm yüze Abraziv yaklaşım, ileri düzeyde şekilsiz, yanık, akne sonucu oluşmuş skar nedeni ile, tüm yüz için uygulama , Đntralezyonal steroid enjeksiyonu Keloid vb oluşumlar için, seans başına 15 8, Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile kapatılamayan tm ler, pataloji raporu eklenecek , Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli Tümör patoloji raporu eklenecek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez , Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm eksizyonları, pataloji raporu eklenecek , Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması Seans başına 50 29, Yanıkta eskarektomi bir anatomik alanda , Yanıkta eskarotomi bir anatomik alanda , Yanıkta fasiyotomi bir anatomik alanda , Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 100 cm 2 lik bir bölge için , Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave ilave her 100 cm 2 lik alan için, 250 birime ilave 30 17, Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç , DERĐ VE DERĐALTI Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım , Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım , Skar revizyonu , Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu , Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile , Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu , Split thickness deri grefti, küçük 5 cm 2 den küçük , Split thickness deri grefti, orta 5-10 cm , Split thickness deri grefti, büyük 10 cm 2 den büyük , Full thickness deri grefti, küçük 5 cm2 den küçük , Full thickness deri grefti, büyük 5 cm2 den büyük , GREFTLER Kısmi kalınlıkta deri drefti , Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı ilave 51 30, Kompozit greft , Mukoza grefti alınması , Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, , Yağ grefti uygulamaları , FLEPLER Abbe flebi birinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu, birinci seansı , Abbe flebi ikinci seans Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu, ikinci seansı , Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler , Alın flebi birinci seans , Alın flebi ikinci seans , Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri , Çapraz bacak flebi, birinci seans cross-leg flap , Çapraz bacak flebi, ikinci seans cross-leg flap ,00 4/59

5 Çapraz parmak flebi, birinci seans cross-finger flap , Çapraz parmak flebi, ikinci seans cross-finger flap , Dil flebi birinci seans , Dil flebi ikinci seans , Doku genişletici uygulamaları birinci seans Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve mütakip tüm genişletme enjeksiyonları , Doku genişletici uygulamaları ikinci seans Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu , Fasiyokütan flep , Đki farklı doku içeren serbest kompozit flep latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb , Đki loblu flep bilobed flap , Đnterpolasyon flepleri birinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs , Đnterpolasyon flepleri ikinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs , Kas flebi , Kas flebi + deri grefti , Kas-deri flebi , K-M plasti , Limberg flebi, romboid flepler , Mukoza flebi , Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi , Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti , Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi , Tek bir doku içeren serbest (free) flep fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi gibi , Tek loblu lokal deri flebi nota flebi, Banner flebi vs , Üç farklı dokuyu birden içeren serbest (free) flep subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep , V-Y ilerletme deri flebi , Z-Plasti (bir tek Z-plasti) , LAZER TEDAVĐ UYGULAMALARI 344 Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları Vasküler lezyon, Lazer (Medikal tedavi olmaksızın lazer uygulanabilir. En fazla 5 seans ücreti ödenir) , Vasküler lezyonlar için eksizyonal lazer uygulamaları Vasküler lezyon, eksizyonel lazer , Benign veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer Tümör, eksizyonel lazer , Tümöral olmayan pigmentli lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları Pigmentli lezyon, lazer (Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. En fazla 3 seans ödenir.) , BAŞ-BOYUN, KAS, ĐSKELET SĐSTEMĐ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHĐSĐ 353 BAŞ VE BOYUN CERRAHĐSĐ Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi , Etmoidal arter ligasyonu Aynı faturada ikiden fazla yer alamaz , Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit , Fronto-orbital ilerletme Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volume artırımı vb , Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi TME: Temporomandibular eklem , Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları , Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri Total sayı dahil , Kalvarial şekillendirme, total , Kistik lenfangiom eksizyonu , Kondilektomi Temporomandibular eklem kondilar operasyon , Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler , Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ameliyatları (kostaplasti vb) (kot alınması hariç) , Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları , Kraniosinostoz ameliyatları, tek veya multipl sütür , Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu , Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu , LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti , LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti , Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti , Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit , Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit , Maksillektomi, parsiyel , Maksillektomi, total , Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile , Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj , Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu , Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu , Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı , Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı , Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı , Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için , Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için , Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit , Orbital distopi düzeltilmesi , Orbital hipertelorizm düzeltilmesi , Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması , Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu , TME ankilozu için gap artroplastisi , TME arthroplasti , TME luksasyonu kapalı redüksiyon 50 29, Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu , Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit , Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon , Burun Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirlenir , ve ile birlikte fatura edilemez , Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans , Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli rinofima, dermoid kist, basal cell Ca, travma , Burun eksternal cerrahisi rinofima, dermoid kist, basal cell Ca, travma , Burun içi konka elektrokoterizasyonu Bir yıl içerisinde 2 den fazla ödenmez ve iki taraf için ayrı faturalanamaz , Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu ,40 5/59

6 Burun mukozası koterizasyonu 20 11, Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , Burun rekonstrüksiyonu, total sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir , Burun tamponu konması, arka ile birlikte faturalandırılamaz , Burun tamponu konması, ön ile birlikte faturalandırılamaz. 10 6, Burundan yabancı cisim çıkarılması 40 23, Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi , Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır saddle nose deformitesi onarımı Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirlenir , , ve ile birlikte fatura edilemez , Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı , Konka lateralizasyonu , ile birlikte fatura edilemez , Konka SMR ı, çift taraf , ile birlikte fatura edilemez. Aynı faturada 2 kez kodlanamaz , Konka SMR ı, tek taraf , ile birlikte fatura edilemez. Aynı faturada 2 kez kodlanamaz , Septal fraktür onarımı ile birlikte fatura edilemez , Nazal ansefalosel, kraniotomi ile , Nazal fraktür onarımı 66 39, Nazal polipektomi , , , , , , , , , , , , , , ile birlikte fatura edilemez , Nazal septal perforasyon onarımı , Nazal septal buton tatbiki 70 41, Nazal Valv cerrahisi (çift taraf) Aynı faturada ikiden fazla yer alamaz , Nazal Valv cerrahisi (tek taraf) Aynı faturada ikiden fazla yer alamaz , Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans , Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans , Rinofima eksizyonu ve deri grefti , Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması , Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir, , Rinoplasti, komplike/greft ile tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir, , Septoplasti veya SMR , , , , ile birlikte kodlanamaz , Septorinoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir, , Şinesi, veb açılması 34 20, Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması (birinci seans) , Yalnızca kıkırdak kaybı içeren saddle nose deformitesi onarımı Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirlenir , , , ile birlikte fatura edilemez , Boyun ve Larinks Alar defektlerin rekonstrüksiyonu , Arytenoidektomi (endolaringeal) , Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı) , Boyun eksplorasyonu , Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu Patoloji raporu gereklidir , Damak fistülü onarımı , Eksternal karotid arter ligasyonu , Endolaringeal lazer cerrahisi , Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb için, yapılan eksizyon dahil , Faringolarinjektomi , ile birlikte faturalandırılamaz , Faringolarinjoözefajektomi , ile birlikte faturalandırılamaz , Hiyoid süspansiyonu , Đntralaringeal enjeksiyonla medializasyon ile birlikte faturalandırılamaz , Kordektomi veya stripping , Kosta grefti alınması , Krikotiroidopeksi , Laringeal fraktür tedavisi, kapalı , Laringeal reinnervasyon nöromüsküler flep ile , Laringofissür kordektomi, larenks papillom eksizyonu dahil, birlikte başka bir larenks operasyonu faturalanamaz , Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon , Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı , Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon , Laringosel çıkarılması , Laringoskopi, direkt , Laringoskopi + biyopsi , Laringoskopi, fleksible fiberoptik 51 30, Laringostroboskopi 40 23, Larinjektomi, parsiyel , ve ile birlikte faturalandırılamaz , Larinjektomi, total , ve ile birlikte faturalandırılamaz , Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 86 51, Larinks papillomu , Larinks yabancı cisim çıkarılması , Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu , Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi , Lateral rinotomi ile yaklaşım tümör, perforasyon cerrahisi vb , Maksiller arter ligasyonu , Obturator tatbiki 20 11, Suprahyoid boyun diseksiyonu , Tirohyoid suspansiyon , Tiroplasti , Trakeoözofajial fistül açılması, primer , Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder , Tortikolis düzeltilmesi , Paranazal Sinüsler Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatları aynı organın bölümleri kabul edilerek tüm ikincil ameliyatlar %30 oranında fatura edilecektir Antrokoanal polip eksizyonu , BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım , Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı) Aynı faturada ikiden fazla yer alamaz ile birlikte faturalandırılamaz , Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı) ile birlikte faturalandırılamaz , Eksternal etmoidektomi , Frontal sinozotomi (trepanasyon) , Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki taraflı) Obliterasyon dahildir. Aynı faturada iki defa kodlanamaz , Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı) Obliterasyon dahildir. Aynı faturada iki defa kodlanamaz , Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 50 29, Ozenaya cerrahi girişim , Piterigopalatin fossa cerrahisi , Transnazal etmoidektomi , Endoskopi 6/59

7 Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi , , , , ile birlikte fatura edilemez , Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi , , , , ile birlikte fatura edilemez , Endoskopik DSR DSR: dakriosistorinostomi , Endoskopik frontal sinüs cerrahisi , , , ile birlikte fatura edilemez , Endoskopik koanal atrezi açılması , Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu , Endoskopik konka redüksiyonu , Endoskopik medial maksillektomi , , , , ile birlikte fatura edilemez , Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi , , , , ile birlikte fatura edilemez , Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için , , ile birlikte faturalanamaz , Endoskopik orbita dekompresyonu Aynı taraf için ile birlikte faturalanamaz , Endoskopik septoplasti , Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için , , , ile birlikte faturalanamaz , Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi ile birlikte faturalanamaz. 30 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz , Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf birlikte , , , , , , , , , faturalanamaz , Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf birlikte , , , , , , , , , faturalanamaz , Maksiller sinüse endoskopik müdahale , Nazofarinks biyopsisi ile birlikte faturalandırılamaz , Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Aynı taraf için , , ile birlikte faturalanamaz , Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için , , ile birlikte faturalanamaz , Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler Adenoidektomi , , , , ile birlikte faturalanamaz , Adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte faturalanamaz , Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu , Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler Patoloji raporu gerekir , Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı , Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri Patoloji raporu gerekir , Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı , Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı , Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu lazer, şimik, termal , Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı , Alveolar yarık onarımı , , , , , ile birlikte kodlanamaz , Anterior damak fistülü onarımı , Damağa radyofrekans uygulanması RF ve lazer uygulamaları için yılda 3 uygulamadan fazlası faturalandırılamaz. Polisomnografi raporu ile birlikte ödenir , Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu , Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı , Damak yarığı onarımı ve faringeal flep , Damak yarığı onarımı-inkomplet , Damak yarığı onarımı-komplet , Deri grefti kullanarak sulkoplasti , Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması , Dil köküne radyofrekans uygulanması , Dil kökü süspansiyonu , Dil lezyonu eksizyonu , Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım , Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması , Dudak adezyonu , Dudak malign tümör rezeksiyonu+estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu , Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi , Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi , Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım , Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomisiz) , Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomi de yapılarak ) , Dudak yarığı onarımı (iki taraflı) , Dudak yarığı onarımı (tek taraflı) , Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı , Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+lap biyopsisi , Faringeal flep , Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı , Frenilum linguale plastiği , Genioglossal ilerletme , Genioplasti implant ile , Genioplasti, osteotomi ile , Glossektomi, parsiyel , ile kodlanamaz , Glossektomi, total , ile kodlanamaz , Hemiglossektomi , ile kodlanamaz , Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi , Islık çalan ağız deformitesi onarımı (whistling deformitesi) , Kolumella uzatılması , Đntraoral tümör eksizyonu + mandibula rezeksiyonu (boyun diseksiyonu dahil ile birlikte faturalandırılamaz. (Komando ameliyatı)) , Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu , Lazer asiste uvulektomi , Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti , Lingual tonsil eksizyonu , Mentoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir , Nadir yüz yarığı onarımı , Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım , Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal , Nazolabial fistül onarımı , Onarılmış dudak yarığı revizyonu , Oro-antral fistüllerin onarımı , Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü , Peritonsiller apse açılması ,40 7/59

8 Posterior damak fistülü onarımı , Premaksiller segmentin geri alınması , Ranulaya girişim , Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı , Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım , Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım , Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu , Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler , Tonsillektomi , , , , ile birlikte kodlanamaz , Tonsillektomi ve adenoidektomi , , , , ile birlikte kodlanamaz , Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp , , , , ile birlikte kodlanamaz , Tonsillektomi ve tüp , , , , ile birlikte kodlanamaz , Transpalatal ilerletme , Uvulektomi , Uvulofaringoplasti , , , , ile birlikte kodlanamaz , Vestibuloplasti Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması durumunda ,40 işleme dahildir. Aynı faturada birden fazla kodlanamaz ile birlikte fatura edilemez. 592 Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu , Parotidektomi, total Aynı taraf için ile birlikte fatura edilemez , Parotidektomi, yüzeyel Aynı taraf için ile birlikte fatura edilemez , Parotis apse drenajı , Sialolitotomi (cerrahi) , Sublingual tükrük bezi eksizyonu , Submaksiller veya sublingual apse drenajı , Submandibuler tükrük bezi eksizyonu , Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti , GÖVDEDE YAPILAN CERRAHĐLER 603 TORAKS DUVARI Geç sternal dehiscence onarımı Mediastenin tekrar açılma işlemi ve tel uygulaması dahildir , Fasiatomi , Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı , Kot fraktürü tedavisi, açık herhangi bir seviye , Kot fraktürü tedavisi, kapalı herhangi bir seviye 50 29, Kot rezeksiyonu, ekstraplevral tüm seviyeler (miyoplasti için) , Kot rezeksiyonu, parsiyel , Mediasten kist/tümör eksizyonu sternotomi, torakotomi , Mediastinal tümör eksizyonu, malign sternotomi, torakotomi , Mediastinoskopi , Mediastinotomi ile eksplorasyon biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması , Sternal debridman , Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli osteomyelit ve tümör için , Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz osteomyelit ve tümör için , Sternal tel çıkarılması , Sternum fraktürü fiksasyonu, açık , Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı , Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte , Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral tüm seviyeler , Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum , Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var , Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok , TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil , Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner , Tümör veya kist eksizyonu yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç) , GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER Abdominoplasti Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir , Gastroşizis onarımı , Göbek granülomu/polipi eksizyonu 50 29, Karın duvarı benign tümörleri için girişim deri hariç , Karın duvarı malign tümörleri için girişim deri hariç , Kloakal ekstrofi onarımı , Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı , Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu , Omfalosel primer onarımı 5 cm den büyük çaplı , Rektus diyastazı onarımı , Rektus kılıfı hematomu için girişim , Meme Büyütme mammoplastisi (iki taraflı) Hipoplazikmemeiçin, tıbbi endikasyonusağlık kuruluraporu ile belgelenenlerödenir. Aynıfaturada 2 defa kodlanamaz , Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir ile birlikte faturalandırılamaz , Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir.aynı faturada 2 defa kodlanamaz ile birlikte faturalandırılamaz , Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) Makromammaiçin, tıbbi endikasyonusağlık kurulu raporu ile belgelenenlerödenir. Aynı faturada 2 defa kodlanamaz , Mastektomi, basit , Mastektomi, radikal Aksiller diseksiyon dahil , Mastektomi, modifiye radikal Aksiller diseksiyon dahil , Meme asimetrisinin düzeltilmesi Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir , , ve ile birlikte faturalandırılamaz , Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile , Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile , Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu , Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir , Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile , Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu nipple areolar kompleks, tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir , Segmental mastektomi lumpektomi, parsiyel mastektomi, kadranektomi , Tüberoz meme onarımı , Herniler ile birlikte faturalanamaz Đnguinal herni onarımı (inkarsere veya strangüle) , Đnguinal herni onarımı (tek taraflı) ,30 8/59

9 Đnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı) , Đnsizyonel herni onarımı greft ücreti hariç , Lomber herni onarımı Petit: Đnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme , Parastomal herniasyonda girişim , Spiegel hernisi onarımı , Umblikal herni onarımı , Umblikal kord hernisi onarımı , Ventral herni onarımı omfalosel ve gastroşizise bağlı , DĐAFRAGMA CERRAHĐSĐ Bochdalek hernisi onarımı, abdominal , Bochdalek hernisi onarımı, torakal , Diafragma laserasyonu, primer onarım , Diafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal özofageal, hiatal , Diafragmatik herni onarımı, transtorasik özofageal, hiatal , Diafragmatik herni onarımı, travmatik, akut yenidoğan dışında , Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik yenidoğan dışında , Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik + greft kullanımı yenidoğan dışında , Diyafragma evantrasyonu, primer onarım , Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli) Protez ayrı faturalandırılır , Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz) , Diyafragmatik pace uygulaması , Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma , Morgagni hernisi onarımı , PERĐTON BOŞLUĞU Apendiks epiploika torsiyonu , Laparoskopi, tanısal Diğer laparaskopik işlemlerle birlikta faturalanamaz , Laparostomi , Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi , Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı , Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla , Laparotomi, tanısal Aynı seansda batın içi başka bir ameliyatla birlikte faturalanamaz , Omentektomi, omentum torsiyonunda , Omentum kisti veya tümörü eksizyonu , Periton lavajı, tanısal , Peritoneal tuvalet ve debridman Seans başına , Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu , Peritoneo-venöz şant yapılması Asit tedavisinde , Pleuroperitoneal şant uygulaması , Radikal peritoneal debridman Seans başına , RETROPERĐTON Retroperitoneal tümörden biyopsi Böbrek ve adrenal bez dışı ile birlikte faturalandırılamaz , Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu Böbrek ve adrenal bez dışı ve ile birlikte faturalandırılamaz , KARDĐYOVASKÜLER SĐSTEM, KAN VE LENF SĐSTEMĐ CERRAHĐSĐ 704 PERĐKARD Perikardiyosentez , Tüp perikardiostomi perikardial tüp drenajı, , Pıhtı/yabancı cisim çıkartılması için perikardiotomi primer işlem , Perikardial pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon , Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaksızın , Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile , Perikardial kist veya tümör eksizyonu , KALP TÜMÖRLERĐ Đntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile miksoma vb , Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu , Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile , Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın , KALP PĐLĐ, OTOMATĐK KARDĐOVERTER-DEFĐBRĐLATÖR (AICD) AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması , Aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile , Kalıcı pacemaker çıkartılması , Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi torakotomi ile , Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile , Otomatik Đmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu sensing elektrodları ile birlikte veya değil , Otomatik Đmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte , Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte , Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar , Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu , Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi , Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu kardiopulmoner (örn. WPW, A-V nod reentr) Ablasyon cihazı ayrıca faturalandırılır. by-pass olmaksızın , Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile birlikte Ablasyon cihazı ayrıca faturalandırılır , Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass olmaksızın Ablasyon cihazı ayrıca faturalandırılır , Trans venöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile torakotomi ile , Trans venöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile , KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın , Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass ile , Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass (-) , Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte ,10 9/59

10 Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın , Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil , Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil , Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı kardiyopulmoner bypass ile , Kardiotomi, eksploratris, kardiopulmoner by-pass ile birlikte yabancı cisim çıkartılmasını kapsar ile birlikte faturalandırılamaz , Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın yabancı cisim çıkartılmasını kapsar ile birlikte faturalandırılamaz , KALP KAPAKLARI-AORTĐK KAPAK Apiko-aortik konduit konstruksiyonu , AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp , AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte Konno , Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon , ĐHSS (asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (myektomi) , Replasman, aort kapağı (AVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte. Kapak ayrıca faturalandırılır , Ross ameliyatı , Supravalvular stenozda aortoplasti , Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Valvuloplasti, aort kapağı, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte , KALP KAPAKLARI-MĐTRAL KAPAK Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi , Valvotomi, mitral kapak, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Valvuloplasti, mitral kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile kardiopulmoner by-pass ile birlikte. Ring ayrıca faturalandırılır , Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon ring ile veya değil , Replasman, mitral kapak (MVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte. Kapak ayrıca faturalandırılır , Replasman mitral kapak+triküspid Annüloplasti Kardiyopulmoner Bypass ile birlikte , KALP KAPAKLARI-TRĐKÜSPĐD KAPAK Valvotomi, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Valvuloplasti/annuloplasti, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte. Ring ayrıca faturalandırılır , Triküspid Valv Replasmanı (TVR) Kapak ayrıca faturalandırılır , Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu , KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım , Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu , Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı , Çift kapak replasmanı , Bir kapak replasman + bir kapak valvuloplasti (ring ile birlikte veya değil) , Đnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon komissurotomi ile birlikte veya değil , Outflow trakt büyütmesi (yama) valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil , Pulmoner arter anevrizması , Üç kapak replasmanı , iki kapak replasman + bir kapak valvuloplasti (ring ile veya değil) , Valvotomi, pulmoner kapak (komissurotomi), açık Komissurotomi,kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile komissurotomi , Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler) komissurotomi , KORONER ARTER ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER Epikrizde mutlaka by-pass yapılan damarlar açık olarak belirtilecek, aksi taktirde bir koroner bypass ödenecektir Anormal koroner arter, greft ile (kardiyopulmoner bypass tekniği kullanılmadan) , Anormal koroner arter, greft ile kardiopulmoner by-passtekniği kullanılarak Koroner arter bypass ameliyatı ayrıca fatura edilemez , Anormal koroner arter, ligasyon , Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte ek olarak (endarterektomi) , Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch plasti , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb), dört ve daha çok koroner kardiyopulmoner bypass olmaksızın grefti , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb), iki koroner grefti kardiyopulmoner bypass olmaksızın , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb), tek koroner grefti kardiyopulmoner bypass olmaksızın , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb), üç koroner grefti kardiyopulmoner bypass olmaksızın , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile , Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile , Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/ima vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile , Koroner arteriovenöz/arteriokardiak fistül onarımı kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi) ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir , Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir , Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista) , SEPTAL DEFEKT Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım ve ile birlikte faturalandırılamaz , Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile ve ile birlikte faturalandırılamaz , Atrial septal defekt, sinus venosus, direkt veya yama ile kapama anormal pulmoner venöz drenaj var/yok , ile birlikte faturalandırılamaz , Atrial septal defekt ve VSD onarımı, kombine, direkt veya patch ile ile birlikte faturalandırılamaz , Parsiyel A-V kanal defekti, yama ile kapatma mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok , ile birlikte faturalandırılamaz , Parsiyel A-V kanal tipi defekt, yama ile kapatma ayrı ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte , ile birlikte faturalandırılamaz ,30 10/59

11 Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak var/yok , ile birlikte faturalandırılamaz , Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama yok, primer , , ve ile birlikte faturalandırılamaz , Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama var , , ve ile birlikte faturalandırılamaz , VSD kapatılması, pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyon ile birlikte asiyanotik , , , ve ile birlikte faturalandırılamaz , VSD kapatılması, pulmoner arter bandı çıkarılması ile birlikte, yama var/yok , , , ve ile birlikte faturalandırılamaz , Pulmoner arterin bandlanması , Kateter ile ASD ve VSD kapatılması , , , , ile birlikte faturalandırılamaz , DĐĞER DOĞUMSAL OLGULAR Cor triatriatum , Triküspid atrezisi onarımı (örn. Fontan, Modifie Fontan işlemleri) , Korrekte TGA'da VSD , Korrekte TGA da kapak plastisi , Korrekte TGA'da kapak replasmanı , Korrekte TGA'da PS + VSD , Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama yok , Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte , Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte , Çift çıkışlı/girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi , SĐNUS VALSALVA Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte , ve ile birlikte fatura edilemez , Sinus valsalva anevrizması onarımı kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Aortikoventriküler tünel onarımı , TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DRENAJ Anormal venöz dönüşün komplet onarımı suprakardiak, intrakardiak veya infrakardiak tipler , SHUNT ĐŞLEMLERĐ Atrial septektomi veya septostomi, kapalı Blalock-Hanlon tipi operasyon , Atrial septektomi, açık , Shunt, subclavian-pulmoner arter Blalock-Taussig tipi operasyon , Shunt, asendan aorta-pulmoner arter Waterston tipi operasyon , Shunt, desendan aorta-pulmoner arter Potts-Smith tipi operasyon , Shunt, santral, prostetik greft , Shunt, vena cava-pulmoner arter Glenn tipi operasyon , Bidirectional kavopulmoner anastomoz kardiyopulmoner by-pass ile birlikte , BÜYÜK ARTERLERĐN TRANSPOZĐSYONU Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi örn. Mustard veya Senning tipi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi örn. Mustard veya Senning tipi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte , Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi örn. Mustard veya Senning tipi, ventriküler septal defekt kapatılması , Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi örn. Mustard veya Senning tipi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte , Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten) , Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte , Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması , Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması , Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu , Đntraventriküler re-routing ameliyatları , TRUNKUS ARTERĐOSUS Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat , AORTĐK ANOMALĐLER Aberan damar divizyonu vasküler ring , Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte vasküler ring , Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, greft ile rekonstrüksiyon , Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, uç-uca anastomoz , Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte , Aort koarktasyonu, greft ile by-pass , Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti , Aort koarktasyonu, sol subclavian arter ile flap aortoplasti , Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass ile birlikte , Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass olmaksızın , Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı örn. Norwodd tipi , Hipoplastik/interrupted aortik ark, otojen/prostetik materyal ile onarım , Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon , Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon, by-pass ile birlikte , Patent Duktus Arteriosus (PDA), ligasyon primer işlem , Trakea dekompresyonu için aortik suspension aortopeksi , TORASĐK AORT ANEVRĐZMASI ONARIMI Asendan aorta grefti,kapak replasmanı ile birlikte+transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var , Asendan aorta grefti,kardio-pulmoner bypass ile,koroner implantasyon var kapak replasmanı olmadan , Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok kapak suspension var/yok,kapak replasmanı olmadan , Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok kapak replasmanı ile birlikte , Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var kapak replasmanı ile birlikte , Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspension var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte ,70 11/59

12 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti , Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile,kapak suspension var/yok,kapak replasmanı yok , Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile,arkus damarlarına bypassla birlikte, kapak suspension var/yok , Asendan aorta grefti, koroner implant yok, kapak suspension var/yok, kardiopulmoner by-pass ile,kapak replasmanı olmadan vetransvers aort ark grefti , Asendan aorta grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte , Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu (Elephant trunk vb.), median sternotomi ve kardio-pulmoner bypass ile , Desendan torasik aorta grefti, kardiopulmoner by-pass var/yok (torasik insizyonla) , Torakoabdominal aort anevrizması, greft ile, kardiopulmoner by-pass var/yok torasik veya torako-abdominal insizyonla , Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu , Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile , Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile arkus damarlarına bypass'la birlikte , PULMONER ARTER Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte ile birlikte fatura edilemez , Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass olmaksızın , Pulmoner endarterektomi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte embolektomi var/yok ile birlikte fatura edilemez , Pulmoner banding , DĐĞER ĐŞLEMLER Donör kardiektomi homogreftin hazırlanması ile birlikte , Donör kardio-pnömonektomi homogreftin hazırlanmasıyla birlikte , IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması greft var/yok , Đntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) sadece yerleştirme , Kalp transplantasyonu alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil , Kalp-akciğer transplantasyonu, birlikte alıcıya kardiektomi-pnömonektomi , Kardiopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım (günlük) , Kardiyopulmoner by-pass cerrhi işlemi,ilk gün pompa takibi dahil ek cerrahi işlem olmaksızın , Sağ ve veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması , ARTERYEL EMBOLEKTOMĐ VEYA TROMBEKTOMĐ Embolektomi veya trombektomi,karotid,subklavian veya innominate arter boyun insizyonu ile,kateter var/yok , Embolektomi/trombektomi,innominate,subclavian arter,torasik insizyon kateter var/yok , Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian arter, kol insizyonu ile kateter var/yok , Embolektomi veya trombektomi, radial veya ulnar arter, kol insizyonu ile kateter var/yok , Embolektomi veya trombektomi, renal, celiac, mezenter, aortoiliak arter abdominal insizyon ile,kateter var/yok , Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu kateter var/yok , Embolektomi veya trombektomi, kateter var/yok, popliteal-tibioperoneal arter, bacak insizyonu ile , VENÖZ TROMBEKTOMĐ Trombektomi, vena cava, iliak ven, abdominal insizyon ile , ile brilikte fatura edilemez , Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile , ile brilikte fatura edilemez , Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven Abdomen ve bacak insizyonu ile , ile birlikte faturalandırılamaz , Trombektomi, subclavian ven, boyun insizyonu ile , Trombektomi, aksiller ve subclavian ven, kol insizyonu ile , VENÖZ REKONSTRÜKSĐYON Valvuloplasti, femoral ven , Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven , Venöz sisteme cross-over ven grefti , Safenopopliteal ven anastomozu , V. cava superior sendromunda by-pass , DĐREKT ANEVRĐZMA ONARIMI VEYA EKSĐZYONU Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu , Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu , Anevr. /oklusif hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile , Anevr., false anevrizma/oklusif hastalık, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu (mezenterik, celiac, renal) , Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık common fem. arter, profunda femoris, superficial femoral , Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu (common, hipogast, ekst.) , Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter (common, hipogastrik, eksternal) , Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter , Anevrizma, false anevrizma/ oklusif hastalık, innominate, subclavian arter, torasik insizyon ile , Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, abdominal aorta , Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, diğer arterler , Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, hepatik, celiac, renal veya mezenter arter , Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter , Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter , Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, splenik arter , Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid veya subclavian arterde patch greft ile veya değil,boyun insizyonu ile ,60 anevrizma veya oklusif hastalık Ruptüre anevrizma (comm., profunda, superf. fem. art) , Ruptüre anevrizma, abdominal aorta ,20 12/59

13 Ruptüre anevrizma, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile , Ruptüre anevrizma, diğer arterler , Ruptüre anevrizma, hepatik, celiac, renal veya mezenter art , Ruptüre anevrizma, iliak arter (common, hipogastrik, ekstern) , Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu (comm., hipogastrik, eksternal) , Ruptüre anevrizma, innom., subclavian arter, torasik insizyon ile , Ruptüre anevrizma, karotid, subclavian art, boyun insizyonu ile , Ruptüre anevrizma, popliteal arter , Ruptüre anevrizma, splenik arter , Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu (mezenterik, celiac, renal) , ARTERĐOVENÖZ FĐSTÜL ONARIMI Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun , Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen , Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler , Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun , Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen , Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler , Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu , FĐSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI Patch greft ile veya değil Damar onarımı, direkt, boyun , Damar onarımı, direkt, üst ekstremite , Damar onarımı, direkt, el, parmak , Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile , Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil , Damar onarımı, direkt, intraabdominal , Damar onarımı, direkt, alt ekstremite , Ven grefti ile damar onarımı, boyun , Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite , Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile , Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil , Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal , Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite , Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, boyun , Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, üst ekstremite , Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik, by-pass ile , Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaksızın , Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intraabdominal , Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, alt ekstremite , TROMBOENDARTEREKTOMĐ Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavian, boyun insizyonu ile patch greft ile veya değil , Tromboendarterektomi, subklavian, innominate, torasik insizyon ile , Tromboendarterektomi, aksiller-brakial , Tromboendarterektomi, abdominal aorta , Tromboendarterektomi, mezenterik, celiac, veya renal , Tromboendarterektomi, iliak , Tromboendarterektomi, iliofemoral , Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak , Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral , Tromboendarterektomi, common femoral , Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral , Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal, ve/veya tibioperoneal , Tromboendarterektomi, femoral superfisyal, lokalize , BY-PASS GREFT-VEN By-pass greft, ven ile, karotid , By-pass greft, ven ile, karotid-subclavian , By-pass greft, ven ile, subclavian-karotid , By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral , By-pass greft, ven ile, karotid-karotid , By-pass greft, ven ile, subclavian-subclavian , By-pass greft, ven ile, subclavian-vertebral , By-pass greft, ven ile, subclavian-aksiller , By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller , By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral , By-pass greft, ven ile, aortosubclavian veya karotid , By-pass greft, ven ile, aortoceliac veya aortomezenterik , By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral , By-pass greft, ven ile, splenorenal , By-pass greft, ven ile, aortoiliak , By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral , By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral , By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral , By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal , By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal , By-pass greft, ven ile, femoral-femoral , By-pass greft, ven ile, aortorenal , By-pass greft, ven ile, ilioiliak , By-pass greft, ven ile, iliofemoral , By-pass greft,ven ile,femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar , By-pass greft,ven ile,popliteal-tibial,peroneal art. veya diğer distal damarlar , ĐNSĐTU VEN BY-PASS Đnsitu ven by-pass, aortofem-popliteal sadece femoropopliteal kısmı insitu , Đnsitu ven by-pass, femoral-popliteal , Đnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, post. tibial veya peroneal arter , Đnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal , BY-PASS GREFT, VEN DIŞINDAKĐLERLE 13/59

14 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid , By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subclavian , By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-subclavian , By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-aksiller , By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral , By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubclavian veya karotid , By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoceliac, aortomezenterik, aortorenal , By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal , By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu , By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subclavian transpozisyonu , By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak , By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral , By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-vertebral , By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral , By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller , By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal , By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral , By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal , By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral , By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak , By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral , By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, post. tibial veya peroneal arter , By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter , By-pass greft, kompozit (greft + ven) , EKSPLORASYON Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil , Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter , Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter , Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter , Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar , POSTOPERATĐF EKSPLORASYON Kanama, tromboz veya enfeksiyon için Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım , Enfekte greftin eksizyonu, abdominal , Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite , Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte , Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, post tibial veya peroncal arter , Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial veya peroneal arter , Greft-enterik fistül onarımı , Postoperatif eksplorasyon, abdomen kanama,tromboz veya enfeksiyon için , Postoperatif eksplorasyon, boyun kanama,tromboz veya enfeksiyon için , Postoperatif eksplorasyon, ekstremite kanama,tromboz veya enfeksiyon için , Postoperatif eksplorasyon, göğüs kanama,tromboz veya enfeksiyon için , ĐNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI ĐŞLEM) Arteriovenöz anastomoz, direkt, herhangi bir bölge , Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı , Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft , Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft , Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil otojen veya nonotojen greft , Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı , Declotting kanülü, balon kateterli 80 47, Declotting kanülü, balon katetersiz 40 23, Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması , Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması , Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal (Cimino tipi) , Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven , Kardiopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler) (ECMO) yerleştirilmesi , Mandril anastomozu , Mandril yerleştirilmesi , Thomas shunt'ı yerleştirilmesi , Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı , TRANSKATETER TEDAVĐSĐ VE BĐOPSĐ Transkateter biyopsi , Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon , Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon herhangi bir tip,örn. spazmolitik, vazokonstrüktif (7 günde en fazla bir adet ödenir) , LĐGASYON VE DĐĞER ĐŞLEMLER Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu (herbir enjeksiyon) 8 4, Đnternal jugular ven ligasyonu , Đnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena ca , Đnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin , Đnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin , Kanayan küçük arter, ven bağlanması 50 29, Karotid body tümör çıkarılması , Ligasyon veya biyopsi, temporal arter 60 35, Ligasyon, eksternal karotid arter , Ligasyon, internal veya common karotid art. kademeli oklüzyon ile Selverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi , Ligasyon, internal veya common karotid arter , Ligasyon, major arter, abdomen (örn. posttravmatik, kanama) , Ligasyon, major arter, boyun (örn. posttravmatik, kanama) ,90 14/59

15 Ligasyon, major arter, ekstremite (örn. posttravmatik, kanama) , Ligasyon, major arter, göğüs (örn. posttravmatik, kanama) , Perforatörlerin ligasyonu, subfascial, radikal (Linton tipi) deri grefti ile birlikte/ değil , Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon 50 29, Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar , V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi , Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri) en fazla 4 pake faturalanır , Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı) 40 23, Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi , Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte , Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu (ayrı işlem) 80 47, KAN VE LENF SĐSTEMLERĐ 1122 DALAK Splenorafi , ile birlikte fatura edilemez , Splenektomi, parsiyel , ile birlikte fatura edilemez , Splenektomi, total , ile birlikte fatura edilemez , LENF NODLARI VE LENFATĐK KANALLAR 1127 ĐNSĐZYON Boyun diseksiyonu (tek taraflı) , Đlioinguinal lenf nodu disseksiyonu , Koltuk altı diseksiyonu , Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit 40 23, Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın 80 47, Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler , Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu , Sentinel lenfadenektomi , Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım , Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım , Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım , EKSĐZYON Diseksiyon, derin jugular nodlar , Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik , Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit derin nörovasküler diseksiyon olmadan , Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks derin nörovasküler diseksiyon olmadan , Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar , Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem) , , , ile birlikte faturalandırılamaz , Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nodlar , ALT EKSTREMĐTEYE YÖNELĐK GĐRĐŞĐMLER Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu , Tek yanlı süperfisiyel + derin inguinal lenf bezi diseksiyonu , Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (tüm uyluk bölgesinde) , Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda) , Lenfödem Thompson ameliyatı , Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant , Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti , Lenfödem için omentum transpozisyonu , MĐKROCERRAHĐ Damar onarımı , Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler , SOLUNUM SĐSTEMĐ CERRAHĐSĐ 1160 TRAKEA VE BRONŞ Bronkobiliyer fistül onarımı , Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz greft onarımı var/yok , Bronkoplasti, travmatik rüptür , Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı Fibrin glue, syanoakrilat vb , Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil GAA yapıldığında anestezi ücreti eklenecek , Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla , Bronkoskopik laser/koter/diatermi bronkoskopi ücreti dahil ile birlikte faturalandırılamaz , Bronkoskopi,eksizyon dışı bir metodla tm destrüksiyonu/stenozun açılması örn. lazer , Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte , Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte , Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte örn. akciğer apsesi drenajı , Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte , Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok , Eksternal trakeal yaralanma primer sütür , Karinal rekonstrüksiyon , Pretrakeal fasya açılması ciddi mediastinal amfizemde , Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var/yok , Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik greft onarımı var/yok , Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal greft onarımı var/yok , Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik greft onarımı var/yok , Trakeofaringeal fistül onarımı , Trakeoözofageal fistül, primer onarımı , Trakeostomi stenozu açılması , Trakeotomi açılması, acil , Trakeotomi açılması, planlı , AKCĐĞERLER VE PLEVRA Akciğer + karaciğer hidatik kisti aynı seans, frenotomi ile birlikte , Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu ,20 15/59

16 Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu protez var /yok , Akciğer transplantasyonu, global , Ampiyem kesesi enükleasyonu , Bronkial sleeve lobektomi , , , ile birlikte faturalndırılamaz , Bronkovasküler sleeve lobektomi , ile birlikte faturalndırılamaz , Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel , Dekortikasyon, pulmoner, total , Donör pnömonektomi , Ekstended akciğer rezeksiyonları göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb , Đntraplöral lavaj (her tür teknikle) , Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama) , Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek) örn. rekürren veya persistan pnömotoraks ve plevral efüzyon için , Kist hidatik ameliyatları, akciğer , Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı median sternotomi ile , Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu , Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte , Lobektomi/ Segmentektomi , Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması , Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları , Pnömonektomi , Pnömonektomi ekstraplevral , Pnömonektomi ve major damar cerrahisi VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte , Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte , Sleeve pnömonektomi , ile birlikte faturalndırılamaz , Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte , Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte plevral işlem var/yok , Torakotomi, intraplevral yabancı cisim , Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte , Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı , Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte , Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte , Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü , Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için , Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı , Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı) Tek taraflı torakal cerrahi işlemlerle birlikte faturalanamaz , Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem Günde 1 kez faturalandırılabilir , Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte , Videotorakoskopi, ekploratris Biyopsi, drenaj ile birlikte, diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte faturalanamaz , , , , ile birlikte faturalandırılamaz , Videotorakoskopi, lobektomi , Videotorakoskopi, pnömonektomi , Videotorakoskopi, torakal sempatektomi , Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon , Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda) Aynı faturada 1 defadan fazla kodlanamaz , SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ CERRAHĐSĐ 1233 KARACĐĞER Hepatektomi, total Kadavradan donör hepatektomi , Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu , Hepatikojejunostomi , Đntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar , Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; multipl, safra sistemi ile ilişkili, komplike , Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; tek basit , Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj , Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj , Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi/kistektomiyle+poş küçültücü işlemler kapitonaj, omentopeksi , Karaciğer Konjenital kistlerde internal/eksternal drenaj veya kistektomi , Karaciğer Segmentektomi, segment başına , Karaciğer Transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil) , Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, basit, tek laserasyon , Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, multipl büyük damar veya safra yolu ile ilişkili , Lobektomi/hepatektomi, subtotal, canlı donörden , Metastazektomi metastaz başına , Portoenterostomi , SAFRA YOLLARI Đntraoperatif kolanjiyografi 50 29, Đntraoperatif koledokoskopi , Đntraoperatif safra yolları basınç çalışması 70 41, Đntraoperatif ultrasonografi 70 41, Koledok darlıkları ve kisti için girişimler , Koledokoenterostomi , Koledokotomi koledokoduodenostomi , Koledokotomi sfinkterotomi veya sfinkteroplasti , Koledokotomi + T-drenaj , Kolesistektomi , Kolesistoenterostomi , Kolesistostomi , Safra fistülleri için girişimler, basit , Safra fistülleri için girişimler, komplike , Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler , PANKREAS Aberan pankreas eksizyonu , Adacık hücre transplantasyonu , Akut pankreatitte, debridman lavaj ve drenaj , Distal pankreatektomi, parsiyel , Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi , Pankreas adenomlarında total eksizyon enükleasyon , Pankreas fistülü onarımı , Pankreas kistlerinde dışa drenaj , Pankreas kistlerinde internal drenaj , Pankreas kistlerinde total eksizyon , Pankreas transplantasyonu, total tüm işlemler ,10 16/59

17 Pankreas yaralanmalarında drenaj , Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal , Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total , Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi , Pankreatektomi, subtotal , Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte , Whipple operasyonu tüm cerrahi işlemler dahil , ÖZOFAGUS Asitte peritoneovenöz şant uygulaması , Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon sol torakofrenotomi, intratorasik anastomoz , Özefajektomi, transhiatal , Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında , Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda , Özofagogastromyotomi Heller ameliyatı; abdominal yada torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil , Özofagostomi, servikal , Özofagus atrezisi primer onarımı , Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için , Özofagus darlıklarında cerrahi girişim , Özofagus divertikül eksizyonu, servikal , Özofagus divertikül eksizyonu, torakal , Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal , Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal , Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları , Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi , , ile kodlanamaz , Özofagus varisinde özofageal transection , Özofajektomi, transtorakal , Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon laparatomi+sağ torakotomi,intratorasik anastom , Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda , laparatomi+servikal kesi+ transmediastinal yaklaşım, kalıcı trakeostomi, servikal anastomoz. Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu , ile birlikte faturalandırılamaz , Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon sağ torakotomi+laparatomi+servikal kesi, servikal anastomoz , Transözofageal varis ligasyonu , MĐDE-DUODENUM Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması (laparotomiyle) , Duedonum perforasyonunda primer onarım, peptik ülsere bağlı , Duedonum perforasyonunda primer onarım, travmatik , Dumping veya diarede reverse loop operasyonları , Duodenoenterostomi , Duodenum divertikülü eksizyonu , Duodenum yaralanmasında primer onarım , Duodenumdan lokal tümör eksizyonu , Fundoplikasyon , Gastrektomi, radikal, total Splenektomi dahil , , ile kodlanamaz , Gastrektomi, radikal, subtotal , Gastrektomi, subtotal , Gastroenterostomi , Gastropeksi, mide volvulusunda , Gastrotomi/gastrostomi (cerrahi) , Mide divertikülü eksizyonu , Midede wedge rezeksiyonu , Mideden benign tümör eksizyonu , Morbid obesite operasyonları , Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon konversion , Peptik ülser delinmesinde primer sütür yada travmatik , Peptik ülser delinmesinde primer sütür ve trunkal vagotomi ve drenaj , Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda , Selektif vagotomi ve antrektomi , Selektif vagotomi ve drenaj , Yüksek selektif vagotomi , Trunkal vagotomi ve drenaj , JEJUNUM VEYA ĐLEUM Atrezi düzeltilmesi, konjenital jejunal ve ileal atrezide , Beslenme jejunotomisi , Bilier intestinal diversiyonlar , Enterokütan fistül ameliyatları , Gastrointestinal diversiyonlar , Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal , Đnce barsak perforasyonunda primer sütür , Đnce barsak transplantasyonu , Đnvaginasyon rezeksiyonu , Đnvaginasyonda manüel redüksiyon , Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon , Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal , Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter , Jejunum, ileum Enterostomi kapatılması , Jejunum, ileum Enterotomi/enterostomi , Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda , Laparatomi, brid ileusta + bridektomi , Laparatomi, ileusta , Meckel divertikülü eksizyonu , APPENDĐKS Appendektomi akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında herhangi bir cerrahi işleme ek olarak yapıldığında fatura edilemez , KOLON Hemikolektomi, sağ veya sol ile faturalandırılamaz , Kolektomi, subtotal ile faturalandırılamaz , Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi ile faturalandırılamaz , Kolektomi, total + ileal poş yapılması ile faturalandırılamaz , Kolektomi, total + ileoanal anastomoz , Kolektomi, total + terminal ileostomi ile faturalandırılamaz , Kolokütanöz fistül kapatılması , Kolon duplikasyonu total eksizyonu ile faturalandırılamaz , Kolon Đnvaginasyonda manüel redüksiyon , Kolon Perforasyonda primer sütür ,70 17/59

18 Kolon Pull-through, abdomino-perineal/ perineal yaklaşımla ile faturalandırılamaz , Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla , Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla , Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları , Kolostomi açılması Kolektomi operasyonlarıyla birlikte faturalanamaz , Kolostomi revizyonu mevcut kolostominin revize edilmesi , Kolostomi bakımı 15 8, Kolostomi kapatılması , Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması , Sigmoid volvulus redüksiyonu , Total barsak irrigasyonu Preop.mekanik temizlik amacıyla (yüksek sulu lavman) 50 29, REKTUM Abdomino perineal rezeksiyon , Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta , Rektal polip eksizyonu, anal yolla , Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması 50 29, Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon , Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon , Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler , Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon ile faturalandırılamaz , Sakroperineal onarım, rektal prolapsusta , Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta , Transabdominal onarım, rektal prolapsusta , Transanal rektal prolapsus tamiri , ANÜS Anal stenozda dilatasyon 50 29, Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu , Anoplasti , Fissürektomi , Hemoroidde elektrokoagülasyon , Hemoroidde lastik band ligasyonu 75 44, Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi her injeksiyon için 30 17, Hemoroidektomi tüm pakeler dahildir , Đnfrared ile hemoroid tedavisi 75 44, Đnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu , Perianal apse drenajı , Perianal fistülotomi/fistülektomi , Perianal sinüs eksizyonu , Perineoplasti , Sfinkteroplasti komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda , Sfinkterotomi Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir , Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma , Pilonidal sinüs eksizyonu , KEMĐK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHĐSĐ 1415 Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula 1416 Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella 1417 Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri 1418 Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği Orta Eklemler: Đntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular 1419 sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal 1420 Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal 1421 ALÇI ve ATELLER Gövde alçısı (minerva) , Gövde-ekstremite alçısı torakobrakial , Pelvipedal alçı ( 10 yaş altı) , Pelvipedal alçı ( 10 yaş üstü ) , Kısa kol alçı (Dirsek altı) 50 29, Kısa kol atel ( Dirsek altı) 40 23, Uzun kol alçı (Dirsek üstü) 70 41, Uzun kol atel (Dirsek üstü) 60 35, Kısa bacak alçı ( Diz altı) 70 41, Kısa bacak atel ( Dizaltı) 60 35, Uzun bacak alçı ( Dizüstü) , Uzun bacak atel ( Diz üstü) 70 41, Parmak ateli (aleminyum) veya alçısı 10 6, Cast-brace , PTB alçısı 80 47, Alçı çıkarma 15 8, Sekiz bandajı jones bandajı dahil 40 23, Velpeau (Kol gövde) Bandajı ile faturalandırılamaz , U ateli veya atel + velpeau ile faturalandırılamaz , ESWT ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi, Sadece epin calcanei, plantar fasiit, epikondilitler ve calsifik tendinitlerde kullanılabilir. Diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile birlikte ,00 fatura edilemez 1442 TRAKSĐYON Đskelet traksiyonu geçilmesi , Cilt traksiyonu uygulanması 30 17, Halo-femoral veya halo traksiyon , ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSĐYONU Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte faturalandıralamaz , Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 1450 KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSĐYONU Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte faturalandıralamaz ,40 Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte faturalandıralamaz ,70 Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte faturalandıralamaz ,70 18/59

19 Alçı, sargı dahil , , , , , , , , Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu , , , ile birlikte faturalandıralamaz , Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu Alçı, sargı dahil , , , , , , , , , , , ile birlikte faturalandıralamaz , ANESTEZĐ ALTINDA EKLEM MOBĐLĐZASYONU Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 50 29, Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu , Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu , KIRIKLARIN CERRAHĐ TEDAVĐSĐ Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 1 cm'ye kadar , Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük 10 cm den büyük , Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta 1-10 cm'ye , Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil , Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN Plak, Tel, Unilateral Eksternal Fiksatör, Perkütan Pinleme dahil , Büyük kemik kırıkları cerrahisi, kapalı IMN Minimal invaziv, sirküler fiksatör, Perkütan Pinleme dahil , Büyük kemik kırıkları cerrahisi+ damar sinir eksplorasyonu Perkütan Pinleme dahil , Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN Plak, tel,unilateral Eksternal Fiksatör, Perkütan Pinleme dahil , Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN Minimal invaziv,sirküler fiksatör, Perkütan Pinleme dahil , Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil, enstruman çıkarma dahil , Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil, , Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil, , Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil, enstruman çıkarma dahil , Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil , Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil , Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil, enstruman çıkarma dahil , Önkol çift kemik kırığı Perkütan Pinleme dahil , Pilon kırığı cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil , Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil , Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil , ÇIKIKLARIN CERRAHĐ TEDAVĐSĐ Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon , Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon Aynı anatomik alan için ile birlikte faturalandırılamaz , Orta eklem çıkığı açık redüksiyon , Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon Aynı anatomik alan için ile birlikte faturalandırılamaz , Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon , Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi , Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan , AMPUTASYON, DEZARTĐKÜLASYON Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu , Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu , Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu , Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu , Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu , Hemipelvektomi, eksternal , Hemipelvektomi, internal , OSTEOTOMĐLER Büyük kemik osteotomi + fiksasyon , Orta kemik osteotomi + fiksasyon , Küçük kemik osteotomi + fiksasyon , ĐMPLANT ÇIKARMA Pin çıkarma , Eksternal fiksatör çıkarma , Büyük kemik implant çıkarma ile faturalandırılamaz , Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması ile faturalandırılamaz , Orta kemik implant çıkarma Malleolden veya epikondilden implant çıkarma, ile faturalandırılamaz , Küçük kemik implant çıkarma ile faturalandırılamaz , YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHĐSĐ Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması , Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler Tendon kılıfı, eklem içi, derin adele içi , Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma , Yumuşak doku laserasyonu, Tek kompartman fasyotomisi , Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması skopi eşliğinde , Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması , EL VE MĐKROCERRAHĐ, EKSTREMĐTE CERRAHĐSĐ plastik cerrahisindeki flepler başlığı altındaki listeden 600, hariç, greftler başlığı altındaki listedeki , hariç, deri ve deri altı başlığındaki a kadar olan tüm işlemler el ve mikrocerrahi kapsamına dahildir Tendon grefti alınması Bu kod yaralanan tendonun tendon grefti ile onarımını da içermektedir , Kemik grefti alınması , Kıkırdak grefti alınması , Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon , Ampute parmak için güdük onarımı kemiğe müdahele halinde , Ampute uzvun revaskülarizasyonu + kemik tesbiti , Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu , Ayak replantasyonu , Ayaktan ele parmak nakli , Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu , Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas için genel anestezi altında 50 29, Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için 30 17, Bunion-Bunionette eksizyonu Bu kod halluks valgus cerrahisinde birinci metatarsın osteotomisini ve ayrıca gerekli olduğu durumlarda internal fiksasyonunu içermektedir , Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi , Çekiç parmak için açık redüksiyon , Çekiç parmak için kapalı redüksiyon , Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı , Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu arter ve ven tamirleri dahil , DRUE operasyonları DRUE: Distal RadioUlnar Eklem , Dupuytren cerrahisi , Eklem faresi çıkartılması , El bileği ganglion eksizyonu , El kemikleri kırıkları için K-W uygulaması bir kırık için , El ve önkol replantasyonu mikrocerrahi ,60 19/59

20 Flep ayrılması , Ganglion eksizyonu , Güdük kapatılması , Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları bunyonektomi dahil , Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu , Đnguinal ve subpektoral lambo , Karpal instabilite cerrahisi , Karpal kemik rezeksiyonları , Kontraktür açılması, büyük eklem , Kontraktür açılması, küçük eklem , Kontraktür açılması, orta eklem , Majör replantasyonlar , Mallet finger cerrahisi , Minör replantasyonlar , Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu , Parmak replantasyonu, tek bir parmak mikro cerrahi , Parmak replantasyonu, ilave her parmak için , Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları , Pediküllü kas-kemik nakli , PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı , Pollisizasyon , Pulley rekonstrüksiyonu , Pulley sistemi kaybının onarımı , Rhizotomi , Serbest doku nakilleri kemik, kas, ayaktan ele nakiller , Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri , Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için , Tendon onarımı, tek bir tendon için , Tendon onarımı, ilave her tendon için 75 44, Tendon protezi uygulanması , Tendon transferi, tek tendon , Tendon transferi, ilave her tendon için işlemine ilave , Tenodezler , Tenoliz , Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli) ile birlikte fatura edilemez , Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu) ile birlikte fatura edilemez , Tenotomi, myotomi , Tetik parmak cerrahi tedavisi , Tırnak çekilmesi (her biri) 75 44, Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu , Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep , Topuk defektleri için ters akımlı sural flep , Tuzak nöropati, kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi endoskopi dahil ile birlikte fatura edilemez , Vasküler saplı ada flebi , Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi , Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı , Yumuşak doku sinovektomileri , KONJENĐTAL ANOMALĐLER Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu , Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu , Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu , Makrodaktili cerrahi tedavileri , Polidaktili eksizyonu, basit , Polidaktili eksizyonu, komplike , Radial club hand cerrahi tedavileri , Sindaktili düzeltilmesi, basit , Sindaktili düzeltilmesi, komplike , Ulnar agenezi cerrahi tedavileri , Yüksek skapula rekonstrüksiyonu , ARTROPLASTĐLER Antibiyotikli hazır spacer uygulanması , Antibiyotikli imalat spacer uygulanması ameliyathanede , Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total , Ayak bileği artroplastisi, total , Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma ile fatura edilemez , Basit Core-dekompresyon ameliyatı , Büyük eklem parsiyel protezleri, primer , Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi , Kalça eklem total protezleri, primer , Büyük trokanterin osteomisi ve transferi , Core-dekompresyon ve greftleme , Core-dekompresyon ve vaskülarize greft , Dirsek artroplastisi çıkartma, total , Dirsek artroplastisi revizyonu, total , Dirsek artroplastisi, total , Dirsek artroplastisi, total, 10 0 den az hareketli dirsekte veya 20 0 den fazla kemik deformite varsa. Bu kod dirsek artroplastisinin çıkarılmasını da içermektedir ile faturalandırılamaz , Diz artroplastisi, total , Diz artroplastisi, total protez çıkarma , Diz artroplastisi, total revizyonu , Diz artroplastisi, total, 30 0 den az hareketli dizler veya 30 0 den çok açısal deformite olan dizler , Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme , Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total , , , ile fatura edilemez , Kalça asetebular revizyonu (parsiyel) , , , ile fatura edilemez , Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel) , , , ile fatura edilemez , Kalça revizyon artroplastisi, total her iki komponent allogreft kullanılmadan , , , ile fatura edilemez , Kalça revizyon artroplastisi, total her iki komponentallogreft veya metal kafesler kullanarak , , , ile fatura edilemez , Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması , , ile birlikte fatura edilemez , Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi , Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi , Omuz artroplastisi çıkartılması , Omuz artroplastisi revizyonu , Omuz total artroplastisi , Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi , Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer ,30 20/59

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ Tiroplasti 550 Laringofissür kordektomi 800 Supraglottik larenjektomi 1000 Near total larenjektomi 1100 Total larengofarenjektomi 1300 Lerinjektomi, total 1200 Krikofarengeal

Detaylı

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA 1 1. YATAK ÜCRETLERİ 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

Girişimsel İşlemler Listesi

Girişimsel İşlemler Listesi Girişimsel İşlemler Listesi 26 HASTANE KODU BUT 26 KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA ("Ücret" ibaresi aynı zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) PUANI 1. YATAK ÜCRETLERİ 51.1 1. sınıf banyolu tek yataklı

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödeme tutarlarının belirleyen net performans puanının

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0

KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ. İŞLEM PUANI 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 KODU ADI AÇIKLAMA 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz 4 510.080 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı 5 510.090

Detaylı

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz. YÖK GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ SIRA 1 510010 Standart yatak tarifesi 0 2 510070 Kuvöz 0 3 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 4 510090 Yoğun bakım 0 5 510100 Steril oda 0 6 510110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi

225,97 7 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 101,18 8 510.120 Gündüz yatak tarifesi 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte faturalandırılmaz.günde

Detaylı

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN

Bülten Sağlık-Sağlık Haber Sİtesi  Hazırlayan :Umut TURAN Tarık ARSLAN TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ ADI * PUANI KURUM 200% ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.yılda bir

Detaylı

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES

SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES SA LIK KURUMLARI G R MSEL LEM PUAN L STES KODU LEM ADI AÇIKLAMA:* ("Ücret/fatura " ibaresi ayn zamanda "puan" olarak da kabul edilecektir.) ** (Evde bak m hizmeti kapsam nda yap lan giri imsel i lemlerin

Detaylı

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI

1/30 TANIYA DAYALI ĐŞLEM LĐSTESĐ SIRA PAKET GRUBU * ĐŞLEM PUANI 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI EK-9 TANIYA DAYALI LĐSTESĐ SIRA PAKET ADI GRUBU * 1 YOĞUN BAKIM HĐZMETLERĐ 2 BĐRĐNCĐ BASAMAK HASTASI 3 P552010 Haftanın ilk günü Đlk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ İŞLEM SIRA NO İŞLEM ADI AÇIKLAMA * İŞLEM PUANI KODU TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ SIRA NO ADI AÇIKLAMA * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun

Detaylı

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ ADI TANIYA DAYALI PUAN LİSTESİ * PUANI 1 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 2 ERİŞKİN-ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ 3 P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası * 337,27 4 P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ AMELİYAT LİSTESİ P600040 P600050 P600060 P600150 P600160 P600170 P600200 P600230 P600300 P600330 P600350 P600360 P600370 P600400 P600410 P600420 P600430 P600440 P600450 P600460 P600470 P600480 P600490 P600500 P600510 P600520

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT 2010 u genel olarak değerlendirdiğimizde bazı konularda branşımız açısından iyileştirmeler olsa da bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda mücadele

Detaylı

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli İşlem Puanı 401010 Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 401030 Diş Hekimi Konsültasyonu 3 402010 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 60 402020

Detaylı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 Diş Hekimi Konsültasyonu 6 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 58 Amalgam dolgu (iki yüzlü)

Detaylı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sayı: 488 28.12.2010. Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı: 488 28.12.2010 Sayın Dr. Ufuk Akdıkan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Cerrahi için ekte belirtilen işlemlerin Sağlık Uygulama

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 1/182 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 52,50 3 S100010 Sağlık

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ SIRA 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU Sayfa 1 / 14. /. /.. (UEMS, ACGME ve TTB Eğitim Kurumları değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.) Bu form internetten word belgesi olarak indirilerek asistan temsilcisi tarafından tüm

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU 1. TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI (SUT'UN 1 KATI ) 1 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 401.030 Konsültan diģhekimi muayenesi 4,00 401.050 Diş röntgen filmi (periapikal) adedi 4,00

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA BENİGN TÜMÖR ÇIKARILMASI 5 530270 LENF BEZİ BİYOPSİSİ VEYA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 25.07.2012 DUYURU KARDİYOLOJİ BRANŞINDA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE (EK-5/H) İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU 22/06/2012

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ

EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ Resmi Kodu EK-7 GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ İşlem Adı 1.TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI MESAİ DIŞI FİYAT LİSTESİ 401010 DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ (DİŞ TABİBİ) 18,20 401030 KONSÜLTAN DİŞ HEKİM MUAYENESİ 401051

Detaylı

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 1 NÖROġĠRÜRJĠ TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 100 Ventriküler ponksiyon-fontanelden 100 Lomber yolla lomber miyelografi (ilaç hariç) 100 Lomber yolla

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?

MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK? 1 İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için (Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI r KBB &BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013

MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ. İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi Mayıs 2013 MALİYET ÇALIŞMASININ ADI SUT KODU İŞLEM ADI BİTİŞ TARİHİ İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.281 Kapsül Endoskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri 701.282 Çift Balonlu Enteroskopi İstisnai Sağlık Hizmetleri P600740

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 .VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) GENELGE 2005/66 İLGİ:a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik b)26.06.2000gün ve 9170 sayılı Genelge c)08.01.2002 gün ve 256 sayılı Genelge

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü..VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konu:Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 09.08.2007/21291.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2007/68 İLGİ:

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

10. Güler, M. M., Işık, S., Açıkel, C. Açık Rhinoplasti ve Medpor İmplant ile Semer Burun Onarımı, 19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ULUSAL BİLDİRİLER 1. Işık, S., Selmanpakoğlu, N., Demiroğulları, M., Açıkel, C., Nişancı, M. Yanık Yarasının Tedavisinde Ekspande Oto-Homogreft Uygulaması, 16. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi,

Detaylı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Genel Bilgi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, doğuştan veya sonradan olan doku kaybı ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi

Detaylı

www.travma.org TORAKS TRAVMALARI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK)

www.travma.org TORAKS TRAVMALARI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) TORAKS TRAVMALARI Amaçlar İlk muayene sırasında yaşamı kesin tehdit edici yaralanmaların saptanması ve tedavisi İkincil muayene sırasında gözlenen ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici yaralanmaların

Detaylı

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge

GENELGE 2008/53....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) a) tarihli ve (2008/25) sayılı Genelge T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00. 15-251-18 Konu : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları 28223*25.07.2008 GENELGE 2008/53.....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Penetran Toraks Travmaları Göğüs Duvarı Yaralanmaları: Bıçak ya da düşük kalibreli silah yaralanmalarında göğüs

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı