KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI. Soket Programlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI. Soket Programlama"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI Soket Programlama 1. Giriş JAVA dili süreçler arası iletişim için TCP ve UDP olmak üzere iki farklı soket yapısı kullanır. Her iki soket yapısı da haberleşmede İstemci-Sunucu (Client-Server) mimarisini kullanır. Bu deneyde, istemci-sunucu soket setlemeleri ve çoklu kullanım (multithreading) konularından bahsedildikten sonra TCP yapısına göre bir soket uygulaması üzerinde Üretici- Tüketici (Producer-Consumer) probleminin çok iş parçacıklı (thread) çözümü üretilen kaynak yığına (stack) itilerek, tüketilen de yığından çekilerek gerçeklenecektir. 2. Server Soket Setlemeleri Server Soket setleme adımları aşağıda verilmiştir: ServerSocket nesnesi türetme: servsock isimli ServerSocket nesnesi özel amaçlar için ayrılmış numaraların dışında, yani arası bir port numarası seçerek aşağıdaki gibi oluşturulur: ServerSocket servsock = new ServerSocket(2861); Sunucuyu bekleme konumuna getirme: servsoc, ServerSocket sınıfına ait accept() metodunu kullanarak herhangi bir istemcinin bağlanmasını bekler. Bağlantı kurulduğunda link soket nesnesi şu şekilde türetilir: Socket link = servsock.accept(); Yollanacak ve alınacak veriler için giriş/çıkış (input/output) katar (stream) Setleme: İstemci bilgisayarlardan gelecek mesajları almak ve onlara mesaj göndermek için Socket sınıfına ait getinputstream ve getoutputstream metodları kullanılarak input ve output isimli stream nesneleri aşağıdaki gibi türetilir: Scanner input = new Scanner(link.getInputStream()); PrintWriter output = new PrintWriter(link.getOutputStream(), true); Veri Gönderme ve Alma: Soket ile veri gönderme ve alma işlemleri için sırasıyla println() ve nextline() metodları kullanılır: output.println( Gönderilecek karakter dizisi ); String message = input.nextline();

2 Soket bağlantısını sonlandırma: Bağlantı Socket nesnesinin close() metodu ile aşağıdaki şekilde sonlandırılır: link.close(); 3. İstemci Soket Setlemeleri Sunucu ile bağlantı kurma dışında istemci soket setlemeleri yukarıda sunucu için anlatılanlarla aynıdır. Sunucu ile bağlantı kurmak için link soket nesnesi sunucunun ismi (veya IP adresi) ve port numarası parametreleri yardımıyla aşağıdaki gibi türetilir: Socket link = new Socket( SunucuAdı, 2861); 4. İstemci-Sunucu Uygulaması Kaynak kodlardan Soket klasöründe basit bir istemci-sunucu uygulaması verilmiştir (Tek istemci ve tek sunucu olacak şekilde çalışmaktadır). Uygulama test edilirken öncelikle TCPServer.java programı koşularak sunucu başlatılır. Daha sonra TCPClient.java koşularak istemci çalıştırılır ve sunucu ile bağlantı kurulur. Bu uygulamada istemci tarafından gönderilen mesajlar sunucu tarafından sayılır ve istemciden BYE BYE mesajı geldiğinde bağlantı sonlandırılırken toplam mesaj sayısı yazılır. Örnek bir program çıktısı aşağıdaki gibidir: SERVER CLIENT [0] Waiting for connection... [1] Connected to Server [3] Received Message : Merhaba [2] Enter message : Merhaba [5] Received Message : Nasılsın [4] Enter message : Nasılsın [7] Because of Received Message: BYE BYE * Closing connection... * [6] Enter message : BYE BYE [8] SERVER > 3 messages received. * Closing connection... * 5. Çok İstemcili Tek Sunucu Kullanımı Sunucu bilgisayara 1 den fazla istemci bilgisayarın bağlantı kurması durumunda sunucuda, her bir istemci için yeni bir is parçacığı başlatılmalıdır. Bunun için öncelikle Thread sınıfı miraslanarak bir thread nesnesi türetilir. Start() metodu ile bu iş parçacığının yapacağı işin kodunu barındıran run() metodu çağrılır. Çok sayıda iş parçacığı aynı anda koşarken birbirlerine zaman ayırmaları için sleep() metodu kullanılır ve parametre olarak aldığı milisaniye kadar askıda durur. Kaynak kodlardan Multithreading klasöründe, biri ekrana 5 kere Hello diğeri de 0-4 arası sayıları yazan iki iş parçacığını çağıran ThreadHelloCount adlı java programı için örnek çıktı aşağıda verilmiştir:

3 Hello! 0 1 Hello! 2 3 Hello! Hello! 4 Yukarıdaki program çıktısına dikkat edilirse iş parçacıkları farklı sıklıklarla çağrılmıştır. Bunun nedeni sleep() metodundaki Math.random()*1000 ifadesidir. Böylece random fanksiyonu ile her bir iş parçacığı 0-1 saniye arasında değişen farklı sürelerde askıda durmaktadır. Dolayısıyla ThreadHelloCount.java adlı program her koşuşunda farklı bir çıktı üretecektir. Kaynak kodlardan Multithreading klasöründe daha önce anlatılan soket uygulamasının çok iş parçacıklı uygulaması verilmiştir. MultiServer.java programında, Thread sınıfını miraslayan ClientHandler sınıfı herbir Client bağlantısında bir iş parçacığı başlatmaktadır. MultiClient.java programı soket uygulamasındaki TCPClient.java ile hemen hemen aynıdır. 6. Senkronize Edilmiş İş parçacıkları Farklı iş parçacıklarının ortak kullandıkları kaynaklara eşzamanlı erişimleri yanlış sonuçlar üretmeye neden olabilir. O yüzden ortak kaynaklara eş zamanlı erişimi engelleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Java dili bunu synchronized anahtar kelimesi ile gerçekleştirir. Örneğin aşağıdaki metodda ortak kullanılan sum adlı değişkenin aynı anda farklı iş parçacıkları tarafından güncellenmemesi için updatesum() adlı metod synchronized yapılmıştır. public synchronized void updatesum(int amount) { sum += amount; } Synchronized bir metodu koşan iş parçacığına o anlık bir iş düşmüyorsa wait() metodunu çağırarak synchronized metod üzerindeki kilidi kaldırır ve böylece diğer iş parçacıklarının da ilgili metodu koşmasına izin verir. Eğer bir iş parçacığı işini tamamlamışsa ve wait() konumundaki başka bir iş parçacığının çalışmasını sağlamak istiyorsa notify() metodunu kullanır. Wait konumundaki bütün iş parçacıklarının çalıştırılması için de notifyall() metodu kullanılır. Bu durumda hangi iş parçacığına öncelik verileceğine Java Virtual Machine (JVM) karar verir Üretici-Tüketici (Producer-Consumer) Probleminin Soketlerle Gerçeklenmesi Bilindiği gibi üretici-tüketici probleminde üreticinin ürettiği ve tüketicinin tükettiği kaynak ortak kullanılmaktadır. Burada en önemli problem kaynağa eş zamanlı erişimi engelleyerek tutarlılığı sağlamaktır. Üretici ve tüketicinin ortak çağırdıkları metodlar synchronized yapılarak tutarlı bir kaynak güncellemesi yapılabilir.

4 Üretici-Tüketici uygulaması, kaynak kodlardan Multi Producer-Consumer adlı klasörün içindedir. Üretici ve tüketicinin ortak erişeceği kaynağı (resourse) üretme ve tüketme işlerini yapan addone() ve takeone() metodları, Resourse.java programı içindedir. ResourseServer.java programı öncelikle item isimli bir Resourse nesnesi türetir ve Producer içinde item.addone() çağrısı ile üretmeye başlar. Herhangi bir istemci tarafından sunucuya bağlantı kurulduğunda ResourseServer.java programında handler isimli bir ClientThread threadi başlatılır ve istemcilerin isteklerine cevap verilir. İstemci, Sunucuya 1 karakteri yolladıkça kaynakları tutan item nesnesinin takeone() metodu çağrılarak kaynak harcanır. 0 karakteri ile de bağlantı sonlandırılır. addone() metodunda kaynak üretimi belli bir MAX (5) değerle sınırlandırılmıştır. Bu değere ulaşıldığında wait() metodu çağrılarak istemcilerin kaynağı tüketmesi beklenir. Herhangi bir kaynak üretildiğinde tüketilebilmesi için notifyall() metodu ile istemcilere bilgi verilir. takeone() metodunda da kaynak bittiğinde (değer 0 olduğunda) wait() metodu çağrılarak sunucunun kaynak üretmesi beklenir. Herhangi bir kaynak tüketildiğinde üretilebilmesi için notify() metodu ile sunucuya bilgi verilir. 7. Deney Hazırlığı 1. Socket klasörü içerisindeki TCPServer.java ve TCPClient.java uygulamalarını çalıştırarak bir istemci ve bir sunucudan oluşan istemci-sunucu uygulamasının nasıl çalıştığını gözlemleyiniz. Soket nesnesinin nasıl oluşturulduğunu, soket yazma ve soketten okuma işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini kavrayınız. 2. Multithreading klasöründeki ThreadHelloCount.java kaynak kodlarında iş parçacıklarının nasıl oluşturulduğunu ve kullanıldığını kavrayınız. Aynı klasördeki çok istemci tek sunucu uygulamasını çalıştırarak çok istemciliğin iş parçacıkları ile nasıl gerçeklendiğini kavrayınız. 3. MultiClient.java programını (Bölüm 6.1 de anlatılan) Multi Producer-Consumer klasörüne kopyalayıp ismini ConsumerClient.java olarak değiştiriniz ve gerekli değişiklikleri yaparak Multi Producer-Consumer uygulamasının doğru bir şekilde çalışmasını sağlayınız. Yazdığınız programı deneye getiriniz. 4. Java programlama dilinde yığın veri yapısının nasıl kullanıldığını Stack klasöründeki uygulamayı kullanarak kavrayınız. Ayrıca, ilgili dilde rastgele sayı üretiminin nasıl gerçekleştirileceğini araştırınız. 5. Eclipse, JCreator, Netbeans gibi farklı IDE leri kullanarak uygulamaları çalıştırabilirsiniz. Deney sırasında Eclipse kullanılacaktır. 8. Deney Tasarımı ve Uygulaması 1. Deney sorularını cevaplayınız. 2. Deney uygulamalarını aynı makine üzerinde ve ağ ortamında çalıştırınız. 3. Aşağıda detaylı bir şekilde anlatılan üretici-tüketici problemini çok istemci tek sunucu mimaride gerçekleyiniz.

5 Resourse.java programı içindeki addone() ve takeone() metotlarında gerekli değişikleri yaparak, arası rastgele bir sayı olarak üretilen kaynak yığına itilirken PUSHED ITEM = ## ; tüketilen kaynak yığından çekilirken POPED ITEM = ## şeklinde mesaj yazılmasını sağlayınız (Burada ##, arası bir sayıdır). Sunucunun (üretici) yığından çektiği değeri istemciye (tüketici) YOU POPED = ## şeklinde yollaması için gerekli değişiklikleri yapınız. Yığının dolu veya boş olduğu bilgisini STACK IS FULL/EMPTY şeklinde ekrana yazınız. Java dilinde yığın veri yapısının nasıl kullanılacağı Stack adlı klasördeki StackImplement.java isimli kaynak kodda verilmiştir. Herhangi bir programda yığın veri yapısını kullanmak için java.util.* adlı paket dahil edilmelidir. İstemciden gelen isteklere ( 1 kaynağı tüket emrini, 0 ise uygulamanın sonlanması emrini verir) bağlı olarak ResourseServer.java ve ConsumerClient.java programlarının ekran çıktısı aşağıdakine benzer olmalıdır: ResourseServer ConsumerClient PUSHED ITEM = 42 Enter message ('0' to exit): 1 PUSHED ITEM = 57 SERVER> YOU POPED = 69 PUSHED ITEM = 85 PUSHED ITEM = 97 Enter message ('0' to exit): 1 PUSHED ITEM = 69 SERVER> YOU POPED = 74 STACK IS FULL Enter message ('0' to exit): 1 New client accepted. SERVER> YOU POPED = 41 POPED ITEM = 69 Enter message ('0' to exit): 1 PUSHED ITEM = 74 SERVER> YOU POPED = 16 POPED ITEM = 74 PUSHED ITEM = 41 Enter message ('0' to exit): 1 STACK IS FULL SERVER> YOU POPED = 97 POPED ITEM = 41 PUSHED ITEM = 16 Enter message ('0' to exit): 1 POPED ITEM = 16 SERVER> YOU POPED = 85 POPED ITEM = 97 POPED ITEM = 85 Enter message ('0' to exit): 1 POPED ITEM = 57 SERVER> YOU POPED = 57 PUSHED ITEM = 70 POPED ITEM = 70 Enter message ('0' to exit): 1 POPED ITEM = 42 SERVER> YOU POPED = 70 STACK IS EMPTY PUSHED ITEM = 12 Enter message ('0' to exit): 1 POPED ITEM = 12 SERVER> YOU POPED = 42 PUSHED ITEM = 34 PUSHED ITEM = 1 Enter message ('0' to exit): 1 PUSHED ITEM = 85 SERVER> YOU POPED = 12 PUSHED ITEM = 34 PUSHED ITEM = 55 Enter message ('0' to exit): 0 STACK IS FULL SERVER> Connection closed... Closing down connection... Closing connection...

6 9. Deney Soruları 1. Soket kavramı, uçtan uca haberleşme ve TCP/UDP kavramlarını açıklayınız. 2. Çok istemcililiğin nasıl gerçeklenebileceğini açıklayınız. 3. addone() metodundaki notify(); satırı kapatılırsa nasıl bir problemle karşılaşılır? Producer ve Consumer hangi sırada wait durumuna düşer? 4. takeone() metodundaki notifyall(); satırı kapatılırsa nasıl bir problemle karşılaşılır? Producer ve Consumer hangi sırada wait durumuna düşer? 5. Producer, addone() metodunda hem wait() ile beklerken hem de notifyall() yaparken istemcilerin kaynağı tüketmesini istiyor. Buradaki wait() ve notifyall() çağrıları arasındaki fark nedir? 6. Consumer, takeone() metodunda hem wait() ile beklerken hem de notify() yaparken sunucunun kaynak üretmesini istiyor. Buradaki wait() ve notify() çağrıları arasındaki fark nedir?

7 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI Bahar Dönemi Soket Programlama Deney Raporu Grup No: NUMARA Ad ve Soyad 1. Deneye Soruları Deney sorularını el yazısıyla cevaplayınız. Not: Deney raporu el yazısı ile bu şablon kapak sayfası olacak şekilde hazırlanacaktır. Raporlar, bir sonraki hafta deneyine kadar teslim edilebilir. Kopya raporlar 0 puan alacaklarını kabul ederler. Deney Sorumlusu: Çağatay Murat Yılmaz

JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA

JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA 1. Giriş JAVA, ağdaki programların haberleşmesi için TCP ve UDP olmak üzere iki

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI. Wireshark ile Ağ Paket Analizi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI. Wireshark ile Ağ Paket Analizi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI Wireshark ile Ağ Paket Analizi 1. Giriş Bu deneyde, ağ paket analizi için kullanılan Wireshark programı ile yerel

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Đstemci ve sunucu mimarileri gerek bilgisayar alanında

Detaylı

Derlenen Yol Kenarı Ünitesi, Araç CANBus ve Konum Verilerinin Android Tabanlı Cihazlarda Uyarı Mesajı Olarak Gösterimi

Derlenen Yol Kenarı Ünitesi, Araç CANBus ve Konum Verilerinin Android Tabanlı Cihazlarda Uyarı Mesajı Olarak Gösterimi Derlenen Yol Kenarı Ünitesi, Araç CANBus ve Konum Verilerinin Android Tabanlı Cihazlarda Uyarı Mesajı Olarak Gösterimi 1 Gülsüm Çiğdem Çavdaroğlu ve 2 Erdem Ergen 1 KoçSistem, İstanbul, Türkiye, cigdem.cavdaroglu@kocsistem.com.tr

Detaylı

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır.

Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır. Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Soket Programlama Soket, bir sunucu programı ve bir veya birden çok istemci programı arasında çift yönlü iletişim kuran bir yazılım uç noktasıdır. Sunucu programı

Detaylı

Ağ programlama (Network programming) Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 13 1

Ağ programlama (Network programming) Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 13 1 Ağ programlama (Network programming) Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 13 1 Giriş Ağ programlama, uygulamaların ağ ortamı üzerinden iletişimde bulunarak veri alış-verişi yapılmasına

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri GENELGE 2005 / 97 İlgi: a) 09/02/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Genelgemiz, b) 11/02/2005 tarih

Detaylı

$ruptime violet up 11+04:10, 8 users,load 1,20 1,10 1,00

$ruptime violet up 11+04:10, 8 users,load 1,20 1,10 1,00 2 Uzaktan Erişim Uzaktan erişim komutları intranetler gibi daha küçük sistemler için tasarlanmıştır. Sizi başka bir sistemdeki diğer bir hesaba uzaktan erişmeye ve kullanmaya izin verirler. Uzaktan erişim

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Süreçler ve İş Parçacıkları(Thread) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders03 1 Süreç -Tüm modern bilgisayarlarda bir çok iş aynı anda yapılabilir. *kullanıcı programları çalışır *disk

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TCP/IP ve Bileşenleri

TCP/IP ve Bileşenleri 12 TCP/IP ve Bileşenleri Şu ana kadar bilgisayar ağı kavramları ve ağ yapısının fiziksel katmanları hakkında genel bir fikir edindik. Bu noktada bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan temel protokol katmanlarına

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Süreçler Arası İletişim (IPC-Inter Process Communication) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders02 1 Süreçler Arası İletişim Süreçler, sıklıkla birbirleri ile iletişim kurarlar. Bir

Detaylı

Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama

Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI Dinamik (server-based) Web Teknolojileri ve Programlama 1. Giriş İlk bulunduğunda daha çok araştırma-geliştirme

Detaylı

3.5 Ağ Konfigürasyonu

3.5 Ağ Konfigürasyonu 3.5 Ağ Konfigürasyonu Linux sürümlerinin hepsinde ağ arayüzleri ile ilgili öntanımlı bilgiler çeşitli dosyalarda saklanır ve açılış esnasında çalışan betiklerle aktif hale getirilirler. Bu betiklerin kabaca

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları ve Internet Bilgisayar Ağları ve Internet Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ HİZMETLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI Ağ Sunucuları ve Uygulamaları 1. GİRİŞ Ağ sunucusu, bir ağ veya internet üzerinden gönderilen istekleri değerlendirip

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ İNTERNET GÜVENLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ SORUNLARINI GİDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI UBMK 2001: 1. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMEDYA KONFERANSI 157 CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI Hatice ÖZCAN * Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA * Hasan H. BALIK ** * Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013

Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013 Tlos Lite v1.7.0 Kullanıcı Kılavuzu Nisan 2013 r00110ug-tr Tlos Lite 1.7.0 Kullanıcı Klavuzu 2008-2013, Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuzdaki içerik

Detaylı