T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ

2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ ULUSAL VİROLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri Virolojik Araştırma Analizleri Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri Enterik Patojen Analizleri ULUSAL PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri Dışkı Örneklerinde Parazitolojik Analizler İmmunolojik Analizler (Serum, BOS, Vitroöz Aqua Vb.) Kan, Kemik İliği, Biyopsi Ve Diğer Klinik Örneklerde Parazitolojik Analizler Moleküler Parazitolojik Analizler Ektoparazit, Çevresel Örneklerde Parazitolojik Analizleri ve Diğer Hizmetler Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar ULUSAL YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Yönelik Analizler Diğer Analizler ULUSAL BAKTERİYOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri i

3 Aşı İle Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı Otoantikorlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Tanı Laboratuvarı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Laboratuvarı Analizleri Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası ULUSAL SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ REFERANS LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri Solunum Yolu Patojen Analizleri Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarları Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar ULUSAL MİKOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar ULUSAL TÜBERKÜLOZ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri Tüberküloz Araştırma Analizleri Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar ULUSAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ SAYFA NO Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Analizleri Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarları Örnek Alma- Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ SU KALİTESİNE YÖNELİK LABORATUVAR LERİ SAYFA NO Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri ii

4 Su Kalitesine Yönelik Kimyasal Analizler Su Kalitesine Yönelik Mikrobiyolojik Analizler Atıksu İçme Kullanma- İçme (Ambalajlı) Ve Kaynak Suları - Ruhsata Esas Analizler - Denetim İzlemesi - Kontrol İzlemesi Havuz Suları Analizi Doğal Mineralli Sular - Tam Analiz -Kontrol İzlemesi Kaplıca Suları -Tam Analiz -Kontrol İzlemesi Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilisyonunda Kullanılan Su Analizleri -Kimyasal Analizler -Mikrobiyolojik Analizler İçme Suyu Amaçlı Ham Su Analizleri Yüzme Suları Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi Kıta İçi Sular ( Nehir, Dere, Göl, Vb.) Atıksu Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları Ve Analizlere Ait Açıklamaları GIDA, EŞYA - LEVAZIM KONTROL VE ARAŞTIRMA LERİ SAYFA NO Gıda, Eşya - Levazım Kontrol Ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri iii

5 Mikrobiyolojik Kontrollere Ait Analizler Gıda, Eşya - Levazım Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK LER SAYFA NO Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri Yakıt Analizleri Peloid (Kaplıca Çamurları) Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMA LERİ SAYFA NO Toksikolojik Araştırma Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri Kimyasal Özellikli Madde Analizleri Toksokolojik Analizler Kimyasal Tehditler Laboratuvarında Yapılan Analizler Toksikolojik Analizlere Ait Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları BİYOSİDAL ÜRÜNLERE YÖNELİK LER SAYFA NO Biyosidal Ürünler Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri Biyosidal Ürünler Fiziksel/Kimyasal/Kısa ve Uzun Süreli Stabilite Analizleri Biyosidal Ürünler Biyolojik Etkinlik Testleri Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere Ait Açıklamaları ENSTRÜMENTAL LER SAYFA NO Enstrümental Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri Kullanılan Cihaz ve Yönteme Göre Ortak Analiz Ücretleri MERKEZ KALİBRASYON LABORATUVARLARI SAYFA NO Merkez Kalibrasyon Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri Sıcaklık Kalibrasyonu iv

6 Terazi Kalibrasyonu Kütle Kalibrasyonu Sertifika Düzenlenmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ VÜCUTDIŞI TIBBİ TANI ÜRÜNLERİ ÜRETİM LABORATUVARLARI (DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER) Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) İletişim Bilgileri SAYFA NO Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Antijenler Antiserumlar Kitler Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları Talep- İsteme ve gönderme koşulları ile ilgili Açıklamalar BAĞIŞIK SERUM ÜRETİM LABORATUVARLARI SAYFA NO Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları İletişim Bilgileri İmmün Serumlar Normal Serum ve Kan DENEY HAYVANLARI ÜRETİM LABORATUVARI SAYFA NO Deney Hayvanları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİAGNOSTİK VE MİKROBİYOLOJİK LERE AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ DİAGNOSTİK LERİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLAR SAYFA NO Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri Diağnostik Analizler MİKROBİYOLOJİK LERİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLAR SAYFA NO Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri Mikrobiyolojik Analizlerler v

7 BEŞİNCİ BÖLÜM BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN HİZMET BEDELLERİNE AİT FİYAT TARİFELERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERDEN 209 SAYILI KANUN GEREGİNCE ÜCRETLENDİRİLECEK OLANLARIN DÖKÜMÜ VE HİZMET BEDELLERİ Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Geregince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü Ve Hizmet Bedellerine ait Fiyat Tarifeleri SAYFA NO TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA, RUHSAT VB. HİZMETLER ( Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar) SAYFA NO Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri (Bedeli Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA, RUHSAT VB. HİZMETLER ( Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar) SAYFA NO Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlere ait Fiyat Tarifesi (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar) ALTINCI BÖLÜM TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN DİĞER HİZMETLERE AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ Eğitim Ücretlerine Ait Fiyat Tarifeleri Diğer Genel Hususlara Ait Fiyat Tarifesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Tarifesi İş Sağlığı Hekimliğince Verilen Hizmetlere Ait Fiyat Tarifesi ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBE VE HESAP NUMARALARI vi

8 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ İLGİLİ BÖLÜM: MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI İLGİLİ LABORATUVARLAR: 1. Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri 2. Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri 3. Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri 4. Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri 5. Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri 6. Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri 7. Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı Analizleri 8. Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri 9. Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri 1

9 ULUSAL VİROLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI LERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Kat Sıhhiye ANKARA İLGİLİ BÖLÜMLER: 1. Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Ünitesi Tel No: Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Ünitesi Tel No: Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Ünitesi Tel No: Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi Tel No: Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Ünitesi Tel No:

10 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR Anti-HAV IgG/total ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HAV IgM ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBc IgG/total ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBc IgM ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBe ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HBs ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HCV ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-Hepatit E (HEV) ELISA 4mL kan 1 gün *** Anti-HIV 1/2 Hızlı Test 4mL kan 1 gün *** Anti-adenovirus IgG ELISA 4mL kan *** Anti-adenovirus IgM ELISA 4mL kan *** Anti-CMV IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** Anti-CMV IgM (ELISA) ELISA 4mL kan *** Anti-HTLV I/II ELISA 4 ml kan *** Anti-RSV IgG ELISA 4mL kan *** Anti-RSV IgM ELISA 4mL kan *** Anti-rubella IgG (ELISA) (Kızamıkcık) Anti-rubella IgM (ELISA) (Kızamıkcık) BOS IgG (Tek bir viruse spesifik) ELISA BOS IgM (Tek bir viruse spesifik) ELISA 4mL kan *** ELISA 4mL kan *** ELISA 0,5 ml BOS ve 2 ml serum 0,5 ml BOS ve 2 m L serum Chikungunya Virus IgM (IFA) IFA 4mL kan Chikungunya Virus IgG (IFA) IFA 4mL kan CMV IgG avidite ELISA 4mL kan *** Delta antijeni 4mL kan 1 gün *** Delta antikoru 4mL kan 1 gün *** Dengue Virus IgM (IFA) IFA 4mL kan Dengue Virus IgG (IFA) IFA 4mL kan Dengue Virus real time PCR DNA, İzolasyon, Kan Real time PCR 1-5 çift Manuel / Cihaz ile Ekstraksiyo *** *** *** *** 4mL kan *** 4 ml EDTA lı kan DNA, İzolasyon, Doku Manuel / Cihaz ile Ekstraksiyon Doku Örneği Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon Testi (poliovirus tip 1, 2, 3) Nötralizasyon Testi 3 4 ml kan veya 2 ml serum EBV EA (ELISA) ELISA 4mL kan *** EBV EBNA IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** EBV VCA IgG (ELISA) ELISA 4mL kan *** ***

11 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR EBV VCA IgM (ELISA) ELISA 4mL kan *** HBeAg ELISA 4mL kan *** HBsAg ELISA 4mL kan *** HBsAg Doğrulama ELISA 4 ml kan HBV RT PCR (Kantitatif, Viral Yük) Real Time PCR 1-5 çift 6 ml EDTA lı kan *** HCV Genotiplendirme PCR 6 ml EDTA lı kan Hantavirus IgG (IFA) IFA 4mL kan Hantavirus IgM (IFA) IFA 4mL kan Hantavirus IgG (ELISA) ELISA 4mL kan Hantavirus IgM (ELISA) ELISA 4mL kan 55 *** Hantavirus Dobrova RT PCR Reverse Transkriptaz-PCR İdrar, 4 ml EDTA lı kan *** Hantavirus Puumala RT PCR Reverse Transkriptaz-PCR İdrar, 4 ml EDTA lı kan HCV-RNA PCR(Kantitatif Viral Real Time PCR ml EDTA lı *** Yük) çift kan Herpes simpleks tip 1/2 IgG ELISA 4mL kan *** Herpes simpleks tip 1/2 IgM ELISA 4mL kan *** *** Kod HDV RT PCR Real Time PCR 1-5 çift 6mL kan HEV RT PCR Real Time PCR 1-5 çift 6mL kan *** Kod HLA Doku Tiplendirme (Yüksek Real-time PCR ve Çözünürlüklü Moleküler Moleküler konulacak Yöntem) İdentifikasyon 6mL kan *** HIV Western blot Blot Analiz 2,5 ml serum veya plazma *** HCV Western blot Blot Analiz 2,5 ml serum veya plazma *** HBV Antiretroviral Direnç PCR ve sekans 6 ml EDTA lı Saptanması -PCR analizi kan HIV antiretroviral Direnç PCR ve sekans 6 ml EDTA lı Saptanması- PCR analizi kan HIV p24 antijeni ELISA 4 ml kan *** HIV RNA PCR (Kantitatif, Viral Yük) Real Time PCR 1-5 çift 6 ml EDTA lı kan Hücre Kültürü (1 flask 75 ml) 75 ml İmmünfloresan Mikroskopi (IFAT), bir virüs için bir parametre İnfluenza A/B PCR İmmünfloresan Mikroskopi Real Time PCR 1-5 çift 2 ml NFS 4 ml Kan Solunum yolu Örnekleri *** *** *** İnfulenza A Real Time PCR ile Tiplendirme (H1, swh1, H3, H5) Real Time PCR 1-5 çift Solunum yolu Örnekleri *** İnfulenza antikor titre tayini (Hemaglutinasyon inhibisyon testi) Hemaglutinasyon inhibisyon 4 ml kan 400 4

12 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR İnfulenza virüs antijenik karakterizasyon (Hemaglutinasyon testi) Japanese Encephalitis Virus IgM (IFA) Japanese Encephalitis Virus IgG (IFA) Kabakulak IgG (ELISA) (Mumps) Kabakulak IgM (ELISA) (Mumps) Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi PCR Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA IgM Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA IgG Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi ELISA antijen Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgM (IFA) Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgG (IFA) Hemaglutinasyon 4 ml kan 400 IFA 4mL kan 60 IFA 4mL kan 60 ELISA 4 ml kan *** ELISA 4 ml kan *** Real Time PCR 1-5 çift 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** ELISA 1 ml KS *** IFA 4mL kan 60 IFA 4mL kan Kızamık IgG (ELISA) (Measles) ELISA 4 ml kan *** Kızamık lgm (ELISA) (Measles) FELISA 4 ml kan *** Kızamık RT, PCR (Reverse Transkriptaz) Kızamık, Parvovirus (Real Time mültipleks PCR)** HHV 6-7, Enterovirüs (Real Time mültipleks PCR)** Adenovirus, CMV, EBV (Real Time mültipleks PCR)** RSVA, RSVB, Rhinovirus (Real Time Multipleks PCR) ** Reverse Transkriptaz-PCR Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift 4mL kan, İdrar, Sürüntü İdrar, boğaz burun sürüntüsü İdrar, boğaz burun sürüntüsü EDTA veya sitratlı kan, plazma Solunum yolu Örnekleri *** *** *** *** *** Parainfluenza 1, 2, 3 (Real Time Multipleks PCR) ** Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri *** Coranavirus 43, 63, 229 (Real Time Multipleks PCR) ** Influenza A; B, H.metapneumovirus (Real Time Multipleks PCR) ** Norovirus I, Norovirus II (Real Time Multipleks PCR) ** Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus (Real Time Multipleks PCR) ** HSV 1, HSV 2 (Real Time Multipleks PCR) ** Mumps (Kabakulak), Enterovirus, VZV (Real Time Multipleks PCR) ** Parainfluenza 4, Human Bocavirus, Coronavirus HKU1 (Real Time Multipleks PCR) ** Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 1-10 çift Solunum yolu Örnekleri Solunum yolu Örnekleri *** *** Gaita *** Gaita *** BOS, boğaz sürüntüsü BOS, boğaz sürüntüsü Solunum yolu Örnekleri *** *** *** 5

13 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR Adenovirus, Enterovirus, Parechovirus, FluA (H1N1)swl (Real Time Multipleks PCR ) ** Real Time PCR 1-10 çift 6 Solunum yolu Örnekleri Parvovirus B19 IgG (ELISA) ELISA 4 ml kan *** Parvovirus B19 IgM (ELISA) ELISA 4 ml kan *** PCR, Multipleks PCR, Multipleks Muhtelif Örnek *** Real Time PCR 1-5 çift Kod Real Time PCR 1-10 çift Kod Real Time PCR 11 ve üzeri çift Reverse Transkriptaz- PCR Kod Reverse Transkriptaz PCR Multipleks Referans yöntemlerle virus araştırması (enterovirus, ECHO, coxsackie, poliovirus, adenovirus, RSV, influenza, kızamık, CMV, HSV, vb.) Rift valley fever virus (Rift vadisi ateşi) IgG Rift valley fever virus (Rift vadisi ateşi) IgM Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 ve üzeri çift Reverse Transkriptaz-PCR *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** Muhtelif Örnek *** RT- PCR Multipleks Muhtelif Örnek *** Hücre Kültürü Gaita, BOS, solunum Yolu Örnekleri IFA 4 ml kan 60 IFA 4 ml kan IgG avidite (rubella/ CMV) ELISA 4 ml kan *** Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması) IgG Sandfly Fever Virus (Tatarcık Humması) IgM IFA 4 ml kan 60 IFA 4 ml kan Sindbis virüs IgG IFA 4 ml kan Sindbis virüs IgM IFA 4 ml kan Tick Borne EnsefalitVirusu IgG (ELISA) Tick Borne EnsefalitVirusu IgM (ELISA) Tick Borne EnsefalitVirusu IgG (IFA Tick Borne EnsefalitVirusu IgM (IFA) 325 ELISA 4 ml lı kan *** ELISA 4 ml lı kan *** IFA 4 ml lı kan 60 IFA 4 ml lı kan Varicella zoster virus (VZV) IgG ELISA 4 ml kan *** Varicella zoster virus (VZV) IgM ELISA 4 ml kan *** Viral IgG Antikor Tayini (EIA) ELISA 4 ml lı kan Viral IgM Antikor Tayini (EIA) ELISA. 4 ml lı kan West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG (ELISA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM (ELISA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG (IFA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM (IFA) West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG Avidite West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) Antikor ELISA 4 ml lı kan *** ELISA 4 ml lı kan *** IFA 4 ml lı kan 60 IFA 4 ml lı kan 60 ELISA 4 ml lı kan 50 ELISA BOS 50

14 VİROLOJİK ARAŞTIRMA LERİ LER YÖNTEM MİKTAR West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) (Real time PCR) Real time PCR 1-5 çift BOS, 4 ml EDTA lı kan *** West Nile Virus (Batı Nil Ateşi virusu) (RT PCR) Yellow Fever Virus (Sarı Humma) IgG (IFA) Yellow Fever Virus (Sarı Humma) IgM (IFA) Reverse Transkriptaz-PCR BOS, 4 ml EDTA lı kan IFA 4 ml lı kan 60 IFA 4 ml lı kan 60 *** VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ KONTROLLARI LER YÖNTEM MİKTAR Final Ürün (anti-hcv, anti-hiv, HBsAg) Plazma Pool (Nükleik Asit Tayini, herbir plazma havuzunun testi için) Her lot için 3 viyal Her lot için 5 viyal ** Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, (tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da tek parametre fiyatı üzerinden faturalandırılacaktır.) *** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı () yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki fiyatları geçerlidir. VİROLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve LERE AİT AÇIKLAMALAR HIV İncelenecek klinik örneklerin cinsi: HIV PCR testi sadece plazma örneklerinde çalışılmaktadır. Antikor/antijen tespitine dayalı testler (doğrulama ve diğer EIA testleri) serum veya PCR için alınmış plazma örneklerinde çalışılabilmektedir. Bu nedenle örneğin PCR testine uygun olarak gönderilmesi halinde tüm testler bu örnek üzerinde uygulanabilecektir. Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Hasta kanı sitratsız (antikoagülan içermeyen), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek serum kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar: 2-3 ml Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı (heparinden başka), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Plazma kandan en geç altı saat içinde santrifüj ile ayrılmalı ( g, 20 dakika, oda sıcaklığında) ve en az 2 ml olacak şekilde tercihen vidalı kapaklı steril tüpe aktarılmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Heparin, PCR için inhibitör özellikte olduğundan antikoagülan olarak kullanılmamalıdır. Antikoagülan olarak EDTA tercih edilmelidir. Miktar: 2-3 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Soğuk zincir kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Tüpe alınmış plazma örneği mümkün olduğunca erken sürede, en geç bir gün içinde, 2-8 C de (buz aküsü ile birlikte) gönderilmelidir. INFLUENZA İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Hücre kültüründe izolasyon için: Boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü, nazofaringeal aspirat Serolojik tanı için: Serum Hastadan klinik örneklerin alınması: Boğaz sürüntüsü: Boğaz iyice aydınlatılıp, dil basacağı ile dil bastırılırak posterior farinks, tonsiller ve inflamasyonlu bölgelere steril eküvyonun (dacron/polyester eküvyon) kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınır. Eküvyon hemen 7-10 ml kadar VTM (Viral Transport Medyum) içeren tüpe konur. Nazofarinks sürüntüsü: Alüminyum-vida şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte steril dacron eküvyon ile bir burun deliğinden girilir; anterior burun boşluğunun ötesine geçilir; nazal kavitenin tabanından nazikçe geçirilerek farinks duvarına ulaşılır. Herhangi bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Diğer burun deliği denenir. Farinks duvarı hissedilince eküvyona 5 sn rotasyon yapatırılır ve geri çekilir; VTM içeren tüpe konur. Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (dacron/polyester eküvyon) bir burun deliğinden girilir. Sekresyonların yeterince emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 7-10 ml kadar VTM içeren tüpe konur. Diğer burun deliğinden yeni bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport tüpüne konur. 7

15 Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer materyal aspire edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 ml VTM verilip aspire edilir ve steril bir tüpe aktarılır. Materyal <2 ml ise üzerine VTM eklenir. >2 ml ise ekleme yapmaya gerek yoktur. Miktar en az 2 ml *Serum: Miktar 1-2 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar hemen VTM içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida kapaklı olmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı bir tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Örnekler 48 saat içinde, soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 48. saatten itibaren okunur. 10. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne kadar izlenirler. Klinik örneklerde viral komponentlerin gösterilmesi için süre: Kullanılan teste/kite göre 20 dk.dan birkaç saate kadar değişir. Serolojik testler için süre: Birkaç saat içinde sonuç alınır. KIZAMIK İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Hücre kültüründe izolasyonu için: ÜSY örnekleri (boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü), idrar Serolojik tanı için: Serum Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Serum döküntülerin başlamasından sonraki 3-28 gün içinde alınır. Miktar: 2-3 ml İdrar: Steril şartlarda steril bir tüp veya idrar kabına alınır. Miktar: En az 15 ml Boğaz sürüntüsü: Nazofarinks sürüntüsü: Burun sürüntüsü: İdrar ve ÜSY örnekleri döküntülerin başlamasından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır. Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar 2-3 ml VTM içeren vida kapaklı tüpe konur. Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede lab.a ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: 2-3 hafta VİRAL HEPATİTLER İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serum veya plazma (serolojik testler için) Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar 2-3 ml Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı, tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek plazma kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar 2-3 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Serum/Plazma: Sızdırmaz kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). <1 saat içinde, sızdırmazlık sağlanarak laboratuvara ulaştırılır. Serolojik testler için süre: ~½ gün POLİOMYELİT İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Dışkı (hücre kültüründen virus izolasyonu için) Hastadan klinik örneklerin alınması: Dışkı: Virus atılması değişkenlik gösterebildiğinden saat arayla en az iki örnek alınmalıdır. Miktar en az 4-8 gr Rektal sürüntü: Hastanın dışkı vermesinde güçlük olduğu hallerde tercih edilir. Virusun izolasyon şansı daha düşüktür. Laboratuvardan viral VTM istenmiş olmalıdır. Steril (dacron/ polyester) eküvyon ile rektumdan girilerek 2-3 cm ilerlenir. İçerde bir rotasyon yaptırılarak geri çekilir. Örnekler hastalığın başlangıcından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır (maks. 14 gün içinde). Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Dışkı: Steril veya temiz plastik, geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz kaba alınır. Rektal sürüntü: Eküvyon VTM içeren plastik vida kapaklı tüpe konur. Soğuk-zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır. Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 24. saatten itibaren okunur. 7. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne kadar izlenirler. Önemli Not: POLİO ŞÜPHELİ ÖRNEK GÖNDERİLMEDEN ÖNCE MUTLAKA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİM YAPILMALIDIR. RUBELLA, CMV, HERPES 1,2, EBV, VZV, KIZAMIK, KABAKULAK, RSV, ADENOVİRUS, PARVOVİRUS B19, HHV-6 VE HHV-8 SEROLOJİSİ İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serolojik testler için: Serum, BOS (RSV, Adenovirus, Parvovirus B19 ELISA BOS ta çalışılmaz) Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar 2-3 ml BOS: Ensefalitle komplike olduğu düşünülen vakalarda serum ile eş zamanlı BOS örneği de alınır. Miktar en az 2 ml Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: 8

16 Serum/BOS: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede (<1 saatte) lab.a ulaştırılır. Süre: ½ gün. KIRIM KONGO HEMORAJİK ATEŞİ İncelenecek klinik örneklerin cinsi: Serum, Doku örnekleri Hastadan klinik örneklerin alınması: Serum: Miktar: En az 1.5 ml Tanı erken dönemde kan ve doku örneklerinde nükleik asitin PCR ile tesbiti ve 6. günden itibaren de serumda spesifik IgM ve IgG antikorlarının ELISA/IFA ile gösterilmesi ile konur. Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: Örnekler soğuk zincir kurallarına uygun olarak (buz aküsü ile birlikte) laboratuvara gönderilir. Örnekler gönderilmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın KKKA internet sitesinden vaka girişi yapılmalı ve bilgiler doldurulmalıduktan sonra uygun biyogüvenlik kabı ile gönderilmelidir. 9

17 ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARI LERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Sıhhiye ANKARA Tel No: Faks:

18 ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI LERİ LER 11 YÖNTEM/ METOT MİKTARI/ TİPİ Anaerob kültür Klinik materyal *** Antibiyotik duyarlılık testi Disk Difüzyon Klinik izolat *** Minimal inhibitör konsantrasyonu (her biri) Bakteri kültürü (İmmuno manyetik seperasyon yöntemi ile) (her biri) E testi Klinik izolat *** Manuel Klinik izolat Bakteri tanımlanması Manuel Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması Otomatik sistem Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması Yarı otomatik Klinik materyal *** Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl- Neelsen, vb) Boyasız direkt mikroskobik inceleme Campylobacter ileri identifikasyon paneli Otomatik sistem Klinik materyal *** yarı otomatik Klinik materyal *** Manuel Klinik izolat *** Manuel *** Kültür, tür ayırımı ve antibiyogram Klinik materyal Campylobacter PCR Konvasiyonel Klinik materyal Campylobacter kültürü Gaita *** Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) ELISA 5g Gaita *** Clostridium difficile kültürü Gaita *** Clostridium difficile toxin-a ve B ELISA Clostridium difficile - doku kültürü toksin nötralizasyon testi Clostridium difficile Real Time PCR Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü) Clostridium difficile kültürü Clostridium difficile toxin-a ve B ELISA Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz) Real Time PCR 1-5 çift Clostridium difficile paneli Gaita *** Gaita, Klinik izolat *** 5g Gaita *** Gaita, Klinik izolat Clostridium difficile Antibiyogram e-test 10 strip Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon Testi Doku Kültüründe İn vitro Difteri Toksin Testleri Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin Testleri Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Diğer) *** *** *** *** Doku Kültürü 500 µl *** Doku Kültürü Serum 142 Doku Kültürü Serum 142 Doku Kültürü serum Diyarejenik E.coli Multipleks PCR Multipleks PCR Klinik izolat E. coli 0157 H7 kültürü *** E. coli O157 H7 (lateks aglütinasyon) E. coli Serotiplendirme Aglütinasyon *** ***

19 ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI LERİ LER E. coli ileri identifikasyon ve serotiplendirme paneli E. coli genotipik tiplendirme YÖNTEM/ METOT Doğrulama, serotiplendirme, PCR, antibiyogram MİKTARI/ TİPİ PCR, ters hibridizasyon EHEC ELISA ELISA ETEC Stabil Toksin araştırılması *** ETEC Labil Toksin araştırılması *** Gaita kültürü Boyasız direkt mikroskobik inceleme Bakteri tanımlanması *** Campylobacter kültürü Gaita Kültür Paketi *** E.coli 0157 H7 kültürü *** E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon) Vibrio cholerae kültürü *** Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) Disk Difüzyon *** Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji E test *** flask Hücre Kültürü Manuel PCR (In House) PCR Klinik materyal + Klinik izolat Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT) Manuel Klinik izolat *** Listeria Serotiplendirme Listeria ileri identifikasyon paneli Enterik Bakteri (Salmonella, Shigella, Camphylobacter, E.coli v.b) Paneli Multipleks PCR Mikroorganizma identifikasyon paneli Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC) Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile) Kültür, serotiplendirme, antibiyogram *** *** *** 190 Multipleks PCR 480 Kültür ve Biyokimyasal test Klinik izolat Klinik izolat *** Klinik izolat *** PCR, multiplex *** Kod konulacak Kod konulacak Kod konulacak Kod konulacak Real Time PCR Real Time PCR Real Time PCR Real Time PCR PFGE (her bir enzim için; analiz ve raporlama dahil) Real Time PCR 1 çift Real Time PCR 1-5 çift Real Time PCR 1-10 çift Real Time PCR 11 ve üzeri Plazmit Profil Analizi *** Salmonella serotiplendirilmesi 1 Plak Klinik izolat *** 80 *** *** *** *** *** Salmonella ileri identifikasyon paneli Doğrulama, serotiplendirme, antibiyogram

20 ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI LERİ LER YÖNTEM/ METOT MİKTARI/ TİPİ Salmonella PCR Konvansiyonel PCR Shigella serotiplendirilmesi 1 Plak Klinik izolat *** Shigella ileri identifikasyon paneli Doğrulama, serotiplendirme, antibiyogram, PCR Shigella PCR Suş Teyidi Klinik izolat Verotoksin Tiplendirmesi Vibrio cholerae Kültürü Vibrio cholerae Toksin testi Real Time PCR 1-10 çift 190 Klinik izolat *** Gaita, Klinik izolat Gaita, Klinik izolat Vibrio cholerae Serotiplendirme Agglunitasyon Klinik izolat Vibrio cholerae ileri identifikasyon paneli E. coli 0157 H7 kültürü Kültür, serotiplendirme, toksin saptama, PCR, antibiyogram *** *** Klinik Örnek 210 E. coli O157 H7 (lateks *** aglütinasyon) Verotoksijenik E E. coli Serotiplendirme Coli ileri *** idetifikasyon paneli Antibiyotik duyarlılık testi *** EHEC ELISA Yersinia enterocolitica kültürü Yersinia Enterocolitica Serotiplendirme Yersinia enterocolitica ileri identifikasyon paneli Gaita, Klinik izolat *** *** Agglunitasyon Klinik izolat 100 Kültür, serotiplendirme, antibiyogram *** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Talimatı () yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki fiyatları geçerlidir

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2 İ Ç İ N D E K İ L E R DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-İ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MİKROBİYOLOJİK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VİROLOJİ

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sağlık Bakanlığından: BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:30.5.2007-26537 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; a) Bulaşıcı

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA İnfluenza A Pandemik İnfluenza(H1N1) Yeni bir reassortant virus A/California/04/2009

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26537 BULAġICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; a)

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ GİRİŞ Bu rehber çalışanların laboratuvar hizmetlerinden daha etkin yaralanabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar laboratuvar hatalarının yaklaşık % 65 nin preanalitik evrede (Örneklerin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Yrd. Doç. Dr. Hayati GÜNEŞ Arş. Gör. Dr. Reyhan MUTLU

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00 SAYFA NO 1 / 25 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Bölgesinde ilk ve tek referans kuruluş olan ÖZEL AVICENNA TIBBİ LABORATUVARI akademisyen ortakları ve donanımlı kadrosu ile doğru, hızlı ve güvenilir sonuç vermeyi kendisine

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Hastane kodu Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı 24492 704620 Sperm yıkama İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Numune Kabul Koşulları Doktor isteği olmalıdır. Semen

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ Eylül 2013 LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 Koru Hastaneleri Klinik oratuvarları oratuvarlarımız; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Halk Sağlığına katkıda bulunan bilim adamları: Sağlıklı ve uzun yaşam isteği her dönem insanlar için önemli olmuştur. Bunun için insanların bir takım önlemler alma çabaları insanlık

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 6 1.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI... 7 2.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER... 8 2.1 SEROLOJĠ LABORATUVARI... 8 2.1.1 Testin Adı:... 8 ASO... 8 2.1.2 Testin Adı:... 8 CRP...

Detaylı

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014) 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Cuma,Lipemi Perşembe 11-DEOKSİKORTİZOL Cuma,Lipemi 10 gün 18.00 17-HİDROKSİ PROGESTERON,Lipemi 17-KETOSTEROİD Perşembe 24 S idrar 6 N HCL üzerine toplanmış idrar Asetik ya da borik

Detaylı

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ocak 2003-ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS)

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Difterinin (Corynebacterium sp enfeksiyonunun) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Dr. Recep ÖZTÜRK

İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Dr. Recep ÖZTÜRK İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı Dr. Recep ÖZTÜRK İnfeksiyon Hastalıklarında Anamnez Klinik muayene Araştırmalar Laboratuar Tanı (mikrobiyoloji dışı, mikrobiyolojik) Görüntüleme teknikleri(x-ray,

Detaylı