BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIP116-H14-1 BTP104-H014-1"

Transkript

1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu

2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders içeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2004 by Sakarya University All rights reserved No part of this course contenet may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. Sürüm 1 Sakarya S 1

3 AĞAÇ (TREE) YAPILARI Bu Haftanın Hedefi: Bu Haftanın Materyalleri Bu haftaki dersimizde kullanacağımız bir materyal bulunmamaktadır. Kullanılan semboller Animasyon Soru Veritabanı Bağlantılı Soru Simülasyon Püf Noktası 1

4 Giriş Yığınlar, kuyruklar ve bağlı listeler doğrusal (linear) veri yapılarıdır. Ağaçlar ise doğrusal olmayan belirli niteliklere sahip veri yapılarıdır. Ağaç biçiminde oluşturulan ve kök, dal ve yaprak gibi kavramlara uygun olarak düzenlenen veri yapılarına ağaç yapıları denir. Ağacın her bir elemanına düğüm (node) adı verilir. Yukarıdaki ağaç yapısında göre A, B, C,. K birer düğümdür. Ağacın en üstteki düğümüne kök (root) adı verilir. Bu ağaç yapısında A köktür. İki düğüm arasındaki bağa dal adı verilir. Yukarıdaki ağaç yapısında A ile B, A ile C arasında dal vardır. Bir düğümün bağlı olduğu ilk alt düğümlere o düğümün çocukları (child) denir. Yukarıdaki örnekte B ve C, A'nın; I, J ve K, E'nin çocuklarıdır. Bir düğüm, bağlandığı ilk üst düğümlerin babası (parent)'dır. C'nin babası A, I'nın babası E'dir. Bir düğümün bağlı olduğu tüm alt düğümlere o düğümün varisleri (descendant) denir. Yukarıdaki örnekte I, J, K, E ve F, C'nin varisleridir. Bir düğüm, bağlandığı tüm üst düğümlerin atası (ancestor)'dır. G ve H'nin ataları D, B ve A'dır. Kök kendi hariç tüm düğümlerin atasıdır. Sol ve sağ bağı boş olan düğümlere yaprak (leaf) adı verilir. Yukarıdaki ağaç yapısında G, H, I, J, K, F yapraklardır. Aynı babaya sahip düğümlere kardeş düğüm (sibling, brother) adı verilir. Örnek olarak G ile H, E ile F kardeştir. 2

5 En derindeki yaprağın kök düğümüne olan uzaklığına ağacın derinliği (depth of tree) denir. Örnekteki ağaç yapısının derinliği 3'tür. Bir düğümün kök düğümüne olan uzaklığına ise bu düğümün derinliği denir. B'nin derinliği 1, F'nin derinliği 2, H'nin derinliği 3'tür. Genel ağaç yapısında düğümlerdeki çocuk sayısında ve ağaç yapısında bir kısıtlama yoktur. Ağaç yapısına belli kısıtlamalar getirilmesiyle ağaç çeşitleri meydana gelmiştir. Mesela her yaprağı aynı derinlikte olan ağaç yapısına dengeli ağaç (blanced tree) denir. İkili ağaçlar (binary trees) ise düğümlerinde en fazla iki bağ içeren (0, 1 veya 2) ağaçlardır. Ağaç yapısı kısıtlamaların az olduğu ve problemin kolaylıkla uyarlanabileceği bir yapı olduğundan birçok alanda kullanılmaktadır. Örnek olarak işletim sistemlerinde kullandığımız dosya-dizin yapısı tipik bir ağaç modellemesidir. AĞAÇ ÇEŞİTLERİ İkili Ağaç (Binary Tree) Her düğümün en fazla iki düğüme bağlandığı ağaç türlerine ikili ağaç denir. En basit ağaçlar grubuna girdiklerinden programlarda uygulanması kolaydır. Sıralama algoritmalarında, derleyicilerde sözdizim çözümlemede, kodlama kuramında ve benzeri algoritmalarında bu veri yapısı kullanılır. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi ikili ağaç yapısında her düğüm en fazla iki çocuğa sahiptir İkili Sıralama Ağacı (Binary Search Tree) İkili ağaç veri yapısının önemli kullanımlarından biri sayı yada alfabetik bilgi sıralanmasıdır. Her bir düğümün bilgi içeriğinin sol tarafındaki düğümler kendisinden küçük, sağ tarafındakiler kendisinden büyük eşit olduğu ikili ağaç yapısına ikili sıralama ağacı denir 3

6 Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi her bir düğümün değeri solundakilerden büyük, sağındakilerden küçüktür. Mesela 52 değerine sahip olan düğümün sağındaki düğümlerin hepsi 52'den büyük değerlere, solundakiler 52'den küçük değerlere sahiptir. Alt düğümler için de bu kural geçerlidir. 71 değerine sahip olan düğümün sağındaki düğümlerin hepsi 71'den büyük değerlere, solundakiler 71'den küçük değerlere sahiptir. Huffman Ağaç Yapısı Bilgisayarda veri sıkıştırma tekniği olarak kullanılan ağaç yapısıdır. Veri sıkıştırma işlemine, verilerin daha az yer kaplaması amacıyla ihtiyaç duyulur. Veri kaybı olmadan kullanılan en iyi sıkıştırma tekniklerinden biri de Huffman veri sıkıştırma yöntemidir. 4

7 Huffman algoritması karakter kullanım oranlarına göre değişkenlik gösteren bir ağaç oluşturur. 19 kere 'a', 7 kere 'c', 2 kere 'b', 1 kere 'd' harfi kullanılan durumda, oluşan Huffman ağacı; 'a' = 1 'c' = 01 'b' = 001 'd' = 000 değerlerine sahip olur. Normal yöntemlerle, örnekteki her bir harf en az 2 bit (4 farklı harf için 00, 01, 10, 11 kullanılırsa) yer ayrılarak temsil edilir. Toplam 30 eleman olduğu için 30*2 = 60 bit gereklidir. Huffman ağacına göre 'a' harfi 1 bit (1 kullanılır), 'c' harfi 2 bit (01 kullanılır), 'b' harfi 3 bit (001 kullanılır) ve 'd' harfi 3 bit (000 kullanılır) yer ayrılarak temsil edilir. 19 tane 'a', 7 tane 'c', 2 tane 'd' ve 1 tane 'c' olduğundan, toplam bit sayısı 1*19 + 2*7 + 3*2 + 3*1 = 42 şeklinde hesaplanır. Huffman örnekte görüldüğü gibi ağaç yapısı veri kaybına yol açmadan sıkıştırma işlemini gerçekleştirmiş olur. Öncelik Kuyruğu (Heap) Yapısı Bir yazıcı kuyruğunda 1000 sayfalık ve 1 sayfalık işler olduğunda, işlem önceliğini az olana yani 1 sayfalık işe vermek gerekir. Aynı şekilde işletim sistemi de küçük işlere büyük işlerin bekletmesinden kurtulması amacıyla öncelik tanımaktadır. Bu sistemi gerçekleştirebilmek için veriler içerisinden en küçüğü tespit edecek ve çıkartacak bir algoritmaya ihtiyaç duyulur. 5

8 Daha önce anlatılan veri yapılarından bağlı listeler ve sıralı diziler üzerinde en küçük elemanı tespit etmek ve çıkarmak mümkündür. Bağlı listeye eleman eklemek O(1) (en öne eklenir), en küçük elemanı tespit edip silmek O(n) (listeyi dolaşmak gerekir) zamanı alır. Sıralı dizilerde ise eleman eklemek O(n) (elemanları bir sağa kaydırmak gerekir), en küçük elemanı tespit edip silmek O(1) (en baştaki eleman en küçüktür) zamanı alır. Sonuç olarak, her iki metot birbirlerine avantaj sağlayamamaktadır, her birinin bütünü ele alındığında O(n) zamanı gerekmektedir. Eleman eklemenin mümkün olduğu ve en küçük elemanın tespit edilip çıkartılabildiği O(n)'den daha hızlı bir mantık, bir algoritma varsa tercih edilmelidir. Bu durumda karşımıza öncelik kuyruğu (heap) veri yapısı çıkar. Öncelik Kuyruğu (heap) yapısında eleman eklemek ve en küçük elemanı çıkarmak O(log2n) zamanı almaktadır. Sonuç olarak öncelik kuyruğu (heap) yapısının bu problemin çözümünde kullanılması daha uygun olur. Öncelik kuyruğunun bir diğer adı da küme olarak geçmektedir. Küme (heap) yapısı tamamen dolu ikili ağaç yapısıdır. Arada boş düğümleri olmayan bir ağaç yapısı oluşturabilmek için ağacının katmanları soldan sağa olacak şekilde doldurulur. Ayrıca tamamen dolu ikili ağacı dizi üzerinde göstermek kolaydır. 6

9 Küme (heap) yapısında her bir düğümün değeri çocuklarının değerlerinden küçüktür veya eşittir. Bu durumda en küçük değere sahip eleman köktür. 7

10 İkili Arama (Binary Search) Aramada kullanılan kayıt sayısının çok fazla olduğu durumlarda sıralı arama işlem yükünü oldukça fazlalaştıracaktır. Bu yüzden ikili arama işlem yükünü azaltan bir yöntem olarak tercih edilir. İkili aramanın yapılabilmesi için veri yapımızda yer alan elemanların daha önceden sıralanmış olması gerekmektedir. Elemanlar sıralı olduğu durumda ikili arama metodu önce aranan elemanın anahtarını veri yapısının tam ortasında yer alan elemanla karşılaştırmakta ve bu elemandan büyük veya küçük olma durumuna göre aramaya aynı yöntemle veri yapısının alt veya üst bölümünde devam etmektedir. Bu yöntemle her bir adımla aramanın gerçekleştirildiği veri kümesinin büyüklüğü yarıya düşürülmüş olur. İkili aramada zaman karmaşıklığı O(log 2 N)'dir. Bu yüzden kayıt sayısı çok fazla olan uygulamalar için uygundur. Örneğin 1 milyon tane kayıtın bulunduğu bir veri kümesinde, arama işlemi, log ~ 20'den yaklaşık 20 çevrimde bulunabilir. Aynı işlemi sıralı arama ile yapılmış olsaydı ortalama 500 bin çevrim, en kötü durumda ise 1 milyon çevrim gerekirdi. İkili arama yöntemi, sıralı olsa bile, bağlantılı listeler üzerinde uygulanamaz. Çünkü bağlantılı listelerde herhangi bir düğüme, ilk düğüm hariç erişilemez. 8

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

Özetçe. Üniversite İçin Ders Programı Hazırlama Problemi. Giriş

Özetçe. Üniversite İçin Ders Programı Hazırlama Problemi. Giriş ÇOK NÜFUSLU KARARLI HAL GENETİK ALGORİTMASI KULLANARAK OTOMATİK ÇİZELGELEME Ender Özcan ve Alpay Alkan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği eozcan/aalkan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı

Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Hizmetleri Başkanlığı 2012 Her Hakkı

Detaylı

ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı

ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri ColumnREADY: İnternet Gazeteleri Köşe Yazılarını Hazırlama Uygulama Yazılımı Mehmet Fatih Karaca 1, Salih Görgünoğlu 2 1 Gaziosmanpaşa

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi. Network Interdiction by Dynamic Interdictor Using Shortest Path

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi. Network Interdiction by Dynamic Interdictor Using Shortest Path Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 0, (), -7. Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi Ahmet Kabarcık Levent Kandiller Haluk Aygüneş Öz Bu makalede yolların hareketli

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

Proje 2. ~ STATECHARTS ~ (Durum Şemaları) Zafer. İşcan 504052207

Proje 2. ~ STATECHARTS ~ (Durum Şemaları) Zafer. İşcan 504052207 Low Power Electronic System Design Proje 2 ~ STATECHARTS ~ (Durum Şemaları) Zafer İşcan 504052207 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 19 Ekim 2007 Sunum Planı Kısa

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

1. Görsel Tasarım 1. Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak,

1. Görsel Tasarım 1. Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, 1. Görsel Tasarım 1 ÖĞRENĠM KAZANIMLARI: Bu bölümü bitirdiğinizde; Görsel tasarım öğelerinden Çizgi, Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden Bütünlük,

Detaylı

M. Sinan Başar Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7444 sinan@bartin.edu.tr 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

M. Sinan Başar Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7444 sinan@bartin.edu.tr 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 3C0077 SOCIAL SCIENCES Received: December 2010 M. Sinan Başar Accepted: July 2011 Fulya Aslay Series :

Detaylı

İŞ SIRALAMA. İş Sıralama 6. İşletim Sistemleri

İŞ SIRALAMA. İş Sıralama 6. İşletim Sistemleri 6 İŞ SIRALAMA İş Sıralama Çok programlı ortamlarda birden fazla proses belirli bir anda bellekte bulunur Çok programlı ortamlarda prosesler: işlemciyi kullanır bekler giriş çıkış bekler bir olayın olmasını

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı