Bir ülkenin parasının konvertibl olması için;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir ülkenin parasının konvertibl olması için;"

Transkript

1 DÖVİZ KURU POLİTİKASI Tanımlar; Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir. Kambiyo: Nakit, döviz, altın veya senet gibi menkul değerler üzerine yapılan işlemlerdir. 2

2 Dünya üzerinde tüm ülkelerin bir döviz rejimi bulunmaktadır. Rejimin niteliği o ülkenin ekonomi politikası ile yakından ilgilidir. Türkiye konvertibl döviz rejimini tercih etmiştir. Bunu 1989 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile gerçekleştirmiştir. 3 Bir ülkenin parasının konvertibl olması için; Bilançonun cari işlemler kalemlerine kısıtlama, İhracat ve ithalat için farklı döviz kurları, Sermaye hareketlerine kısıtlama, Diğer ülkelerle ikili ödeme anlaşmaları, İhracat gelirlerinin MB veya yetkili makamlara yatırılması uygulamalarının bulunmaması gerekir. 4

3 Ayrıca, Ülkenin ödemeler bilançosu açık vermemeli, dışa açık ekonomiye sahip olunmalı, yeterli döviz rezervleri bulunmalı, enflasyon oranı yüksek olmamalı... Aksi durumda yabancılar ellerinde TL tutmaktan vazgeçerler. 5 Parasına konvertibilite sağlayan bir ülke bu yolla kendi döviz piyasasını uluslararası piyasalarla bütünleştirmiş olur. O ülkenin dünya piyasası içerisinde yerini alabilmesi ise parasının sağlamlığı konusundaki güvene bağlıdır. Aksi taktirde bu ülkenin parasına hem dışarıda hem de ülke içinde talep olmayacaktır... 6

4 Kur Rejimleri Kur rejimlerinin niteliğini belirleyen en önemli unsur, döviz kurunun serbestçe dalgalanmasının mümkün olup olmayacağıdır. İki aşırı uç olarak tam dalgalı kur ve tam müdahale seçenekleri arasında çok sayıda karma kur rejimi de mevcuttur. 7 Döviz Kuru Rejimleri Sabit Altın Standardı Currency Board Döviz Kuru Dalgalı Serbest Dalgalanma (free float) Müdahale yok otomatik Ayarlanabilir sabit kur Kirli dalgalanma (managed float) İsteğe bağlı 8

5 Döviz Kuru Rejimleri Yumuşak Sabit Kur Rejimleri Ara Rejimler Dalgalı Rejimler Sert Sabit Kur Rejimleri ULUSAL PARANIN KONVERTİBİLİTESİ Konvertibilite, bir ülke ulusal parasının, döviz piyasasında serbestçe öteki ülke paralarına dönüştürülebilme özelliğine sahip olmasını ifade eder. Konvertibilitenin ilk koşulu, ülkede yasalara göre serbest bir döviz piyasasının varlığıdır. Konvertibilitenin ayırıcı bir özelliği dileyen herkesin serbestçe döviz işlemi yapabilme hakkının bulunmasıdır. 10

6 ULUSAL PARANIN KONVERTİBİLİTESİ Konvertibilitenin tersi kambiyo denetimidir. En katı şekli ile kambiyo denetiminde serbest döviz işlemlerine tümüyle izin verilmez. Her türlü döviz alım satım işlemi devletin tekelinde oluşmuştur. Türkiye ulusal parasını 1991 yılı başlarında ulusal parasını konvertibl bir para olarak IMF ye tescil ettirmiştir. 11 Kur Rejimleri - Dalgalı Kur Rejimi Olumlu Yönler: Dışsal/Reel Şoklara Karşı Direnç: Dalgalı kur rejimlerinin en önemli avantajları dışsal şoklara ve reel sektörden gelen şoklara karşı dirençli olmasıdır. Kur tamamen serbest olduğu için etkin işleyen bir döviz piyasasında kurlar yeni oluşan durumlara ve özellikle de şoklara hızla ve tam olarak uyum sağlarlar. Dış Ticarette Rekabet: Dalgalı kur rejimlerinin bir diğer avantajı dış ticarette kurun değerlenmesine bağlı bir rekabet kaybının yaşanmaması, dolayısıyla ödemeler dengesi açısından bir sorun ortaya çıkmamasıdır. Bağımsız Para Politikası: Kur istikrarı bir hedef olarak alınmadığı için merkez bankasının daha etkin bir para politikası yürütme şansı bulunmaktadır. 12

7 Kur Rejimleri - Dalgalı Kur Rejimi Olumsuz Yönler İthal Enflasyon: Serbest kur politikasında dış ülkelerdeki enflasyon kur yoluyla ithal edilir. Ticari ve Finansal İşlemleri Azaltabilir: Serbest kura bağlı olarak hem risk, hem de ekonomideki birimlerin risk algısı artacaktır. Bu nedenle risk primleri yükselir ve hem ticari hem de finansal işlemlerde azalış olabilir. Kur Riskine Bağlı Tahribat: Serbest kura geçildiğinde açık pozisyonda bulunan firma ve bankalar kurun olası bir yükselmesinde büyük ölçüde zarar görürler. 13 Kur Rejimleri - Sabit Kur Rejimi Olumsuz Yönler: Güvenilirlik: Sabit kurun taşınabileceğine ilişkin güven önemlidir. Bu güven zedelendiğinde ekonomi krizlere açık bir hal alır ve krizler de gerçekleştiğinde çok maliyetli olur. Bağımlı Para Politikası: Yerel paranın sabitlendiği yabancı ülkenin parasal politikalarından doğrudan etkilenme şeklinde ortaya çıkar. Bağlı olunan para cinsinin değerindeki ani değişimler ekonomiyi bir bütün olarak etkiler. Ayrıca, kur istikrarı hedefi olduğu için bağımsız bir para politikası uygulamak son derece güçleşir. Şoklar: Dış şoklara ve reel kesimden kaynaklanan iç şoklara karşı sabit kur rejimleri son derecede kırılgandır. Cari İşlemler: Yerel paranın değeri reel bazda artacağı için ihracatta azalma, ithalatta artış beklenir. Bu durum, cari işlemlerin açık vermesine neden olur. 14

8 Kur Rejimleri - Sabit Kur Rejimi Olumlu Yönler: Kur Riskinde Azalma: Beklenen kura ilişkin bir bilgi sağladığı için kur riskini azaltır. Bunun sonucu olarak yabancı yatırımlar ve uluslararası işlemler artar. Uluslararası Piyasalara Giriş: Azalan belirsizlik dolayısıyla sadece yabancı yatırımların gelişini değil, yerel ekonomik birimlerin uluslararası piyasalara girişini de kolaylaştırır. Faiz Oranlarında Düşüş: Azalan belirsizlik hem içeride faizleri, hem de dış borçlanmada risk primini düşürür. Parasal Şoklara Direnç: Para arzındaki beklenmedik değişimlerin kur üzerindeki etkilerini nötralize eder. 15 Bir ülkenin yerli parasıyla yabancı paralar arasında kurulan aritmetik ilişkiye eşitlik anlamına gelmek üzere döviz kuru oranı ya da parite denir. Bu oran iki biçimde ölçülür: (a) Nominal döviz kuru, (b) Reel döviz kuru. Aynı marka ve aynı tip saat ABD'de 100 dolara satılırken Türkiye'de 150 milyon TL'ye satılıyorsa Dolar/TL kuru 1/1,500,000 demektir. Buna reel döviz kuru denir. Buna karşılık Türkiye, dolar karşısında TL'sını 1/1,000,000 olarak tanımlamış olabilir. O takdirde söz konusu saatin Türkiye'deki satış fiyatı 100 milyon TL demektir. Buna da nominal döviz kuru denir. Nominal döviz kuru reel döviz kurundan düşükse yerli paranın gerçek değerinin üzerinde bir dış değeri; tersi söz konusuysa yerli paranın gerçek değerinin altında bir dış değeri oluşmuş demektir. 16

9 DÖVİZ PİYASASININ DİĞER PİYASALARDAN FARKLARI 1- Döviz piyasaları alıcı ve satıcıların doğrudan karşılaştıkları piyasalardır. 2- Belirli bir borsa biçiminde örgütlenmiş piyasalar değildir. 3- Piyasa yapımcılığı 4- Müşterinin ihtiyaçlarına göre sözleşme yapılabilmesi 5- Evrensel nitelikte piyasalardır. 6- Yer yüzünde döviz piyasası hiç kapanmayan bir piyasa durumundadır. 7- TRP ye oldukça yakın piyasalardır. 17 DÖVİZ KURU Döviz Kuru yükselirse yabancı paranın değeri ARTAR, ulusal paranın değeri AZALIR. Döviz Kuru düşerse yabancı paranın değeri AZALIR, ulusal paranın değeri ARTAR. 18

10 DÖVİZ KURU Bankaların döviz alım satımı için kur belirlemeleri kote etmek veya kotasyon deyimleri ile ifade olunur. Türkçe anlamı fiyat yazmak tır 19 DÖVİZ KURU Efektif Döviz Kurları Bir ulusal paranın dış değeri (satınalma gücü) onunla satın alınabilecek yabancı mal, hizmet veya mali değerlere bağlıdır. Bu ise dolaysız kotasyonda döviz kurunun tersine eşittir. Bir ulusal paranın dış değerini hesaplamak için efektif döviz kuru hesaplanır: ulusal paranın, ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan kurlarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. 20

11 Reel Döviz Kurları R (Reel Döviz Kuru) E (nominal döviz kuru) pf (dış enflasyon oranı) p(yurtiçi enfalsyon oranı) R = E x (pf/p) 21 V. BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNE ARACILIK İŞLEVLERİ 3. Bankalar arası Döviz Piyasası Bankalar müşterileriyle yaptıkları döviz işlemleri döviz pozisyonlarında ortaya çıkan bir açık veya fazlayı birbirlerinden karşılayarak denkleştirirler. Bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemler de döviz interbankı nı veya Toptan Döviz Piyasasını oluşturur. Bankanın çalışma günü sonunda alınan döviz miktarı, satılan döviz miktarından fazla ise fazla (uzun) pozisyon; Alınan döviz miktarı, satılan döviz miktarından az ise eksik (kısa) pozisyon; Her iki durumu birden ifade etmek için açık pozisyon deyimi kullanılır. 22

12 V. BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNE ARACILIK İŞLEVLERİ 3. Bankalararası Döviz Piyasası Açık pozisyon durumunda banka döviz kuru riski ile karşı karşıyadır. Fazla pozisyon durumunda, elde tutulan dövizin kurunda meydana gelen düşüşten zarara uğrar. Eksik pozisyonda ise dövizin kurunda meydana gelen artıştan zarara uğrar. 23 Günümüzde Türkiye de MB, dalgalı kur rejimi çerçevesinde döviz kurlarının piyasada arz ve talep koşullarına göre oluşması politikasını izlemektedir yılından itibaren döviz kurlarının kamu otoritesinden bağımsız olarak belirlenmesine izin verilmiştir. 24

13 Gerçekçi kur politikası; Yabancıların ülkemizdeki satın alma güçlerini sabit tutan döviz kurudur. Dolayısıyla, kur ticaret yaptığımız ülkeler ile aramızdaki enflasyon kadar artmalıdır. 25 Değer kaybeden TL Türkiye deki yüksek enflasyon neticesinde, dış dengeyi sağlayabilmek için TL yabancı paralar karşısında hızla değer kaybetmiştir. Bunun sonucunda emisyondaki banknotların sahip olduğu sıfır miktarı artmıştır. 26

14 2001 yılı Guinness Rekorlar Kitabı nda TL dünyanın en değersiz para birimi olarak yer almıştır. Enflasyon rakamlarının düştüğü bu günlerde TL den altı sıfır atılması tartışmaları yeniden gündeme gelmiş ve bu gerçekleşmiştir. 27 Döviz kuru niçin oynuyor? Bir ülkeye yasal olarak üç yolla döviz girer: Yabancılara satılan mal ve hizmetlerin karşılığının tahsiliyle, yabancıların ülke içinde yapacakları yatırımda kullanmak üzere sermaye getirmeleriyle veya yabancıların ülkede geçerli olan yüksek reel faizden yararlanmak amacıyla yapacakları portföy yatırımları için kaynak aktarmalarıyla. Döviz kurunu asıl oynatan üçüncü yolla giren döviz miktarındaki değişmelerdir. 28

15 Döviz kuru niçin oynuyor? Yabancı yatırımcılar açısından en önemli gösterge risk ve kazanç arasındaki fark ve oynaklığa ilişkin sayı ve oranlarıdır. Beklenti dediğimiz şey buna göre biçimlenir. Türkiye'ye yönelik beklentilerde olumlu bir değişiklik olduğunu, örneğin Avrupa Birliği'yle müzakerelerin kusursuz devam ettiğini ve tam üyeliğe geçişin beklenenden erken olabileceği görünümünün doğduğunu varsayalım. 29 Döviz kuru niçin oynuyor? Dünya ortalamasından yüksek reel faiz nedeniyle çekici olan Türkiye'de riskler de azalmaya başladığından beklentiler çok daha olumlu hale gelecek ve ülkeye yatırım amacıyla giren yabancı fonlar artacaktır. Bu, ülkeye gelen döviz miktarını artıracak ve döviz kurunun düşmesine neden olacaktır. Tam o noktada Ortadoğu'da bir savaş olasılığı ortaya çıktığını ve yabancı fonların ülkeyi terk etmeye başladığını düşünelim. Bu durumda döviz arzında azalma, yani döviz talebinde artış olacak ve dolayısıyla döviz kuru yükselecek demektir. 30

16 Döviz kuru niçin oynuyor? Döviz kurlarında ortaya çıkacak ani değişimleri kırmanın yolu (Özel Kesim Tasarruf Yatırım Dengesi + Kamu Kesimi Gelir Gider Dengesi = Cari Dengeden oluşan) üçlü makroekonomik dengenin eksi değerde olan denge düzeyini mümkün olabildiğince azaltabilmekten geçmektedir. 31 Döviz kuru niçin oynuyor? Türkiye'deki temel ekonomik sorun özel kesimin tasarruf açığıdır. Geçmişteki kamu kesimi açığının yerini bugün özel kesim açığı almıştır. İç ekonomik dengedeki bu açık, dış açıkla kapatılabilmekte ve bu da döviz kurunun oynak hale gelmesine yol açan risk artışına altyapı hazırlamaktadır. 32

17 Döviz kuru niçin oynuyor? Önümüzdeki dönemde iki seçenekten birisiyle karşılaşacağımız anlaşılıyor: Ya vergi ağırlıklı bir maliye politikası izlenecek ve hep birlikte bugünkünden daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağız, ya da yükselen faiz kamu giderlerini artıracağı için geçmişte olduğu gibi kamu borçlanmasının artışına tanık olacağız. 33 Döviz kuru niçin oynuyor? Kur konusunda sık sık radikal ve birbirinin tersi politika değişikliği yapmak bir işe yaramaz. Kurda bir sorun varsa bunun çözümünün kur rejiminde bir değişiklik yapmak değil, çözümün kur politikası nedeniyle artan cari açığı kontrol altında tutmak amacıyla iç talebi kısıtlayarak ithalat talebini azaltmaktır. 34

18 Döviz kuru niçin oynuyor? Dalgalı kura geçişin ilk maliyeti çok acı bir biçimde ödenmiştir. Dalgalı kur sistemi ile yaşamanın maliyetini birtakım kesimler ve sektörler yüklenmeye devam edeceklerdir. Bu maliyet, enflasyonsuz ya da düşük enflasyonla yaşamanın maliyetidir... Enflasyon yaratarak ekonomik sorunlarımıza çözüm arama alışkanlığımızdan vazgeçmek durumundayız. Aksi takdirde, başladığımız yere geri döneriz. 35 Döviz kuru niçin oynuyor? Ayrıca, kur politikası nedeniyle gelinen yerde oluşan ve özel sektörün özellikle ihracatçı kesimin üzerine binen maliyet bu sektörlerin küresel rekabet güçlerini kaybetmelerinden kaynaklanmaktadır. Düşük kalan kur bunun bir tek nedeni değildir. Rekabet gücünü olumsuz etkileyen bir sürü faktör, sene içinde gelişti. Kamu yönetimleri bunlara seyirci kaldı. 36

19 REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSLERİ TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (1995=100) ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (1995=100)* Oca.80 Tem.80 Oca.81 Tem.81 Oca.82 Tem.82 Oca.83 Tem.83 Oca.84 Tem.84 Oca.85 Tem.85 Oca.86 Tem.86 Oca.87 Tem.87 Oca.88 Tem.88 Oca.89 Tem.89 Oca.90 Tem.90 Oca.91 Tem.91 Oca.92 Tem.92 Oca.93 Tem.93 Oca.94 Tem.94 Oca.95 Tem.95 Oca.96 Tem.96 Oca.97 Tem.97 Oca.98 Tem.98 Oca.99 Tem.99 Oca.00 Tem.00 Oca.01 Tem.01 Oca.02 Tem.02 Oca.03 Tem.03 Oca.04 Tem.04 Oca.05 Tem.05 Oca.06 Tem.06 Oca.07 Tem.07 Oca.08 Tem.08 Oca.09 Tem.09 37

Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir.

Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir. DÖVİZ KURU POLİTİKASI Tanımlar; Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir. Kambiyo: Nakit, döviz, altın

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

SUNUM Değerli misafirler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ana sponsorluğunda, Tariş Menkul, Dow Jones ve Stoxx sponsorluğunda düzenlenen Vadeli İşlem

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı

FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. EK GÜNCEL BİLGİ Soru ve Yanıtlarla İşletme Finansmanı FAİZ ORANLARI Sorunun üzerine ctrl+tıkladığınızda, ilgili yanıta ulaşabilirsiniz. Piyasa Faiz Oranları Nedir?... 2 Gerçek Risksiz Faiz Oranı (k*) Nedir?... 3 Nominal Risksiz Faiz Oranı (Krf) Nedir?...

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV ÜRÜNLER ve VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI BİTİRME PROJESİ ALİ ÇAKAR 07932209 Ankara 2009 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 30 Mart 2015

HAFTALIK RAPOR 30 Mart 2015 HAFTALIK RAPOR 3 Mart 21 Finansal Dolarizasyon ve Bankacılık Sektörüne Etkileri Finansal istikrarsızlığın olduğu bir ortamda ulusal paranın bazı işlevlerini kaybetmesi sonucu yabancı paranın tercih edilmesi

Detaylı

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI

PARA, BANKA VE SERMAYE PİYASALARI PARA, BANKA VE SERAYE PİYASALARI A. PARA VE KUR POLİİKALARI 1. Genel Çerçeve Orta vadeli para politikası stratejisi çerçevesinde, 2006 yılı başından itibaren uygulamaya konulan açık enflasyon hedeflemesi

Detaylı

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO Bankacılığa Giriş 1.Konu: Banka Kavramı Dünya da ve Türkiye de Bankacılıgın Tarihi Gelisimi Ögr.Gör. Refika Boyacıoglu Atalay BANKA VE BANKACILIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR Banka Nedir?

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜREV PİYASA ARAÇLARI 343FBS046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU NİSAN 2010/II HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2010

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri

Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Doç.Dr.. Mert URAL 1 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Yabancı ülkelerin paralarına genel bir terim olarak döviz (foreign exchange) denilmektedir.

Detaylı

1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti

1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti 11. BÖLÜM: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİ KİLER Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, dış ticareti uluslararası finansal akımları yurtdışı sanayi yatırımlarını 1. DI TİCARET Genel anlamda, ülkeler arasında

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/556/516 Konu Adı : Türk Bankacılık Sektöründe Krizler. Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/556/516 Konu Adı : Türk Bankacılık Sektöründe Krizler. Hazırlayan: Bilge AFŞAR KONYA TİCARET ODASI Etüd Araştırma Servisi Tarih: 16.03.2007 Araştırma Raporu Sayı : 2007/556/516 Konu Adı : Türk Bankacılık Sektöründe Krizler Hazırlayan: Bilge AFŞAR 1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KRİZLER

Detaylı

NANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES

NANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES Ders Notu FĐNANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES ĐŞLEMLERĐ Dr. Veli AKEL 1.GĐRĐŞ Son yıllarda, uluslararası piyasalarda mal ve ürün fiyatlarında olduğu kadar döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişmelerin

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ Doç. Dr. Ernur Demir Abaan ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tartışma Tebliği No: 2002/2 ANKARA 28 Şubat 2002 Kitapta yayınlanan yazılar,

Detaylı

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri

ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR. Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri ISBN (basılı) : 978-605-4911-22-6 ISBN (elektronik): 978-605-4911-23-3 FINANSAL İSTIKRAR Türkiye de Finansal İstikrar Gelişmeleri TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI YAYINLARINDAN ÖRNEKLER Türkiye de Ödeme

Detaylı

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur.

Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmak suretiyle düzenlenmiş bonodur. Aciz (insolvency) : Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek

Detaylı