GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ"

Transkript

1 T.C. PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Pretoria Ağustos 2007 T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği PO Box 56014, Arcadia, 0007, Pretoria, South Africa Tel: Faks: E-posta: Website:

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ 1 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Ekonomik Yapısı 1.1. Genel Ekonomik Yapı 1.2. Dış Ticaret 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Sektörün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri 2. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu 3. Sektörün Dış Ticaret İlişkileri 4. Sektörde Faaliyet Gösteren Önemli Kuruluş ve Firmalar 5. Sektörle İlgili Düzenlenen Fuarlar IV. DEĞERLENDİRME, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 12 EKLER EK 1 - Potansiyel Kağıt İthalatçıları EK 2 - Güney Afrika nın Miktar ve Değer Bazında Kağıt ve Kağıt Ürünleri İthalatı ve İhracatı EK 3 - Güney Afrika Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracat ve İthalat Miktarları KAYNAKÇA

3 I. GİRİŞ Güney Afrika Cumhuriyeti kağıt ve kağıt ürünleri sektörü ile ilgili olarak hazırlanan bu raporun amacı, Güney Afrika Cumhuriyeti kağıt ve kağıt ürünleri sektörünü ihracatçılarımıza tanıtmak ve bu konuda ihtiyaç duyulabilecek bilgileri derlemektir. Raporun ilk bölümünde Güney Afrika ekonomisi ve Türkiye ile ticari-ekonomik ilişkileri hakkında bilgiler yer almakta, ikinci bölümde Güney Afrika kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün yapısı ve özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Son bölümde ise görüş ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti nde ekonomik göstergeler ve dış ticaret istatistiklerinin tamamı Güney Afrika para birimi olan Rand cinsinden açıklanmaktadır. Raporda yer alan tablolar ve istatistikler karşılaştırılabilir olması açısından Güney Afrika Merkez Bankası (South African Reserve Bank) tarafından açıklanan yıllık ortalama döviz kurları baz alınmak suretiyle ABD Dolarına çevrilmiştir. Bu raporda yer almayan ve Güney Afrika ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin, Ticaret Müşavirliğimizin web sitesinden (www.musavirlikler.gov.tr) temin edilmesi mümkündür. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 1

4 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Ekonomik Yapısı 1.1. Genel Ekonomik Yapı Ekonomik güç ve gelişmişlik düzeyi bakımından Afrika kıtasının en büyük ekonomisi olan Güney Afrika da büyük ölçüde sanayi ve madenciliğe dayanan piyasa ekonomisi yürürlüktedir. Sahra altı Afrika bölgesinin toplam GSYİH sinin yaklaşık %50 sini gerçekleştiren Güney Afrika nın temel ekonomik göstergelerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır GSYİH (milyar $, piyasa fiyatları) 166,2 216,7 241,9 255,1 GSYİH (milyar $) 477,4 523,4 565,6 606,4 (satın alma gücü paritesine göre) GSYİH Artış Oranı %3,0 %4,8 %5,1 %5,0 Kişi başına GSYİH ($) Enflasyon Oranı %5,8 %1,4 %3,4 %4,7 İşsizlik Oranı %28,2 %26,2 %26,7 %25,6 Cari İşlemler Dengesi (milyon $) Rand / USD (yıllık ortalama) 7,56 6,45 6,36 6,76 Rand / Euro (yıllık ortalama) 8,53 8,01 7,91 8,51 İhracat (milyar $) 36,4 46,0 52,1 58,6 İthalat (milyar $) 34,2 47,6 55,2 68,7 Kaynaklar: South African Reserve Bank, Statistics South Africa, IMF, Department of Trade and Industry Güney Afrika nın 18. yüzyılın ortalarına kadar tarım ve hayvancılığa dayalı olan ekonomisi, 18 yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünyanın en zengin altın ve elmas yataklarının bulunmasıyla birlikte gelişme kaydetmeye başlamıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında uygulanmaya başlanan ithal ikamesine dayalı politikalar, imalat sanayinin gelişmesine yol açmış ve zengin maden yatakları, ucuz işgücü ve yatırımlarla birlikte istikrarlı bir büyüme trendi yakalanmıştır lı yıllarda maden ve minerallerde dünya talebinin artması ülke ihracatının da önemli miktarda artmasına yol açmış, 1980 li yıllara kadar ekonomideki büyüme trendi istikrarsız dönemlere rağmen devam etmiştir li yıllarda, ırkçılık politikası yüzünden ülkeye uygulanan uluslararası ekonomik ambargolar, yatırımların azalması ve dünya ekonomisinde olumsuz gelişmeler yaratan petrol şokları gibi nedenlerle Güney Afrika ekonomik bir gerileme sürecine girmiştir lı yıllarda ise apartheid rejiminin çöküşüyle birlikte ekonomik gelişme süreci yeniden başlamış, ülke bir çok uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluşa katılmıştır yılında yapılan ilk demokratik seçimlerden sonra ekonomide büyüme trendi devam etmiş, yılları arasında GSYİH deki artış, 1998 yılı hariç, her yıl %2 nin üzerinde gerçekleşmiştir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 2

5 Zengin maden kaynakları ve tarıma elverişli topraklarıyla, geleneksel olarak madencilik ve tarım sektörünün hakim olduğu Güney Afrika ekonomisinin son kırk yılda önemli bir değişime uğradığı ve ikincil sektörlerin ekonomide daha ağırlıklı olmaya başladığı görülmektedir larda birincil sektörler olan tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik sektörü ülkenin GSYİH sinin yaklaşık %25 ini teşkil ederken, bugün itibariyle birincil sektörlerin GSYİH ye %10 civarında katkı yapmaktadır. Yıllar itibariyle altın üretiminin azalması ekonomide yaşanan bu köklü değişimin önemli nedenlerinden birisidir. İkincil sektörleri oluşturan imalat sanayi, inşaat ve elektrik, gaz, su sektörleri, uygulanan uluslararası ekonomik yaptırımlar nedeniyle izlenen ithal ikameci politikaların da bir sonucu olarak, ekonomide daha önemli hale gelmeye başlamıştır lardan itibaren, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve haberleşme sektörleri ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül sektörlerde kaydedilen büyümenin temel nedeninin kamu hizmetleri ve finansal hizmetlerde kaydedilen artış olduğu görülmektedir larda devletin ekonomideki ağırlığı %8 ler civarında iken, 1990 larda bu oran %16,2 ye çıkmıştır. Artan madencilik aktivitelerine paralel olarak söz konusu sektörü finanse etmek suretiyle kayda değer bir gelişme kaydeden finansal hizmetler sektörü ile birlikte, yeni teknolojik gelişmeler sonucunda ekonomide yaşanan değişimin bir sonucu olarak, bugün itibariyle Güney Afrika toplam GSYİH sinin yarısından fazlasını finansal hizmetler, sigortacılık, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin de dahil olduğu üçüncül sektörler oluşturmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, 1990 lardan itibaren önemli bir değişim ve gelişim sürecine giren Güney Afrika ekonomisinde, önümüzdeki dönemde nüfusun muhtelif kesimleri, özellikle de beyaz ve siyah kesimleri arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilerek yoksulluk ve işsizlik sorunlarının çözümlenmesi, kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması, ekonominin ihtiyacı olan insan kaynağının geliştirilmesi, kırsal kesimdeki ekonomik faaliyetin büyük merkezlerdeki ekonomik yaşantıyla bütünleştirilmesi ve yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 2005 yılı Temmuz ayında Devlet Başkanı Thabo Mbeki tarafından başlatılan ve Devlet Başkanı Yardımcısı Phumzile Mlambo-Ngcuka başkanlığında bir grup tarafından hazırlanan, Güney Afrika Hızlandırılmış ve Paylaşılmış Büyüme Girişimi (Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa - AsgiSA) olarak adlandırılan bir program uygulamaya konulmuştur. Makro ekonomik bir reform programı olarak nitelendirilebilecek söz konusu program uyarınca, ülkedeki ilk demokratik seçimin yirminci yıldönümüne ve AsgiSA programının başlatıldığı tarihin onuncu yıldönümüne tekabül eden 2014 yılına kadar, ekonomide yılda ortalama %6 büyüme sağlanarak ülkedeki işsizlik ve yoksulluk sorununun çözümlenmesi amaçlanmaktadır. AsgiSA programı uyarınca temel olarak ekonomide sürdürülebilir bir büyüme temin edilmesi ve ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine eşit olarak dağıtılması amaçlanmakta olup, program kapsamında altyapı yatırımlarının artırılması, potansiyel arz eden ekonomik sektörlerin hedeflenmesi, kalifiye işgücünün artırılması, küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi, kamu kurumları ve yerel yönetimler aracılığıyla yol, su, elektrik, T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 3

6 konut vb altyapı yatırımlarının tesisi ve ekonomik büyümeyi artıracak makroekonomik ortamın yaratılması öngörülmektedir Dış Ticaret GSYİH ye %50 ye yakın bir katkıda bulunan dış ticaretin Güney Afrika ekonomisinde önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Son on yıllık veriler incelendiğinde sürekli olarak dış ticaret fazlası veren Güney Afrika nın 2004 yılından itibaren dış ticaret açığı vermeye başladığı görülmektedir yılında 1,6 milyar dolar açık veren Güney Afrika dış ticaretindeki açık 2006 yılında 10,1 milyar dolara ulaşmıştır. Güney Afrika nın Dış Ticareti Değer: $ Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim Ülke ekonomisinde son yıllarda kaydedilen gelişmeler neticesinde imalat sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı artmış, imalat sanayi, madencilik ve tarım sektörlerinin toplamının iki katı oranında GSYİH ye katkı yapar konuma gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak Güney Afrika ihracatının kompozisyonunda da değişiklikler olmuş ve imalat sanayi ürünlerinin ihracatında artış kaydedilirken, madencilik ürünleri ihracatında düşüş kaydedilmeye başlanmıştır. Nitekim, Güney Afrika ihracatının sektörel dağılımı incelendiğinde sanayi ürünlerinin %64 lük payla ilk sırada olduğu, madencilik ürünlerinin %33, tarım ürünlerinin ise %4 lük paya sahip olduğu görülmektedir. İthalatın sektörel dağılımı incelendiğinde ise sanayi ürünleri %82 ile ilk sırada yer almakta, madencilik ürünleri %16, tarım ürünleri ise %1 paya sahip bulunmaktadır. Altın, platin ve kömürden oluşan maden ürünleri ile metaller ve değerli metaller, elmas, ara mallar, otomobil ve otomobil yedek parçaları Güney Afrika nın önemli ihraç kalemlerini teşkil etmekte, ülkenin ithalatında ise makineler, petrol ürünleri, motorlu kara taşıtları ve otomobil yedek parçaları başlıca ürünleri oluşturmaktadır. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 2006 yılı itibariyle Japonya, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ilk beş sırada yer almakta, bu ülkeleri sırasıyla Çin, İsviçre, Belçika, İspanya, İtalya izlemektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 4

7 En fazla ithalat yapılan ülkeler sıralamasında ise 2006 yılı itibariyle Almanya, Çin, ABD, Japonya, Suudi Arabistan ilk beş sırada yer almakta, bu ülkeleri sırasıyla İngiltere, İran, Fransa, İtalya ve Güney Kore izlemektedir. Dış ticaretin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, ihracatta Avrupa ülkeleri %35 ile ilk sırada yer almakta, Asya ülkeleri %26 ve Amerika ülkeleri %13 lük paya sahip bulunmaktadır. İthalatta ise Asya ülkeleri %41 ile ilk sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri %36, Amerika ülkeleri ise %12 lik paya sahip bulunmaktadır. 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi 1991 ila 2000 yılları arasında milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşirken, 2002 yılından itibaren bu ülke ile ticaret hacmimizde artış kaydedilmeye başlanmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında uygulamaya konulan Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi kapsamında, sahra altı Afrika ülkeleri pazarına giriş için öncelikli ülke olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2003 yılından itibaren dış ticaret hacmi önemli bir artış trendine girmiş, 2002 yılında 298,6 milyon ABD Doları olan dış ticaret hacmimiz 2003 yılında %53 oranında artarak 457,2 milyon ABD Dolarına, 2004 yılında %162 oranında artarak 1,19 milyar ABD Dolarına, 2005 yılında %32 oranında artarak 1,57 milyar ABD Dolarına, 2006 yılında ise %52 oranında artarak 2,38 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Ülkemiz ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte, dış ticaret dengesinin sürekli olarak ülkemiz aleyhine seyrettiği görülmektedir. Söz konusu açığın en önemli nedeni özellikle son yıllarda Güney Afrika dan altın ve kömür ithalatımızın artmasıdır yılında Güney Afrika ya yönelik ihracatımız 2005 yılına göre %89,5 oranında artarak 598,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşirken, ithalatımız ise 2005 yılına oranla %42,1 oranında artarak 2006 yılında 1,79 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Güney Afrika ya yönelik ihracatımızda, petrol ürünleri, otomotiv sanayi ürünleri, dokumacılık ürünleri, makinalar, kağıt-karton esaslı mamuller ve kimyasalların önemli ihraç kalemlerimizi teşkil ettiği görülmektedir. Güney Afrika dan ithalatımızda ise altın ve taşkömürü en önemli ithal kalemlerimizi teşkil etmektedir. Altın ve taşkömürü Güney Afrika dan yapılan ithalatımızda sırasıyla yaklaşık %73 ve %10 luk paylara sahip bulunmakta, diğer önemli ithal kalemlerimizi ise makinalar ve ulaşım araçları, demir ve çelik, kimyasallar ve tarımsal ham maddeler oluşturmaktadır. Öte yandan, Ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları konusunda, Türkiye istatistikleri ile Güney Afrika istatistikleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar özellikle Güney Afrika dan Türkiye ye yapılan ithalat rakamları konusunda göze çarpmaktadır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 5

8 III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Sektörün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri Güney Afrika ekonomisinde son yıllarda kaydedilen büyüme ve kağıt kullanımındaki artışla birlikte, ülkedeki kağıt ve kağıt ürünleri sektörü de gelişme trendine girmiştir. Güney Afrika kağıt ve kağıt ürünleri sektörü uluslararası piyasalarda rekabetçi bir konuma sahip olup, 1970 li yıllardan itibaren kağıt ve kağıt ürünleri sektöründeki büyüme oranının uluslararası piyasaların ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Yaklaşık 47 milyon nüfusa ve kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Güney Afrika da kilometrekare orman alanı bulunmaktadır. Ülkenin toplam kağıt hamuru kapasitesi 2,69 milyon ton olup, 33 adet kağıt ve selüloz fabrikası bulunmaktadır. Kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe yaklaşık kişi doğrudan istihdam edilmektedir. Buna ilaveten kişi ise artık kağıt geri dönüşüm sektöründe istihdam edilmektedir. Ormancılık, ağaç, kağıt ve kağıt hamuru sektöründe doğrudan istihdam edilenlerin sayısı ise civarındadır. Güney Afrika Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektörüne İlişkin Genel Bilgiler Ülke nüfusu : 47,3 milyon Yüzölçümü : km 2 Orman alanları : km 2 Ticari orman alanları : km 2 Kağıt hamuru kapasitesi : 2,69 milyon ton Kağıt ve karton kapasitesi : 2,94 milyon ton Kişi başına kağıt ve karton tüketimi : 45,7 kg Kağıt ve selüloz fabrikası sayısı : 33 Sektörde doğrudan istihdam sayısı : Güney Afrika daki kağıt ve kağıt hamuru üreticilerini temsilen 1992 yılında Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği (PAMSA) kurulmuştur. Güney Afrika da kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin %90 ı PAMSA üyesidir. Aynı zamanda PAMSA üyesi olan Sappi, Mondi, Nampak, Kimberly-Clark ve SA Paper Mills firmaları Güney Afrika da kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren önemli firmaların başında yer almaktadır. Yukarıda sözü edilen firmalardan ilk dört tanesi Güney Afrika nın toplam kağıt üretimin %90 ını gerçekleştirmekte olup, aynı zamanda ülkedeki toplam 33 adet kağıt ve selüloz fabrikasının 18 adeti de bu dört firmaya aittir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 6

9 2. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliğinden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanan, Güney Afrika nın yıllar itibariyle kağıt ve kağıt ürünleri üretim, tüketim, ihracat ve ithalat miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır Üretim (1000 ton) Baskı ve yazı kağıtları Ambalaj kağıtları Kağıt mendil Toplam kağıt üretimi Toplam kağıt hamuru üretimi İhracat (1000 ton) Kağıt Kağıt hamuru İthalat (1000 ton) Kağıt * Kağıt hamuru Tüketim (1000 ton) Kağıt Kağıt hamuru Değer (milyon Rand) Üretim Kağıt hamuru ihracatı Kağıt ihracatı Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği * Kağıt ithalatının hesaplanmasında GTİP 4801 ila 4816 arasındaki ürünler baz alınmıştır. Güney Afrika nın Kağıt Hamuru-Selüloz Fabrikası Kapasitesi Şirket Fabrika Ürünler Toplam kapasite (1.000 ton) Mondi Business Paper Richards Bay Mill Hardwood and softwood kraft pulp 720 Packaging SA Piet Retief Mill Hardwood and softwood NSSC pulp 60 Felixton Mill Unbleached bagasse pulp 70 Shanduka Newsprint Merebank Mill Thermomechanical pulp 220 Sappi Ngodwana Mill Hardwood and softwood kraft pulp 410 Groundwood pulp 100 Tugela Mill Unbleached softwood pulp 230 Hardwood NSSC pulp 120 Stanger Mill Bleached bagasse pulp 60 Enstra Mill Bleached hardwood pulp 100 Saiccor Mill Dissolving pulp 600 TOPLAM Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 7

10 Güney Afrika nın Kağıt Fabrikası Kapasitesi Şirket Fabrika Ürünler Toplam kapasite (1.000 ton) Kimberly-Clark Enstra Mill Crepe tissue 54 Mondi Business Paper Richards Bay Mill White top and kraft linerboard 235 Merebank Mill Uncoated fine paper 530 Other grades 16 Packaging SA Felixton Mill Fluting medium 100 Piet Retief Mill Unbleached linerboard 130 Springs Mill Cartonboard 140 Shanduka Newsprint Merebank Mill Newsprint and telephone directory paper 230 Nampak Belville Mill Crepe tissue 24 Kliprivier Mill Crepe tissue 24 Riverview Mill Crepe tissue 8 Rosslyn Mill Fluting and testliner 50 Sappi Ngodwana Mill White top and kraft linerboard 240 Newsprint 140 Tugela Mill Kraft linerboard, fluting and other kraft 390 paper Cape Kraft Mill Testliner, fluting and ceilingboard 60 Enstra Mill Uncoated printing and writing paper 200 Stanger Mill Coated fine paper 80 Tissue paper 30 Adamas Mill Uncoated industrial and packaging 40 papers Gayatri Germiston Mill Testliner 70 Lothlorien Packaging papers 36 SA Paper Mills Merebank Mill Packaging and wrapping papers 15 Richards Bay Mill Corrugating papers 5 Diğer kağıt üreticileri Diğer fabrikalar 91 TOPLAM Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği 3. Sektörün Dış Ticaret İlişkileri Güney Afrika da son yıllarda yaşanan ekonomik büyüme, yerel para birimi Randın değer kazanması ve artan iç tüketim ülkenin ithalatının da önemli miktarda artmasına neden olmuştur. Bu çerçevede, kağıt ve kağıt ürünleri ithalatının da son yıllarda oldukça artış gösterdiği görülmektedir yılına kadar sektörde dış ticaret fazlası verilirken, 2004 yılından itibaren kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı artmaya başlamış, 2006 yılında ithalattaki artış oranı bir önceki yıla göre %29,5 olarak gerçekleşmiştir. Güney Afrika nın 48 GTİP nolu kağıt ürünlerinde yıllar itibariyle ithalat ve ihracat istatistikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 8

11 Güney Afrika nın Yıllar İtibariyle Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı ve İthalatı 1 (GTİP: 48) İhracat İthalat Yıllar Değer (ABD Doları) Değişim (%) Değer (ABD Doları) Değişim (%) , , , , , , , , , , , ,5 Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Güney Afrika nın Ülkeler İtibariyle Kağıt ve Kağıt Ürünleri (GTİP 48) İthalatı Değer: ABD Doları Ülke Pay 2006 Almanya ,6% Finlandiya ,3% İsveç ,7% ABD ,8% Fransa ,4% İtalya ,4% Avusturya ,0% İngiltere ,9% Endonezya ,8% Çin ,6% Meksika ,0% Kore ,8% Türkiye ,3% Brezilya ,7% Polonya ,7% Hollanda ,7% Kanada ,6% Avustralya ,4% Japonya ,3% İsviçre ,3% Liste toplamı ,3% Diğer ülkeler ,7% Genel toplam ,0% Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 1 Güney Afrika dış ticaret istatistikleri Rand olarak açıklanmaktadır. Raporda yer alan ticaret rakamları, Güney Afrika Merkez Bankasının (South African Reserve Bank) açıkladığı yıllık ortalama döviz kurları baz alınarak ABD Dolarına çevrilmiştir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 9

12 Güney Afrika nın yıllarında gerçekleştirdiği kağıt ve kağıt ürünleri ithalatının ülkeler itibariyle dağılımını gösteren tablo yukarıda sunulmaktadır. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında Almanya, Finlandiya, İsveç, ABD ve Fransa ilk beş sırada yer almakta, 2006 yılı değerlerine göre Türkiye, Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında 18,2 milyon dolar ve %2,3 lük payla 13. sırada yer almaktadır. Türkiye Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında 2003 yılında %5,2 lik payla 8. ülke konumunda iken, söz konusu oran 2004 yılında %4, 2005 yılında %5,1 olarak gerçekleşmiştir yılında %16, 2005 yılında %15 ve 2006 yılında %29 oranında artış gösteren Güney Afrika nın toplam kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında AB ülkelerinin payının oldukça fazla olduğu ve 2004 yılında %63, 2005 yılında %64 ve 2006 yılında %56 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Güney Afrika nın Ülkeler İtibariyle Kağıt ve Kağıt Ürünleri (GTİP 48) İhracatı Değer: ABD Doları Ülke Pay 2006 İngiltere ,7% Belçika ,8% Mozambik ,9% İspanya ,4% Nijerya ,9% Zimbabve ,6% İtalya ,4% Zambiya ,2% Kenya ,8% Yeni Zelanda ,1% Tanzanya ,0% Angola ,7% İran ,3% Mauritius ,9% Avustralya ,8% Suudi Arabistan ,8% Kongo Dem. Cumh ,6% Madagaskar ,6% Malavi ,6% Gana ,6% Türkiye ,9% Liste toplamı ,7% Diğer ülkeler ,3% Genel toplam ,0% Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 10

13 Güney Afrika nın ülkeler itibariyle kağıt ve kağıt ürünleri ihracatına ilişkin tablo yukarıda sunulmaktadır. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, 2006 yılında 552 milyon ABD Doları olarak gerçekleşen ihracatta ilk beş ülke sırasıyla İngiltere, Belçika, Mozambik, İspanya ve Nijerya dır. Güney Afrika dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye, 2006 yılında Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ihracatında 4,8 milyon ABD Doları ve %0,9 luk payla 34. sırada yer almaktadır. 4. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Faaliyet Gösteren Önemli Kuruluş ve Firmalar Paper Manufacturers Association of South Africa- PAMSA Cnr. Austin & Morris Streets, Woodmead, Sandton, South Africa PO Box 1553, Rivonia, 2128, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: Paper Recycling Association of South Africa Cnr Austing & Morris Streets, Woodmead, 2128, South Africa Tel: E-posta: Web: Sappi Limited 48 Ameshoff Street, Braamfontein, Johannesburg PO Box 31650, Braamfontein, 2017, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: Nampak Tissue (Pty) Ltd Building 3 Bryanston Gate 170 Curzon Road Bryanston, Sandton, South Africa Private Bag X85, Bryanston, 2021, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: Mondi Limited PO Box 61101, Marshaltown, 2107, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 11

14 Kimberly-Clark of South Africa (Pty) Ltd Kimberly-Clark House 8 Leicester Road, Bedford Gardens, Johannesburg Private Bag X6, Garden View, 2047, South Africa Tel: Faks: Web: South African Paper Mills (Pty) Ltd 159 Bluff Road, Jacobs, Durban, South Africa PO Box 12980, Jacobs, 4026, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: 5. Sektörle İlgili Düzenlenen Fuarlar PROPAK AFRICA Organizatör: Specialised Exhibitions (Pty) Ltd Tel: Faks: E-posta: Web: Fuar merkezi: JHB Expo Centre, Johannesburg PRINT EXPO Organizatör: Specialised Exhibitions (Pty) Ltd Tel: Faks: E-posta: Web: Fuar merkezi: JHB Expo Centre, Johannesburg NOT: Güney Afrika da düzenlenecek fuarlara ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgiler Güney Afrika Fuarlar Birliğinin (EXSA) adresinden temin edilebilmektedir. IV. DEĞERLENDİRME, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Güney Afrika da iç talepte yaşanan hızlı artış, dünya petrol fiyatları ile birlikte petrol dışı ürünlerin ve sermaye mallarının fiyatlarının artmasına paralel olarak, ülkenin ithalatında da son yıllarda ihracattaki artış oranından daha fazla artış kaydedilmiştir. Nitekim, son on yıllık veriler incelendiğinde sürekli olarak dış ticaret fazlası veren Güney Afrika nın 2004 yılından itibaren dış ticaret açığı vermeye başladığı görülmektedir yılında 1,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2006 yılında 10,1 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemiz istatistiklerine göre, 2006 yılı itibariyle ülkemiz ihracatında en fazla ihracat artışı kaydedilen ülkeler sıralamasında Güney Afrika ön sıralarda yer almakta olup, 2006 yılında Güney Afrika ya ihracatımızın bir önceki yıla göre %89 oranında artarak 589 milyon dolara T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 12

15 ulaştığı görülmektedir. Ancak, genel ihracatımızda kaydedilen bu önemli artışın kağıt ve kağıt ürünleri ihracatımıza yansımadığı görülmektedir. Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı incelendiğinde, yıllar itibariyle ülkemizin payının azalmakta olduğu görülmektedir yılında %5,2 olan pazar payımız 2006 yılında %2,3 e gerilemiştir. Son yıllarda önemli bir artış trendine giren Güney Afrika ya yönelik ihracatımızda yaşanan en önemli sorunlardan birinin Güney Afrika nın uygulamakta olduğu yüksek gümrük vergileri olduğu değerlendirilmektedir. Güney Afrika ile Avrupa Birliği arasında 1999 tarihinde imzalanan Ticaret, Kalkınma ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde AB ile Güney Afrika arasındaki gümrük vergileri belirli bir takvim çerçevesinde indirilmektedir. Bu çerçevede, kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında Güney Afrika nın 0 ila %20 aralığında değişen tarifeleri AB ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizden yapılan ithalatta daha yüksektir. Buna ilaveten, Güney Afrika Gümrük Birliği-SACU ile EFTA arasında imzalanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması uyarınca, EFTA ülkeleri de Güney Afrika ya yönelik ihracatlarında ülkemize nazaran avantajlı konumda bulunmaktadır. Güney Afrika nın, 1999 yılında Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu Ticaret, Kalkınma ve İşbirliği Anlaşması uyarınca, belirlenen takvim uyarınca AB ve Güney Afrika arasında tarifelerin tedricen indirilmesi ve bir serbest ticaret alanı yaratılması hedeflenmektedir. Öte yandan, Türkiye nin AB ile olan Gümrük Birliğinin getirdiği yükümlülükler çerçevesinde, AB nin üçüncü ülkelere yönelik tercihli ve otonom rejimlerine uyum sağlanması kapsamında, Güney Afrika nın da dahil olduğu SACU ile ülkemiz arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması amacıyla müzakerelere başlanması yönündeki girişimlere devam edilmektedir. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmasının, Güney Afrika ya yönelik tüm ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir. Zengin doğal kaynakları, modern altyapısı ve gelişmiş bir finans sektörü ile sahra altı Afrika ülkelerine ihracat ve yatırım için bir giriş kapısı ve dağıtım merkezi niteliğinde olan Afrika kıtasının en güçlü ekonomisine sahip Güney Afrika, aynı zamanda işsizlik, fakirlik, büyük gelir dağılımı dengesizliği, AIDS, yüksek suç oranı ve bunların sonucunda da yatırım eksikliği ve beyin göçü gibi sorunlarla da karşı karşıyadır. Kendi standartlarına uygunluk, doğruluk, dürüstlük, güvenilir ilişkiler, devamlılık ve zamanında teslim Güney Afrikalıların başlıca ticari beklentilerini oluşturmaktadır. Ayrıca, toplumun, tanınmış marka ve ürünleri tercih eden yüksek gelirli üst kesim ve yoksulluk sınırında yaşamını sürdüren alt kesim şeklinde ikiye ayrılmış olması nedeniyle ürün kalitesi ve fiyat açısından hedef kitlenin doğru belirlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Genel anlamda Afrika odaklı ve tarafsız bir dış politika izleyen Güney Afrika, coğrafi olarak dünyanın diğer ülkelerinden uzak oluşu ve apartheid döneminde maruz kalınan uluslararası ambargolar nedeniyle, kendine özgü bir kültür sentezi ve hayat biçimine sahip bulunmaktadır. Bu çerçevede, Güney Afrika ile ticaret yaparken ülkeyi ve insanları iyi tanımak, farklı grupların (siyahlar, beyazlar, Hintliler) kültürel ve dini özelliklerine dikkat etmek önem arz etmektedir. Düzgün yürüyen, ancak yavaş işleyen bir sisteme sahip olan Güney Afrika ile iş bağlantılarında sabırlı olmak ve uzun vadeli pazarlama stratejileri izlemek gerekmektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 13

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ T.C. PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Ağustos 2007 Pretoria T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği PO Box 56014, Arcadia, 0007, Pretoria, South

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ ŞİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Şili Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : İspanyolca Başkenti : Santiago Yüzölçümü

Detaylı

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent BELARUS ÜLKE BÜLTENİ 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli Cumhuriyet Başkent Minsk Yüzölçümü 207.600 Km² Nüfusu 9 milyon 463 bin (Şubat 2012)

Detaylı

5EKİM 2011 BAŞKAN ÖZTİRYAKİ DEN ÖNEMLİ MESAJ; ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI ALT SEKTÖR KOMİTE TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ BİR BİLENE SORDUK: GÜNEY AFRİKA

5EKİM 2011 BAŞKAN ÖZTİRYAKİ DEN ÖNEMLİ MESAJ; ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI ALT SEKTÖR KOMİTE TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ BİR BİLENE SORDUK: GÜNEY AFRİKA 5EKİM 2011 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK BÜLTENİ ALT SEKTÖR KOMİTE TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ DEĞER KATANLAR: AYŞEGÜL ÇAPAN BİR BİLENE SORDUK: GÜNEY AFRİKA PAZAR

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İRAN

TEKSTİL SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İRAN TEKSTİL SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İRAN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ OCAK 2009 İÇİNDEKİLER I. İRAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 Giriş...

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2010 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU. Bu Araştırma Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın

KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU. Bu Araştırma Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU Bu Araştırma Raporu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Hazırlanmıştır.

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ Çukurova Bölgesinde MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ ÇUKUROVA BÖLGESİNDE MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ 1.Baskı Adana/Şubat 2015 Çukurova Kalkınma Ajansı Hazırlayan Ahmet BATAT Çukurova Kalkınma Ajansı Planlama ve

Detaylı

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

DÜNYANIN EN BÜYÜK PAZARI ABD

DÜNYANIN EN BÜYÜK PAZARI ABD DÜNYANIN EN BÜYÜK PAZARI ABD TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER I. ABD HAKKINDA GENEL BİLGİLER...3 Temel Göstergeler...

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı