GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ"

Transkript

1 T.C. PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Pretoria Ağustos 2007 T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği PO Box 56014, Arcadia, 0007, Pretoria, South Africa Tel: Faks: E-posta: Website:

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ 1 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Ekonomik Yapısı 1.1. Genel Ekonomik Yapı 1.2. Dış Ticaret 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Sektörün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri 2. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu 3. Sektörün Dış Ticaret İlişkileri 4. Sektörde Faaliyet Gösteren Önemli Kuruluş ve Firmalar 5. Sektörle İlgili Düzenlenen Fuarlar IV. DEĞERLENDİRME, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 12 EKLER EK 1 - Potansiyel Kağıt İthalatçıları EK 2 - Güney Afrika nın Miktar ve Değer Bazında Kağıt ve Kağıt Ürünleri İthalatı ve İhracatı EK 3 - Güney Afrika Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracat ve İthalat Miktarları KAYNAKÇA

3 I. GİRİŞ Güney Afrika Cumhuriyeti kağıt ve kağıt ürünleri sektörü ile ilgili olarak hazırlanan bu raporun amacı, Güney Afrika Cumhuriyeti kağıt ve kağıt ürünleri sektörünü ihracatçılarımıza tanıtmak ve bu konuda ihtiyaç duyulabilecek bilgileri derlemektir. Raporun ilk bölümünde Güney Afrika ekonomisi ve Türkiye ile ticari-ekonomik ilişkileri hakkında bilgiler yer almakta, ikinci bölümde Güney Afrika kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün yapısı ve özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Son bölümde ise görüş ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti nde ekonomik göstergeler ve dış ticaret istatistiklerinin tamamı Güney Afrika para birimi olan Rand cinsinden açıklanmaktadır. Raporda yer alan tablolar ve istatistikler karşılaştırılabilir olması açısından Güney Afrika Merkez Bankası (South African Reserve Bank) tarafından açıklanan yıllık ortalama döviz kurları baz alınmak suretiyle ABD Dolarına çevrilmiştir. Bu raporda yer almayan ve Güney Afrika ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin, Ticaret Müşavirliğimizin web sitesinden (www.musavirlikler.gov.tr) temin edilmesi mümkündür. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 1

4 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Ekonomik Yapısı 1.1. Genel Ekonomik Yapı Ekonomik güç ve gelişmişlik düzeyi bakımından Afrika kıtasının en büyük ekonomisi olan Güney Afrika da büyük ölçüde sanayi ve madenciliğe dayanan piyasa ekonomisi yürürlüktedir. Sahra altı Afrika bölgesinin toplam GSYİH sinin yaklaşık %50 sini gerçekleştiren Güney Afrika nın temel ekonomik göstergelerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır GSYİH (milyar $, piyasa fiyatları) 166,2 216,7 241,9 255,1 GSYİH (milyar $) 477,4 523,4 565,6 606,4 (satın alma gücü paritesine göre) GSYİH Artış Oranı %3,0 %4,8 %5,1 %5,0 Kişi başına GSYİH ($) Enflasyon Oranı %5,8 %1,4 %3,4 %4,7 İşsizlik Oranı %28,2 %26,2 %26,7 %25,6 Cari İşlemler Dengesi (milyon $) Rand / USD (yıllık ortalama) 7,56 6,45 6,36 6,76 Rand / Euro (yıllık ortalama) 8,53 8,01 7,91 8,51 İhracat (milyar $) 36,4 46,0 52,1 58,6 İthalat (milyar $) 34,2 47,6 55,2 68,7 Kaynaklar: South African Reserve Bank, Statistics South Africa, IMF, Department of Trade and Industry Güney Afrika nın 18. yüzyılın ortalarına kadar tarım ve hayvancılığa dayalı olan ekonomisi, 18 yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünyanın en zengin altın ve elmas yataklarının bulunmasıyla birlikte gelişme kaydetmeye başlamıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında uygulanmaya başlanan ithal ikamesine dayalı politikalar, imalat sanayinin gelişmesine yol açmış ve zengin maden yatakları, ucuz işgücü ve yatırımlarla birlikte istikrarlı bir büyüme trendi yakalanmıştır lı yıllarda maden ve minerallerde dünya talebinin artması ülke ihracatının da önemli miktarda artmasına yol açmış, 1980 li yıllara kadar ekonomideki büyüme trendi istikrarsız dönemlere rağmen devam etmiştir li yıllarda, ırkçılık politikası yüzünden ülkeye uygulanan uluslararası ekonomik ambargolar, yatırımların azalması ve dünya ekonomisinde olumsuz gelişmeler yaratan petrol şokları gibi nedenlerle Güney Afrika ekonomik bir gerileme sürecine girmiştir lı yıllarda ise apartheid rejiminin çöküşüyle birlikte ekonomik gelişme süreci yeniden başlamış, ülke bir çok uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluşa katılmıştır yılında yapılan ilk demokratik seçimlerden sonra ekonomide büyüme trendi devam etmiş, yılları arasında GSYİH deki artış, 1998 yılı hariç, her yıl %2 nin üzerinde gerçekleşmiştir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 2

5 Zengin maden kaynakları ve tarıma elverişli topraklarıyla, geleneksel olarak madencilik ve tarım sektörünün hakim olduğu Güney Afrika ekonomisinin son kırk yılda önemli bir değişime uğradığı ve ikincil sektörlerin ekonomide daha ağırlıklı olmaya başladığı görülmektedir larda birincil sektörler olan tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik sektörü ülkenin GSYİH sinin yaklaşık %25 ini teşkil ederken, bugün itibariyle birincil sektörlerin GSYİH ye %10 civarında katkı yapmaktadır. Yıllar itibariyle altın üretiminin azalması ekonomide yaşanan bu köklü değişimin önemli nedenlerinden birisidir. İkincil sektörleri oluşturan imalat sanayi, inşaat ve elektrik, gaz, su sektörleri, uygulanan uluslararası ekonomik yaptırımlar nedeniyle izlenen ithal ikameci politikaların da bir sonucu olarak, ekonomide daha önemli hale gelmeye başlamıştır lardan itibaren, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve haberleşme sektörleri ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül sektörlerde kaydedilen büyümenin temel nedeninin kamu hizmetleri ve finansal hizmetlerde kaydedilen artış olduğu görülmektedir larda devletin ekonomideki ağırlığı %8 ler civarında iken, 1990 larda bu oran %16,2 ye çıkmıştır. Artan madencilik aktivitelerine paralel olarak söz konusu sektörü finanse etmek suretiyle kayda değer bir gelişme kaydeden finansal hizmetler sektörü ile birlikte, yeni teknolojik gelişmeler sonucunda ekonomide yaşanan değişimin bir sonucu olarak, bugün itibariyle Güney Afrika toplam GSYİH sinin yarısından fazlasını finansal hizmetler, sigortacılık, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin de dahil olduğu üçüncül sektörler oluşturmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, 1990 lardan itibaren önemli bir değişim ve gelişim sürecine giren Güney Afrika ekonomisinde, önümüzdeki dönemde nüfusun muhtelif kesimleri, özellikle de beyaz ve siyah kesimleri arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilerek yoksulluk ve işsizlik sorunlarının çözümlenmesi, kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması, ekonominin ihtiyacı olan insan kaynağının geliştirilmesi, kırsal kesimdeki ekonomik faaliyetin büyük merkezlerdeki ekonomik yaşantıyla bütünleştirilmesi ve yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 2005 yılı Temmuz ayında Devlet Başkanı Thabo Mbeki tarafından başlatılan ve Devlet Başkanı Yardımcısı Phumzile Mlambo-Ngcuka başkanlığında bir grup tarafından hazırlanan, Güney Afrika Hızlandırılmış ve Paylaşılmış Büyüme Girişimi (Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa - AsgiSA) olarak adlandırılan bir program uygulamaya konulmuştur. Makro ekonomik bir reform programı olarak nitelendirilebilecek söz konusu program uyarınca, ülkedeki ilk demokratik seçimin yirminci yıldönümüne ve AsgiSA programının başlatıldığı tarihin onuncu yıldönümüne tekabül eden 2014 yılına kadar, ekonomide yılda ortalama %6 büyüme sağlanarak ülkedeki işsizlik ve yoksulluk sorununun çözümlenmesi amaçlanmaktadır. AsgiSA programı uyarınca temel olarak ekonomide sürdürülebilir bir büyüme temin edilmesi ve ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine eşit olarak dağıtılması amaçlanmakta olup, program kapsamında altyapı yatırımlarının artırılması, potansiyel arz eden ekonomik sektörlerin hedeflenmesi, kalifiye işgücünün artırılması, küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi, kamu kurumları ve yerel yönetimler aracılığıyla yol, su, elektrik, T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 3

6 konut vb altyapı yatırımlarının tesisi ve ekonomik büyümeyi artıracak makroekonomik ortamın yaratılması öngörülmektedir Dış Ticaret GSYİH ye %50 ye yakın bir katkıda bulunan dış ticaretin Güney Afrika ekonomisinde önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Son on yıllık veriler incelendiğinde sürekli olarak dış ticaret fazlası veren Güney Afrika nın 2004 yılından itibaren dış ticaret açığı vermeye başladığı görülmektedir yılında 1,6 milyar dolar açık veren Güney Afrika dış ticaretindeki açık 2006 yılında 10,1 milyar dolara ulaşmıştır. Güney Afrika nın Dış Ticareti Değer: $ Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim Ülke ekonomisinde son yıllarda kaydedilen gelişmeler neticesinde imalat sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı artmış, imalat sanayi, madencilik ve tarım sektörlerinin toplamının iki katı oranında GSYİH ye katkı yapar konuma gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak Güney Afrika ihracatının kompozisyonunda da değişiklikler olmuş ve imalat sanayi ürünlerinin ihracatında artış kaydedilirken, madencilik ürünleri ihracatında düşüş kaydedilmeye başlanmıştır. Nitekim, Güney Afrika ihracatının sektörel dağılımı incelendiğinde sanayi ürünlerinin %64 lük payla ilk sırada olduğu, madencilik ürünlerinin %33, tarım ürünlerinin ise %4 lük paya sahip olduğu görülmektedir. İthalatın sektörel dağılımı incelendiğinde ise sanayi ürünleri %82 ile ilk sırada yer almakta, madencilik ürünleri %16, tarım ürünleri ise %1 paya sahip bulunmaktadır. Altın, platin ve kömürden oluşan maden ürünleri ile metaller ve değerli metaller, elmas, ara mallar, otomobil ve otomobil yedek parçaları Güney Afrika nın önemli ihraç kalemlerini teşkil etmekte, ülkenin ithalatında ise makineler, petrol ürünleri, motorlu kara taşıtları ve otomobil yedek parçaları başlıca ürünleri oluşturmaktadır. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 2006 yılı itibariyle Japonya, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ilk beş sırada yer almakta, bu ülkeleri sırasıyla Çin, İsviçre, Belçika, İspanya, İtalya izlemektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 4

7 En fazla ithalat yapılan ülkeler sıralamasında ise 2006 yılı itibariyle Almanya, Çin, ABD, Japonya, Suudi Arabistan ilk beş sırada yer almakta, bu ülkeleri sırasıyla İngiltere, İran, Fransa, İtalya ve Güney Kore izlemektedir. Dış ticaretin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, ihracatta Avrupa ülkeleri %35 ile ilk sırada yer almakta, Asya ülkeleri %26 ve Amerika ülkeleri %13 lük paya sahip bulunmaktadır. İthalatta ise Asya ülkeleri %41 ile ilk sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri %36, Amerika ülkeleri ise %12 lik paya sahip bulunmaktadır. 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi 1991 ila 2000 yılları arasında milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşirken, 2002 yılından itibaren bu ülke ile ticaret hacmimizde artış kaydedilmeye başlanmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında uygulamaya konulan Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi kapsamında, sahra altı Afrika ülkeleri pazarına giriş için öncelikli ülke olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2003 yılından itibaren dış ticaret hacmi önemli bir artış trendine girmiş, 2002 yılında 298,6 milyon ABD Doları olan dış ticaret hacmimiz 2003 yılında %53 oranında artarak 457,2 milyon ABD Dolarına, 2004 yılında %162 oranında artarak 1,19 milyar ABD Dolarına, 2005 yılında %32 oranında artarak 1,57 milyar ABD Dolarına, 2006 yılında ise %52 oranında artarak 2,38 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Ülkemiz ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte, dış ticaret dengesinin sürekli olarak ülkemiz aleyhine seyrettiği görülmektedir. Söz konusu açığın en önemli nedeni özellikle son yıllarda Güney Afrika dan altın ve kömür ithalatımızın artmasıdır yılında Güney Afrika ya yönelik ihracatımız 2005 yılına göre %89,5 oranında artarak 598,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşirken, ithalatımız ise 2005 yılına oranla %42,1 oranında artarak 2006 yılında 1,79 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Güney Afrika ya yönelik ihracatımızda, petrol ürünleri, otomotiv sanayi ürünleri, dokumacılık ürünleri, makinalar, kağıt-karton esaslı mamuller ve kimyasalların önemli ihraç kalemlerimizi teşkil ettiği görülmektedir. Güney Afrika dan ithalatımızda ise altın ve taşkömürü en önemli ithal kalemlerimizi teşkil etmektedir. Altın ve taşkömürü Güney Afrika dan yapılan ithalatımızda sırasıyla yaklaşık %73 ve %10 luk paylara sahip bulunmakta, diğer önemli ithal kalemlerimizi ise makinalar ve ulaşım araçları, demir ve çelik, kimyasallar ve tarımsal ham maddeler oluşturmaktadır. Öte yandan, Ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları konusunda, Türkiye istatistikleri ile Güney Afrika istatistikleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar özellikle Güney Afrika dan Türkiye ye yapılan ithalat rakamları konusunda göze çarpmaktadır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 5

8 III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Sektörün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri Güney Afrika ekonomisinde son yıllarda kaydedilen büyüme ve kağıt kullanımındaki artışla birlikte, ülkedeki kağıt ve kağıt ürünleri sektörü de gelişme trendine girmiştir. Güney Afrika kağıt ve kağıt ürünleri sektörü uluslararası piyasalarda rekabetçi bir konuma sahip olup, 1970 li yıllardan itibaren kağıt ve kağıt ürünleri sektöründeki büyüme oranının uluslararası piyasaların ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Yaklaşık 47 milyon nüfusa ve kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Güney Afrika da kilometrekare orman alanı bulunmaktadır. Ülkenin toplam kağıt hamuru kapasitesi 2,69 milyon ton olup, 33 adet kağıt ve selüloz fabrikası bulunmaktadır. Kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe yaklaşık kişi doğrudan istihdam edilmektedir. Buna ilaveten kişi ise artık kağıt geri dönüşüm sektöründe istihdam edilmektedir. Ormancılık, ağaç, kağıt ve kağıt hamuru sektöründe doğrudan istihdam edilenlerin sayısı ise civarındadır. Güney Afrika Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektörüne İlişkin Genel Bilgiler Ülke nüfusu : 47,3 milyon Yüzölçümü : km 2 Orman alanları : km 2 Ticari orman alanları : km 2 Kağıt hamuru kapasitesi : 2,69 milyon ton Kağıt ve karton kapasitesi : 2,94 milyon ton Kişi başına kağıt ve karton tüketimi : 45,7 kg Kağıt ve selüloz fabrikası sayısı : 33 Sektörde doğrudan istihdam sayısı : Güney Afrika daki kağıt ve kağıt hamuru üreticilerini temsilen 1992 yılında Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği (PAMSA) kurulmuştur. Güney Afrika da kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin %90 ı PAMSA üyesidir. Aynı zamanda PAMSA üyesi olan Sappi, Mondi, Nampak, Kimberly-Clark ve SA Paper Mills firmaları Güney Afrika da kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren önemli firmaların başında yer almaktadır. Yukarıda sözü edilen firmalardan ilk dört tanesi Güney Afrika nın toplam kağıt üretimin %90 ını gerçekleştirmekte olup, aynı zamanda ülkedeki toplam 33 adet kağıt ve selüloz fabrikasının 18 adeti de bu dört firmaya aittir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 6

9 2. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliğinden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanan, Güney Afrika nın yıllar itibariyle kağıt ve kağıt ürünleri üretim, tüketim, ihracat ve ithalat miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır Üretim (1000 ton) Baskı ve yazı kağıtları Ambalaj kağıtları Kağıt mendil Toplam kağıt üretimi Toplam kağıt hamuru üretimi İhracat (1000 ton) Kağıt Kağıt hamuru İthalat (1000 ton) Kağıt * Kağıt hamuru Tüketim (1000 ton) Kağıt Kağıt hamuru Değer (milyon Rand) Üretim Kağıt hamuru ihracatı Kağıt ihracatı Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği * Kağıt ithalatının hesaplanmasında GTİP 4801 ila 4816 arasındaki ürünler baz alınmıştır. Güney Afrika nın Kağıt Hamuru-Selüloz Fabrikası Kapasitesi Şirket Fabrika Ürünler Toplam kapasite (1.000 ton) Mondi Business Paper Richards Bay Mill Hardwood and softwood kraft pulp 720 Packaging SA Piet Retief Mill Hardwood and softwood NSSC pulp 60 Felixton Mill Unbleached bagasse pulp 70 Shanduka Newsprint Merebank Mill Thermomechanical pulp 220 Sappi Ngodwana Mill Hardwood and softwood kraft pulp 410 Groundwood pulp 100 Tugela Mill Unbleached softwood pulp 230 Hardwood NSSC pulp 120 Stanger Mill Bleached bagasse pulp 60 Enstra Mill Bleached hardwood pulp 100 Saiccor Mill Dissolving pulp 600 TOPLAM Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 7

10 Güney Afrika nın Kağıt Fabrikası Kapasitesi Şirket Fabrika Ürünler Toplam kapasite (1.000 ton) Kimberly-Clark Enstra Mill Crepe tissue 54 Mondi Business Paper Richards Bay Mill White top and kraft linerboard 235 Merebank Mill Uncoated fine paper 530 Other grades 16 Packaging SA Felixton Mill Fluting medium 100 Piet Retief Mill Unbleached linerboard 130 Springs Mill Cartonboard 140 Shanduka Newsprint Merebank Mill Newsprint and telephone directory paper 230 Nampak Belville Mill Crepe tissue 24 Kliprivier Mill Crepe tissue 24 Riverview Mill Crepe tissue 8 Rosslyn Mill Fluting and testliner 50 Sappi Ngodwana Mill White top and kraft linerboard 240 Newsprint 140 Tugela Mill Kraft linerboard, fluting and other kraft 390 paper Cape Kraft Mill Testliner, fluting and ceilingboard 60 Enstra Mill Uncoated printing and writing paper 200 Stanger Mill Coated fine paper 80 Tissue paper 30 Adamas Mill Uncoated industrial and packaging 40 papers Gayatri Germiston Mill Testliner 70 Lothlorien Packaging papers 36 SA Paper Mills Merebank Mill Packaging and wrapping papers 15 Richards Bay Mill Corrugating papers 5 Diğer kağıt üreticileri Diğer fabrikalar 91 TOPLAM Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği 3. Sektörün Dış Ticaret İlişkileri Güney Afrika da son yıllarda yaşanan ekonomik büyüme, yerel para birimi Randın değer kazanması ve artan iç tüketim ülkenin ithalatının da önemli miktarda artmasına neden olmuştur. Bu çerçevede, kağıt ve kağıt ürünleri ithalatının da son yıllarda oldukça artış gösterdiği görülmektedir yılına kadar sektörde dış ticaret fazlası verilirken, 2004 yılından itibaren kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı artmaya başlamış, 2006 yılında ithalattaki artış oranı bir önceki yıla göre %29,5 olarak gerçekleşmiştir. Güney Afrika nın 48 GTİP nolu kağıt ürünlerinde yıllar itibariyle ithalat ve ihracat istatistikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 8

11 Güney Afrika nın Yıllar İtibariyle Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı ve İthalatı 1 (GTİP: 48) İhracat İthalat Yıllar Değer (ABD Doları) Değişim (%) Değer (ABD Doları) Değişim (%) , , , , , , , , , , , ,5 Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Güney Afrika nın Ülkeler İtibariyle Kağıt ve Kağıt Ürünleri (GTİP 48) İthalatı Değer: ABD Doları Ülke Pay 2006 Almanya ,6% Finlandiya ,3% İsveç ,7% ABD ,8% Fransa ,4% İtalya ,4% Avusturya ,0% İngiltere ,9% Endonezya ,8% Çin ,6% Meksika ,0% Kore ,8% Türkiye ,3% Brezilya ,7% Polonya ,7% Hollanda ,7% Kanada ,6% Avustralya ,4% Japonya ,3% İsviçre ,3% Liste toplamı ,3% Diğer ülkeler ,7% Genel toplam ,0% Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 1 Güney Afrika dış ticaret istatistikleri Rand olarak açıklanmaktadır. Raporda yer alan ticaret rakamları, Güney Afrika Merkez Bankasının (South African Reserve Bank) açıkladığı yıllık ortalama döviz kurları baz alınarak ABD Dolarına çevrilmiştir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 9

12 Güney Afrika nın yıllarında gerçekleştirdiği kağıt ve kağıt ürünleri ithalatının ülkeler itibariyle dağılımını gösteren tablo yukarıda sunulmaktadır. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında Almanya, Finlandiya, İsveç, ABD ve Fransa ilk beş sırada yer almakta, 2006 yılı değerlerine göre Türkiye, Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında 18,2 milyon dolar ve %2,3 lük payla 13. sırada yer almaktadır. Türkiye Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında 2003 yılında %5,2 lik payla 8. ülke konumunda iken, söz konusu oran 2004 yılında %4, 2005 yılında %5,1 olarak gerçekleşmiştir yılında %16, 2005 yılında %15 ve 2006 yılında %29 oranında artış gösteren Güney Afrika nın toplam kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında AB ülkelerinin payının oldukça fazla olduğu ve 2004 yılında %63, 2005 yılında %64 ve 2006 yılında %56 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Güney Afrika nın Ülkeler İtibariyle Kağıt ve Kağıt Ürünleri (GTİP 48) İhracatı Değer: ABD Doları Ülke Pay 2006 İngiltere ,7% Belçika ,8% Mozambik ,9% İspanya ,4% Nijerya ,9% Zimbabve ,6% İtalya ,4% Zambiya ,2% Kenya ,8% Yeni Zelanda ,1% Tanzanya ,0% Angola ,7% İran ,3% Mauritius ,9% Avustralya ,8% Suudi Arabistan ,8% Kongo Dem. Cumh ,6% Madagaskar ,6% Malavi ,6% Gana ,6% Türkiye ,9% Liste toplamı ,7% Diğer ülkeler ,3% Genel toplam ,0% Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 10

13 Güney Afrika nın ülkeler itibariyle kağıt ve kağıt ürünleri ihracatına ilişkin tablo yukarıda sunulmaktadır. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, 2006 yılında 552 milyon ABD Doları olarak gerçekleşen ihracatta ilk beş ülke sırasıyla İngiltere, Belçika, Mozambik, İspanya ve Nijerya dır. Güney Afrika dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye, 2006 yılında Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ihracatında 4,8 milyon ABD Doları ve %0,9 luk payla 34. sırada yer almaktadır. 4. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Faaliyet Gösteren Önemli Kuruluş ve Firmalar Paper Manufacturers Association of South Africa- PAMSA Cnr. Austin & Morris Streets, Woodmead, Sandton, South Africa PO Box 1553, Rivonia, 2128, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: Paper Recycling Association of South Africa Cnr Austing & Morris Streets, Woodmead, 2128, South Africa Tel: E-posta: Web: Sappi Limited 48 Ameshoff Street, Braamfontein, Johannesburg PO Box 31650, Braamfontein, 2017, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: Nampak Tissue (Pty) Ltd Building 3 Bryanston Gate 170 Curzon Road Bryanston, Sandton, South Africa Private Bag X85, Bryanston, 2021, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: Mondi Limited PO Box 61101, Marshaltown, 2107, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 11

14 Kimberly-Clark of South Africa (Pty) Ltd Kimberly-Clark House 8 Leicester Road, Bedford Gardens, Johannesburg Private Bag X6, Garden View, 2047, South Africa Tel: Faks: Web: South African Paper Mills (Pty) Ltd 159 Bluff Road, Jacobs, Durban, South Africa PO Box 12980, Jacobs, 4026, South Africa Tel: Faks: E-posta: Web: 5. Sektörle İlgili Düzenlenen Fuarlar PROPAK AFRICA Organizatör: Specialised Exhibitions (Pty) Ltd Tel: Faks: E-posta: Web: Fuar merkezi: JHB Expo Centre, Johannesburg PRINT EXPO Organizatör: Specialised Exhibitions (Pty) Ltd Tel: Faks: E-posta: Web: Fuar merkezi: JHB Expo Centre, Johannesburg NOT: Güney Afrika da düzenlenecek fuarlara ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgiler Güney Afrika Fuarlar Birliğinin (EXSA) adresinden temin edilebilmektedir. IV. DEĞERLENDİRME, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Güney Afrika da iç talepte yaşanan hızlı artış, dünya petrol fiyatları ile birlikte petrol dışı ürünlerin ve sermaye mallarının fiyatlarının artmasına paralel olarak, ülkenin ithalatında da son yıllarda ihracattaki artış oranından daha fazla artış kaydedilmiştir. Nitekim, son on yıllık veriler incelendiğinde sürekli olarak dış ticaret fazlası veren Güney Afrika nın 2004 yılından itibaren dış ticaret açığı vermeye başladığı görülmektedir yılında 1,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2006 yılında 10,1 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemiz istatistiklerine göre, 2006 yılı itibariyle ülkemiz ihracatında en fazla ihracat artışı kaydedilen ülkeler sıralamasında Güney Afrika ön sıralarda yer almakta olup, 2006 yılında Güney Afrika ya ihracatımızın bir önceki yıla göre %89 oranında artarak 589 milyon dolara T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 12

15 ulaştığı görülmektedir. Ancak, genel ihracatımızda kaydedilen bu önemli artışın kağıt ve kağıt ürünleri ihracatımıza yansımadığı görülmektedir. Güney Afrika nın kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı incelendiğinde, yıllar itibariyle ülkemizin payının azalmakta olduğu görülmektedir yılında %5,2 olan pazar payımız 2006 yılında %2,3 e gerilemiştir. Son yıllarda önemli bir artış trendine giren Güney Afrika ya yönelik ihracatımızda yaşanan en önemli sorunlardan birinin Güney Afrika nın uygulamakta olduğu yüksek gümrük vergileri olduğu değerlendirilmektedir. Güney Afrika ile Avrupa Birliği arasında 1999 tarihinde imzalanan Ticaret, Kalkınma ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde AB ile Güney Afrika arasındaki gümrük vergileri belirli bir takvim çerçevesinde indirilmektedir. Bu çerçevede, kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında Güney Afrika nın 0 ila %20 aralığında değişen tarifeleri AB ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizden yapılan ithalatta daha yüksektir. Buna ilaveten, Güney Afrika Gümrük Birliği-SACU ile EFTA arasında imzalanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması uyarınca, EFTA ülkeleri de Güney Afrika ya yönelik ihracatlarında ülkemize nazaran avantajlı konumda bulunmaktadır. Güney Afrika nın, 1999 yılında Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu Ticaret, Kalkınma ve İşbirliği Anlaşması uyarınca, belirlenen takvim uyarınca AB ve Güney Afrika arasında tarifelerin tedricen indirilmesi ve bir serbest ticaret alanı yaratılması hedeflenmektedir. Öte yandan, Türkiye nin AB ile olan Gümrük Birliğinin getirdiği yükümlülükler çerçevesinde, AB nin üçüncü ülkelere yönelik tercihli ve otonom rejimlerine uyum sağlanması kapsamında, Güney Afrika nın da dahil olduğu SACU ile ülkemiz arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması amacıyla müzakerelere başlanması yönündeki girişimlere devam edilmektedir. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmasının, Güney Afrika ya yönelik tüm ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir. Zengin doğal kaynakları, modern altyapısı ve gelişmiş bir finans sektörü ile sahra altı Afrika ülkelerine ihracat ve yatırım için bir giriş kapısı ve dağıtım merkezi niteliğinde olan Afrika kıtasının en güçlü ekonomisine sahip Güney Afrika, aynı zamanda işsizlik, fakirlik, büyük gelir dağılımı dengesizliği, AIDS, yüksek suç oranı ve bunların sonucunda da yatırım eksikliği ve beyin göçü gibi sorunlarla da karşı karşıyadır. Kendi standartlarına uygunluk, doğruluk, dürüstlük, güvenilir ilişkiler, devamlılık ve zamanında teslim Güney Afrikalıların başlıca ticari beklentilerini oluşturmaktadır. Ayrıca, toplumun, tanınmış marka ve ürünleri tercih eden yüksek gelirli üst kesim ve yoksulluk sınırında yaşamını sürdüren alt kesim şeklinde ikiye ayrılmış olması nedeniyle ürün kalitesi ve fiyat açısından hedef kitlenin doğru belirlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Genel anlamda Afrika odaklı ve tarafsız bir dış politika izleyen Güney Afrika, coğrafi olarak dünyanın diğer ülkelerinden uzak oluşu ve apartheid döneminde maruz kalınan uluslararası ambargolar nedeniyle, kendine özgü bir kültür sentezi ve hayat biçimine sahip bulunmaktadır. Bu çerçevede, Güney Afrika ile ticaret yaparken ülkeyi ve insanları iyi tanımak, farklı grupların (siyahlar, beyazlar, Hintliler) kültürel ve dini özelliklerine dikkat etmek önem arz etmektedir. Düzgün yürüyen, ancak yavaş işleyen bir sisteme sahip olan Güney Afrika ile iş bağlantılarında sabırlı olmak ve uzun vadeli pazarlama stratejileri izlemek gerekmektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 13

16 EK 1 Potansiyel Kağıt İthalatçıları (İthalatçı firmalara ilişkin bilgiler EZEE-DEX Güney Afrika firma veri tabanı programından derlenmiştir) Firma Adı : Anglo Office Supplies (Pty) Ltd Tel : Faks : Fiziki adres : 37 Mopedi Road, Sebenza, Edenvale, Johannesburg, South Africa Posta adresi : PO Box 1941, Edenvale, 1610, South Africa E-posta : Firma Adı : Chanway International CC Tel : Faks : Fiziki adres : 2583 Hibiscus Street, Lenasia South, Johannesburg, South Africa Posta adresi : PO Box 38351, Booysens, 2016, South Africa E-posta : Firma Adı : Antalis (Pty) Ltd Tel : Faks : Fiziki adres : 17 Roper Street, New Centre, Johannesburg, South Africa Posta adresi : PO Box 9876, Johannesburg, 2000, South Africa E-posta : Web : Firma Adı : Graphica Supplies (Pty) Ltd Tel : Faks : Fiziki adres : 59 Trump Street West, Selby, Johannesburg, South Africa Posta adresi : PO Box 72332, Parkview, 2122, South Africa E-posta : Web : Firma Adı : Conquest Paper CC Tel : Faks : Fiziki adres : 5A Levy Street, Hilton, Bloemfontein, South Africa Posta adresi : PO Box 514, Bloemfontein, 9300, South Africa E-posta : Web : Firma Adı : Pacific Paper Technologies (Pty) Ltd Tel : Faks : Fiziki adres : 1st Flor, Viewpoint House, Main Street, Randburg, South Africa T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

17 EK 1 Posta adresi E-posta Web : PO Box 1238, Randburg, 2125, South Africa : : Firma Adı : Papergraphics (Pty) Ltd Tel : Faks : Fiziki adres : Unit 4 Stanford Business Park, 16th Road, Midrand, South Africa Posta adresi : PO Box 6280, Halfway House, 1685, South Africa E-posta : Firma Adı : Peters Papers (Pty) Ltd Tel : Faks : Fiziki adres : 1 Keerom Road, Heriotdale Extension 10, Johannesburg, South Africa Posta adresi : PO Box 75764, Garden View, 2047, South Africa E-posta : Web : Firma Adı : Pitney Bowes SA (Pty) Ltd Tel : Faks : Fiziki adres : Unit 9 Kyalami Crescent Kyalami Bou, Johannesburg, South Africa Posta adresi : PO Box 31025, Kyalami, 1684, South Africa E-posta : Web : Firma Adı : Waltons Stationery Company (Pty) Ltd Tel : Faks : Fiziki adres : 24 Aliwal Street, Bloemfontein, South Africa Posta adresi : PO Box 7004, Bloemfontein, 9300, South Africa E-posta : Web : T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

18 EK 2 Güney Afrika Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünleri İthalat Miktarları (Değer: ton) Yıllar Kağıt hamuru Kağıt Kağıt ürünleri Toplam (GTİP: (GTİP: ) (Ocak-Mart) Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği Güney Afrika Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracat Miktarları (Değer: ton) Yıllar Kağıt hamuru Kağıt Kağıt ürünleri Toplam (GTİP: (GTİP: ) (Ocak-Mart) Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

19 EK 3 Güney Afrika nın Miktar ve Değer Bazında Kağıt ve Kağıt ürünleri İthalatı ve İhracatı Yıl: 2006 İthalat İhracat GTİP Ürün adı Miktar (Ton) Değer * (1.000 Rand) Miktar (Ton) Değer * (1.000 Rand) 4801 Gazete kağıdı Sıvanmamış kağıt ve karton Tuvalet-temizlik kağıtları Sıvanmamış kraft kağıt ve kartonlar Diğer sıvanmamış kağıt ve kartonlar Yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt Oluklu kağıt ve kartonlar Karbon kağıdı Kaolin sıvanmış kağıt ve karton Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar 4812 Kağıt hamurundan filtre edici bloklar, levhalar, plakalar Sigara kağıdı Duvar kağıtları Kağıt ve mukavva mesnetli yer döşemeleri Karbon kağıdı, kopya kağıdı Kağıt ve kartondan zarflar, mektup kartları vb Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil Kağıt-karton esaslı kutu, kılıf vb Kağıt ve kartondan defterler, not defterleri, klasörler, dosyalar vb Kağıt ve kartondan etiketler Kağıt ve kartondan bobinler, masuralar, makaralar Diğer kağıt ve karton ürünleri TOPLAM Kaynak: Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği * Güney Afrika da istatistikler Rand olarak açıklanmaktadır. Güney Afrika Merkez Bankası tarafından 2006 yılı için açıklanan yıllık ortalama döviz kuru: 1 ABD Doları = 6,76 Rand T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

20 KAYNAKÇA: - Güney Afrika Kağıt Üreticileri Birliği (Paper Manufacturers Association of South Africa- PAMSA) - Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı - Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Yıllık Raporu, EZEE-DEX Güney Afrika Firma Veri Tabanı Programı T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının en güneyinde yer

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

: %10,6 : %2,7 : %7,9 : %23,0 : %18,2 : %2,2 : %2,6 : %66,4 : %13,9 : %9,5 : %22,0 : %21,0

: %10,6 : %2,7 : %7,9 : %23,0 : %18,2 : %2,2 : %2,6 : %66,4 : %13,9 : %9,5 : %22,0 : %21,0 ÜLKE ADI AY/YIL : EKİM : GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 1. Başlıca Ekonomik Göstergeler* GSYİH GSYİH artış oranı Kişi başına milli gelir Enflasyon oranı GSYİH nın sektörel dağılımı Birincil sektörler Tarım,

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) (2016 yılı III. Dönem) İmalat Sanayi Üretimi (%) MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2013 2014 2015 2016 2017 2017* GSYH (Milyar $) 823,0 799,3 719,6 221,5-756 (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) 4,2 3,0 4,0-1,8-4,4

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU Modern dünyanın vazgeçilmez bir ürünü olan kağıt, Türkiye de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme kaydetmektedir ve yaşam

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti Resmi Dil : Fransızca Başkenti : Dakar Yüzölçümü : 196.161 km 2 Nüfus : 12,9 milyon (2010) Önemli Şehirler : Thies, Mbour, Kaolack GSYİH (2012 ) : 12.804

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2013 2014 2015 2016 2017 2017* GSYH (Milyar $) 823,0 799,3 719,6 221,5-756 (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) 4,2 3,0 4,0-1,8-4,4

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU 2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2016 yılı) GSYH Büyüme Hızı (%) (2016 yılı IV. Dönem) Sanayi Üretim Endeksi (%) (Mart 2017) Kapasite Kullanım Oranı (%) (Mayıs 2017) MAKROEKONOMİK

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 3593 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY AFRİKA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 Ülke no :388 Ş.O - 07 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Türk ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ KASIM 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

GÜVEN ENDEKSLERİ 113,3 101,4 72,4. Kaynak: TCMB & TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ

GÜVEN ENDEKSLERİ 113,3 101,4 72,4. Kaynak: TCMB & TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ O C A K 17 Kasım ayında 1,7 seviyesinde kaydedilen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Aralık ta 98, düzeyine gerileyerek 1 yılında ilk kez kötümser kanada geçti. Bu dönemde RKGE alt endekslerinde, gelecek

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI... 2 TURİZM GELİRİ

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü TEMMUZ 17 Mayıs ayında 19, seviyesine yükselen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Haziran da 11, olarak kaydedildi. Bu dönemde RKGE kapsamındaki alt endekslerin büyük bölümünde olumlu gelişimler görüldü.

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU 2011 yılında, dünya kauçuk ve plastik makinaları sektörü toplamında ihracat %26 artışla 24,6 milyar $ a ulaşmıştır. GTİP GTİP TANIMI 8477 Bu fasılın başka pozisyonlarında

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 26 Temmuz 2011 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı