"DE" BAĞLACININ YAZIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""DE" BAĞLACININ YAZIMI"

Transkript

1 YAZIM KURALLARI

2 "DE" BAĞLACININ YAZIMI "De" bağlacı bir sözcüktür ve her zaman ayrı yazılır; kendinden önceki sözcüğe büyük ünlü uyumu yönünden uyar. "Erken çıkacakmış da sana yetişecekmiş." "Yanlışları doğru gibi göstermek de bir işe yaramaz." De bağlacı, sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralından etkilenmez, hiçbir zaman "ta, te" biçiminde yazılmaz. "Halk da destekledi bu sanatçıyı." "Kitap da çiçek de almak gerekiyor." UYARI: Ek olan "-de" ile "de" bağlacı karıştırılmamalıdır. Ek olan de, ya bulunma durum eki ya da yapım ekidir, cümleden çıkarıldığında anlatım bozulur. "Aradığımı, bu kitapta buldum " "Bu yaşamda mutluluğu yakalamalısın."

3 "Kİ" BAĞLACININ YAZIMI "Ki" bağlacı bir sözcüktür ve her zaman ayrı yazılır; cümleleri ve sözcükleri bağlar. "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini" "Problem o kadar zordu ki onu çözemedik." "Seni o kadar özledim ki anlatamam."

4 UYARI Ek olan "-ki" ile "ki" bağlacı karıştırılmamalıdır. Ek olan "-ki" ya sıfat türeten yapım ekidir ya da ilgi zamiri olarak kullanılır. "Evdeki işlere zaman ayıramıyorum " (sıfat) "Sabahki olay, canımı çok sıktı." (sıfat) "Bu ceketinki daha iyi bununkinden " (ilgi zamiri) "Bu yazarınki etkileyici bir kitap " (ilgi zamiri) Kimi örneklerde ki bağlacı kendinden önceki sözcükle kalıplaşır, bitişik yazılır meğerki, mademki, halbuki, oysaki, sanki...

5 Mİ SORU EDATININ YAZIM! "Mi" soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önceki sözcüğün ünlüsüne büyük ve küçük ünlü uyumu yönünden uyar. Üstüne gelen eklerle bitişik yazılır. "Mektuba yanıt yazmayacak mısın?" "Dün yanına gelen baban mıydı?" "Bu konu üzerinde biraz daha durmak gerekmiyor muydu?" "Akşam olup evine geldi mi çok mutlu oluyordu." "Düşünceni uygulamaktan vazgeçtin mi?" "Düşünceni uygulamaktan vaz mı geçtin?"

6 İLE, İDİ İMİŞ VE İSE'NİN YAZIMI ile, idi, imiş, ise" ayrı olarak yazılırsa hiçbir değişikliğe uğramaz: "Artık Eskişehir'e de Konya'ya da hızlı tren ile gidilecek." "Yazı yazmak da bir hırstan başka ne idi?" "Yeni aldığı kitabı, zevkle okuyor imiş." "Pencere açık kalmış ise ev soğumuştur."

7 İLE, İDİ İMİŞ VE İSE'NİN YAZIMI "ile, idi, imiş, ise", ünsüzle biten bir sözcüğe ek olarak getirilirse "i" ünlüsü düşer, kendinden önceki sözcüğe ünlü uyumları yönünden uyar: kitapla, çiçekti, uzunmuş, çalışkansa... "ile, idi, imiş, ise", ünlü ile biten bir sözcüğe ek olarak getirilirse "i" sesinin yerini "y" sesi alır ve kendinden önceki sözcüğe ünlü uyumları yönünden uyar: sevgiyle, sarıydı, kısaymış, zekiyse...

8 GÜN VE AY ADLARININ YAZIMI Belirli bir gün ya da tarih gösteren gün ve ay adları büyük harfle başlatılır: "Onur, 23 Mart 1974'te doğdu." "Sınav 18 Haziran Pazar günü yapılacak." "Nişan, 23 Eylül'e ertelendi." "Atatürk, 1919 senesi Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktı." Belirli bir gün ya da tarih göstermeyen gün ve ay adları, küçük harfle başlatılır: "Size ancak cuma günü uğrayabilirim." "Her yıl haziranda tatile çıkıyorum."

9 TARİHLERİN YAZIMI Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl sırası izlenir ve aşağıdakilerden biri kullanılır: 29 Ekim /10/ /X/ X. 1923

10 AY, DÜNYA, GÜNEŞ, GEZEGEN ADLARININ YAZIMI "Ay, dünya, güneş" sözcükleri, coğrafya ya da gök bilimle ilgili konularda geçiyorsa (terim), büyük harfle başlatılır: "Ay Dünya'nın, Dünya da Güneş'in çevresinde döner." "Bilim adamları Güneş'teki patlamaların nedenini araştırıyor." "Ay, dünya, güneş" sözcükleri genel bir kavram bildirdiklerinde, özel ad niteliği kalmaz ve küçük harfle başlatılır: "Güneye bakan evler bol güneş alır." "Onun dünyada bir eşi yok." "Gökyüzünde koca bir ay salınıyor." Gezegenler, gök cisimleri, burçlar, evrende tek varlıklar oldukları için, adları büyük harfle başlatılır: Mars, Uranüs, Büyükayı, Küçükayı, Samanyolu... Terazi burcu, Boğa burcu...

11 ÜNLÜ İLE BAŞLAYAN EKLERİN YAZIMI Ünlü ile başlayan ekler, "a, e" ünlüsü ile biten bir sözcüğe geldiğinde, ünlü çatışmasını önlemek için araya "y" ünsüzü girer. Bu durumda "a, e" sesleri söylenişte darlaşır, "ı, i" olarak okunur ancak yazımda bu darlaşma gösterilmez. YAZILIRKEN Gelmeyen Anlayacak Ağlayarak OKUNURKEN Gelmiyen Anlıyacak Ağlıyarak

12 İKİLEMELERİN YAZIMI İkilemeyi oluşturan sözcükler ayrı yazılır, sözcüklerin arasına virgül, kısa çizgi gibi işaretler konulmaz. şan şöhret alt alta art arda bata çıka el ele yan yana sere serpe iç içe dişe diş

13 SAYILARIN YAZIMI Sayılar, rakamla ya da yazıyla yazılabilir. Yazıyla yazılırsa her sayı sözcüğü ayrı olur: "Okula yüz yirmi beş kitap alındı." "Çiftliğe üç yüz elli ağaç dikilmiş." Anlatı türü yazılarda, özel mektuplarda, küçük sayılar yazı ile gösterir: "Ülkesine kırk yıldır hasret." "Ailesinden on beş yaşında ayrıldı.«bilimsel yazılarda,kesinlik aranan konularda sayılar rakamla gösterilir: "Türkiye'nin yüzölçümü km2 dir."

14 SAYILARIN YAZIMI Çok sıfırlı, büyük sayıların ana sayılarından sonraki basamaklar yazıyla gösterilebilir: 2 milyar, 9 trilyon Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir: 9 ardeğil, dokuzar Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır: altmışaltı Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır: on altılık UYARI: Çek, senet, makbuz gibi belgelerde sayılar yazıyla da yazılabilir. Bu durumda, değişiklik yapılmasını önlemek için, sayı adları bitişik yazılır. Yüzdoksanbeş, üçyüzellialtı

15 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlatılır. "Yanıma geldiğinde gerçeği anladım." Bir cümlede iki kısa çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Bir zamanlar - bu zamanlar çok da uzak değildir - Türk saltanatının maddi sınırları çok genişti. Bütün özel adlar büyük harfle başlatılır. Kişi adları ve soyadları: Onur Yüksel, Yağmur Atalay... Hayvanlara verilen adlar: Boncuk, Bobi, Duman, Sarman... Ulus adları: Türk, Alman, İngiliz, Arap... Devlet, ülke adları: Türkiye, İtalya, Pakistan Yer adlan (kıta, bölge, il, ilçe köy, semt, cadde, sokak vb.): Asya, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Yakın Doğu, Ankara, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Kediseven Sokağı UYARI: Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda sözcük başında büyük harf kullanılır Hisar dan, Boğaz'dan, Bulvar'dan

16 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Coğrafya ile ilgili kıta, bölge, ova, dağ, deniz, göl, akarsu, orman adları, büyük harfle başlar. Kavramı kendi başına bildirmeyip ancak bir tür adı ile tamamlanan özel yer adlarında tür adı ayrı olmak üzere, her iki sözcük de büyük harfle başlatılır: Ayrı Dağı, Van Gölü, Konya Ovası, Sakarya Irmağı, Gülek Geçidi, Süveyş Kanalı... UYARI: Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, belde, koy vb. sözler küçük harfte başlar: Konya ili, Etimesgut ilçesi, Taflan köyü vb. UYARI: Deniz, dağ, köy, göl, su, ırmak adlarıyla tamamlanıp kalıplaşmış özel adlar bitişik yazılır: Akdeniz, Karadeniz, Kızılırmak Uludağ, Göksu, Kavaklıdere, Çukurova

17 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar: Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Galata Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı, Huzur Apartmanı... Kurum ve kuruluş adlan: Türkiye Cumhuriyeti, Ankara Üniversitesi, Türkiye Ziraat Bankası, Ankara Belediyesi, Devlet Su İşleri, Millî Kütüphane, Atatürk Orman Çiftliği... Dil adları: Türkçe, İngilizce, Almanca, Latince... Din, mezhep, tarikat adları: İslamiyet, Musevilik, Budizm, Alevilik, Protestanlık, Kadirilik... Ulus, din, dil, mezhep, kişi ve benzeri adlardan türemiş sözcükler: Türklük, Türkçülük, Atatürkçülük, Hegelci, Iraklı, İngilizler... UYARI; Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz: acem (Türk müziğinde bir perde), allahlık (saf, zararsız kimse), donkişotluk (gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışmak

18 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar: Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus, Kibele... Tanrı sözcüğü özel ad olarak kullanılmadığında küçük harfle başlar: Eski Yunan tanrıları. Bazı dinî terimlerin küçük harfle başlaması gelenekselleşmiştir: cennet, cehennem, peygamber, sırat köprüsü... Özel adlara bağlı saygı sözcükleri, sanlar, meslek adları büyük harfle başlatılır: Serpil Hanım, Bay Murat Kartal, Doktor Ali Sipahi, Koca Yusuf, Mimar Sinan... UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz: Nehir abla, Mehmet amca, Alı dayı...

19 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Akrabalık adları başa geldiğinde büyük harfle yazılır: Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun... Bazı tarihî şahsiyetler de unvan değeri kazandığı için büyük harfle yazılır: Gül Baba, Gülsüm Bacı, Sultan Ana... Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Borçlar Hukuku(kanun), Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği, Medeni Kanun...) UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik vb.ni bildiren kelimeler, belli bir kurum vb. kastedildiğinde büyük harfle başlar: "Bu yıl Meclis, yeni doneme erken başlayacaktır."

20 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, müzik) her kelimesi büyük harfle başlar: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal; Türk Dili, Türk Kültürü, Varlık; Resmî Gazete, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Asır; Saraydan Kız Kaçırma, Onuncu Yıl Marşı... UYARI: Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz: Milliyet gazetesi. Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tablosu... Kitaplarda bölüm; dergi ve gazetelerde yazı ve haber başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlatılır. Bu yazıların "ve, de, ile, ya, ya da, ki" bağlaçları ve "mi" soru edatı küçük harfle başlatılır: Türk Dilinin Sorunları ve Çözümleri Doğa ile İnsan

21 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Mektuplarda, konuşma metinlerinde ve resmî yazılarda hitap sözcükleri ve zarf üzerine yazılan her sözcük büyük harfle başlatılır: Sevgili Emre, Sayın Başkan, Canım Anneciğim, Yer, yön, bölge bildiren sözcükler, bir özel addan önce geliyorsa ya da bir özel adın yerine kullanılmışsa büyük harfle başlatılır: "Yine Güneydoğu Anadolu sorunlar içinde." "Olaylar Kuzey Afrika'da olmuş." "Felsefe Batı'da gelişti.«uyari: Doğu ve batı sözleri yon bildirdiğinde küçük olarak yazılır: Bursa'nın doğusu. Bu sözler düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde ise büyük olarak yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi.

22 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Millî ve dinî bayramlarla bayram niteliği Kazanmış günlerin adları büyük harfle başlar: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Nevruz Bayramı, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Hıdırellez... Kurultay, bilgi şöleni, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelime büyük harfle başlar: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Manas Bilgi Şöleni. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Yükselme Devri, Millî Edebiyat Dönemi, Tanzimat Dönemi... UYARI: Tarihî donem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harflerle başlar: divan şiiri, divan edebiyatı, halk şiiri, halk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, Türk dili, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tekke edebiyatı...

23 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır: "Banka, bütçe, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye" gibi yüzlerce kelime, kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur. Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar: "Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Otobüs Durağı, III. Kat. IV. Sınıf...«UYARI: Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıkta bulunan kelimelerin tamamı, alt başlıkta bulunan kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar.

24 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI UYARI: Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret. Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz. Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz: acemaşıran acembuselik, bayati, hicazkâr, türkü, varsağı, bayatı.

25 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ün, Türkiye'mizin, Fatih Sultan Mehmet'e, Sultan Ana'nın, Alman'sınız, Osmanlı Devleti'ndeki, Cebrail'den, Çanakkale Boğazı'nın, Sait Halim Paşa Yalısı'ndan, Resmî Gazete'de, Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Eski Çağ'ın, Yükselme Dönemi'nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'na vb. UYARI: Özel adlar ve tür adları için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce konur: Yunus Emre'nin (1240?- 1320) O kitabı (Bit Palas) bana getir. Ek getirildiğinde "Avrupa Birliği" kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği'ne üye ülkeler...

26 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden bin bulunan özel adlara ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde Ahmet'i yazılır Ahmedi okunur. Sonunda 3 teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz Boğaz Köprümüzün güzelliği, Kuşadamızdaki liman vb. Kanun, tüzük. yönetmelik, yönerge ve genelge adlarından sonra getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır: Milli Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un, Atatürk Uluslararası Barış ödülü Tüzüğü'nde, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmenliği'nin Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun'un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik in 2'nci maddesine göre..

27 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Dekanlığına, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının, Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna, Mavi Köşe Bakkaliyesinden, Migrosun Özel adların kısaltmalarından sonra getirilen ekler, kesme ile belirlenir: ODTÜ'ye, TKİ'nin, TEDAŞ'ta, TÜBİTAK'a... Sayılardan sonra gelen ekler, kesme ile belirlenir: 5'inci, 2'nci, saat 15.00'te... Ekinden ayn olarak gösterilmek istenen harf ya da sözcükten sonra kesme kullanılır: K'nin ğ'ye dönüşmesi... -yor'un görevleri...

28 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Özel adlara getirilen yapım ekleri ve çoğul eki ile bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz: Ankaralı, Atatürkçü, Türklük, Türkçeleştirmek, Avrupalıların, Türkler, Göktürkler, "Aliler pikniğe gidecek.", "Mustafa Kemaller tükenmez." Özel adlardan türetilmiş sözcüklere gelen çekim ekleri kesme ile belirlenmez: Türkçenin, İngilizceye, Ankaralının Birincinin sonunda ve ikincinin başında ünlü ses bulunan iki sözcük birlikte söylenirken kimi kez birinci sözcüğün sonundaki ünlü düşer. Bu durumda ünlünün yerine kesme konur: "N'eyleyim ki elimden bir şey gelmez.", "Karac'oğlan devranım var, demim var."

29 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Özel adlara getirilen ek, bir sonraki satıra geçirilecekse özel adın sonuna yalnız kesme konur, kısa çizgi konmasına gerek yoktur: da İstanbul Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz: Yabancı özel adlar, özgün yazımı ile yazılıp "-li" yapım eki alıyorsa bu ekten önce kesme konur: "Bordeaux'lu, London'lı, Nice'li"

30 DÜZELTME İŞARETİ Arapça ya da Farsçadan dilimize girmiş kimi sözcüklerde k, g ünsüzleri ince ses vermek durumundaysa, bu ünsüzlerden sonra gelen a, u ünlülerinin üzerine düzeltme işareti konur: kâtip, rüzgâr, kâğıt, dergâh, tezgâh, Kâzım, Kâmil Kişi ve yer adlarında ince "l" ünsüzünden sonra gelen "a " ve "u" ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Halûk, Lâle, Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lâpseki, Selânik vb. Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karşımasını önlemek için kullanılır, Türk askeri - Askerî okul Sesleri bir, söylenişleri ve anlamları ayrı olan kimi yabancı sözcüklerin okunuşlarını ayırmak için, uzun olan ünlü üzerine düzeltme işareti konur: yar (uçurum) yâr (sevgili); hakim (bilge) hâkim (yargıç); adet (tane) âdet (alışkanlık); dahi (bağlaç) dâhi (çok zeki)

31 BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAZIMI

32 A. BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 1. Ad ya da ad soylu bir sözcük "etmek, olmak, eylemek" yardımcı eylemleriyle birleşirken bir ses ikizleşir ya da düşerse yardımcı eylemler bitişik yazılır:af -» affetmek, emir -» emretmek, his -» hissetmek, seyir -» seyretmek, haz -» hazzetmek, kahır -» kahrolmak, zan -» zannetmek, devir -» devretmek Kurallı birleşik eylemler bitişik yazılır: koşabilmek, gidedurmak, öleyazmak, yazıvermek, süregelmek, düşeyazmak Anlamca kaynaşmış birleşik eylemler ayrı yazılır: Gözden düşmek, kulaç atmak... Birkaç kural dışı sözcük bitişik yazılır: elvermek, alıkoymak, vazgeçmek, varsaymak, öngörmek...

33 A. BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 2, Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: kaynana (< kayın ana), kaynata (< kayın ata), nasıl (< ne asıl), niçin (< ne için), pazartesi (< pazar ertesi), sütlaç (< sütlü aş), birbiri (< biri biri). 3. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır: a) Bitki adları: kuşyemi, akşamsefası, camgüzeli, gecesefası... / b) Hayvan adları: danaburnu (böcek), karabaş (köpek), karafatma (böcek), yalıçapkını (kuş)... / c) Yiyecek adları: dilberdudağı (tatlı), hanımgöbeği (tatlı), kedidili (bisküvi), tavukgöğsü (tatlı), vezirparmağı (tatlı), bülbülyuvası (tatlı).../ d) Gök cisimlerinin adları: Büyükayı (yıldız kümesi), Küçükayı (yıldız kümesi), Samanyolu (yıldız kümesi).../ e) Renk adları: camgöbeği, fildişi, gülkurusu, kavuniçi, vişneçürüğü, yavruağzı.../ f) Hastalık adları: itdirseği (arpacık).../ g) Alet ve eşya adları: deveboynu (boru), kargaburnu (alet), kedigözü (lamba)... / h) Biçim adları: balıksırtı (desen), turnageçidi (fırtına)...

34 A. BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 4. Somut olarak yer bildiren alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, akşamüzeri, bayramüstü, ikindiüstü, yüzüstü Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan köy vb. yer ve kuruluş adlarında ünvan kelimesi sonda ise, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Abidinpaşa, Bayrampaşa, Kemalpaşa (ilçesi), Necatibey (Caddesi) Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır: güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu a. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: başbakan, başçavuş, başeser, başhekim, başkahraman, başrol, başsavcı, başyazar... b) Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki "başı" sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları: aşçıbaşı, çarkçıbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı...

35 A. BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 8. Oğlu, kızı sözleri: çapanoğlu, eloğlu. 9. Ağa, bey, efendi, hanım, nine vb. sözlerle kurulan birleşik kelimeler: ağababa, ağabey, beyefendi, hanımanne, hanımefendi Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: dershane, kahvehane, yazıhane, siyasetname, amcazade Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır: İçişleri, Dışişleri, Genelkurmay, Yükseköğretim "Biraz, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, herhangi" belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır: 13.Ev kelimesiyle kurulan bileşik kelimeler bitişik yazılır: bakımevi, doğumevi, öğretmenevi, yayınevi...

36 B. AYRI YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 1. Etmek, eylemek, kılmak, olmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, terk etmek, var olmak Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır: ada balığı, köpek balığı muhabbet kuşu, ateş böceği, çörek otu, çam fıstığı, küpe çiçeği, çakmak taşı, tuz ruhu, İngiliz anahtarı, Frenk gömleği, toplu iğne, çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, açık oturum, dil bilimi, göz yuvarı, su böreği, Kemalpaşa tatlısı, dolma biber, çiğ köfte, koz helva, Çoban yıldızı, yüzük parmağı, bağ bozumu, gece yarısı, hafta sonu, bal rengi, Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Orta Doğu, Uzak Doğu, Yukarı Ayrancı, kanun dışı, sınır ötesi, ön söz, ana bilim dalı, iç savaş Deyimler ayrı yazılır: akıntıya kürek çekmek, göz atmak...

37 KISALTMALARIN YAZIMI Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir: C (karbon), Ca (kalsiyum), Fe (demir), m (metre), mm(milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m2 (metre kare), cm2 (santimetre kare), c (cilt)... UYARI. Ekler, elementlerin simgelerine değil, adlarına getirilir: Fe'ye değil, demire. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins ismi ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor), Av. (Avukat), Alb. (Albay), Gen. (General); is. (isim), sf. (sıfat), hzl. (hazırlayan), çev. (çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya), Bşk. (Başkanlığı, Başkan), bk. (bakınız), dbl (dil bilgisi), db (dil bilimi)...

38 KISALTMALARIN YAZIMI Özel ad, birden çok sözcükten oluşuyorsa her sözcüğün başındaki harf büyük olur ve nokta konmaz (Bu durumda kısaltmaya gelen ek, kısaltmanın okunuşuna göre gelir.): ODTÜ'ye (ODTÜ'ne değil), TV'de (TV'da değil), MEB'in (MEB'nın değil), TL'nin, TRTnin, D (doğu), B (batı), KB (kuzeybatı) Kısaltma, sert ünsüzle bittiğinde: RTÜK'e (RTÜĞ'e değil) Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN'a (Askerî Elektronik Sanayii). TC. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T (Türkçe) kısaltmalarında geleneksel olarak nokta konur. Numara sözcüğünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan ek okunuşa göre getirilecektir: No.lu. No.suz

39 KISALTMALARIN YAZIMI Kimi kuruluşlar kısaltmalarında kendi adlarındaki her sözcüğü kullanmayabilir, kimileri de adlarındaki sözcüklerin birkaç harfi ile kısaltmalarını saptamışlardır: MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü), TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu), Dz. Kuv. K. (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), As. İz. (Asken İnzibat) Sonunda nokta bulunan kısaltmalara ek getirilirse kesme işareti kullanılması gerekmez, çünkü nokta, kısaltmayı ekten ayırır. Bu durumda kısaltmaya gelen ek, kısaltmanın açık okunuşuna uyar: İng.den. Fr.da. Alm.da, mad.leri, biy.den Üs İşaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz: m2ye. cm3e (Ek: sözcüğün okunuşuna göre getirilir.) Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kesme işareti kullanılır: cm'yi, kg'dan (Ek. sözcüğün okunuşuna göre getirilir.)

40 YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI Latin alfabesi kullanan uluslarla ilgili özel adların özgün yazımları, gerekli görülen durumlarda korunur: Shakespeare, New Orleans, Newton, Bordeaux, Descartes... Ancak bu özel adların okunuşları, metinde geçtiği ilk yerde, ayraç içinde gösterilir: Shakespeare (Şekspir)... Latin alfabesinden başka alfabe kullanan uluslardan alınan özel adlar, Türkçede söylendiği gibi yazılır: Konfüçyüs, Bağdat, Rimski Korsakof, Tolstoy... Yabancı dillerden gelip anlamca genelleşerek terim niteliği kazanmış adlar, Türkçede söylendiği gibi ve küçük harflerle yazılır: amper, giyotin, volt, vat, kolonya, röntgen, jilet, kanarya, lira, dolar...

41 YABANCI SÖZCÜKLERİN YAZIMI Başında ya da sonunda iki ünsüz bulunan kimi yabancı sözcükler yazılırken ünsüzlerinin arasına ünlü konulmaz: fren, kristal, program, staj, lüks, film, şart, aşk... "Coğrafya, fotoğraf, topoğraf gibi sözcüklerin dışında, yabancı sözcüklerin iç ve son seslerindeki g'ler korunur: paragraf, arkeolog, program, biyolog, biyografi, diyalog, dogmatizm, Türkolog Yabancı sözcüklerde yan yana bulunan ünlülerin arasında genellikle "v, y" ünsüzleri girmez: arkeolog, ideal, realizm, egoist, fermuar, jeolog, meteoroloji... UYARI: Yabana sözcüklerdeki "io, ia, ua" seslerinin arasına kimi kez, "v, y " ünsüzleri girer: biyoloji, biyografi, diyaliz, laboratuvar, diyagram, konservatuvar, kruvazör, tuval, fiyat

42 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER affedersin açık oturum alaca karanlık açgözlü babaevi alın yazısı ağırbaşlı art arda acente baba ocağı alelacele alışveriş anneanne ahududu büyük baba aksesuar afra tafra açıortay altyapı büyük anne aerobik apar topar ardı ardına ana vatan büyükelçi ağaçkakan ara söz ardı sıra anekdot başa baş ağustos böceği arapsaçı apandisit asfalt baş başa ağır sıklet Antep fıstığı antrenman bilumum başı bağlı açıkgöz aperatif aperitif bilinçaltı başgarson aşçıbaşı acayip aksesuar babaanne başhekim

43 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER başhemşire bilahare başköşe cansiparane çiy başucu basımevi basmakalıp celbetmek çiğ başüstüne bilfiil başıboş cephane çer çöp başıbozuk beribenzer başsağlığı cezaevi çalı kuşu başkahraman berhudar briket cicianne çıyan babayiğit berkemal camekân cibilliyetsiz çayevi başvurmak birçok canciğer cüzi çay ocağı başörtü birkaç cankulağı conta çağ dışı baş örtüsü balıksırtı cankurtaran ciklet çekidüzen başrol bire bir canıgönülden çinakop direk

44 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER direkt doğal gaz entelektüel fantastik gözyaşı deli dolu değnek espri fantezi grup defetmek doğaüstü espritüel flüt gökyüzü dil bilgisi eşkıya elektrik fritöz gözdağı dil bilimi eczane enikonu fasulye göz göze dövmek elvermek floresan gangster giderayak doküman erozyon fizik ötesi gardırop günaşırı düz yazı etüt farenjit gözaltı(gözetim) gelgelelim dipnot ek fiil federal gelişigüzel güler yüz dizüstü (pc) edevat feshetmek gökkuşağı gitgide

45 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER güvenoyu hırgür içe dönük ilköğretim karakter hastane hoparlör içgüdü ilkokul kooperatif hafta sonu hoşgörü iddia işveren kontör hava cıva hoşbeş ideoloji işporta kerpeten hoşsohbet Hristiyan ısıölçer inisiyatif katsayı havaalanı harikulade ızdırap ikiyüzlü kupür hava yolu hafriyat illüzyon illlaki kangren herhangi halüsinasyon ispat ipucu karnabahar herkes halbuki intihar Japon gülü kontrplak herhalde İngiliz anahtarı itham Japon balığı Kuvayımilliye

46 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER kıraathane kalemtıraş metot muhatap oratoryo konservatuvar kolesterol maydanoz menemen ortaöğretim kurdele kamuoyu makine maalesef ortaokul kravat kuş bakışı milletlerarası meyve orijinal kavanoz lavabo menü materyal orta oyunu kayısı laboratuvar motosiklet meğerki öge klasisizm laubali mübalağa mademki öteberi komiser lanet muşamba nükleer övmek kılavuz matbaa müsaade nispet öğleyin kuru yemiş müsvedde muzdarip okuryazar öngörü

47 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER olağanüstü perhiz peş peşe rastgele sandviç önsezi peşi sıra paşababa şefkat soyadı önayak program peyzaj sıkboğaz sivrisinek oy birliği paragraf pisboğaz sömestir sarımsak oldubitti parantez pedagog sere serpe silahşor oysaki plaj poğaça senli benli şoför paralel prosedür randevu satır başı sürpriz postane prodüktör rastlantı suçiçeği şarj pastane profesör restoran suspus şofben pardösü pijama rast gel- saygıdeğer sezaryen

48 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER stajyer üslup yaşam öyküsü yemekhane söz gelimi uluslararası yer altı(gizli, zararlı) yakinen tabildot üst geçit yıl dönümü yeryüzü tespih üst üste yüzüstü yılbaşı tazyik üniforma yüz karası yalın ayak tespit varyemez yarımada zatürre takdir varsaymak yüzükoyun zarafet telaffuz vejetaryen yazar kasa tehdit vazgeçmek yüksekokul unvan vicdan yanı sıra

49 Alparslan YILMAZ

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR MI-Mİ NİN YAZIMI DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK 05.12. 1 İçindekiler BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI... 1 Cümleler

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Büyük harfler, aşağıda sıralanan yerlerde kullanılır. Burada yazılmayan yerlerde büyük harfler kullanılmaz. 1. Cümle büyük harfle başlar: Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.

Detaylı

8-9. Yazım Kuralları ORTAK DERSLER TÜRK DİLİ I. Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

8-9. Yazım Kuralları ORTAK DERSLER TÜRK DİLİ I. Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR 8-9 Yazım Kuralları ORTAK DERSLER TÜRK DİLİ I Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR 1 Ünite: 8-9 YAZIM KURALLARI Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR İçindekiler 8.1. BAZI KELIMELERIN YAZILIŞI... 3 8.1.1. Bağlaç Olan da/de

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

YAZIM KURALLARI. Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak uyuma girer.

YAZIM KURALLARI. Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak uyuma girer. YAZIM KURALLARI A. BAZI KELİME VE EKLERİN YAZIMI 1. Soru Eki (-mı/-mi/-mu/-mü) Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak uyuma girer. Beni anladın

Detaylı

A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki " i " sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar.

A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki  i  sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar. Yazım (İmla) Kuralları "ile" Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı: "ile" sözcüğü kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılırsa şu kurallara dikkat edilir : A) Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki

Detaylı

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Yazım (İmla) Kuralları

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Yazım (İmla) Kuralları SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA Yazım (İmla) Kuralları SAYILARIN YAZILIŞI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI KISALTMALARIN YAZILIŞI İKİLEMELERİN YAZILIŞI YAZIM (İMLA) KURALLARI BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAZIMI

Detaylı

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz.

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Cümleler, dizeler Yarın sınavımız var. Öğretmen bize : Zil az önce çaldı. dedi. Akşam iniyor yine şehirlere, Hüzne boyandı gökyüzü. BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Hitaplar

Detaylı

Öğretmenimiz: Dil bir kültür aracıdır. dedi.

Öğretmenimiz: Dil bir kültür aracıdır. dedi. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Gazete ve dergi adlarını her kelimesi büyük yazılır. Ancak gazete ve dergi kelimeleri cins isim olduğundan küçük yazılır.(resmi Gazete) Hürriyet gazetesi, Analitik dergisi...

Detaylı

ÜNİTE 6 YAZIM KURALLARI TÜRK DİLİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 6 YAZIM KURALLARI TÜRK DİLİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER YAZIM KURALLARI İÇİNDEKİLER Büyük Harflerin kullanımı Saatlerin Yazımı Sayıların Yazımı İkilemelerin Yazımı mi Soru Edatının Yazımı de/ -de nin Yazımı ki/-ki nin Yazımı Kısaltmaların Yazımı Bitişik Yazılan

Detaylı

TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ

TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ YAZIM KURALLARI & NOKTALAMA İŞARETLERİ AÇI DERSHANELERİ TÜRKÇE ZÜMRESİ AÇIKLAMA Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri ile ilgili Türk Dil Kurumu tarafından bazı

Detaylı

Büyük harflerin kullanıldığı yerler

Büyük harflerin kullanıldığı yerler On5yirmi5.com Büyük harflerin kullanıldığı yerler Türk Dil Kurumu'na göre büyük harflerin kullanıldığı yerler... Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2014 Salı (oluşturma : 9/19/2015) İşte TDK'ya göre büyük harflerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TÜRK DİLİ I. Hafta 10. Okutman Engin ÖMEROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DİLİ I. Hafta 10. Okutman Engin ÖMEROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 10 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ GÜLŞAH GELİŞ NOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTALAMA İŞARETLERİ GÜLŞAH GELİŞ NOKTALAMA İŞARETLERİ 2012 NOKTALAMA İŞARETLERİ GÜLŞAH GELİŞ NOKTALAMA İŞARETLERİ 06.12.2012 KONUNUN MÜFREDATTAKİ YERİ Dersin adı Sınıf düzeyi Ünite adı Süresi Türkçe 7.sınıf Noktalama işaretleri 80 dakika ÖRNEK DERS PLANI

Detaylı

KELİMELERİN VE KELİME ÖBEKLERİNİN YAZILIŞI

KELİMELERİN VE KELİME ÖBEKLERİNİN YAZILIŞI KELİMELERİN VE KELİME ÖBEKLERİNİN YAZILIŞI PEKİŞTİRMELİ ÖZLERİN YAZILIŞI özleri i gerçek ol adığı apaçık ortada. apasağla ada göçtü gitti!!!! Kar akarışık / Dar adağı ık AYILARIN YAZILIŞI!!! Saat, para

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) TV'da güzel bir film varmış. B) Benim de İzmit de bir işim var. C) Sünbül gibi bir çiçek görmedim. D) Televizyondaki yabancı programlar

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Raporları Yazım Kuralları

Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Raporları Yazım Kuralları 2015 Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Raporları Yazım Kuralları SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını

Detaylı

Haberde rakam yazarken nelere dikkat edilmeli? Ramazan Solak Ekonomi Editörü Cihan Haber Ajansı

Haberde rakam yazarken nelere dikkat edilmeli? Ramazan Solak Ekonomi Editörü Cihan Haber Ajansı Haberde rakam yazarken nelere dikkat edilmeli? Ramazan Solak Ekonomi Editörü Cihan Haber Ajansı Yazı dilinde rakam Türk lirası (TL) Euro mu? Avro mu? % (Yüzde) Oran: 1.2 mi, 1,2 mi? 1.234.456 = 1,2 milyon

Detaylı

BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI

BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Cümleler, dizeler Yarın sınavımız var. Öğretmen bize : Zil az önce çaldı. dedi. Akşam iniyor yine şehirlere, Hüzne boyandı gökyüzü. Hitaplar Canım Anneciğim, Sevgili Nesrin Sayın

Detaylı

ç- Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: İçerdikleri anlamlar açısından tezat içeren sözcüklerdir. Örnek: ileri geri, sık seyrek, iyimser kötümser

ç- Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: İçerdikleri anlamlar açısından tezat içeren sözcüklerdir. Örnek: ileri geri, sık seyrek, iyimser kötümser Sözcükte Anlam a- Gerçek (Temel) Anlamlı Sözcükler: Sözcüklerin herkes tarafından bilinen ortak anlamıdır. Bir sözcüğün söylendiği anda ilk akla gelen anlamı o sözcüğün gerçek (temel) anlamıdır. Örnek:

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Düz Yazı Bilgisi Efsane Destan Masal Hikâye Tiyatro Gezi Yazısı Anı (Hatıra) Günlük (Günce) Deneme Biyografi Otobiyografi Mektup Münazara Şiir Bilgisi

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

Noktalama İşaretlerinin Kullanım Yerleri

Noktalama İşaretlerinin Kullanım Yerleri noktalama işaretlerinin kullanım yerleri nin Kullanım Yerleri 2 TDK İmla Kılavuzuna göre Türkçemizde 17 tane noktalama işareti vardır. Geçen dersimizde 7 tanesini işlemiştik. Bu dersimizde de geriye kalan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

İSİM (AD) Canlı ve cansız varlıkların, kavramların, duyguların dilimizdeki karşılığı olan sözcüklere isim (ad) denir.

İSİM (AD) Canlı ve cansız varlıkların, kavramların, duyguların dilimizdeki karşılığı olan sözcüklere isim (ad) denir. İSİM (AD) Canlı ve cansız varlıkların, kavramların, duyguların dilimizdeki karşılığı olan sözcüklere isim (ad) denir. İSİMLER İKİ TÜRLÜ İNCELENİR: I. Anlamlarına Göre İsimler 1. Varlıkların Oluşlarına

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

İMLÂ YANLIŞLARI (AÇIKLAMALI CEVAPLARLA)

İMLÂ YANLIŞLARI (AÇIKLAMALI CEVAPLARLA) İMLÂ YANLIŞLARI (AÇIKLAMALI CEVAPLARLA) *Omuzundaki ağrı geçti mi ki koşabiliyorsun? Açıklama: omuzundaki omzundaki: ses düşmesi olur Doğrusu: Omzundaki ağrı geçti mi ki koşabiliyorsun? *Bir takım insanlar

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kaçmayı namusuna yediremiyordu.

NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Kaçmayı namusuna yediremiyordu. Noktalama İşaretleri Nokta Virgül Noktalı Virgül İki Nokta Üç Nokta Sıra Noktalar Soru İşareti Ünlem İşareti Kısa Çizgi Uzun Çizgi Tırnak İşareti Parantez Kesme İşareti NOKTA (. ) - Tamamlanmış cümlelerin

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

2014 ve Takip Eden Yıllarda Arslara Ait Asgari Ölçüde M² Birim Değer Cetveli

2014 ve Takip Eden Yıllarda Arslara Ait Asgari Ölçüde M² Birim Değer Cetveli 1 Aydın Merkez Aydın Belediyesi Adnan Menderes ÇEŞTEPE BULVARI KÜME EVL. 14,00 (K) 2 Aydın Merkez Aydın Belediyesi Adnan Menderes AYDIN BULVARI 197,00 (K) 3 Aydın Merkez Aydın Belediyesi Adnan Menderes

Detaylı

6. SINIF TATİL PROGRAMI

6. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi SEVGİ / Deney / Sözcükte Anlam SEVGİ / Türkiye / Noktalama İşaretleri - Nokta KİŞİSEL GELİŞİM / Engellerimiz / Zamir (Adıl) KİŞİSEL GELİŞİM / Engellerimiz / Sözcük Hâlindeki Zamirler

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

» Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar.

» Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar. 1. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER» Cümleler büyük harfle başlar.» Elindeki kitabı bize tanıttı.» Kapıyı altmış yaşlarında bir teyze açtı.» Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 6.Hafta SES BİLGİSİ Bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri inceleyen dil bilimi kolu ses bilgisidir. Harf, sesin yazıdaki işaretidir.

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q Sıfatlar Bilgisayar I 10.12. Salim Erer 0 1. Ünite Hakkında Genel Bilgi Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır. A. AD SOYLU SÖZCÜKLER 1. İsim (Ad) - İsim Çekim Ekleri 2. Sıfat

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ / 1 1. Çocuk Edebiyatının Tanımı, Niteliği ve Önemi / 1 Tanımı / 1 Niteliği / 3 Önemi / 5 / 8 Çocuk ve Kitapları / 8 Çocuk Edebiyatı ve Kitapları / 9 Çocuk ve Kitap / 12 Boş Zamanları

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir. ÇEKİM EKLERİ: Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını sağlar, hâlini, sayısını, zamanını, şahsını belirler. Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında

Detaylı

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir

ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir ZAMİRLER(ADILLAR) Zamir sözcük türlerinden biridir. Zamiri yapmak için cümleyi çok çok iyi anlamak gerekir çünkü zamirler isimlerin yerine geçen sözcüklerdir sözcüğün neyin yerine, nasıl geçtiğini kavramak

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

HANGİ SÖZCÜK NASIL YAZILIR?

HANGİ SÖZCÜK NASIL YAZILIR? abazan abıhayat abuk sabuk acayip acente açgözlü açık ara açık oturum açık öğretim açık saçık açık seçik açıkgöz açıortay adale adamakıllı Adile Hala (tarihî ise) aerobik Affetmek afra tafra aforoz Afyonkarahisar

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir.

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir. TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Hece- harf bilgisihece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir. Kelimeler hecelerden, heceler harflerden meydana gelir. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü derken ağzımızı bir

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

Türk Dili I El Kitabı

Türk Dili I El Kitabı Türk Dili I El Kitabı Editörler Osman Gündüz Osman Mert Yazarlar Sıddık Bakır Yasin Mahmut Yakar Osman Mert Kürşad Çağrı Bozkırlı Erhan Durukan Nurşat Biçer Oğuzhan Yılmaz M. Abdullah Arslan Osman Gündüz

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı