"DE" BAĞLACININ YAZIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""DE" BAĞLACININ YAZIMI"

Transkript

1 YAZIM KURALLARI

2 "DE" BAĞLACININ YAZIMI "De" bağlacı bir sözcüktür ve her zaman ayrı yazılır; kendinden önceki sözcüğe büyük ünlü uyumu yönünden uyar. "Erken çıkacakmış da sana yetişecekmiş." "Yanlışları doğru gibi göstermek de bir işe yaramaz." De bağlacı, sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralından etkilenmez, hiçbir zaman "ta, te" biçiminde yazılmaz. "Halk da destekledi bu sanatçıyı." "Kitap da çiçek de almak gerekiyor." UYARI: Ek olan "-de" ile "de" bağlacı karıştırılmamalıdır. Ek olan de, ya bulunma durum eki ya da yapım ekidir, cümleden çıkarıldığında anlatım bozulur. "Aradığımı, bu kitapta buldum " "Bu yaşamda mutluluğu yakalamalısın."

3 "Kİ" BAĞLACININ YAZIMI "Ki" bağlacı bir sözcüktür ve her zaman ayrı yazılır; cümleleri ve sözcükleri bağlar. "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini" "Problem o kadar zordu ki onu çözemedik." "Seni o kadar özledim ki anlatamam."

4 UYARI Ek olan "-ki" ile "ki" bağlacı karıştırılmamalıdır. Ek olan "-ki" ya sıfat türeten yapım ekidir ya da ilgi zamiri olarak kullanılır. "Evdeki işlere zaman ayıramıyorum " (sıfat) "Sabahki olay, canımı çok sıktı." (sıfat) "Bu ceketinki daha iyi bununkinden " (ilgi zamiri) "Bu yazarınki etkileyici bir kitap " (ilgi zamiri) Kimi örneklerde ki bağlacı kendinden önceki sözcükle kalıplaşır, bitişik yazılır meğerki, mademki, halbuki, oysaki, sanki...

5 Mİ SORU EDATININ YAZIM! "Mi" soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önceki sözcüğün ünlüsüne büyük ve küçük ünlü uyumu yönünden uyar. Üstüne gelen eklerle bitişik yazılır. "Mektuba yanıt yazmayacak mısın?" "Dün yanına gelen baban mıydı?" "Bu konu üzerinde biraz daha durmak gerekmiyor muydu?" "Akşam olup evine geldi mi çok mutlu oluyordu." "Düşünceni uygulamaktan vazgeçtin mi?" "Düşünceni uygulamaktan vaz mı geçtin?"

6 İLE, İDİ İMİŞ VE İSE'NİN YAZIMI ile, idi, imiş, ise" ayrı olarak yazılırsa hiçbir değişikliğe uğramaz: "Artık Eskişehir'e de Konya'ya da hızlı tren ile gidilecek." "Yazı yazmak da bir hırstan başka ne idi?" "Yeni aldığı kitabı, zevkle okuyor imiş." "Pencere açık kalmış ise ev soğumuştur."

7 İLE, İDİ İMİŞ VE İSE'NİN YAZIMI "ile, idi, imiş, ise", ünsüzle biten bir sözcüğe ek olarak getirilirse "i" ünlüsü düşer, kendinden önceki sözcüğe ünlü uyumları yönünden uyar: kitapla, çiçekti, uzunmuş, çalışkansa... "ile, idi, imiş, ise", ünlü ile biten bir sözcüğe ek olarak getirilirse "i" sesinin yerini "y" sesi alır ve kendinden önceki sözcüğe ünlü uyumları yönünden uyar: sevgiyle, sarıydı, kısaymış, zekiyse...

8 GÜN VE AY ADLARININ YAZIMI Belirli bir gün ya da tarih gösteren gün ve ay adları büyük harfle başlatılır: "Onur, 23 Mart 1974'te doğdu." "Sınav 18 Haziran Pazar günü yapılacak." "Nişan, 23 Eylül'e ertelendi." "Atatürk, 1919 senesi Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktı." Belirli bir gün ya da tarih göstermeyen gün ve ay adları, küçük harfle başlatılır: "Size ancak cuma günü uğrayabilirim." "Her yıl haziranda tatile çıkıyorum."

9 TARİHLERİN YAZIMI Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl sırası izlenir ve aşağıdakilerden biri kullanılır: 29 Ekim /10/ /X/ X. 1923

10 AY, DÜNYA, GÜNEŞ, GEZEGEN ADLARININ YAZIMI "Ay, dünya, güneş" sözcükleri, coğrafya ya da gök bilimle ilgili konularda geçiyorsa (terim), büyük harfle başlatılır: "Ay Dünya'nın, Dünya da Güneş'in çevresinde döner." "Bilim adamları Güneş'teki patlamaların nedenini araştırıyor." "Ay, dünya, güneş" sözcükleri genel bir kavram bildirdiklerinde, özel ad niteliği kalmaz ve küçük harfle başlatılır: "Güneye bakan evler bol güneş alır." "Onun dünyada bir eşi yok." "Gökyüzünde koca bir ay salınıyor." Gezegenler, gök cisimleri, burçlar, evrende tek varlıklar oldukları için, adları büyük harfle başlatılır: Mars, Uranüs, Büyükayı, Küçükayı, Samanyolu... Terazi burcu, Boğa burcu...

11 ÜNLÜ İLE BAŞLAYAN EKLERİN YAZIMI Ünlü ile başlayan ekler, "a, e" ünlüsü ile biten bir sözcüğe geldiğinde, ünlü çatışmasını önlemek için araya "y" ünsüzü girer. Bu durumda "a, e" sesleri söylenişte darlaşır, "ı, i" olarak okunur ancak yazımda bu darlaşma gösterilmez. YAZILIRKEN Gelmeyen Anlayacak Ağlayarak OKUNURKEN Gelmiyen Anlıyacak Ağlıyarak

12 İKİLEMELERİN YAZIMI İkilemeyi oluşturan sözcükler ayrı yazılır, sözcüklerin arasına virgül, kısa çizgi gibi işaretler konulmaz. şan şöhret alt alta art arda bata çıka el ele yan yana sere serpe iç içe dişe diş

13 SAYILARIN YAZIMI Sayılar, rakamla ya da yazıyla yazılabilir. Yazıyla yazılırsa her sayı sözcüğü ayrı olur: "Okula yüz yirmi beş kitap alındı." "Çiftliğe üç yüz elli ağaç dikilmiş." Anlatı türü yazılarda, özel mektuplarda, küçük sayılar yazı ile gösterir: "Ülkesine kırk yıldır hasret." "Ailesinden on beş yaşında ayrıldı.«bilimsel yazılarda,kesinlik aranan konularda sayılar rakamla gösterilir: "Türkiye'nin yüzölçümü km2 dir."

14 SAYILARIN YAZIMI Çok sıfırlı, büyük sayıların ana sayılarından sonraki basamaklar yazıyla gösterilebilir: 2 milyar, 9 trilyon Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir: 9 ardeğil, dokuzar Oyun adlarını niteleyen sayılar bitişik yazılır: altmışaltı Notayı niteleyen sayılar ayrı yazılır: on altılık UYARI: Çek, senet, makbuz gibi belgelerde sayılar yazıyla da yazılabilir. Bu durumda, değişiklik yapılmasını önlemek için, sayı adları bitişik yazılır. Yüzdoksanbeş, üçyüzellialtı

15 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlatılır. "Yanıma geldiğinde gerçeği anladım." Bir cümlede iki kısa çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Bir zamanlar - bu zamanlar çok da uzak değildir - Türk saltanatının maddi sınırları çok genişti. Bütün özel adlar büyük harfle başlatılır. Kişi adları ve soyadları: Onur Yüksel, Yağmur Atalay... Hayvanlara verilen adlar: Boncuk, Bobi, Duman, Sarman... Ulus adları: Türk, Alman, İngiliz, Arap... Devlet, ülke adları: Türkiye, İtalya, Pakistan Yer adlan (kıta, bölge, il, ilçe köy, semt, cadde, sokak vb.): Asya, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Yakın Doğu, Ankara, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Kediseven Sokağı UYARI: Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda sözcük başında büyük harf kullanılır Hisar dan, Boğaz'dan, Bulvar'dan

16 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Coğrafya ile ilgili kıta, bölge, ova, dağ, deniz, göl, akarsu, orman adları, büyük harfle başlar. Kavramı kendi başına bildirmeyip ancak bir tür adı ile tamamlanan özel yer adlarında tür adı ayrı olmak üzere, her iki sözcük de büyük harfle başlatılır: Ayrı Dağı, Van Gölü, Konya Ovası, Sakarya Irmağı, Gülek Geçidi, Süveyş Kanalı... UYARI: Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, belde, koy vb. sözler küçük harfte başlar: Konya ili, Etimesgut ilçesi, Taflan köyü vb. UYARI: Deniz, dağ, köy, göl, su, ırmak adlarıyla tamamlanıp kalıplaşmış özel adlar bitişik yazılır: Akdeniz, Karadeniz, Kızılırmak Uludağ, Göksu, Kavaklıdere, Çukurova

17 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar: Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Galata Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı, Huzur Apartmanı... Kurum ve kuruluş adlan: Türkiye Cumhuriyeti, Ankara Üniversitesi, Türkiye Ziraat Bankası, Ankara Belediyesi, Devlet Su İşleri, Millî Kütüphane, Atatürk Orman Çiftliği... Dil adları: Türkçe, İngilizce, Almanca, Latince... Din, mezhep, tarikat adları: İslamiyet, Musevilik, Budizm, Alevilik, Protestanlık, Kadirilik... Ulus, din, dil, mezhep, kişi ve benzeri adlardan türemiş sözcükler: Türklük, Türkçülük, Atatürkçülük, Hegelci, Iraklı, İngilizler... UYARI; Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz: acem (Türk müziğinde bir perde), allahlık (saf, zararsız kimse), donkişotluk (gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışmak

18 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar: Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus, Kibele... Tanrı sözcüğü özel ad olarak kullanılmadığında küçük harfle başlar: Eski Yunan tanrıları. Bazı dinî terimlerin küçük harfle başlaması gelenekselleşmiştir: cennet, cehennem, peygamber, sırat köprüsü... Özel adlara bağlı saygı sözcükleri, sanlar, meslek adları büyük harfle başlatılır: Serpil Hanım, Bay Murat Kartal, Doktor Ali Sipahi, Koca Yusuf, Mimar Sinan... UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz: Nehir abla, Mehmet amca, Alı dayı...

19 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Akrabalık adları başa geldiğinde büyük harfle yazılır: Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun... Bazı tarihî şahsiyetler de unvan değeri kazandığı için büyük harfle yazılır: Gül Baba, Gülsüm Bacı, Sultan Ana... Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Borçlar Hukuku(kanun), Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği, Medeni Kanun...) UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik vb.ni bildiren kelimeler, belli bir kurum vb. kastedildiğinde büyük harfle başlar: "Bu yıl Meclis, yeni doneme erken başlayacaktır."

20 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, müzik) her kelimesi büyük harfle başlar: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal; Türk Dili, Türk Kültürü, Varlık; Resmî Gazete, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Asır; Saraydan Kız Kaçırma, Onuncu Yıl Marşı... UYARI: Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz: Milliyet gazetesi. Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tablosu... Kitaplarda bölüm; dergi ve gazetelerde yazı ve haber başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlatılır. Bu yazıların "ve, de, ile, ya, ya da, ki" bağlaçları ve "mi" soru edatı küçük harfle başlatılır: Türk Dilinin Sorunları ve Çözümleri Doğa ile İnsan

21 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Mektuplarda, konuşma metinlerinde ve resmî yazılarda hitap sözcükleri ve zarf üzerine yazılan her sözcük büyük harfle başlatılır: Sevgili Emre, Sayın Başkan, Canım Anneciğim, Yer, yön, bölge bildiren sözcükler, bir özel addan önce geliyorsa ya da bir özel adın yerine kullanılmışsa büyük harfle başlatılır: "Yine Güneydoğu Anadolu sorunlar içinde." "Olaylar Kuzey Afrika'da olmuş." "Felsefe Batı'da gelişti.«uyari: Doğu ve batı sözleri yon bildirdiğinde küçük olarak yazılır: Bursa'nın doğusu. Bu sözler düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde ise büyük olarak yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi.

22 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Millî ve dinî bayramlarla bayram niteliği Kazanmış günlerin adları büyük harfle başlar: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Nevruz Bayramı, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Hıdırellez... Kurultay, bilgi şöleni, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelime büyük harfle başlar: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Manas Bilgi Şöleni. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Yükselme Devri, Millî Edebiyat Dönemi, Tanzimat Dönemi... UYARI: Tarihî donem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harflerle başlar: divan şiiri, divan edebiyatı, halk şiiri, halk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, Türk dili, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tekke edebiyatı...

23 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır: "Banka, bütçe, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye" gibi yüzlerce kelime, kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur. Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar: "Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Otobüs Durağı, III. Kat. IV. Sınıf...«UYARI: Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıkta bulunan kelimelerin tamamı, alt başlıkta bulunan kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar.

24 BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI UYARI: Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret. Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz. Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz: acemaşıran acembuselik, bayati, hicazkâr, türkü, varsağı, bayatı.

25 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ün, Türkiye'mizin, Fatih Sultan Mehmet'e, Sultan Ana'nın, Alman'sınız, Osmanlı Devleti'ndeki, Cebrail'den, Çanakkale Boğazı'nın, Sait Halim Paşa Yalısı'ndan, Resmî Gazete'de, Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Eski Çağ'ın, Yükselme Dönemi'nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'na vb. UYARI: Özel adlar ve tür adları için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce konur: Yunus Emre'nin (1240?- 1320) O kitabı (Bit Palas) bana getir. Ek getirildiğinde "Avrupa Birliği" kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği'ne üye ülkeler...

26 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden bin bulunan özel adlara ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde Ahmet'i yazılır Ahmedi okunur. Sonunda 3 teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz Boğaz Köprümüzün güzelliği, Kuşadamızdaki liman vb. Kanun, tüzük. yönetmelik, yönerge ve genelge adlarından sonra getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır: Milli Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un, Atatürk Uluslararası Barış ödülü Tüzüğü'nde, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmenliği'nin Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun'un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik in 2'nci maddesine göre..

27 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Dekanlığına, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının, Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna, Mavi Köşe Bakkaliyesinden, Migrosun Özel adların kısaltmalarından sonra getirilen ekler, kesme ile belirlenir: ODTÜ'ye, TKİ'nin, TEDAŞ'ta, TÜBİTAK'a... Sayılardan sonra gelen ekler, kesme ile belirlenir: 5'inci, 2'nci, saat 15.00'te... Ekinden ayn olarak gösterilmek istenen harf ya da sözcükten sonra kesme kullanılır: K'nin ğ'ye dönüşmesi... -yor'un görevleri...

28 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Özel adlara getirilen yapım ekleri ve çoğul eki ile bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz: Ankaralı, Atatürkçü, Türklük, Türkçeleştirmek, Avrupalıların, Türkler, Göktürkler, "Aliler pikniğe gidecek.", "Mustafa Kemaller tükenmez." Özel adlardan türetilmiş sözcüklere gelen çekim ekleri kesme ile belirlenmez: Türkçenin, İngilizceye, Ankaralının Birincinin sonunda ve ikincinin başında ünlü ses bulunan iki sözcük birlikte söylenirken kimi kez birinci sözcüğün sonundaki ünlü düşer. Bu durumda ünlünün yerine kesme konur: "N'eyleyim ki elimden bir şey gelmez.", "Karac'oğlan devranım var, demim var."

29 KESME İŞARETİNİN KULLANIMI Özel adlara getirilen ek, bir sonraki satıra geçirilecekse özel adın sonuna yalnız kesme konur, kısa çizgi konmasına gerek yoktur: da İstanbul Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz: Yabancı özel adlar, özgün yazımı ile yazılıp "-li" yapım eki alıyorsa bu ekten önce kesme konur: "Bordeaux'lu, London'lı, Nice'li"

30 DÜZELTME İŞARETİ Arapça ya da Farsçadan dilimize girmiş kimi sözcüklerde k, g ünsüzleri ince ses vermek durumundaysa, bu ünsüzlerden sonra gelen a, u ünlülerinin üzerine düzeltme işareti konur: kâtip, rüzgâr, kâğıt, dergâh, tezgâh, Kâzım, Kâmil Kişi ve yer adlarında ince "l" ünsüzünden sonra gelen "a " ve "u" ünlüleri de düzeltme işareti ile yazılır: Halûk, Lâle, Balâ, Elâzığ, İslâhiye, Lâdik, Lâpseki, Selânik vb. Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karşımasını önlemek için kullanılır, Türk askeri - Askerî okul Sesleri bir, söylenişleri ve anlamları ayrı olan kimi yabancı sözcüklerin okunuşlarını ayırmak için, uzun olan ünlü üzerine düzeltme işareti konur: yar (uçurum) yâr (sevgili); hakim (bilge) hâkim (yargıç); adet (tane) âdet (alışkanlık); dahi (bağlaç) dâhi (çok zeki)

31 BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAZIMI

32 A. BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 1. Ad ya da ad soylu bir sözcük "etmek, olmak, eylemek" yardımcı eylemleriyle birleşirken bir ses ikizleşir ya da düşerse yardımcı eylemler bitişik yazılır:af -» affetmek, emir -» emretmek, his -» hissetmek, seyir -» seyretmek, haz -» hazzetmek, kahır -» kahrolmak, zan -» zannetmek, devir -» devretmek Kurallı birleşik eylemler bitişik yazılır: koşabilmek, gidedurmak, öleyazmak, yazıvermek, süregelmek, düşeyazmak Anlamca kaynaşmış birleşik eylemler ayrı yazılır: Gözden düşmek, kulaç atmak... Birkaç kural dışı sözcük bitişik yazılır: elvermek, alıkoymak, vazgeçmek, varsaymak, öngörmek...

33 A. BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 2, Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: kaynana (< kayın ana), kaynata (< kayın ata), nasıl (< ne asıl), niçin (< ne için), pazartesi (< pazar ertesi), sütlaç (< sütlü aş), birbiri (< biri biri). 3. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır: a) Bitki adları: kuşyemi, akşamsefası, camgüzeli, gecesefası... / b) Hayvan adları: danaburnu (böcek), karabaş (köpek), karafatma (böcek), yalıçapkını (kuş)... / c) Yiyecek adları: dilberdudağı (tatlı), hanımgöbeği (tatlı), kedidili (bisküvi), tavukgöğsü (tatlı), vezirparmağı (tatlı), bülbülyuvası (tatlı).../ d) Gök cisimlerinin adları: Büyükayı (yıldız kümesi), Küçükayı (yıldız kümesi), Samanyolu (yıldız kümesi).../ e) Renk adları: camgöbeği, fildişi, gülkurusu, kavuniçi, vişneçürüğü, yavruağzı.../ f) Hastalık adları: itdirseği (arpacık).../ g) Alet ve eşya adları: deveboynu (boru), kargaburnu (alet), kedigözü (lamba)... / h) Biçim adları: balıksırtı (desen), turnageçidi (fırtına)...

34 A. BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 4. Somut olarak yer bildiren alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, akşamüzeri, bayramüstü, ikindiüstü, yüzüstü Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan köy vb. yer ve kuruluş adlarında ünvan kelimesi sonda ise, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Abidinpaşa, Bayrampaşa, Kemalpaşa (ilçesi), Necatibey (Caddesi) Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır: güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu a. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: başbakan, başçavuş, başeser, başhekim, başkahraman, başrol, başsavcı, başyazar... b) Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki "başı" sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları: aşçıbaşı, çarkçıbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı...

35 A. BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 8. Oğlu, kızı sözleri: çapanoğlu, eloğlu. 9. Ağa, bey, efendi, hanım, nine vb. sözlerle kurulan birleşik kelimeler: ağababa, ağabey, beyefendi, hanımanne, hanımefendi Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: dershane, kahvehane, yazıhane, siyasetname, amcazade Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır: İçişleri, Dışişleri, Genelkurmay, Yükseköğretim "Biraz, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, herhangi" belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır: 13.Ev kelimesiyle kurulan bileşik kelimeler bitişik yazılır: bakımevi, doğumevi, öğretmenevi, yayınevi...

36 B. AYRI YAZILAN BİRLEŞİK SÖZCÜKLER 1. Etmek, eylemek, kılmak, olmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, terk etmek, var olmak Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır: ada balığı, köpek balığı muhabbet kuşu, ateş böceği, çörek otu, çam fıstığı, küpe çiçeği, çakmak taşı, tuz ruhu, İngiliz anahtarı, Frenk gömleği, toplu iğne, çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, açık oturum, dil bilimi, göz yuvarı, su böreği, Kemalpaşa tatlısı, dolma biber, çiğ köfte, koz helva, Çoban yıldızı, yüzük parmağı, bağ bozumu, gece yarısı, hafta sonu, bal rengi, Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Orta Doğu, Uzak Doğu, Yukarı Ayrancı, kanun dışı, sınır ötesi, ön söz, ana bilim dalı, iç savaş Deyimler ayrı yazılır: akıntıya kürek çekmek, göz atmak...

37 KISALTMALARIN YAZIMI Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir: C (karbon), Ca (kalsiyum), Fe (demir), m (metre), mm(milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m2 (metre kare), cm2 (santimetre kare), c (cilt)... UYARI. Ekler, elementlerin simgelerine değil, adlarına getirilir: Fe'ye değil, demire. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins ismi ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor), Av. (Avukat), Alb. (Albay), Gen. (General); is. (isim), sf. (sıfat), hzl. (hazırlayan), çev. (çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya), Bşk. (Başkanlığı, Başkan), bk. (bakınız), dbl (dil bilgisi), db (dil bilimi)...

38 KISALTMALARIN YAZIMI Özel ad, birden çok sözcükten oluşuyorsa her sözcüğün başındaki harf büyük olur ve nokta konmaz (Bu durumda kısaltmaya gelen ek, kısaltmanın okunuşuna göre gelir.): ODTÜ'ye (ODTÜ'ne değil), TV'de (TV'da değil), MEB'in (MEB'nın değil), TL'nin, TRTnin, D (doğu), B (batı), KB (kuzeybatı) Kısaltma, sert ünsüzle bittiğinde: RTÜK'e (RTÜĞ'e değil) Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN'a (Askerî Elektronik Sanayii). TC. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T (Türkçe) kısaltmalarında geleneksel olarak nokta konur. Numara sözcüğünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan ek okunuşa göre getirilecektir: No.lu. No.suz

39 KISALTMALARIN YAZIMI Kimi kuruluşlar kısaltmalarında kendi adlarındaki her sözcüğü kullanmayabilir, kimileri de adlarındaki sözcüklerin birkaç harfi ile kısaltmalarını saptamışlardır: MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü), TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu), Dz. Kuv. K. (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), As. İz. (Asken İnzibat) Sonunda nokta bulunan kısaltmalara ek getirilirse kesme işareti kullanılması gerekmez, çünkü nokta, kısaltmayı ekten ayırır. Bu durumda kısaltmaya gelen ek, kısaltmanın açık okunuşuna uyar: İng.den. Fr.da. Alm.da, mad.leri, biy.den Üs İşaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz: m2ye. cm3e (Ek: sözcüğün okunuşuna göre getirilir.) Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kesme işareti kullanılır: cm'yi, kg'dan (Ek. sözcüğün okunuşuna göre getirilir.)

40 YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI Latin alfabesi kullanan uluslarla ilgili özel adların özgün yazımları, gerekli görülen durumlarda korunur: Shakespeare, New Orleans, Newton, Bordeaux, Descartes... Ancak bu özel adların okunuşları, metinde geçtiği ilk yerde, ayraç içinde gösterilir: Shakespeare (Şekspir)... Latin alfabesinden başka alfabe kullanan uluslardan alınan özel adlar, Türkçede söylendiği gibi yazılır: Konfüçyüs, Bağdat, Rimski Korsakof, Tolstoy... Yabancı dillerden gelip anlamca genelleşerek terim niteliği kazanmış adlar, Türkçede söylendiği gibi ve küçük harflerle yazılır: amper, giyotin, volt, vat, kolonya, röntgen, jilet, kanarya, lira, dolar...

41 YABANCI SÖZCÜKLERİN YAZIMI Başında ya da sonunda iki ünsüz bulunan kimi yabancı sözcükler yazılırken ünsüzlerinin arasına ünlü konulmaz: fren, kristal, program, staj, lüks, film, şart, aşk... "Coğrafya, fotoğraf, topoğraf gibi sözcüklerin dışında, yabancı sözcüklerin iç ve son seslerindeki g'ler korunur: paragraf, arkeolog, program, biyolog, biyografi, diyalog, dogmatizm, Türkolog Yabancı sözcüklerde yan yana bulunan ünlülerin arasında genellikle "v, y" ünsüzleri girmez: arkeolog, ideal, realizm, egoist, fermuar, jeolog, meteoroloji... UYARI: Yabana sözcüklerdeki "io, ia, ua" seslerinin arasına kimi kez, "v, y " ünsüzleri girer: biyoloji, biyografi, diyaliz, laboratuvar, diyagram, konservatuvar, kruvazör, tuval, fiyat

42 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER affedersin açık oturum alaca karanlık açgözlü babaevi alın yazısı ağırbaşlı art arda acente baba ocağı alelacele alışveriş anneanne ahududu büyük baba aksesuar afra tafra açıortay altyapı büyük anne aerobik apar topar ardı ardına ana vatan büyükelçi ağaçkakan ara söz ardı sıra anekdot başa baş ağustos böceği arapsaçı apandisit asfalt baş başa ağır sıklet Antep fıstığı antrenman bilumum başı bağlı açıkgöz aperatif aperitif bilinçaltı başgarson aşçıbaşı acayip aksesuar babaanne başhekim

43 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER başhemşire bilahare başköşe cansiparane çiy başucu basımevi basmakalıp celbetmek çiğ başüstüne bilfiil başıboş cephane çer çöp başıbozuk beribenzer başsağlığı cezaevi çalı kuşu başkahraman berhudar briket cicianne çıyan babayiğit berkemal camekân cibilliyetsiz çayevi başvurmak birçok canciğer cüzi çay ocağı başörtü birkaç cankulağı conta çağ dışı baş örtüsü balıksırtı cankurtaran ciklet çekidüzen başrol bire bir canıgönülden çinakop direk

44 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER direkt doğal gaz entelektüel fantastik gözyaşı deli dolu değnek espri fantezi grup defetmek doğaüstü espritüel flüt gökyüzü dil bilgisi eşkıya elektrik fritöz gözdağı dil bilimi eczane enikonu fasulye göz göze dövmek elvermek floresan gangster giderayak doküman erozyon fizik ötesi gardırop günaşırı düz yazı etüt farenjit gözaltı(gözetim) gelgelelim dipnot ek fiil federal gelişigüzel güler yüz dizüstü (pc) edevat feshetmek gökkuşağı gitgide

45 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER güvenoyu hırgür içe dönük ilköğretim karakter hastane hoparlör içgüdü ilkokul kooperatif hafta sonu hoşgörü iddia işveren kontör hava cıva hoşbeş ideoloji işporta kerpeten hoşsohbet Hristiyan ısıölçer inisiyatif katsayı havaalanı harikulade ızdırap ikiyüzlü kupür hava yolu hafriyat illüzyon illlaki kangren herhangi halüsinasyon ispat ipucu karnabahar herkes halbuki intihar Japon gülü kontrplak herhalde İngiliz anahtarı itham Japon balığı Kuvayımilliye

46 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER kıraathane kalemtıraş metot muhatap oratoryo konservatuvar kolesterol maydanoz menemen ortaöğretim kurdele kamuoyu makine maalesef ortaokul kravat kuş bakışı milletlerarası meyve orijinal kavanoz lavabo menü materyal orta oyunu kayısı laboratuvar motosiklet meğerki öge klasisizm laubali mübalağa mademki öteberi komiser lanet muşamba nükleer övmek kılavuz matbaa müsaade nispet öğleyin kuru yemiş müsvedde muzdarip okuryazar öngörü

47 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER olağanüstü perhiz peş peşe rastgele sandviç önsezi peşi sıra paşababa şefkat soyadı önayak program peyzaj sıkboğaz sivrisinek oy birliği paragraf pisboğaz sömestir sarımsak oldubitti parantez pedagog sere serpe silahşor oysaki plaj poğaça senli benli şoför paralel prosedür randevu satır başı sürpriz postane prodüktör rastlantı suçiçeği şarj pastane profesör restoran suspus şofben pardösü pijama rast gel- saygıdeğer sezaryen

48 YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER stajyer üslup yaşam öyküsü yemekhane söz gelimi uluslararası yer altı(gizli, zararlı) yakinen tabildot üst geçit yıl dönümü yeryüzü tespih üst üste yüzüstü yılbaşı tazyik üniforma yüz karası yalın ayak tespit varyemez yarımada zatürre takdir varsaymak yüzükoyun zarafet telaffuz vejetaryen yazar kasa tehdit vazgeçmek yüksekokul unvan vicdan yanı sıra

49 Alparslan YILMAZ

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Cümleler, dizeler Yarın sınavımız var. Öğretmen bize : Zil az önce çaldı. dedi. Akşam iniyor yine şehirlere, Hüzne boyandı gökyüzü. BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Hitaplar

Detaylı

Öğretmenimiz: Dil bir kültür aracıdır. dedi.

Öğretmenimiz: Dil bir kültür aracıdır. dedi. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Gazete ve dergi adlarını her kelimesi büyük yazılır. Ancak gazete ve dergi kelimeleri cins isim olduğundan küçük yazılır.(resmi Gazete) Hürriyet gazetesi, Analitik dergisi...

Detaylı

TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ

TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ TÜRK DİL KURUMU ŞUBAT 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ YAZIM KURALLARI & NOKTALAMA İŞARETLERİ AÇI DERSHANELERİ TÜRKÇE ZÜMRESİ AÇIKLAMA Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri ile ilgili Türk Dil Kurumu tarafından bazı

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

Büyük harflerin kullanıldığı yerler

Büyük harflerin kullanıldığı yerler On5yirmi5.com Büyük harflerin kullanıldığı yerler Türk Dil Kurumu'na göre büyük harflerin kullanıldığı yerler... Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2014 Salı (oluşturma : 9/19/2015) İşte TDK'ya göre büyük harflerin

Detaylı

TÜRK DİLİ I. Hafta 10. Okutman Engin ÖMEROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DİLİ I. Hafta 10. Okutman Engin ÖMEROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 10 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) TV'da güzel bir film varmış. B) Benim de İzmit de bir işim var. C) Sünbül gibi bir çiçek görmedim. D) Televizyondaki yabancı programlar

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

» Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar.

» Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler büyük harfle başlar. 1. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER» Cümleler büyük harfle başlar.» Elindeki kitabı bize tanıttı.» Kapıyı altmış yaşlarında bir teyze açtı.» Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

2014 ve Takip Eden Yıllarda Arslara Ait Asgari Ölçüde M² Birim Değer Cetveli

2014 ve Takip Eden Yıllarda Arslara Ait Asgari Ölçüde M² Birim Değer Cetveli 1 Aydın Merkez Aydın Belediyesi Adnan Menderes ÇEŞTEPE BULVARI KÜME EVL. 14,00 (K) 2 Aydın Merkez Aydın Belediyesi Adnan Menderes AYDIN BULVARI 197,00 (K) 3 Aydın Merkez Aydın Belediyesi Adnan Menderes

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN EYLÜL GÜN EKİM P 1 Pts 2 S 3 1 Çrş 4 2 Prş 5 3 C 6 4 Cts 7 5 Ortaokul-Lise Tanışma Veli Çayları P 8 6 İstanbul un Kurtuluşu Pts 9 7 S 10 8 Ahilik Kültür

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

UYARI UYARI UYARI UYARI. Örnek 1: UYARI. Çözüm: A seçeneðindeki akrabalýk bildiren YAZIM (ÝMLA) KURALLARI. c) Özel isimler büyük harfle baþlar:

UYARI UYARI UYARI UYARI. Örnek 1: UYARI. Çözüm: A seçeneðindeki akrabalýk bildiren YAZIM (ÝMLA) KURALLARI. c) Özel isimler büyük harfle baþlar: SBS ye Hazýrlýk YAZIM (ÝMLA) KURALLARI Dilde meydana gelebilecek karýþýklýklarý önlemek amacýyla sözcükler, ses özelliklerine göre belli kurallarla yazýya geçirilir. 1. BÜYÜK HARFLERÝN KULLANILDIÐI YER-

Detaylı

KELİME TÜRLERİ İSİMLER

KELİME TÜRLERİ İSİMLER KELİME TÜRLERİ İSİMLER Canlı cansız varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan sözcüklere isim denir. İsimler özellikleri bakımından üç gruba ayrılır: Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken de bitişik yazılmıştır?

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken de bitişik yazılmıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1. A. Huzurlarınızda Sayın Mehmet Akın. 2. B. Perihan Hanım ı ikaz ettiler. 3. C. Profesör doktor Suat Bey, bize geldi. 4. D. Fatih Sultan Mehmet,

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

YAZIM KURALLARI NECİP YAĞCI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ

YAZIM KURALLARI NECİP YAĞCI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ YAZIM KURALLARI NECİP YAĞCI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ GAZİANTEP VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ Büyük harflerin kullanıldığı yerler : 1-Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. 2-Cümle içinde

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ EKİM E Y L Ü L 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S O R U

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu.

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu. 15 Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İdareciler Göreve Başlar 12 13 14 15 16 17 Yeni Yab. Öğrt. Gelişi 18 Bölüm Başkanları göreve başlar 19 20 Tüm öğretmenler göreve başlar 21 22 23 24

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

Söz konusu sistemlerin verimi ve hızı posta kodu ve adres bileşenlerinin doğruluk oranlarına göre değişmektedir.

Söz konusu sistemlerin verimi ve hızı posta kodu ve adres bileşenlerinin doğruluk oranlarına göre değişmektedir. NİÇİN DOĞRU ADRES YAZIMI VE POSTA KODU: Posta gönderileri içinde önemli yer tutan mektup, posta kartı ve tebrik gibi standart gönderilerin, varış yerlerine göre sevk edilebilmesi için ayrıma tabii tutulması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER YAZIM KURALLARI

ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER YAZIM KURALLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Büyük Harflerin Kullanılışı Sayıların Yazımı Birleşik Fiiller ki Bağlacının Yazılışı Soru Ekinin Yazılışı de Bağlacının Yazılışı Satır Sonunda Kelimenin

Detaylı

ARA SÖZ ARKEOLOG ART ARDA ARTIRMAK ASAL SAYI ASFALT ASGARİ ATEİST AVERAJ AİDAT AZERBAYCAN ASMA KAT ASTSUBAY AŞK OLSUN ATÖLYE AV KÖPEĞİ AY IŞIĞI

ARA SÖZ ARKEOLOG ART ARDA ARTIRMAK ASAL SAYI ASFALT ASGARİ ATEİST AVERAJ AİDAT AZERBAYCAN ASMA KAT ASTSUBAY AŞK OLSUN ATÖLYE AV KÖPEĞİ AY IŞIĞI ABAJUR AKŞAMÜSTÜ ARA SÖZ BEYZBOL ABAKÜS AKUPUNKTUR ARKEOLOG BİLİRKİŞİ ABDAL AKÜMÜLATÖR ART ARDA BİLİM ADAMI ABDEST ALÇAK GÖNÜLLÜ ARTIRMAK BİREBİR(ETKİLİ) ABIHAYAT ALEGORİ ASAL SAYI BİRE BİR (ÖLÇÜ) ABSORBE

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com YGS&LYS SINAV SİSTEMİ Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı