Seçimler Sonrası Türkiye Ekonomisinde Kredi Balonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçimler Sonrası Türkiye Ekonomisinde Kredi Balonu"

Transkript

1 Seçimler Sonrası Türkiye Ekonomisinde Kredi Balonu 3 Mart yerel seçimleri ve öncesinde yaşanan siyasi kriz, dünya ekonomisinde önemli gelişmelerle çakıştı. Bu açıdan bakıldığında, seçimlerden güçlenerek çıkan, ayrıca bir veya iki yıl içinde yapılacak iki önemli seçime hazırlanan AKP Hükümeti nin aslında zamana karşı yarıştığı söylenebilir. AKP nin 12 yıla yayılan seçim başarısının, özellikle 28 dünya finansal krizi sonrası oy oranlarını artırmasının elbette birçok nedeni var. Burada ekonomik indirgemecilik yapmak niyetinde değilim. Fakat ortada savaş, büyük bir doğal afet gibi dönemsel olarak belirleyici görüngüler olmadığında, ekonominin orta vadede siyasi yapıyı şekillendiren en önemli faktörlerden biri olduğu rahatça söylenebilir. Bu durum, AKP Hükümeti için de geçerli: AKP Hükümeti geçen 5 yılda emekçi ve orta sınıfların gerçek gelirlerinde kayda değer bir artış sağlayamadı. Aksine gelir eşitsizliği olduğu gibi devam etti. Fakat dünya konjonktürü Türkiye ye bol miktarda ve ucuz sıcak para girmesini temin ettiği için şirketler ve hanehalklarının üretim/tüketimi, her iki kesimin de aşırı borçlanmasıyla finanse edildi. Bu finansman elbette farklı kredi türleriyle gerçekleştirildi. Böylece, birçok kamuoyu araştırmacısının da belirttiği gibi, alt ve orta sınıflar gerçekte sahip olmadıkları bir geliri tüketmenin keyfini çıkardılar ve kendilerini bir süreliğine bir üst tabaka nın yaşam standartlarına sahipmiş gibi hissettiler. Bu, kuşkusuz, çok önemli bir sosyolojik değişim di. Şimdi, gelişmekte olan piyasalar (GOP) denilen ülkelerin ekonomik durgunluğa girmeye başladığı yeni bir dönem söz konusu. Sorun şu: GOP ların ekonomileri dikkat çekici şekilde büyürken, şirketler ve hanehalklarının yatırımları/tüketimi artıyor, böylece birçok sektörde balonlar oluşuyordu. Türkiye deki gayrimenkul piyasası bu açıdan iyi bir örnek oluşturuyor. Balon, hisse senedi, devlet tahvili, konut ya da arsa olsun, varlık fiyatlarını yapay şekilde, yani söz konusu artışı destekleyen gerçek ekonomik temellerden yoksun olarak artması demek. Yüksek fiyat artışı, borçlanma yoluyla yaratılan talep sayesinde meydana geliyordu. O halde, GOP lar ne kadar süreceği tam belli olmayan bir ekonomik durgunluk dönemine girer ve uluslararası piyasalardan

2 borç bulmak zorlaşırken, bu fiyat düzeyleri nasıl korunacak? Muhtemelen korunamayacak. O zaman, örneğin, şu anda 4 bin TL lik daire sahibi olan bir aile, bir süre sonra aynı dairenin 25 bin TL ye düştüğünü görecek. Sonuçta, bir servet kaybı yaşayacak, eskisi kadar tüketim yapamaz hale gelecek ve üstelik kredi borçlarını geri ödemekte zorlanabilecek. Gerçekte ait olduğu sınıfın koşullarıyla yüzleşmek durumunda kalacak. Bu da önemli sosyolojik değişimleri beraberinde getirecek. İkincisi ise, bu yazıda asıl üzerinde durmak istediğim kredi balonu meselesi. Kredi balonu, bir bankanın, şirketin ya da hanehalkının özsermayesi/geliriyle orantısız şekilde borçlanması anlamına geliyor. Dolayısıyla devran dönüp ülke ekonomisi durgunluğa girdiğinde, gerek bankalar gerekse hanehalklarının geliri azalıyor ve bu süreç sonunda adı geçen birimlere kredi açmış olan bankacılık sistemi zorlanmaya başlıyor. Türkiye de doğrudan yurtdışı bankalardan ve fonlardan dövizle borçlanan reel sektör şirketlerini ise bir sorun daha bekliyor: Gelirleri çoğunlukla TL cinsinden, oysa borçları dolar üzerinden alınmış; üstelik GOP lardan sermaye çıkışı nedeniyle TL, dolar karşısında değer kaybediyor. Bu da borçların durduk yerde artması demek. Dünya Konjonktüründeki Değişmeler: FED in, Parasal Genişleme Programını (QE) Azaltması Bilindiği gibi, 28 finans kriziyle birlikte Amerikan Merkez Bankası (FED), bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar para bastı. Bu para, GOP lara aktı. Derken, tam da Mayıs 213 de iki derecelendirme kuruluşu Türkiye nin notunu yatırım yapılabilir ülke seviyesine çıkardığı sırada, FED, enflasyon ve balon riskine dikkat çekerek bastığı para miktarını azaltacağını ve tedricen sonlandıracağını açıkladı. FED in tahvil karşılığı her ay Amerikan bankalarına verdiği 85 milyar dolar, art arda gelen üç indirimle Mart 214 te 55 milyar dolara düşürüldü. Bunu, tahminen 215 in ikinci yarısında FED in kısa vadeli faizleri arttırması izleyecek. Dolayısıyla 1 yıllık Amerikan devlet tahvillerinin faizleri yükselecek ve GOP lara akan sıcak para nın, yeni dönemde güvenli liman niteliği kazanan ABD ye geri dönüşü hızlanacak. İşte bu konjonktürde, yani FED in parasal genişlemeyi azaltacağını açıkladığı Mayıs 213 ten bu yana GOP lardan sıcak para çıkışı başladı. Yeni sıcak para girişleri ise Mayıs 213 öncesi dönemine göre çok daha düşük düzeylerde kaldı. Sonuç olarak, Brezilya,

3 Endonezya, Türkiye, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelerin para birimleri yüksek oranda değer kaybına uğradı. Bu ülkelere kırılgan beşli ismi takıldı. Değişen dünya konjonktürü derken bunu kast ediyoruz: GOP larda ve bu arada Türkiye de yapay olarak yaratılan talep artışının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öyleyse hayli şişkin fiyatların olduğu gayrimenkul sektörü ne olacak? Farklı koşullarda bankalar, şirketler ve bireylerin aldığı krediler, şimdi ekonomi orta vadeli bir durgunluk dönemine girerken nasıl geri ödenecek? Kuşkusuz bu yeni konjonktürde kredi balonu nun patlamasının ne kadar şiddetli olacağını, bunun daha derin bir krize yol açıp açmayacağını kestirmek kolay değil. Fakat yeni bir döneme girerken, insanların yaşam standartlarının nasıl değişeceğini, geniş kesimlerin hangi sorunlarla boğuşmak zorunda kalacağını ve bunun siyasi yansımalarını genel hatlarıyla tartışmak önemli sanıyorum. Verilerle Kredi Balonu Aşağıdaki veriler incelendiğinde, döneminde oluşan kredi balonunun boyutları daha iyi görülebilir. Bütün süreç uluslararası finans piyasalardan yoğun şekilde borçlanmayla başladığı için öncelikle Türkiye özel sektörünün, finans krizinin başladığı 28 den 213 kadar kısa/uzun vadeli dış borç stoğunun nasıl olağanüstü arttığına bakalım. Aşağıdaki grafikler, özel sektörün toplamı ile onun alt-bileşenleri finansal kuruluşlar (bankalar) ve reel ekonomi/hizmet sektörü şirketlerinin dış borç stoğundaki artışı gösteriyor. Özel sektör toplam brüt dış borç stoğu 28 deki 47,4 milyar dolar seviyesinden 213 sonunda 11,7 milyar dolar seviyesine çıkıyor. Özellikle bankacılık sektöründeki artış yüksek: 24,1 milyar dolardan dönem sonunda 74,5 milyar dolara yükseliyor. Kısa vadeli borçlar 1 yıl vadeli olduğundan doğal olarak daha riskli bir kategori. Borçların bir yıldan kısa süre içinde tekrar çevrilmesi gerekiyor. Grafik 1: Döneminde Özel Sektör Kısa Vadeli Brüt Dış Borç Stoğunun Gelişimi (milyon dolar)

4 Özel Sektör Toplam Finansal Kuruluşlar Reel Sektör Kaynak: TCMB (elektronik veri dağıtım sistemi EVDS) Özel sektör toplamının, bankaların ve reel/hizmet sektörü şirketlerinin uzun vadeli brüt dış borç stoğu ise şöyle bir gelişim izliyor: Özel sektörün toplamda dışarıdan borçlanması 28 de 141,4 milyar dolardan 213 sonunda 156,6 milyar dolara yükseliyor. Bu kategoride de bankaların uzun vadeli dış borç stoğu daha ciddi bir artış gösteriyor: 28 de 51,3 milyar dolardan 213 sonunda 7,7 milyar dolara çıkıyor. Grafik 2: Döneminde Özel Sektör Uzun Vadeli Brüt Dış Borç Stoğunun Gelişimi (milyon dolar) Özel Sektör Toplam Finansal Kuruluşlar Reel Sektör Kaynak: TCMB (EVDS) Bu olağanüstü kaynak akışı, Türkiye de bankaların gerek özel sektör şirketlerine gerekse tüketimin finansmanı için bireylere (daha doğrusu hanehalklarına) yine görülmedik ölçüde kredi aktarımına yol açtı.

5 Önce, bankalar tarafından özel sektör şirketlerine yatırım ve üretimin finansmanı için verilen taksitli ticari kredilere bakalım. Grafik 3: Döneminde Bankalarca Özel Şirketlere Açılan Taksitli Ticari Kredilerin Gelişimi (TL ve yapancı para toplam; bin TL) TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP) TAKSITLI TICARI KREDILER (TL + YP) Kaynak: TCMB (EVDS) Ele aldığımız dönemdeki aşırı ve ucuz (düşük faizli) kaynak bolluğu, özel sektöre büyük bir finansman imkânı sağladı. 28 de şirketler yurtiçindeki bankalardan 37,6 milyar TL kaynak sağlarken 213 sonunda bu tutar çok yüksek bir artışla 121,7 milyar TL ye çıktı. Elbette şirketlerin yatırımlar yapması ve üretimini artırması tek başına yetmiyordu. Halkın bu ürünleri alabilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla tüketicilerin (dolayısıyla hanehalklarının) da aşırı ölçüde borçlandırılması gerekti. Döviz ucuz ve bol olunca bunu yapmak işten bile değildi. Grafik 4: Döneminde Tüketici Kredileri ve Alt-Bileşenleri Konut, Taşıt ve Diğer Kredilerdeki Artışlar (TL ve yapancı para toplam; bin TL) TUKETICI KREDILERI (TL+YP) I.C.1.Konut I.C.2.Tasit I.C.3.Diger

6 Kaynak: TCMB (EVDS) Böylece 28 krizinden önce merkez kapitalist ülkelerde, özellikle ABD de, krizden sonra ise çoğu GOP larda olduğu gibi Türkiye de tüketici kredilerinde bir patlama yaşandı. Yabancı para ve TL cinsinden 28 de verilen toplam tüketici kredileri 81 milyar TL düzeyindeyken, 213 sonunda 236,4 milyar TL ye yükseldi. Tüketici kredilerinin en önemli iki kalemi olan konut ve diğer (çoğunlukla ihtiyaç) kredilerindeki gelişim ise şöyle: Konut kredileri 28 de 37,4 milyar TL iken 213 te neredeyse 3 misli artarak 11,2 milyar TL ye çıktı İhtiyaç kredilerinin de içinde olduğu diğer krediler ise 28 de 38,2 milyar TL iken 213 sonunda 127,3 milyar TL ye yükseldi. Üç katın üzerinde bir artış. Tüketimi kışkırtan diğer önemli kalem ise hepimizin bildiği gibi bireysel kredi kartları oldu. Bu alandaki gelişmeler aşağıdaki grafikte gösteriliyor. Grafik 5: Döneminde Bireysel Kredi Kartları Bakiyesinin Gelişimi (TL ve döviz toplam; bin TL) 1 BİREYSEL KREDİ KARTLARI I.I.1.BIREYSEL KREDI KARTLARI Kaynak: TCMB (EVDS) Hepimizin gayet aşina olduğu üzere bu dönemde bireysel kredi kartı bakiyelerindeki artış da çok yüksek bir artış gösterdi. 28 de bireylerin toplam kredi kartı bakiyesi 33,4 milyar TL iken, bu tutar 213 sonunda 81,2 milyar TL ye yükseldi. Bütün bu kredi türlerindeki olağanüstü artışlar, Türkiye de özellikle gayrimenkul sektöründe gerçek bir balona yol açtı. Yurtdışından sağlanan kolay finansman sayesinde

7 konut kredisi faizleri düştü ve alt-orta ve orta sınıflar, ucuzlayan konut kredisine âdeta saldırdı. Böylece, özellikle son yıllarda, konut sektörü toplumsal dengeleri yakından etkileyecek bir rant kaynağı haline geldi. Pek çok sektörü harekete geçirdiği için de ekonomik büyümenin lokomotiflerinden birine dönüştü. Sonuç olarak konut fiyatları son yıllarda yapay şekilde arttı. Aşağıdaki grafik, Haziran 27 dönemi 1 birim olarak alındığında sonraki, yıllarda konut fiyatlarındaki şişme yi gösteriyor. Buna göre, küresel krizin Türkiye ye yansımasının yoğun olduğu yıllarında % 1 un üzerinde değer kaybeden konut fiyatları, sadece yaklaşık bir yılda ( ) % 3 değer kazandı. Bu yapay bir artıştı, çünkü ekonomik büyüme çok daha düşük düzeyde gerçekleştiği için birçok yerde pahalıya alınan konutlar kiraya verildiğinde, kedini amorti etmesi 2-25 yılı buluyor. Oysa bu süre normalde 1-15 yıl olmalı. Grafik 6: Döneminde Birleşik Konut Satışları Fiyat Endeksi (Haziran 27 = 1) Kaynak: TCMB (EVDS) GOP larda Ekonomilerin Durağanlaşması Yukarıda FED in parasal genişlemeyi azaltmaya başlamasının ardından birçok GDP dan sermeye çıkışları yaşandığını ve ulusal para birimlerinin ciddi kayıplara uğradığını söylemiştik. İşte bu nedenle söz konusu ülkelerin merkez bankaları, para birimlerindeki değer kaybını frenlemek üzere faiz oranlarını yükseltti. TC Merkez Bankası da (MB) geçtiğimiz Ocak ta ancak çok yüksek oranda bir faiz artışına giderek (gösterge niteliğindeki gecelik

8 faizler % 4,5 tan % 1 a çıkarıldı) TL nin Dolar ve Avro karşısında değer kaybını önleyebildi. Hemen bütün GOP larda merkez bankalarının yüksek oranlı faiz artışları, şirketlerin kullandığı ticari krediler ile tüketicilerin kullandığı çeşitli kredilerin faizlerinde ciddi artışlara yol açtı. Örneğin, Türkiye ekonomisinin neredeyse temel dinamiği konut sektöründe talebin motoru olan konut kredisi faizleri, geçen yıl Aralık ta yıllık % 1 un altındayken, MB nin kısa vadeli faizleri artırmasının ardından % 14 lere yaklaştı. Diğer kredi faizlerinde de benzer artışlar gözlendi: Taşıt kredilerine hem çeşitli sınırlamalar getirildi hem de Aralık ta % 11 seviyesinde bulunan faizler, Mart ta % 15,5 lara yükseldi. İhtiyaç kredisi faizleri ise Aralık ta % 13,5 lardan, şimdilerde % 17 lere çıktı. - Tüketici Kredileri Aşağıdaki grafik, faiz artışı nedeniyle tüketici kredilerinin Ocak 214 ten itibaren nasıl düştüğünü gösteriyor. Grafikte gösterilen eğilimler, verilen kredi tutarlarını değil, bu tutarlarda bir önceki aya göre meydana gelen değişimleri gösteriyor. Örneğin, 213 ün son 4 ayında (Eylül-Aralık 213) toplam tüketici kredileri % 4,21 oranında artmışken, 214 ün ilk üç ayında artış % 1,5 le sınırlı kalıyor. Yine bu iki dönemi karşılaştırdığımızda, konut kredilerindeki artışın % 3,5 tan %1,37 ye düştüğünü; taşıt kredilerinde ilk dönemdeki % 2,72 lik artışın 214 ün ilk üç ayında eksi % 7,34 olduğunu, yani bu oranda küçüldüğünü; diğer kredilerde ise ilk dönemde artış % 4,7 iken, ikinci dönemde % 1,6 ya indiğini gözlemliyoruz. Grafik 7: Haziran 213 Mart 214 Dönemi Tüketici Kredilerinde % Değişim % Degisim I.A.KONUT % Degisim I.B.TASIT % Degisim I.C.DIGER

9 Kaynak: TCMB (EVDS) Faiz oranlarındaki artış, tüketici kredileri kullanımını azaltarak talebi daralttı; bu da, reel ekonomi üzerinde durağanlaştırıcı bir etki oluşturmaya başladı. Örneğin, Ocak- Şubat 213 dönemiyle karşılaştığında, konut kredisi faizlerinin yükseldiği Ocak-Şubat 214 aralığında ipotekli konut satışları % 24 oranında azaldı. Türkiye ekonomisi için başka bir lokomotif sektör olan otomotivde ise Şubat 214 de satışlar % 27,5 oranında düştü. İç talebin düşmesinin reel ekonomiyi daraltıcı sonuçları hakkında gazetelerin ekonomi sayfalarında her gün yeni haberler görmek mümkün. Tam da bu yüzden geçen hafta T. Erdoğan MB ye, faizleri yükselttiği gibi artık indirmesi gerektiği talimatı verdi. Doğal olarak T. Erdoğan ekonominin durgunlaştığı bir konjonktürde cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmek istemiyor. - Taksitli kredi kartı harcamaları Bilindiği gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Şubat 214 ten geçerli olmak üzere kredi kartı taksitlerine ciddi sınırlamalar getirdi. Özellikle dayanıklıdayanıksız tüketim eşyalarında (beyaz eşya, mobilya, tüketici elektroniği vs.) taksitler 12 ila 9 ay arasında sınırlandırıldı. Görünen gerekçe döviz harcatan, dolayısıyla cari açığı artıran akıllı cep telefonu gibi ürünleri kolayca satın alınmasını önlemekti. Biraz daha derine indiğimizde ise, aslında korkulan, yoksul ve alt-orta sınıf hanehalklarının büyük gruplar halinde kredi kartı borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi, böylelikle bankacılık sistemini tehdit etmesiydi. Türkiye de kredi kartları düşük gelirli kesimler tarafından savunulduğu gibi bir savurganlık değil, bir geçim aracı olarak kullanılıyor. Bu toplum kesimleri harcanabilir gelirlerine göre yüksek derecede borçlanmış durumda. Durum böyleyken, insanların geçim araçlarına sınırlama getirmenin yaratacağı geçim zorlukları elbette toplumsal tepkilere yol açacaktır. Bu sınırlamalar sonucunda, özellikle taksitli kredi kartı harcamaları Şubat-Mart aylarında, sınırlamaların geçerli olduğu 1 Şubat a göre % 15 oranında azaldı. Böylece iç talebi daraltıcı bir etki daha oluştu. Grafik 8: Haziran 213 Mart 214 Dönemi Bireysel Kredi Kartı Harcamalarında % Değişim

10 Bireysel Kredi Kartları % Değişim Taksitli Kredi Kartaları % Değişim Taksitsiz Kredi Kartları % Değişim -8-1 Kaynak: TCMB (EVDS) Kredi Balonunun Getirdiği Riskler Neler? Geçen haftalarda iki derecelendirme kuruluşu, Moody s ve Fitch sırasıyla 1 büyük Türk bankasını ve bankacılık-dışı şirketleri izlemeye aldı. Uzun süredir son derece sağlam denilen bankacılık sisteminde Garanti, İş, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank gibi büyük bankaların notlarının gözden geçirilmek üzere incelemeye alınması gayet önemliydi. - Moody s Raporu Moody s in ilgili raporunda bazı sistemik risklere dikkat çekiliyor. Aslında bu riskler, kredi balonunun göstergeleri niteliğinde: - 21 dan bu yana Türk bankacılık sistemindeki toplam varlıklar % 72 oranında artarken, krediler % 99 artmış durumda. Bu, krediler için kullanılabilecek bir kaynak açığı yaratıyor ve açık, finans piyasalarından borçlanılarak bulunduğundan piyasalardaki olası oynaklıklar ciddi bir risk unsuru oluyor. Bankaların verdiği kredi/topladığı mevduat oranı ise % 88 den riskli bir seviyeye, % 114 e çıkıyor. Yani 1 birim mevduata karşılık 114 birim kredi açıyorlar. Böylece bankaların kaldıraç denilen, borç/özsermaye oranı biraz daha bozuluyor: 1 birim özsermaye karşılığında 8 birim borç alırlarken, bu oran 9 a yükseliyor. Sonuç olarak, Türk bankaları piyasalardan borçlanmalarını artırarak varlıklarına göre daha fazla kredi vermiş, böylelikle bir kredi balonu oluşturmuşlar.

11 - Raporda sözü edilen diğer iki önemli risk ise, bir dizi olumsuz gelişme karşısında Türk bankalarının kredi batışları yaşaması ve kârlarının düşmesi riski. Olumsuz gelişmeler, ekonominin durgunlaşması, MB nin bankalara gecelik borç verme faizini çok yükseltmiş olması ve FED in politika değişikliği nedeniyle uluslararası piyasalardan fon bulma maliyetinin yükselmesini kapsıyor. Ulusal ekonominin yavaşlaması, haliyle şirket ve hanehalklarının gelirlerinde düşüşe yol açacağından, ticari krediler ile tüketici kredilerinin bir kısmının geri ödenmemesi riski var. Fon bulma maliyetlerinin artmış olması ise, bankların kârlılıklarını olumsuz etkileyecek. - Buna karşın, Moody s in raporunda Türk bankacılık sisteminin, finans piyasaları ve ülkedeki politik durumda kötüleşme olmazsa, bu riskleri emebilecek rezervlere sahip olduğu belirtiliyor. Yine de Moody s bu incelemenin sonunda Türkiye nin ülke görünümünü durağan dan negatif e çevirdi. - Fitch Raporu Fitch in reel sektör Türk şirketleri hakkındaki raporunda ise kabaca şunlar söyleniyor: - Büyük Türk şirketleri, küresel likiditenin bol olduğu konjonktürde yurtiçindeki yüksek kredi faiz oranları yerine uluslararası piyasalardaki düşük faiz oranlarının cazibesine kapıldı. Bu nedenle yoğun şekilde borçlandılar. Durumun böyle devam edeceğini ve uluslararası kuruluşların bir şekilde yeni borç vermeye istekli olduğunu düşündüler. - Oysa Türk şirketlerinin büyük çoğunluğunun borçları döviz, gelirleri ise TL cinsinden olduğundan, TL nin ciddi şekilde değer kaybetmesi bilançolarını bozacaktır. Bu durumda, finansal kuruluşlar yeniden borç vermek için çok daha yüksek faizler talep edecektir. Döviz pozisyon açıklarının yüksek olması, GDP larda meydana gelebilecek bir olumsuzluk karşısında Türk şirketlerini kırılgan kılıyor. Türk şirketleri belki vadesi dolan tahvillerinin yerine yeni tahvil ihraç etmekte zorlanırlarsa uluslararası bankalardan kredi bulabileceklerini düşünüyorlar, ama bunlar da kısa vadeli krediler olacaktır.

12 - Raporda Doğan, Coca Cola İçecek, Tüpraş, Arçelik, Yaşar Holding gibi büyük Türk şirketlerinin durumu ele alıyor. Bu tür şirketlerin her şeye karşın banka fonlarına erişim imkânı olduğu, fakat daha küçük boy şirketlerin bu imkândan yoksun olduklarını belirtiliyor. Fitch bu raporun ardından Türkiye nin notunu ve durağan olan görünümünü değiştirmedi. Türk bankacılık sektörünün dış şokları emebilecek kapasitede olduğunu, ancak siyasi durumun gerçek bir risk oluşturduğunu belirtti. Sonuç FED in parasal genişlemeyi azaltacağını ilan ettiği Mayıs 213 ten bu yana diğer GOP ların olduğu gibi Türkiye nin de yeni bir konjonktüre girdiğine şüphe yok. Kritik soru, yalnızca Türkiye nin yüksek cari açığını yeni koşullarda nasıl finanse edeceği değil. Asıl kritik soru, büyüme hızının belirgin şekilde düşeceği 214 ve 215 de bankalar, şirketler ve hanehalklarının aşırı borçlanmasıyla oluşan kredi balonunun patlayıp patlamayacağı; dolayısıyla gayrimenkul gibi varlık fiyatlarında aşırı bir düşüşün olup olmayacağı. Her durumda Türkiye kredi balonunu daha fazla şişiremeyecek durumda. Erdoğan seçimleri düşünerek MB üzerinde baskı kurarsa, balon gerçekten patlayabilir. Her ne olursa olsun alt-orta ve orta sınıflar kendini, uzun süredir ait olmadığı bir sınıfın yaşam standardına ulaşmış gibi hissetmeyecek. Ortaya çıkacak hoşnutsuzluğun politik alanda demokratikleştirici bir etki yaratıp yaratmayacağı ise politik öznelerin tutumuna bağlı.

13

Tüketici Kırılganlığı: Konut Piyasasında Balon Var Mı?

Tüketici Kırılganlığı: Konut Piyasasında Balon Var Mı? Tüketici Kırılganlığı: Konut Piyasasında Balon Var Mı? Malum, bugünlerde ekonomi-finans TV kanalları ve gazete sayfalarında Türkiye de konut balonu var mı, yok mu? tartışması yapılıyor. Kast edilen şu:

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2011 2011 yılı Ocak

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU ŞUBAT 2010/II HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010

Detaylı

Siyasi belirsizlik ekonomiyi vuruyor

Siyasi belirsizlik ekonomiyi vuruyor Siyasi belirsizlik ekonomiyi vuruyor T ürkiye Müteahhitler Birliği, iş dünyası ve ekonomi çevreleri tarafından merakla beklenen 3 aylık İnşaat Sektörü Analizi ni yayımladı. Seçimler Bitti, Yeni Gündemler

Detaylı

TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu. Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal

TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu. Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal TÜRKONFED tarafından hazırlanan Aylık Ekonomik Görünüm Raporu nun bu sayısı ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin katkılarıyla

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

piyasaları neler bekliyor? EKOV TR N SORDU EKONOM STLER CEVAPLANDIRDI... UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ DOSYA / 2015 TE PİYASALAR

piyasaları neler bekliyor? EKOV TR N SORDU EKONOM STLER CEVAPLANDIRDI... UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ DOSYA / 2015 TE PİYASALAR Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ Faiz : % 7-9 USDTRY : 2,25-2,50 EURTRY : 3,00-3,50 Büyüme : 3-4 Cari açık : 42 milyar dolar Enflasyon : 6-9 İşsizlik : %10 DOSYA / 2015 TE

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

2014 GÖRÜNÜM: KIRILGANLIK TESTİ

2014 GÖRÜNÜM: KIRILGANLIK TESTİ 2014 GÖRÜNÜM: YÖNETİCİ ÖZETI Hem dış hem iç unsurlar nedeniyle oldukça hareketli bir seneyi geride bırakırken hızlı değişen gündem 2014 ün de volatiliteye oldukça açık bir yıl olacağının sinyalini veriyor.

Detaylı

Koç Holding 2013 Yıl Sonu Finansal Sonuçlar Internet Yayını Deşifre Metni

Koç Holding 2013 Yıl Sonu Finansal Sonuçlar Internet Yayını Deşifre Metni Koç Holding Katılımcıları: Funda Güngör Akpınar, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Gökhan Dizemen, Finans Koordinatörü Funda Güngör Akpınar: İyi günler

Detaylı

Ekonomi. 2012 ye Bakış

Ekonomi. 2012 ye Bakış EKONOMİ Ekonomi 2012 ye Bakış Türkiye nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliğindeki çeşitli ülkelerin kamu dengelerinde görülen bozulma ile kredi notlarının düşürülmesi ve Yunanistan a yönelik

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde...

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Temmuz 2014 İçindekiler Özetle... 2 Global ortam 4 Türkiye ekonomisi 12 - Büyüme ve istihdam - Enflasyon ve para politikası - Bütçe ve maliye politikası

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

2014 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2014 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 5 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 15 KIYMETLİ MADENLER 15 DÖVİZ SEPETİ 16 ÖNERİLEN

Detaylı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği GÜNCEL EKONOMİ RAPORU No.141 / Şubat 2014

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği GÜNCEL EKONOMİ RAPORU No.141 / Şubat 2014 Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği GÜNCEL EKONOMİ RAPORU No.141 / Şubat 2014 S&P'nin görünümü negatife çevirmesi, dolar-tl kurunda 2,18 TL'ye kadar çekilmeyi, yeniden 2,22 TL'ye yaklaştırdı.

Detaylı

PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014

PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014 PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014 YELLEN, MARIO, ABE HAZIRLAYANLAR Mehmet Baki ATILAL Araştırma, Bölüm Başkanı m.baki@turkishyatirim.com 0 (212) 315 10 71 Başak ERÇEVİK Araştırma, Uzman b.ercevik@turkishyatirim.com

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

Koç Holding 2013 2.Çeyrek Finansal Sonuçlar Internet Yayını Deşifre Metni

Koç Holding 2013 2.Çeyrek Finansal Sonuçlar Internet Yayını Deşifre Metni Koç Holding Katılımcıları: Funda Güngör Akpınar, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Gökhan Dizemen, Finans Koordinatörü Funda Güngör Akpınar: İyi günler

Detaylı

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi.

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi. 30 NİSAN 2015 Başlarken Bulut Bağcı 6 Küresel Ekonomik Gelişmeler 8 Üç Büyük Merkez Bankası Politika Etkileşimi Dünya Ekonomisine Büyüme ve Bağlı Makro Ekonomik Gelişmeler Petrol Fiyatları ve Ekonomi Dengesi

Detaylı

Haftanın Gündemi-Beklentiler

Haftanın Gündemi-Beklentiler 12 Haziran 2015 Haftanın Gündemi-Beklentiler Küresel piyasalarda Fed toplantısı ve Yunanistan izlenirken; yurtiçinde koalisyon görüşmeleri önem taşıyor... Küresel piyasalar bu hafta nisbeten sakindi. 16-17

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1 Ömer Çakıcı GİRİŞ 1970 yılından sonraki en büyük kriz olduğu konusunda hemfikir olunan, hatta bazı ekonomistlerce küreselleşen dünya ekonomisinin de etkisiyle

Detaylı

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Ocak 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme Global ortam: Büyüme zayıf, ABD normalleşmeye hazır, petrol fiyatı çöküşte... Üçüncü çeyrek

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Ekonomide Dönüşüm Zamanı Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Nisan 2015 Nisan 2015 Tüm dünyada daha yüksek büyümeyi elde etmek için anahtar nokta artık 'güven' olacak." Ali BABACAN, T.C. Ekonomiden Sorumlu Başbakan

Detaylı

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz?

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz? Bir ay öncesine kadar, siyasi bir istikrarsızlığın, mevcut kırılganlıklar nedeniyle ekonomide de istikrarsızlığa yol açabileceği; bu nedenle de herkesin dikkatli olması gerektiği uyarıları çeşitli çevrelerce

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 30 Temmuz 2012, Sayı: 29. Yurtdışı Gelişmeler. Yurtiçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler. Haftalık Görünüm

Ekonomi Bülteni. 30 Temmuz 2012, Sayı: 29. Yurtdışı Gelişmeler. Yurtiçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler. Haftalık Görünüm Ekonomi Bülteni, Sayı: 29 Yurtdışı Gelişmeler Yurtiçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Görünüm Zararın Neresinden Dönülürse Kardır... Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı