Türk Standardları Enstitüsü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Standardları Enstitüsü"

Transkript

1 Türk Standardları Enstitüsü 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Ankara

2 Türk Standardları Enstitüsü nün 2006 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinizi adresine iletebilirsiniz.

3 İçindekiler Tablo Listesi... ii Grafikler Listesi... iii Bakan Sunuşu... 1 Başkan Sunuşu Genel Bilgiler Misyon-Vizyon ve İlkeler/Değerler Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Amaçlar ve Hedefler Kurumsal Stratejik Amaçlar Temel Politikalar ve Öncelikler Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi Üstünlükler Zayıflıklar Değerlendirme Öneri ve Tedbirler Ekler Ek 1. TSE Genel Kurul Üyesi Kurumların Listesi Ek 2. Özgeçmişler Ek 3. Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı Ek 4. Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek 5. Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanları i

4 Tablo Listesi Tablo 1. Tablo 2. Türk Standardları Enstitüsü Fiziksel Kaynak Durumu...10 Bilgisayar ve Çevre Birim İhtiyacı...11 Tablo 3. Yıllar İtibariyle İstihdam edilen Personel...16 Tablo 4. İstihdam Türlerine Göre Öğrenim Durumu...17 Tablo 5. Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (Aralık 2006)...18 Tablo 6. Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (Nisan 2007)...19 Tablo 7. Çalışanların Cinsiyet Dağılımları...21 Tablo 8. Tablo 9. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu...36 Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu...41 Tablo 10. Kurumsal Ayrıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları Tablosu...42 Tablo 11. Türk Standardları Enstitüsü Bilançosu...44 Tablo 12. Gelir Bütçesi...45 Tablo 13. Gider Bütçesi...45 Tablo 14. Faaliyet Geliri-Gideri Karşılaştırması...45 Tablo 15. Türk Standardları Konusunda Yapılan Çalışmalar...46 Tablo 16. Uluslar Arası Kuruluşlarla Yapılan Çalışmalar...46 Tablo Yılı Ürün Belgelendirme Firma ve Sözleşme Sayıları...49 Tablo Yılında Aylar Bazında Toplam Rapor Sayıları...52 Tablo 19. Tablo 20. Yıllara Göre Gerçekleşen Toplam Rapor Sayıları Yılı Deney Laboratuarları Faaliyet Verileri...56 Tablo 21. İllere ve Yıllara Göre Kalibrasyon Hizmetlerine Ait Veriler...57 Tablo 22. Aralık 2006 İtibariyle Sistem Bel. Faaliyetlerine Ait Firma Sayıları...58 Tablo Yılı İthal Malları Belgelendirme Faaliyetlerine İlişkin Veriler...60 Tablo 26. Bilgi Edinme Başvuru İşlemlerine Ait Veriler...63 Tablo Yılı Matbaa Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler...63 Tablo 28. TSE ve TSEK Markalı Ürünlerle İlgili Tüketici Şikayetleri...64 Tablo 29. Tablo 30. Terfi İşlemi Yapılan Personel Sayısı...65 Sunulan Zorunlu Mali Belgeler...69 Tablo Yılı İçerisinde Düzenlenen Eğitim Çalışmaları...69 Tablo 32. Bakım ve Geliştirmesi Devam Eden Programlar (web tabanlı )...70 Tablo 33. Bakım ve Geliştirmesi Devam Eden Programlar(client /server mimarisi)...70 Tablo 34. Sürekli Olarak Verilen Teknik Servis Hizmetleri...71 ii

5 Grafikler Listesi Grafik 1. Grafik 2. Grafik 3. Grafik 4. Türk Standardları Enstitüsü Organizasyon Şeması...13 Türk Standardları Personelinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı...16 Türk Standardları Enstitüsü Personelinin Öğrenim Durumu Dağılımı...17 Kadrolu Personelin Yaş Dağılımı...20 Grafik 5. Çalışanların Görev Sürelerine Göre Dağılımı...20 Grafik 6. Grafik 7. Grafik 8. Yönetici Personel Yaş Durumu Yılı Laboratuvarlarda Aylar Bazında Verilen Toplam Rapor Sayıları Yılı Laboratuvar Hizmetlerinin Faaliyet Konularına Göre Dağılım...53 Grafik Yılları Arasında Laboratuvarlarda Verilen Toplam Rapor Sayıları...55 iii

6 iv

7 Bakan Sunuşu Türk Standardları Enstitüsü ülkemizde bir hizmet türünün yada ürünün kısacası herhangi bir şeyin sahip olması gereken özelliklerin (niteliklerinin) sınırlarını belirleyen kuralları koyarak kalite bilincinin yerleşmesi ve kalite altyapısının geliştirilmesi için standardizasyon, belgelendirme, laboratuvar ve kalibrasyon faaliyetlerini yürüten, özerk, milli bir kuruluşumuzdur. Günümüzde bilim ve teknolojideki ilerlemeler pazar yapısını önemli oranda değişime uğratarak, dünyayı küçük ve dinamik bir pazar haline getirmiştir. Dünyadaki küreselleşme sürecine paralel biçimde rekabet koşulları da değişime uğramış standardizasyon, kalite ve zaman gibi kavramlar önemini büyük oranda artırmıştır. Bu bakımdan Türk Standardları Enstitüsünün gerçekleştireceği başarılı faaliyetler, ülkemizin kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi ve tüketicinin korunması adına önemli bir hizmet olmaktadır. Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş kanunu ile 1960 yılında faaliyete başlayan, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir Kamu Kurumudur. Ülkemizde 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası bozulan makro ekonomik dengelerin kurulabilmesi yönünde alınan tedbirler kapsamında geçici olmasını arzu ettiğimiz kamu kuruluşlarına uygulanan bazı önlemlere Enstitümüz de dahil edilmiştir. Böylece 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren Kamu İhale Kanunu, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu hükümlerine tabi tutulmuş bulunmaktadır. Bu çalışma döneminde Türk Standardları Enstitüsünün Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, çalışanlarına ve tüm emeği geçenlere gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerden dolayı teşekkür eder, Enstitünün ülke açısından olan önemini bir kez daha vurgulayarak, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim. Ali COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı 1

8 2

9 Başkan Sunuşu Son yıllarda ülkemizde kamu yönetimini şeffaf, hesap verebilir ve daha etkin bir yapıya kavuşturmak için yapılan reform çalışmaları hızlanmıştır mali yılı Türk Standardları Enstitüsünün yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen reformlara uyumu sağlayacak temel çatıyı oluşturacak yapısal ve mevzuata uyum çalışmalarının başlatıldığı ve bir çoğunun tamamlandığı bir dönem olmuştur yılı içerisinde Enstitünün daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması Stratejik Yönetim yaklaşımı benimsenmiş ve yürütülen yeniden yapılandırma çalışmaları sonucu organizasyon yapısı yeniden şekillenmiş görev tanımları yeniden yapılmıştır. İlgili kanun ve mevzuatına uyum çerçevesinde Enstitü personeline eğitimler düzenlenmiştir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na tabi olunmasından önce Mayıs- Nisan dönemi için hazırlamakta olan bütçe ilgili kanun ve mevzuatına uyum çerçevesinde 2005 yılı için Mayıs-Aralık dönemini içeren 8 Aylık bir dönem için hazırlanmış ve 2006 yılı bütçesinin Ocak-Aralık dönemi için oluşturulması sağlanmıştır. Ancak bu çalışmalar içerisinde de görülmüştür ki Enstitünün tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan bir takım hususlar hareket kabiliyetini ve rekabet edebilirliğini kısıtlamaktadır. Hatta AB ye uyum çalışmaları kapsamında TSE nin Avrupa Standardizasyon Birlikleri CEN ve CENELEC e tam üyelik müracaatları da beklemektedir. Bu da Türk Sanayicisinin Avrupa Birliği standardizasyon çalışmalarına aktif katılımını engellemektedir. Bu hususların ciddiyetle ele alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması Türk Standardları Enstitü nün mevcudiyeti ve ülke sanayimize sunulan hizmetlerin etkinliği için büyük önem arz etmekte ve aciliyet taşımaktadır Enstitünün ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamış olduğu ilk faaliyet raporu olan 2006 yılı Faaliyet Raporu nu sunarken, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm Enstitü personeline teşekkürü bir borç bilir, faaliyetleri ile ülkemizin geleceğine katkılarının artarak devam etmesini temenni ederim. Kenan MALATYALI TSE Başkanı 3

10 4

11 1. Genel Bilgiler 1.1.Misyon-Vizyon ve İlkeler/Değerler Misyon Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için; standardizasyon, belgelendirme, laboratuar ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır Vizyon Standardların belirlenmesinde, belgelendirme, laboratuar ve diğer uygunluk değerlendirme hizmetlerinde uluslararası ve bölgesel alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmak İlkeler ve Değerler Güvenilirlik Türk Standardları Enstitüsü sanayi kesimi başta olmak üzere ilgili tüm tarafların (paydaşların) güvenini kazanmayı ve karşılıklı güven çerçevesinde hizmetlerini sürdürmeyi esas kabul eder. Tarafsızlık Enstitü ilgili tüm taraflara dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde, eşit mesafede yaklaşılması ve her türlü ayrımcılıktan uzak durmayı esas kabul eder. Liderlik-Katma Değer Enstitü olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi adımlar atarak katma değeri yüksek hizmetler sunulması esastır. Yenilikçi olmak Enstitü faaliyet gösterdiği ve faaliyet göstermesi muhtemel olan alanlarda kişisel/kurumsal düzeyde sürekli gelişim anlayışıyla yeniliklerin izlenmesi ve gerekli olan değişimlerin uygulamaya alınması esastır. Verimlilik-Uzmanlık Enstitü faaliyetlerinin fayda/maliyet yaklaşımı göz önünde tutularak sektörde yer alan kuruluşlarla rekabet avantajı sağlayacak şekilde nitelikli uzman personel ile yürütülmesi esastır. 5

12 Toplumsal Sorumluluk Kurumun hedeflerine ulaşmada toplum çıkarlarını gözetmesi, sosyal sorumluluğunun bilincinde hareket etmesi esastır. Duyarlılık Enstitü nün ilişkili olduğu kurum ve kuruluşların beklentilerine ve ihtiyaçlarına duyarlı olunması ve hızlı ve etkili bir şekilde cevap verilerek karşılıklı anlayış içinde çözümler üretilmesine çaba gösterilmesi meşru taleplerinin zamanında ve etkin bir şekilde değerlendirilerek karşılanması esastır. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Kurum faaliyetleri hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olunmasıdır. Müşteri odaklılık Enstitü olarak müşterilerden gelen öneri ve şikayetlere, farklı düşünce ve görüşlere değer veriyoruz bu görüşlerin Enstitü olarak sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde profesyonelce hareket edilmesi için gerekli olduğunun bilincindeyiz. Gizlilik Türk Standardları Enstitüsü müşteri bilgilerinin ve yapılan çalışmaların sonuçlarının gizliliği konusundaki sorumluluklarını ciddiye almaktadır. Bağımsızlık Enstitü nün varlığının ve tarafsız ürünler ve hizmetler sunabilmesinin ön koşuludur. 1.2.Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türk Standardları Enstitüsü, her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu nun tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. TSE kuruluş kanununda, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olarak düzenlenmiş ve kurumun kısa adı ve markası da TSE olarak belirlenmiştir. Enstitünün kuruluş kanununda belirtilen görevleri şunlardır: a) Her türlü standardı hazırlamak veya hazırlatmak, b) Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik etmek? ve uygun bulduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek, c) Kabul edilen standardları yayınlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili Bakanlığın onayına sunmak, 6

13 d) Hususi ve resmi sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve mütalaa vermek, e) Standardlar konusunda her türlü ilmi ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, Milletlerarası ve yabancı standard kurumları ile münasebetler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak, f) Üniversiteler ve diğer ilmi, teknik kurum ve müesseselerle işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, milli ve milletlerarası standardlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak, g) Standardlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyari standardların tatbikatında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri, Resmi veya Hususi Sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek, h) Yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak ve seminerler tertiplemek, i) Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek, j) Metroloji ve Kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak, Kuruluş kanununun Madde 2 c)bendinde belirtilen standardların mecburiliği ile ilgili olarak Avrupa Birliği uyum sürecinde ve Avrupa Standardizasyon kuruluşları CEN ve CENELEC e tam üyelik çalışmaları kapsamında TSE ihtiyari standardizasyon uygulamasına önem vermekte olup hazırladığı standardları ihtiyari olarak yayınlamakta, mecburi standard uygulaması ilgili Bakanlığın yetki alanında değerlendirilmektedir. Kuruluş kanununda belirtilen e) bendi kapsamında, Uluslararası (ISO,IEC vb.) ve bölgesel (CEN/CENELEC vb.) standard hazırlama çalışmalarına katılmak ve ülke görüşü oluşturmak, bu kuruluşların teknik komite toplantı duyurularını ve toplantının ülkemizde yapılması halinde organizasyonunu yapmak, Uluslararası (ISO,IEC vb.) ve bölgesel (CEN/CENELEC vb.) standard kuruluşlarının diğer çalışmalarını takip etmek hususları da Enstitünün sorumlulukları arasındadır. Enstitünün kuruluş kanununda tanımlanan yetki ve görevlerin dışında muhtelif yollarla Enstitüye tevdi edilmiş diğer görevler aşağıda sıralanmıştır. Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan Enstitüye yetkili kuruluşlarca muhtelif görevler tevdi edilmektedir yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1995 yılından itibaren de Dış Ticaret Müsteşarlığı nca bazı konular kapsamında Türk Standardları Enstitüsü ne tevdi edilen İthalatın Uygunluk Değerlendirmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir yılı içerisinde de Dış Ticaret Müsteşarlığı nın üç ayrı tebliği 7

14 kapsamındaki ürünlerde ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın iki ayrı yönetmeliği kapsamındaki ürünlerde uygunluk değerlendirmesi faaliyeti yürütülmüştür. Bu faaliyet, 2006 yılı içerisinde İthal Malları Belgelendirme Dairesi Başkanlığı, bazı illerdeki İthalat Temsilcilikleri ve yine ithalatın bulunduğu Bölge Müdürlükleri ve Mahalli Temsilcilikler tarafından yürütülmüştür. Kart verici tanımlama numarası (IIN- Issuer Identifier Number) tahsis etmek ve Perinorm Distribütörlüğü hizmeti vermek Enstitünün görevleri arasındadır. Enstitü bünyesinde Motorlu Araçlar ve Bunlara Ait Aksam ve Parçaların Uluslararası kurallara uygun Tip Onay ı konusundaki çalışmalar 1989 yılında başlamıştır. Bakanlar Kurulunun 30/09/1996 tarih ve 96/8657 sayılı kararı ile taraf olunan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK - UN ECE) çerçevesinde düzenlenen Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalara Ait Müşterek Teknik Düzenlemelerin Kabulü ve Bu Düzenlemeler Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Andlaşma ya dayalı olarak 15 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile ilgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde Enstitü, Onay Kuruluşu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB) tarafından teknik servis hizmeti verme amacı ile görevlendirilmiştir. 95/1 Gümrük Birliği Anlaşması ve 97/2 Ortaklık Konseyi Kararlarını imzalamış ülke olarak Türkiye, AB otomotiv mevzuatını uyumlaştırmış bulunmakta ve uygulamaktadır. 25 Mayıs 2000 tarihinde yapılan Motorlu Araçlar Teknik Komitesinde (MARTEK) Enstitünün Resmi Gazetede yayımlanan tüm Regülasyon ve Direktiflerde Teknik Servis olarak atanması kararı alınmasını müteakiben Yönetim Kurulumuzun 24 Ağustos 2000 tarih ve 27 sayılı toplantısında alınan 659 numaralı kararla AEK Regülasyonları, AB Direktifleri kapsamında teknik servis hizmeti vermeye başlamıştır. Halen, otomotiv mevzuatı ile ilgili olarak 97 AB Yönetmeliği ve 117 BM/AEK Teknik Düzenlemesi Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Enstitü; tüm AB Yönetmelikleri kapsamında; MARTOY (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği) ve alt yönetmelikleri (58 adet), TORTOY (Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onay Yönetmeliği) ve alt yönetmelikleri (37 adet) dahil, MOTOY (İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği) ve alt yönetmelikleri (26 adet); hizmet vermektedir. Enstitü muayene ve/veya laboratuvar hizmet kuruluşu olarak görevlendirilmesi bağlamında Ölçü ve Ölçü Aletleri Hakkında Dair Tebliğ - (Tebliğ No: ÖSG/2004/2) kapsamındaki hizmetleri vermek üzere görevlendirilmiştir 8

15 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile tarihinde yapılan protokolle Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki hizmetler tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda belirtilen hizmet ve belgeler verilmektedir; AİTM Seri Tadilat/Seri İmalat Tip Onay Belgesi AİTM LPG Seri Tadilat/Seri İmalat Tip Onay Belgesi AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi Araç İthali Öncesi Proforma Fatura Vizesi Münferit Tadilat Projelerinin Tetkik ve Tasdiki Karayolu İle Tehlikeli/Tıbbi Atık Taşıyan Araçların Belgelendirilmesi (Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Tehlikeli Atıkların kontrolü Yönetmeliği kapsamında) Karayolu İle Tehlikeli Madde (LPG) Taşıyan Araçların Belgelendirilmesi (Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan Karayolu İle Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği kapsamında) Karayolu İle Tehlikeli Madde (LPG) Taşıyan Araçlar, TS 1445-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Taşıma Kuralları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı hakkında Yönetmelik esas alınarak belgelendirilmektedir Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince satış sonrası hizmet istenecek ürünlerin bakım onarımını yapan iş yerlerinin Hizmet Yeri Yeterlilik belgeli olması mecburiyeti olduğundan, kanun kapsamındaki ürünlerin servisini veren firmalara, Enstitüce Hizmet (Yeri) Yeterlilik Belgelendirme hizmeti verilmektedir. Merkezi İsviçre Zürih şehrinde olan Quarisurfal, yüzey kalitesi işlemlerini takip edip yürüten bir kuruluş olup, bütün dünyada Qualanod (Alüminyum Profil, Paneller üzerinde anodik oksidasyon ile renklendirilmesi) ve Qualicoat (Alüminyum Profil ve Paneller üzerine elektrostatik toz boya kaplaması işlemi) kalite belgelerini düzenlemekte olup bu kuruluşun Türkiye deki genel lisansiyeri AYİD (Alüminyum Yüzey İşleme Derneği) dir. AYİD ile TSE arasında tarihinde imzalanan bir protokol ile TSE, Qualanod ve Qualicoat incelemelerini yapmaktadır. 9

16 1.3.İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Enstitü fiziksel kaynaklarına ilişkin mevcut durum aşağıdaki tabloda verilmiş olup, özellikle bilgi-işlem ile ilgili fiziksel kaynakların kullanılabilir ve atıl olanlarının tespitine yönelik değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Fiziksel Kaynak Miktarı Hizmet Binası(Kapalı Alan) m2 (18 farklı ilde) Kiralanan hizmet yerleri 34 Adet Lojman Bulunmamaktadır Arsa m2 Taşıt Aracı 76 Adet Kiralanan Taşıt Aracı 28 Adet Satılacak Taşıt Aracı 34 Adet Klima 230 Adet Sunucu Bilgisayar 14 Adet Masaüstü Bilgisayar 1164 Adet Dizüstü Bilgisayar 153 Adet Fotokopi 92 Adet Projeksiyon 52 Adet Yazıcı 645 Adet Tarayıcı 35 Adet Faks 100 Adet Telefon 2013 Tablo 1. Türk Standardları Enstitüsü Fiziksel Kaynak Durumu Türk Standardları Enstitüsü organizasyonel olarak incelendiğinde sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye nin birçok yerinde yapılanmış durumda olduğu görülebilir. Farklı bölge ve illerde hizmet sunan Türk Standardları Enstitüsü 18 farklı ilde toplam m2 kapalı alana sahiptir. Enstitü sahip olduğu hizmet binaları dışında bir takım dönemsel ihtiyaçları ya da hızlı gelişen talepleri karşılamak üzere hizmet yeri kiralama yoluna gitmekte, bu anlamda toplam 34 noktada kiralama usulü ile hizmet verilmektedir. Pek çok kamu idaresinin aksine Enstitünün mülkiyetinde hiçbir lojman bulunmamakta, hiçbir Enstitü personeli de herhangi başka bir kuruma ait lojmandan yararlanmamaktadır. Enstitü vermiş olduğu belgelendirme, laboratuvar, kalibrasyon, eğitim, standardizasyon hizmetleri gereği ofis ortamlarının dışında laboratuvarlar, eğitim salonları, toplantı salonları, kongre salonları gibi fiziksel imkanlara ihtiyaç duymaktadır yılı göz önünde bulundurulduğunda özellikle Ankara Merkez binasında yetersizliklerin olduğu ortaya çıkmıştır. Enstitü taşıt aracı ihtiyacının bir kısmını satın alma bir kısmını ise yıllık kiralama yolu ile karşılamaktadır. Özellikle uzun yolculuklarda kullanılan araçların bakımları çok önem arz 10

17 etmekte olup, bu görev İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından takip ve koordine edilmektedir. Enstitü bünyesinde hizmetlerin elektronik ortamda sunulması çalışmaları yürütülmekte olup personelin geçiş sürecinde yazılımlardan etkin bir şekilde yararlanabilmesi ve hizmetleri aksatmadan devam ettirebilmesi için günümüz koşullarına uygun bilgisayar donanımlarına sahip olması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ayrıca Enstitünün yazışma trafiğinin yoğunlaşması, düzenlenen eğitim ve toplantı faaliyetlerinin sıklaşması dolayısıyla yazıcı, projeksiyon, telefon ve faks gibi fiziksel kaynaklara olan ihtiyaç artmıştır. Hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak fiziksel kaynak ihtiyacının zamanında karşılanması giderek daha da önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda Enstitü harcama birimleri bütçelerinde karşılığı bulunmak kaydı ile ihtiyaç duyduğu fiziksel varlıkları tespit ederek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin yoluna gitmektedir. Yapı ile ilgili ihtiyaçların karşılanması hususunda Emlak ve İnşaat Müdürlüğü, bilgi teknolojisi ile ilgili yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyon görevini yürütmektedir. Bu anlamda birimlerden gelen talepler doğrultusunda ilgili birimleri yıllık programlar hazırlayarak ihtiyaçların doğru ve zamanında karşılanmasını sağlamaktadırlar. Satın alma ile ilgili işlemler İdari İşler Dairesi Başkanlığı na bağlı Alım Satım Müdürlüğü aracılığı ile yürütülmektedir. Enstitüde yeni göreve başlayan personellerin ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut donanımlardan eski ve kapasitesi ihtiyacı karşılamaktan uzak olanlarını yenilemek üzere belirlenen başlıca bilgisayar ve çevre birim ihtiyaçları aşağıda belirtilmiştir. Sunucu Bilgisayar 1 Masaüstü Bilgisayar 369 Dizüstü Bilgisayar 88 Lazer Yazıcı 147 Projeksiyon Cihazı 8 Tablo 2. Bilgisayar ve Çevre Birim İhtiyacı Örgüt Yapısı Bu bölümde Türk Standardları Enstitüsünün Organizasyonel Yapısı; yeniden yapılanma ve re-organizasyon çalışmaları, idari yapılanma ile hiyerarşik yapılanması konularına değinilerek incelenmiştir. Stratejileri ve hedefleri ile geleceği planlayan kurumlar bu stratejileri hayata geçirmek için değişkenlik gösteren organizasyonel yapılara ihtiyaç duymaktadırlar. 11

18 Çok farklı özelliklerde olabilen organizasyonel yapıların, belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik geliştirilebilecek görev, yetki, sorumluluk tanımlamalarını barındırması ile etkin iletişim, raporlama, geri beslemeyi sağlayacak esneklik ve dinamiklikte olması kurumların artan rekabet koşullarına uyumu hızlandıracaktır. Türk Standardları Enstitüsü bu gereklilikten hareketle 21. yüzyılın yönetim anlayışı ile temel yönetim vizyonuna uyum sağlamaya ve kurumsal esnekliği ve dönüşümü sağlayacak reformların önünü açmaya yönelik olarak 2006 yılı içinde Sürekli Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma projesini başlatmıştır. Bu projenin en önemli aşamalardan birisi ise kurumun amaçlarına ulaşabilmesi için en iyi yapının oluşturulması ve iyileştirme faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini ve günün koşullarına uygun, ortak sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için yeni bir organizasyon yapısının oluşturulmasıdır. Türk Standardları Enstitüsü içerisinde dikey kademe sayısı azaltılarak birbirleri ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmış, merkezî ve bölgesel düzeyde görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiş organizasyonel birimler aracılığıyla işlerin birbirlerine neden-sonuç ilişkisi ile bağlandığı ve ortak sorumlulukların paylaşıldığı iç müşteri anlayışı ile çalışan aynı seviyede birimlerin oluşturulmasına çalışılmıştır. Ayrıca uygulamaya alınan yeni organizasyon yapısı ile stratejik yönetim uygulamalarında stratejilerin hayata geçirilmesi, stratejilerin doğru anlaşılması, sahiplenilmesi, ortak hedef oluşturabilmesi, iletişim kanallarının etkinliği, yetki devri, inisiyatif kullanabilme, birimsel ve bireysel performans sonuçları vb. bir çok uygulamanın önü açılmıştır. Türk Standardları Enstitüsünün organları; Genel Kurul, Teknik Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, İhtisas Kurulları 1, Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Genel Kurul Türk Standardları Enstitüsünün en yüksek karar organıdır ve üniversitelerden, kamu kurum/kuruluşlarından ve özel sektörün çeşitli alanlarını temsil eden Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 3 yıl için görevlendirilen toplam 45 delege 2 bulunmaktadır. Türk Standardları Enstitüsünde Yönetim Kurulu-Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Merkez Başkanları /Daire Başkanları, Merkez Başkan Yardımcıları/Grup Başkanları,, Müdürler, Şefler, ve diğer çalışanlardan oluşan bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Ancak bazı müdürlüklerde şeflik bulunmamakta, bazı müdürlükler ise herhangi bir daire başkanlığına bağlı olmaksızın doğrudan genel sekreter yardımcılığına bağlı olarak hizmet sunmaktadır.merkez başkan yardımcıları/grup Başkanları ise sadece iki merkez başkanlığında bulunmaktadır. 1 İhtisas Kurulları; Hazırlık Grupları, Özel Daimi Komiteler, Teknik Komiteler, Özel Komiteler ve Milli Komitelerdir. 2 İlgili Kurumların Listesi için Bknz Ek 1 12

19 Grafik 1. Türk Standardları Enstitüsü Organizasyon Şeması 13

20 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında toplam 12 adet sunucu bilgisayar, 1420 adet kişisel bilgisayar, 120 adet diz üstü bilgisayar kullanılmaktadır. Bilgisayarların ve çevre donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sunulmaktadır. Söz konusu bilgisayarlarda Windows 2003, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Enterprise ve Windows XP işletim sistemleri kullanılmaktadır. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında sırasıyla yerel alan ağda (LAN) domain yapısı ve geniş alan ağ (WAN) bağlantıları kullanılmaktadır. Enstitüde uzak noktalarda bulunan kullanıcı sayısına ve kullanılan web tabanlı programlara bağlı olarak daha güvenli bir yapının oluşması için noktadan noktaya bağlantı kurulmuştur. Uzak noktalarla ihtiyaca göre 2048 Kbps, 1024 Kbps ve 512 Kbps lik hızlarda noktadan noktaya bağlantılar kurulmuştur. Geniş alan ağ bağlantıları için noktadan noktaya 15 adet g-shdsl bağlantı ve 1 adet frame relay olmak üzere toplam 16 bağlantı, noktadan noktaya bağlantısı olmayan kullanıcı sayısı çok az olan 26 uzak noktada da ADSL hat mevcuttur. Bu noktalar internet erişimi ile web tabanlı uygulamalara bu hatlar üzerinden erişim sağlamaktadırlar. İnternet erişimi, 10 Mbps lık metro ethernet bağlantısı ile sağlanmaktadır. Enstitü bilgi ağında kullanılan güvenlik sistemleri, güvenlik duvarları (firewall), atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware) ve çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir. Veri tabanı olarak MS SQL server kullanılmakta olup, merkez ve taşra teşkilatlarında online olarak kullanılan web tabanlı yazılımlar ile bilgiler ilgili veri tabanında saklanarak belirli zaman aralıklarıyla yedekleri alınmaktadır. Enstitüde bilişim uygulamaları için kullanılan araçlar; için Microsoft. NET, Visual Studio, Crystal Reports, Rad Tree View, Microsoft Office, Office Project, Auto Cad, Antivirus yazılımları, Firewall ve SSL programları olarak sayılabilir. Ayrıca Bilgi İşlem biriminde, TS ISO IEC Bilgi Yönetim Sistemi kurularak uygulanmaktadır. Bu kapsamda, yazılım geliştirme çalıştırmalarında Yazılım Süreci İyileştirme ve Yeterlilik Belirleme (TS ISO SPICE) modeli uygulama çalışması başlatılmıştır. Enstitü hizmetlerinin elektronik ortamda sunulabilmesini sağlamak üzere önemli projeler yürütmektedir. Bu anlamda atılan büyük adımlardan bir tanesi de 2006 yılı Haziran ayı içerisinde kullanıma başlanan Doküman Yönetim Sistemi yazılımıdır. Enstitü müşteri beklentilerini hızlı ve nitelikli karşılayabilmek üzere gelecekte tüm iş akışlarını elektronik 14

21 ortamda yürütmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Enstitüde bölümlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen 26 adet yazılım projesi bulunmaktadır. Enstitüde e-devlet uygulamaları kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalar; adresindeki Enstitü web sayfası, Ürün, personel, kalite sistem ve ithal malları belgelendirme, kalibrasyon, laboratuvar gibi hizmetler için başvuruların online alınmasını sağlayacak yapının oluşturulması Standardların elektronik ortamda satışı, standardlara görüş verme ve deney laboratuvarları için numunelerin izlenmesinin sağlanması gibi işlemler web sayfası ile gerçekleştirilmesi Doküman Yönetim Sistemi, Belgelendirme, Laboratuvar, Kalite ve Demirbaş yazılımları merkez ve bölge müdürlükleri tarafından online olarak kullanılması, Enstitü'nün merkez ve bölge müdürlükleri arasında veri bütünlüğünün sağlanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü (TRK) ile TSE bilgi sistemleri arasında şirketlerin standardların ve TSE belgesi almış kuruluşların verilerini elektronik ortamda değişerek ortak kullanımın web servisleri ile sağlayan proje (devam etmekte) Kullanıcılar yetkileri doğrultusunda Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) aracılığıyla İntranet üzerinde ihtiyaç duyduğu bilgilere erişiminin sağlanması. Enstitünün bilişim sistemi, diğer kurum/kuruluşların bilişim sistemleri ile uyumu incelendiğinde, geliştirilen yazılımlar web tabanlı olup, son kuşak dillerden olan Microsoft C#. NET ile geliştirildiği için diğer idarelerin yazılımları ile kolaylıkla uyum sağlayabilir. Kısa bir zaman içinde elektronik imzaya geçilecek olması nedeniyle, Enstitü bu uygulamaya yönelik altyapı çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Enstitünün bilgi paylaşımına ilişkin bilgiler söyle sıralanabilir: Maliye Bakanlığına aylık periyotlarda mizan dökümleri, bütçe gelir ve giderlerine ilişkin bilgiler elektronik ortamda gönderilmektedir. Standard hazırlama çalışmalarında yer alan Ayna komiteleri üyeleri ile bilgiler elektronik ortamda paylaşılmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığına, her ay Enstitünün faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgiler elektronik ortamda sunulmaktadır. Bilişim sisteminde karşılaşılan sorunlar; Enstitünün merkez ve taşra teşkilatları arasındaki uygulama farklılıkları nedeniyle hazırlanan bazı yazılım projelerinden istenilen verimin alınamaması, ağ (network) altyapısının ihtiyacı karşılayamaması, Sistem odasının mekan darlığı ve fiziksel özelliklerinin yetersiz oluşu. TSE personelinin bilgisayar okuryazarlığının istenilen sayıda olmayışı 15

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001

ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ STANDARDİZASYONU- ISO 50001 Hatice BEKTAŞ Çevre Yük. Mühendisi hbektas@tse.org.tr 07.04.2011 1 Türk Standardları Enstitüsü(TSE) Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, TMO nun faaliyet konusuna

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

PLASTİK BORU SİSTEMLERİNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ. Keziban ULU Y.Kimyager TSE Gebze Kimya Lab. Müd.

PLASTİK BORU SİSTEMLERİNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ. Keziban ULU Y.Kimyager TSE Gebze Kimya Lab. Müd. PLASTİK BORU SİSTEMLERİNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Keziban ULU Y.Kimyager TSE Gebze Kimya Lab. Müd. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ - Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak. - Enstitü bünyesinde veya

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI Mehmet BOZDEMİR Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı 2007 Türk Standardları Enstitüsü 1 TSE nin MİSYONU Ülkemizin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı. Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER

Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı. Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER Türk Standardları Ensitüsü Endüstriyel Adaptasyon Programı Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Ekim-Aralık 2014 Mustafa AĞUŞ-Ahmet KURTER Türk Standardları Enstitüsü Türk Standardları Enstitüsü; her türlü

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı