Makro Ekonomi ve Strateji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makro Ekonomi ve Strateji"

Transkript

1 Makro Ekonomi ve Strateji Büyük Resim de Đkinci Dip Yok!... Bugünlerde Avrupa merkezli olarak yaşananların hiç biri sürpriz değil (bunun en açık göstergesi, neredeyse 1.5 yıl önceki, 2009 Ocak tarihli, DenizBank raporunda bu sorunların açıkça ortaya konmuş olması çünkü DenizBank raporunda bunlar yazılabiliyorsa dünyanın olayın farkında olmaması mümkün değil; bu raporu bültenimizin en sonunda yeniden yayınlıyoruz). Bugüne olan bağlantısını görebilmek için yaşananları kısaca bir tekrarlayalım: krizinin başrol oyuncuları Anglo-Sakson (ABD+Đngiltere) finansal piyasaları ve bankacılık sistemi idi (zamanında Anglo-Saksonlara özenen Avrupalı figüranlar da arada ufak roller kaptılar). Krizin ortaya çıkması ile birlikte Anglo-Sakson finans sistemi çöktü. Sorunlar, artan globalizasyon sayesinde, kredi ve ticaret kanalları üzerinden hızla tüm dünya ekonomisine yayıldı. ABD finans sistemi tüketicisine kredi veremeyince tüketim daraldı, bu en büyük tüketim pazarına mal gönderen Asya bölgesini üretemez hale geldi, Asya üretemeyince buraya hammadde gönderen gelişmekte olan ülkeler darbe aldı, ve yine Asya ya ara mal ve teknoloji ihraç eden Batı Avrupa, Japonya gibi bölgeler de ihracatlarının hızla gerilediğini gördüler. Bir çok ekonomi eş zamanlı resesyona girdi (çok farklı coğrafyada farklı sektörlerde reel üretim geriledi). Tarihin en büyük depresyonunun yaşanacağı endişeleri giderek artınca otoriteler ya herro ya merro demek ve çok radikal önlemler almak zorunda kaldılar. Merkez bankaları para musluklarını sonuna kadar açarak bankalara hem bol hem de çok ucuza kredi aktarır hale geldiler ve hatta finansal sistemi by-pass edip reel sektöre direkt kredi aktarmaya kadar ileri gittiler. Bankalara verdikleri likidite reel sektöre gidebilsin diye bankalarını tamir etmeye başladılar. Kendi başlarına yola devam edebileceklere sermaye aktarıp güçlendirirken aynı zamanda zayıfları da küfelerine atıp yola öyle devam etmeleri için teşvik verdiler. Bankalar yeniden kredi verir hale gelene kadar bir süre geçeceğini ve bu süreçte zaten sıkıntıya girmiş olan reel sektörün iyice tahrip olacağını görünce her ülke kendi çapında (GSYH oranı olarak) reel sektörlerine destek paketleri açıkladılar. Ekonomistlerin diliyle para ve bütçe politikaları radikal şekilde gevşetildi. Kriz öncesinde dünyada en çok otomobil üreten ama yeniden yapılanırken kendisini korumak için iflasa gitmek zorunda kalan General Motors gibi bir dünya üretim devi, kriz öncesinde dünyanın en büyük bankası konumunda olup krizde malum sebeplerle hisse fiyatı 1 Dolar ın altına inen Citigroup gibi bir finans devi, her üç mortgage kredisinden ikisi açık şekilde kamu kuruluşu haline gelen Fannie ve Freddie ile FED tarafından garanti ve finanse edilen ABD nin dünya devi mortgage/emlak sektörü hep bu teşviklerden destek alarak varlıklarını sürdürdüler. Böylece özel sektörün (bankaların ve inşaat, otomotiv, demir çelik gibi önemli sektörlerin liderliğinde reel sektörün) borçları ve bu borçlar karşılığında oluşturdukları ve atıl hale gelen kapasitelerini doldurabilmek için gereken alım gücü, kamu sektörü ve merkez bankaları tarafından üstlenilmiş oldu. Daha farklı bir deyişle, merkez bankaları ve kamu sektörleri kaldıracın (borcun) altında ezilmekte özel sektöre omuz vermek üzere kaldıracın altına girmiş oldular. Oyun Planı... Mecburiyetten de olsa bu yükün altına giren merkez bankaları ve kamu otoriteleri (inşallah olur diye) şunu düşündüler: Bu sayede reel sektörlerine ve bankalarına destek verirlerse zamanla özel sektör yeniden eski gücünü

2 kazanabilir ve mevcut kaldıracını yeniden omuzlayabilecek hale gelebilir. O takdirde de kamu sektörü (ve merkez bankaları) yavaş yavaş özel sektöre destek için üstlendikleri kaldıracı yeniden özel sektöre devrederler. Örneğin, resesyon daha fazla derinleşip depresyona dönüşmez ve ekonomiler resesyondan çıkıp yeniden üretmeye başlayabilirlerse reel sektör yeniden vergi ödeyebilecek duruma gelir ve kendilerine verilen teşviklere ihtiyaçları kalmaz. Böylece bütçe açıklarının büyümesi durur ve hatta geriler. Bankalar da hem hızlanan ekonomik aktivite sayesinde iş hacimlerini büyütmeye, merkez bankası destekleri sayesinde (kısa vade-uzun vade carry trade i sayesinde) gelirlerini arttırmaya, reel sektördeki iyileşme sayesinde batık kredilerine daha az provizyon ayırmaya ve yine batık kredilerdeki azalma sayesinde mevcut sermaye limitlerinde daha fazla iş yapabilmeye başlarlar. Bu süreçte devletlerin artan borçlanma ihtiyaçlarını da daha kolay finanse edebilir hale gelirler. Böylece kendilerine verilen destekleri kısa sürede ve kolaylıkla geri ödeyebilirler. Bu senaryo çerçevesinde çıkış stratejisi de kendiliğinden gerçekleşmiş olur. Yani ne merkez bankaları ne de kamu otoriteleri ekonomiler resesyondan çıkmadan ya da bankalar kendi ayakları üzerinde durmaya başlamadan politikalarını sıkılaştırmazlar. Çıkışı otoritelerin keyfi değil ekonomilerin büyüme dinamiği belirler. Aksi durum aynı Japonya nın 1990 ların sonunda yaptığı gibi anlamsız olur; tam ekonomiler büyümeye başlarken boğazını yeniden sıkmanın anlamı yoktur. Hedefe Ulaşıldı mı?... Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için ilk önce ekonomilerin resesyondan çıkıp yeniden büyümeye başlamaları gerekiyordu. Bunun olmadığı durumda otoritelerin karşısına ciddi bir sorun çıkacaktı. Çünkü depresyon (ağır resesyon) düşmanı ile savaşırken neredeyse tüm mermilerini kullanmışlardı. Zaten sıfırlanan faizleri eksiye çekmek mümkün değildi (Đngilizcesi ile quantitative easing adı verilen politikanın talep ayağa kalkamadığı sürece etkili olamadığı yine Japonya senaryosunda açıkça görülmüştü). Çift hanelere tırmanan bütçe açıklarını yine daha da büyütmenin bir faydası olmayacaktı (çünkü mevcut likidite ortamında finanse edilemeyecekti). 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Japonya ABD Ekonomik Büyüme Đngiltere Euro16 Almanya 2008/3 2010/1 Fransa Neyse ki korkulan olmadı ve uçurumun eşiğinden dönüldü. Genel olarak tüm büyük ekonomiler 2009 un ikinci yarısından itibaren yeniden büyüyebilmeye başladılar (yukardaki grafik, mevsimsellikten arındırılmış şekilde bir önceki çeyreğe göre büyüme). Đngiltere ve Euro-16 (Euro para birimi kullanan 16 ülke) biraz geriden geldi ama hemen hepsinde gözle görülür bir iyileşme oldu. Benzer şekilde gelişmekte olan ülkelerin (1 trilyon $ üzerindeki) liderleri de büyüme hızlarını arttırdılar ya da resesyondan çıktılar (yandaki grafik, yıllık büyüme). 13% 8% 3% -2% -7% -12% Ekonomik Büyüme Çin Brezilya Hindistan Rusya 2008/3 2010/1 2

3 Grafiklerden açıkça görüldüğü üzere, Asya nın açık bir liderliği sözkonusuydu. Çin ve Hindistan bakir iç piyasalarından, kamu ağırlıklı bankacılık sisteminin kredi imkanlarından ve cömert devlet yardımlarından güç alarak büyüme hızlarını kısa sürede yeniden çift hanelere ya da yakınına taşıdılar (ve öyle de devam ediyorlar). Rusya ve Brezilya beklendiği üzere geriden geldiler çünkü bu ülkeler zaten iç piyasalarından ziyade Asya bölgesine ihracattan önemli bir destek alarak büyüyorlar. Dikkat edilirse global ekonomi yeniden ABD ve Asya (Çin) liderliğinde büyümeye başladı çünkü krizde en radikal kararları bu bölgeler aldılar. ABD, finans sisteminin sorunlarını Avrupa ya göre çok daha dürüst bir şekilde ele aldı; örneğin, Avrupa bankalarının stres testi sonuçlarını saklarken ABD hepsini kamuoyuyla paylaştı. Elbette ABD de krizin şiddeti nedeniyle ilk başlarda bocaladı ama Avrupa dan farklı olarak tek bir siyasi otorite ve tek bir kamu otoritesi olmasının yararı ile durumu çabuk kavrayıp gerekli adımları attılar. Asya da yine siyasi karar alma gücünden ve ekonomilerindeki önemli tasarruf büyüklüğünden ve dinamik yapısından güç aldı. Örneğin, Çin Komünist Partisi (ve Ulusal Halk Kongresi) sektörün yarısını elinde tutan kamu bankalarına kolaylıkla kredi verdirtebildi (arada batıklar artsa da nasılsa merkez bankasında bunları kapatacak 2.5 trilyon $ rezerv vardı). Sonuçta, oyun planı (ümit ettiği) amacına ulaşmış oldu, resesyon daha da ağırlaşmadı ve ekonomiler yeniden büyüyebilmeye başladılar. Yine senaryoya uygun biçimde banka zararları da yavaş yavaş azalmaya başladı. IMF, OECD gibi kurumlar hem banka zarar tahminlerini aşağı yönlü hem de ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Bu dönemde hisse senedi piyasaları (Türkiye dahil) zirveler yaptılar çünkü yatırımcılar global ekonominin depresyon tehlikesini atlatıp resesyondan çıkışını fiyatlara yansıtmaya başladılar. Otoriteler, haklı olarak, büyüme başladı diye hemen desteklerinden vazgeçmedi çünkü hepsi ölümden dönen hastanın hala makineye bağlı olarak nefes aldığını gayet iyi biliyorlardı. Örneğin, yapılan hesaplamalara göre kamu destekleri olmasaydı, ABD ekonomisi 2009 da az da olsa büyümek yerine %2.7 küçülürken Çin %8.7 büyümek yerine ancak %1.7 büyüyebilecekti. Benzer şekilde bankacılık sistemi de hemen kamu desteklerini tam olarak geri ödeyebilecek duruma gelemediler. Đhtiyati amaçla destek alanlar ödediler ama gerçekten sıkıntılı olanların daha zamana ihtiyacı olduğu çok açıktı. ABD ve Fransa diğerlerine göre biraz daha çabuk ayağa kalkarken Almanya ve Đngiltere bugün dahi kamu destekleri ile iş yapmaya devam ediyorlar. Oyun Planı nın Riskleri... Đktisat'a giriş dersi alanlar, bu (ümit edilen) senaryonun iki önemli riski olduğunu açıkça gördüler. Birincisi, gevşek para politikasının getirdiği enflasyon riski idi. Merkez bankaları bu konuda kriz sonrasında ekonomilerin hala ciddi bir atıl kapasite ile çalıştıklarını ve bu açık kapanana kadar da 3% talep tarafından enflasyon baskısı olmayacağını düşünerek rahat hareket ettiler. ABD'de ve Avrupa'da Enflasyon ABD (Çekirdek PCE) Bu bağlamda haklı da çıktılar. ABD de ve Euro-16 bölgesindeki referans çekirdek 2% enflasyon göstergeleri artmak bir yana gerilemeye başladı (yandaki grafik). Ama bundan daha önemlisi, merkez 1% Euro16 (Çekirdek HICP) bankalarının yıllardır çok emek vererek bir yere getirdikleri enflasyonla savaştaki itibarlarını kaybetmeleri tehlikesiydi. 0% Enflasyon gerçekten artmıyor olabilirdi ama piyasalar merkez bankalarının enflasyonla savaşta eskisi kadar kararlı olamayacaklarını ve ekonomilerin kırılganlığını düşünerek gerektiğinde para politikalarını sıkılaştıramayacaklarını düşünmeye başlayabilirlerdi. Diğer bir deyişle, belki enflasyon mevcut durumda sorun olmayabilirdi ama beklentiler bozulabilir ve gelecekteki enflasyon rakamlarına yansıyabilirdi. Bu 3

4 doğrultuda merkez bankacılığında sözü geçen isimler son günlerde artan dozajda uyarılar yapmaya başladılar. Hatta en tutucu merkez bankalarından biri olan Avrupa Merkez Bankası bu güvene gerçekten zarar verecek çok önemli politika hataları yaptı ve güven sağlayacağım derken tam tersine kendi ayağına kurşun sıkar hale geldi. Krizin tam başında faiz arttırması ama hemen peşinden hızla indirmek zorunda kalması, ikinci piyasada devlet tahvilleri almayacağım derken politikacılardan emir gelince almaya başlaması, açık ve net ortada olduğu halde Yunanistan ın borç yeniden yapılandırma ihtiyacını ısrarla inkar etmesi, hiç bir ülkeye fonlamada ayrıcalık yapmayacağım derken rating i düşen Yunanistan devlet tahvillerini teminat olarak kabul etmek zorunda kalması gibi acemi merkez bankacıların yapmayacağı hataları yaptı. Merkez bankacılığının geleceği açısından hiç de iyi olmadı. Ama güzel olan, bu çerçevede henüz enflasyon beklentilerine yansıyan bir şey olmaması. Ne enflasyona endeksli tahvil getirileri ne de uzun vadeli faizler henüz ciddi artışlar sergilemiyorlar. Ama bu konuda jürinin henüz tam kararını vermediğini ve her an karşımıza çıkacağını düşünerek hareket etmek gerekir. Eğer atıl kapasite, global verimlilik artışı ve rekabetçi Renminbi üzerinden tüm dünyaya enflasyonu düşürücü baskı yapan Çin in düşük üretim maliyetleri gibi sebeplerle mal fiyatlarında bir artış olmayacaksa enflasyon (gayrımenkul, hisse senedi, emtia gibi) varlık fiyatlarında görülmeye başlayabilir çünkü likidite buralara kayar. Bir süre sonra bu piyasalarda yeni balonlar oluşabilir. Balonlar bir süre sonra (3-5 yıl sonra) iyice şişerek çok daha büyük krizlerin yaşanmasına neden olabilir. Ekonomilerin büyüme dinamiğini bozmayacağım diye politikaları sıkılaştırmak istemeyen otoriteler bunu karşıdan mı seyredecekler? Hayır. Para ve bütçe politikaları belki uzun süre gevşek gidecek ama bunun üretim yerine finansal piyasalara büyük kaldıraçlar üzerinden akmasını engellemek için finansal piyasalar ve bankacılık sistemlerinde regülasyonun dozu arttırılacak. Zaten bunlar krizin etkisiyle çok popüler hale gelen tedbirler olduğu için kamuoyu desteği de arkasında olacak. Örneğin, CDS lerin organize piyasalara aktarılması, açıktan CDS alınmasının ya da açığa hisse senedi satılmasının yasaklanması, hedge fon kaldıraçları, prop pozisyonlarına yönelik ek sermaye istekleri, genel olarak Basel III tedbirleri (kaldıraç, likidite ve sermaye) hep bu yönde alınacak tedbirler olacak. Bankalar risk iştahlarını arttırmak yerine devletlerinin finansmanlarına çok daha fazla kaynak ayırmak zorunda bırakılacaklar (ki bütçe politikaları başa bela olmadan uzun süre gevşek sürdürülebilsin). Özetle, enflasyonun varlık fiyatlarına kayması ve yeni balonların ortaya çıkması bankaların risk iştahı dizginlenerek engellenecek. Ama bu da balonların tamamen önü alınacak demek değil. Çünkü özellikle gelişmiş ülkeler regülasyonu bu kadar ön plana çıkartırken buna o kadar ihtiyacı olmayan gelişmekte olan ülkeler regülasyonda o kadar sıkı olmayacaklar. Dolayısıyla, yeni balonlar gelişmiş ülkelerden ziyade gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkacak. Çin ağırlıklı Asya da gayrımenkul fiyatlarının hızla yükselmesi, gelişmekte olan ülke tahvil spread lerinin bu kadar daralması hep bu yöndeki gelişmeler. Ne olacağı açık ve net. Yatırımcıların hep bu büyük resmi gözönünde tutarak hareket etmeleri gerekir. Đkinci ve Asıl Önemli Risk... Oyun planının ikinci önemli riski ise yine Đktisat'a giriş öğrencilerinin bile görebildiği iflas riski idi. Acaba özel sektöre destek vermek için kaldıracın (borç yükünün) altına giren kamu sektörü bu yükü yeniden özel sektöre devredene kadar dayanabilecek miydi? Bu süreçte oyun planı sonuçlarını verene kadar özel sektörün yaşadığı sıkıntıları kamu sektörleri (devletler) yaşamaya başlar mıydı? Bu risk açısından bakıldığında ekonomileri daha sorunlu ve farklı yapısal sıkıntıları nedeniyle oyun planının sonuçları daha geç alınabilecek (ya da hiç alınamayacak) ülkeler ya da ülke grupları gerçekten ciddi sorunlar yaşayabilirlerdi Ocak ayındaki raporumuzu yazarken karşımızdaki manzara buydu. Gördüğümüz (hesapladığımız) üzere Asya ve Kuzey Amerika ekonomilerinin altına girdikleri yükü bir süre taşıyacak ve bu süreçte de ekonomilerini ayağa kaldırabilecek kası, gücü vardı ama Avrupa nın yoktu. O nedenle Avrupa yı (Çok) Zor Günler Bekliyor! şeklinde bir cümleyi 29 Ocak tarihli raporun başlığına uygun gördük. 4

5 Tam da bu endişelerimize uygun olarak, Avrupa ülkeleri, ABD ya da Asya gibi tek bir devlet ve tek bir kamusal otorite olamadıkları, geçmişten gelen yapısal sıkıntılarını sürekli ısrarla gözardı ettikleri, ve belki de en önemlisi Euro nun makyajı altında rating şirketlerinin bu doğrultuda uyarı yapmamaları ve bu sorunları gidermeye mecbur bırakmamaları nedeniyle bu kaldıracı kaldırmakta gerçekten zorlanmaya başladılar. Yunanistan, Portekiz ve son günlerde (bize göre) hiç haketmese de Đspanya nın yaşadıkları bunlardı. Yunanistan 5 yıl önceki Yunanistan dı aslında ama rating şirketleri yeni uyandılar (ya da zamanında uyanmak işlerine gelmedi). 5 yıl önce Yunanistan ın rating i düşürülmezken rating şirketlerine dil uzatmayan Euro bölgesi otoriteleri ratingler düşmeye başlayınca sistemin oligopol yapısına itiraz etmeye ve önlem almaya başladılar. Geçmişte sorunları dikkate almayan finansal piyasalara (yani spekülasyona) laf edilmezken CDS spread leri hızla yükselmeye ve hisse senetleri açığa satılmaya başlayınca hemen sermaye hareketleri kısıtlanmaya başladı. Hatta en komiği (ama aslında en acıklı olanı), yıllarca gelişmekte olan ülkelere aman ha, sermaye kontrolleri getirmeyin, işe yaramaz, zarar verir diye akıl veren IMF nin gelişmiş ülkelerden sermaye kaçışı başlayınca bu sefer belli şartlar altında sermaye kontrolleri iyidir, işe yarar, kullanabilirsiniz demeye ve bunu gösteren akademik çalışmaları web sitesine koymaya başlamasıydı. ABD bankalarını hızla yeniden yapılandırırken ne Đspanya bilançoları tahrip durumdaki Caja larına (bölgesel bankalarına) ne de Almanya iş modelleri demode hale gelmiş olan Landesbank larına (istihdam sorunu daha da büyür diyerek) politik baskılardan çekinerek dokunamadı. Yunanistan ı Euro dışına çıkartarak kangren kolu kesip vücudu kurtarmaktansa kangren olmuş kolla yaşama yoluna gidildi. Kol keserek durum kurtarılabilecekken şimdi belki Yunanistan da yetmeyecek, bir kaç ülke daha borcunu yeniden yapılandırmak zorunda kalacak. Tüm bunların sonuçları Euro nun değer kayıpları ile ortaya çıkıyor. Durumu kurtarmaya çalışmak için de hala akılları başa alıp dişe dokunur şeyler yapmak yerine Euro 10 yıllık trendine uygun seviyelerde, sorun yok gibi komik demeçler veriliyor, açığa satış yasağı genişletiliyor, kendi ratinglerini kendileri ölçmek için yeni yapılar kuruluyor vs... Piyasaların Korkusu... Atılan radikal adımların sonuç verdiğini ve dünya ekonominin depresyon tehlikesini atlatıp resesyondan çıktığını gören piyasalar Avrupa daki beceriksizliklerden haklı olarak ürktü. Krizin başında ABD nin bocalamasının haklı gerekçeleri olabilirdi çünkü bir çok sorun ilk defa ve beklenmedik hızda karşılarına çıkıyordu. Ama Avrupa krizin ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse 2 sene geçtiği ve hatta bazı bölgeler krizden çıktığı halde gerekli radikal adımları atamıyor haldeydiler. Yukarda da vurguladığımız üzere, piyasalar bunun Avrupa daki parasal birlikteliğin politik ve mali birliktelikle desteklenememiş olması nedeniyle ortaya çıktığını, finansal bir hıçkırık ya da krizin Dubai benzeri artçı bir şoku değil yapısal bir sorun olduğunu görmeye başladılar. Bu endişeler kısa sürede bunun global ekonomik büyümeyi yeniden baskı altına alacak hale gelebileceği korkusuna dönüştü. Çünkü ABD ve Asya hala çıkış stratejilerinde hiç acele etmezken ve ekonomilerinin kendi ayakları üzerinde durabilmesini beklerken (ve bu bölgelerin ekonomileri de gerçekten bu doğrultuda umut verici sinyaller verirken) Avrupa ülkeleri bir anda panik yaparak arka arkaya özellikle bütçe politikalarında çok şiddetli tasarruflar açıklamaya başladılar. Yunanistan ın 24 milyar luk paketinin yanında, Đtalya da 24, Đspanya 15, Portekiz 2.1, Đngiltere 5.7, Đrlanda 10 milyar gibi yüksek tasarruf tedbirleri açıkladılar. Danimarka, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Đsveç gibi gündemde olmayanlar da tedbirler aldılar. Hatta Almanya gibi bütçesi an az sorunlu olan bir ekonomi bile diğerlerine örnek olmak için 10 milyar luk bir tasarruf paketi açıkladı. Hatta Alman maliye bakanı Schauble işi bundan sonra her üye ülkenin bütçelerini kendi meclislerinden önce Avrupa komisyonundan geçirme şartını öne sürecek kadar ileri götürdü. Avrupa nın (ümit ettiği) senaryo da çok açık. Euro bölgesinde geniş tasarruf tedbirleri alınarak güven yaratılmaya ve bölgeden sermaye çıkışı engellenmeye çalışılacak. Bunun büyümeyi yavaşlatıcı etkileri, hızlı değer kaybıyla daha rekabetçi hale gelen Euro nun bölgedeki üretimi teşvik etmesiyle telafi edilmeye çalışılacak (Almanya dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı ve zayıf Euro büyük ihracatçı Alman şirketleri için bulunmaz bir nimet). 5

6 Dünyanın diğer kısımları da büyüme içerisine girdiği için bölgenin ihracatını teşvik edecek (örneğin çift hanelerde büyüyen ve dünyanın en büyük otomobil pazarı haline gelen Çin yeniden Almanya dan makine, otomobil, inşaat makine ve malzemeleri, kimyasal hammadde, vs... talep edecek). Bu süreçte ortaya konan sermaye kontrolleri (CDS, açığa satışlar, rating şirketlerine yönelik uyarılar) spekülasyonun bazı Avrupa ülkelerinin dizinin üstüne çöktürmesini engelleyecek (inşallah). Avrupa Global Büyümeyi Durdurmayacak, Yavaşlatacak!... Öncelikle Avrupa da yaşananlardan bağımsız olarak dünyanın gayet istikrarlı bir şekilde krizden çıkmakta olduğunu ve büyümeyi hızlandırdığı tespitine dikkat etmek gerekiyor. Hatta bu global iyileşme eskisine göre çok daha dengeli bir şekilde gelişiyor. Çin liderliğinde ihracatçı gelişmekte olan ülkeler üretimlerinin giderek daha büyük kısmını içerde tüketiyorlar. Đlk defa 2009 yılında Çin in Japonya dışı Asya ithalatı, gelişmiş ülkelerden yaptığı ithalatı geçti (%46 ya %37). Endonezya nın Çin e ihracatının üçte ikisi artık Çin de tüketiliyor. Aynı zamanda ABD nin ihracatı da güçlenen Dolar a rağmen yükseliyor. Đlk defa 2009 yılında ABD nin gelişmekte olan ülkelere yaptığı ihracat gelişmiş ülkelere yaptığı ihracatın önüne geçti (%52). Caterpillar, artan Asya talebi nedeniyle krizde çıkardığı 1500 işçiyi yeniden işe alırken Deere & Co. Arjantin ve Brezilya kaynaklı Güney Amerika tarım makinesi talebinin 2010 da %25 artacağını öngörerek yatırım yapıyor (çünkü bu ülkelerden Asya ya yoğun bir şekerkamışı ve soya ihracatı var). Özetle, global büyüme hem istikrarlı hem de daha dengeli bir şekilde artıyor. Eğer Avrupa ABD ve/veya Asya için çok önemli bir tüketim bölgesi değilse güven sorunu dışında global büyümeyi çok olumsuz etkilememesi gerekir. Gerçekten de Asya ülkelerinin Euro bölgesine olan ihracatının toplam ihracat içinde payı sadece %13, Çin in bu bölgeye ihracatı toplamın sadece %17 si. Bu bölgeye ihracat riski en yüksek olan %20 ile Filipinler, ki o da Asya da dengeleri bozmayacak çok küçük bir ekonomi. Benzer şekilde Avrupa nın ihracatçı ekonomilerinden rekabetçi Euro nun verdiği coşkuyla iyi haberler geliyor. Almanya nın satın alma endeksleri, işsizlik rakamları ekonomik aktivitenin giderek canlandığını gösteriyor. Almanya da %7.7 ye gerileyen işsizlik oranının ABD de daha hızlı büyümeye rağmen %9.9 olduğuna dikkat. Bu gelişmeleri izleyen OECD nin Almanya nın 2009 da GSYH sının %5 ine gerileyen cari denge fazlasının 2011 de %7.2 ye çıkacağını öngörmesi boşuna değil. Euro bu hızda gerilemeye devam ederse bu oranın çift hanelere çıkması ve Almanya nın dünyanın ihracat liderliğini Çin den yeniden devralması hiç de şaşırtıcı olmaz. Günther Bechtold gibi küçük/orta boy şirketlerden BMW gibi büyüklere kadar satış ve karlılık rakamları iyi geliyor. BMW örneğin, ilk 3 ayda Çin deki satış artışını görünce 2010 Çin ihracatı artışı hedefini %10.5 dan %33 e yükseltti. Diğer bir deyişle, şimdilik Avrupa dünyanın hızını kesmektense gerçekten de dünyadaki olumlu gidişattan nemalanıyor. Çok büyük hatalar yapmazlarsa da bu devam edecek. Bize göre, Avrupa global büyümenin önünde önemli bir engel olmayacak. Sadece global büyümeye katkı yapamayacak. Avrupa da ekonomik büyüme uzun süre Kuzey Amerika, Asya ve diğer gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalacak. Bu sürenin uzunluğu kendi içinde gitmek zorunda kalacağı yeniden yapılanmanın ne kadar şiddetli ve önden yüklemeli olduğuna göre değişecek. Avrupa nın sorunları dünyadan ziyade kendi içinde sıkıntı yaratacak. Bazı (küçük ve borçlarını iç tasarruflar yerine yurtdışından finanse eden) ülkeler eninde sonunda borçlarının vadesini uzatacak ve bir kısmını traşlayacaklar. Avrupa içinde güç dengeleri değişecek. Elbette Türkiye deki karar alıcıların da (hem kamu hem özel) ülkenin en büyük ihracat pazarı konumundaki Avrupa da yaşanacakları karşıdan seyretmeyip bu süreçte büyük zarar görmemek için mümkün olduğunca gerekli (malum) tedbirleri almaları gerekiyor. Bu yeniden yapılanmanın şiddetine göre Avrupa yeniden önemli ve çok daha sağlıklı bir ekonomik ve bölgesel güç haline gelecek. Örneğin, bugünlerde başlattığı kararlılığı sürdürebilirse Đspanya bankacılığı aynı Türk bankacılığı gibi bugünkü krizden ciddi şekilde güçlenerek çıkacak ve bölgesel anlamda dünyada söz sahibi olacak. Borçlarını makul seviyeye indirebilir ve rekabet avantajı kazanabilirse çevre ülkeler yeniden bölgenin tüketim (ve üretim) motoru haline gelebilecekler. Bu süreç finansal piyasalarda fırtınalı günler ve dönem dönem panik satışlar yaratmadan olmayacak. O nedenle öyle günlerde gereken sabrı gösterip soğukkanlı davranarak büyük resmi kaybetmemek, otomobili dikiz aynasına bakarak değil ileri bakarak kullanmaya devam etmek gerekir. 6

7 26 Ocak 2009 Tarihli DenizBank Ekonomi Bülteni (YENĐDEN) 26 Ocak 2009 Yıl/13 Sayı/3 Makro Ekonomi ve Strateji Avrupa yı (Çok) Zor Günler Bekliyor!... Geçtiğimiz hafta S&P Yunanistan ın A olan risk notunu A- ye indirdi. Bunu yaparken de Đspanya, Portekiz ve Đrlanda nın (+ Yeni Zelanda) görünümlerini negatife çevirdi yani risk notlarını indirebileceğini açıkladı. Bir iki gün içinde de sözünü tuttu ve önce Đspanya nın AAA olan risk notunu AA+ ya sonra da Portekiz in notunu AA- den A+ ya düşürdü. Đrlanda nın AAA notu da yakında düşecek, belli. Piyasalar bu risk notu değişikliklerine paralel bir hareket içindeler. Sorunlu ve çoğunlukla 100 Güney Avrupalı ülkelerin borçlanma maliyetleri baz puan 10 Yıllık Tahvil Getiri Farkı (Almanya'ya Göre) risk primlerindeki artış ölçüsünde yükseliyor. 6 ay öncesinde AB nin en düşük riskli ülkesi kabul edilen Almanya ya göre daha ucuz borçlanabilen Đrlanda devleti bugün 300 baz puana yakın bir ek maliyet ödemek durumunda. Yunanistan ın borçlanma maliyeti bunun da üzerinde (2 yıl öncesine göre 10 kat daha fazla). Bu durum özellikle 2008 in son çeyreğinden itibaren hız kazandı. CDS (iflas sigorta) primleri de getiri farklarına paralel hareket ediyor. Ayrıca bu ülkelerin borçlanma vadeleri de kısalıyor. Yunanistan programında olduğu halde henüz 1 yıldan öte borçlanmaya başlayamadı, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık bonolarla 3 2,5 2 1,5 1 0, Haziran -0,5 14 Ağustos 28 Eylül 12 Kasım 27 Aralık idare ediyor (talep tarafının ancak buna müsait olduğu anlaşılıyor). Yunanistan Đrlanda Đtalya Portekiz Đspanya Not Düşüşleri Neyin Sinyali?... Bu not düşüşlerine geçmişte gelişmekte olan ülkelerde sık sık gördüğümüz türdeki düşüşler gibi yaklaşmamak gerekir. Avrupa da AAA, AA kategorilerinde gelen not düşüşlerinin geleceğe yönelik çok ciddi sonuçları olabilecek. Bu durumun birbiriyle ilişkili iki önemli sebebi var. Birincisi, ilgili devlet ekonomilerinin dünyada kabul edilen para cinsinden (piyasalardaki tabiriyle hard ya da reserve currency) borçlarını ödeyemeyecek yönde ilerliyor olması. Örneğin, bütçe politikalarında gevşeme, bunun iç ve dış borçlara yansıması ve/veya sürdürülemez şekillerde gelen yabancı sermaye ile yüksek cari denge açıklarının oluşması. Đkincisi ise ekonomilerin yapısal bir değişim gerçekleştirerek farklı bir ekonomik dinamik sergileyemeyecek (manevra kabiliyeti kalmamış) bir duruma gelmeleri. 7

8 26 Ocak 2009 Yıl/13 Sayı/3 26 Ocak 2009 Yunanistan bugün Türkiye den daha yüksek kamu borcu ile bütçe ve cari denge açıklarına sahip (%95, %3.2 ve %10.3). Đspanya da yine sırasıyla %60, %3.5 ve % 9.8 lik oranlarıyla Yunanistan dan farklı değil. Bu rasyolarla aslında bu ülkelerin AAA ya da AA kategorilerine nasıl gelmiş oldukları bile tartışılabilir. Ama bunun nasıl olduğu gayet iyi biliniyor. Đspanya, Yunanistan, Đrlanda, Đtalya ve Belçika gibi ülkeler bu tür borç ve finansman dinamiklerini Euro para birimine geçmiş olmaları sayesinde bu kadar süre sürdürebildiler. Euro sisteminin bütçe açığı, kamu borcu, enflasyon ve faiz oranları gibi üye ülkelere getirmiş olduğu kurallar ve kısıtlamalar (her ne kadar zamanla itibarları azalsa da) bu ekonomilerin risk primlerini düşürerek borçlanma maliyetlerini ucuzlattı. Bu Euro üyeliğinin getirdiği güven ile global likidite koşullarındaki bolluk Đspanya, Đrlanda gibi ekonomilerin bölgenin büyüme motoru haline gelmelerini, bu sayede artan vergi gelirleriyle bütçe dengelerini düzeltmelerini ve kamu borçlarındaki artışı yavaşlatmalarını/geriletmelerini, ve daha rahat cari açık verebilmelerini sağladı. Bir çok açıdan gelişmekte olan ekonomi konumunda olmalarına rağmen gelişmiş ekonomi muamelesi görebildiler. Bugünkü not düşüşleri bu ekonomilerde (zaten kötü olan) bu göstergelerin daha da bozulacağı yönünde uyarı yapıyor. Global kriz yukarıdaki dinamiğe ciddi bir darbe vurdu. Finansal sistemler tahrip oldu ve ekonomiler resesyona girerek eskisi gibi göstergelerini düzeltecek katma değeri yaratamamaya başladılar. Örneğin, geçen yıl Almanya da otomobil satışı %1.8, Fransa da %0.7 düşerken en gelecek vaat eden pazarlardan Đspanya da %28 düştü. Türkiye tecrübesinde de görüldüğü üzere, finansal sistemdeki tahribat sonunda kamu borcuna dönüşüyor çünkü devlet ekonomiye daha fazla zarar vermemesi için bankacılık sisteminde ortaya çıkan zararları üzerine alıyor (yani vergi mükelleflerine ödetmek üzere kamu borcu haline getiriyor). Ayrıca yine global krizin etkisiyle ortaya çıkan resesyon (vergi gelirindeki azalma) bu kamu borcundaki artışı daha bir ödenemez hale getiriyor. Her ne kadar son yıllarda büyük itibar kaybına uğramış olsalar da risk derecelendirme şirketlerinin bu ülkelerin süratle bu yönde ilerlediklerini ve yakında borç göstergelerinin daha da içinden çıkılmaz seviyelere geleceğini gördükleri belli. Daha da önemlisi, bu ekonomilerin girmiş oldukları bu kısır döngüden çıkabilmek için makroekonomik olarak yapabilecekleri fazla bir şey de yok. Bütçe politikaları %3 lük Maastricht bütçe kısıtlamasına tabi. Almanya ve Fransa gibi ülkeler dahi geçmişte bir çok kez bu kısıtlamaya uymadılar ama bugün görüldüğü üzere bütçe açıklarını daha da arttırdıkları durumda krizle birlikte mecburen daha seçici hale gelen piyasalar tarafından cezalandırılıyorlar. Açıklarındaki artış ölçüsünde borçlanmakta zorlanacakları ya da borçlanma maliyetlerinin artacağı ortada. Bugün Almanya dahi tahvil ihalelerinde borçlanmak istediği ölçüde (maliyeti arttırmak da istemediği için) talep bulamıyor. Geriye para politikası ve bunun etkilediği para birimi kalıyor. Örneğin, turizm gelirlerinin çok önemli olduğu Đspanya da gelecek bir kaç yılda daralacak olan turizm pastasından pay alabilmek için otel fiyatlarının rakiplerine göre daha cazip olması gerekli. Bu ya otelcilerin kar marjlarını düşürmeleri (ki o zaman işe yaramaz) ya da Euro nun Tayland, Türkiye, ve hatta Yunanistan (ki o da Euro kullanıyor) gibi diğer rakip ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmesi ile mümkün. Ama Euro para birimini kullanan Đspanya ve Yunanistan ın Euro ya hükmetme güçleri yok. Euro nun değerini belirleyen en önemli faktörlerden biri olan faizi Avrupa Merkez Bankası belirliyor ve o da ortada olmayan bir enflasyon takıntısı nedeniyle faizleri düşürmekte en çok nazlanan ülke (yandaki grafik). Euro en önemli müşteri gruplarından Đngilizler ve Rusların para birimlerine (Pound ve Ruble ye) karşı değer kazandığı gibi ABD liler için bile yeterince cazip hale gelemiyor. Ve maalesef bu ülkeler ECB nin kararlarına uymak zorundalar ve yapacak fazla bir şeyleri yok. 6% 4% 2% USD Gelişmiş Ülkelerde Politika Faizleri Pound Euro 2.00% 1.50% Yen 0.10% 0% 0.00%

Makro Ekonomi ve Strateji

Makro Ekonomi ve Strateji Yunanistan ve Arjantin... 1 ay önceki Yunanistan Dubai Değil, Dikkat Etmek Gerekir başlıklı raporumuzda Dubai nin sorunlarının Yunanistan dan çok farklı olup kolaylıkla hazmedilebileceğini ama Yunanistan

Detaylı

Makro Ekonomi ve Strateji

Makro Ekonomi ve Strateji Makro Ekonomi ve Strateji Piyasaların Merakla Beklediği Açıklama!... Avrupa Birliği bankalarına yönelik yapmakta olduğu stres testlerinin sonuçlarını 23 Temmuz da kamuoyuna açıklayacak. Bu, şu anda piyasaların

Detaylı

KARARI POLİTİKACILAR VERECEK

KARARI POLİTİKACILAR VERECEK AYLIK BÜLTEN KARARI POLİTİKACILAR VERECEK EYLÜL 2011 Yıl:5 Sayı:58 M. Baki ATILAL Araştırma, Müdür m.baki@turkishyatirim.com + 90 212 315 1071 Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza www.turkborsa.net

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 30 Temmuz 2012, Sayı: 29. Yurtdışı Gelişmeler. Yurtiçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler. Haftalık Görünüm

Ekonomi Bülteni. 30 Temmuz 2012, Sayı: 29. Yurtdışı Gelişmeler. Yurtiçi Gelişmeler. Finansal Göstergeler. Haftalık Görünüm Ekonomi Bülteni, Sayı: 29 Yurtdışı Gelişmeler Yurtiçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Görünüm Zararın Neresinden Dönülürse Kardır... Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel

Detaylı

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi.

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi. 30 NİSAN 2015 Başlarken Bulut Bağcı 6 Küresel Ekonomik Gelişmeler 8 Üç Büyük Merkez Bankası Politika Etkileşimi Dünya Ekonomisine Büyüme ve Bağlı Makro Ekonomik Gelişmeler Petrol Fiyatları ve Ekonomi Dengesi

Detaylı

piyasaları neler bekliyor? EKOV TR N SORDU EKONOM STLER CEVAPLANDIRDI... UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ DOSYA / 2015 TE PİYASALAR

piyasaları neler bekliyor? EKOV TR N SORDU EKONOM STLER CEVAPLANDIRDI... UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ DOSYA / 2015 TE PİYASALAR Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com UZMANLARIN 2015 TAHMİNİ Faiz : % 7-9 USDTRY : 2,25-2,50 EURTRY : 3,00-3,50 Büyüme : 3-4 Cari açık : 42 milyar dolar Enflasyon : 6-9 İşsizlik : %10 DOSYA / 2015 TE

Detaylı

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü. 09 Mart 2009

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü. 09 Mart 2009 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. HAZİNE BAŞKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK GÖRÜNÜM 09-13 Mart 2009 YURTİÇİNDE GEÇEN HAFTA Tüketici fiyatlarında beklenmedik düşüş görüldü... Türkiye İstatistik

Detaylı

Merkez Bankalarının Para Politikası Tercihleri ve Yakın Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar

Merkez Bankalarının Para Politikası Tercihleri ve Yakın Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar Bizim Menkul Değerler A.Ş Özel Çalışma Merkez Bankalarının Para Politikası Tercihleri ve Yakın Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar FED in parasal genişlemesi (halihazırda sonlandırma çabaları) ile birlikte

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kabul Tarihi 27/12/2008 Kabul Edildiği Birleşim

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kabul Tarihi 27/12/2008 Kabul Edildiği Birleşim Kanun Bilgileri Kanun Numarası 588 Başlığı 009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kabul Tarihi 7//008 Kabul Edildiği Birleşim 3.Dönem 3.Yasama Yılı 39.Birleşim Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 9//008 Cumhurbaşkanlığından

Detaylı

Siyasi belirsizlik ekonomiyi vuruyor

Siyasi belirsizlik ekonomiyi vuruyor Siyasi belirsizlik ekonomiyi vuruyor T ürkiye Müteahhitler Birliği, iş dünyası ve ekonomi çevreleri tarafından merakla beklenen 3 aylık İnşaat Sektörü Analizi ni yayımladı. Seçimler Bitti, Yeni Gündemler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Ekim 2014, Sayı: 42. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji. Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Ekim 2014, Sayı: 42. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji. Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 42 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji - IMF/Dünya Bankası Toplantılarının 10 Önemli Mesajı... Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma

Detaylı

PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014

PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014 PARA ve SERMAYE PİYASALARINDA 2014 YELLEN, MARIO, ABE HAZIRLAYANLAR Mehmet Baki ATILAL Araştırma, Bölüm Başkanı m.baki@turkishyatirim.com 0 (212) 315 10 71 Başak ERÇEVİK Araştırma, Uzman b.ercevik@turkishyatirim.com

Detaylı

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Ekonomide Dönüşüm Zamanı Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Nisan 2015 Nisan 2015 Tüm dünyada daha yüksek büyümeyi elde etmek için anahtar nokta artık 'güven' olacak." Ali BABACAN, T.C. Ekonomiden Sorumlu Başbakan

Detaylı

Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Ocak 2013 Ocak 2013 İnsanlık tarihinin bizi birbirinden çok farklı geleceklere

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Trade Zamanı MAYIS 2011 Yıl:5 Sayı:54

AYLIK BÜLTEN Trade Zamanı MAYIS 2011 Yıl:5 Sayı:54 AYLIK BÜLTEN Trade Zamanı MAYIS 2011 Yıl:5 Sayı:54 İÇİNDEKİLER BAKIŞ AÇISI.. 1 TRADE ZAMANI 1 EMTİALARIN PERFORMANSI 6 GLOBAL PİYASALARDAKİ GERÇEKLEŞMELER 10 DÜNYA BORSALARININ 2011 YILI PERFORMANSI 10

Detaylı

GENEL BAŞKAN IN MESAJI

GENEL BAŞKAN IN MESAJI GENEL BAŞKAN IN MESAJI 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da küresel ekonomi yılı kriz ortamı içerisinde geçirmiştir. 2012 yılının sonlarına doğru küresel krizin psikolojik yönleri zayıflarken, beklentiler

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1 Ömer Çakıcı GİRİŞ 1970 yılından sonraki en büyük kriz olduğu konusunda hemfikir olunan, hatta bazı ekonomistlerce küreselleşen dünya ekonomisinin de etkisiyle

Detaylı

Görünüm 2012 DEĞİŞİM RÜZGARI

Görünüm 2012 DEĞİŞİM RÜZGARI Görünüm 212 DEĞİŞİM RÜZGARI Değişim akıl almaz fırsatlar sunabilir; ancak, sahip olduklarının tümünü de götürebilir. Görünüm 212: İçindekiler Genel Değerlendirme Küresel Gelişmeler Dünya Ekonomisi nin

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ Dünyada ve Türkiye de 2012 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünya Ekonomisi Genel 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

30/12/2013 Pazartesi: Tam Sene Sonunda Piyasalardan sonra İş Dünyasının da Kimyası Bozuldu!

30/12/2013 Pazartesi: Tam Sene Sonunda Piyasalardan sonra İş Dünyasının da Kimyası Bozuldu! 30/12/2013 Pazartesi: Tam Sene Sonunda Piyasalardan sonra İş Dünyasının da Kimyası Bozuldu! Özet: Noel tatili haftasında global piyasalardaki pozitif eğilimli seyri devam etti. ABD tarafında açıklanan

Detaylı

Amerikan Merkez Bankası nı (FED) Hatalardan ders alınmalı. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Amerikan Merkez Bankası nı (FED) Hatalardan ders alınmalı. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Hatalardan ders alınmalı Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Amerikan Merkez Bankası nı (FED) hepimiz tahvil alımı yoluyla yürüttüğü destek programından

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Şubat 2011 İÇİNDEKİLER. Yurtiçi Ekonomi Raporu. Uluslararası Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Şubat 11 İÇİNDEKİLER Yurtiçi Ekonomi Raporu Dış Borç Stoku Risk Unsuru Olabilir mi? Türkiye ekonomisinin krizle kesintiye uğrasa da gösterdiği istikrarlı

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...6 SABAH GAZETESİ...10 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...6 SABAH GAZETESİ...10 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 27.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Euro Bölgesi nde mali işlem vergisi kararı delilik olur 25 günde Türkiye ye 3 milyar dolar girdi Şimşek'ten üçüncü köprü açıklaması

Detaylı

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm

Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm Ocak 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme Global ortam: Büyüme zayıf, ABD normalleşmeye hazır, petrol fiyatı çöküşte... Üçüncü çeyrek

Detaylı

www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ

www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ İçindekiler Küresel Kriz ve Türkiye Konulu Panel Konuşmaları Prof. Dr. Nahit TÖRE, Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK, Doç. Dr. Mete DOĞANAY Ekonomik

Detaylı