T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011 Saat: CUMARTESİ 1. OTURUM KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: DİKKAT: 1. u sınavda, 3 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Sermaye Piyasasında ağımsız Denetim Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. u cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasasında ağımsız Denetim testleri için üç ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. u soru kitapçığında toplam 75 soru bulunmaktadır. ir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 135 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. u tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 1. Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 4. Aşağıdakilerden hangisi Yatırım Fonlarının Kurulunun Aracı Kurumların Sermayelerine yönetiminde uyulması şart olan portföy sınırlamalarından biri değildir? ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, aracı kurumların sağlamaları gereken yükümlülüklerden biri değildir? A) Likidite yükümlülüğü ) lokaj yükümlülüğü C) Genel borçlanma sınırı D) Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü 2. Aracı kurum, sermayesinin % 90 ına sahip holding tarafından ihraç edilmiş ve borsada işlem görmeyen tahvillerden satın almıştır. Söz konusu tahvil alımının sermaye yeterliliği tabanına ve likidite oranına etkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Portföy değerlerinin % 10 undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. ) Fon portföyündeki İMK Gözaltı Pazarı nda işlem gören hisse senetlerinin toplam değeri fon portföyünün % 10 unu geçemez. C) Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon portföyünün % 20 sini geçemez. D) orsada işlem görmeyen anonim şirketlerin hisse senetlerine fon portföy değerinin en fazla % 10 u oranında yatırım yapılabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklığı kurmak için gerekli şartlardan birisi değildir? A) Hem sermaye yeterliliği tabanını hem de likidite oranını düşürür. ) Sermaye yeterliliği tabanını etkilemez, likidite oranını düşürür. C) Ne sermaye yeterliliği tabanına ne de likidite oranına bir etkisi vardır. D) Sermaye yeterliliği tabanını artırır, likidite oranını düşürür. A) Kayıtlı sermayeli olarak kurulması ) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması C) Paylarını halka arz etmek üzere kurulmuş olması D) Esas sözleşmelerinin İstanbul Menkul Kıymetler orsasının ön onayından geçmiş olması 6. Yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3. Yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Fonun tüzel kişiliği yoktur ve fon mal varlığı kurucusunun mal varlığından ayrıdır. ) Riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre faaliyette bulunurlar. C) Sadece bankalar ve aracı kurumlar fon kurucusu olabilirler. D) Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulurlar. A) Yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kâr tutarının hesaplanmasında, gerçekleşmemiş değer artışları dikkate alınmaz. ) Yatırım fonu katılma paylarını portföylerinin % 20 sine kadar alabilirler. C) Ortaklık portföyünün yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alamazlar. D) Halka arza aracılık faaliyetinde bulunabilirler. 7. ireysel emeklilik sisteminden emekli olmaya hak kazanmak için belirlenmiş olan katılımcının yaşı ve sistemde kalma süresiyle ilgili şartlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yaş: 52 ve Sistemde Kalma Süresi: 10 yıl ) Yaş: 56 ve Sistemde Kalma Süresi: 10 yıl C) Yaş: 56 ve Sistemde Kalma Süresi: 15 yıl D) Yaş: 58 ve Sistemde Kalma Süresi: 10 yıl 2

3 FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, halka açık anonim ortaklıklarının fon riski iki unsurdan oluşmaktadır: Yapısal Risk 11. Finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerme çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltım işlemlerinde ilanço Açığı aşağıdakilerden hangisi- ve Kontrol Riski. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine nazaran, ne eşittir? kontrol riskinden ziyade yapısal riski artırır? A) Geçmiş Yıl Zararları ile Dönem Zararlarının toplamının, Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayeyi aşan kısmına ) Geçmiş Yıl Zararları ile Dönem Zararlarının toplamının, Yasal ve Olağanüstü Yedeklerin toplamını aşan kısmına C) Geçmiş Yıl Zararlarının, Emisyon Primlerini aşan kısmına D) Geçmiş Yıl Zararları ile Dönem Zararının toplamına 9. Emeklilik yatırım fonlarının portföyüne alınabilecek varlıklar ile portföy sınırlamalarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Emeklilik yatırım fonunun portföyünü yöneten portföy yönetim şirketinin para ve sermaye piyasası araçları emeklilik fonu portföyüne dâhil edilemez. ) orsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine emeklilik yatırım fonu portföyünün en fazla % 10 una kadar yatırım yapılabilir. C) orsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçları emeklilik yatırım fonu portföyüne dâhil edilemez. D) Emeklilik yatırım fonu portföyünün en fazla % 20 si girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılabilir. A) Yeni bilgi işlem sistemi ) İşletmeye yeni personel katılımı C) Yeni muhasebe uygulamaları D) Sektörde yeni rakiplerin türemesi 12. ankaların fiilen ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş veya Türkiye ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutara ne ad verilir? A) Özkaynak ) Ödenmiş sermaye C) Katkı sermaye D) Konsolide özkaynak 13. Halka açık bir bankayla ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) Halka açılma izinleri ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilir. ) ankacılık mevzuatına göre denetimi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılır. C) ağımsız denetimi bankacılık mevzuatına göre yapılır. D) Hiçbir konuda sermaye piyasası mevzuatına tabi değildir. 10. Aşağıdaki aracı kurumlardan hangisi, iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve prosedürlere uyumu konusunda, bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, yıllık bazda özel amaçlı bir bağımsız denetim raporu düzenlemek zorundadır? A) Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan aracı kurumlar ) Hakim ortakları yurt dışında kurulmuş finansal kuruluşlar olan aracı kurumlar C) Öz sermayesi TL yi aşan aracı kurumlar D) Çalışan sayısı 50 yi aşan aracı kurumlar sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca, alacaklılar, icra dairesi tarafından hazırlanan sıra cetvelindeki sıralarına dair şikâyetlerini aşağıdakilerden hangisine yapmalıdır? A) İcra Mahkemesi ) İflas Dairesi C) İcra Dairesi D) Ticaret Mahkemesi 3

4 FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret 18. Risk yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kanunu uyarınca, anonim şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Pay sahiplerinin esas sermayenin artırılmasına katılma yükümleri vardır. ) Sermaye artırımı için esas sözleşmede hüküm bulunması zorunludur. C) Esas sermaye artımının geçerli olabilmesi için haklı bir gerekçesinin bulunması gerekir. D) Sermayenin nakit karşılığı artırılmasının ön şartı esas sermayenin tamamının ödenmiş olmasıdır. 16. Aşağıdakilerden hangisi faktoring ve forfeyting sektörleri arasındaki temel farklılığı açıklamaktadır? A) Piyasa riski, finansal kuruluşların bilanço hesaplarında tuttuğu pozisyonlarında piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan zarar etme ihtimalidir. ) Kredi riski, banka müşterilerinin yapılan sözleşmelerin gereklerine uymayarak yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemelerinden dolayı maruz kalınan risktir. C) Kur riski, döviz cinsleri itibarıyla belirlenen kısa (yükümlülük) ve uzun (varlık) pozisyonların mutlak değerlerine altın pozisyonunun eklenmesiyle bulunur. D) Operasyonel risk, kredi ve piyasa riski dışında kalan tüm riskler olarak tanımlanabilir. A) Faktoring sektöründe 6 aya kadar vadeli ticari alacakların tahsilatı yapılırken, forfeyting sektöründe 6 aydan uzun vadeli alacakların tahsilatı yapılmaktadır. ) Faktoring sektöründe ticari alacakların vadesinden önce tahsilatı sağlanmakta iken, forfeyting sektöründe vadesi geçmiş alacakların tahsilatı yapılmaktadır. C) Faktoring sektörü ticari işletmelerin çalışma sermayesini desteklemekte iken, forfeyting sektörü nakit akımlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. D) Faktoring sektörü mali piyasaların, forfeyting sektörü ise reel piyasaların bir unsurudur. 17. I- Malların, hizmetlerin ve varlıkların el değiştirmesine aracılık etmek II- Tasarruf birikimi ve risk dağıtım sistemi oluşturarak mülkiyetin tabana yayılmasını sağlamak III- Ekonomik kaynakların zaman içerisinde coğrafi bölgeler ve sektörler arasında transferini sağlamak IV- Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek Yukarıda yer alan hususlardan hangisi/hangileri finansal sistemin doğrudan işlevlerinden biri değildir? A) Yalnız I ) Yalnız IV C) I - II D) II - III 19. X ve Y hisse senetlerinin beklenen getirileri sırasıyla % 20 ve % 30 dur. X hisse senedinin portföy içindeki ağırlığının % 40, Y hisse senedinin ise % 60 olduğu varsayılırsa portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? A) 30 ) 26 C) 25 D) Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim konusundaki düzenlemeleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu denetimden sorumlu komite tarafından belirlenerek yönetim kurulunun onayına sunulmalıdır. ) Payları borsada işlem gören ortaklıkların kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarının, her yıl, faaliyet raporları ile birlikte kamuya açıklanması zorunludur. C) ir yönetim kurulu üyesinin, son iki yıl içerisinde şirketin bağımsız denetimini yürüten kuruluşlarda istihdam edilmiş olması, o üyenin bağımsız üye olarak nitelendirilmesini engellemez. D) Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerden şirketçe uyulanlar ve uyulmayanlar belirtilmeli, uyulmayanlar hakkında uymama gerekçeleri ile bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarıyla ilgili bilgiler açıklanmalıdır. 4

5 FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 21. Aşağıdakilerden hangisi, gayrisafi yurtiçi hasıladaki büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında- Kurulunun halka açık anonim ortaklıklara iliş- 24. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası ki ilişkiyi ifade eder? kin kâr dağıtım esaslarından biri değildir? A) İş gücüne katılma oranı ) Philips eğrisi C) Lorenz eğrisi D) Okun yasası 22. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bir şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin ve hizmet aldığı diğer kişi/kurumların listesini hazırlayarak bilgilendirme politikalarına göre eylemde bulunması, hangi temel ilke altında sınıflanabilir bir faaliyettir? A) Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ) Menfaat sahipleri C) Yönetim kurulu D) Pay sahipleri 23. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Menkul Kıymetler orsası bünyesinde oluşturulan Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görebilecek menkul kıymetler listesine kabul için gerekli değildir? A) aşvuran şirketin esas sözleşmesinde işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler bulunmaması ) Son üç yıllık mali tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması ve bağımsız denetim raporlarının olumlu görüş içermesi C) aşvuran şirketin anonim şirket statüsünde olması D) Piyasa danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması A) Net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır. ) Net dağıtılabilir dönem kârı, net dönem karından, (varsa) geçmiş yıl zararlarının ve birinci tertip kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan tutardır. C) irinci tertip kanuni yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından (vergi sonrası kâr), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. D) İkinci tertip kanuni yedek akçe matrahı, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış birinci temettüden şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 5 i düşüldükten sonra bulunan tutardır. 25. Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından birleşme oranına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) irleşme işleminde, özkaynak yönteminin uygulanması hâlinde sadece bu yönteme göre hesaplanacak birleşme oranlarına ve değiştirme oranlarına hazırlanacak bilirkişi raporunda yer verilmesi zorunludur. ) irleşme işleminde özkaynak yöntemi dışında bir yöntemin uygulanması hâlinde hem özkaynak yöntemi hem de seçilen diğer yönteme göre hesaplanacak birleşme oranlarına ve değiştirme oranlarına hazırlanacak bilirkişi raporunda yer verilmesi zorunludur. C) irleşmeye taraf ortaklıkların kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararlarının birleşmeye esas alınacak finansal tablo tarihinden sonra alınması hâlinde kâr dağıtımının etkilerinin birleşme oranının hesaplanmasında dikkate alınması zorunlu değildir. D) irleşme oranının belirlenmesinde, varlıkların rayiç değer üzerinden değerlemeye tabi tutulması suretiyle hesaplanan özkaynakların esas alınması hâlinde, değerlemeye konu gayrimenkuller Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından değerlenir. 5

6 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 1. Sermaye Piyasası Kurulunun vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin düzenlemeleri açısından, makul değer değişikliği riskinden korunma amaçlı olarak alımı veya satımı yapılan riske karşı korunma aracının değerinde cari dönemde meydana gelen değişiklikler hangi dönemin gelir tablosuna yansıtılır? A) Cari dönem ) Herhangi bir dönem gelir tablolarına yansıtma yapılmaz. C) Pozisyon önceki bir dönemde alındı ise gelir tablosu revize edilmek suretiyle ilgili önceki dönem D) Pozisyonun sonraki bir döneme kadar kapatılmayacağı öngörülüyorsa, yansıtma için ilgili dönem beklenir. 3. I Ticari orçlar Hesabı ile karşılıklı çalışırlar. II- Müşteri nakitlerinin izlendiği hesaptır. III- Müşteri menkul kıymetlerinin izlendiği hesaptır. IV- Söz konusu hesabın borç bakiye vermesi durumunda müşteri, bahse konu bakiye kadar aracı kurum tarafından kredilendirilmiş olmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Aracı Kurum Hesap Planında 1200 Müşteriler hesabıyla ilgili olarak yukarıda yer verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız III C) II - III D) II - IV 2. Sermaye Piyasası Kurulunun vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmelerinin muhasebesi ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde opsiyon primi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Opsiyon sözleşmesinin zaman değeri, opsiyon kullanım fiyatı ile opsiyon sözleşmesinin içsel değeri arasındaki farktır. ) Opsiyon sözleşmesinin zaman değeri, opsiyon primi ile opsiyon sözleşmesinin içsel değeri arasındaki farktır. C) Opsiyon sözleşmesinin içsel değeri, opsiyon primi ile sözleşmeye konu varlığın makul değeri arasındaki opsiyon sahibinin lehine olan farktır. D) Opsiyon sözleşmesinin içsel değeri, opsiyonun kullanım fiyatı ile sözleşmeye konu varlığın makul değeri arasındaki opsiyon satıcısı lehine olan farktır lot YLN hisse senedi aracı kurum portföyüne alınmış; alınan hisse senetleri aynı gün içinde borsada satılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliği ve ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi bu işlemlerin parasal tutarlarının muhasebeleştirilmesi sürecinde kullanılması gereken hesap çiftlerinden değildir? A) Kasa Yurt İçi rüt Satışlar ) Hisse Senetleri Takas Merkezi C) Takas Merkezi Yurt İçi rüt Satışlar D) Yurt İçi Satışların Maliyeti Hisse Senetleri 5. Aşağıdakilerden hangisi TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardına göre bir muhasebe politikası değişikliğidir? A) Maliyet bedeli ile değerlenen maddi duran varlığın yeniden değerleme modeli ile değerlenmesi ) Öz kaynak yöntemiyle değerlenen iş ortaklığının oransal konsolidasyon yöntemiyle değerlenmesi C) ir maddi duran varlığın faydalı ömrünün değiştirilmesi D) Dava karşılıklarında değişiklik yapılması 6

7 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 6. TMS-16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre yeniden değerleme modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yeniden değerleme konusu varlığın her yıl mutlaka tekrar yeniden değerlenmesi gerekir. ) Öz kaynağa eklenen yeniden değerleme artışı, ilgili varlık bilanço dışı bırakıldığında geçmiş yıl kârlarına aktarılabilir. C) ir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, o varlığın ait olduğu tüm maddi duran varlık sınıfı da yeniden değerlenir. D) Eğer bir varlığın değeri yeniden değerleme sonucunda artmışsa ve geçmiş dönemlerde ilgili varlık için yeniden değerleme değer azalışı söz konusu değilse; söz konusu artış öz kaynaklarda muhasebeleştirilebilir. 7. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bir işletme için bilançoda nakit benzerleri kaleminde yer alamaz? 9. TFRS-8 Faaliyet ölümleri standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisi işletmelerin belirlenen sayısal alt sınırlar nedeniyle ayrı raporlaması gereken faaliyet bölümlerinden biri değildir? A) Raporlanan kârının veya zararının mutlak tutarının (i) zarar bildirmemiş olan tüm faaliyet bölümlerinin birleştirilerek raporlanmış kârının ve (ii) zarar bildirmiş olan tüm faaliyet bölümlerinin birleştirilerek raporlanmış zararının, mutlak rakamlarla, yüzde 10 u veya daha fazlası olması ) İşletme dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dâhil olmak üzere, raporlanan hasılatının, işletme içi ve dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının yüzde 10 unu veya daha fazlasını oluşturması C) Yükümlülüklerinin, tüm faaliyet bölümlerinin toplam yükümlülüklerinin yüzde 10 u veya daha fazlası olması D) Varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının yüzde 10 u veya daha fazlası olması A) tipi likit fonlar ) Ters repo işlemlerinden alacaklar C) Satılmaya hazır finansal varlıklardan vadesine 6 aydan az kalmış devlet tahvili ve hazine bonoları D) Müşterisi olunan bankanın talebi hâlinde geri ödenmesi gereken ve bakiyeleri sıklıkla pozitif ve negatif olacak şekilde dalgalanabilen bankalar nezdindeki cari hesaplar 8. TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı hangi finansal varlıklara uygulanmaz? A) TMS-28 İştiraklerindeki Yatırımlar standardında tanımlanan iştirakler ) TMS-31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardında tanımlanan iş ortaklıkları C) TMS-27 Konsolide ve ireysel Finansal Tablolar standardında tanımlanan bağlı ortaklıklar D) TMS-39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında tanımlanan türev araçlar 10. Aşağıdakilerden hangisi TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardı uyarınca finansal tablo dipnotlarında yer alması veya finansal tablolarla birlikte açıklanması zorunlu bilgilerden biri değildir? A) İşletmenin faaliyette bulunduğu çevredeki değişiklikler de dâhil olmak üzere, finansal performansı belirleyen temel etken ve unsurlar hakkında bilgi ) İşletme, bağlı ortaklıkları veya iştirakleri tarafından sahip olunan işletmenin kendi hisse senetleri hakkında bilgi C) Sermayeyi oluşturan hisse senedi sayısı, nominal değeri ve imtiyazlar hakkında bilgi D) Şirketi kontrol eden ana ortak veya nihai ana ortak hakkında bilgi 7

8 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 11. TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardı uyarınca, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Muhasebe politikalarındaki değişiklikler, ilgili TMS/TFRS de herhangi bir geçiş hükmü yer almıyorsa, geçmişe dönük olarak uygulamalıdır. ) Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin etkisi geriye dönük olarak düzeltme yapılmak suretiyle açıklanmalıdır. C) İşletme, yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş yeni bir TMS/TFRS yi henüz uygulamamışsa; söz konusu durum finansal tablolarda açıklanmalıdır. D) Hataya ilişkin döneme özgü veya kümülatif etkilerin hesaplanamadığı durumlar haricinde önceki dönem hataları geriye yönelik yeniden düzenleme yoluyla düzeltilirler. 13. Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi net gerçekleşebilir değeri ifade etmektedir? A) ir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı ) Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutar C) Ortaklıkların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarı D) İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının düşülmesiyle elde edilen tutar 12. TMS-17 Kiralama İşlemleri standardı uyarınca faaliyet kiralamasına konu bir varlığa ilişkin, kiracı tarafından kiraya verene yapılan ödemelerin muhasebeleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) orç Alacak Kasa XXX Faaliyet Kiralamasından Giderler/Gelir Tablosu XXX ) orç Alacak Makine, Tesisat ve Cihaz XXX Kasa XXX C) orç Alacak Faaliyet Kiralamasından Giderler/Gelir Tablosu XXX Kasa XXX ir inşaat şirketi alışveriş ve yaşam merkezi (AVM) inşaatına tarihinde başlamış olup, ile tarihleri arasında ekonomik krizin etkileri nedeniyle inşaata devam edememiş ve tüm faaliyetlerini tamamen durdurduktan sonra dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayarak tarihinde söz konusu AVM yi amaçlanan kullanıma hazır hâle getirmiştir. Söz konusu AVM için tarihinde üç yıl vadeli, her ay sonunda faiz ödemeli yıllık % 18 oranında TL tutarında kredi temin edilmiş olup, inşaat tamamlandığında bu AVM ile ilgili olarak aktifleştirilebilecek toplam borçlanma maliyeti tutarı TMS-23 orçlanma Maliyetleri standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisidir? A) TL ) TL C) TL D) TL D) orç Alacak Kasa XXX Makine, Tesisat ve Cihazlar XXX

9 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 15. TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına göre, işletme içi yaratılan bir maddi olmayan duran varlığın muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak araştırma ve geliştirme safhasında muhasebe uygulaması ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşletmenin geliştirme safhasını tamamlama ve maddi olmayan duran varlığı satmak için yeterli teknik ve mali kaynaklara sahip olması, geliştirmeden kaynaklanan maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi için yeterli değildir. ) Araştırma harcamaları sadece maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hâle gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması durumunda varlık olarak muhasebeleştirilir. C) Araştırma harcamaları gerçekleştiğinde gider, geliştirme harcamaları gerçekleştiğinde öz kaynak kalemi olarak muhasebeleştirilir. D) Hem araştırma hem de geliştirme harcamaları gerçekleştiğinde gider olarak muhasebeleştirilir. 16. TMS-2 Stoklar standardına göre, aşağıdaki gider unsurlarından hangisi stokların maliyetine eklenir? A) Satış giderleri ) Normalin üzerinde gerçekleşen fire ve kayıplar C) ir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki depolama giderleri D) Nakliye, yükleme, boşaltma benzeri satın alma sırasında katlanılan maliyetler 18. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi finansal raporun bir unsuru değildir? A) Yönetim kurulu faaliyet raporu ) Sorumluluk beyanları C) Kâr dağıtım tabloları D) Finansal tablolar 19. Sermaye Piyasası Kurulunun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, payları borsada işlem gören şirketlerin kamuya açıklayacakları finansal tablolar için bir format öngörülmüş olmakla birlikte, söz konusu formatta yer verilen hesap kalemleri asgari olarak belirlenmiştir; ihtiyaç duyulması hâlinde, UMS 1 de yer alan kriterler göz önünde bulundurularak, yeni hesap kalemleri eklenebilir. ) ilanço ve gelir tablosunda yer alan her bir kalemin, detaylı açıklamaların yapıldığı dipnot referansları ile birlikte gösterilmesi gerekmekte olup, öz sermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosunda yer alan tutarlar için bu yönde bir zorunluluk bulunmamaktadır. C) Finansal tablolar açısından önemlilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyelerin, bilançoda ana kalemin altında açılım yapmak suretiyle gösterilmesi gerekmektedir. D) Konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi ana ortaklığın bağımsız denetimi görevini üstlenmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu tarafından yerine getirilmelidir. 17. Diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla bir işletmenin öz sermayesi ödenmiş sermayesinden daha yüksek ise aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak doğrudur? A) Hisse senetlerinin defter değeri nominal değerinden yüksektir. ) Olağanüstü yedek akçeleri yasal yedek akçelerinden düşüktür. C) Mutlaka gizli yedek akçeleri bulunmaktadır. D) Son yıl kâr elde etmiştir. 20. Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan işletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını en geç hangi sürede kamuya duyurmak zorundadırlar? A) Hesap döneminin bitiminden 18 hafta sonra ) Genel kurul kararını izleyen üç hafta içinde C) Hesap döneminin bitiminden on dört hafta geçtikten sonra D) Hesap döneminin bitimini izleyen on dört hafta içinde 9

10 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEE STANDARTLARI 21. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre, hisse senetleri borsada işlem gören bir ortaklığın finansal tabloları hangi iletişim araçları aracılığı ile kamuya duyurulur? A) Yerel bir gazete ) Kamuyu Aydınlatma Platformu C) Ulusal düzeyde yayın yapan bir gazete D) Ulusal düzeyde yayın yapan iki gazete 22. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ i kapsamında aşağıda verilen mali tablo kalemideğerleme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Menkul kıymetler gerçeğe uygun değer ) ağlı ortaklıklar elde etme maliyeti C) Stoklar elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı D) Alacaklar ve borçlar avans, depozito ve teminat niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, senetli alacak ve borçlar ile 3 aydan daha uzun vadeli senetsiz alacak ve borçların iskonto edilmesi şartıyla kayıtlı değer 23. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardı uyarınca, ara dönem finansal raporlamaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Özet bilanço, özet gelir tablosu ve bunlara ait seçilmiş dipnotlardan oluşur. ) Hiçbir koşulda önceki yıl muhasebe politikalarından farklı muhasebe politikası uygulanamaz. C) Özet finansal tabloların asgari olarak, en son yıllık finansal tablolarda yer alan başlık ve alt toplamları içermesi şarttır. D) Cari ara dönem gelir tablosu ile cari yıla ilişkin hesap dönem başından ara dönem sonuna kadar olan faaliyetleri kapsayan kümülatif gelir tablosunun birlikte sunulması yeterlidir. 24. Fon portföy değeri : TL Fon toplam değeri : TL Tedavüldeki katılma payı sayısı : Toplam katılma payı sayısı : Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi AC yatırım fonunun doğru birim pay değerini göstermektedir? A) 150 TL ) 500 TL C) 750 TL D) TL ir menkul kıymetler yatırım fonunun portföyüne hisse senedi alınması hâlinde, alım işleminin borsada gerçekleştiği tarihte yapılması gereken yevmiye kaydı için aşağıdakilerden hangisinde hesap adları doğru kayıt nizamıyla yer almaktadır? A) HİSSE SENETLERİ XYZ AŞ Hisse Senetleri XXX 156 ORÇLAR Takasbanka Olan orçlar XXX 960 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ORÇLU Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX 980 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ALACAKLI Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX ) HİSSE SENETLERİ XYZ AŞ Hisse Senetleri XXX 156 ORÇLAR Takasbanka Olan orçlar XXX 980 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ALACAKLI Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX 960 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ORÇLU Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX C) HİSSE SENETLERİ XYZ AŞ Hisse Senetleri XXX 106 ANKALAR A Şubesi XXX D) ORÇLAR Takasbanka Olan orçlar XXX 110 HİSSE SENETLERİ XYZ AŞ Hisse Senetleri XXX 960 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ORÇLU Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX 980 TESLİM ALINACAK MENKUL KIYMETLER ALACAKLI Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri XXX

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 20 ĞUSTOS 2011 Saat: 09.30

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar 30 Haziran 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı