DEVLET MALLARININ KAMU FİNANSMANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET MALLARININ KAMU FİNANSMANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1

2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No : 2005/ 368 DEVLET MALLARININ KAMU FİNANSMANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. İlhami SÖYLER Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ankara 2005 I

3 II

4 İTHAF Rahmetli Annem Emine SÖYLER in aziz hatırasına III

5 Bu eser, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Prof. Dr. Esfender Korkmaz ın başkanlığında, Prof. Dr. S. Yenal Öncel, Prof. Dr. Turgay Berksoy, Doç. Dr. S. Ateş Oktar ve Doç. Dr. Elif Sonsuzoğlu ndan oluşan juri önünde tarihinde savunularak oybirliği ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. IV

6 SUNUŞ Çok değişik türleri ve kullanım alanları bulunan devlet malları, sosyal, ekonomik ve mali politikaların belli başlı araçları arasında bulunmaktadır. Devlet malları, sosyal ve ekonomik işlevleri gereği, kamu hizmetlerinde (hükümet konakları, hastaneler, okullar gibi) ve kamunun genel yararında (yollar, meydanlar, meralar gibi) kullanılırken, mali işlevleri gereği finansman amacıyla da (Hazine arazilerinin satışı veya kiraya verilmesi gibi) kullanılmaktadır. Görülüyorki devlet malları, hükümet politikalarının oluşturulmasında sağlam birer kaynak durumundadırlar. Söz konusu malların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi bu açıdan önemli sayılmaktadır. Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi konulu bu eserle, devlet mallarından elde edilen gelirlerin artırılmasına yönelik yeni bir model ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede devlet mallarının geleneksel değerlendirme yöntemleri (satış, kiraya verme, irtifak hakkı tesisi) yeniden gözden geçirilirken, gayrimenkul yatırım ortaklığı, yap-işlet-devret modeli, işletme hakkı devri ve gelir ortaklığı senedi ihracı gibi alternatif değerlendirme yöntemleri önerilmektedir. Bu arayışlar, esasen bütçe gelirlerinin artırılması noktasında Bakanlığımızın amaçlarıyla da örtüşmektedir. Mesleki kariyerinde, Vergi Denetmenliği ve Bütçe Kontrolörlüğü gibi uzmanlık alanları bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdür Yardımcısı Dr. İlhami Söyler in doktora tezi olarak hazırlayıp, tez jurisince oybirliği ile kabul edilen bu eseri, Milli Emlak alanında özgün ve yeni yaklaşımlar ortaya koyması açısından da ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu itibarla yazarı kutluyor, eserin uygulayıcılara, akademisyenlere ve bu alanda araştırma yapanlara yararlı olmasını diliyorum. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı V

7 VI

8 ÖNSÖZ Gerek kamu hizmetlerinin görülmesinde, gerek halkın müşterek ihtiyaçlarının giderilmesinde, devlet malları önemli işlevlere sahip bulunmaktadır. Kuşkusuz hiçbir işde kullanılmayan devlet malları da sözkonusudur. Bunlar yanında finansman amacıyla gelirinden yararlanılan devlete ait mallar da bulunmaktadır. İşlevsel açıdan kamu hizmetlerinde kullanılan (hizmet malları) ile kamunun kullanımında bulunan (orta malları) ve genellikle herhangi bir hizmet ve kullanımda bulunmayan (sahipsiz mallar), devletin kamu mallarını oluştururken, gelirinden yararlanılan mallar ise devletin özel mallarını oluştururlar. İstisnai olarak devletin kamu mallarından gelir de elde edilmektedir. Türkiye de önemli ölçüde devlet malı bulunmaktadır. Ülke yüzölçümünün yaklaşık % 60 ı devletin mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufundadır. Ne varki, bunların kamu finansmanına katkıları, mevcut malvarlığı potansiyeli ile mütenasip değildir. Zira, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde de vergi dışı normal gelirler içerisinde yer alan devlet malları gelirleri toplam bütçe gelirlerinin ortalama % 7 sini oluştururken, ülkemizde bu oran % 0,7 civarındadır. Bu noktadan hareketle devlet mallarından elde edilen gelirlerin artırılması amaçlandı. Bu amaca ulaşılması için bir taraftan devlet malı kavramının görünmez kamusal alanların (hava ve havada bulunan elektromanyetik dalgaların teşkil ettiği frekans hatları gibi) da kavrama dahil edilerek bu yönüyle de yeniden tanımı yapılırken, sözkonusu malların değerlendirilmesinde (nemalandırılmasında) temel altyapıyı VII

9 (teorik çerçeveyi) oluşturan devlet mallarının sosyal, ekonomik ve mali işlevlerinden mali işlevleri ne ayrı bir önem verilmesi gerekiyor. Devlet mallarının mali işlevleri, bu malların mevcut ve alternatif değerlendirme yöntemleri ile kamu finansmanına katkısını ifade etmektedir. Ülkemizde devlet mallarının mevcut (geleneksel) yöntemlerle değerlendirilmesi yeterli finansmanı sağlayamadığından alternatif yöntemlere başvurulmasını gerekli kılıyor. Bu noktadan hareketle geleneksel değerlendirme yöntemlerinden, uygulamadan kaldırılması gerekenlerin gerekçeleriyle açıklanması, sürdürülmesi gerekli görülenlerin ise hangi değişikliklerle sürdürülmesi gerektiğinin açıklanması gerekiyor. Aynı şekilde teklif edilen alternatif değerlendirme yöntemleri de somut önerilerle ortaya konuluyor. Bunlar yapılırken subjektif analiz ve yargılardan uzak kalınması açısından gerekli yerlerde tablo, rakam ve diğer bilimsel verilerden yararlanılarak sunulan önerilerin teorik altyapısı kurulmuş, objektif, bilimsel bir anlam ve içeriğe sahip olması da önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladığım Devlet Mallarının Yönetimi ve Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi konulu doktora çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkan bu eser için, uyarı ve yönlendirmeleriyle büyük destek gördüğüm başta Tez Danışmanı m Prof. Dr. Esfender Korkmaz olmak üzere tez jürisi üyeleri değerli hocalarım Prof. Dr. S. Yenal Öncel e, Prof. Dr. Turgay Berksoy a, Doç. Dr. S. Ateş Oktar a ve Doç. Dr. Elif Sonsuzoğlu na şükran borçluyum. Eserin orijinal halini (tezi) tümüyle okumak suretiyle önemli katkılarda bulunan Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı Dr. Erdoğan Öner e, dokümanların sağlanmasında Milli Emlak Genel Müdürü İlyas Arlı ya, Maliye Bakanlığı Berlin Maliye Müşaviri Halit Demir e, Londra Maliye Müşaviri Mehmet Özgen e, Hamburg Maliye Ataşesi Ekrem Erdoğan a, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcıları; Bekir Aydınlı, Gazi Kapan ve VIII

10 Ali Kemal Akkoç a, Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanı Mustafa Aşçıoğlu na, İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Akça ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü BİM Müdürü Semra Şahin e, teşekkür ediyorum. Tezin kitap haline dönüşmesinde uyarılarıyla desteklerini gördüğüm Milli Emlak Başkontrolörleri Salahaddin Kardeş ve A. Akın Anal a, İngilizce tercümelerde yardımlarını esirgemeyen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Gösterici ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı H. Bayram Çolak a da teşekkür ediyorum. Baştan beri eserin yazım ve düzeltilmesini üstlenen Tuncay Yağmur, Arzu Hepşen, Tuba Tüzün ve emeği geçen herkese teşekkür borçluyum. Eşim Leman ve çocuklarım Murat ve Furkan da hep yanımda oldular. Onları da şükran listesinde anmam gerekiyor. Nihayet, eserin basım ve yayınını gerçekleştiren Bakanlığımız APK Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile Ümit Ofset Matbaacılık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. IX

11 X

12 İÇİNDEKİLER Sayfa İTHAF...III SUNUŞ... V ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER...XI TABLOLAR... XXV KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET MALLARI (KAVRAMLAR, SINIFLANDIRMA VE İŞLEVLERİ) I. DEVLET MALLARINA İLİŞKİN KAVRAMLAR...9 A. GENEL AÇIKLAMA... 9 B. KULLANILAN KAVRAMLAR İdare Malları Kavramı Kamu Malları Kavramı Devlet Malları Kavramı...13 II. DEVLET MALLARININ SINIFLANDIRILMASI...16 A. DEVLET MALLARININ İŞLEVSEL AYRIMI Devlet Mallarının İşlevsel Ayrımının Tarihsel Gelişimi Devlet Mallarının İşlevsel Ayrımına İlişkin Gerekçeler...21 XI

13 a. Ayrımın Devletin Kamu Malları Açısından Gerekçeleri...22 (1) Kamu Mallarını Ayrıcalıklı Bir Korumaya Almak...22 (2) Kamu Mallarından Herkesin Yararlanmasını Sağlamak 22 (3) Kamu Hizmetlerinin Kesintisiz Yürümesini Sağlamak...23 (4) Ulusal Servetin ve Kültürün Korunmasını Sağlamak...23 b. Ayrımın Devletin Özel Malları Açısından Gerekçesi Devlet Mallarının İşlevsel Ayrımına İlişkin Yaklaşımlar...24 a. Malın Mahiyetini Esas Alan Yaklaşım/ Klasik Görüş...24 b. Malın Tahsisini Esas Alan Yaklaşım/ Modern Görüş...26 (1) Tahsise İlişkin Açıklamalar...26 (a) Tahsis Kavramı ve Dayanağı...27 (b) Tahsisin Unsurları...28 (c) Tahsisin Özellikleri...29 (d) Tahsisin Önemi...30 (2) Malın Tahsisini Esas Alan Yaklaşıma İlişkin Görüşler..31 (a) Maldan Herkesin Doğrudan Yararlanmasına Dayanan Görüş...33 (b) Malın İkame Edilemezliğine Dayanan Görüş...34 (3) Malın Tahsisini Esas Alan Yaklaşımın Önemi ve Sonuçları...36 (a) Yaklaşımın Önemi...36 (b) Yaklaşımın Sonuçları Devlet Mallarının İşlevsel Açıdan Sınıflandırılması...37 a. Devletin Kamu Malları...38 (1) Devletin Kamu Mallarının Türleri...39 (a) Hizmet Malları...39 (b) Orta Malları...41 (c) Sahipsiz Mallar...43 (2) Devletin Kamu Mallarının Özellikleri...46 (a) Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Kurulamaz...47 (b) Kamu Malları Tapuya Bağlanamazlar...47 (c) Kamu Malları Kamulaştırılamazlar...48 (d) Kamu Malları Ayrıcalıklı Korumaya Tabidir...48 XII

14 (e) Kamu Mallarından Yararlanma Genel Olarak Ücretsizdir...48 (f) Kamu Mallarına İlişkin Uyuşmazlıklarda İdari Yargı Yetkilidir...49 (3) Devletin Kamu Malları Üzerindeki Hakkın Niteliği...49 (a) Devlet Yönünden Hakkın Niteliği...49 (b) Kişiler Yönünden Hakkın Niteliği...52 (i) Yararlanma Biçimi Açısından Hakkın Niteliği...53 (ii) Malların Türleri Açısından Hakkın Niteliği...54 b. Devletin Özel Malları...55 (1) Genel Açıklama...55 (2) Devletin Özel Mallarının Özellikleri...57 (a) Haczedilebilirler...58 (b) Karşılıksız Devredilemezler...59 (c) Tapu Kütüğüne Yazılırlar...59 (d) Yönetimleri Özel Kurallara Tabidir...60 (e) Uyuşmazlıklarında Adli Mahkemeler Yetkilidir...60 (3) Devletin Özel Malları Üzerindeki Hakkın Niteliği...60 (a) Devlet Yönünden Hakkın Niteliği...60 (b) Kişiler Yönünden Hakkın Niteliği...61 B. DEVLET MALLARININ DİĞER AYRIMLARI Devletin Taşınır-Taşınmaz Malları...63 a. Devletin Taşınır Malları...63 b. Devletin Taşınmaz Malları Devletin Görünür-Görünmez Malları...66 a. Devletin Görünür (Maddi) Malları...66 b. Devletin Görünmez (Gayrimaddi) Malları Devletin Kara-Su-Hava Malları...68 a. Devletin Kara Malları...69 b. Devletin Su Malları...70 (1) Denizler, Göller ve Akarsular...71 (2) Maden Suları ve Kaplıcalar...72 XIII

15 (3) Yeraltı ve Kaynak Suları...72 c. Devletin Hava Malları Devletin Diğer Malları...75 III. DEVLET MALLARININ İŞLEVLERİ...76 A. DEVLET MALLARININ SOSYAL İŞLEVLERİ...77 B. DEVLET MALLARININ EKONOMİK İŞLEVLERİ...79 C. DEVLET MALLARININ MALİ İŞLEVLERİ Devletin Kamu Mallarının Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...82 a. Hizmet Mallarının Değerlendirme Yöntem ve Olanakları 83 b. Orta Mallarının Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...83 c. Sahipsiz Malların Değerlendirme Yöntem ve Olanakları Devletin Özel Mallarının Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...85 a. Devletin Özel Mallarının Geleneksel Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...85 b. Devletin Özel Mallarının Alternatif Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...86 İKİNCİ BÖLÜM DEVLET MALLARININ YÖNETİMİ I. TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN DEVLET MALLARINA BAKIŞI...88 A. TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN DEVLET MALLARINA KAVRAM OLARAK BAKIŞI...88 XIV

16 B. TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN DEVLET MALLARINA KATEGORİK OLARAK BAKIŞI Türk Hukuk Sisteminin Devletin Kamu Mallarına Bakışı...90 a. Türk Hukuk Sisteminin Hizmet Mallarına Bakışı...95 b. Türk Hukuk Sisteminin Orta Mallarına Bakışı...97 c. Türk Hukuk Sisteminin Sahipsiz Mallara Bakışı Türk Hukuk Sisteminin Devletin Özel Mallarına Bakışı a. Sahiplerine Göre Devletin Özel Malları (1) Genel Bütçeli Kurumlara (Hazine ye) Ait Mallar..103 (2) Katma Bütçeli Kuruluşlara Ait Mallar (3) Bağımsız Bütçeli Kuruluşlara Ait Mallar (4) Özel Bütçeli Kuruluşlara Ait Mallar (5) Ekonomik Teşebbüslere Ait Mallar b. Mahiyetlerine Göre Devletin Özel Malları (1) Devletin Özel Taşınmaz Malları (2) Devletin Özel Taşınır Malları II. DEVLET MALLARININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR A. GENEL YETKİLİ KURUM : MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü.110 B. MÜNFERİT YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR Satış Yapmaya Yetkili Olanlar a. Taşınır Mal Satışına Yetkili Olanlar b. Taşınmaz Mal Satışına Yetkili Olanlar Tahsis Yapmaya Yetkili Olanlar Lisans veya Ruhsat (İzin) Vermeye Yetkili Olanlar Kiraya Vermeye veya İrtifak Hakkı Tesisine Yetkili Olanlar Kayıt ve Tescile Yetkili Olanlar XV

17 III. DEVLET MALLARININ İZLENMESİ A. DEVLET MALLARININ KAYIT VE ENVANTERİ Devletin Kamu Mallarının Kayıt ve Envanteri a. Kamu Taşınmaz Mallarının Kayıt ve Envanteri b. Kamu Taşınır Mallarının Kayıt ve Envanteri Devletin Özel Mallarının Kayıt ve Envanteri a. Özel Taşınmaz Malların Kayıt ve Envanteri (1) Hazine Taşınmaz Mallarının Kayıt ve Envanteri (2) Katma Bütçeli Kuruluşların Taşınmaz Mallarının Kayıt ve Envanteri (3) Bağımsız Bütçeli Kuruluşların Taşınmaz Mallarının Kayıt ve Envanteri b. Özel Taşınır Malların Kayıt ve Envanteri B. DEVLET MALLARININ MUHASEBESİ Devletin Kamu Mallarının Muhasebesi Devletin Özel Mallarının Muhasebesi IV. DEVLET MALLARININ BAKIMI, ONARIMI VE KORUNMASI A. DEVLET MALLARININ BAKIMI VE ONARIMI Taşınır Malların Bakım ve Onarımı Taşınmaz Malların Bakım ve Onarımı Bakım ve Onarıma Yetkili Kurum ve Kuruluşlar a. Devletin Kamu Mallarının Bakım ve Onarımına Yetkili Olanlar b. Devletin Özel Mallarının Bakım ve Onarımına Yetkili Olanlar c. Vakıf Mallarının Bakım ve Onarımına Yetkili Olanlar XVI

18 B. DEVLET MALLARININ KORUNMASI Genel Açıklama Devlet Mallarının Maruz Kaldığı Tehlikeler a. Taşınır Malların Maruz Kaldığı Tehlikeler b. Taşınmaz Malların Maruz Kaldığı Tehlikeler Devlet Mallarının Korunma Yöntemleri a. Yönetsel (İdari) Korunma (1) Taşınır Malların Korunması (2) Taşınmaz Malların Korunması (3) Görünmez Malların Korunması b. Yargısal (Kazai) Korunma (1) Genel Bütçeli Kurumlarda Yargısal Korunma (2) Katma Bütçeli Kurumlarda Yargısal Korunma (3) Bağımsız Bütçeli Kuruluşlarda Yargısal Korunma V. DEVLET MALLARININ DENETİMİ A. DEVLET MALLARININ DENETİMİ KAVRAMI B. DEVLET MALLARININ DENETİM TÜRLERİ Amacı Bakımından Denetim Türleri a. Biçimsel (Hukuksal) Denetim b. Etkinlik (Verimlilik) Denetimi Kuvvetler Ayrımı Bakımından Denetim Türleri a. Yasama Denetimi (1) TBMM nin Denetimi (2) Sayıştay ın Denetimi b. Yürütme Denetimi (1) Hiyerarşik Denetim (2) Denetim Birimlerinin Denetimi (a) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu nun Denetimi (b) Başbakanlık Denetim Birimlerinin Denetimi XVII

19 (i) Başbakanlık Teftiş Kurulu nun Denetimi (ii) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun Denetimi (c) Maliye Bakanlığı Denetim Birimlerinin Denetimi.176 (i) Merkez Denetim Birimlerinin Denetimi (ii) Taşra Denetim Birimlerinin Denetimi (d) Diğer Denetim Birimlerinin Denetimi (c) Yargı Denetimi (1) Anayasa Mahkemesi nin Denetimi (2) İdari Yargı Denetimi (3) Adli Yargı Denetimi Diğer Denetim Türleri a. İç- Dış Denetim b. Taşınır-Taşınmaz Mal Denetimi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEVLET MALLARININ KAMU FİNANSMANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Yeni Bir Model) GENEL AÇIKLAMA I. DEVLET MALLARININ GELENEKSEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ A. SATIŞ Satış Kavramı Satış Türleri a. Hazine Mallarının Satışı XVIII

20 (1) Hazine Taşınmaz Mallarının Satışı (a) Mali Amaçlı Satışlar (i) Devlet İhale Kanunu na Göre Yapılan Satışlar (ii) 4706 sayılı Kanun a Göre Yapılan Satışlar (iii) Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Yapılan Satışlar (iv) Kamulaştırma Kanunu na Göre Yapılan Satışlar (v) Milli Eğitim Bakanlığı na Tahsisli Malların Satışı (vi) Milli Savunma Bakanlığı na Tahsisli Malların Satışı (b) Ekonomik Amaçlı Satışlar (i) 4070 sayılı Kanun a Göre Yapılan Satışlar (ii) 4071 sayılı Kanun a Göre Yapılan Satışlar (iii) 4072 sayılı Kanun a Göre Yapılan Satışlar (iv) Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitelerinin Satışı (v) Organize Sanayi Bölgeleme Yapılan Satışlar (vi) Ticaret, Sanayi ve Ziraat Oda ve Borsalarına Yapılan Satışlar (vii) Ereğli Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne Yapılan Satışlar (c) Sosyal Amaçlı Satışlar (i) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (ii) Afete Uğrayanlara Yapılan Satışlar (iii) Afet Bölgelerinde Dağıtım Sonucu Artan Malların Satışı (iv) Tarım Reformu Amacıyla Yapılan Satışlar (v) Orman Köylülerine Yerleşim Yeri İçin Yapılan Satışlar (vi) Orman İçi Köylülerine Yapılan Arazi Satışları (2) Hazine Taşınır Mallarının Satışı XIX

21 (a) Devlet İhale Kanunu na Göre Yapılan Satışlar (i) İhale Usullerine Göre Yapılan Satışlar (ii) Bedel Takdiri Suretiyle Yapılan Satışlar (b) Taşıt Satışları (i) Satınalma veya Bağış Yoluyla Sağlanan Yerli Taşıtların Satışı (ii) Gümrüksüz Edinilen Yabancı Taşıtların Satışı (iii) Müsadere Edilen Taşıtların Satışı (c) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Taşınır Malların Satışı (d) Hizmet Dışı Kalmış Harp Gemilerinin Satışı (e) Emniyet Genel Müdürlüğü ne Ait Malların Satışı (f) Denizdeki Batık Gemi ve Eşyanın Satışı (g) Müsadere Edilen Diğer Malzemenin Satışı (h) Maden Hurdalarının Satışı (i) Enkaz Satışı b. Katma Bütçeli Kuruluşlara Ait Malların Satışı c. Bağımsız Bütçeli Kuruluşlara Ait Malların Satışı B. KİRAYA VERME Kiraya Verme Kavramı ve Türleri a. Kiraya Verme Kavramı b. Kiraya Verme Türleri Devlet Mallarının Kiraya Verilmesi a. Kamu Malları ile Hazine Mallarının Kiraya Verilmesi (1) Devlet İhale Kanunu na Göre Kiraya Verme (a) İhale Usulleri (i) Pazarlık Usulü (ii) Açık Teklif Usulü (iii) Kapalı Teklif Usulü (b) Kiraya Vermeye Yetkililer (c) Kiraya Verme Süresi (d) Kira Sözleşmesinin Sona Erme Halleri (2) Diğer Kanunlara Göre Kiraya Verme XX

22 b. Katma Bütçeli Kuruluşların Mallarının Kiraya Verilmesi c. Bağımsız Bütçeli Kuruluşların Mallarının Kiraya Verilmesi C. İRTİFAK HAKKI TESİSİ İrtifak Hakkı Kavramı ve Türleri İrtifak Hakkının Tesis Edilmesi ve Sona Ermesi Devlet Malları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi a. Hazine Malları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi (1) İrtifak Hakkı Tesisini Gerektiren Haller (a) Kamu Yararı Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (b) Turizm Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (c) Eğitim Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (d) Sağlık Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (e) Sosyal Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (f) Yatırımları Teşvik Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (g) Fuarcılık ve Sergileme Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (h) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Teşvik Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (i) Diğer Amaçlarla Yapılan İrtifak Hakkı Tesisleri (2) İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti (a) İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti (b) Sonraki Yıllar İrtifak Hakkı Bedellerinin Tespiti b. Katma Bütçeli Kuruluşların Malları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi c. Bağımsız Bütçeli Kuruluşların Malları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi D. ECRİMİSİL Ecrimisil Kavramı Ecrimisilin Unsurları XXI

23 3. Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar Devlet Mallarının Ecrimisil Yoluyla Değerlendirilmesi E. DİĞER GELENEKSEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Tahsis a. Genel Açıklama b. Tahsisin Türleri (1) Şekli Bakımından Tahsisler (a) Doğrudan Tahsis (b) Dolaylı Tahsis ) Amacı Bakımından Tahsisler (a) Kamu Hizmetine Tahsis (b) Kamunun Kullanım ve Yararına Tahsis c. Tahsis Edilmeyecek Taşınmaz Mallar d. Tahsisin Yapılması e. Tahsisin Kaldırılması Bedelsiz Terk a. Bedelsiz Terk Kavramı b.devlet Mallarının Bedelsiz Terki Bedelsiz Devir a. Bedelsiz Devir Kavramı b. Devlet Mallarının Bedelsiz Devri c. Bedelsiz Devir Yapmaya Yetkililer d. Bedelsiz Devir Yapılacak Kişi ve Kuruluşlar (1) Kamu Tüzel Kişilerine Devir (2) Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerine Devir XXII

24 II. DEVLET MALLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ A. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Mahiyeti a. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Tanımı b. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Kuruluşu c. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Yapabileceği Faaliyetler d. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Yapamayacağı Faaliyetler Devlet Mallarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Değerlendirilmesi Devlet Mallarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Değerlendirilmesinin Yararları Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Değerlendirilebilecek Devlet Malları B. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ Yap-İşlet-Devret Modelinin Mahiyeti a. Yap-İşlet-Devret Modelinin Tanımı b.yap-işlet-devret Modelinin Özellikleri Yap-İşlet-Devret Modelinin Yararları Devlet Mallarının Yap-İşlet-Devret Modeli ile Değerlendirilmesi C. KAT KARŞILIĞI ARSA VERİLMESİ Kat Karşılığı Arsa Verilmesinin Mahiyeti Kat Karşılığı Arsa Verilmesinin Tanımı ve Unsurları Devlet Mallarının Kat Karşılığı Arsa Verilmesi ile Değerlendirilmesi Devlet Mallarının Kat Karşılığı Arsa Verilmesi ile Değerlendirilmesinin Yararları XXIII

25 D. İŞLETME HAKKI DEVRİ İşletme Hakkı Devrinin Mahiyeti İşletme Hakkı Devrinin Tanımı Devlet Mallarının İşletme Hakkı Devri ile Değerlendirilmesi E. GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ İHRACI Gelir Ortaklığı Senedi İhracının Mahiyeti Gelir Ortaklığı Senedinin Tanımı Devlet Mallarının Gelir Ortaklığı Senedi İhracı ile Değerlendirilmesi SONUÇ.309 KAYNAKÇA XXIV

26 TABLOLAR Tablo Sayfa No : Tablonun Başlığı : No: 1 Taşınmaz Mal Satış Gelirleri (YTL.) Taşınır Mal Satış Gelirleri (YTL.) Taşınmaz Mallar Kira Gelirleri (YTL.) Tesis Edilen İrtifak Haklarının Sayısal Dağılımı (Adet) Ecrimisil Gelirleri (YTL.) Kamuya Terk Edilen Hazine Mallarının Dağılımı (Adet- M 2 ) Bedelsiz Devredilen Hazine Mallarının Dağılımı (Adet- M 2 ) Devlet Malları Gelirlerinin Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (YTL., %) Yap-İşlet-Devret Modeli ile Gerçekleştirilen Yatırım Projeleri (Adedi ve Proje Maliyeti) Maden ve Petrol Hakkı ve Payları (000 YTL.) XXV

27 XXVI

28 KISALTMALAR A.B.D. : Amerika Birleşik Devletleri a.g.b. : Adı geçen bildiri a.g.e. : Adı geçen eser a.g.et. : Adı geçen etüd a.g.m. : Adı geçen makale a.g.r. : Adı geçen rapor a.g.t. : Adı geçen tez A.İ.T.İ.A. : Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi A.J.D.A. : Actualite Juridique Droit Administratif A.M.K.D. : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi A.S.O. : Ankara Sanayi Odası A.Ü. : Ankara Üniversitesi Bkz. : Bakınız C.J.E.G. : Cahier Juridique De L Electricite Et De Gaz Ç.E.D. : Çevresel Etki Değerlendirmesi Çev. : Çeviren D.İ.B. : Diyanet İşleri Başkanlığı D.P.T. : Devlet Planlama Teşkilatı D.S.İ. : Devlet Su İşleri E. : Esas G.Y.O. : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı G.Ü. : Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi J.C.P. : Jurisclasseur Periodique XXVII

29 K. : Karar K.D.V. : Katma Değer Vergisi K.H.K. : Kanun Hükmünde Kararname K.V. : Kurumlar Vergisi M.P.M. : Milli Prodüktivite Merkezi M.Ü. : Marmara Üniversitesi R.D.P. : Revue Francaise De Droit Public R.F.D.A. : Revue Francaise De Droit Administratif R.G. : Resmi Gazete s. : Sayfa S.P.K. : Sermaye Piyasası Kurulu T.B.M.M. : Türkiye Büyük Millet Meclisi T.O.B.B. : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T.O.D.A.İ.E. : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü T.R.T. : Türkiye Radyo Televizyon T.Ü.R.M.O.B. : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TÜSİAD : Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Y.G.K. : Yargıtay Genel Kurulu Y.H.G.K. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Y.İ.B.H.G.K. : Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Y.K.D. : Yargıtay Kararları Dergisi V.D. : Ve Diğerleri XXVIII

30 GİRİŞ Kamu maliyesi teorisinin, kamu gelirleri çözümlemelerinde vergi ve borçlanma gelirleri yanında, vergi dışı normal gelirler bağlamında devlet mallarından sağlanan gelirler de bulunmaktadır. Devlet malları gelirleri kategorisi içerisine devletin sahip olduğu veya egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak tasarrufunda bulundurduğu çeşitli türdeki mallardan elde ettiği gelirler girmektedir. Devlet malları gelirlerinin kamu gelirleri içerisindeki önemi; zamana, ülkelere ve uygulanan ekonomik ve mali politikalara göre değişiklikler göstermektedir. Diğer taraftan devlet mallarının kamu hizmetlerine ve kamunun kullanımına tahsisli olup olmaması da söz konusu gelirleri etkilemektedir. Örneğin kamu hizmetine tahsisli bir hükümet konağı devlete gelir temin etmezken, devlete ait tapulu bir arazi satıldığı veya kiraya verildiğinde devlete gelir temin etmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında devlet mallarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve değerlendirilmesi, kamu finansmanı politikalarını etkilemektedir. Bunun yanında devlet malları bir bakıma devletin sabit sermayesi durumundadırlar. Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi başlıklı bu çalışma ile kamu gelirlerinde sürekli ve düzenli artışlar sağlanması ve sürdürülmesi çerçevesinde, devletin sahip olduğu veya değişik biçimlerde tasarrufunda bulundurduğu kamusal nitelikli mal ve alanların mali potansiyeli ön planda tutularak bunların kamu finansmanı amacıyla değerlendirilmesinde alternatif yol ve yöntemler ortaya konulmaktadır. Ülkemizin özellikle son yıllarda karşı karşıya kaldığı kamu finansmanı ihtiyacı, vergiler yanında diğer finansman kaynaklarının da harekete geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sözkonusu finansman kaynaklarından biri de hiç kuşkusuz devlet mallarıdır. 1

31 Zira ülkemiz öteden beri malvarlığı açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Söz konusu malvarlığı potansiyelinin başında devlete ait araziler gelmektedir. Osmanlı toprak sisteminin (miri arazi rejimi) bir sonucu olarak tamamı devlete ait bu araziler, olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ne intikal etmiştir. Türkiye nin yüzölçümünün % 45,2 sini oluşturan kilometrekaresi devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, % 8,5 ini oluşturan kilometrekaresi Hazinenin özel mülkiyetindeki tapulu taşınmaz mallardır. Bunlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar da dahil edildiğinde ülkemizin yüzölçümünün yaklaşık % 60 ının Devletin mülkiyetinde veya tasarrufunda olduğu görülmektedir. Bunların yanında, kamu kurumlarına ait civarında lojman, 3000 civarında sosyal tesis mevcut bulunmaktadır. Bunlara ilaveten spor kompleksleri, paralı otoyol ve köprüler, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini oluşturan ormanlar, madenler,denizler, göller, akarsular ve bunların kıyıları, termik ve hidroelektrik santraller ile tek tek sayılamayacak diğer tesis ve işletmeler daha rasyonel bir şekilde değerlendirildiğinde kamu finansmanına çok daha fazla katkıda bulunacakları düşünülmektedir. Yine bu çerçevede, devletin sahip olduğu veya egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak, bir şekilde tasarrufta bulunduğu taşınır malları da bulunmaktadır. Taşıtlar, gümrüğe terkedilen eşyalar, müzelerdeki kültür ve tabiat varlıkları bu bağlamda sayılabilen bazı mal türleridir. Ayrıca hava sahası, telsiz ve gsm hatları gibi görünmez kamusal alanlar da değerlendirme noktasında ele alındığında konunun önemi daha da artmaktadır. Bu çalışma ile devletin malvarlığı potansiyelinin sosyal ve ekonomik işlevleri yanında önemli bir yeri olan mali işlevleri ön plana çıkarılmaktadır. Kamu hizmetlerinin görülmesi açısından devlet malları teorisinin kapsamında bulunan, ancak sağladıkları gelirler nedeniyle de kamu 2

32 maliyesi teorisinin alanına giren devlet malları, her iki teorinin ilkeleri gözönünde bulundurularak kamu finansmanı açısından alternatif değerlendirme modelleri çerçevesinde yeniden ele alınmaktadır. Bu bağlamda devlet malları gelirleri, vergi gelirlerine alternatif olarak düşünülmediği gibi devlet mallarının, kamu hizmetlerine ve kullanımına sunumunu ifade eden sosyal ve ekonomik işlevleri de gözden uzak tutulmamıştır. Çalışmanın amacını genel olarak yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz mallarla mülkiyete elverişli olmayan kamusal alanların kamu finansmanı açısından değerlendirilmesi olarak belirledikten sonra, daha ayrıntılı amaçlara, yani özel olarak tezin cevaplandırmasını hedeflediği sorulara değinmek gerekmektedir. Bu bağlamda; 1) Öncelikle devlet malları kavramı günün koşullarına göre yeniden tanımlanmaktadır. Zira, devlet malları, artık eskiden olduğu gibi sadece görünür (maddi) mallardan ibaret değildir. Artık, görünmez bir takım kamusal alanlar da bu kapsama dahil edilmeye başlanmıştır. Bu yönde son yıllarda ortaya konulan sınırlı da olsa bir takım kuramsal görüşlerin yerine oturtulmasına çalışılmıştır. Bu anlayış teoride tam olarak yer almamış olmakla birlikte, kimi ülkeler başta elektromanyetik dalgalar olmak üzere, görünmez kamusal alanlardan finansal amaçlı olarak yararlanma yoluna koyulmuşlardır. Hatta mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri de yapmaya başlamışlardır. Hukukun teoriyi zorlamaya başlamasıyla gelişen bu olgu, bu tezin başlıca hipotezlerinden birini oluşturmuştur. 2) Devlet malları kavramının, yeniden tanımlanmasının ardından, teorik açıdan devlet mallarının sınıflandırılması yapılmıştır. Bu çerçevede devlet mallarının işlevsel açıdan sınıflandırılmasında devletin kamu malı- devletin özel malı ayrımına ilişkin yaklaşımlar açıklanmıştır. Diğer taraftan devlet malları teorisinin en önemli kurumlarından birisi olan tahsis kavramı da bu tezin sınırları ölçüsünde açıklanmıştır. Ülkemizde devletin özel mallarının yarısından fazlasının tahsisli olması, 3

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca 13.10.2014 tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283)

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 1 36 ncı maddesi ile değişik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Dr. HÜSEYİN MELİH ÇAKIR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ OSB KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE TEMEL YAKLAŞIM ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KAZANÇLARI VE BU KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA KAPSAMLI

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 20.04.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 KONU : 6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Vergi Kanunlarında

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar Yrd. Doç. Dr. H. Eyüp ÖZDEMİR İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Kadir Serdar TAFLAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü 1964 yılında Erzurum da doğdu. Yüksek öğrenimini

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI *

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI * Kurumlar, Kurullar Haldun DARICI * Geçtiğimiz yılı önemli bir ekonomik kriz içerisinde geçiren ülkemizde, kriz ortamından çıkmak amacıyla çeşitli yapısal tedbirler alınmış, bu çerçevede çıkarılan kanunlarla

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi Temmuz 2010 Yıl: 14 Sayı: 164 Bu Sayıda 1 Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi 2 Nevzat Altan 3. Daire Başkanlığına Seçildi İbrahim Kandemir Sayıştay 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay Ömer Zengin Sayıştay

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU ŞANLIURFA-2013 1 ÖRNEK: T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ.. ANABİLİM DALI...

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...I GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SİGORTA HUKUKU VE SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...xi

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge Sağlık Bakanlığına Ait Hastanelerin Yatırım Esaslarının Tespitine Dair Yönerge SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT HASTANELERİN YATIRIM ESASLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Hidroelektrik Enerji Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları ve Özel Sektör Tarafından Karşılaşılan Zorluklar. Mustafa Gürbüz

Hidroelektrik Enerji Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları ve Özel Sektör Tarafından Karşılaşılan Zorluklar. Mustafa Gürbüz Hidroelektrik Enerji Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları ve Özel Sektör Tarafından Karşılaşılan Zorluklar Mustafa Gürbüz Sunum Planı Hidroelektrik Santrallerin Avantajları Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyeli

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı