DEVLET MALLARININ KAMU FİNANSMANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET MALLARININ KAMU FİNANSMANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1

2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No : 2005/ 368 DEVLET MALLARININ KAMU FİNANSMANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. İlhami SÖYLER Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ankara 2005 I

3 II

4 İTHAF Rahmetli Annem Emine SÖYLER in aziz hatırasına III

5 Bu eser, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Prof. Dr. Esfender Korkmaz ın başkanlığında, Prof. Dr. S. Yenal Öncel, Prof. Dr. Turgay Berksoy, Doç. Dr. S. Ateş Oktar ve Doç. Dr. Elif Sonsuzoğlu ndan oluşan juri önünde tarihinde savunularak oybirliği ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. IV

6 SUNUŞ Çok değişik türleri ve kullanım alanları bulunan devlet malları, sosyal, ekonomik ve mali politikaların belli başlı araçları arasında bulunmaktadır. Devlet malları, sosyal ve ekonomik işlevleri gereği, kamu hizmetlerinde (hükümet konakları, hastaneler, okullar gibi) ve kamunun genel yararında (yollar, meydanlar, meralar gibi) kullanılırken, mali işlevleri gereği finansman amacıyla da (Hazine arazilerinin satışı veya kiraya verilmesi gibi) kullanılmaktadır. Görülüyorki devlet malları, hükümet politikalarının oluşturulmasında sağlam birer kaynak durumundadırlar. Söz konusu malların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi bu açıdan önemli sayılmaktadır. Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi konulu bu eserle, devlet mallarından elde edilen gelirlerin artırılmasına yönelik yeni bir model ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede devlet mallarının geleneksel değerlendirme yöntemleri (satış, kiraya verme, irtifak hakkı tesisi) yeniden gözden geçirilirken, gayrimenkul yatırım ortaklığı, yap-işlet-devret modeli, işletme hakkı devri ve gelir ortaklığı senedi ihracı gibi alternatif değerlendirme yöntemleri önerilmektedir. Bu arayışlar, esasen bütçe gelirlerinin artırılması noktasında Bakanlığımızın amaçlarıyla da örtüşmektedir. Mesleki kariyerinde, Vergi Denetmenliği ve Bütçe Kontrolörlüğü gibi uzmanlık alanları bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdür Yardımcısı Dr. İlhami Söyler in doktora tezi olarak hazırlayıp, tez jurisince oybirliği ile kabul edilen bu eseri, Milli Emlak alanında özgün ve yeni yaklaşımlar ortaya koyması açısından da ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu itibarla yazarı kutluyor, eserin uygulayıcılara, akademisyenlere ve bu alanda araştırma yapanlara yararlı olmasını diliyorum. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı V

7 VI

8 ÖNSÖZ Gerek kamu hizmetlerinin görülmesinde, gerek halkın müşterek ihtiyaçlarının giderilmesinde, devlet malları önemli işlevlere sahip bulunmaktadır. Kuşkusuz hiçbir işde kullanılmayan devlet malları da sözkonusudur. Bunlar yanında finansman amacıyla gelirinden yararlanılan devlete ait mallar da bulunmaktadır. İşlevsel açıdan kamu hizmetlerinde kullanılan (hizmet malları) ile kamunun kullanımında bulunan (orta malları) ve genellikle herhangi bir hizmet ve kullanımda bulunmayan (sahipsiz mallar), devletin kamu mallarını oluştururken, gelirinden yararlanılan mallar ise devletin özel mallarını oluştururlar. İstisnai olarak devletin kamu mallarından gelir de elde edilmektedir. Türkiye de önemli ölçüde devlet malı bulunmaktadır. Ülke yüzölçümünün yaklaşık % 60 ı devletin mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufundadır. Ne varki, bunların kamu finansmanına katkıları, mevcut malvarlığı potansiyeli ile mütenasip değildir. Zira, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde de vergi dışı normal gelirler içerisinde yer alan devlet malları gelirleri toplam bütçe gelirlerinin ortalama % 7 sini oluştururken, ülkemizde bu oran % 0,7 civarındadır. Bu noktadan hareketle devlet mallarından elde edilen gelirlerin artırılması amaçlandı. Bu amaca ulaşılması için bir taraftan devlet malı kavramının görünmez kamusal alanların (hava ve havada bulunan elektromanyetik dalgaların teşkil ettiği frekans hatları gibi) da kavrama dahil edilerek bu yönüyle de yeniden tanımı yapılırken, sözkonusu malların değerlendirilmesinde (nemalandırılmasında) temel altyapıyı VII

9 (teorik çerçeveyi) oluşturan devlet mallarının sosyal, ekonomik ve mali işlevlerinden mali işlevleri ne ayrı bir önem verilmesi gerekiyor. Devlet mallarının mali işlevleri, bu malların mevcut ve alternatif değerlendirme yöntemleri ile kamu finansmanına katkısını ifade etmektedir. Ülkemizde devlet mallarının mevcut (geleneksel) yöntemlerle değerlendirilmesi yeterli finansmanı sağlayamadığından alternatif yöntemlere başvurulmasını gerekli kılıyor. Bu noktadan hareketle geleneksel değerlendirme yöntemlerinden, uygulamadan kaldırılması gerekenlerin gerekçeleriyle açıklanması, sürdürülmesi gerekli görülenlerin ise hangi değişikliklerle sürdürülmesi gerektiğinin açıklanması gerekiyor. Aynı şekilde teklif edilen alternatif değerlendirme yöntemleri de somut önerilerle ortaya konuluyor. Bunlar yapılırken subjektif analiz ve yargılardan uzak kalınması açısından gerekli yerlerde tablo, rakam ve diğer bilimsel verilerden yararlanılarak sunulan önerilerin teorik altyapısı kurulmuş, objektif, bilimsel bir anlam ve içeriğe sahip olması da önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladığım Devlet Mallarının Yönetimi ve Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi konulu doktora çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkan bu eser için, uyarı ve yönlendirmeleriyle büyük destek gördüğüm başta Tez Danışmanı m Prof. Dr. Esfender Korkmaz olmak üzere tez jürisi üyeleri değerli hocalarım Prof. Dr. S. Yenal Öncel e, Prof. Dr. Turgay Berksoy a, Doç. Dr. S. Ateş Oktar a ve Doç. Dr. Elif Sonsuzoğlu na şükran borçluyum. Eserin orijinal halini (tezi) tümüyle okumak suretiyle önemli katkılarda bulunan Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı Dr. Erdoğan Öner e, dokümanların sağlanmasında Milli Emlak Genel Müdürü İlyas Arlı ya, Maliye Bakanlığı Berlin Maliye Müşaviri Halit Demir e, Londra Maliye Müşaviri Mehmet Özgen e, Hamburg Maliye Ataşesi Ekrem Erdoğan a, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcıları; Bekir Aydınlı, Gazi Kapan ve VIII

10 Ali Kemal Akkoç a, Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanı Mustafa Aşçıoğlu na, İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Akça ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü BİM Müdürü Semra Şahin e, teşekkür ediyorum. Tezin kitap haline dönüşmesinde uyarılarıyla desteklerini gördüğüm Milli Emlak Başkontrolörleri Salahaddin Kardeş ve A. Akın Anal a, İngilizce tercümelerde yardımlarını esirgemeyen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Gösterici ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı H. Bayram Çolak a da teşekkür ediyorum. Baştan beri eserin yazım ve düzeltilmesini üstlenen Tuncay Yağmur, Arzu Hepşen, Tuba Tüzün ve emeği geçen herkese teşekkür borçluyum. Eşim Leman ve çocuklarım Murat ve Furkan da hep yanımda oldular. Onları da şükran listesinde anmam gerekiyor. Nihayet, eserin basım ve yayınını gerçekleştiren Bakanlığımız APK Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile Ümit Ofset Matbaacılık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. IX

11 X

12 İÇİNDEKİLER Sayfa İTHAF...III SUNUŞ... V ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER...XI TABLOLAR... XXV KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET MALLARI (KAVRAMLAR, SINIFLANDIRMA VE İŞLEVLERİ) I. DEVLET MALLARINA İLİŞKİN KAVRAMLAR...9 A. GENEL AÇIKLAMA... 9 B. KULLANILAN KAVRAMLAR İdare Malları Kavramı Kamu Malları Kavramı Devlet Malları Kavramı...13 II. DEVLET MALLARININ SINIFLANDIRILMASI...16 A. DEVLET MALLARININ İŞLEVSEL AYRIMI Devlet Mallarının İşlevsel Ayrımının Tarihsel Gelişimi Devlet Mallarının İşlevsel Ayrımına İlişkin Gerekçeler...21 XI

13 a. Ayrımın Devletin Kamu Malları Açısından Gerekçeleri...22 (1) Kamu Mallarını Ayrıcalıklı Bir Korumaya Almak...22 (2) Kamu Mallarından Herkesin Yararlanmasını Sağlamak 22 (3) Kamu Hizmetlerinin Kesintisiz Yürümesini Sağlamak...23 (4) Ulusal Servetin ve Kültürün Korunmasını Sağlamak...23 b. Ayrımın Devletin Özel Malları Açısından Gerekçesi Devlet Mallarının İşlevsel Ayrımına İlişkin Yaklaşımlar...24 a. Malın Mahiyetini Esas Alan Yaklaşım/ Klasik Görüş...24 b. Malın Tahsisini Esas Alan Yaklaşım/ Modern Görüş...26 (1) Tahsise İlişkin Açıklamalar...26 (a) Tahsis Kavramı ve Dayanağı...27 (b) Tahsisin Unsurları...28 (c) Tahsisin Özellikleri...29 (d) Tahsisin Önemi...30 (2) Malın Tahsisini Esas Alan Yaklaşıma İlişkin Görüşler..31 (a) Maldan Herkesin Doğrudan Yararlanmasına Dayanan Görüş...33 (b) Malın İkame Edilemezliğine Dayanan Görüş...34 (3) Malın Tahsisini Esas Alan Yaklaşımın Önemi ve Sonuçları...36 (a) Yaklaşımın Önemi...36 (b) Yaklaşımın Sonuçları Devlet Mallarının İşlevsel Açıdan Sınıflandırılması...37 a. Devletin Kamu Malları...38 (1) Devletin Kamu Mallarının Türleri...39 (a) Hizmet Malları...39 (b) Orta Malları...41 (c) Sahipsiz Mallar...43 (2) Devletin Kamu Mallarının Özellikleri...46 (a) Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Kurulamaz...47 (b) Kamu Malları Tapuya Bağlanamazlar...47 (c) Kamu Malları Kamulaştırılamazlar...48 (d) Kamu Malları Ayrıcalıklı Korumaya Tabidir...48 XII

14 (e) Kamu Mallarından Yararlanma Genel Olarak Ücretsizdir...48 (f) Kamu Mallarına İlişkin Uyuşmazlıklarda İdari Yargı Yetkilidir...49 (3) Devletin Kamu Malları Üzerindeki Hakkın Niteliği...49 (a) Devlet Yönünden Hakkın Niteliği...49 (b) Kişiler Yönünden Hakkın Niteliği...52 (i) Yararlanma Biçimi Açısından Hakkın Niteliği...53 (ii) Malların Türleri Açısından Hakkın Niteliği...54 b. Devletin Özel Malları...55 (1) Genel Açıklama...55 (2) Devletin Özel Mallarının Özellikleri...57 (a) Haczedilebilirler...58 (b) Karşılıksız Devredilemezler...59 (c) Tapu Kütüğüne Yazılırlar...59 (d) Yönetimleri Özel Kurallara Tabidir...60 (e) Uyuşmazlıklarında Adli Mahkemeler Yetkilidir...60 (3) Devletin Özel Malları Üzerindeki Hakkın Niteliği...60 (a) Devlet Yönünden Hakkın Niteliği...60 (b) Kişiler Yönünden Hakkın Niteliği...61 B. DEVLET MALLARININ DİĞER AYRIMLARI Devletin Taşınır-Taşınmaz Malları...63 a. Devletin Taşınır Malları...63 b. Devletin Taşınmaz Malları Devletin Görünür-Görünmez Malları...66 a. Devletin Görünür (Maddi) Malları...66 b. Devletin Görünmez (Gayrimaddi) Malları Devletin Kara-Su-Hava Malları...68 a. Devletin Kara Malları...69 b. Devletin Su Malları...70 (1) Denizler, Göller ve Akarsular...71 (2) Maden Suları ve Kaplıcalar...72 XIII

15 (3) Yeraltı ve Kaynak Suları...72 c. Devletin Hava Malları Devletin Diğer Malları...75 III. DEVLET MALLARININ İŞLEVLERİ...76 A. DEVLET MALLARININ SOSYAL İŞLEVLERİ...77 B. DEVLET MALLARININ EKONOMİK İŞLEVLERİ...79 C. DEVLET MALLARININ MALİ İŞLEVLERİ Devletin Kamu Mallarının Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...82 a. Hizmet Mallarının Değerlendirme Yöntem ve Olanakları 83 b. Orta Mallarının Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...83 c. Sahipsiz Malların Değerlendirme Yöntem ve Olanakları Devletin Özel Mallarının Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...85 a. Devletin Özel Mallarının Geleneksel Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...85 b. Devletin Özel Mallarının Alternatif Değerlendirme Yöntem ve Olanakları...86 İKİNCİ BÖLÜM DEVLET MALLARININ YÖNETİMİ I. TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN DEVLET MALLARINA BAKIŞI...88 A. TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN DEVLET MALLARINA KAVRAM OLARAK BAKIŞI...88 XIV

16 B. TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN DEVLET MALLARINA KATEGORİK OLARAK BAKIŞI Türk Hukuk Sisteminin Devletin Kamu Mallarına Bakışı...90 a. Türk Hukuk Sisteminin Hizmet Mallarına Bakışı...95 b. Türk Hukuk Sisteminin Orta Mallarına Bakışı...97 c. Türk Hukuk Sisteminin Sahipsiz Mallara Bakışı Türk Hukuk Sisteminin Devletin Özel Mallarına Bakışı a. Sahiplerine Göre Devletin Özel Malları (1) Genel Bütçeli Kurumlara (Hazine ye) Ait Mallar..103 (2) Katma Bütçeli Kuruluşlara Ait Mallar (3) Bağımsız Bütçeli Kuruluşlara Ait Mallar (4) Özel Bütçeli Kuruluşlara Ait Mallar (5) Ekonomik Teşebbüslere Ait Mallar b. Mahiyetlerine Göre Devletin Özel Malları (1) Devletin Özel Taşınmaz Malları (2) Devletin Özel Taşınır Malları II. DEVLET MALLARININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR A. GENEL YETKİLİ KURUM : MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü.110 B. MÜNFERİT YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR Satış Yapmaya Yetkili Olanlar a. Taşınır Mal Satışına Yetkili Olanlar b. Taşınmaz Mal Satışına Yetkili Olanlar Tahsis Yapmaya Yetkili Olanlar Lisans veya Ruhsat (İzin) Vermeye Yetkili Olanlar Kiraya Vermeye veya İrtifak Hakkı Tesisine Yetkili Olanlar Kayıt ve Tescile Yetkili Olanlar XV

17 III. DEVLET MALLARININ İZLENMESİ A. DEVLET MALLARININ KAYIT VE ENVANTERİ Devletin Kamu Mallarının Kayıt ve Envanteri a. Kamu Taşınmaz Mallarının Kayıt ve Envanteri b. Kamu Taşınır Mallarının Kayıt ve Envanteri Devletin Özel Mallarının Kayıt ve Envanteri a. Özel Taşınmaz Malların Kayıt ve Envanteri (1) Hazine Taşınmaz Mallarının Kayıt ve Envanteri (2) Katma Bütçeli Kuruluşların Taşınmaz Mallarının Kayıt ve Envanteri (3) Bağımsız Bütçeli Kuruluşların Taşınmaz Mallarının Kayıt ve Envanteri b. Özel Taşınır Malların Kayıt ve Envanteri B. DEVLET MALLARININ MUHASEBESİ Devletin Kamu Mallarının Muhasebesi Devletin Özel Mallarının Muhasebesi IV. DEVLET MALLARININ BAKIMI, ONARIMI VE KORUNMASI A. DEVLET MALLARININ BAKIMI VE ONARIMI Taşınır Malların Bakım ve Onarımı Taşınmaz Malların Bakım ve Onarımı Bakım ve Onarıma Yetkili Kurum ve Kuruluşlar a. Devletin Kamu Mallarının Bakım ve Onarımına Yetkili Olanlar b. Devletin Özel Mallarının Bakım ve Onarımına Yetkili Olanlar c. Vakıf Mallarının Bakım ve Onarımına Yetkili Olanlar XVI

18 B. DEVLET MALLARININ KORUNMASI Genel Açıklama Devlet Mallarının Maruz Kaldığı Tehlikeler a. Taşınır Malların Maruz Kaldığı Tehlikeler b. Taşınmaz Malların Maruz Kaldığı Tehlikeler Devlet Mallarının Korunma Yöntemleri a. Yönetsel (İdari) Korunma (1) Taşınır Malların Korunması (2) Taşınmaz Malların Korunması (3) Görünmez Malların Korunması b. Yargısal (Kazai) Korunma (1) Genel Bütçeli Kurumlarda Yargısal Korunma (2) Katma Bütçeli Kurumlarda Yargısal Korunma (3) Bağımsız Bütçeli Kuruluşlarda Yargısal Korunma V. DEVLET MALLARININ DENETİMİ A. DEVLET MALLARININ DENETİMİ KAVRAMI B. DEVLET MALLARININ DENETİM TÜRLERİ Amacı Bakımından Denetim Türleri a. Biçimsel (Hukuksal) Denetim b. Etkinlik (Verimlilik) Denetimi Kuvvetler Ayrımı Bakımından Denetim Türleri a. Yasama Denetimi (1) TBMM nin Denetimi (2) Sayıştay ın Denetimi b. Yürütme Denetimi (1) Hiyerarşik Denetim (2) Denetim Birimlerinin Denetimi (a) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu nun Denetimi (b) Başbakanlık Denetim Birimlerinin Denetimi XVII

19 (i) Başbakanlık Teftiş Kurulu nun Denetimi (ii) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun Denetimi (c) Maliye Bakanlığı Denetim Birimlerinin Denetimi.176 (i) Merkez Denetim Birimlerinin Denetimi (ii) Taşra Denetim Birimlerinin Denetimi (d) Diğer Denetim Birimlerinin Denetimi (c) Yargı Denetimi (1) Anayasa Mahkemesi nin Denetimi (2) İdari Yargı Denetimi (3) Adli Yargı Denetimi Diğer Denetim Türleri a. İç- Dış Denetim b. Taşınır-Taşınmaz Mal Denetimi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEVLET MALLARININ KAMU FİNANSMANI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Yeni Bir Model) GENEL AÇIKLAMA I. DEVLET MALLARININ GELENEKSEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ A. SATIŞ Satış Kavramı Satış Türleri a. Hazine Mallarının Satışı XVIII

20 (1) Hazine Taşınmaz Mallarının Satışı (a) Mali Amaçlı Satışlar (i) Devlet İhale Kanunu na Göre Yapılan Satışlar (ii) 4706 sayılı Kanun a Göre Yapılan Satışlar (iii) Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Yapılan Satışlar (iv) Kamulaştırma Kanunu na Göre Yapılan Satışlar (v) Milli Eğitim Bakanlığı na Tahsisli Malların Satışı (vi) Milli Savunma Bakanlığı na Tahsisli Malların Satışı (b) Ekonomik Amaçlı Satışlar (i) 4070 sayılı Kanun a Göre Yapılan Satışlar (ii) 4071 sayılı Kanun a Göre Yapılan Satışlar (iii) 4072 sayılı Kanun a Göre Yapılan Satışlar (iv) Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitelerinin Satışı (v) Organize Sanayi Bölgeleme Yapılan Satışlar (vi) Ticaret, Sanayi ve Ziraat Oda ve Borsalarına Yapılan Satışlar (vii) Ereğli Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne Yapılan Satışlar (c) Sosyal Amaçlı Satışlar (i) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (ii) Afete Uğrayanlara Yapılan Satışlar (iii) Afet Bölgelerinde Dağıtım Sonucu Artan Malların Satışı (iv) Tarım Reformu Amacıyla Yapılan Satışlar (v) Orman Köylülerine Yerleşim Yeri İçin Yapılan Satışlar (vi) Orman İçi Köylülerine Yapılan Arazi Satışları (2) Hazine Taşınır Mallarının Satışı XIX

21 (a) Devlet İhale Kanunu na Göre Yapılan Satışlar (i) İhale Usullerine Göre Yapılan Satışlar (ii) Bedel Takdiri Suretiyle Yapılan Satışlar (b) Taşıt Satışları (i) Satınalma veya Bağış Yoluyla Sağlanan Yerli Taşıtların Satışı (ii) Gümrüksüz Edinilen Yabancı Taşıtların Satışı (iii) Müsadere Edilen Taşıtların Satışı (c) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Taşınır Malların Satışı (d) Hizmet Dışı Kalmış Harp Gemilerinin Satışı (e) Emniyet Genel Müdürlüğü ne Ait Malların Satışı (f) Denizdeki Batık Gemi ve Eşyanın Satışı (g) Müsadere Edilen Diğer Malzemenin Satışı (h) Maden Hurdalarının Satışı (i) Enkaz Satışı b. Katma Bütçeli Kuruluşlara Ait Malların Satışı c. Bağımsız Bütçeli Kuruluşlara Ait Malların Satışı B. KİRAYA VERME Kiraya Verme Kavramı ve Türleri a. Kiraya Verme Kavramı b. Kiraya Verme Türleri Devlet Mallarının Kiraya Verilmesi a. Kamu Malları ile Hazine Mallarının Kiraya Verilmesi (1) Devlet İhale Kanunu na Göre Kiraya Verme (a) İhale Usulleri (i) Pazarlık Usulü (ii) Açık Teklif Usulü (iii) Kapalı Teklif Usulü (b) Kiraya Vermeye Yetkililer (c) Kiraya Verme Süresi (d) Kira Sözleşmesinin Sona Erme Halleri (2) Diğer Kanunlara Göre Kiraya Verme XX

22 b. Katma Bütçeli Kuruluşların Mallarının Kiraya Verilmesi c. Bağımsız Bütçeli Kuruluşların Mallarının Kiraya Verilmesi C. İRTİFAK HAKKI TESİSİ İrtifak Hakkı Kavramı ve Türleri İrtifak Hakkının Tesis Edilmesi ve Sona Ermesi Devlet Malları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi a. Hazine Malları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi (1) İrtifak Hakkı Tesisini Gerektiren Haller (a) Kamu Yararı Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (b) Turizm Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (c) Eğitim Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (d) Sağlık Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (e) Sosyal Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (f) Yatırımları Teşvik Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (g) Fuarcılık ve Sergileme Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (h) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Teşvik Amaçlı İrtifak Hakkı Tesisi (i) Diğer Amaçlarla Yapılan İrtifak Hakkı Tesisleri (2) İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti (a) İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti (b) Sonraki Yıllar İrtifak Hakkı Bedellerinin Tespiti b. Katma Bütçeli Kuruluşların Malları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi c. Bağımsız Bütçeli Kuruluşların Malları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi D. ECRİMİSİL Ecrimisil Kavramı Ecrimisilin Unsurları XXI

23 3. Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar Devlet Mallarının Ecrimisil Yoluyla Değerlendirilmesi E. DİĞER GELENEKSEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Tahsis a. Genel Açıklama b. Tahsisin Türleri (1) Şekli Bakımından Tahsisler (a) Doğrudan Tahsis (b) Dolaylı Tahsis ) Amacı Bakımından Tahsisler (a) Kamu Hizmetine Tahsis (b) Kamunun Kullanım ve Yararına Tahsis c. Tahsis Edilmeyecek Taşınmaz Mallar d. Tahsisin Yapılması e. Tahsisin Kaldırılması Bedelsiz Terk a. Bedelsiz Terk Kavramı b.devlet Mallarının Bedelsiz Terki Bedelsiz Devir a. Bedelsiz Devir Kavramı b. Devlet Mallarının Bedelsiz Devri c. Bedelsiz Devir Yapmaya Yetkililer d. Bedelsiz Devir Yapılacak Kişi ve Kuruluşlar (1) Kamu Tüzel Kişilerine Devir (2) Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişilerine Devir XXII

24 II. DEVLET MALLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ A. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Mahiyeti a. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Tanımı b. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Kuruluşu c. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Yapabileceği Faaliyetler d. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Yapamayacağı Faaliyetler Devlet Mallarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Değerlendirilmesi Devlet Mallarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Değerlendirilmesinin Yararları Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Değerlendirilebilecek Devlet Malları B. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ Yap-İşlet-Devret Modelinin Mahiyeti a. Yap-İşlet-Devret Modelinin Tanımı b.yap-işlet-devret Modelinin Özellikleri Yap-İşlet-Devret Modelinin Yararları Devlet Mallarının Yap-İşlet-Devret Modeli ile Değerlendirilmesi C. KAT KARŞILIĞI ARSA VERİLMESİ Kat Karşılığı Arsa Verilmesinin Mahiyeti Kat Karşılığı Arsa Verilmesinin Tanımı ve Unsurları Devlet Mallarının Kat Karşılığı Arsa Verilmesi ile Değerlendirilmesi Devlet Mallarının Kat Karşılığı Arsa Verilmesi ile Değerlendirilmesinin Yararları XXIII

25 D. İŞLETME HAKKI DEVRİ İşletme Hakkı Devrinin Mahiyeti İşletme Hakkı Devrinin Tanımı Devlet Mallarının İşletme Hakkı Devri ile Değerlendirilmesi E. GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ İHRACI Gelir Ortaklığı Senedi İhracının Mahiyeti Gelir Ortaklığı Senedinin Tanımı Devlet Mallarının Gelir Ortaklığı Senedi İhracı ile Değerlendirilmesi SONUÇ.309 KAYNAKÇA XXIV

26 TABLOLAR Tablo Sayfa No : Tablonun Başlığı : No: 1 Taşınmaz Mal Satış Gelirleri (YTL.) Taşınır Mal Satış Gelirleri (YTL.) Taşınmaz Mallar Kira Gelirleri (YTL.) Tesis Edilen İrtifak Haklarının Sayısal Dağılımı (Adet) Ecrimisil Gelirleri (YTL.) Kamuya Terk Edilen Hazine Mallarının Dağılımı (Adet- M 2 ) Bedelsiz Devredilen Hazine Mallarının Dağılımı (Adet- M 2 ) Devlet Malları Gelirlerinin Toplam Bütçe Gelirlerine Oranı (YTL., %) Yap-İşlet-Devret Modeli ile Gerçekleştirilen Yatırım Projeleri (Adedi ve Proje Maliyeti) Maden ve Petrol Hakkı ve Payları (000 YTL.) XXV

27 XXVI

28 KISALTMALAR A.B.D. : Amerika Birleşik Devletleri a.g.b. : Adı geçen bildiri a.g.e. : Adı geçen eser a.g.et. : Adı geçen etüd a.g.m. : Adı geçen makale a.g.r. : Adı geçen rapor a.g.t. : Adı geçen tez A.İ.T.İ.A. : Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi A.J.D.A. : Actualite Juridique Droit Administratif A.M.K.D. : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi A.S.O. : Ankara Sanayi Odası A.Ü. : Ankara Üniversitesi Bkz. : Bakınız C.J.E.G. : Cahier Juridique De L Electricite Et De Gaz Ç.E.D. : Çevresel Etki Değerlendirmesi Çev. : Çeviren D.İ.B. : Diyanet İşleri Başkanlığı D.P.T. : Devlet Planlama Teşkilatı D.S.İ. : Devlet Su İşleri E. : Esas G.Y.O. : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı G.Ü. : Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi J.C.P. : Jurisclasseur Periodique XXVII

29 K. : Karar K.D.V. : Katma Değer Vergisi K.H.K. : Kanun Hükmünde Kararname K.V. : Kurumlar Vergisi M.P.M. : Milli Prodüktivite Merkezi M.Ü. : Marmara Üniversitesi R.D.P. : Revue Francaise De Droit Public R.F.D.A. : Revue Francaise De Droit Administratif R.G. : Resmi Gazete s. : Sayfa S.P.K. : Sermaye Piyasası Kurulu T.B.M.M. : Türkiye Büyük Millet Meclisi T.O.B.B. : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T.O.D.A.İ.E. : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü T.R.T. : Türkiye Radyo Televizyon T.Ü.R.M.O.B. : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TÜSİAD : Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Y.G.K. : Yargıtay Genel Kurulu Y.H.G.K. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Y.İ.B.H.G.K. : Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Y.K.D. : Yargıtay Kararları Dergisi V.D. : Ve Diğerleri XXVIII

30 GİRİŞ Kamu maliyesi teorisinin, kamu gelirleri çözümlemelerinde vergi ve borçlanma gelirleri yanında, vergi dışı normal gelirler bağlamında devlet mallarından sağlanan gelirler de bulunmaktadır. Devlet malları gelirleri kategorisi içerisine devletin sahip olduğu veya egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak tasarrufunda bulundurduğu çeşitli türdeki mallardan elde ettiği gelirler girmektedir. Devlet malları gelirlerinin kamu gelirleri içerisindeki önemi; zamana, ülkelere ve uygulanan ekonomik ve mali politikalara göre değişiklikler göstermektedir. Diğer taraftan devlet mallarının kamu hizmetlerine ve kamunun kullanımına tahsisli olup olmaması da söz konusu gelirleri etkilemektedir. Örneğin kamu hizmetine tahsisli bir hükümet konağı devlete gelir temin etmezken, devlete ait tapulu bir arazi satıldığı veya kiraya verildiğinde devlete gelir temin etmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında devlet mallarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve değerlendirilmesi, kamu finansmanı politikalarını etkilemektedir. Bunun yanında devlet malları bir bakıma devletin sabit sermayesi durumundadırlar. Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilmesi başlıklı bu çalışma ile kamu gelirlerinde sürekli ve düzenli artışlar sağlanması ve sürdürülmesi çerçevesinde, devletin sahip olduğu veya değişik biçimlerde tasarrufunda bulundurduğu kamusal nitelikli mal ve alanların mali potansiyeli ön planda tutularak bunların kamu finansmanı amacıyla değerlendirilmesinde alternatif yol ve yöntemler ortaya konulmaktadır. Ülkemizin özellikle son yıllarda karşı karşıya kaldığı kamu finansmanı ihtiyacı, vergiler yanında diğer finansman kaynaklarının da harekete geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sözkonusu finansman kaynaklarından biri de hiç kuşkusuz devlet mallarıdır. 1

31 Zira ülkemiz öteden beri malvarlığı açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Söz konusu malvarlığı potansiyelinin başında devlete ait araziler gelmektedir. Osmanlı toprak sisteminin (miri arazi rejimi) bir sonucu olarak tamamı devlete ait bu araziler, olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ne intikal etmiştir. Türkiye nin yüzölçümünün % 45,2 sini oluşturan kilometrekaresi devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, % 8,5 ini oluşturan kilometrekaresi Hazinenin özel mülkiyetindeki tapulu taşınmaz mallardır. Bunlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar da dahil edildiğinde ülkemizin yüzölçümünün yaklaşık % 60 ının Devletin mülkiyetinde veya tasarrufunda olduğu görülmektedir. Bunların yanında, kamu kurumlarına ait civarında lojman, 3000 civarında sosyal tesis mevcut bulunmaktadır. Bunlara ilaveten spor kompleksleri, paralı otoyol ve köprüler, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini oluşturan ormanlar, madenler,denizler, göller, akarsular ve bunların kıyıları, termik ve hidroelektrik santraller ile tek tek sayılamayacak diğer tesis ve işletmeler daha rasyonel bir şekilde değerlendirildiğinde kamu finansmanına çok daha fazla katkıda bulunacakları düşünülmektedir. Yine bu çerçevede, devletin sahip olduğu veya egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak, bir şekilde tasarrufta bulunduğu taşınır malları da bulunmaktadır. Taşıtlar, gümrüğe terkedilen eşyalar, müzelerdeki kültür ve tabiat varlıkları bu bağlamda sayılabilen bazı mal türleridir. Ayrıca hava sahası, telsiz ve gsm hatları gibi görünmez kamusal alanlar da değerlendirme noktasında ele alındığında konunun önemi daha da artmaktadır. Bu çalışma ile devletin malvarlığı potansiyelinin sosyal ve ekonomik işlevleri yanında önemli bir yeri olan mali işlevleri ön plana çıkarılmaktadır. Kamu hizmetlerinin görülmesi açısından devlet malları teorisinin kapsamında bulunan, ancak sağladıkları gelirler nedeniyle de kamu 2

32 maliyesi teorisinin alanına giren devlet malları, her iki teorinin ilkeleri gözönünde bulundurularak kamu finansmanı açısından alternatif değerlendirme modelleri çerçevesinde yeniden ele alınmaktadır. Bu bağlamda devlet malları gelirleri, vergi gelirlerine alternatif olarak düşünülmediği gibi devlet mallarının, kamu hizmetlerine ve kullanımına sunumunu ifade eden sosyal ve ekonomik işlevleri de gözden uzak tutulmamıştır. Çalışmanın amacını genel olarak yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz mallarla mülkiyete elverişli olmayan kamusal alanların kamu finansmanı açısından değerlendirilmesi olarak belirledikten sonra, daha ayrıntılı amaçlara, yani özel olarak tezin cevaplandırmasını hedeflediği sorulara değinmek gerekmektedir. Bu bağlamda; 1) Öncelikle devlet malları kavramı günün koşullarına göre yeniden tanımlanmaktadır. Zira, devlet malları, artık eskiden olduğu gibi sadece görünür (maddi) mallardan ibaret değildir. Artık, görünmez bir takım kamusal alanlar da bu kapsama dahil edilmeye başlanmıştır. Bu yönde son yıllarda ortaya konulan sınırlı da olsa bir takım kuramsal görüşlerin yerine oturtulmasına çalışılmıştır. Bu anlayış teoride tam olarak yer almamış olmakla birlikte, kimi ülkeler başta elektromanyetik dalgalar olmak üzere, görünmez kamusal alanlardan finansal amaçlı olarak yararlanma yoluna koyulmuşlardır. Hatta mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri de yapmaya başlamışlardır. Hukukun teoriyi zorlamaya başlamasıyla gelişen bu olgu, bu tezin başlıca hipotezlerinden birini oluşturmuştur. 2) Devlet malları kavramının, yeniden tanımlanmasının ardından, teorik açıdan devlet mallarının sınıflandırılması yapılmıştır. Bu çerçevede devlet mallarının işlevsel açıdan sınıflandırılmasında devletin kamu malı- devletin özel malı ayrımına ilişkin yaklaşımlar açıklanmıştır. Diğer taraftan devlet malları teorisinin en önemli kurumlarından birisi olan tahsis kavramı da bu tezin sınırları ölçüsünde açıklanmıştır. Ülkemizde devletin özel mallarının yarısından fazlasının tahsisli olması, 3

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

KAMU MALLARI TEORİSİ AÇISINDAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLER

KAMU MALLARI TEORİSİ AÇISINDAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLER ÖZET KAMU MALLARI TEORİSİ AÇISINDAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLER İlhami SÖYLER Devletin bir kısım mallarını belirtmek için kullanılan devletin hüküm ve tasarrufundaki yerler ifadesi, anlam ve

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi A. Genel Olarak Bütçe Kodlaması Bütçenin, klasik ve çağdaş olmak üzere iki işlevi bulunmaktadır. Bütçe

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Dr. HÜSEYİN MELİH ÇAKIR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283)

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 1 36 ncı maddesi ile değişik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca 13.10.2014 tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ OSB KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE TEMEL YAKLAŞIM ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KAZANÇLARI VE BU KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA KAPSAMLI

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Bölüm 4 KAMU MALLARI. Ali Fuat Gökçe 1

Bölüm 4 KAMU MALLARI. Ali Fuat Gökçe 1 Bölüm 4 Ali Fuat Gökçe 1 KAMU MALLARI 4.1. Kamu Malları Kavramı 4.2. Kamu Mallarının Özellikleri ve Hukuksal Durum 4.3. Kamu Mallarının Türleri 4.3.1. Tahsis Amaçlarına Göre Kamu Malları 4.3.2. Maddi İçeriklerine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 03.07.2017/89-1 DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ÖZET : 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Kadir Serdar TAFLAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü 1964 yılında Erzurum da doğdu. Yüksek öğrenimini

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri

Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri Vergi Bülteni Yeni Torba Kanun un Vergi Düzenlemeleri 23.06.2017 /2017-48 / DVK, HK, TRT ÜCRET VE PAYLARI Özet Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI *

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI * Kurumlar, Kurullar Haldun DARICI * Geçtiğimiz yılı önemli bir ekonomik kriz içerisinde geçiren ülkemizde, kriz ortamından çıkmak amacıyla çeşitli yapısal tedbirler alınmış, bu çerçevede çıkarılan kanunlarla

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI EREN SOLMAZ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/1 İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 20.04.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 KONU : 6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Vergi Kanunlarında

Detaylı