KONGRE SONUÇ RAPORU Mayıs 2013 İstanbul/TÜRKİYE Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE SONUÇ RAPORU. 9-10 Mayıs 2013 İstanbul/TÜRKİYE www.icsgistanbul.com. Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi"

Transkript

1 1 KONGRE Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi 9-10 Mayıs / Green Park Pendik Hotel & Convention Center 9-10 Mayıs /TÜRKİYE

2 2 İÇİNDEKİLER Kapak... 1 İçerik... 2 Basın Bülteni... 3 Kongreye Hazırlık Süreci... 8 Önemli Veriler... 9 Etkinlikler Konu Başlıkları Katılımcı Profilleri Katılımcı Görüşleri Kongreden Sağlanan Kazanımlar Kongreyi Destekleyen Kuruluşlar Kongreyi Destekleyen Dernekler Stand Kuran Firmalar Kongre Sponsorları Teşekkür... 31

3 3 BASIN BÜLTENİ BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINCA DÜZENLENEN ULUSLARARASI ĠSTANBUL AKILLI ġebekeler KONGRE VE SERGĠSĠ 9-10 MAYIS TARĠHLERĠNDE ĠSTANBUL DA BAġBAKAN RECEP TAYYĠP ERDOĞAN IN KATILIMIYLA GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca 9-10 Mayıs tarihlerinde Ġstanbul da düzenlenen Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi ne ( ) yerli ve yabancı 1200 ün üzerinde katılım sağlandı. Ġki gün süren Kongrede birbirinden önemli oturumlar yapıldı ve sonuçta geniģ kapsamlı bir panel düzenlendi. Büyük ilgi gören Kongreye; kamu kurumları, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım Ģirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluģları, otomasyon firmaları, muayene deney ve kalibrasyon kuruluģları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcileri katılım sağlamıģtır. e katılan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, konferansta yaptığı konuģmada; Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı ve buna karģılık dıģarıya ödenen kaynak düģünüldüğünde, kurulacak nükleer santraller ile adeta "sessiz devrim" gerçekleģtirileceğini bildirdi. Üçüncü Nükleer Santrali Biz ĠnĢa Edeceğiz Başbakan Erdoğan, Japonya Başbakanının ziyaretinde, çok önemli bir anlaşmaya imza atarak, Sinop'ta nükleer santral inşaatı için anlaşmaya varıldığını bildirdi. Bunun, ikinci nükleer enerji santrali anlaşması olduğunu belirten Erdoğan, Mersin Akkuyu'da kurulacak santralin de Rusya'nın yapacağını açıkladı. Sinop'a kurulacak santralde Türkiye'nin belirli bir payı bulunduğunu dile getiren Erdoğan, 3. santral inşasında, Türkiye'nin payının daha da artırılacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan, "Belki de bu santrali kendimiz inşa edeceğiz. Mühendislerimizi bu noktada eğitmeye başladık, kendi kalifiye iş gücümüzü geleceğe hazırlama çalışmalarını başlattık" diye konuştu. Başbakan Erdoğan, nükleer santrallerin inşaatında 10 bin kişinin çalışacağını belirterek, santrallerde 450'si mühendis olmak üzere 2 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Santrallerin bulunduğu illerin daha da canlanacağını ve büyüyeceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma yolundaki 2023 hedefinin, nükleer santrallerle daha da gerçekçi bir hal alacağını kaydetti.

4 4 BASIN BÜLTENİ Enerjinin Verimli Kullanımı Başbakan Erdoğan, dünyada bilim ve teknolojide ulaşılan seviyenin, tam anlamıyla insanlığın hayrı için kullanılmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte böyle bir dünyada, enerjinin paylaşımına, israfın önüne geçilebilmesine, enerji arz güvenliğinin tesis edilmesine yönelik çabaları çok önemli buluyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için, insanlığın ve dünyanın geleceği için, enerjiden ziyade enerjinin verimli kullanımına dikkat etmek durumundayız. Bunun yanında, temiz, tehdit içermeyen, çevre dostu enerji kaynaklarına daha fazla yönelmek zorundayız. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin, enerji üretiminde önemli mesafe kat ederken, enerji iletiminde de kilit bir ülke konumuna yükseldiğini vurgulayarak, Ceyhan'ın, dünyanın en önemli enerji limanlarından biri konumuna geldiğini, artık Ceyhan'a "Enerji Havzası" denilebileceğini belirtti. Enerji Politikaları Dünya Siyasetini Belirliyor Başbakan Erdoğan, enerji politikalarının dünya siyasetinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun egemen olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Enerji; kullanılan ülkelerde refaha, huzura, demokrasiye hizmet ederken geldiği ülkelerde baskının, zulmün gerekçesi olabiliyor. Günümüzde bunun açıkça yaşandığını görüyoruz. Bu konudaki bedelleri yüzbinlerce insanın ölümüyle ödüyoruz. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Kapitalizmin acımasız uygulamalarını görüyor, şahit oluyoruz. Eşitsizlik ve adaletsizliğin gelecekte yaşanabilir bir dünyayı yok ettiğine tanık oluyoruz. Fosil yakıtların tükendiği bir dünyayı düşünmek çok zor. Bu dünya aslında hepimize yeter. Enerji kaynakları herkese yeter. Yeter ki birbirimize yaklaşımda adil olalım." Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün; Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi'nin açılıģında, günümüz dünyasının, teknolojik geliģmelerin de etkisiyle çok büyük bir hızla değiģip dönüģtüğünü, bu değiģim ve dönüģümde yeni dönemin ihtiyaçlarını iyi analiz edemeyen ülkelerin, firmaların ve hatta Ģahısların birçok problemle karģı karģıya kalacağının aģikâr olduğunu ifade etti. Özellikle Türkiye gibi büyük hedefleri olan bir ülkenin, teknolojik değiģimin etkilerine maruz kalan bir ülke değil, değiģimi yöneten ülkeler arasında olması gerektiğini vurgulayan Ergün, yeniliklerin bizzat kaynağı olmanın, dünyada yaģanan geliģmeleri kendine adapte edebilme becerisinden çok daha büyük bir değer taģıdığına iģaret etti.

5 5 BASIN BÜLTENİ Enerjideki Kayıp Ve Kaçak Akıllı ġebeke Ġle Önlenecek Bakan Ergün, gelinen bu noktada, yazılım, bilişim ve elektronik gibi alanlarda yaşanan gelişmeleri, şebeke sistemlerine enjekte etme ve hatta yeni şebekeler oluşturulması ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti. Özellikle gelişmiş ülkelerin akıllı şebekeler üzerinde kafa yorduğu, birçok firmanın bu konuya önemli Ar-Ge bütçeleri ayırdığı bir dönem yaşandığına değinen Ergün, gelecek yıllara damga vuracak böyle bir konuda, Türkiye'de bir kongre gerçekleştirmelerini bu açıdan son derece önemli bulduğunu, bu kongrenin, Türkiye'nin artık böyle önemli konularda proaktif bir ülke olduğunu gösterdiğini söyledi. Ergün, enerji arzının güvenliğini sağlamak adına gerçekten çok değerli ve önemli çalışmalar yapıldığını, ancak enerji arzı kadar, üretilen enerjinin ne kadar verimli kullanıldığı hususunun da önemine işaret etti. Nihat Ergün, şöyle devam etti: "Ne yazık ki Türkiye'de ürettiğimiz elektriğin çok önemli bir kısmı iletim ve dağıtım hatlarında kaybolmaktadır. Benzer şekilde su idareleri ve doğal gaz dağıtım şirketleri de kayıp-kaçakla mücadele içindedir. Mesela 2010 yılında, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere kaynaktan temin edilen suyun yaklaşık % 46'sı, çeşitli sebeplerden dolayı nihai kullanıcıya ulaşamadan dağıtım sisteminde kaybolduğu bilinmektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 70 milyon su ve elektrik abonesi ile 10 milyon doğal gaz abonesi bulunmaktadır. Bu abonelerde kullanılan sayaçlarda yıllık yaklaşık 100 milyar liralık ölçüm yapılmaktadır. Bu rakamlar, akıllı şebekelere geçişin ülkemize çok ciddi ekonomik kazanımları olacağını göstermektedir." Siber Güvenlik Sistemleri Kuruyoruz Şebekeler ne kadar akıllı hale getirilirse siber saldırılara da o kadar açık hale geldiğine işaret eden Ergün, dolayısıyla siber güvenlik çalışmalarıyla, siber saldırılara karşı alınacak tedbirlerle akıllı şebekeleri birlikte mütalaa etmek gerektiğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi'nin açılıģında, haziran ayının sonunda elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleģtirmesinin bitirilmiģ olacağını söyledi. Elektrik Dağıtım Hizmetlerinin ÖzelleĢtirilmesi Tamamlanacak Türkiye'de doğal gaz ve elektrik iletim ve dağıtım hatlarının ciddi bir büyüklüğe ulaştığına işaret eden Bakan Yıldız, vatandaşa bu hizmetlerin iyi bir şekilde verilebilmesi için tüm

6 6 BASIN BÜLTENİ yapının doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Elektrik dağıtım hizmetleri özelleştikçe hizmet kalitesinin artacağına inandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti: Haftalık ve günlük meteorolojik verilerin bir sonraki hafta ne kadar enerji üreteceğini gösteren bir simülasyon projesi yaptıklarını anlatan Yıldız, akıllı şebekeler vasıtası ile bu çalışmada yanılma paylarının yaklaşık yüzde 3'ler civarında olduğunu söyledi. Yıldız, şu anda yaşlarında tesisler bulunduğunu, bunların akıllı şebekelerle yenilenmesinin, Türkiye'nin dünyanın en modern dağıtım hizmetlerinden birine sahip olmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi. Konuşmalar tamamlandıktan sonra Kongre kapsamında düzenlenen Akıllı Şebekeler sergisinin açılışı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir. İki gün süren kongrede: Düzenleyici Perspektifinden Akıllı Sistemler Akıllı Şebekelerde Telekomünikasyon Sistemlerinin Önemi Neden Akıllı Şebekeler Akıllı Şebekelere Geçişte Karşılaşılabilecek İdari ve Teknik Engeller, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Avrupa da Akıllı Sayaç Sistemine Geçişte Edinilen Tecrübeler Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar Dağıtım Şebekelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonunda Akıllı Şebekelerin Rolü Geçiş Teknolojileri: Akıllı Şebeke Hizmetlerine ve Akıllı Sayaç Uygulamalarına Işık Tutmak Akıllı Şebekelere Giden Yol Hindistan da Akıllı Şebeke Uygulamaları Sayaçlar ve Akıllı Şebeke Uygulamaları Ülkemizde Akıllı Şebekelerin Geleceği ve Farklı Bir Bakış DOSAB Scada ve Sayaç Otomasyon Sistemleri Türkiye de Smart Meter Uygulamaları Yeni Gelişmekte Olan Elektronik Sayaç Teknolojileri ve Türkiye deki İlerlemesi Türkiye de Elektrik Sayaçları Mevcut Durumu ve Yeni Nesil Akıllı Sayaçlara Bakış Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar Piyasa Serbestleşmesinde Akıllı Şebekelerin Rolü AKSA Akıllı Şebeke Çözümleri Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar Akıllı Elektrik Şebekeleri: Elektrik Dağıtımında CBS (GIS) Uygulaması-KCETAİ Modeli Akıllı Şebekeler ICT Uygulamalarında Huawei Strateji ve Çözümleri Su Miktarı Ölçüm Sistemleri Elektronik Akıllı Su Sayaçları ve Sistemleri Akıllı Şebekede İletişim Teknolojileri ve Sayaçlar Su Yönetiminde Kayıp Kaçakların Düşürülmesi ve Uzaktan Okumalı Sayaçlar Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar Türkiye Elektrik İletim ve Akıllı Şebeke Uygulamaları

7 7 BASIN BÜLTENİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ve Dünyadan Örnek Uygulamalar Dağıtım Şirketlerinde Varlık Yönetimi nin Önemi Akıllı Sayaç Uygulamalarında Fortum Çözümü (Finlandiya) Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü Enerji Ağları İçin Yenilikler Doğal Gaz İletim ve Dağıtım Sistemlerinde Güvenli Ölçüm Altyapısının Kurulması ve Önemi Doğal Gaz Akıllı Şebeke Uygulamaları ve Sayaç Kalibrasyon Kazanımları Termal Kütlesel Ölçüm Teknolojisi-Aerius Gaz Sayacı Yeni Teknolojiler ve Örnek Uygulamalar Akıllı Şebekelerde Gaz Sayaçları Akıllı Şebeke Uygulamalarının Doğal Gaz İşletmeciliğine Katkıları konularında sunum yapılmış ve 2 gün boyunca süren görüşmelerin sonucunda bir panel düzenlenerek görüşler paylaşılmıştır. Kongre; başta UGETAM olmak üzere Turkcell, Vodafone ve TRT nin ana sponsorluğunda;, İGDAŞ, Accenture, Atos, ECA, Elster, Baylan, General Electric, Huawei, Makel, Oracle, Siemens, VHS, Diehl Metering, Elektromed, Entes, IBM, Köhler, Landis Gyr, Luna, Schneider Electric, Viko, Alcatel-Lucent, Netaş, Pfifner firmalarının desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Büyük ilgi gören Kongrenin 2014 yılı Mayıs ayında 2. si düzenlenecektir.

8 8 KONGREYE HAZIRLIK SÜRECİ 1.HAZIRLIK TOPLANTISI UGETAM evsahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve gaz sayaç üretici firmaların katılımıyla tarihnde istanbul' da gerçekleştirilmiştir. 2.HAZIRLIK TOPLANTISI HAZIRLIK TOPLANTISI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, ilgili kamu kurumları(enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ), UGETAM, ana sponsorlarımızdan Turkcell, Vodafone; gaz, su ve elektrik sayaç üreticileri, sektörü temsil eden dernekler(ölçübir, Elder, GAZBİR) ve yazılım firmalarının katılımıyla tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, ilgili kamu kurumları(enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ), UGETAM, ana sponsorlarımızdan Turkcell, Vodafone; gaz, su ve elektrik sayaç üreticileri, sektörü temsil eden dernekler(ölçübir, Elder, GAZBİR) ve yazılım firmalarının katılımıyla tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 4.HAZIRLIK TOPLANTISI UGETAM ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ilgili kamu kurumları(enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ), ana sponsorlarımızdan Turkcell, Vodafone; gaz, su ve elektrik sayaç üreticileri, sektörü temsil eden dernekler(ölçübir, Elder, GAZBİR) ve yazılım firmalarının katılımıyla tarihinde 'da gerçekleştirilmiştir. 5.HAZIRLIK TOPLANTISI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, ilgili kamu kurumları(enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ), UGETAM, ana sponsorlarımızdan Turkcell, Vodafone; gaz, su ve elektrik sayaç üreticileri, sektörü temsil eden dernekler(ölçübir, Elder, GAZBİR) ve yazılım firmalarının katılımıyla tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

9 9 ÖNEMLİ VERİLER KONGRE TARİHLERİ 9-10 Mayıs KONGRE YERİ Green Park Pendik Hotel & Convention Center TOPLAM ALAN 2500 m 2 KATILIMCI SAYISI 1500 kişi

10 10 ETKİNLİKLER Etkinlik Tarih & Saat Açılış Perşembe 10:00-11:30 1. Oturum Perşembe 13:30-16:10 2. Oturum Perşembe 16:40-18:25 3. Oturum Perşembe 18:55-20:45 4. Oturum Cuma 09:00-10:50 5. Oturum Cuma 11:20-12:50 6. Oturum Cuma 14:30-16:15 7. Oturum Cuma 16:45-18:10 Panel Cuma 18:10-19:40

11 11 KONU BAŞLIKLARI 1.OTURUM 2.OTURUM DÜZENLEYİCİ PERSPEKTİFİNDEN AKILLI SİSTEMLER AKILLI ŞEBEKELERDE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ENTEGRASYONUNDA AKILLI ŞEBEKELERİN ROLÜ GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ: AKILLI ŞEBEKE HİZMETLERİNE VE AKILLI SAYAÇ UYGULAMALARINA IŞIK TUTMAK NEDEN AKILLI ŞEBEKELER AKILLI ŞEBEKELERE GİDEN YOL AKILLI ŞEBEKELERE GEÇİŞTE KARŞILAŞILACAK İDARİ VE TEKNİK SORUNLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. HİNDİSTAN DA AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARI AVRUPA' DA AKILLI SAYAÇ SİSTEMİNE GEÇİŞTE ELDE EDİNİLEN TECRÜBELER AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

12 12 KONU BAŞLIKLARI 3.OTURUM 4.OTURUM SAYAÇLAR VE AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARI AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ÜLKEMİZDE AKILLI ŞEBEKELERİN GELECEĞİ VE FARKLI BİR BAKIŞ PİYASA SERBESTLEŞMESİNDE AKILLI ŞEBEKELERİN ROLÜ DOSAB, SCADA VE SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMLERİ AKSA AKILLI ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DE SMART METER UYGULAMALARI YENİ GELİŞMEKTE OLAN ELEKTRONİK SAYAÇ TEKNOLOJİLERİ VE TÜRKİYE DEKİ İLERLEMESİ AKILLI ELEKTRİK ŞEBEKELERİ: ELEKTRİK DAĞITIMINDA CBS (GIS) UYGULAMASI-KCETAŞ MODELİ AKILLI ŞEBEKELER ICT UYGULAMALARINDA HUAWEİ STRATEJİ VE ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DE ELEKTRİK SAYAÇLARI MEVCUT DURUMU VE YENİ NESİL AKILLI SAYAÇLARA BAKIŞ

13 13 KONU BAŞLIKLARI 5.OTURUM 6.OTURUM SU MİKTARI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM VE AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARI ELEKTRONİK AKILLI SU SAYAÇLARI VE SİSTEMLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE AKILLI ŞEBEKELERİN ROLÜ VE DÜNYADAN ÖRNEK UYGULAMALAR AKILLI ŞEBEKEDE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAYAÇLAR DAĞITIM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ NİN ÖNEMİ SU YÖNETİMİNDE KAYIP KAÇAKLARIN DÜŞÜRÜLMESİ VE UZAKTAN OKUMALI SAYAÇLAR AKILLI SAYAÇ UYGULAMALARINDA FORTUM ÇÖZÜMÜ (FİNLANDİYA) AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE AKILLI ŞEBEKELERİN ROLÜ ENERJİ AĞLARI İÇİN YENİLİKLER

14 14 KONU BAŞLIKLARI 7.OTURUM DOĞAL GAZ İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE GÜVENLİ ÖLÇÜM ALTYAPISININ KURULMASI VE ÖNEMİ DOĞAL GAZ AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARI VE SAYAÇ KALİBRASYON KAZANIMLARI YENİ TEKNOLOJİLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR AKILLI ŞEBEKELERDE GAZ SAYAÇLARI AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARININ DOĞAL GAZ İŞLETMECİLİĞİNE KATKILARI AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

15 15 KATILIMCI PROFİLİ Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisine ( ), kamu kurumları, uluslararası metroloji ve standardizasyon kuruluşları, uluslararası akıllı şebeke dernekleri, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, otomasyon firmaları, muayene, deney ve kalibrasyon kuruluşları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM Üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, akıllı bina firmaları, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan bir katılım sağlanmıştır. e firma ve kurum bazlı, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren 153 organize sanayi bölgesinden 97 si, 81 il belediyesinden 55 i, 28 ilçe belediyesi, Elektrik ve gaz dağıtım firmalarının 37 si, 10 kamu kurumu ve 34 tane özel firma katılım sağlamıştır. Ayrıca bu kongreye yurtdışından 11 ülke ve bu ülkelerden gelen 110 kişi katılım sağlamıştır.

16 16 KATILIMCI PROFİLİ

17 17 KATILIMCI PROFİLİ Sektörel Bazlı Katılımcı Profili 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

18 18 KATILIMCI PROFİLİ YurtdıĢından Katılan Ülkeler -Amerika Birleşik Devletleri -Almanya Gürcistan Ekibi -Azerbaycan -Avusturya -Çin -Fransa -Hindistan -İngiltere -İspanya -Mısır -Romanya -Gürcistan

19 19 KATILIMCI GÖRÜŞLERİ Katılımcı Memnuniyet Anketi %80 Çok İyi %15 İyi %5 Fena Değil Bazı Katılımcı Görüşleri Önder GÜLER VODAFONE Türkiye Kurumsal Satış ve Çözüm Direktörü : - Enerji, üretim, dağıtımı tüketimi ile ilgili hemen hemen tüm paydaşların bir araya geldiği geriye değil ileriye bakarak birçok konuyu masaya yatırıp koştuğumuz Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongresi bana öyle geliyor ki bundan birkaç yıl sonra geriye baktığımızda bir milat olarak hatırlanacaktır. Çünkü konu Türkiye için çok öncelikli.

20 20 KATILIMCI GÖRÜŞLERİ Cem AKAY GE Dijital Enerji Grubu Yazılım İşler Satış Müdürü : - Kongreye katılmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Bütün sektör öncülerinin katıldığı, başbakan ve bakanlarımızın bu kadar ilgi gösterdiği bu konferansın Türk sektörünün geleceği açısından büyük önem arz ettiğini düşünmekteyim. Bir sonraki yıllarda artan ilgi ile devam edeceğini düşünüyorum. Burada emeği geçen tüm sanayi bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim. Salih TÜREDĠ VHS Elektronik Genel Müdürü : - Ülkemizde akıllı şebekelerin giderek yaygınlaşmaya başladığı bu günlerde gerek elektrik gerekse doğal gaz sektöründe çözümlere katkıda bulunmaktan ve bu kongrede bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kongreyi çok verimli, faydalı ve sektöre yön vermesi açısından son derece önemli buluyoruz. Yurt dışından da katılımın bu kadar fazla olması bizi çok mutlu etti. Gerek sanayi gerek enerji bakanlığına böyle faydalı bir organizasyondan dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Ari TOROSOĞLU KOHLER Elektrik sayaçları Teknik Müdürü : - Başta Sanayi Bakanlığına ve kongrede emeği geçen herkese firma olarak kendimizi ifade etmemiz için böyle bir platform sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de bu takım kongrelerin yapılması bizim için önemli. Hasan Ali PAZAR Siemens Akıllı Şebekeler Direktörü : - Akıllı şebekelerin ülkemiz adına da önemli bir atılım ve gelişim sağlayacağını umut ediyorum. Bu kongreyi düzenleyenlere, bundan sonra düzenleyecek kuruluşa başarılar diliyorum. Bakanlığın da buradaki katkısı yadsınamaz. Gerçekten bizi pazarda ileri seviyelere taşıyacağını umut ediyorum.

21 21 KATILIMCI GÖRÜŞLERİ Scott FLATTERS Taran Sayaç & Landis + GYR - Türkiye de Akıllı Şebekelerin gelişimi ve geldiği noktayı görmemiz açısından büyük bir fırsattı bizim için bu açıdan kongrede bulunmaktan mutluyuz. Firmalarla iş ilişkilerimiz geliştirmemiz açısından kongreyi çok başarılı buluyoruz. Birçok iş anlaşması yapmak için şimdiden sabırsızlandığımızı söyleyebilirim. Ayrıca bu kongre elektrik ve doğalgaz sayaçlarında kullandığımız sistemleri piyasaya tanıtmamız açısından büyük bir fırsattı bizim için. Hasan Ali PAZAR Siemens Akıllı Şebekeler Direktörü : - Kongrenin Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması sektöre ve kongreye verilen önemi gösteriyor. Bu da sektöre hizmet sağlamakta olan kuruluşlar olarak çok mutlu etti. Bu kongreyi düzenleyenlere ve devamını getirecek olanlara çok teşekkür ediyorum. SavaĢ ERUZUN Netaş Enerji Sistemleri Müdürü : - Bu tarz etkinliklerin Türkiye de daha fazla yapılmasını istiyoruz. Sektör açısından çok başarılı bir etkinlik oldu. Katkılarından dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ederiz.

22 22 KONGREDEN SAĞLANAN KAZANIMLAR Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde akıllı şebeke stratejisi belirlenmesinde ve yol haritası oluşturulmasında öncülük etmiştir. Tüm paydaşları bir araya getirerek akıllı şebeke konusundaki gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunma imkânı sunmuştur. Firmalara kendi ürünlerini stant alanında tanıtma fırsatı vermiştir. Dünyada uygulanan akıllı şebeke projeleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayarak ülkemizde de benzer projelerin yapılması için fikir vermiştir. Akıllı şebeke sistemlerine geçişte karşılaşılabilecek problemlerin tartışılmasını ve çözüm önerileri getirilmesini sağlamıştır. Enerjideki kayıp ve kaçak oranını düşürmek için dağıtım şirketleri ve idarelere yol göstermiştir. Ülkemizdeki mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değişimi konusunu gündeme getirmiştir. Enerjinin petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerine rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi hususunu gündeme getirmiştir. Üreticilerimizin ilgili alanlarda Ar-Ge çalışması yaparak katma değeri yüksek ürünler üretmelerini teşvik etmiştir. Mevcut şebekelerin akıllı hale getirilmesi için çalışmalara başlanılması konusunda yol gösterici olmuştur. Türkiye yi geleceğin enerji alt yapısına hazırlamıştır.

23 23 KONGREYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

24 24 KONGREYİ DESTEKLEYEN DERNEKLER

25 25 STAND KURAN FİRMALAR ACCENTURE ECA ĠGDAġ ADUNOS ELEKTROMED IPSO ALCATEL ENTES KOHLER AKTĠF EUTEK BĠLĠġĠM LUNA ATOS GE MAKEL BAġAR SOFT HUAWEI METLAB BAYLAN IBM METRĠKS DIEHL METERING ĠDEAL TEKNOLOJĠ NATEK NETAġ SIEMENS TÜRKAK ORACLE SU BĠLGĠ TÜRK TELEKOM PFIFNER STATÜGAZ UGETAM SC AEM SA TARAN LANDIS GYR VESTEL SCHNEIDER TUBĠTAK UME VHS SEVAL KABLO TURKCELL VIKO VODAFONE

26 26 KONGRE SPONSORLARI

27 27 KONGRE SPONSORLARI PLATİN SPONSORLAR ALTIN SPONSORLAR

28 28 KONGRE SPONSORLARI GÜMÜŞ SPONSORLAR

29 29 KONGRE SPONSORLARI BRONZ SPONSORLAR GALA YEMEĞİ SPONSORU

30 30 KONGRE SPONSORLARI BASIN SPONSORLARI

31 31 Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Nihat Ergün ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Akıllı şebekeler Kongre ve Sergisi ni ( ) destekleyen ana sponsorlarımız Turkcell, Vodafone ve TRT başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza, kamu kurumu ve derneklerimize, konuşmacılarımıza ve kongre katılımcılarımıza Teşekkür ederiz 2.Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisine geri sayım başladı. WOW Istanbul Hotels & Convention Center da 8 & 9 Mayıs 2014 te görüşmek dileğiyle.

32 32 II. Mayıs Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi 2 nd International Smart Grid Congress and Exibition

KONGRE SONUÇ RAPORU. 9-10 Mayıs 2013 İstanbul/TÜRKİYE www.icsgistanbul.com. Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi

KONGRE SONUÇ RAPORU. 9-10 Mayıs 2013 İstanbul/TÜRKİYE www.icsgistanbul.com. Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi 1 KONGRE Uluslararası Ġstanbul Akıllı ġebekeler Kongre ve Sergisi 9-10 Mayıs / Green Park Pendik Hotel & Convention Center 9-10 Mayıs /TÜRKİYE 2 İÇİNDEKİLER Kapak... 1 İçerik... 2 Basın Bülteni... 3 Önemli

Detaylı

3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı

3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı 3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı Kongre ve Fuar Sonuç Raporu www.icsgistanbul.com Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29-30 Nisan 2015 Haliç Kongre Merkezi,

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın YIL:1 SAYI:1 HAZİRAN 2015 Elektrik sadece elektrik degildir. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

Değerli okuyucular, Geçtiğimiz günlerde Yazılım Test

Değerli okuyucular, Geçtiğimiz günlerde Yazılım Test Basyazı, Yıl: 53 Sayı: 620 Ocak 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi

BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi Dr. Tayfun ACARER Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Merhaba, Telefon ve internet hizmetleri başta olmak üzere hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 600 MAYIS 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

TÜREB DERGİ 01. Taner Yıldız. RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu. RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya

TÜREB DERGİ 01. Taner Yıldız. RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu. RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya DERGİ 01 Yıl 1 / Sayı 01 Mart / Nisan / Mayıs 2015 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

DOSAB İLETİŞİM. DOSAB Bölge Müdürlüğü DOSABSİAD. DOSAB Sosyal Tesisleri. Atık Su Arıtma Tesisi. Bursa Tasarım Teknoloji Geliştirme Merkezi - BUTGEM

DOSAB İLETİŞİM. DOSAB Bölge Müdürlüğü DOSABSİAD. DOSAB Sosyal Tesisleri. Atık Su Arıtma Tesisi. Bursa Tasarım Teknoloji Geliştirme Merkezi - BUTGEM DOSAB İLETİŞİM Sayı: 34 Şubat 2011 DOSABSİAD adına sahibi Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Başkan Yardımcısı Üyeler DOSAB Bölge Müdürü DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Başkan Yardımcıları

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

Denizli Ticaret Odası'nın siz değerli üyeleri

Denizli Ticaret Odası'nın siz değerli üyeleri Genel Yayın Yönetmeni Kent Ekonomisine Büyük Onur Denizli Ticaret Odası'nın siz değerli üyeleri için hazırlamış olduğu DTO Dergisi'nin 88. sayısı ile yine karşınızdayız. Necdet Özer başkanlığında gerçekleştirdiği

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 581 Ekim 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda ÖZEN

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını 2013-11 / Nisan SiemensWorld Türkiye Sayfa 1 SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Endüstri Siemens, WIN 13 Fuarı na damgasını vurdu 2013 te 20. yılını kutlayan ve

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen NİSAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Markalar Tasarımla Çıkacak korhan@ostim.com.tr Dünyada ekonominin rotasını belirleyen faktörlerin başında üretim geliyor. Literatürde bu kavram için İktisadi

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma

Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 82 DENIZLI TICARET ODASI YIL 09 SAYI 82 OCAK 2014 Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma KALEiÇi ALISVERiS GÜNLERi DTO HEYETi

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2014 Çalışma Raporu Mart 2015 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 12. e- Türkiye Ödülleri C.2. Önce Kadın Okulu - Vodafone TR C.3. Future Learning 14

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmalar Merkezi ŞUBAT 2014 İSTANBUL 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Konuşmacılar Sefa Sadık

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 580 Eylül 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 580 Eylül 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 580 Eylül 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

ENERJİK PATRONLAR. Patronlar işveren sendikası kuruyor. EPİAŞ ta son düzlüğe girildi. Söz tarafların. BEDAŞ, gözüne İGDAŞ ı kestirdi

ENERJİK PATRONLAR. Patronlar işveren sendikası kuruyor. EPİAŞ ta son düzlüğe girildi. Söz tarafların. BEDAŞ, gözüne İGDAŞ ı kestirdi ENERJİK PATRONLAR Medya enerjiyi, enerji medyayı sevdi. Türkiye nin en önemli medya gruplarının lokomotif sektörü enerji oldu.. Patronlar işveren sendikası kuruyor EPİAŞ ta son düzlüğe girildi. Söz tarafların

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

TÜRKİYE - ÇİN BULUŞMASI: ENERJİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE - ÇİN BULUŞMASI: ENERJİ GÜNDEMİ TÜRKİYE - ÇİN BULUŞMASI: ENERJİ GÜNDEMİ % 2,5 2011 YILINDA DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİNİN BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI ENERJİDE TÜRKİYE- ÇİN BULUŞMASI Enerji politikaları küresel güç denkleminin belirlenmesinde

Detaylı