T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyeti ne gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 10 Ocak BAŞBAKANLIĞA Sayı : İLGİ : 8/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 40. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 9 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 10 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ un dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. BAŞBAKANLIK 9 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 10 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

3 11 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 T.C. BAŞBAKANLIK 9 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 10 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ nin vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI YÖNETMELİKLER Atatürk Üniversitesinden: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Açıköğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi, b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi, c) Blok uygulama: Eğitim-öğretim döneminde alınan teorik dersleri pekiştirmek için öğrenim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu lisans ve önlisans öğreniminin özelliklerine ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan uygulama çalışmalarını, ç) Dekan: Açıköğretim Fakültesi Dekanını, d) Dekanlık: Açıköğretim Fakültesi Dekanlığını, e) Fakülte: Açıköğretim Fakültesini, f) Fakülte Kurulu: Açıköğretim Fakültesi Kurulunu, g) Fakülte Yönetim Kurulu: Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : ğ) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü, h) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu, ı) Uzaktan eğitim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yürütülen programlardaki öğretimi, i) Üniversite: Atatürk Üniversitesini ifade eder. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 19 (1) Ders başarı notunun hesaplanmasında: a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70 tir. b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80 dir. c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz. MADDE 3 Bu Yönetmelik Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 3/11/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-17/1/ /12/ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden: KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin akademik, idari ve mali ilkelerini, organlarını, organlarının çalışma usul ve esaslarını ve yeterliliklerini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

5 11 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 153 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkan: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, c) Dekan: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki fakülte dekanlarını, ç) Genel Sekreter: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Genel Sekreterini, d) Kurucu Vakıf: Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfını, e) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini, f) Müdür: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerindeki müdürleri, g) Proje Değerlendirme Komisyonu: Proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, bilirkişilik ve benzeri hizmetler için Rektör tarafından oluşturulan 3 veya 5 kişilik komisyonu, ğ) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü, h) Senato: Üniversite Senatosunu, ı) Üniversitelerarası Kurul: Üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşan yükseköğretim üst kuruluşunu, i) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini, j) Yönetim Kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler, Mütevelli Heyet ve Görevleri Genel hükümler MADDE 5 (1) Üniversite; eğitim, araştırma ve topluma hizmet görevlerini en üst düzeyde yerine getirmek üzere gerekli akademik, idari ve mali tedbirleri alır. Üniversite asli görevlerinden olan eğitim hizmetini yerli veya yabancı bir veya birden fazla üniversite, üniversite grubu veya araştırma birimi ile müşterek yapabilir. (2) Öğretim üyelerinin istihdamında ilgili mevzuat hükümlerine ilave kriterler koyabilir. (3) Mütevelli Heyeti ve Üniversite yönetimi akademik ve idari verimlilik için Üniversite içinden, dışından ve öğrenci temsilcilerinden oluşan sürekli veya süreli kurul, komite ve birim kurabilir. (4) Bu maddenin hükümleri için Mütevelli Heyet kararı gereklidir. Mütevelli Heyet MADDE 6 (1) Üniversite Mütevelli Heyeti, kurucu vakıf tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun kişiler arasından dört yıllığına seçilen en az yedi, en fazla onbeş kişiden oluşur. (2) Görev süresi biten kişiler yeniden seçilebilir. Rektör veya bulunmadığı durumlarda Rektör vekili Mütevelli Heyetin doğal üyesidir. Görev süresi bitmeyen bir üyenin görevinden alınabilmesi; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun en az üçte ikisinin oyu ile mümkündür.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : (3) Mütevelli Heyetin sekretarya ve arşiv işlerini yürütmek üzere Rektörlük gerekli tedbirleri alır. (4) Mütevelli Heyet üyelerinin atanmalarına veya ayrılmalarına ilişkin bilgi en geç otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. (5) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için 2547 sayılı Kanunda öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz. (6) Mütevelli Heyet Üniversitenin en üst karar ve yönetim organı olup, tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, en üst düzeyde tedbirler alarak Üniversitenin akademik ve idari yönden verimli çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu görevini yerine getirirken Mütevelli Heyet ve Üniversite içinde genel mevzuata ve bu Ana Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla organizasyonlar, komisyonlar kurup çalıştırabilir ve bunlara bütçe tahsis edebilir. (7) Akademik ve idari işleyişleri belirlemek üzere yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak veya Rektörlükçe hazırlanan taslakları onaylamak, uluslararası anlaşmalar yapmak, Üniversiteye mali külfet getirecek anlaşma ve sözleşmeleri onaylama, kredi alımını ve borç verme işlemini kararlaştırmak, menkul ve gayrimenkullerin yönetimini gerçekleştirmek, Üniversite içinde temsil ve harcama ölçülerini belirlemek Mütevelli Heyetin görevleridir. (8) Mütevelli Heyet, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, araştırma merkezi, uygulama merkezi, yabancı dil hazırlık okulu ve bunların bünyesindeki bölüm ve diğer akademik birimlerin kurulup kapatılması, birleştirilmesi, isimlerinin değiştirilmesi hususlarında Senatoda alınan kararlardan uygun gördüklerini değerlendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunar. (9) Mütevelli Heyet, Üniversitede görevlendirilecek yönetici, Üniversitenin akademik kurullarınca belirlenecek öğretim elemanı, idari personele ilişkin kriterleri, usulleri, seçim esaslarını ve statüleri belirler, gerektiğinde sözleşmelerini, atama, terfi ve görevden alınmalarını onaylar, öğrenim ücretlerini, bursluluk esaslarını ve sayısını belirler. Rektörlükçe hazırlanan yıllık bütçeyi, Üniversitenin gelişme stratejisini ve buna bağlı politikaları onaylar ve izler. (10) Mütevelli Heyet yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve esaslarda, gerektiğinde süreye bağlı olarak Başkana veya Rektöre devredebilir. Ancak devredilen yetki ve görevler Mütevelli Heyetin karar ve iradesinin üzerinde olamayacağı gibi, her zaman geri alınabilir. (11) Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak kaydıyla Rektörü atar. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının görüşüldüğü Mütevelli Heyet toplantısına katılmaz. (12) Mütevelli Heyetin Rektör ataması, bütçenin onaylanması, akademik birimlerin kurulması, kapatılması ve birleştirilmesi, öğrenci kontenjanları ile bursluluk ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili görevleri devredilemez. (13) Mütevelli Heyet, yılda en az dört defa toplanır.

7 11 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Başkan MADDE 7 (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından en fazla dört yıllık süre için bir Başkan, iki başkan vekili seçer. Süreleri biten Başkan ve vekilleri yeniden seçilebilirler. Mütevelli Heyet Başkanı Üniversite başkanı sıfatıyla Üniversiteyi kamu, özel ve tüzel kişiler karşısında temsil eder, ita amirliğini deruhte eder, Mütevelli Heyetçe devredilen yetkileri kullanır. (2) Başkan, Üniversiteye ait veya Üniversitenin ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Mütevelli Heyet adına Üniversiteyi temsil eder. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir. Başkan, yetkilerini uygun gördüğü ölçü ve süreyle başkan vekillerine ve/veya Rektöre devredebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üniversitenin Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri Rektör MADDE 8 (1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından atanır. Rektörün görev süresi dört yıldır, görev süresi sona eren Rektör atama usullerine uygun olarak en fazla ikinci kez yeniden atanabilir. Rektör ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik bir rektör adayları ön inceleme komisyonu oluşturulur. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün görev süresinin bitiminden üç ay önce, bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hazırlayacağı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete sunar, Mütevelli Heyetin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Rektör atanır. Aynı zamanda, Mütevelli Heyetin yetkilendirmesi durumunda, aynı komisyonun hazırlayacağı rapor üzerine Mütevelli Heyetin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü alınarak Rektör, süresi sona ermeden görevinden alınabilir. (2) Rektörlük makamının herhangi bir sebeple boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni Rektör asaleten atanıncaya kadar Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Rektörlüğe atanma şartlarını taşıyan bir profesörü Rektör vekili olarak atar. (3) Rektörün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak atanır ve görev süresi beş yıldır. Rektör, yardımcılarının görev tanımlarını ve yetki alanlarını belirler. (4) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Bu süre iki haftadan fazla ise Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla ise yeniden Rektör ataması yapılır. (5) Rektörün görevleri şunlardır: a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, Mütevelli Heyet ve yükseköğretim üst kuruluşları tarafından verilen kararları uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek Mütevelli Heyete iletmek ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak. b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : c) Üniversitenin stratejik planını, yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak. ç) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek. d) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görevlerine son vermek, görev yerlerini değiştirmek ve yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyete öneride bulunmak. e) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. f) Öğretim elemanlarına ait yıllık faaliyet raporlarını ve performans değerlendirmelerini hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak. g) Üniversitenin tüm birimlerinde gerekli gördüğünde stratejik analizler yaptır, ilgili kurulların görüşlerini alarak analiz sonuçlarını ve değerlendirmeleri Mütevelli Heyete sunmak. ğ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. (6) Rektör, Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası ilke ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçların alınması ve değerlendirilmesinde birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato MADDE 9 (1) Kuruluş ve işleyişi: Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. Senatonun raportörlüğünü genel sekreter yapar. (2) Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak. b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetinin onayına sunmak. c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanların verilmesi ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini görüşmek. d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak. e) Yönetim Kuruluna üye seçmek. f) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

9 11 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Yönetim kurulu MADDE 10 (1) Yönetim kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim kurulunun raportörlüğünü genel sekreter yapar. (2) Yönetim kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardımcı olmak. b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunmak. c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak. ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak. d) Araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetlerinin yürütülme esaslarını belirlemek. e) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Genel sekreter MADDE 11 (1) Üniversitenin idari teşkilatı; 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. (2) Genel sekreter, Üniversitenin idari işlerinden sorumlu yönetici olup Rektöre doğrudan bağlıdır. Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapar. (3) Genel sekreter, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır. (4) Üniversitedeki idari personel ve çalışma esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından düzenlenir ve Mütevelli Heyet onayı ile uygulanır. Dekan MADDE 12 (1) Dekan, profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektörün Mütevelli Heyete önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten dekan aynı usulle yeniden atanabilir. Dekan, aynı usulle görevinden alınabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer, dekan yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. (2) Dekanının görevleri şunlardır: a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. d) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. (3) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte kurulu MADDE 13 (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar. (2) Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak. b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek. c) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Fakülte yönetim kurulu MADDE 14 (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar. (2) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek. b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak. c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak. ç) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün konularda karar almak. d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek. e) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

11 11 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Enstitüler MADDE 15 (1) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. (2) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle tekrar atanabilir veya görevinden alınabilir. Müdür, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yardımcı atar, yardımcıların görev süresi üç yıldır. Müdür, görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olmaz. (3) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. (4) Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. (5) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. (6) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. (7) Enstitü kurulu ve yönetim kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar. Yüksekokullar MADDE 16 (1) Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. (2) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle tekrar atanabilir veya görevden alınabilir. (3) Müdür, yüksekokulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi yardımcı atar, yardımcıların görev süresi üç yıldır. Müdür, görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olmaz. (4) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. (5) Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya program başkanlarından oluşur. (6) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. (7) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. (8) Yüksekokul kurulu ve yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar. Bölüm başkanı MADDE 17 (1) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : (2) Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. (3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Öğretim elemanları MADDE 18 (1) Öğretim elemanları, Üniversitede görevli öğretim üyeleri; yardımcı doçent, doçent ve profesör ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları; öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, uzman, okutman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşur. (2) Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak Üniversitenin yetkili akademik organlarınca yapılır. Öğretim üyelerinin atanmaları ve yükseltilmelerinde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde aranan asgari koşullara ilave olarak Senatonun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilave koşullar bir yönerge ile belirlenebilir. (3) Meslek yüksekokullarında özellikle uygulamalı derslerde görevlendirilecek öğretim elemanlarının atanmasında özellikle alanıyla ilgili çalışma deneyimine sahip olması gözetilir. (4) Üniversitede görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları, disiplin uygulamaları dâhil 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. (5) Gerekli görüldüğünde Mütevelli Heyetin onayı ile yabancı uyruklu öğretim elemanı da istihdam edilebilir, bunun için 2547 sayılı Kanun ve Mütevelli Heyet ile Senato kararlarına göre işlem yapılır. (6) Öğretim elemanlarının görevleri şunlardır: a) Üniversitede yürütülmekte olan ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretime güncel bilgiler ve yöntemler kullanarak katkıda bulunmak. b) Alanıyla ilgili eğitici ve öğretici nitelikte seminerler, konferanslar vermek, uygulamalı çalışmalar ve projeler yapmak. c) Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yarara yönelik bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak. ç) Öğrencilere meslekleri ve diğer konularda danışmanlık yapmak. d) İş sözleşme hükümlerine uygun davranmak. e) Yetkili organlarca verilen diğer görevleri yerine getirmek. f) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun davranmak. Öğrenciler MADDE 19 (1) Disiplin işleri dâhil öğrencilerle ilgili tüm işlemlerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri MADDE 20 (1) Diğer yükseköğretim kurumları ile kamu araştırma kurumlarından veya yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden talep edilecek proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, bilirkişilik ve benzeri hizmetler için Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar uygulanır. Bunun için Rektör

13 11 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 tarafından uzmanlık alanları dikkate alınarak üç veya beş kişilik proje değerlendirme komisyonları kurulur. Komisyon esaslar doğrultusunda faaliyet bazında raporunu hazırlayarak Rektöre sunar. (2) Üniversitenin etkinliğini ve ürün odaklı Ar-Ge yapılanmasını inşa etmek üzere idari ve mali organizasyonlar yapabilir ve tedbirler alabilir. (3) Öğretim elemanlarının Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları ile ilgili talepleri proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve Rektörün onayı ile karara bağlanır. (4) Öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapmaları ile ilgili talepler, Üniversite Yönetim Kurulunun değerlendirmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile karara bağlanır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar için ilgili personelin maaşında eksiltme yapılmaz. (5) Proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin esaslar Rektörlük tarafından önerilir ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir. Mali hükümler MADDE 21 (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder. (2) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin de görüşünü alarak belirli ölçüde Rektöre devredebilir. (3) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır: a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar. b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler. c) Proje, araştırma, geliştirme, eğitim, tetkik, görüş, danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetlerden elde edilecek gelirler. ç) Öğrencilerden alınacak ücretler. d) Devlet bütçesinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar. e) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kuruluşlarından temin edilecek Ar-Ge proje fonları. f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler. (4) Üniversiteye veya birimlerine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerde Mütevelli Heyetin onayı gerekir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 22 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır. Geçici hükümler GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmelikte adı geçen kurulların teşkiline kadar geçecek sürede ilgili kurulların görev alanına giren iş ve işlemlere ilişkin kararlar, Rektör, dekanlar ve müdürler tarafından alınır ve uygulanır. Yürürlük MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden: OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( TEKAM ) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25/7/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ( TEKAM ) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. Yıldız Teknik Üniversitesinden: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülecek eğitim programlarının planlanmasına, koordinasyonuna, sınavlara ve Merkeze öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülecek eğitim programlarının planlanmasına, koordinasyonuna, sınavlara ve Merkeze öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başarı belgesi: Merkezde yürütülen eğitim-öğretim programına katılarak başarılı olan katılımcılara verilen belgeyi, b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, c) Eğitim-öğretim programı: Merkezde yürütülen mesleki eğitim-öğretim programı ile seminer, konferans ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetlerini, ç) Koordinatör: Merkezde yürütülecek teorik ve pratik eğitimin planlanması, eğitim konusunda rehberlikte bulunulması, eğitimin yürütülmesi sürecinde ilgili paydaşlar ile koordinasyonun sağlanması amacıyla, Müdür tarafından görevlendirilen; Müdür yardımcısı, öğretim elemanı veya alan uzmanını,

15 11 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 d) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, e) Müdür: Merkezin Müdürünü, f) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını, g) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü, ğ) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu, h) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini, ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu, i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Programlarına İlişkin Esaslar Eğitim-öğretim programları MADDE 5 (1) Merkez tarafından yürütülecek eğitim-öğretim programları; en az orta öğretim kurumlarını bitirmiş kişilere meslekî ve teknik alanlarda eğitim yoluyla bir meslek kazandırmaya yardımcı olan, mesleğinde yükselmek isteyenlerin mevcut bilgi ve becerilerini geliştiren ve yeni teknolojilere uyumlarını ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlayan programlardır. (2) İlkokul mezunu olup bir mesleği icra eden kişilerin teorik bilgilerini artırmayı sağlayan eğitim programları da Merkez bünyesinde açılabilir veya açılan programların belli düzeylerinde bu kişiler eğitime alınabilir. Kayıt-kabul koşulları MADDE 6 (1) Meslekî eğitim programlarına alınacak öğrencilerin aşağıdaki koşulları taşımaları gerekir: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye de oturma izni bulunan yabancı uyruklu öğrenci olmak. b) En az orta öğretim mezunu olmak. c) İlkokul mezunu olup ilgili eğitim alanında teorik bilgisini geliştirmek isteyen kişiler için en az beş yıllık çalışma deneyimini belgelemek. ç) Bünyesi ve sağlık durumu eğitim göreceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak (Bu hususu gerektiğinde hükümet tabibi veya diğer resmî sağlık kuruluşlarının birinden alınacak raporla belgelendirmek). (2) Gerekli hallerde birinci fıkradakine ilave kayıt kabul koşulları açılacak programların özelliklerine bağlı olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Kayıt-kabul için gerekli belgeler MADDE 7 (1) Kayıt-kabul sırasında öğrencilerden istenecek belgeler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Eğitim programlarının açılması MADDE 8 (1) Merkezde hangi programların açılacağı gelen istekler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Kamu kurumları ile özel veya uluslararası kuruluşlardan gelen talepler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülen eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin protokol/sözleşme düzenlenir. Düzenlenen protokol veya sözleşmelerin yürürlüğe girmesi Rektörün onayına tabidir.

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : (3) Gerekli görüldüğü durumlarda Yönetim Kurulu tarafından eğitim programlarına başvuran katılımcıların düzeylerini tespit etmek amacıyla düzey belirleme sınavı uygulanır. Sınava girmeyen katılımcılar başlangıç düzeyinde kabul edilir. (4) Açılacak programların eğitim süreleri, kurs içerikleri, kurs saatleri ve sınav tarihleri program koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Eğitim-öğretim programlarının iptal edilmesi MADDE 9 (1) Merkezde açılması öngörülen eğitim-öğretim programları, yeterli katılımcı sağlanamaması durumunda veya diğer nedenlerden dolayı Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesi Eğitici seçimi ve görevlendirilmesi MADDE 10 (1) Eğitim programlarında görevlendirilecek eğiticiler öncelikle Üniversitenin öğretim elemanları içerisinden Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak öğretim elemanlarının yeterli sayıda olmaması durumunda ve/veya dersin içeriğine bağlı olarak eğiticiler Üniversite dışından da görevlendirilebilir. Katılımcıların eğitim-öğretim programlarına devamı MADDE 11 (1) Katılımcılar aşağıda esasları belirtilen devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler. a) Eğitim-öğretim programlarına toplam program süresinin %80 i kadar devam zorunluluğu vardır. Devam koşulunu yerine getiremeyen katılımcılar başarısız kabul edilir ve program sonunda final sınavına alınmazlar. b) Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar sebebiyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında bu durumu belgeleyen resmi tutanaklar göz önünde bulundurularak uygulanacak işleme Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. c) Eğitim programına devam etmeyen katılımcının programla ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge verilmez. Sınavlar ve değerlendirme MADDE 12 (1) Merkezde açılacak eğitim programına göre düzey belirleme sınavı, ara sınav, mazeret sınavı ve final sınavı uygulanabilir. Hangi sınavların uygulanacağı program koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Sınavların ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı program başlamadan önce katılımcılara duyurulur. (2) Düzey belirleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır: a) Düzey belirleme sınavı sonucu belirlenecek olan düzey sayısı katılımcıların sayı ve durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. b) Bu sınavda teori ve uygulama olmak üzere iki alandaki beceride 100 tam puan üzerinden alınan puanların ortalaması alınarak katılımcıların eğitime başlama düzeyleri tespit edilir. c) Düzey belirleme sınavı, program koordinatörünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

17 11 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ç) Düzey belirleme sınavı sonuçları ve adayların düzeyleri Merkezin internet sayfasından duyurulur. (3) Ara sınav(lar)a ilişkin esaslar şunlardır: a) Eğitim programı boyunca uygulanan sınav(lar)dır. b) Bir eğitim programı süresince birden fazla ara sınav yapılabilir. c) Ara sınav(lar)ın kurs başarı notuna katkısı %40 tır. ç) Ara sınav eğitim programının içeriğine göre yazılı veya uygulamalı yapılabilir. (4) Mazeret sınav(lar)ına ilişkin esaslar şunlardır: a) Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı ara sınav(lar)a giremeyen katılımcılara mazeret sınavı hakkı verilir. Belgelendirmek şartıyla Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler şunlardır: 1) Hastalık, katılımcının birinci dereceden yakınlarının vefatı, 2) Trafik kazası, 3) Doğal afet, 4) Gözaltı ve tutukluluk hali, 5) Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirilme hali, 6) Yönetim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen öngörülemeyen sair nedenler. b) Ara sınav(lar)ın dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilmez. c) Aynı ara sınav için birden fazla mazeret sınavı yapılmaz. ç) Mazeret sınavından yararlanmak isteyen katılımcıların, kurs bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç on iş günü içinde kendisi veya bir yakını aracılığıyla Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir. d) Mazeret sınavlarının tarihleri, Yönetim Kurulunca belirlenir. (5) Final sınavına ilişkin esaslar şunlardır: a) Eğitim programı sonunda uygulanan sınavdır. b) Final sınavının başarı puanına katkısı ara sınavlı eğitimler için %60 tır. c) Final sınavı, program koordinatörünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. ç) Katılımcılara sınav sonuçları Merkezin internet sayfasından duyurulur. Eğitim programı için başarı kriterleri MADDE 13 (1) Eğitim programını tamamlayabilmek için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. (2) Başarı puanı 100 tam puan üzerinden 60 ın altında olan katılımcılara ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da başarılı olamayan katılımcılar eğitimi tekrar ederler. İkinci sınavın zamanı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Başarı belgesi MADDE 14 (1) Merkezin bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen eğitim-öğretim programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren katılımcılara bir başarı belgesi verilir. (2) Başarı belgesi üzerinde; başarı ile tamamlanan programın seviyesi, amacı ve süresi belirtilir.

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : (3) Başarı belgesi verilme esasları ve başarı belgelerinin geçerlilik süreleri eğitim programlarının özelliklerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (4) Ortak yürütülen programlarda verilecek başarı belgeleri protokolle düzenlenir. (5) Başarı belgeleri dışında, Merkez tarafından verilebilecek diğer belgelere ilişkin talepler Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. (6) Eğitim programına devam koşulunu sağlayan ancak başarı puanı 60 ın altında kalan katılımcılar ile devam koşulu %50 ile %80 arasında olan katılımcılara katıldıkları eğitim programı ile ilgili katılım belgesi verilir. Ancak devam koşulu %50 nin altında olan katılımcılara katılım belgesi verilmez. Katılımcıların sorumlulukları MADDE 15 (1) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim programlarının genel ve özel koşullarının tümünü kabul etmiş sayılırlar. İlişik kesme MADDE 16 (1) Aşağıdaki hallerde katılımcıların eğitim-öğretim programı ile ilişiği Yönetim Kurulu kararıyla kesilir. a) Katılımcının programın işleyişini bozacak davranışlarda bulunulması, b) Katılımcının eğitime hiç devam etmemesi. Ücret iadesi MADDE 17 (1) Eğitim-öğretim programını bırakan katılımcıya, Yönetim Kurulu kararıyla aşağıdaki hallerde programa devam edilen süre esas alınarak, katılamadığı oranda ücret iadesi yapılabilir. a) Eğitim programını bırakma gerekçesi incelenerek geçerliliğinin kabul olması, b) Eğitim süresinin başlangıcından itibaren en fazla %10 luk sürenin tamamlanmış olması. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Telif hakları MADDE 18 (1) Eğitim programlarında, katılımcılara dağıtılacak eğitim notlarının telif hakları, Merkeze aittir. Bu tür eğitim malzemeleri, Yönetim Kurulunun izini olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların yararlanması dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 19 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 22/9/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

19 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 11 Ocak 2015 PAZAR İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Sayı : 2009/ /618 E-K Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Musa ve Zeynep oğlu 1975 İslahiye D.lu Pınarbaşı Mah. Nüfusuna kayıtlı mağdur Sanık Aziz KÖLGE hakkında Basit Cinsel Saldırı, Hayati Tehlike Geçirmesine Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralama suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 2009/ /618 E-K sayılı ilamı mağdur sanık hakkında 5237 s. TCK'nun 102/1 maddesi gereğince neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Sayı : 2008/ /160 E-K Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahli ve Saniye oğlu 26/03/1973 İskenderun D.lu, Barbaros Mah. Nüfusuna kayıtlı olup nerede ikamet ettiği tespit edilemeyen Ahmet TAHMAZ hakkında Silahla Tehdit suçundan açılan kamu davasında Mahkememizin 19/02/2014 tarih ve 2008/ /160 E-K sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. TCK'nun 106/2-c maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Nizip 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2013/194 Karar No : 2014/122 Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Askeri Yasak Bölgelere Girme suçundan mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/194 E, 2014/122 K, sayılı kararı ile sanık Hasan Khalil hakkında mahkememizce 6136 sayılı kanunun 13/1 maddesine muhalefet suçundan beraatına, karar verildiği, Askeri yasak bölgelere girme suçundan ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verilmiş olup tüm aramalara rağmen sanık Hasan Khalil gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında da tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Ocak 2015 Sayı : Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: Esas No : 2013/542 Karar No : 2013/505 Sanık Kimliği : Bayram CANBAZ (T.C. Nu: ) Mehmet ve Emine oğlu, 1968 doğumlu, Tekirdağ Merkez Aydoğdu Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Suç : Firar Suç Tarihi : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında tarihinde yapılan duruşmasında; Sanık P. Er Bayram CANBAZ'ın tarihleri arasında temadi eden firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren ve teşdiden İKİ YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın firar suçunu 66/2-a-b kapsamında işlediği anlaşıldığından takdiren ve teşdiden İKİ YIL DÖRT AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmadaki iyi hali takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BİR YIL ON BİR AY ON GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın tarihleri arasında gözaltı, yol ve sevk tutukluluğunda, tarihleri arasında vicahi tutuklulukta, tarihinde İskenderun Asker Hastanesinde geçirdiği sürelerin TCK'nın 63 ncü maddesi uyarınca mahkumiyetinden indirilmesine, Sanığın yargılama aşamasında gösterdiği pişmanlık dikkate alındığında, sanığa verilen bu cezanın ertelenmesi durumunda, erteleme kararının, sanığın ileride suç işlemekten çekinmesine neden olacağı yönünde Mahkememizde sanık hakkında olumlu kanaat hasıl olduğundan, sanık hakkında tertip olunan nihai cezanın, 5237 T.C.K.'nun 51 inci maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, 5237 sayılı Yasanın 51/3 üncü maddesi uyarınca sanık hakkında takdiren BİR YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE ve bu denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz edileceğinin, bu süre zarfında kasıtlı bir suç işlememesi ve bu süreyi iyi halli olarak geçirdiği taktirde ertelenen cezasının infaz edilmiş sayılacağının, 5237 sayılı TCK.'nun 51/7-8 maddeleri uyarınca sanığa İHTARINA (ihtarat yapılamadı), Sanığın suç tarihlerinden önce kesinleşmiş cezasının olması nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA, Sanık hakkında hükmolunan netice cezanın bir yıldan fazla olması nedeniyle seçenek yaptırılmalara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

Doğuş Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesinden: 16 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27056 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 YÖNETMELİK Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan: FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27359) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 KARAR TARİHİ : 27 TEMMUZ 2017 KARAR NO : 2017/4 FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29419 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesinin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı