KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004"

Transkript

1 YARDIMCI DOÇENT DR. KEREM CEM SANLI Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu /TÜRKİYE Tel : +90 (212) EĞİTİM MARMARA ÜNİVERSİTESİ, S.B.E.,, Türkiye Özel Hukuk Programı Doktora Derecesi (Ph.D), Ağustos 2006 Tez Başlığı: Hukuk ve Ekonomi ve Haksız Fiil Hukukunun Temel Kavramlarının Ekonomik Analizi Danışman: Profesör Dr. Cevdet Yavuz HARVARD ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, Cambridge, ABD Hukuk Yüksek Lisans Programı (LL.M.), Mayıs 2000 Tezi Başlığı: Rekabet Hukukunda Tekelci Fiyatlandırma, ABD, AB ve Türk Hukukunun Mukayesesi, Danışman: Profesör Kip Viscusi MARMARA ÜNİVERSİTESİ, S.B.E.,, Türkiye Özel Hukuk Programı Hukuk Yüksek Lisansı (LLM), Temmuz 1999 Tez Başlığı: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun da Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, Danışman: Profesör Dr. Osman Berat Gürzumar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,, Türkiye Hukuk Lisans (LL.B.), Haziran 1996 YURT DIŞI ARAŞTIRMA ZİYARETLERİ KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004 HARVARD ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, Cambridge, ABD Konuk Araştırmacı, Bahar 2004, Danışman: Profesör Steven Shavell HAMBURG ÜNİVERSİTESİ, HUKUK VE EKONOMİ ENSTİTÜSÜ, Almanya Konuk Araştırmacı, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2003 İŞ TECRÜBESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, REKABET HUKUKU ve POLİTİKASI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ,, Türkiye Kurucu Direktör, Eylül Rekabet Hukuku alanında konferans, seminer ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi suretiyle, bilgi ve farkındalığın arttırılması, Rekabet Hukuku alanındaki en aktif akademik vasıflı NGO (http://rhm.bilgi.edu.tr). İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ,, Türkiye Bilirkişilik, 2012 Eylül- Ağırlıklı olarak akaryakıt endüstrisi olmak üzere Rekabet Hukuku ve Borçlar Hukuku Alanında bilirkişilik faaliyeti. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, SBE ENSTİTÜSÜ, Ankara, Türkiye Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, Ekonomi Hukuku LL.M. Programı, Eylül Hukukun Ekonomik Analizi (economic analysis of law) adlı yüksek lisans dersinin verilmesi. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,, Türkiye Rekabet Hukuku ve Medeni Hukuk Yardımcı Doçenti, Eylül 2007-

2 Rekabet Hukuku, Borçlar Hukuku ve Hukuk ve Ekonomi alanlarında lisans ve yüksek lisans derslerinin verilmesi, Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, Hukuk alanındaki sertifika programlarından sorumlu öğretim üyesi. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,, Türkiye Rekabet Hukuku ve Medeni Hukuk Öğretim Görevlisi, Eylül 2005-Ağustos 2007 Rekabet Hukuku ve Medeni Hukuk alanında dersler verilmesi. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ,, Türkiye Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi, Aralık 1997 Ağustos 2005 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ALANYA HUKUK FAKÜLTESİ, Antalya, Türkiye Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi, Temmuz Aralık 1997 YAYINLAR A.KİTAPLAR Şirketler İçin Rekabet Hukuku Kılavuzu, (Av. Şahin Ardıyok ile birlikte), XII Levha Yayınları, 2013 (130 sayfa) Rekabet Hukukunun İhlal Edilmesinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, XII Levha Yayınları, 2013 (editörlük) (545 sayfa) Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, XII Levha Yayınları, 2011 (editörlük) (650 sayfa) Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem, XII Levha Yayınları, 2009 (editörlük) (253 sayfa) Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar, XII Levha Yayınları, 2009 (editörlük) (313 sayfa) Hukuk ve Ekonomi Öğretisi ve Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi, Beta Yayınevi, 2007 (568 sayfa) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun da Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2000 (514 sayfa) B. MAKALELER, KİTAP KATKILARI ve YAYINLANMIŞ KONFERANS BİLDİRİLERİ Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçlarına Genel Bakış, Rekabet Hukukunun İhlal Edilmesinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı Sempozyum Kitabı, XII Levha Yayını, 2013, s (67 sayfa) Havayolu Taşımacılığı Piyasasında Dikey Entegrasyon: Rekabet Kurulu nun THY Hakkında Verdiği Üç Kararın Analizi, Legal Hukuk Dergisi, C.9, S.108, s (72 sayfa) Kusursuz Sorumluluk Kurallarının Değerlendirilmesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyum Kitabı, XII Levha Yayını, 2011, s (22 sayfa) (Yeşim Atamer ile birlikte) Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden İmalatçının Sorumluluğuna Dair Bir Değerlendirme, Profesör Belgin Erdoğmuş a Armağan, Der Yayınları, 2011, s (46 pages) Rekabet Kurulu nun Kanun un 6. Maddesine İlişkin Yaptırım Politikası, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, XII Levha Yayını, 2011, s (41 sayfa)

3 Hukuka Farklı Bir Yaklaşım: Hukukun Ekonomik Analizi Hukuk İlminin Güncel Problemleri II, Bakü 2010, s (12 sayfa) Avrupa Birliği Rekabet Politikası, Avrupa Birliği nde Gelişmeler, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011, (Yeşim Atamer ile Birlikte) Kredi Kartı Faizleri ve Yıllık Aidatlar Örneğinde Fiyat Kontrolü ve Sınırları: Hukuki ve Ekonomik Analiz) Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi, C.26, S.4, 2010, Ankara, s (43 sayfa) (Şahin Ardıyok ile birlikte) Legal Structure of Turkish Competition Policy, The Political Economy of Regulation in Turkey, (editors: Oğuz Fuat/Çetin Tamer), Springer, 2011, p (47 sayfa) Rekabet Hukuku ve Özel Hukuk Açısından Akaryakıt Dağıtım Sektöründeki Dağıtım Sözleşmeleri II: Gelinen Nokta, Sorunlar ve Değerlendirmeler, Rekabet Dergisi, C.11, S.3, 2010, Ankara, s (54 sayfa) (Sevi Bozoğlu ile birlikte) Rekabet Hukuku Açısından İlaç Piyasasında Dağıtım ve Çerçeve İhale Sistemi, Sağlık Hukuku Sempozyumu III ve IV, Roche Yayını, 2010, s (34 sayfa) Hakim Durumdaki Sağlayıcının Dağıtım Seviyesindeki Rekabetçi Yapıyı Muhafaza Yükümlülüğü Var mı? Rekabet Kurulu nun İki Kararı Üzerine Düşünceler, Profesör Dr. Rona Serozan a Armağan, C.II, XII Levha Yayınları, 2010, s (42 sayfa) Ceza Yönetmeliği nin Rekabet Kurulu nun Geçmiş Dönemde Verdiği Kartel Kararlarına Uygulanması ve Geleceğe Yönelik Bazı Çıkarımlar, Rekabet Dergisi, C.10, S. 4, Ankara 2009, s (38 sayfa) The New Era in Turkish Competition Law Enforcement: Some Implications from Cartel Cases, Competition Law An Instrument for Inclusive Growth, International Academy of Law, India 2009, s (21 sayfa) Rekabet Kurulu nun Kararları Işığında Eşik Sisteminde Dikey Anlaşmalara Olası Yaklaşım, Dikey Anlaşmalar ve Rekabet Hukuku, XII Levha Yayınevi,, 2009, s (121 sayfa) (Osman Berat Gürzumar ile birlikte) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 4. Maddesine Aykırı Olan Akaryakıt Dağıtım Sözleşmelerinden Doğan Özel Hukuk Sorunları Hakkında, Haluk Konuralp e Armağan, C.3, Ankara, 2009 s (29 sayfa) İhmalin Belirlenmesinde Bir Ölçüt: Hand Formülü, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.14, S.4, 2008, s (32 sayfa) Rekabet Hukukunun İhlalinden Doğan Haksız Fiil Sorumluluğuna Ekonomik Bir Bakış, Perşembe Konferansları, S.22, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2008, s.3-21 (18 sayfa) İhmal Kavramının Ekonomik Yorumu: Hand Formülü, Profesör Dr. Uğur Alacakaptan a Armağan, C.2, 2008, s (36 sayfa) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarısı Taslağı nın Özel Hukuk Alanında Getirdiği Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Rekabet Dergisi, S.30, Ankara 2007, s.3-70 (67 sayfa) (Göktürk Uyan ile birlikte) Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu nun Tarihli ve E.2005/1-K.2007/1 Sayılı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme: Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Ayni Hak Kazanılmasında Davasızlık Şartının Anlamı, Legal Hukuk Dergisi, C., S. 2007, s (23 sayfa)

4 Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu Kitabı, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2003, s (65 sayfa) Rekabet Hukukunda Tekelci Fiyatlandırma, Perşembe Konferansları, S. 10, Rekabet Kurumu Yayınları 2000, Ankara, s (66 sayfa) RAPORLAR ve GÖRÜŞLER (Osman Berat Gürzumar ile birlikte) İntifa ve Bayilik Sözleşmelerinden Oluşan Dikey İlişkilerin Rekabet Hukukuna Aykırı Olması İhtimalinde Özel Hukuka Etkisi Hakkında Hukuki Görüş, (Rekabet Kurumu na hitaben) Aralık 2008 (16 sayfa) (Yeşim Atamer ile birlikte) 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartlar Kanunu nun 26. Maddesinde Yapılması Planlanan Değişiklik Hakkında Öneriler, (TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı na hitaben) Mart 2008 (3 sayfa) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı nın Özel Hukuk Alanındaki Hükümleri Hakkında Rapor, (Rekabet Kurumu na hitaben) Şubat 2008 (46 sayfa) Dikey Anlaşmalara İlişkin 2002/2 sayılı Grup Muafiyetinde Yapılması Düşünülen Değişiklik Taslağı Hakkında Rapor, (Rekabet Kurumu na hitaben) Şubat 2007 (8 sayfa) Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Rapor, (Rekabet Kurumu na hitaben) Eylül 2003 (23 sayfa) KONFERANS VE SEMİNERLERDE SUNULAN TEBLİĞLER Competition Law Enforcement in the Turkish Oil Industry: Risk of Foreclosure and Problems of Intervention (Türk Akaryakıt Sektöründe Rekabet Hukuku Tatbikatı: Piyasa Kapama Riski ve Müdahalenin Sorunları) (Rekabet Kurumu uzmanı Şamil Pismaf ile ortak sunum), 7th Imedipa Competition Law and Policy Conference, Atina 7 Haziran 2013 Türk Rekabet Hukukunda Son Dönemden Bazı Uygulamalar, Rekabet Hukuku ve Piyasa Regulasyonu Çalıştayı, 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Jean Monnet Kürsüsü etkinliği, İzmir Türk Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Avrupa Hukukunun Uyumlaştırılması Hakkında Uluslararası Konferans (Congress on Harmonization of European Private Law), Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28 Şubat-1 Mart 2013, Interplay Between Competition Authority and Civil Courts: Binding Effect of Competition Board s Decisions, Turkish Case (Türk Rekabet Kurumu ve Mahkemeler Arasındaki İlişki Hakkında: Rekabet Kurulu nun Kararlarının Bağlayıcı Olup Olmadığı Sorunsalı), 6th Imedipa Conference, , Bükreş Romanya Rekabet Hukukunun Bankacılık Sektöründeki Uygulaması Hakkında Çerçeve Analizi, Rekabet Hukukunun Çeşitli Sektörlerde Tatbiki Hakkında Konferans Dizisi, I. Finansal Hizmetler, Barosu tarafından düzenlenen konferans, , Havayolu Taşımacılığı Piyasasında Dikey Entegrasyon: Rekabet Kurulu nun THY hakkında Verdiği Üç Kararın Analizi, Ulaştırma ve Rekabet Politikası Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Rekabet Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Sempozyum, Ekim 2011, İzmir

5 Rekabet Hukukunun İhlal Edilmesinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Hakkında Genel Bir Değerlendirme ve Özellikle Geçersizlik Yaptırımı, Rekabet Hukukunun Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen konferans, , Türk Rekabet Hukukunun Gelişimi: Hukuk ve Ekonomi Yaklaşımı, Türkiye de Ekonomik Değişim ve Kurumsal Temelleri, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen seminer, , Rekabet Hukukunun Özel Hukuk Yaptırımları: Geçersizlik ve Haksız Fiil Sorumluluğu, Rekabet Hukukunun İhlalinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları, Barosu tarafından düzenlenen seminer, , Türk Borçlar Kanunu ndaki Kusursuz Sorumluluk Hükümlerinin Analizi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum, , Rekabet Kurulu nun Akaryakıt Dağıtım Sözleşmeleri Hakkında Verdiği Kararların Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları, Rekabet Politikası ve Akaryakıt Sektörü, Rekabet Uzmanları Derneği ve ODTÜ İşletme Kulübü tarafından düzenlenen konferans, , Ankara Hakim Durumdaki Teşebbüsün Dağıtım Sistemi Kurarken Ayrımcılık Yapması Sorunu, 3. Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu, Ticaret Üniversitesi Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyum, , Rekabet Kurulu nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 6. Maddesine İlişkin Yaptırım Politikası Hakkında, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen konferans, , Hukuka Farklı Bir Yaklaşım: Hukukun Ekonomik Analizi, Hukuk İlminin Güncel Sorunları II, Bakü Devlet Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası konferans, , Bakü, Azerbaycan The New Era in Turkish Competition Law Enforcement: Some Implications from Cartel Cases, I. Uluslararası Rekabet Hukuku Konferansı, Uluslararası Hukuk Akademisi (IAL) ve Şirket Yönetişimi Konseyi (WCCG) tarafından düzenlenen konferans, 6-7 Kasım 2009, Yeni Delhi, Hindistan Damage Actions in Turkish Antitrust Law, III. Uluslararası Rekabet Hukuku ve Politikası Konferansı, , Atina, Yunanistan Ceza Yönetmeliği nin Rekabet Kurulu nun Geçmiş Dönem Kartel Kararlarına Uygulanması ve Bazı Çıkarımlar, Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen konferans, , Rekabet Kurulu nun Kararları Işığında Eşik Sisteminde Dikey Anlaşmalara Olası Yaklaşım, Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen konferans, , İlaç Piyasasında İhale Sistemi ve Rekabet, II. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen konferans, , Rekabet Hukukunun İhlalinden Doğan Haksız Fiil Sorumluluğu: Ekonomik Bir Yaklaşım, Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen seminerler dizisi, , Ankara

6 İhmal Kavramının Ekonomik Yorumu, Roma Hukukundan Günümüze Sorumluluk Hukuku, Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası konferans, , Rekabet Hukukunun Temel Kuralları ve RKHK nun 4. Maddesinin ABD ve AB Hukukları ile Mukayeseli Analizi, Rekabet Hukuku Semineri, Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kuramsal Hukuk Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen seminer, , Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu I, Erciyes Üniversitesi İİBF. tarafından düzenlenen konferans, , Kayseri Kartel Anlaşmaları, Piyasa Ekonomisi ve Rekabet Kuralları, TİKA ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen seminer, ve Rekabet Hukukunda Tekelci Fiyatlandırma, Perşembe Konferansları, Ekim 2000, Ankara, Türkiye DÜZENLENEN KONFERANSLAR Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi, Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Rekabet Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Panel, , Yoğunlaşmaların Kontrolünde Yeni Dönem: 2010/4 Sayılı Tebliğ in Ekonomik Etkileri, Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen konferans, , İSO Salonu, Son 15 Yılda Rekabet Kurumu nun Türk Ekonomisine Kattıkları, Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Rekabet Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Panel, , Rekabet Hukukunun Özel Hukuk Alanındaki Sonuçlar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen konferans, , Yoğunlaşmaların Denetiminde Yeni Dönem: 2010/4 Sayılı Tebliğ ve İlgili Teşebbüs, Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz, Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rekabet Derneği ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen konferans, , Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen konferans, , Yoğunlaşmalarda Taahhüt ve Şartlı İzin, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen uluslararası konferans, , Rekabet Hukuku Yaptırım Politikasında Yeni Dönem: Ceza ve Pişmanlık Yönetmelikleri, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen konferans, , Which Competition Policy for the Regulated Industries: Governance and Sector- Specific Perspectives, Londra Üniversitesi, IMEDIPA ve Bilgi Üniverstesi tarafından düzenlenen uluslararası konferans, ,

7 Dikey Anlaşmalar ve Rekabet Hukuku: Eşik Sistemine Geçiş, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen konferans, , EK BİLGİ Aktiviteler ve Üyelikler: Barosu (1997), HMD üyesi Yabancı Diller: İngilizce (çok iyi), Almanca ve Fransızca (orta)

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

YAYIN LİSTESİ. Kitaplar: 2011 Yılı İtibariyle Yayınlanacak Olan Kitap. Makale, Tebliğ, Online Yayınlar:

YAYIN LİSTESİ. Kitaplar: 2011 Yılı İtibariyle Yayınlanacak Olan Kitap. Makale, Tebliğ, Online Yayınlar: YAYIN LİSTESİ Kitaplar: 1. Müddeabihin Temliki, İstanbul 1994, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2. Uluslararası Ekonomik Tahkimde Çok Taraflı Tahkim Sorunu (İstanbul 1999) 3. Uluslararası Ticaret Odası

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, LL.M., DES, Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul Tel : +90 (212) 3115473 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : kubra.dogan@bilgi.edu.tr Akademik Pozisyon

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

İKİNCİ KUŞAK YAPISAL REFORMLAR:

İKİNCİ KUŞAK YAPISAL REFORMLAR: İKİNCİ KUŞAK YAPISAL REFORMLAR: ALTYAPI SEKTÖRLERİNDE DE-REGÜLASYON VE REKABET Türkiye de telekomünikasyon, enerji ve ulaştırma sektörlerinin Avrupa Birliği ne uyum ışığında evrimi Aralık 2007 Ekonomi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı