PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN"

Transkript

1 PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011

2 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim İstanbul ISBN (Takım No) ISBN (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ Prof. Dr. Sarper Süzek e Armağan Üniversitelerarası Kurulun belirlemiş olduğu hakemli dergi usulüne göre çıkarılmıştır. Gönderilen yazılar, ilk olarak yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenmiş; uygun bulunanlar hakem denetiminden geçirilmiştir. Hakem raporları doğrultusunda yayımlanan makaleler Hakem denetiminden geçmiştir ibareleriyle dipnotta belirtilmiştir. Bu Armağandaki makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Kahraman Neşriyat Ofset San. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12084) Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Bağcılar/İstanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3

4 DANIŞMANLAR KURULU Prof. Dr. Turhan ESENER, Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Metin KUTAL, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Nuri ÇELİK, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Münir EKONOMİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU, Yaşar Üniversitesi Prof. Dr. Devrim ULUCAN, Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Ali Rıza OKUR, Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Savaş TAŞKENT, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. A. Can TUNCAY, Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Nami ÇAĞAN, Atılım Üniversitesi Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Öner EYRENCİ, Doğuş Üniversitesi Prof. Dr. Ali GÜZEL, Kadir Has Üniversitesi Prof. Dr. Polat SOYER, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa AKKAYA, Ankara Üniversitesi YAYIN KURULU Doç. Dr. E. Murat ENGİN, Galatasaray Üniversitesi Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Levent AKIN, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Kübra Doğan YENİSEY, Bilgi Üniversitesi Yard. Doç. Dr. M. Ali ŞUĞLE, Ankara Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ, Ankara Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Gaye BAYCIK, Ankara Üniversitesi Av. Dr. Fatma BAŞTERZİ, Ankara Barosu Araş. Gör. O. Ersun CİVAN, Ankara Üniversitesi

5

6 SUNUŞ Prof. Dr. Turhan ESENER Hiç unutmam, Ankara Hukuk Fakültesinde 1. sınıfta medeni hukuk dersimde ön sırada oturan bir öğrenci derse ilgisi ve canlı davranışları ile ilk anda dikkatimi çekti. Sorduğumda, Galatasaray Lisesi mezunuyum efendim dedi. Bu öğrencimi daha sonraki yıllarda borçlar hukuku, eşya hukuku ve iş hukuku derslerimde ve seminerlerde yakından izleme fırsatı buldum. Borçlar hukuku ve eşya hukuku derslerine büyük bir ilgi duyuyor, bu alanlara ilişkin pek çok kitaptan yararlanarak sorular soruyor, kendisini gösteriyordu. Hatta, fransızca İsviçre Federal Mahkemesi kararlarını da çevirerek, seminerlerde tartışmak için önüme getiriyordu. Son sınıfta, iş hukukuna büyük bir ilgi ve hayranlık duyuyor, o tarihlerde iş hukukunun geliştirilmesine hevesle katkıda bulunmaya çalışıyordu. Bu çabaları özellikle dikkatimi çekiyordu. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olduğu gün beni görmeye odama geldi. Karşımda büyük bir gelecek vaad eden bu öğrencim beni asistan alır mısınız? diye sordu. Medeni hukuk mu yoksa iş hukuku kürsüsüne mi asistan olmak istiyorsun? diye sordum. Tereddütsüz iş hukuku dedi. Soruma böyle cevap vermesi ve ülkemizde henüz gelişmeye başlayan iş hukukunu istemesi beni çok memnun etmişti. Tereddütsüz iş hukukunu tercih etmesi nedeniyle teşekkür ettiğimi ancak asistanlık dil ve bilim sınavını geçtikten sonra bunun gerçekleşebileceğini ve bundan çok memnun olacağımı belirttim. Sanki o anda içimden geçen bir duygu bana Sarper Süzek in ileride büyük bir iş hukukçusu olacağını hissettirmiş ve memnuniyetle evet cevabı vermeme neden olmuştu. Gerçekten, dört yıllık hoca-öğrenci ilişkisi sonucunda borçlar hukuku ve özellikle iş hukukuna olan düşkünlüğünü birçok kez gözleme fırsatı bulmuştum. Asistanlık sınavında başarılı olduktan sonra, unutamadığım arkadaşım, büyük hukukçu Prof. Dr. Haluk Tandoğan bana bu çocuk iş hukuku gibi medeni hukuku da çok iyi biliyor, istersen kendisini bu alanda yetiştirelim dedi. Bunu Sarper e söylediğimde Hocam, medeni hukuku da çok severim ama ben işçiişveren ilişkilerini düzenleyen iş hukukuna adeta aşığım, müsaade ederseniz bu

7 VIII alanda derinlemesine çalışmak hususunda çok arzuluyum, elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz diye cevap verdi. Böylece Sarper Süzek, ondan önceki diğer değerli asistanlarımın arasına katılmış oldu ve kürsü olarak hep birlikte geceyi gündüze katarak çalışmalarımızı sürdürdük. Avrupa ve özellikle Fransız hukukunda tartışmalara ve pozitif hukukta düzenlemelere konu olan, Fransa daki Strasbourg Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdiğim sıralarda Türk iş hukuku için de önemini gözlediğim, işverenin fesih hakkının geçerli sebebe bağlanarak iş ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması anlamına gelen iş güvencesini kendisine doktora tezi olarak verdim. Sarper de benim için çok ilginç, ülkemizde pek az incelenmiş, ele alınması yararlı bir konu diyerek doktora tezini bu konuda hazırlayacağını ifade etti. Bir taraftan asistan olarak fakültede bize yardımcı olurken diğer taraftan bu konuyu büyük bir heves ve zevkle incelediğini tez danışmanı olarak memnuniyetle izliyordum. Üç yıllık bir çalışmadan sonra, Avrupa Birliği Hukuku ile karşılaştırmalı olarak işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesih hakkını, hakkın kötüye kullanılması ve iş güvencesi açısından inceleyen çalışmayı önüme koydu. Benimle beraber Prof. Dr. Haluk Tandoğan ve Prof. Dr. Ali Naim İnan dan oluşan jüri önünde tezini başarıyla savundu. Sarper in bu başarısı ona olan bilimsel açıdan güvenimin ne kadar yerinde olduğunu, bu konuda yanılmadığımı gururla ve memnuniyetle bana gösterdi. Bu tez daha sonra İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması İş Güvencesi Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme başlığı altında kitap olarak yayımlandı. Sonraki yıllarda Sarper le iş hukuku çalışmalarım benim için ayrı bir zevk olmuştur. İş hukuku konularında saatlerce tartışıyor, bu hukuk dalının gelişmesine ilişkin konular üzerinde fikir yürütüyorduk. Dış ülkelerde ders vermekle görevli olduğum yıllarda Dr. Sarper Süzek yokluğumu aratmadan derslerimi başarıyla yürütüyor, Ankara ya sık sık gelişimde derslere girerek Sarper in öğrenciler tarafından nasıl saygı ve sevgi ile karşılandığını ve onun tarafından iyi yetiştirilmekte olduklarını görüyordum. Bu dönemde kendisinin de katkılarıyla hazırlanmış olan İş Hukuku kitabımdaki bilgileri öğrencilerimize bütün incelikleriyle anlatmış olduğunu gözleyerek rahatladım. Doçentlik konusu olarak Dr. Sarper Süzek in iş kazalarının ve meslek hastalıklarının hukuki yönden önlenmesi yani iş sağlığı ve güvenliği konusunu seçmesi isabetli olmuştur. Sarper, iş kazalarının yüksek oranda olması nedeniyle ülkemiz açısından çok önem taşıyan bu konuyu Avrupa Birliği ülkeleri ve Anglo-Sakson hukuku ile karşılaştırmalı olarak inceledi, çok yararlı çözüm öneri-

8 lerinde bulundu. Doçentlik tezi, benim de içinde bulunduğum, Prof. Dr. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, Prof. Dr. Nuri Çelik, Prof. Dr. Münir Ekonomi den oluşan jüri tarafından oybirliği ile kabul edildi. İş Güvenliği Hukuku başlığı altında yayımlanan bu doçentlik tezi, iş kazalarının hukuki yönden önlenmesi konusunda ülkemizdeki ilk kitap niteliği taşımış, daha sonra bu konuda yapılacak çalışmaları özendiren kapsamlı bir kaynak eser olmuştur. Bu çalışmadan esinlenerek Doç. Dr. Sarper Süzek, önerim üzerine 1475 sayılı İş Kanununun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerini büyük ölçüde kaleme aldı. Bu yıllarda Sarper Süzek, Türk-İş tarafından kurulmuş olan Sendikacılık Kolejinde benimle beraber dersler vererek ve toplu iş uyuşmazlıklarını uzlaştırma toplantılarında yer alarak Türk hukukunda işçi-işveren ilişkilerini yakından inceleme fırsatı buldu ve tecrübe kazandı. Bunların yanında, kendisi fakülte dışında çalışmamasına karşın, yıllarca bir kamu görevi olan bilirkişilik yaparak sunduğu raporlarla iş hukuku uygulamasına önemli katkılarda bulundu. Profesörlük takdim tezi konusunda Doç. Dr. Sarper Süzek iş hukuku doktrininde özel bir yeri olan İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi konusunu seçmiş ve başarı ile tamamlamıştır. Bu eserinde Sarper Süzek iş akdinin askıya alınmasının teorik temelini borçlar hukuku ilkelerinden de yararlanarak başarıyla kurmuş ve iş ilişkilerine uygulamıştır. Prof. Dr. Sarper Süzek, 4857 sayılı İş Kanunumuzun hazırlanması için kurulan ve dokuz kişilik değerli profesörlerden oluşan bilim kurulunda görev alarak, bugünkü çağdaş bireysel iş hukukumuzun oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Sarper Süzek, 1975 yılında Prof. Dr. Kemal Oğuzman başkanlığında kurulmuş ve Prof. Dr. Münir Ekonomi başkanlığında başarıyla devam ettirilmiş olan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesinin 2009 yılında başkanlığına seçildi. Yüksek Öğretim Kurulunun çıkardığı yönetmelikler sonucunda Milli Komitenin hukuki dayanağının tereddütlü hale gelmesi üzerine, kendisi diğer kurucu öğretim üyeleri ile birlikte Milli Komitenin devamı niteliğinde olan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğini kurmuş ve başkanlığına seçilmiştir. Otuz altı yıldır çok değerli bilimsel faaliyetlerde bulunan ve kesintisiz her yıl Yargıtayımızın iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin kararlarını değerlendirme sempozyumu düzenlemiş olan bu Kurumun başkanlığını halen başarı ile sürdürmektedir. Prof. Dr. Sarper Süzek in iş hukukunda kırk yılı aşkın bilimsel çalışmalarının bir anlamda sentezi olan geniş kapsamlı İş Hukuku isimli kitabı, öğretiye, IX

9 X uygulamaya ve hem de ders kitabı olarak öğrencilere hitap eden, aynı zamanda gerçekleştirilmesi güç bu özellikleri bir arada başarı ile taşıyabilen değerli bir eser niteliğindedir. Prof. Dr. Sarper Süzek, her biri ayrı önem taşıyan eser ve makaleleri, başta Ankara Hukuk Fakültesi olmak üzere, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve halen Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencileri tarafından takdirle izlenmiş ve izlenmekte olan dersleri, yetiştirmiş olduğu genç ve değerli öğretim üyeleri, birçok kez katıldığı kanun hazırlık çalışmaları ile ülkemiz iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna üst düzeyde katkılarda bulunmaktadır. Sarper Süzek gibi dürüst, çalışkan, alçakgönüllü, iyi kalpli, iyi dost, vefalı, herkes tarafından sevilen, entelektüel bir kişiliğe sahip çok sevdiğim bu büyük hukukçu hakkında görev bildiğim bu satırları yazmaktan büyük bir mutluluk duydum. Beraber geçirdiğimiz unutulmaz yıllar gözümün önünde bir rüya gibi tekrar canlanırken, kendisinin daha uzun yıllar başarılı çalışmalar yaparak Türk iş hukukuna katkıda bulunmaya devam etmesini ve genç hukukçular yetiştirmesini gönülden diliyorum. Sarper Süzek ile ne kadar iftihar etsem azdır. Prof. Dr. Turhan ESENER

10 PROF. DR. SARPER SÜZEK İN ÖZGEÇMİŞİ 1943 yılında Burdur da doğdu. İzmir Saint-Joseph Orta Okulunu ve Galatasaray Lisesini bitirdi yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu yılında Prof. Dr. Turhan Esener in başkanı olduğu Ankara Hukuk Fakültesi İş Hukuku Kürsüsüne asistan olarak atandı. Daha sonra «İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması» başlığı altında kitap olarak basılacak doktora teziyle 1974 yılında hukuk doktoru unvanını kazandı yılından başlayarak iş mahkemelerinde yirmi yıl süreyle bilirkişilik görevini yerine getirdi yılında yardımcı doçentliğe yükseltildi, iş ve sosyal güvenlik hukuku derslerini öğretim üyesi olarak vermeye başladı. Aynı yıl başladığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde, diğer mühendislik bölümleri öğrencilerinin de seçimlik olarak alabildiği «Mühendisler İçin İş Hukuku» derslerini on yıl sürdürdü. Ayrıca, bu yıldan itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora dersleri vermeye başladı. «İş Güvenliği Hukuku» adı ile kitap haline gelen teziyle 1983 yılında doçent oldu yılında, Ankara Hukuk Fakültesinden emekli olacağı tarihe kadar sürdüreceği İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. Aynı yıl Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile İşletme Bölümünde ders vermeye başladı yılında «İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi» kitabıyla profesörlüğe yükseltildi. Bu tarihten itibaren Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde, yetişmelerine katkıda bulunduğu ve ileride iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında değerli öğretim üyeleri olan araştırma görevlileri atanmaya başlandı. 1993, 1994 ve 1998 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Konferansında hükümet danışmanı olarak görev aldı yılında Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunda kısa bir süre, Hukuk yanında sosyal bilimlerin diğer bölümlerini de kapsayan Devlet Bilimleri Yük-

11 XII sek Okulu Başkanlığı yaptı. Bu görevi ile Ankara Üniversitesindeki görevlerini bir arada yerine getirmenin güçlüğü karşısında Galatasaray Üniversitesindeki görevinden istifa etti. Ancak ders yılında Galatasaray Hukuk Fakültesinin ilk mezunu olan öğrencilere ders verdi yılında iş hukukuna bir giriş niteliği taşıyan «İş Hukukunun Genel Esasları» kitabı basıldı yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Senatörü seçildi. Daha sonra 2003 ve 2006 yıllarında iki kez tekrar bu göreve getirildi. Senatoya seçilmeden önce Ankara Hukuk Fakültesi Yönetim ve Fakülte kurullarında görev aldı yılında «İş Hukuku» kitabının ilk baskısı yayımlandı. Bu kitabın halen 7. baskısı yayımlanmış olup, yenilenmiş 8. baskısı hazırlanmaktadır. Aynı yıl 4857 sayılı İş Kanununu hazırlayan ve dokuz kişilik profesörlerden oluşan bilim kurulunda yer aldı. Gerek bu kurulda gerek daha önce görev aldığı kanun hazırlık çalışmalarında, yayınlarında savunduğu görüşlerinin bir kısmını yasa hükmü haline getirme fırsatını buldu. Adı geçen yılda İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi yılında otuz altı yıldan beri bilimsel faaliyette bulunan bu Komitenin başkanlığına getirildi. YÖK mevzuatında meydana gelen değişiklikler sonucu aynı yıl Milli Komitenin genel kurul kararıyla faaliyetini sona erdirmesi üzerine kurulan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğinin başkanlığına seçildi. Halen bu görevi sürdürmektedir yılında kesintisiz kırk yıl görev yaptığı ve çok bağlı olduğu Ankara Hukuk Fakültesinden emekli oldu. Halen Dekan Prof. Dr. Nami Çağan ile birlikte kuruluşuna katkıda bulunduğu Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde iş ve sosyal güvenlik hukuku öğretim üyesi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Prof. Dr. Sarper Süzek kırk üç yılı aşkın akademik yaşamında üniversitede tam gün çalışmıştır. Kitapları yanında makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş ve sonlandırmıştır. Her düzeyde ve değişik yüksek öğretim kurumlarında yetiştirdiği ve çok sevdiği binlerce öğrencisi ile kıvanç duymaktadır.

12 PROF. DR. SARPER SÜZEK İN YAYINLARI KİTAPLAR - İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara İş Güvenliği Hukuku, Ankara İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara İş Güvenliği Mevzuatı, B.2, Ankara İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara Temel İş Yasaları, B.7, Ankara İş Hukuku, Genel Esaslar-İş Akdi, İstanbul İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları (Diğer öğretim elemanları ile birlikte), Ankara İş Hukuku, Genel Esaslar-Bireysel İş Hukuku, İstanbul İş Hukuku, Genel Esaslar-Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 4. Baskı, İstanbul MAKALELER ve TEBLİĞLER - Ekonomik Zorunluluk Nedeniyle Fesih ve Sendikal Tazminat, İş Hukuku Uygulaması (İHU), C.IV, SenK.19, No.9, 1979, s Sakatların Sorunlarının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından İncelenmesi, Hukuksal Açıdan Bedensel, Ruhsal Sakatlıklar ve Uyum Bozuklukları Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Özel Sayı, 1981, s Sendikalar Kanunu Taslağı Açısından Sendikaların Teşkilatlanması, Toplu İş İlişkilerinde Yeni Kanun Tasarılarını Değerlendirme Sempozyumu, Ajans Tüba, İşçi-İşveren Çalışma Bülteni, Belgeler-Görüşler, , s İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Devletin, İşverenin ve Sendikaların Sorumluluğu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Prof. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Kıbrıs Semineri, Verimlilik, Eylül 1985, s.28/1-28/63.

13 XIV - Hukuk Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Ankara 1988, s Hukukun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Katkısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Ankara 1989, s İşçi Sağlığı Sorunları ve Çözüm Yolları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Ankara 1990, s Ferdi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtayın 1989 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın 1989 Yılı İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul 1991, s İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Görev ve Sorumluluklar, Türk- İş, Mart 1991, s.36-37, Nisan-Mayıs 1991, s İşçi Sağlığının Boyutları, 2. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, 1991, s.20-23, İş Güvencesinde Sosyal Tarafların Görüşleri, Aktin Feshinde Yargı Denetimi Sempozyumu, Ankara 1992, s Hukuki Yönden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Hekimliği Ders Notları, B.3, Ankara 1993, s İş Hukukunda Düzenleme Boşluklarının Doldurulması, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, s İş Hukuku Yaptırımları, İş Hukuku Dergisi, Nisan-Haziran 1993, s İş Hukukunda Yorum, İnan Kıraç a Armağan, Galatasaray Üniversitesi, 1994, s İş Hukukunda Katılım, Coşkun Kırca ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi, 1996, s İş Hukukunda İç Yönetmelikler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1995, C.44, S.1-4, Ankara 1996, s Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İstanbul 1996, s İşyeri Uygulamaları, Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, Ankara 1997, s

14 XV - Sosyal Sigortalar Kurumunun Sorunları ve Yeni Tasarı, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ a Armağan, İstanbul 1997, s İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları, Prof. Dr. Metin Kutal a Armağan, Ankara 1998, s İş Teftişi ve İş Müfettişleri, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, C.2, Ankara 1998, s İş Hukukunda Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması, Yiğit Okur a Armağan, Galatasaray Üniversitesi, Ankara 1998, s Yorum, Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri, III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, 1998, s Ferdi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 1998 Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2000, s İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Somut Çözüm Önerileri, Prof. Dr. Turhan Esener e Armağan, Ankara 2000, s İşyerinin Kurulması, Faaliyetinin Durdurulması ve Kapatılması, Prof. Dr. Nuri Çelik e Armağan, C.II, İstanbul 2001, s İş Akdinin Türleri, Mercek, Nisan 2001, s İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, Yargıç Dr. Aydın Özkul a Armağan, Kamu-İş, 2002, C.6, S.4, s Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 2001, Ankara 2003, s Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği, Türk Tabipleri Birliği, Ankara 2003, s , Yeni İş Yasasının Alt İşveren Kurumuna Bakışı, Sorunların Değerlendirilmesi ve Çözümleri, İntes, Ankara 2004, s.42-46, İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hakları ve Yükümlülükleri, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Nisan-Haziran 2005, S.6, s İşçinin Yetersizliği ve Davranışları Nedeniyle Geçerli Fesih, A. Can Tuncay a Armağan, İstanbul 2005, s Geçici ve Mevsimlik İş Akitleri, İnşaat Sanayii, İntes, Eylül-Ekim 2005, s

15 XVI - III. Yılında İş Yasası, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul 2005, s , , , AB Perspektifinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, İntes, Ankara 2005, s.20-21, 44-46, 55-57, 62-63, İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006, s Değişiklik Feshi, TİSK Akademi, C.I, S.1, 2006/I, s Sosyal Politikanın Araçlarından Biri Olarak İş Hukuku, Sosyal Devlet ve Sosyal Politika Semineri, Ankara 2007, s , İşçi Ücretlerinin Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, C.56, S.4, s İş Akdinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzinler, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu na Armağan, İstanbul 2007, s Risques professionnels, protection sociale et responsabilité de l entreprise en droit turc, Prof. Dr. Devrim Ulucan a Armağan, İstanbul 2008, s İşverenin Eşit Davranma Borcu, Sicil, 12, Aralık 2008, s Bireysel İş Hukukunun Bugünü ve Geleceği, Sicil, 14, Haziran 2009, s İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Prof. Dr. Ali Güzel e Armağan, C.I, İstanbul 2010, s Türk İş Hukukunda İşveren, Sicil, 17, Mart 2010, s Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 25, 2010, s İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu na Armağan, Ankara 2010, s Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 27, 2010, s İş Hukukunda Disiplin Cezaları, Çalışma ve Toplum, 28, 2011/1, s.9-17.

16 İÇİNDEKİLER Sunuş... VII Prof. Dr. Sarper Süzek in Özgeçmişi...XI Prof. Dr. Sarper Süzek in Yayınları...XIII MAKALELER * I. CİLT İŞ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI Prof. Dr. Nuri ÇELİK İş Kanunundaki Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi Koşuluna İlişkin Bir Yasal Değişiklik Girişimi Üzerine Düşünceler...5 Prof. Dr. Algun ÇİFTER Şirketler Arasında Organik Bağ ya da Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması (Bir Kararın Değerlendirilmesi)...19 Prof. Dr. Toker DERELİ Turkey s 2003 Labour Act (An Experiment in Law-Making Based on Social Dialogue)...27 Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY İş Hukukunun Kendine Özgü Emredici Doğası: Sosyal Kamu Düzeni Kurallarına Bir Bakış...33 Yard. Doç. Dr. Mahmut KABAKCI Kamu Hizmet Alım Sözleşmelerinin İş Hukuku Uygulaması Açısından Değerlendirilmesi...83 Yard. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI İş Hukukunda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali ŞUĞLE Basın İş Kanunu na Göre Gazetecinin Başka İşte Çalışması Yard. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ Güvenceli Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu * Makaleler, yazarların unvanlarına ve soyadlarına göre sıralanmıştır.

17 XVIII Hâkim Bektaş KAR Sözleşme Serbestîsi Kapsamında 5620 Sayılı Kamuda Geçici Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması Hakkında Kanun un İncelenmesi Dr. Hande Bahar AYKAÇ 94 Sayılı ILO Sözleşmesinin Türk İş Hukukuna Etkisi Araş. Gör. Nazlı ELBİR İç Yönetmeliklerin Bağlayıcılığı Av. Murat ÖZVERİ Güvencesizliğin Hukuku: Esneklik BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Deniz İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT Geçici İş İlişkisini Düzenleyen Avrupa Birliği Yönergesi nin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ufuk AYDIN Aile Dostu İş Hukuku Karşılaştırmalı Bir İnceleme Prof. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN Les Réformes du Système d Emploi en Turquie: Quels Progrès Pour Les Travailleurs? Prof. Dr. Berin ERGİN Hot Topics on Discrimination Religious Accommodations in Work Places Prof. Dr. Şükran ERTÜRK Arş. Gör. İlke GÜRSEL İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi Prof. Dr. Öner EYRENCİ Yargıtay Kararları Işığında Fazla Saatlerle Çalışmanın Saptanması Prof.Dr. Ali GÜZEL-Yrd.Doç.Dr. Ercüment ÖZKARACA-Araş.Gör. Deniz UGAN Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi: Yapılma ve Yenilenme Koşulları...475

18 XIX Prof. Dr. E. Tuncay KAPLAN-SENYEN İşçinin İşgörme Ediminin İfasını Engelleyen Nedenler ve Hukuki Sonuçları Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Dr. Muhittin ASTARLI 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde Açılacak Davanın Konusu, Niteliği ve Davayı Tamamen ya da Kısmen Konusuz Bırakan Olgular Prof. Dr. M. Polat SOYER İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı -Koşulları, Kullanılması ve Hukukî Sonuçları Prof. Dr. Nurhan SÜRAL Doç. Dr. Meltem DAYIOĞLU Recent Evidence on The Gender Wage Gap in Turkey Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Otuz İşçi Ölçütü ve Yurt Dışındaki Bağlantılı İşyerleri Sorunu Prof. Dr. A. Can TUNCAY Çalışma İlişkilerinde Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılık Doç. Dr. Levent AKIN Takdiri İndirimin Fazla Çalışma Alacaklarına ve Gazetecinin Ücretine Etkisi Doç. Dr. Mustafa ALP Tele Çalışma (Uzaktan Çalışma) Doç. Dr. İbrahim AYDINLI İradenin Zayıf Taraf Yararına Yorum (Contra Stipulatorem Frot, In Dubio Minus) İlkesi Işığında İşverenin Feshini Talep Etme İradesi, İstifa veya İkale Anlamına Gelir Mi? Doç. Dr. E. Murat ENGİN Ücretlerin Düşürülmesi Amacıyla Fasılalı Çalışma Uygulaması ve Değişiklik Sözleşmesi Doç. Dr. Serkan ODAMAN Droit Comparé Entre La France et La Turquie: Le Licenciement...907

19 XX Yard. Doç. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK İş Sözleşmesinin Feshinde Kötüniyet Tazminatı Yard. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU - Sibel KABÜL Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri Yard. Doç. Dr. Vedat LAÇİNER Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge im deutschen Recht Yard. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU İşçilerin İşyerinde Özel Amaçlı Internet ve E-Posta Kullanımına İşverenin Müdahalesi Üzerine Bir Değerlendirme Yard. Doç. Dr. N.Binnur TULUKCU Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik II. CİLT Yard. Doç. Dr. Yusuf YİĞİT İş Hukukunda Geçersiz Fesih Kavramı ve Geçersiz Fesih Üzerine İşe İade Başvurusu Yapan İşçinin İşverence İşe Başlatılmaması Hâkim Dr. Mustafa KILIÇOĞLU Çalışma Hakkı Kapsamında İş Güvencesi Hâkim Dr. Halil YILMAZ İşçinin İş Sözleşmesini İstifa Beyanıyla Feshi (Yargıtay Kararlarına Genel Bakış).1231 Hâkim Özlem BAL Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi Hâkim Şahin ÇİL İşçi Ücretinin Ödenmemesinin Sonuçları Av. Dr. Fatma BAŞTERZİ Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı ile Yapılan Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Bazı Yargısal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme Dr. C. Gökhan ERBAŞ Alman İş Hukukunda Hakkın Kullanımı Nedeniyle Cezalandırma Yasağı Av. Dr. Ertan İREN Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshinde Hak Düşürücü Süreler

20 XXI Dr. A. Eda MANAV İşyeri Devrinde İş Güvencesi Araş. Gör. Ali EKİN Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda Dinlenme Süreleri Araş. Gör. Başak GÜNEŞ İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Güven Sorumluluğu (Karar İncelemesi).1409 Araş. Gör. Sedef KOÇ İşçinin Suç Teşkil Eden Fiillerinin İş Sözleşmesine Etkisi Araş. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK İşverenin Ödeme Aczi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması Araş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ Çalışma Belgesi Düzenlemeden Doğan Sorumluluk Öğr. Gör. Tamer BOZKURT Özel İstihdam Büroları (İş ve İşçi Tellâllığı) Av. Faruk BAŞTÜRK Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Bir İnceleme Av. Abbas BİLGİLİ İş Hukukunda Faiz Uygulaması Açısından Muacceliyet ve Temerrüt Kavramları TOPLU İŞ HUKUKU Prof. Dr. Metin KUTAL Toplu İş Hukuku Açısından T.C. Anayasası nda Yapılan Son Değişiklikler (2010) Prof. Dr. Melda SUR Sendika Yöneticilerine Ödenecek Ücretler Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi Prof. Dr. Devrim ULUCAN Yard. Doç. Dr. Seçkin NAZLI Sendikalar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Doç. Dr. Cemil KAYA Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi

21 XXII Doç. Dr. Burhan ÖZDEMİR Türk İş Hukukunda Zorunlu Tahkim Kurulları Kararlarının Hukuki Niteliği ve Özellikleri Yard. Doç. Dr. Hediye ERGİN Die Änderung der Arbeitsbedingungen in Krisensituationen im deutschen Recht Araş. Gör. Esra TAŞKIN BASKAN 2822 Sayılı Yasa Çerçevesinde Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu Prof. Dr. A.Gürhan FİŞEK İş Güvenliği Uzmanlığında Takım Oyunu Prof. Dr. Adnan TUĞ Dr. Ulaş BAYSAL İş Hukukunda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması Doç. Dr. Coşkun SARAÇ Analık Halinde Çalıştırma Yasağı Yard. Doç. Dr. Gaye BAYCIK Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Yard. Doç. Dr. İştar URHANOĞLU CENGİZ İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Bu Yükümlülüklere Aykırılığın Yaptırımı Olarak İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması Yard. Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU Yard. Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ Yard. Doç. Dr. Dilek ESER Sosyal Devlet İlkesi ve Yaşam Hakkı Çerçevesinde İş Kazaları Hâkim Ali GÜNEREN İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davalarında İbraname Araş. Gör. Orhan Ersun CİVAN İş Sağlığı ve Güvenliğinde Üreticinin (İmalatçının)Yükümlülüğü ve Sorumluluğu Araş. Gör. Pelin PULAT İşyeri Hekiminin Hukukî Statüsü

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL

SİCİL. Mart 10 Yıl 5 Sayı 17 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER MART 10 SİCİL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 22, ss. 31-68, 2013 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yusuf YİĞİT* Özet Çalışanların sosyal ve

Detaylı

SİCİL. Aralık 09 Yıl 4 Sayı 16 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER ARALIK 09 SİCİL. Prof. Dr. Metin KUTAL. Prof. Dr. Tankut CENTEL

SİCİL. Aralık 09 Yıl 4 Sayı 16 B REYSEL Ş HUKUKU KARAR NCELEMELER ARALIK 09 SİCİL. Prof. Dr. Metin KUTAL. Prof. Dr. Tankut CENTEL SİCİL MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Başkan Yaz şleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAŞI Av. Erten CILGA

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BİLİM DALI TÜRK İŞ HUKUKUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTİSİ VE SINIRLARI

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VE 5510 SAYILI

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestîsi ve Bu Serbestînin Sınırları 101 BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTÎSİ VE BU SERBESTÎNİN SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Yusuf YİĞİT * 1. GİRİŞ İş Hukukunda,

Detaylı

KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW

KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZİN İŞ HUKUKUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF GLOBALIZATIONS AND ECONOMIC CRISIS TO LABOUR LAW 1 Candan ALBAYRAK * Özet : Bu çalışmada küreselleşme ve ekonomik krizin işveren ile işçiler

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Reklam Basım Sanatları Ltd.Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No:

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 197 2011/ 09 ISBN No: 978-605-5316-01-3 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir/İST.

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Cevat A CAR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilîm Dalı acara@istanbul. edu. tr

Doç. Dr. Ahmet Cevat A CAR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilîm Dalı acara@istanbul. edu. tr Ü. İşletme Fakültesi Dergisi Kasım 2005 C:34 Sayt:2 Sayfa 7-29 ÖZET Doç. Dr. Ahmet Cevat A CAR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilîm Dalı acara@istanbul. edu. tr Arş.

Detaylı

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 Hakemli Dergi Labour World Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISSN: 2148-1245 Dr. Ali Kemal SAYIN Nurcan ÖNDER Hamza GÜNEŞ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

YENİ İŞ YASASININ ANLAMI

YENİ İŞ YASASININ ANLAMI YENİ İŞ YASASININ ANLAMI Aziz Çelik, Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü (Bu yazı Türkiye Barolar Birliği Dergisi Eylül/Ekim 2003 Sayı 48 de yayınlanmıştır) GİRİŞ: YENİ İŞ YASASINI ANLAMAK İÇİN 1971 yılından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

4857 SAYILI YENİ İŞKANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU. Mehmet KILIÇ 1

4857 SAYILI YENİ İŞKANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU. Mehmet KILIÇ 1 Tarım Ekonomisi Dergisi 2006; 12(2) : 39-49 4857 SAYILI YENİ İŞKANUNU KAPSAMINDA TARIM İŞÇİLERİNİN HUKUKİ DURUMU Mehmet KILIÇ 1 ÖZET Toplumda, çalışan tüm kesimlerin hukuki güvenceye kavuşturulması Sosyal

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜLÜK, SENDİKA ÜYELİĞİ VE YAŞ AÇISINDAN AYRIMCILIK YASAĞI Emin ZEYTİNOĞLU

İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜLÜK, SENDİKA ÜYELİĞİ VE YAŞ AÇISINDAN AYRIMCILIK YASAĞI Emin ZEYTİNOĞLU 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.177-202 İŞ HUKUKUNDA ÖZÜRLÜLÜK, SENDİKA ÜYELİĞİ VE YAŞ AÇISINDAN AYRIMCILIK YASAĞI Emin ZEYTİNOĞLU ÖZET

Detaylı