PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN"

Transkript

1 PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011

2 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim İstanbul ISBN (Takım No) ISBN (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ Prof. Dr. Sarper Süzek e Armağan Üniversitelerarası Kurulun belirlemiş olduğu hakemli dergi usulüne göre çıkarılmıştır. Gönderilen yazılar, ilk olarak yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenmiş; uygun bulunanlar hakem denetiminden geçirilmiştir. Hakem raporları doğrultusunda yayımlanan makaleler Hakem denetiminden geçmiştir ibareleriyle dipnotta belirtilmiştir. Bu Armağandaki makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Kahraman Neşriyat Ofset San. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12084) Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Bağcılar/İstanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3

4 DANIŞMANLAR KURULU Prof. Dr. Turhan ESENER, Kültür Üniversitesi Prof. Dr. Metin KUTAL, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Nuri ÇELİK, İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Münir EKONOMİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU, Yaşar Üniversitesi Prof. Dr. Devrim ULUCAN, Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Ali Rıza OKUR, Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Savaş TAŞKENT, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. A. Can TUNCAY, Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Nami ÇAĞAN, Atılım Üniversitesi Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Öner EYRENCİ, Doğuş Üniversitesi Prof. Dr. Ali GÜZEL, Kadir Has Üniversitesi Prof. Dr. Polat SOYER, Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa AKKAYA, Ankara Üniversitesi YAYIN KURULU Doç. Dr. E. Murat ENGİN, Galatasaray Üniversitesi Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Levent AKIN, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Kübra Doğan YENİSEY, Bilgi Üniversitesi Yard. Doç. Dr. M. Ali ŞUĞLE, Ankara Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ, Ankara Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Gaye BAYCIK, Ankara Üniversitesi Av. Dr. Fatma BAŞTERZİ, Ankara Barosu Araş. Gör. O. Ersun CİVAN, Ankara Üniversitesi

5

6 SUNUŞ Prof. Dr. Turhan ESENER Hiç unutmam, Ankara Hukuk Fakültesinde 1. sınıfta medeni hukuk dersimde ön sırada oturan bir öğrenci derse ilgisi ve canlı davranışları ile ilk anda dikkatimi çekti. Sorduğumda, Galatasaray Lisesi mezunuyum efendim dedi. Bu öğrencimi daha sonraki yıllarda borçlar hukuku, eşya hukuku ve iş hukuku derslerimde ve seminerlerde yakından izleme fırsatı buldum. Borçlar hukuku ve eşya hukuku derslerine büyük bir ilgi duyuyor, bu alanlara ilişkin pek çok kitaptan yararlanarak sorular soruyor, kendisini gösteriyordu. Hatta, fransızca İsviçre Federal Mahkemesi kararlarını da çevirerek, seminerlerde tartışmak için önüme getiriyordu. Son sınıfta, iş hukukuna büyük bir ilgi ve hayranlık duyuyor, o tarihlerde iş hukukunun geliştirilmesine hevesle katkıda bulunmaya çalışıyordu. Bu çabaları özellikle dikkatimi çekiyordu. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olduğu gün beni görmeye odama geldi. Karşımda büyük bir gelecek vaad eden bu öğrencim beni asistan alır mısınız? diye sordu. Medeni hukuk mu yoksa iş hukuku kürsüsüne mi asistan olmak istiyorsun? diye sordum. Tereddütsüz iş hukuku dedi. Soruma böyle cevap vermesi ve ülkemizde henüz gelişmeye başlayan iş hukukunu istemesi beni çok memnun etmişti. Tereddütsüz iş hukukunu tercih etmesi nedeniyle teşekkür ettiğimi ancak asistanlık dil ve bilim sınavını geçtikten sonra bunun gerçekleşebileceğini ve bundan çok memnun olacağımı belirttim. Sanki o anda içimden geçen bir duygu bana Sarper Süzek in ileride büyük bir iş hukukçusu olacağını hissettirmiş ve memnuniyetle evet cevabı vermeme neden olmuştu. Gerçekten, dört yıllık hoca-öğrenci ilişkisi sonucunda borçlar hukuku ve özellikle iş hukukuna olan düşkünlüğünü birçok kez gözleme fırsatı bulmuştum. Asistanlık sınavında başarılı olduktan sonra, unutamadığım arkadaşım, büyük hukukçu Prof. Dr. Haluk Tandoğan bana bu çocuk iş hukuku gibi medeni hukuku da çok iyi biliyor, istersen kendisini bu alanda yetiştirelim dedi. Bunu Sarper e söylediğimde Hocam, medeni hukuku da çok severim ama ben işçiişveren ilişkilerini düzenleyen iş hukukuna adeta aşığım, müsaade ederseniz bu

7 VIII alanda derinlemesine çalışmak hususunda çok arzuluyum, elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz diye cevap verdi. Böylece Sarper Süzek, ondan önceki diğer değerli asistanlarımın arasına katılmış oldu ve kürsü olarak hep birlikte geceyi gündüze katarak çalışmalarımızı sürdürdük. Avrupa ve özellikle Fransız hukukunda tartışmalara ve pozitif hukukta düzenlemelere konu olan, Fransa daki Strasbourg Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdiğim sıralarda Türk iş hukuku için de önemini gözlediğim, işverenin fesih hakkının geçerli sebebe bağlanarak iş ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması anlamına gelen iş güvencesini kendisine doktora tezi olarak verdim. Sarper de benim için çok ilginç, ülkemizde pek az incelenmiş, ele alınması yararlı bir konu diyerek doktora tezini bu konuda hazırlayacağını ifade etti. Bir taraftan asistan olarak fakültede bize yardımcı olurken diğer taraftan bu konuyu büyük bir heves ve zevkle incelediğini tez danışmanı olarak memnuniyetle izliyordum. Üç yıllık bir çalışmadan sonra, Avrupa Birliği Hukuku ile karşılaştırmalı olarak işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesih hakkını, hakkın kötüye kullanılması ve iş güvencesi açısından inceleyen çalışmayı önüme koydu. Benimle beraber Prof. Dr. Haluk Tandoğan ve Prof. Dr. Ali Naim İnan dan oluşan jüri önünde tezini başarıyla savundu. Sarper in bu başarısı ona olan bilimsel açıdan güvenimin ne kadar yerinde olduğunu, bu konuda yanılmadığımı gururla ve memnuniyetle bana gösterdi. Bu tez daha sonra İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması İş Güvencesi Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme başlığı altında kitap olarak yayımlandı. Sonraki yıllarda Sarper le iş hukuku çalışmalarım benim için ayrı bir zevk olmuştur. İş hukuku konularında saatlerce tartışıyor, bu hukuk dalının gelişmesine ilişkin konular üzerinde fikir yürütüyorduk. Dış ülkelerde ders vermekle görevli olduğum yıllarda Dr. Sarper Süzek yokluğumu aratmadan derslerimi başarıyla yürütüyor, Ankara ya sık sık gelişimde derslere girerek Sarper in öğrenciler tarafından nasıl saygı ve sevgi ile karşılandığını ve onun tarafından iyi yetiştirilmekte olduklarını görüyordum. Bu dönemde kendisinin de katkılarıyla hazırlanmış olan İş Hukuku kitabımdaki bilgileri öğrencilerimize bütün incelikleriyle anlatmış olduğunu gözleyerek rahatladım. Doçentlik konusu olarak Dr. Sarper Süzek in iş kazalarının ve meslek hastalıklarının hukuki yönden önlenmesi yani iş sağlığı ve güvenliği konusunu seçmesi isabetli olmuştur. Sarper, iş kazalarının yüksek oranda olması nedeniyle ülkemiz açısından çok önem taşıyan bu konuyu Avrupa Birliği ülkeleri ve Anglo-Sakson hukuku ile karşılaştırmalı olarak inceledi, çok yararlı çözüm öneri-

8 lerinde bulundu. Doçentlik tezi, benim de içinde bulunduğum, Prof. Dr. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, Prof. Dr. Nuri Çelik, Prof. Dr. Münir Ekonomi den oluşan jüri tarafından oybirliği ile kabul edildi. İş Güvenliği Hukuku başlığı altında yayımlanan bu doçentlik tezi, iş kazalarının hukuki yönden önlenmesi konusunda ülkemizdeki ilk kitap niteliği taşımış, daha sonra bu konuda yapılacak çalışmaları özendiren kapsamlı bir kaynak eser olmuştur. Bu çalışmadan esinlenerek Doç. Dr. Sarper Süzek, önerim üzerine 1475 sayılı İş Kanununun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerini büyük ölçüde kaleme aldı. Bu yıllarda Sarper Süzek, Türk-İş tarafından kurulmuş olan Sendikacılık Kolejinde benimle beraber dersler vererek ve toplu iş uyuşmazlıklarını uzlaştırma toplantılarında yer alarak Türk hukukunda işçi-işveren ilişkilerini yakından inceleme fırsatı buldu ve tecrübe kazandı. Bunların yanında, kendisi fakülte dışında çalışmamasına karşın, yıllarca bir kamu görevi olan bilirkişilik yaparak sunduğu raporlarla iş hukuku uygulamasına önemli katkılarda bulundu. Profesörlük takdim tezi konusunda Doç. Dr. Sarper Süzek iş hukuku doktrininde özel bir yeri olan İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi konusunu seçmiş ve başarı ile tamamlamıştır. Bu eserinde Sarper Süzek iş akdinin askıya alınmasının teorik temelini borçlar hukuku ilkelerinden de yararlanarak başarıyla kurmuş ve iş ilişkilerine uygulamıştır. Prof. Dr. Sarper Süzek, 4857 sayılı İş Kanunumuzun hazırlanması için kurulan ve dokuz kişilik değerli profesörlerden oluşan bilim kurulunda görev alarak, bugünkü çağdaş bireysel iş hukukumuzun oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Sarper Süzek, 1975 yılında Prof. Dr. Kemal Oğuzman başkanlığında kurulmuş ve Prof. Dr. Münir Ekonomi başkanlığında başarıyla devam ettirilmiş olan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesinin 2009 yılında başkanlığına seçildi. Yüksek Öğretim Kurulunun çıkardığı yönetmelikler sonucunda Milli Komitenin hukuki dayanağının tereddütlü hale gelmesi üzerine, kendisi diğer kurucu öğretim üyeleri ile birlikte Milli Komitenin devamı niteliğinde olan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğini kurmuş ve başkanlığına seçilmiştir. Otuz altı yıldır çok değerli bilimsel faaliyetlerde bulunan ve kesintisiz her yıl Yargıtayımızın iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin kararlarını değerlendirme sempozyumu düzenlemiş olan bu Kurumun başkanlığını halen başarı ile sürdürmektedir. Prof. Dr. Sarper Süzek in iş hukukunda kırk yılı aşkın bilimsel çalışmalarının bir anlamda sentezi olan geniş kapsamlı İş Hukuku isimli kitabı, öğretiye, IX

9 X uygulamaya ve hem de ders kitabı olarak öğrencilere hitap eden, aynı zamanda gerçekleştirilmesi güç bu özellikleri bir arada başarı ile taşıyabilen değerli bir eser niteliğindedir. Prof. Dr. Sarper Süzek, her biri ayrı önem taşıyan eser ve makaleleri, başta Ankara Hukuk Fakültesi olmak üzere, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve halen Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencileri tarafından takdirle izlenmiş ve izlenmekte olan dersleri, yetiştirmiş olduğu genç ve değerli öğretim üyeleri, birçok kez katıldığı kanun hazırlık çalışmaları ile ülkemiz iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna üst düzeyde katkılarda bulunmaktadır. Sarper Süzek gibi dürüst, çalışkan, alçakgönüllü, iyi kalpli, iyi dost, vefalı, herkes tarafından sevilen, entelektüel bir kişiliğe sahip çok sevdiğim bu büyük hukukçu hakkında görev bildiğim bu satırları yazmaktan büyük bir mutluluk duydum. Beraber geçirdiğimiz unutulmaz yıllar gözümün önünde bir rüya gibi tekrar canlanırken, kendisinin daha uzun yıllar başarılı çalışmalar yaparak Türk iş hukukuna katkıda bulunmaya devam etmesini ve genç hukukçular yetiştirmesini gönülden diliyorum. Sarper Süzek ile ne kadar iftihar etsem azdır. Prof. Dr. Turhan ESENER

10 PROF. DR. SARPER SÜZEK İN ÖZGEÇMİŞİ 1943 yılında Burdur da doğdu. İzmir Saint-Joseph Orta Okulunu ve Galatasaray Lisesini bitirdi yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu yılında Prof. Dr. Turhan Esener in başkanı olduğu Ankara Hukuk Fakültesi İş Hukuku Kürsüsüne asistan olarak atandı. Daha sonra «İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması» başlığı altında kitap olarak basılacak doktora teziyle 1974 yılında hukuk doktoru unvanını kazandı yılından başlayarak iş mahkemelerinde yirmi yıl süreyle bilirkişilik görevini yerine getirdi yılında yardımcı doçentliğe yükseltildi, iş ve sosyal güvenlik hukuku derslerini öğretim üyesi olarak vermeye başladı. Aynı yıl başladığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde, diğer mühendislik bölümleri öğrencilerinin de seçimlik olarak alabildiği «Mühendisler İçin İş Hukuku» derslerini on yıl sürdürdü. Ayrıca, bu yıldan itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora dersleri vermeye başladı. «İş Güvenliği Hukuku» adı ile kitap haline gelen teziyle 1983 yılında doçent oldu yılında, Ankara Hukuk Fakültesinden emekli olacağı tarihe kadar sürdüreceği İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. Aynı yıl Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile İşletme Bölümünde ders vermeye başladı yılında «İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi» kitabıyla profesörlüğe yükseltildi. Bu tarihten itibaren Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde, yetişmelerine katkıda bulunduğu ve ileride iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında değerli öğretim üyeleri olan araştırma görevlileri atanmaya başlandı. 1993, 1994 ve 1998 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Konferansında hükümet danışmanı olarak görev aldı yılında Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunda kısa bir süre, Hukuk yanında sosyal bilimlerin diğer bölümlerini de kapsayan Devlet Bilimleri Yük-

11 XII sek Okulu Başkanlığı yaptı. Bu görevi ile Ankara Üniversitesindeki görevlerini bir arada yerine getirmenin güçlüğü karşısında Galatasaray Üniversitesindeki görevinden istifa etti. Ancak ders yılında Galatasaray Hukuk Fakültesinin ilk mezunu olan öğrencilere ders verdi yılında iş hukukuna bir giriş niteliği taşıyan «İş Hukukunun Genel Esasları» kitabı basıldı yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Senatörü seçildi. Daha sonra 2003 ve 2006 yıllarında iki kez tekrar bu göreve getirildi. Senatoya seçilmeden önce Ankara Hukuk Fakültesi Yönetim ve Fakülte kurullarında görev aldı yılında «İş Hukuku» kitabının ilk baskısı yayımlandı. Bu kitabın halen 7. baskısı yayımlanmış olup, yenilenmiş 8. baskısı hazırlanmaktadır. Aynı yıl 4857 sayılı İş Kanununu hazırlayan ve dokuz kişilik profesörlerden oluşan bilim kurulunda yer aldı. Gerek bu kurulda gerek daha önce görev aldığı kanun hazırlık çalışmalarında, yayınlarında savunduğu görüşlerinin bir kısmını yasa hükmü haline getirme fırsatını buldu. Adı geçen yılda İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi yılında otuz altı yıldan beri bilimsel faaliyette bulunan bu Komitenin başkanlığına getirildi. YÖK mevzuatında meydana gelen değişiklikler sonucu aynı yıl Milli Komitenin genel kurul kararıyla faaliyetini sona erdirmesi üzerine kurulan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğinin başkanlığına seçildi. Halen bu görevi sürdürmektedir yılında kesintisiz kırk yıl görev yaptığı ve çok bağlı olduğu Ankara Hukuk Fakültesinden emekli oldu. Halen Dekan Prof. Dr. Nami Çağan ile birlikte kuruluşuna katkıda bulunduğu Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde iş ve sosyal güvenlik hukuku öğretim üyesi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Prof. Dr. Sarper Süzek kırk üç yılı aşkın akademik yaşamında üniversitede tam gün çalışmıştır. Kitapları yanında makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş ve sonlandırmıştır. Her düzeyde ve değişik yüksek öğretim kurumlarında yetiştirdiği ve çok sevdiği binlerce öğrencisi ile kıvanç duymaktadır.

12 PROF. DR. SARPER SÜZEK İN YAYINLARI KİTAPLAR - İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara İş Güvenliği Hukuku, Ankara İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara İş Güvenliği Mevzuatı, B.2, Ankara İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara Temel İş Yasaları, B.7, Ankara İş Hukuku, Genel Esaslar-İş Akdi, İstanbul İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları (Diğer öğretim elemanları ile birlikte), Ankara İş Hukuku, Genel Esaslar-Bireysel İş Hukuku, İstanbul İş Hukuku, Genel Esaslar-Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 4. Baskı, İstanbul MAKALELER ve TEBLİĞLER - Ekonomik Zorunluluk Nedeniyle Fesih ve Sendikal Tazminat, İş Hukuku Uygulaması (İHU), C.IV, SenK.19, No.9, 1979, s Sakatların Sorunlarının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından İncelenmesi, Hukuksal Açıdan Bedensel, Ruhsal Sakatlıklar ve Uyum Bozuklukları Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Özel Sayı, 1981, s Sendikalar Kanunu Taslağı Açısından Sendikaların Teşkilatlanması, Toplu İş İlişkilerinde Yeni Kanun Tasarılarını Değerlendirme Sempozyumu, Ajans Tüba, İşçi-İşveren Çalışma Bülteni, Belgeler-Görüşler, , s İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Devletin, İşverenin ve Sendikaların Sorumluluğu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Prof. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Kıbrıs Semineri, Verimlilik, Eylül 1985, s.28/1-28/63.

13 XIV - Hukuk Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Ankara 1988, s Hukukun İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Katkısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Ankara 1989, s İşçi Sağlığı Sorunları ve Çözüm Yolları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Ankara 1990, s Ferdi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtayın 1989 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın 1989 Yılı İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul 1991, s İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Görev ve Sorumluluklar, Türk- İş, Mart 1991, s.36-37, Nisan-Mayıs 1991, s İşçi Sağlığının Boyutları, 2. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, 1991, s.20-23, İş Güvencesinde Sosyal Tarafların Görüşleri, Aktin Feshinde Yargı Denetimi Sempozyumu, Ankara 1992, s Hukuki Yönden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Hekimliği Ders Notları, B.3, Ankara 1993, s İş Hukukunda Düzenleme Boşluklarının Doldurulması, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, s İş Hukuku Yaptırımları, İş Hukuku Dergisi, Nisan-Haziran 1993, s İş Hukukunda Yorum, İnan Kıraç a Armağan, Galatasaray Üniversitesi, 1994, s İş Hukukunda Katılım, Coşkun Kırca ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi, 1996, s İş Hukukunda İç Yönetmelikler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1995, C.44, S.1-4, Ankara 1996, s Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İstanbul 1996, s İşyeri Uygulamaları, Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, Ankara 1997, s

14 XV - Sosyal Sigortalar Kurumunun Sorunları ve Yeni Tasarı, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ a Armağan, İstanbul 1997, s İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları, Prof. Dr. Metin Kutal a Armağan, Ankara 1998, s İş Teftişi ve İş Müfettişleri, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, C.2, Ankara 1998, s İş Hukukunda Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması, Yiğit Okur a Armağan, Galatasaray Üniversitesi, Ankara 1998, s Yorum, Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri, III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi, 1998, s Ferdi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 1998 Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2000, s İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Somut Çözüm Önerileri, Prof. Dr. Turhan Esener e Armağan, Ankara 2000, s İşyerinin Kurulması, Faaliyetinin Durdurulması ve Kapatılması, Prof. Dr. Nuri Çelik e Armağan, C.II, İstanbul 2001, s İş Akdinin Türleri, Mercek, Nisan 2001, s İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması, Yargıç Dr. Aydın Özkul a Armağan, Kamu-İş, 2002, C.6, S.4, s Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, 2001, Ankara 2003, s Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği, Türk Tabipleri Birliği, Ankara 2003, s , Yeni İş Yasasının Alt İşveren Kurumuna Bakışı, Sorunların Değerlendirilmesi ve Çözümleri, İntes, Ankara 2004, s.42-46, İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hakları ve Yükümlülükleri, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Nisan-Haziran 2005, S.6, s İşçinin Yetersizliği ve Davranışları Nedeniyle Geçerli Fesih, A. Can Tuncay a Armağan, İstanbul 2005, s Geçici ve Mevsimlik İş Akitleri, İnşaat Sanayii, İntes, Eylül-Ekim 2005, s

15 XVI - III. Yılında İş Yasası, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul 2005, s , , , AB Perspektifinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, İntes, Ankara 2005, s.20-21, 44-46, 55-57, 62-63, İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Yükümlülükleri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006, s Değişiklik Feshi, TİSK Akademi, C.I, S.1, 2006/I, s Sosyal Politikanın Araçlarından Biri Olarak İş Hukuku, Sosyal Devlet ve Sosyal Politika Semineri, Ankara 2007, s , İşçi Ücretlerinin Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, C.56, S.4, s İş Akdinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzinler, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu na Armağan, İstanbul 2007, s Risques professionnels, protection sociale et responsabilité de l entreprise en droit turc, Prof. Dr. Devrim Ulucan a Armağan, İstanbul 2008, s İşverenin Eşit Davranma Borcu, Sicil, 12, Aralık 2008, s Bireysel İş Hukukunun Bugünü ve Geleceği, Sicil, 14, Haziran 2009, s İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Prof. Dr. Ali Güzel e Armağan, C.I, İstanbul 2010, s Türk İş Hukukunda İşveren, Sicil, 17, Mart 2010, s Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 25, 2010, s İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu na Armağan, Ankara 2010, s Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 27, 2010, s İş Hukukunda Disiplin Cezaları, Çalışma ve Toplum, 28, 2011/1, s.9-17.

16 İÇİNDEKİLER Sunuş... VII Prof. Dr. Sarper Süzek in Özgeçmişi...XI Prof. Dr. Sarper Süzek in Yayınları...XIII MAKALELER * I. CİLT İŞ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI Prof. Dr. Nuri ÇELİK İş Kanunundaki Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi Koşuluna İlişkin Bir Yasal Değişiklik Girişimi Üzerine Düşünceler...5 Prof. Dr. Algun ÇİFTER Şirketler Arasında Organik Bağ ya da Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması (Bir Kararın Değerlendirilmesi)...19 Prof. Dr. Toker DERELİ Turkey s 2003 Labour Act (An Experiment in Law-Making Based on Social Dialogue)...27 Doç. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY İş Hukukunun Kendine Özgü Emredici Doğası: Sosyal Kamu Düzeni Kurallarına Bir Bakış...33 Yard. Doç. Dr. Mahmut KABAKCI Kamu Hizmet Alım Sözleşmelerinin İş Hukuku Uygulaması Açısından Değerlendirilmesi...83 Yard. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI İş Hukukunda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali ŞUĞLE Basın İş Kanunu na Göre Gazetecinin Başka İşte Çalışması Yard. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ Güvenceli Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu * Makaleler, yazarların unvanlarına ve soyadlarına göre sıralanmıştır.

17 XVIII Hâkim Bektaş KAR Sözleşme Serbestîsi Kapsamında 5620 Sayılı Kamuda Geçici Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması Hakkında Kanun un İncelenmesi Dr. Hande Bahar AYKAÇ 94 Sayılı ILO Sözleşmesinin Türk İş Hukukuna Etkisi Araş. Gör. Nazlı ELBİR İç Yönetmeliklerin Bağlayıcılığı Av. Murat ÖZVERİ Güvencesizliğin Hukuku: Esneklik BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT Deniz İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT Geçici İş İlişkisini Düzenleyen Avrupa Birliği Yönergesi nin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ufuk AYDIN Aile Dostu İş Hukuku Karşılaştırmalı Bir İnceleme Prof. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN Les Réformes du Système d Emploi en Turquie: Quels Progrès Pour Les Travailleurs? Prof. Dr. Berin ERGİN Hot Topics on Discrimination Religious Accommodations in Work Places Prof. Dr. Şükran ERTÜRK Arş. Gör. İlke GÜRSEL İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi Prof. Dr. Öner EYRENCİ Yargıtay Kararları Işığında Fazla Saatlerle Çalışmanın Saptanması Prof.Dr. Ali GÜZEL-Yrd.Doç.Dr. Ercüment ÖZKARACA-Araş.Gör. Deniz UGAN Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi: Yapılma ve Yenilenme Koşulları...475

18 XIX Prof. Dr. E. Tuncay KAPLAN-SENYEN İşçinin İşgörme Ediminin İfasını Engelleyen Nedenler ve Hukuki Sonuçları Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Dr. Muhittin ASTARLI 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde Açılacak Davanın Konusu, Niteliği ve Davayı Tamamen ya da Kısmen Konusuz Bırakan Olgular Prof. Dr. M. Polat SOYER İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı -Koşulları, Kullanılması ve Hukukî Sonuçları Prof. Dr. Nurhan SÜRAL Doç. Dr. Meltem DAYIOĞLU Recent Evidence on The Gender Wage Gap in Turkey Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Otuz İşçi Ölçütü ve Yurt Dışındaki Bağlantılı İşyerleri Sorunu Prof. Dr. A. Can TUNCAY Çalışma İlişkilerinde Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılık Doç. Dr. Levent AKIN Takdiri İndirimin Fazla Çalışma Alacaklarına ve Gazetecinin Ücretine Etkisi Doç. Dr. Mustafa ALP Tele Çalışma (Uzaktan Çalışma) Doç. Dr. İbrahim AYDINLI İradenin Zayıf Taraf Yararına Yorum (Contra Stipulatorem Frot, In Dubio Minus) İlkesi Işığında İşverenin Feshini Talep Etme İradesi, İstifa veya İkale Anlamına Gelir Mi? Doç. Dr. E. Murat ENGİN Ücretlerin Düşürülmesi Amacıyla Fasılalı Çalışma Uygulaması ve Değişiklik Sözleşmesi Doç. Dr. Serkan ODAMAN Droit Comparé Entre La France et La Turquie: Le Licenciement...907

19 XX Yard. Doç. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK İş Sözleşmesinin Feshinde Kötüniyet Tazminatı Yard. Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU - Sibel KABÜL Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri Yard. Doç. Dr. Vedat LAÇİNER Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge im deutschen Recht Yard. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU İşçilerin İşyerinde Özel Amaçlı Internet ve E-Posta Kullanımına İşverenin Müdahalesi Üzerine Bir Değerlendirme Yard. Doç. Dr. N.Binnur TULUKCU Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik II. CİLT Yard. Doç. Dr. Yusuf YİĞİT İş Hukukunda Geçersiz Fesih Kavramı ve Geçersiz Fesih Üzerine İşe İade Başvurusu Yapan İşçinin İşverence İşe Başlatılmaması Hâkim Dr. Mustafa KILIÇOĞLU Çalışma Hakkı Kapsamında İş Güvencesi Hâkim Dr. Halil YILMAZ İşçinin İş Sözleşmesini İstifa Beyanıyla Feshi (Yargıtay Kararlarına Genel Bakış).1231 Hâkim Özlem BAL Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi Hâkim Şahin ÇİL İşçi Ücretinin Ödenmemesinin Sonuçları Av. Dr. Fatma BAŞTERZİ Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı ile Yapılan Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Bazı Yargısal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme Dr. C. Gökhan ERBAŞ Alman İş Hukukunda Hakkın Kullanımı Nedeniyle Cezalandırma Yasağı Av. Dr. Ertan İREN Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshinde Hak Düşürücü Süreler

20 XXI Dr. A. Eda MANAV İşyeri Devrinde İş Güvencesi Araş. Gör. Ali EKİN Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda Dinlenme Süreleri Araş. Gör. Başak GÜNEŞ İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi ve Güven Sorumluluğu (Karar İncelemesi).1409 Araş. Gör. Sedef KOÇ İşçinin Suç Teşkil Eden Fiillerinin İş Sözleşmesine Etkisi Araş. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK İşverenin Ödeme Aczi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması Araş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ Çalışma Belgesi Düzenlemeden Doğan Sorumluluk Öğr. Gör. Tamer BOZKURT Özel İstihdam Büroları (İş ve İşçi Tellâllığı) Av. Faruk BAŞTÜRK Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Bir İnceleme Av. Abbas BİLGİLİ İş Hukukunda Faiz Uygulaması Açısından Muacceliyet ve Temerrüt Kavramları TOPLU İŞ HUKUKU Prof. Dr. Metin KUTAL Toplu İş Hukuku Açısından T.C. Anayasası nda Yapılan Son Değişiklikler (2010) Prof. Dr. Melda SUR Sendika Yöneticilerine Ödenecek Ücretler Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi Prof. Dr. Devrim ULUCAN Yard. Doç. Dr. Seçkin NAZLI Sendikalar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Doç. Dr. Cemil KAYA Danıştay Kararları Işığında Bakanlar Kurulunun Grev Ertelemesi

21 XXII Doç. Dr. Burhan ÖZDEMİR Türk İş Hukukunda Zorunlu Tahkim Kurulları Kararlarının Hukuki Niteliği ve Özellikleri Yard. Doç. Dr. Hediye ERGİN Die Änderung der Arbeitsbedingungen in Krisensituationen im deutschen Recht Araş. Gör. Esra TAŞKIN BASKAN 2822 Sayılı Yasa Çerçevesinde Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu Prof. Dr. A.Gürhan FİŞEK İş Güvenliği Uzmanlığında Takım Oyunu Prof. Dr. Adnan TUĞ Dr. Ulaş BAYSAL İş Hukukunda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması Doç. Dr. Coşkun SARAÇ Analık Halinde Çalıştırma Yasağı Yard. Doç. Dr. Gaye BAYCIK Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Yard. Doç. Dr. İştar URHANOĞLU CENGİZ İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Bu Yükümlülüklere Aykırılığın Yaptırımı Olarak İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması Yard. Doç. Dr. Alp LİMONCUOĞLU Yard. Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ Yard. Doç. Dr. Dilek ESER Sosyal Devlet İlkesi ve Yaşam Hakkı Çerçevesinde İş Kazaları Hâkim Ali GÜNEREN İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davalarında İbraname Araş. Gör. Orhan Ersun CİVAN İş Sağlığı ve Güvenliğinde Üreticinin (İmalatçının)Yükümlülüğü ve Sorumluluğu Araş. Gör. Pelin PULAT İşyeri Hekiminin Hukukî Statüsü

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057 Dersi Veren Birim: Hukuk Dersin Türkçe Adı: İş Hukuku Dersin Orjinal Adı: İş Hukuku Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: HUK 4057 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Sonuçları ve SGK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Av. Cüneyt DANAR - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı,Bilirkişi Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI i Yargıtay Kararları Işığında SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI PROF. DR. A. MURAT DEMİRCİOĞLU Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, 2014 ii Yayın No. : 3127 Hukuk Dizisi : 1532 3. Bası Ağustos 2014 İSTANBUL

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Alt İşverenler ve Asıl İşverenler 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanunlarda yer alan bazı sorumluluklarını bilmedikleri ya da yerine getirmedikleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: 01.03.1946 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:30 Borçlar Kanunu, İş Kanunu İlişkisi Yeni Borçlar Kanunu Çalışma Hayatında Neleri Değiştirecek? 10:30-10:45 10:45-12:30 Cinsel Ve Psikolojik Taciz (Mobbing) Cinsel Taciz (Ab Normları Ve Türkiye)

Detaylı

Prof. Dr. Savaş Taşkent

Prof. Dr. Savaş Taşkent Prof. Dr. Savaş Taşkent (Özgeçmişi ve Yayınları) İ.T.Ü. Fakülte : İşletme Fakültesi İletişim: Telefon : 0555 366 50 02 E-Posta : savtaskent@yahoo.com Fax : 0212 240 72 60 Homepage : - Adres : İTÜ İşletme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ B ildiriler Kitabı katkıtarıyla TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 5-6 Ekim 2007 Ankara İş Sağlığı

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi. Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği

Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi. Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği ii Yayın No : 2382 İşletme-Ekonomi Dizisi : 451 1. Baskı - Ocak 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-405

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI. Av. Yaprak ERİŞEN

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI. Av. Yaprak ERİŞEN İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI Av. Yaprak ERİŞEN erisen8@superposta.com 05426412161 EĞİTİMİN AMACI İş Hukuku ile ilgili bir yöneticinin bilmesi gerekli bilgilerin verilmesi Çalışan penceresinden İşçi-işveren

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

GENEL GEREKÇELERİYLE NOTLU İŞ HUKUKU MEVZUATI. Yenilenmiş 11. Baskı

GENEL GEREKÇELERİYLE NOTLU İŞ HUKUKU MEVZUATI. Yenilenmiş 11. Baskı I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi GENEL GEREKÇELERİYLE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2014 2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Sağlığı Mevzuatları Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Sağlığı Tedbirlerinin

Detaylı

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY I GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ Prof. Dr. SÜHEYL DONAY Kadir Has Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Yay n No : 2686 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı